DataMan 7500 - SIC-Venim s.r.o.

venim.cz
  • No tags were found...

DataMan 7500 - SIC-Venim s.r.o.

Řada 7500Ruční ID čtecí zařízení


Robustníkonstrukce■ „vše v jednom“■ IDMax dekodér zaručuje největšímožný výkon při čtení DPM kódů■ UltraLight osvětlení zajistí spolehlivéčtení kódů ze všech technologiíoznačování■ automatické rozlišení 1D a 2D kódů■ dodáváno kabelové i bezdrátovéprovedení■ robustní a ergonomická konstrukce


Nastavení standarduRuční čtečka Dataman řada 7500 je průmyslovým standardem pro čtení DPM* kódů určenýchnapříklad pro sledování výrobku v průběhu výrobního procesu.*(direct part marking = přímé značení na výrobek)Výkon a mechanická odolnostDPM označení sloužící k sledování výrobkuve výrobním procesu vyžaduje plně vybavenéčtecí zařízení, které je schopno číst všechnytypy kódů.Dataman 7500 nabízí čtení všech typů a provedeníkódů DPM od jednoduchých čárovýchkódů tisknutých na papír až po nejsložitější.Dataman 7500 je konstruován pro tvrdé podmínky– 50 pádů ze dvou metrů na beton.Tyto vlastnosti a ergonomický tvar Datamanu7500 jsou určujícími parametry pro jeho nasazenív průmyslu.Kabelové a bezdrátové provedeníŘada čtecích zařízení Dataman 7500 zahrnujejak kabelové provedení (model 7500), takprovedení bezdrátové (model 7550). Oba modelyjsou včetně patentovaného Ultra-Lightosvětlení a IDMax software pro identifikacia čtení kódů.Dataman 7500 podporuje připojení USB,emulaci klávesnice a komunikaci po linceRS232. Model 7550 používá standard Bluetoothpro komunikaci se základnovou stanicí,typy propojení základny s nadřazeným systémemjsou shodné s verzí 7500.Oba modely jsou vybaveny obrazovým senzorems vysokým rozlišením a jednoduchýmparametrovacím programem.Kompletní trasaID - součástekID konečnémontážeID předmontážeID hlavnímontážeDPM označování v každém kroku výroby umožní sledovánívýrobku během jeho výroby i života.Dataman 7500 kabelové provedení, a 7550 bezdrátovéprovedení (na obrázku včetně inteligentní základnovéstanice) umožňuje spolehlivé čtení kódů DPM vevšech aplikacích.


DPM označování vyžaduje nová řešeníZdokonalený software pro čtení kódů a nové řešení osvětlení umožňují čtení kódů bez ohledu nazpůsob zhotovení, materiál výrobku jeho tvar a povrchovou strukturu.IDMax - software pro čtení kódůIDMax software je založený na Cognexempatentované technologii PatMax. Datamanyobsahují tento SW a jsou průlomem ve čteníData Matrix kódů. IDMax umožňuje čteníkódů s vysokým stupněm degradace vzhledu.Datamany jsou i za těchto podmínek nejlepšímkompaktním ručním zařízením pročtení kódů.Výjimečné vlastnosti i s problematickými 2D kódyUltra Light osvětleníUltra Light osvětlení umožňuje Datamanuoptimálně osvítit kódy všech typů na všechtypech povrchů.Nízkoúhlové (dark-field) osvětlení s kvadrantovýmřízením směru osvětlení poskytuje stejnépodmínky pro čtení kódů zhotovených technologiímikroúder (dot peen) nebo laserem.Integrovaný difusor umožňuje měkké osvětlenípro elektrochemicky zhotovené kódy nebokódy na lesklém zaobleném povrchu. Jasnédifusní světlo je vhodné jak pro čtení čárovýchkódů tisknutých na etiketě, tak pro čtenímechanicky zhotovených kódů v materiálu.špatné zaostřenívzorový kódsmytý kódnízký kontrastprostorové zkresleníproblém s pozadímUltraLight osvětlovací systém„dark-field“ osvětlení prokódy zhotovené mikroúderemnebo laseremdifusní nesouosé osvětlení prozakřivené nebo velmi lesklépovrchykvadrantové osvětlení prostrojně upravené povrchykvalitní obraz 1D kódu přidifusním osvětlenívšechna nastavení osvětlenímožno softwarově řídit


Spolehlivé čtení kódů ve všech odvětvích průmysluVysoký stupeň spolehlivosti čtení zajišťuje ekonomickou návratnost Vaší investice.Automobilní technikaDodavatelé pro automobilní průmyslpoužívají Dataman 7500 ve výrobníchprocesech z důvodu zamezení montážníchchyb a sledování výrobků.Letectví a kosmická technikaZde byly Datamatrix kódy použity pro sledovánívýrobku v průběhu výroby a pro sledováníjeho životnosti v provozu.Vojenská technikaDataman 7500 podporuje čteníkódů UID (Unique Identification).ElektrotechnikaV elektronickém průmyslu je zřetelný posun od 1D k 2D (Datamatrix)kódům, které umožňují mít na stejné ploše více informací.Datamany slouží k identifikaci součástek i desek plošných spojů.MedicínaDatamatrix kódy podporují označování UIM (Unique IdentificationMarks) na součástkách pro medicínu.

More magazines by this user
Similar magazines