Zánět VDN

szsmb.cz
  • No tags were found...

Zánět VDN

Ošetřování N se zánětem VDN“Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropskéunie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje“duben 2010 – Bc. Zouharová Klára


Charakteristika onemocnění:• sinusitis = zánět VDN• u zdravých lidí jsou VDN sterilní• u oslabených jedinců pronikne infekce doVDN při zánětu HCD, po vytržení zubu ..• nejčastěji postiženy dutiny v horní čelistia kosti čelní• dělí se dle průběhu na sinusitis akutnía chronickou• postižení všech dutin = pansinusitida


Příčiny onemocnění:• přetrvávající rýmy• virové a bakteriální onemocnění HCD• snížená obranyschopnost organismu• vniknutí přírodní vody do nosu při koupání• alergie na pyl – senná rýma• hnisavá infekce zubu v horní čelisti• anatomické zúžení dutin


Příznaky onemocnění:- akutní sinusitida• rýma• postupné zhoršení průchodnosti nosu• hnisavá sekrece z nosu• bolest hlavy v čele, za okem nebo nad horníčelistí• slzení, pálení, otok kolem očí• ↑ TT• zápach z úst• ztráta čichu


Příznaky onemocnění:- chronická sinusitida• vzniká z nedoléčeného akutního zánětu• příznaky mírnější než u akutní formy• dominuje zhoršené dýchání nosem• mírné bolesti hlavy• chronický výtok z nosu• chrápání• při celkovém oslabení nebo infekci HCDpřechází opět v akutní sinusitidu


Komplikace:• přestup infekce na mozkové pleny -meningitis• vznik abscesu• vniknutí zánětu do kosti – osteomyelitis• u chronické formy možný vznik nosníchpolypů


Diagnostika:• anamnéza• fyzikální vyšetření – poklep nad dutinou, tlakprsty• diafanoskopie – prosvícení dutin v temnékomoře → zdravá dutina vyplněná vzduchem,světlá, dutina se zánětem = ↓ průsvitnost• RTG, UZ VDN• bakteriologické vyšetření – výtěr z nosu( u virového zánětu kultivace negativní!!)


RTG snímek – sinusitida levé čelistní dutiny


Léčba:• ATB na 10-14 dní dle K+C• dekongestiva – látky vyvolávajícívazokonstrikci cév = ↓ sekreci a edém sliznice(Sanorin, Nasivin gtt. ..) X vyvolávají atrofiisliznice = NE dlouhodobé užívání• analgetika, antipyretika• vitamín C• napařování dutin, solux, solné jeskyně• punkce dutin + laváž a instalace ATB dodutiny při neúspěšné konzervativní léčbě


Solné jeskyně, solux …


Léčba:• u polypů nutné operativní odstraněnípolypózně změněné sliznice• při alergické sinusitidě nutné odstraněnívšech alergenů, popř. lokální podáváníkortikoidů v kapkách• v případě přenesení infekce ze zubníhokanálu je nutné stomatologické ošetřeníchrupu• u anatomických deformit nutná chirurgickákorekce


Ošetřovatelská péče:1) biologické potřeby• mírně zvýšená poloha hrudníku a hlavy• N udržujeme v teple, oblast dutinprohříváme (solux, napařování)• kontrolujeme TT, bolest, a průchodnostdutiny nosní• sledujeme známky šíření infekce, vzhledusekretu z nosu, krvácení (epistaxe)• podáváme ordinované léky, sledujeme jejichúčinek


Ošetřovatelská péče:1) biologické potřeby• dbáme o zvlhčený vzduch v pokoji N, přívodčerstvého vzduchu• sledujeme a udržujeme správnou hydratacia výživu• upozorníme na vyřazení potravin ↑ tvorbuhlenu – mléčné výrobky, cukr, sladkosti..• zajistíme dostatečný odpočinek a spánek• RHB- naučit správné technice smrkání (jednounosní dírkou, dlouze, důkladně..)


Ošetřovatelská péče:2) psychosociální potřeby• dostatek informací (dle kompetencí S x L),přiměřeně věku + rodičům – o nemoci,příčinách, léčbě – kontrola pochopení• strach, úzkost – hospitalizace, punkcea výplach VDN při neúspěchufarmakologické léčby• hospitalizaci umožnit se známou osobou(matka, otec..)


Ošetřovatelská péče:3) domácí péče• podat informace – o prevenci, o možnostizvýšení obranyschopnosti organismu,o dobrých hygienických návycích (smrkání,oblékání), o otužování a pobytu na čerstvémvzduchu, o výživě, o vyhýbání se infekcím,popř. včasné léčbě katarů DC


Děkuji za pozornost…………


Použitá literatura, zdroje:• Nejedlá M., Svobodová H., Šafránková A.,OŠETŘOVATELSTVÍ IV/1, Praha, Informatorium, 2004,ISBN 80-7333-032-6• Volf V., Volfová H., PEDIATRIE, Praha, Informatorium, 1996,ISBN 80-85427-87-7• Vokurka M., Hugo J., PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY,Praha, Maxdorf, 2004, ISBN 80-7345-009-7• ttp://nemoci.doktorka.cz/sinusitida• ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Sinusitida#P.C5.99.C3.ADznaky

More magazines by this user
Similar magazines