Bezdrátové systémy pro sběr a přenos dat

measure.feld.cvut.cz
  • No tags were found...

Bezdrátové systémy pro sběr a přenos dat

Přístupová metoda CSMA/CACSMA/CA (…/CollisionAvoidance)– ne všechny uzly sdílejícífyzický kanál se slyšínavzájem• nejsou schopny detekovatkolize– před vysláním rámce uzelčeká po dobu mezirámcovémezery a teprve pokud jekanál stále volný, vysílá• v případě obsazenéhokanálu se doba čekáníprodlužuječekánína rámecvolnémédium?Anočekání IFSstálevolnémédium?Anovyslání rámceNeexponenciální prodlužováníčekání při volnémmédiuvyslání rámceAnočekání na ukončenívysíláníčekání IFSstálevolnémédium?Ne

More magazines by this user
Similar magazines