Bezdrátové systémy pro sběr a přenos dat

measure.feld.cvut.cz
  • No tags were found...

Bezdrátové systémy pro sběr a přenos dat

ZigBeeSíťová vrstva– směrování využívá algoritmus AODV (Ad Hoc On DemandDistance Vector)– definován v RFC3561– cesta se hledá při vzniku požadavku• vysílají se specielní rámce (discovery pakety) pro nalezenícesty k cíli• uzel, který již zná cestu k cíli, posílá odezvu– není výpočetně náročný– při větším počtu záznamů ve směrovací tabulce paměťověnáročný

More magazines by this user
Similar magazines