Kandidatura za izbor župana Zadarske županije - Grad Biograd na ...

biogradnamoru.hr

Kandidatura za izbor župana Zadarske županije - Grad Biograd na ...

REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOZADARSKE ŽUPANIJEKLASA: 013-01/13-01/2URBROJ: 599-13-86-12ZADAR, 3. svibnja 2013Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Županijskoizborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNASTRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS,HRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI, utvrdilo je i prihvatiloPRAVOVALJANOM KANDIDATURUZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJEKandidat:VLADIMIR ČAČIĆ; BRUŠKA, BRUŠKA 16; rođ. 27.01.1958; OIB: 31711670775; MZamjenica kandidata:VESNA SABOLIĆ; ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12; rođ. 21.03.1958; OIB: 72936379422; ŽZamjenik kandidata:JOSIP MIKELIĆ; ZADAR, AUGUSTA ŠENOE 36; rođ. 20.12.1957; OIB: 10850721437; MPredlagatelj:HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNSSAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUSHRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENIPREDSJEDNIKŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAZADARSKE ŽUPANIJEVLADIMIR MIKOLČEVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOZADARSKE ŽUPANIJEKLASA: 013-01/13-01/2URBROJ: 599-13-86-13ZADAR, 3. svibnja 2013Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Županijskoizborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE, odlučujući o prijedlogu predlagateljaSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA- HSLS, DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU, utvrdilo je i prihvatiloPRAVOVALJANOM KANDIDATURUZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJEKandidatkinja:RENATA SABLJAR-DRAČEVAC; ZADAR, PRIVLAČKA ULICA 21; rođ. 04.10.1968; OIB: 36644591702; ŽZamjenik kandidatkinje:BUDIMIR GENDA; ZADAR, MICHIELA SANMICHIELIJA 4; rođ. 20.01.1957; OIB: 61866761746; MZamjenik kandidatkinje:MATE RADOVIĆ; VIR, SRID KUĆICE IX 4; rođ. 27.07.1974; OIB: 51617239952; MPredlagatelj:SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPHRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLSDEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSUPREDSJEDNIKŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAZADARSKE ŽUPANIJEVLADIMIR MIKOLČEVIĆ


REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVOZADARSKE ŽUPANIJEKLASA: 013-01/13-01/2URBROJ: 599-13-86-16ZADAR, 3. svibnja 2013Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE, sastavilo jeZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURAZA IZBOR ŽUPANA ZADARSKE ŽUPANIJE1. Kandidat: VLADIMIR ČAČIĆHRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNSSAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUSHRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENIZamjenica kandidata: VESNA SABOLIĆZamjenik kandidata: JOSIP MIKELIĆ2. Kandidatkinja: RENATA SABLJAR-DRAČEVACSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPHRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLSDEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSUZamjenik kandidatkinje: BUDIMIR GENDAZamjenik kandidatkinje: MATE RADOVIĆ3. Kandidat: RADE ŠKARICAHRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSSHRVATSKA STRANKA PRAVA - HSPZamjenica kandidata: IRENA DEVČIĆZamjenik kandidata: IVICA KOSTOVIĆ4. Kandidat: STIPE ZRILIĆHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZAUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSSHRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSPHRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP ASHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSUZamjenik kandidata: BOŽIDAR LONGINZamjenik kandidata: RUDOLF DVORSKIPREDSJEDNIKŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAZADARSKE ŽUPANIJEVLADIMIR MIKOLČEVIĆ

More magazines by this user
Similar magazines