St. Ferdinand Church Fourth Sunday of Easter - Parafia św ...

saintferdinand.org
  • No tags were found...

St. Ferdinand Church Fourth Sunday of Easter - Parafia św ...

April 13, 2008 Fourth Sunday of Easter Page TenTrwają zapisy do Polskiej Katolickiej Szkołyim. Św. FerdynandaWARSZTATY ZWIĘKSZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆNA TEMAT ZDROWIA PIERSINOWOŚĆ – w tym roku otwieramy klasę dla dzieci od 3 lat(ale tylko na drugiej zmianie).Dni rejestracji wyznaczono na w soboty: 19, 26 kwietnia orazw maju 10, 17 i 24; w godz od 9 rano do 4 po południu.Do końca kwietnia rezerwujemy miejsca na pierwszej zmianiedla dotychczasowych uczniów i prosimy o wpłacenie depozytu$200 (jeśli do tej pory nie będzie wpłacony depozyt, nie zapewniamymiejsca na pierwszej zmianie).Już teraz można kupić książki na nowy rok szkolny.Zapraszamy!20 kwietnia, 2008Godz. 12:00Kafeteria szkoły Św. FerdynandaY-ME Illinois jest oddziałem organizacji Y-MENational Breast Cancer Organization (NarodowaOrganizacja Raka Piersi) działającym na terytoriumstanu Illinois. Naszą misją jest sprawić, poprzezdostarczenie informacji, zapewnienie większejświadomości i wsparcia osób znajdujących się wpodobnej sytuacji, aby nikt nie musiał samotniestawiać czoła rakowi piersi. Jesteśmy tu dziś dlatych, którzy nie mogą czekać na przyszłe rozwiązaniamedyczne. Obecnie, wśród członków personeluY-ME Illinois znajduje się osoba mówiącapo polsku. Zadzwoń do biura i poproś o rozmowę zIzą Redliński 312-364-9071x12 lub skontaktuj się znią pocztą elektroniczną pisząc na adres iredlinski@y-me.org.Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim osobom,które pomagały w sprzątaniu naszego kościoła:Doc JoshManette LillMichael LillCarol MarinoZofia NicponZofia StepekJadwiga MaleszkoBillyBarbara JagielskaŚwieczki:Jadwiga WalowskiPosesja:Darek SkowornIrek GryniewickiMarek ParadaAndrzej ParadaZofia StepekZofia KassEwa SadowskiPARAFIA Św. FERDYNANDA ZAPRASZANA KONCERTMŁODZIEŻOWEGO CHÓRUZ QUEBEC Z KANADYProboszcz parafii Św. Ferdynanda Ks. Zdzisław Torbaserdecznie zaprasza całą Polonię na koncert 48 osobowegomłodzieżowe-go chóru ze szkołySt. John z miej-sowości St. Jeansur Richelieu wprowincji Quebecw Kanadzie.Koncert odbę-dzie się w sobote26 kwietnia w czasie i po angielskiejMszyświętej o godzinie5:00. W repertu- arze utwory religijneoraz popularne m.in. F. Sinatry, E. Presleya, W. Huston,C. Dion i A. Boccelli.Dyrygentem i nauczycielem śpiewu od 12 lat jest PaniElżbieta Urbanowicz.Serdecznie zapraszamy!Wstęp wolny!


Page Eleven Fourth Sunday of Easter April 13, 2008SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMIKONSULATU RP W CHICAGOPIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJŚNIEŻNEJ W BELLEVILLE, IL---W niedzielę 18 maja br. po Mszy Sw. o godz. 10.45 odbędziesie spotkanie z przedstawicielami KonsulatuGeneralnego RP w Chicago. Celem spotkania bedzieprzekazanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących:• spraw paszportowych (nt. procedury, wymaganedokumenty, oplaty, itp.)• spraw prawnych (dot. umiejscawiania aktow stanucywilnego, zmian imion i nazwisk w trybie adm.,zaswiadczen celnych i innych) realizowanych przezurzad konsularny.W formule wpisane będzie zadawanie pytań przez uczestnikówspotkania. Wszystkich zainteresowanych serdeczniezapraszamy.ZABAWA WIOSENNAPodhalanie i Miłośnicy Tatr im. StanisławaKowalkowskiego pod patronatem M.B. Ludźmierskiejw dniu 26 kwietnia, 2008 w Sali McManus urządzająwielką Zabawę Wiosenną, na którą bardzo serdeczniewszystkich zapraszają.Bilety kosztują $20 dolarów, w tym kawę, ciasto orazgorące danie serwują.Od godz. 7:00 wieczorem wspaniała orkiestra czasumilać będzie.Cenne przedmioty na Loterię damy, na główną wygranącoś cennego mamy.Bar, kuchnia dobrze zaopatrzona będzie. Serdeczniewszystkich zapraszamy.Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc:Prezes: 773-804-1373V-ce Prezes: 773-715-7605Sekretarka: 773-622-4959Bilety można nabyć po Mszach św. o godz. 10:45 i3:00pm w tyle kościoła lub przy wejściu na salę.Klub Dobrego Pasterza wraz z opiekunem ks. MariuszemStefanowskim zapraszają na Pielgrzymkę do SanktuariumMatki Bożej Śnieżnej w Belleville, Illinois.W programie uroczysta Msza święta w Dzień Matki,zwiedzanie Jaskiń Meramec, Missouri oraz Bazyliki wSaint Louis,Koszt Pielgrzymki wynosi $150 od osoby. W koszt Pielgrzymkiwliczony jest jeden obiad, nocleg w hotelu,przejazd luksusowym autobusem.Wyjazd w sobotę, 10 maja o godz. 6-tej rano. Powrót wniedzielę następnego dnia w godzinach nocnych.Po informacje i rezerwacje proszę dzwonić dop. Andrzeja Parada (847) 967-0106 lub (847) 530-4035.TERMIN SKŁADANIA OGŁOSZEŃDO BIULETYNUOgłoszenia do biuletynu prosimy dostarczyć do parafii nie później jak do godz. 3:00 po południu w piątek,tydzień przed datą ukazania się biuletynu. Ogłoszenia można dostarczyć wcześniej lub wysłać faxem na numer773/ 622-5903 lub pocztą elektroniczną na adres: bulletin@saintferdinand.org.


April 13, 2008 Fourth Sunday of Easter Page TwelvePLAN PODRÓŻY PAPIEŻA BENEDYKTA XVIDO WASZYNGTONU i NOWEGO JORKUw dniach od 15 do 20 kwietnia 2008 roku* Wtorek, 15 kwietnia 2008 r.Ojciec Święty wyląduje na lotnisku Andrews Air Force Base. Zostanie przywitany przez Prezydenta Busha i jego żonę. Obecni równieżbędą przedstawiciele Kościoła i Nuncjusz Apostolski.• Środa, 16 kwietnia o godzinie 10:30 rano:Prezydent Bush i jego żona przywitają Ojca Świętego na południowej stronie Białego Domu. Będzie to drugi w historii wypadek,że Papież odwiedzi Biały Dom. Przy końcu powitalnej ceremonii, zaplanowane jest prywatne spotkanie Ojca Świętego z Prezydentem.W tym samym czasie dygnitarze państwowi i kościelni będą mieli osobne spotkanie.• Środa, 16 kwietnia o godzinie 5:30 po południu:Odbędzie się prywatne nabożeństwo modlitewne a po nim spotkanie z 350 biskupami Stanów Zjednoczonych w Narodowej BazyliceNiepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przed nabożeństwem, na zewnątrz Bazyliki, odbędzie się oficjalne przywitaniepapieża do Narodowej Bazyliki.• Czwartek, 17 kwietnia o godzinie 10:00 rano:Papież odprawi pontyfikalną Mszę św. w nowym Narodowym Parku w Washington. Będzie to pierwsze niesportowe wydarzeniezorganizowane w tym parku. Katolicy z całego kraju planują brać udział w tej Mszy św.• Czwartek, 17 kwietnia o godzinie 5 po południu:Rektorzy z ponad 200 katolickich uczelni i uniwersytetów ze Stanach Zjednoczonych oraz Dyrektorzy z 195 katolickich diecezjizostali zaproszeni, by wysłuchać orędzia papieża Benedykta XVI na temat: Znaczenie Wychowania Katolickiego. Orędzie to wygłoszonebędzie na terenie Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. To jest jedyna uczelnia w Stanach Zjednoczonych prowadzona przezbiskupów.• Czwartek, 17 kwietnia o godzinie 6:30 wieczorem:Przedstawiciele Buddystów, Muzułmanów, Sikhów, Hindusów, Żydów i innych religii spotkają się z Ojcem Świętym na nabożeństwiemodlitewnym w Centrum Kulturalnym Jana Pawła II, które znajduje się na terenie Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.• Piątek, 18 kwietnia o godzinie 10:45 rano:Papież Benedykt XVI przemówi do zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych po wcześniejszym przylocie do NowegoJorku.• Piątek, 18 kwietnia o godzinie 6 wieczorem:Odbędzie się nabożeństwo modlitewne z przedstawicielami różnych kościołów chrześcijańskich w kościele św. Józefa założonegoprzez niemieckich katolików na Manhattanie.• Sobota, 19 kwietnia o godzinie 9:15 rano:Oprawiona zostanie uroczysta Msza św. wraz księżmi, diakonami i członkami zgromadzeń zakonnych w katedrze św. Patryka znajdującasię w sercu Nowego Jorku.• Sobota, 19 kwietnia o godzinie 4:30 po południu:Spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą katolicką oraz z 50 upośledzonym dziećmi na terenie Seminarium św. Józefa w Yonkers.Oczekuje się tysiące młodzieży oraz setki seminarzystów, którzy będą brali udział w tym spotkaniu, by wysłuchać papieskiego orędziaskierowanego do nich.• Niedziela, 20 kwietnia o godzinie 9:30 rano:Ojciec Święty odwiedzi „Grunt Zero”, miejsce katastrofy Światowego Centrum Handlowego.• Niedziela, 20 kwietnia o godzinie 2:30 po południu:Historyczna Wizyta Papieska zakończy się uroczystą Mszą św. na Yankee Stadionie. Dwusetna rocznica erygowania ArchidiecezjiBoltimoru jak również utworzenie pierwszych czterech diecezji: Bostonu, Nowy Jorku, Louisville i Filadelfii będzie szczególniepodkreślone podczas Mszy św.• Niedziela, 20 kwietnia o godzinie 8 wieczorem:Ojciec Święty Benedykt XVI odleci z lotnika imienia Johna F. Kennediego, które znajduje się na terenie diecezji Brooklyn i kierującsię na Wschód powróci do Rzymu.


April 13, 2008 Fourth Sunday of Easter Page ThirteenON NURSERY RHYMES, SHEEP, AND THE GOOD SHEPHERDCopyright 2008 by John B. Reynolds (john@jrwrites.com)“Little Bo-peep has lost her sheep/And doesn’t know where tofind them/ Leave them alone and they’ll come home/Waggingtheir tails behind them.” We all know the first few lines of theold nursery rhyme. I had to look up the balance, and I can tellyou this: things don’t seem to go well for the sheep. Accordingto the rest of the story, Bo-peep goes off in pursuit of her missingflock only to make a somewhat grizzly discovery: “It happenedone day, as Bo-peep did stray/ Into a meadow hard by/There she espied their tails side by side/ All hung on a tree todry.” Ewwwwe! And not the female sheep.“Baa, baa, black sheep, have you any wool?/ Yes, sir, yes, sir/Three bags full/ One for my master/ And one for my dame/ Andone for the little boy/ Who lives down the lane.” This one supposedlygoes back to the Middle Ages and has to do with awool tax imposed by the king. One-third of the farmer’s woolgoes to the government; one-third goes to the church; and onethirdstays with the farmer. Nothing changes: the working stiffnever gets a break. I’m not sure why the anonymous authoruses a black sheep in the verse instead of a white sheep, butsomebody’s probably written a Ph.D. dissertation about it.“Little Boy Blue, come blow your horn/The sheep’s in themeadow, the cow’s in the corn/ But where is the boy who looksafter the sheep?/He’s under the haystack fast asleep…” Somemaintain that Little Boy Blue has to do with Cardinal ThomasWolsey, rich and unpopular with the people of England back inthe 1500s. According to one website, the words “…where is theboy who looks after the sheep?” could refer to Wolsey's penchantfor coining his own purse with revenue from the exporttax on wool instead of the government’s. Maybe. I’m a prettysimple guy, though, and I like to think of this rhyme from apastoral perspective that doesn’t go any deeper than the wordsthemselves.But I want to go way deeper than the words themselveswhen it comes to today’s Gospel. As Christ’s disciples,we are all members of his flock, and we must recognize thatthere are indeed thieves and robbers trying to steal us away.Addiction. Fear. Pride. And certainly the most dangerous: indifferenceand lethargy (just ask the rich guy in the Lazarus story).All of these can take us from our Good Shepherd and to a badend--like Bo-peep’s sheep--for as Jesus tells us, “A thief comesonly to steal and slaughter and destroy.” The world makes lifeaway from Christ very tempting, but we must stay close to thesheepgate to have life to the full. Salvation is serious business,folks. It’s no nursery rhyme, that’s for sure. If it were, however,it might go something like this: The Shepherd, he loves us/Hecalls us by name/ He knows our beginnings/ He knows whencewe came/ But still he embraces/Each lost, little lamb/ For somehow,thank goodness/That’s part of the Plan/ He leads us topasture/And sweet is his loam/And though we may wander/Heyet brings us home…THE ENDSupport StaffMrs. Dorota Gołda, Parish SecretarySr. Bernadetta Gościniak, Administrative AssistantLiturgicalMr. Andrew Warzocha, Director of Music and LiturgyMrs. Betty Hotcaveg, Lector CoordinatorDeacon Irv Hotcaveg, Coordinator of Eucharistic Ministers& Ministers of CareMs. Jane Lohrmann, Scheduler ofMinisters of Care to the HomeboundParish CouncilMr. Ralph Barnhart-President, Mrs. Mary Bucaro, Mr. GilbertDeJesus, Mrs. Sophie Kass, Mr. Stan Mastalerz, Mr. AnthonySupan, Violet Del Vacchio. ExOfficio Members: Dr. LucineMastalerz , Mr. Andrew Warzocha.Parish Finance CommitteeMr. Tom Bucaro, Fr. Jason Torba, Mrs. Mary Ann Barnhart,Mr. Gene Szaben, ExOfficio Members: Mr. Martin Wojtulewicz-Parish Accountant, Sr. Bernadetta Gościniak, Dr. Lucine MastalerzParish Organizations and Prayer GroupsAdult Scripture Study: Miss Ameriga Cesaroni, CoordinatorBoy Scout: Mr. Vince Clemente, CoordinatorFish Fry: Mr. & Mrs. Rich (Pat) Wenzl, CoordinatorsFriendship Club: Mrs. Patricia Flynn, PresidentGirl Scout: Mrs. Joyce McGinniss, CoordinatorKnights of Columbus—Mater Christi Council:St. Ferdinand ParishMr. Charles Calci trai, Grand KnightLadies of St. Anne: Mrs. Violet DelVecchio, PresidentLegion of Mary: Mr. Justo Evangelista &Mrs. Fely Mesina, Co-PresidentsLegion of Mary, Juniors: Mrs. Emma Camara, PresidentIrving Park Catholic Woman’s Club: Mrs. Dolores SchoeweMarket Day: Mrs. Kelly Trujillo, CoordinatorPol. & Eng. Altar Servers: Fr. Mariusz Stefanowski, ModeratorPolish Club of the Good Shepherd: Mr. Andrzej Parada, PresidentPolish Rosary Group: Mrs. Helena Lesak, PresidentPolish Saturday School: Sr. Genowefa Potaczała, DirectorPolish School Parents’ Ass’n.: Mrs. Władysława Mitoraj, Pres.Serduszka: Miss Iwona Raszyk, Music TeacherRadość: Miss Marzena Kulesza, Music TeacherSt. Ferdinand Athletic Boosters: Mrs. Ann Liedke &Mrs. Tammy Sammarco, Co-chairpersonsSt. Ferdinand Family & School Ass’n., Mrs. Connie GloriosoSt. Ferdinand Polish Highlanders Club:Mr. Stanisław Ciszek, PresidentSt. Ferdinand School Board:Mrs. Mary Ann Barnhart, ChairpersonSt. Vincent DePaul Society: Mr. Ralph Barnhart, PresidentTeens of Our Church (TORCH):Mr. & Mrs. Rob (Irene) Heidelbauer, Youth MinistersThe “Faustinum” Association of Apostles of the Divine Mercy:Fr. Mariusz Stefanowski, Fr. Tomasz Sztandera,ModeratorsThe Home Church Movement: Fr. Tomasz Sztandera, ModeratorUshers Club: Mr. Peter Holod, President


St. Ferdinand Church5900 W. Barry Ave.Chicago, IL 60634Phone: (773) 622-5900Rev. Zdzisław (Jason) Torba, PastorRev. William M. Holbrook, Associate PastorRev. Mariusz Stefanowski, Associate PastorRev. Tomasz Sztandera, Associate PastorIrwin Hotcaveg, DeaconRonald Weiner, DeaconENGLISHMASS TIMESSt. Ferdinand ParishPOLISHWeekdaysW ciągu tygodnia7:00 AM and 8:00 AM 7:00 PMSaturdaysSobota8:00 AM and 5:00 PM (Anticipated) 7:00 AMSundaysNiedziela8:30 AM 7:00 AM10:30 AM (Chapel) 10:45 AM12:30 PM 3:00 PM5:00 PM 6:30 PMwww.saintferdinand.orgSt. Ferdinand School & Religious Ed. Office: 773 622-3022Dr. Lucine Mastalerz, Principal/D.R.E.Christian OutReach (COR): 773 622-9732Mrs. Lu Caravette, DirectorMissionary Sisters of Christ the King - 773 889-7979Sr. Genowefa Potaczała, SuperiorSr. Hiacynta RatajczakSr. Elżbieta BarnowskaSr. Bernadetta GościniakBAPTISM:For Children: a pre-Baptism class is required for Baptism of the firstchild. Classes are held in English on the first Wednesday of eachmonth at 7:00 PM in the Convent, and in Polish on the last Tuesday ofeach month at 7:30 PM in the Church. Following registration, thesacrament of Baptism is celebrated in English on the second Sundayeach month at 1:45 PM and on the fourth Sunday of the month at the12:30 PM Mass. The sacrament of Baptism is celebrated in Polish onthe first Sunday of the month at 1:45 PM and on the third Sunday ofthe month at the 3:00 PM Mass. Please call the rectory to register at773/622-5900.RECONCILIATION / SPOWIEDŹ ŚWIĘTAMonday—Saturday / od poniedziałku do soboty6:30 PM — 7:00 PMSaturday / Sobota8:30 AM — 9:00 AMFirst Friday of the month / Pierwszy piątek miesiąca6:00 PM —7:30 PMFor Adults: Classes are taught through the Rite of Christian InitiationProgram (RCIA) on Sunday mornings at 10:00AM. Please call StanMastalerz, the RCIA Director at 773/865-4151 for more information.MARRIAGES:Must be arranged at least four months prior to the ceremony. Pleasecall the rectory.

More magazines by this user
Similar magazines