Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

Biblioteka i czytelniaDoskonale wyposażona biblioteka wraz z czytelnią znajduje sie wbudynku przy ul. Rejtana 16. W swych zbiorach posiada łącznieponad 30 tysięcy woluminów, prenumeruje liczne czasopisma polskie,jak również zagraniczne. Do dyspozycji studentów są stanowiskakomputerowe z dostępem do baz danych, a także Internetu.WydawnictwoWSEiZ posiada także własną Oficynę Wydawniczą, która publikujemonografie, podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne i badawczeoraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”.Biuro Współpracy MiędzynarodowejWSEiZ współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytutami i ośrodkamiakademickimi z całego świata. Nasi studenci, dzięki elastycznemuprogramowi studiów oraz Europejskiemu Systemowi PunktówTransferowych (ECTS), mają możliwość wyjazdu na półrocznei roczne wymiany w ramach programów europejskich, jak i umówdwustronnych. Biuro Współpracy Międzynarodowej WSEiZ oferujetakże staże i praktyki zagraniczne dla absolwentów oraz studentówostatnich lat w ramach programu Leonardo da Vinci. Jest takżepunktem informacyjnym o stypendiach, grantach i innych programachwspierających wykładowców, studentów i absolwentów.18Centrum Informacji EuropejskiejW Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w ramach Biura WspółpracyMiędzynarodowej istnieje Centrum Informacji Europejskiej.Służy ono pomocą przy szukaniu informacji o UE oraz informujeo zagadnieniach związanych z procesem integracji w Europie.Oferuje także pełną informację o programach, instytucjach, prawieUE, a także pracy w instytucjach Unii Europejskiej.Studenci i absolwenciW roku akademickim 2005/2006 w WSEiZ studiuje ok. 4,5 tys. studentów.W ponad dziesięcioletniej historii mury Uczelni opuściłojuż 7524 absolwentów.Biuro Przedsiębiorczości AkademickiejW WSEiZ aktywnie działa Biuro Przedsiębiorczości Akademickiejpomagając studentom i absolwentom przygotować się do wejściana rynek pracy. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradcząw zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych,przygotowywania do rozmów kwalifikacyjnych, organizujewykłady, warsztaty i prezentacje. Wspiera w zakresie praktyk studenckich,jak również staży i możliwości ścieżek kariery.

More magazines by this user
Similar magazines