Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

Opłaty za studiaOpłata rekrutacyjna (jednorazowa)Wpisowe (jednorazowe) dla wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem kierunkuZarządzanie i Marketing):Wpisowe może być płatne w dwóch ratach (nie dotyczy opłat objętych promocją):I rata płatna przy zapisie na studiaII rata płatna nie później niż do dnia 10 wrześniaWpisowe na kierunkuZarządzanie i Marketing1 złWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIAUL. WAWELSKA 14, 02-061 WARSZAWANr rachunku 43103015080000000800611008100 zł990 zł500 zł500 złWpisowe w obniżonej wysokości obowiązuje na kierunkach: Budownictwo, Informatyka i Ekonometria,Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przy terminach płatności:– do końca lipca 2006 roku 500 zł– do końca sierpnia 2006 roku 700 zł– do końca września 2006 roku 800 złAbsolwenci studiów inżynierskich WSEiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:Czesne za studia w roku akademickim 2006/2007 wynosi:KierunkiBudownictwoEdukacja Techniczno-InformatycznaZarządzanie i Inżynieria ProdukcjiInformatyka i Ekonometria (inżynier)Czesne płatne jest miesięcznie, przez dziesięć miesięcy w roku, od październikado lipca włącznie, do dnia 10 każdego miesiąca (liczy siędata wpływu na konto Uczelni).Istnieje możliwość oplacenia czesnego za okresy dłuższe niż jedenmiesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następującabonifikata przy zapłaceniu za:OPŁATAjeden semestrjeden rokdwa latatrzy latacztery latapięć latStudiastacjonarne(dzienne)BONIFIKATAStudianiestacjonarne(wieczorowe, zaoczne )520 420Informatyka i Ekonometria (licencjat) 480 380Zarządzanie i Marketing 420 360Ochrona Środowiska 560 460Architektura i Urbanistyka 650 550Architektura Krajobrazu 610 500Architektura Wnętrz 900 800w wysokości równowartości czesnego za połowę miesiąca,w wysokości równowartości czesnego za jeden miesiąc,w wysokości równowartości czesnego za dwa miesiące,w wysokości równowartości czesnego za trzy miesiące,w wysokości równowartości czesnego za cztery miesiące,w wysokości równowartości czesnego za pięć miesięcy.W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należywnieść do dnia 10 pierwszego miesiąca danego semestru lub rokustudiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).4

More magazines by this user
Similar magazines