Strona 1 z 77 - Infor

gamma.infor.pl
  • No tags were found...

Strona 1 z 77 - Infor

Załącznik Nr 4WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCHDOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJLp. Nr pozwolenia Nazwa Nazwa powszechnie stosowana Postać Dawka Opakowanie EAN Kat. dost. Gatunki Podmiot odpowiedzialny Wytwórca Kraj wytwórcy1 1565 A 20; 20 g/ 100 g proszek do Acidum acetylsalicylicumpodawania w wodzie do picia dlakur i gołębiproszek do podawania w wodzie dopicia20 g/100 g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999701753259099970175565909997017549RpRpRpgołąbkuraPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL2 1364 Abamitel PLUS, (4 mg + 50 mg)/ml, pasta doustna dla koniAbamectinum + Praziquantelum pasta doustna (4mg + 50mg) /1 ml 1 tubostrzykawka 30 ml 5909997018737 Rp koń Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO3 2120 Acegon 50 µg/ ml roztwór dowstrzykiwań dla bydłaGonadorelinum roztwór do wstrzykiwań 50 mikrogramów/ ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 50 ml1 fiol. 6 ml10 fiol. 6 ml590999088590959099908859545909990885930590999088594759099908858935909990885961RpRpRpRpRpRpBydło: krowy,jałówkiLaboratorios Syva S.A.U. Laboratorios Syva S.A.U. ES4 1241 Adenipravac-ND/IB emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemu emulsja do wstrzykiwańzapaleniu oskrzeli, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle),syndromowi spadku nieśności EDS'76,inaktywowana1 butelka 1000 dawek1 butelka 500 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 500 dawek5909990630370590999063036359099970169935909997016986RpRpRpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES5 5002 Advantage 100 dla psów,roztwórdo nakrapianiaImidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 5909997007588 bRp pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE6 5003 Advantage 250 dla psów,roztwórdo nakrapianiaImidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 5909997007595 bRp pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE7 0409 Advantage 40 dla kotów, roztwór Imidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 0,4 ml 5909997007557 bRp kot Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinardo nakrapianiaProdukte GmbHDE8 5001 Advantage 40 dla psów, roztwór Imidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 5909997007564 bRp pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinardo nakrapianiaProdukte GmbHDE9 5004 Advantage 400 dla psów,roztwórdo nakrapianiaImidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 5909997007601 bRp pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE10 5000 Advantage 80 dla kotów, roztwór Imidaclopridum roztwór do nakrapiania 100 mg/ml 4 tubki 5909997007571 bRp kot Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinardo nakrapianiaProdukte GmbHDE11 1412 Advantix Spot-On (100 mg + 500 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania (100 mg + 500 mg) /ml 1 pipeta 1 mlmg)/ 1 ml; roztwór do2 pipety 1 mlnakrapiania3 pipety 1 ml4 pipety 1 ml6 pipet 1 ml59099970240355909997024042590999702405959099970240665909997024073OTCOTCOTCOTCOTCpies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE12 1413 Advantix Spot-On (250 mg +1250mg)/2,5 ml; roztwór donakrapianiaImidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania (250 mg + 1250 mg) /2,5 ml 1 pipeta 2,5 ml2 pipety 2,5 ml3 pipety 2,5 ml4 pipety 2,5 ml6 pipet 2,5 ml59099970241895909997024196590999702420259099970242195909997024226OTCOTCOTCOTCOTCpies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE13 1411 Advantix Spot-On (40 mg + 200 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania (40 mg + 200 mg) /0,4 ml 1 pipeta 0,4 mlmg)/0,4 ml; roztwór do2 pipety 0,4 mlnakrapiania3 pipety 0,4 ml4 pipety 0,4 ml6 pipet 0,4 ml59099970239845909997023991590999702400459099970240115909997024028OTCOTCOTCOTCOTCpies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE14 1414 Advantix Spot-On (400 mg +2000mg)/4 ml; roztwór donakrapianiaImidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania (400 mg + 2000 mg) /4 ml 1 pipeta 4 ml2 pipety 4 ml3 pipety 4 ml4 pipety 4 ml6 pipet 4 ml59099970240805909997024097590999702414159099970241585909997024165OTCOTCOTCOTCOTCpies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE15 1853 Advocin 180, 180 mg/ ml roztwór Danfloxacinum roztwór do wstrzykiwań 180 mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999700686459099970068715909997006888RpRpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer PGM FR16 1501 Advocin 180, danofloksacyna180mg/ml; roztwór dowstrzykiwań dla bydłaDanofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 180 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999005057459099900505815909990050567RpRpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer PGM FR17 0838 Akipor 6.3 liofilizat iSzczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Aujeszky'ego świń, żywa, liofilizowana,emulsji do wstrzykiwań dla świń do podawania pozajelitowegoliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania emulsji do wstrzykiwań1 butelka 10 dawek + rozp. 20 ml1 butelka 100 dawek + rozp. 200 ml1 butelka 25 dawek + rozp. 50 ml1 butelka 50 dawek + rozp. 100 ml10 butelek 10 dawek + rozp. 10 x 20 ml59099970154535909997015491590999701547759099970154845909997015460RpRpRpRpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FRStrona 1 z 77


18 0690 Albipen LA 100 mg/ml zawiesina Ampicillinum anhydricum zawiesina do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 80 ml 5909997019420 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła, owiec,kotświń, psów i kotówowcapiesświniaIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet Productions S.r.l.NLIT19 1627 Alizin 30 mg/ml roztwór dowstrzykiwańAglepriston roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 30 ml1 fiol. 5 ml10 fiol. 10 ml5909997043890590999704390659099970438835909997043913RpRpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR20 0317 Alopevac zawiesina dowstrzykiwań dla lisówSzczepionka przeciw grzybicy skórnejlisów, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml 5909997022000 Rp lis Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL21 1881 Altresyn Altrenogestum roztwór doustny 4 mg/ ml 1 pojemnik 1080 ml1 pojemnik 360 ml1 pojemnik 540 ml3 pojemniki 360 ml5909990633203590999702232159099906331975909997022338RpRpRpRpświnia Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR22 1920 Alvegesic vet. 10 mg/ml roztwór Butorphanoli tartras roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiol. 10 ml Rp kotdo wstrzykiwań dla koni, psów ikońkotówpiesAlvetra u. Werfft AG Sonochemia Pharmazeutica AG AT23 2144 Alverin Plus 10/100 mg/ml Ivermectinum + Clorsulonum roztwór do wstrzykiwań (10 mg + 100 mg)/ml 1 butelka 250 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml590999091487659099909148695909990914883RpRpRpbydło Chanelle Animal Health Ltd. Chanelle Animal Health Ltd. GB24 2136 Alzane 5 mg/ ml, roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotów.Atipamezoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ ml 1 fiol. 10 ml5 fiol. 10 ml10 fiol. 10 ml590999090827159099909082885909990908295RpRpRpkotpiesLaboratorios Syva S.A.U. Laboratorios Syva S.A.U. ES25 1315 Amervac PRRS/A3 liofilizat i Szczepionka przeciw zespołowirozpuszczalnik do sporządzania rozrodczo-oddechowemu świń, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelek (1 x 10 dawek)10 butelek (1 x 50 dawek)10 butelek 100 ml10 butelek 20 ml5909997003382590999700339959099970021635909997003405RpRpRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES26 1908 Amoksiklav 62,5 % proszek dopodania w wodzie do picia dlaświńAmoxicillinum + Acidum clavulanicum proszek do podania w wodzie do picia (50 g +12,5 g)/100 g 1 worek 500 g 5909997042671 Rp świnia Novartis Animal Health d.o.o. Lek Pharmaceuticals d.d. SLO27 1005 Amoksycylina 60%, 60g/ 100g, Amoxicillinum trihydricumproszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla świń i kurproszek do sporządzania roztworudoustnego60 g/100g 1 worek 100 g1 worek 500 g59099909067415909990906758RpRpkuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL28 1559 Amotaks Wet. Granulat 80% do Amoxicillinumsporządzania roztworudoustnegodla świń, bydła, kur iindykówgranulat do sporządzania roztworudoustnego0,8g amoksycykliny (coodpowiada 0,918gamoksycykliny trójwodnej)1 butelka 100 g1 butelka 1000 g1 butelka 50 g590999701637559099970163825909997016368RpRpRpIndykbydłokuraświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL29 1557 Amotaks Wet. Tabletki 200 mgdla psówAmoxicillinum tabletka 200 mg amoksycykliny (coodpowiada 229,55mgamoksycykliny trójwodnej)50 tabl.100 tabl.59099970163995909997016405RpRppies Biofaktor Sp. z o.o. Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL30 1558 Amotaks Wet. Tabletki 40 mg dlaAmoxicillinum tabletka 40 mg amoksycykliny (copsów i kotówodpowiada 45,91 mgamoksycykliny trójwodnej)50 tabl.100 tabl.RpRpkotpiesBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL31 0445 Amoxicillin Trihydrate 11,5%,114,8 mg/g proszek dosporządzania roztworudoustnegodla bydła i świńAmoxicillinum trihydricumproszek do sporządzania roztworudoustnego114,8 mg/g 1 pojemnik 1000 g1 sasz. 100 g59099970188435909997018836RpRpbydłoświniaBremer Pharma GmbH Bremer Pharma GmbH DE32 0970 Amoxicillinum 10%; 100 mg/ g,proszek do sporządzaniaroztworu doustnego dla kur iindykówAmoxicillinum trihydricumproszek do sporządzania roztworudoustnego100 mg/1 g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 250 g1 pojemnik 50 g1 pojemnik 500 g59099970162455909997016276590999701625259099970162385909997016269RpRpRpRpRpIndykkuraBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL33 0971 Amoxicillinum 80%; 800 mg/g,proszek do sporządzaniaroztworu doustnego dla kur iindykówAmoxicillinum trihydricumproszek do sporządzania roztworudoustnego800 mg/1 g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 250 g1 pojemnik 50 g1 pojemnik 500 g59099970163135909997016344590999701632059099970163065909997016337RpRpRpRpRpIndykkuraBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL34 1796 Amoxid 800 mg/g proszek do Amoxicillinum trihydricumpodawania w wodzie do picia dlabydła, świń i kurproszek do podawania w wodzie dopicia800 mg/g 1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 1430 g1 pojemnik 358 g590999700479259099970048085909997004785RpRpRpbydłokuraświniaIndustria Italiana Integratori Trei S.p.A.Industria Italiana IntegratoriTrei S.p.A.IT35 0444 Amoxinject 15% 150 mg/mlzawiesina do wstrzykiwań dlabydła, świń, psów i kotówAmoxicillinumzawiesina do wstrzykiwańdomięśniowych150 mg/ ml mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970189115909997018904RpRpbydłokotpiesświniaBremer Pharma GmbH Bremer Pharma GmbH DE36 1668 Amoxy - kel 70, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla kur i świńAmoxicillinum trihydricumproszek do sporządzania roztworudoustnego700 mg/g 1 torba 1000 g 5909990887187 Rp kuraświniaP.F.H.U. "Veta" Mariusz Hołownia Kela Laboratoria N.V. BEStrona 2 z 77


37 1584 Amoxy-col WSP (150 mg + 500 Amoxicillinum trihydricum + Colistini000 IU)/g, proszek dosulfassporządzania roztworudoustnegodla świńproszek do sporządzania roztworudoustnego(150 mg + 500 000 IU) /g 1 poj. 100 g1 poj. 1000 g59099970224755909997022482RpRpświnia Dopharma B.V. Dopharma B.V. NL38 1803 Amoxycylina 20% LA zawiesina Amoxicillinum trihydricum zawiesina do wstrzykiwań 200 mg/ml 6 butelek 250 mldowstrzykiwań dla bydła, świń,12 butelek 100 mlpsów i kotów59099970005585909997000541RpRpbydłokotpiesświniaP.H.U.P. "STS" - Cezary Suchecki Alfasan International B.V. NL39 2046 Amoxygal 510 mg/g, proszek do Amoxicillinumpodawania w wodzie do picia lubw mleku dla świń i kurProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku510 mg/g ( w postaci 1 worek 1 kgamoksycyliny trójwodnej 586,5 1 worek 100 gmg/g)59099970680845909997068077RpRpkuraświniaPharmagal s.r.o. Pharmagal s.r.o. SK40 0855 Amoxymed 15 Amoxicillinum proszek do sporządzania roztworu 150 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 10 kg1 op. 100 g1 op. 5 g1 op. 500 g59099900342085909990034260590999003418559099900342535909990024192RpRpRpRpRpkuraświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL41 0443 Ampicillin 20%, 200 mg/ml,zawiesina do wstrzykiwań dlabydła, świń i psówAmpicillinum trihydricum zawiesina do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997022192 Rp bydłopiesświniaBremer Pharma GmbH Bremer Pharma GmbH DE42 124 Ampiclox L.C., (75 mg + 200mg)/ 3 g zawiesinadowymieniowadla bydłaAmpicillinum + Cloxacillinum zawiesina dowymieniowa (75 mg + 200 mg) /3 g 12 tubostrzykawek 3 g24 tubostrzykawki 3 g59099970032835909997003290RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT43 0901 Amuril 50%; 500 mg/g proszek Amoxicillinum trihydricumdopodawania w wodzie do piciadla świń i kurproszek do podawania w wodzie dopicia500 mg/ g 1 torba 500 g 5909997022543 Rp kuraświniaKela Laboratoria N.V.Laboratoires BioveLely Pharma B.V.FRNL44 1114 Aniclindan 75 tabletki dla psów Clindamycinum tabletka 75 mg 30 tabl.120 tabl.59099970176935909997017709RpRppies aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE45 1289 Aniclox (577,5 mg + 545,0 mg)tabletki domaciczne dla bydłaAmpicillinum trihydricum + Cloxacillinumnatricumtabletki domaciczne (577,5 mg + 545mg) / 1tabletka1 blister 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099970213315909990633487RpRpbydło aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE46 1880 Animedazon Spray, 2,45% w/w Chlortetracyclini hydrochloridum zawiesina do natryskiwania na skórę 3,21 g (2,45% w/w) 1 pojemnik 211 mlzawiesina do natryskiwania na12 pojemnik 211 mlskórę dla bydła, owiec i świń59099970222535909997022260RpRpbydłoowcaświniaaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE47 1865 Animeloxan 1,5 mg/ml zawiesina Meloxicam zawiesina doustna 1,5 mg/ ml 1 butelka 10 mldoustna dla psów1 butelka 100 ml1 butelka 32 ml590999700789259099970079155909997007908RpRpRppies aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE48 0460 Anipracit 56,80 mg/ml roztwór doPraziquantelum roztwór do wstrzykiwań 56,8 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997017976 Rp kotwstrzykiwań dla psów i kotówpiesaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE49 0459 Aniprazol (50 mg + 500 mg)tabletki dla psów i kotówPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka 50 mg + 500 mg 1 pojemnik 30 tabl.1 pojemnik 60 tabl.12 blistrów 10 tabl.80 blistrów 3 tabl.5909997017778590999701778559099970177925909997017808RpRpRpRpkotpiesaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE50 1397 Antiparen N roztwór do infuzjidla bydłaCalcii chloridum dihydricum+ Magnesiichloridum hexahydricum+ Natriichloridum + Glucosumroztwór do infuzji (5,37 g + 1,0 g + 2,0 g + 4,0 g) 1 butelka 250 ml/100 ml1 butelka 500 ml59099970191925909997019208RpRpbydło Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL51 117 Antisedan 5 mg/ 1 ml, roztwór do Atipamezoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997006970 Rp kotwstrzykiwań dla psów i kotówpiesOrion Corporation Orion Corporation FIN52 0092 Antiverm dla koni 34,835 g/100 Pyranteli embonas pasta doustna 34,835 g/100 g 1 tubostrzykawka 30 ml 5909997021386 Rp koń Drwalewskie Zakłady Przemysług, pasta doustnaBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL53 0175 Antiverm dla kotów 9,224 g/100 Pyranteli embonas pasta doustna 9,224 g/100 g 1 tubostrzykawka 5 g 5909997021454 Rp kot Drwalewskie Zakłady Przemysług, pasta doustnaBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL54 1001 Antiverm dla psów 2,162 g/ 100 Pyranteli embonas pasta doustna 2,162 g/100 g 1 tubostrzykawka 15 g 5909997021430 Rp pies Drwalewskie Zakłady Przemysług, pasta doustnaBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL55 1489 Api Life Var, płytki doumieszczania w uluTymolum + Eucalypti aetheroleum +Camphora racemica + Levomentholumpłytka do umieszczania w ulu(76,0 + 16,4 + 3,8 + 3,8 )g/100g2 płytki 5909997020631 Rp pszczoła Chemicals Laif SRL Chemicals Laif SRL IT56 0740 Apiwarol 12,5 mg tabletkifumigacyjne dla pszczólmiodnychAmitrazum tabletka flumigacyjna 12,5 mg/ tabletkę 1 pojemnik 25 tabl. 5909997018928 Rp pszczoła miodna Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL57 1718 Apsamix Colistina 40 mg/g Colistini sulfaspremiks do sporządzania paszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej40 mg/g 1 op. 25 kg 5909990908332 Rp świnia Andres Pintaluba S.A. Andres Pintaluba S.A. ESStrona 3 z 77


58 1263 Aptovac Inaktywowana szczepionka dla świń,przeciwko zakażeniom układuoddechowegoemulsja (7,5x10^8 kom. bakt. +7,5x10^8kom. bakt.) /ml1 fl. 100 ml 5909997042534 Rp świnia Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL59 1704 Aqua Vac ERM Oral Szczepionka przeciw Jersinioziewywołanej przez Yersinia ruckeriemulsja doustna 1 butelka 1000 ml (10 000 dawek) 5909990883455 Rp pstrąg tęczowy Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB60 1660 Aqua Vac ERM, koncentrat do Szczepionka przeciwko Jersinioziesporządzania zawiesiny do wywołanej przez Yersinia ruckerikąpieli dla pstrągów tęczowychkoncentrat do sporządzania zawiesinydo kąpieli1 butelka 1000 ml 5909990862993 Rp pstrąg Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB61 1663 Aqua Vac FNM plus, emulsja do Szczepionka przeciw zakażeniomwstrzykiwań dla rybwywołanym przez Aeromonassalmonicidaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 500 ml 5909990852888 Rp łosoś atlantycki Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB62 1707 Aqua Vac FURO Vac, koncentratSzczepionka przeciwko furunkuloziedo sporządzania zawiesiny do wywoływanej przez Aeromonaskąpieli lub zawiesiny do salmonicidawstrzykiwań dla łososiaatlantyckiegokoncentrat do sporządzania zawiesinydo kąpieli lub zawiesiny do wstrzykiwań1 butelka 1000 ml 5909990852888 Rp Łosoś atlantycki(Salmo salar)Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB63 1937 Aquavac Relera, koncentrat dosporządzania zawiesiny dokąpieli lub zawiesiny dowstrzykiwań dla pstrągówtęczowychSzczepionka przeciwko jersiniozie (ERM)wywoływanej przez Yersinia ruckeriszczep Hagermana typ 1 i szczepbiotypu EX5koncentrat do sporządzania zawiesinydo kąpieli lub zawiesiny do wstrzykiwań1 butelka 1000 ml 5909990630219 Rp pstrąg tęczowy Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB64 1878 Atipam, 5 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla kotów i psówAtipamesolum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 ml590999702228459099970222915909997022277RpRpRpkotpiesEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL65 2135 Atopica 100 mg/ml roztwórdoustny dla kotówCiclosporinum roztwór doustny 100 mg/ ml 1 butelka 17 ml1 butelka 5 ml59099909081035909990908097RpRpkot Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR66 1240 Aujesyva 6-S zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw chorobieAujeszky'ego świń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100ml (50dawek)1 butelka 50 ml (25 dawek)1 butelka 250 ml ( 125 dawek)590999701810259099970180965909997018119RpRpRpświnia Laboratorios Syva S.A. Laboratorios Syva S.A. ES67 1455 Aurizon (3 mg + 10 mg + 1 mg)/ Marbofloxacinum + Clotrimazolum +ml; krople do uszu, zawiesina Dexamethasoni acetasdla psówkrople do uszu, zawiesina (3 mg + 10 mg + 1 mg) /ml 1 butelka 10 ml1 butelka 20 ml59099970233355909997023342RpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.Vetoquinol S.A.PLFR68 1390 Aurofac 100 Granular 100 mg/1gpremiks leczniczy dla świń,kur, indyków i kaczekChlortetracyclini hydrochloridum premiks leczniczy 100 mg/g 1 op. 12 kg1 op. 20 kg1 op. 25 kg1 op. 3 kg5909997020082590999702009959099970201055909997020075RpRpRpRpIndykkaczkakuraświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Farzoo s.r.l. IT69 1377 Auskipra-Gn/A3 liofilizat i Szczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Aujeszky'ego świń, żywa, liofilizowana,zawiesiny do wstrzykiwań dla do podawania pozajelitowegoświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelka (10 x 10 dawek)10 butelka (10 x 100 ml)10 butelka (10 x 50 dawek)10 butelka 10 x 20 ml5909997002316590999700234759099970023235909997002330RpRpRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES70 0997 Aviffa-RTI liofilizat doSzczepionka przeciw zakaźnemusporządzania zawiesiny dla kur i zapaleniu nosa i tchawicy indyków orazindykówsyndromowi wielkiej głowy kur, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 5000 dawek590999700871459099970087215909997008738RpRpRpIndykkuraMerial S.A.S. Merial S.A.S. FR71 1287 Avinew liofilizat do sporządzania Szczepionka przeciw rzekomemuzwiesiny dla kurpomorowi ptaków, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 butelka 1000 dawek1 butelka 2000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek5909997020884590999702090759099970208915909997020914RpRpRpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR72 1281 AviPro AE zawiesina doustna do szczepionka przeciw zakaźnemupodawania w wodzie do picia dla zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowegokurptaków, żywazawiesina doustna do podawania wwodzie do picia1 butelka 1000 dawek1 butelka 10000 dawek1 butelka 2500 dawek1 butelka 5000 dawek10 butelek 10000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek59099909319895909990932061590999093199659099909320095909997004648590999700461759099970046245909997004631RpRpRpRpRpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE73 1851 AviPro IBD Xtreme Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjuszaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 10000 dawek1 fiol. 2500 dawek1 fiol. 500 dawek1 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 10000 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 500 dawek10 fiol. 5000 dawek5909997006734590999700679659099970067585909997006710590999700677259099970067415909997006802590999700676559099970067275909997006789RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE74 0611 AviPro ILT liofilizat iSzczepionka przeciwko zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, żywazawiesiny dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek10 butelka 34 ml5909997021188590999702119559099970212495909997021256RpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDEStrona 4 z 77


75 1776 AviPro ND C131 Szczepionka przeciwko chorobieNewcastle (rzekomy pomór drobiu)liofilizat do sporządzania zawiesiny1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 2500 dawek1 fiol. 500 dawek1 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 500 dawek10 fiol. 5000 dawek59099908440745909990844098590999084405059099908441665909990844081590999084410459099908440675909990844173RpRpRpRpRpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE76 0610 AviPro ND-IB LASOTA liofilizat Szczepionka przeciw rzekomemudo sporządzania zawiesiny dla pomorowi (chorobie Newcastle) ikurzakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków,żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek590999702192859099970219355909997021942RpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE77 1506 AviPro POX liofilizat iSzczepionka przeciwko ospie drobiu,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny5 fiol. liof. (1000 dawek) + 5 x rozp. 10 ml 5909997021263 Rp kura Lohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE78 1473 Avipro Precise liofilizat dosporządzania zawiesinySzczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 butelka 2500 dawek1 butelka 500 dawek10 butelek 10000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 5000 dawek59099970213005909997021287590999702132459099970212945909997021317RpRpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE79 2157 AviPro Salmonella Duo Szczepionka przeciw zakażeniomSalmonella enteritidis i Salmonellatyphimurium,żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 2000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 2000 dawek5909990924134590999092414159099909241585909990924165RpRpRpRpkaczkakuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE80 1499 AviPro Salmonella Vac E Szczepionka przeciwko zakażeniomliofilizat do podawania w wodzie Salmonella enteritidis, żywado picia dla kurliofilizat do podawania w wodzie dopicia1 butelka 1000 dawek1 butelka 2000 dawek1 butelka 5000 dawek590999702268059099970226975909997022703RpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE81 1505 AviPro Salmonella Vac T Szczepionka przeciwko zakażeniomliofilizat do podawania w wodzie Salmonella typhimurium, żywado picia dla kurliofilizat do podawania w wodzie dopicia1 butelka 1000 dawek1 butelka 1500 dawek1 butelka 2000 dawek1 butelka 2500 dawek1 butelka 500 dawek59099970173965909997017402590999701741959099970174265909997017389RpRpRpRpRpkuraLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE82 1934 AviPro Thymovac, liofilizat dopodania w wodzie do piciaSzczepionka przeciwko zakaźnej anemiikurczątliofilizat do podania w wodzie do picia1 butelka 1000 dawek1 butelka 10000 dawek1 butelka 2500 dawek1 butelka 500 dawek1 butelka 5000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 10000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 500 dawek10 butelek 5000 dawek5909990630073590999063343259099906300805909990630066590999063009759099906301105909990633449590999063012759099906301035909990630134RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkurczęLohmann Animal Health GmbH & Co.KGLohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE83 2009 Avitubal 28000, roztwór dowstrzykiwań dla kur, indyków,bydła i świńTuberkulina ptasia, oczyszczonepochodne białkoweroztwór do wstrzykiwań1 butelka 1 ml1 butelka 10 ml1 butelka 2 ml1 butelka 20 ml1 butelka 5 ml5 butelek 1 ml5 butelek 2 ml5 butelek 20 ml5 butelek 5 ml5 butelka 10 ml10 butelek 1 ml10 butelek 10 ml10 butelek 2 ml10 butelek 20 ml10 butelek 5 ml590999706717959099970672615909997067209590999706729259099970672305909997067186590999706721659099970673085909997067247590999706727859099970671935909997067285590999706722359099970673155909997067254RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpIndykbydłokuraświniaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ84 1097 Bacolam (500 000 I.U. + 100 Amoxicillinum trihydricum + Colistinmg)/g proszek do podawania w sulphatewodzie do picia lub mleku dlabydła, świń i kurProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku(500000 I.U. + 100 mg) / g 1 op. 1 kg 5909997017877 Rp bydłokuraświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT85 1098 Bacolam Injectable (250 000 I.U. Amoxicillinum trihydricum + Colistin+ 100 mg)/ ml zawiesina do sulphatewstrzykiwań dla bydła i świńzawiesina do wstrzykiwań (250 000 I.U. + 100 mg) /1 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999701775459099970177615909997017747RpRpRpbydłoświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT86 1895 Banacep VET 5mg tabletkipowlekane dla psów i kotówBenazeprili hydrochloridum tabletka powlekana 5 mg 14 tabl. (1 x 14)140 tabl. (10 x 14)59099970243565909997024363RpRpkotpiesLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES87 0378 Banminth pasta dla kotów, 115,3 Pyranteli embonas pasta 115,3 mg/g 1 strzykawka 2 gmg/g1 strzykawka 3 g59099900515885909990051595RpRpkot Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE88 0379 Banminth pasta dla psów, 21,62 Pyranteli embonas pasta 21,62 mg/g 1 strzykawka 2,67 gmg/g1 strzykawka 24 g1 tuba 10 g1 tuba 16 g5909990051632590999005162559099900516015909990051649RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BEStrona 5 z 77


89 0360 Baycox 2,5%; 2,5 g/100 ml Toltrazurilum roztwór doustny 2,5 g/100 ml 1 butelka 100 mlroztwór doustny dla kur i indyków1 butelka 1000 ml1 butelka 50 ml590999700948359099970094905909997009476RpRpRpIndykkuraBayer Animal Health GmbHAlapis SAKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE90 1419 Baycox 5%; 50 mg/ml zawiesina Toltrazurilum zawiesina doustna 50 mg/ml 1 butelka 100 mldoustna dla świń1 butelka 1000 ml1 butelka 250 ml590999700894359099908373805909997008950RpRpRpświnia Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE91 1742 Baycox Bovis 50 mg/mlzawiesina doustnaToltrazurilum zawiesina doustna 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml1 butelka 250 ml1 poj. 1000 ml1 poj. 2500 ml59099908541655909990854172590999085418959099908542025909990854196RpRpRpRpRpbydło Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE92 222 Bayofly Pour-On, 0,1 g/ 10 ml, Cyfluthrinum roztwór do polewania 0,1 g/10 ml 1 butelka 250 mlroztwór do polewania dla bydła1 butelka 500 ml59099900344065909990034437RpRpbydło Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE93 194 Baytril Flavour 15 mg, tabletkidla psów i kotówEnrofloxacinum tabletka 15 mg 5 blistrów 10 tabl. 5909997000800 Rp kotpiesBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE94 197 Baytril 2,5% inj., 25 mg/ml, Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997000794 Rp kotroztwór do wstrzykiwań dla psówpiesi kotówBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE95 0455 Baytril 5% inj., enrofloksacyna50 mg/ml, roztwór dowstrzykiwańdla bydła i świńEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099900515025909990051496RpRpbydłoświniaBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE96 1874 Baytril One 100 mg/ml roztwórdowstrzykiwań dla bydła i świńEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 ml 5909997009742 Rp bydłoświniaBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE97 221 Bayvarol 3,6 mg/pasek, paski do Flumethrin pasek do zawieszania w ulu 3,6 mg/ pasek 5 torebek 4 paski 5909997022369 Rp pszczoła miodna Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinarzawieszania w uluProdukte GmbHDE98 1838 Benakor F 20 mg tabletki dlapsówBenazeprili hydrochloridum tabletka 20 mg/tabletka 1 blister 14 tabl. PCV1 blister 14 tabl. ALU2 blistry 14 tabl. PCV2 blistry 14 tabl. ALU3 blistry 14 tabl. PCV3 blistry 14 tabl. ALU590999700499059099906298315909997005003590999062984859099970050105909990629855RpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL99 1838 Benakor F 20 mg tabletki dlapsówBenazeprili hydrochloridum tabletka 20 mg/tabletka 4 blistry 14 tabl. PCV4 blistry 14 tabl. ALU5 blistrów 14 tabl. PCV5 blistrów 14 tabl. ALU6 blistrów 14 tabl. PCV6 blistrów 14 tabl. ALU7 blistrów 14 tabl. PCV7 blistrów 14 tabl. ALU59099970050275909990629862590999700503459099906298795909997005041590999062988659099970050585909990629893RpRpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL100 1839 Benakor F 5 mg tabletki dlapsówBenazeprili hydrochloridum tabletka 5 mg/tabletka 1 blister 14 tabl. PCV1 blister 14 tabl. ALU2 blistry 14 tabl. PCV2 blistry 14 tabl. ALU3 blistry 14 tabl. PCV3 blistry 14 tabl. ALU590999700367259099906297635909997003689590999062977059099970036965909990629787RpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL101 1839 Benakor F 5 mg tabletki dlapsówBenazeprili hydrochloridum tabletka 5 mg/tabletka 4 blistry 14 tabl. PCV4 blistry 14 tabl. ALU5 blistrów 14 tabl. PCV5 blistrów 14 tabl. ALU6 blistrów 14 tabl. PCV6 blistrów 14 tabl. ALU7 blistrów 14 tabl. PCV7 blistrów 14 tabl. ALU59099970037025909990629794590999700371959099906298005909997003726590999062981759099970049835909990629824RpRpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL102 0678 Betamox L.A. 150 mg/mlzawiesina do wstrzykiwańAmoxicillinum trihydricum zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml 1butelka100 ml1butelka 250 ml59099970219805909997021997RpRpbydłokotowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK103 1165 Bio Cholera emulsja dowstrzykiwań dla kur i indykówSzczepionka przeciw cholerze drobiu,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 6 butelek 500 ml 5909997006949 Rp IndykkuraMerial Italia S.p.A. Merial Italia S.p.A. IT104 0599 Bio Reo 1 liofilizat iSzczepionka przeciw reowirusowemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu stawów, żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelek 1000 dawek10 butelek 200 ml59099970175015909997017518RpRpkura Merial Italia S.p.A. Merial Italia S.p.A. IT105 1871 Bioamoxi; 50 g/100g proszek do Amoxicillinum trihydricumpodawania w wodzie do picia dlakurproszek do podawania w wodzie dopicia50 g/100 g 1 pojemnik 1 kg1 pojemnik 500 g59099970051715909997005164RpRpkura V.M.D. s.a. Laboratoires Biove FRStrona 6 z 77


106 1471 Biocan B inj. ad. us. vet.zawiesina do wstrzykiwań dlapsówSzczepionka przeciw boreliozie psów,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań2 x 1 dawka10 x 1 dawka20 x 1 dawka50 x 1 dawka100 x 1 dawka59099970179145909997017921590999701793859099970179455909997017952RpRpRpRpRppies Bioveta a.s. Bioveta a.s. CZ107 1806 Biocan C inj. ad us. vet.roztwór Inaktywowana szczepionka dla psówdo wstrzykiwań dla psów przeciw koronawirozieroztwór do wstrzykiwań10 fiol. 1 ml20 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml100 fiol. 1 ml5909997001241590999700125859099970012655909997001272RpRpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ108 1808 Biocan DHPPi inj. sicc. ad us.vet. liofilizat i rozpuszczalnikdo sporządzania roztworu dowstrzykiwań dla psówSzczepionka dla psów przeciwkonosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby,zapaleniu gardła i krtani, parwowirozie iparainfluenzieliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań5 fiol. 1 ml liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.10 fiol. 1 ml liof. + 10 fiol. 1 ml rozp.50 fiol. 1 ml liof. + 50 fiol. 1 ml rozp.590999700136459099970013885909997001395RpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ109 2010 Biocan DHPPi+L liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania adenowirozie, parwowirozie, wirusowizawiesiny do wstrzykiwań dla parainfluenzy i leptospirozie psówpsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml590999706735359099970673605909997067377RpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ110 2011 Biocan DHPPi+LR liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania adenowirozie, parwowirozie, wirusowizawiesiny do wstrzykiwań dla parainfluenzy, wściekliźnie ipsówleptospirozie psówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp. 1 ml590999706732259099970673395909997067346RpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ111 1809 Biocan DP inj. sicc. ad us. vet.liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu dowstrzykiwań dla psówSzczepionka dla psów przeciwkonosówce i parwowirozie żywa,atenuowanaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań5 fiol. 1 ml liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.10 fiol. 1 ml liof. + 10 fiol. 1 ml rozp.50 fiol. 1 ml liof. + 50 fiol. 1 ml rozp.590999700129659099970013025909997001319RpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ112 1482 Biocan M zawiesina dowstrzykiwań dla psów i kotówSzczepionka przeciwko Microsporumcaniszawiesina do wstrzykiwań2 butelki10 butelek20 butelek50 butelek100 butelek59099970215395909997021546590999702155359099970215605909997021577RpRpRpRpRpkotpiesBioveta a.s. BIOVETA a.s. CZ113 1872 Biocan puppy inj. sicc. ad us.vet. liofilizat i rozpuszczalnikdo sporządzania roztworu dowstrzykiwań dla psówSzczepionka dla psów przeciw nosówce(żywa)i parwowirozie (inaktywowana)liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań5 x (fiol. 1 dawka liof. + fiol 1 ml rozp.)10 x (fiol. 1 dawka liof. + fiol 1 ml rozp.)50 x (fiol. 1 dawka liof. + fiol 1 ml rozp.)590999700878359099970087765909997008790RpRpRppiesGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ114 1547 Biocan R zwiesina dowstrzykiwańdla psów, kotów,fretekSzczepionka przeciw wściekliźnie doużytku weterynaryjnego,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 ml1 fiol. 50 ml5 fiol. 10 ml5 fiol. 20 ml5 fiol. 5 ml10 fiol. 1 ml10 fiol. 10 ml10 fiol. 20 ml10 fiol. 5 ml20 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml100 fiol. 1 ml590999701707559099970171435909997017105590999701704459099970171365909997017082590999701711259099970170515909997017006590999701709959099970171295909997017068590999701701359099970170205909997017037RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpfretkakotpiesBioveta a.s. Bioveta a.s. CZ115 0825 Bioestrovet, 0,25 mg/ml, roztwór Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997018829 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła, koni ikońświńświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL116 0560 Bioketan, 100 mg/ml roztwór do Ketaminum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml (w postaci ketaminy 1 butelka 10 mlwstrzykiwań dla psów i kotówchlorowodorku 115,43 mg/ml) 1 butelka 50 ml10 butelek 10 ml590999702283359099970228575909997022840RpRpRpkotpiesVetoquinol Biowet Sp. z o.o.Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.Vetoquinol S.A.PLFR117 0891 Biolent Forte 1 mg/ ml roztwór doCarbacholum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997018461 Rp koń Drwalewskie Zakłady Przemysłuwstrzykiwań dla koniBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL118 0864 Biolugol (9g + 24g)/ 100 ml, płyn Iodum + Kalii iodidum płyn (9 g + 24 g) /100 ml 1 butelka 100 ml 5909997009339 Rp bydłodla bydła, owiec, kóz i konikozakońowcaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL119 0913 Bio-Marek HVT Frozen;zawiesinai rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw chorobie Mareka,żywazawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 butelka 200 ml59099970095995909997024691RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT120 0889 Bio-Marek HVT liofilizat i Szczepionka przeciw chorobie Mareka,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 200 ml10 butelek 1000 dawek59099970157985909997015781RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. ITStrona 7 z 77


121 0208 Biomectin 1%, 10 mg/1 ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła, owiec, świńIvermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml590999700097859099970009545909997000961RpRpRpbydłoowcaświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL122 0935 Biomox 80, 80 g/ 100 g, proszek Amoxicillinum trihydricumdo sporządzania roztworudoustnego dla bydła, świń, kur,indykówproszek do sporządzania roztworudoustnego80 g/100 g 1 pojemnik 100 g 5909997022161 Rp IndykbydłokuraświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL123 0936 Biomox, 10 g/ 100 g, proszek do Amoxicillinum trihydricumsporządzania roztworudoustnegodla bydła, świń, kur,indyków, gołębiproszek do sporządzania roztworudoustnego10 g/100 g 1 pojemnik 100 g1 worek 1000 g59099970221475909997022154RpRpIndykbydłogołąbkuraświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL124 1199 Biomutin 10% Premix; 100 mg/g Tiamulini hydrogenofumaraspremiks do sporządzania paszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/g 1 pojemnik 1 kg1 pojemnik 2 kg1 pojemnik 5 kg590999702251259099970225295909997022536RpRpRpświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL125 1018 Biomutin 20% inj.; 200 mg/ml Tiamulini hydrogenofumaras roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997022659 Rp świnia Drwalewskie Zakłady Przemysłuroztwór do wstrzykiwań dla świńBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL126 1017 Biomutin 45% Pulvis; 450 mg/g Tiamulini hydrogenofumarasproszek do podawania w wodziedo picia dla świńproszek do podawania w wodzie dopicia450 mg/g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 200 g1 pojemnik. 25 g1 pojemnik 50 g1 pojemnik. 500 g59099970224445909997022451590999702242059099970224375909997022468RpRpRpRpRpświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL127 0828 Bioral H 120 liofilizat do Szczepionka przeciwk zakaźnemusporządzania zawiesiny dla kur zapaleniu oskrzeli ptakówliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 2000 dawek10 butelek 5000 dawek59099906313395909990629053RpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR128 0547 Biotropina, zawiesina dowstrzykiwań dla koni, bydła iświńImmunomodulator zawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml 5909997042664 Rp bydłokońpiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL129 0892 Biotyl 200, 20 g/ 100 ml, roztwór Tylosinum roztwór do wstrzykiwań 20 g/100 ml 1 butelka 100 ml 5909997008394 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła i świńkozaowcaświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL130 0893 Biotyl 50, 5 g/ 100 ml, roztwór Tylosinum roztwór do wstrzykiwań 5 g/ 100 ml 1 butelka 100 ml 5909997008363 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła, świń,kotpsów i kotówpiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL131 1138 Bio-Vac B1 liofilizat do Szczepionka dla kur przeciwkopodawania w wodzie do picia dla rzekomemu pomorowi drobiu żywakurliofilizat do podawania w wodzie dopicia10 butelek 1000 dawek 5909997007137 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT132 0994 Bio-Vac ND-IB liofilizat do Szczepionka przeciw rzekomemusporządzania zawiesiny dla kur pomorowi ptaków i zakaźnemu zapaleniuoskrzeli, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 amp. 1000 dawek10 amp. 2500 dawek10 amp. 5000 dawek590999700866059099970086775909997008684RpRpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT133 0726 Bioval (16,6 mg + 36,6 mg)/ ml, Chloroxylenolumpłyn na skórę dla bydła Chlorocresolumpłyn na skórę (1,66 g + 3,66 g) /100 ml 1 butelka 250 ml 5909997017983 Rp bydło Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL134 0654 Biovetalgin, 500 mg/ml roztwórdo wstrzykiwań dla bydła, koni,świń i psówMetamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970174955909997017488RpRpbydłokońpiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL135 2085 BIOWAR 500; 500 mg/pasek, Amitrazum pasek do zawieszania w ulu 500 mg/pasek 10 pasków 5909990859863 Rp pszczoła miodna Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLpasek do zawieszania w ulu dlapszczoły miodnej136 1243 Bioxymutin (25 mg + 80 mg)/g, Tiamulini hydrogenofumaras +proszek do podawania w wodzie Oxytetracyclini hydrochloridumdo picia dla świńproszek (25 mg + 80mg) /g 1 op. 1 kg1 op. 5 kg59099970425415909997042558RpRpświnia Biofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL137 1095 Bi-Vac 1° liofilizat do podawania Szczepionka przeciw zakaźnemuw wodzie do picia dla kur zapaleniu oskrzeli ptaków, żywaliofilizat do podawania w wodzie dopicia10 butelka 1000 dawek 5909997007274 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT138 1096 Bi-Vac 2° liofilizat do podawania Szczepionka przeciw zakaźnemuw wodzie do picia dla kur zapaleniu oskrzeli ptaków, żywaliofilizat do podawania w wodzie dopicia10 butelka 1000 dawek 5909997007281 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT139 1492 Blockade, 0,25% w/w, płyn dokąpieli strzyków dla bydłaIodum płyn do kąpieli strzyków 0,25 % w/w 1 op. 10 l1 op. 20 l1 op. 200 l1 op. 5 l1 op. 60 l59099970192915909997019307590999701932159099970192845909997019314RpRpRpRpRpbydło DeLaval n.v. DeLaval n.v. BE140 0668 Borgal 24% (200 mg + 40 mg)/mlSulfadoxinum + Trimethoprimum roztwór do wstrzykiwań (200 mg + 40 mg) /ml 1 butelka 100 ml 5909997008080 Rp bydłoroztwór do wstrzykiwań dlakońbydła,świń, koni, owiecowcaświniaVirbac S.A.Intervet International GmbHVirbac S.A.DEFRStrona 8 z 77


141 0381 Bovaclox DC (250 mg + 500mg)/4,5 g zawiesinadowymieniowa dla bydłaAmpicillinum trihydricum + Cloxacillinumbenzathinumzawiesina dowymieniowa (250 mg + 500 mg) /4,5 g 24 tubostrzykawki 4,5 g 5909997000534 Rp bydło Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK142 1637 Bovilis Bovipast RSP Szczepionka przeciw syncytialnemuwirusowi dróg oddechowych bydła(BRSV), wirusowi parainfluenzy-3 orazMannheimia haemolyticazawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 50 ml 5909990849963 Rp bydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL143 1732 Bovilis BVD zawiesina dowstrzykiwań dla bydłaSzczepionka przeciwko biegunce ichorobie błon śluzowych bydła (BVD).zawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 2 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. PET 10 ml1 fiol. PET 2 ml1 fiol. PET 20 ml1 fl. 100 ml1 fl. 250 ml1 fl. 50 ml1 fl. PET 100 ml1 fl. PET 250 ml1 fl. PET 50 ml590999063223759099906322205909990632244590999063226859099906322515909990632275590999063229959099906323055909990632282590999063232959099906323365909990632312RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL144 1705 Bovilis IBR marker inac,zawiesina do wstrzykiwań dlabydłaSzczepionka przeciw zakażeniomwywoływanym przez wirus BHV-1.zawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 dawek1 fiol. 100 dawek1 fiol. 25 dawek1 fiol. 5 dawek1 fiol. 50 dawek10 fiol. 10 dawek10 fiol. 100 dawek10 fiol. 25 dawek10 fiol. 5 dawek10 fiol. 50 dawek5909990630714590999063074559099906307215909990630707590999063073859099906307695909990630790590999063077659099906307525909990630783RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL145 1615 Bovilis Lactovac C Szczepionka przeciw zakażeniomwywołanym przez rotawirusy,koronawirusy i Escherichia colizawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 25 ml10 fiol. 5 mlRpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal HealthPfizer Animal Health S.A.BEBE146 0480 Bovitrichovac II zawiesina dowstrzykiwań dla bydłaSzczepionka przeciw grzybicy skórnejbydła, inaktywowanazawiesina do wstrzykań 1 butelka 250 ml 5909997021621 Rp bydło Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL147 2008 Bovitubal 28000, roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńTuberkulina bydlęca, oczyszczonepochodne białkoweroztwór do wstrzykiwań1 butelka 1 ml1 butelka 10 ml1 butelka 2 ml1 butelka 20 ml1 butelka 5 ml5 butelek 1 ml5 butelek 10 ml5 butelek 2 ml5 butelek 20 ml5 butelek 5 ml10 butelek 1 ml10 butelek 10 ml10 butelek 2 ml10 butelek 20 ml10 butelek 5 ml590999706702559099970671175909997067056590999706714859099970670875909997067032590999706712459099970670635909997067155590999706709459099970670495909997067131590999706707059099970671625909997067100RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłoświniaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ148 1625 Bronchi-Shield, liofilizat i Szczepionka przeciw zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania wywoływanym przez Bordetellazawiesiny do podania w postaci bronchisepticakropli donosowych dla psówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny do podania wpostaci kropli donosowych5 fiol. liof. + rozp.10 fiol. liof. + rozp.59099970735905909997073606RpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Elanco Animal Health IrelandLimitedIRL149 1296 Bronipra-1 liofilizat doSzczepionka przeciw zakaźnemusporządzania zawiesiny dla kur zapaleniu oskrzeli ptaków, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek590999702205559099970220625909997022079RpRpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES150 1446 Bronipra-ND/IBD emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemu emulsja do wstrzykiwańzapaleniu oskrzeli, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle), zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza,inaktywowana1 butelka 500 dawek1 butelka 1000 dawek59099970190555909997019062RpRpkura Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES151 1882 Buprenodale 0,3 mg/ml roztwór Buprenorphinum roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/ml 1 amp. 1ml 5909997024257 Rp kotdo wstrzykiwań dla psów i kotówpiesDechra LimitedImpfstoffwerk Dessau-TornauBiologika GmbHDE152 0015 Bur-706 liofilizat do sporząrzania Szczepionka przeciw zakaźnemuzawiesiny dla kurzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek590999702320559099970232125909997023229RpRpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FRStrona 9 z 77


153 1007 Bur-Cell S - 706 + HVTzawiesinai rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza i chorobieMarekazawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 200 ml5 amp. 1000 dawek5 amp. 2000 dawek590999702141659099970213935909997021409RpRpRpkura Merial Italia S.p.A. Merial Italia S.p.A. IT154 1135 Buscopan Compositum Vet (0,4 Hyoscini butylbromidum (Scopolaminig+ 50g)/100 ml roztwór do butylbromidum) + Metamizolum natricumwstrzykiwań dla koni i bydłaroztwór do wstrzykiwań (0,4 g + 50 g) /100 ml 1 butelka 100 ml 5909997007618 Rp bydłokońBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Labiana Life Sciences S.A.ES155 1665 Buserelin aniMedica 0,004 Buserelinum roztwor do wstrzykiwań 0,0042mg/ ml -ctan busereliny 5 fiol. 10 mlmg/mlroztwór do wstrzykiwań dla(odpowiednik busereliny 0,004 50 fiol. 10 mlbydła, koni i królikówmg/ml)100 fiol. 10 ml250 fiol. 10 ml500 fiol. 10 ml59099971941585909997194165590999719417259099971941895909997194196RpRpRpRpRpbydłokońkrólikaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE156 1236 Butomidor 10 mg/ml roztwór do Butorphanoli tartras roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997019154 Rp kotwstrzykiwań dla koni, psów ikońkotówpiesRichter Pharma AG Richter Pharma AG AT157 1115 Butox 7,5 Pour On zawiesina do Deltamethrinumstosowania zewnętrznego dlabydła i owieczawiesina do stosowaniazewnętrznego0,75 g/100 ml 1 butelka 1000 ml1 butelka 250 ml59099970019515909997001944RpRpbydłoowcaIntervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR158 0790 Calcigluc roztwór do wstrzykiwańMagnesii gluconas + Calcii gluconas +dla koni, bydła i świńMagnesii chloridum hexahydricum +Calcii chloridumroztwór do wstrzykiwań (60 mg + 60 mg + 30 mg + 27 1 butelka 250 ml 5909997019116 Rp bydłomg) /1 mlkońświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL159 1170 Calcii borogluconas 25% inj., Calcii gluconas roztwór do wstrzykiwań 216,6 mg/ml 1 butelka 250 ml 5909997020754 Rp bydło216,6 mg/ml, roztwór dokońwstrzykiwań dla koni, bydła, świńpiesi psówświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL160 0865 Calciphos (190 mg + 5 mg)/ ml, Calcii gluconas + Magnesii chloridumroztwór do wstrzykiwań dla koni, hexahydricum + Natrii glycerophosphasbydła, owiec, świń i psów hydricusroztwór do wstrzykiwań (190 mg + 60 mg + 5 mg) /1 ml 1 butelka 250 ml 5909997017228 Rp bydłokońowcapiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL161 0727 Calcium Borogluconatum 25%, Calcii gluconas roztwór do wstrzykiwań 210,5 mg/ ml 1 butelka 250 ml 5909997016436 Rp bydło210,5 mg/ml, roztwór dokońwstrzykiwań dla koni, bydła,owcaowiec, świń i psówpiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL162 0307 Calcivet (380 mg + 60 mg)/ml Calcii gluconas + Magnesii chloridumroztwór do infuzji dla bydła, koni, hexahydraticumświń i owiecroztwór do infuzji (380 mg + 60 mg)/ml 1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml59099970193905909997019406RpRpbydłokońowcaświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL163 1247 Calfoset Calcii monogluconas + Calciiglycerophosphas + Magnesiihydrochloridum164 1317 Calmagluc, roztwór do Calcii gluconas + Calcii hypophosphiswstrzykiwań dla bydła, koni, świń+ Magnesii chloridum hexahydricum +i psówGlucosum monohydricumroztwór do wstrzykiwań (32,82 g + 8,13 g + 4,18 g) /1001 butelka 100 ml 5909997016023 Rp bydłomlświniabydłoroztwór do wstrzykiwań (60 mg + 22 mg + 30 mg + 100 1 butelka 250 ml 5909997017716 Rpmg)/ mlkońpiesświniaKrka d.d., Novo Mesto Krka, d.d., Novo mesto SLOBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL165 1834 Canidryl 100 mg tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 100 mg 1 blister 6 tabl.1 pojemnik 6 tabl.1 blister 10 tabl.1 pojemnik 10 tabl.1 blister 14 tabl.1 pojemnik 14 tabl.2 blistry 10 tabl.1 pojemnik 20 tabl.2 blistry 14 tabl.590999700566959099971930905909997005812590999719310659099970056765909997193113590999700582959099971931205909997005683RpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL166 1834 Canidryl 100 mg tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 100 mg 1 pojemnik 28 tabl.3 blistry 10 tabl.1 pojemnik 30 tabl.3 blistry 14 tabl.1 pojemnik 42 tabl.5 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 50 tabl.4 blistry 14 tabl.6 blistrów 10 tabl.590999700565259099971930835909997193137590999700583659099971931445909997005690590999719315159099970058435909997005706RpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL167 1834 Canidryl 100 mg tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 100 mg 1 pojemnik 60 tabl.1 pojemnik 70 tabl.5 blistrów 14 tabl.7 blistrów 10 tabl.6 blistrów 14 tabl.1 pojemnik 84 tabl.7 blistrów 14 tabl.1 pojemnik 98 tabl.10 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 100 tabl.5909997193168590999719317559099970058505909997005713590999700586759099971931825909997005874590999719319959099970057205909997193205RpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRLStrona 10 z 77


176 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 18 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.28 blistrów 10 tabl.30 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.100 blistrów 10 tabl.5909997004907590999700491459099970049215909997004938590999700494559099970049525909997004969RpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL177 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 1 blister 14 tabl.2 blistry 14 tabl.3 blistry 14 tabl.4 blistry 14 tabl.5 blistrów 14 tabl.6 blistrów 14 tabl.7 blistrów 14 tabl.10 blistrów 14 tabl.20 blistrów 14 tabl.590999700497659099970053245909997005331590999700534859099970053555909997005362590999700537959099970053865909997005393RpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL178 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 1 blister 6 tabl.1 pojemnik 6 tabl.1 blister 10 tabl.1 pojemnik 10 tabl.1 blister 14 tabl.1 pojemnik 14 tabl.2 blistry 10 tabl.1 pojemnik 20 tabl.59099970054095909997193274590999700541659099971932815909997005560590999719329859099970054235909997193304RpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL179 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 2 blistry 14 tabl.1 pojemnik 28 tabl.3 blistry 10 tabl.1 pojemnik 30 tabl.3 blistry 14 tabl.1 pojemnik 42 tabl.5 blistrów 10 tabl.5909997005577590999719331159099970054305909997193328590999700558459099971933355909997005447RpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL180 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 1 pojemnik 50 tabl.4 blistry 14 tabl.6 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 60 tabl.1 pojemnik 70 tabl.5 blistrów 14 tabl.7 blistrów 10 tabl.6 blistrów 14 tabl.59099971933425909997005591590999700545459099971933595909997193366590999700560759099970054615909997005614RpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL181 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 1 pojemnik 84 tabl.7 blistrów 14 tabl.1 pojemnik 98 tabl.10 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 100 tabl.1 pojemnik 140 tabl.10 blistrów 14 tabl.5909997193373590999700562159099971933805909997005478590999719339759099971934035909997005638RpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL182 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 14 blistrów 10 tabl.18 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 180 tabl.20 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 200 tabl.25 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 250 tabl.5909997005485590999700549259099971934105909997005508590999719342759099970055155909997193434RpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL183 1833 Canidryl 50 mg tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg 1 pojemnik 280 tabl.20 blistrów 14 tabl.28 blistrów 10 tabl.30 blistrów 10 tabl.1 pojemnik 300 tabl.1 pojemnik 500 tabl.50 blistrów 10 tabl.100 blistrów 10 tabl.5909997193441590999700564559099970055225909997005539590999719458590999719346559099970055465909997005553RpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL184 1226 Canigen DHA2PPi/L Szczepionka przeciw nosówce,adenowirozie, parwowirozie, wirusowiparainfluenzy psów, żywa, leptospiroziepsów, inaktywowanaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. 10 dawek + rozp.10 fiol. 10 dawek + rozp.50 fiol. 50 dawek + rozp.50 fiol. 50 dawek + rozp.5909990050789590999092417259099900507965909990924189RpRpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR185 1484 Canigen DHA2PPi/LR liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania zakaźnemu zapaleniu wątroby,zawiesiny do wstrzykiwań dla parwowirozie, wściekliźnie, zakażeniompsówwywołanym przez wirus parainfluenzyorazleptospirozieliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 fiol. (1 x 1 dawka)10 fiol. (1 x 10 dawek)50 fiol. (1 x 50 dawek)590999701589759099970159035909997015910RpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR186 1692 Canigen Puppy 2b szczepionka przeciwko chorobieparwowirusowej psówzawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml59099906305475909990630554RpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR187 0601 Caninsulin 40 j.m./ml zawiesina Insulinum porcinum zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml 1 butelka 10 mldo wstrzykiwań dla psów i kotów10 butelek 2,5 ml10 butelek 2,7 ml590999700803559099970080285909990883905RpRpRpkotpiesIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDEStrona 12 z 77


188 1662 Canvac R zawiesina dowstrzykiwań dla psów, kotów,lisów, bydła, owiec, kóz, koni iświńInaktywowana szczepionka przeciwwściekliźniezawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 20 dawek1 fiol. 50 dawek5 fiol. 10 dawek5 fiol. 20 dawek12 fiol. 1 dawka60 fiol. 1 dawka590999704486659099970448805909997044859590999704487359099970448355909997044842LwLwLwLwLwLwbydłokotkozakońlisowcapiesświniaPHUP "STS- Cezary Suchecki" Dyntec spol. s.r.o (Prazka) CZ189 2128 Cardisure Flavoured 1,25 mgtabletki dla psówPimobendanum tabletka 1,25 mg/ tabl. 2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.5909990893225590999089323259099908932495909990893256RpRpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Lely Pharma B.V. NL190 2127 Cardisure Flavoured 10 mgtabletki dla psówPimobendanum tabletka 10 mg/ tabl. 2 blistry 10 tabl.2 blistry 5 tabl.5 blistrów 10 tabl.5 blistrów 5 tabl.10 blistrów 10 tabl.10 blistrów 5 tabl.25 blistrów 10 tabl.25 blistrów 5 tabl.59099908930965909990893140590999089310259099908931575909990893126590999089316459099908931335909990893171RpRpRpRpRpRpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Lely Pharma B.V. NL191 2129 Cardisure Flavoured 2,5 mgtabletki dla psówPimobendanum tabletka 2,5 mg/ tabl. 2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.5909990893348590999089335559099908933625909990893379RpRpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Lely Pharma B.V. NL192 2130 Cardisure Flavoured 5 mgtabletki dla psówPimobendanum tabletka 5 mg/ tabl. 2 blistry 10 tabl.2 blistry 5 tabl.5 blistrów 10 tabl.5 blistrów 5 tabl.10 blistrów 10 tabl.10 blistrów 5 tabl.25 blistrów 10 tabl.25 blistrów 5 tabl.59099908934545909990893492590999089346159099908935085909990893478590999089352259099908934855909990893539RpRpRpRpRpRpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Lely Pharma B.V. NL193 0981 Carofertin 10 mg/ml, roztwór do Betacarotenum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997019475 Rp bydłowstrzykiwań dla koni, bydła ikońświńświniaAlvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmazeutika AG AT194 1843 Carprodyl F 100 mg tabletki dla Carprofenum tabletka 100 mg/tabletka 4 blistry 5 tabl.psów20 blistrów 5 tabl.40 blistrów 5 tabl.100 blistrów 5 tabl.5909997004747590999700475459099970047615909997004778RpRpRpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR195 1841 Carprodyl F 20 mg tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 20 mg/tabletka 2 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909997004662590999700467959099970046865909997004693RpRpRpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR196 1842 Carprodyl F 50 mg tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 50 mg/tabletka 4 blistry 5 tabl.20 blistrów 5 tabl.40 blistrów 5 tabl.100 blistrów 5 tabl.5909997004709590999700471659099970047235909997004730RpRpRpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR197 2081 Carthrophen Vet 100 mg/mlroztwór do wstrzykiwań dla psówNatrii pentosani polysulfas roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 10 ml 5909990854233 Rp pies Arthropharm (Europe) Ltd. Forte Healthcare Limited IRL198 1744 Castomix Szczepionka przeciwko myksomatoziekrólików i chorobie krwotocznej królikówliofilizat i zawiesina do wstrzykiwań1 dawka liof. + zawiesina5 dawek liof. + zawiesina10 dawek liof. + zawiesina20 dawek liof. + zawiesina40 dawek liof. + zawiesina59099909261525909990926169590999092617659099909261835909990926190RpRpRpRpRpkrólik PHARMAGAL BIO s.r.o PHARMAGAL BIO s.r.o SK199 1770 Castorex, zawiesina dowstrzykiwań dla królikówSzczepionka przeciw krwotocznejchorobie królików, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 ml10 fiol. 0,5 ml5909997194059590999719406659099906325105909997194035RpRpRpRpkrólikkrólik miniaturowyPharmagal Bio, sp. z o.o. Pharmagal Bio, sp. z o.o. SK200 0268 Catosal 10% roztwór dowstrzykiwań dla psów, kotów ikoniButafosfanum + Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań (10 g + 0,005 g ) /100 ml 1 butelka 100 ml 5909997004105 Rp kotkońpiesBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE201 1954 Cazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 2 tabl. pasek2 tabl. blister4 tabl. blister4 tabl.pasek6 tabl.blister6 tabl.pasek8 tabl. blister8 tabl. pasek10 tabl. blister10 tabl. pasek12 tabl. blister12 tabl. pasek14 tabl. blister14 tabl. pasek59099970713295909997071336590999707175659099970713435909997071763590999707135059099970717705909997071367590999707178759099970713745909997071794590999707138159099970718005909997071398RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRLStrona 13 z 77


211 2092 Ceftiosan, 50 mg/ ml, zawiesina Ceftiofurum zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ ml 1 fiol. 100 mldo wstrzykiwań dla świń i bydła1 fiol. 250 ml6 fiol. 250 ml12 fiol. 100 ml5909990872497590999087252759099908725345909990872503RpRpRpRpbydłoświniaAlfasan Nederland BV Alfasan Nederland BV NL212 1935 Cefur 50 mg/ml proszek i Ceftiofurum natricumrozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dlabydła i świńproszek i rozpuszczalnik do50 mg/ml 1 fiol. 1 g proszku + 20 ml rozpuszczalnikasporządzania roztworu do wstrzykiwań1 fiol. 4 g proszku + 80 ml rozpuszczalnika6 fiol. 1 g proszku + 20 ml rozpuszczalnika6 fiol. 4 g proszku + 80 ml rozpuszczalnika5909990630141590999063017259099906301585909990630189RpRpRpRpbydłoświniaNorbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited GB213 1935 Cefur 50 mg/ml proszek i Ceftiofurum natricumrozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dlabydła i świńproszek i rozpuszczalnik do50 mg/ml 12 fiol. 1 g proszku + 20 ml rozpuszczalnikasporządzania roztworu do wstrzykiwań12 fiol. 4 g proszku + 80 ml rozpuszczalnika59099906301655909990630196RpRpbydłoświniaNorbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited GB214 2045 Centidox 100%, proszek do Doxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia lubmleku/płynie mlekozastępczymdlacieląt i świńProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku/ płyniemlekozastępczym1000 mg/g (867 mg/gdoksycykliny zasady)1 sasz. 100 g1 sasz. 1000 g1 sasz. 250 g1 sasz. 500 g10 sasz. 100 g59099971939085909997193939590999719391559099971939225909997193946RpRpRpRpRpCielęświniaEurovet Animal Healt Eurovet Animal Healt NL215 1752 Cepesedan 10 mg/ml roztwór do Detomidinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiol. 20 mlwstrzykiwań dla koni i bydła1 fiol. 5 ml5 fiol. 20 ml5 fiol. 5 ml5909997194097590999719407359099971941035909997194080RpRpRpRpbydłokońCP-Pharma Handelsgesellschaft mbHCP-PharmaHandelsgesellschaft mbHDE216 1746 Cepetor 1 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówMedetomidinum roztwór do wstrzykiwań 1 mg / 1 ml 1 fiol. 10 ml5 fiol. 10 ml59099908333375909990833344RpRpkotpiesCP-Pharma Handelsgesellschaft mbHCP-PharmaHandelsgesellschaft mbHDE217 0871 Ceporex, cefaleksyna 180 Cefalexinum zawiesina do wstrzykiwań 180 mg/ml 1 fiol. 100 ml 5909997009889 Rp bydłomg/ml,zawiesina do wstrzykiwańkotdla bydła, psów i kotówpiesIntervet International B.V. Schering-Plough Bray IE218 1091 Cepravin Dry Cow, 250 mg/ 3 g, Cephalonium zawiesina dowymieniowa 250 mg/3 g 20 tubostrzykawek 3 gzawiesina dowymieniowa dla120 tubostrzykawek 3 gbydła59099970198955909997019901RpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International GmbHSchering-Plough BraySchering-Plough SanteAnimale ZADEIRLFR219 1509 Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 Praziquantelum + Pyranteli embonas tabletka 20mg + 230mg 5 blistrów 2 tabl.mg, tabletki dla kotów25 blistrów 2 tabl.59099970174335909997017440RpRpkot Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU220 1127 Cestal Plus Flavour, 50 mg +144mg + 200 mg, tabletki dlapsówPraziquantelum + Pyranteli embonas +Fenbendazolumtabletka 50 mg + 200 mg + 144 mg 10 tabl.200 tabl.59099970174575909997017464RpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU221 1999 Cestem smakowe tabletki dladużych psówFebantelum, Pyrantelum, Praziquantelum tabletka 525 mg + 175 mg + 175 mg)/tabletkę1 blister 2 tabl.1 blister 8 tabl.2 blistry 2 tabl.13 blistrów 8 tabl.52 blistry 2 tabl.59099906333885909990633401590999063339559099906334185909990633425RpRpRpRpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR222 1998 Cestem smakowe tabletki dlaśrednich i małych psówFebantelum, Pyrantelum, Praziquantelum tabletka (150 mg + 50 mg + 50mg)/tabletkę1 blister 2 tabl.1 blister 8 tabl.2 blistry 2 tabl.13 blistrów 8 tabl.52 blistry 2 tabl.59099906333335909990633357590999063334059099906333645909990633371RpRpRpRpRppies Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR223 1481 Cevac BI L liofilizat dla kur Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu oskrzeli i chorobie Newcastle,żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 5000 dawek590999700668059099970066975909997006703RpRpRpkuraCeva Phylaxia Veterinary BiologicalsCo.Ltd.Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU224 1076 Cevac Bron 120 L liofilizat dlakurSzczepionka dla kurcząt przeciwkozakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur, żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 2000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 3000 dawek20 butelek 4000 dawek20 butelek 5000 dawek590999700652959099970065365909997006543590999700655059099970065675909997006574RpRpRpRpRpRpkura Ceva Sante Animale Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU225 1064 Cevac Gumbo L liofilizat dla kur Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 5000 dawek590999700698759099970069945909997007007RpRpRpkura Ceva Sante Animale Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU226 1065 Cevac IBD L liofilizat dla kur Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 5000 dawek590999700084859099970008555909997000862RpRpRpkura Ceva Sante Animale Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU227 1573 Cevac ND-IB-EDS K emulsja do Szczepionka przeciw rzekomemuwstrzykiwania dla kurpomorowi drobiu (ND), zakaźnemuzapaleniu okrzeli (IB) oraz syndromowispadku nieśności (EDS), inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml5 butelek 250 ml5 butelek 500 ml5909997024646590999702465359099970065055909997006512RpRpRpRpkuraCeva Phylaxia Veterinary BiologicalsCo.Ltd.Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU228 1574 Cevac New L liofilizat dla kur Szczepionka przeciw rzekomemupomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 2000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 5000 dawek5909997008400590999700841759099970084245909997008431RpRpRpRpkuraCeva Phylaxia Veterinary BiologicalsCo.Ltd.Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HUStrona 15 z 77


229 1837 Cevac Transmune Szczepionka przeciwkozakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza (IBD)5 butelek 100 ml rozp.5 butelek 250 ml rozp.5 butelek 500 ml rozp.20 butelek 100 ml rozp.20 butelek 250 ml rozp.20 butelek 500 ml rozp.20 fiol. 10000 dawek20 fiol. 2000 dawek20 fiol. 2500 dawek20 fiol. 5000 dawek5909997005065590999700507259099970050895909997005096590999700510259099970051195909997003641590999700361059099970036275909997003634RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU230 1475 Cevac Transmune IBD liofilizat i Szczepionka przeciw zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,zawiesiny do wstrzykiwań dla kurżywaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań20 butelek 1000 dawek20 butelek 2000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 5000 dawek5909997007151590999700716859099970071755909997007182RpRpRpRpkuraCeva Phylaxia Veterinary BiologicalsCo.Ltd.Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU231 1070 Cevac Vitapest L, liofilizat dla kurSzczepionka przeciw rzekomemupomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat20 butelek 1000 dawek20 butelek 1500 dawek20 butelek 2000 dawek20 butelek 2500 dawek20 butelek 4000 dawek20 butelek 4500 dawek20 butelek 500 dawek20 butelek 5000 dawek59099970076495909997007656590999700766359099970076705909997007687590999700769459099970076325909997007700RpRpRpRpRpRpRpRpkura Ceva Sante Animale Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU232 1137 Cevamec 1%, 10 mg/ml, roztwór Ivermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła, owiec i1 butelka 20 mlświń1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml59099970205015909997020488590999702051859099970204955909997020525RpRpRpRpRpbydłoowcaświniaCeva Sante AnimaleCeva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU233 1860 Cevaxel 50 mg/ml proszek i Ceftiofurumrozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dlabydła i świńproszek i rozpuszczalnik do50 mg/ml 1 fiol. 1 g proszku + 20 ml rozpuszczalnikasporządzania roztworu do wstrzykiwań1 fiol. 4 g proszku + 80 ml rozpuszczalnika59099970074105909997007427RpRpbydłoświniaCeva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR234 2080 CEVAXEL-RTU 50 mg/mlzawiesinado wstrzykiwań dlabydła i świńCeftiofurum zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099908537555909990853762RpRpbydłoświniaCeva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR235 1994 Cevazuril 50 mg/ml zawiesinadoustna dla prosiątToltrazurilum zawiesina doustna 50 mg/ml 1 butelka 1 l1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml590999063318059099906331665909990633173RpRpRpprosię Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR236 2069 Chloromed 150 mg/g premiks do Chlortetracyclini hydrochloridumsporządzania paszy leczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej150 mg/g 1 op. 25 kg 5909990846535 Rp świnia Univet Ltd. Univet Ltd. IRL237 1981 Chloromed 150 mg/g proszekdoustny dla cielątChlorotetracyclini hydrochloridum proszek doustny 150 mg/g 1 worek 1 kg 5909990632695 Rp Cielę Univet Ltd. Univet Ltd. IRL238 2068 Chloromed 150 mg/g proszekdoustny dla świńChlortetracyclini hydrochloridum proszek doustny 150 mg/g 1 op. 1 kg 5909990846351 Rp świnia Univet Ltd. Univet Ltd. IRL239 0495 Chorulon liofilizat iGonadotropinum chorionicumrozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dlakoni, bydła i psówliofilizat i rozpuszczalnik do1500 j.m./ 1 fiol. 5 fiol. 1500 j.m. + 5 fiol. rozp. 5 ml 5909997008899 Rp bydłosporządzania roztworu do wstrzykiwańkońpiesIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE240 1789 CIDR 1,38 g wkładydopochwowedla bydłaProgesteronum wkład dopochwowy 1,38 g/ wkład 10 szt. 5909990051250 Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Service Company BVBA BE241 0377 Clamoxyl L.A. 150 mg/ml Amoxicillinum zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml 1 butelka 100 mlzawiesina do wstrzykiwań dla1 butelka 250 mlbydła, owiec, świń, psów i kotów1 butelka 50 ml590999700212559099970021325909997002118RpRpRpbydłokotowcapiesświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizef Italia S.R.L. IT242 0605 Clanohepar 100 mg/ml roztwórdowstrzykiwań dla psów i koniClanobutinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997006581 Rp końpiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL243 2083 Clavaseptin 250 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 250 mg/ tabl. 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.12 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.5909990854899590999085492959099908549365909990854943590999085495059099908549675909990854974RpRpRpRpRpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR244 2083 Clavaseptin 250 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 250 mg/ tabl. 25 blistrów 10 tabl.30 blistrów 10 tabl.40 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.60 blistrów 10 tabl.75 blistrów 10 tabl.100 blistrów 10 tabl.5909990854981590999085499859099908550015909990855032590999085504959099908550565909990855063RpRpRpRpRpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FRStrona 16 z 77


245 2082 Clavaseptin 50 mg smacznetabletki dla psów i kotówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 50 mg 10 tabl.20 tabl.50 tabl.100 tabl.120 tabl.150 tabl.200 tabl.250 tabl.300 tabl.400 tabl.500 tabl.600 tabl.750 tabl.1000 tabl.59099908550705909990855087590999085509459099908551005909990855148590999085515559099908551625909990855247590999085517959099908551865909990855193590999085521659099908552235909990855230RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkotpiesVetoquinol Biowet sp. z o.o. Vetoquinol S.A. FR246 2084 Clavaseptin 500 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 500 mg/ tabl. blister miękki z aluminium/aluminium zawierający 10 tabl.2 blistry miękkie z aluminium/aluminium zawierające 10 tabl.5 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.10 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.5909990854745590999085475259099908547695909990854776RpRpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR247 2084 Clavaseptin 500 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 500 mg/ tabl. 12 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.15 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.20 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.590999085478359099908547905909990854806RpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR248 2084 Clavaseptin 500 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 500 mg/ tabl. 25 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.30 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.40 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.50 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.5909990854820590999085483759099908548445909990854851RpRpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR249 2084 Clavaseptin 500 mg smacznetabletki dla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 500 mg/ tabl. 60 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.75 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.100 blistrów miękkich z aluminium/aluminium zawierających 10 tabl.590999085486859099908548755909990854882RpRpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR250 2043 Clavubactin 250/62,5 mg tabletki Amoxicillinum, Acidum clavulanicum tabletka 250 mg + 62,5 mg 5 blistrów 4 tabl.dla psów5 blistrów 2 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 4 tabl.5909997193830590999719382359099971938475909997193854RpRpRpRppies Le Vet B.V. Losan Pharma GmbH DE251 2042 Clavubactin 50/12,5 mg tabletki Amoxicillinum, Acidum clavulanicum tabletka 50 mg + 12,5 mg 5 blistrów 4 tabl.dla kotów i psów5 blistrów 2 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 4 tabl.5909997193793590999719378659099971938095909997193816RpRpRpRpkotpiesLe Vet B.V. Losan Pharma GmbH DE252 2044 Clavubactin 500/125 mg tabletki Amoxicillinum, Acidum clavulanicum tabletka 500 mg + 125 mg 5 blistrów 4 tabl.dla psów5 blistrów 2 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 4 tabl.5909997193878590999719386159099971938855909997193892RpRpRpRppies Le Vet B.V. Losan Pharma GmbH DE253 1545 Cloprostenol inj. 0,25 mg/ml Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997020426 Rp bydłoroztwór do wstrzykiwań dla bydłaświniai świńV.M.D n.v./s.a. V.M.D n.v./s.a. BE254 2091 Closamectin Pour-On 5 mg/ ml + Ivermectinum + Closantelum roztwór do polewania 5 mg/ ml + 200 mg/ ml 1 pojemnik 1 l200 mg/ ml, roztwór do1 pojemnik 1 lpolewaniadla bydła1 pojemnik 2,5 l1 pojemnik 250 ml1 pojemnik 5 l59099908724665909990893577590999087247359099908935605909990872480RpRpRpRpRpbydło Norbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Ltd. GB255 1092 Clostriporc Coli zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka dla świń przeciwkokolibakteriozie i zakaźnemumartwicowemu zapaleniu jelit u prosiątzawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 200 ml59099970060005909997006017RpRpświnia IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE256 1429 Clostrivax zawiesina dowstrzykiwań dla bydła i owiecSzczepionka przeciwko zakażeniomClostridium spp.zawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970184855909997018492RpRpbydłoowcaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT257 0857 Cloxamed-TS (200 mg + 80 Cloxacillinum natricum + Cloxacillinummg)/8zawiesina dowymieniowa benzathinumdla bydłazawiesina dowymieniowa (200 mg + 800 mg) /8 g 4 tubostrzykawki 8 g24 tubostrzykawki 8 g240 tubostrzykawek 8 g590999701952959099970195365909997019543RpRpRpbydło aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE258 300 Cobactan Cefquinomum zawiesina do wstrzykiwań 25 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970031465909997003139RpRpbydłoświniaIntervet International B.V. Intervet International GmbH DE259 1684 Cobactan 4,5 % w/v proszek i Cefquinomerozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dla konii bydłaproszek i rozpuszczalnik do45 mg/ml 1 fiol. 100 ml proszku + fiol. 100 ml rozp.sporządzania roztworu do wstrzykiwań1 fiol. 100 ml proszku i fiol. 100 ml rozp.1 fiol. 30 ml proszku + fiol. 30ml rozp.1 fiol. 30ml proszku i fiol. 30 ml rozp.5909990895953590999089593959099908959605909990895946RpRpRpRpbydłokońIntervet International B.V. Intervet International GmbH DE260 1714 Cobactan LA 7,5% zawiesina do Cefquinomum zawiesina do wstrzykiwań 75 mg/ ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999063220659099906322135909990632190RpRpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International GmbH DE261 1203 Cobactan LC maśćdowymieniowadla bydłaCefquinomum maść dowymieniowa 8g 3 tubostrzykawki15 tubostrzykawek20 tubostrzykawek24 tubostrzykawki5909997008042590999700805959099970080665909997008073RpRpRpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International GmBH FR262 0023 Coffenal 80 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła,świń, owiec, kóz, psów i kotówCoffeinum roztwór do wstrzykiwań 80 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997021058 Rp bydłokotkozakońowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLStrona 17 z 77


263 1748 Colamox 3200/640 Colistini sulfas + Amoxicillinumtrihydricumproszek do sporządzania roztworu (3200000 j.m. + 640 mg) /g 1 pojemnik 1 kg1 worek 10 kg59099970445765909997044583RpRpkuraświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU264 1710 Colinak NH, emulsja dowstrzykiwań dla gołębiInaktywowana, biwalentna szczepionka z emulsja do wstrzykiwańadiuwantem olejowym dla gołębi przeciwparamyksowirozie (rzekomemu pomorowidrobiu) i herpeswirozie10 fiol. 20 ml (65 dawek)10 fiol. 50 ml (165 dawek)59099909105335909990910540RpRpgołąb Mevak, a.s. Mevak, a.s. SK265 1930 Coliplus 2,000,000 IU/ml Colistini sulfaskoncentrat do sporządzaniaroztworu doustnego do podaniawwodzie do picia dla bydła,owiec, świń i kurkoncentrat do sporządzania roztworudoustnego2 M IU/ml (co odpowiada 83,33 1 pojemnik 1 lmg/ml)1 pojemnik 250 ml1 pojemnik 5 l590999704522159099970452145909997045238RpRpRpbydłokuraowcaświniaDivasa-Farmavic S.A. Divasa-Farmavic S.A. ES266 1130 COLIPORC Zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw kolibakteriozieprosiąt, inaktywowana.zawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099900513735909990051366RpRpświnia IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE267 1361 Colisol 2400, proszek do Colistin sulphatepodawania w wodzie do picia dlaświń, kur i indykówproszek do podawania w wodzie dopicia2 400 000 j.m./g 1 op. 1 kg1 op. 10 kg59099970095685909997009575RpRpIndykkuraświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU268 2088 COLISTIMED 4800, proszekdoustny dla bydła, świń i kurColistini sulfas proszek doustny 4 800 000 j.m. / 1 g 1 pojemnik 1000 g 5909990870585 Rp Bydło (cielę)kuraświniaMedivet S.A. Dopharma B.V. NL269 1650 Colistina Kern, 40 mg/g, premiks Colistini sulfasdo sporządzania paszyleczniczejdla świń , kur i królikówpremiks do sporządzania paszyleczniczej40 mg/ g 1 worek 25 kg1 worek 5 kg59099909009475909990900954RpRpKura (brojlery,nioskireprodukcyjne,nioski towarowe)królikświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES270 1351 Colisuin-CL emulsja dowstrzykiwania dla świńSzczepionka przeciwko kolibakteriozieoraz zakaźnemu martwicowemuzapaleniu jelit prosiątemulsja do wstrzykiwań1 butelka 20 ml (1 x 10 dawek)1 butelka 100 ml (1 x 50 dawek)10 butelek 20 ml (10 dawek)590999701772359099970177305909990630387RpRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES271 0563 Colivac S-2 zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw kolibakteriozieświń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml Rp świnia Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL272 1656 Colivet solution, roztwór doustny Colistini sulfas roztwór doustny 2 mln j.m./ml 1 butelka 1 ldla świń, kur i indyków1 butelka 2 l1 butelka 250 ml1 butelka 5 l1 butelka 500 ml59099970447815909997044798590999704476759099970448045909997044774RpRpRpRpRpIndykkuraświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR273 0335 Colivet, proszek do podawania wColistini sulfaswodzie do picia dla bydła, świń,kur i indykówproszek do podawania w wodzie dopicia120 000 000 j.m./100 g 1 pojemnik 1000 g1 torebka 100 g59099970150885909997015071RpRpBydło (cielę)IndykkuraświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR274 1996 Colmyc 100 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml590999063326559099906332725909990633258RpRpRpbydłoświniaS.P. Veterinaria S.A. S.P. Veterinaria S.A. ES275 2048 Colmyc 25 mg/ml roztwórdoustnydla cielątEnrofloxacinum roztwór doustny 25 mg/1 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml1 butelka 500 ml590999719411059099908528335909997194127RpRpRpCielę S.P. Veterinaria S.A. S.P. Veterinaria S.A. ES276 1775 Columba Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez paramyxowirus typ1szczep 988 M-caemulsja do wstrzykiwań1 fiol. 100 dawek1 fiol. 30 dawek1 fiol. 50 dawekRpRpRpgołąb PHARMAGAL BIO s.r.o PHARMAGAL BIO s.r.o SK277 0232 Combi-Ject (200 000 j.m. + 200 Benzylpenicillinum procainum +mg)/ml, zawiesina doDihydrostreptomycini sulfaswstrzykiwańdla psów, koni, bydłai świńzawiesina do wstrzykiwań (200 000 j.m. + 200 mg) /ml 12 butelek 250 ml48 butelek 100 ml59099970236185909997023601RpRpbydłokońpiesświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL278 0736 Combivit, roztwór dowstrzykiwańPreparat złożony roztwór do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970187205909997018713RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK279 1852 Comforion Vet 100 mg/ ml Carprofenum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 ml Rp bydłoroztwórdo wstrzykiwań dla koni,końbydła i świńświniaOrion Corporation Orion Corporation FINStrona 18 z 77


280 2000 Covexin 10, zawiesina dowstrzykiwań dla owiec i bydłaSzczepionka przeciw Clostridium zawiesina do wstrzykiwańperfringens typ A, Clostridium perfringenstypu B, Clostridium perfringens typuC(beta), Clostridium perfringensD(ipsilon), Clostridium chauvoei,Clostridium novyi, Clostridium septicum,Clostridium sordelli, Clostri1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml590999063347059099906334565909990633463RpRpRpbydłoowcaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Schering-Plough Ltd. GB281 1454 Cronyxin Injection, 50 mg/ml, Flunixinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 butelka 50 mli koni59099970210415909997021034RpRpbydłokońBimeda Chemical Export Manufactures Cross Vetpharm Ltd.and Exporters of VeterinaryPharmaceuticals a Division of CrossVetpharm Group LimitedIRL282 0477 Cryomarex Rispens + HVTzawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw chorobie Mareka,żywazawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 torebka 1000 ml1 torebka 1200 ml1 torebka 1600 ml1 torebka 1800 ml1 torebka 200 ml1 torebka 2400 ml1 torebka 400 ml1 torebka 800 ml590999702388559099970238235909997023830590999702384759099970238545909997023793590999702386159099970238095909997023816RpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR283 0478 Cryomarex Rispens zawiesina i Szczepionka przeciw chorobie Mareka,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurzawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 torebka 1000 ml1 torebka 1200 ml1 torebka 1600 ml1 torebka 1800 ml1 torebka 200 ml1 torebka 2400 ml1 torebka 400 ml1 torebka 800 ml590999702387859099970238235909997023830590999702384759099970238545909997023793590999702386159099970238095909997023816RpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR284 0874 Cryomarex-HVT zawiesina i Szczepionka przeciw chorobie Mareka,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurzawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek 5909997023786 Rp kura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR285 1151 CTC Spray 2,455g/100g aerozol Chlortetracyclini hydrochloridum aerozol natryskowy 3,21 g 1 pojemnik 3,21 gnatryskowy dla bydła, owiec i1 pojemnik 6,42 gświń59099970030925909997003108RpRpbydłoowcaświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL286 1675 Cyclix (250 mcg/ml) roztwór dowstrzykiwań dla bydłaCloprostenol sodium roztwor do wstrzykiwań 250 mcg/ml 1 fiol. 20 ml1 fiol. 50 ml59099908400765909990840083RpRpbydło Virbac Intervet International GmbHVirbacDEFR287 1676 Cyclix Porcine (87,5 mcg/ml)roztwór do wstrzykiwańCloprostenol sodium roztwor do wstrzykiwań 87,5 mcg/ml 1 fiol. 20 ml 5909990839933 Rp świnia Virbac Intervet International GmbHVirbac S.A.DEFR288 2159 CZV Bovine Tuberculin PPD Oczyszczone pochodne białkoweMycobacterium bovis, szczep AN-5roztwór do wstrzykiwań10 fiol. 50 dawek25 fiol. 50 dawek59099909257735909990925780RpRpbydło CZ Veterinaria, S.A. CZ Veterinaria, S.A. ES289 1445 Dalmazin 0,075 mg/ml roztwór Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,075 mg/ml 1 fiol. 10 mldowstrzykiwań dla bydła, świń i1 fiol. 2 mlkoni1 fiol. 20 ml590999701789159099970178845909997017907RpRpRpbydłokońświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT290 2156 Danilon equidos 1,5 g granulat Suxibuzonum (microcapsules) granulat 1,5 g/10 g 18 sasz. 10 g60 sasz. 10 g59099909238475909990923854RpRpkońkucLABORATORIOS DR.ESTEVE S.A. Laboratorios Dr. Esteve S.A. ES291 1261 Decomoton 0,05 mg/ml, roztwór Carbetocinum roztwór do wstrzykiwań 0,05 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997018270 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła i świńświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES292 0223 Dectomax 10mg/ml, roztwór do Doramectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 200 mlwstrzykiwań dla bydła, świń i1 butelka 25 mlowiec1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml5909997009117590999700909459099970091005909997009124RpRpRpRpbydłoowcaświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer PGM FR293 2062 Dehinel Plus Flavour tabletki dla Praziquantelum + Pyrantelum +psówFebantelumtabletka 50 mg + 144 mg + 150 mg 2 tabl.4 tabl.10 tabl.30 tabl.50 tabl.100 tabl.300 tabl.5909990843909590999084398559099908439925909990844005590999084402959099908440365909990844043RpRpRpRpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFR294 2061 Dehinel Plus XL tabletki dlapsówPraziquantelum + Pyrantelum +Febantelumtabletka 175 mg + 504 mg + 525 mg 2 tabl.4 tabl.10 tabl.12 tabl.24 tabl.30 tabl.50 tabl.60 tabl.100 tabl.102 tabl.5909990843794590999084380059099908438245909990843831590999084384859099908438555909990843862590999084387959099908438865909990843893RpRpRpRpRpRpRpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFRStrona 19 z 77


295 1642 Dehinel Plus, (150 mg + 144 mg Febantelum+Pyrantelum+50 mg)/ tabletkę, tabletki dla embonate+Praziquantelumpsówtabletka(150 mg +144 mg + 50 mg)/tabletkę2 tabl.4 tabl.6 tabl.10 tabl.20 tabl.100 tabl.590999706654759099970665545909997066561590999706657859099970665855909997066592RpRpRpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO296 0520 Delvosteron 100 mg/mlzawiesinado wstrzykiwań dlapsów i kotówProligestonum zawiesina do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997008653 Rp kotpiesIntervet International B.V. Intervet International B.V. NL297 0493 Denagard 10% premiks do Tiamulini hydrogenofumarassporządzania paszy leczniczejdlaświń, kur, indyków i królikówpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/g 1 torba 1 kg1 torba 25 kg1 torba 5 kg590999700048059099970005035909997000497RpRpRpIndykkrólikkuraświniaNovartis Animal Health d.o.o.Novartis Animal Health GmbHNovartis Sante Animale S.A.S.Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.ATFRPL298 0494 Denagard 10% pro inj.; 100mg/ml roztwór do wstrzykiwańdla świńTiamulinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997009681 Rp świnia Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Animal HealthAustria GmbHNovartis Sante Animale S.A.Vetoquinol Biowet Sp. z o.oATFRPL299 1385 Denagard 12,5% roztwór, 125mg/ml roztwór doustny dla kur,indyków i świńTiamulini hydrogenofumaras roztwór doustny 125 mg/ml 1 op. 1 l1 op. 10 l1 op. 5 l590999701618459099970162075909997016191RpRpRpIndykkuraświniaNovartis Animal Health d.o.o.Novartis Animal Health GmbHVericore LtdATGB300 0922 Denagard 16,22% inj.; 162,2mg/ml roztwór do wstrzykiwańdla świńTiamulinum roztwór do wstrzykiwań 162,2 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997009667 Rp świnia Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Animal Health GmbHNovartis Sante Animale S.A.S.ATFR301 0492 Denagard 2% premiks do Tiamulini hydrogenofumarassporządzania paszy leczniczejdlaświń, kur, indyków i królikówpremiks do sporządzania paszyleczniczej20 mg/g 1 torba 1 kg1 torba 25 kg1 torba 5 kg590999700994059099970099645909997009957RpRpRpIndykkrólikkuraświniaNovartis Animal Health d.o.o.Novartis Animal Health GmbHNovartis Sante Animale S.A.S.Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.ATFRPL302 0491 Denagard 45% granulat dlaświń,kur i indykówTiamulini hydrogenofumaras granulat 450 mg/g 1 sasz.111,2 g1 sasz.55,6 g1 torba 1112 g1 torba 5 kg5909990629268590999062925159099906292755909990629282RpRpRpRpIndykkuraświniaNovartis Animal Health d.o.o.Novartis Animal Health GmbHNovartis Sante Animale S.A.S.Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.ATFRPL303 1727 Deparvax, emulsja dowstrzykiwań dla kaczekpiżmowych i gęsiSzczepionka przeciwko parwowiroziekaczek i chorobie Derzsyegoemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 500 ml59099906299855909990629992RpRpgęśkaczka piżmowaCeva Phylaxia Veterinary BiologicalsCo.Ltd.Ceva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU304 0978 Depogeston, 50 mg/ml,zawiesinado wstrzykiwań dlapsów i kotówMedroxyprogesteroni acetas zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 5 ml 5909997009582 Rp kotpiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL305 0513 Depo-Medrone V 20, 20 mg/ ml, Methylprednisoloni acetas zawiesina do wstrzykiwań 20 mg/ml 1 fiol. 20 ml 5909997005317 Rp kotzawiesina do wstrzykiwań dlakońpsów, kotów i konipiesPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE306 0486 Depo-Medrone V 40 40mg/ml,zawiesina do wstrzykiwań dlapsów, kotów i koniMethylprednisoloni acetas zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/ml 1 fiol. 5 ml 5909997005997 Rp kotkońpiesPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE307 0339 Depomycin (200 mg + 200 mg)/ Benzylpenicillinum procainum +mlzawiesina do wstrzykiwań dla Dihydrostreptomycini sulfaskoni, bydła, świń, owiec, psów ikotówzawiesina do wstrzykań (200 mg + 200 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970232365909997023243RpRpbydłokotkońowcapiesświniaIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet Productions S.r.l.NLIT308 0485 Depo-Promone, 50 mg/ml,zawiesina do wstrzykiwań dlapsówMedroxyprogesteroni acetas zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 5 ml 5909990629329 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE309 0757 Dermacorn (70 mg + 100 mg + Sulfanilamidum + Zinci oxidum +25mg)/g maść dla bydła i owiec Chlorhexidini gluconatis solutiomaść (70mg + 100mg + 25mg) /1g 1 op. 150 g 5909997007472 Rp bydłoowcaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL310 2050 Detonervin 10 mg/ml, roztwór do Detomidinum roztwór do wstrzykiwań detomidyny chlorowodorek 1 fiol. 20 mlwstrzykiwań dla koni i bydła10,0 mg/ml (co odpowiada 8,361 fiol. 5 mlmg detomidyny/ml)5 fiol. 20 ml5 fiol. 5 ml5909997194240590999719422659099971942575909997194233RpRpRpRpbydłokońLe Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL311 1980 Dexacortin 2 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, świń,psów i kotówDexamethasonum roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 50 ml590999063268859099906326645909990632671RpRpRpbydłoświniaIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDEStrona 20 z 77


312 0584 Dexafort (1,32 mg + 2,67 mg/ml) Dexamethasoni sodium phosphate,zawiesina do wstrzykiwań dla Dexamethasoni phenylpropionatebydła, koni, psów i kotówzawiesina do wstrzykiwań (2,67 mg + 1,32 mg) /ml 1 butelka 50 ml 5909997008936 Rp bydłokotkońpiesIntervet International B.V. Intervet International B.V. NL313 0041 Dexasone 2 mg/ ml roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła,psów i kotówDexamethasoni natrii phosphas roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997004075 Rp bydłokotkońpiesScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB314 0346 Dicortineff-Vet (2500 j.m. + 25 Neomycini sulfas + Gramicidinum +j.m. + 1 mg)/ ml krople do oczu i Fludrocortisoni acetasuszu, zawiesinakrople do oczu i uszu, zawiesina (2500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg) /ml 1 butelka 5 ml 5909997006253 Rp kotpiesWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne Warszawskie ZakładyPOLFA S.A.Farmaceutyczne POLFA S.A.PL315 1336 Difloxy 10% Oral roztwórdoustnydla kur i indykówDifloxacini hydrochloridum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1000 ml1 butelka 50 ml59099900514415909990051403RpRpIndykkuraScan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceutical Ltd. HU316 1282 Diftosec CT liofilizat iSzczepionka przeciw ospie drobiu, żywarozpuszczalnik do sporządzaniazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 butelek 1000 dawek10 butelek 1000 dawek59099970160545909997044668RpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR317 1848 Diklazuryl Janssen 2,5, mg/mlzawiesina doustnaDiclazurilum zawiesina doustna 2,5 mg/ ml 1 butelka 1 l1 butelka 2,5 l1 butelka 200 ml1 butelka 5 l5909997006642590999700665959099970066355909997006666RpRpRpRpbydłoowcaJanssen Pharmaceutica N.V.Lucomedicamenta SociedaleTecnica Farmaceutica, SAPT318 2022 Dinalgen 150 mg/ml roztwór do Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml 1 fiol. 100 mlwstrzykiwań dla bydła1 fiol. 250 ml5 fiol. 100 ml5 fiol. 250 ml10 fiol. 100 ml59099970675375909997067568590999706754459099970675755909997067551RpRpRpRpRpbydło Laboratorios Dr. Esteve S.A. Fort-Dodge Veterinaria S.A. ES319 1886 Dinalgen 300 mg/ml roztwódoustny dla bydła i świńKetoprofenum roztwór doustny 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 500 ml59099906317735909997023533RpRpbydłoświniaLaboratorios Dr Esteve S.A. Fort Dodge Veterinaria S.A. ES320 1887 Dinalgen 60 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńKetoprofenum roztwór do wstrzykiwań 60 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml10 fiol. 100 ml10 fiol. 250 ml5909997023540590999702355759099970235645909997023571RpRpRpRpświnia Laboratorios Dr Esteve S.A. Fort Dodge Veterinaria S.A. ES321 0169 Dindoral liofilizat dla indyków ibażantówSzczepionka przeciwko krwotocznemuzapaleniu jelit indyków oraz chorobiemarmurkowatej śledziony bażantówliofilizat 10 butelek 1000 dawek 5909997002149 Rp IndykbażantMerial S.A.S. Merial S.A.S. FR322 0696 Dinolytic 5 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, koni iświńDinoprostum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 1 butelka 10 ml1 butelka 30 ml1 butelka 5 ml5 butelka 10 ml5909997016474590999701648159099970164675909997024240RpRpRpRpbydłokońświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE323 1988 Disentin 125 mg/ml roztwórdoustnyTiamulini hydrogenofumaras roztwór doustny 125 mg/ml 1 butelka 1 l 5909990632787 Rp IndykkuraświniaVETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.LCenavisa, S.L.Laboratorios Karizoo S.A.ESES324 0911 Ditrivet 120, (100 mg + 20 mg)/ Sulfadiazinum + Trimethoprimum tabletka (100 mg + 20 mg)/ tabletkę 1 blister 14 tabtabletki dla bydła, owiec, świń,2 blistry 14 tabl.koni, psów, kotów, lisów, nutrii i3 blistry 14 tabl.norekpojemnik 100 tabl.5909990861781590999086179859099908618045909997020020RpRpRpRpbydłokotkońlisnorkanutriaowcapiesświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL325 0912 Ditrivet 480, (400 mg + 80 mg)tabletki dla bydła, owiec, świń,koni, psów, lisów i nutriiSulfadiazinum + Trimethoprimum tabletka 400 mg + 80 mg 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.pojemnik 100 tabl.5909990633296590999063330259099906333265909997020037RpRpRpRpbydłokońlisnutriaowcapiesświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL326 1198 Dofatrim-Ject, (200 mg + 40 Sulfadoxinum + Trimethoprimum roztwór do wstrzykiwań (200 mg + 40 mg) /ml 1 butelka 100 mlmg)/ml, roztwór do wstrzykiwań1 butelka 250 mldla bydła i świń59099970226665909997022673RpRpbydłoświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL327 1106 Doksy RW, 0,2 g/g, proszek do Doxycyclinum proszek do sporządzania roztworu 0,2 g/g 1 pudełko 100 gsporządzania roztworu dla świń i1 pudełko 1000 gkur59099970201365909997020143RpRpkuraświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL328 0919 Doksycyklina 20% proszek do Doxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia dlaświń, kur i indykówproszek do podawania w wodzie dopicia20 g/100 g 1 torebka 100 g1 torebka 1000 g1 torebka 500 g590999702146159099970214855909997021478RpRpRpIndykkuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL329 1909 Doksycyklina Calier 500 mg/g Doxycyclini hyclas proszek do podania w wodzie do picia 500 mg / 1 g 5 torebekproszek do podania w wodzie do10 torebekpicia dla kur, indyków i świń25 torebek590999704268859099908826015909997042695RpRpRpIndykkuraświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ESStrona 21 z 77


330 2014 Dolagis 120 mg tabletki do żucia Carprofenum tabletki do żucia 120 mg/ tabletkę 2 blistry 6 tabl.dla psów20 blistrów 6 tabl.40 blistrów 6 tabl.80 blistrów 6 tabl.5909997073620590999707363759099970736445909997073651RpRpRpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR331 1790 Dolagis 50 mg tabletki dla psów karprofenum tabletka 50 mg/tabl. 2 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.30 blistrów 10 tabl.40 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.590999005128159099900512985909997002170590999700218759099970021945909997002200RpRpRpRpRpRppies Sogeval Sogeval FR332 1750 Dolorex butorfanolum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 50 ml1 fiol. 10 ml59099909260915909990926107RpRpkotkońpiesIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE333 1767 Dolovet vet 2,4 g proszekdoustnyKetoprofenum proszek doustny 2,4 g/15 g 3 sasz. 15 g 5909990860272 Rp bydło VETCARE OY Oy Galena Ltd FIN334 1818 Dolpac tabletki dla dużych psów Oxantelum + Pyrantelum +20- 75 kgPraziquantelumtabletka 500,7 mg + 124,85 mg + 125mg/ tabletka1 blister 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.590999700191359099970019205909997001937RpRpRppies Vetoquinol S.A. Vetoquinol S.A. FR335 1816 Dolpac tabletki dla małych psów Oxantelum + Pyrantelum +1-6 kgPraziquantelumtabletka40,06mg + 9,99mg + 10mg/tabletkę1 blister 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.590999700185259099970018695909997001876RpRpRppies Vetoquinol SA Vetoquinol SA FR336 1817 Dolpac tabletki dla średnichpsów 5-20 kgOxantelum + Pyrantelum +Praziquantelumtabletka200,28 mg + 49,94 mg + 50 mg 1 blister 10 tabl.1 blister 6 tabl.3 blistry 6 tabl.5 blistrów 6 tabl.10 blistrów 10 tabl.10 blistrów 6 tabl.10 blistrów 6 tabl.5909990633227590999700188359099970018905909997001906590999063323459099970018905909997001906RpRpRpRpRpRpRppies Vetoquinol SA Vetoquinol SA FR337 1733 Domidine Detomidinum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 ml590999092627559099909262825909990926299RpRpRpbydłokońEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL338 118 Domitor 1 mg/1 ml, roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówMedetomidine hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997006673 Rp kotpiesOrion Corporation Orion Corporation FIN339 0505 Domosedan 10 mg/1 ml, roztwór Detomidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 5 ml 5909997001760 Rp bydłodo wstrzykiwań dla koni i bydłakońOrion Corporation Orion Corporation FI340 1907 Domosedan gel 7,6 mg/ml żel dostosowania w jamie ustnejDetomidini hydrochloridum żel do stosowania w jamie ustnej 6,4 mg/ml 1 strzyk. 3 ml 5909997042787 Rp koń Orion Corporation Orion Corporation FIN341 2154 Dorbene vet Medetomidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ ml 1 fiol. 10 ml 5909990922598 Rp kotpiesLaboratorios SYVA S.A. Laboratorios SYVA S.A. ES342 1726 Doxinyl Doxycyclini hyclas roztwór doustny 100 mg/ml 1 op. 1 l1 op. 100 ml1 op. 5 l1 op. 50 ml1 op. 500 mlRpRpRpRpRpkuraświniaIndustrial Veterinaria S.A.- InvesaIndustrial Veterinaria S.A.-InvesaES343 1896 Doxipan 20 200 mg/g proszek doDoxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia dlakurproszek do podawania w wodzie dopicia200 mg/ g 1 pojemnik 250 g1 torba 1 kg59099970246225909997024639RpRpkura Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. Industria Italiana IntegratoriTrei S.p.A.IT344 1783 Doxiril 50% Doxycyclini hyclas proszek do sporządzania roztworudoustnego500 mg/g 1 torba 1 kg1 torba 2 kg1 torba 5 kgRpRpRpkuraświniaKela Laboratoria N.V. Laboratoires Biove FR345 2145 DOXIVET 200 mg/ml, roztwór do Doxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia dlamacior, brojlerówreprodukcyjnych i kur nieśnychroztwór do podawania w wodzie dopicia200 mg/ ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l59099909147535909990914760RpRpBrojleryreprodukcyjne ikury nieśneMacioryDivasa-Farmavic S.A. Divasa-Farmavic S.A. ES346 2148 Doxivet 500 mg/g, proszek Doxycyclini hyclas proszek doustny 500 mg/ g 1 worek 1 kgdoustny do stosowania z wodą1 worek 2,5 kgpitną dla macior, brojlerów10 worków 100 greprodukcyjnych i kur nieśnych.50 worków 100 g250 worków 100 g59099909148075909990914821590999091477759099909147845909990914791RpRpRpRpRpBrojleryreprodukcyjne ikury nieśneświniaDivasa-Farmavic S.A. Divasa-Farmavic S.A. ES347 1773 Doxivex 10% koncentrat dosporządzania roztworudoustnegoDoxycyclinumkoncentrat do sporządzania roztworudoustnego100 mg/ml 4 pojemnik 5 l12 pojemnik 1 lRpRpkuraświniaS.P. Veterinaria, S.A. S.P. Veterinaria, S.A. ES348 1829 Doxycycline hyclate 50%; 500mg/g proszek do podawania wwodzie do picia dla świń i kurDoxycyclini hyclasproszek do podawania w wodzie dopicia500 mg/g 1 torba 1 kg 5909997015521 Rp kuraświniaV.M.D.n.v./ s.a. V.M.D.n.v./ s.a. BE349 1013 Doxycyclinum 20%, 200 mg/g,proszek do sporządzaniaroztworu doustnego dla kur iindykówDoxycyclini hyclasproszek do sporządzania roztworudoustnego200 mg/1 g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 250 g1 pojemnik 50 g1 pojemnik 500 g59099970190175909997019048590999701902459099970190005909997019031RpRpRpRpRpIndykkuraBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PLStrona 22 z 77


350 1562 Doxycyclinum wet proszek; 0,2g/g proszek do podawania wwodzie do picia dla świń, kur,indykówDoxycyclini hyclasproszek do podawania w wodzie dopicia0,2 g/ g 1 butelka 100 g1 butelka 1000 g59099970099265909997009933RpRpIndykkuraświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL351 2052 DOXYFORT 500, 500 mg/g Doxycyclini hyclas proszek do podania w wodzie do picia 500 mg/g 1 op. 100 gproszekdo podania w wodzie do1 op. 1000 gpicia dla bydła, świń i kur1 op. 50 g1 op. 500 g5909990834556590999083457059099908345495909990834563RpRpRpRpbydłokuraświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL352 1741 Doxyhyklan 10% Premix Doxycyclini hyclas granulat 100 mg/g 1 pojemnik 1,25 kg1 pojemnik 12,5 kg1 pojemnik 6,25 kg590999706690559099970669295909997066912RpRpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU353 1200 Doxyhyklan 40, 400 mg/g, Doxycyclini hyclasproszek do podawania w wodziedopicia dla kur i świńproszek do podawania w wodzie dopicia400 mg/g 1 pojemnik1 kg1 pojemnik 5 kg59099970202355909997020242RpRpkuraświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU354 1100 Doxymed 50, 500 mg/ g; proszekDoxycyclini hyclasdo sporządzania roztworudoustnego dla bydła, świń i kurproszek do sporządzania roztworudoustnego500 mg/g 1 op. 100 g1 op. 1000 g59099970201505909997020167RpRpbydłokuraświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL355 1250 Doxymina 20% 200 mg/g, Doxycyclini hyclasproszekdo podawania w wodzie dopicia dla kurproszek do podawania w wodzie dopicia200 mg/g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999702239059099970224135909997022406RpRpRpkuraDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL356 1785 Doxyprex 100 mg/g, premiks do Doxycyclinumsporządzania paszy leczniczejdla świń (prosięta poodsadzeniu)premiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/g 1 worek 1 kg1 worek 20 kg1 worek 25 kg1 worek 5 kg5909990908349590999090835659099909083635909990908370RpRpRpRpświnia Industrial Veterinaria S.A. Industrial Veterinaria S.A. ES357 1141 Doxyveto 50 S, 500 mg/ 1 g;proszek do sporządzaniaroztworu doustnego dla bydła iświńDoxycyclini hyclasproszek do sporządzania roztworudoustnego500 mg/g 1 torba 1 kg1 torba 2 kg59099970201745909997020181RpRpbydłoświniaV.M.D.n.v./ s.a. V.M.D.n.v./ s.a. BE358 1826 Doxyveto 6%; 60 mg/g premiks Doxycycline hyclas premiks leczniczy 60 mg/g 1 torba 10 kgleczniczy dla świń1 torba 25 kg1 torba 5 kg590999700387059099970038875909997003863RpRpRpświnia V.M.D.n.v./ s.a. V.M.D.n.v./ s.a. BE359 630 Drontal Junior, 15mg + Febantelum14,4mg/1ml, zawiesinadoustna dla Pyranteli embonaspsów.zawiesina doustna 15mg+14,4mg/ 1ml 1 butelka.50 ml1 butelka 100 ml59099970011665909997001180RpRppies Bayer Animal Health GmbH D-51368Leverkusen NiemcyKVP Pharma and Veterinar-Produkte GmbHDE360 630 Drontal Junior, 15mg+14,4mg/1 Pyranteli embonas + Febantelum zawiesina doustna (15 mg + 14,4 mg) /ml 1 butelka 100 mlml, zawiesina doustna dla psów1 butelka 50 ml59099970011805909997001166RpRppies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE361 1398 Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 Febantelum + Pyranteli embonas +mg + 504 mg + 175 mg, tabletki Praziquantelumdla psówtabletka 525 mg + 504 mg + 175 mg 1 blister 10 tabl.1 blister 2 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099970026205909997002613590999700263759099970026445909997002651RpRpRpRpRppies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE362 116 Drontal Plus Flavour, 150 mg + Febantelum + Pyranteli embonas +114 mg + 50 mg, tabletki dla Praziquantelumpsówtabletka 150 mg + 114 mg + 50 mg 2 tabl.4 tabl.6 tabl.8 tabl.5909990050529590999005053659099900505435909990050550RpRpRpRppies Bayer Animal Health GmbH g DE363 5010 Duowin Contact dla dużego psa, Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania 3200 mg + 24 mg 1 pipetka3200 mg + 24 mg/ 8 ml, roztwór2 pipetkido nakrapiania dla psów3 pipetki4 pipetki5909997007090590999700710659099970071135909997007120OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR364 1128 Duowin Contact dla małego psa, Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania 800 mg + 6 mg/2 ml 1 pipetka 2 ml800 mg + 6 mg/ 2 ml roztwór do2 pipetki 2 mlnakrapiania, dla psów3 pipetki 2 ml4 pipetki 2 ml5909997007014590999700702159099970070385909997007045OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR365 5009 Duowin Contact dla średniego Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania 1600 mg + 12 mg 1 pipetkapsa, 1600 mg + 12 mg/ 4 ml,2 pipetkiroztwór do nakrapiania dla psów3 pipetki4 pipetki5909997007052590999700706959099970070765909997007083OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR366 0141 Duphalyte roztwór dowstrzykiwańdla koni, bydła,świń, kur, psów, kotówPreparat złożony roztwór do wstrzykiwań 1 butelka 500 ml 5909997008011 Rp bydłokotkońkurapiesświniaPfizer Olot, S.L.U. Fort Dodge Veterinaria S.A. ESStrona 23 z 77


367 1766 Duramune DAPPi + LC Szczepionka przeciw nosówce,liofilizat i rozpuszczalnik dozakaźnemu zapaleniu wątroby, zakażeniu sporządzania zawiesiny dodróg oddechowych wywołanym przez wstrzykiwańadenowirus typ 2 i wirus parainfluenzy,zakażeniom przez parwowirus,koronawirus i laptospirozie wywołanejprzez L. canicola i L. icterohaemorhagiae10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.25 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.100 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.5909997066974590999706698159099970669985909997067001RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Elanco Animal Health IrelandLimitedPfizer Animal HealthIRLBE368 1984 Duramune DAPPi liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania adenowirozie, wirusowi parainfluenzyzawiesiny do wstrzykiwań dla oraz parwowirozie psów, zywapsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.25 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.100 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.5909997066813590999706682059099970668375909997066844RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal HealthPfizer Olot, S.L.U.BEES369 1912 Duramune DAPPi+L liofilizat i Szczepionka przeciwko nosówce, liofilizat i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania zakaźnemu zapaleniu wątroby,sporządzania zawiesiny dozawiesiny do wstrzykiwań zakażeniom wywołanym przez adenowirus wstrzykiwańtypu 2, wirus parainfluenzy psów orazleptospirozie wywołanej przez bakterieLeptospira interroganus serowaricterohaemorrhagiae i Leptospirainterroganus serowar canicola.10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.25 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.100 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.5909997042886590999704289359099970429095909997042916RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Elanco Animal Health IrelandLimitedIRL370 1913 Duramune Pi + L, lifolizat i Szczepionka przeciwko nosówce psów,rozpuszczalnik do sporządzania parwowirusowej chorobie psów,zawiesiny do wstrzykiwań zakażeniom wywołanym przez wirusparainfluenzy, bakterie Leptospiracanicola, Leptospiraicterohaemorrhagiae oraz zakażeniomadenowirusowymliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.25 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.50 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.100 fiol. liof. (1 dawka) + rozp.5909997042923590999704293059099970429475909997042954RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Elanco Animal Health IrelandLimitedIRL371 1738 Duramune Pi + LC Szczepionka przeciwko parainfluenzie liofilizat i rozpuszczalnik dopsów, koronawirozie psów orazsporządzania zawiesiny dozakażeniom wywoływanym przez bakterie wstrzykiwańLeptospira10 fiol. liof. + rozp.25 fiol. liof. + rozp50 fiol. liof. + rozp100 fiol. liof. + rozpRpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Fort Dodge Laboratories Ireland IRL372 1673 Duramune Puppy DP + C Szczepionka przeciw nosówce psów,parwowirozie psów i koronawirozie psówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml25 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml50 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml100 fiol. 1 dawka + rozp. 1 ml5909990843381590999084339859099908434045909990843428RpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Elanco Animal Health IrelandLimitedPfizer Animal Health S.A.IRLBE373 1970 Ecomectin 6 mg/g premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńIvermectinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej6 mg/g 1 sasz. fol. 333g1 worek 5 kg59099906324425909990632459RpRpświnia ECO Animal Health Limited Gallows Greel Services Limited GB374 1903 Effipro 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ ml 1 pipetka polipropylenowa 1,34 ml1 pipetka termoformowalna 1,34 ml2 pipetki polipropylenowe 1,34 ml2 pipetki termoformowalne 1,34 ml3 pipetki polipropylenowe 1,34 ml3 pipetki termoformowalne 1,34 ml590999703334159099970332285909997033358590999703323559099970333655909997033242OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR375 1903 Effipro 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ ml 4 pipetki polipropylenowe 1,34 ml4 pipetki termoformowalne 1,34 ml6 pipetek polipropylenowe 1,34 ml6 pipetek termoformowalne 1,34 ml5909997033334590999703321159099970333725909997033259OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR376 1903 Effipro 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ ml 8 pipetek polipropylenowe 1,34 ml8 pipetek termoformowalne 1,34 ml12 pipetek polipropylenowa 1,34 ml12 pipetek termoformowalna 1,34 ml24 pipetki polipropylenowe 1,34 ml24 pipetki termoformowalne 1,34 ml590999703338959099970332665909997033396590999703327359099970334025909997033280OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR377 1903 Effipro 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ ml 30 pipetek polipropylenowe 1,34 ml30 pipetek termoformowalne 1,34 ml60 pipetek polipropylenowe 1,34 ml60 pipetek termoformowalne 1,34 ml5909997033419590999703329759099970334265909997033303OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR378 1903 Effipro 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ ml 90 pipetek polipropylenowe 1,34 ml90 pipetek termoformowalne 1,34 ml150 pipetek polipropylenowe 1,34 ml150 pipetek termoformowalne 1,34 ml5909997033433590999703331059099970334335909997033327OTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR379 1900 Effipro 2,5mg/ml roztwór do Fipronilum roztwór do natryskiwania na skórę 2,5 mg/ml 1 butelka 100 mlnatryskiwania na skórę dla psów1 butelka 250 mli kotów1 butelka 500 ml590999702473859099970247455909997024752OTCOTCOTCkotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FRStrona 24 z 77


380 1904 Effipro 268 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 268 mg/ ml 1 pipetka poliprop.1 pipetka termof.2 pipetki poliprop.2 pipetki termof.3 pipetki poliprop.3 pipetki termof.4 pipetki poliprop.4 pipetki termof.6 pipetek poliprop.6 pipetek termof.8 pipetek poliprop.8 pipetek termof.590999703357059099970334575909997033587590999703346459099970335945909997033471590999703360059099970334885909997033617590999703349559099970336245909997033501OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR381 1904 Effipro 268 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 268 mg/ ml 12 pipetek poliprop.12 pipetek termof.24 pipetek poliprop.24 pipetek termof.30 pipetek poliprop.30 pipetek termof.60 pipetek poliprop.60 pipetek termof.90 pipetek poliprop.90 pipetek termof.150 pipetek poliprop.150 pipetek termof.590999703363159099970335185909997033648590999703352559099970336555909997033532590999703366259099970335495909997033679590999703355659099970336865909997033563OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR382 1905 Effipro 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/ ml 1 pipetka polipropylenowa1 pipetka termoformowalna2 pipetki polipropylenowe2 pipetki termoformowalne3 pipetki polipropylenowe3 pipetki termoformowalne590999703381559099970336935909997033822590999703370959099970338395909997033716OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR383 1905 Effipro 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/ ml 4 pipetki polipropylenowe4 pipetki termoformowalne6 pipetek polipropylenowych6 pipetek termoformowalne8 pipetek polipropylenowych8 pipetek termoformowalne590999703384659099970337235909997033853590999703373059099970338605909997033747OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR384 1905 Effipro 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/ ml 12 pipetek polipropylenowych12 pipetek termoformowalne24 pipetki polipropylenowych24 pipetki termoformowalne30 pipetek polipropylenowych30 pipetek termoformowalne590999703387759099970337545909997033884590999703376159099970338915909997033778OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR385 1905 Effipro 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/ ml 60 pipetek polipropylenowych60 pipetek termoformowalne90 pipetek polipropylenowych90 pipetek termoformowalne150 pipetek polipropylenowych150 pipetek termoformowalne590999703390759099970337855909997033914590999703379259099970339215909997033808OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR386 1901 Effipro 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 50 mg/ ml 1 pipetka polipropylenowa1 pipetka termoformowalna2 pipetki polipropylenowe2 pipetki termoformowalne3 pipetki polipropylenowe3 pipetki termoformowalne4 pipetki polipropylenowe4 pipetki termoformowalne59099970248825909997024769590999702489959099970247765909997024905590999702478359099970249125909997024790OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCkot Virbac S.A. Virbac S.A. FR387 1901 Effipro 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 50 mg/ ml 6 pipetek polipropylenowych6 pipetek termoformowalnych8 pipetek polipropylenowych8 pipetek termoformowalnych12 pipetek polipropylenowych12 pipetek termoformowalnych24 pipetki polipropylenowe24 pipetki termoformowalne59099970249295909997024806590999702493659099970248135909997024943590999702482059099970249505909997024837OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCkot Virbac S.A. Virbac S.A. FR388 1901 Effipro 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 50 mg/ ml 30 pipetek polipropylenowych30 pipetek termoformowalnych60 pipetek polipropylenowych60 pipetek termoformowalnych90 pipetek polipropylenowych90 pipetek termoformowalnych150 pipetek polipropylenowych150 pipetek termoformowalnych59099970249675909997024844590999702497459099970248515909997024981590999702486859099970249985909997024875OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCkot Virbac S.A. Virbac S.A. FR389 1902 Effipro 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 67 mg/ ml 1 pipetka polipropylenowa1 pipetka termoformowalna2 pipetki polipropylenowe2 pipetki termoformowalne3 pipetki polipropylenowe3 pipetki termoformowalne4 pipetki polipropylenowe4 pipetki termoformowalne59099970251245909997025001590999702513159099970250185909997025148590999702502559099970251555909997025032OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FRStrona 25 z 77


390 1902 Effipro 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 67 mg/ ml 6 pipetek polipropylenowych6 pipetek termoformowalnych8 pipetek polipropylenowych8 pipetek termoformowalnych12 pipetek polipropylenowych12 pipetek termoformowalnych24 pipetki polipropylenowe24 pipetki termoformowalne59099970251625909997025049590999702517959099970250565909997033198590999702510059099970332045909997025117OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR391 1902 Effipro 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 67 mg/ ml 30 pipetek polipropylenowych30 pipetek termoformowalnych60 pipetek polipropylenowych60 pipetek termoformowalnych90 pipetek polipropylenowych90 pipetek termoformowalnych150 pipetek polipropylenowych150 pipetek termoformowalnych59099970251865909997025063590999703316759099970250705909997033174590999702508759099970331815909997025094OTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Virbac S.A. Virbac S.A. FR392 1234 Effydral Natrii chloridum + Kalii chloridum +Natrii hydrogencarbonas + Acidumcitricum anhydricum + Lactosummonohydricum + Glycinumtabletka musująca (2,25 g + 32,44 g + 3,84 g +6,72 g + 1,12 g + 2,34 g) / 1tabletka48 tabl. 5909997003764 Rp bydłoświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Apotex Nederland B.V.PGM WeespNLNL393 1888 Eficur 50 mg/ml zawiesina dowstrzykiwań dla świń i bydłaCeftiofurum zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml10 butelek 100 ml12 butelek 250 ml59099970238925909997023908590999707361359099970239155909997023922RpRpRpRpRpbydłoświniaLaboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES394 1126 Encefal-Vac liofilizat doustny do Szczepionka przeciw zapaleniu mózgu ipodawania w wodzie do picia dla rdzenia kręgowego ptaków, żywakurliofilizat doustny do podawania wwodziedo picia dla kur10 butelka 1000 dawek10 butelka 2500 dawek59099970044195909997004426RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT395 2074 Endocox, 25 mg/ml, roztwór do Toltrazurilumpodania w wodzie do picia dlakur i indykówroztwór do podawania w wodzie dopicia25 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099908473275909990847334RpRpIndykkuraBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL396 1043 ENDOFER 10 g/100 ml, roztwór Ferrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 mldowstrzykiwań dla świń i bydła1 butelka 20 ml59099900518545909990633159RpRpBydło (cielę)świnia (prosię)Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT397 1044 Endofer 20; 20 g/100 ml, roztwór Ferrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 20 g/100 ml 1 butelka 100 ml 5909990628704 Rp Bydło (cielę)do wstrzykiwań dla świń i bydłaświnia (prosię)Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT398 0715 Enflocyna inj., 100 mg/ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła, świń, psów i kotówEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997006130 Rp bydłokotpiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL399 0716 Enflocyna Sol, 50 mg/ml, roztwórEnrofloxacinum roztwór doustny 50 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997006147 Rp Indykdoustny dla bydła, świń, psów,bydłokur, indyków i gołębigołąbkurapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL400 0662 Engemycin 10%, 100 mg/ mlroztwór do wstrzykiwań dlabydła,świń, koni, owiecOxytetracyclinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970083705909997008387RpRpbydłokońowcaświniaIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE401 1923 Engemycin Spray, 3,84% w/w Oxytetracyclini hydrochloridum płyn do natryskiwań na skórę 5 g/200 ml (3,84% w/w), copłyndo natryskiwania na skórę,odpowiada oksytetracyklinyzawiesinadla bydła, owiec i świń4,63 g/200 ml (3,65% w/w)1 pojemnik 200 ml 5909997043968 Rp bydłoowcaświniaIntervet International B.V. Intervet Productions S.r.l. IT402 0095 Enrobioflox 10 %, 100 mg/ml,roztwór doustny dla kur, bydła,świń, psów, kotów i gołębiEnrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/1 ml 1 butelka 1000 ml1 butelka 50 ml59099970186075909997018591RpRpbydłogołąbkotkurapiesświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL403 1046 Enrobioflox 5% Injectio, 50mg/ml roztwór do wstrzykiwańdlaświń, bydła i psówEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970186765909997018669RpRpbydłopiesświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL404 1014 Enrobioflox 50 mg tabletki Enrofloxacinum tabletka 50 mg/ tabletkę 1 pojemnik 50 tabl. 5909997018614 Rp kotpiesVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL405 1148 Enrocin 10% Oral,Enrofloxacinum roztwór doustny 10 g/100 ml 1 butelka 1000 mlenrofloksacyna100 mg/ ml,1 butelka 50 mlroztwór doustny dla kur i gołębi59099970061235909997006116RpRpgołąbkuraPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL406 1540 Enrocin 5% inj., enrofloksacyna Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml50 mg/ml, roztwór do1 butelka 20 mlwstrzykiwańdla bydła i świń1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997003344590999700332059099970033515909997003337RpRpRpRpbydłoświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PLStrona 26 z 77


407 2090 Enrodexil, 100 mg/ ml roztwór do Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 250 ml59099909380495909990872381RpRpbydłoświniaRomikin Farma, S.L. Laboratorios Calier S.A. ES408 1057 ENROFLOKSACYNA 10% , Enrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 100 mlenrofloksacyna 100 mg/ml1 butelka 1000 mlroztwórdoustny dla kur, indyków i1 butelka 250 mlgołębi1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml59099970155835909997015613590999701559059099970155765909997015606RpRpRpRpRpIndykgołąbkuraDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL409 1056 ENROFLOKSACYNA 10% INJ., Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997015569 Rp bydło Drwalewskie Zakłady Przemysłu100mg/ml roztwór do wstrzykiwańBioweterynaryjnego S.A.dla bydłaDrwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL410 1500 Enrofloxacyna 10% iniekcja,enrofloksacyna 10 g/ 100 ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła, świń, psów i kotówEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 10 g/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970187755909997018768RpRpbydłokotpiesświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL411 1337 Enrofloxacyna 10% płyn,enrofloksacyna 100 mg/mlroztwór doustny dla kurEnrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099970169175909997016924RpRpkuraPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL412 1503 Enrofloxacyna 5% iniekcja,enrofloksacyna 5g/ 100 ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła, świń, psów i kotówEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 5 g/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970187995909997018782RpRpbydłokotpiesświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL413 1401 Enrofloxan 10% roztwór, Enrofloxacinumenrofloksacyna 100 mg/mlroztwórdo podawania w wodzie dopicia dla świń, kur i gołębiroztwór doustny do podawania wwodziedo picia100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099970187445909997018751RpRpgołąbkuraświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL414 1876 Enrogal 50 mg/ml roztwór dowstrzykiwańEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ ml 1 fiol. 100 ml 5909997015392 Rp bydłopiesświniaPharmagal s.r.o. Pharmagal s.r.o. SK415 1940 ENRO-K 10% roztwór doustny Enrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1 l1 pojemnik 5 l1 słoik 250 ml590999063034959099906303565909990630332RpRpRpIndykkuraLaboratorios Karizoo S.A. Laboratorios Karizoo S.A. ES416 2017 Enrotab 15 mg tabletki dla kotów Enrofloxacinum tabletka 15 mg/tabletkę 1 blister 10 tabl.i psów2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.5909997073675590999707368259099970736995909997073705590999707371259099970737295909997073736RpRpRpRpRpRpRpkotpiesLe Vet B.V.Artesan Pharma GmbH & Co.KGDE417 2019 Enrotab 150 mg tabletki dlapsówEnrofloxacinum tabletka 150 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.5909997067704590999706771159099970677285909997067735590999706774259099970677595909997067766RpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Artesan Pharma GmbH & Co.KGDE418 2018 Enrotab 50 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletka 50 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.5909997073743590999707375059099970737675909997073774590999707378159099970676815909997067698RpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Artesan Pharma GmbH & Co.KGDE419 2055 Enrotron Flavour 150 mg tabletki Enrofloxacinum tabletka 150 mg 1 blister 10 tabl.dla psów2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099908332695909990833276590999083328359099908332905909990833306RpRpRpRpRppies aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE420 2054 Enrotron Flavour 50 mg tabletki Enrofloxacinum tabletka 50 mg 1 blister 10 tabl.dla psów2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099908331915909990833207590999083323859099908332455909990833252RpRpRpRpRppies aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE421 0373 Enroxil 10% Oral Enrofloxacinum roztwór do podania w wodzie do picia 100 mg/ml 1 butelka 1 l1 butelka 100 ml59099970161465909997016139RpRpkura Krka d.d. Krka d.d. SLO422 1009 Enroxil 15, enrofloksacyna 15mg/tabletkę, tabletki dla psów ikotówEnrofloxacinum tabletka 15 mg 30 tabl. 5909997002095 Rp kotpiesKrka d.d., Novo Mesto Krka d.d., Novo Mesto SLO423 1010 Enroxil 150, enrofloksacyna 150mg/ tabletkę, tabletki dla psówEnrofloxacinum tabletka 150 mg 20 tabl. 5909997002101 Rp pies Krka d.d., Novo Mesto Krka d.d., Novo Mesto SLOStrona 27 z 77


424 0297 Enroxil 5%, enrofloksacyna 50mg/ml, roztwór do wstrzykiwańdla bydła, świń i psówEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970013335909997001326RpRpbydłopiesświniaKrka d.d. Krka, d.d., Novo mesto SI425 1897 Enroxil Flavour 15 mg tabletkidla psów i kotówEnrofloxacinum tabletka 15 mg 10 tabl. (1 x 10)100 tabl. (10 x 10)59099970447365909997024707RpRpkotpiesKrka, d.d., Novo mestoKrka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFR426 1899 Enroxil Flavour 150mg Tabletki Enrofloxacinum tabletka 150 mg 10 tabl. (1 x 10)dla psów100 tabl. (10 x 10)59099970447505909997024721RpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFR427 1898 Enroxil Flavour 50 mg tabletkidla psówEnrofloxacinum tabletka 50 mg 10 tabl. (1 x 10)100 tabl. (10 x 10)59099970447435909997024714RpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFR428 1894 Enroxil Max 100 mg/ml roztwórdo wstrzykiwań dla bydłaEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 ml 5909997024349 Rp bydło Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mestoVirbac S.A.SLOFR429 1624 Enterisol Ileitis liofilizat i Szczepionka przeciw zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania Lawsonia Intracellularis (MS B3903)zawiesiny doustnej dla świńliofilizat i rozp. do sporządza. zawiesinydoust.1 fiol. liof. 10 dawek + rozp.1 fiol. liof. 10 dawek + rozp.1 fiol. liof. 100 dawek + rozp.1 fiol. liof. 100 dawek + rozp.1 fiol. liof. 50 dawek + rozp.1 fiol. liof. 50 dawek + rozp.12 fiol. liof. 100 dawek + rozp.12 fiol. liof. 100 dawek + rozp.59099906321145909990632152590999063213859099906321765909990632121590999063216959099906321455909990632183RpRpRpRpRpRpRpRpświniaBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHDE430 0958 Eprinex Pour On, EprinomektynaEprinomectinum roztwór do polewania 5 mg/1 ml 1 butelka 1000 ml5 mg/1 ml, roztwór do polewania1 butelka 250 mldla bydła1 butelka 2500 ml1 butelka 5000 ml5909990628728590999062871159099906287355909990628742RpRpRpRpbydło Merial S.A.S. Merck Sharp & Dohme B.V.Merial S.A.S.NLFR431 1693 Equest Pramox 19,5 mg/g +121,7 mg/g żel doustnyMoxidectinum + Praziquantelum żel doustny (19,5 mg + 121,7 mg) /g 1 tubostrzykawka 11,8 g10 tubostrzykawka 11,8 g20 tubostrzykawek 11,8 g590999707344659099970734535909997073460RpRpRpkoń Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Olot, S.L.U. ES432 1840 Equibactin vet (333 mg/g + 67mg/g) pasta doustna dla koniTrimethoprimum + Sulfadiazinum pasta doustna 66,7 mg/g333,3 mg/g1 strzykawka 5909997005126 Rp koń Le Vet B.V. Produlab Pharma B.V. NL433 0238 Equiffa emulsja do wstrzykiwań Szczepionka przeciw grypie idla koniherpeswirusowi koni, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 fiol. (1 x 1 dawka)10 fiol. (10 x 1 dawka)59099970183795909997018386RpRpkoń Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR434 1399 Equilis Resequin NN Pluszawiesina do wstrzykiwań dlakoniSzczepionka przeciw herpeswirusom igrypie koni, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 5 dawek2 fiol. 1 dawka5 strzykawek 1 dawka590999700374059099970037335909997003757RpRpRpkoń Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL435 1893 Equimax Tabs 150 mg/20 mgtabletki do żucia dla koniIvermectinum + Praziquantelum tabletka do żucia (150 mg + 20 mg)/ tabletkę 8 tabl. (1 x 8)16 tabl. (2 x 8)96 tabl. (12 x 8)320 tabl. (40 x 8)384 tabl. (48 x 8)59099970242885909997024295590999702430159099970243185909997024325RpRpRpRpRpkoń Virbac S.A. Virbac S.A. FR436 1645 Equimax żel doustny dla koni Ivermectinum + Praziquantelum żel doustny (18,7 mg + 140,3 mg)/g 1 strzykawka 6,42 g1 strzykawka 7,49 g2 strzykawki 6,42 g2 strzykawki 7,49 g12 strzykawek 6,42 g12 strzykawek 7,49 g40 strzykawek 6,42 g40 strzykawek 7,49 g48 strzykawek 6,42 g48 strzykawek 7,49 g5909997042961590999704380759099970429785909997043814590999704298559099970438215909997042992590999704383859099970430055909997043845RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkoń Virbac De Portugal Laboratorios LDA Sofarimex Industria Quimica eFarmaceutica LtdVirbac S.A.PTFR437 1661 Equip EHV 1,4 zawiesina dowstrzykiwań dla koniInaktywowana szczepionka dla koni zawiesina do wstrzykań 10 butelek (1 x 10 dawek) 5909997043791 Rp koń Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Olot, S.L.U. ESprzeciw zakażeniom wirusami EHV typ 1 i4438 1990 Equiparin 50.000 IU/100 żel dla Heparinum natricum, Hydroxyethyliskonisalicylas, Levomentholumżel(50.000 I.U. + 5 g + 0,5 g)/100 1 butelkag6 butelek59099906330675909990633074RpRpkoń aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE439 1989 Equiparin 5000 IU/100 g żel dla Heparinum natricum, Hydroxyethyliskonisalicylas, Levomentholumżel (5000 I.U. + 5g + 0,5 g)/100 g 1 butelka6 butelek59099906330435909990633050RpRpkoń aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE440 1616 Eqvalan Duo, pasta doustna Ivermectin + Praziquantelum pasta doustna (0,12 g + 0,6 g) /7,74 g 1 tubostrzykawka 7,74 g50 tubostrzykawek 7,74 g59099906332415909997073583RpRpkoń Merial S.A.S. Merial FR441 0536 Eqvalan, 18,7 mg/ 1g, pastadoustna dla koniIvermectinum pasta doustna 18,7 mg/g 1 tubostrzykawka 6,42 g 5909997003450 Rp koń Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR442 1933 Eraquell Tabs, 20 mg, tabletki do Ivermectinum tabletka do żucia 20 mg/tabletka 1 blister 8 tabl.żucia dla koni2 blistry 8 tabl.12 blistry 8 tabl.40 blistrów 8 tabl.48 blistrów 8 tabl.59099906300115909990630028590999063003559099906300425909990630059RpRpRpRpRpkoń Virbac Virbac FR443 1322 Eres 2,74 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, świń,koni, psów i kotówBromhexini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 2,74 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 30 ml1 butelka 50 ml590999701725959099970172355909997017242RpRpRpbydłokotkońpiesświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES444 2110 ERYSIN SINGLE SHOT, Szczepionka przeciw różycy świń,emulsjado wstrzykiwań dla świń inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 fiol. (1 x 25 dawek)1 fiol. (1 x 5 dawek)1 fiol. (1 x 50 dawek)5 fiol. (5 x 10 dawek)5909990884599590999088457559099908846055909990884650RpRpRpRpświniaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZStrona 28 z 77


445 1563 Erytrowet granulat 0,2 g/ggranulat do sporządzaniaroztworu doustnego dla kurErytromycinumgranulat do sporządzania roztworudoustnego0,2 g/g 1 butelka 100 g1 butelka 1000 g1 butelka 50 g590999702096959099970209765909997020952RpRpRpkura Biofaktor Sp. z o.o. Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne Polfa S.A.PL446 1334 Espes (200 mg + 200 mg)/ ml,zawiesina do wstrzykiwań dlabydła, owiec i świńBenzylpenicillinum procainum +Dihydrostreptomycinumzawiesina do wstrzykiwań (200 mg + 200 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999702116459099970211715909997021157RpRpRpbydłoowcaświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES447 1146 Estrumate 0,250 mg/ml roztwór Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,250 mg/ml (w postaci sodudowstrzykiwań dla bydła, koni icloprostenolu 0,263 mg/ml)świń1 butelka 10 ml1 butelka 20 ml59099970213485909997021355RpRpbydłokońświniaIntervet International B.V. Vet Pharma Friesoythe GmbH DE448 0632 Eurican DHPPI2 liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania adenowirozie, parwowirozie, wirusowizawiesiny do wstrzykiwań dla parainfluenzy psów, żywapsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. 1 dawka100 fiol. 1 dawka59099970009095909997001234RpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR449 0840 Eurican L zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw leptospirozie psów,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 fiol. (10 x 1 ml)50 fiol. (50 x 1 ml)100 fiol. (100 x 1 ml)590999700304759099970030545909997003061RpRpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR450 0401 Excenel Ceftiofur (w postaci CeftiofurumCeftiofuru sodowego) 50 mg/ml,proszek do sporządzaniaroztworudo wstrzykiwań dlabydła, świń i koniproszek do sporządzania roztworu do 50 mg/ ml 1 butelka 1 gwstrzykiwań1 butelka 4 g59099900505985909990050604RpRpbydłokońświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE451 1208 Excenel RTU Ceftiofurum zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 10 ml1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml10 butelek 10 ml10 butelek 100 ml10 butelek 50 ml590999005063559099900506735909990050659590999005064259099900506805909990050666RpRpRpRpRpRpbydłoświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE452 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg blister 2 tabl.blister 4 tabl.blister 6 tabl.blister 8 tabl.blister 10 tabl.blister 12 tabl.blister 14 tabl.blister 16 tabl.blister 18 tabl.blister 20 tabl.blister 24 tabl.blister 28 tabl.blister 30 tabl.5909997072593590999707360959099970746165909997075623590999707663059099970776475909997078654590999707966159099970806785909997081685590999708269259099970837085909997084715RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL453 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg blister 32 tabl.blister 36 tabl.blister 40 tabl.blister 44 tabl.blister 48 tabl.blister 50 tabl.blister 52 tabl.blister 56 tabl.blister 60 tabl.blister 70 tabl.blister 80 tabl.blister 84 tabl.blister 90 tabl.blister 98 tabl.59099970857225909997086739590999708774659099970887535909997089760590999709077759099970917845909997092791590999709380759099970948145909997095821590999709683859099970978455909997098852RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL454 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg blister 100 tabl.blister 104 tabl.blister 106 tabl.blister 120 tabl.blister 140 tabl.blister 150 tabl.blister 180 tabl.blister 200 tabl.blister 204 tabl.blister 206 tabl.blister 250 tabl.blister 280 tabl.blister 300 tabl.blister 500 tabl.blister 1000 tabl.590999709986959099971008835909997101890590999710290659099971039135909997104920590999710593759099971069445909997107951590999710896859099971099755909997110982590999711199959099971120025909997113019RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRLStrona 29 z 77


455 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg pasek 2 tabl.pasek 4 tabl.pasek 6 tabl.pasek 8 tabl.pasek 10 tabl.pasek 12 tabl.pasek 14 tabl.pasek 16 tabl.pasek 18 tabl.pasek 20 tabl.pasek 24 tabl.pasek 28 tabl.pasek 30 tabl.5909997072173590999707218059099970721975909997072203590999707221059099970722275909997072234590999707224159099970722585909997072265590999707227259099970722895909997072302RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL456 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg pasek 32 tabl.pasek 36 tabl.pasek 40 tabl.pasek 44 tabl.pasek 48 tabl.pasek 50 tabl.pasek 52 tabl.pasek 56 tabl.pasek 60 tabl.pasek 70 tabl.pasek 80 tabl.pasek 84 tabl.pasek 90 tabl.pasek 98 tabl.59099970723195909997072326590999707233359099970723405909997072357590999707236459099970723715909997072388590999707233359099970723955909997072401590999707241859099970724255909997072432RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL457 1953 Exitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg pasek 100 tabl.pasek 104 tabl.pasek 106 tabl.pasek 120 tabl.pasek 140 tabl.pasek 150 tabl.pasek 180 tabl.pasek 200 tabl.pasek 204 tabl.pasek 206 tabl.pasek 250 tabl.pasek 280 tabl.pasek 300 tabl.pasek 500 tabl.pasek 1000 tabl.590999707244959099970724565909997072463590999707247059099970724875909997072494590999707250059099970725175909997072524590999707253159099970725485909997072555590999707256259099970725795909997072586RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL458 1957 Ex-Pain 100 mg, tabletki dlapsówCarprofenum tabletka 100 mg/ tabletkę 10 blistrów 2 tabl.50 blistrów 2 tabl.59099970665235909997066530RpRppies SCANOMEDICA SP. Z O.O. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU459 1955 Ex-Pain 20 mg, tabletki dla psów Carprofenum tabletka 20 mg/ tabletkę 10 blistrów 2 tabl.50 blistrów 2 tabl.59099970664865909997066493RpRppies SCANOMEDICA SP. Z O.O. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU460 1956 Ex-Pain 50 mg, tabletki dla psów Carprofenum tabletka 50 mg/ tabletkę 10 blistrów 2 tabl.50 blistrów 2 tabl.59099970665095909997066516RpRppies SCANOMEDICA SP. Z O.O. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU461 0210 Exspot Permethrinum roztwór do nakrapiania 0,744 g/ml 6 aplikatorów 1 ml 5909990933433 Rp pies Intervet International B.V. Schering-Plough Animal Health UK462 2058 FARMATYL, tylozyny winian Tylosini tartras1000g/kg proszek dosporządzania roztworudoustnegodla kur, indyków i świńproszek do sporządzania roztworudoustnego1000 g 1 worek 100 g1 worek 500 g59099908367275909990836734RpRpIndykkuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL463 1021 Fatroximin D.C. 100 mg/5 mlzawiesina dowymieniowa dlabydłaRifaximinum zawiesina dowymieniowa 100 mg/5 ml 4 tubostrzykawki 5 ml12 tubostrzykawek 5 ml59099970008245909997000831RpRpbydło Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT464 1020 Fatroximin Intrauterine Foam0,75g/100 g aerozol dla bydła ikoni465 1042 Fatroximin Topic Spray 0,294g/100 g aerozol na skórę,roztwórRifaximinum areozol 0,75 g/100 g 6 op. 13,4 g 5909997015729 Rp bydłokońRifaximinum aerozol na skórę, roztwór 0,294 g/100 g 1 pojemnik 5909990882700 Rp bydłokotkozakońkrólikowcapiesświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. ITFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT466 1262 Febrivac 3-Plus zawiesina dowstrzykiwań dla norekSzczepionka przeciw wirusowemuzapaleniu jelit, botulizmowi ikrwotocznemu zapaleniu płuc norek,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 x 250 dawek)1 butelka (1 x 50 dawek)1 butelka (1 x 500 dawek)590999700924759099970092305909997009254RpRpRpnorka IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE467 1264 Febrivac Dist liofilizat + Atenuowana szczepionka dla norek irozpuszczalnik do sporządzania fretek przeciwko nosówcezawiesiny do wstrzykiwańliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwańmin 10^3,7 max 10^5,2TCID50/1 ml1 butelka 100 ml + rozp.1 butelka 250 ml + rozp.59099970005105909997000527RpRpfretkanorkaIDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE468 2165 FEEDMIX TS Trimethoprimum, Sulfamethoxazolum premiks do sporządzania paszyleczniczej(10 mg + 50 mg)/ g 1 worek 20 kg1 worek 5 kg59099909357655909990935758RpRpkuraświniaMedivet S.A. Dopharma NLStrona 30 z 77


469 1300 Felisvac MC zawiesina dowstrzykiwań dla kotówSzczepionka przeciw grzybicy skórnejkotów, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań 4 butelki 2 ml 5909997021973 Rp kot Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL470 0393 FELOCELL CVR liofilizat i szczepionka przeciwko panleukopenii,rozpuszczalnik do sporządzania herpeswirozie i kaliciwirozie kotówzawiesiny do wstrzykiwańliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. (1 dawka) + 10 fiol. rozpuszcz.25 fiol. (1 dawka) + 25 fiol. rozpuszcz.100 fiol. (1 dawka) + 100 fiol. rozpuszcz.590999062929959099906293055909990629312RpRpRpkot Eli Lilly Regional Operations GmbH Pfizer Animal Health S.A. BE471 0064 Fenbenat 4% - premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńFenbendazolumpremiks do sporządzania paszyleczniczej40 mg/g 1 worek 100 g1 worek 1000 g1 worek 200 g1 worek 50 g1 worek 500 g59099970175875909997017617590999701759459099970175705909997017600RpRpRpRpRpświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL472 1327 Fenbendazol-Żel doustny 100,0mg/1 ml; żel doustny dla kotówFenbendazolum żel doustny 100 mg/ml 3 tubostrzykawki x 3 ml 5909997009650 Rp kot aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE473 1995 Fenflor 30 mgml roztwór dowstrzykiwań dla bydłaFlorfenicolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999707348459099970734915909997073477RpRpRpbydło Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO474 1875 Fenflor 300 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńFlorfenicolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999701537859099970153855909997015361RpRpRpświnia Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO475 1053 Ferran 100 Kompleks dekstranu iFerrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 mlżelaza (III) 100 mg/ml, roztwór1 butelka 250 mldo wstrzykiwań dla prosiąt59099970004355909997000442RpRpświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL476 1054 Ferran 200 Kompleks dekstranu iFerrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 mlżelaza (III) 200 mg/ml, roztwór1 butelka 250 mldo wstrzykiwań dla prosiąt1 butelka 50 ml590999700046659099970004735909997000459RpRpRpświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL477 2078 Ferrovet 100 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńFerrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 100 mg 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099908526975909990852703RpRpświnia Vida-Vet Kft. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL478 0539 Fertagyl 0,1 mg/ml roztwór do Gonadorelinum roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml 1 fiol. 5 mlwstrzykiwań dla bydła i królików5 fiol. 5 ml10 fiol. 5 ml590999700831859099970083255909997008332RpRpRpbydłokrólikIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE479 1969 Fertipig, liofilizat iGonadotropicum sericum equinumrozpuszczalnik do sporządzania (PMSG), Gonadotropinum chorionicumroztworu do wstrzykiwań dla (hCG)świńliofilizat i rozpuszczalnik do(80 + 40) j.m./ml 1 fiol. + rozp.sporządzania roztworu do wstrzykiwań10 fiol. + rozp.59099906324285909990632435RpRpświnia Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale FR480 1002 Finadyne Solution 50 mg/ml Flunixini roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla koni,1 butelka 50 mlbydła i świń59099970077245909997007717RpRpbydłokońświniaIntervet International B.V.Schering-Plough SanteAnimale ZAFR481 1964 Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml Fipronilum roztwór do nakrapiania 52,5 mg/0,7 ml 1 tuba 0,7 mlroztwór do nakrapiania dla kotów3 tuby 0,7 ml12 tub 0,7 ml590999706665359099970667385909997066745OTCOTCOTCkotPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL482 1967 Fiprex L, 300 mg/ 4 ml roztwórdo nakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 300 mg/4 ml 1 tuba 4 ml3 tuby 4 ml12 tub 4 ml590999706668459099970667765909997066783OTCOTCOTCpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL483 1966 Fiprex M, 150 mg/2ml roztwór do Fipronilum roztwór do nakrapiania 150 mg/2 ml 1 tuba 2 mlnakrapiania dla psów3 tuby 2 ml12 tub 2 ml590999706667759099970667525909997066769OTCOTCOTCpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL484 1965 Fiprex S, 75 mg/ml roztwór donakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 75 mg/ml 1 tuba 1 ml3 tuby1 ml12 tub 1 ml590999706666059099970667145909997066721OTCOTCOTCpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL485 1963 Fiprex Spray 0,5 g/ 100 mlroztwór na skórę dla psów ikotówFipronilum roztwór na skórę 0,5 g/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970666395909997066646OTCOTCkotpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL486 1968 Fiprex XL, 412,5 mg/ 5,5 ml Fipronilum roztwór do nakrapiania 412,5 mg/5,5 ml 1 tuba 5,5 mlroztwór do nakrapiania dla psów3 tuby 5,5 ml12 tub 5,5 ml590999706670759099970667905909997066806OTCOTCOTCpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL487 2112 Fiprocat 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 0,5 ml2 blistry x 3 pipety 0,5 ml4 blistry x 3 pipety 0,5 ml8 blistrów x 3 pipety 0,5 ml20 blistrów x 3 pipety 0,5 ml40 blistrów x 3 pipety 0,5 ml590999088664759099908866545909990886661590999088667859099908866855909990886692OTCOTCOTCOTCOTCOTCkot IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE488 2122 Fiprodog 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 1,34 ml2 blistry x 3 pipety 1,34 ml4 blistry x 3 pipety 1,34 ml8 blistrów x 3 pipety 1,34 ml20 blistrów x 3 pipety 1,34 ml40 blistrów x 3 pipety 1,34 ml590999088684559099908868525909990886869590999088687659099908868835909990886890OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE489 2124 Fiprodog 268 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 2,68 ml2 blistry x 3 pipety 2,68 ml4 blistry x 3 pipety 2,68 ml8 blistrów x 3 pipety 2,68 ml20 blistrów x 3 pipety 2,68 ml40 blistrów x 3 pipety 2,68 ml590999088670859099908867225909990886739590999088674659099908867535909990886760OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DEStrona 31 z 77


490 2123 Fiprodog 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 4,02 ml2 blistry x 3 pipety 4,02 ml4 blistry x 3 pipety 4,02 ml8 blistrów x 3 pipety 4,02 ml20 blistrów x 3 pipety 4,02 ml40 blistrów x 3 pipety 4,02 ml590999088690659099908869205909990886937590999088694459099908869515909990886968OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE491 2119 Fiprodog 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 0,67 ml2 blistry x 3 pipety 0,67 ml4 blistry x 3 pipety 0,67 ml8 blistrów x 3 pipety 0,67 ml20 blistrów x 3 pipety 0,67 ml40 blistrów x 3 pipety 0,67 ml590999088677759099908867845909990886791590999088680759099908868215909990886838OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE492 2116 Fiprospot 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 1,34 ml2 blistry x 3 pipety 1,34 ml4 blistry x 3 pipety 1,34 ml8 blistrów x 3 pipety 1,34 ml20 blistrów x 3 pipety 1,34 ml40 blistrów x 3 pipety 1,34 ml590999088346259099908834795909990883486590999088349359099908835095909990883523OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE493 2115 Fiprospot 268 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 2,68 ml2 blistry x 3 pipety 2,68 ml4 blistry x 3 pipety 2,68 ml8 blistrów x 3 pipety 2,68 ml20 blistrów x 3 pipety 2,68 ml40 blistrów x 3 pipety 2,68 ml590999088359259099908836085909990883622590999088363959099908836465909990883653OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE494 2113 Fiprospot 402 mg roztwór donakrapiania dla bardzo dużychpsówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 4,02 ml2 blister x 3 pipety 4,02 ml4 blister x 3 pipety 4,02 ml8 blistrów x 3 pipety 4,02 ml20 blistrów x 3 pipety 4,02 ml40 blistrów x 3 pipety 4,02 ml590999088247259099908824895909990882496590999088250259099908825265909990882533OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE495 2117 Fiprospot 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 0,5 ml2 blistry x 3 pipety 0,5 ml4 blistry x 3 pipety 0,5 ml8 blistrów x 3 pipety 0,5 ml20 blistrów x 3 pipety 0,5 ml40 blistrów x 3 pipety 0,5 ml590999088353059099908835475909990883554590999088356159099908835785909990883585OTCOTCOTCOTCOTCOTCkot IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE496 2118 Fiprospot 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 100 mg/ ml 1 blister x 3 pipety 0,67 ml2 blistry x 3 pipety 0,67 ml4 blistry x 3 pipety 0,67 ml8 blistrów x 3 pipety 0,67 ml20 blistrów x 3 pipety 0,67 ml40 blistrów x 3 pipety 0,67 ml590999088367759099908836845909990883691590999088370759099908837215909990883738OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE497 2101 Flevox 134 mg roztwór donakrapiania dla średnich psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/1,34 ml 1 x 1 pipeta3 x 1 pipeta6 x 1 pipeta30 x 1 pipeta36 x 1 pipeta50 x 1 pipeta590999088098059099908809975909990881000590999088102459099908810315909990881048OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR498 2099 Flevox 268 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 268 mg/ 2,68 ml 1 x 1 pipeta3 x 1 pipeta6 x 1 pipeta30 x 1 pipeta36 x 1 pipeta50 x 1 pipeta590999088474259099908847595909990884766590999088477359099908847805909990884797OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR499 2100 Flevox 402 mg roztwór donakrapiania dla dużych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/4,02 ml 1 x 1 pipeta3 x 1 pipeta6 x 1 pipeta30 x 1 pipeta36 x 1 pipeta50 x 1 pipeta590999088105559099908810625909990881079590999088108659099908810935909990881109OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR500 2098 Flevox 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 50mg/0,5ml 1 x 1 pipeta3 x 1 pipeta6 x 1 pipeta30 x 1 pipeta36 x 1 pipeta50 x 1 pipeta590999088606759099908860745909990886081590999088609859099908861045909990886142OTCOTCOTCOTCOTCOTCkot Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR501 2097 Flevox 67 mg roztwór donakrapiania dla małych psówFipronilum roztwór do nakrapiania 67mg/0,67ml 1 x 1 pipeta3 x 1 pipeta6 x 1 pipeta30 x 1 pipeta36 x 1 pipeta50 x 1 pipeta590999088617359099908861805909990886197590999088620359099908862275909990886234OTCOTCOTCOTCOTCOTCpies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR502 1591 Florfenikol 2,5g/ 100 g roztwórdoustny dla kurFlorfenicolum roztwór doustny 2,5 g/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099970190935909997019109RpRpkuraPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL503 1592 Florfenikol 30% iniekcja roztwór Florfenicolum roztwór do wstrzykiwań 30 g/100 ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 50 ml59099970191785909997019161RpRpbydłoświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PLStrona 32 z 77


504 2012 Florgane 300 mg/ml zawiesinadowstrzykiwań dla bydłaFlorfenicolum zawiesina do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml12 butelek 100 ml12 butelek 250 ml12 butelek 50 ml12 butelek 500 ml59099970735215909997073545590999707350759099970735695909997073538590999707355259099970735145909997073576RpRpRpRpRpRpRpRpbydło EMDOKA bvba Produlab Pharma b.v. NL505 1915 Florkem 300 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńflorfenikolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg 1 butelka plast. 100 ml1 butelka szkl. 100 ml1 butelka szkl. 20 ml1 butelka szkl. 250 ml1 butelka plast. 250 ml1 butelka plast. 50 ml1 butelka szkl. 50 ml1 butelka szkl. 500 ml1 butelka plast. 500 ml590999704328959099970432415909997043227590999704325859099970432965909997043272590999704323459099970432655909997043302RpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłoświniaCeva Animal Health Polska Sp. z o.o Ceva Sante Animale S.A. FR506 2036 Floron 40 mg/g premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńFlorfenicolumpremiks do sporządzania paszyleczniczej40 mg/g 1 worek 1 kg1 worek 10 kg1 worek 25 kg1 worek 5 kg5909997067629590999706764359099970676505909997067636RpRpRpRpświnia Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO507 1855 Floron INJ 300 mg/ml roztwór do Florfenicolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999700720559099970072125909997007199RpRpRpbydłoświniaKrka Polska Sp. z o.o. Krka, d.d., Novo mesto SLO508 1581 Floron Oral Solution, florfenikol Florfenicolum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 100 ml100 mg/ml, roztwór doustny dla1 pojemnik 1 litrkur i świń59099970160855909997016092RpRpkuraświniaKrka d.d., Novo Mesto Krka d.d., Novo Mesto SLO509 1580 Floron Premix, florfenikol 2 g/ Florfenicolum100 g, premiks do sporządzaniapaszy leczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej2 g/100 g 1 torebka lub 1 pojemnik 1 kg1 torebka lub 1 pojemnik 100 g1 worek 10 kg590999701611559099970161085909997016122RpRpRpświnia Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO510 2025 Floxabactin 15 mg tabletki dlakotów i psówEnrofloxacinum tabletka 15 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.5909997067827590999706783459099970678415909997067858590999706786559099970678725909997067889RpRpRpRpRpRpRpkotpiesLe Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL511 2027 Floxabactin 150 mg tabletki dla Enrofloxacinum tabletka 150 mg tabletkę 1 blister 10 tabl.psów2 blistry 20 tabl.3 blistry 30 tabl.5 blistrów 50 tabl.6 blistrów 60 tabl.10 blistrów 10 tabl.15 blistrów 10 tabl.5909997067964590999706797159099970679885909997067995590999706800859099970680155909997068022RpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL512 2026 Floxabactin 50 mg tabletki dlapsówEnrofloxacinum tabletka 50 mg/tabletkę 1 blister 10 tabl.2 blistry 20 tabl.3 blistry 30 tabl.5 blistrów 50 tabl.6 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.5909997067896590999706790259099970679195909997067926590999706793359099970679405909997067957RpRpRpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL513 2114 Floxacin 100 mg/ml koncentratdo sporządzania roztworudoustnego dla kur i indykówEnrofloxacinumkoncentrat do sporządzania roztworudoustnego100 mg/ml 4 pojemniki 5 litrów12 pojemników 1 litr59099908846745909990884667RpRpIndykkuraGLOBAL VET HEALTH SL SP VETERINARIA SA ES514 1028 Flubactin 20%, 200 mg/ ml, Flumequinum roztwór doustny 200 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwórdoustny dla bydła, owiec,1 butelka 1000 mlkur, świń, norek, nutrii i królików59099970036065909997003313RpRpbydłokrólikkuranorkanutriaowcaświniaKrka d.d., Novo Mesto Krka d.d., Novo Mesto SLO515 0125 Flubenol 5% 50 mg/g premiks do Flubendazolumsporządzania paszy leczniczejdla świń, kur, indyków,bażantów, kuropatwpremiks do sporządzania paszyleczniczej50 mg/g 1 pojemnik 2 kg1 pojemnik 600 g1 worek 12 kg1 worek 25 kg5909997018317590999701830059099970183245909997018331RpRpRpRpIndykbażantkurakuropatwaświniaJanssen Pharmaceutica N.V.Janssen Pharmaceutica N.V.Laboratoria Smeets NVBEBE516 1410 Flubenol KH 44 mg/ml pastadoustna dla psów i kotówFlubendazolum pasta doustna 44 mg/ml 1 tubostrzykawka 7,5 ml 5909997015408 Rp kotpiesJanssen Pharmaceutica N.V.Lusomedicamenta - SociedateTecnica Farmaceutica S.A.PT517 1520 FLUMEQ 50-S; 500 mg/g Flumequinumproszekdo podawania w wodzie dopicia lub w mleku dla bydła i kurProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku500 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 100 g59099970193455909997019338RpRpbydłokuraV.M.D n.v./s.a. V.M.D n.v./s.a. BEStrona 33 z 77


518 0256 Flumequina 10% - proszek Flumequinum proszek do podania w wodzie do picia 10 g/100 g 1 torba 1 kgflumechina 10 g/100 g, proszek1 torba 100 gdo podania w wodzie do picia59099900504825909990050475RpRpBydło (cielę)kuraPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL519 0255 Flumequina 10% - roztwórflumechina 10 g/100 g, roztwórdoustnyFlumequinum roztwór doustny 10 g/100 g 1 butelka 1 l1 butelka 100 ml59099900505055909990050499RpRpBydło (cielę)kuraPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne OkoniewscyVetos-FarmaPL520 1422 Flumiquil 50% proszek doustny Flumequinum proszek doustny 50 g / 100 g 1 pojemnik 1 kg 5909997017211 Rp Indykdla kur, indyków, świń, bydła,bydłoowiec, pstrągów i węgorzykuraowcapstrągwęgorzświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR521 1421 Flumisol 100 mg/ml roztwór Flumequinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1000 ml 5909997009506 Rp Indykdoustny dla kur, indyków, świń,bydłobydła i owieckuraowcaświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR522 0641 Flunimeg 50 mg/ ml roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła iświńFlunixinum w postaci Flunixinimegluminumroztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970182015909997018195RpRpbydłokońświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK523 1976 Fluvex 50 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, świń ikoniFlunixini megluminum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml590999063253459099906325415909990632527RpRpRpbydłokońświniaS.P. Veterinaria, S.A. S.P. Veterinaria, S.A. ES524 0496 Folligon, 200 j.m./ 1 mlliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu dowstrzykiwań dla bydła owiec ikrólikówSerum gonadotropinumliofilizat i rozpuszczalnik do200 j.m./ml 1 fiol. 5000 j.m. + fiol. rozp. 25 mlsporządzania roztworu do wstrzykiwań5 fiol. 1000 j.m. + 5 fiol. rozp. 5 ml59099970052495909997005232RpRpbydłokrólikowcaIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE525 2037 FolliPlan 4 mg/ml roztwórdoustny dla świńAltrenogestum roztwór doustny 4 mg/ml 1 butelka 1000 ml1 pojemnik 360 ml59099970680535909997068046RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR526 2111 Forcyl, 160 mg/ml roztwór dowstrzykiwania dla bydłaMarbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 160 mg/ ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml590999088660959099908866235909990886630RpRpRpbydło Vetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol S.A. FR527 2139 Foresto 1,25 g + 0,56 g obrożadla kotówImidaclopridum, Flumethrinum obroża (1,25 g + 0,56 g)/ obrożę 1 obroża 5909990908394 OTC kot Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE528 2141 Foresto 1,25 g + 0,56 g obrożadla kotów i psów o masie ciałanie większej niż 8 kgImidaclopridum, Flumethrinum obroża (1,25 g + 0,56 g)/ obrożę 1 obroża 5909990908479 OTC kotpiesBayer Animal Health GmbHKVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE529 2138 Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża Imidaclopridum, Flumethrinum obroża (1,25 g + 0,56 g)/ obrożę 1 obroża 5909990908387 OTC pies Bayer Animal Health GmbH KVP- Pharma Veterinardla psów o masie ciała mniejszejProdukte GmbHlub równej 8 kgDE530 2140 Foresto 4,50 g + 2,03 g obrożadla psów o masie ciała > 8 kgImidaclopridum, Flumethrinum obroża (4,50 g + 2,03 g)/ obrożę 1 obroża 5909990908462 OTC pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE531 2060 Fortamox 500, 500 mg/g,proszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla kur,indyków, kaczek i świńAmoxicillinum trihydricumproszek do sporządzania roztworudoustnego500 mg/ g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 50 g590999084156159099908415785909990841585RpRpRpIndykkaczkakuraświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL532 0801 Fortekor 20, tabletki powlekane Benazeprili hydrochloridum tabletka powlekana 20 mg/ tabletkę 1 blister 14 tabl.dla psów10 blistrów 14 tabl.59099970231825909997023199RpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR533 0802 Fortekor 5, tabletki powlekanedla psów i kotówBenazeprili hydrochloridum tabletka powlekana 5 mg/ tabletkę 1 blister 14 tabl.10 blistrów 14 tabl.59099970230905909997023106RpRpkotpiesNovartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR534 1978 Fortekor Flavour 20 mg tabletki Benazeprili hydrochloridum tabletka 20 mg/ tabletkę 1 blister 14 tabl.dla psów2 blistry 14 tabl.4 blistry 14 tabl.10 blistrów 14 tabl.5909990632596590999063260259099906326195909990632626RpRpRpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR535 1977 Fortekor Flavour 5 mg tabletkidla psówBenazeprili hydrochloridum tabletka 5 mg/tabletkę 1 blister 14 tabl.2 blistry 14 tabl.4 blistry 14 tabl.10 blistrów 14 tabl.5909990632558590999063256559099906325725909990632589RpRpRpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR536 1715 Forthyron 200 mikrogramówtabletkiLevothyroxinum natricum tabletka 200 mcg ( co odpowiada 194mcg lewotyroksyny)5 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.590999719395359099971939605909997193977RpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL537 1716 Forthyron 400 mikrogramówtabletkiLevothyroxinum natricum tabletka 400 mcg (co odpowiada 388mcg lewotyroksyny)5 blistrów 10 tabl.25 blistrow 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.590999719398459099971939915909997194004RpRpRppies Eurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL538 1628 Frontline Combo Spot-On dlakotówFipronilum + Methoprenum roztwór do nakraplania (spot-on) (50 mg + 60 mg) /0,5 ml 1 pipetka3 pipetki6 pipetek590999703405859099970340655909997034072OTCOTCOTCkot Merial S.A.S. Merial FR539 1631 Frontline Combo Spot-On dlapsów LFipronilum + Methoprenum roztwór do nakraplania (spot-on) (268 mg + 241,2 mg) /2,68 ml 1 pipetka3 pipetki6 pipetek590999703399059099970340035909997034010OTCOTCOTCpies Merial S.A.S. Merial FRStrona 34 z 77


540 1630 Frontline Combo Spot-On dlapsów MFipronilum + Methoprenum roztwór do nakraplania (spot-on) (134 mg + 120,6 mg) /1,34 ml 1 pipetka3 pipetki6 pipetek590999703396959099970339765909997033983OTCOTCOTCpies Merial S.A.S. Merial FR541 1629 Frontline Combo Spot-On dlapsów SFipronilum + Methoprenum roztwór do nakraplania (spot-on) (67 mg + 60,30 mg) / 0,67 ml 1 pipetka3 pipetki6 pipetek590999703393859099970339455909997033952OTCOTCOTCpies Merial S.A.S. Merial FR542 1632 Frontline Combo Spot-On dlapsów XLFipronilum + Methoprenum roztwór do nakraplania (spot-on) (402 mg + 361,8 mg) /4,02 ml 1 pipetka3 pipetki6 pipetek590999703402759099970340345909997034041OTCOTCOTCpies Merial S.A.S. Merial FR543 0399 Frontline Spot-On 10 g/ 100 ml Fipronilum roztwór do nakrapiania 10 g/100 ml 1 pipetka 0,5 mlroztwór do nakrapiania dla kotów2 pipetki 0,5 ml3 pipetki 0,5 ml4 pipetki 0,5 ml6 pipetek 0,5 ml8 pipetek 0,5 ml590999701955059099970195675909997019574590999701958159099970195985909997019604OTCOTCOTCOTCOTCOTCkot Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR544 5006 Frontline Spot-On L 10 g/ 100 ml Fipronilum roztwór do nakrapiania 10,00 g/ 100 ml 1 pipetka 2,68 mlroztwór do nakrapiania dla psów2 pipetka 2,68 ml3 pipetka 2,68 ml4 pipetka 2,68 ml6 pipetka 2,68 ml8 pipetka 2,68 ml590999701982659099970198335909997019840590999701985759099970198645909997019871bRpbRpbRpbRpbRpbRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR545 5007 Frontline Spot-On M 10 g/ 100mlroztwór do nakrapiania dlapsówFipronilum roztwór do nakrapiania 10,00 mg/ 100 ml 1 pipetka 1,34 ml2 pipetka 1,34 ml3 pipetka 1,34 ml4 pipetka 1,34 ml6 pipetka 1,34 ml8 pipetka 1,34 ml590999701967359099970196805909997019697590999701970359099970197105909997019727bRpbRpbRpbRpbRpbRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR546 5008 Frontline Spot-On S 10 g/ 100 ml Fipronilum roztwór do nakrapiania 10,00 g/ 100 ml 1 pipetka 0,67 mlroztwór do nakrapiania dla psów2 pipetka 0,67 ml3 pipetka 0,67 ml4 pipetka 0,67 ml6 pipetka 0,67 ml8 pipetka 0,67 ml590999701961159099970196285909997019635590999701964259099970196595909997019666bRpbRpbRpbRpbRpbRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR547 5005 Frontline Spot-On XL 10 g/ 100 Fipronilum roztwór do nakrapiania 10,00 g/ 100 ml 1 pipetka 4,02 mlml roztwór do nakrapiania dla2 pipetka 4,02 mlpsów3 pipetka 4,02 ml4 pipetka 4,02 ml6 pipetka 4,02 ml8 pipetka 4,02 ml590999701982659099970198335909997019840590999701985759099970198645909997019871bRpbRpbRpbRpbRpbRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR548 150 Frontline Spray 250 mg/ 100 ml Fipronilum aerozol natryskowy 250 mg/100 ml 1 butelka 100 mlaerozol natryskowy dla psów i1 butelka 250 mlkotówOTCOTCkotpiesMerial S.A.S. Merial S.A.S. FR549 1249 Fuchsoral zawiesina doustna dla Szczepionka przeciw wściekliźnie lisów,lisów rudychżywa, doustnazawiesina doustna1 blister (1 x 800 dawek)4 blister (4 x 200 dawek)40 blister (40 x 20 dawek)590999701555259099970155455909997015538RpRpRplis IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE550 0767 Fungiderm 0,005 g/ml roztwórdlakoni, lisów, psów, kotów,świnek morskich, myszy,szczurów i królikówClotrimazolum roztwór 0,005 g/ml 1 butelka 100 ml 5909997021676 Rp kotkońkróliklismyszpiesszczurświnka morskaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL551 1031 Fungidermin 20 mg/g maść dlakoni, psów i kotówClotrimazolum maść 20 mg/g 1 op. 150 g 5909997021683 Rp kotkońpiesDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL552 1782 Furosemid 5% Inj. Furosemide roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 15 butelek 50 ml 5909997044675 Rp bydłokotkońpiesP.H.U.P. "STS" - Cezary Suchecki Alfasan International B.V. NL553 1973 Fypryst 134 mg roztworu donakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 134 mg/ pipetkę 1 pipetka3 pipetki6 pipetek10 pipetek20 pipetek59099908589585909990632480590999085897259099908589895909990858996OTCOTCOTCOTCOTCpies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO554 1974 Fypryst 268 mg roztwór donakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 268 mg/ pipetkę 1 pipetka3 pipetki6 pipetek10 pipetek20 pipetek59099908590095909990632497590999085905459099908590615909990859078OTCOTCOTCOTCOTCpies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO555 1975 Fypryst 402 mg roztwór donakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 402 mg/ pigułkę 1 pipetka3 pipetki6 pipetek10 pipetek20 pipetek59099908592905909990632503590999085934459099908593515909990859368OTCOTCOTCOTCOTCpies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO556 1971 Fypryst 50 mg roztwór donakrapiania dla kotówFipronilum roztwór do nakrapiania 50 mg/ pipetkę 1 pipetka 1x13 pipetki 1x36 pipetek 1x610 pipetek 1x1020 pipetek 1x2059099908588045909990632466590999085884259099908588595909990858866OTCOTCOTCOTCOTCkot Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLOStrona 35 z 77


557 1972 Fypryst 67 mg roztwór donakrapiania dla psówFipronilum roztwór do nakrapiania 67 mg/ 1 pipetkę 1 pipetka3 pipetki6 pipetek10 pipetek20 pipetek59099908588735909990632473590999085889759099908589035909990858941OTCOTCOTCOTCOTCpies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO558 1139 Gabbrocol 100, proszek do Paromomyciumpodawania w wodzie do picia lubmleku dla bydła i świńProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku70 g/1000 g 1 pojemnik 1 kg1 torba 5 kg59099970186455909997018652RpRpbydłoświniaCeva Salute Animale S.p.A. Ceva Salute Animale S.p.A. IT559 0659 Gabbrostim 2 mg/ml roztw. dowstrzykiwań dla bydła, koni iświńAlfaprostolum roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml 1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml5 butelek 4 ml10 butelek 4 ml5909997002378590999700238559099970023545909997002361RpRpRpRpbydłokońświniaCeva Salute Animale S.p.A. Vetem S.p.A. IT560 1355 GalaClox 1000 mg TS.Zawiesina dowymieniowa dlabydłaCloxacillinum benzathinum zawiesina dowymieniowa 1000 mg/9g 4 tubostrzykawki 9 g20 tubostrzykawek 9 g100 tubostrzykawek 9 g590999083726759099908372745909990837281RpRpRpbydło CP-Pharma GmbH CP-Pharma GmbH DE561 0916 Galastop Kabergolina 50 mcg/ml Cabergolinum roztwór doustny 50 mcg/ml 1 butelka 15 mlroztwór doustny dla psów i kotów1 butelka 3 ml1 butelka 7 ml590999005046859099900504445909990050451RpRpRpkotpiesCeva Salute Animale S.p.A. Vetem S.p.A. IT562 1283 Gallimune 201 IBD + REOemulsja do wstrzykiwańSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptakóworaz reowirusowemu zapaleniu stawów ipochewek ścięgnowych, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 1000 dawek10 butelek 1000 dawek59099970095205909997009537RpRpkura Merial Italia S.p.A. Merial Italia S.p.A. IT563 1602 Gallimune 302 ND + IB + EDS Szczepionka przeciw rzekomemupomorowi drobiu, zakaźnemu zapaleniuoskrzeli oraz syndromowi spadkunieśnościemulsja wodno-olejowa do wstrzykiwań1 butelka 150 ml1 butelka 300 ml10 butelek 150 ml10 butelek 300 ml59099970434015909997043425590999704341859099970432RpRpRpRpkura Merial Merial Laboratoire Porte desAlpesFR564 1603 Gallimune 303 ND + IB + ART. Szczepionka przeciw rzekomemu emulsja wodno-olejowa do wstrzykiwańpomorowi drobiu, zakaźnemu zapaleniuoskrzeli oraz zakaźnemu zapaleniu nosa itchawicy ptaków (syn. wielkiej głowy)1 butelka 150 ml1 butelka 300 ml10 butelek 150 ml10 butelek 300 ml5909997043364590999704338859099970433715909997043395RpRpRpRpkura Merial Merial Laboratory of Porte desAlpesFR565 1284 Gallimune 403 ND + IB + IBD + Szczepionka emulsja do wstrzykiwań 1 butelka 300 ml (1000 dawek)REO emulsja do wstrzykiwań dla10 butelka 300 ml (1000 dawek)kur59099970095445909997009551RpRpkura Merial Italia S.p.A. Merial Italia S.p.A. IT566 1601 Gallimune 407 ND + IB + EDS + Szczepionka przeciw rzekomemuART.pomorowi drobiu, zakaźnemu zapaleniuoskrzeli, syndromowi spadku nieśnościoraz zakaźnemu zapaleniu nosa itchawicy ptaków (syndromowi wielkiejgłowy)emulsja wodno-olejowa do wstrzykiwań1 butelka 150 ml1 butelka 300 ml10 butelek 150 ml10 butelek 300 ml5909997043449590999704346359099970434565909997043470RpRpRpRpkura Merial Merial Laboratoire Porte desAlpesFR567 1751 Gallimune Se + St Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez Salmonellaenteritidis i Salmonella typhimuriumemulsja do wstrzykiwań1 butelka 300 ml10 butelek 300 mlRpRpkura Merial Merial Italia S.p.A. IT568 1166 GALLIVAC IB 88 liofilizat dla kur Szczepionka przeciw koronawirusowizakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków,żywaliofilizat10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek59099970210105909997021027RpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR569 1831 Gallivac SE Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez Salmonellaenteritidisliofilizat do sporządzania zawiesinydoustnej1 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek12 fiol. 5000 dawek590999700341259099970046555909997003429RpRpRpkura Merial IDT Biologika GmbH DE570 2131 GANADOL 600 mg/g proszek do Acidum acetylsalicylicum proszek do podania w wodzie do picia 600mg/g 1 pojemnik 1 kgpodania w wodzie do picia dla1 pojemnik 3 kgbydła, świń i kur59099908963705909990896387RpRpbydło (cielęta)kuraświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT571 1890 Genestran 75 mikrogramów/ ml R-Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 75 mcg/ml 1 fiol. 20 mlroztwór do wstrzykiwań dla5 fiol. 20 mlbydła,koni i świń59099970241725909990850495RpRpbydłokońświniaaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE572 0364 Gentamicin WZF 0.3 % -vet 3mg/ml krople do oczu, roztwórGentamicinum krople do oczu, roztwór 3 mg/ml 1 butelka 5 ml z kroplomierzem 5909997002477 Rp kotpiesWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne Warszawskie ZakładyPOLFA S.A.Farmaceutyczne POLFA S.A.PL573 1270 Gentamox (150 mg + 40 mg)/ml Amoxicillinum trihydricum,zawiesina do wstrzykiwań dla Gentamycinumświńzawiesina do wstrzykiwań (150 mg + 40 mg )/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970223455909997022352RpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ESStrona 36 z 77


574 0281 Gentamycyna 5% inj. 50 mg/ml Gentamycinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997008905 Rp kotroztwór do wstrzykiwań dla psówpiesi kotówBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL575 1288 Gestavet (200 j.m. + 400 j.m.)/ 5 Serum gonadotropinum + Chorionicumml, liofilizat i rozpuszczalnik gonadotropinumdo sporządzania roztworu dowstrzykiwań dla świńliofilizat i rozpuszczalnik do(400 j.m. + 200j.m.) /5ml 1 butelka (1 x 5 dawek)sporządzania roztworu do wstrzykiwań5 butelka (1 dawka)10 butelka (1 dawka)590999702076159099970207785909990907700RpRpRpświnia Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES576 1743 Gestavet-Prost 75 mcg/mlroztwór do wstrzykiwańdexacloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 75 mcg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml10 fiol. 10 ml10 fiol. 20 mlRpRpRpRpbydłoświniaLaboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES577 1835 Giraxa, 50 mg/g proszek dosporządzania roztworudoustnegoColistini sulfasproszek do sporządzania roztworudoustnego50 mg/g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 sasz. 100 g1 sasz. 1000 g5909997003580590999700359759099970035665909997003573RpRpRpRpbydłokuraświniaKrka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO578 1579 GLEPTOSIL, 200 mg/ml, roztwórdo wstrzykiwań dla świńFerri complexio (gleptoferronum) roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997020419 Rp świnia Alstoe Animal Health Ltd IZO SPA IT579 1061 Gletvax 6 zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw kolibakteriozie i zawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 50 ml 5909997008004 Rp świnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Burgwedel Biotech GmbH DEzakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelitprosiąt580 0273 Glukoza 10% WET Baxter, 100g/ Glucosum roztwór do infuzji 100 g/1000 ml 1 butelka 250 ml1000 ml, roztwór do infuzji dla1 butelka 500 mlpsów, koni, kotów, świń, bydła,owiec, kóz59099970042355909997004242RpRpbydłokotkozakońpiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL581 0274 Glukoza 20%, WET Baxter, Glucosum roztwór do infuzji 200 g/1000 ml 1 butelka 250 ml200g/1000 ml, roztwór do infuzji1 butelka 500 mldla psów, koni, kotów, świń,bydła, owiec, kóz.59099970042595909997004266RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL582 0272 Glukoza 5% WET Baxter, 50g/1000ml, roztwór do infuzji dlapsów, koni, kotów, świń, bydła,owiec, kózGlucosum roztwór do infuzji 50 g/1000 ml 1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml59099970042045909997004211RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL583 0288 Gonavet Veyx Depherelin 0,05 D-Phe6 gonadorelin roztwór do wstrzykiwań 0,05 mg/ml 1 butelka 10 mlmg/ml roztwór do wstrzykiwań1 butelka 50 mldlabydła, świń, koni, owiec, noreki królików59099970051885909997005195RpRpbydłokońkróliknorkaowcaświniaVeyx-Pharma GmbH Veyx-Pharma GmbH DE584 1536 Gromeloksin 1 mg, tabletki dlapsówMeloxicamum tabletka 1 mg/tabl. 1 blister 30 tabl.2 blistry 30 tabl.59099970215155909997021522RpRppiesDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Gedeon Richter Polska Sp. zo.o.PL585 1537 Gromeloksin 5 mg, tabletki dlapsówMeloxicamum tabletka 5 mg/tabl. 1 blister 30 tabl. 5909997021423 Rp pies Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Gedeon Richter Polska Sp. zo.o.PL586 1406 Grovermina, 10 mg/ 1 g, pastadoustna dla koniIvermectinum pasta doustna 10 mg/g 1 tubostrzykawka 15 g 5909997021669 Rp koń Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL587 0835 Gumboriffa emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań10 butelek 1000 dawek10 butelek 500 dawek59099970008935909997000886RpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR588 0185 Gumboro Vaccine M.B. liofilizat Szczepionka przeciw zakaźnemudo podawania w wodzie do picia zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,dla kurżywaliofilizat do podawania w wodzie dopicia10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawekRpRpRpRpkura ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL589 1827 HatchPak Avinew Szczepionka przeciwko rzekomemupomorowi drobiu (choroba Newcastle)Mrożona zawiesina do sporządzaniapłynu do inhalacji z nebulizatoraamp. 10000 dawekamp. 15000 dawek59099970034675909997003474RpRpkura Merial Merial Laboratore Porte desAlpesFR590 1787 HatchPak Avinew IB H120 Szczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu oskrzelizawiesina do inhalacji z nebulizatora1 amp. ND 10000 + 1 amp. IB - 10000 dawek1 amp. ND 15000 + 1 amp. IB - 15000 dawekRpRpkura Merial Merial Laboratoire Porte desAlpesFR591 1788 HatchPak IB H120 Szczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu oskrzelizawiesina do inhalacji z nebulizatora1 amp. 10 000 dawek1 amp. 15 000 dawekRpRpkura Merial Merial Laboratoire Porte desAlpesFRStrona 37 z 77


592 1927 Hexadog, liofilizat iSzczepionka dla psów przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania zakażeniom adenowirusowym,zawiesiny do wstrzykiwań dla parwowirusowym, leptospirozie ipsówwściekliźnieliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. (1 dawka) + 10 fiol. rozpuszcz.50 fiol. (1 dawka) + 50 fiol. rozpuszcz.100 fiol. (1 dawka) + 100 fiol. rozpuszcz.590999704408859099970440955909997044101RpRpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR593 1745 Hiprabovis Pneumos emulsja do Szepionka przeciw mannheimiozie iwstrzykiwań dla bydłahistofilozie bydła, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 fiol. 20 ml59099971941415909997194134RpRpbydło Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES594 1799 Hipracox, zawiesina doustnaoraz czynnik barwny dosporządzania areozoluSzczepionka przeciwko kokcydioziezawiesina doustna oraz czynnik barwnydo sporządzania aerozolu1 fiol. (35 ml) - 5000 dawek1 fiol. (7 ml) - 1000 dawek5 fiol. (35 ml) - 5000 dawek6 fiol. (35 ml) - 5000 dawek10 fiol. (35 ml) - 5000 dawek10 fiol. (7 ml) - 1000 dawek590999700001559099970000085909997000046590999700005359099970000395909997000022RpRpRpRpRpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES595 1416 Hipradoxi-S 100 mg/ml roztwór Doxycyclini hyclas roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1000 mldoustny dla swiń i kur1 pojemnik 5000 ml59099970188505909997018867RpRpkuraświniaLaboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES596 1617 Hipragumboro - GM 97 Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjuszaliofilizat do sporządzania zawiesinydoustnej1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 5000 dawek5909990893850590999089386759099970434875909997043494RpRpRpRpkura Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES597 1378 Hipragumboro-CH/80 liofilizat do Szczepionka przeciw zakaźnemusporządzania zawiesiny dla kur zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 butelka 1000 dawek1 butelka 2500 dawek1 butelka 5000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek590999700886859099970088755909997008882590999063039459099906304005909990630417RpRpRpRpRpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES598 1760 Hipramix-Amoxi, 50 mg/g Amoxicillinum trihydricumpremiksdo sporządzania paszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej50 mg/g 1 worek 24 kg1 worek 5 kgRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES599 1643 Hipramox-P, 200mg/g, proszek Amoxicillinum trihydricumdosporządzania roztworu dla kuri świńproszek do sporządzania roztworudoustnego200 mg/g 1 torba 100 g1 torba 1000 g59099970452695909997045276RpRpkuraświniaLaboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES600 1711 Hiprasuis-Glasser zawiesina do Szczepionka dla świń przeciw chorobiewstrzykiwań dla świńGlassera, wywoływanej przezHaemophilus parasuiszawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml (50 dawek)1 butelka 20 ml (10 dawek)59099970453515909997045344RpRpświnia Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES601 1444 Hipratifus-AV2 emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw salmonelloziedrobiu, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 250 ml (500 dawek)1 butelka 500 ml (1000 dawek)59099970094525909997009469RpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES602 1302 Hipraviar-Clon liofilizat do Szczepionka przeciwko rzekomemusporządzania zawiesiny dla kur pomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek590999702208659099970220935909997022109RpRpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES603 1303 Hipraviar-Clon/H-120 liofilizatdo sporządzania zawiesiny dlakurSzczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat do sporządzania zawiesinyzapaleniu oskrzeli, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle), żywa10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek59099970221165909997022123RpRpkura Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES604 0394 Hostamox LA 150 mg/mlzawiesinado wstrzykiwań dlapsów, bydła, owiec i świńAmoxicillinum zawiesina do wstrzykiwań 150 mg /ml 1 butelka 100 ml 5909997016498 Rp bydłoowcapiesświniaCross Vetpharm Ltd.Cross Vetpharm Group Ltd.Intervet International GmbHIEDE605 1916 HydroDoxx 500 mg/g proszek do doxycyclini hyclas proszek do podania w wodzie do picia 500 mg/g 5 toreb 1 kgpodania w wodzie do picia dla25 toreb 1 kgkuri świń59099970431975909997043203RpRpkury (brojlery)świniaHuvepharma NVBIOVET JSCLaboratorios Calier S.A.BGES606 1987 Hymatil 300 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydłaTilmicosinum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml6 fiol. 100 ml6 fiol. 250 ml6 fiol. 50 ml10 fiol. 100 ml10 fiol. 250 ml10 fiol. 50 ml12 fiol. 100 ml12 fiol. 250 ml12 fiol. 50 ml590999063280059099906328175909990632794590999063283159099906328485909990632824590999063286259099906328795909990632855590999063289359099906329095909990632886RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydło Industrial Veterinaria S.A. Industrial Veterinaria S.A. ES607 1058 Hyoresp zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw Mycoplasmahyopneumoniae, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 200 ml1 butelka 10 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml59099900343075909990034338590999003427759099900342845909990034291RpRpRpRpRpświnia Merial S.A.S. Merial Laboratoire Porte desAlpesFRStrona 38 z 77


608 995 Iba-Vac liofilizat doustny dla kur Szczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat doustny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek59099970068955909997006901RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT609 0596 Ichtioxan, 750 mg/g proszek do Oxytetracyclini hydrochloridum proszek do sporządzania roztworu 750 mg/g 1 op. 100 gsporządzania roztworu dla karpi1 op. 1000 gi pstrągów1 op. 50 g1 op. 500 g1 op. 750 g59099970169485909997016979590999701693159099970169555909997016962RpRpRpRpRpkarppstrągBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL610 2096 Icthiovac-Lg LactococosisTrucha, Inaktywowanaszczepionka, emulsja dowstrzykiwań dla pstrągówSzczepionka przeciw laktokokoziewywołanej przez Lactococcus garvieaeemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 500 ml 5909990872596 Rp pstrąg Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES611 156 Imaverol 100 mg/ml roztwór naskórę dla bydła, koni i psówEnilconazolum ad usum veterinarium roztwór na skórę 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099970182185909997018225RpRpbydłokońpiesJanssen Pharmaceutica N.V.Lusomedicamenta - SociedateTecnica Farmaceutica S.A.PT612 0866 Imequyl 10%; 100 mg/g proszek Flumequinumdo podawania w wodzie do picialub w mleku dla bydła, kur iindykówProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku100 mg/ 1 g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 500 g59099970089125909997008929RpRpIndykbydłokuraDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL613 1003 Imizol, 121,15 mg/ml, roztwór do Imidocarb dipropionas roztwór do wstrzykiwań 121,15 mg/ml 1 fiol. 10 mlwstrzykiwań dla psów1 fiol. 100 ml1 fiol. 40 ml590999701569959099970157125909997015705RpRpRppies Intervet International B.V. Vet Pharma Friesoythe GmbH DE614 1274 Immunovac, zawiesina dla kur Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez pałeczki Salmonellazawiesina 1 butelka 100 ml 5909997042510 Rp kura Zakład Badawczo-WdrożeniowyOśrodkaSalmonella Immunolab Sp. zo.o.Biowet Puławy Sp. z o.o.PL615 1434 Indigest Injectable 100mg/mlroztwór do wstrzykiwań dlabydła,owiec, kóz świń, koni ipsówMenbutonum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 30 ml59099970182945909997018287RpRpbydłokozakońowcapiesświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES616 1295 Ingelvac M.Hyo zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw mykoplazmowemuzapaleniu płuc świń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 50 dawek)59099970168875909997016894RpRpświniaBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHDE617 1910 Ingelvac MycoFLEX zawiesinadowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko zakażeniomwywołanym przez Mycoplasmahyopneumoniaezawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml12 fiol. 10 ml12 fiol. 100 ml12 fiol. 250 ml12 fiol. 50 ml59099970427015909997042749590999704276359099970427255909997042718590999704275659099970427705909997042732RpRpRpRpRpRpRpRpświniaBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHDE618 0979 Ingelvac PRRS MLV liofilizat irozpuszczalnik do sporządzaniaSzczepionka przeciw ZespołowiRozrodczo-Oddechowemu świń (PRRS),zawiesiny do wstrzykiwań dla żywaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 100 ml (50 dawek) + rozp.1 butelka 20 ml (10 dawek) + rozp.12 butelek 100 ml (50 dawek) + rozp.12 butelek 20 ml (10 dawek) + rozp.5909997017631590999701762459099970180035909997017990RpRpRpRpświniaBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHDE619 0487 Inj. Glucosi 20%, 20 g/ 100 ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła,koni, owiec, kóz, świń,psów i kotówGlucosum roztwór do wstrzykiwań 20 g/ 100 ml 1 butelka 250 ml 5909997018140 Rp bydłokotkozakońowcapiesświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL620 0489 Inj. Glucosi 40%, 40 g/ 100 ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła,koni, owiec, kóz, świń,psów i kotówGlucosum roztwór do wstrzykiwań 40 g/ 100 ml 1 butelka 250 ml 5909997018157 Rp bydłokotkozakońowcapiesświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL621 0045 Inj. Oxytocini 10 j.m./ml roztwór Oxytocinum roztwór do wstrzykiwań 10 j.m./ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła, koni,1 butelka 50 mlświń, owiec, psów i kotów59099970164505909997016443RpRpbydłokotkońowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL622 0753 Injectio Glucosi 20%, 200 mg/ ml Glucosum monohydricum roztwór do wstrzykiwań 20 g/100 ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla koni,1 butelka 250 mlbydła, świń, owiec, kóz, psów ikotów59099970044405909997004457RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLStrona 39 z 77


623 0752 Injectio Glucosi 40%, 400 mg/ ml Glucosum monohydricum roztwór do wstrzykiwań 40 mg/100 ml 1 butelka 250 ml 5909997004464 Rp bydłoroztwór do wstrzykiwań dla koni,kotbydła, świń, owiec, kóz, psów ikozakotówkońowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL624 0275 Injectio Glucosi Isotonica et Glucosum + Natrii chloridum roztwór do infuzji (25 g + 4,5 g) /1000 ml 1 butelka 250 mlNatrii Chlorati Isotonica 1:1 WET1 butelka 500 mlBaxter, glukoza 25 g/ 1000 ml,sodu chlorek 4,5g/ 1000 ml,roztwór do infuzji59099970042735909997004280RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBaxter Poland Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL625 0276 Injectio Glucosi Isotonica et Glucosum + Natrii chloridum roztwór do infuzji (33,3 g + 3 g) /1000 ml 1 butelka 250 mlNatrii Chlorati Isotonica 2:1 WET1 butelka 500 mlBaxter, glukoza 33,3 g/ 1000 ml,sodu chlorek 3,0 g/1000 ml,roztwór do infuzji59099970042975909997004303RpRpkotpiesBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL626 0201 Injectio Pyralgini 500 mg/ml Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla koni,1 butelka 50 mlbydła, świń i psów59099970189425909997019185RpRpbydłokońpiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL627 0380 Injectio Solutionis Ringeri WET Natrii chloridum + Kalii chloridum +Baxter, roztwór do infuzji dla Calcii chloridum hexahydricumpsów, koni, kotów, świń, bydła,owiec, kózroztwór do infuzji (8,6 g + 0,3 g + 0,48 g) /1000ml1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml59099970043415909997004358RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL628 1354 Inmodulen, zawiesina dowstrzykiwań dla bydła, owiec,świńImmunomodulator zawiesina do wstrzykiwań (0,02 mg + 0,25 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml590999701889859099970188745909997018881RpRpRpbydłoowcaświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES629 1389 Inmunair 17,5 zawiesina doustnaImmunomodulator zawiesina doustna (0,05 mg + 0,17 mg) /ml 1 butelka 100 mldla kur1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml5909997018249590999701825659099970182325909997018263RpRpRpRpkura Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES630 0742 Insectin Proszek 10 mg/g Permethrinum proszek 10 mg/g 1 op. 50 g 5909997019888 OTC gołąbproszekdo podania na skórę dlakotpsów, kotów i gołębipiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL631 1405 Insol Dermatophyton zawiesina Szczepionka przeciwko grzybicy skórnejdo wstrzykiwań dla koni, psów i dla koni, psów i kotów, inaktywowanakotówzawiesina do wstrzykiwań1 butelka 2 ml1 butelka 5 ml5 butelek 2 ml5 butelek 5 ml5909997009803590999700981059099970098275909997009834RpRpRpRpkotkońpiesBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Serumwerk MemsenDE632 0510 Intertocine-S 10 j.m./ ml roztwór Oxytocinum roztwór do wstrzykiwań 10 j.m./ml 1 fiol. 10 mldo wstrzykiwań dla koni, bydła,1 fiol. 25 mlowiec, kóz, świń, psów i kotów1 fiol. 5 ml1 fiol. 50 ml5909997015989590999701599659099970159725909997016009RpRpRpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaIntervet International B.V.Intervet InternationalIntervet International GmbHNLDE633 0037 Intravit B12, 500 mcg/ ml,roztwór do wstrzykiwańCyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml 1 butelka 100 ml 5909997018683 Rp bydłokotkozakońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB634 2155 Iso-Vet Isofluranum płyn do sporządzania inhalacji parowej 1000 mg/ g 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099909226285909990922635RpRpchomikfretkagadygerbilekotkońmyszpiesptaki ozdobneszczurszynszyleświnka morskaPiramal Healthcare UK Limited Piramal Healthcare UK Limited GB635 1511 Ivermina 0,6% premix, 0,6 mg/ 1 Ivermectinumg, premiks do sporządzaniapaszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej0,6 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 333 g59099970208395909997020822RpRpświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL636 1099 Ivermina 1% inj., 10 mg/ml, Ivermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 butelka 50 mli świń59099970208155909997020808RpRpbydłoświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PLStrona 40 z 77


637 403 Ivomec Iniekcyjny, 10 mg/ 1 ml, Ivermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 200 mlroztwór do wstrzykiwań dla1 butelka 50 mlbydła, owiec, świń1 butelka 500 ml590999005070359099900506975909990050734RpRpRpbydłoowcaświniaMerial Merial FR638 0165 Ivomec Premix, 6g/1kg, premiks Ivermectinumdo sporządzania paszyleczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej6 g/kg 1 op. 333 g1 op. 5 kg59099900513045909990051359RpRpświnia Merial S.A.S. Dopharma B.V.Merial S.A.S.NLFR639 1514 Iwermektyna - Pasta dla koni,18,7 mg/ 1 gIvermectinum pasta doustna 18,7mg/ 1g 1 tubostrzykawka 6,42 g 5909997004600 Rp koń Przedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL640 0648 Iwermektyna 0,6% Premiks, 0,6 Ivermectinumg/ 100 g premiks dosporządzaniapaszy leczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej0,6 g/ 100g 1 op. 100 g1 op. 170 g1 op. 200 g1 op. 340 g1 op. 400 g1 op. 680 g1 op. 800 g1 op. 85 g59099970151255909997015132590999701514959099970151565909997015163590999701517059099970151875909997015118RpRpRpRpRpRpRpRpświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL641 0647 Iwermektyna 1% Iniekcja, 10 mg/ Ivermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1ml 1 butelka 100 ml1 ml, roztwór do wstrzykiwań dla1 butelka 50 mlbydła, owiec i świń59099970215085909997021492RpRpbydłoowcaświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL642 1069 Jodofoam (0,2 g + 0,4 g)/ 45,2 gaerozol domaciczny dla bydłaIodum + Kalii iodidum aerozol domaciczny (0,2 g + 0,4 g) /pojemnik 1 pojemnik 45,2 g 5909997017174 Rp bydło Duna-Coop Sp. z o.o. Pernix Pharma Ltd. HU643 1850 Karidox 100 mg/ml roztwór Doxycyclini hyclasdoustny do podawania w wodziedopicia dla kur i świńroztwór doustny do podawania wwodziedo picia100 mg/ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l59099970068195909997006826RpRpkuraświniaLaboratorios Karizoo S.A.Laboratorios Karizoo S.A.S.P. Veterinaria, S.A.ESES644 0302 Karsivan 50 mg tabletki dla psówPropentotylinum tabletka powlekana 50 mg/ tabletkę 2 blistry 30 tabl. 5909997009704 Rp pies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT645 1403 Kefamast DC (500 mg + 500 Cefalexinum, Dihydrostreptomycinum zawiesina dowymieniowa (500 mg + 500 mg) /9 g 24 tubostrzykawki 9 gmg)/9 g zawiesina dowymieniowa24 tubostrzykawki 9 gdla bydła48 tubostrzykawek 9 g120 tubostrzykawek 9 g590999702276559099970227725909997022789RpRpRpRpbydłoBimeda Chemical Export Manufactures Cross Vetpharm Group Limitedand Exporters of VeterinaryPharmaceuticals a Division of CrossVetpharm Group LimitedIRL646 1404 Kefamast LC (500 mg + 500 Cefalexinum, Dihydrostreptomycinum zawiesina dowymieniowa (500 mg + 500 mg) /9 g 24 tubostrzykawki 9 gmg)/9 g zawiesina dowymieniowa24 tubostrzykawki 9 gdla bydła48 tubostrzykawek 9 g120 tubostrzykawek 9 g590999702271059099970227275909997022789RpRpRpRpbydłoBimeda Chemical Export Manufactures Cross Vetpharm Group Limitedand Exporters of VeterinaryPharmaceuticals a Division of CrossVetpharm Group LimitedIRL647 1823 Kefavet vet. 500 mg tabletkipowlekaneCefalexinum monohydricum tabletka powlekana 500 mg/ tabletkę 1 blister 14 tabl.1 blister 30 tabl.1 blister 70 tabl.1 blister 140 tabl.5909997003177590999700318459099970031915909997044729RpRpRpRppies Orion Corporation Orion Corporation, OrionPharma, Espoo siteFIN648 1822 Kefavet vet. tabletki powlekane Cefalexinum tabletka powlekana 250 mg 1 blister 14 tabl.250 mg1 blister 20 tabl.1 blister 70 tabl.1 blister 140 tabl.5909997003153590999700316059099970447055909997044712RpRpRpRppies Orion Corporation Orion Corporation, OrionPharma, Espoo siteFIN649 1734 Kenostart 3 mg/g roztwór dokąpieli strzyków dla krówmlecznych, jodIodum roztwór do kąpieli strzyków 3 mg/g 1 beczka 200 l1 pojemnik 1 l1 pojemnik 10 l1 pojemnik 20 l1 pojemnik 5 l1 pojemnik 60 lbRpbRpbRpbRpbRpbRpbydło Cid Lines NV Cid Lines NV BE650 1924 Kenostart Spray and Dip, 3 mg/g Iodum Roztwór do natrysku i kąpieli strzyków 3 mg/ml 1 beczka 200 lroztwór do natrysku i kąpieli1 pojemnik 1 lstrzyków dla krów mlecznych ,1 pojemnik 10 ljod1 pojemnik 20 l1 pojemnik 25 l1 pojemnik 5 l1 pojemnik 60 l5909997044033590999704397559099970439995909997044002590999704401959099970439825909997044026RpRpRpRpRpRpRpbydło Cid Lines NV CID LINES BE651 0319 Ketamina 10% 100 mg/ml Ketaminum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997022796 Rp kotroztwórdo wstrzykiwań dla psówpiesi kotówBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL652 1260 Ketofen 10% roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła iświńKetoprofenum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 1 x 10 ml1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml10 butelek 10 ml5909990051458590999005148959099900514725909990051465RpRpRpRpbydłokońświniaMerial S.A.S. Merial FR653 1857 KetoProPig 100 mg/ml roztwór Ketoprofenum roztwór doustny 100 mg/ml 1 pojemnik 1 l 5909997007359 Rp świnia Labiana Life Sciences S.A.U. Laboratorios Labiana Lifedoustny do podawania w wodzieSciences, S.A.do picia dla świńES654 155 Kiltix dla dużych psów, 4,5g + Propoxur + Flumethrin obroża (4,50 g + 1,013 g) /1 obroża 1 obroża 5909997000770 OTC pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinar1,013g, propoksur + flumetryna/Produkte GmbHobrożaDEStrona 41 z 77


655 1365 Kiltix dla małych psów, 1,25g +0,28g, propoksur +flumetryna/obrożaPropoxur + Flumethrin obroża (1,25 g + 0,28g) /obrożę 1 obroża 5909997008103 bRp pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE656 154 Kiltix Dla Średnich Psów, 3,02g Propoxurum + Flumethrinum obroża (3,02 g + 0,68 g) /obrożę 1 obroża 30,2g 5909997000787 OTC pies Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and Veterinar+ 0,68g propoksur + flumeryna/Produkte GmbHobrożaDE657 1681 Kolibin Rc Neo inj. ad us. vet. Szczepionka do czynnego uodparnianiaciężarnych krów i jałówek, w celubiernego uodparniania cieląt przeciwchorobom przewodu pokarmowegowywoływanym przez rotawirusy ienteropatogenne szczepy E. coli,inaktywowanaroztwór do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 4 ml1 fiol. 50 ml2 fiol. 2 ml5 fiol. 10 ml5 fiol. 20 ml5 fiol. 4 mlRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłoGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ658 1681 Kolibin Rc Neo inj. ad us. vet. Szczepionka do czynnego uodparnianiaciężarnych krów i jałówek, w celubiernego uodparniania cieląt przeciwchorobom przewodu pokarmowegowywoływanym przez rotawirusy ienteropatogenne szczepy E. coli,inaktywowanaroztwór do wstrzykiwań10 fiol. 10 ml10 fiol. 2 ml10 fiol. 20 ml10 fiol. 4 ml12 fiol. 100 ml12 fiol. 250 ml12 fiol. 50 ml20 fiol. 100 ml20 fiol. 2 ml20 fiol. 250 ml24 fiol. 50 mlRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłoGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ659 2075 KOLISIN NEO, emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw kolibakteriozieprosiąt, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 5 ml1 fiol. 50 ml1 fiol. 500 ml10 fiol. 10 ml10 fiol. 20 ml10 fiol. 5 ml5909990849772590999084985759099908497965909990849888590999084975859099908498265909990849932590999084978959099908498025909990849765RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpświniaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ660 2075 KOLISIN NEO, emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw kolibakteriozieprosiąt, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań12 fiol. 100 ml12 fiol. 250 ml12 fiol. 50 ml12 fiol. 500 ml20 fiol. 100 ml20 fiol. 250 ml20 fiol. 500 ml24 fiol. 50 ml59099908498645909990849895590999084983359099908499495909990849871590999084990159099908499565909990849840RpRpRpRpRpRpRpRpświniaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ661 0284 Konsulfatrim granulat (100 mg + Sulfadiazinum +Trimethoprimum granulat (100 mg + 20 mg) /g 1 pojemnik 100 g20 mg)/g, granulat dla świń1 pojemnik 400 g1 pojemnik 800 g590999702163859099970216455909997021652RpRpRpświnia Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL662 0057 Lactaclox (75 mg + 200 mg)/5 g Ampicillinum + Cloxacillinum zawiesina dowymieniowa (75 mg + 200 mg) /5 g 24 tubostrzykawki 5 g 5909997017969 Rp bydło Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited IRLzawiesina dowymieniowa dlabydła663 2095 Lanflox, 100 mg/ ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńEnrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 250 ml 5909990872565 Rp bydłoświniaVETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Laboratorios Calier S.A. ES664 0839 Leptorabisin zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw wściekliźnie ileptospirozie psów, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 1 dawka50 fiol. 1 dawka100 fiol. 1 dawka590999700414359099970041505909997004167RpRpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR665 369 Leukocell 2 Inaktywowana szczepionka dla kotówprzeciwko białaczcezawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 1 ml20 fiol. 1 ml25 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml5909990034345590999003435259099900343695909990034376RpRpRpRpkot Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE666 561 Levamol 1,5%, roztwór doustny Levamisoli hydrochloridum roztwór doustny 15 mg/ml 1 butelka 500 ml 5909997023175 Rp bydłodla bydła i owiecowcaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL667 0530 Levamol 10% roztwór dla kur,indyków, gęsi i gołębiLevamisoli hydrochloridum roztwór 100 mg/ml 1 butelka 20 ml1 butelka 500 ml59099970231135909997023120RpRpIndykgołąbgęśkuraVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL668 0529 Levamol 5% granulat dla świń Levamisoli hydrochloridum granulat 50 mg/g 1 pojemnik 100 g 5909997023137 Rp świnia Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL669 0527 Levamol 8%, proszek dosporządzania roztworu dla kur,indyków, kaczek, gęsi, gołębi,świń, owiec, bydłaLevamisoli hydrochloridum proszek do sporządzania roztworu 80 mg/g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 800 g59099970231445909997023151RpRpIndykbydłogołąbgęśkaczkakuraowcaświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PLStrona 42 z 77


670 559 Levamol injectio 7,5%, roztwór Levamisoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 75 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997023168 Rp bydłodowstrzykiwań dla bydła, owiec iowcaświńświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL671 1765 Leventa 1 mg/ml roztwór doustnyLevothyroxinum natricum roztwór doustny 1 mg/ml 1 butelka 30 ml + strzykawka1 mldla psów6 butelek 30 ml + strzykawek 1 ml12 butelek 30 ml + strzykawek 1 mlRpRpRppies Intervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR672 0761 Lewamisan, 23,6 mg tabletka dlaLevamisoli hydrochloridum tabletka 23,6 mg 1 blister 20 tabl. 5909997008295 Rp gołąb Drwalewskie Zakłady PrzemysługołębiBioweterynaryjnego S.A.Gedeon Richter Polska Sp. zo.o.PL673 0762 Lewamizol 10%, 100 mg/g,proszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla bydła,świń, owiec, kur, gęsiLevamisoli hydrochloridumproszek do sporządzania roztworudoustnego100 mg/g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 200 g1 op. 300 g5909997008233590999700826459099970082405909997008257RpRpRpRpbydłogęśkuraowcaświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL674 0765 Lewamizol 5%, 50 mg/g, proszekLevamisoli hydrochloridumdo sporządzania roztworudoustnego dla bydła,świń, owiec,kur, gęsiproszek do sporządzania roztworudoustnego50 mg/g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 200 g1 op. 300 g5909997008196590999700822659099970082025909997008219RpRpRpRpbydłogęśkuraowcaświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL675 0763 Lewamizol 75 mg, tabletki dlaowiec i świńLevamisoli hydrochloridum tabletka 75 mg 1 blister 20 tabl. 5909997008288 Rp owcaświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Grodziskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" Sp. zo.o.PL676 1154 Lincocin 40% 400 mg/g proszek Lincomycinumdo sporządzania roztworudoustnego dla świń i kurproszek do sporządzania roztworudoustnego400 mg/g 1 pojemnik 150 g1 butelka 1500 g59099970052635909997005270RpRpkuraświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Limited CorbyPfizer Service Company BVBAGBBE677 1233 Lincocin Forte S Lincomycinum, Neomycinum roztwór dowymieniowy (330 mg + 100 mg) /10 ml 24 tubostrzykawki 10 ml 5909997005256 Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE678 1854 Lincomix 44 premiks leczniczydla świńLincomycini hydrochloridum premiks leczniczy 44 g 1 worek 1 kg1 worek 25 kg1 worek 5 kg590999700722959099970072435909997007236RpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Limited CorbyPfizer Service Company BVBAGBBE679 1153 Lincomycin VMD injectabilis Lincomycin hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla świń1 butelka 250 ml59099970026685909997002675RpRpświnia V.M.D. n.v./s.a. V.M.D. n.v./s.a. BE680 2063 Linco-Sol 400 mg/g, proszek do Lincomycinumpodawania w wodzie do picia dlaświń i kurczątproszek do podawania w wodzie dopicia400 mg/g 1 op. 1,5 kg1 op. 150 g1 op. 5 kg590999084377059099908437635909990843787RpRpRpkury (brojlery)świniaLavet Pharmaceuticals Ltd. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU681 0692 Linco-Spectin (50 mg + 100 Lincomycinum, Spectinomycinum roztwór do wstrzykiwań (50 mg + 100 mg) / ml 1 butelka 100 mlmg)/1ml roztwórdo wstrzykiwań1 butelka 250 mldla bydła, świń, psów, kotów, kur1 butelka 50 mli indyków590999700595959099970059665909997005942RpRpRpIndykbydłokotkurapiesświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Manufacturing BelgiumNVBE682 0693 Linco-Spectin 100 (222g + Lincomycinum, Spectinomycinum444g)/1000g, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla świń, kur, indyków,kaczek i gołębiproszek do sporządzania roztworudoustnego(222 g + 444 g)/1000 g 1 pojemnik 150 g1 pojemnik 1500 g59099970059735909997005980RpRpIndykgołąbkaczkakuraświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Limited CorbyPfizer Service Company BVBAUKBE683 0695 Linco-Spectin Premix (22g +22g)/ kg permiks leczniczy dlaświńLincomycinum, Spectinomycinum premiks leczniczy (22 g + 22 g) /kg 1 worek 1 kg1 worek 25 kg1 worek 5 kg590999700528759099970053005909997005294RpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Limited CorbyPfizer Service Company BVBAUKBE684 0902 Linkomicin 110 N 11g/ 100 g Lincomycinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej dla świń i kurpremiks do sporządzania paszyleczniczej11 g/100 g 1 worek 1 kg1 worek 25 kg1 worek 5 kg590999702340359099970234275909997023410RpRpRpkury (brojlery)świniaNovartis Animal Health d.o.o. Eurovet Animal Health B.V. NL685 0182 Livacox T zawiesina dla kur Atenuowana szczepionka dla kurprzeciwko kokcydioziezawiesina10 butelek 10 ml10 butelek 50 ml59099970029345909997002941RpRpkuraBiopharm Research Institute of Biopharm Research Institute ofBiopharmacy and Veterinary Drugs a.s. Biopharmacy and VeterinaryDrugs a.s.CZ686 1516 Longamox, 150 mg/ml,zawiesinado wstrzykiwań dlabydła, owiec i świńAmoxicillinum zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ ml 1 butelka 100 ml 5909997020846 Rp bydłoowcaświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o.Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR687 1747 Longapen Benzylpenicillinum procainum zawiesina do wstrzykań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970668685909997066851RpRpbydłoświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL688 1142 L-Spec-VMD 5/10 roztwór dowstrzykiwań dla świńLincomycin hydrochloride,Spectinomycini hydrochlorideroztwór do wstrzykiwań (50 mg + 100 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970026825909997002699RpRpświnia V.M.D. n.v./s.a. V.M.D. n.v./s.a. BE689 1926 Luteosyl 0,075 mg/ml roztwór do D-Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,075 mg/ml 1 fiol. 10 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 fiol. 2 ml1 fiol. 20 ml5 fiol. 20 ml5909990629701590999062969559099906297185909990629725RpRpRpRpbydłoświniaLaboratorios Syva S.A.U. Laboratorios Syva S.A.U. ES690 956 Lydium-KLP 5 mg, roztwór do Lizozymu dimer roztwór do wstrzykiwań 5 mg/10 ml 5 fiol. 10 ml 5909997023953 Rp bydłowstrzykiwań dla koni, bydła, świńkońświniaNIKA Health Products Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL691 1572 Lysvulpen zawiesina doustna dlaSzczepionka przeciw wściekliźnie lisów,lisów rudychżywa, doustnazawiesina doustna20 blistrów 1 dawka40 blistrów 1 dawka350 blistrów 1 dawkaRpRpRplis Bioveta a.s. Bioveta a.s. CZStrona 43 z 77


692 1641 M + PAC Szczepionka przeciw zakażeniomwywołanym przez Mycoplasmahyopneumoniaeemulsja do wstrzykiwań1 butelka 50 ml2 butelka 50 ml5 butelka 50 ml10 butelki 50 ml1 butelki 100 ml2 butelki 100 ml5 butelek 100 ml10 butelek 100 ml1 butelek 200 ml2 butelek 200 ml5 butelek 200 ml10 butelek 200 ml590999704411859099970441255909997044132590999704414959099970441565909997044163590999704417059099970441875909997044194590999704420059099970442175909997044224RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Burgwedel Biotech GmbH DE693 1986 Malaseb szampon dla psów ikotówChlorhexidini digluconatis + Miconazolinitrasszampon 20 mg/g + 20 mg/ml 1 butelka 250 ml 5909990632916 Rp kotpiesDechra Veterinary Products A/S Dechra Veterinary Products A/S DK694 1914 Maprelin 75 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńPeforelinum roztwór do wstrzykiwań 75 mg / 1 ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 50 ml6 fiol. 10 ml5909997043043590999704307459099970430675909997043050RpRpRpRpświnia Veyx-Pharma GmbH Veyx-Pharma GmbH DE695 1147 Marbocyl 10 100 mg/ml, roztwór Marbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997021607590999702158459099970216145909997021591RpRpRpRpbydłoświniaVetoquinol S.A.Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.Vetoquinol S.A.PLFR696 1159 Marbocyl P 20 mg tabletki dlapsówMarbofloxacinum tabletka 20 mg/ 1 tabletka 10 tabl.20 tabl.30 tabl.40 tabl.50 tabl.100 tabl.250 tabl.5909997021768590999702177559099970217825909997021799590999702180559099970218125909997021829RpRpRpRpRpRpRppies Vetoquinol S.A. Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR697 1152 Marbocyl P 5 mg tabletki dlapsów i kotówMarbofloxacinum tabletka 5 mg/ tabletka 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.4 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.5909997021690590999702170659099970217135909997021720590999702173759099970217445909997021751RpRpRpRpRpRpRpkotpiesVetoquinol S.A.Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR698 1158 Marbocyl P 80 mg tabletki dlapsówMarbofloxacinum tabletka 80 mg/ 1 tabletka 1 blister 6 tabl.2 blistry 6 tabl.12 blistrów 6 tabl.48 blistrów 6 tabl.48 blistrów 6 tabl.60 blistrów 6 tabl.80 blistrów 6 tabl.5909997021836590999702184359099970218505909997021867590999702187459099970218815909997021898RpRpRpRpRpRpRppies Vetoquinol S.A. Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR699 1739 Marbocyl S 10% roztwór dowstrzykiwańMarbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml590999086416459099908641715909990864188RpRpRpbydło Vetoquinol S.A. Vetoquinol S.A. FR700 1960 Marbokem 100 mg/ml roztwór do Marbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 fiol. 100 mlwstrzykiwń1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml1 fiol. 500 ml5909990632060590999063207759099906320535909990632084RpRpRpRpbydło Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR701 2041 Marbox 100 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńMarbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml1 butelka 500 ml5909997193755590999719376259099971937485909997193779RpRpRpRpbydłoŚwinia (lochy iloszki)Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR702 0579 Marek-Vac zawiesina i Szczepionka przeciwko chorobie Mareka, zawiesina i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania żywasporządzania zawiesiny dozawiesiny do wstrzykiwan dla kurwstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 butelka 200 ml59099970089745909997008981RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT703 2133 Marfloxin 100 mg/ml roztwór do Marbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999090805959099909080665909990908042RpRpRpbydłoświniaKrka d.d. Krka d.d. SLO704 2134 Marfloxin 20 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla cieląt i świńMarbofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099909080805909990908073RpRpBydłoświniaKrka d.d. Krka d.d. SLO705 0656 Masti Veyxym, zawiesinadowymieniowa dla bydłaChymotrypsinum + Trypsinum +Papainum + Vitaminum A + int-rac-alfaTocopherylis acetaszawiesina dowymieniowa (8 mg + 8 mg + 4 mg + 100 00010 tubostrzykawek 10 g 5909997021362 Rp bydło Veyx-Pharma GmbH Veyx-Pharma GmbH DEI.U. + 120 mg) / 10 g706 2153 MASTIBIOVAC Szczepionka przeciw zapaleniu wymienia zawiesina do wstrzykiwańkrów wywołanemu przez Streptococcusagalactiae, Streptococcus dysgalactiae,Streptococcus uberis, Streptococcuspyogenes, Staphylococcus aureus,Arcanobacterium pyogenes, Escherichiacoli1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml59099909212875909990921270RpRpbydłoDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL707 0813 Masticef, 250 mg/ 8g, zawiesina Cefacetrilum natricum zawiesina dowymieniowa 250 mg/8 g 4 turbostrzykawki 5909997009513 Rp bydło Drwalewskie Zakłady Przemysłudowymieniowa dla bydłaBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PLStrona 44 z 77


708 1529 Masticlox L, (75 mg + 200 mg)/5 Ampicillinum natricum + Cloxacillinumg, zawiesina dowymieniowa dla natricumbydłazawiesina dowymieniowa (75 mg + 200 mg) /5 g 4 tubostrzykawki 5 g 5909997020938 Rp bydło Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL709 387 Mastijet Fort zawiesinadowymieniowa dla bydłaTetracyclini hydrochloridum +Neomycinum + Bacitracinum +Prednisolonumzawiesina dowymieniowa(200 mg + 250 mg + 2000 j.m.+ 10 mg)/8 g20 tubostrzykawek + 20 chusteczek 5909997002460 Rp bydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL710 1755 Mastiplan LC 300 mg/20 mg(cefapiryna/prednizolon)zawiesina dowymieniowa dlakróww okresie laktacjCefapirinum + Prednisolonum zawiesina dowymieniowa (300 mg + 20 mg)/8 g 4 strzykawki 10 ml + 4 chusteczki10 strzykawek 10 ml + 20 chusteczek59099906308065909990630813RpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE711 0060 Mastisan PN DC (300 000 j.m. + Benzylopenicillinum procainum +150 000 j.m.)/ 5 g zawiesina Neomycini sulfasdowymieniowa dla bydłazawiesina dowymieniowa(300.000 j.m. + 150.000 j.m.)/5g1 tubostrzykawka 5 g z kaniulą 5909997017280 Rp bydło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL712 0059 Mastisan PN MC (600 000 j.m. + Benzylopenicillinum procainum +300 000 j.m.)/ 10 g zawiesina Neomycini sulfasdowymieniowa dla bydłazawiesina dowymieniowa(600 000 j.m. + 300 000 j.m.)/10 g1 tubostrzykawka 10 g 5909997017297 Rp bydło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL713 2067 Maximec Plus, 10/100 mg/ml, Ivermectinum + Clorsulonum roztwór do wstrzykiwań (10 + 100)mg/ml 1 pojemnik 250 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 pojemnik 50 ml1 pojemnik 500 ml590999084368859099908436715909990843695RpRpRpbydło Cross Vetpharm Ltd. Cross Vetpharm Ltd. IRL714 2066 MEDOXIL ORAL 100 mg/ml Enrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1 lroztwórdoustny dla kur i królików1 butelka 5 l59099908444705909990844487RpRpkrólikkury (brojlery)Medivet S.A.Industrial Veterinaria S.A.-InvesaES715 1929 Menbutil 100 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, świń,koni, owiec i kózMenbutonum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml12 butelek 100 ml59099970452075909990830701RpRpbydłokozakońowcaświniaaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE716 0809 Menbuton Werfft 100 mg/mlroztwór do wstrzykiwań dlabydła,owiec, świń, koni i psówMenbutonum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997017471 Rp bydłokońowcapiesświniaAlvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmaceutika AG AT717 1436 Mepatar granulat 20%; 0,2 g/ggranulat do sporządzaniaroztworu doustnego dla bydła,świń, indyków, kur i gołębiOxytetracyclini hydrochloridumgranulat do sporządzania roztworudoustnego0,2 g/ 1 g 1 butelka 100 g1 butelka 1000 g1 butelka 50 g590999701835559099970183625909997018348RpRpRpIndykbydłogołąbkuraświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL718 1437 Mepatar granulat 40%; 0,4 g/ggranulat do sporządzaniaroztworu doustnego dla bydła,świń, indyków, kur i gołębiOxytetracyclini hydrochloridumgranulat do sporządzania roztworudoustnego0,4 g/g 1 butelka 100 g1 butelka 1000 g1 butelka 50 g590999701840959099970184165909997018393RpRpRpIndykbydłogołąbkuraświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL719 0597 Merilym zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw boreliozie psów,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. (1 x 1 dawka)10 fiol. (10 x 1 dawka)59099970033685909997003375RpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR720 0475 Mesalin roztwór do wstrzykiwań Estradioli benzoas roztwór do wstrzykiwań 0,2 mg/ml 1 fiol. 5 ml 5909997002972 Rp pies Intervet International B.V. Intervet International B.V.dla psówIntervet International B.V.Intervet International GmbHNLDEDE721 1323 Methoxasol (100 mg + 20 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum roztwór doustny (100 mg + 20 mg) /ml 1 butelka 1000 mlmg)/ml,roztwór doustny dla świń i1 butelka 5000 mlkur59099970188055909997018812RpRpkuraświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL722 558 Metricure 500 mg/19 g zawiesinaCefapirinum zawiesina domaciczna 500 mg/19 g 10 tubostrzykawek 19 g 5909997003221 Rp bydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLdomaciczna dla bydła723 1252 Metrisan AN (0,2 g + 300.000 Ampicillinum + Neomycini sulfas zawiesina domaciczna (0,2 g + 300 000 j.m.) /10 g 1 tubostrzykawka 10 g 5909997018126 Rp bydło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vetj.m.)/10 g zawiesina domacicznaAgro Sp. z o.o.dla bydłaPrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PLStrona 45 z 77


724 1958 Micorion 300 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydłaTilmicosinum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 50 ml6 fiol. 100 ml6 fiol. 250 ml6 fiol. 50 ml10 fiol. 100 ml10 fiol. 250 ml10 fiol. 50 ml12 fiol. 100 ml12 fiol. 250 ml12 fiol. 50 ml590999063194059099906319575909990631933590999063197159099906319885909990631964590999063200859099906320155909990631995590999063203959099906320465909990632022RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydło VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Industrial Veterinaria S.A. ES725 1824 Microamox Coli premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńAmoxicillinum trihydricum + Colistinisulfaspremiks do sporządzania paszyleczniczej(100 g + 600 000 000 j.m.)/kg 1 op. 10 kg1 op. 25 kg59099970032075909997003214RpRpświnia Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. Industria Italiana IntegratoriTrei S.p.A.IT726 1634 Milbemax tabletki dla małychpsów i szczeniątMilbemycin oxime, Praziquantel tabletka (2,5 mg + 25 mg)/ tabletkę 2 tabl.4 tabl.10 tabl.20 tabl.50 tabl.100 tabl.590999701662759099970166345909997016641590999701665859099970166655909997017150RpRpRpRpRpRppies Novartis Sante Animale S.A. Novartis Sante Animale S.A.S. FR727 1635 Milbemax tabletki dla psów Milbemycin oxime, Praziquantel tabletka 12,5 mg + 125 mg 2 tabl.4 tabl.10 tabl.20 tabl.50 tabl.100 tabl.590999701656659099970165735909997016580590999701659759099970166035909997016610RpRpRpRpRpRppies Novartis Sante Animale S.A. Novartis Sante Animale S.A.S. FR728 1950 Milbemax tabletki do żucia dlamałych psów i szczeniątMilbemycin oxime, Praziquantelum tabletka do żucia (2,5 mg + 25 mg)/tabletkę 1 blister 2 tabl.2 tabl. op. foliowe2 blistry 2 tabl.4 tabl. op. foliowe12 blistrów 4 tabl.48 tabl. op. foliowe590999063126159099906312925909990631278590999063130859099906312855909990631315RpRpRpRpRpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR729 1951 Milbemax tabletki do żucia dlapsówMilbemycin oxime, Praziquantelum tabletki do żucia (12,5 mg + 125 mg)/tabletka 2 tabl. bister2 tabl. folia4 tabl. blister4 tabl. folia48 tabl. blister48 tabl. folia590999063120959099906312305909990631216590999063124759099906312235909990631254RpRpRpRpRpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR730 1638 Milbemax tabletki powlekane dla Milbemycin oxime, Praziquantel tabletka (16 mg + 40 mg)/ tabletkę 2 tabl.kotów4 tabl.10 tabl.20 tabl.50 tabl.100 tabl.590999701667259099970166895909997016696590999701670259099970167195909997016720RpRpRpRpRpRpkot Novartis Sante Animale S.A. Novartis Sante Animale S.A.S. FR731 1639 Milbemax tabletki powlekane dla Milbemycin oxime, Praziquantel tabletka (4 mg + 10 mg)/ tabletkę 2 tabl.małych kotów i kociąt4 tabl.10 tabl.20 tabl.50 tabl.100 tabl.590999701673359099970167705909997016757590999701676459099970167715909997016788RpRpRpRpRpRpkot Novartis Sante Animale S.A. Novartis Sante Animale S.A.S. FR732 1350 Miloxan zawiesina dowstrzykiwańdla bydła, owiec ikózSzczepionka przeciwko zakażeniomtoksynotwórczymi bakteriamibeztlenowymi (Cl. chauvoei, Cl. novyi, Cl.Perfringens, Cl. Septicum, Cl. Sordelli,Cl. Tzawiesina do wstrzykiwań1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml59099970027125909997002705RpRpbydłokozaowcaMerial S.A.S. Merial S.A.S. FR733 1425 Minerasol, koncentrat dosporządzania roztworu dowlewówdożylnych dla koni,bydła, owiec i świńCalcium phosphinate + Potassium koncentrat do sporządzania roztworuchloride + Calcium gluconate + Potassium do wlewów dożylnychiodide + Sodium iodide + Magnesiumchloride + Ferrous chloride + Cobaltchloride + Zinc chloride(65 + 4,282 + 300 + 50 + 50 + 1 butelka 100 ml 5909997019215 Rp bydło19,64 + 0,164 + 12,96) mg/mlkońowcaświniaRichter Pharma AG Richter Pharma AG AT734 0651 Morbital (133,3 mg + 26,7mg)/mlroztwór do wstrzykiwańdla psów i kotówPentobarbitalum natricum +Pentobarbitalumroztwór do wstrzykiwań (133,3 mg + 26,7 mg) /ml 1 butelka 100 ml 5909997022017 Rp kotpiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL735 2016 Morphasol 10 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla koniButorphanolum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiol. 20 ml 5909997073668 Rp koń aniMedica GmbH aniMedica GmbH DE736 1982 Morphasol 4 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówButorphanolum roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml 1 fiol.5 fiol.59099906327015909990632718RpRpkotpiesaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE737 1593 Mucosiffa liofilizat iSzczepionka przeciw wirusowej biegunce liofilizat i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania bydła i zapaleniu błon śluzowych, żywa sporządzania zawiesiny dozawiesiny do wstrzykiwań dlawstrzykiwańbydła1 fiol. 1 dawka + 1 fiol. rozp. 2 ml1 fiol. 10 dawek + 1 butelka rozp. 20 ml59099970063455909997006352RpRpbydło Merial S.A.S. Merial S.A.S. FRStrona 46 z 77


738 0035 Multimastit zawiesinadowymieniowa dla bydłaPenicilinum procainum, streptomycinisulfas, neomycini sulfas, prednisolonumzawiesina dowymieniowa (100000 j.m. + 100 mg + 100mg + 10 mg)/ 5 g24 tubostrzykawki 5 g 5909997020273 Rp bydło Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB739 0735 Multivitamin injection, roztwórdo wstrzykiwańPreparat złożony roztwór do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970187065909997018690RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK740 2065 Mustelvac D, liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce norek irozpuszczalnik do sporządzania lisów, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlanorek i lisówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 fiol. 40 dawek liof. + 1 fiol. 20 ml rozp.5 fiol. 10 dawek liof. + 5 fiol. 5 ml rozp.5 fiol. 2 dawki liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.5 fiol. 20 dawek liof. + 5 fiol. 10 ml rozp.5 fiol. 40 dawek liof. + 5 fiol. 20 ml rozp.59099908445485909990844500590999084449459099908445315909990844555RpRpRpRpRplisnorkaGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZ741 1997 Mutilan 125 mg/ml roztwórdoustnyTiamulini hydrogenofumaras roztwór doustny 125 mg/ml 1 butelka 1 l 5909990633289 Rp IndykkuraświniaLaboratorios Karizoo S.A.Cenavisa, S.L.Laboratorios Karizoo S.A.ESES742 0986 Mycosalmovir emulsja dowstrzykiwań dla gołębiSzczepionka przeciw paramyksowirozie,salmonellozie i mykoplazmozie gołębi,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 dawek1 butelka 20 dawek1 butelka 50 dawek590999702100359099970209835909997020990RpRpRpgołąb Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL743 1125 Myc-Vac emulsja do wstrzykiwańSzczepionka dla kur przeciw zakażeniom emulsja do wstrzykiwań 10 butelek 500 dawek 5909997007144 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. ITdla kurMycoplasma gallisepticum, inaktywowana744 0938 Myelovax liofilizat doustny do Szczepionka przeciw zapaleniu mózgu ipodawania w wodzie do picia dla rdzenia kręgowego ptaków, żywakurliofilizat doustny do podawania wwodziedo picia dla kur1 butelka 1000 dawek 5909997008301 Rp kura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR745 1961 Myogaster-E (100 mg + 1,315mg)/ml roztwór do wstrzykiwańdla bydła, owiec i świńInt-rac-alfa-Tocopherylis acetas, Natriiselenis anhydricusroztwór do wstrzykiwań (100 mg + 1,315 mg)/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970732795909997073262RpRpbydłoowcaświniaV.M.D.s.a. V.M.D.s.a. BE746 1490 Mypravac Suis zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko enzootycznemuzapaleniu płuc wywołanemu przezMycoplasma hyopneumoniaezawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 dawek1 fiol. 50 dawek59099970245095909997024516RpRpświnia Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES747 1844 Myxoren inj. sicc. ad us. vet.liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu dowstrzykiwań dla królikówSzczepionka przeciw myksomatoziekrólików.liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 20 dawek)1 fiol. (1 x 1 dawka)5 butelek (5 x 10 dawek)5 butelek (5 x 20 dawek)5 fiol. (5 x 1 dawka)10 fiol. (10 x 1 dawka)5909997006215590999700622259099970061855909997006239590999700624659099970061925909997006208RpRpRpRpRpRpRpkrólikGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ748 0688 Nafpenzal DC maśćdowymieniowa dla bydłaBenzylpenicillinum procainum +Nafcillinum + Dihydrostreptomycinummaść dowymieniowa (300 + 100 + 100 mg) /3 g 4 tubostrzykawki + 4 chusteczki20 tubostrzykawek + 20 chusteczek59099970074895909997024264RpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL749 0687 Nafpenzal MC maśćdowymieniowa dla bydłaBenzylpenicillinum natricum +Nafcillinum + Dihydrostreptomycinummaść dowymieniowa (169 mg + 100 mg + 100 mg) /34 tubostrzykawki + 4 chusteczkig20 tubostrzykawek + 20 chusteczek59099970074965909997024271RpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL750 2023 Narcostart 1 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówMedetomidinum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 1 fiol. 10 ml5 fiol. 10 ml59099970677735909997067780RpRpkotpiesLe Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL751 2024 Narcostop 5 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówAtipamezolum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 1 fiol. 10 ml5 fiol. 10 ml10 fiol. 10 ml590999706779759099970678035909997067810RpRpRpkotpiesLe Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL752 2015 Nelio 2,5 mg tabletki dla kotów Benazeprili hydrochloridum tabletka 2,50 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.14 blistrów 10 tabl.18 blistrów 10 tabl.590999706738459099970673915909997067407590999706741459099970674215909997067438RpRpRpRpRpRpkot Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR753 2020 Nelio 20 mg tabletki dla psów Benazeprilum tabletka 20 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.14 blistrów 10 tabl.18 blistrów 10 tabl.59099970674455909997067452590999706746959099970674765909997067483RpRpRpRpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR754 1906 Nelio 5 mg tabletki dla kotów Benazeprili hydrochloridum tabletka 5 mg 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.3 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909997042817590999704282459099970428315909997042848590999704285559099970428625909997042879RpRpRpRpRpRpRpkot Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR755 2021 Nelio 5 mg tabletki dla psów Benazeprilum tabletka 5 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.5909997067490590999706750659099970675135909997067520RpRpRpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FRStrona 47 z 77


756 1194 Nemast DC (500 000 j.m. + 150 Erythromycinum stearas + Neomycini000 j.m.)/5 g zawiesina sulfasdowymieniowa dla bydłazawiesina dowymieniowa (500 000 j.m. + 150 000 jm.) /5 1 tubostrzykawka 5909997017303 Rp bydło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VetmlAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL757 1136 Nemovac liofilizat doSzczepionka przeciw syndromowi wielkiej liofilizat do sporządzania zawiesinysporządzania zawiesiny dla kur głowy kur, żywa10 butelka 1000 dawek10 butelka 5000 dawek59099970030785909997003085RpRpkura Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR758 1764 Neomastipra-Lac Ampicillinum natricum + Cloxacillinumnatricumzawiesina dowymieniowa (75 + 200)mg/3 g 4 listki plastikowe x 5 tubostrzykawek 3 g 5909997045290 Rp bydło Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES759 0425 Neomycinum 70%, 700 mg/g,proszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla bydła,owiec kóz, świń, kur i indykówNeomycini sulfasproszek do sporządzania roztworudoustnego700 mg/g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 400 g590999701912359099970191475909997019130RpRpRpIndykbydłokozakuraowcaświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o. PL760 0784 Neomycyna, proszek do Neomycinum sulfuricumpodawaniaw wodzie do picia lubmleku dla świń, bydła i kurProszek do podawania w wodzie dopicia lub w mleku13 000 000 IU / 100 g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999701784659099970178605909997017853RpRpRpbydłokuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL761 1402 Neopen (200 mg + 100 mg)/ ml Benzylpenicillinum procainum +zawiesina do wstrzykiwań dla Neomycinumpsów i kotówzawiesina do wstrzykiwań (200,0 mg + 100 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970075025909997007519RpRpkotpiesIntervet International B.V.Intervet International B.V.Intervet Productions S.r.l.NLIT762 0822 Neosol 145 g/1000 ml roztwórdoustny dla bydła, świń, owiec,kur i indykówNeomycini sulfas roztwór doustny 145 g/ 1000 ml 1 butelka 90 ml1 butelka 900 ml59099970205325909997020549RpRpIndykbydłokuraowcaświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL763 1448 Neotarchocin granulat; (0,36 g + Oxytetracyclini hydrochloridum +0,25 g)/ g, granulat do Neomycini sulfassporządzania roztworudoustnegodla bydła, świń, kur,indykówgranulat do sporządzania roztworudoustnego(360 mg + 250 mg) /g 1 butelka 100 g1 butelka 1000 g59099970201125909997020129RpRpIndykbydłokuraświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL764 2033 Nicilan 200 mg/ 50 mg tabletkidla psówAmoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 200 mg + 50 mg/ tabletkę 12 tabl.60 tabl.120 tabl.240 tabl.5909997192994590999719300759099971930145909997193021RpRpRpRppies Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES765 2032 Nicilan 40 mg/ 10 mg tabletki dla Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka (40 mg + 10 mg)/ tabletka 12 tabl.kotów i psów60 tabl.120 tabl.240 tabl.5909997192956590999719296359099971929705909997192987RpRpRpRpkotpiesLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES766 2034 Nicilan 400 mg/ 100 mg tabletki Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 400 mg + 100 mg/tabletkę 12 tabl.dla psów60 tabl.120 tabl.240 tabl.5909997193038590999719304559099971930525909997193069RpRpRpRppies Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES767 1640 Niglumine 50 mg/ ml roztwór do Flunixinum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 100 mlwstrzykiwań dla bydła i koni1 fiol. 50 ml59099908598325909990859856RpRpbydłokońLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES768 1979 Nipoxyme 1000 mg/g proszekdoustnyColistini sulfas proszek doustny 1000 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 250 mg1 op. 500 mg590999063265759099906326335909990632640RpRpRpświnia Andersen S.A. Cotecnica S.C.C.L. ES769 1938 Nipoxyme 200 mg/g zawiesinadoustnaColistinum zawiesina doustna 200 mg/g 1 butelka 1 kg1 butelka 500 g59099906302335909990630226RpRpświnia Andersen S.A. Andersen S.A. ES770 0778 Nobilis AE + POX liofilizat i Szczepionka przeciw ospie drobiu orazrozpuszczalnik do sporządzania zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzeniazawiesiny dla kur i indyków kręgowego ptaków, żywaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny1 butelka 1000 dawek liofilizatu + 13 ml rozpuszczalnika1 butelka 500 dawek liofilizatu + 13 ml rozpuszczalnika59099970232815909997023274RpRpIndykkuraIntervet International B.V. Intervet International B.V. NL771 755 Nobilis AE 1143 liofilizat do Szczepionka przeciw zakaźnemusporządzania zawiesiny dla kur zapaleniu mózu i rdzenia kręgowegoptaków, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 op. 1000 dawek10 op. 500 dawek59099970162215909997016214RpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL772 186 Nobilis CAV P4 liofilizat i Szczepionka przeciw zakaźnejrozpuszczalnik do sporządzania niedokrwistości kurcząt, żywazawiesiny dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny1 butelka 1000 dawek1 butelka 13 ml1 butelka 200 ml10 butelek 1000 dawek5909997023298590999702331159099970233285909997023304RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL773 0178 Nobilis E.coli inac. emulsja dowstrzykiwania dla kurSzczepionka dla kur przeciwkokolibakteriozieemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 500 ml 5909997007397 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL774 0624 Nobilis EDS emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw syndromowi spadkunieśności EDS'76, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka (1 x 1000 dawek) 5909997008271 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL775 0777 Nobilis Gumboro 228E liofilizatdo sporządzania zawiesiny dlakurSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 5000 dawek5909997006024590999700603159099970060485909990901586RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLStrona 48 z 77


776 0773 Nobilis Gumboro D78 liofilizat i Szczepionka przeciw zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,zawiesiny dla kurżywaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 but. 10000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 31,5 ml rozp.10 butelek 5000 dawek10 butelek 78,8 ml rozp.590999700608659099970060555909997006062590999700609359099970060795909997006109RpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL777 136 Nobilis IB + ND + EDS emulsjado wstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemu emulsja do wstrzykiwań 1 butelka 1000 dawek 5909997003245 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLzapaleniu oskrzeli, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle),syndromowi spadku nieśności EDS'76,inaktywowana778 769 Nobilis IB MA5 liofilizat i Szczepionka przeciwko zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu oskrzeli ptaków, żywazawiesiny dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 31,5 ml10 butelek 5000 dawek10 butelek 78,8 ml5909997007250590999700726759099970060935909997006109RpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL779 1049 Nobilis IB Multi + G + ND Szczepionka przeciw zakaźnemuemulsja do wstrzykiwań dla kur zapaleniu oskrzeli, zakaźnemu zapaleniutorby Fabrycjusza, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle),inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 1000 dawek 5909997008806 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL780 768 Nobilis IB+G+ND emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu oskrzeli, zakaźnemu zapaleniutorby Fabrycjusza, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle),inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 1000 dawek 5909997003238 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES781 771 Nobilis ILT liofilizat iSzczepionka przeciw zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, żywazawiesiny dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 31,5 ml10 butelek 78,8 ml5909997023250590999702326759099970060935909997006109RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL782 0772 Nobilis Ma5 + Clone 30 liofilizat Szczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat i rozpuszczalnik doi rozpuszczalnik do sporządzaniazapaleniu oskrzeli i rzekomemu pomorowi sporządzania zawiesinyzawiesiny dla kurptaków (chorobie Newcastle), żywa10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 31,5 ml rozp.10 butelek 78,8 ml rozp.5909997023366590999702337359099970060935909997006109RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL783 0622 Nobilis Marexine Ca 126zawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw chorobie Mareka,żywazawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 amp. 2000 dawek1 butelka 400 ml1 butelka 200 ml5909997009049590999700905659099970090705909997009063RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL784 1086 Nobilis MG 6/85 liofilizat do Szczepionka przeciw Mycoplasmasporządzania zawiesiny dla kur gallisepticum, żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 2000 dawek59099970044955909997004501RpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL785 1622 Nobilis ND C2 Szczepionka przeciw chorobie Newcastle liofilizat do sporządzania zawiesinydo zakraplania do oka/otworunosowego, lub sprayu1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 10000 dawek1 fiol. 2500 dawek1 fiol. 25000 dawek1 fiol. 500 dawek1 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 10000 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 25000 dawek10 fiol. 500 dawek10 fiol. 5000 dawek590999063353159099906335935909990633555590999063361659099906335005909990633579590999063354859099906336095909990633562590999063362359099906335245909990633586RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL786 0851 Nobilis ND Clone 30 liofilizat i Szczepionka przeciw rzekomemurozpuszczalnik do sporządzania pomorowi ptaków (chorobie Newcastle),zawiesiny dla kurżywaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 31,5 ml rozp.10 butelek 78,8 ml rozp.5909997023380590999702339759099970060935909997008851RpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL787 137 Nobilis Reo + IB + G + ND Szczepionka przeciw zakażeniomemulsja do wstrzykiwań dla kur reowirusowym, zakaźnemu zapaleniuoskrzeli, zakaźnemu zapaleniu torbyFabrycjusza, rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle),inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka 1000 dawek 5909997000428 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES788 623 Nobilis Reo 1133 liofilizat i Szczepionka przeciw zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania reowirusowym ptaków, żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 1000 dawek1 butelka 200 ml10 butelek 1000 dawek5909997019987590999702000659099970199875909997020013RpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLStrona 49 z 77


789 1845 Nobilis Reo ERS inac Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez enterotropowyszczep reowirusa (ERS)emulsja do wstrzykiwań1 butelka 500 ml (1000 dawek)12 butelek 500 ml (100 dawek)59099970064515909997006468RpRpkura Intervet International B.V. Laboratorios Intervet S.A. ES790 0625 Nobilis Reo Inac emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw zakażeniomretrowirusowym ptaków, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 1 butelka (1 x 1000 dawek) 5909997007465 Rp kura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL791 1623 Nobilis Rhino CV Szczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat do sporządzania zawiesinyzapaleniu nosa i tchawicy kurcząt, szczep do zakraplania do oka/otworu11/94nosowego, lub sprayu1 fiol. 1000 dawek1 fiol. 10000 dawek1 fiol. 250 dawek1 fiol. 2500 dawek1 fiol. 25000 dawek1 fiol. 500 dawek1 fiol. 5000 dawek2 fiol. 1000 dawek2 fiol. 10000 dawek2 fiol. 250 dawek2 fiol. 2500 dawek2 fiol. 25000 dawek2 fiol. 500 dawek2 fiol. 5000 dawek59099906314765909990631650590999063135359099906315375909990631711590999063141459099906315995909990631483590999063166759099906313605909990631544590999063172859099906314215909990631605RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL792 1623 Nobilis Rhino CV Szczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat do sporządzania zawiesinyzapaleniu nosa i tchawicy kurcząt, szczep do zakraplania do oka/otworu11/94nosowego, lub sprayu5 fiol. 1000 dawek5 fiol. 10000 dawek5 fiol. 250 dawek5 fiol. 2500 dawek5 fiol. 25000 dawek5 fiol. 500 dawek5 fiol. 5000 dawek10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 10000 dawek10 fiol. 250 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 25000 dawek10 fiol. 500 dawek10 fiol. 5000 dawek59099906314905909990631674590999063137759099906315515909990631735590999063143859099906316125909990631506590999063168159099906313845909990631568590999063174259099906314455909990631629RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL793 1623 Nobilis Rhino CV Szczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat do sporządzania zawiesinyzapaleniu nosa i tchawicy kurcząt, szczep do zakraplania do oka/otworu11/94nosowego, lub sprayu20 fiol. 1000 dawek20 fiol. 10000 dawek20 fiol. 250 dawek20 fiol. 2500 dawek20 fiol. 25000 dawek20 fiol. 500 dawek20 fiol. 5000 dawek50 fiol. 1000 dawek50 fiol. 10000 dawek50 fiol. 250 dawek50 fiol. 2500 dawek50 fiol. 25000 dawek50 fiol. 500 dawek59099906315135909990631698590999063139159099906315755909990631759590999063145259099906316365909990631520590999063170459099906314075909990631582590999063176659099906314695909990631643RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL794 0452 Nobilis Rismavac + CA 126zawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw chorobie Mareka,żywazawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 amp. 2000 dawek1 amp. 4000 dawek1 amp. 5000 dawek1 butelka 1000 ml1 butelka 200 ml1 butelka 400 ml1 butelka 800 ml59099970091555909997009162590999700917959099970091865909997009223590999700919359099970092095909997009216RpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL795 0497 Nobilis Rismavac zawiesina i Szczepionka przeciw chorobie Mareka,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurzawiesina i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 amp. 1000 dawek1 amp. 2000 dawek1 amp. 4000 dawek1 amp. 5000 dawek1 butelka 1000 ml1 butelka 200 ml1 butelka 400 ml1 butelka 800 ml59099970093775909997009384590999700939159099970094075909997009445590999700941459099970094215909997009438RpRpRpRpRpRpRpRpkura Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLStrona 50 z 77


810 1797 Nobivac KC Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez Bordatellabronchiseptica oraz wirus parainfluenzypsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny25 fiol. 1 dawka liof. + 25 fiol. 1 dawka rozp. + 25 aplikatorów25 fiol. 10 dawek liof. + 25 fiol. 10 dawek rozp. + 25 aplikatorów25 fiol. 5 dawek liof. + 25 fiol. 5 dawek rozp. + 25 aplikatorów590999700021359099970002375909997000220RpRpRppies Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL811 1797 Nobivac KC Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez Bordatellabronchiseptica oraz wirus parainfluenzypsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny50 fiol. 1 dawka liof. + 50 fiol. 1 dawka rozp. + 50 aplikatorów50 fiol. 10 dawek liof. + 50 fiol. 10 dawek rozp. + 50 aplikatorów50 fiol. 5 dawek liof. + 50 fiol. 5 dawek rozp. + 50 aplikatorów590999700024459099970002685909997000251RpRpRppies Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL812 774 Nobivac Lepto zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw leptospirozie psów,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 butelka (10 x 10 dawek)10 fiol. (10 x 1 dawka)59099970020575909997002040RpRppies Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL813 0410 Nobivac Parvo-C liofilizat i Szczepionka przeciw parwowirozie psów, liofilizat i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania żywasporządzania zawiesiny dozawiesiny do wstrzykiwań dlawstrzykiwańpsów10 fiol. (10 x 1 dawka)10 fiol. (10 x 1 ml)59099970020265909997002033RpRppies Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL814 0471 Nobivac Puppy DP liofilizat i Szczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania parwowirozie psów, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlapsówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. liof. (1 dawka)10 fiol. rozp. 1 ml59099906289885909990628995RpRppies Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL815 0472 Nobivac Rabies zawiesina dowstrzykiwańSzczepionka przeciw wściekliźnie doużytku weterynaryjnego,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 butelek 10 dawek10 fiol. 1 dawka59099906290395909990629022RpRpbydłofretkakotkozakońlisowcapiesIntervet International B.V. Intervet International B.V. NL816 0474 Nobivac Tricat liofilizat iropuszczalnik do sporządzaniazawiesiny do wstrzykiwań dlakotówSzczepionka przeciw kalciwirozie,wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicykotów oraz przeciw panleukopenii kotów,żywaliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 fiol. liof. (1 dawka) + rozp (1 ml) 5909990629008 Rp kot Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL817 1754 Nobivac Tricat Trio Szczepionka przeciwko panleukopeniikotów, zakażeniom wywoływanym przezkalciwirus kotów oraz herpeswirus kotówtyp Iliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 dawek + rozp.10 dawek + rozp.25 dawek + rozp.50 dawek + rozp.5909990630868590999063087559099906308825909990630899RpRpRpRpkot Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL818 0227 Norfloxacyna 10% roztwórdoustny dla gołębiNorfloxacinum roztwór doustny 10 g/100 g 1 butelka 50 ml 5909997019413 Rp gołąb Przedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL819 2059 Norotril Max 100 mg/ml roztwór Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml4 butelki 100 ml4 butelki 250 ml4 butelki 500 ml12 butelek 100 ml12 butelek 250 ml12 butelek 500 mlRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydło Norbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited IRL820 1221 Novoyesky liofilizat iSzczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Aujeszky'ego świń, żywa, liofilizowana,zawiesiny do wstrzykiwań dla do podawania pozajelitowegoświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 10 dawek + rozp.1 butelka 25 dawek + rozp.1 butelka 50 dawek + rozp.590999701806559099970180725909997018089RpRpRpświnia Laboratorios Syva S.A. Laboratorios Syva S.A. ES821 1004 Nuflor 300 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńFlorfenicolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ 1 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997009018590999700899859099970090255909997009001RpRpRpRpbydłoświniaIntervet International B.V.Schering-Plough SanteAnimale ZAFR822 1756 Nuflor 4%, premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńFlorfenicolumpremiks do sporządzania paszyleczniczej40 mg/g 1 op. 25 kg1 op. 5 kgRpRpświnia Intervet International B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL823 1925 Nuflor 40 mg/g proszek doustnydla świńFlorfenicolum proszek doustny 40 mg/g 1 sasz. 250 g 5909997044071 Rp świnia Intervet international B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL824 1856 Nuflor Minidose 450 mg/ ml Florfenicolum roztwór do wstrzykiwań 450 mg/ ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999700744159099970074585909997007434RpRpRpbydło Intervet International B.V. Intervet International GmbHSchering-Plough SanteAnimale ZADEFR825 1802 Nuflor, koncentrat do podawania Florfenicolumw wodzie do picia dla świń, 23mg/ml, koncentrat dosporządzania roztworudoustnegokoncentrat do sporządzania roztworudoustnego23 mg/ml 1 butelka 2,17 l 5909997001630 Rp świnia Intervet International B.V. SP (Bray) IRLStrona 52 z 77


826 1669 Octacillin 697 mg/g, proszek do Amoxicillinum trihydricumpodania w wodzie do picia dlakurczątproszek do podawania w wodzie dopicia697 mg/g (amoksycylinatrójwodna- 800mg/g1 torba 100 g1 torba 1000 g1 torba 250 g1 torba 500 g5909990887101590999088713259099908871495909990887156RpRpRpRpkura Eurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL827 2076 Octacillin 800 mg/g proszek do Amoxicillinum proszek do podania w wodzie do picia Amoksycylina trójwodna 800podania w wodzie do picia dlamg/g (co odpowiada 697 mgświńamoksycyliny/g)1 sasz. 1 kg1 sasz. 100 g1 sasz. 250 g1 sasz. 500 g5909990847839590999084784659099908478535909990847860RpRpRpRpświnia Eurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL828 0982 OESTROPHAN 0,25 mg/ml Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml 1 butelka 10 mlroztwórdo wstrzykiwań dla bydła10 amp. 2 mli świń59099970194995909997019482RpRpbydłoświniaBioveta a.s. Bioveta a.s. CZ829 0609 Oksytetracyklina 5%, 5g/100 gproszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla świń,bydła, indyków i kurOxytetracyclini hydrochloridumproszek do sporządzania roztworudoustnego5 mg/100 g 1 torebka 100 g1 torebka 1000 g59099970063765909997006383RpRpIndykbydło (cielęta)kuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL830 1051 Oksytetracyklina 50%, 50g/ 100 Oxytetracycline hydrochloridegproszek do sporządzaniaroztworu doustnego dla świń,bydła, indyków i kurproszek do sporządzania roztworudoustnego50 mg/100g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999700629159099970063145909997006307RpRpRpIndykbydłokuraświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL831 1265 Olej Parafinowy 100 ml/ 100 ml, Paraffinum liquidum płyn doustny 100 ml/100 ml 1 butelka 100 mlpłyn doustny1 butelka 1000 ml59099970226115909997022628RpRpIndykbydłogołąbkotkozakońkuraowcapiesświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL832 0953 Olvac A+B emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciw rzekomemupomorowi ptaków, syndromowi spadkunieśności i zakaźnemu zapaleniuoskrzeli ptaków, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań10 butelek 1000 dawek10 butelek 500 dawek59099970151015909997015095RpRpkura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT833 989 Optimmune 2 mg/g maść dooczudla psówCiclosporinum A maść do oczu 2 mg/g 1 tuba 3,5 g 5909997006369 Rp pies Intervet International B.V. Schering-Plough Labo N.V.Schering-Plough SanteAnimale ZABEFR834 1525 Optivermin (50 mg + 500 mg)tabletki dla psów i kotówPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka (50 mg + 500 mg) /1 tab. 1 blister 50 tabl. 5909997016351 Rp kotpiesVetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL835 1944 Orbax Flavoured zawiesinadoustna 30 mg/ml dla psów ikotówOrbifloxacinum zawiesina doustna 30 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909990631063 Rp kotpiesIntervet International B.V. Vet Pharma Friesoythe GmbH DE836 69 Orbenin D.C., 500 mg/ 3 gzawiesina dowymieniowa dlabydłaCloxacillinum zawiesina dowymieniowa 500 mg/3 g 24 tubostrzykawki 3 g120 tubostrzykawek 3 g59099970029895909997002996RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT837 0423 Orbenin E.D.C., 600 mg/3,6 gzawiesina dowymieniowa dlabydłaCloxacillinum zawiesina dowymieniowa 600 mg/3,6 g 24 tubostrzykawki 3,6 g 5909997003009 Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT838 1571 Orbeseal 2,6 g, pastadowymieniowa dla bydłaBismuthi subnitras ponderosum Pasta dowymieniowa 2,6 g/4 g 24 tubostrzykawki 4 g60 tubostrzykawek 4 g120 tubostrzykawek 4 g590999702466059099970246775909997024684RpRpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Cross Vetpharm Ltd.Haupt Pharma Latina S.r.l.IRLIT839 1891 Oridermyl maść do uszu dlapsówi kotówPreparat złożony maść do uszu (3500 IU + 100000 IU + 1 mg + 1 tuba 10 g10 mg)/g1 tuba 30 g59099970239605909997023977RpRpkotpiesVetoquinol S.A.Vetoquinol Biowet Sp. z o.oVetoquinol S.A.PLFR840 1849 Oridox 100 mg/ ml roztwór Doxycyclini hyclasdoustny do podawania w wodziedopicia dla kur i świńroztwór doustny do podawania wwodziedo picia100 mg/ ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l59099970068335909997006840RpRpkuraświniaChemo Iberica, S.A.Laboratorios Karizoo S.A.S.P. Veterinaria S.A.ESES841 1008 Ornicure 300 mg/ 4 g proszek do Doxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia dlagołębi i papugproszek do podawania w wodzie dopicia300 mg/4 g 8 op. 4 g24 op. 4 g59099970204645909997020471RpRpgołąbpapugaOropharma n.v. Laboratoria Smeets BVBA BE842 1696 Ornitin emulsja do wstrzykiwań Inaktywowana, poliwalentna szczepionkadla indykówdla indyków przeciw ornitobakteriozieemulsja do wstrzykiwań10 butelek 250 ml (500 dawek)10 butelek 500 ml (1000 dawek)59099970448975909997044903RpRpIndyk ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL843 1103 OTOMAX (2640 j.m. + 0,88 mg + Gentamicin sulphate + Betamethasone +8,80 mg)/ ml krople do uszu dla Clotrimazolepsówzawiesina do uszu dla psów(2640 I.U. + 0,88 mg + 8,8 mg) 1 butelka 14 ml/ml1 butelka 34 ml59099970087525909997008769RpRppies Intervet International B.V. Schering-Plough SanteAnimale ZAFR844 1777 Ovarelin 50 mcg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydłaGonadorelini diacetas roztwór do wstrzykiwań 50 mcg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 4 ml1 fiol. 50 ml5909990629916590999062992359099906299095909990629930RpRpRpRpbydło Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FRStrona 53 z 77


845 1348 Oxyflex XLA (300 mg + 20 Oxytetracyclinum dihydricum,mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań Flunixinum megluminedla bydłaroztwór do wstrzykiwań (300 mg + 20mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970189665909997018959RpRpbydło Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd GB846 1074 Oxyject 10% roztwór dowstrzykiwań dla bydła i świńOxytetracyclini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 108 mg/ml 12 butelek 100 ml12 butelek 250 ml59099970022175909997002224RpRpbydłoświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL847 0854 Oxyject 20% L.A. 200 mg/ml Oxytetracyclini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 12 butelek 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła12 butelek 250 mli świń59099970088445909997008851RpRpbydłoświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL848 1483 Oxymed 50, 500 mg/g, proszek Oxytetracyclini hydrochloridumdosporządzania roztworudoustnego dla bydła, świń i kurproszek do sporządzania roztworudoustnego500 mg/g 1 pojemnik 1 kg1 pojemnik 2,5 kg1 pojemnik 5 kg590999702250559099906327635909990632770RpRpRpbydłokuraświniaDopharma B.V. Dopharma B.V. NL849 0086 Oxytet 10%, roztwór dowstrzykiwań dla bydła, owiec iświńOxytetracyclinum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970221855909997022178RpRpbydłoowcaświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB850 0085 Oxytet L.A. 200 mg/ml roztwórdo wstrzykiwańOxytetracyclinum dihydricum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970223835909997022376RpRpbydłoowcaświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited IE851 2079 Oxytet Spray; 32,1 mg/mlaerozolna skórę, roztwórOxytetracyclini hydrochloridum aerozol na skórę, roztwór 32,1 mg/ml 1 op. 140 g 5909990853229 Rp bydłoowcaświniaScanVet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL852 1349 Oxytet XLA, 300 mg/ml, roztwór Oxytetracyclini dihydricum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997022925 Rp bydłodo wstrzykiwań dla bydła i świńświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd GB853 1173 Oxytocinum 10 j.m./ ml roztwórdowstrzykiwań dla bydła, koni,świń, owiec, kóz, psów i kotówOxytocinum roztwór do wstrzykiwań 10 j.m./ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970162905909997016283RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL854 805 Oxyvet 50 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła,owiec i świńOxytetracyclini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970203105909997020303RpRpbydłokońowcaświniaBiofaktor Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL855 0476 Palmivax liofilizat iSzczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Derzsyego, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlakaczek piżmowychliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 100 dawek1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml1 butelka 500 dawek5909997015415590999701544659099970154395909997015422RpRpRpRpkaczka piżmowa Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR856 0699 Panacur Pasta 187,5 mg/g pastadoustna dla koniFenbendazolum pasta doustna 187,5 mg/g 1 strzykawka 5909997006956 Rp koń Intervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR857 0804 Panacur Tabletki 250 mg dlapsów i kotówFenbendazolum tabletka 250 mg 2 blistry 10 tabl. 5909997006963 Rp kotpiesIntervet International B.V. Intervet GesmbH AT858 0800 PANOLOG, zawiesina dla psów iNystatinum + Neomycini sulfas +kotówThiostreptonum + Triamcinoloniacetonidumzawiesina (100000 j.m. + 2500 j.m. +2500j.m.+ 1mg) /ml1 butelka 100 ml1 tuba 15 ml1 tuba 7,5 ml590999700991959099970099025909997009896RpRpRpkotpiesNovartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A. FR859 0664 Paracillin 800 mg/g proszek do Amoxicillinum trihydricumpodawania w wodzie do picia dlaświń, kur i indykówproszek do podawania w wodzie dopicia800 mg/g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 250 g590999700752659099970075405909997007533RpRpRpIndykkurczęświniaIntervet International B.V. Intervet Productions S.r.l. IT860 988 Paracox zawiesina doustna dla Szczepionka przeciw kokcydiozie kur,kurżywazawiesina doustna1 op. 100 ml1 op. 500 ml59099970220245909997022031RpRpkura Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB861 1703 Paracox-5 zawiesina doustna Szczepionka przeciw kokcydiozie kurcząt zawiesina doustna 5 fiol. 20 ml (5000 dawek)5 fiol. 4 ml (1000 dawek)59099906306605909990630677RpRpkura Intervet International B.V. Schering-Plough Ltd. GB862 1474 Paramectin 1 %, 10 mg/ 1ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła,owiec i świńIvermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 pojemnik 100 ml1 pojemnik 250 ml1 pojemnik 50 ml1 pojemnik 500 ml5909997020372590999702038959099970203655909997020396RpRpRpRpbydłoowcaświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB863 1459 Paramectin Pasta, 18,7 mg/ 1 g,pasta doustna dla koniIvermectinum pasta doustna 18,7 mg/g 1 tubostrzykawka 7,49 g 5909997020358 Rp koń Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL864 1458 Paramectin Premiks, 6 mg/ 1 g, Ivermectinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej6 mg/ 1 g 1 worek 1 kg1 worek 5 kg59099970202595909997020266RpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB865 1387 Paratex Palatable, 50 mg + 144 Pyranteli embonas, praziquantelum tabletka 144mg + 50mg 5 blistrów 2 tabl.mg, tabletki dla psów13 blistrów 2 tabl.25 blistrów 2 tabl.50 blistrów 2 tabl.5909997001968590999700197559099970019825909997001999RpRpRpRppies Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU866 1294 Parvigen liofilizat iSzczepionka przeciw parwowirozie psów, liofilizat i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania żywasporządzania zawiesiny dozawiesiny do wstrzykiwań dlawstrzykiwańpsów1 fiol. liof. + rozp. 5909997006284 Rp pies Virbac S.A. Virbac S.A. FR867 152 Parvoject emulsja dowstrzykiwańdla świńSzczepionka przeciw parwowirozie świń,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 10 ml (5 dawek)1 butelka 50 ml (25 dawek)59099970063905909997006406RpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FRStrona 54 z 77


868 1292 Parvoruvax zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw różycy iparwowirozie świńzawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 x 25 dawek)1 butelka (1 x 5 dawek)59099970040995909997004082RpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR869 1352 Parvosuin-MR emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw parwowirozie iróżycy świń, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 10 ml (5 dawek)1 butelka 100 ml (50 dawek)1 butelka 20 ml (10 dawek)10 butelek 10 ml (5 dawek)10 butelek 20 ml (10 dawek)10 butelek 50 ml (25 dawek)12 butelek 100 ml (50 dawek)5909997021065590999063042459099970210725909997021089590999702109659099970211025909997021119RpRpRpRpRpRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES870 1326 Pastobov zawiesina dowstrzykiwań dla bydłaSzczepionka przeciw zakażeniom układuoddechowego cieląt wywoływanym przezMannheimia haemolytica, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 5 dawek)1 fiol. 1 dawka10 butelek (1 x 10 dawek)10 butelek (1 x 5 dawek)10 fiol. (1 x 1 dawka)50 fiol. (1 x 1 dawka)100 fiol. (1 x 1 dawka)59099970024915909997001227590999700118059099970025075909997002484590999700119759099970012035909997001210RpRpRpRpRpRpRpRpbydło Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR871 665 Pathozone, 250 mg/10 ml,zawiesina dowymieniowa dlabydłaCefoperazonum natricum zawiesina dowymieniowa 250 mg/10 ml 10 tubostrzykawek 10 ml24 tubostrzykawki 10 ml59099900516565909990051663RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT872 1644 Pederipra Spray, 20mg/ml, Chlortetracyclini hydrochloridum zawiesina na skórę 20 mg/ml 1 op. 270 ml 5909997045283 Rp bydłozawiesina do natryskiwania nakotskórę dla psów, kotów, kur,kozakrólików, świń, owiec, kóz, bydłakońi konikrólikkuraowcapiesświniaLaboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ES873 0917 Penicillin L.A. (150,0 mg + 112,5 Benzylpenicillinum procainum +mg)/ml zawiesina doBenzylpenicillinum benzathinumwstrzykiwańdla koni, bydła,owiec, świń, psów i kotówzawiesina do wstrzykiwań (150 mg + 112,5 mg) / ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970229875909997022970RpRpbydłokotkońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK874 0677 Penillin 30%; 300 mg/mlzawiesina do wstrzykiwań dlabydła, koni, świń, owiec, kóz,psów i kotówBenzylpenicillinum procainum zawiesina do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970229635909997022956RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK875 1251 Penject 30, benzylopenicylinaprokainowa 300 000 j.m./ml,zawiesina do wstrzykiwańBenzylpenicillinum procainum zawiesina do wstrzykiwań 300 000 j.m./ml 1 butelka 100 ml 5909997016832 Rp świnia Dopharma B.V. Dopharma B.V. NL876 0738 Pen-Strep (200 mg + 250 mg)/mlzawiesina do wstrzykiwań dlaBenzylpenicillinum procainum +dihydrostreptomycini sulfasbydła, koni, świń, owiec, kóz,psów i kotówzawiesina do wstrzykiwań (200 mg + 250mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970062775909997006260RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK877 0391 Peracef, 100 mg/ 10 ml,zawiesina dowymieniowa dlabydłaCefoperazonum dihydricum zawiesina dowymieniowa 100 mg/10 ml 12 tubostrzykawek 10 ml24 tubostrzykawki 10 ml59099970043655909997004372RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT878 2049 Perlium Amoxival 100 mg/gpremiks dla świńAmoxicillinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/g 1 worek 10 kg1 worek 25 kg59099971942025909997194219RpRpświnia Sogeval Sogeval FR879 1795 Pestorin inj.ad us. vet. roztwórdo wstrzykiwań dla królikówSzczepionka przeciw wirusowejkrwotocznej chorobie królikówroztwór do wstrzykiwań1 butelka 10 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml2 fiol. 1 ml5 butelek 20 ml5 fiol. 1 ml10 fiol. 1 ml5909997000732590999700074959099970007635909997000701590999700075659099970007185909997000725RpRpRpRpRpRpRpkrólikGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBioveta a.s.CZ880 1794 Pestorin mormyx inj. sicc. ad us. Szczepionka przeciw myksomatozie ivet. liofilizat i rozpuszczalnik wirusowej krwotocznej chorobie królików.do sporządzania roztworu dowstrzykiwań dla królikówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań1 butelka 10 ml1 butelka 20 ml1 butelka 5 ml1 fiol. 1 ml5 butelek 10 ml5 butelek 20 ml5 butelek 5 ml5 fiol. 1 ml10 butelek 10 ml10 butelek 20 ml10 butelek 5 ml10 fiol. 1 ml590999700060259099970006195909997000596590999700058959099970006405909997000657590999700063359099970006265909997000688590999700069559099970006715909997000664RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkrólikGrabikowski-Grabikowska PPHU"INEX"Spółka JawnaBIOVETA a.s.CZStrona 55 z 77


881 0414 PG 600, (200 j.m. + 400 j.m.)/ 5 Gonadotropinum chorionicum + Serumml, liofilizat i rozpuszczalnik gonadotropinumdo sporządzania roztworu dowstrzykiwań dla świńliofilizat i rozpuszczalnik do(200 j.m. + 400 j.m.) /5 ml 1 fiol. 5 dawek + rozp.sporządzania roztworu do wstrzykiwań5 fiol. 1 dawka + rozp.59099970052185909997005225RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V.Intervet International GmbHNLDE882 1466 PGF VEYX Forte 0,250 mg/ml, Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997022048 Rp bydłoroztwór do wstrzykiwań dla bydłaświniai świńVeyx-Pharma GmbH Veyx-Pharma GmbH DE883 2093 Pharmasin 1 g/ g granulat dopodania w wodzie do picia dlaświń, cieląt, kur i indykówTylosini tartras Granulat do podania w wodzie do picia 1 g/ g 1 słój 110 g1 worek 1,1 kg59099908725585909990872541RpRpBydło (cielę)IndykkuraświniaHuvepharma NV BIOVET JSC BG884 1947 Pharmasin 100 mg/g premiks do Tylosinum phosphatesporządzania paszy leczniczejdla świń, brojlerów i młodych kurrzeźnychpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/g (co odpowiada 100000 IU/g tylozyny)1 worek 20 kg1 worek 5 kg59099906311245909990631117RpRpkuraświniaHuvepharma NV BIOVET JSC BG885 1948 Pharmasin 20 mg/g granulatdoustny dla świńTylosinum phosphate granulat 20 mg/g (co odpowiada 20 000 1 worek 1 kgIU/g tylozyny1 worek 5 kg59099906310945909990631100RpRpświnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG886 2047 Pharmasin 250 mg/g granulatdoustny dla świńTylosinum granulat doustny 250 mg 1 op. 1 kg1 op. 5 kg59099971940285909997194011RpRpświnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG887 1946 Pharmasin 250 mg/g premiks do Tylosinum phosphatesporządzania paszy leczniczejdla świń, brojlerów i młodych kurrzeźnychpremiks do sporządzania paszyleczniczej250 mg/g (co odpowiada 250000 IU/g)1 torba 1 kg1 worek 20 kg1 worek 5 kg590999063113159099906311555909990631148RpRpRpkuraświniaHuvepharma NV BIOVET JSC BG888 2146 Phenoleptil 12,5 mg tabletki dla Phenobarbitalum tabletka 12,5 mg/ 1 tabl.(80 mg) 5 blistrów 10 tabl.psów10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.100 blistrów 10 tabl.59099909148905909990914906590999091493759099909149445909990914951RpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL889 2147 Phenoleptil 50 mg tabletki dlapsówPhenobarbitalum tabletka 50 mg/ 1 tabl.(320 mg) 5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.100 blistrów 10 tabl.59099909149685909990914975590999091498259099909149995909990915002RpRpRpRpRppies Le Vet B.V. Produlab Pharma b.v. NL890 1740 Phenoxypen WSP, 325 mg/g phenoxymethylpenicillinum kalicumproszek do podawania w wodziedo picia dla kurczątproszek do podawania w wodzie dopicia325 mg/g 1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 250 g590999093577259099909357895909990935796RpRpRpkura Dopharma Research B.V. Dopharma Research B.V. NL891 2125 Piretamol, 300 mg/ml, roztwórdoustny dla świńParacetamolum roztwór doustny 300 mg/ ml 4 pojemnik 5 l 5909990887071 Rp Świnia ( świnia w GLOBAL VET HEALTH SL S.P. VETERINARIA, S.A. ESokresie wzrostu do40 kg masy ciała)892 1884 Plerion 10 tabletki do żucia dlapsówPyrantelum + Oxantelum +Prasiquantelumtabletka do żucia(50 mg + 200 mg + 50 mg)/tabletka2 tabl.20 tabl.160 tabl.200 tabl.5909997023496590999702350259099970235195909997023526RpRpRpRppies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT893 1885 Plerion 5 tabletki do żucia dlapsówPyrantelum + Oxantelum +Prasiquantelumtabletka do żucia (25 mg + 100 mg + 25 mg)/ 1tabletka2 tabl.20 tabl.160 tabl.200 tabl.5909997023458590999702346559099970234725909997023489RpRpRpRppies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT894 1435 Pleuro-Suivax zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko pleuropneumoniiświń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970096365909997009643RpRpświnia Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT895 0277 Płyn Wieloelektrolitowy WETBaxter, roztwór do infuzji dlapsów, koni, kotów, świń, bydła,owiec, kózNatrii chloridum + Kalii chloridum + roztwór do infuzji (5,75 g + 0,38 g + 0,394 g + 0,21 butelka 500 ml 5909997004310 Rp bydłoCalcii chloridum hexahydricum +g + 4,62 g + 0,9 g) /1000 mlkotMagnesii chloridum hexahydricum + Natriikozaacetas trihydricus + Natrii citraskońowcapiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL896 0743 PM-Vac emulsja do wstrzykiwań Szczepionka przeciw paramyksowirusowi emulsja do wstrzykiwań 1 butelka 100 dawek 5909997020785 Rp gołąb Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLdla gołębiptaków, inaktywowana897 0833 Pneumodog zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw zakażeniomukładu oddechowegozawiesina do wstrzykiwań 10 fiol. (1 ml) 5909997004228 Rp pies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR898 0744 Polisulfalent roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła,świń, owiec i psówSulfadimetoxinum natricum +roztwór do wstrzykiwań (77 + 30 + 18)mg/ml 1 butelka 250 ml 5909997021447 Rp bydłosulfadimidinum natricum + SulfathiazolumkońnatricumowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLStrona 56 z 77


899 0789 Polisulfamid roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła,świń, owiec i psówSulfadimidinum natricum +Sulfacetamidum natricum +Sulfathiazolum natricumroztwór do wstrzykiwań (50 mg + 40 mg + 30 mg) /1 ml 1 butelka 250 ml 5909997021379 Rp bydłokońowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL900 0731 Polocainum Hydrochloricum 2% Procainum, Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (20 mg + 0,05 mg) /1ml 1 butelka 100 ml 5909997022932 Rp bydłoCum Adrenalino 0,005%, roztwórkotdo wstrzykiwań dla psów, kotów,końbydła i konipiesDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL901 0732 Polocainum Hydrochloricum 5% Procainum, Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań (50 mg + 0,05 mg) /1 ml 1 butelka 100 ml 5909997022949 Rp bydłoCum Adrenalino 0,005%, roztwórkońdo wstrzykiwań dla bydła i koniDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL902 211 Porcilis APP zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko pleuropneumoniiświń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997002293590999700227959099970023095909997002286RpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL903 0626 Porcilis AR-T emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw zakaźnemuzanikowemu zapaleniu nosa świń,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml59099970017155909997001722RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL904 0411 Porcilis Begonia liofilizat i Szczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Aujeszky'ego świń, żywa, liofilizowana,zawiesiny do wstrzykiwań dla do podawania pozajelitowegoświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelka (10 x 10 dawek)10 butelka (10 x 100 dawek)10 butelka (10 x 100 ml)10 butelka (10 x 2 ml)10 butelka (10 x 200 ml)59099970038945909997003924590999700398659099970039315909997003993RpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES905 0411 Porcilis Begonia liofilizat i Szczepionka przeciw chorobierozpuszczalnik do sporządzania Aujeszky'ego świń, żywa, liofilizowana,zawiesiny do wstrzykiwań dla do podawania pozajelitowegoświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelka (10 x 25 dawek)10 butelka (10 x 50 dawek)10 butelka (10 x 50 ml)10 butelka 10 x 10 ml10 butelka 10 x 20 ml10 butelka 10 x 5 ml590999700390059099970039175909997003979590999700395559099970039625909997003948RpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES906 1877 Porcilis coli 6C zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka dla świń przeciwkolibakteriozie i zakaźnemumartwicowemu zapaleniu jelit u prosiątzawiesina do wstrzykiwań 1 butelka 50 ml 5909997017525 Rp świnia Intervet International B.V. Burgwedel Biotech GmbH DE907 0375 Porcilis Ery + Parvo zawiesinado wstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw różycy iparwowirozie świń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml59099970031155909997003122RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL908 0574 Porcilis Ery zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw różycy świń,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997001685590999700166159099970016925909997001678RpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL909 1618 Porcilis Glasser, zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw chorobie Glassera zawiesina do wstrzykiwań 1 butelka (25 dawek)1 butelka (25 dawek)1 butelka (50 dawek)1 butelka (50 dawek)1 fiol. 10 dawek1 fiol. 10 dawek590999704362359099970437155909997043654590999704374659099970435935909997043685RpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL910 1618 Porcilis Glasser, zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw chorobie Glassera zawiesina do wstrzykiwań 6 butelek (25 dawek)6 butelek (50 dawek)6 butelek (50 dawek)6 butelka (25 dawek)6 fiol. 10 dawek6 fiol. 10 dawek590999704363059099970436615909997043753590999704372259099970436095909997043692RpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL911 1618 Porcilis Glasser, zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw chorobie Glassera zawiesina do wstrzykiwań 12 butelek (25 dawek)12 butelek (50 dawek)12 butelek (50 dawek)12 butelek (25 dawek)12 fiol. 10 dawek12 fiol. 10 dawek590999704364759099970436785909997043760590999704373959099970436165909997043708RpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL912 1666 Porcilis M HYO zawiesina dowstrzykiwańSzczepionka przeciw Mycoplasmahyopneumoniae, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 20 ml1 fiol. 50 ml1 fiol. 100 ml1 fiol. 200 ml1 fiol. 250 ml5 fiol. 20 ml5 fiol. 50 ml5 fiol. 100 ml5 fiol. 200 ml5 fiol. 250 ml10 fiol. 20 ml10 fiol. 50 ml10 fiol. 100 ml10 fiol. 200 ml10 fiol. 250 ml590999063090559099906309125909990630929590999063093659099906309435909990630950590999063096759099906309745909990630981590999063099859099906310015909990631012590999063102559099906310325909990631049RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NLStrona 57 z 77


913 0413 Porcilis Parvo zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw parwowirozie świń,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 20 ml (10 dawek)1 butelka 50 ml (25 dawek)59099970155075909997015514RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL914 1048 Porcilis PRRS liofilizat i Szczepionka przeciwko zespołowirozpuszczalnik do sporządzania rozrodczo-oddechowemu świń, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 100 dawek)1 butelka (1 x 25 dawek)1 butelka (1 x 50 dawek)1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 200 ml1 butelka 50 ml59099970152005909997015231590999701521759099970152245909997015309590999701528659099970153165909997015293RpRpRpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES915 1048 Porcilis PRRS liofilizat i Szczepionka przeciwko zespołowirozpuszczalnik do sporządzania rozrodczo-oddechowemu świń, żywazawiesiny do wstrzykiwań dlaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań5 butelek 10 dawek + rozp.5 butelek 100 dawek + rozp.5 butelek 25 dawek + rozp.5 butelek 50 dawek + rozp.10 butelek (1 x 10 dawek)10 butelek (1 x 100 dawek)10 butelek (1 x 25 dawek)10 butelek (10 x 50 dawek)59099970153235909997015354590999701533059099970153475909997015248590999701527959099970152555909997015262RpRpRpRpRpRpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V.Laboratorios Intervet S.A.NLES916 1347 Porcilis Strepsuis zawiesina do Szczepionka przeciwko zakażeniomwstrzykiwań dla świńStreptococcus suis, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 25 dawek)1 butelka (1 x 50 dawek)590999700301659099970030235909997003030RpRpRpświnia Intervet International B.V. Intervet International B.V. NL917 71 Potencil, (100 mg + 250 000 IU)/ Amoxicillinum trihydricum + Colistiniml, zawiesina do wstrzykiwań dlasulfasbydła i świńzawiesina do wstrzykiwań (100 mg + 250 000 IU)/ 1 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970156375909997015620RpRpbydłoświniaVirbac S.A. Virbac S.A. FR918 1821 Poulvac AE, liofilizatdosporządzania zawiesiny dopodawania w wodzie do piciaSzczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu mózgu i rdzenia kręgowegoptakówliofilizat do sporządzania zawiesiny dopodawania w wodzie do picia1 fiol. 1000 dawek10 fiol. 1000 dawek59099970034365909997003443RpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Global ManufakturingWeesp, C J van Houtenlaan36, 1381 C P WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES919 2007 Poulvac Bursa Plus, liofilizat do Szczepionka przeciw zakaźnemusporządzania zawiesiny w zapaleniu torby Fabrycjuszawodziedo picialiofilizat do sporządzania zawiesiny wwodzie do picia1 butelka 1000 dawek1 butelka 2000 dawek1 butelka 5000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 5000 dawek590999063027159099906302885909990630295590999063030159099906303185909990630325RpRpRpRpRpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Global ManufacturingPfizer Olot, S.L.U.NLES920 0111 Poulvac Bursine 2 liofilizat dlakurSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu torby Fabrycjusza ptaków,żywaliofilizat10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 10000 dawek10 fiol. 2000 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 5000 dawek59099970028285909997002866590999700283559099970028425909997002859RpRpRpRpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES921 0110 Poulvac IB Primer liofilizat dlakurSzczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu oskrzeli ptaków, żywaliofilizat10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 2500 dawek10 fiol. 5000 dawek590999702364959099970236565909997023663RpRpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES922 0635 Poulvac Marek HVT liofilizat i Szczepionka przeciw chorobie Mareka,rozpuszczalnik do sporządzania żywazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 butelka 400 ml1 butelka 1000 ml1 butelka 200 ml10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 2000 dawek10 fiol. 500 dawek590999702373159099970237485909997023724590999702370059099970237175909997023694RpRpRpRpRpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES923 0109 Poulvac ND LaSota liofilizat do Szczepionka przeciwko rzekomemusporządzania zawiesiny dla kur pomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 fiol. 1000 dawek10 fiol. 2500 dawek59099970236705909997023687RpRpkura Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES924 0180 Poulvac NDW liofilizat dla kur iindykówSzczepionka przeciw rzekomemupomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat10 fiol. 10000 dawek10 fiol. 2000 dawek10 fiol. 5000 dawek590999702377959099970237555909997023762RpRpRpIndykkuraPfizer Trading Polska Sp. z o.o.PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES925 1778 Poulvac Pabac IV Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez Pasteurellamultocidaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 1000 dawek10 butelek 1000 dawek10 butelek 200 dawek590999719369459099971937005909997193717RpRpRpIndykkaczkakuraPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Fort Dodge Veterinaria S.A. ES926 1036 Poulvac TRT liofilizat dla kur iindykówSzczepionka do uodparniania kur iindyków przeciw zakażeniomwywoływanym przez pneumowirusyptasie, żywaliofilizat10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek59099970226355909997022642RpRpIndykkuraPfizer Trading Polska Sp. z o.o.PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES927 2160 Poxovac Szczepionka przeciw ospie drobiu, żywa zawiesina do wstrzykiwań 1 fiol. 100 dawek1 fiol. 50 dawek59099909259955909990925988RpRpgołąb PHARMAGAL BIO s.r.o PHARMAGAL BIO s.r.o SK928 0792 Poxvac K liofilizat iSzczepionka przeciw ospie drobiu, żywarozpuszczalnik do sporządzaniazawiesiny dla gołębiliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny1 butelka 50 dawek + rozp. 5909997020792 Rp gołąb Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL929 1633 Pracetam 10% premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńParacetamolumpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg/ g 1 torba 10 kg1 torba 25 kg59099908541035909990854158RpRpświnia Sogeval Sogeval FR930 1931 Pracetam 200 mg/g proszek do Paracetamolum proszek do podania w wodzie do picia 200 mg/g 1 torba 1 kgpodania w wodzie do picia dla1 torba 10 kgświń1 torba 5 kg590999062973259099906297565909990629749RpRpRpświnia Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FRStrona 58 z 77


931 2013 Pracetam 200 mg/ml roztwór do Paracetamolum roztwór do podania w wodzie do picia 200 mg/ml 1 butelka 1 lpodania w wodzie do picia dla1 butelka 10 lświń1 butelka 2 l1 butelka 5 l5909990632725590999063275659099906327325909990632749RpRpRpRpświnia Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR932 638 Pratel tabletka dla psów Praziquantelum + Pyranteli embonas tabletka 144 mg + 50 mg 1 blister 10 tabl.10 blister 10 tabl.59099970027675909997002774RpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Lek Pharmaceuticals d.d. SLO933 1555 Prazinon, 56,80 mg/ 1ml, roztwórPraziquantelum roztwór do wstrzykiwań 56,80 mg/ml 1 fiol. 10 ml 5909997019352 Rp kotdo wstrzykiwań dla psów i kotówpiesVeterina Polska Sp. z o.o. Kemofarmacija d.d SLO934 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 2 tabl. pasek2 tabl. blister4 tabl. pasek4 tabl. blister6 tabl. pasek6 tabl. blister8 tabl. pasek8 tabl. blister10 tabl. pasek10 tabl. blister12 tabl. pasek12 tabl. blister14 tabl. pasek14 tabl. blister16 tabl. pasek16 tabl. blister18 tabl. pasek18 tabl. blister590999707048359099970709025909997070490590999707091959099970705065909997070926590999707051359099970709335909997070520590999707094059099970705375909997070957590999707054459099970709645909997070551590999707097159099970705685909997070988RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL935 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 20 tabl. pasek20 tabl. blister24 tabl. pasek24 tabl. blister28 tabl. pasek28 tabl. blister30 tabl. pasek30 tabl. blister32 tabl. pasek32 tabl. blister36 tabl. pasek36 tabl. blister40 tabl. pasek40 tabl. Blister59099970705755909997070995590999707058259099970710085909997070599590999707101559099970706055909997071022590999707061259099970710395909997070629590999707104659099970706365909997071053RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL936 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 44 tabl. blister44 tabl. pasek48 tabl. blister48 tabl. pasek50 tabl. blister50 tabl. pasek52 tabl. blister52 tabl.pasek56 tabl.pasek56 tabl. blister60 tabl. pasek60 tabl. blister590999707106059099970706435909997070650590999707107759099970706675909997071084590999707067459099970710915909997070681590999707110759099970706985909997071114RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL937 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 70 tabl. pasek70 tabl. blister80 tabl. pasek80 tabl. blister84 tabl. blister84 tabl. pasek90 tabl. blister90 tabl. pasek98 tabl. blister98 tabl. pasek5909997070704590999707112159099970707115909997071138590999707072859099970711455909997070735590999707115259099970707425909997071169RpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL938 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 100 tabl. pasek100 tabl. blister104 tabl. pasek104 tabl. blister106 tabl. pasek106 tabl. blister120 tabl. pasek120 tabl. blister140 tabl. pasek140 tabl. blister150 tabl. pasek150 tabl. blister180 tabl. pasek180 tabl. blister59099970707595909997071176590999707076659099970711835909997070773590999707119059099970707805909997071206590999707079759099970712135909997070803590999707122059099970708105909997071237RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRLStrona 59 z 77


939 1952 Prazitel Plus tabletki dla psów Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum tabletka 50 mg + 50 mg + 150 mg 200 tabl. pasek200 tabl. blister204 tabl. pasek204 tabl. blister206 tabl. pasek206 tabl. blister250 tabl. pasek250 tabl. blister280 tabl. pasek280 tabl. blister300 tabl. pasek300 tabl. blister500 tabl. pasek500 tabl. blister1000 tabl. pasek1000 tabl. blisterk5909997070827590999707124459099970708345909997071251590999707084159099970712685909997070858590999707127559099970708655909997071282590999707087259099970712995909997070889590999707130559099970708965909997071312RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL940 2039 Preventex 9% obroża dla psów Amitrazum obroża 2,475 g 1 obroża 5909997068060 OTC pies Biuro Handlowo Techniczne "ANIMALTRADE" Sp. Z o.o.Virbac S.A.FR941 2005 Prid delta 1,55 g system Progesteronum system terapeutyczny dopochwowy 1,55 g 1 pudełko 10 saszetek + 1 urządzenieterapeutyczny dopochwowy dla1 pudełko 25 saszetek + 1 urzadzenie + 1 aplikatorbydła1 pudełko 25 saszetek + 1 urządzenie1 pudełko 50 saszetek + 1 urządzenie5909997073323590999707334759099970733305909997073354RpRpRpRpRpRpRpRpBydło: krowy,jałówkiCeva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR942 2005 Prid delta 1,55 g system Progesteronum system terapeutyczny dopochwowy 1,55 g 1 pudełko 50 saszetek + 1 urządzenie + 1 aplikatorterapeutyczny dopochwowy dla1 polietylenowe pudełko (50 saszetek + 1 urządzenie + 1 aplikator)bydła1 polietylenowe pudełko (50 saszetek + 1 urządzenie)1 saszetka 10 urządzeń5909997073361590999707338559099970733785909997073392RpRpRpRpRpRpRpRpBydło: krowy,jałówkiCeva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR943 2142 Prilben vet 20 mg tabletkipowlekane dla psówBenazeprili hydrochloridum tabletki powlekane 20 mg/ tabletkę 1 blister 14 tabletek2 blistry 14 tabletek4 blistry 14 tabletek10 blistrów 14 tabletek5909990909872590999090988959099909098965909990909902RpRpRpRppies Chemo Iberica, S.A. Laboratorios Calier S.A. ES944 1879 Prilben vet 5 mg tabletkipowlekane dla psów i kotówBenazeprili hydrochloridum tabletka powlekana 5 mg/tabletkę 14 tabl. (1 x 14)140 tabl. (10 x 14)59099970223075909997022314RpRpkotpiesChemo Iberica, S.A. Laboratorios Calier S.A. ES945 1687 Prilenal 1 mg, tabletki Enalaprili maleas tabletka 1 mg/ tabletkę 4 blistry 7 tabl.12 blistrów 7 tabl.24 blistry 7 tabl.590999704350059099970435175909997043524RpRpRppies Ceva Sante Animale Ceva Sante AnimaleEurophartechFRFR946 1688 Prilenal 2,5 mg, tabletki Enalaprili maleas tabletka 2,5 mg/ tabletkę 4 blistry 7 tabl.12 blistrów 7 tabl.24 blistry 7 tabl.590999704353159099970435485909997043555RpRpRppies Ceva Sante Animale Ceva Sante AnimaleEurophartechFRFR947 1689 Prilenal 5mg, tabletki Enalaprili maleas tabletka 5 mg/ tabletkę 4 blistry 7 tabl.12 blistrów 7 tabl.24 blistry 7 tabl.590999704356259099970435795909997043586RpRpRppies Ceva Sante Animale Ceva Sante AnimaleEurophartechFRFR948 1647 Prilium 150 mg proszek dosporządzania roztworudoustnego dla psówImidaprili hydrochlorideproszek do sporządzania roztworudoustnego150 mg/0,880 g 1 fiol. + strzykawka 5909990887064 Rp pies Vetoquinol S.A. Vetoquinol S.A. FR949 1648 Prilium 300 mg proszek dosporządzania roztworudoustnego dla psówImidaprili hydrochlorideproszek do sporządzania roztworudoustnego300 mg/1,030 g 1 fiol. + strzykawka 5909990887057 Rp pies Vetoquinol S.A. Vetoquinol S.A. FR950 1646 Prilium 75 mg proszek dosporządzania roztworudoustnego dla psówImidaprili hydrochlorideproszek do sporządzania roztworudoustnego75 mg/0,805 g 1 fiol. + strzykawka 5909990887040 Rp pies Vetoquinol S.A. Vetoquinol S.A. FR951 0121 Primodog zawiesina dowstrzykiwań dla psówSzczepionka przeciw parwowirozie psów,żywazawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml100 fiol. 1 ml590999700239259099970024085909997002415RpRpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR952 0421 Primucell FIP; liofilizat i Szczepionka przeciw zakaźnemurozpuszczalnik do sporządzania zapaleniu otrzewnej kotów, żywazawiesiny dla kotówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny10 fiol. 1 dawka + rozp.25 fiol. 1 dawka + rozp.59099900512675909990051274RpRpkot Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE953 1928 Procapen 300 mg/ml zawiesina Benzylpenicillinum procainum zawiesina do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 mldowstrzykiwań dla bydła, świń i12 butelka 100 mlkoni59099970451915909990633494RpRpbydłokońświniaaniMedica GmbH aniMedica GmbH DE954 1383 Progressis emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko zakażeniomwirusem zespołu rozrodczooddechowego świńemulsja do wstrzykiwań1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 25 dawek)1 butelka (1 x 5 dawek)10 butelek (1 x 10 dawek)10 butelek (1 x 25 dawek)10 butelek (1x5 dawek)590999700253859099970025525909997002514590999700254559099970025695909997002521RpRpRpRpRpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FRStrona 60 z 77


955 1424 Promycine 200 I.U./mg premiks Colistinumdosporządzania paszy leczniczejdla świń i kurpremiks do sporządzania paszyleczniczej200 j.m./mg 1 op. 10 kg1 op. 25 kg1 op. 5 kg590999701926059099970192775909997019253RpRpRpkuraświniaV.M.D.n.v./s.a. V.M.D.n.v./s.a. BE956 1423 Promycine 400 I.U./mg premiks Colistinumdo sporządzania paszyleczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej400 j.m./mg 1 op. 10 kg1 op. 25 kg1 op. 5 kg590999701937659099970193835909997019369RpRpRpświnia V.M.D.n.v./s.a. V.M.D.n.v./s.a. BE957 1071 PROMYCINE PULVIS 4800, 4800000 j.m./g, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla bydła i świńColistini sulfasproszek do sporządzania roztworudoustnego4 800 000 j.m./g 1 woreczek 1 kg1 woreczek 100 g59099970211405909997021133RpRpbydłoświniaV.M.D.n.v./s.a. V.M.D n.v./s.a. BE958 1626 Propalin Syrop 40 mg/ml, psy Phenylopropanoloamini hydrochloridum syrop 40 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 30 ml59099970437845909997043777RpRppies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol S.A. FR959 0388 Prosolvin 7,5 mg/1 ml roztwór do Luprostiolum roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml 1 butelka 10 mlwstrzykiwania dla krów i klaczy1 butelka 2 ml1 butelka 20 ml590999701804159099970180345909997018058RpRpRpbydłokońVirbac S.A.Intervet International B.V.Intervet International GmbHVirbac S.A.NLDEFR960 0810 Pseudogravin 0,1 mg tabletkidla psówBromocriptini mesilas tabletka 0,1 mg 2 blistry 10 tabl.5 blistry 10 tabl.59099970190795909997019086RpRppies Alvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmaceutika AG AT961 1193 Pulmodox Premiks 5% premiks Doxycyclinumdosporządzania paszy leczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej5 g/100 g 1 worek 25 kg1 worek 5 kg59099970064995909997006482RpRpświnia Virbac S.A. Virbac S.A. FR962 0640 Pulmotil 200; 200 g/ kg premiks Tilmicosinumdo sporządzania paszyleczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej200 g/kg 1 worek 1 kg1 worek 10 kg59099970205565909997020563RpRpświnia Eli Lilly Regional Operations GmbH Eli Lilly and Company Ltd.,Speke OperationsUK963 1155 Pulmotil AC 250 mg/ml roztwór Tilmicosinum roztwór doustny 250 mg/ml 1 butelka 240 ml 5909997015194 Rp Indykdoustny dla świń, kur, indyków ibydłobydłakuraświniaElli Lilly Regional Operations GmbHEli Lilly and Company Ltd.,Speke OperationsGB964 0712 Pyoctanini 3% płyn na skórę dla Methylrosanilinii chloridum płyn na skórę 30 mg/g 1 butelka 100 gbydła, koni, owiec, kóz, świń,1 butelka 40 gpsów i kotów59099970025835909997002576OTCOTCbydłokotkozakońowcapiesświniaChema - Elektromet Spółdzielnia Pracy Chema - ElektrometSpółdzielnia PracyPL965 1636 Pyralgivet, 500 mg/ml, roztwórdowstrzykiwań dla koni, bydła,świń i psówSodium metamizole roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml590999084568259099908456685909990845675RpRpRpbydłokońpiesświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżowe VET-AGRO Sp.z o.o.PL966 0918 Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psówPyranteli embonas pasta doustna 2,2 g/100g 1 tubostrzykawka 10 g 5909997008097 Rp pies Przedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL967 1342 Pyrantel-pasta dla koni35g/100g pasta doustnapyrantel embonate pasta doustna 35 g/100 g 1 tubostrzykawka 30 g 5909997001401 Rp koń Przedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL968 1491 Pyrantel-pasta dla kotów; 9,3 g/ Pyrantel embonate pasta doustna 0,465 g/5g 1 tubostrzykawka 5 g 5909997007625 Rp kot Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne100 g pasta doustnaOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL969 1531 PYRANTESAN 125 mg/g Pyranteli tartrasproszekdo sporządzania roztworudoustnego dla gołębiproszek do sporządzania roztworudoustnego125 mg/g 8 sasz. 3 g 5909997018423 Rp gołąb Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL970 0016 Quadricat liofilizat iSzczepionka przeciw wściekliźnie, liofilizat i rozpuszczalnik dorozpuszczalnik do sporządzania kaliciwirozie, wirusowemu zapaleniu nosa sporządzania zawiesiny doemulsji do wstrzykiwań i tchawicy oraz panleukopenii kotów wstrzykiwań10 fiol. liof. + rozp50 fiol. liof. + rozp59099970044715909997004488RpRpkot Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR971 1670 Quanifen ( 50 mgPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka (50 mg + 500 mg)/ tabletkę 1 blister 2 tabl.prazykwantel/500 mgpojemnik 2 tabl.fenbendazol)tabletki dla kotów i1 blister 3 tabl.psówpojemnik 3 tabl.1 blister 4 tabl.pojemnik 4 tabl.1 blister 8 tabl.pojemnik 8 tabl.59099906295585909990629411590999062956559099906294285909990629572590999062943559099906295895909990629442RpRpRpRpRpRpRpRpkotpiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRLStrona 61 z 77


972 1670 Quanifen ( 50 mgPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka (50 mg + 500 mg)/ tabletkę 1 blister 10 tabl.prazykwantel/500 mgpojemnik 10 tabl.fenbendazol)tabletki dla kotów i1 blister 12 tabl.psówpojemnik 12 tabl.1 blister 20 tabl.pojemnik 20 tablplaster 20 tabl.1 blister 24 tabl.pojemnik 24 tabl.plaster 24 tabl.5909990629596590999062945959099906294665909990629602590999062961959099906293365909990629473590999062962659099906293435909990629480RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkotpiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL973 1670 Quanifen ( 50 mgPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka (50 mg + 500 mg)/ tabletkę 1 blister 30 tabl.prazykwantel/500 mgpojemnik 30 tabl.fenbendazol)tabletki dla kotów ipasek 30 tabl.psów1 blister 48 tabl.pojemnik 48 tabl.1 blister 50 tabl.pojemnik 50 tabl.pasek 50 tabl.59099906296335909990629350590999062949759099906295035909990629640590999062965759099906293675909990629510RpRpRpRpRpRpRpRpkotpiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL974 1670 Quanifen ( 50 mgPraziquantelum + Fenbendazolum tabletka (50 mg + 500 mg)/ tabletkę pojemnik 60 tab.prazykwantel/500 mg1 blister 60 tabl.fenbendazol)tabletki dla kotów ipasek 60 tabl.psówpojemnik 100 tabl.1 blister 100 tabl.pojemnik 100 tabl.pasek 100 tabl.1 blister 120 tabl.pojemnik 120 tabl.pasek 120 tabl.5909990629374590999062966459099906295275909990629381590999062967159099906293985909990629534590999062968859099906294045909990629541RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkotpiesChanelle PharmaceuticalsManufacturingLtd.,Chanelle PharmaceuticalsManufacturing Ltd.,IRL975 1830 Quinoex- 10, 100 mg/1 ml Enrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1 l 5909997005201 Rp Indykroztwórdoustny dla kur i indykówkuraCeva Sante AnimaleCeva Sante AnimaleLaboratorios Serra Pamies S.AFRES976 2158 Quinoflox Enrofloxacinum roztwór do podawania w wodzie dopicia100 mg/ ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l4 pojemniki 5 l12 pojemników 1 l5909990924196590999092420259099909242265909990924233RpRpRpRpkrólikkuraGLOBAL VET HEALTH SP VETERINARIA SA PL977 0008 Rabigen Mono zawiesina dowstrzykiwań dla psów i kotówSzczepionka przeciw wściekliźnie doużytku weterynaryjnego,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 fiol. 1 dawka10 fiol. 10 dawek50 fiol. 1 dawka590999701652859099970165425909997016535RpRpRpkotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FR978 0537 Rabisin, zawiesina dowstrzykiwańdla psów, kotów,koni, owiec, bydła i fretekSzczepionka przeciw wściekliźnie doużytku weterynaryjnego,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 dawek10 fiol. 1 dawka100 fiol. 1 dawka590999701845459099970184305909997018447RpRpRpbydłofretkakotkońowcapiesMerial S.A.S. Merial S.A.S. FR979 1847 Rapidexon 2 mg/ml roztwór dowstrzykiwańDexamethasonum roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ ml 1 fiol. 100 ml1 fiol. 25 ml1 fiol. 50 ml590999700644459099970064205909997006437RpRpRpbydłokotkońpiesświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL980 0655 Receptal 0,0042 mg/ml roztwór Buserelini acetas roztwór do wstrzykiwań 0,0042 mg/ml 1 butelka 10 ml 5909997017273 Rp bydłodowstrzykiwań dla bydła, koni,końkrólików i świńkrólikświniaIntervet International B.V. Intervet International GmbH DE981 157 Regumate Porcine 4 mg/ mlroztwór doustny dla świńAltrenogestum roztwór doustny 4 mg/ml 1 butelka 1000 ml1 pojemnik 360 ml (72 dawki)59099970242335909997003603RpRpświnia Intervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR982 1769 Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór Florfenicolum + flunixinum roztwór do wstrzykiwań (300 + 16,5)mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła1 butelka 250 ml59099906306845909990630691RpRpbydło Intervet International B.V. Vet Pharma Friesoythe GmbH DE983 1700 Respidox 75, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla świńDoxycyclini hyclasproszek do sporządzania roztworudoustnego750 mg/g 1 torba 1000 g 5909990887996 Rp świnia P.F.H.U. "Veta" Mariusz Hołownia Kela Laboratoria N.V. BE984 1360 Respiporc ART. Zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko zakaźnemuzanikowemu zapaleniu nosa - (ZZZN)zawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 mlRpRpRpświnia IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE985 1465 Respisure 1 One, emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwkomykoplazmowemu zapaleniu płucemulsja do wstrzykiwań4 fiol. 250ml (125 dawek)10 fiol. 100ml (50 dawek)10 fiol. 20ml (10 dawek)590999702460859099970245925909997024585RpRpRpświnia Eli Lilly Regional Operations GmbH Pfizer Animal Health S.A. BE986 1464 Respisure, emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwkomykoplazmowemu zapaleniu płucemulsja do wstrzykiwań4 fiol. 250ml (125 dawek)10 fiol. 100ml (50 dawek)10 fiol. 20ml (10 dawek)590999702456159099970245545909997024547RpRpRpświnia Eli Lilly Regional Operations GmbH Pfizer Animal Health S.A. BE987 1815 Revertor 5 mg/ml- roztwór dowstrzykiwania dla psówAtipamezolum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 1 fiol. 10 ml5 fiol. 10 ml10 fiol. 10 ml590999700182159099970018385909997001845RpRpRpkotpiesCP-Pharma Handelsgesellschaft mbHCP-PharmaHandelsgesellschaft mbHDE988 1921 Rhemox Premix 100 mg/g dosporządzania paszy leczniczejdla świńamoxicilinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej100 mg 1 worek 24 kg1 worek 3 kg59099970433265909997043319RpRpświnia Industrial Veterinaria S.A. Dox-Al Italia S.p.A. ITStrona 62 z 77


989 0151 Rhiniffa T zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciwko zakaźnemuzanikowemu zapaleniu nosa u świń,inaktywowana.zawiesina do wstrzykiwań1 butelka (1 dawka)1 butelka (1 x 10 dawek)1 butelka (1 x 25 dawek)1 butelka (1 x 5 dawek)5909997002729590999700274359099970027505909997002736RpRpRpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR990 1549 Rilexine 200 LC, 200 mg/ 9,4 gzawiesina dowymieniowa dlabydłaCefalexinum zawiesina dowymieniowa 200 mg/9,4 g 4 tubostrzykawki 9,4 g12 tubostrzykawek 9,4 g60 tubostrzykawek 9,4 g590999701594159099970159585909997015965RpRpRpbydło Virbac S.A. Virbac S.A. FR991 1691 Rilexine 200 mg/g pasta doustna Cefalexinum monohydricum pasta doustna 200 mg/g 1 strzykawka 10,5 g1 strzykawka 21 g1 strzykawka 4,2 g590999063179759099906318035909990631780RpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR992 1792 Rilexine 300 mg smacznetabletkiCefalexinum monohydricum tabletka 300 mg/ tabl. 2 blistry 7 tabl.20 blistrów 7 tabl.59099900515405909990051557RpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR993 1228 Rilexine 300 mg tabletki dlapsówCefalexinum tabletka 300 mg 1 blister 10 tabl.2 blistery 6 tabl.2 blistery 10 tabl.4 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909997008530590999700852359099970085475909997008554590999700856159099970085785909997008585RpRpRpRpRpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR994 1793 Rilexine 600 mg smacznetabletkiCefalexinum monohydricum tabletka 600 mg/ tabl. 2 blistry 7 tabl.20 blistrów 7 tabl.59099900342775909990034284RpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR995 1229 Rilexine 600 mg tabletki dlapsówCefalexinum tabletka 600 mg 1 blister 10 tabl.2 blistry 10 tabl.4 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.590999700859259099970086085909997008615590999700862259099970086395909997008646RpRpRpRpRpRppies Virbac S.A. Virbac S.A. FR996 1791 Rilexine 75 mg smaczne tabletki Cefalexinum monohydricum tabletka 75 mg/ tabl. 2 blistry 7 tabl.20 blistrów 7 tabl.59099900515265909990051533RpRpkotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FR997 1227 Rilexine 75 mg tabletki dla kotów Cefalexinum tabletka 75 mg 10 tabl.i psów16 tabl.20 tabl.40 tabl.100 tabl.200 tabl.500 tabl.5909997008462590999700845559099970084795909997008486590999700849359099970085095909997008516RpRpRpRpRpRpRpkotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FR998 1846 Rimadyl Cattle, 50 mg/ mlroztwór do wstrzykiwańCarprofenum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 50 ml 5909997006475 Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Bela-Pharm GmbH & Co. KG DE999 681 Rimadyl Iniekcja 50 mg/ml, Carprofenum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 20 ml 5909990050437 Rp kotroztwór do wstrzykiwań dla psówpiesi kotówPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health BE1000 1375 Rimadyl Palatable Tablets 100; Carprofenum tabletka 100 mg 14 tabl.100 mg, tabletki dla psów20 tabl.30 tabl.50 tabl.60 tabl.100 tabl.180 tabl.5909997001555590999700156259099970015795909997001586590999700159359099970016095909997001616RpRpRpRpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1001 1373 Rimadyl Palatable Tablets 20 20 Carprofenum tabletka 20 mg 14 tabl.mg, tabletki dla psów20 tabl.30 tabl.50 tabl.60 tabl.100 tabl.180 tabl.5909997001418590999700142559099970014325909997001449590999700145659099970014635909997001470RpRpRpRpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1002 1374 Rimadyl Palatable Tablets 50 50 Carprofenum tabletka 50 mg 14 tabl.mg, tabletki dla psów20 tabl.30 tabl.50 tabl.60 tabl.100 tabl.180 tabl.5909997001487590999700149459099970015005909997001517590999700152459099970015315909997001548RpRpRpRpRpRpRppies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1003 1290 RINIPRAVAC-DT emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw zakaźnemuzanikowemu zapaleniu nosa świń,inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 ml (50 dawek)1 butelka 20 ml (10 dawek)59099970004115909997000404RpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES1004 1621 Rispoval 3 - BRSV - PI3 - BVD, Szczepionka przeciw parainfluenzieliofilizat i zawiesina do (PI3), wirusowej biegunce bydła (BVD) isporządzania zawiesiny do zakażeniom wywołanym przezwstrzykiwań dla bydłasyncytialny wirus oddechowy bydła(BRSV)liofilizat i zawiesina do sporządzaniazawiesiny do wstrzykiwań1 fiol. 5 dawek + fiol. 20 ml zawiesiny , Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1005 1828 Rispoval IBR-MarkerInactivatum, zawiesina dowstrzykiwań dla bydłaSzczepionka przeciwko zakaźnemuzapaleniu krtani i tchawicy (IBR)zawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 20ml (10 dawek)1 fiol. 100 ml (50 dawek)59099970040135909997004020RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BEStrona 63 z 77


1006 1873 Rispoval IBR-Marker Vivum,liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań dla bydłaSzczepionka przeciw zakaźnemuzapaleniu krtani i tchawicy (IBR) orazporonieniom związanym z zakażeniemwirusem BHV-1liofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 fiol. 10 dawek1 fiol. 50 dawek59099970097665909997009773RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1007 1702 Rispoval RS + PI3 Intranasal Szczepionka przeciw zakażeniomwywoływanym przez wirus parainfluenzy3bydła (PI3) oraz syncytialny wirusoddechowy bydła (BRSV)proszek i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny donosowej1 fiol. liof. (5 dawek) + rozp. (10 ml)1 fiol. liof. 25 dawek + rozp. (50 ml)59099906310565909990633210RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1008 1800 Rotavec Corona Szczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez rotawirus bydła,koronawirus bydła i E.coliemulsja do wstrzykiwań1 fiol. 20 dawek1 fiol. 5 dawek10 fiol. (10 x 1 dawka)590999700029959099970002825909997000275RpRpRpbydło Intervet International B.V. Burgwedel Biotech GmbH DE1009 1160 Roxacin 10% oral solution,enrofloksacyna 100 mg/ ml,roztwór doustny dla kurEnrofloksacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1000 ml1 pojemnik 5000 ml59099970168635909997016870RpRpkura Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1010 2137 Roxacin, 100 mg/ml roztwór do Enrofloxacinum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 250 ml59099909263055909990908301RpRpbydłoświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1011 153 Ruvax zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw różycy świń,dla świńinaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999700380159099970425655909997003818RpRpRpświnia Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR1012 2028 Rycarfa 50 mg/ml, roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówCarprofenum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 fiol. 20 ml 5909997068039 Rp kotpiesKrka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO1013 2004 Rycarfa Flavour 100 mg ,tabletki dla psówCarprofenum tabletka 100 mg/tabletkę 2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909990633715590999707328659099970732935909997073309RpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO1014 2002 Rycarfa Flavour 20 mg, tabletki Carprofenum tabletka 20 mg/ tabletkę 2 blistry 10 tabl.dla psów5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909990633630590999063364759099906336545909990633661RpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO1015 2003 Rycarfa Flavour 50 mg , tabletki Carprofenum tabletka 50 mg/ tabletkę 2 blistry 10 tabl.dla psów5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909990633678590999063368559099906336925909990633708RpRpRpRppies Krka, d.d., Novo mesto Krka, d.d., Novo mesto SLO1016 1477 S.E.T.-VAC emulsja dowstrzykiwań dla kurSzczepionka przeciwko zakażeniomSalmonella enteritidis i Salmonellatyphimurium, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań 10 butelek 500 dawek 5909997009629 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT1017 1949 Salimed 80% proszek dosporządzania roztworudoustnegodla bydła (cieląt) iświńNatrii salicylasproszek do sporządzania roztworudoustnego800 mg/g (co odpowiada 690mg/g soli sodowej kwasusalicylowego)1 pojemnik 1 kg1 pojemnik 2,5 kg1 pojemnik5 kg1 puszka 1 kg5909990631179590999063118659099906311935909990631162RpRpRpRpBydło (cielę)świniaDopharma Research B.V. Dopharma Research B.V. NL1018 1325 Salmoporc SCS liofilizat i Szczepionka przeciw zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania Salmonella choleraesuis, żywazawiesiny dla świńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny1 but. 10 dawek + rozp.1 but. 50 dawek + rozp.59099970186215909997018638RpRpświnia IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbHSolupharm GmbHDEDE1019 1494 Salmoporc STM liofilizat i Szczepionka przeciwko zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania wywołanym przez Salmonellazawiesiny dla świńtyphimuriumliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny20 fiol. liof. + rozp 5909997042480 Rp świnia IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE1020 0202 Salmovir emulsja do wstrzykiwańSzczepionka przeciw paramyksowirozie,dla gołębisalmonellozie gołębi, inaktywowanaemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 dawek1 butelka 20 dawek1 butelka 50 dawek590999702087759099970208535909997020860RpRpRpgołąb Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1021 2102 Scanodyl 100 mg Flavouredtabletki dla psówCarprofenum tabletka 100mg/tabl. 4 blistry 5 tabl.5 blistrów 5 tabl.20 blistrów 5 tabl.40 blistrów 5 tabl.5909990880379590999088038659099908803935909990880409RpRpRpRppies Norbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited GB1022 2103 Scanodyl 20 mg Flavouredtabletki dla psówCarprofenum tabletka 20mg/tabl. 2 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.20 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909990880287590999088029459099908803005909990880324RpRpRpRppies Norbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited GB1023 2104 Scanodyl 50 mg Flavouredtabletki dla psówCarprofenum tabletka 50mg/tabl. 4 blistry 5 tabl.20 blistrów 5 tabl.40 blistrów 5 tabl.100 blistrów 5 tabl.5909990879540590999087955759099908795645909990879571RpRpRpRppies Norbrook Laboratories Limited Norbrook Laboratories Limited GB1024 1805 Scanodyl inj. 50 mg/ml roztwór Carprofen roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997000879 Rp kotdo wstrzykiwań dla psów i kotówpiesScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRLStrona 64 z 77


1025 1697 Scanodyl tabl. 20 mg Carprofen tabletka 20 mg / 1 tabletka 1 blister 10 tabl.1 pojemnik 10 tabl.1 pojemnik 20 tabl.1 pojemnik 250 tabl.1 pojemnik 50 tabl.1 pojemnik 500 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.59099970442315909997044293590999704430959099970443235909997044316590999704433059099970442485909997044255590999704426259099970442795909997044286RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppies Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB1026 1695 Scanodyl tabl. 50 mg Carprofen tabletka 50 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabl.1 pojemnik 10 tabl.1 pojemnik 20 tabl.1 pojemnik 250 tabl.1 pojemnik 50 tabl.1 pojemnik 500 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.59099970443475909997044408590999704441559099970444395909997044422590999704444659099970443545909997044361590999704437859099970443855909997044392RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRppies Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB1027 1781 Scanoflox 10% Oral Enrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1000 ml1 butelka 50 ml59099970446065909997044590RpRpIndykScan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HUgołąbniekonsumpcyjnykura1028 2089 Scanofol 10 mg/ml emulsja dowstrzykiwań dla psów i kotówPropofolum emulsja do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 fiol. 20 ml1 fiol. 50 ml59099908701655909990870172RpRpkotpiesScanVet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL1029 1804 Scanomox 20% Premix. 200mg/gpremiks do sporządzaniapaszy leczniczej dla świńAmoxicillinum trihydricumpremiks do sporządzania paszyleczniczej200 mg/g 1 op. 10 kg1 op. 25 kg59099970005655909997000572RpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU1030 1712 Scanomox Powder 625 mg/gProszek do sporządzaniaroztworu dla świńAmoxicillinum trihydricum proszek do sporządzania roztworu 625 mg/g 1 pojemnik 1 kg1 pojemnik 5 kg59099970445525909997044569RpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU1031 1779 Scanoporc ART, zawiesina dowstrzykiwańSzczepionka przeciw zakaźnemuzanikowemu zapaleniu nosa świń (ZZZN)zawiesina do wstrzykiwań1 butelka 10 ml (5 dawek)1 butelka 100 ml (50 dawek)1 butelka 20 ml (10 dawek)1 butelka 250 ml (125 dawek)1 butelka 50 ml (25 dawek)59099970444535909997044484590999704446059099970444915909997044477RpRpRpRpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Laboratorios Ovejero S.A. ES1032 1780 Scanoporc EC/LT/CP, zawiesina Szczepionka przeciw zakażeniomdo wstrzykiwańbakteriami Escherichia coli(kolibakteriozie) oraz Clostridiumperfringens (martwicowemu zapaleniujelit)zawiesina do wstrzykiwań1 butelka 10 ml (5 dawek)1 butelka 100 ml (50 dawek)1 butelka 20 ml (10 dawek)1 butelka 250 ml (125 dawek)1 butelka 50 ml (25 dawek)59099970445075909997044538590999704451459099970445455909997044521RpRpRpRpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Laboratorios Ovejero S.A. ES1033 0316 Sebacil Pour-On; 7,5 g/ 100 g,roztwór do polewania świńPhoxim roztwór do polewania 7,5 mg/100 g 1 butelka 1000 ml 5909997017563 Rp świnia Bayer Animal Health GmbH KVP Pharma and VeterinarProdukte GmbHDE1034 1080 Sedalin gel 350 mg/ 10 ml żeldoustny dla psów i koniAcepromazinum żel doustny 350 mg/10 ml 1 tubostrzykawka 10 ml 5909997021904 Rp końpiesVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL1035 1771 Sedator Medetomidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 mlRpRpRpkotpiesEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1036 0219 Sedazin KsylazynyXylazinum roztwór do wstrzykiwań 23,3 mg/ml 1 fiol. 20 mlchlorowodorek- 23,3 mg/ml (co1 fl. 50 mlodpowiada ksylazynie 20 mg/ml)roztwór do wstrzykiwań dlabydła, koni, psów i kotów59099900508025909990050833RpRpbydłokotkońpiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1037 1892 Sededorm 1 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla psów i kotówMedetomidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 1 fiol. 10 ml 5909997024332 Rp kotpiesVETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Industrial Veterinaria S.A. ES1038 1257 Sedivet 1% roztwór dowstrzykiwań dla koniRomifidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997017266 Rp koń Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Laboratorios Labiana LifeSciences, S.A.ES1039 1801 Selectan 300 mg/ml roztwór do Florfenicolum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla bydła i świń1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml10 butelek 100 ml10 butelek 250 ml12 butelek 100 ml12 butelek 250 ml59099970003055909990900688590999700031259099909006715909997000329590999700033659099970003435909997000350RpRpRpRpRpRpRpRpbydłoświniaLaboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ES1040 2109 Selectan Oral, 23 mg/ml Florfenicolumkoncentrat do podania w wodziedo piciaKoncentrat do podania w wodzie dopicia23 mg/ ml 1 kanister 5 l 5909990886456 Rp świnia Laboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ESStrona 65 z 77


1041 1460 Sensiblex 40 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła i psówDenaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997021126 Rp bydłopiesVeyx-Pharma GmbH Veyx-Pharma B.V. NL1042 1107 Serodin liofilizat iGonadotropinum chorionicum +rozpuszczalnik do sporządzania Gonadotropinum sericum equinumroztworu do wstrzykiwań dlaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań(200 IU + 400 IU ) /dawkę 5 fiol. liof. + rozp. 5909997020303 Rp świnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Laboratorios Ovejero S.A. ES1043 158 Shotapen, zawiesina dowstrzykiwań dla świń i bydłaBenzylpenicillinum benzathine +Benzylpenicillinum procainum +Dihydrostreptomycini sulfaszawiesina do wstrzykiwań(10 g + 10 g + 16,4 mln j.m.)/100 ml1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999700038159099970003985909997000374RpRpRpbydłoświniaVirbac S.A. Virbac S.A. FR1044 0807 Siccovet maść dowymieniowadlabydłaBenzylpenicillinum procainum +Dihydrostreptomycini sulfas + VitaminumA(Retinoli palmitas) + Calcii pantothenasmaść dowymieniowa (1 000 000 j.m. + 1 000 000 12 turbostrzykawek 5909997023588 Rp bydło Alvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmazeutika AG ATj.m. + 10 000 j.m. + 100 mg)/9g1045 1120 Simpanorm 0,5 mg/ ml, roztwór Carazololum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml 1 butelka 100 ml 5909997020945 Rp bydłodowstrzykiwań dla bydła i świńświniaFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT1046 0278 Sodu Chlorek 0,9% WET Baxter, Natrii chloridum roztwór do infuzji 9 g/1000 ml 1 butelka 250 ml9g/1000 ml, roztwór do infuzji1 butelka 500 mldla psów, koni, kotów, świń,bydła, owiec, kóz59099970043275909997004334RpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaBaxter Polska Sp. z o.o. Baxter Manufacturing Sp. z o.o. PL1047 1819 Solacyl, 100% proszek dosporządzania roztworudoustnegodla cieląt i świńNatrii salicylasproszek do sporządzania roztworudoustnego1000 mg/g 1 sasz. 1 kg1 sasz. 100 g1 sasz. 2,5 kg1 sasz. 250 g1 sasz. 500 g1 worek 5 kg1 worek 5 kg5909997003535590999700350459099970035425909997003511590999700352859099970035595909997024530RpRpRpRpRpRpRpbydłoświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1048 1686 Solubenol 100 mg/g emulsjadoustna dla świń i kurFlubendazolum emulsja doustna 100 mg/g 1 sasz. 100 g1 sasz. 500 g2 sasz. 20 g5 sasz. 100 g5 sasz. 500 g24 sasz. 20 g590999087260259099908726335909990872640590999087265759099908726645909990872671RpRpRpRpRpRpkuraświniaJanssen Pharmaceutica N.V. Sanico N.V. BE1049 0923 Soludox 15% 150 mg/g proszek Doxycyclini hyclasdopodawania w wodzie do piciadla świń, bydła, kur, gołębi ipapugproszek do podawania w wodzie dopicia150 mg/g 1 op. 100 g1 sasz. 100 g1 torebka 100 g1 pojemnik 100 g1 worek 1000 g1 op. 1000 g1 sasz. 1000 g1 pojemnik 1000 g1 op. 500 g1 sasz. 500 g1 worek 500 g1 pojemnik 500 g590999701816459099970244175909997024448590999702447959099970244625909997018188590999702443159099970244935909997018171590999702442459099970244555909997024486RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłogołąbkuraptak ozdobnyświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1050 1420 Soludox 500 mg/g proszek do Doxycyclini hyclaspodawania w wodzie do picia dlaświń i kurproszek do podawania w wodzie dopicia500 mg/g 1 sasz. 1 kg1 sasz. 1 kg1 sasz. 100 g1 sasz. 100 g1 sasz. 250 g1 sasz. 250 g1 sasz. 500 g1 sasz. 500 g10 sasz. 100 g10 sasz. 100 g5909997017679590999702440059099970176485909997024370590999701765559099970243875909997017662590999702439459099909328495909990932856RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpkuraświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1051 0467 Solutio Iodi Spirituosa 7,5 g/250 Iodum płyn na skórę 7,5 g/250 g 1 butelka 300 ml 5909997017686 Rp bydłog płyn na skórę dla bydła, owiec,kotkoni i kotówkońowcaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1052 1301 Sól Gorzka 100 g/ 100 g,proszek do sporządzaniaroztworu doustnegoMagnesii sulfas heptahydricusproszek do sporządzania roztworudoustnego100 g/100 g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999702258159099970226045909997022598RpRpRpbydłokozakońowcapiesświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL1053 0193 Spectam 5 g/ 100 ml zawiesinadoustna dla świńSpectinomycinum zawiesina doustna 5 g/ 100 ml 1 butelka 100 ml 5909997016801 Rp świnia Ceva Sante Animale Ceva Sante Animale FR1054 2143 Spectron 100 mg/ml roztwór do Enrofloxacinumpodawania w wodzie do picia dlakurcząt i indykówroztwór do podawania w wodzie dopicia100 mg/ ml 1 butelka 1 l1 butelka 100 ml1 kanister 5 l590999091056459099909105575909990910571RpRpRpIndykkuraLaboratorios Hipra, S.A. Laboratorios Hipra, S.A. ESStrona 66 z 77


1055 0945 Spiracol AD (100 000 j.m. + 130 Colistini sulfas + Spiramycini adipinate000 j.m.)/g proszek dopodawaniaw wodzie do picia dlabydła, świń i kurproszek do podawania w wodzie dopicia(100 000 j.m. + 130 000 j.m.) /g 1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 150 g59099970180275909997018010RpRpbydłokuraświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1056 1807 Spirovac szczepionka przeciwko zakażeniomwywołanym przez bakterie Leptospiraborgpetersenii serowar Hardjozawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml (5 dawek)50 fiol. 50 ml (25 dawek)59099906331115909997001289RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1057 1487 Sputop Spot On 1 g/ 100 ml Deltamethrinum roztwór do nakrapiania 1 g/100 ml 1 butelka 1000 mlroztwór do nakrapiania dla bydła1 butelka 250 mli owiec1 butelka 500 ml590999700973559099970097115909997009728RpRpRpbydłoowcaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Service CompanySchering-Plough Animal HealthBEGB1058 1408 Stagloban SHP roztwór dowstrzykiwań dla psówSurowica odpornościowa przeciwnosówce, zakaźnemu zapaleniu wątrobyoraz parwowirusowej chorobie psówroztwór do wstrzykiwań > 5000 I.U + > 1000 I.U + >1:10 0001 butelka 5 ml 5909997020402 Rp pies IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbH DE1059 1186 Stomorgyl 20, (1500000 j.m. + Metronidazolum + Spiramycinum tabletka powlekana 250 mg + 1 500 000 j.m 10 tabl. 5909997019918 Rp pies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR250 mg)/ tabletki powlekane dlapsów1060 0674 Strepto 25% streptomycyny Streptomycini sulfas roztwór do wstrzykiwań 250 mg/ml 1 fiol. 100 mlsiarczan 250 mg/ 1 ml roztworu1 fiol. 50 mldo wstrzykiwań dla bydła, koni,świń, owiec i psów59099970028115909997002804RpRpbydłokońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited UK1061 1544 Strepto 37,5; proszek do Streptomycini sulfas proszek do sporządzania roztworu 37,5 g/100 g 1 torebka 100 gsporządzania roztworu dla świń1 torebka 500 g59099970207165909997020723RpRpświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos Farma" Sp. z o.o.PL1062 0172 Strepto Forte, roztwór dowstrzykiwań dla bydła, koni,świń, owiec i psówStreptomycini sulfas +Dihydrostreptomycini sulfasroztwór do wstrzykiwań (150 mg + 150 mg) / ml 1 fiol. 100 ml 5909997002453 Rp bydłokońowcapiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IE1063 1709 Streptovac, emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw streptokokozie świń emulsja do wstrzykiwań 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970446515909997044644RpRpświnia Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1064 566 Stresnil 40 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńAzaperonum roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml590999702070959099970206865909997020693RpRpRpświnia Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. BE1065 1768 Stresroak Liquid Preparat złożony płyn do sporządzania roztworu do picia 1 op. 2 l bRp kura FARMWET Sp. z o.o. spółkakomandytowaFARMWET Spółka zograniczonąodpowiedzialnościspółka komandytowaPL1066 0519 Suibicol Premiks (30 g + 18,45g)/ 100 g premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńZinci oxidum + Sulfaguanidinumpremiks do sporządzania paszyleczniczej(30 g + 18,45 g) /100 g 1 worek 1 kg1 worek 10 kg59099970171815909997017198RpRpświnia Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL1067 1121 Suibiofer Se, roztwór dowstrzykiwań dla świńInaktywowana surowica świń z dodatkiem roztwór do wstrzykiwań (586 mg/ml + 0,998 mg/ml + 1 fl. 100 mlżelaza, selenu, miedzi i witamin z grupy B0,00403 mg/ml + 0,030 mg/ml 1 fl. 250 ml+0,010 mg/ml + 0,025 mg/ml +0,080 mg/ml + 0,4 mg/ml,surowica świńska do 1 ml59099970426195909997042626RpRpświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1068 2001 Suibiovac APP zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw pleuropneumoniiświń, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 500 ml59099970669365909997066950RpRpświnia Pharmagal Bio, spol. s.r.o. Pharmagal Bio, spol. s.r.o. SK1069 2077 SUIBIOVAC ERY zawiesina do Szczepionka przeciw różycy świń,wstrzykiwań dla świńinaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099908473585909990847365RpRpświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1070 0806 Suidan, liofilizat iGonadotropinum chorionicum +rozpuszczalnik do sporządzania Gonadotropinum sericumroztworu do wstrzykiwań dlaświńliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania roztworu do wstrzykiwań(200 j.m. + 400 j.m.) / dawkę 5 fiol. liof. + 5 fiol.rozp 5909997019246 Rp świnia Alvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmazeutika AG AT1071 0661 Suidestran, (10g + 75 mg)/ 100 Ferrum in complexu cum dextrano +ml, roztwór do wstrzykiwań dla Cyanocobalaminumświńroztwór do wstrzykiwań (10 g + 75 mg) /100 ml 1 butelka 10 ml1 butelka 200 ml1 butelka 50 ml590999701944459099970194685909997019451RpRpRpświnia Ceva Salute Animale S.p.A. Vetem S.p.A. IT1072 2087 Suiferrin 100, 100 mg/ ml, Ferrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ ml 1 butelka 100 ml 5909990869503 Rp bydłoroztwór do wstrzykiwań dla bydłaświniai świńBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1073 1943 Suiseng, zawiesina dowstrzykiwania dla świńSzczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez bakterie E.coli orazClostridium perfringens, typ C iClostridium novyi typ B.zawiesina do wstrzykiwań1 fiol. Szkl. 100 ml1 fiol. Pet. 100 ml1 fiol. Szkl. 20 ml1 fiol. Pet. 20 ml1 fiol. Pet. 250 ml1 fiol. Szkl. 50 ml1 fiol. Pet. 50 ml5909990630493590999063052359099906304795909990630509590999063053059099906304865909990630516RpRpRpRpRpRpRpświnia Laboratorios Hipra S.A. Laboratorios Hipra S.A. ESStrona 67 z 77


1074 0670 Sulfatyf 330 mg/g, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla kur i indykówSulfachloropyrazinum natricumproszek do sporządzania roztworudoustnego330 mg/ g 1 op. 100 g1 op. 50 g1 op. 500 g590999701898059099970189735909997018997RpRpRpIndykkuraDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1075 0803 Sul-Tridin 24% (200 mg + 40mg)/ml roztwór do wstrzykiwańSulfadiazinum +Trimethoprimum roztwór do wstrzykiwań (200 mg + 40 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970227585909997022741RpRpbydłokotkońpiesświniaScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. UK1076 1577 Suramox 50% OSP, proszek do Amoxicillinumpodawania w wodzie do picia dlaświń i kurproszek do podawania w wodzie dopicia50 g/ 100 g 1 pojemnik 100 g1 pojemnik 1000 g1 pojemnik 1550 g1 pojemnik 200 g1 pojemnik 3000 g1 pojemnik 50 g1 pojemnik 500 g5909997009278590999700930859099970093155909997009285590999700932259099970092615909997009292RpRpRpRpRpRpRpkuraświniaVirbac S.A. Virbac S.A. FR1077 1073 Suramox PM 5% premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńAmoxicillinum trihydricumpremiks do sporządzania paszyleczniczej5 g/100 g 1 op. 25 kg1 op. 5 kg1 op. 6 kg590999701617759099970161535909997016160RpRpRpświnia Virbac S.A. Virbac S.A. FR1078 0068 Surolan; zawiesina dla psów ikotówMiconazoli nitras + Polymyxini B sulfas +Prednisolonizawiesina (23 mg + 0,5293 mg + 5 mg )/ml1 butelka 15 ml z kroplomierzem1 butelka 30 ml z kroplomierzem59099970099715909997009988RpRpkotpiesJanssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. BE1079 1820 Suvaxyn M. hyo- Parasuis,zawiesina do wstrzykiwań dlaświńSzczepionka przeciwko zakażeniomwywoływanym przez inaktywowaneMycoplasma hyopneumoniae iinaktywowane Haemphilus parasuisserotyp 4 i 5roztwór do wstrzykiwań1 fiol. 120 ml1 fiol. 25 ml1 fiol. 250 ml1 fiol. 60 ml1 sasz. 100 ml10 fiol. 120 ml10 fiol. 25 ml10 fiol. 250 ml10 fiol. 60 ml10 sasz. 100 ml5909997001104590999700106759099970011285909997001081590999700114259099970011115909997001074590999700113559099970010985909997001159RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Fort Dodge Veterinaria S.A. USA1080 1597 Suvaxyn M.HYO zawiesina dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw zakażeniomwywołanym przez Mycoplasmahyopneumoniae, inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań10 butelek 10 dawek10 butelek 125 dawek10 butelek 50 dawek10 torebek 50 dawek5909997006598590999700661159099970066045909997006628RpRpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. PGM WeespPfizer Olot, S.L.U.NLES1081 1866 Suvaxyn MH-One emulsja dowstrzykiwań dla świńSzczepionka przeciw zakażeniomwywołanym przez Mycoplasmahyopneumoniaeemulsja do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml1 butelka 250 ml1 sasz. 100 ml10 butelek 100 ml10 butelek 20 ml10 butelek 250 ml10 sasz. 100 ml59099970078305909997007816590999700785459099970078785909997007847590999700782359099970078615909997007892RpRpRpRpRpRpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Olot, S.L.U. ES1082 1858 Suvaxyn Parvo ST, zawiesina do Szczepionka przeciw zakażeniomwstrzykiwańwywoływanym przez parwowirusa świńzawiesina do wstrzykiwań1 butelka 100 ml1 butelka 20 ml10 butelek 100 ml10 butelek 20 ml5909997007335590999700731159099970073425909997007328RpRpRpRpświnia Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Olot, S.L.U. ES1083 1651 Suvaxyn Parvo/E, emulsja dowstrzykiwań dla świńSkojarzona, inaktywowana szczepionkaprzeznaczona do uodparniania świńprzeciw parwowirozie i różycyemulsja do wstrzykiwań szczepionka 1 fiol. 10 dawek2 fiol. 25 dawek5909997066950 RpRpŚwinia (lochy iloszki)Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Olot, S.L.U. ES1084 2056 Syncrostim 500 IU, liofilizat i Equine Serum Gonadotrophinrozpuszczalnik do sporządzaniaroztworu do wstrzykiwań dlabydła i owiecliofilizat i rozpuszczalnik do500 j.m./ 2 ml 5 fiol. liof. + rozpsporządzania roztworu do wstrzykiwań10 fiol. liof. + rozp25 fiol. liof. + rozp590999083348159099908334985909990833504RpRpRpbydłoowcaCeva Animal Health Polska Sp. z o.o. Ceva Sante Animale FR1085 1524 Synergal inj., (140 + 35) mg/ml; Amoxicillinum, Acidum clavulanicum zawiesina do wstrzykiwań (140 mg + 35 mg) /ml 1 fiol. 100 mlzawiesina do wstrzykiwań dla1 fiol. 50 mlpsów, kotów i bydła59099970168565909997016849RpRpbydłokotpiesScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB1086 1362 Synergal L.C. (200mg + 50mg + Amoxicillinum, Acidum clavulanicum,10mg)/ 3g, zawiesinaPrednisolonumdowymieniowa dla bydłazawiesina dowymieniowa(200 mg + 50 mg + 10mg) /3 g 12 tubostrzykawek 3 g24 tubostrzykawki 3 g59099970083495909997008356RpRpbydło Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL1087 1418 Synergal tabl. 250 mg (200 + 50) Amoxicillinum, Acidum clavulanicum tabletka 200 mg + 50 mg 1 butelka 100 tabl.mg/tabletkę; tabletki dla psów i2 blistry 5 tabl.kotów4 blistry 5 tabl.10 blistrów 5 tabl.20 blistrów 5 tabl.100 blistrów 5 tabl.590999704303659099970081585909997043081590999700816559099970081725909997008189RpRpRpRpRpRpkotpiesScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB1088 1417 Synergal tabl. 50 mg (40 + 10)mg/tabletkę; tabletki dla psów ikotówAmoxicillinum, Acidum clavulanicum tabletka 40 mg + 10 mg 1 blister 10 tabl.1 butelka 100 tabl.1 butelka 500 tabl.2 blistry 10 tabl.5 blistrów 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.50 blistrów 10 tabl.5909997008110590999704301259099970430295909997043098590999700812759099970081345909997008141RpRpRpRpRpRpRpkotpiesScan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd GBStrona 68 z 77


1089 2121 Synergal Tabl. 500 mg; Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka (400 + 100) mg/ tabletkę 2 blistry (10 tabletek)(400+100)mg / tabletkę; tabletki4 blistry (20 tabletek)dla psów5 blistrów (25 tabletek)20 blistrów (100 tabletek)5909990884681590999088469859099908847045909990884735RpRpRpRppies Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Limited GB1090 0909 Syntarpen 500 mg/ 10 gzawiesina dowymieniowa dlabydłaCloxacillinum natricum zawiesina dowymieniowa 500 mg/10 g 1 tubostrzykawka 10 g 5909997015743 Rp bydło Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1091 0910 Syntarpen Prolongatum 600 mg/ Cloxacillinum benzathinum zawiesina dowymieniowa 600 mg/10 g 1 tubostrzykawka 10 g 5909997015736 Rp bydło Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL10 g zawiesina dowymieniowadla bydła1092 0616 Synulox iniekcja (140 + 35)mg/ Amoxicillinum, Acidum clavulanicum zawiesina do wstrzykiwań (140 mg + 35 mg) /ml 1 fiol. 100 mlml; zawiesina do wstrzykiwań dla1 fiol. 50 mlpsów, kotów, bydła i świń59099970156515909997015644RpRpbydłokotpiesświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT1093 0176 Synulox L.C. (200mg + 50mg + Amoxicillinum, Acidum clavulanicum,10mg)/3g, zawiesinaPrednisolonumdowymieniowa, bydłozawiesina dowymieniowa(200 mg + 50 mg + 10 mg) /3 g 12 tubostrzykawek 3 g24 tubostrzykawki 3 g59099970093535909997009360RpRpbydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT1094 0617 Synulox proszek (40 + 10) Amoxicillinum + Acidum clavulanicummg/ml; proszek do sporządzaniazawiesiny doustnej dla psów ikotówproszek do sporządzania zawiesinydoustnej(40 mg + 10 mg) /1 ml 1 butelka 15 ml z kroplomierzem 5909997000367 Rp kotpiesPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Italia S.r.l IT1095 0627 Synulox Tabletki 250 mg (200 + Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 200 mg + 50 mg 1 blister 10 tabl. 5909997002071 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT50) mg/tabletkę; tabletki dlapsów1096 0615 Synulox Tabletki 50 mg (40 + 10) Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 40 mg + 10 mg 1 blister 10 tabl. 5909997002064 Rp kotmg/tabletkę; tabletki dla psów ipieskotówPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT1097 0614 Synulox Tabletki 500 mg (400 + Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabletka 400 mg + 100 mg 5 blistrów 2 tabl. 5909997002088 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Haupt Pharma Latina S.r.l. IT100) mg/ tabletkę; tabletki dlapsów1098 2086 TABIC IB VAR tabletki musujące Szczepionka przeciw zakaźnemudo sporządzania zawiesiny dla zapaleniu oskrzeli ptaków, żywakurtabletka musująca10 tabl. 1000 dawek10 tabl. 10000 dawek10 tabl. 2000 dawek10 tabl. 2500 dawek10 tabl. 5000 dawek59099908704315909990887002590999088697559099908869825909990886999RpRpRpRpRpKura (brojlery,nioskireprodukcyjne,nioski towarowe)ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1099 1701 Tabic M.B. tabletki musujące dla Żywa szczepionka dla kur przeciwkurchorobie Gumboro (zakaźne zapalenietorby Fabrycjusza, IBD)tabletka musująca5 tabl. 100 dawek5 tabl. 1000 dawek5 tabl. 10000 dawek5 tabl. 2000 dawek5 tabl. 2500 dawek5 tabl. 500 dawek5 tabl. 5000 dawek5909997044910590999704493459099970449725909997044941590999704495859099970449275909997044965RpRpRpRpRpRpRpkura ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1100 1701 Tabic M.B. tabletki musujące dla Żywa szczepionka dla kur przeciwkurchorobie Gumboro (zakaźne zapalenietorby Fabrycjusza, IBD)tabletka musująca10 tabl. 100 dawek10 tabl. 1000 dawek10 tabl. 10000 dawek10 tabl. 2000 dawek10 tabl. 2500 dawek10 tabl. 500 dawek10 tabl. 5000 dawek5909997044989590999704500959099970450475909997045016590999704502359099970449965909997045030RpRpRpRpRpRpRpkura ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1101 1694 Tabic V.H. tabletki musujące dla Żywa szczepionka dla kur i indykówkur i indykówprzeciw rzekomemu pomorowi drobiu(choroba Newcastle-ND).tabletka musująca5 tabl. 100 dawek5 tabl. 1000 dawek5 tabl. 10000 dawek5 tabl. 2000 dawek5 tabl. 2500 dawek5 tabl. 500 dawek5 tabl. 5000 dawek5909997045054590999704507859099970451155909997045085590999704509259099970450615909997045108RpRpRpRpRpRpRpIndykkuraABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1102 1694 Tabic V.H. tabletki musujące dla Żywa szczepionka dla kur i indykówkur i indykówprzeciw rzekomemu pomorowi drobiu(choroba Newcastle-ND).tabletka musująca10 tabl. 100 dawek10 tabl. 1000 dawek10 tabl. 10000 dawek10 tabl. 2000 dawek10 tabl. 2500 dawek10 tabl. 500 dawek10 tabl. 5000 dawek5909997045122590999704514659099970451845909997045153590999704516059099970451395909997045177RpRpRpRpRpRpRpIndykkuraABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1103 301 Taktic 12,5% Amitrazum koncentrat do sporządzania emulsji na 125 g/1000 ml 1 pojemnik 1 lskórę1 pojemnik 250 ml1 pojemnik 5 l590999700439659099970043895909997004402RpRpRpbydłoowcaświniaIntervet International B.V. Intervet Productions S.A. FR1104 0191 Tamox 200 mg tabletki dla psów Amoxicillinum trihydricum tabletka 200 mg 1 pojemnik 50 tabl. 5909997022130 Rp pies Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL1105 1814 Tarcefal 250 tabletki powlekane Cefalexinum monohydricum tabletka powlekana 250 mg/ tabletkę 1 blister 50 tabl.dla psów1 blister 100 tabl.59099970018075909997001814RpRppies Biofaktor Sp. z o.o. Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PL1106 1813 Tarcefal 50 tabletki powlekanedla psów i kotówCefalexinum monohydricum tabletka powlekana 50mg/ tabletkę 1 blister 50 tabl.1 blister 100 tabl.59099970017845909997001791RpRpkotpiesBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne "Polfa" S.A.PLStrona 69 z 77


1107 0720 Tarchomiocin, zawiesina dowstrzykiwań dla koni, bydła,owiec i świńBenzylpenicillinum procainum +Benzylpenicillinum benzathinum +Streptomycini sulfaszawiesina do wstrzykiwań (25 000 j.m + 100 000 j.m. +125 000 j.m) /ml1 butelka 50 ml 5909997018133 Rp bydłokońowcaświniaBiofaktor Sp. z o.o.Tarchomińskie ZakładyFarmaceutyczne Polfa S.A.PL1108 2053 Tempestop 300 mg/ml roztwórdoustny dla świńParacetamolum roztwór doustny 300 mg/ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l59099908331775909990833184RpRpświnia VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L S.P. Veterinaria, S.A. ES1109 0420 Tenaver, (720 mg + 22,42 mg)tabletki dla psówNiclosamidum + Levamisolihydrochloridumtabletka(720 mg + 22,42 mg)/ tabletkę 1 blister 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099970091315909997009148RpRppiesDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Gedeon Richter Polska Sp. zo.o.PL1110 0384 Terramycin L.A. 200 mg/ ml,roztwór do wstrzykiwań dlabydła, owiec, świńOxytetracyclinum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970199255909997019932RpRpbydłoowcaświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer PGM FR1111 1811 Tetanusan 24% N roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła iświńCalcii gluconas + Dinatriiglycerophosphas pentahydricus +Magnesii chloridum hexahydricumroztwór do wstrzykiwań (24g + 8g + 1g)/ 100 ml 1 butelka 500 ml 5909997001753 Rp bydłokońświniaKON-PHARMA Handels GmbH Bela-Pharm GmbH DE1112 1812 Tetanusan 50% N roztwór dowstrzykiwań dla koni, bydła iświńCalcii gluconas + Dinatriiglycerophosphas pentahydricus +Magnesii chloridum hexahydricumroztwór do wstrzykiwań (44g + 12,5g + 2g)/ 100 ml 1 butelka 500 ml 5909997001777 Rp bydłokońświniaKON-PHARMA Handels GmbH Bela-Pharm GmbH DE1113 0259 Tetra-Delta, zawiesinadowymieniowa dla bydłaNeomycinum+ Benzylpenicillinumprocainum+ Novobiocinum+Dihydrostreptomycinum+ Prednisolonumzawiesina dowymieniowa (105 mg + 100 000 j.m. + 100 20 tubostrzykawek 10 ml 5909997001623 Rp bydło Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd.mg + 100 mg + 10 mg) /10 mlPfizer Limited CorbyUKUK1114 0940 Tetradog liofilizat iSzczepionka przeciw nosówce,rozpuszczalnik do sporządzania adenowirozie, parwowirozie izawiesiny do wstrzykiwań dla leptospirozie psów.psówliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. liof. (10 x 1dawka) + rozp.fiol. (10 x 1ml)50 fiol. liof. (50 x 1dawka) + rozp. fiol. (50 x 1ml)100 fiol. liof. (100 x 1dawka) + rozp.fiol. (100 x 1ml)590999700417459099970041815909997004198RpRpRppies Merial S.A.S. Merial S.A.S. FR1115 0405 Tetradur LA-300, 300 mg/ml Oxytetracyclinum dihydricum roztwór do wstrzykiwań 300 mg/ml 1 butelka 100 mlroztwór do wstrzykiwań dla bydła1 butelka 50 mli świń59099970160475909997016030RpRpbydłoświniaMerial S.A.S. Norbrook Laboratories Ltd. IE1116 0418 Tetramutin OT, (80 mg + 25 mg)/ Oxytetracyclini hydrochloridum +g proszek do podawania w Tiamulini hydrogenofumaraswodziedo picia dla świńproszek do podawania w wodzie dopicia(80 mg + 25 mg) /g 1 torba 1 kg1 torba 5 kg59099970097805909997009797RpRpświnia Novartis Animal Health d.o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL1117 1068 Tetravet L.A. 20 mln. j.m./100ml; roztwór do wstrzykiwań dlabydła, owiec, kóź i świńOxytetracyclinum roztwór do wstrzykiwań 20 mln IU/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml59099970034815909997003498RpRpbydłokozaowcaświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR1118 2030 Therios 300 mg smaczne tabletkiCefalexinum tabletka 300 mg/tabletkę 1 blister 10 tabl.dla psów20 blistrów 10 tabl.59099970675825909997067599RpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1119 2073 Therios 75 mg tabletki dorozgryzania i żucia dla kotówCefalexinum tabletki do rozgryzania i żucia 75 mg 10 tabl.20 tabl.100 tabl.150 tabl.200 tabl.59099908467265909990846733590999084674059099908467575909990846764RpRpRpRpRpkot Sogeval Sogeval FR1120 2031 Therios 750 mg smaczne tabletkiCefalexinum tabletka 750 mg/ tabletkę 10 tabl.dla psów200 tabl.59099970676055909997067612RpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1121 1117 Thiamphenicol 10%, 10g/ 100 g, Thiamphenicolum roztwór doustny 10 g/100 g 1 butelka 100 mlroztwór doustny dla kur1 butelka 1000 ml59099970207305909997020747RpRpkura PFO VETOS-FARMA Sp. z o.o. PFO VETOS-FARMA Sp. z o.o. PL1122 1784 Thrimethosulfa MLP Sulfadiazinum + Trimethoprimum premiks do sporządzania paszyleczniczej(125 g + 25 g)/kg 1 torba 1 kg1 torba 25 kg1 torba 5 kgRpRpRpświnia Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. Industria Italiana IntegratoriTrei S.p.A.IT1123 2038 Thymovar 15 g paski dozawieszania w ulu dla pszczółmiodnychThymolum pasek do zawieszania w ulu 15 g/ pasek 10 pasków 5909997193076 Rp pszczoła miodna Andermatt BioVet GmbH Dr. Schaette AG DE1124 72 Tiacil (3 mg + 1 mg)/1 ml, krople Gentamicini sulfas + Dexamethasonido oczu dla psów i kotów natrii phosphaskrople do oczu (3 mg + 1 mg) /ml 1 butelka 5 ml z zakraplaczem 5909997006178 Rp kotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FR1125 1735 Tiaclor Tiamulini hydrogenofumaras +Chlortetracyclini hydrochloridumpremiks do sporządzania paszyleczniczej(50 mg + 200 mg) /g 1 op. 10 kg1 op. 25 kg59099970448115909997044828RpRpświnia Ceva Sante Animale Ceva Sante Animale FR1126 1550 Tiamfenikol 25%, 250 mg/ml Thiamphenicolum roztwór do wstrzykiwań 250 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997018935 Rp bydło Biowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PLroztwór do wstrzykiwań dla bydła1127 1762 Tiamoscan 10% Tiamulini hydrogenofumaras granulat 100 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 10 kg1 op. 5 kg590999706687559099970668995909997066882RpRpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HU1128 1763 Tiamoscan 45% Tiamulini hydrogenofumaras granulat do sporządzania roztworudoustnego450 mg/g 1 op. 1 kg1 op. 100 g1 op. 5 kg590999704462059099970446135909997044637RpRpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Lavet Pharmaceuticals Ltd. HUStrona 70 z 77


1165 1667 Tylo-kel 75, proszek dosporządzania roztworudoustnegodla kur i świńTylosin tartrateproszek do sporządzania roztworudoustnego750 mg/g 1 torba 1333 g 5909990887033 Rp kuraświniaP.F.H.U. "Veta" Mariusz Hołownia Kela Laboratoria N.V. BE1166 1195 Tylovet L.A. 150 mg/ml;zawiesina do wstrzykiwań dlaświńTylosinum zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099970096125909997009605RpRpświnia Scan Vet Poland Sp. z o.o. Norbrook Laboratories Ltd. IRL1167 1861 Ubrolexin zawiesinadowymieniowa dla krówmlecznychw okresie laktacjiCefalexinum monohydricum +Kanamycini monosulfaszawiesina dowymieniowa200 mg100000 IU10 strzykawek20 strzykawek59099970077315909997007748RpRpbydło Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Univet Ltd. IRL1168 2161 Ubrostar Dry Cow zawiesinadowymieniowaPenethamati hydriodidum,Benethaminum penicillinum, Framycetinisulfaszawiesina dowymieniowa(100 mg + 280 mg + 100 mg)/5 20 tubostrzykawek 4,5 gml60 tubostrzykawek 4,5 g59099909303715909990930388RpRpbydło Cyton Biosciences Ltd Lohmann Animal Health GmbH& Co. KGDE1169 0920 Unguentum AmmoniiIchthammolum maść 100 mg/ 1g 1 pojemnik 150 g 5909997009346 Rp bydłoSulfobituminici 100 mg/g maśćkotdlakoni, bydła, świń, kóz, owiec,kozapsów i kotówkońowcapiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1170 0466 Unguentum Camphoratum, 100 Camphora maść 100 g/1 g 1 pojemnik 150 g 5909997006161 Rp bydłomg/g, maść dla bydła, koni,kozaowiec, kóz, świń i psowkońowcapiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1171 0653 Unguentum Iodo - CamphoratumIodium + Kalii iodidum +Camphora maść (10 mg + 50 g + 100 g) /g 1 op. 150 g 5909997006154 Rp bydło(10 mg + 50 mg + 100 mg)/ g,kozamaść dla bydła, koni, owiec i kózkońowcaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1172 0992 Unguentum Olei Jecoris Aselli, Jecoris aselli oleum maść 400 mg/1 g 1 pudełko 150 g 5909997009841 Rp bydło400 mg/g maść dla koni, bydła,kozaowiec, kóz, świń i psówkońowcapiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1173 0815 Unguentum Zinci Oxydati, 100mg/g, maść dla psów, bydła,koni,owiec, kóz i świńZinci oxidum maść 100 mg/ g 1 pojemnik 150 g 5909997008448 Rp bydłokozakońowcapiesświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1174 2057 Uniferon 200 mg/ml roztwór dowstrzykiwańFerrum in complexu cum dextrano roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 5 fiol. 100 ml12 fiol. 100 ml12 fiol. 200 ml20 fiol. 100 ml5909990833436590999083344359099908334505909990833467RpRpRpRpświnia (prosię) Pharmacosmos A/S Pharmacosmos A/S DK1175 1922 Unisol 100mg/ml roztwórdoustnydo podania w wodzie doEnrofloxacinum roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 1 l1 pojemnik 5 lpicia dla kurcząt i indyków1 słoik 250 ml590999704334059099970433575909997043333RpRpRpIndykkuraVETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Laboratorios Karizoo S.A. ES1176 1918 Unisol 25 mg/ml roztwór doustny Enrofloxacinum roztwór doustny 25 mg/ml 1 butelka 1 ldla cieląt1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml590999704317359099970431595909997043166RpRpRpbydło VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Laboratorios Karizoo S.A. ES1177 1919 Unisol 5 mg/ml roztwór doustnydla prosiątEnrofloxacinum roztwór doustny 5 mg/ml 1 butelka 250 ml 5909997043180 Rp świnia VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L Laboratorios Karizoo S.A. ES1178 2094 Urilin 40 mg/ ml syrop dla psów Phenylpropanolaminum syrop 40 mg/ ml 1 butelka 100 ml1 butelka 50 ml59099908725895909990872572RpRppies Dechra Limited Dales Pharmaceuticals SnaygillIndustrial EstateGB1179 2108 U-tab 2000 mg tabletkadomaciczna dla bydłaTetracyclini hydrochloridum tabletka domaciczna 2000 mg/ tabl. 1 blister 5 tabl.2 blistry 5 tabl.4 blistry 5 tabl.10 blistrów 5 tabl.20 blistrów 5 tabl.40 blistrów 5 tabl.590999088653159099908865485909990886555590999088656259099908865795909990886586RpRpRpRpRpRpbydło Eurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1180 0785 Uterotonic 5 mg/ml roztwór dowstrzykiwańPropranololi hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 50 amp. 10 ml 5909997009087 Rp koń Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Warszawskie ZakładyPOLFA S.A.Farmaceutyczne POLFA S.A.PL1181 1528 Utersol 5,06 g/ 100 g piankadomaciczna dla bydłaPovidonum iodinatum pianka domaciczna 5,06 g/ 100 g 1 op. 16,7 g 5909997017310 Rp bydło Drwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PL1182 564 Vagothyl 360 mg/g koncentrat Policresulenum koncentrat 360 mg/g 1 butelka 50 g 5909997018546 Rp bydłokozakońowcapiesświniaPabianickie Zakłady FarmaceutycznePolfa S.A.Pabianickie ZakładyFarmaceutyczne Polfa S.A.PLStrona 73 z 77


1183 1124 Vaiol-Vac liofilizat iSzczepionka przeciw ospie drobiu, żywarozpuszczalnik do sporządzaniazawiesiny do wstrzykiwań dla kurliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 butelek 1000 dawek 5909997004433 Rp kura Fatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT1184 796 Valbazen 10%, 10 g/ 100 mlzawiesina doustna dla bydła iowiecAlbendazolum zawiesina doustna 10 g/ 100 ml 1 op. 1 l1 op. 10 l1 op. 2,5 l1 op. 5 l5909997004037590999700406859099970040445909997004051RpRpRpRpbydłoowcaPfizer Trading Polska Sp. z o.o.Pfizer Animal Health S.A.Purna Pharmaceuticals NVBEBE1185 1463 Vanguard Plus 5, liofilizat i Szczepionka przeciwko nosówce psów,rozpuszczalnik do sporządzania parwowirusowej chorobie psów,zawiesiny do wstrzykiwań dla zakażeniom wywołanym przez wiruspsówparainfluenzy oraz zakażeniomadenowirusowymliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1 fiol. 25 dawek 5909997024523 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1186 1461 VANGUARD PLUS 7, liofilizat i Szczepionka przeciwko nosówce psów,rozpuszczalnik do sporządzania parwowirusowej chorobie psów,zawiesiny do wstrzykiwań dla zakażeniom wywołanym przez wiruspsówparainfluenzy, bakterie Leptospiracanicola, Leptospiraicterohaemorrhagiae oraz zakażeniomadenowirusowymliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań1x 25 dawek liof. + 25 dawek rozp. 5909997024578 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. , BE1187 1462 Vanguard Plus CPV EU,zawiesina do wstrzykiwań dlapsówSzczepionka przeciwko parwowirusowejchorobie psówzawiesina do wstrzykiwań 1 fiol. 25 dawek 5909997024615 Rp pies Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1188 1678 Vanguard R, zawiesina dowstrzykiwań dla psów, kotów,bydła, świń, owiec, kóz, koni ifretekSzczepionka przeciw wściekliźnie,inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań1 fiol. 10 ml1 fiol. 20 ml1 fiol. 5 ml5 fiol. 10 ml5 fiol. 20 ml5 fiol. 5 ml10 fiol. 1 ml10 fiol. 10 ml10 fiol. 20 ml10 fiol. 5 ml20 fiol. 1 ml25 fiol. 1 ml50 fiol. 1 ml100 fiol. 1 ml59099908534655909990853472590999085348959099906306225909990630646590999063060859099906305615909990630639590999063066359099906306155909990630578590999085349659099906305855909990630592RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpbydłofretkakotkozakońowcapiesświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Bioveta a.s. CZ1189 0951 Vecort 0,5 mg/ml roztwór dowstrzykiwańFlumetasonum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml 1 butelka 20 ml 5909997008813 Rp kotlispiesWarszawskie Zakłady Farmaceutyczne Warszawskie ZakładyPOLFA S.A.Farmaceutyczne POLFA S.A.PL1190 1753 Vecoxan 2,5 mg/ml zawiesinadoustnaDiclazurilum zawiesina doustna 2,5 mg/ml 1 butelka 1 l1 butelka 2,5 l1 butelka 200 ml1 butelka 5 lRpRpRpRpbydłoowcaJanssen Pharmaceutica N.V.Lusomedicamenta - SociedateTecnica Farmaceutica S.A.PT1191 1883 Vectin 22,75 mg tabletki do żuciaIvermectinum tabletka do żucia 22,75 mg/ 1 tabletka 7 tabl.dla koni60 tabl.59099970234345909997023441RpRpkoń Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT1192 1206 Ventipulmin granulat; 0,016 mg/gClenbuteroli hydrochloridum granulat 0,016 mg/g 1 op. 500 g 5909997008745 Rp koń Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer Ingelheim Pharmagranulat dla koniGmbH & Co. KGKlocke Pharma Service GmbHDEDE1193 0426 Vermisol; 75 mg/ 1 g, proszek do Levamisoli hydrochloridum proszek do sporządzania roztworu 75 mg/g 1 pojemnik 100 gsporządzania roztworu dla świń1 poemnik 150 g1 pojemnik 300 g1 pojemnik 500 g5909997018553590999701856059099970185775909997018584RpRpRpRpświnia Biofaktor Sp. z o.o. Biofaktor Sp. z o.o.Biofaktor Sp. z o.o.PLPL1194 0143 Vermitan 10%, zawiesinadoustnadla bydła i owiecAlbendazolum zawiesina doustna 10 g/100 ml 1 pojemnik 1 l1 pojemnik 5 l59099970158735909997015880RpRpbydłoowcaCeva Sante AnimaleCeva Phylaxia VeterinaryBiologicals Co. Ltd.HU1195 1962 Versifel CVR liofilizat i szczepionka przeciwko panleukopenii,rozpuszczalnik do sporządzania herpeswirozie i kaliciwirozie kotówzawiesiny do wstrzykiwańliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań10 fiol. x 1 dawka liof. + 10 fiol.x 1 ml rozp.25 fiol. x 1 dawka liof. + 25 fiol. x 1 ml rozp.100 fiol. x 1 dawka liof. + 100 fiol. x 1 ml rozp.590999706660859099970666155909997066622RpRpRpkot Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health BE1196 0723 Vetacyclinum pulvis, 50 mg/ g,proszek do sporządzaniaroztworudoustnego dla bydła,świń i kurTetracyclini hydrochloridumproszek do sporządzania roztworudoustnego50 mg/g 1 pojemnik 200 g 5909997020921 Rp bydłokuraświniaVetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. PL1197 2132 Vetaflunix 50 mg/ml roztwór do Flunixini megluminum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 100 mlwstrzykiwań dla koni, bydła, świń1 butelka 50 mli psów59099908963945909990896400RpRpbydłokońpiesświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL1198 1371 Vetahepar 100 mg/ml roztwór do Menbutonum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997016016 Rp bydłowstrzykiwań dla bydła, owiec,końkoni, świń i psówowcapiesświniaVET-AGRO sp z o.o. VET-AGRO sp z o.o. PLStrona 74 z 77


1199 1456 Vetaketam 100 mg/ml roztwór doKetaminum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 10 mlwstrzykiwań dla psów, kotów,1 butelka 20 mlkoni, bydła, owiec i świń1 butelka 50 ml590999702280259099970228195909997022826LwLwLwbydłokotkońowcapiesświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL1200 0697 Vetalgin 500 mg/ml roztwór dowstrzykiwańMetamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 500 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997016795 Rp bydłokozakońowcapiesświniaIntervet International B.V. Intervet International GmbH DE1201 1067 Vetamectin, 10 mg/ 1 ml, roztwór Ivermectinum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 1 butelka 100 mldo wstrzykiwań dla bydła, owiec i1 butelka 20 mlświń1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml5909997020662590999702064859099970206795909997020655RpRpRpRpbydłoowcaświniaPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL1202 1917 Vetaprofen 10 % roztwór dowstrzykiwań dla bydła i koniKetoprofenum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999704311159099970431285909997043104RpRpRpbydłokońP.F.H.U. "Veta" Mariusz Hołownia Kela Laboratoria N.V. BE1203 0417 Vetaraxoid; 10 mg + 5 mg;hydroksyzyny chlorowodorek +prednizolon/tabletki dla psów ikotówHydroxyzinum + Prednisolonum tabletka 10 mg + 5 mg 1 butelka 25 tabl.1 butelka 100 tabl.59099900507415909990050758RpRpkotpiesPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BE1204 1493 Vetaxyl 20 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, koni,psów i kotówXylazinum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 1 butelka 20 ml1 butelka 50 ml59099970219595909997021966RpRpbydłokotkońpiesPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe VetAgro Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoWielobranżoweVet-Agro Sp. zo.o.PL1205 1343 Veteglan 0,075 mg/ml roztwór doD-Cloprostenolum roztwór do wstrzykiwań 0,075 mg/ml 1 butelka 10 mlwstrzykiwań dla bydła, świń i1 butelka 20 mlkoni59099970205705909997020587RpRpbydłokońświniaLaboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1206 1932 Vetergesic vet, 0,3 mg/ml Buprenorphini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/ml 1 fiol. 10 ml 5909990630004 Rp kotroztwór do wstrzkiwań dla psów ipieskotówReckitt Benckiser Healthcare (UK)LimitedPatheon UK Ltd.Reckitt Benckiser Healthcare(UK) LimitedGBGB1207 2070 Vetmedin 1,25 mg tabletki dorozgryzania i żucia dla psówPimobendanum tabletki do rozgryzania i żucia 1,25 mg 50 tabl.100 tabl.59099908467885909990846795RpRppiesBoehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHMEDA Manufacturing GmbHDEDE1208 2071 Vetmedin 2,5 mg tabletki dorozgryzania i żucia dla psówPimobendanum tabletki do rozgryzania i żucia 2,5 mg 50 tabl. 5909990846801 Rp pies Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHMEDA Manufacturing GmbHDEDE1209 1311 Vetmedin 2,5 mg, kapsułkitwarde dla psówPimobendanum kapsułka twarda 2,5 mg 100 kaps. 5909997016818 Rp pies Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Klocke Pharma Service GmbH DE1210 2072 Vetmedin 5 mg tabletki dorozgryzania i żucia dla psówPimobendanum tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg 50 tabl. 5909990846825 Rp pies Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Boehringer IngelheimVetmedica GmbHMEDA Manufacturing GmbHDEDE1211 1312 Vetmedin 5 mg, kapsułki twardedla psówPimobendanum kapsułka twarda 5 mg 100 kaps. 5909997016825 Rp pies Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Klocke Pharma Service GmbH DE1212 73 Vetminth, 24 g + 3 g/100 ml,pasta dla psów i kotówNiclosamidum + Oxybendazolum pasta doustna (24 g + 3 g)/100 ml 1 tubostrzykawka 10 ml1 tubostrzykawka 25 ml1 tubostrzykawka 5 ml590999702033459099970203415909997020327RpRpRpkotpiesVirbac S.A. Virbac S.A. FR1213 1992 Vetmulin 100 g/kg premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńTiamulini hydrogenofumaraspremiks do sporządzania paszyleczniczej100 g/kg 1 worek 1 kg1 worek 20 kg1 worek 5 kg590999063308159099906331045909990633098RpRpRpświnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG1214 2106 Vetmulin 100 mg/g granulatdoustny dla świńTiamulini hydrogenofumaras granulat doustny 100 mg/ g 1 worek 0,25 kg1 worek 1 kg59099908864875909990886494RpRpświnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG1215 2107 Vetmulin 125 mg/ml roztwór Tiamulini hydrogenofumaras roztwór doustny 125 mg/ g 1 butelka 1 l 5909990886470 Rp świnia Huvepharma NV BIOVET JSC BGdoustny do podania w wodzie dopicia dla świń1216 2105 Vetmulin 162 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla świńTiamulinum roztwór do wstrzykiwań 162 mg/ g 1 fiol. 100 ml 5909990886463 Rp świnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG1217 1993 Vetmulin 20 g/kg premiks dosporządzania paszy leczniczejdla świńTiamulini hydrogenofumaraspremiks do sporządzania paszyleczniczej20 g/kg 1 worek 20 kg1 worek 5 kg59099906331355909990633128RpRpświnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG1218 1991 Vetmulin 450 mg/g granulat dopodania w wodzie do picia dlaświńTiamulini hydrogenofumaras Granulat do podania w wodzie do picia 450 mg/g 1 torebka 1000 g 5909990633142 Rp świnia Huvepharma NV BIOVET JSC BG1219 0192 Veto-Mag; 20 g/ 100 ml roztwórdo wstrzykiwań dla bydłaMagnesium sulfuricum roztwór do wstrzykiwań 20,0 g/ 100 ml 1 butelka 100 ml 5909997017204 Rp bydło Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PLStrona 75 z 77


1220 1772 Vetoryl 10 mg kapsułki twardedla psówTrilostanum kapsułka twarda 10 mg 3 blistry 10 kaps. Rp pies Dechra Limited Dales Pharmaceuticals SnaygilIndustrial EstatePenn Pharmaceuticals ServicesLimitedGBGB1221 1722 Vetoryl 120 mg kapsułki twarde Trilostanum kapsułka twarda 120 mg / 3 blistry 10 kaps. 5909990915071 Rp pies Dechra Limited Dales Pharmaceuticals SnaygilIndustrial EstatePenn Pharmaceuticals ServicesGBGB1222 1720 Vetoryl 30 mg kapsułki twarde Trilostanum kapsułka twarda 30 mg/ kapsułkę 3 blistry 10 kaps. 5909990915095 Rp pies Dechra Limited Dales Pharmaceuticals SnaygilIndustrial EstatePenn Pharmaceuticals ServicesGBGB1223 1721 Vetoryl 60 mg kapsułki twarde Trilostanum kapsułka twarda 60 mg/kapsułkę 3 blistry 10 kaps. 5909990915088 Rp pies Dechra Limited Dales Pharmaceuticals SnaygilIndustrial EstatePenn Pharmaceuticals ServicesGBGB1224 0808 Vetramycin maść dowymieniowa Benzylpenicillinum procainum +dla bydłaDihydrostreptomycini sulfas + VitaminumA(Retinoli palmitas) + Calcii pantothenasmaść dowymieniowa(1000000 j.m. + 1 000000 j.m. 12 turbostrzykawek 5909997023595 Rp bydło Alvetra u. Werfft GmbH Sanochemia Pharmazeutika AG AT+10000 j.m. + 100 mg)) /gBenzylpenicillinum procainum+Dihydrostreptomycini sulfas +Vitaminum A (Retinoli palmitas)+ Calcii pantothenas1225 1761 Vetrimoxin 50 Amoxicillinum trihydricum proszek do sporządzania roztworudoustnego50 g/100 g 1 pojemnik 1 kg1 sasz. 100 g59099970446995909997044682RpRpIndykbydłokuraświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR1226 1889 Vetrimoxin 50 mg/g premiks do Amoxicillinumsporządzania paszy leczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej50 mg/ g 1 worek 10 kg1 worek 25 kg59099970239395909997023946RpRpświnia Ceva Sante Animale Ceva Vetem S.p.A. IT1227 0362 Vetrimoxin L.A. 15g/ 100 ml,zawiesina do wstrzykiwań dlabydła i świńAmoxicillinum trihydricum zawiesina do wstrzykań 15 g/100 ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 500 ml590999700591159099970059285909997005935RpRpRpbydłoświniaCeva Sante Animale Ceva Sante Animale FR1228 1231 VH liofilizat do sporządzaniazawiesiny dla kur i indykówSzczepionka przeciw rzekomemupomorowi ptaków (chorobie Newcastle),żywaliofilizat do sporządzania zawiesiny10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 500 dawek10 butelek 5000 dawek59099970230075909997023014590999702302159099970229945909997023038RpRpRpRpRpIndykkuraABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1229 1232 VH+H-120 liofilizat doSzczepionka przeciw zakaźnemu liofilizat do sporządzania zawiesinysporządzania zawiesiny dla kur zapaleniu oskrzeli i rzekomemu pomorowiptaków (chorobie Newcastle), żywa10 butelek 1000 dawek10 butelek 2000 dawek10 butelek 2500 dawek10 butelek 500 dawek10 butelek 5000 dawek59099970230525909997023069590999702307659099970230455909997023083RpRpRpRpRpkura ABIC Polska Sp. z o.o. ABIC Polska Sp. z o.o. PL1230 1613 Virbactan 150 mg maśćdowymieniowaCefquinom maść dowymieniowa 150 mg/3 g 4 tubostrzykawki 3 g20 tubostrzykawek 3 g24 tubostrzykawki 3 g60 tubostrzykawek 3 g120 tubostrzykawek 3 g59099970438525909997043869590999083068859099970438765909990830695RpRpRpRpRpbydło Virbac S.A. Intervet International GmbHVirbac S.A.DEFR1231 0119 Vit. E 50 + Se pro inj., (50 mg + Int-rac-alfa-Tocopherylis acetas, Natrii0,5 mg)/ml, roztwór do seleniswstrzykiwań dla bydła, koni,świń, owiecroztwór do wstrzykiwań (50 mg + 0,5 mg) /ml 1 butelka 100 ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999701567559099970156825909997015668RpRpRpbydłokońowcaświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1232 0969 Vitaminum B1, 25 mg/ml, roztwórThiamini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909997016078 Rp Indykdo wstrzykiwańbydłokońkuraowcapiesBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1233 0991 Vitaminum C 10% Inj. 100 Acidum ascorbicum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 butelka 100 ml 5909997016061 Rp bydłomg/ml,roztwór do wstrzykiwańkotdożylnych i domięśniowych dlakońkoni, bydła, świń, psów, kotów ilislisówowcapiesświniaBiowet Puławy Sp. z o.o. Biowet Puławy Sp. z o.o. PL1234 0733 Vitazol AD3E płyn (50 000 j.m. + Vitaminum A, Cholekalcyferolum, int-rac25 000 j.m. + 20 mg)/ml, płyn alfa-Tocopherylis acetasdoustny dla bydła, owiec, koni,świń i kurpłyn doustny (50 000 j.m. + 25 000 j.m. + 20 1 butelka 100 mlmg) /ml1 butelka 1000 ml1 butelka 250 ml590999701584259099970158665909997015859RpRpRpbydłokońkuraowcaświniaDrwalewskie Zakłady PrzemysłuBioweterynaryjnego S.A.Drwalewskie ZakładyPrzemysłuBioweterynaryjnegoS.A.PLStrona 76 z 77


1235 1269 Węgiel leczniczy 100 g/ 100 g,proszek do sporządzaniazawiesiny doustnejCarbo medicinalisproszek do sporządzania zawiesinydoustnej100 g/100 g 1 op. 100 g1 op. 1000 g1 op. 500 g590999702255059099970225745909997022567RpRpRpIndykbydłogołąbkotkozakońkuraowcapiesświniaPrzedsiębiorstwo FarmaceutyczneOkoniewscy "Vetos- Farma" Sp. z o.o.PrzedsiębiorstwoFarmaceutyczne Okoniewscy"Vetos- Farma" Sp. z o.o.PL1236 0954 Witamina AD3E 80/40/20 Vitaminum A, Cholekalcyferolum, int-racpro.inj.,(80,000 I.U + 40,000 I.U. alfa-Tocopherylis acetas+20,0 mg)/ ml, roztwór dowstrzykiwańroztwór do wstrzykiwań (80 000 j.m. + 40 000 j.m. + 20 1 butelka 100 mlmg) /ml1 butelka 250 ml1 butelka 50 ml590999701576759099970157745909997015750RpRpRpbydłokotkozakońowcapiesświniaEurovet Animal Health B.V. Eurovet Animal Health B.V. NL1237 1862 Xeden 15 mg tabletki dla kotów Enrofloxacinum tabletka 15 mg 12 tabl.24 tabl.60 tabl.96 tabl.120 tabl.59099970077555909997044040590999704405759099970440645909997007762RpRpRpRpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1238 1864 Xeden 150 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletka 150 mg 12 tabl.120 tabl.59099970077935909997007809RpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1239 2040 Xeden 200 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletka 200 mg 2 blistry 6 tabl.20 blistrów 6 tabl.59099971937245909997193731RpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1240 1863 Xeden 50 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletka 50 mg 10 tabl.100 tabl.59099970077795909997007786RpRppies Laboratories Sogeval Laboratories Sogeval FR1241 1185 Xylapan 20 mg/ml roztwór dowstrzykiwań dla bydła, koni,psów i kotówXylazinum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml (w postaci ksylazyny 1 butelka 50 ml 5909997021911 Rp bydłochlorowodorku 23,30 mg/ml)kotkońpiesVetoquinol Biowet Sp. z o.o Vetoquinol Biowet Sp. z o.o PL1242 0957 Yersi-Fishvax zawiesina dlapstrągów i ryb łososiowatychSzczepionka przeciw jersiniozie(chorobie Red Mouth)zawiesina1 butelka 100 ml1 butelka 1000 ml59099970165595909997017167RpRppstrągryby łososiowateFatro S.p.A. Fatro S.p.A. IT1243 2126 Zincopremix 1000 mg/g premiks Zinci oxidumdo sporządzania paszyleczniczejdla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej1000 mg/ g 1 worek 25 kg 5909990892747 Rp świnia (prosię) Andres Pintaluba S.A. Andres Pintaluba S.A. ES1244 1363 Zipyran Plus tabletki dla psów Praziquantelum + Pyranteli embonas +Febantelumtabletka 50 mg + 145 mg + 150 mg 2 blistry 2 tabl.1 blister 10 tabl.25 blistrów 10 tabl.590999701973459099970197415909997019758RpRpRppies Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1245 1724 Zitac vet 100 mg tabletki dlapsówcimetidinum tabletka 100 mg 3 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099908809665909990880973RpRppies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT1246 1725 Zitac vet 200 mg tabletki dlapsówcimetidinum tabletka 200 mg 3 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099908809045909990880935RpRppies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT1247 1723 Zitac vet 50 mg tabletki dla psów cimetidinum tabletka 50 mg 3 blistry 10 tabl.10 blistrów 10 tabl.59099908809425909990880959RpRppies Intervet International B.V. Intervet GesmbH AT1248 2152 Zobuxa 100 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletki 100 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabletek10 blistrów (10 tabletek)59099909153615909990915378RpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR1249 2150 Zobuxa 15 mg tabletki dla kotów Enrofloxacinum tabletki 15 mg/ tabletkę 1 blister 10 tableteki małych psów10 blistrów (10 tabletek)59099909153235909990915330RpRpkotpiesNovartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR1250 2149 Zobuxa 150 mg tabletki dla psów Enrofloxacinum tabletki 150 mg/ tabletkę 1 blister 10 tabletek10 blistrów (10 tabletek)59099909152935909990915309RpRppies Novartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR1251 2151 Zobuxa 50 mg tabletki dla kotów Enrofloxacinum tabletki 50 mg/ tabletkę 1 blister 10 tableteki psów10 blistrów (10 tabletek)59099909153475909990915354RpRpkotpiesNovartis Animal Health d.o.o. Novartis Sante Animale S.A.S. FR1252 1708 Zoobiotic 5% Premix Globulit Amoxicillinum premiks do sporządzania paszyleczniczej w postaci zgranulowanegoproszku50 mg/g 1 worek 25 kg 5909997073439 Rp świnia Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1253 1936 Zoobiotic Globulit 150 mg/g AmoxicillinumPremiks do sporządzania paszyleczniczej dla świńpremiks do sporządzania paszyleczniczej150 mg/g 1 torba 25 kg 5909990630202 Rp świnia Laboratorios Calier S.A. Laboratorios Calier S.A. ES1254 1485 Zoosal T, liofilizat iSzczepionka przeciwko zakażeniomrozpuszczalnik do sporządzania wywołanym przez Salmonellazawiesiny dla gołębityphimuriumliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny1 fiol. liof. 20 dawek + rozp. 10 ml1 fiol. liof. 50 dawek + rozp. 25 ml59099970424975909997042503RpRpgołąb IDT Biologika GmbH IDT Biologika GmbHSolupharm GmbHDEDE1255 1329 Zylexis, liofilizat iImmunomodulatorrozpuszczalnik do sporządzaniazawiesiny do wstrzykiwańliofilizat i rozpuszczalnik dosporządzania zawiesiny dowstrzykiwań> 230 IFN/ ml 1 x 10 dawek1 x 20 dawek5 x 2 dawki10 x 1 dawka1 x 50 dawek59099970045325909997004549590999700452559099970045185909997004556RpRpRpRpRpbydłokotkońpiesświniaPfizer Trading Polska Sp. z o.o. Pfizer Animal Health S.A. BEStrona 77 z 77

More magazines by this user
Similar magazines