Broszura Osiris 65 EC - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Broszura Osiris 65 EC - BASF Polska

Osiris ®Zobacz efekt Osiris ®


Motoryzacja...... to jeden z naszych ulubionych tematów.Produkty BASF znajdują się w niemal każdejczęści samochodu! Czy wiesz, że dziękizastosowaniu lekkich konstrukcji z tworzywsztucznych, można obniżyć wagę samochodu?Auto lżejsze o 100 kg to mniejsze spalanie paliwao około 0,4 litra na 100 kilometrów..Osiris ®Spis treści4 Wstęp5 Innowacyjna formulacja10 Zwalczane choroby15 Zalecenia stosowania16 Charakterystyka produktu


Osiris ®Zobacz efekt Osiris ®Osiris jest nowym skutecznym fungicydem o szerokimspektrum zwalczanych chorób liści i kłosów w zbożach.Osiris zawiera dwie substancje aktywne z grupy azoli: epoksykonazol i metkonazol. Ma zaawansowanąformulację zapewniającą doskonałe i długotrwałe działanie ochronne. Obie substancje aktywne połączonew nowej zaawansowanej formulacji znacząco podnoszą skuteczność ochrony fungicydowej doniespotykanego dotąd poziomu!INNOWACYJNA FORMULACJANowa formulacja fungicydu Osiris decyduje o doskonałej przyczepności, szybkości wchłaniania sięoraz rozprzestrzeniania się substancji aktywnych.Osiris rozprzestrzenia się wyjątkowo dobrze, pokrywa bardzo dużą powierzchnię chronionej rośliny.Substancje aktywne mogą dokładnie przenikać przez powierzchnię do wnętrza rośliny, chroniąc jąkompleksowo. Proces ten jest wspomagany przez wysoki udział dodatków odpowiedzialnych za szybkiewchłanianie nawet w trudnych warunkach. Substancje aktywne są szybko wchłanianie przez powierzchnięliści i aparaty szparkowe – i rozprzestrzeniają się w przestrzeniach międzykomórkowych.Osiris ®45


Osiris ®Zobacz efekt Osiris ®Szybkie pobieranie- Natychmiastowa penetracja i rozprzestrzenianie się wewnątrz liściai warstwy woskowej- Doskonałe działanie fungicydowe- Wybitna odporność na zmywanie przez deszczKąt pokrycia kropli preparatu charakteryzuje zdolność zwilżania powierzchni liścia. Krople fungicyduOsiris szybko się rozprzestrzeniają i tworzą cienką warstwę na powierzchni liścia. W trudnych warunkachaplikacji zdolność ta odgrywa istotną rolę. Natychmiastowe rozprzestrzenianie i szybkie wbudowywaniesubstancji aktywnych w warstwę woskową liścia – jest to podstawowy warunek doskonałejodporności na zmywanie.Cechy te gwarantują przewagę nad innymi preparatami zarówno w przypadku działania interwencyjnego,jak i zapobiegawczego.Produkt porównawczyDoskonała odporność na zmywanie przez deszcz po zastosowaniu fungicyduOsiris – doświadczenie szklarniowe, patogen: rdza brunatnaOsiris ®bez deszczu20 mm deszczu, 15 minpo zabieguporażenie rdząbrunatną w %Osirisstandardkontrola1 s 10 s 60 s0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 10067


Zobacz efekt Osiris ®Formulacja fungicydu Osiris zawiera trzy razy więcej adiuwantówniż rynkowy standard.Osiris ® 9Krople cieczy roboczej przywierają bardzo ściśle do powierzchni rośliny, zapewniając wyjątkowo dokładnepokrycie. Ta właściwość jest szczególnie istotna w przypadku późniejszych zabiegów fungicydowych,kiedy rośliny osiągnęły wyższe stadia rozwojowe i konieczna jest ochrona dużej powierzchnizielonej liści. Jednocześnie cecha ta jest bardzo ważna w zwalczaniu Fusarium. Kluczową kwestiąw zwalczaniu tego patogena jest penetrowanie przez substancje aktywne nie tylko powierzchni kłosa,ale także jego wnętrza – dostają się one do miejsc, gdzie patogeny Fusarium infekują kłos.Szybkie i całościowe zwilżenie kłosa zapewnia prawidłową ochronę przed wszystkimi chorobami kłosa, zwłaszczaprzed Fusariuminnerozpuszczalnik organicznywodainnerozpuszczalnik organicznybezpośredniopo opryskiwaniu po 0,1 sek. po 0,5 sek.Woda – nieaktywnapowierzchniowoOsiris ®– bardzo szybkierozprzestrzenianiei wnikaniePEŁNE POKRYCIE ZIARNIAKAadiuwantyadiuwantysubstancja aktywnametkonazolepoksykonazol89


■ Zobacz efekt Osiris i przekonaj się, jak wyjątkowodziała każda jego kropla■ Buduj z Osirisem doskonałą jakość plonui odnieś piramidalny sukcesFungicyd81071651PL1102-PolandZobacz efekt Osiris ®CHOROBY – szerokie spektrum zwalczanych patogenówwe wszystkich gatunkach zbóżRdza brunatnaRdza jęczmieniaCzerń zbóżFuzarioza zbóżZboża porażane są przez wiele gatunków grzybów z rodzaju Fusarium. Grzyby te tworzą komplekschorób występujących na nasionach, siewkach i roślinach. Późniejsze infekcje, szczególnie w okresiekwitnienia zbóż doprowadzają do zakażenia ziarna. Prowadzi to w konsekwencji do strat plonu (ziarnonie jest w pełni wykształcone i zaliczane jest jako tzw. poślad), znacznej obniżki jego jakości i wytworzeniamykotoksyn w ziarnie. Normy unijne określają dopuszczalne ilości tych substancji w ziarnie,mące i produktach mącznych przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi i zwierząt.Łamliwość podstawy źdźbłaSeptorioza plewOsiris – skuteczna ochrona przed chorobami.% porażenie fuzarium w fazie BBCH 75-8560Osiris – najlepsza jakość ziarna.Zawartość mykotoksyn DON50Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaZobacz efekt Osiris ®10Lzawartość netto:Osiris ® 65 EC® zarejestrowany znak handlowy BASFBrunatna plamistość liści%40302010Septorioza paskowana liściRynchosporioza zbóżżytojęczmieńpszenżytopszenicaMączniak prawdziwyFuzarioza kłosówPlamistość siatkowa jęczmieniawystępuje częstowystępuje mniej często lub wcaleOsiris ® 110kontrolaOsiris2 l/haproduktporównawczy A1 l/haŹródło: Francja, Niemcy, Węgry, ARS Lihof 2007-2009 (n = 23); 1 zabiegw fazie BBCH 61-69produktporównawczy B1,5 l/hakontrolaOsiris2 l/haproduktporównawczy A1 l/haŹródło: Francja, Niemcy, Węgry, ARS Lihof 2007-2009 (n = 23); 1 zabiegw fazie BBCH 61-69produktporównawczy B1,5 l/ha• Porażenie Fusarium następuje najczęściej w fazie kwitnienia• Dla osiągnięcia optymalnej skuteczności grzybobójczej fungicyd powinien dotrzeć w odpowiednim czasie downętrza plew• Dzięki innowacyjnej formulacji Osiris cechuje doskonała przyczepność oraz rozprzestrzenianie się do wnętrzaplew kłosów• Liczne doświadczenia wykazały, że zastosowanie fungicydu Osiris znakomicie wpływa na redukcję mykotoksyn1011


Zobacz efekt Osiris ®Osiris ®Septoriozy13Septorioza paskowana liści (Septoria tritici) oraz septorioza plew (Septoria nodorum) są jednymi z najgroźniejszychchorób zbóż na terenie Polski. Często powodują one istotną obniżkę plonu, szczególniew latach mokrych i ciepłych. W badaniach obserwowano obniżkę plonu nawet do 50%.Osiris – skuteczna ochrona przed chorobami.% porażenia septoriozą paskowaną liści60WYŻSZY PLONOsiris – zwyżka plonu. Pszenica ozima, zabieg w fazie BBCH 55-658580zwyżkaplon+ 5 dt/haekstra%504030dt/ha7570201065kontrola produkt porównawczy A produkt porównawczy B Osiris 2 l/ha0kontrola produkt porównawczy Osiris 2 l/haSeptorioza paskowana liściŹródło: doświadczenia polowe Polska, Czechy, Węgry 2006-2010Źródło: doświadczenia polowe, Europa 2007-2009; jeden zabieg w fazie 61-691213


Zobacz efekt Osiris ®Osiris ®Doskonałe działanie preparatu Osiris nie ogranicza się jedynie do pszenic.Dotyczy ono również upraw pszenżyta, żyta, jęczmienia ozimego i jarego,gdzie preparat wykazuje doskonałe działanie w zwalczaniu chorób podstawyźdźbła, mączniaka, rynchosporiozy, rdzy i plamistości siatkowej jęczmienia.15Jęczmień jary.% porażenia plamistością siatkową, ocena w BBCH 75Pszenżyto ozime.% porażenia septoriozą paskowaną liści, ocena w BBCH 75ZALECENIA STOSOWANIAZalecany do późnych (ostatnich)zabiegów, ale także bardzoskuteczny we wcześniejszychzabiegach – do ochrony górnychliści2015105015,75kontrola83,32,63Osiris81,72,88produktporównawczy1009080706050403020100403530252015105027,5kontrola92,72 2Osiris92,7produktporównawczy1009080706050403020100Termin zabiegu:A: BBCH 49-51% porażenia% skutecznościTermin zabiegu:A: BBCH 37-39% porażenia% skuteczności1415


Osiris ®Informacje o produkcieDlaczego Osiris?ZAAWANSOWANA FORMULACJADziała każda kropla – dokładnie tam, gdzie powinnaNAJLEPSZA JAKOŚĆ ZIARNA I MAKSYMALIZACJA ZYSKU Z UPRAWYBardzo skuteczny w zwalczaniu chorób kłosa – Fusarium i redukcja DONSZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓBNie przewiduj, jakie patogeny mogą zaatakować – zastosuj pełną kontrolęProdukty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanychcelów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosiżadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów.Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów.Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminyzabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np.szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunkównie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadkiproducent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacjedotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

More magazines by this user
Similar magazines