Hydrokrakování - proces pro výrobu moderních paliv - Česká ...

ceskarafinerska.cz

Hydrokrakování - proces pro výrobu moderních paliv - Česká ...

www.ceskarafinerska.czObsahHistorie hydrokrakování, původní jednotkyVýstavba jednotky PSP v ZálužíTechnologie a provoz PSPSpolečné milníky rafinérie a jednotky PSPSpolečné milníky rafinérie, jednotky PSPa petrochemieIntenzifikace IIZávěrHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czHydrogenace, používané ve zpracování ropy, bylynejčastěji v mírné formě jako hydrogenační rafinace.Pokud existovaly hydrokraky, jednalo se o procesyvyužívající méně aktívní katalyzátory naalumosilikátovém nosičia pracující s velkými objemy katalyzátoru.V roce 1965 postavila americká společnost Unocal v LosAngeles první moderní hydrokrak, pracující se dvěmakatalytickými systémy ­ předrafinačním a krakovacím).Využití zeolitických katalyzátorů pro krakování bylopřevratným aktem, který umožnil rozvinutí veškerýchpředností procesu hydrokrakování – zejména jehovysokou variabilitu a flexibilitu.Hydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czV 80.letech započala příprava výstavby nové hydrokrakovací jednotky v Záluží.Koncepce narážela na stále poměrně limitovanou spotřebu pohonných hmotv Československu a na záměr postavit hydokrakovací jednotku ve Slovnaftu.Byla proto zvolena forma mírného hydrokraku, kde hlavním produktem byl nezkonvertovaný olejpro ethylenovou jednotku. Řešení umožnilo uvolnit plynový olej a benzín (používaný původně proethylenovou jednotku) pro potřebu výroby paliv a nahradit je surovinou pocházející z hluboképřeměny ropy.Byla vybrána technologie firmy Unocal (USA), pracující za vysokého tlaku při mírné konverzi, cca40 – 50 %.Synergie rafinérie a ethylenové jednotky byly takto maximálně využity.Výtěžková struktura žádaných petrochemických produktů z hydrokrakové suroviny je podobnástruktuře z benzínu – zatímco zvolená technologie mírného hydrokrakování ušetřila mnohoenergií a vodíku.Hydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czJednotka pracuje při tlaku 16,0 – 17,0 MPa. Prvníreaktor je určen k odsíření, denitrifikaci surovinya k sycení aromátů, surovina se hluboko prorafinuje.Reaktor má dominantní vliv na snížení indexu BMCI,což je index charakterizující míru rafinacenezkonvertovaného zbytku a je klíčovým parametrempro další zpracování produktu v ethylenové jednotce.Ve druhém reaktoru, který je vybaven zeolitickýmkatalyzátorem, dochází zejména ke štěpení těžkýchpodílů.Jednotka se provozuje spolehlivě 20 leta stala se oporou rafinérie v řešení technologickýchpřeměn, které si vyžadoval další vývoj. Změnyvycházely zejména z respektování požadavkůna ekonomii výroby a z legislativy na ochranu životníhoprostředí.Hydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czNová evropská legislativa výroby čistýchpaliv a dieselizace osobní a komerčnípřepravyHydrokrakové jednotky bývají považovány za zvlášťvýhodné pro výrobu bezsirných paliv (paliva do 10 ppmsíry). Plynový olej z hydrokrakové jednotky Českérafinérské obsahuje do 2ppm síry. Je proto výhodnoukomponentou.V roce 2002 získávají pracovníci ČeR prostřednictvímČAPPO informaci o nadcházející dieselizaci motorovéhoparku připravované v Evropě v důsledku parametruemise CO 2 na km jízdy. Využití naftového motoru sestává nutností a situace bude mít obrovský vliv nazměnu proporcí výroby/spotřeby motorové naftya autobenzínu.Česká rafinérská musí řešit tento vývoj pro obě svérafinérie.Hydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czNová evropská legislativa výroby čistýchpaliv a dieselizace osobní a komerčnípřepravyPředpověď z r. 2002, že v Evropě bude do roku 2015chybět 15 mil. t motorové nafty a 10 mil. t autobenzínubude přebývat, se začíná naplňovat i na českém trhu.V Evropě jsou současné prognózy ještě horší.V této situaci nastává problém s uplatněním fluidněkrakovacích jednotek.Hydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czSituace v trendu spotřeby autobenzínu a motorové nafty v České republiceHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czUspořádání hydrokrakovací a ethylenové jednotky opětnabídlo synergii.Zvýšení konverze a výkonu hydrokraku může přispět kezvýšení výroby motorové nafty a naopak deficit vevýrobě nezkonvertovaného oleje povede k použitínadbytečného benzínu jako suroviny pro ethylenovoujednotku.Na tomto principu byla založena druhá intenzifikacejednotky. Návrh byl vypracován ve spolupráci se SGSIa využíval možnosti vyšší konverze (až 71 %) a vyššíhovýkonu (do 160 t/h).Z technologických principů se jedná především o:maximální využití objemu stávajících reaktorů pro většímnožství katalyzátorupoužití moderních distribučních paterdosažení maximálního výtěžku středních destilátůmožnost výroby leteckého petrolejeúprava destilační sekceHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czHlavní principy modifikaceReaktoryZvětšení množství katalyzátoru, instalace HDrozdělovacích paterPředehřívač cirkulačního plynuZvýšení výkonu vložením další konvekční sekceChladič odtahu reaktoruRozšířeníNástřikové čerpadloNový motor, úpravaCirkulační kompresorÚpravaČerpadla promývací vodyVýměnaHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czHlavní principy modifikace (pokračování)Úprava destilační sekcePřepatrování debutanizéru, frakcionátoru a redestilace benzínu, instalace odběrovéhopatra pro letecký petrolej, instalace druhého předehřívače pro frakcionátor, modifikaceteplovýměnného systému a čerpadelVyužití stávajícího objemu reaktorů, pokroku v chemickém inženýrstvía katalytické chemiiHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czHlavní proměnnéKonverze (40­71%) – Katalyzátor, výtěžkové schémaSurovina a její kvalita, obsah síry, dusíku,Conradsonův zbytek, obsah kovů, přítomnosttěžkých frakcíBMCI nezkonvertovaného oleje (při vyšší konverzivýhodnější pro etylenovou jednotku)Výtěžek středních destilátů a jejich kvalitaKatalyzátory v současné doběRafinační:Hydrokrakovací:KF­848 1.3 QHC­26L/HC­43LTHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czProjekt intenzifikaceProjektové činnosti ­ BDEP a prováděcí projektzpracován firmou ABB Lummus( CB &I)EPC fázi (realizaci) rovněž uskutečnila ABBLummusCelkové náklady: 680 mil. KčKontrakt podepsán 13. 4. 2006Jednotka byla předána k najetí 10. 11. 2007Převážná část aktivit proběhla během zarážky 2007Najetí zařízení na plný výkon proběhlo bez vážnějšíchproblémůHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czVýhody intenzifikace hydrokrakuUnikátní příležitost pro řešení naléhavých problémůsoučasné dobyVyužití synergií celkuÚloha ve výrobě čistých palivZlepšení podmínek pro ethylenovou jednotkuLepší využití obou rafinériíMinimalizuje či eliminuje výrobu topných olejůPřiměřené náklady na projektHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czČeská rafinérskáprovozuje hydrokrakování v rafinerii Litvínovdostatek vodíku vyráběného Unipetrolem parciálníoxidací těžkých ropných zbytků3 jednotky (2 původní jednotky a hydrokrak firmyUnocal)poslední intenzifikace jednotky Unocal řeší zvyšující sepoptávku po motorové naftěmaximální uplatnění synergií v litvínovském areáluHydrokrakování ­ proces pro výrobu moderních paliv


www.ceskarafinerska.czDěkuji za pozornosta přeji příjemnýpobyt v ČeskérafinérskéIng. Milan VitvarTel : 476 164 477E­mail : milan.vitvar@crc.cz

More magazines by this user
Similar magazines