Prijevod Elementary Loss Prevention goes Advanced ... - Bosna RE

bosnare.ba
  • No tags were found...

Prijevod Elementary Loss Prevention goes Advanced ... - Bosna RE

Swiss ReDr. Michael BuserImovinski seminar BOSNA RESarajevo, 01.10.2009.Slajd 1Slajd 2Osnovna prevencija šteta postaje napredno upravljanje rizikomNaučene lekcije: Tradicionalne filozofije zaštite prema zahtjevima proisteklim iziskustva sa štetamaSadržajPercepcija rizikaApetit za rizikom / Ocjena rizikaOsnovna prevencija štetaTradicionalni pristup / Filozofije zaštiteNapredna prevencija štetaStrukturalna / ProstornaTehnička / FizičkaOperaciona / OrganizacionaNapredno upravljanje rizikomZaštita na više nivoa / Razmišljanje o scenarijimaSlad 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Percepcija rizikaPercepcija rizikaSvakodnevni rizicimobilni telefonipušenjealkoholautomobiliavioniopasne materijetehnički aparatiPercepcija rizikaIndustrijski rizicinuklearna energija (radioaktivna)kemikalije (toksične)genetski inženjering (mutagen)ispuštanje plinova (uništavanje ozona)otpadna voda (zagađenje okoliša)Percepcija rizikaSkradivanje očekivanog životnog vijekanuklearne elektrane: 0,2 danamotorcikli: 207 danapušenje 2.250 dana


Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10Apetit za rizikomObjektivni limit rizikaOsoba 1 Osoba 2 Osoba 3Apetit za rizikomIndividualni limit rizikaRizik 1 Rizik 2 Rizik 3Subjektivna (individualna) percepcija rizika100 smrtnih slučajeva u godini 100 smrtnih slučaja u jednom štetnom događajuRizik: DefinicijaR = P x CRizik = Vjerovatnoda x PosljedicaVjerovatnodaVrlo čestočestorijetkomalo mogudePosljedicakatastrofalnakritičnauznemirujudamalaSlajd 11Slajd 12Vjerovatnoda nastanka štete4 - vrlo česta: više od 1 godišnjeŠtete se u uporedivim sistemima dešavaju vrlo često i statistički su prijavljene3 - česta: svakih 2 - 5 godinaŠtete se u uporedivim sistemima dešavaju često i statistički su prijavljene2- rijetko: 10 - 20 godinaŠtete se prijavljuju u uporedivim sistemima1 - malo mogude: više od 100 godinaŠtete teoretski mogude ali zasnovano na iskustvu, štete su malo mogudePosljedica jačine štete4 - katastrofalnanenadoknadivi gubici, uništenje sistemanpr. kompanija prestaje poslovati3 - kritičnanadoknadivi gubici, kritični za sistemnpr. gubitak godišnje zarade2 - uznemirujudaoštedenje sistemanpr. gubitak 1/10 godišnje zarade1 - malamanji gubitaknpr. gubitak koji nije relevantan za bilans stanja


Slajd 13Slajd 14Slajd 15Slajd 16Slajd 17Procjena rizikaneprihvatljivaprihvatljivaVjerovatnoda štetevrlo čestačestarijetkamalo mogudamalauznemirujudakritičnakatastrofalnaPosljedica šteteSubjektivna ocjena kvaliteta rizikadobra - zadovoljavajuda - korektan - slabastandardan vrlo dobar izuzetantolerantan iznad prosjeka izvrstanispod standarda korektan dobar prvoklasannedovoljan prihvatljiv ispred drugihsrednjeg kvaliteta zadovoljavajudi solidankritičan ispod prosjeka odgovarajdi prvorazredan poželjanslab inferioran prosječan superioranOsnovna prevencija štetaTradicionalni pristupKonvencionalni pristupOsnovna prevencija štetaStrukturalne / Prostorne predostrožnostiTehničke / Fizičke mjereOperacione / Organizacione procedureKonvencionalni pristupProtivpožarna zaštita I Strukturalna / Prostorna I Tehnička / Fizička I Operaciona /OrganizacionaPreventivna I Negorivi građevinski materijal Prostorna odvojenost I Neopasna procesnatehnologija I Siguran rad I Praksa bezbjednog rada Praksa skladištenja I SigurnosneinspekcijeZaštitna I Vatrootporni zidovi Vatrootporna vrata I Hidranti Sistemi gašenja požara Sistemidetekcije požara I Obuka za korištenje ručnih protivpožarnih aparataSlajd 18Filozofije zaštiteNjemačkaSADMeđunarodno iskustvo sa štetama zahtijeva…Građevinskitehnički


organizacioniSlajd 19Aktivni naprema pasivnim sistemima zaštite od požaraAktivni protivpožarni sistemi kao što su sprinkleri s vodom i sprej sistemi se široko koristeu procesnim industrijama za zaštitu skladišnih posuda, pogona, utovarnih instalacijai skladišta.Svrha aktivnih protivpožarnih sistema je da ugase vatru, kontroliraju vatru ili pruže zaštituza izloženost da bi se spriječili domino efekti.Za neke primjene izlijevanje pjene ili fiksni vodeni topovi mogu biti pogodniji metod odspreja ili sprinklera. Drugi više specijalizirani sistemi koji koriste inertne plinove i plinovezasnovane na halogenu se koriste za plavljenje zatvorenih prostora.Slajd 20Aktivni naprema pasivnim sistemima zaštite od požaraPasivna protivpožarna zaštita dodatno na aktivne sisteme može dati efektivno poboljšanjezaštite kod scenarija velikog požara.Protivpožarni zidovi su efikasna forma pasivne protivpožarne zaštite koja se koristi zasprečavanje širenja požara i izlaganja okolne opreme toplinskom zračenju.Otpornost na vatru se opdenito sastoji od omotača od vatrootpornog izolatornog medijakoji je nanesen na čeličnu površinu. Često se koristi tamo gdje su zalihe vode ili drugihaktivnih zaštitnih medija nedovoljne, kao na udaljenim lokacijama, ili gdje postojeteškode kod rukovanja protokom vode.Slajd 21Slajd 22Uticaj strukturalne prevencije šteta na kvalitet rizikaOdvojenost kompleksa Požarni kompleksineprihvatljivaprihvatljivaVjerovatnoda štetevrlo čestačestarijetkamalo mogudamalauznemirujudakritičnakatastrofalnaPosljedica šteteUticaj operacione prevencije šteta na kvalitet rizikaInženjer za prevenciju požaraInspekcija, održavanjeneprihvatljivaprihvatljivaVjerovatnoda štetevrlo čestačestarijetka


malo mogudamalauznemirujudakritičnakatastrofalnaPosljedica šteteSlajd 23Slajd 24Uticaj tehničke prevencije šteta na kvalitet rizikaSistem detekcije požara Sistem gašenja požaraneprihvatljivaprihvatljivaVjerovatnoda štetevrlo čestačestarijetkamalo mogudamalauznemirujudakritičnakatastrofalnaPosljedica šteteKvalitet rizikaInženjering rizika Swiss Rea poboljšava statističke podatke putem analiza koje predviđajuunaprijed. Ovo se radi tako što se posmatra kako osigurani klijenti vode svoj posao upogledu izloženosti i zaštite.Važna pitanja na koje treba odgovoriti su da li klijent u pitanju ima potencijal za učestaliještete i/ili vede posljedice šteta od repera u toj industriji. I ako se šteta dogodi koji bi bionajgori slučaj izloženosti po Osiguravača?Kombinirani rezultat analize rizika je iskazan terminom "kvalitet rizika".Slajd 25Slajd 26Napredna prevencija štetaStrukturalne / Prostorne predostrožnostiStrukturalna prevencija šteta Kriteriji / ParametriTlocrt:lokacija i raspored zgradaStruktura zgrada i dizajn:delijski, prostor, zapremina, otvorena konstrukcijaGrađevinski materijali:armirani beton, čelik, drvoGrađevinski elementi:potpore, krov, izolacija


Odvajanje:sigurnosna udaljenost, fizičke mjereVatrootpornost:Potpuno zaštiden od vatre, vatrootporan, sporogorediSlajd 27Slajd 28Negoriv = Vatrootporan?Potpuno uništenje čeličnih potpora i totalna šteta na betonskim stubovimaKonstrukcija zgradeBetonodlična vatrootpornostnajbolja svojstva protivpožarne zaštiteCigla, zidana, malterdobra vatrootpornostkritična u pogledu opasnosti eksplozijeČelikNa 500 stepeni C - 50% jačinekritičan u pogledu prevenciještetaSlajd 29Slajd 30Skriveno požarno opteredenjeIzolacija kablovaPlastične cijeviElektrične instalacijeIzolacioni materijalTekudine za podmazivanjeTekudine za prijenos toploteRazdvajanje požarnih područjaRazdvajanja požarnih područja dijele zgrade, strukture, procesne jedinice i skladišnejedinice u manja područja (kojima se može upravljati).Razdvajanja požarnih područja mogu biti prostorna (udaljenošdu) ili fizička (zidovima).Slajd 31Slajd 32Razdvajanje požarnih područjaProstorna i strukturalna razdvajanja izbjegavaju širenje vatre i zagađenje dimomproizvodnja / skladištestrojevi / instalacijezaštidena / nezaštidena područjaizvori požarnog opteredenja / zapaljenjakoncentracije vrijednostiRazdvajanje požarnih područja: Prostorno razdvajanje putem udaljenostiParametriudaljenost do objekta prekoputapožarno opteredenje, intenzitet vatreotvori, prozoriintegritet zgrada


vatrootpornosttrajanje izloženostiSlajd 33Razdvajanje požarnih područja: Prostorno razdvajanje putem udaljenostiPožarno opteredenje (FL)nisko požarno opteredenjeFL manje od 200 MJ/m2(obrada metala, lijevanje, proizvodnja cementa, itd.umjereno požarno opteredenje200 MJ/m2 manje od FL manje od 1.000 MJ/m2(celuloza i papir, elektronika, tekstil, hrana i pida, itd.)visoko požarno opteredenjeFL vede od 1.000 MJ/m2(prerada plastike, mlinovi za žitarice, kemijski pogoni, rafinerije i petrokemijskeoperacije, itd.)Objekti prekoputanegoriva konstrukcija 90 minuta vatrootpornosti samostojedisvi druginegoriva konstrukcija 90 minuta vatrootpornosti samostojedisvi druginegoriva konstrukcija 90 minuta vatrootpornosti samostojedisvi drugiOtvori na vanjskom zidu (% od površine zida)manje od 20%do 50%više od 80%manje od 20%do 50%više od 80%manje od 20%do 50%više od 80%Tražena sigurnosna udaljenost (u metrima)81015151014202012203030Ova tabela podrazumijeva maksimalnu visinu objekata od 8 metara, što je tipično zaindustrijske zgrade na širokom prostoru.


Slajd 34Slajd 35Slajd 36Slajd 37Razdvajanje požarnih područja: Prostorno razdvajanje putem udaljenostiUdaljenost između zgrada i skladišnih područjagorivi materijal:A vede ili jednako 20 mnegorivi materijal:A vede ili jednako 10 mRazdvajanje požarnih područja: Fizičko razdvajanje putem zidovaZa zidove za razdvajanje požarnih područja se traži da izlaze vertikalno 0.5 metara iznadnivoa krovaB Zid za razdvajanje požarnog područja: F-90(nivo vatrootpornosti 90 minuta)h 50 cm visine iznad nivoa krovaFizičko razdvajanje zidovima: Otvori i prolazi kroz zidOtvori u zidovima požarnih područja su opdenito neprihvatljivi.Ukoliko su otvori u zidovima požarnih područja neophodni iz operativnih razloga, traži seda budu opremljeni sa uređajima za vatrootpornost (90 minuta vatrootpornosti).vrata i kapijekanali za kablove i kanali za cijevisistemi prijenosaFizičko razdvajanje zidovima: Otvori i prolazi kroz zidVatrootporni dizajn (90 minuta)Zidovi za požarno odvajanje (manji ili jednaki 220 m2)svaki spratnajviše 4 otvoraukupna površina otvora manja ili jednaka 22 m2Zidovi za požarno odvajanje (vedi od 220 m2)svaki spratnajviše 4 otvoraukupna površina otvora manja ili jednaka 10%Slajd 38Fizičko razdvajanje zidovima: Protivpožarna vrataProtivpožarna vrata trebaju uvijek biti zatvorenaUkoliko je neophodno da protivpožarna vrata iz operacionih razloga budu otvorena,trebaju biti opremljena uređajem za samozatvaranje, kontroliranim detektorima dima,koji ih zatvaraju automatski u slučaju požaraTraženi detektori dima trebaju biti učvršdeni sa obje strane zida ispod plafonaSlajd 39Slajd 40Napredna prevencija štetaTehničke / fizičke mjereTehnička prevencija šteta Kriteriji / ParametriSistemi nadzora:dim, plamen, toplota, plinovi, televizija zatvorenog kruga


Uređaji za prijenos alarma:Ručni alarm, sistemi detekcije požaraSnabdijevanje vodom za gašenje požara:rezervoar, pumpe, cjevovodAutomatski sistemi gašenja požara:sprinkler, CO2, pjena, prah, paraRučno gašenje požara:prenosivi aparati za gašenje požara, hidranti, crijevaSistemi podrške:sistem ventiliranja toplote i dima, hitno gašenjeSlajd 41Slajd 42Zahtjevi za vodom za gašenje požara za ručno gašenjeVrsta rizikaStambeniFarmeLaka industrija, bolnice, hoteliTeška industrija, kemijski pogoni, skladištaRafinerije i petrokemijski pogoniBroj crijeva23121640Zahtjev za vodom (l/min) - (m3/h)600 (36)900 (54)3.600 (216)4.800 (288)12.000 (720)Vrijeme akcije (min)4560180180240Kapacitet vode (m3)30506008003,000Snabdijevanje vodom za gašenje požara: Hidranti, crijeva


Slajd 43Slajd 44Slajd 45Slajd 46Slajd 47Slajd 48Slajd 49Slajd 50Sprinkler sistemiSobe, pogoni i instalacije sa materijama požarne klase ASkladištaSkladišta s visokim policamaVisoke zgradeProcesni pogoniSistemi gašenja plinomProstorije ili lokalne aplikacije sa materijama požarne klase B ili C ili brzo topive materijeElektrične instalacijeRadionica za bojenjeZaštita od eksplozije:Za inertizirajudu atmosferu u silosima i mlinovima (alternativno nitrogenu)Sistemi gašenja pjenomVanjske instalacije i procesna područja sa materijama požarne klase A i BGrupe cisterniSkladišta razrjeđivačaInstalacije i jedinice petrokemijske industrijeTopovi s pjenomGrupe cisterniVelika skladišna područjaPetrokemijska procesna područjaSistemi gašenja prahomVanjske instalacije i procesna područja sa materijama požarne klase A, B i CStanice za punjenje zapaljivim tekudinama I plinovimaInstalacije I jedinice sa tekudinama ili plinovima pod visokim pritiskomSistemi detekcije požaraDimni detektori(Optički senzori ili ionizirajudi senzori)Detektori plamena(Senzori infra-crvenog zračenja)Detektori toplote(Toplinski senzori)Napredna prevencija štetaOperacione / Organizacione procedureOperaciona prevencija štetaOsobljeInženjer za sigurnostVatrogasna brigadaTim za vanredne situacijeOrganizacija sigurnostiKonceptualnaPlaniranje za vanredne slučajeve


Koncept intervencijePreventivne mjereČišdenje i kudni redProgrami inspekcijeProcedure održavanjaSlajd 51Slajd 52Slajd 53Slajd 54Slajd 55Slajd 56Slajd 57Organizaciona prevencija štetaVatrogasna brigada / Tim za vanredne situacijeInženjer za sigurnost / Organizacija sigurnostiInspekcija / OdržavanjeDozvole za rad / RevizijeOrganizaciona prevencija štetaObuka iz sigurnosti / Vježbe za vanredne situacijeZabrana pušenja / Praksa sigurnog radaČišdenje / Kudni redProcedure skladištenja / Upravljanje otpadomVatrogasna brigada : Kriterij ocjeneJavna vatrogasna brigada - vatrogasna brigada pogonaProfesionalna vatrogasna brigada - Dobrovoljna vatrogasna brigadaVrijeme odziva / zadrška u intervencijiOpremaIskustvo / obukaDostupnost lokacije / slobodni prilazni puteviVatrogasna brigadaKriterij ocjeneVrijeme intervencije3-5 minutamanje od 10 minutamanje od 15 minutaviše od 15 minutaVrsta vatrogasne brigadeVlastita profesionalnaJavna profesionalnaJavna dobrovoljnaObuka, vježba i praksaPoznavanje i praksa načina rada i efekti ručne protivpožarne opremeEliminacija straha i uzdržanosti od upotrebe protivpožarne opremeRad s rizikom: Finansijska sredstvaTrebamo se prestati pitati možemo li priuštiti da investiramo u mjere prevencije štete……pitanje u stvari treba biti možemo li priuštiti da NE (ili ne adekvatno) obezbijedimotakve investicije.Napredno upravljanje rizikomPolitika rizika kao dio filozofije kompanijePrepoznavanje rizika


Procjena rizikaUpravljanje rizikomIzbjegavanjeSmanjenjeTransferSamopridržajKontrola rizikaSlajd 58Slajd 59Slajd 60Slajd 61Slajd 62Holistički pristupinspekcije I održavanje I reakcija na preporukeistraga skoro ostvarenih šteta I iskustvo sa štetama I svjesnost o riziku I fizička zaštitarevizije sigurnosti I analiza izloženosti I filozofija upravljanja rizikomdizajn procesa I planiranje za vanredne situacije I instrukcije I kultura sigurnostiZaštita na više nivoadizajn procesakontrola operatorakontrola procesa (DCS)ventili za ispuštanje pritiska (PSV)hitno gašenje (ESD)fizička zaštitaodgovor na vanrednu situacijuupravljanje krizomŠta ove nesrede imaju zajedničko?FlixboroughPasadenaPampaChiapasBintuluAl AhmadiTschernobylChallengerZeebrugge"Nepredviđeni" događajiLjudski elementipogrešna operacijagreške u upravljanjunedostatak organizacijeljudske greškeKo je odgovoran za greške?Ljudsko bide = Rizik?Opasnost za sigurnostSlajd 63Ljudski elementSigurnost kroz ljudsko djelovanje - sigurnost uprkos ljudskim greškama


Slajd 64Lifeware: "Ljudske greške"greške operatora se moraju posmatrati u kontekstu sistema koji su ranjivi zbog propustaranjivost sistema proizilazi iz kompleksnog međudjelovanja različitih faktora:Sistemi organizacije + upravljanjaobuka + edukacijaprocedure + praksapropisi + smjerniceinspekcija + provjereSlajd 65Slajd 66Slajd 67Slajd 68Slajd 69Slajd 70Napredno upravljanje sigurnošdukultura sigurnostiLjudi (Lifeware)interaktivni riziciOprema (Hardware)Programi (Software)Hardwaretlocrt pogona (prostorni razmaci)konstrukcija (negoriva)dizajn procesa (osiguran od pogreški)sistemi zaštite (sprinkleri)sigurnosne mjere (detekcija požara)Softwareprogrami upravljanjasmjernice, pravila, zabraneradne instrukcije, dozvole za radkontrole, provjere, revizijeinspekcija, održavanjeLifewarekultura sigurnostisvijest o rizikumotivacijaUPRAVLJANJE SIGURNOŠDUVelike štete /Katastrofalni događajivelike štete su uvijek uzrokovane "propustom u sistemu" ili "nedostacima uprocedurama" u kombinaciji sa:tehničkim propustimaorganizacijskim nedostacimakonceptualnim slabostimaljudskim greškamaVelike štete /Katastrofalni događajivelike štete se mogu kontrolirati samo u kombinaciji saodgovarajudim Programima prevencije šteta iadekvatnim Mjerama protivpožarne zaštite iodgovarajudim (naprednim) Procedurama upravljanja rizikom


Slajd 71Prevencija štetaProtivpožarna zaštitaUpravljanje rizikomPrevencija šteta:Npr. Strukturne predostrožnostirazdvajanjegrađevinski materijali. Itd.Protivpožarna zaštita:Npr. Tehničke mjereSistemi detekcije požaraSistemi borbe protiv požara, itd.Upravljanje rizikom:Npr. Operacione (organizacione) procedureProgrami inspekcijeProcedure održavanja, itd.Slajd 72Slajd 73Napredno upravljanje rizikomOčekujte neočekivano…zahtijeva razmišljanje u scenarijima!Vaš kontaktDr. Michael BuserUsluge inženjeringa rizikaNjemačkaMinhen - UnterfohringTelefon+49 89 3844 1841email:Michael_Buser@swissre.comSlajd 74Vaš kontaktUsluge upravljanja rizikomu procesnoj industriji, trgovini i komercijalnim poslovimaprotivpožarna zaštita, procesna sigurnost, planiranje za vanredne slučajevesnimanje rizika, inspekcije šteta, studije šomažaprogrami kontrole šteta, sigurnosne revizijepredavanja, seminari, obuke, radioniceNjemačka akademija osiguranja (DVA);predavač, facilitator obuke i instruktorNjemačko udruženje osiguranja (GDV);tehnički savjetodavni odbor - prevencija štetaMinhenski ekspertni komitet (MER):


izvršni panel - prevencija štetaSavezno udruženje vatrogasnih brigada (DFV):konsultant i stručni savjetnik

More magazines by this user
Similar magazines