Rok značky ŠKODA - Skoda Auto

new.skoda.auto.com
  • No tags were found...

Rok značky ŠKODA - Skoda Auto

2012Rok značky ŠKODA


840164222492635


Obsah2012 – Rok značky ŠKODAPředmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda4Představenstvo6Třída sama pro sebe – třetí generace zcela nového vozu ŠKODA Octavia se představuje8„Nová ŠKODA Octavia – auto s vlastním stylem“ – rozhovor s šéfdesignerem Jozefem Kabaňem14Utvářet vlastní budoucnost – Růstová strategie značky ŠKODA ovlivňuje mnoho oblastí. Cestou k novému rozměru podnikujsou investice do výrobních a skladovacích kapacit, informačních technologií, logistiky, sítě a vzdělávání zaměstnanců 16Malý velký vůz ŠKODA – ŠKODA Citigo byla navržena tak, aby oslovila nové cílové skupiny zákazníků po celém světě21Pro zelenější budoucnost – Trvale udržitelné hospodaření je pro společnost ŠKODA AUTO důležité.Programem ‚GreenFuture‘ uvedla Společnost do života projekt, který má téma trvale udržitelného rozvojeještě silněji zakotvit v jednání podniku22Nová třída značky ŠKODA – ŠKODA Rapid představuje nejmladší modelovou řadu, jakou ŠKODA uvedla na trh26Překonávání hranic – Ambiciózní modelovou ofenzívou a mezinárodní růstovou strategií určilaŠKODA kurz dalšího celosvětového rozvoje 30„Zaměstnanci v zahraničí plní roli velvyslanců naší značky.“ – rozhovor s Bohdanem Wojnarem,členem představenstva pro lidské zdroje 34Hlavní události společnosti ŠKODA v roce 2012 – Rok 2012 byl extrémně náročný,ale současně také pro značku ŠKODA úspěšný, díky uvedení několika nových modelů na trh, novým prodejnímrekordům a řadě pozoruhodných událostí35‚Simply Clever‘ – myšlenka, která prostupuje celou Společností – rozhovor s Dr. Frankem Welschem,členem představenstva pro technický vývoj 40Fascinace tradicí – v novém ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi mohou návštěvníci projít inspirujícícestou 117leté historie značky ŠKODA 42Skutečně historický výkon – ŠKODA pokračuje vítězstvím v nejdůležitějších mezinárodních rally šampionátecha také v šesti národních šampionátech 49„Ctíme tradice, pracujeme jako jeden tým a máme velkou chuť vítězit.“ –rozhovor s Michalem Hrabánkem, vedoucím ŠKODA Motorsport 53Produktové portfolio – po uvedení vozu ŠKODA Rapid na trh se skládá portfolio značky ŠKODA ze sedmi modelovýchřad, které pokrývají prakticky všechny tržní segmenty 542012 – Rok značky ŠKODA3


livými a praktickými průvodci životem našich zákazníků; s důmyslnýmia zároveň praktickými detaily – prostě ‚Simply Clever’.‚Simply Clever’ reprezentuje naše automobily a formuje myšlení a jednánív celém podniku.K posílení naší pozice na trhu jsme v roce 2012 dosáhli důležitých milníkůzejména na růstových trzích. V prosinci jsme ve spolupráci sespolečností Volkswagen a ruským výrobcem GAZ Group zahájili v závoděNižný Novgorod výrobu modelu ŠKODA Yeti, abychom dokázaliuspokojit neustále rostoucí poptávku na ruském trhu speciálně potomto modelu.K zajištění našeho dalšího růstu jsme v mnoha oblastech masivněinvestovali. Kapacita výrobní linky pro naše modely ŠKODA Octaviaa Rapid v sídle Společnosti v Mladé Boleslavi se zvýšila z 800 na1 200 vozů denně. Lokální výrobní linky pro nápravy se modernizovalya rozšířily, vytvořily se dodatečné výrobní kapacity pro nejmodernějšíbenzinové motory TSI. Rozšířili jsme naše centrum náhradních dílů,abychom splnili stále rostoucí požadavky našich zákazníků. Do provozujsme uvedli nové, výkonnější a energeticky efektivní centrum IT.V závodě Vrchlabí jsme po rozsáhlé rekonstrukci, modernizaci a rozšířenízahájili výrobu nejmodernější 7stupňové dvouspojkové převodovkyDQ200. V Česaně byla zahájena výstavba zkušebního centraagregátů. V novém ‚Lean Centru‘ se školí pracovníci všech oblastív důležitých tématech, jako jsou ‚štíhlé’ výrobní metody, efektivitaa optimalizované řízení procesů.Pravidelná školení pracovníků mají zásadní význam pro naše zastoupenína celém světě. Pracovníci společnosti ŠKODA v zahraničí si kroměnezbytné odborné kompetence musí přinést také vůli a schopnostpřizpůsobit se novým a často neočekávaným výzvám. Proto jsmev roce 2012 zahájili různé programy, kterými chceme naše pracovníkypřipravit na jejich působení v zahraničí a podpořit je nejen tam, alei po návratu. Našimi iniciativami dáváme našim pracovníkům schopnostvystupovat v zahraničí jako kompetentní vyslanci naší značky.ŠKODA AUTO je pyšná na více než 117letou historii Společnosti, alehledí i vstříc budoucnosti. Abychom fascinující historii naší Společnostizdůraznili a dali jí důstojný rámec, kompletně jsme přestavělia nově koncipovali ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi. Kdo se nyní podíváv nově upravených prostorech na skvostné automobily ŠKODAz minulosti, doslova pocítí sílu značky ŠKODA.Síla, kterou živí vědomí silné tradice, je zřejmá nejen v novém ŠKODAMuzeu. Také bilance úspěchů našeho týmu motorsportu vycházíz bohatých zkušeností více než 111leté tradice motorsportu naší Společnosti.Rok 2012 byl dosud nejúspěšnějším rokem v naší historii motorsportu.Vítězstvími v ERC a APRC a ziskem šesti národních mistrovskýchtitulů v rally sleduje tým nezadržitelně úspěšný kurz. Obzvláště zřetelnýje tento mimořádný výkon týmu ŠKODA Motorsport na hattrickuv prestižním šampionátu IRC. Po titulech z ročníků 2010 a 2011 se týmuŠKODA Motorsport podařilo získat titul v hodnocení jezdců i značeki v roce 2012.U důležitého tématu udržitelného rozvoje jsme otevřeni všemunovému, definujeme náročné cíle a nalézáme cesty, jak je dosáhnout.Odpovědnost vůči životnímu prostředí a lidem formuje jednáníŠKODA AUTO, od vývoje automobilů přes výrobu až po recyklaci. Enviromentálnímstrategickým projektem ‚GreenFuture’ chceme v našempodniku ještě důsledněji zakotvit trvale udržitelné hospodaření.Individuální mobilitu chceme rozvíjet s maximálním ohledem na trvaleudržitelný rozvoj. Již dnes emituje více než 50 modelů z naší paletyméně než 120 g CO 2/km, necelý tucet z toho méně než 100 g CO 2/km.Aktuálně testujeme flotilu elektřinou poháněných vozů v každodennímprovozu. Získáme tak důležité poznatky pro budoucnost bezemisnídopravy.Jedno je zcela evidentní: Rok 2012 by se bez týmu, který je připravenpodpořit cíle podniku ze všech sil, nestal úspěšným rokem. Prodejnírekordy, síla naší značky, vynikající kvalita našich automobilů, našedobré jméno v tuzemsku i zahraničí – to vše je zásluha našich kolegyňa kolegů, jimž za vykonanou práci srdečně děkujeme.Pro rok 2013 jsme si toho předsevzali hodně. Úspěšný příběh ŠKODAAUTO pokračuje dál! Budeme pro něj tvrdě pracovat. Tato fascinujícíSpolečnost se svou velkolepou historií stojí za jakoukoliv námahu.VášProf. Dr. h.c. Winfried Vahlandpředseda představenstva2012 – Rok značky ŠKODA5


PředstavenstvoNa cestě vzhůru: Úspěšnárealizace Růstové strategieŠKODA vyžaduje špičkovévýkony ve všech oblastechDo roku 2018 zvýší ŠKODA své celosvětové prodejena minimálně 1,5 milionu vozů ročně. Očekáváme,že vedle Evropy se bude nejsilnější růst pravděpodobněodehrávat na trzích nově nastupujících ekonomik.Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland, předseda představenstvaI přes složitou situaci na trzích se námpodařilo zvýšit počet dodaných vozů. Podmínkyna trzích zůstávají i nadále náročné. Díky novýmmodelům je však ŠKODA stále v ofenzívě.Werner Eichhorn, člen představenstva, prodej a marketingÚspěšné uskutečňování Růstové strategie ŠKODAvytváří řadu příležitostí pro oblast nákupu, a to jakv nákupu materiálu a služeb, tak i v oblastiplánování a monitoringu. Jsme odhodláni využíttyto příležitosti v náš prospěch.Dipl.-Ing. Karlheinz Hell, člen představenstva, nákup6 2012 – Rok značky ŠKODA


Pokračujeme v investicích do nových produktů.Naše výdaje jasně dokazují, že si jdemedůsledně za svými cíli a že je plníme zaváděnímkonkrétních opatření. Máme nastavenýsprávný kurz a nadále půjdeme touto cestou.Dipl. Kfm. Winfried Krause, člen představenstva, ekonomieŠKODA připravuje své výrobní závody na očekávanýrůst v příštích letech. Produkce je zaměřenana vytvoření podmínek nutných pro realizaci tohotozáměru. Jdeme si stále za svým cílem.Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus, člen představenstva, výroba a logistikaNová ŠKODA Octavia dokazuje odhodlání,s jakým jde ŠKODA svou vlastní cestou.Může se pochlubit kvalitami vozů střední třídy,avšak s cenovkou kompaktního auta. Je ideálnívolbou pro náročné a sebevědomé zákazníky.Dr. Ing. Frank Welsch, člen představenstva, technický vývojŠKODA udělala pokrok ve všechdůležitých oblastech. Předpokladempro uskutečnění našich růstovýchcílů je špičkový pracovní tým.Průběžně zvyšujeme pracovníschopnosti našeho personálu,ale také přijímáme novétalenty zvenčí.Ing. Bohdan Wojnar,člen představenstva, řízení lidských zdrojů2012 – Rok značky ŠKODA7


ŠKODA OctaviaTřída sama pro sebe –nová ŠKODA Octavia8 2012 – Rok značky ŠKODA


Pro značku ŠKODA není třetí generace modelu ŠKODA Octavia jenpouhým dalším novým automobilem. Vzestup značky ŠKODA je již od 90. letúzce spojen s oblibou vozu ŠKODA Octavia. Je „srdcem značky ŠKODA“.Očekávání zákazníků spojená s novým modelem jsou neobyčejně vysoká.Je to jeden z těch okamžiků, v němž se odehrává vše najednou– v tomto případě se najednou setkaly zkušenosti shromažďovanépo celá desetiletí, nejnovější poznatky, vědění i intuice, zkušenostiinženýrů i vášeň pro automobily. V Mladé Boleslavi se 11. prosince2012 koná světová premiéra třetí generace vozu ŠKODA Octaviav nově otevřeném muzeu značky ŠKODA. Je krátce před 14. hodinou.Toto není žádné rutinní setkání. Jedná se spíše o symbolické nastaveníkurzu pro další vývoj v budoucnosti – koneckonců zde budepředstaven pokračovatel nejúspěšnějšího vozu ŠKODA všech dob.Úspěch zavazuje!Již dvě hodiny před oficiálním zahájením jsou zde první novináři a televizníštáby. Přijeli z České republiky, Německa, Švýcarska a Rakouska,ale i z daleko větší dálky – z Irska, Velké Británie a dokonce z Indie.Mnozí z nich za sebou mají dlouhou a obtížnou cestu. Nikdo nechce2012 – Rok značky ŠKODA9


ŠKODA OctaviaČlenové představenstva, managementu společnostiŠKODA a zástupci mezinárodního tisku přivítali nový modelza hromového burácení bubnů: Nová ŠKODA Octaviaudělala při slavnostní světové premiéře ve ŠKODA Muzeuv prosinci 2012 výborný dojem.přijít o to, až bude ŠKODA představovat nové vydání svého nejdůležitějšíhomodelu a bestselleru.Nová Octavia ještě stojí ve foyer muzea značky ŠKODA skrytápod světle zelenou plachtou. Někteří zvědavci se jí přes látkuplaše dotýkají: madel dveří, kapoty motoru – člověk by se ráddozvěděl víc. Napětí trvá. Všichni se odebírají do nově zařízenéhovelkého sálu muzea. Na novináře z celého světa čekáobrovské jeviště s točnou a širokoúhlá projekce o rozsahu 270stupňů.Víření bubnů, hlasitá hudba – konečně to začíná a běží odpočítávání.V červené Octavii nejnovější generace přijíždí předsedapředstavenstva společnosti ŠKODA, Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland.Všechny kamery a fotoaparáty jsou zaměřeny na něj i navůz. Bouře blesků – Vahland promlouvá k publiku, ale vypadá tojako by mluvil i k lesknoucímu se automobilu, který stojí za nímna točně. „Octavia je milníkem pro naši značku“ a mimo tohoje i „srdcem značky“. Tímto novým modelem jsme „z dobréhoauta vytvořili auto ještě lepší“. Nová auta jsou „tou nejlepší koncepcíproti oslabování trhů v Evropě“, ujišťuje šéf společnostiŠKODA přítomné publikum. Více než 3,75 milionů prodanýchvozů ŠKODA Octavia od roku 1996, kdy byla na trh uvedenaprvní generace, hovoří nepochybně jasnou řečí. Octavia udělalaze značky ŠKODA to, čím dnes je: úspěšného mezinárodníhohráče, který prodává vozy na více než 100 trzích celého světa.Winfried Vahland nyní jmenuje přednosti nového vozu ŠKODAOctavia: je prostorný, praktický, bezpečný, nadčasově elegantní,technicky vyspělý, spolehlivý a je zaplatitelný. Samozřejměje i ‚Simply Clever‘ s mnoha praktickými detaily. ŠKODA Octaviaje nositelem těch nejlepších genů značky ŠKODA a nabízíto, co zákazníci potřebují. ŠKODA Octavia vždy byla a stále jezcela mimořádným vozidlem s kvalitami střední třídy za cenukompaktního vozu. Celková koncepce zahrnuje spoustu místa,nadčasový design, vysokou funkčnost, moderní techniku a vůzlze pořídit za výhodnou cenu, což tento vůz činí ve své tříděojedinělým. Od roku 1996 nabízí Octavia oproti jiným vozům10 2012 – Rok značky ŠKODA


Moderní klasika v nové interpretaci: Třetí generaceneprodávanějšího modelu značky ŠKODA okouzluje vícenež kdy předtím svým vzhledem a vnitřními rozměry.Mimořádně atraktivní poměr ceny a nabízené hodnotyse nemění: Dobré nemusí být drahé.vždy o „kousek auta navíc“. To je vzorec úspěšnosti tohotovozu a „nová ŠKODA Octavia je naším nejlepším modelem.Je třídou samou pro sebe“, uzavírá Winfried Vahland.Změna scény: Nový člen představenstva pro oblast technickéhovývoje, Frank Welsch přijíždí na pódium ve stříbrnémvoze ŠKODA a chválí práci inženýrů, kteří díky svým schopnostemvytvořili spolu s novým modelem ŠKODA Octaviai zcela nová měřítka v aerodynamice, spotřebě paliva a nízkýchemisích škodlivin. Nová generace vozu je až o 102 kglehčí než její předchůdce – a to přes větší interiér, zlepšenoubezpečnost a velmi bohatou a komfortní výbavu.Se spotřebou pouhých 3,3 litrů na 100 kilometrů a hodnotouemisí 87 gramů CO 2na jeden kilometr bude nováŠKODA Octavia v provedení GreenLine mimořádně úsporná.Zvlášť s ohledem na avizované vysoké počty prodávanýchaut této modelové řady bylo novým modelem ŠKODAOctavia učiněno zadost závazkům Společnosti vůči životnímuprostředí, zdrojům i lidem. Přesto je však tento vůzvybaven všemi moderními asistenčními systémy zvyšujícímikomfort a bezpečnost, které byly dříve vyhrazeny provozy vyšší střední a luxusní třídy. Nyní je můžeme poprvénalézt i v kompaktním vozidle značky ŠKODA.Zákazníci vozu ŠKODA Octavia oceňují odjakživa nadprůměrnounabídku prostoru. Podle Franka Welsche seu vozu nové generace podařilo již velmi dobré prostorovépodmínky předcházejícího modelu ještě významně zlepšit.Toto auto nabízí nejlepší parametry ve svém segmentu.Žádný jiný kompaktní vůz nemá na délku více prostoru2012 – Rok značky ŠKODA11


ŠKODA OctaviaVíce a méně: delší, širší, s větším zavazadlovým prostorem,s větším prostorem pro nohy a hlavu, s větší bezpečností a řadouasistenčních systémů. Ale také s nižší hmotností, nižší spotřebou,s nižšími emisemi CO 2– ŠKODA Octavia je třída sama pro sebe.v interiéru, více místa pro nohy a více prostoru nad hlavou na zadníchsedadlech. Prostor nad hlavou je i pro pasažéry sedící vpředu větší,stejně tak i prostor v oblasti loktů vpředu i vzadu.Velkou devizou, kterou model ŠKODA Octavia odedávna poskytovalve velké míře, je zavazadlový prostor. U nového vozu ŠKODA Octaviato platí víc než kdy dříve. Objem zavazadlového prostoru teď činí590 litrů, což je nový rekord ve své třídě. Naložení zavazadel pro pětosob nebo velký nákup není žádný problém. Při sklopených zadníchopěradlech se zvýší objem na 1.580 litrů, takže je možné převážetnapříklad surf nebo dokonce šatník.Pro značku ŠKODA je typická nabídka řady ‚Simply Clever‘ nápadů, tedyřešení, která uživatelům usnadní život. Ani nová ŠKODA Octavianení výjimkou. Frank Welsch se zmiňuje i o oboustranné podlážcezavazadlového prostoru. ‚Elegantní‘ strana podlážky je pokryta kobercem,zatímco na její druhé straně je omyvatelná gumová vrstvavhodná např. pro transport mokrých lyžařských bot nebo pytlů brambor.Pružné upínací Cargo elementy, které lze snadno sklopit, zajišťujípředměty proti pohybu v zavazadlovém prostoru. Frank Welsch nezapomínáani na odkládací prostor pro výstražnou vestu ukrytý podpředním sedadlem, škrabku na led ve víčku nádrže, nebo na spolehlivéuložení smartphonu v držácích kelímků s nápoji.Konečně předstupuje před média Jozef Kabaň. Šéfdesigner značkyŠKODA opatřil novému modelu ŠKODA Octavia velmi atraktivní háv.Rodilý Slovák s mezinárodní pověstí mluví německy s empatií a entuziasmem.V automobilu se musí snoubit rozum a vášeň. Říká: „Přesvšechny atributy, které vyplývají z myšlení, nesmí zůstat srdce chladné“.A my přesně rozumíme, co tím myslí. Publikum pochopí jeho nadšenív okamžiku, kdy se začne dotýkat linií karoserie. Modelu Octaviabyl dán jasný, precizní a nadčasový design, a i třetí generace vozuvyzařuje kvalitu a sebedůvěru. Svou atraktivitu si zcela jistě zachována dlouhá léta.Poslední Kabaňova věta působí jako srdečné „Na shledanou“ pronesenéna rozloučenou dobrému příteli, který na své cestě již musí pokračovatsám. Se sklenkou v ruce říká: „Připíjím na to, aby tvůj příběhbyl příběhem úspěchu“. Pak o krok ustoupí a vrhá na automobil poslednízkoumavý pohled. Jozef Kabaň řekl v jednom z mnoha interviewnásledujících po světové premiéře vozu ŠKODA Octavia v ŠKODAMuzeu, že je hrdý na to, že mohl tímto novým modelem přispět k pokračováníhistorie modelu ŠKODA Octavia bohaté na tradice, a samozřejmědoufá, že úspěch tohoto vozu v budoucnosti zajistí modeluOctavia místo v muzeu značky ŠKODA. Špičkové znalosti a vášnivézaujetí – patří u značky ŠKODA neodmyslitelně k sobě.Pro výrobu novéhomodelu ŠKODA Octaviabyly v celém základnímzávodě v Mladé Boleslavimodernizovány a rozšířenyhlavní výrobní úseky.K novému modelu sevážou velká očekávánívšech zaměstnanců.ŠKODA Octavia je úzcespojena s vzestupemznačky ŠKODA a protoje považována za „srdceznačky ŠKODA“.12 2012 – Rok značky ŠKODA


Dnes stejně jako tehdy výrazný vzhled: ŠKODA Octavia v proměnách času.ŠKODA Octavia – Pokračování úspěchu,který trvá už celá desetiletíNová éra modelu ŠKODA Octavia začalav roce 1996. ŠKODA, která již v té doběbyla součástí koncernu Volkswagen, představilazcela nově vyvinuté vozidlo a pokřtilajej podle jeho úspěšného předchůdce,který byl osmým vyráběným modelempo druhé světové válce. Do roku 2004 seprodalo víc než 1,4 milionu vozidel prvnígenerace modelu ŠKODA Octavia.Druhá generace, která se začíná prodávatod roku 2004, stanovuje nové standardykvality, spolehlivosti a praktičnosti. Novouúroveň se dostal i poměr ceny a nabízenéprotihodnoty. Automobily ŠKODAOctavia se vyráběly v závodech v MladéBoleslavi, Vrchlabí, Kaluze, Aurangabadu(pod jménem ‚Laura‘), Usť-Kamenogorsku(Kazachstán), v Bratislavě (Slovensko)a v Solomonovu (Ukrajina). V roce2007 začala výroba modelu ŠKODA Octaviav závodě společnosti Volkswagennedaleko Šanghaje v Číně. Prodává sepod označením ‚Ming Rui‘ a stala se v Říšistředu prodejním hitem.Vedle limuzíny je do nabídky zahrnutaverze kombi v provedení Scout s pohonem4x4 a sportovní verze modelu– ŠKODA Octavia RS. ŠKODA Octavia jenavíc základem prvního elektromobiluznačky ŠKODA. Pod označením ‚GreenE Line‘ byla tato studie, vycházející z modeluŠKODA Octavia Combi, prezentovánav roce 2010 na autosalonu v Ženevě.Od konce roku 2011 je v běžném provozutestována flotila složená z deseti elektromobilů.Poptávka přesahuje všechny předchozíodhady. Celkově se moderních vozůŠKODA Octavia první i druhé generaceprodalo od roku 1996 více než 3,75 milionů(stav na konci roku 2012). Tím se staltento automobil nejprodávanějším modelemv celé historii značky ŠKODA. Žádnádalší modelová řada tak nesymbolizujeopětovný návrat na vrchol v 90. letechjako právě ŠKODA Octavia, srdce značkyŠKODA.ŠKODA Octavia bude pro značku v budoucnostiještě důležitější než dosud.Nová ŠKODA Octavia opět určuje nováměřítka pro vozy kompaktního segmentua posiluje víc než kdy předtím svou ojediněloupozici v této třídě vozů. Nový modelpřesvědčuje bezkonkurenční nabídkouprostoru, novým designem, vysokoufunkčností, inovativními systémy bezpečnostia komfortu, nízkou spotřebou, velkýmpočtem řešení v duchu hesla ‚SimplyClever‘ a pro značku ŠKODA typickým poměremceny a hodnoty. Nová třetí generacemodelu bude hrát rozhodující roliv Růstové strategii značky ŠKODA AUTO.Do roku 2018 chce společnost ŠKODAkaž doročně dodat svým zákazníkům nacelém světě 1,5 milionu automobilůŠKODA. Během následujících let bude každýchšest měsíců představován zbrusunový nebo přepracovaný model tétoznačky. Poté, co byly na trh uvedeny modelyŠKODA Citigo a ŠKODA Rapid, pokračujemodelová ofenzíva představenímnového modelu ŠKODA Octavia. Jako základnímua ve velkých objemech vyráběnémumodelu značky ŠKODA je mu přisuzovánmimořádný význam.2012 – Rok značky ŠKODA13


14 2012 – Rok značky ŠKODA


InterviewJasné linie, čisté plochy, důraz nadetail - záměrem Jozef Kabaně a jehotýmu bylo vytvořit stylový automobil.Rozhovor s šéfdesignerem ŠKODA Jozefem Kabaňem:„Nová ŠKODA Octavia –auto s vlastním stylem“Slyšíte-li hovořit Jozefa Kabaně o autech, zní to, jako kdyby vyznával lásku.Jeho slova jsou plná vášně.„Nemohu si pomoci, jednoduše miluji auta,“ říká s vysvětlením.Skromný a distingovaný vedoucídesignu značky ŠKODAv minulosti pracoval i pro Volkswagen,Audi a Bugatti a v průběhusvé kariéry si vybudoval pověstjednoho z nejkreativnějšíchdesignérů v oboru. Pro značkuŠKODA navrhl Kabaň nový designovýjazyk, který bude charakteristickýpro všechny budoucímodely. Velmi blízká mu jeŠKODA Octavia. Je si vědom toho,jak je obzvláště tento model klíčovýpro celou značku, ale taképro samotné Čechy, kteří v modeluŠKODA Octavia již mnoholet vidí vrcholnou ukázku českétechnické odbornosti.Pane Kabani, co je tak speciálníhona designu novéhomodelu ŠKODA Octavia?Jasné linie, čisté plochy, pozornostk detailům. Je to atraktivnístylový automobil, opravdováŠKODA Octavia!Neříkal by každý designerpřesně toto o svém nejnovějšímmistrovském kusu?Ano, možná. Doopravdy jsemvšak přesvědčen, že se námpovedlo zkombinovat maximums minimem. Tím mám na mysli to,že se jedná o docílení maximálníhodojmu za použití minimálníviditelné designové složitosti.Miluji minimalismus!Můžete být konkrétnější?Vidíte dynamický efekt stoupajícílinie oken zadních dveří? Tomutodesignovém detailu říkáme„ploutev“. Nebo zadní část auta –jasně definovaná, úsporná, čistá– podle mého zredukovaná nasamotnou podstatu tvaru.Čelní světlomety vypadají trochuhravě...Máte pravdu. Úspěšný automobilovýdesign vás osloví na víceúrovních, ne jen na jedné. V případěčelních světlometů jsmeprotáhli vertikální linie čelnímřížky až do samotného světlometu,kde působí jako osvětlenýprvek. Výsledný efekt nenínepodobný ženským řasám,je krásný a smyslný, ale takévzdává hold tradičnímu českémusklářskému umění. Celkovýdojem z auta je však otázkouněčeho úplně jiného.Jak to myslíte?Jde o proporce. Proporce, to je to,co dělá hlavní dojem. Novémumodelu ŠKODA Octavia jsme dalidelší rozvor náprav ve srovnánís její předchůdkyní, který propůjčujeautu ve spojení se zkrácenýmpředním převisem dynamičtějšívýraz. Boční pohled je všakzároveň hladký a harmonický.Nový model vypadá širší, což takéje. To mu dává velmi sebejistýpostoj. Na silnici vypadá dobře.To je podstata všeho: dynamikai rozvaha, čistota a výstižnost.A kdybyste měl porovnat novougeneraci modelu ŠKODA Octavias předchozí verzí…... tak bych řekl, že v mnohasměrech dospěla. Dostali jsmezadání, abychom vytvořili novýtvar pro nejúspěšnější typ v modelovéřadě ŠKODA, který by selíbil zákazníkům po celém světě.ŠKODA Octavia je srdcem našíznačky a představuje klíčovýmodel v naší Růstové strategii.Musí mít svébytný design a býtatraktivní pro různé cílové skupiny.To je úkol jako hrom! Proto říkám,že ŠKODA Octavia dospěla.Jakým způsobem lze najítrovnováhu mezi designovýmočekáváním celosvětovéhopublika a charakterem samotnéhoauta, potřebným pro jehoúspěch v současných podmínkáchna trhu?Na to existuje jen jediná odpověď:vytvořit si svůj vlastní stylnamísto toho, abyste napodobovalicizí trendy. Je důležité použítčistý designový jazyk, kterýzůstané atraktivní i po delšídobě, a který funguje i v mezinárodnímměřítku. Jsem pevněpřesvědčen, že se nám právětoto s novou generací modeluŠKODA Octavia ukázkově povedlo.Souhlasil byste s tvrzením, žedesign je důležitý, ale že nenívším?Naprosto. Jde o to, vytvořit logickéa uvěřitelné emocionální propojenímezi fyzickým vzhledemauta a jeho vnitřními hodnotami.A to je přesně to, co tvoří podstatuznačky ŠKODA – vnitřníhodnoty. Je na nás jako na designérech,abychom jim dali vyniknout.2012 – Rok značky ŠKODA15


Rozšíření výrobních kapacit v závodě v Mladé BoleslaviZávod Mladá Boleslav se připravuje na náběh výroby třetí generace úspěšného modelu ŠKODA Octavia a nového kompaktníhovozu ŠKODA Rapid. Tato nová třída v modelové paletě ŠKODA se zařadila mezi stávající model ŠKODA Fabiaa novou generaci vozu ŠKODA Octavia, které se zde také vyrábějí. Existující výrobní zařízení proto prošla zásadním rozšířeníma rozsáhlou modernizací. Jen na lince pro modely Rapid a Octavia lze denně vyrobit až 1 200 vozů. Spolu s výrobouvozu ŠKODA Fabia bude v Mladé Boleslavi - v hlavním závodě značky ŠKODA - dosaženo po ukončení rozšiřujících pracícelkové kapacity až 2 400 vozů denně. Oba nové modely, Rapid a nová Octavia, nejprodávanější model značky ŠKODA,sehrávají rozhodující roli při úspěšné realizaci Růstové strategie společnosti ŠKODA – dodávat zákazníkům do roku 2018nejméně 1,5 milionů vozů ročně – a mají pro značku získat nové zákazníky z celého světa.InvesticeUtvářet vlastníbudoucnostGlobální Růstová strategie společnosti ŠKODA AUTO má dopady v mnoha oblastech.Celý podnik je na cestě k tomu, aby dosáhl o řád vyšší úrovně. To znamená vytvářet další výrobní kapacity,zvyšovat kapacity skladů, přizpůsobovat sítě IT i logistické sítě a příslušně školit personál.V hlavním závodě v Mladé Boleslavi bylyna dobu letních prázdnin v roce 2012 naplánoványpřípravy pro zahájení výroby modeluŠKODA Rapid. V Česaně na podzim začalastavba nového centra pro zkoušky agregátů,koncem roku 2012 vznikla v závodě veVrchlabí nová linka na výrobu převodovek. Jepatrné, že ve ŠKODA AUTO je vše zaměřenosměrem k inovacím a dalšímu růstu.Mimořádné cíle vyžadují i mimořádné úsilí.Do roku 2018 chce ŠKODA po celém světěprodávat minimálně 1,5 milionu vozů ročně.To se ovšem nestane jen tak mimochodema již vůbec ne samo od sebe. Na dennímpořádku jsou investice do výroby, logistiky,výzkumu a vývoje, jakož i do vzdělávání zaměstnanců.Čísla dokazují vysokou dynamiku, se kterouŠKODA AUTO přistupuje k realizaci svých plánů:Za více než 20 let od spojení s koncernemVolkswagen v roce 1991 bylo ve Společnostiinvestováno téměř 250 miliard Kč. Jenza rok 2012 dosáhly hmotné investice podniku20,56 mld. Kč. Se svým zaměřením nasvé evropské závody byla ŠKODA AUTO přednedávnem Ministerstvem průmyslu a obchoduČeské republiky ve spolupráci s agenturouCzechInvest a Sdružením pro zahraniční investicezvolena „Investorem minulých dvoudesetiletí“.162012 – Rok značky ŠKODA


Rozšíření výrobních linek náprav a zvýšení výrobymotorů v závodě Mladé BoleslaviAby bylo možné splnit podmínky modelové ofenzívy ŠKODA, investovala značka do širokéhospektra nových výrobních technologií a postupně zvyšovala kapacity v mnoha závodecha oblastech, zejména v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Zde byly pomocí rozšiřovánívýrobních linek a dalších opatření optimalizovány kapacity pro výrobu přednícha zadních náprav. Kapacita pro výrobu zadních náprav byla zvýšena z 1 000 na 1 700 kusůza den. Příslušná výrobní linka byla za tímto účelem prodloužena na 60 metrů a prošlarozsáhlou modernizací. Zároveň byl zvýšen i stupeň automatizace výroby.Jako součást investičního programu v České republice byl ve ŠKODA AUTO v závoděv Mladé Boleslavi zvýšen objem výroby benzinových motorů. V závodě je možné denněvyrábět až 2 200 motorů 1,2 a 1,4 TSI. Pro tyto agregáty je typická nižší hmotnost, nižšíspotřeba a nižší podíl emisí.Zahájení výroby vozu ŠKODA Yeti v RuskuDne 6. prosince 2012 zahájila ŠKODA ve spolupráci se společností Volkswagen Rusko a ruským výrobcem automobilůGAZ Group v závodě v Nižném Novgorodu výrobu modelu ŠKODA Yeti. Zahájení výroby bylo naprosto přesně načasováno.Poptávka po modelu ŠKODA Yeti stoupla v Rusku v roce 2012 v porovnání s minulým rokem téměř o 111 procent.Jako příprava plného náběhu výroby v Nižném Novgorodu zde byl vůz ŠKODA Yeti montován v režimu SKD odroku 2011. Od poloviny roku 2013 bude v Nižném Novgorodu navíc zahájena výroba nového modelu ŠKODA Octavia.2012 – Rok značky ŠKODA17


Otevření nového ‚Lean Centra’ v Mladé BoleslaviŠKODA AUTO nyní určuje nové směry i díky otevření nového ‚Lean Centra’ v Mladé Boleslavi. Čtyřpodlažníbudova s užitnou plochou 5 600 m 2 představuje největší tréninkové centrum v České republice. Hlavnímúkolem centra je školení pracovníků v kontextu s celosvětovou Růstovou strategií Společnosti. Pracovnícijsou zde stavěni do situací, ve kterých musejí vytvářet jednodušší a efektivnější strukturu procesů,která bude současně šetrná k životnímu prostředí. Centrum je zaměřeno na teoretická a praktická cvičenív oblastech montáže, svařovny nebo optimalizace procesů ve výrobě i administrativě, a to jak propracovníky společnosti ŠKODA, tak i pro dodavatele. Jak říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva provýrobu a logistiku. „Nové ‚Lean Centrum’ musí zajistit dlouhodobý růst a konkurenceschopnost podniku“.Výroba převodovekve VrchlabíV závodě ve Vrchlabí, kde se dřívevyráběl model ŠKODA Octaviaa kde až do konce roku 2012 sjíždělz výrobního pásu vůz ŠKODARoomster, se nyní vyrábějí nejmodernějšía inovativní sedmistupňovédvouspojkové převodovkyDQ200. Vytvořením tréninkovéhocentra pro montáž převodovek,logistiku a laboratoře řízení kvalityse stalo Vrchlabí jedním z nejmodernějšíchzávodů na výrobupřevodovek v celém koncernuVolkswagen. Finanční prostředkyna výrobu nové převodovky získalzávod v roce 2011. Od září 2012 sejí zde každodenně vyrábí 1 000kusů. Od poloviny roku 2013 byměly být výrobní kapacity zvýšenyo 50 procent. Výroba vozu ŠKODARoomster pokračuje od ledna2013 v závodě Kvasiny.18 2012 – Rok značky ŠKODA


Stavba centra pro zkoušky motorů v ČesaněVíce než stoletá tradice vývoje a výroby agregátů získá ještěvětší váhu stavbou nového centra pro zkoušky motorůŠKODA v Česaně. „ŠKODA se tím v rámci koncernu etablujevíce než kdy předtím do role nového kompetenčního centrapro vývoj motorů,“ řekl předseda představenstva Prof. Dr.Winfried Vahland při příležitosti položení základního kamenestavby dne 25. září 2012. Do konce roku 2013 by měla býtukončena první fáze stavby. Základem centra pro zkouškymotorů bude 21 nových pracovišť pro testování motorů a jejichčástí. Vytvořeno bude 40 nových pracovních míst. Tím setento stavební projekt stává jednou z největších investic dovývoje v České republice.Znovuotevření nově koncipovanéhoŠKODA MuzeaŠKODA významně investuje i do značky. Dne26. listopadu 2012 bylo v Mladé Boleslavi otevřenonově koncipované Muzeum ŠKODA. Na 1 800 m 2jsou zde vystaveny vybrané automobily ŠKODA,které jsou prezentovány moderní multimediálníformou, která otevírá zcela nový pohled na fascinující,více než 117 let dlouhou historii Společnosti.Díky nové koncepci a přestavbě bude hrát muzeumústřední roli v komunikaci značky ŠKODA.2012 – Rok značky ŠKODA19


Rozšíření a modernizace Škoda Parts CentraŠKODA Parts Centrum v Mladé Boleslavi je rozšířeno a modernizováno s ohledem na budoucíúkoly. Jeho celková plocha bude dvojnásobná, když vzroste z 50 000 m 2 na více než 100 000 m 2 .Po dokončení bude budova se svým plně automatizovaným a 40 metrů vysokým regálovýmskladem a s 11 regálovými uličkami jednou z nejvyšších budov v Mladé Boleslavi. Každodennězde 500 pracovníků zpracuje až 24 000 objednávek z celého světa. Do roku 2018 by se mělsortiment dílů a příslušenství oproti dnešku rozšířit o 50 %, tj. na 214 000 různých dílů.Nové IT-centrumKlíčovou investicí společnosti ŠKODA AUTO je nové IT-centrum v Mladé Boleslavi. Proukládání dat poskytuje centrum téměř 200 regálů na počítače s celkem 2 500 servery.Nový systém zajišťuje potřebnou IT-podporu sedmi výrobním závodům ŠKODAAUTO a Volkswagen, mimo to i 106 importérům po celém světě ia 330 obchodníkůmv České republice a na Slovensku. O 30 procent zvýšená výkonnost tohoto novéhocentra vykazuje výrazně efektivnější využití elektrické energie než tomu bylo u původníhoIT-centra. V případě potřeby je možné toto centrum kdykoliv rozšířit.20 2012 – Rok značky ŠKODA


ŠKODA CitigoMalý velký vůz ŠKODAMladí lidé, senioři nebo moderní rodiny,které si chtějí pořídit druhý nebo třetí vůz –právě to jsou cílové skupiny, které ŠKODAoslovuje nejkompaktnějším vozem ze svépalety modelem ŠKODA Citigo. Šestá modelovářada značky ŠKODA oslovuje cíleně zákazníkyz měst, kteří při koupi vozu kladoudůraz na jeho malé vnější rozměry a obratnost,ale současně od něj požadují i bezpečnosta optimální využití prostoru. Po debututřídveřové verzi v České republice v listopadu2011, získal vůz ihned tituly „Nejlepší městskýautomobil“ a „Internetové auto roku“. Pětidveřovéprovedení mělo oficiální světovoupremiéru na autosalonu v Ženevě v březnu2012.ŠKODA Citigo hraje v Růstové strategiiznačky ŠKODA AUTO důležitou roli. Vůz bylkoncipován tak, aby oslovil nové cílové skupinyzákazníků po celém světě. Zvláštní pozornostpřitom byla věnována nejnovějšímbezpečnostním standardům. Úspěchu bylodosaženo, jak dokazuje pětihvězdičkové hodnocenínárazových zkoušek organizace EuroNCAP. Tím se ŠKODA Citigo zařadila k nejbezpečnějšímvozům ve své třídě. Vynikající jsoui výkonné motory, kterými se ŠKODA Citigov segmentu minivozů řadí k těm s nejnižšíspotřebou. Zvlášť patrné je to u provedeníGreen tec, které je zaměřeno zejména naefektivitu provozu. V tomto provedení udivujeŠKODA Citigo svými hodnotami – spotřebou4,1 l na 100 km, resp. 96 g/CO 2na kilometr.I v oblasti komunikace jde společnost ŠKODAu modelu ŠKODA Citigo novými cestami. K tomupatří například partnerství se známým DJa producentem Tiëstem, nebo aplikace prochytré telefony „ŠKODA MEET app“, kterouŠKODA cíleně oslovuje mladé lidi.Jak atraktivní je nová ŠKODA Citigo, je viděti na úspěchu, který měly v minulém rocedva speciálně postavené modely tohotovozu na setkání automobilových nadšencůu Wörther see. Modely ŠKODA Citigo v provedeníRally i ŠKODA Citigo jako DJ Car nadchlynejen tuningové nadšence. Účastníci tuningovéhosrazuWörthersee 2012se bavili i díkyspeciální rallyverzi vozu ŠKODACitigo. Byla tohlavní atrakce provšechny přítomnéfanoušky auta tuningu.2012 – Rok značky ŠKODA21


Trvalá udržitelnostPro zelenější budoucnostTrvale udržitelné hospodaření je pro společnost ŠKODA AUTO již dlouho povinností a současně i závazkem.Programem ‚GreenFuture‘ uvedla Společnost do života projekt, který má téma trvale udržitelnéhorozvoje ještě silněji zakotvit v jednání podniku. Řídící grémium přímo podřízené představenstvu koordinujevšechna opatření vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji v oblasti produktů, ve výrobě a v procesech.ŠKODA AUTO je tak připravena na realizaci strategie kocernu Volkswagen stát se do roku 2018nejekologičtějším výrobcem automobilů na světě.Má momentálně jeden z nejdůležitějšíchúkolů ve ŠKODA AUTO. Pavel Vacek je jakovedoucí nově zahájeného projektu ‚Green-Future‘ zodpovědný za to, aby téma trvaleudržitelného rozvoje mělo ve ŠKODA AUTOještě větší význam. Z této současně náročnéi komplexní úlohy má radost: „Ve ŠKODAAUTO sledujeme ctižádostivé cíle – s našímodelovou ofenzívou, našimi růstovými cíli,ale také naším řízením trvale udržitelnéhorozvoje,“ říká.Vacek chce současné aktivity podniku spojits trvale udržitelným rozvojem a tím je ještěposílit. Současně je potřeba definovat a začítsledovat nové cíle. „Trvale udržitelný rozvojje komplexním tématem, protože se týkávšech oblastí Společnosti a zároveň každéhozaměstnance podniku,“ říká. A doplňuje:„Náš úkol má jak velkou tematickou šíři, taki velkou obsahovou hloubku. To je to fascinujícía ukazuje to současně velkou výzvu, předkterou s projektem ‚GreenFuture’ stojíme.“Velký význam trvale udržitelného hospodařenía tím také projektu ‚GreenFuture’ – proŠKODA AUTO zdůrazňuje předseda představenstvaProf. Dr. h.c. Winfried Vahland u příležitostizveřejnění aktuální Zprávy o trvaleudržitelném rozvoji: „Kvalitní životní prostředí,dobré pracovní a životní podmínky a stabilníekonomické prostředí jsou totiž předpokladynašeho úspěchu. Odpovědné jednání tedypředstavuje elementární součást zajištěníbudoucnosti podniku,“ píše ve své předmluvě.V neposlední řadě vstupuje ŠKODA AUTOZprávou o trvale udržitelném rozvoji do perspektivníneprobádané oblasti. Je sice již třetív pořadí ale první, která se řídí mezinárodněuznávanými směrnicemi Global Reporting Initiative,čímž nabízí mezinárodně očekávanoumíru transparentnosti.„Co nejméně zatěžovat životníprostředí“V centru pozornosti ‚GreenFuture’ jsou tématajako šetrné zacházení s přírodnímizdroji, recyklace a snižování emisí. V souladus environmentálními zásadami koncernu jdekonkrétně o snížení emisí CO 2u nových vozůa výrazné snížení spotřeby energií a vody,stejně jako množství odpadů a emisí při jejichvýrobě.Platí přitom zásada, že ‚prevence vzniku odpadumá přednost před recyklací, resp. předlikvidací‘. Michael Oeljeklaus, člen představenstvaŠKODA pro oblast Výroby a logistiky,dodává: „Od vývoje vozu až po odbornourecyklaci se musí zatížení životního prostředí222012 – Rok značky ŠKODA


udržet na co nejnižší úrovni. To je náš požadavek,který jsme teď prostřednictvím‚GreenFuture’ také organizačně ukotvili.“Právě ve výrobě si ŠKODA AUTO jako odpovědněhospodařící podnik klade vysokáměřítka. Optimalizace ochrany ovzduší, nízkáspotřeba vody, ochrana podzemní vody a zamezenívzniku odpadů jsou v tomto ohledurelevantní. Vedoucí projektu ‚GreenFuture‘,Pavel Vacek vidí ve výrobě těžiště práce:„Další zlepšení výrobních procesů je na čelnímmístě naší agendy. Vidíme zde slibnýpotencial, abychom dále zlepšili ochranu životníhoprostředí a snížili spotřebu energií.“Tyto cíle má podpořit použití nejnovějšíchtechnologií. ŠKODA AUTO jako první značkav koncernu Volkswagen od října 2012 budovalav závodě v Mladé Boleslavi mimořádněenergeticky efektivní servolisovací linku PXL.Díky rekuperaci energie uvolněné při lisováníje možné v trvalém provozu ušetřit až 15 procentenergie.Veškeré oblasti výroby se prověřují z hlediskapotenciálu omezení dopadu na životní prostředí.V roce 2011 tak byl například uvedendo života projekt EDIS (Ekologická DopravaInterní ŠKODA). Jeho cílem je všeobecnésnížení interní dopravy zboží mezi závodyoptimalizací procesů nebo snížení zátěžeživotního prostředí zavedením elektricky poháněnýchtahačů.Odpovědnost za produkt má velmivýznamné místoNejen ve výrobě, ale i u produktů samotnýchsehrává environmentální aspekt ve ŠKODAAUTO tradičně důležitou roli. AutomobilyŠKODA se již dlouhou dobu vyznačují mimořádnouefektivností, nízkou spotřebou a nízkýmiemisemi. Více než 50 vozů z aktuálnímodelové palety ŠKODA má emise nižší než120 gramů CO 2na kilometr. Využívají se všechnymožnosti ke zvýšení jejich ekologičnosti.Snižování hmotnosti za účelem dalšího sníženíspotřeby a emisí je proto u všech nově vyvíjenýchvozů na předním místě. Nová ŠKODAOctavia třetí generace, která byla uvedena natrhy počátkem roku 2013, je například díky lehkékonstrukci, pokrokové konstrukci karoseriea motorů, použití vysokopevnostních ocelí,ale i cílenému výběru materiálu ve srovnánís předchozím modelem až o 102 kilogramůlehčí.Od roku 2010 existuje v každé modelové řaděnejméně jedna varianta GreenLine, kteráspojuje komfort a výkon s mimořádně vysokouhospodárností a ekologičností. Důslednécíle snižování spotřeby a emisí sleduje ŠKODAsvým balíčkem Green tec dostupným pro celoumodelovou paletu, který díky systémůmstart-stop, rekuperaci brzdné energie a pneumatikáms optimalizovaným valivým odporemnabízí jízdu mimořádně šetrnou k životnímuprostředí a nízkou spotřebu.ŠKODA nadále sleduje také perspektivní témaelektromobility. Aktuálně se nachází v každodennímprovozu testovací flotila deseti vozůŠKODA Octavia Green E Line s elektrickýmpohonem. Během roku 2013 budou k dispozicirelevantní výsledky. Podnik sleduje cíl conejrychleji dostat nízkoemisní automobily dostavu připravenosti pro sériovou výrobu. Testovacíflotila je důležitým milníkem na tétocestě.2012 – Rok značky ŠKODA 23


Trvalá udržitelnostOdpovědnost za produkt nekončí pro společnostŠKODA prodejem vozu. Také o konecživotnosti automobilu je postaráno. Všechnynové vozy jsou recyklovatelné z 85 % a dajíse dále využít z 95 %. Zvláštní pozornostklade ŠKODA AUTO na využití recyklátů, tedydruhotných materiálů, jako náhradu zaprimární suroviny, jejichž zásoby jak známomizejí a ceny rostou.‚Zaměstnavatel desetiletí’Co platí pro výrobu a produkty, musí býtu mezinárodně působícího podniku jakoŠKODA AUTO relevantní také v sociální oblasti.Jako jedna z předních firem v České republicemá ŠKODA AUTO přesto vůči svýmzaměstnancům, jejich rodinám a všem lidemžijícím v okolí závodu mimořádnou zodpovědnost.Témata jako odborné vzdělávání,bezpečnost práce a ochrana zdraví, sladěnípracovního a osobního života, ale i rovnostšancí jsou pilíři zodpovědnosti za zaměstnance.Nízká fluktuace zaměstnanců a nadprůměrnědlouhá příslušnost ke Společnostiv délce 12,5 let ukazují úspěch a dokládají vysokouatraktivitu ŠKODA AUTO jako zaměstnavateletaké z pohledu zaměstnanců.Úsporné nakládání se zdrojiV roce 2012 byla ŠKODA AUTO, stejně jakov předchozích letech oceněna jako jedenz nejatraktivnějších zaměstnavatelů v Českérepublice. Oceněním ‚Zaměstnavatel desetiletí’,uděleným českým Klubem zaměstnavatelů,byla oceněna nejen vysoká kvalitaa atraktivita Společnosti jako zaměstnavatele,nýbrž také dlouhodobost a předvídatelnostpersonální politiky.ŠKODA AUTO jako ‚dobrý soused’ŠKODA AUTO již tradičně vnímá svou společenskouodpovědnost všude tam, kde jezastoupena svými závody. Sociální a humanitárníprojekty se často realizují ve spoluprácis renomovanými nadacemi a neziskovýmiorganizacemi. ŠKODA AUTO například jiždlouhou dobu podporuje takzvané ‚zdravotníklauny‘. Ti cestují po celé České republice,aby obveselili děti na jejich lůžkách v nemocnicíchnebo doma.GreenFutureRecyklaceAle nejen v České republice je podnik aktivnív sociální oblasti. Prostřednictvím svých dceřinýchspolečností, například v Německu neboIndii, se ŠKODA AUTO angažuje v mnohaprojektech. Těžištěm je často oblast zdravotnictvía vzdělávání dětí.Již mnoho let se ŠKODA AUTO zasazuje takéza bezpečnost dopravy a zejména bezpečnécesty do škol. Za tím účelem spolupracujeSpolečnost s různými českými obcemi.Pomocí internetové stránky ‚ŠKODA hrou‘přenáší Společnost svou angažovanost i začeské hranice. Zde se děti hravým způsobemučí vše, co by měly vědět o silničním provozuvolitelně v českém, slovenském, anglickémnebo ruském jazyce.Podpora kultury v lokalitáchPro ŠKODA AUTO znamená pojem odpovědnostza společenské prostředí také podporukulturního života v těch lokalitách, kde jeautomobilka aktivní. Angažovanost ŠKODAAUTO v kultuře má v České republice dlouhoutradici. Společnost zde spolupracujes předními kulturními institucemi a podporujenapříklad Českou filharmonii v Praze,pražské Národní divadlo, Národní muzeumnebo Národní technické muzeum.Kromě toho podporuje řadu mezinárodněrenomovaných akcí. V Německu vystupujeŠKODA AUTO jako partner jazzových koncertů.Rostoucí internacionalizace Společnostise odráží mimo jiné v rostoucí kulturní angažovanostiv Indii, kde ŠKODA vyrábí vozyv závodech v Aurangabadu a Pune. Zde jsouSnižování emisíEkologická angažovanost24 2012 – Rok značky ŠKODA


120gramová flotila ŠKODA: V současnostije to více než 50 modelů, které mohou nabídnoutemise CO 2nižší než 120 g/km.aktivně podporovány nejen školní projekty.ŠKODA AUTO od roku 2010 uděluje každoročněocenění „ŠKODA Prize for Indian ContemporaryArt“ dotované milionem indickýchrupií, aby podpořila nadějné mladé umělce.Tisíce návštěvníků shlédnou každým rokemdíla těchto umělců, kteří tím dostávají častoprvní šanci na veřejnou prezentaci a uznání.Citigo 1,0 l – 50 kWMPI CNG‚Jeden automobil – jeden strom’Poměrně neobvyklou iniciativu představilaŠKODA AUTO již v roce 2007. Pod sloganem„Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden zasazenýstrom“ se nyní již sedmým rokem zakaždý vůz ŠKODA prodaný v České republicezasadí jeden strom. Více než 363 000 nověvysazených stromků, z toho více než 58 000v roce 2012, dalo pozitivní impulz nejen obrazukrajiny, ale i mikroklimatu a stavům divokézvěře a ptactva v regionech České republiky.79 g CO 2/km4,4 m 3 zemního plynu / 100 kmOctavia 1,6 l – 81 kWTDI GreenLineVnímání odpovědnosti jako faktorúspěchuOdpovědnost pro společnost ŠKODA AUTOnení jen tím, co je veřejně deklarováno, nýbrži tím, co je skutečně uvedeno v život. Ekonomickéjednání jde ruku v ruce s ekologickouodpovědností. Pro předsedu představenstvaProf. Dr. h.c. Vahlanda je proto trvale udržitelnéhospodaření pro společnost ŠKODAAUTO právě v dobách ekonomického růstuurčující: „Čím úspěšněji pracujeme, tím většíje zodpovědnost, kterou máme“.87 g CO 2/km3,3 l nafty / 100 km ** platí pro verzi GreenLine,která bude uvedena na trhv průběhu roku 2013Superb 1,6 l – 77 kWTDI GreenLine114 g CO 2/km4,4 l nafty / 100 km2012 – Rok značky ŠKODA 25


26 2012 – Rok značky ŠKODA


ŠKODA RapidŠKODA Rapid –nová třída značky ŠKODATen, kdo si stanoví nové cíle, musí jít i novými cestami – Rapid je pro značku ŠKODAprávě takovou novou cestou. Tímto vozem ŠKODA nově definuje třídu kompaktních modelů. Definici tvořípředevším velkorysá nabídka vnitřního prostoru při zachování kompaktních vnějších rozměrů,ale také zcela nový designový jazyk značky ŠKODA s mnoha novými řešeními. Vůz, který je designově konzistentnía současně ‚Simply Clever’, se řadí mezi modely ŠKODA Fabia a ŠKODA Octavia.Nejnovější třída značky ŠKODA oslavila premiéru v roce 2012 naautosalonu v Paříži. Za bouře blesků fotoaparátů a nadšeného potleskuhostů vjíždí na pódium bílý a modrý vůz ŠKODA Rapid. Ihned jejasné, že Rapid určí nový standard. Přiváží nový designový jazyk, kterýbude určující pro všechny nové modely ŠKODA: moderní, elegantnía plný síly, s čistými liniemi a novým logem. Evidentní je i další závazek,totiž nově definovat pojem prostornost v nižší střední třídě.Rapid nabízí velkorysý prostor při kompaktních vnějších rozměrech –délka vozu činí 4,48 m, šířka 1,71 m a výška 1,46 m. Nebo jak to vyjádřilšéf značky ŠKODA, Prof. Dr. h.c.. Winfried Vahland: „ŠKODA Rapid jekompaktní limuzína s kvalitami vozů kombi.“Mezi modely ŠKODA Fabia a ŠKODA OctaviaV rodině modelů značky ŠKODA zapadá Rapid přesně mezi modelyŠKODA Fabia a ŠKODA Octavia. Je očividně větší než ŠKODA Fabiaale kompaktnější než ŠKODA Octavia. S ohledem na zvyklosti nižšístřední třídy však nová ŠKODA nabízí spoustu vnitřního prostoru. Dosahujenejlepších hodnot ve své třídě jak v prostoru pro nohy, taki v prostoru nad hlavou. Nejlepších hodnot ve svém segmentu dosahujei velikostí zavazadlového prostoru: objem 550 litrů a maximálníhmotnost nákladu až 580 kg mluví samy za sebe. Tím se stáváŠKODA Rapid ideálním vozidlem pro moderní rodiny, což bylo cíleminženýrů a designerů společnosti ŠKODA od samého počátku. ŠKODARapid pohodlně pojme až pět cestujících a i díky největší výklopnézádi ve své třídě je v něm spousta místa jak pro nákupní tašky, takpro neskladný dětský kočárek. Rapid představuje velmi výhodný a proznačku ŠKODA typický atraktivní poměr ceny a hodnoty. To platí stejnouměrou pro nákup vozu i jeho provozní náklady.Varianty podle potřeb specifických trhůVýhodná cena a vhodnost vozidla pro jeho každodenní použití jsounejen na růstových trzích rozhodujícími argumenty při nákupu vozu.A přesně s tím přijíždí k zákazníkům ŠKODA Rapid. Tento nový vůznemá být úspěšný pouze v Evropě, kam je dodáván od října 2012, aleměl by si najít své zákazníky i na světových trzích s velkým růstovýmpotenciálem, jako jsou Čína, Rusko a Indie, kde bude nabízen ve variantáchstřižených přesně podle vkusu a potřeb zákazníků. Indickávarianta je již na trhu, v roce 2013 bude následovat čínská variantaa ŠKODA Rapid pro ruský trh odstartuje v roce 2014. Vůz ŠKODARapid by se měl na těchto důležitých trzích rychle etablovat. První2012 – Rok značky ŠKODA27


Moderní, minimalistický design s mnoha praktickými detaily a s vynikajícímpoměrem ceny a užitné hodnoty: Nová ŠKODA Rapid určuje v mnoha ohledechnové standardy pro vozy v nižší střední třídě.indicie vypadají slibně. Například v Indii byla lokálně vyráběná variantavozu ŠKODA Rapid již krátce po svém uvedení na trh koncemroku 2011 zvolena ‚Rodinným vozem roku‘. Prof. Vahland k tomu řekl:„Uvedení modelu ŠKODA Rapid na trh představuje počátek další fázemodelové ofenzívy naší značky. Rapid má pro globální růstovou strategiiklíčový význam a poskytne nám impulz k růstu na mezinárodníchtrzích.“Vysoký růstový potenciál kompaktních sedanůVýznam nových modelů je pro značku ŠKODA nedocenitelný. Číslahovoří jasnou řečí a ukazují, proč je ŠKODA Rapid tak důležitým pilířemRůstové strategie společnosti ŠKODA. Svou velikostí mimořádně významnýsegment nižší střední třídy, ve kterém je ŠKODA Rapid doma,představuje 36,0 procent celosvětového trhu s automobily. V rámcitéto třídy vozů připadá 42,3 procent na sedany. Podle mínění expertůvzroste ve světě množství prodaných vozů tohoto typu do roku 2020přibližně o 50 procent.Tím jsou definovány i požadavky na vůz ŠKODA Rapid: Vedle vozuŠKODA Octavia se pro značku stane modelem vyráběným ve velkýchpočtech. Aby bylo možno zajistit potřebné výrobní kapacity, investovalaspolečnost ŠKODA AUTO ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi,kde ŠKODA Rapid sjíždí z výrobního pásu, značné částky domodernizace a výrobních zařízení.Moderní design bez zbytečnostíPro automobil, který má být úspěšný na mnoha trzích celého světa,na trzích s mnoha různými požadavky, je jednoznačná příslušnost keznačce naprosto klíčová. Designéři vozu ŠKODA Rapid měli náročnýúkol. Navrhnout nový vůz v duchu nového designového jazyka tak,aby byla příslušnost ke značce ŠKODA jednoznačně rozpoznatelná,28 2012 – Rok značky ŠKODA


2011 – 2012+ 7,1 %Čína235 700dodávek zákazníkům v roce2012modelovými řadami pak chce ŠKODA dále zvýšitsvůj tržní podíl a dosáhnout nových prodejníchrekordů. S tím také souvisí záměr značkyrozšířit své výrobní kapacity a síť obchodníků.Obojí bylo již zahájeno. Síť obchodníků sestřednědobě rozšíří ze 400 na 600.Když v polovině 80. let 20. století koncernVolkswagen zahájil své „dobrodružstvív Číně“ společným podnikem se ‚ShanghaiTractor and Automobile Corporation‘, zkráceněSTAC, musely se takové úspěchy, jakéslaví nyní ŠKODA v Říši středu, jevit jakoutopické. Na místě zastaralých továrníchzařízení stojí dnes jeden z celosvětově nejmodernějšíchautomobilových výrobníchzávodů a svědčí o úspěchu tehdejší, častodobrodružné pionýrské práce. Doboví svědcimluví o těžkých začátcích výroby automobilův Číně, ale také o nadšení a nadání čínskýchpartnerů. „Během velmi krátké doby montovalivozy lépe a rychleji než kdekoliv na světě,a to jim vydrželo až dodnes“. Dnes má ŠKODAve společnosti Shanghai Volkswagen na svéstraně důležitého a spolehlivého partnera,který podstatnou měrou přispívá k úspěchuznačky v Číně.2012 – Rok značky ŠKODA31


Internacionalizace2011 – 2012+ 14,2 %Indie34 300 dodávekzákazníkům v roce2012ŠKODA Rapid – světová premiérav IndiiŠKODA si na indickém trhu vybudovala v posledníchletech výborný základ pro dalšírůst a je pevně rozhodnuta tamní potenciálvyužít.V Indii zaznamenala ŠKODA v meziročnímsrovnání nárůst prodeje o 14,2 procentaa v roce 2012 tak dodala zákazníkům přibližně34 300 vozů. Podle očekávání zde hrajerozhodující roli model ŠKODA Rapid uvedenýna trh koncem roku 2011. Tento kompaktnísedan vyráběný v závodě Pune – a tedy „v Indiipro Indii“ – pokrývá důležitý rostoucí segmenttrhu na tomto subkontinentu. ŠKODARapid splňuje zvyšující se nároky indickýchzákazníků na automobily nabízející velkýprostor při kompaktních vnějších rozměrech.Respektovaná indická mutace časopisu TOPGEAR zvolila vůz ŠKODA Rapid krátce po jehouvedení na trh „rodinným vozem roku“.ŠKODA Rapid optimálně doplňuje dosavadníportfolio modelů v Indii sestávající z modelůŠKODA Fabia, ŠKODA Laura (indické variantyŠKODA Octavia) ŠKODA Yeti a ŠKODASuperb.ŠKODA AUTO je na indickém trhu aktivníod roku 2001. Tehdy otevřela v Aurangabadusvůj vlastní výrobní závod. Od té dobyzaznamenává značka na tomto důležitémrůstovém trhu trvale se zvyšující čísla prodejea tržního podílu. Co se týče dodávek,byl rok 2012 v historii značky ŠKODA na indickémsubkontinentu dosud nejúspěšnější.Společně s Volkswagenem jsou v plánu dalšíinvestice, větší zapojení lokálních dodavatelůa získání dalších regionálních pracovníků.Spolehlivou páteř pro přítomnost značkyŠKODA na trhu v Indii tvoří 90 obchodníků,kteří jsou důležitými garanty pro další úspěšnývývoj značky na indickém trhu.Ctižádostivé cíle na ruském trhuOd roku 2004 je společnost ŠKODA zastoupenav Rusku jako ŠKODA AUTO RUSSIA. Odbytautomobilů ŠKODA na ruském trhu se odté doby více než zosminásobil a v roce 2012dosáhl přibližně 99 100 vozů. Odpovídá totržnímu podílu více než 3,6 procent a v meziročnímsrovnání zvýšení o 33,7 procent.Rusko má podle předsedy představenstvaŠKODA Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda sehrávatv budoucnu ještě důležitější roli neždosud. Pro něj je ruský trh „pilířem našich plánůmezinárodního růstu“. Winfried Vahlandohlásil řadu opatření ke zvýšení prodejůznačky ŠKODA na tomto celosvětově nejrychlejirostoucím trhu.Nová ŠKODA Rapid bude hrát v Rusku, stejnějako v Číně a v Indii, důležitou roli při dosahováníctižádostivých růstových cílů. Bude sevyrábět v závodě v Kaluze a v roce 2014 sepředstaví jako šestá modelová řada v portfoliuproduktů nabízených v Rusku. Má seetablovat jako model vyráběný ve velkýchobjemech vedle úspěšného modelu ŠKODAOctavia, který si sám dokázal připsat více nežpolovinu všech prodejů vozů ŠKODA v Rusku.Za milník na cestě k ještě větším úspěchůmv Rusku je považováno zahájení výroby modeluŠKODA Yeti ve spolupráci s ruským koncernemGAZ v závodě v Nižném Novgorodu.Na ostatních trzích je po voze ŠKODA Yeti jižtaké velká poptávka. Svou vysokou praktičnostíi mimo komfortně vyasfaltované cestya v extrémních povětrnostních podmínkáchje předurčen pro ruský trh. V roce 2012 se zákazníkůmv Rusku podařilo prodat již 17 000exemplářů ŠKODA Yeti.ŠKODA Yeti je centrem marketingových aktivit,kterými chce společnost ŠKODA podtrhnoutsvou přítomnost na ruském trhu. Akčnímodel ŠKODA Yeti Sochi byl navržen speciálněk příležitosti zimních olympijských her2014 v ruském Soči, které ŠKODA podporujejako součást sponzorských aktivit společnostiVolkswagen Group Russia. Poprvé byloficiálně představen na Mezinárodním auto-32 2012 – Rok značky ŠKODA


Rusko2011 – 2012+ 33,7 %99 100dodávek zákazníkům v roce 2012salonu v Moskvě v srpnu a září 2012. Podporazimních olympijských her výborně zapadá dodlouholetých sponzorských aktivit značkyna mistrovstvích světa v ledním hokeji – vesportu, který je, jak známo, mimořádně populárníjak v Rusku, tak i v domovině značkyŠKODA, v České republice. Sponzorské aktivityv rámci olympiády přispějí k dalšímu vyprofilováníznačky ŠKODA v Rusku.I přes důraz, který klade ŠKODA AUTO narůstové trhy, plánuje Společnost další růsttaké na tradičních trzích. Navzdory celkověobtížné ekonomické situaci v jednotlivýchevropských zemích a klesajícímu celkovémutrhu zvýšila ŠKODA AUTO v roce 2012 s vícenež 619 500 prodanými vozy svůj podílna celkovém evropském trhu na více než3,9 procent.Úspěšná internacionalizace znamenávíc než jen krátkodobý prodejníúspěchÚspěšná internacionalizace se u společnostiŠKODA AUTO projevuje nejen v dobrýchkrátkodobých prodejních výsledcích. Hluboképochopení historie, kultury a zvyklostí konkrétníhotrhu pomáhá zamezit konfliktůma zlepšit spolupráci s lokálními pracovníky.Ambiciózní program školení a podpory pracovníkůspolečnosti ŠKODA v zahraničí –tak zvaných Foreign Service Employees – mápod pořit sociální a interkulturní kompetencepracovníků působících v zahraničí (viz následujícíinterview s členem představenstvaza personální oblast Bohdanem Wojnarem).V souvislosti s postupující internacionalizacíSpolečnosti dostává známý slogan značkyŠKODA – „Clever engineering with a humantouch“ – dodatečný a progresivní význam.Internacionální z tradiceJiž Václav Laurin a Václav Klement, zakladateléspolečnosti L&K, ze které vzešla ŠKODAAUTO, se vyznačovali zvědavostí a smělostí,když šlo o to proniknout s jejich vozy na novétrhy. Úspěch jim dal za pravdu. AutomobilyL&K se vyvážely až do Ruska a Japonska.Mnoho zážitků z rané doby automobilů napočátku 20. století patří dnes již k tradiciznačky ŠKODA a je možné je částečně prožítv nedávno znovuotevřeném ŠKODA Muzeuv Mladé Boleslavi. Přestože je globální přítomnostmoderní automobilové značky oprotidřívějšku pevně plánována, nádech dobrodružstvípři překonávání hranic a otevíránínových trhů je s tím spojen ještě i dnes. Stejnějako tehdy platí: vyhrává jen ten, kdo seodváží.2012 – Rok značky ŠKODA33


InterviewBohdan Wojnar, člen představenstva pro lidské zdroje„Zaměstnanci v zahraničí plní rolivelvyslanců naší značky.“Vysoce motivovaní a vzdělaní zaměstnanci se schopností pracovat kdekoli jsoupáteří Růstové strategie společnosti ŠKODA AUTO. Růst a trend internacionalizacevšak představují pro personální plánování a rozvoj výjimečné výzvy.Pane Wojnare, v čem spatřujete hlavníprioritu budoucího personálního rozvojespolečnosti ŠKODA AUTO?Sílící mezinárodní orientace naší Společnostivyžaduje odpovídající odbornou a profesnívzdělanost našich zaměstnanců, což znamená,že musíme posílit snahu nabírat pronaše různé závody mezinárodně orientované„místní talenty“.Práce zahraničního zaměstnance není vždyjednoduchá – žije daleko od domovaa kaž dý den se potýká s novými a neznámýmivýzvami. Proč je zaměstnání v zahraničístále tak atraktivní?Právě ze všech těchto důvodů. Nové vjemya výzvy jsou vždy přínosnou osobní zkušeností,něčím, co vám nikdo nemůže vzít. Tomůže být pro mladé lidi v rámci jejich pozdějšíkariéry nesmírně prospěšné, ale totéž platíi pro jejich soukromý život. Nesmíme zapomenoutani na to, že naše zaměstnancev době jejich vyslání do zahraničí nenechávámena holičkách. Naopak jim poskytujemeveškerou podporu, kterou by mohli kdy potřebovat.Co se vám v tomto směru doposud povedlorealizovat?Obzvláště hrdí jsme na dynamický růst našehoprogramu pro zaměstnance vyslanédo zahraničí (Foreign Service Employees –FSE), který jsme spustili před několika lety.Podařilo se nám zdvojnásobit jejich početa v průběhu roku 2012 byl vyslán do zahraničídvoustý zaměstnanec. To je nejvyšší početvyslaných zaměstnanců v naší historii, kteřív zahraničí pracují pro značku ŠKODA.Kde konkrétně tito zaměstnanci pracují?Například v Rusku, Číně a Indii. Zaměstnancejsme vyslali ale také do Německa, Polska a naSlovensko. A samozřejmě existují i zaměstnancize zahraničí, kteří přicházejí pracovatk nám do České republiky. Tento způsobvýměny je pro naši firemní kulturu opravduvelkým přínosem.Jakou speciální kvalifikaci musí mít zahraničnízaměstnanec?Zaměstnanci pracující v zahraničí pro společnostŠKODA AUTO musejí mít dobré sociálníschopnosti a musejí prokazovat obzvláštěotevřený přístup při kontaktu s jinými kulturami,spolu s patřičným know-how vztahujícímuse k jejich práci. K důležitým faktorůmpatří i schopnost týmové spolupráce, asertivita,sebejistota a vysoký stupeň přizpůsobivosti,nehledě na iniciativu, oddanostkonkrétním pracovním úkolům a věrnost našíSpolečnosti.O jakou konkrétní podporu se jedná?Vytvořili jsme například program na podporupartnerů (Partner Support Programme), kterýmposkytujeme pomoc rodinným příslušníkůmvyslaných zaměstnanců a kterým sestaráme o jejich osobní potřeby. Všem našimzahraničním zaměstnancům garantujemepo jejich návratu do domovské společnostireintegraci na pracovní pozici odpovídajícíúrovně. Pro přípravu zaměstnanců na výjezddo zahraničí toho děláme hodně a poskytujemejim v různých podobách podporu jakpři jejich nasazení v zahraničí, tak i po jejichnávratu.Kam se bude program FSE dále vyvíjet?ŠKODA AUTO má pro mezinárodní trhyv nadcházejících letech jasně definovanoustrategii trvalého růstu. Důležitost programuFSE tak ještě více vzroste. Chceme, aby našizaměstnanci hráli v zahraničí roli velvyslancůznačky. Vytvořit jim pro tento úkol správnépodmínky je pro nás klíčovým závazkema budeme proto do tohoto úkolu i nadálevkládat všechny své schopnosti. 34 2012 – Rok značky ŠKODA


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Hlavní událostispolečnosti ŠKODAv roce 2012Nové modely, nové úspěchy v motorsportu, nové prodejnírekordy – pro společnost ŠKODA AUTO byl rok 2012 jednímz nejbohatších na události v poslední době: Fenomenálnívítězství v rally, vynikající náběh dosud unikátní modelovéofenzívy a nové prodejní rekordy na trzích celého světavyznačují cestu úspěšného automobilového podniku k řádověnové velikosti. Následují nejdůležitější události ve zkratce.2012 – Rok značky ŠKODA35


Hlavní události 20120102 0310. ledna ŠKODA vytvořila další rekord —Společnost ŠKODA ohlašuje první výsledkyza rok 2011 a nový rekord v počtu prodanýchvozů. Dodávky vozů zákazníkům vzrostlyo 15,3 procenta na novou rekordní hodnotu879 200 vozů. Podíl na světovém trhuvzrostl na více než 1,4 procenta.30. ledna Jubileum: ŠKODA vyrobila14 milionů vozů — Od svého založení v roce1895 vyrobila Společnost již 14 milionů vozůŠKODA. Jubilejní vůz sjel z výrobní linkyv českém závodě v Kvasinách. Byl jím vůzŠKODA Superb 2.0 TDI v provedení ‚Laurin &Klement‘. Skoro dvě třetiny ze všech těchtovozů vyrobila a prodala společnost ŠKODAza posledních 20 let, z toho čtyři milionyza posledních pět let. V roce 2011 bylo díkytéměř 879 200 prodaným automobilůmdosaženo nového rekordu. Cíl pro růst českéznačky je ambiciózní: Do roku 2018 by mělaŠKODA dodávat svým zákazníkům každoročněminimálně 1,5 milionu vozů.13. února ŠKODA Citigo je prezentovánav Lisabonu — Vybraní zástupci médií z celéhosvěta se zúčastnili exkluzivních testovacíchjízd a představení vozu a získali takprvní jízdní dojmy z vozu ŠKODA Citigo, a tovčetně pětidveřového provedení. Oficiálníprezentace pětidveřové verze šesté modelovéřady značky ŠKODA proběhla v březnuna autosalonu v Ženevě. V květnu byl zahájenprodej vozu v Evropě. V České republicezískal model ŠKODA Citigo již krátce posvém uvedení na trh titul ‚Auto roku 2012‘.2. března Vysazeno více než 363 000 stromů— Ekologický projekt „Za každé prodanéauto v ČR jeden zasazený strom“, iniciovanýspolečností ŠKODA, překonává očekávání. Popouhých šesti letech bylo vysazeno již vícenež 363 000 stromů. Za každé auto, kteréŠKODA prodá na domácím trhu, zasadí ve svévlasti jeden strom. Za rok 2012 k tomuto množstvípřibylo více než 58 000 dalších sazenic.Vysoká čísla v odbytu společnosti ŠKODA takpřímo prospívají přírodě. Prioritu mají území,která jsou zvlášť ohrožena erozí způsobovanouvodou nebo větrem a sesuvy půdy.6. března Velkolepé vystoupení v Ženevě:Citigo meets Tiësto — Pódium tentokrátpatří novému vozu ŠKODA Citigo. Inovativníminivůz přijíždí na svoji první velkou prezentacina autosalonu v Ženevě, která je spojenai s vystoupením známého DJ a producentaTiësta. Pod heslem ‚Meet Citigo’ přijíždějína jeviště vozy Citigo ve tří- a pětidveřovémprovedení.20. února Zahájení sezony IRC pro rok2012 na Azorských ostrovech — Azorskourally zahajuje ŠKODA sezonu 2012 v šampionátuIntercontinental Rally Challenge,zkráceně IRC. 111letá historie motoristickéhosportu zavazuje. ŠKODA chce nadále jet naplný plyn a potřetí přivézt do Mladé Boleslavititul z IRC. Na závodní tým čeká v novésezoně IRC 13 závodů.36 2012 – Rok značky ŠKODA


04 05 062. dubna Rekord: ŠKODA je podvacátésponzorem Mistrovství světa v lednímhokeji — Již podvacáté v řadě vystupujespolečnost ŠKODA v roli oficiálního hlavníhosponzora International Ice Hockey Federation(IIHF) při Mistrovství světa v lednímhokeji. Pro mistrovství světa 2012 ve Švédskua Finsku připravila společnost ŠKODAflotilu 45 vozů ŠKODA Superb Combi. IIHF jepro značku ŠKODA vynikající platformou proto, aby se mohla prezentovat sportumilovnémumezinárodnímu publiku. Dvacetiletéjubileum sponzorství Mistrovství světav ledním hokeji přineslo značce i zápis doGuinnessovy knihy rekordů, neboť tato stabilitaje v historii sponzorování sportovníchsvětových mistrovství zcela ojedinělá.17. dubna Výhled na modelovou ofenzívuv Číně — Společnost ŠKODA poskytlapři příležitosti výstavy AUTO CHINA 2012v Pekingu výhled na svou budoucí modelovouofenzívu v Říši středu. Představovanádesignová studie MissionL byla již konkrétníochutnávkou nového kompaktního modeluŠKODA, který se od roku 2013 vyrábí v závoděShanghai Volkswagen a prodávat sebude v Číně. Novou kompaktní limuzínoua mezinárodně úspěšným modelem SUVŠKODA Yeti uvádí značka v roce 2013 načínský trh svou čtvrtou a pátou modelovouřadu a vsadila tak na další růst tohotoodbytově nejsilnějšího trhu.4. května Třímiliontý vůz ŠKODA Fabia— ŠKODA vyrobila již třímiliontý vůz Fabia.Jubilejní vůz – bílý model ŠKODA FabiaGreenLine – sjíždí z výrobní linky hlavníhozávodu v Mladé Boleslavi. Tuto mimořádněúspornou variantu vozu Fabia, šetrnouk životnímu prostředí, si objednal zákazníkz Německa.24. května ŠKODA Octavia Green E Linepředána ČVUT k testování — Zkušebníflotila deseti elektricky poháněných vozůŠKODA Octavia Green E Line má prokázatvýkonnost a praktičnost v každodenním provozu.Jeden z vozů testovací flotily byl předánFakultě dopravní ČVUT v Praze. Cílem jezískat v rámci výzkumného projektu o využíváníelektromobilů v městských centrechpoznatky o vhodnosti tohoto vozu. Dalšíelektromobily ŠKODA Octavia byly běhemroku předávány k užívání dalším institucíma firmám, mezi jinými i Správě Pražskéhohradu, energetickým firmám ŠKO-ENERGOa ČEZ, společnosti ŠkoFIN, Ministerstvuživotního prostředí České republiky, Vysokéškole ekonomické v Praze a firmě TÜV SÜDCzech. Vozy Octavia s elektropohonempoužívají v České republice k soukromýmúčelům také dvě rodiny.18. června ŠKODA AUTO opět zvolena nejvýznamnějšíčeskou společností — ŠKODAAUTO je opakovaně zvolena v anketě CzechTop 100 ‚nejvýznamnějším podnikem v Českérepublice‘. Od samého počátku hodnoceníčeských podniků v anketě Czech Top 100v roce 1994 získala ŠKODA AUTO tentotitul již popatnácté. Vedle nejdůležitějšíchekonomických dat podniku jsou v anketěhodnoceny i tyto faktory: kvalita produktu,sociální odpovědnost Společnosti a atraktivitapodniku jako zaměstnavatele.22. června Jubileum v závodě ŠKODA Kvasiny:Z výrobního pásu sjíždí půlmiliontývůz ŠKODA Superb — Model ŠKODA Superbdoplnil svou úspěšnou historii o další kapitolu:s 500 000 vyrobenými vozy dosáhlavlajková loď českého výrobce automobilůdalšího rekordu. Jubilejní vůz, bílý SuperbCombi Laurin & Klement, sjel z výrobníhopásu společnosti ŠKODA AUTO v českémzávodě v Kvasinách. Model ŠKODA Superbse prodává v 85 zemích celého světa, odroku 2009 i v Číně. Tam se stal Superb tři rokypo svém uvedení na trh nejoblíbenějšímmodelem ve svém segmentu. Na zákazníkyv Číně připadlo v roce 2011 více než40 procent všech vozů Superb prodanýchna celém světě.2012 – Rok značky ŠKODA37


Hlavní události 20120708 095. července ŠKODA slaví v Číně úspěchy jižpět let — Společnost ŠKODA oslavila již pětlet úspěšné výroby automobilů v Číně. Přesně60 měsíců po zahájení výroby modeluŠKODA Octavia v závodě Shanghai Volkswagen(SVW) prezentuje výrobce automobilův Číně úspěšnou bilanci: vyrobil zde přibližně750 000 vozů. Čína je největším trhem značkyŠKODA. Čína se podílí na celosvětovémodbytu značky ŠKODA zhruba 25 procenty.V této zemi působí nyní asi 400 obchodníkůŠKODA a jejich počet má ve střednědobémvýhledu vzrůst na více než 600.9. červenec prezentace vozu ŠKODA Rapidv Bratislavě — Společnost ŠKODA prezentovalave Vídni a v Bratislavě poprvé svoji novoumodelovou řadu, kompaktní limuzínu ŠKODARapid. V rámci modelové palety ŠKODA senovinka zařadí mezi model ŠKODA Fabiaa novou generaci vozu ŠKODA Octavia. Jakoatraktivní auto pro celou rodinu má ŠKODARapid úspěšně zastupovat značku ŠKODAv rychle rostoucím segmentu kompaktníchvozů.12. července Rekordní dodávky za prvnípololetí roku 2012 — Společnost ŠKODAdosáhla v první polovině roku 2012 novéhorekordu. Celosvětové dodávky zákazníkůmvzrostly od ledna do června 2012 o 8,4procenta na téměř 493 000 vozů (1. pololetí2011: 454 700 vozů).27. července Intenzivní stavební činnosto celozávodní dovolené — V rámci Růstovéstrategie rozšiřuje a modernizuje společnostŠKODA AUTO své tři závody v Českérepublice. Využívá k tomu čas o celozávodnídovolené. V hlavním závodě v Mladé Boleslavise horečně pracuje na zahájení výrobynových modelů značky ŠKODA. Na severovýchoděČech, v závodě Vrchlabí, se zavádívýroba dvouspojkové převodovky DQ200.V dalším pobočném závodě v Kvasinách seuskutečňuje přestavba: probíhají stavebníúpravy ve svařovně, lakovně a montáži.23. srpna Sériová výroba vozu ŠKODARapid zahájena — ŠKODA AUTO zahájilave svém hlavním závodě v Mladé Boleslavivýrobu nového kompaktního modelu ŠKODARapid. Nejnovější modelová řada bude odříjna uváděna na evropské trhy.24. srpna V Moskvě je prezentován speciálnímodel vozu ŠKODA Yeti — Na mezinárodnímautosalonu v Moskvě je představenspeciální model ŠKODA Yeti Sochi. Tatoverze vozu speciálně vyrobená pro Rusko jevybavena pohonem 4x4, má výkonný motora automatickou 7stupňovou dvouspojkovoupřevodovku, aby vůz dobře obstál v častoextrémních terénních podmínkách v Rusku.Speciální model byl pojmenován podle městaSoči u Černého moře, kde se budou konatzimní olympijské hry v roce 2014.24. září V Paříži se koná premiéra modeluŠKODA Rapid — Model ŠKODA Rapid slavína autosalonu v Paříži světovou premiéru.Poprvé je zde veřejnosti prezentován vůzŠKODA, který byl vytvořen zcela v duchunového designového jazyka značky. ModeluŠKODA Rapid je v Růstové strategii ŠKODApřisuzována důležitá role. Specifické verzečiní z vozu velmi zajímavý objekt nabídkynejen v Evropě, ale i na růstových trzích v Indii,Číně a Rusku.25. září ŠKODA staví nové centrum protestování motorů — Milník v oblasti vývojemotorů u značky ŠKODA: byl položen základníkámen Centra pro zkoušky agregátů.Do rozšíření současného technologickéhoa vývojového centra v Česaně, v bezprostředníblízkosti hlavního sídla podnikuv Mladé Boleslavi, bude ŠKODA investovatvíce než 34 milionů eur. V oblasti technickéhovývoje to je jedna z největšíchinvestic uskutečněných v České republice.Srdcem centra bude 21 nových pracovišť protestování motorů. Toto opatření je součástíRůstové strategie automobilky. Dokončeníprvní fáze výstavby: konec roku 2013.38 2012 – Rok značky ŠKODA


10 11 124. listopadu Hattrick: Další vítězstvív IRC — Stejně jako v minulých dvou letechzvítězila značka ŠKODA i v roce 2012 v IRCjak v hodnocení vozů, tak i značek. AndreasMikkelsen se svým týmovým kolegouOlou Floenem zopakoval loňské vítězstvív šampionátu. Druhé a třetí místo obsadilarovněž značka ŠKODA. Celkové vítězství siŠKODA zajistila již 3 týdny před zakončenímšampionátu.6. října 24 500 návštěvníků v závoděŠKODA Kvasiny — Úspěšný den otevřenýchdveří v závodě Kvasiny: Přibližně 24 500 návštěvníků– pracovníků společnosti ŠKODAAUTO s rodinnými příslušníky, zájemců z řadobyvatelstva a fanoušků značky – mohlonahlédnout do zákulisí výroby vozů ŠKODAve východních Čechách. V Kvasinách sjíždějíz výrobních linek modely ŠKODA Superb,ŠKODA Yeti a od začátku roku 2013 opěti model ŠKODA Roomster.15. října ŠKODA zahajuje výrobu DQ200v závodě Vrchlabí — ŠKODA zahajuje v závoděVrchlabí výrobu dvouspojkové převodovkyDQ200 pro koncern Volkswagen. Modernípřevodovka s přímým řazením – s označenímDSG – bude montována nejen do vozůznačky ŠKODA, ale i do modelů značekVolkswagen, SEAT a Audi. Kapacita výrobyse bude zpočátku pohybovat přibližně naúrovni 1 000 převodovek za den; od polovinyroku 2013 pak bude závod Vrchlabí vyrábět až1 500 převodovek denně. Aby bylo možné odzačátku roku 2013 připravit závod pro výrobukomponentů na výrobu vysoce komplexnípřevodovky DSG, investuje zde český výrobcespolečně s koncernem Volkswagen přibližně170 mil. eur.26. listopadu ŠKODA Muzeum je znovuotevřeno, nyní jako multimediální světzážitků — Otevřela se opona novéhoŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi. Zcelanově koncipovaná výkladní skříň značky zvesvé návštěvníky na strhující cestu časem:na cestu historií automobilky, na cestumnohotvárnou, interaktivní a multimediální.Rozmanitá cesta napříč 117letou historiíspolečnosti ŠKODA AUTO – představovanou46 vozidly, stovkami exponátů, filmy, svědectvímipamětníků i dokumenty v modernímzpracování na více než 1 800 m 2výstavní plochy v historických výrobníchhalách. Je to muzeum zcela zvláštního druhu– v neposlední řadě i díky multifunkčnímusálu ‚Laurin & Klement-Forum’ a moderníkavárně a restauraci ‚VÁCLAV’.28. listopadu Nejlepší hodnocení: Pěthvězdiček za bezpečnost modelu ŠKODARapid — Nová kompaktní limuzína značkyŠKODA obdržela nejvyšší hodnocení za vysokouúroveň bezpečnosti při testech EuroNCAP. Hodnocení Euro NCAP tím potvrzujevýborné výsledky testů modelu ŠKODARapid v oblasti bezpečnosti posádky – jakdospělých, tak i dětí, ochrany chodců a asistenčníchsystémů podporujících bezpečnost.3. prosince ŠKODA vyrábí nové, účinnějšíbenzinové motory — Společnost ŠKODAzahájila v hlavním závodě v Mladé Boleslavivýrobu nových benzinových motorů. Výrobníkapacita motorů v provedení 1,2 a 1,4 TSImodelové řady EA211 dosahuje až 2 200jednotek za den. Agregáty s přímým vstřikovánímse uplatní u modelů značek ŠKODA,Audi, SEAT a VW. Výhody nových motorů:nižší hmotnost, nižší spotřeba i emise.6. prosince Zahájení výroby modeluŠKODA Yeti v ruském Nižném Novgorodu— ŠKODA začíná v ruském závodě GAZv Nižném Novgorodu s CKD výrobou modeluŠKODA Yeti. Od nynějška budou v Ruskuautomobily ŠKODA vyráběny již ve dvouzávodech.11. prosince Prezentace nového modeluŠKODA Octavia — Jedna z nejdůležitějšíchakcí celého roku: ŠKODA prezentujesvětovému tisku v Mladé Boleslavi novýmodel ŠKODA Octavia. ŠKODA Octavia je‚srdcem značky ŠKODA‘. Vzestup podnikuběhem posledních dvou desetiletí je úzcespjat právě s tímto modelem. Třetí generacenejprodávanějšího modelu značkyŠKODA nastavuje ve svém segmentu novéstandardy v nabízeném vnitřním prostoru,funkčnosti, bezpečnosti, ale i v poměru cenya užitné hodnoty.2012 – Rok značky ŠKODA39


InterviewFrank Welsch, člen představenstva zodpovědný za technický vývoj‚Simply Clever‘ – myšlenka, kteráprostupuje celou SpolečnostíAutomobily značky ŠKODA jsou vysoce funkční, jednoduše ovladatelné, pozoruhodněprostorné a poměr mezi nabízenou hodnotou a cenou je vynikající.Ovšem automobil značky ŠKODA je automobilem značky ŠKODA pouze tehdy, když má „něco navíc“:‚Simply Clever‘ řešení, díky nimž je každodenní používání automobilu o něco příjemnější.Pane Welschi, slogan‚Simply Clever‘ slýcháme vespojení s vozy ŠKODA velmi často.Co však ‚Simply Clever‘doopravdy znamená?Snažíme o to, aby bylo každodennípoužívání vozů pro našezákazníky co možná nejpříjemnějšía nejjednodušší, život jekoneckonců dost komplikovanýuž sám o sobě. V našich vozechse proto objevuje kompletnífiremní know-how, zavádímev nich praktická a chytrá řešení,která mají velký dopad na každodenníživot řidiče.Například?Vezměte si například třetí generacivozu Octavia, což je zcelanový vůz. Jde o dokonalý příklad‚Simply Clever‘ přístupu našíSpolečnosti. Stejné je to i v případěnové kompakní limuzínyŠKODA Rapid, který jsme takénedávno představili.Myslíte tím škrabku na led, umístěnouv krytu palivové nádrže?O tomto malém a inteligentnímnápadu se na premiéře modeluŠKODA Rapid hodně mluviloa psalo. Kolikrát jste už v minulostimarně hledali škrabku naled, když napadl první sníh?Můžete uvést i další nápady?ŠKODA Octavia také nabízí inovativníjisticí prvky, které vámzajistí náklad v zavazadlovémprostoru v jakékoli pozici. Dálenabízíme praktickou přihrádkupro reflexní vestu pod sedadlemřidiče, držák na multimediálnípřístroje, který je velmi populárníjiž od svého uvedení v modeluŠKODA Citigo, a dále obzvláštěvelké a praktické páté dveře,prostor pro kryt zavazadelníkuza zadními opěradly, oboustrannýkryt podlahy zavazadlovéhoprostoru s atraktivním kobercemna jedné straně a omyvatelnoupogumovanou vrstvou na druhéstraně, tedy ideální řešení, kdyžmáte zablácené boty po procházcelesem…řekněte mi, kdymám přestat!‚Simply Clever‘ je tedy něco vícnež jen chytlavý slogan reklamníchkreativců?Zcela jistě! Ze ‚Simply Clever‘ sepro nás stal způsob života, tedyněco, co je určitě zásadnější nežjen chytlavý marketingový slogan.My všichni ve společnostiŠKODA aplikujeme ‚SimplyClever‘ přístup nejen na našeprodukty, ale hlavně jako základníprincip fungování celého podniku.‚Simply Clever‘ se používánapříč celou Společností a sloužíjako hlavní zásada v oblasti vývoje.40 2012 – Rok značky ŠKODA


Jednoduše vtipné detaily: AutomobilyŠKODA neustále překvapují chytrýminápady, které pomáhají snadnějšímuzvládání všedního automobilového dne:Odkládací přihrádky pro nepostradatelnépříslušenství, škrabka na led vevíčku palivové nádrže, varovná vestavždy při ruce pod sedadlem řidiče nebopraktické upínací prvky v zavazadlovémprostoru – vše ‚Simply Clever‘.2012 – Rok značky ŠKODA41


Historie společnosti ŠKODA AUTORenovace zašléslávy: V nově koncipovanémŠKODAMuzeu jsou názorněpředstaveny různéetapy restaurováníautomobilu – od„nálezového stavu“až po „muzejníklenot“. Na obrázkuještě nerestaurovanýpodvozekkabrioletu ŠKODA422 z roku 1931.42 2012 – Rok značky ŠKODA


FascinacetradicíŠKODA patří k automobilovým značkám s nejbohatší historií na světě. Bohatou a místyi pohnutou minulost značky ŠKODA je možné nyní poznat v nově koncipovaném ŠKODA Muzeuv Mladé Boleslavi, kde se návštěvníci vydávají na fascinující putování více než 117letou historií.Odejmi značce minulost a připravíš jio její budoucnost. Když Volkswagen v roce1991 majetkově vstoupil do společnostiŠKODA, odpovědní činitelé si dobře uvědomovali,že slavná historie značky ŠKODA sizaslouží nejvyšší respekt. Pro mnohé byl tentopostoj základem pro dnešní úspěch společnostiŠKODA a vysokou dynamiku růstupodniku během posledních desetiletí.Také dnes formuje tento pozitivní postojk automobilové tradici značky ŠKODA její obraz.„Kdo chce předjíždět, musí se podívat dozpětného zrcátka,“ řekl Michael Oeljeklaus,člen představenstva společnosti ŠKODA zaoblast výroby a logistiky, ve své uvítací řečipři slavnostním znovuotevření zcela nověkoncipovaného a nově uspořádanéhoŠKODA Muzea dne 26. listopadu 2012. Pokroknení možný bez ohlédnutí se zpět, růstse nedostaví bez znalosti kořenů.Slavnostního otevření ŠKODA Muzea se zúčastnilopřes 300 hostů. Na velkoplošnémplátně běžela ve filmu pozpátku historiespolečnosti ŠKODA přerušovaná nejpozoruhodnějšímiokamžiky prezentovanými napódiu, od aktuálních vozů z roku 2012 až pozaložení Společnosti v roce 1895 VáclavemLaurinem a Václavem Klementem.Kromě vozů a techniky představuje ŠKODAMuzeum i lidi a jejich příběhy. Protože teprvelidé vytvářejí dějiny. Muzeum vypovídá o jejichzvláštním spojení se společností ŠKODA.Například pozoruhodné zastavení v roce2012 – Rok značky ŠKODA43


Historie společnosti ŠKODA AUTOFascinacetradicí1957: Potlesk pro tehdejší královnu krásyCharlotte Sheffield z USA. Na pódium je přivezenav mentolově zeleném voze ŠKODAFelicia. Přes svůj pokročilý věk přicestovalana tuto slavnost ze Salt Lake City. Se stříbrnoukorunkou a „královskou“ pelerínou přesmodré šaty se usmívá z auta a jásá: „A beautiful,beautiful car“. V roce 1957 se tato krásnámladá žena, čerstvě zvolená za americkoukrálovnu krásy, nechala vyfotit pro reklamníkampaň na vůz ŠKODA Felicia mimo jiné předPražským hradem. Cesta na druhou stranu„železné opony“ byla pro mladou Američankutehdy skutečné dobrodružství. CharlotteSheffield darovala Muzeu ŠKODA své tehdejšífialové šaty „Miss America“. Jako vzpomínkuna tuto dřívější a neobvyklou formu přeshraničníhosetkání národů v dobách studenéválky. Pod nápisem „Flirt s třídním nepřítelem“se tento historický oděv prezentuje naprominentním místě ve velké prosklené vitríně.Výkladní skříň značkyAle jsou tu ještě mnohé další podobně fascinujícípříběhy. Samotné počátky, dvě světovéválky a desetiletí socialistického plánovanéhohospodářství, konečně od roku 1991 příslušnostk Volkswagenu a od té doby trvalýrůst – fundus příběhů je obrovský. Architektimuzea se drželi myšlenky, že je třeba nejenukázat historické automobily, ale skrze příběhy,prezentované malými exponáty v informačníchvitrínách nebo prostřednictvímmoderních informačních systémů s dotykovýmiobrazovkami, probudit nadšení proznačku ŠKODA.Nově otevřené muzeum na historickém místěnabízí ideální rámec pro prezentaci 117 lethistorie výroby v sídle společnosti ŠKODAv Mladé Boleslavi, protože právě zde se nacházelaprvní výrobní hala. Uvnitř budovydnes už nic nepřipomíná tehdejší funkci. Nynídominují světlé barvy, hodně skla posouváhistorické vozy opticky do středu pozornosti:Nové ŠKODA Muzeum se stalo světle zářícívýkladní skříní značky.Novou architekturu expozice koncipovala realizoval tým „Jangled Nerves“ ze Stuttgartupod vedením prof. Thomase Hundta.Pro zkušeného muzejního architekta a odborníkana komunikaci bylo mimořádně důležitékoncepční propojení historie a moderny:„Pro mne je tato směs historické budovya moderní interiérové architektury u novéhomuzea vzrušující a jedinečná.“ Jeho výstavníkoncept sleduje cíl muzea jako stroje času.Každá epocha s jejími zvláštnostmi má býtuchopena intelektuálně a emocionálně.Počet vystavených vozů byl proto drastickyzredukován. Modely v nynější expozici reprezentujíurčitý časový úsek a ztělesňují tími kus historie značky.Členění do tří modulů – Tradice, Evoluce,Preciznost – umožňuje muzeu různý přístupk historii značky ŠKODA. ‚Tradice‘ ukazujevybrané automobily v kontextu jejich dobya událostí. ‚Evoluce‘ prezentuje automobilovémilníky a vývojové linie. Mimořádně působiváje oblast ‚Preciznost‘: Čtyři vozy ve čtyřechstadiích restaurování ilustrují podstatnéNové muzeumje výkladní skříníznačky ŠKODA:Dlouhá a turbulentníhistorie podniku jenyní prezentovánav kompletně přestavěnýcha nově uspořádanýchprostoráchv odpovídajícímprostředí.Dokumenty 117letéautomobilovéhistorie: Stará logaznačky L&K a ŠKODAv proměnách času.(uprostřed)Nadčasové automobilovékrásky:Kabriolet ŠKODAFelicia z roku 1957(dole vlevo) a L&K300 z roku 1923(dole vpravo).44 2012 – Rok značky ŠKODA


2012 – Rok značky ŠKODA45


Historie společnosti ŠKODA AUTOFascinacetradicíOba zakladatelé SpolečnostiVáclav Laurin (vlevo uprostřed)a Václav Klement (zcelavlevo) položili základní kámenpohnuté 117leté historie automobilkyŠKODA. Kompletněrenovované muzeum v MladéBoleslavi prezentuje nyní tutohistorii úchvatným způsobemprostřednictvím řady exponátů.Velké prosklené průčelídovoluje zajímavé pohledy takéz ulice. V automobilovém regálu(vpravo) ožívá rozsáhlá historievozů ŠKODA.kroky na cestě od nerestaurovaného vozu ažke špičkovému autu se známkou 1. Jako nerestaurovanýexponát v nálezovém stavu zdestojí kabriolet ŠKODA 422 z roku 1931. Vedletoho již částečně rozebraný vůz, takzvaná„kostra“, připravený pro následnou renovaci.Na třetí zvedací plošině pak čeká již částečněnově postavený kabriolet ŠKODA 430z roku 1932 v první fázi restaurování. A nakonecjako „klenot“ ŠKODA 645 Faux Cabrioletz roku 1930 v krásném tmavě modrém laku,který byl kompletně zrenovován během vícenež 3 800 pracovních hodin mezi léty 1998a 2001.Historie plná změn s „happy endem“Historie značky ŠKODA je navždy neoddělitelněspojena s oběma rozdílnými zakladateliSpolečnosti Václavem Laurinem a VáclavemKlementem. Na jedné straně inženýrLaurin, pracovitý a trochu plachý, na druhéstraně světaznalý marketingový génius Klement,původem knihkupec. Spojili se, abyzaložili továrnu na kola v Mladé Boleslavi. Jaka proč k tomu přesně došlo, i o tom vyprávímuzeum. Koncem roku 1895 začali společněs dvěma dělníky a jedním učněm v dílněvelké jen 120 m 2 své velké dobrodružství.Právě zde začíná historie dnešní společnostiŠKODA. Společnost rychle expandovala, přešlana výrobu motocyklů a nakonec se díkyvynalézavosti a podnikatelské odvaze obouzakladatelů Společnosti stala velice respektovanouautomobilkou, nejprve pod značkouLaurin a Klement, zkráceně L&K.Vstup plzeňské strojírny ŠKODA v roce 1925zajistil Společnosti naléhavě potřebný kapitála tím i budoucnost. Vozy této doby ještěnesly krátce loga obou značek. Nezbytněnutné investice na výstavbu standardizovanépásové výroby učinili z živnostensky provozovanémalosériové výroby finančně silnéhovýrobce automobilových velkosérií – aždo II. světové války. Jako mnoho výrobců automobilův ostatních zemích musela i ŠKODApřejít z civilní automobilové výroby na válečnouvýrobu.ŠKODA vzdorovala obtížnému poválečnémuobdobí i politickému byrokratizmu plánovanéhohospodářství. Kreativní inženýři udávalido poloviny 60. let 20. století inovativní akcentyve vývoji vozů. Avšak ŠKODA trpí stálevíce pod centrálně řízenou modelovou politikou,nedostatkem kapitálu a v neposlednířadě je sužována mizející konkurenceschopnostísvých vozů v zahraničí. Po sametovérevoluci v roce 1991 vstupuje majetkově dospolečnosti ŠKODA Volkswagen. Začíná nováéra.ŠKODA ukazuje své pokladySilné povědomí o tradici značky se dnesprojevuje nejen v nově otevřeném muzeu.ŠKODA se také neustále účastní proslulých46 2012 – Rok značky ŠKODA


setkání automobilových veteránů a s hrdostíukazuje často žasnoucímu publiku své automobilovépoklady. Právě v zemích na druhéstraně někdejší „železné opony“ – v Německu,Rakousku, Švýcarsku nebo Francii– nemohli automobiloví nadšenci vzhledemk několik desetiletí trvajícímu politickémurozdělení Evropy sledovat vývoj značkyŠKODA z dostatečné blízkosti. Jsou protočasto ohromeni při pohledu na atraktivní vozy,které lze spatřit až teď.Jen v roce 2012 se ŠKODA prezentovala na34 setkáních a rally automobilových veteránův různých zemích. Po úspěšně účastiodvážlivce Narcise Podsedníčka v roce 1901na motocyklu L&K v závodě z Paříže do Berlínaje motorsport součástí identity značkyŠKODA. Vedle limuzín a kupé patří do sbírkypočetné atraktivní historické závodní vozy,a tak není divu, že se čas od času chtějí ukázata projet. Účastí na dnešních rally automobilovýchveteránů připomíná ŠKODA jménatak známých továrních jezdců jako VáclavVondřich, Otto Hieronimus, Jaroslav Bobek,Václav Bobek, Václav Blahna nebo John Haugland.A také pozoruhodné vozy jako ŠKODASupersport, ŠKODA 1100 MB, ŠKODA 130 RSnebo ŠKODA F3.V roce 2012 se při tradičním setkání ‚SchlossBensberg Classics‘ dočkaly účasti ŠKODA860 z roku 1932 a ŠKODA Popular MonteCarlo z roku 1937. V závodě ‚Hamburg-Berlin-Klassik‘se ŠKODA zařadila do startovního2012 – Rok značky ŠKODA47


FascinacetradicíMotoristický sport a ŠKODApatří od nepaměti k sobě.ŠKODA dnes ráda ukazujesvé poklady na setkání automobilovýchveteránů a namezinárodních soutěžíchhistorických vozů. Absolutníraritou je ŠKODA 1100 OHC,která existuje již jen ve dvouexemplářích, na soutěži‚Silvretta Classic’ (zcelanahoře), ŠKODA PopularMonte Carlo (nahoře vpravo)a ŠKODA 130 na Rudémnáměstí v Moskvě.pole 180 veteránů mimo jiné s 51 let starýmvozem ŠKODA Felicia. V poslední době seŠKODA účastnila mimo jiné na ‚Classic Days‘ve francouzském Magny-Cours se čtyřmi mimořádnýmiklasickými modely: s jedním ze třívyrobených vozů ŠKODA RS 200 z roku 1974,jedním vozem ŠKODA 1000 MB z roku 1964,jedním vozem ŠKODA 1000 MB z roku 1968a jedním ze dvou existujících vozů ŠKODA1100 OHC z roku 1957. Exemplář tohoto tvarověmimořádně krásného závodního vozu,který by se dal bez váhání připsat italskémuvýrobci sportovních vozů, se objevil také naSilvretta Classic. Jako obvykle vzbudil obrovskénadšení fanoušků.Muzeum pro celou rodinuHistorie motorsportu je opticky a akustickyvelmi přítomna i v novém ŠKODA Muzeu.Závodní atmosféru zprostředkovávají videonahrávky.Prezentovány jsou dva nejúspěšnějšísoutěžní vozy historie ŠKODA,moderní ŠKODA Fabia Super 2000 a ŠKODA130 RS z roku 1977. Nové muzeum nabízípro každého něco – pro automobilové nadšencestejně jako pro rodiny, pro zákazníky,kteří si přišli převzít nový vůz ŠKODA přímoz továrny v sousedním Zákaznickém centru,jakož i pro turisty. Ukazuje fascinující věcipro mladé publikum, pro které se značkaŠKODA stala pojmem teprve nedávno, nebopřekvapivé věci pro starší lidi, kteří znajíznačku ŠKODA ještě z doby před spojeníms Volkswagenem.Svým novým muzeem ukazuje ŠKODA nejenomatraktivitu vlastní značky. Spolu s níukotvuje podnik na mapě důležitých centerevropské výroby automobilů také Mladou Boleslav,město, ve kterém již 117 let bije srdcečeského automobilového výrobce, přítomnéhojiž na více než 100 trzích světa.48 2012 – Rok značky ŠKODA


MotorsportSkutečněhistorický výkonPo dvou mimořádně úspěšných letech 2010 a 2011 si tým ŠKODA Motorsport připsal nový rekord,když v roce 2012 vyhrál tři mezinárodní šampionáty: Intercontinental Rally Challenge (IRC),European Rally Championship (ERC) i Asia-Pacific Rally Championship (APRC). V roce 2012 se dokoncepodařilo získat hattrick v IRC: Od roku 2010 tým ŠKODA Motorsport vyhrál třikrátza sebou v IRC hodnocení jezdců i značek. V roce 2012 se k tomu přidávají vítězství v šestici národníchšampionátů v rally. Sebevědomí týmu posiluje více než 111letá tradice motorsportu.2012 – Rok značky ŠKODA49


Na mezinárodníchsoutěžních tratíchjako doma a častovítězně: Jednímz garantů těchtoúspěchů je ŠKODAFabia Super 2000.Ať už na Ypres rally,Bosphorus rally,na Rally San Remoa nebo v polské rally– všude dokázalyposádky na vozechŠKODA přesvědčit(zleva doprava).Pátek, 12. října 2012: Start soutěže Rally San Remo, předposledníhozávodu letošní Intercontinental Rally Challenge (IRC), je bezprostředněpřed námi. Možná rozhodující závod – zde si může tým ŠKODAMotorsport, v poslední době tak úspěšný, zajistit po ročnících 2010a 2011 potřetí v řadě prestižní titul IRC v hodnocení značek.San Remo je známé jako „město květů“, Città dei Fiori. Krásné květinovédekoraci na ligurské Květinové riviéře však nevěnuje momentálněnikdo pozornost. Ani tovární jezdci vozu ŠKODA Fabia Super 2000Jan Kopecký a Juho Hänninen, ani Michal Hrabánek, šéf týmu ŠKODAMotorsport.Na pořadu prvního dne dvoudenní soutěže jsou čtyři rychlostnízkoušky dlouhé přes 85 km, mezi nimi také 44 km dlouhá nočnízkouška. Žádá si to plnou koncentraci, na tvářích aktérů je vidětnapětí. Proměnlivé počasí a mlha vyvolávají před startem nervozituv týmu: Správná volba pneumatik může dnes rozhodnout o vítězství,nebo porážce.Průběh soutěže je dramatický první, stejně jako druhý den. Mnohéposádky nedojedou do cíle. Jan Kopecký projíždí cílem jako druhý. Alei to stačí to pro celkové vítězství: Titul IRC v hodnocení značek získáváv roce 2012 opět ŠKODA Motorsport!Michal Hrabánek postává trochu opodál vřavy. Jeho mimika vyjadřujeúlevu a radost: „Tímto hattrickem jsme dosáhli skutečně historickéhovýkonu. Jsme teď nejúspěšnější značkou v historii IRC. Je to nejkrásnějšímyslitelná odměna pro špičkovou práci členů týmu,“ říká zjevně dojatě.Změna scény: 4. listopad, Kypr. Sezóna soutěží IRC 2012 se blíží k závěrua tím i k dalšímu vyvrcholení. Stejně jako v předchozím roce rozhodujeteprve poslední závod sezóny o vítězi IRC v pořadí jezdců.Tehdy se Andreasi Mikkelsenovi a spolujezdci Ola Fløenemu podařiloještě dostihnout dosud vedoucí posádku Juho Hänninen-MikkoMarkkula v dramatickém finiši sezóny. Tentokrát jsou oba NorovéMikkelsen-Fløene favoriti. Suverénně vedou v hodnocení jezdců. Dokážemladík Mikkelsen ve svých pouhých 23 letech zvládnout tutoneobvyklou roli a zachovat svou obvyklou koncentraci? Kypr je považovánza jednu z největších výzev v seriálu soutěží IRC: úzké silnicea většinou bohaté na zákruty, nevypočitatelné, rychle se měnící povětrnostnípodmínky.Andreas Mikkelsen a Ola Fløene se zapisují do dějin: Suverénně vyjetýmvítězstvím na Kypru si zajistí po roce 2011 opět celkové vítězstvív hodnocení jezdců IRC a jsou tak prvním týmem, kterému se tentokousek podařil dvakrát za sebou.Po sezóně 2012 je český výrobce automobilů s 27 vyhranými soutěžemiod roku 2009 vítězem-rekordmanem v IRC. Mimořádné úspěchyv nedávné historii ŠKODA Motorsport nejsou žádnou náhodou, nýbržvýsledkem tvrdé práce. Jak tvrdé, to dokáže posoudit jen ten, kdo doprovázítým ŠKODA delší dobu. Špičkové výkony se vyžadují nejen odaut a jezdců, také v zákulisí neexistují žádné kompromisy. Nároky napersonál jsou enormní: Rychlé myšlení a odolnost vůči zátěži i v extrémníchpodmínkách jsou předpoklady pro každého v týmu ŠKODAMotorsport – ať už mechanika, jezdce nebo logistika. Každý člen týmujde denně na hranici možností – a někdy i za ni.Patrně je to i nutné. Ve ŠKODA Motorsport se totiž extrém rychle stávánormou: Protože IRC je sice nejprestižnější soutěží v mezinárodnímcirkusu rally ale ne jedinou, ve které se účastní ŠKODA Motorsport.Kromě IRC se ŠKODA v roce 2012 účastnila také soutěží European RallyChampionship (ERC) a Asian Pacific Championship (APRC). A vyhrála.Doslova senzační je výsledek týmů ŠKODA na APRC. Díky mimořádnýmvýkonům australsko-belgického dua Chris Atkinson-StephanePrevot, kteří se stali mistry v pořadí jezdců APRC, se ŠKODA poprvéstala vítězem celého asijsko-pacifického šampionátu (APRC) v hodnocenívýrobců.Podobně suverénně si vede v ERC také tovární posádka JuhoHänninen a Mikko Markkula. Již dva závody před koncem seriálu jsoujasnými vítězi. Tým ŠKODA Motorsport využil šanci, aby na rally v Polskupředstavil nový talent závodní stáje: mladého Fina Esapekku La-50 2012 – Rok značky ŠKODA


MotorsportBez práce nejsou koláče: Za působivými úspěchysoutěžního týmu ŠKODA v uplynulých letechstojí hluboký respekt k bohaté soutěžní tradici značkyŠKODA a vysoká profesionalita na všech úrovních. Další vítězství v IRC 2012:ŠKODA oslavuje první,druhé a třetí místo v Irsku.V roce 2012 zopakoval týmŠKODA Motorsport úspěchyze dvou předchozíchlet. ŠKODA takto získalatři tituly v řadě.2012 – Rok značky ŠKODA51


MotorsportNoční směna: I posetmění jsou servisnítýmy v plném nasazení,když jsou nařadě noční rychlostnízkoušky (nahořea uprostřed). Anipo dosažení cílevšak není práceu konce. Tým ŠKODAMotorsport běhemautogramiády (dole).ppiho. V pouhých 21 letech není v soutěžích žádným nováčkem: Sedmvítězství ve finském národním šampionátu v roce 2012 mu přineslonejen finský mistrovský titul v rally, ale také dobré jméno na soutěžníscéně. Pro sympatického Fina je ale nyní všechno nové: auto, tým,soutěžní trať. Co následovalo, je demonstrace síly: Napoprvé se nováčkoviEsapekka Lappimu podařilo se svým spolujezdcem Janne Fermemzvítězit v Polsku! Nový tým byl úspěšný v 10 ze 13 rychlostníchzkoušek! O vítězství tak nebyly v žádném okamžiku pochyby.Posádky na voze ŠKODA Fabia Super 2000 se účastní nejen mnohýchmezinárodních soutěží. Týmy ŠKODA získaly v roce 2012 celkemšest národních mistrovských titulů: Staronovým českým mistrem jejezdec ŠKODA Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem. Pětdalších jezdců s vozem ŠKODA Fabia Super 2000 bylo úspěšnýchna národní úrovni, v Rakousku Raimund Baumschlager, v NěmeckuMark Wallenwein, ve Slovinsku Aleks Humar, v Turecku Luca Rossettia v Bulharsku Dimitar Iliev.V čem vězí úspěch týmu ŠKODA Motorsport? Týmový duch a vůle povítězství jsou bezpochyby důležité. A také někdo jako Michal Hrabánek,který jako šéf týmu spojuje mnohé jednotlivé faktory do silnéhocelku. Téměř neměřitelnou a přesto nanejvýš účinnou složkou mixuúspěšnosti je všeobecně uvědomovaná, a proto obvykle nepojmenovanásíla vlastní historie. Když ŠKODA v roce 2011 slavila 110leté výročíhistorie motorsportu, mluvil předseda představenstva Prof. Dr. WinfriedVahland o tom, že účast v motorsportu pomáhá společnostiŠKODA přirozeně šířit sdělení obsažené ve značce. Když dnes člověkposlouchá jezdce jako Jana Kopeckého, Andrease Mikkelsena neboEsapekka Lappiho, tak má dojem, že poselství bylo vyslyšeno a pochopeno.Vítězství ve třech mezinárodnícha v šesti národních šampionátech,kromě toho další vítězstvíprestižního hodnoceníznaček IRC – ŠKODA posunulalaťku úspěchu opět o něco výše.52 2012 – Rok značky ŠKODA


InterviewRozhovor s Michalem Hrabánkem, šéfem týmu ŠKODA Motorsport„Ctíme tradice, pracujeme jako jeden týma máme velkou chuť vítězit.“V roce 2012 vyhrál tým ŠKODA Motorsport s pohodlným náskokem sérii IRC, evropský šampionátv rally a asijsko-pacifický šampionát v rally, a navíc i šest národních mistrovských titulů.V čele týmu ŠKODA Motorsport stojí Michal Hrabánek. Pod jeho vedením se z týmu stala dominantamezinárodní rallyové scény. Zde hovoří o odpovědnosti, vášni a nekompromisním odhodlání vítězit.Michal Hrabánek stojí v čeleoddělení ŠKODA Motorsport,které má ve Společnosti dlouhoutradici, již déle než pět let. Ještěpředtím zastával tento čtyřiačtyřicetiletýmanažer různé pozicev oblasti technického vývojea poté byl vedoucím prodeje originálníhopříslušenství. První signál,že je zpět, vyslala ŠKODAv roce 2009. V roce 2010 se jípodařilo zvítězit v seriálu IntercontinentalRally Challenge (IRC)v hodnocení výrobců i jezdců.Tým ŠKODA tato vítězství zopakovalv roce 2011, a navíc k nimpřidal titul mistrů světa. Rok 2012byl pro ŠKODA Motorsport ještěvětším úspěchem než předchozíroky a stal se nejúspěšnějším rokemve 111leté historii účastíznačky v motoristickém sportu.Pane Hrabánku, kdybyste mělpopsat konkrétní kvality týmuŠKODA Motorsport, co vásnapadá na prvním místě?To, že ctíme tradice, pracujemejako jeden tým a že máme velkouchuť vítězit.Jakou roli hraje takřka legendárnítradice sportovních aktivitznačky ŠKODA v nepřerušenévítězné sérii v posledních třechletech?Tradice sice nejsou hmatatelnousoučástí naší běžné práce,ale přesto jsou důležité. Dlouháhistorie týmu ŠKODA Motorsportnám v podstatě dává sílu a rozvahu,kterou potřebujeme k řešeníkaždodenních úkolů.Jak se s takovou tradicí vyrovnávajíjezdci, kteří se rekrutujíz mladších ročníků?Jezdci se většinou soustředí nabezprostřední zadání. Povolánísoutěžního jezdce je jednímz nejtěžších vůbec, a tak nezbývámoc času na přemýšlení a hloubánío věcech kolem. Tradice proně znamená následující: Vědí, žemá celý tým za sebou mnoho desetiletízkušeností v rally, na kterése mohou spolehnout. Jinýmislovy, tradice pro ně znamenajísvým způsobem jistotu.Co pro vás osobně znamenávaše práce?Jednoduše řečeno, je to naplněnídlouhodobého osobního snu.Nemohu si představit, že bychdělal lepší práci! Mám možnostpřispět svými vlastními zkušenostmi,mám k dispozici špičkovýtým a také nejlepší pracovní prostředí,jaké bych si mohl přát.Co pro vás znamenají dosaženéúspěchy v minulých letech?Samozřejmě pro mě znamenajímnoho. Nejdůležitější jsou alepro tým, kterému slouží jakopotvrzení jeho vynikající práce.Zároveň ale chápu tento úspěchjako jistý závazek – jak se říká,po závodě máte zase před závodem.Nemůžeme si dovolitpolevit. Jakmile trochu zvolníte,začne jít všechno hůř. Tvrdějsme pracovali na tom, abychomse dostali tam, kde jsme dnes.Stejně náročné je však udržet sena špičce, ale uděláme vše proto, abychom na ní zůstali.V roce 2012 se ŠKODA poprvézúčastnila asijsko-pacifickéhošampionátu. Co vás k tomuvedlo?Především zvědavost a také zálibav nových výzvách. Zadruhé,šlo o strategické rozhodnutí. Našímcílem bylo zvýšit viditelnostznačky ŠKODA na tomto důležitémrůstovém trhu. Tím, že jsmevyhráli hned na první pokus, senám to snad povedlo.Co dělá ze ŠKODA Motorsporttak silný tým?To má řadu aspektů. Začít můžemeu vozu ŠKODA Fabia Super2000, což je prvotřídní a vyzrálýrallyový speciál, který v současnostijede svou pátou soutěžnísezónu. Dále máme k dispozicišpičkové jezdce a vynikajícíservisní tým. Podle mého názoruje ale tím nejzásadnějším momentemhladká interakce mezivšemi našimi procesy. Velká částnaší síly pramení právě z dobřenastavených a správně fungujícíchprocesů. Naprosto nezbytnéje neustále a systematickypracovat na zlepšování, což jeněco, co je ve světě rally stálánutnost. Dalším důležitým faktoremje naše těsná spoluprácea výměna informací s mateřskouautomobilkou, obzvláště s oddělenímtechnického vývoje, a takés příslušnými oblastmi v rámciskupiny Volkswagen. I v tomtoohledu je pro naši práci klíčovýsilný týmový duch. Tohle je pravápodstata úspěšného působenív rally. Pracovat jako tým úplněna všem, na malých i velkých věcech,na národní i mezinárodníúrovni.Jaké jsou cíle týmu ŠKODAMotorsport v dalších letech?Neustále jsme soustředěni nato, co dalšího nás čeká, tedy nanadcházející soutěže. V roce2013 chceme být opět co nejúspěšnější.Na to zaměřímevšechny naše aktivity. Plánujemestabilizovat naši výkonnostna současné úrovni a pokudmožno ji i zvýšit. Motorsport budejistě hrát důležitou roli i v budoucnosti.Snažíme se ze všechsil, abychom úspěšný příběhŠKODA Motorsport rozvíjeli i nadále.2012 – Rok značky ŠKODA53


Modelové řady ŠKODAProduktové portfolioŠKODA SuperbŠKODA Superb CombiŠKODA RapidŠKODA FabiaŠKODA Fabia CombiMimořádná kvalita za neporazitelnoucenu ve vyšší střední třídě –přesně to představuje ŠKODASuperb. Pověstná je nabídkouprostoru v interiéru, cenovouvýhodností a rovněž hospodárností.Linie karoserie působísoučasně elegantně i sportovně.Málokterému vozu se podařiloskloubit rozum a vášeň takdokonale.Kompaktní rodinný model ŠKODARapid, uvedený v Evropě na trh napodzim 2012, přichází jako první sezcela novým designovým jazykemznačky ŠKODA: jasným, precizním,nadčasovým a elegantním. Interiérse vyznačuje bohatou nabídkouprostoru a mnoha chytrými detaily.Jako nová třída značky a nejmladšímodelová řada nastavuje ŠKODARapid nová měřítka v segmentukompaktních modelů. Díkyspecifickým verzím pro Indiia v budoucnu také pro Čínua Rusko je ŠKODA Rapid navíccentrálním pilířem Růstovéstrategie ŠKODA.ŠKODA Fabia a ŠKODA FabiaCombi: Díky úspornosti a efektivnímuvyužití prostoru patří obamodely již léta k nejprodávanějšímv portfoliu značkyŠKODA.Spolehlivost, účinné motorya příkladný poměr ceny a hodnotyčiní z vozu ŠKODA Fabia auto provšechny, kteří kladou důraz navhodnost pro každodenní provoza cenovou výhodnost.54 2012 – Rok značky ŠKODA


Díky sedmi modelovým řadám nabízí ŠKODA AUTO vhodný vůz prokaždou příležitost. Všechny modely značky ŠKODA majístejné typické znaky: velký vnitřní prostor, mimořádnou praktičnost,vysokou kvalitu a působivý poměr ceny a užitné hodnoty.ŠKODA OctaviaŠKODA Octavia CombiŠKODA Citigo ŠKODA Roomster ŠKODA YetiŠKODA Octavia v provedeníMalý vůz ŠKODA s velkouŠKODA Roomster je „prostorovýmVozem ŠKODA Yeti automobilkaliftback a kombi je „srdcem značkybudoucností: Především v metro-zázrakem“ mezi modely značkyv roce 2009 úspěšně obsadilaŠKODA“. Žádný model v dlouhépolích získal nejmenší vůz ŠKODAŠKODA. Tak byl koncipován,nový tržní segment. Jako jedenhistorii značky ŠKODA nebyl úspěš-s moderním stylem, uvedený naz unikátní koncepce vyplynuloz prvních kompaktních SUV vůbecnější. Od roku 1996 přesvědčujetrh v roce 2012, spontánně srdcei jeho jméno a s jeho prostornostíse vůz ŠKODA Yeti postaralŠKODA Octavia nejlepší kvalitoulidí, pro něž je mimořádně důležitáje spojen i jeho velký úspěch.o pozdvižení nejen v mnohazpracování, nadčasovým designem,manévrovatelnost, úspornostCharakterizuje ho jasný designzemích Evropy. Je úspěšný také nanabídkou velkého prostorua bezpečnost automobilu.a extrémně velká flexibilitarůstových trzích, jako je Ruskoa vysokou funkčností. TakéS mnoha překvapivými detailnímivnitřního prostoru. Od uvedení naa Indie (a v budoucnu zamíří i dos novým modelem, který bylřešeními ztělesňuje stylovátrh v roce 2006 se ŠKODAČíny). Jeho volitelný pohon všechpoprvé představen v prosinci 2012,ŠKODA Citigo navíc moderníRoomster úspěšně prosazujekol ho činí silným partnerem taképokračuje ŠKODA důsledně na tétokoncepci chytrého městskéhov tržním segmentu kompaktníchmimo zpevněné cesty.cestě. Nejnovější verze vozuvozu, u kterého nepřijde zkrátkaminivanů.ŠKODA Octavia je nejlepšíani radost z jízdy.v dosavadní historii. Jako vůzs kvalitami střední třídy za cenukompaktního vozu je ŠKODAOctavia jednoduše třídou sama prosebe.2012 – Rok značky ŠKODA55


ŠKODA Media Services– aplikace proiPhone a iPadwww.skoda-auto.comVydává:© ŠKODA AUTO a.s., 2013Tř. Václava Klementa 869293 60 Mladá BoleslavČeská republika

More magazines by this user
Similar magazines