Izvješće o radu za 2009. godinu

richter.luca18

Izvješće o radu za 2009. godinu

Hrvatska vatrogasna zajednicaIzvješće o raduza 2009. godinuĐurđevac, ožujak 2010.1


SadržajUVOD .............................................................................................................................................. 51. Statistički podaci o vatrogasnim organizacijama .................................................................... 72. Materijalno-tehnički resursi .................................................................................................... 143. Aktivnosti u pogledu izrade normativnih akata .................................................................... 163.1. Aktivnosti oko zakonodavnog okvira i izrade prijedloga podzakonskih akata u područjuvatrogastva ................................................................................................................................. 163.1.1. Zakon o vatrogastvu ..................................................................................................... 163.1.2. Zakon o zaštiti na radu ................................................................................................. 163.1.3. Podzakonski akti .......................................................................................................... 173.1.4. Preventivna djelatnost .................................................................................................. 193.2. Pravni propisi doneseni 2009. godine u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici .......................... 204. Intervencije tijekom 2009. godine i u razdoblju 2006.-2009. ............................................... 225. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa zaRepubliku Hrvatsku u 2009. godini ............................................................................................ 285.1. Statistički podaci o požarima i angažiranim snagama za gašenje ................................... 285.2. Sudjelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice u provedbi programa ................................ 305.3. Ostale aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice ............................................................ 315.3.1. Nabava zaštitne odjeće za gašenje požara na otvorenom prostoru .......................... 315.3.2. Nabava vatrogasne opremu u ime tvrtke Henkel d.o.o. ........................................... 326. Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi i stručni ispiti za vatrogasce s posebnimovlastima i odgovornostima ......................................................................................................... 337. Vatrogasna natjecanja ............................................................................................................. 347.1. Kup Hrvatske vatrogasne zajednice .................................................................................... 347.2. Izvješće s međunarodnog natjecanja u Ostravi .................................................................. 367.2.1. Pripreme i sudionici ..................................................................................................... 367.2.2. Nastup i rezultati .......................................................................................................... 377.2.3. Prijem u Vladi RH ........................................................................................................ 387.3. Izvješće o provedenim seminarima i ispitima za vatrogasne suce ...................................... 397.4. Sudjelovanje hrvatskih odjeljenja na vatrogasnim natjecanjima u inozemstvu .................. 408. Osposobljavanje i usavršavanje .............................................................................................. 418.1. Ustrojavanje Vatrogasne škole ........................................................................................ 418.2. Vatrogasno vježbalište i Centar za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini ... 412


8.3. Provedena osposobljavanja i usavršavanja s komentarom .............................................. 428.4. Nadzor nad provedenim osposobljavanjima i usavršavanja i financijsko izvješće ......... 489. Informativno-promidžbena i nakladnička aktivnost ............................................................ 509.1. Vatrogasni Vjesnik .............................................................................................................. 519.2. Presscut ................................................................................................................................ 569.3. Nakladništvo ........................................................................................................................ 569.4. Informativno-promidžbena aktivnost .................................................................................. 5710. Vatrogasna mladež ................................................................................................................. 5810.1. Kamp vatrogasne mladeži ................................................................................................. 5810.1.1. Analiza rada Kampa u 2009. godini .......................................................................... 5810.1.2. Izvršenje programa aktivnosti Kampa u 2009. godini ............................................... 6310.2. Seminar voditelja vatrogasne mladeži ............................................................................... 6410.3. Susret vatrogasne mladeži RH i Slovenije ....................................................................... 6411. Vatrogasne vježbe, seminari, sajmovi, savjetovanja, stručni posjeti i hodočašća ............ 6511.1. Seminar „Vatrogasci u nadzoru preventivnih mjera zaštite od požara i osobna zaštitnaoprema za vatrogasce“ ............................................................................................................... 6511.2. Peti stručni skup vatrogasaca u Opatiji ............................................................................. 6511.3. Sajam Interprotex 2009 ..................................................................................................... 6611.4. Osnivanje Odbora za osposobljavanje Hrvatske vatrogasne zajednice ............................ 6611.5. Osnivanje Odbora za normizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice ................................... 6611.6. Osnivanje Odbora za osposobljavanje i uvježbavanje CTIF ............................................ 6611.7. Stručni posjet vatrogascima Njemačke (München i Passau) ............................................ 6711.8. Međunarodno savjetovanje Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske u Budimpešti ...... 6811.9. 25. susret vatrogasnih puhačkih orkestara ....................................................................... 6911.10. Hodočašće u Mariju Bistricu ......................................................................................... 7011.11. Hodočašće u Lourdes ...................................................................................................... 7112. Informacijski sustav "Vatrogasna mreža" .......................................................................... 7212.1. Novosti u aplikaciji „Vatrogasna mreža“ u 2009. godini ................................................ 7212.1.1. Prijava za pretplatu Vatrogasnog vjesnika ................................................................. 7212.1.2. Prijava za dodjelu priznanja i odlikovanja ................................................................. 7312.1.3. Prijava za sudjelovanje na natjecanju ......................................................................... 7312.1.3. Prijava za osposobljavanje ......................................................................................... 7312.2. Provedene obuke i povećanje broja operatera ................................................................. 7513. Nacionalni odbor i međunarodna suradnja ......................................................................... 7613.1. Rad u tijelima CTIF-a ....................................................................................................... 763


13.2. Koordinacija podunavskih zemalja CTIF-a ...................................................................... 7713.3. Sudjelovanje na obljetnicama vatrogasnih zajednica u inozemstvu ................................. 7813.3.1. 120. obljetnica Vatrogasne zajednice Austrije ........................................................... 7813.3.2. 140. obljetnica vatrogastva Slovenije ......................................................................... 7913.4. Međunarodni projekti ........................................................................................................ 7913.4.1. Priprema za kandidiranje putem predpristupnog fonda Europske Unije zaprekograničnu suradnju IPA na projekte ustrojavanja Vatrogasnog vježbališta i Vatrogasnogmuzeja .................................................................................................................................... 7913.4.2. Projekt: ustrojavanje Vatrogasnog muzeja ................................................................. 8013.4.3. Prijevod ERI-kartica ................................................................................................... 8014. Unapređenje uredskog poslovanja u stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice ..... 8314.1. Uvođenje ISO 9001 ........................................................................................................... 8314.2. Uredsko poslovanje u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice ............................. 8315. Javna nabava .......................................................................................................................... 8616. Obljetnice DVD-a i odlikovanja Hrvatske vatrogasne zajednice ...................................... 8817. Sjednice ................................................................................................................................... 9017.1. Izborne sjednice skupština VZŽ ........................................................................................ 9017.2. Izborna sjednica Skupštine HVZ ....................................................................................... 9117.3. Sjednice tijela HVZ ........................................................................................................... 944


UVODU ovome izvješću o radu zbrojene su aktivnosti koje je provodilo ukupno vatrogastvoRepublike Hrvatske. Dio aktivnosti provodila su nadležna tijela i Stručna služba Hrvatskevatrogasne zajednice, a dio su provodile vatrogasne organizacije uz koordinaciju Hrvatskevatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.Najvažniji dio izvješće je provedba vatrogasne djelatnosti. Tijekom 2009. godinedobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe intervenirale su 41.435 puta i timespasile značajnu imovinu a vjerojatno i mnoge ljude od ranjavanja i smrtnog stradavanja.Da bi se vatrogasna djelatnost provodila djelotvorno potrebni su materijalni i ljudskiresursi, odnosno osposobljeni i dobro opremljeni vatrogasci, te potrebna vatrogasna tehnika. Zatohrvatsko vatrogastvo ima 55.511 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca, 2.344 profesionalnavatrogasca, 1.694 vatrogasca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima u gospodarstvu i 784profesionalna vatrogasca u gospodarstvu, te raspolaže s 1.501 vatrogasnih vozila.Osposobljavanje je na važnom mjestu u popisu aktivnosti. Tako je i protekle godinesufinancirano osposobljavanje u vatrogasnim zajednicama županija/Grada Zagreba. Osim togasufinancirali smo seminare, stručne skupove i pokazne vježbe.Najzahtjevnije razdoblje za vatrogasce je protupožarna ljetna sezona koja se provoditemeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa zaRepubliku Hrvatsku. Kao i proteklih godina, vatrogasne postrojbe ponovno su dokazaleuspješnost hrvatskog vatrogastva.Proteklu godinu obilježile su i izborne sjednice Skupštine u vatrogasnim organizacijama.Hrvatska vatrogasna zajednica održala je izbornu sjednicu Skupštine 16. lipnja 2009. u MarijiBistrici, na kojoj su ponovno izabrani dotadašnji predsjednik i načelnik i potvrđeni članovi tijelaHVZ iz vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.Od natjecateljskih aktivnosti izdvajamo uspjeh naših natjecateljskih odjeljenja sa 14.međunarodnog natjecanja i 17. međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži održanih u Ostravi(Češka). Najbolje uspjehe polučila su:- Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca - PVP "B"– 1. mjesto- DVD Jalševec Breški – mladež žene – 2. mjesto- DVD Jalševec Breški – žene "A" – 2. mjesto- DVD Mladost Kaštel Sućurac – žene "A" – 3. mjestoZahvaljujući njima i ostalim natjecateljskim desetinama Hrvatska je u ukupnom plasmanuzauzela treće mjesto.Nadalje izdvajamo Kamp vatrogasne mladeži u kojem je protekle godine boravilo 1600mladih vatrogasaca i njihovih voditelja.Protekle godine, bilo je dosta aktivnosti oko izrade i donošenja podzakonskih akataZakona o vatrogastvu. Tri pravilnika su dostavljena ministru unutarnjih poslova na donošenje:Pravilnik o osobnoj i zaštitnoj opremim pripadnika vatrogasnih postrojbi, Pravilnik o minimumutehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi i Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnogispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. Nadalje tri pravilnika supripremljena, i to: Pravilnik o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnihpostrojbi, Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca, te Pravilnik oprogramu i načinu osposobljavanja građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, zagašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Osim toga većim djelom supripremljeni Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti vatrogasaca i5


Tablica 1. Broj vatrogasnih postrojbi i pokrivenost jedinica lokalne samouprave u 2009. godiniVZŽ/GZBroj DVD-a(teritorijalnih)BrojGDVD-a (ugospodarstvu)Broj JVPBroj prof.VP ugospodarstvuJLS(jedinicalokalnesamouprave)BrojteritorijalnihVP/JLSBrojJLSbezVPBjelovarsko-bilogorska 167 6 4 2 23 7,43 0Brodsko-posavska 61 1 1 0 28 2,21 4Dubrovačko-neretvanska 36 0 6 2 22 1,91 4Grad Zagreb 55 5 1 6 1 56,00 0Istarska 32 0 7 4 41 0,95 13Karlovačka 98 3 2 0 22 4,55 0Koprivničko-križevačka 149 4 3 0 25 6,08 0Krapinsko-zagorska 79 3 2 0 32 2,53 0Ličko-senjska 16 0 3 2 12 1,58 1Međimurska 86 5 1 0 25 3,48 0Osječko-baranjska 145 7 2 1 42 3,50 0Požeško-slavonska 57 2 1 0 10 5,80 0Primorsko-goranska 68 1 6 8 35 2,11 0Sisačko-moslavačka 133 1 3 3 19 7,16 0Splitsko-dalmatinska 52 0 2 2 55 0,98 18Šibensko-kninska 21 0 3 1 19 1,26 8Varaždinska 123 8 1 1 28 4,43 0Virovitičko-podravska 69 0 2 0 16 4,44 0Vukovarsko-srijemska 57 2 3 1 31 1,94 2Zadarska 35 2 4 0 34 1,15 6Zagrebačka 286 5 4 1 33 8,79 1Ukupno: 1825 55 61 34 553 3,41 578


Tablica 2. Operativno članstvo u vatrogasnim postrojbama u 2009. godiniVZŽ/GZPovršina županije(m 2 )BrojstanovnikažupanijeBrojdobrovoljnihvatrogasacaugospodarstvuBroj prof.vatrogasacaugospodarstvuBrojdobrovoljnihvatrogasaca–teritorijalnihBrojprofesionalnihvatrogasaca uJVPBrojprofesionalnihvatrogasaca uDVDBjelovarskobilogorska2.640.310.047 133.084 348 16 4.860 98 3Brodskoposavska2.029.468.647 176.765 14 0 1.782 52 6Dubrovačkoneretvanska1.780.870.812 122.870 0 47 760 137 28Grad Zagreb 641.331.872 779.145 123 152 3.054 350 0Istarska 2.832.960.346 207.671 0 77 897 226 1Karlovačka 3.625.456.314 142.887 55 0 2.212 75 4Koprivničkokriževačka1.748.423.709 124.467 180 0 7.464 89 0Krapinskozagorska1.229.306.750 142.432 52 0 2.450 54 0Ličko-senjska 5.352.805.591 53.677 0 66 256 52 14Međimurska 729.033.470 121.355 233 0 3.911 37 0Osječkobaranjska4.155.069.509 330.506 180 17 4.508 121 21Požeškoslavonska1.823.421.306 85.831 50 0 2.799 20 8Primorskogoranska3.587.503.588 305.279 20 160 1.212 238 12Sisačkomoslavačka4.467.551.575 185.387127 130 3.811 103 23Splitskodalmatinska4.540.346.825 463.676 0 47 1.575 144 71Šibenskokninska2.983.893.230 116.223 0 14 390 100 17Varaždinska 1.261.493.746 184.769 97 16 3.323 51 1Virovitičkopodravska2.024.053.925 93.389 0 0 1.350 41 4Vukovarskosrijemska2.454.398.449 204.768 50 14 955 75 14Zadarska 3.646.347.825 162.760 62 0 550 164 3Zagrebačka 3.060.353.933 309.696 103 28 7.444 117 0Ukupno: 56.614.401.469 4.446.637 1.694 784 55.563 2.344 2309


Tablica 3. Statističko izvješće o operativnom članstvu u vatrogasnim postrojbama u 2009. godiniVZŽ/GZBrojvatrogasnihpostrojbiBrojvatrogasacaBrojteritorijalnihdob. /1000stan.Broj prof. izJVP/1000 stan.Brojvatrogasaca/1000 stan.Brojvatrogasaca/km 2Bjelovarsko-bilogorska179 5.325 36,52 0,74 40,01 2,02Brodsko-posavska 63 1.854 10,08 0,29 10,49 0,91Dubrovačko-neretvanska44 972 6,19 1,11 7,91 0,55Grad Zagreb 66 3.679 3,92 0,45 4,72 5,74Istarska 43 1.201 4,32 1,09 5,78 0,42Karlovačka 103 2.346 15,48 0,52 16,42 0,65Koprivničko-križevačka156 7.733 59,97 0,72 62,13 4,42Krapinsko-zagorska84 2.556 17,20 0,38 17,95 2,08Ličko-senjska 21 388 4,77 0,97 7,23 0,07Međimurska 92 4.181 32,23 0,30 34,45 5,73Osječko-baranjska 155 4.847 13,64 0,37 14,67 1,17Požeško-slavonska 60 2.877 32,61 0,23 33,52 1,58Primorsko-goranska83 1.642 3,97 0,78 5,38 0,46Sisačko-moslavačka 1404.194 20,56 0,56 22,62 0,94Splitsko-dalmatinska56 1.837 3,40 0,31 3,96 0,40Šibensko-kninska 25 521 3,36 0,86 4,48 0,17Varaždinska 133 3.488 17,98 0,28 18,88 2,76Virovitičko-podravska71 1.395 14,46 0,44 14,94 0,69Vukovarsko-srijemska63 1.108 4,66 0,37 5,41 0,45Zadarska 41 779 3,38 1,01 4,79 0,21Zagrebačka 296 7.692 24,04 0,38 24,84 2,51Ukupno: 1.974 60.615 12,50 0,53 13,63 1,0710


Broj dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi po županijamaBjelovarsko‐bilogorskaBrodsko‐posavskaDubrovačko‐neretvanskaGrad ZagrebIstarska3557692861676136 553298KarlovačkaKoprivničko‐križevačkaKrapinsko‐zagorskaLičko‐senjska123149Međimurska21521336857145867916Osječko‐baranjskaPožeško‐slavonskaPrimorsko‐goranskaSisačko‐moslavačkaSplitsko‐dalmatinskaŠibensko‐kninskaVaraždinskaVirovitičko‐podravskaVukovarsko‐srijemskaZadarskaZagrebačka11


Broj dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu po županijamaBjelovarsko‐bilogorskaBrodsko‐posavskaDubrovačko‐neretvanskaGrad ZagrebIstarska02256 1 050KarlovačkaKoprivničko‐križevačkaKrapinsko‐zagorska843Ličko‐senjskaMeđimurskaOsječko‐baranjska01012753Požeško‐slavonskaPrimorsko‐goranskaSisačko‐moslavačka0Splitsko‐dalmatinskaŠibensko‐kninskaVaraždinskaVirovitičko‐podravskaVukovarsko‐srijemskaZadarskaZagrebačka12


Broj JVP-a po županijamaBjelovarsko‐bilogorskaBrodsko‐posavskaDubrovačko‐neretvanskaGrad Zagreb132233641421431263217IstarskaKarlovačkaKoprivničko‐križevačkaKrapinsko‐zagorskaLičko‐senjskaMeđimurskaOsječko‐baranjskaPožeško‐slavonskaPrimorsko‐goranskaSisačko‐moslavačkaSplitsko‐dalmatinskaŠibensko‐kninskaVaraždinskaVirovitičko‐podravskaVukovarsko‐srijemskaZadarskaZagrebačka13


2. Materijalno-tehnički resursiVatrogastvo raspolaže s 1.119 vatrogasnih domova, 952 vatrogasnih spremišta, 3.229vatrogasnih vozila (tablica 4) i 2.170 vatrogasnih štrcaljki.Tablica 4: Pregled stanja vatrogasnih vozila po vrstama i županijamar.b.Vatrogasna zajednicažupanijeNV1+5NV1+2ACNV /ALJALJ32ALJ37ALJ53HP42ŠumskoTehničko1 Bjelovarsko-bilogorska 16 11 19 1 4 0 0 1 42 Brodsko-posavska 25 5 4 0 2 0 0 0 1 43Dubrovačkoneretvanska12 3 32 0 1 0 0 0 9 14 Grad Zagreb 18 1 33 0 3 1 0 3 11 115 Istarska 16 23 26 4 1 0 0 1 49 116 Karlovačka 31 9 26 0 1 1 0 1 12 77 Koprivničko-križevačka 19 30 14 0 2 2 2 3 3 48 Krapinsko-zagorska 16 20 20 0 1 0 0 0 0 39 Ličko-senjska 14 3 15 0 0 0 0 0 6 510 Međimurska 36 3 8 0 1 0 0 0 0 211 Osječko-baranjska 78 22 19 0 7 0 1 1 1 512 Požeško-slavonska 21 9 4 0 2 0 0 0 4 313 Primorsko-goranska 25 16 32 2 4 0 0 1 65 1314 Sisačko-moslavačka 46 47 28 0 3 0 0 3 2 615 Splitsko-dalmatinska 31 17 50 0 1 0 1 3 36 216 Šibensko-kninska 17 3 18 1 2 0 0 0 15 117 Varaždinska 54 3 9 0 2 0 1 0 2 318 Virovitičko-podravska 22 3 10 0 3 1 0 0 1 119 Vukovarsko-srijemska 25 0 9 0 0 0 0 0 0 220 Zadarska 24 6 25 0 1 0 0 0 14 921 Zagrebačka 53 8 52 1 2 0 0 0 0 6UKUPNO: 599 242 453 9 43 5 5 17 235 9914


.b.Vatrogasna zajednica Akci Ostala ukupno Broj Br. voz. Površina Br. voz.županijedenti vozila vozila stanovnika /1000 st. km 2 /100 km 21 Bjelovarsko-bilogorska 1 148 205 133.084 1,54 2.640 7,772 Brodsko-posavska 0 31 72 176.765 0,41 2.029 3,553 Dubrovačko-neretvanska 0 38 96 122.870 0,78 1.781 5,394 Grad Zagreb 2 79 162 779.145 0,21 641 25,275 Istarska 1 85 217 207.671 1,04 2.833 7,666 Karlovačka 0 86 174 142.887 1,22 3.625 4,807 Koprivničko-križevačka 1 50 130 124.467 1,04 1.748 7,448 Krapinsko-zagorska 0 61 121 142.432 0,85 1.229 9,859 Ličko-senjska 0 21 64 53.677 1,19 5.353 1,2010 Međimurska 0 96 146 121.355 1,20 729 20,0311 Osječko-baranjska 1 92 227 330.506 0,69 4.155 5,4612 Požeško-slavonska 1 43 87 85.831 1,01 1.823 4,7713 Primorsko-goranska 3 64 225 305.279 0,74 3.588 6,2714 Sisačko-moslavačka 1 151 287 185.387 1,55 4.468 6,4215 Splitsko-dalmatinska 1 105 247 463.676 0,53 4.540 5,4416 Šibensko-kninska 0 25 82 116.223 0,71 2.984 2,7517 Varaždinska 2 113 189 184.769 1,02 1.261 14,9918 Virovitičko-podravska 1 16 58 93.389 0,62 2.024 2,8719 Vukovarsko-srijemska 0 13 49 204.768 0,24 2.454 2,0020 Zadarska 0 50 129 162.760 0,79 3.646 3,5421 Zagrebačka 0 140 262 309.696 0,85 3.060 8,56UKUPNO 10 1.507 3.229 4.446.637 0,73 56.611 5,7015


3. Aktivnosti u pogledu izrade normativnih akata3.1. Aktivnosti oko zakonodavnog okvira i izrade prijedlogapodzakonskih akata u području vatrogastva3.1.1. Zakon o vatrogastvuProtekle godine nastavljeno je s aktivnostima oko izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvui Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. U pogledu izmjene tih zakona,važnih za provedbu vatrogasne djelatnosti, dosta je truda uloženo u usuglašavanje s ostalimsubjektima iz vatrogastva a u svezi iznalaženje modela ustroja i financiranja vatrogastva.Namjera nam je bila ustrojavanje državnog tijela za vatrogastvo i propisivanje obvezefinanciranja vatrogastva iz državnog proračuna u svim jedinicama lokalne samouprave.Rješavanje tih pitanja traje već dulje vrijeme (ustroj 16 godina, a financiranje deset), te i nadaljeostaje jedan od prioritetnih zadataka.Državna uprava za zaštitu i spašavanje uputila je Vladi Republike Hrvatske prijedlogizmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu. Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice nasjednici održanoj 4. studenoga 2009. godine u Dragaliću nije prihvatilo navedeni prijedlog.3.1.2. Zakon o zaštiti na raduHrvatska vatrogasna zajednica uputila je dopis Ministarstvu gospodarstva, rada i socijalneskrbi o primjeni Zakona o zaštiti na radu na vatrogasce. Iz Ministarstva je dano mišljenje da seZakon o zaštiti na radu ne primjenjuje za vatrogasce. Zaključeno je da se zaštita na radu zavatrogasce treba se urediti Zakonom o vatrogastvu i/ili Zakonom o zaštiti i spašavanju.16


3.1.3. Podzakonski aktiOd podzakonskih akata tijekom 2009. godine ministru unutarnjih poslova upućena su triprijedloga pravilnika:1. Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi2. Pravilnik o stručnim ispitima za vatrogasce s posebnim ovlastima iodgovornostima3. Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovativatrogasne postrojbeSva tri prijedloga pravilnika trenutno su na vrednovanju u Ministarstvu unutarnjihposlova.Tijekom 2009. godine intenzivno se radilo na usklađivanju teksta nacrta prijedlogaPravilnika o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi tePravilnika za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca, Pravilnika o osposobljavanju građana zaprovedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovineugroženih požarom, Pravilnika o obliku i kroju odore pripadnika vatrogasnih postrojbi te oznakezvanja i Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanjeposlova profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca.U Ministarstvo unutarnjih poslova upućen je dopis o programu izrade prijedlogapravilnika (tablica 5).17


Tablica 5 : Program izrade prijedloga PravilnikaR.br.Naziv Rok za izradu Napomena1. Pravilnik o uvjetima radnih mjesta 9/2010 -profesionalnih vatrogasaca2. Pravilnik o mjerilima za ustroj,3/2010 -razvrstavanje i način djelovanjavatrogasnih postrojbi3. Pravilnik o osnovama organiziranostivatrogasnih postrojbi na teritorijuRepublike Hrvatske- *V. obrazloženje4. Pravilnik o programu i načinu polaganjastručnog ispita za vatrogasce s posebnimovlastima i odgovornostima5. Pravilnik o osposobljavanju dobrovoljnihvatrogasaca6. Pravilnik o minimumu tehničke opreme isredstava koje moraju posjedovativatrogasne postrojbe7. Pravilnik o međusobnim odnosimavatrogasnih postrojbi i njihovih pripadnikana vatrogasnim intervencijama8. Pravilnik o teorijskoj nastavi i praktičnimvježbama u vatrogasnoj postrojbi9. Pravilnik o osposobljavanju građana zaprovedbu preventivnih mjera zaštite odpožara, za gašenje požara i spašavanje ljudii imovine ugroženih požarom10. Pravilnik zaštitnoj i drugoj osobnoj opremipripadnika vatrogasnih postrojbi11. Pravilnik o obliku i kroju odore pripadnikavatrogasnih postrojbi te oznake zvanja12. Pravilnik o ustroju, opremanju,osposobljavanju, načinu pokretanja idjelovanja intervencijskih vatrogasnihpostrojbi te naknadi troškova nastalihnjihovim djelovanjem13. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanjetjelesne i duševne sposobnosti zaobavljanje poslova profesionalnog idobrovoljnog vatrogasca- Predano u MUP22.12.2009.4/2010 -- Predano u MUP22.12.2009.- *V. obrazloženje- Objavljen u NN89/20013/2010 -- Druga verzijapredana u MUP22.12.2009.5/2010 -6/2010 -11/2010 -18


Pravilnici pod r.br. 3 i 7 određuju pitanja organiziranosti i međusobnih odnosa vatrogasnihpostrojbi na intervenciji na temelju Zakona o vatrogastvu iz 1993. godine. U tom vremenuvatrogasne postrojbe bile su ustrojene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova. Premasadašnjem Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99., 117/2001., 96/2003., 174/2004. i 38/2009.) teiste vatrogasne postrojbe djeluju kao javne vatrogasne postrojbe gradova, općina i GradaZagreba. Uslijed ove promjene i drugih promjena u zakonu, pitanja koja su se određivala unavedena dva pravilnika dijelom su izgubila smisao, dijelom su već određena zakonom, adijelom su obuhvaćena područjem primjene prijedloga pravilnika pod r.br. 2.3.1.4. Preventivna djelatnostMnogobrojne aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice i njenih članica što se odnose napreventivne aktivnosti u zaštiti od požara, sastavnim su dijelom pojedinih poglavlja ovogizvješća. To se posebno odnosi na aktivnosti u informativno-promidžbenoj i nakladničkojdjelatnosti, na rad s vatrogasnom mladeži, na vatrogasna natjecanja, susrete i skupove, nasadržaje osposobljavanja te na aktivnosti koje su usmjerene na upozorenja opasnosti od požaraupućene stanovništvu kao i na aktivnosti tijekom Mjeseca zaštite od požara. Valja istaknuti da sepreventivna aktivnost posebno provodila tijekom protupožarne sezone, kako u sklopu ProgramaVlade RH, tako i u sklopu posebnih aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice i njezinihorganizacija.Vatrogasne organizacije, članice Hrvatske vatrogasne zajednice, provodile sumnogobrojne akcije upozoravanja na opasnosti od požara u lokalnim sredinama, kako u odnosuprema građanima, tako i u kontroli hidranata i aktivnosti kojima se mogu nehajem i nepažnjomizazvati požari.Mnogobrojne aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice, među kojima su Susret puhačkihorkestara, hodočašća, sustavno praćenje povijesnih događaja i njihovo obilježavanje, takođerpridonose preventivnom djelovanju ukupne vatrogasne organizacije.19


3.2. Pravni propisi doneseni 2009. godine u Hrvatskoj vatrogasnojzajedniciTijekom 2009. godine, doneseni su sljedeći pravni propisi od strane Hrvatske vatrogasnezajednice:1. Izmjene i dopune Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice, broj: 795-2/09, 15. lipnaj 2009.2. Izmjene i dopune Pravila vatrogasne službe, broj: 763-2/09., 8. lipanj 2009.3. Pravilnik o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa,broj: 757-2/2009., 8. lipnja 2009.4. Pravilnik o radu u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice,broj: 965-8/09, 15. srpnja 2009.5. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice, broj: 950-2/09, 15. srpnja 2009.6. Poslovnik o radu Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice,broj: 951-2/09, 15. srpnja 2009.7. Poslovnik o radu Odbora za organizacijska i financijska pitanja,broj: 952-2/09, 15. srpnja 2009.8. Poslovnik o radu Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti,broj: 953-2/09 15. srpnja 2009.9. Poslovnik o radu Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost,broj: 954-2/09, 15. srpnja 2009.10. Poslovnik o radu Odbora za odlikovanja i priznanja, broj: 955-2/09, 15. srpnja 2009.11. Poslovnik o radu Operativno-tehničkog stožera HVZ,broj: 948-3/09-1, 14. srpnja 2009. godine12. Poslovnik o radu Odbora za informatizaciju HVZ, broj: 948-3/09-2, 14. srpnja 2009. godine13. Poslovnik o radu Odbora za natjecanja HVZ, broj: 948-3/09-3, 14. srpnja 2009. godine14. Poslovnik o radu Odbora za normizaciju HVZ, broj: 948-3/09-4, 14. srpnja 2009. godine15. Poslovnik o radu Odbora za Odbora za osposobljavanje i usavršavanje HVZ,broj: 948-5/09-5, 14. srpnja 2009. godine16. Poslovnik o radu Savjeta vatrogasne mladeži HVZ, broj: 948-3/09-6, 14. srpnja 2009. godine20


17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasnezajednice, broj: 1548-8/09-3, 4. studenog 2009.18. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastimai odgovornostima – upućen na prihvaćanje u Ministarstvo unutarnjih poslova21


4. Intervencije tijekom 2009. godine i u razdoblju 2006.-2009.Od prikupljenih podataka 6 vatrogasnih zajednica županija dostavilo je nepotpune podatke, tj.podatke nisu dostavili (u potpunosti) razvrstane na intervencije dobrovoljnih i profesionalnihvatrogasaca.Posebno su priobalne županije (Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska,Primorsko-goranska) zabilježile preko 22.000 vatrogasnih intervencija, što je više od 50 %ukupnog broja vatrogasnih intervencija u RH. Taj podatak jasno ukazuje na ekstremno velikepožarne opasnosti u središnjoj Dalmaciji, ali i ostale aktivnosti koje obavljaju vatrogasci (npr.prijevoz vode).U 2009. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno je ukupno 41.435 vatrogasnihintervencija, od kojih na požarne intervencije otpada 15.489 intervencija (37,38 %). Tehničkihintervencija je bilo 6.391 (15,42 %) a ostalih intervencija 16.971 (40,96 %). U RH se nastavljatrend kao u ostalim europskim zemljama, u kojima postotak tehničkih i ostalih intervencija bilježiznatan rast i rijetko iznosi manje od 80 % od ukupnih intervencija. Velik broj požarnihintervencija ukazuje na velike požarne opasnosti uzrokovane globalnim zatopljenjem,napuštanjem stanovništva ruralnih sredina, ali i određenim organizacijskim i financijskimproblemima u sustavu zaštite od požara.Analizirajući požarne intervencije, u 10 županija je broj angažiranih dobrovoljnihvatrogasaca veći od angažiranog broja profesionalnih vatrogasaca, što ukazuje na činjenicu da jedobrovoljno vatrogastvo snaga na koju se računa kod (velikih) požara otvorenog prostora. Kodtehničkih intervencija, samo je u četiri županiji zabilježen veći broj intervencija od stranedobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, što jasno ukazuje na slabiju osposobljenost i tehničkuopremljenost, ali i nedefiniran sustav pozivanja i uključivanja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbina tehničke i ostale intervencije.Kao jasan trend u četverogodišnjem razdoblju (2006.-2009.), pojavljuje se povećanjebroja vatrogasnih intervencija, a posebno na tehničkim i ostalim intervencijama.Tako u razmatranom četverogodišnjem razdoblju (2006.-2009.) udio broja intervencijana kojima su samostalno sudjelovali dobrovoljni vatrogasci u prosjeku iznosi 29,13 %, dok je tajpostotak kod profesionalnih vatrogasaca 44,78 %. Jasan je stalan rast vatrogasnih intervencija,koji u četverogodišnjem razdoblju iznosi čak 34,58 %.Iznesene statistike treba uzeti s oprezom jer je, nažalost, 6 vatrogasnih zajednica županijadostavilo nepotpune podatke.22


Tablica 6-10: Vrste vatrogasnih intervencija u Republici HrvatskojTablica 6: Sudjelovanje vatrogasnih postrojbi na požarima u Republici Hrvatskoj u 2009. godiniPOŽARIVatrogasnazajednica županijeukupnoint.prof.int.dobr.Int.br. vatr.prof.br. vatr.dobr.vozilaprof.voziladobr.utrošenosatiBjelovarsko-bilogorska 309 209 60 1.800 983 395 142 5.467Brodsko-posavska 408 195 213 726 1.683 236 318 3.404Dubrovačkoneretvanska593 425 168 1.935 868 900 331 10.701Grad Zagreb * 1.926 1.687 239 9.043 1.442 2.613 353 11.919Istarska * 936 7.367 687 3.182 187 16.546Karlovačka * 577 1.746 3.108 696 898Koprivničkokriževačka255 188 17 723 620 350 127 2.455Krapinsko-zagorska 320 55 173 597 2.649 203 480 5.104Ličko-senjska* 764Međimurska 296 63 170 405 1.261 137 276 2.085Osječko-baranjska 899 347 500 2.424 3.690 622 688 21.735Požeško-slavonska 203 71 104 303 964 96 213 1.966Primorsko-goranska 1321 1091 230 4927 1442 1295 297 7.094Sisačko-moslavačka 704 343 321 897 1.782 452 356 9.021Splitsko-dalmatinska 2.151 1.422 533 3.098 7.723 1.011 4.646 45.404Šibensko-kninska * 894 14.492Varaždinska 430 129 301 835 2.786 228 491 6.350Virovitičko-podravska 187 87 100 672 271 87 133 938Vukovarsko-srijemska292 14 345 115 21 1.041306*Zadarska 1.060 802 258 3.322 1.448 1.238 486 9.994Zagrebačka 950 298 610 1.826 5.241 923 1.055 11.155UKUPNO 2009. 15.489 7.704 4.011 42.991 38.763 14.664 11.498 186.871UKUPNO 2008. 16.279 5.972 4.324 32.166 36.486 10.316 10.495 180.936UKUPNO 2007. 16.922 5.811 5.233 30.560 44.581 11.716 13.224 196.932UKUPNO 2006. 14.140 6.031 3.931 29.910 33.353 9.964 10.116 159.297Udio (%) 2009. 66 34 53 47 56 44Udio (%) 2008. 58 42 47 53 50 50Udio (%) 2007. 53 47 41 59 47 53Udio (%) 2006. 61 39 47 53 50 50* -poslani nepotpuni podaci23


Tablica 7: Sudjelovanje vatrogasnih postrojbi na tehničkim intervencijama u RH u 2009. godiniTEHNIČKE INTERVENCIJEukupno prof. dobr.br.vatr. vozila vozila utrošenoint. int. int. br. vatr. prof. dobr. prof. dobr. satiBjelovarskobilogorska276 209 60 1.046 116 276 30 1.907Brodsko-posavska 91 59 32 196 207 68 44 597Dubrovačkoneretvanska591 483 108 1.591 355 895 144 4.520Grad Zagreb * 1.386 1.237 149 4.236 668 1.345 156 5.250Istarska * 799Karlovačka * 297 882 215 350 76Koprivničkokriževačka229 223 6 652 54 315 14 919Krapinsko-zagorska 90 63 16 317 158 109 34 817Ličko-senjska 116Međimurska 299 116 165 308 777 140 203 3.104Osječko-baranjska 376 259 117 969 530 284 128 1.810Požeško-slavonska 188 103 77 317 279 108 94 1.008Primorsko-goranska 1.030 905 125 2.645 353 967 148 2.845Sisačko-moslavačka 266 210 49 612 276 307 65 1.171Splitsko-dalmatinska 698 281 417 854 1.298 394 703 5.231Šibensko-kninska* 698 1.274Varaždinska 196 96 100 277 560 122 111 1.357Virovitičkopodravska242 208 34 251 164 204 50 517Vukovarskosrijemska*212 212 222 583Zadarska 311 268 43 784 127 323 46 992Zagrebačka 584 373 217 1.117 1.052 455 265 3.577UKUPNO 2009. 8.975 5.305 1.715 17.276 7.189 6.662 2.311 37.479UKUPNO 2008. 8.388 4.270 1.504 11.539 6.449 4.091 2.035 36.634UKUPNO 2007. 7.181 3.209 1.305 11.223 5.683 4.837 1.896 27.153UKUPNO 2006. 6.391 3.046 1.761 9.955 5.816 3.422 2.222 27.312Udio (%) 2009. 76 24 71 29 74 26Udio (%) 2008. 74 26 64 36 67 33Udio (%) 2007. 71 29 66 34 72 28Udio (%) 2006. 63 37 63 37 61 39* -poslani nepotpuni podaci24


Tablica 8: Sudjelovanje vatrogasnih postrojbi na ostalim intervencijama u RH u 2009. godiniOSTALEINTERVENCIJEVatrogasna zajednicažupanijeukupnoint.prof.int.dobr.int.OSTALE INTERVENCIJEbr.vatr.br. vatr. prof. dobr.vozilaprof.voziladobr.utrošenosatiBjelovarsko-bilogorska 157 132 22 237 58 147 25 687Brodsko-posavska 14 8 6 28 33 8 6 116Dubrovačkoneretvanska7.442 2.544 4.898 3.899 7.450 2.578 4.910 13.295Grad Zagreb * 514 394 120 1.947 909 541 127 8.308Istarska * 676Karlovačka * 73 219 68 72 23Koprivničko-križevačka 1.014 1.013 1 1.118 21 1.018 1.882Krapinsko-zagorska 67 22 38 112 232 38 55 1.005Ličko-senjska 33Međimurska 280 166 95 300 693 114 151 2.566Osječko-baranjska 89 39 50 85 123 39 50 388Požeško-slavonska 1.680 1.144 463 1.909 1.464 1.019 652 4.730Primorsko-goranska 2.020 397 243 1.075 426 308 223 2.173Sisačko-moslavačka 55 23 32 39 89 28 34 132Splitsko-dalmatinska 132 117 15 411 50 125 17 806Šibensko-kninska * 162 277Varaždinska 601 387 214 1.050 995 442 251 8.199Virovitičko-podravskaVukovarsko-srijemska* 99 99 106 896Zadarska 211 207 4 681 14 243 3 696Zagrebačka 1.652 84 1.563 233 3.273 95 1.573 4.657UKUPNO 2009. 16.971 6.776 7.764 13.449 15.898 6.815 8.100 50.813UKUPNO 2008. 5.324 2.816 1.382 8.309 5.560 2.757 1.623 32.899UKUPNO 2007. 6.097 3.068 2.251 8.478 6.169 2.890 2.712 29.205UKUPNO 2006. 5.988 3.370 2.147 9.586 6.530 3.018 2.362 41.341Udio (%) 2009. 47 53 46 54 46 54Udio (%) 2008. 67 33 60 40 63 37Udio (%) 2007. 58 42 58 42 52 48Udio (%) 2006. 61 39 59 41 56 44* -poslani nepotpuni podaci25


Tablica 9: Zbirni pregled intervencija vatrogasnih postrojbi u 2009. godini i usporedba 2006. - 2009.UKUPNOINTERVENCIJEVatrogasnazajednica županijeukupnoint.prof.int.dobr.int.br. vatr. prof.br. vatr.dobr.vozilaprof.voziladobr.utrošenosatiBjelovarsko-bilogorska 742 550 142 3.083 1.157 818 197 8.061Brodsko-posavska 513 262 251 950 1.923 312 368 4.117Dubrovačkoneretvanska8.626 3.452 5.174 7.425 8.673 4.373 5.385 28.516Grad Zagreb * 3.826 3.318 508 15.226 3.019 4.499 636 25.477Istarska * 2.411 0 0 7.367 687 3.182 187 16.546Karlovačka * 947 2.847 3.391 1.118 997Koprivničkokriževačka1.498 1.424 24 2.493 695 1.683 141 5.256Krapinsko-zagorska 477 140 227 1.026 3.039 350 569 6.926Ličko-senjska* 913Međimurska 875 345 430 1.013 2.731 391 630 7.755Osječko-baranjska 1.364 645 667 3.478 4.343 945 866 23.933Požeško-slavonska 2.071 1.318 644 2.529 2.707 1.223 959 7.704Primorsko-goranska 4.371 2.393 598 8.647 2.221 2.570 668 12.112Sisačko-moslavačka 1.025 576 402 1.548 2.147 787 455 10.324Splitsko-dalmatinska 2.981 1.820 965 4.363 9.071 1.530 5.366 51.441Šibensko-kninska * 1.754 0 0 0 0 16.043Varaždinska 1.227 612 615 2.162 4.341 792 853 15.906Virovitičko-podravska 429 295 134 923 435 291 183 1.455Vukovarsko-srijemska* 617 603 14 673 115 21 2.520Zadarska 1.582 1.277 305 4.787 1.589 1.804 535 11.682Zagrebačka 3.186 755 2.390 3.176 9.566 1.473 2.893 19.389UKUPNO 2009. 41.435 19.785 13.490 73.716 61.850 28.141 21.909 275.163UKUPNO 2008. 29.991 13.058 7.210 59.001 48.966 20.167 14.281 265.576UKUPNO 2007. 30.200 12.088 8.789 57.466 57.253 22.430 17.985 270.238UKUPNO 2006. 26.519 12.447 7.839 49.451 45.699 16.404 14.700 227.950Udio (%) 2009. 59 41 54 46 56 44Udio (%) 2008. 64 36 55 45 59 41Udio (%) 2007. 58 42 50 50 55 45Udio (%) 2006. 61 39 52 48 53 47* -poslani nepotpuni podaci26


Tablica 10: Zbirni pregled intervencija vatrogasnih postrojbi PRIOBALJA u 2009. godinibr. br.Vatrogasnaukupno prof. dobr. vatr. vatr. vozila vozila utrošenozajednica županije int. int. int. prof. dobr. prof. dobr. satiDubrovačkoneretvanska8.626 3.452 5.174 7.425 8.673 4.373 5.385 28.516Istarska * 2.411 7.367 687 3.182 187 16.546Ličko-senjska* 913Primorsko-goranska 4.371 2.393 598 8.647 2.221 2.570 668 12.112Splitskodalmatinska2.981 1.820 965 4.363 9.071 1.530 5.366 51.441Šibensko-kninska * 1.754 16.043Zadarska 1.582 1.277 305 4.787 1.589 1.804 535 11.682UKUPNO 2009. 22.638 8.942 7.042 32.589 22.241 13.459 12.141 136.340Udio (%) 2009. 56 44 59 41 53 47* -poslani nepotpuni podaci27


5. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite odpožara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini5.1. Statistički podaci o požarima i angažiranim snagama zagašenjePokazatelji broja požara na priobalju i kraškom području (2009. i petogodišnji prosjek 2004. -2008.), (podaci iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Vatrogasnog operativnog središta),dani su u tablici 11.Tablica 11: Pokazatelji broja požara na priobalju i kraškom području u 2009. godiniPožari otvorenog prostoraPRIOBALNO I KRAŠKOPODRUČJEPetogodišnjiprosjek2004. - 2008.01.01. – 31.10.2009.01.01.-31.10.2009. / prosjek2004.-2008.Broj požara 2 855 3 571 25,10% većiSpaljena površina / ha 13 721 10 755 21,62% manjaIndeks opožarene površine(IOP, ha/požar):4,81 3,01 37,34% manjiPožari otvorenog prostora na priobalju i kraškom području tijekom ljetne sezone u 2009. godini iusporedba sa petogodišnjim prosjekom 2004. – 2008. promatranog razdoblja (podaci iz Državneuprave za zaštitu i spašavanje - Vatrogasnog operativnog središta), dani su u tablici 12.28


Tablica 12: Požari otvorenog prostora na priobalju i kraškom području tijekom ljetne sezone u2009. godiniPRIOBALNO IKRAŠKOPODRUČJEbroj požarapovršina/haIOP (ha/pož.)godinavremenski period od 01.lipnja do 31. listopadaPetogodišnji prosjek 2004.-2008. 1 7932009. 20692009. / (petogodišnji prosjek 2004.-2008.) 15,41% većiPetogodišnji prosjek 2004.-2008. 9 2342009. 7 1292009. / (petogodišnji prosjek 2004.-2008.) 16,53% manjaPetogodišnji prosjek 2004.-2008. 5,152009. 3,452009. / (petogodišnji prosjek 2004.-2008.) 33,11% manjiAngažirane snage koje su sudjelovale u gašenju požara tijekom ljeta 2009. godinesukladno Državnom planu:- 3500 operativnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnimvatrogasnim društvima iz priobalnih županija,- 90 pripadnika DIP-a (četiri baze DUZS – Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik),- 1013 vatrogasaca u organiziranim dislokacijama iz kontinentalnih županija napodručje priobalja (četiri baze DUZS, 20 lokacija na priobalju, otocima ipoluotocima),- 1000 sezonskih vatrogasaca angažiranih putem Programa aktivnosti,- 341 pripadnika NOS OS RH (kopneni, zračni, pomorski, dislokacije otok Mljet iBrijuni),- 300 pripadnika MUP-a, HGSS-a, ostali.29


5.2. Sudjelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice u provedbiprogramaHrvatska vatrogasna zajednica, sukladno točki 7. Programa izradila je Plan za izvanrednoangažiranje dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim vatrogasnim intervencijama napodručju cijele države. U Planu je iznesen popis vatrogasnih vozila, opreme i vatrogasaca koji subili na raspolaganju za potrebe ljetne protupožarne sezone (tablica 13).Tablica 13 : Popis vozila, opreme i vatrogasaca prema točki 7. Programa aktivnostiŽUPANIJA VOZILA OPREMA VATROGASCILIČKO SENJSKA 3 5 26BJELOVARSKO‐BILOGORSKA 6 0 82OSJEČKO‐BARANJSKA 0 0 77VIROVITIČKO‐PODRAVSKA 5 0 19MEĐIMURSKA 3 0 51ŠIBENSKO‐KNINSKA 8 0 100KARLOVAČKA 8 0 98SISAČKO‐MOSLAVAČKA 12 0 116KRAPINSKO‐ZAGORSKA 8 0 48VARAŽDINSKA 1 0 24POŽEŠKO‐SLAVONSKA 15 12 71BRODSKO‐POSAVSKA 3 0 41ZAGREBAČKA 14 0 48ISTARSKA 7 0 52DUBROVAČKO‐NERETVANSKA 10 14 51KOPRIVNIČKO‐KRIŽEVAČKA 5 0 77UKUPNO 108 31 981Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala je u provedbi informativno-promidžbenihaktivnosti preventivne zaštite od požara prema točki 13. Programa aktivnosti.30


5.3. Ostale aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice5.3.1. Nabava zaštitne odjeće za gašenje požara na otvorenom prostoruHrvatska vatrogasna zajednica javnim je natječajem nabavila 155 odijela za gašenjepožara na otvorenom prostoru i raspodijelila ih u vatrogasne zajednice županija (tablica 14).Tablica 14. : Raspodjela vatrogasnih odijela po županijamaŽUPANIJABROJ ODIJELABJELOVARSKO‐BILOGORSKA 18OSJEČKO‐BARANJSKA 14VIROVITIČKO‐PODRAVSKA 5MEĐIMURSKA 5KARLOVAČKA 12SISAČKO‐MOSLAVAČKA 20KRAPINSKO‐ZAGORSKA 8VARAŽDINSKA 8POŽEŠKO‐SLAVONSKA 10BRODSKO‐POSAVSKA 8ZAGREBAČKA 27KOPRIVNIČKO‐KRIŽEVAČKA 15HVZ 5UKUPNO 15531


5.3.2. Nabava vatrogasne opremu u ime tvrtke Henkel d.o.o.Tvrtka Henkel d.o.o. donirala je vatrogasnu opremu vatrogasnim postrojbama uvrijednosti od 149.793 kune. Nabavljene su vatrogasne čizme, zaštitna odijela, vatrogasne cijevi,naprtnjače i vatrogasna crpka. Postupak nabave i raspodjelu opreme organizirala je i provelaHrvatska vatrogasna zajednica (tablica 15)Tablica 15. : Raspodjela vatrogasne opreme u ime tvrtke Henkel d.o.o.ŽUPANIJAVRIJEDNOST OPREME (KN)LIČKO‐SENJSKA 11706DUBROVAČKO‐NERETVANSKA 9940BJELOVARSKO‐BILOGORSKA 10115OSJEČKO‐BARANJSKA 11969VIROVITIČKO‐PODRAVSKA 10115ŠIBENSKO‐KNINSKA 8233ZADARSKA 7700KARLOVAČKA 11969SISAČKO‐MOSLAVAČKA 12648POŽEŠKO‐SLAVONSKA 13064BRODSKO‐POSAVSKA 13159ZAGREBAČKA 10018SPLITSKO‐DALMATINSKA 6067VUKOVARSKO‐SRIJEMSKA 13090UKUPNO 14979332


6. Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi i stručniispiti za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostimaNa temelju članka 40. stavka 3. Zakona o vatrogastvu stručni nadzor nad radom javnihvatrogasnih postrojbi i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava provode zapovjednicivatrogasnih zajednica.Načelnik Hrvatske vatrogasna zajednice i Voditelj poslova osposobljavanja, usavršavanjai normizacije proveli su stručni nadzor u Osječko-baranjskoj županiji (DVD Našice i DVDValpovo), Splitsko-dalmatinskoj županiji (DVD Šolta i DVD Makarska), Dubrovačkoneretvanskojžupaniji (DVD Janjina i DVD Kuna), Brodsko-posavskoj županiji (DVD DonjiAndrijevci i DVD Dragalić) i Šibensko-kninskoj županiji (DVD Skradin i DVD Dubravice).Predsjednik i načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice proveli su stručni nadzor i posjetilidobrovoljna vatrogasna društva u Karlovačkoj županiji (DVD Velika Jelsa i DVD Rečica),Zagrebačkoj županiji (DVD Gornji Desinec, DVD Donja Kupčina, DVD Mraclin, i DVDŠćitarjevo), Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (DVD Šandrovec) i Požeško–slavonskoj županiji(DVD Pleternica, DVD Kutjevo, DVD Velika, DVD Pakrac i DVD Lipik).Tijekom stručnog nadzora vatrogasnim postrojbama dana je taktička zadaća i provedenouzbunjivanje. Potvrđena je intervencijska spremnost vatrogasnih postrojbi, poglavito po pitanjuvremena u kojem su članovi postrojbe stigli u postrojbu, te u razumijevanju i provođenju taktičkezadaće.Dobrovoljna vatrogasna društva financiraju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave uskladu s njihovim mogućnostima. Vrijedno je istaknuti primjer DVD-a Šolta, gdje se više odtrećine proračuna općine izdvaja za vatrogastvo; oko 80% školske djece učlanjeno je DVD, aoperativni članovi DVD-a oslobođeni su plaćanja komunalne naknade i dječjeg vrtića.Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima položilo je 60 osoba izVatrogasne zajednice Grada Zagreba.33


7. Vatrogasna natjecanja7.1. Kup Hrvatske vatrogasne zajedniceNa natjecanjima za 4. KUP Hrvatske vatrogasne zajednice u 2009. godini je sudjelovaloukupno 302 natjecateljskih odjeljenja, što je za 35 odjeljenja manje (10 % manje) nego u 2008.godini.Tablica 16.: ukupni broj odjeljenja koja su sudjelovala u Kupu HVZ-a u 2009. godinir.b. Domaćin/mjesto održavanja natjecanjaMA MB ŽA ŽB1. Kup „Dalmacija“ - Makarska 19 8 8 52. Memorijal „Mirko Kolarić“ - Varaždin 43 15 14 93. Memorijal „Đuro Deželić“ – Ivanić Grad 41 11 7 104. Međunarodni „Kup posavine“ – Desno Trebarjevo 25 10 7 145. Kup Grada Đakova - Đakovo 29 7 12 8Ukupno nastupa odjeljenja: 157 51 48 46Uključeno u konačni poredak: 15 8 7 7Uključeni u poredak u odnosu na ukupni broj: 9,55% 15,69% 14,58% 15,22%Prema kategorijama natjecanja najbolja su sljedeća odjeljenja:Kategorija MA:1. DVD Deanovec2. DVD Donja Gračenica3. DVD Spačva VinkovciKategorija MB:1. JVP Grada Čakovca2. DVD Donja Gračenica3. DVD MTČ Tvornica čarapaKategorija ŽA:1. DVD Jalševec Breški2. DVD Donja Gračenica3. DVD Žažina34


Kategorija ŽB:1. DVD Biškupec2. DVD Savska Ves3. DVD Jalševec BreškiUspoređujući sudjelovanje ukupnog broja natjecatelja u posljednje dvije godine, uočava se padsudionika u najjačim kategorijama natjecanja (tablica 17):Tablica17. : Broj natjecateljskih odjeljenja po kategorijama natjecanja u razdoblju 2007.-2009.r.b.GodinaMA MB ŽA ŽB1. 2007 205 71 69 412. 2008 157 65 71 443. 2009 157 51 48 46Analizirajući sudjelovanje i ostale elemente za Kup HVZ-a u protekle četiri godine,uočeno je da je ukupni interes za sudjelovanje na Kupu-u HVZ opao (posebno u kategorijamaMuški A i Žene A) što se može pripisati plaćanju kotizacije, ali i drugim čimbenicima.Stoga se pristupilo izmjenama Pravilnika za Kup HVZ-a. Glavna promjena se sastoji u tome dase jednom godišnje (krajem Mjeseca zaštite od požara) održi završno pozivno natjecanje za KupHVZ-a, gdje se određuju pobjednici Kupa HVZ-a. Kao kriterij za pozivanje na završno natjecanjevrednuju se rezultati iz prethodne godine s natjecanja za Kup Dalmacije, memorijal ĐuroDeželić i Mirko Kolarić, Kup Posavine, Kup grada Đakova, ali i neka natjecanja vatrogasnemladeži.Ovakav sustav natjecanja za Kup HVZ-a počinje s 2010. godinom, a prvo završnonatjecanje pod takvim uvjetima održat će se u svibnju 2011. godine. Izuzetak će biti godina kadaje međunarodno natjecanje CTIF-a, gdje se na pozivno natjecanje Kup-a HVZ pozivaprvoplasirana odjeljenja s Državnog natjecanja, što je ujedno i izlučno natjecanje zaMeđunarodno natjecanje CTIF-a.35


7.2. Izvješće s međunarodnog natjecanja u Ostravi7.2.1. Pripreme i sudioniciOd 19.do 26.7.2009. 2009. godine u Ostravi (Češka) je održano 14. međunarodno natjecanjevatrogasaca i 17. međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži.Temeljem održanih kvalifikacijskih natjecanja u Makarskoj i Splitu 2008. godine, za nastupna međunarodnom natjecanju (popularno zvanoj „Vatrogasnoj olimpijadi“) pravo nastupa jesteklo 10 muških odjeljenja vatrogasaca, 3 ženska odjeljenja i 2 odjeljenja vatrogasne mladeži,što je ujedno i maksimalni mogući broj odjeljenja po kategorijama natjecanja koje je moglaprijaviti Hrvatska vatrogasna zajednica.Voditelj reprezentacije bio je Željko Popović, trener za tradicionalna natjecanja Mijo Brlečić(ujedno član Povjerenstva za natjecanja CTIF-a), a voditelj reprezentacije mladeži StjepanPavanić. Reprezentaciju je pratilo 6 stručnih osoba odgovornih za pojedine aktivnosti, 10vatrogasnih sudaca odraslih natjecatelja i 3 suca vatrogasne mladeži.Domaćini su osigurali smještaj i prehranu za nositelje zastave CTIF-a, koju je na otvaranjuOlimpijade nosilo 6-člano izaslanstvo Nacionalnog organizacijskog odbora Vatrogasneolimpijade u Varaždinu 2005. godine.U pripremnom razdoblju održana su 2 sastanka sa svim sudionicima natjecanja na kojima jeutvrđeno opremanje, pripreme i način prijevoza reprezentacije. Tako su za odrasla odjeljenjapripreme održane u okviru 3 Kup-natjecanja (Makarska, Varaždin i Ivanić-grad), dok je mladežimala pripreme po jedan dan u Gardinovcu i Breškom Jalševcu, a svakom odjeljenju mladeži jeHVZ osigurao besplatne 7-dnevne pripreme u Kampu HVZ-a. Trener reprezentacije je obišaosva natjecateljska odjeljenja odraslih, u više je navrata sudjelovao u pripremama u BreškomJalševcu i Gardinovcu, a o svakom je odjeljenju objavljen članak u Vatrogasnom Vjesniku(izuzev DVD-a Mladost iz Kaštel Sućurca). Za sve članove natjecateljskih odjeljenja osigurana jeradna odora s visokim natjecateljskim cipelama i kapom, trenirka, po dvije majice i košulje, putnatorba i tenisice. Dodatno su svi vatrogasni suci opremljeni svečanom vatrogasnom odorom icipelama. Svečanom vatrogasnom odorom, cipelama, tenisicama, trenirkom i majicama, teputnom torbom opremljeni su i članovi Nacionalnog organizacijskog odbora 2005. godine uvaraždinu, koji su dizali zastavu CTIF-a. Za potrebe izvješćivanja s Vatrogasne olipijadeustrojena je zasebna web-stranica Hrvatske vatrogasne zajednice. Natjecateljska odjeljenja suputovala s 4 autobusa u Ostravu.36


7.2.2. Nastup i rezultatiSmještaj natjecatelja (dvokrevetne i trokrevetne sobe) te hrana bili su odlični Zapažen jenastup hrvatske vatrogasne mladeži na predstavljanju i izložbi nacija, pri čemu je podijeljeno 80majica i velike količine informativno promidžbenog materijala sudionika natjecanja i Hrvatsketurističke zajednice. Na službenom otvaranju natjecanja, izaslanstvo domaćina prethodnevatrogasne olimpijade u Varaždinu 2005. godine imalo je čast podići zastavu CTIF-a. NaMeđunarodnom natjecanju je sudjelovalo 207 natjecateljskih odjeljenja iz 29 država s oko 3000vatrogasaca, vatrogasnih sudaca i voditelja.Na natjecanjima hrvatska reprezentacija je postigla sljedeće rezultate:Tablica 18.: rezultati natjecanja CTIF-aVatrogasna postrojbaOsvojenomjestoRangzlatoRangsrebroKategorija mladež muška, nastupilo 39 odjeljenjaDVD Gardinovec (Međimurska županija) 12.Kategorija mladež ženska, nastupilo 6 odjeljenjaDVD Jalševec Breški (Zagrebačka županija) 2.Kategorija muški A, nastupilo 76 odjeljenjaDVD Paukovec (Zagrebačka županija) 6. *DVD Deanovec (Zagrebačka županija) 11. *DVD Lekenik (Sisaško-moslavačka županija) 19. *DVD Spačva Vinkovci (Vukovarsko-srijemska županije). 32. *Kategorija muški B, nastupilo 39 odjeljenjaDVD Mladost – Kaštel Sućurac, (Splitsko-dalmatinskažupanija)9. *DVD MTČ Čakovec (Međimurska županija) 12. *DVD Donja Gračenica (Sisačko-moslavačka županija) 16. *DVD Lipovljani (Sisačko-moslavačka županija) 18. *Kategorija profesionalni A, nastupilo 10 odjeljenjaJVP Čazma (Bjelovarsko-bilogorska županije) 8. *Kategorija profesionalni B, nastupilo 6 odjeljenjaJVP Čakovec (Međimurska županija) 1. *Kategorija žene A, nastupilo 22 odjeljenjaDVD Jalševec Breški (Zagrebačka županija) 2. *DVD Mladost-Kaštel Sućurac (Splitsko-dalmatinska županija) 3. *Kategorija žene B, nastupilo 8 odjeljenjaDVD Biškupec (Varaždinska županija) 4. *Ukupno: 8 4 1RangbroncaHrvatska vatrogasna reprezentacija svrstala se na visoko treće mjesto po ukupnomuspjehu, uzimajući u obzir plasman među 3 najbolje reprezentacije u kategorijama natjecanjatradicionalnih vatrogasnih natjecanja i natjecanja vatrogasne mladeži:37


Tablica 19. : rezultati po nacijamaReprezentacija/broj osvojenihmedalja 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto Ukupno:Slovenija 4 1 2 7Češka 2 1 1 4Hrvatska 1 2 1 4Austrija 1 1 1 3Rusija 1 1Italija 1 1Poljska 1 1Njemačka 1 1Srbija 1 1Portugal 1 1Ukupna uložena sredstva za sudjelovanje na natjecanju CTIF-a iznosila su 723.678,70 kuna.7.2.3. Prijem u Vladi RHPet dana nakon povratka u Hrvatsku, 31. srpnja 2009. godine u prostorijama VladeRepublike Hrvatske, potpredsjednica Vlade Đurđa Adlešič primila je izaslanstvo hrvatskevatrogasne olimpijske reprezentacije i natjecateljskih odjeljenja koja su na Vatrogasnojolimpijadi postigla izuzetni uspjeh.Izaslanstvo na prijemu kod potpredsjednice Vlade su činili pripadnici i pripadnicenatjecateljskih odjeljenja JVP Čakovec, DVD Jalševec Breški - mladež, DVD Jalševec Breški -žene, DVD Mladost Kaštel Sućurac i uz njih dužnosnici Hrvatske vatrogasne zajednice na čelu spredsjednikom i načelnikom.Potpredsjednica Vlade čestitala je, u ime Vlade RH i u svoje osobno ime, svimnatjecateljima na ostvarenim rezultatima, zahvalila se na promidžbi Hrvatske te posebnopohvalila uspjehe ženskih odjeljenja.38


7.3. Izvješće o provedenim seminarima i ispitima za vatrogasne suceTijekom 2009. godine, Predsjednik Odbora za natjecanja Mijo Brlečić je u suradnji sčlanovima Odbora za natjecanja HVZ organizirao ukupno 22 seminara i ispita za vatrogasnasuce, koji su se održali u 18 županija. Ukupno je 382 vatrogasaca produžilo status vatrogasnogsuca, dok su 241 nova suca uspješno položila praktični i teoretski dio ispita (vidi tablica 20).Tablica 20 : Provedeni ispiti i testiranja za vatrogasne suce u 2009. godinir.b. VZŽ/GZ Položilo Položilo Ukupnostarih novih položilosudaca sudaca sudacaBrojtestiranja1. Bjelovarsko-bilogorske 14 10 24 12. Brodsko-posavske 15 4 19 13. Dubrovačko-neretvanske 1 10 11 14. Grad Zagreb 21 6 27 15. Istarske 0 15 15 16. Karlovačke 15 7 22 17. Koprivničko-križevačke 17 8 25 18. Krapinsko-zagorske 19 18 37 19. Ličko-senjske 0 010. Međimurske 33 12 45 111. Osječko-baranjske 56 13 69 212. Požeško-slavonske 19 7 26 113. Primorsko-goranske 14 11 25 114. Sisačko-moslavačke 56 14 70 115. Splitsko-dalmatinske 10 19 29 116. Šibensko-kninske 0 14 1417. Varaždinske 26 20 46 118. Virovitičko-podravske 14 5 19 119. Vukovarsko-srijemske 12 6 18 120. Zadarske 0 021. Zagrebačke 40 42 82 4Ukupno: 382 241 623 2239


7.4. Sudjelovanje hrvatskih odjeljenja na vatrogasnim natjecanjimau inozemstvuU skladu s postignutim rezultatima na državnom natjecanju (vatrogasna mladež) i KupuHrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu su na inozemnim tradicionalnimnatjecanjima zastupala sljedeća vatrogasna odjeljenja:Tablica 21. Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima u inozemstvuNaziv odjeljenja Natjecanje Postignuti uspjehDVD Spačva Vinkovci Donja Austrija 1. mjesto u kategoriji gosti-bezizvlačenja uloga („bronca“)DVD MTČ tvornica čarapaČakovecGradišće1. mjesto u kategoriji gosti-bezizvlačenja uloga („bronca“)DVD Strahoninec Donja Austrija 1. mjesto u kategoriji gostimladežmuškaDVD Desno Trebarjevo Hessen 1. mjesto u kategoriji gosti-saizvlačenjem uloga („srebro“)Sva delegirana natjecateljska odjeljenja su postigla odlične rezultate. Hrvatska vatrogasnazajednica sufinancirala je nastup navedenih natjecateljskih odjeljenja u ukupnom iznosu od20.000 kn.40


8. Osposobljavanje i usavršavanje8.1. Ustrojavanje Vatrogasne školePredsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice na 3. sjednici održanoj 10. prosinca 2009.godine u Zagrebu donijelo je Odluku o osnivanju Ustanove za obrazovanje odraslih – Vatrogasneškole Hrvatske vatrogasne zajednice. Djelatnost Vatrogasne škole je obrazovanje odraslih putemprekvalifikacije za zanimanje vatrogasac, vatrogasni tehničar i vatrogasni tehničar – specijalist.Odluka o osnivanju ustanove poslana je na ocjenu sukladnosti sa zakonom u Ministarstvoznanosti, obrazovanja i športa.8.2. Vatrogasno vježbalište i Centar za ispitivanje vatrogasnetehnike u Stubičkoj SlatiniOdlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. veljače 2009. godine, Hrvatskoj vatrogasnojzajednici dodijeljena je na korištenje vojarna „Slatina“ u Stubičkoj Slatini (općina Oroslavje).Od Ministarstva unutarnjih poslova zatražena je primopredaja tog objekta i pratećatehnička dokumentacija u svrhu ocjene iskoristivosti postojećih građevina i izrade idejnogrješenja vježbališta.Bivšu vojarnu, na površini preko 13 ha, Hrvatska vatrogasna zajednica planiraprenamijeniti u vježbalište profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca Republike Hrvatske.Ova inicijativa je pokrenuta jer se zbog rastućih tehnoloških i prirodnih rizika javlja sveveća potreba sustavnog razvijanja načina školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnihkadrova. To se odnosi na školovanje profesionalnih vatrogasaca, a posebno na organizacijuspecijalističkih tečajeva za razvijanje i uvježbavanje niza vještina kojima moraju vladatidobrovoljni vatrogasci, te više i niže razine zapovjednih kadrova.Po uzoru na zapadnoeuropske zemlje, nastoji se osigurati organizacijske, stručne imaterijalno-tehničke pretpostavke za podršku rada vatrogasnih postrojbitakođer kroz ustrojavanje Vatrogasne škole za profesionalne vatrogasce. Uz školovanje, prostorivježbališta vatrogasne škole koristit će se za ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme u okviruplaniranog Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme.U tu svrhu pristupilo se izradi projektne dokumentacije za obnovu/rekonstrukciju dijelovapostojeće infrastrukture, te ustrojavanja sustava održavanja i korištenja vježbališta/prostora.Vježbalište će se koristiti za potrebe vatrogasaca iz cijele Republike Hrvatske, ali i kaoregionalna vatrogasna škola za Krapinsko-zagorsku županiju i zainteresirane županije iz regije,ukljućujući Sloveniju.Za dobivanje početnih sredstava za potrebe izgradnje i opremanja objekta, Hrvatskavatrogasna zajednica pokrenula je postupak kandidiranja za projekt pogranične suradnje sRepublikom Slovenijom i dobivanje bespovratnih sredstava iz projekta prekogranične suradnjeIPA Europske unije (detaljnije u točci 13.4.1.).41


8.3. Provedena osposobljavanja i usavršavanja s komentaromU Republici Hrvatskoj tijekom 2009. godine osposobljeno je 5434 vatrogasaca/polaznika(smanjenje za 17% u odnosu na 2008. godinu). Provedena su osposobljavanja za vatrogasnumladež u 13 vatrogasnih zajednica županija, za vatrogasca u 21 vatrogasnoj zajednici županija, zavatrogasca I. klase u 17 vatrogasnih zajednica županija, za vatrogasnog dočasnika u 15vatrogasnih zajednica županija, za vatrogasnog dočasnika I. klase u 15 vatrogasnih zajednicažupanija, za vatrogasnog časnika u 9 vatrogasnih zajednica županija i za vatrogasnog časnika I.klase u 8 vatrogasnih zajednica županija (vidi tablicu 22)Usavršavanja za specijalnosti prošlo je 930 polaznika (povećanje za 20% u odnosu na2008. godinu). Najviše usavršavanja provedeno je za specijalnost aparati za zaštitu dišnih organa(u 8 vatrogasnih zajednica županija), strojar (u 5 vatrogasnih zajednica županija), radovi na vodi(u 2 vatrogasne zajednice županija), tehničke intervencije (u 2 vatrogasne zajednice županija)(vidi tablicu 23).Ostala usavršavanja (obuke) polazilo je 1549 polaznika, što je povećanje od 48% uodnosu na 2008. godinu.Osposobljavanje, usavršavanje i obuke u 2009. godini provedeno je kroz 308 odjeljena injemu je pristupilo 6364 polaznika Najviše odjeljenja bilo je za zvanje vatrogasca (114).Dobar pokazatelj za proteklu godinu je porast usavršavanja, čime se vatrogasci usmjerujuza pojedine specijalnosti.Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancirala je sva prijavljena osposobljavanja iusavršavanja prema Odluci Predsjedništva HVZ-a.42


Tablica 22. Provedena osposobljavanja za zvanja u 2009. godiniVZŽ/GZ: Mladež VatrogasacVatrogasac I.klaseDočasnikDočasnik I.klaseČasnikČasnik I.klaseZagrebačka 11 416 304 44 106 0 24Krapinsko-zagorska 27 191 88 17 23 57 61Sisačko-moslavačka 80 115 38 55Karlovačka 167 17 66 49 25 32Varaždinska 3 149 157 64 47Koprivničko-križevačka 140 104 22 11Bjelovarsko-bilogorska 68 124 22 17 6 5Primorsko-goranska 23 67 5 40 0 0 0Ličko-senjska 30 38 25Virovitičko-podravska 115 19 61 2Požeško-slavonska 27 112 125 17 48 101Brodsko-posavska 15 35 37 38 5 35 22Zadarska 131Osječko-baranjska 100 238 65 69 53 45 0Šibensko-kninska 50 12Vukovarsko-srijemska 86 15 22 37Splitsko-dalmatinska 18 258 39 28 22Istarska 1 111 41 0 10Dubrovačko-neretvanska 65Međimurska 0 103 130 44 21 17 15Grad Zagreb 66 129 69 30 20Broj sati/osp/usavr 40 74 4 83 6 100 8Ukupno osposobljenih u2009.389 2085 1336 590 484 317 233Usporedba s 2008. 873 2954 1313 518 532 846 29143


Tablica 23. Provedena usavršavanja za specijalnosti u 2009. godiniVZŽ/GZ Strojar BolničarIzolacijskiaparatiVezistRoniocRadnavodiTehn.Interv.Akcidenti RBK. OstaloZagrebačka 12 0 71 0 0 12 36 0 0 195Krapinsko-zagorska 116Sisačko-moslavačka 33Karlovačka 96 57 118Varaždinska 11 60Koprivničko-križevačkaBjelovarsko-bilogorska 18 42Primorsko-goranska 2 395Ličko-senjskaVirovitičko-podravskaPožeško-slavonska 25 210Brodsko-posavskaZadarskaOsječko-baranjska 25 0 0 0 0 0 0 0 0 237Šibensko-kninska 20 20Vukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinskaIstarska 9 20 15 41Dubrovačko-neretvanska 85MeđimurskaGrad Zagreb 72 57 53 208Broj sati/osp/usavr 24 30 24 30Ukupno usavršenihvatrogasaca u 2009.:291 81 323 20 20 89 81 25 0 1549Usporedba s 2008.: 205 0 297 0 54 118 136 20 0 104644


Tablica 24. : Provedba osposobljavanja prema broju odjeljenja u 2009. godiniVZŽ/GZ: Mladež VatrogasacVatrogasac I.klaseDočasnikDočasnik I.klaseČasnikZagrebačka 1 19 13 2 7 0 2Krapinsko-zagorska 1 9 4 1 1 2 3Sisačko-moslavačka 5 5 2 3Karlovačka 5 1 2 1 1 1Varaždinska 1 4 1 2 1Koprivničko-križevačka 7 6 3 2Bjelovarsko-bilogorska 5 7 3 1 1 1Primorsko-goranska 1 4 1 3 0 0Ličko-senjska 1 1 1Virovitičko-podravska 5 3 5 1Požeško-slavonska 2 4 4 1 2 3Brodsko-posavska 1 2 2 2 1 2 1Zadarska 5Osječko-baranjska 3 10 3 3 3 2 0Šibensko-kninska 3 1Vukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinska 1 12 2 2 1Istarska 1 7 0 3 0 1 0Dubrovačko-neretvanska 1MeđimurskaGrad Zagreb 4 4 5 2 2Časnik I.klaseUkupno odjeljenja u 2009. 22 114 54 31 27 9 1345


Tablica 25.: Provedba usavršavanja prema broju odjeljenja u 2009. godiniVZŽ/GZ Strojar BolničarIzolacijskiaparatiVezistRoniocRadnavodiTehn.Interv.Akcidenti RBK. OstaloZagrebačka 1 0 4 0 0 1 2 0 0 4Krapinsko-zagorska 2Sisačko-moslavačka 1Karlovačka 2 1 3Varaždinska 1 1Koprivničko-križevačkaBjelovarsko-bilogorska 1 2Primorsko-goranska 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35Ličko-senjskaVirovitičko-podravskaPožeško-slavonska 1 5Brodsko-posavskaZadarskaOsječko-baranjska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7Šibensko-kninska 1 2Vukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinskaIstarska 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2Dubrovačko-neretvanska 1MeđimurskaGrad Zagreb 4 3 4 10Broj sati/osp/usavrUkupno odjeljenja u2009.7 5 14 1 2 5 3 1 0 6846


Tijekom 2009. godine održane su 33 vježbe i 7 seminara. Na vježbama je sudjelovalo 1357osoba, a na seminarima 677 osoba (vidi tablicu 26).Tablica 26. : Vježbe i seminari u 2009. godiniVZŽ/GZ Broj vježbi Broj sudionika Broj seminara Broj sudionikaZagrebačkaKrapinsko-zagorskaSisačko-moslavačkaKarlovačkaVaraždinskaKoprivničko-križevačka 1 120Bjelovarsko-bilogorska 1 41Primorsko-goranska 1 110 3 289Ličko-senjskaVirovitičko-podravska 3 79Požeško-slavonska 1 182Brodsko-posavska 1 33ZadarskaOsječko-baranjska 2 320Šibensko-kninskaVukovarsko-srijemskaSplitsko-dalmatinska 1 160 1 160Istarska 1 75Dubrovačko-neretvanska 5 1Međimurska 18 465Grad ZagrebUkupnovježbi/seminara u 2009.33 1357 7 67747


8.4. Nadzor nad provedenim osposobljavanjima i usavršavanja ifinancijsko izvješćeHrvatska vatrogasna zajednica provela je nadzor nad osposobljavanjem i usavršavanjemdobrovoljnih vatrogasaca u županiji Bjelovarsko-bilogorskoj, Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj iIstarskoj. Nadzor je proveden tijekom održavanja ispita za pojedini program osposobljavanja iliusavršavanja. Nadzorom nisu uočene nepravilnosti u radu.Sufinanciranje osposobljavanja provedeno je temeljem pristiglih prijava iz vatrogasnihzajednica županija u iznosu prikazanom u tablici.48


Tablica 27. : Sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca u 2009.godiniŽUPANIJA PROGRAM IZNOS (KN)Bjelovarsko-bilogorska Zaštita dišnih organa 2700Strojar 2160Tehničke intervencije 2700Strojar 1440Zaštita dišnih organa 2160Zaštita dišnih organa 1980Sisačko-moslavačka Časnik 3827Karlovačka Časnik 3416,67Strojar 2160Strojar 2160Vukovarsko-srijemska Časnik I. klase 1000Časnik 4100Krapinsko-zagorska Časnik 4100Časnik 4100Strojar 2160Strojar 2160Strojar 2160Strojar 2160Zagrebačka Zaštita dišnih organa 1620Zaštita dišnih organa 2700Međimurska Časnik 4100Časnik I klase 1000Osječko-baranjska Strojar 2160Časnik 4100Časnik 4100Brodsko-posavska Časnik 4100Časnik 2700Časnik I klase 1000Časnik I klase 1000Istarska Časnik 4100Zaštita dišnih organa 2700Zaštita dišnih organa 2700Bolničar 1350Tehničke intervencije 1350Varaždinska Časnik 4100Gašenje šumskih požara 1000Požeško-slavonska Časnik I klase 1000Časnik I klase 1000Časnik I klase 1000Splitsko-dalmatinska Zaštita dišnih organa 1710UKUPNO 98633,6749


9. Informativno-promidžbena i nakladnička aktivnostInformativna aktivnost Hrvatske vatrogasne zajednice u protekloj godini ostvarivala se natri razine: interne informativne aktivnosti unutar vatrogasne organizacije na razini informiranja prema drugim organizacijama i institucijama na razini informiranja prema medijima i javnostiInformiranje unutar organizacijeInformativna aktivnost unutar organizacije očitovala se u izmjeni informacijaputem tijela Zajednice te izaslanika vatrogasnih organizacija u tim tijelima. Projekt Vatrogasnemreže, Vatrogasni vjesnik, internetske stranice HVZ – a te Presscut (praćenje informacija izdnevnih i lokalnih tiskovina) mediji su kroz koje se ostvarivala informativna aktivnost HVZ–a.U sadašnjoj organizaciji informativnih aktivnosti HVZ-a previđena je poboljšanakomunikacija unutar same Zajednice (web - Vatrogasni vjesnik), ali i komunikacija nažupanijskoj razini koja bi se očitovala u stalnoj izmjeni informacija između uredništa VV–a ižupanijskih dopisnika.Informiranje prema drugim institucijamaInformiranje prema drugim institucijama i organizacijama očitovalo se u službenojkomunikaciji ureda HVZ–a s tim organizacijama. Odlukom o pretplati i distribuciji VV–aUčilište vatrogastva i zaštite, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva i institucije narazini države dobivaju besplatne primjerke VV–a čime se utječe na aktivnu razmjenu informacijana razini vatrogastva.Informiranje prema medijima i javnostiSegment informiranja prema medijima i javnosti vidljiv je u povremenim organizacijamakonferencija za novinare kao i u slanju informacija bitnih za vatrogasnu organizaciju novinarskimredakcijama.50


9.1. Vatrogasni VjesnikTijekom 2009. godine izdano je ukupno 11 brojeva Vatrogasnog vjesnika od kojih jejedan bio dvobroj (kolovoz/rujan). Ukupni broj stranica iznosi 1058 što je praktički isti brojstranica kao i u 2008. godini (tada je ukupni broj bio 1060).Što se zastupljenosti pojedinih rubrika tiče, najveći broj stranica Vatrogasnog vjesnika zauzimarubrika Županijske vijesti na koje otpada 30,34% od ukupnog sadržaja. Potom ih slijedeAktualnosti s 18,24%, Struka i praksa s 17,01%, te Požari i intervencijske vježbe s 11,06%.Rubrika Svijet zanimljivosti, koja je uvedena u protekloj godini, zabilježila je prisutnost od 5% odukupnog sadržaja.Analiza sadržaja rubrike Županijskih vijesti pokazuje na neravnomjernu prisutnost vijestipojednih županija. Tako Koprivničko–križevačka županija zauzima 15,00% ukupnog postotkažupanijskih vijesti, Krapinsko-zagorska 11,55% te Požeško-slavonska 10,00% iz čega jeevidentno da su kontinentalne županije u kvantitativnom smislu najzastupljenije. Vodećepriobalne županije u informiranju sa svog područja su Primorsko-goranska županija i Istarska. Sdruge strane, vijesti iz dalmatinskih županija su svedene na minimum. Vijesti iz Splitskodalmatinskežupanije zauzimaju samo 1,55% od ukupnog postotka svih županijskih vijesti, aslijede ih Dubrovačko-neretvanska s 1,40% te Zadarska s 1,25%. Iz Šibensko-kninske županije uprotekloj godini nije objavljena niti jedna vijest te je iz toga očita potreba za pronalaženjem novihdopisnika kako bi zastupljenost svih županija bila što ravnomjernija.51


Tablica28. : Broj stranica u Vatrogasnom vjesniku po rubrikama za 2009. godinuRubrike1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8./9. 10. 11. 12. UKUPNO POSTOTAK RANGUvodnik 2 1 2 2 1 1 2 2 2 15 1,42% 11Požari,inter.vjež. 14 6 6 13 15 9 13 16 9 11 5 117 11,06% 4Struka i praksa 17 13 12 14 17 17 23 15 17 16 19 180 17,01% 3Aktualnosti 16 20 20 13 23 16 19 14 16 18 18 193 18,24% 2Intervju 13 10 5 3 3 1 35 3,31% 8Reportaža 7 8 3 5 4 3 2 9 41 3,88% 7Serijal 8 5 8 6 2 13 42 3,97% 6Zakoni i propisi 3 4 7 0,66% 12Žup. Vijesti 19 25 49 49 27 47 14 26 40 11 14 321 30,34% 1Dodatak 16 16 1,51% 10Prodaja-vat. org. 0.4 1 0.4 0.4 1 1 3 0,28% 14Reklame 2 2,4 2 0,19% 15Svijetzanimljivosti 7 12 9 1 7 3 4 7 2 1 53 5,00% 5In memoriam 4 4 0,38% 13Omotne stranice 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 2,74% 9Ukupno 99 106 112 108 106 95 94 97 101 69 71 105852


Zastupljenost rubrika u postocima u Vatrogasnom vjesniku za 2009.godinuProdaja‐vat.org.; 0,28%Dodatak;1,51%Svijet zanimljivosti;5,00%Reklame;0,19%Omotnestranice;2,74%In memoriam;0,38%Uvodnik; 1,42%Požari,inter.vjež.;11,06%Žup. Vijesti; 30,34%Struka i praksa;17,01%Aktualnosti; 18,24%Zakoni i propisi;0,66%Serijal; 3,97% Intervju; 3,31%Reportaža; 3,88%53


Tablica 29. : Broj stranica u Vatrogasnom vjesniku po županijama za 2009. godinuŽupanije 1 2 3 4 5 6 7 8./9. 10 11 12 UKUPNO % RANGBjelovar.-bilogor. 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3,5 1,08% 19Brodskoposavska1 0,5 1 2 1 0,5 1,5 2 0,5 0,5 10,5 3,25% 12Dubrovačkoneretv.0,5 1,5 1,5 1 4,5 1,40% 17Istarska 2 1,5 3 5,5 4 1,5 0,5 18 5,55% 8Karlovačka 1,5 2 4,5 2,5 1 1,5 1,5 1 1,5 17 5,25% 9Koprivkriževačka4,5 6,5 8 7 2 4 2 3 8,5 1 2,5 49 15,00% 1Krapinskozagorska1,5 2,5 8 6 3 2 1 4 5,5 1,5 2,5 37,5 11,55% 2Međimurska 0,5 2 1 1,5 1,5 3 0,5 0,5 10,5 3,25% 12Ličko-senjska 1 1,5 1 0,5 0,5 4,5 1,38% 16Osječkobaranjska0,5 1 2,5 1,5 5,5 1,70% 14Požeškoslavonska2 3 5,5 5 2 4 3 4 1 3 32,5 10,00% 3Primorskogoranska1,5 2 5 4 5 2,5 1,5 0,5 4 1 0,5 27,5 8,50% 4Sisačkomoslavačka0,5 1 4,5 4,5 4,2 0,5 2,5 2 0,5 0,5 20,7 6,40% 5Splitskodalmatinska1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5 1,55% 15Šibenskokninska0,00% 20Varaždinska 0,5 1,5 5 2,5 2 1 1 13,5 4,15% 11Virovitičkopodravska1 3,5 0,5 4 0,5 3 1 0,5 14 4,30% 10Vukovarskosrijemska1,5 2,5 4,5 3,5 0,5 0,5 3 1 2,5 19,5 6,00% 6Zadarska 0,5 0,5 2 0,5 0,5 4 1,25% 18Zagrebačka 3 2 5 2 0,5 1,5 1 1,5 1 0,5 18 5,55% 7Grad Zagreb 2 1 1 1,5 1,5 0,5 0,5 1,5 9,5 2,95% 13Ukupno 20 25 51 47,5 27 46,2 16 26 38 12 17,5 324,754


Broj stranica u Vatrogasnom vjesniku požupanijamaVukovarskosrijemskaVirovitičkopodravska6%4%Varaždinska4%Splitskodalmatinska2%Zadarska1%Zagrebačka6%Grad Zagreb3%Bjelovar.‐bilogor.1%Brodsko‐posavska3%Dubrovačko‐neretv.1%Istarska6%Karlovačka5%Kopriv‐križevačka15%Šibenskokninska0%Primorsko‐goranska8%Sisačkomoslavačka6%Požeškoslavonska10%Ličko‐senjska1%Osječko‐baranjska2%Krapinsko‐zagorska12%Međimurska3%55


Pretplata i distribucija Vatrogasnog vjesnikaPredsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice na sjednici održanoj 15. srpnja 2009.godine donijelo je Odluku o pretplati i distribuciji Vatrogasnog vjesnika. Temeljem te odluke svadobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe,dobrovoljna vatrogasna društva u vatrogastvu, vatrogasne zajednice općina, gradova i županija tevatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba primaju besplatno po jedan primjerak Vatrogasnogvjesnika u svoja sjedišta.Svi vatrogasni subjekti, uz jedan besplatan primjerak, mogu se pretplatiti na dodatne primjerkeVatrogasnog vjesnika (vlastita narudžba), putem svojih nadležnih vatrogasnih zajednica(narudžbenice tih vatrogasnih zajednica) ili putem drugih pravnih osoba (preko narudžbenice tepravne osobe).Odlučeno je i da Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja prima 50 primjeraka Vatrogasnogvjesnika besplatno, Državna uprava za zaštitu i spašavanje u sjedištu prima 10 besplatnihprimjeraka, a po jedan primjerak primaju besplatno područni uredi za zaštitu i spašavanje.Po jedan primjerak primaju besplatno članovi skupštine i tijela HVZ-a, ministarstva i institucijena razini države, te subjekti koji sudjeluju u razmjeni časopisa kao i stalni suradnici Vatrogasnogvjesnika.Naklada je u protekloj godini smanjena sa 7000 primjeraka (koliko je iznosila do broja 10.) na3500 primjeraka.9.2. PresscutHrvatska vatrogasna zajednica organizira putem specijalne agencije praćenje napisa iznacionalnih i lokalnih tiskovina što se odnose na zaštitu od požara i vatrogastvo. Takvimpristupom selektivno se prate sve informacije koje se tiču rada vatrogasnih organizacija i društavakao i vatrogastva općenito.9.3. NakladništvoU 2009. godini HVZ je izdao priručnik autora Mladena Kratohvila „Prva pomoć u vatrogastvu“koji je prošireno izdanje s dodatnih 8 stranica novog sadržaja. Priručnik je tiskan u nakladi od1000 primjeraka. Izdan je i dotisak „Priručnika za osposobljavanje vatrogasnih i dočasnika ičasnika“ u nakladi od 700 primjeraka. Novi „Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnikai časnika“ u sastavu sljedećih autora: Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merčep, Gauš,Blaha tiskan je u nakladi od 1100 primjeraka.Krajem protekle godine izdano je i tradicionalno izdanje Vatrogasnog godišnjaka 2010. u 3500primjeraka.56


9.4. Informativno-promidžbena aktivnostPored informativno-promidžbenog sadržaja što je objavljivan u Vatrogasnom vjesniku,Hrvatska vatrogasna zajednica je priredila plakate (3.100 primjeraka) i letke (105.000 primjeraka)u povodu Mjeseca zaštite od požara, koji su se također dijelili i na sajmu Interprotex u Zagrebu.S Javnim poduzećem „Hrvatske šume“ koordiniran je tisak i postavljanje 300 jumboplakata,koji su postavljeni na ključne prometnice i u priobalnim županijama.57


10.1. Kamp vatrogasne mladeži10. Vatrogasna mladežNastojeći pridonijeti poticanju te boljem i djelotvornijem radu vatrogasne mladeži uRepublici Hrvatskoj, Hrvatska vatrogasna zajednica zatražila je i od Vlade RH 1998. godinedobila na korištenje prostor u Fažani, u ulici Aleja Maslina br. 10, u kojem se trenutno nalazi 7bungalova i 9 kontejnera te objekt s restoranom i kuhinjom.Od 1998. godine teklo je paralelno uređivanje zajedničkih prostora, građevinskih objekata irestorana s kuhinjom, uz realizaciju programa boravka djece i mladeži u Kampu. Tek 2002.godine stvoreni su uvjeti za uspješno funkcioniranje svih prostora i objekata Kampa. Godine2004. uređenjem i proširenjem restorana na terasu dobiven je veći prostor za prehranu djece, a2005. godine uređena je vanjska terasa, popločen je put do izlaza na plažu i postavljena jerasvjeta oko cjelokupnog kompleksa Kampa vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice.Godine 2006. postavljena je rasvjeta na centralnom platou gdje se održavaju aktivnostiKampa poput zabavnih večeri i raznih kulturno-umjetničkih programa.Tijekom 2007. godine u Kampu su odstranjena stabla koja su narušavala sigurnost boravka usamom Kampu, a kao zamjena za ista posađeno je 75 sadnica raznog bilja i drveća koje se cijelesezone njegovalo i zalijevalo.Godine 2008. povećao se smještajni kapacitet Kampa s dva samostojeća kontejnera(vatrogasne zajednice županija Primorsko-goranske i Sisačko-moslavačke) pa se u Kampu nalazi7 bungalova, 9 kontejnera i 2 šatora koji su iskorišteni tijekom svih 10 smjena. Nabavljen je ijedan kontejner koji služi za odlaganje natjecateljske opreme te sitnog materijala i alata.Tijekom 2009. godine uređena je kompletna krovna površina iznad kuhinje iblagovaonice zbog prokišnjavanja koje je prijetilo uspješnom održavanju 14. Kampa. Slijedomtoga postavljen je limeni krov što se pokazalo vrlo učinkovitim, ali i dugotrajnim rješenjem.10.1.1. Analiza rada Kampa u 2009. godiniProgram rada Kampa u 2009. godini temeljio se, kao i prethodnih godina, na odlukama izaključcima Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, Odbora za organizacijska ifinancijska pitanja, Operativno-tehničkog stožera te prvenstveno Savjeta vatrogasne mladeži.Tijekom 2009. godine Kamp vatrogasne mladeži održan je u 11 smjena po 7 dana,počevši od 15. lipnja do 30. kolovoza 2009. godine. Kroz 11 smjena u Kampu su boravila ukupno1623 sudionika. Sudionike je sačinjavalo 1380 pripadnika vatrogasne mladeži, od čega 768muških, 612 ženskih te 243 voditelja od čega 147 muških i 96 ženskih.U Kampu je boravila mladež iz 15 vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasnezajednice Grada Zagreba te pripadnici vatrogasne mladeži PGD-a Vuzenica iz Slovenije (viditablicu 28).Potrebno je spomenuti 101 osobu (članove vatrogasnih organizacija iz Slovenije) koji suboravili u slovenskom bungalovu, tako da dolazimo do brojke od 1724 sudionika u Kampu zavrijeme 11 smjena, što iznosi preko 12 000 noćenja.58


Ovom izvješću treba dodati i broj sudionika koji su Kamp koristili u predsezoni ipostsezoni, a to je 320 osoba. Kada zbrojimo sudionike tijekom cijele godine, dolazimo dobrojke od 2044 sudionika tijekom 2009. godine.Tablica 30.: Sudionici 14. Kampa vatrogasne mladežiRed.br.ŽUPANIJABR. MUŠKIHSUDIONIKABR.ŽENSKIHSUDIONIKABR.MUŠKIHVODITELJABR.ŽENSKIHVODITELJAUKUPNO %1. PRIMORSKO-GORANSKA 113 110 21 11 255 16%2. POŽEŠKO-SLAVONSKA 87 37 17 8 149 9%3. KRAPINSKO-ZAGORSKA 76 32 14 10 132 8%4. ZAGREBAČKA 61 48 11 9 129 8%5. OSJEČKO-BARANJSKA 42 55 14 10 121 7%6. GRAD ZAGREB 48 63 5 5 121 7%7. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 51 41 6 8 106 7%8. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 53 37 6 9 105 6%9. MEĐIMURSKA 39 33 12 7 91 6%10. KARLOVAČKA 40 40 8 3 91 6%11. SISAČKO-MOSLAVAČKA 24 43 7 6 80 5%12. BRODSKO-POSAVSKA 42 21 7 2 72 4%13. VARAŽDINSKA 34 21 7 4 66 4%14. ISTARSKA 37 9 6 / 52 3%15. VIROVITIČKO-PODRAVSKA 18 12 4 2 36 2%16. STRANCI 3 10 2 2 17 1%UKUPNO: 768 612 147 96 1623 10059


4%4%3% 2%1%16%6%5%9%6%8%6%8%7%7%7%PRIMORSKO‐GORANSKA POŽEŠKO‐SLAVONSKA KRAPINSKO‐ZAGORSKAZAGREBAČKA OSJEČKO‐BARANJSKA GRAD ZAGREBKOPRIVNIČKO‐KRIŽEVAČKA BJELOVARSKO‐BILOGORSKA MEĐIMURSKAKARLOVAČKA SISAČKO‐MOSLAVAČKA BRODSKO‐POSAVSKAVARAŽDINSKA ISTARSKA VIROVITIČKO‐PODRAVSKASTRANCIBroj sudionika po smjeni prikazan je u tablici br. 31.60


Tablica 31.: Sudionici 10. Kampa vatrogasne mladeži po smjenamaSMJENA TRAJANJE SMJENEBROJSUDIONIKA1. 15.06. - 22.06.2009. 852. 22.06. - 29.06.2009. 1353. 29.06. - 06.07.2009. 1684. 06.07. - 13.07.2009. 1485. 13.07. - 20.07.2009. 1526. 20.07. - 27.07.2009. 1517. 27.07. - 03.08.2009. 1618. 03.08. - 10.08.2009. 1549. 10.08. - 17.08.2009. 16910. 17.08. - 24.08.2009. 15011. 24.08. - 31.08.2009. 150UKUPAN BROJSUDIONIKA: 1623BROJ SUDIONIKA180160140120100806040200168169161152148151154150 150135851. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.U Kampu vatrogasne mladeži, u 11 smjena, boravili su od 15. 06. do 20. 08. 2009. g.pripadnici 111 doborovoljnih vatrogasnih društava kako slijedi:61


Tablica 32: Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava po županijama, koji su sudjelovali u KampuŽUPANIJABrojDVD-aBJELOVARSKO-BILOGORSKA 6BRODSKO-POSAVSKA 6ISTARSKA 3KARLOVAČKA 6KOPRIVNIČKO-KRIŽAVAČKA 8KRAPINSKO-ZAGORSKA 9MEĐIMURSKA 7OSJEČKO-BARANJSKA 10POŽEŠKO-SLAVONSKA 10PRIMORSKO-GORANSKA 16SISAČKO-MOSLAVAČKA 5VARAŽDINSKA 4VIROVITIČKO-PODRAVSKA 3ZAGREBAČKA 10GRAD ZAGREB 15SLOVENIJA 1UKUPNO: 11962


10.1.2. Izvršenje programa aktivnosti Kampa u 2009. godiniProgram aktivnosti u Kampu utvrdio je obveznim održavanje praktične i teoretskenastave, ali i puno rekreacije te druženja. Organiziran je tako da su iz sastava Savjeta zavatrogasnu mladež HVZ-a određeni zapovjednici smjena u Kampu, a koji su se sa svojimpomoćnicima odnosno voditeljima odjeljenja vatrogasne mladeži mogli bolje posvetiti provedbiprograma rada u Kampu. Isti program utvrdio je Savjet za vatrogasnu mladež HVZ-a uzevšipritom u obzir uvjete rada u samom Kampu, a ostvaren je u potpunosti uz veliku pomoć voditeljamladeži i zapovjednika.I ove je godine zabilježen problem u obliku potrebe da se pojedine voditelje mora poticatina provedbu predviđenih programa i propisanih pravila. Osim navedenog, značajan problemjavljao se kod odjeljenja koja nisu bila pripremljena od strane svojih županijskihvatrogasnih zajednica te su u Kamp stigla bez poznavanja lokacije na koju dolaze, vlastitihsmještajnih kapaciteta i situacije kakva ih čeka u Kampu. Ove je godine problem koji se javljaoproteklih godina, a tiče se prijavljivanja odjeljenja za boravak u Kampu, shvaćen vrlo ozbiljno panisu zamijećene ozbiljnije poteškoće u smislu planiranja smjena i same organizacije rada Kampa.Program se provodio kroz stručno-tehnički dio (predavanja, vatrogasne igrice i kvizovi),sportski dio (odbojka, plivanje…) i zabavno-rekreacijski dio (zabavne večeri, izbor za miss,mistera, frizuru, maskotu - za čije se nagrade pobrinula Hrvatska vatrogasna zajednica) te odlazakna Brijune, špilju nedaleko od Žminja i zvjezdarnicu u Višnjanu.. Valja spomenuti da suBrijunsko otočje posjetila 443 sudionika iz 40 vatrogasnih organizacija.Dio vatrogasne mladeži koja je sudjelovala u Kampu sudjelovao je i na raznimmanifestacijama koje su organizirali općina Fažana i Turistička zajednica općine Fažana, amladež je redovito sudjelovala u nedjeljnoj misi u crkvi.I ove je godine uočen problem s voditeljima odjeljenja koji nisu educirani za rad smladeži te nisu upućeni u organizaciju i funkcioniranje Kampa vatrogasne mladeži.Uništeno je zbog toga nekoliko novih nasada te živica iza odbojkaškog igrališta, većimdijelom radi odvijanja sportskih aktivnosti u Kampu (ponajviše odbojke).Iz podnijetih izvješća zapovjednika svih smjena vidljivo je kako su svi zapovjednici, kaoi njihov zamjenik te domar Kampa, odradili sve svoje očekivane obveze te je program radaKampa u potpunosti realiziran.63


10.2. Seminar voditelja vatrogasne mladežiU Fažani je od 24. do 26. travnja 2009 godine održan 8. po redu Seminar voditeljavatrogasne mladeži. Na seminaru je bilo prisutno 80 voditelja iz 16 vatrogasnih zajednicažupanija što je još jednom potvrdilo važnost i potrebu ovog susreta. Teme seminara su su bile:- problematika rada i boravka u Kampu- marketing u vatrogastvu- pedagoške mjere u radu i odnosu s vatrogasnom mladeži- tjelesna priprema vatrogasne mladeži- upoznavanje s novim pravilnikom o natjecanjima u RH- opasnosti koje prijete prilikom kupanja te boravka u vodi ili na plažiNakon izlaganja uslijedio je stručni posjet znamenitostima Istarske županije, gdje supolaznici seminara imali prilike posjetiti JVP Buzet i nekoliko zanimljivih destinacija uunutrašnjosti Istre. Svim polaznicima podijeljene su potvrde o sudjelovanju.10.3. Susret vatrogasne mladeži RH i Slovenije11. susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Slovenije održan je 16. svibnja 2009.godine u Kučama u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i DVD-a Kuče.Na susretu je nastupilo 51 odjeljenje vatrogasne mladeži, od kojih su 15 bila iz Slovenije.Prvo mjesto u kategoriji mladež ženska-vježba s preprekama- osvojila je ekipa DVD-a NovePlavnice i Križevačka cesta dok je u kategoriji mladež muška-vježba s preprekama- prvo mjestoosvojila ekipa DVD-a Gardinovec.U natjecanju igrica u kategoriji mladeži muške prvo mjesto je osvojio DVD Ludbreg, a ukategoriji mladeži ženske DVD Šaptinovci.Osim ekipa iz Hrvatske i Slovenije na susretu je sudjelovala i jedna ekipa iz BIH, DVDVitez.64


11. Vatrogasne vježbe, seminari, sajmovi, savjetovanja,stručni posjeti i hodočašća11.1. Seminar „Vatrogasci u nadzoru preventivnih mjera zaštite odpožara i osobna zaštitna oprema za vatrogasce“Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je 24.-25. veljače 2009. godine u SegetuDonjem kod Trogira međunarodni seminar „Vatrogasci u nadzoru preventivnih mjera zaštite odpožara i osobna zaštitna oprema za vatrogasce“. Na seminaru su pored predavača iz naše zemljebili i predstavnici Belgije, Njemačke i Mađarske. Seminaru je prisustvovalo oko 150 vatrogasaca.Sudionici seminara dobili su potvrdu o sudjelovanju na seminaru i CD s prezentacijama svijupredavača.Na seminaru su doneseni sljedeći zaključci:1. Prijedlog Pravilnika o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbiocijenjen je prihvatljivim, budući da donosi široki popis opreme koju vatrogasci koristena intervencijama i definira norme koje prate te proizvode. Nabavom osobne zaštitneopreme (OZO) za vatrogasce prema navedenoj normi ispunjavaju se potrebni sigurnosnizahtjevi.2. Pri nabavi OZO-a za vatrogasce treba polaziti od odgovarajuće norme sukladnoprijedlogu pravilnika iz točke 1. Pored norme, sva svojstva i detalji koji se dodatnozahtijevaju trebaju imati tehničko opravdanje.3. Ocjena sukladnosti (ispitivanje i certifikacija) i stavljanje na tržište OZO-a za vatrogascetreba se provoditi sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenusukladnosti (NN 158/03 i 79 i Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme(NN 106/07 i 121/07). Ocjenu sukladnosti provode tijela za ocjenu sukladnosti (TOS)ovlaštena od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Za pojedinu OZO za kojutrenutno nije ovlašten niti jedan TOS, rješenja o stavljanju na tržište treba zatražiti izravnood ministarstva.4. U pogledu nadzora preventivnih mjera zaštite od požara potrebno je aktivirati ovlasti kojepruža Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05 i 107/07). Nadalje, potrebno jepokrenuti inicijativu da se zakonski uredi potreba ishođenja suglasnosti vatrogasaca zadokumentaciju koja prethodi uporabnoj dozvoli objekta.11.2. Peti stručni skup vatrogasaca u OpatijiHrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranskežupanije, 27.-28. travnja 2009. godine organizirala je V. stručni skup vatrogasaca u Opatiji. Naskupu su obuhvaćene razne teme iz područja vatrogastva. Pored predavača iz naše zemlje, ističese gost predavač, gospodin Alen Slijepčević iz Australije, koji je iznio problematiku gašenjapožara raslinja u Australiji. Stručnom skupu prisustvovalo je više od stotinu vatrogasaca.Sudionici seminara dobili su potvrdu o sudjelovanju na seminaru i tiskani zbornik radova.65


11.3. Sajam Interprotex 2009Hrvatska vatrogasna zajednica predstavila se na sajmu zaštite „Interprotex 2009“. Sajamse održao na Zagrebačkom velesajmu 15.-19. rujna 2009. godine. Predstavljena su tiskovnaizdanja Hrvatske vatrogasne zajednice, a sklopu obilaska sajma, štand HVZ-a posjetio je ipredsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić.11.4. Osnivanje Odbora za osposobljavanje Hrvatske vatrogasnezajedniceOdbor za osposobljavanje Hrvatske vatrogasne zajednice održao je svoj osnivačkisastanak 25. rujna 2009. godine u Zagrebu. Na sastanku su razmotrena dva nacrta prijedlogapravilnika: Pravilnik o osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasaca i Pravilnik o stručnim ispitimaza vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. Drugi sastanak Odbora održan je uVaraždinu, 12. listopada 2009. godine. Na ovom su sastanku prihvaćeni nacrti navedenihpravilnika i upućeni na raspravu na Operativno tehnički stožer HVZ-a.11.5. Osnivanje Odbora za normizaciju Hrvatske vatrogasnezajedniceOdbor za normizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice održao je svoj osnivački sastanak20. listopada 2009. godine u Zagrebu. Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:1. Tipizacija intervencija – proslijediti prijedloge članovima odbora, rok 15. studenoga2009.2. Tipizacija vatrogasnih vozila – dostaviti Odboru nacrt prijedloga do kraja 2009. godine3. Tipizacija vatrogasne opreme - dostaviti Odboru nacrt prijedloga do kraja svibnja 2010.4. Nastaviti aktivnosti oko prihvaćanja Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi5. Normativno uređivanje zahtjeva za osobnu zaštitnu opremu iznad onih koje propisujenorma ostavlja se za naredno razdoblje11.6. Osnivanje Odbora za osposobljavanje i uvježbavanje CTIFMeđunarodna organizacija vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF), 8. prosinca 2009.godine, u Vatrogasnoj akademiji u Hamburgu održala je osnivački sastanak Odbora zaosposobljavanje i uvježbavanje. Na sjednici su bili nazočni predstavnici vatrogasnih organizacijaiz Njemačke, Švicarske, Francuske, Austrije, Rusije, Poljske, Danske, Slovenije i Hrvatske, tedva predstavnika tvrtki koje proizvode opremu ili daju usluge za vatrogastvo (Kidde Fire Trainersi BASF IT Services). Sjednici je bio nazočan predsjednik CTIF-a, gospodin Walter Egger.Hrvatsku je predstavljao Damir Knežević, voditelj poslova osposobljavanja i normizacije uHrvatskoj vatrogasnoj zajednici.Predstavnici svih zemalja članica CTIF-a prezentirali su osnovna obilježja sustavaobrazovanja i osposobljavanja vatrogasaca u svojoj zemlji. Sustavi u pojedinim zemljama66


pokazali su se različiti zbog tradicijskih razlika i zakonskih uređenja: Ocijenjeno je da u ovomtrenutku nije moguće uskladiti te sustave među zemljama. Zaključeno je da radna skupina nastavis radom, u smjeru boljeg uređenja pojedinih pitanja iz ovog područja rada na temelju razmjeneiskustva među zemljama. Tako je za sljedeću tematsku sjednicu određeno da se raspravlja ostandardima tjelesne sposobnosti vatrogasaca i načinu provjere tih sposobnosti u vatrogasnimpostrojbama. Sljedeća sjednica planira se za 17. i 18. svibnja 2010. godine.11.7. Stručni posjet vatrogascima Njemačke (München i Passau)Hrvatska vatrogasna zajednica organizirala je od 16. do 18.11. 09 stručne posjetevatrogasnim postrojbama u Münchenu i Passau, pri čemu su visoki dužnosnici iz Hrvatskevatrogasne zajednice i 9 županijskih vatrogasnih zajednica dobili osnovne informacije ovatrogasnom ustroju i školovanju vatrogasaca u Njemačkoj, te ustroju sustava zaštite odkatastrofa.Hrvatski vatrogasni zapovjednici upoznali su se prije 6 godina s provedenim preustrojemnjemačkih saveznih službi zaštite i spašavanja (1. svibnja 2004. godine), kojim je ustrojenaSavezna Uprava za zaštitu stanovništva i pomoć pri katastrofama. Jedinstvena savezna upravarazvija zajedničku strategiju kriznog menadžmenta savezne države i njemačkih pokrajina, dok jeza tehničku pomoć na državnoj razini zadužena posebna ustanova („Technisches Hilfswerk“).Uz predstavljanje osnovnih koncepata školovanja i osposobljavanja vatrogasaca,vatrogasni zapovjednici JVP-a München i DVD-a Passau predstavili su ustroj vatrogastva upokrajini Bavarskoj, koje je kao u Republici Hrvatskoj u nadležnosti lokalne samouprave.Koncept bavarskog vatrogastva zamišljen je tako da osigura ravnomjernu zaštitu kroz gustumrežu dobrovoljnih vatrogasnih društava kako u u urbanim, tako i u ruralnim sredinama. Brzimdolaskom dobro opremljenih i osposobljenih vatrogasaca na mjesto intervencije/nesreće smanjujuse štete na najmanju moguću mjeru. Dobrovoljno vatrogasno društvo ima dvije cjeline: tijelojavne vlasti (javnu ustanovu), koju čine dobrovoljni i profesionalno zaposleni vatrogasci, ivatrogasni klub (udruga), koji podupire rad vatrogasne postrojbe. Iako djeluje u javnoj ustanovi,zapovjednika DVD-a biraju članovi vatrogasne postrojbe, a suglasnost daje gradonačelnik.U vatrogasnu djelatnost ubrajaju se i nadzor preventivnih mjera zaštite od požara, tako davatrogasni inspektori djeluju u okviru vatrogasne postrojbe, i odgovorni su vatrogasnomzapovjedniku i gradonačelniku.Povijesni pozivni broj njemačkih vatrogasaca je 112, koji je prerastao u pozivni brojhitnih službi (Europe). Bavarska raspolaže većim brojem integriranih dojavnih centara koji suvećinom locirani u vatrogasnim postrojbama, kao što je to slučaj u Münchenu , ali ima i onih,gdje centar 112 djeluje u sklopu područne samouprave (Passau). U obadva slučaja isti jepodređen vatrogasnom zapovjedniku, t.j. u slučaju katastrofe operativno rukovođenje svimhitnim službama je u rukama vatrogasnog zapovjednika. Svi centri 112 nisu još uvijek prerasli uintegrirane centre zaštite i spašavanja.67


11.8. Međunarodno savjetovanje Vatrogasne zajednice zdravstvaHrvatske u BudimpeštiU organizaciji Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske i Hrvatske vatrogasne zajedniceodržano je od 23. do 24. rujna 2009. godine 3. po redu međunarodno savjetovanje na temu„vatrogasna preventiva i zaštita na radu u zdravstvenim ustanovama“. Savjetovanje se održalo uobliku stručnog posjeta bolnici u Sekesfehervaru (Mađarska) i u profesionalnoj vatrogasnojpostrojbi u Budimpešti.Na savjetovanju je sudjelovalo 45 hrvatskih stručnjaka iz zaštite od požara i zaštite naradu iz hrvatskih zdravstvenih ustanova.U bolnici u Sekesfehervaru prikazani su sustavi zaštite, zbrinjavanje opasnog otpada,građevinske vatrogasne mjere, planovi zaštite od požara i evakuacije itd. Bolnica, koja broji1.675 zaposlenih, nema vlastitu vatrogasnu postrojbu, nego se oslanja na teritorijalnu vatrogasnupostrojbu u Sekesfehervaru.Nakon tog uvodnog praktičnog upoznavanja, sljedeći dan u prostorijama JVP-aBudimpešta održano je 3. međunarodno savjetovanje Vatrogasne zajednice zdravstva Hrvatske,gdje je centralno izlaganje podnijela vatrogasna inspekcija Budima koja, između ostalog, nadzireprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara u bolnicama Budima. Težište vatrogasnognadzora u Mađarskoj se daje na ispravne građevinske mjere, koje ovisno o veličini i visiniobjekata, te broju kreveta za pacijente, predviđaju požarne sektore, izbavne i evakuacijskeputove, vatrodojavu i stabilne sustave za gašenje požara.Hrvatski predavači predstavili su „Informacijski sustav praćenja profesionalnog razvojastručnjaka zaštite na radu Visoke škole za sigurnost“, „Primjere dobre prakse u organizacijizaštite na radu“, „Bitne dijelove projektne dokumentacije u okviru građevinske vatrogasnepreventive“, „Opće mjere zaštite na radu s osvrtom provedbe mjera zaštite na radu uzdravstvenim ustanovama“, „Zakonske osnove zaštite od požara i zaštite na radu i obvezeispitivanja uređaja i opreme iz područja zaštite od požara“. Savjetovanje je upotpunjenoupoznavanjem gostiju s ustrojem i radom profesionalne vatrogasne postrojbe grada Budimpeštekoja djeluje na 19 lokacija.68


11.9. 25. susret vatrogasnih puhačkih orkestara25. susret vatrogasnih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatske vatrogasne zajedniceodržan je 20. rujna 2009. godine u Jastrebarskom. Susret je održan u povodu 80. obljetniceVatrogasne župe Jastrebarsko te u sklopu Jaskanskih vinskih svečanosti. Pred okupljenih osamstotina glazbenika iz 20 vatrogasnih puhačkih orkestara predsjednik Hrvatske vatrogasnezajednice mr. Ante Sanader pohvalio je i izrazio zahvalnost što u svojim sredinama i vatrogasnimdruštvima vatrogasci – glazbenici promoviraju društveni i kulturni život te pridonose novačenjumladih u dobrovoljna vatrogasna društva. Potom je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajedniceotvorio 25. susrete vatrogasnih puhačkih orkestara u nazočnosti načelnika HVZ-a mr. ŽeljkaPopovića, gradonačelnika Jastrebarskog Mihaela Zmailovića, župana zagrebačkog StjepanaKožica, saborskog zastupnika Borisa Klemenića, državnog tajnika Miljenka Pavlakovića,zamjenika predsjednika HVZ-a Mije Brlečića, počasnog predsjednika HVZ-a mr. sc. TeodoraFrickog, predsjednika i zapovjednika Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Stjepana Ptičekai Josipa Novosela, te mnogobrojnih vatrogasaca i stanovnika Jastrebarskog.Svoju visoku glazbenu umješnost pokazali su, pred mnogobrojnom publikom, glazbenicivatrogasnih puhačkih orkestara dobrovoljnih vatrogasnih društava Orahovica, Valpovo, Otočac,Ogulin, Đurđevac, Predavac, Sunja-Greda, Vrbovsko, Zabok, Lobor, Križ, Špičkovina, GornjaStubica, Velika Gorica, Kašina, Plešivica, Stankovo, Domagović, Cvetković i Gornji Desinec.Susret u Jastrebarskom pokazao je visoku razinu kvalitete puhačkih orkestara koji su izvodilipopularne domaće i strane skladbe.69


11.10. Hodočašće u Mariju BistricuJubilarno 10. hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice u Nacionalno svetište MajkeBožje Bistričke održano je 24. svibnja 2009. godine, u nazočnosti preko 3.000 vatrogasaca iz 15vatrogasnih zajednica županija, te 100-tinjak vatrogasaca iz Slovenije i Austrije. Već u ranimjutarnjim satima organizatorima je postalo jasno da će ovo jubilarno 10. hodočašće oboriti sverekorde u odazivu vatrogasaca, a glavni organizator Hrvatska vatrogasna zajednica i ove jegodine obilatu pomoć pronašla u domaćinima: Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorskežupanije, Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Bistrica, Dobrovoljnom vatrogasnom društvuMarija Bistrica i suorganizatoru hodočašća Vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije.Gotovo nepregledna kolona vatrogasaca pristiglih iz svih dijelova Lijepe Naše, te izAustrije i Slovenije, krenula je s mjesta okupljanja ispred hotela u Mariji Bistrici prema crkvi naotvorenom Blaženog Alojzija Stepinca, gdje je središnje misno slavlje uz koncelebraciju rektoraSvetišta Majke Božje Bistričke vlč. Zlatka Korena, predvodio vlč. Tomislav Crnović, župnik užupama Banjol i Mundarije na otoku Rabu. Prije samog misnog slavlja pozdravne riječi svimvatrogascima uputili su županica Krapinsko-zagorske županije Sonja Borovčak i predsjednikHrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader. Županica Borovčak u svojem je pozdravu zaželjeladobrodošlicu svim vatrogascima, napomenuvši kako se Krapinsko– zagorska županija ponosisvojim vatrogascima.Predsjednik HVZ-a Ante Sanader istaknuo je kako uz svog zaštitnika svetog Florijana,vatrogasci štuju i Majku Božju Bistričku, kraljicu Hrvata, što pokazuje i odaziv na ovohodočašće. Misno slavlje pratili su Limena glazba KUD-a »Lovro Ježek« iz Marije Bistrice iVatrogasni puhački orkestar DVD-a Cvetković te Pjevački zbor »Sveta Cecilija« Župne crkveVukovina. Valja napomenuti, kako je usprkos dosad najvećem broju nazočnih vatrogasaca uMariji Bistrici, u organizacijskom smislu sve prošlo savršeno. Marija Bistrica i Hrvatsko zagorjejoš su se jednom pokazali kao izvrsni domaćini brojnim hrvatskim vatrogascima, a i nakonmisnog slavlja i križnog puta na bistričkoj kalvariji, druženje vatrogasaca nastavilo se do kasnihposlijepodnevnih sati.70


11.11. Hodočašće u Lourdes17. hodočašće predstavnika Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca, veteranaDomovinskog rata, povijesnih postrojbi i građanskih osoba, koje je od 12. do 19. svibnja održanou Lourdesu u Francuskoj, predvodio je vojni biskup mons. Juraj Jezerinac sa suradnicima, azapovjednik hodočašća bio je brigadni general Matanović.Hrvatsko vatrogastvo predstavljalo je 30 članica i članova vatrogasaca iz petnaest dobrovoljnihvatrogasnih društava, osam županijskih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice GradaZagreba te Hrvatske vatrogasne zajednice.Prije polaska na put, 12. svibnja hodočasnici su se okupili na Zagrebačkom velesajmu nasv. misi, koju je predvodio vojni ordinarij mons. Juraj Jezerinac, u koncelebraciji s generalnimvikarom mons. Josipom Šantićem i još tridesetak svećenika, uglavnom vojnih kapelana. Biskupje naglasio važnost ovog hodočašća u odnosu na svjedočenje vjere koju nosimo u sebi.Ovogodišnje geslo međunarodnog vojnog hodočašća je glasilo »Mnogo nacija, jedan Božjinarod«. Duhovno vođenje hodočašća pripravljeno kroz susrete s kapelanima i voditeljima uzkorištenje vodiča molitvenika, pratilo je slijed puta.Svečano otvaranje međunarodnog hodočašća bio je veleban duhovni doživljaj kao ieuharistijska procesija i marijanska procesija sa svijećama. U nedjelju je bila međunarodna svetamisa koju je organizirao Vojni ordinarijat RH, a poslije podne bio je svečani oproštaj svihhodočasnika na Trgu Esplanade. Na povratku kući svratilo se u Nicu k našim iseljenicima i ucrkvi Don Boska održana je Sveta Misa. Konačno u utorak ujutro stiglo se u Padovu, našemsvetom Leopoldu Mandiću te su hodočasnici posjetili grob padovanskog sveca, sv. Antuna inastavili za Zagreb. Hodočasnički vodič-molitvenik velika je pomoć hodočasnicima jer je unjemu obrađen svaki dan puta s razmatranjem i posebnom misli kojoj je posvećen pojedini dan.Svaki autobus dobio je svog svećenika – voditelja. Mons. Lovro Cindori i vlč. Ilija Žugaj zajednos tajnikom Hrvatske vatrogasne zajednice Gabrielom Špeharom bili su voditelji vatrogasnogautobusa. Hrvatski vatrogasci-hodočasnici, iako i ove godine brojčano mali, dostojno supredstavljali hrvatsko vatrogastvo u svim dijelovima programa. Za mnoge hodočasnikevatrogasce bila je to i svojevrsna duhovna obnova i priprema za predstojeću ljetnu požarnusezonu.71


12. Informacijski sustav "Vatrogasna mreža"12.1. Novosti u aplikaciji „Vatrogasna mreža“ u 2009. godiniNastavljena je implementacija i razvoj informacijskog sustava „Vatrogasna mreža“Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu „aplikacija“), čiji koncept je izradila Hrvatskavatrogasna zajednica kroz rad Radne grupe za informatizaciju, a koji je usvojen od Operativnotehničkogstožera i Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice.Vatrogasna mreža centralni je sustav baze podataka u kojoj su objedinjeni podaci ovatrogasnim organizacijama i članovima tih organizacija. Baza podataka čini temelj na kojeg senadograđuju različiti moduli koji će biti od koristi vatrogasnim organizacijama.Pravo na pristup internetskoj aplikaciji stiče se jednostavnom prijavom operateruHrvatske vatrogasne zajednice i potpisivanjem odgovarajućeg ugovora, koji utvrđuje načinekorištenja aplikacije. Aplikacija se koristi bez naknade.Tijekom cijele 2009. godine, na produkcijskom serveru bila je aktivna verzija 4.0 koja jepostavljena krajem 2008.Tokom cijele godine radilo se na ispravkama grešaka i prilagodbi samog sustava premazahtjevima korisnika. Razlog nekih grešaka u aplikaciji je nedovoljno testiranje verzije aplikacijeprije puštanja u produkcijski rad.Prema planu rada te planu razvoja aplikacije Vatrogasna mreža krajem 2009.,na temelju pojektnedokumentacije napisane od strane HVZ-a, razvijena su i implementirana četiri velika modula i to: prijava za pretplatu vatrogasnog vjesnika (naručivanje brojeva) prijava za dodjelu priznanja i odlikovanja prijava za sudjelovanje na natjecanju prijava za osposobljavanje12.1.1. Prijava za pretplatu Vatrogasnog vjesnikaPrema odluci Predsjedništva HVZ-a svaki vatrogasni subjekt ima pravo na jedanprimjerak Vatrogasnog vjesnika, uz mogućnost narudžbe dodatnih brojeva. Dosad su se podaci opretplatnicima i broju komada vodili „ručno“ u dokumentima. Modulom za prijavu za pretplatuVatrogasnog vjesnika korisnicima se omogućava da preko aplikacije Vatrogasna mreža naručedodatne pretplate na časopis Vatrogasni vjesnik za svoju organizaciju. Nakon narudžbe, uplate odstrane naručitelja te verifikacije od strane HVZ-a da je uplata izvršena, pretplatnicima naručenibroj komada stiže na kućnu adresu. Iz ovog modula omogućen je isprint naljepnica koje seproslijeđuju tiskari. Uz vatrogasne subjekte modul omogućava i vođenje evidencije o ostalimpretplatnicima(uredi državne uprave, ministarstva, ustanove, tvrtke, privatni pojedinci ).Ovakavnačin praćenja omogućava jednostavan pregled pretplatnika Vatrogasnog vjesnika te pregledbroja komada.72


12.1.2. Prijava za dodjelu priznanja i odlikovanjaModulom za prijavu za dodjelu priznanja i odlikovanja želi se ubrzati proces predavanjazahtjeva i odobravanja odlikovanja na svim razinama (općinska, županijska, državna) te stvoritibazu statističkih podataka o dodijeli odlikovanja. Npr. DVD koji želi svog člana predložiti zaodređeno odlikovanje ispunit će obrazac preko Vatrogasne mreže te elektronski poslati svojzahtjev. Kod ispunjavanja zahtjeva korisnik ne mora popunjavati sve podatke o članu, nego samoodabere člana te popuni podatke koji su bitni za samo odlikovanje/priznaje. Osobni podaci, kao ipodaci o vatrogasnom stažu te dosadašnjim odlikovanjima već su učitani iz baze i upisani. Tajzahtjev prelazi isti put odobrenja kao i prije, samo što se sve radi preko Vatrogasne mreže. Nakonposlanog zahtjeva operater VZO/VZŽ/HVZ mora autorizirati te zahtjeve (zavisno o vrstiodlikovanja). Korisnik koji je inicijalno uputio zahtjeve može u svakom trenutku vidjeti trenutnistatus svojih zahtjeva. Odobrenjem nekog zahtjeva za odlikovanjem ono se automatski upisujepod podatke za određenog člana. Isto tako putem ovog modula vrlo lako može se doći dostatistike o dodijeljenim odlikovanjima.12.1.3. Prijava za sudjelovanje na natjecanjuOvim modulom želi se pomoći organizatorima natjecanja, ali i ekipama koje se natječu.Organizator natjecanja može jednostavno preko ovog modula otvoriti prijave za svoje natjecanjeuz upisivanje osnovnih podatka (mjesto održavanja, datum prijava, datum održavanja,kategorije).Operater u pregledu može pretraživati i vidjeti popis trenunto otvorenih natjecanja. Operater kojisvoj DVD želi prijaviti na natjecanje odabere određeno natjecanje, te prijavi željene ekipe pokategorijama. Svi članovi koji sudjeluju na natjecanju moraju biti uneseni u Vatrogasnu mrežu.Prijava ekipa radi se na način da se odabere natjecanje, kategorija, naziv ekipa, te da se označečlanovi koji čine pojedinu ekipu. Nakon završetka prijava operater koji je otvorio natjecanjemože vrlo jednostavno i brzo dobiti popis prijavljenih ekipa i natjecatelja za svoje natjecanje.Elektronskim vođenjem prijava na natjecanja otvara se mogućnost izrada izvještaja o brojuodijeljena po pojedinim natjecanjima, broju natjecanja na kojima je sudjelovao pojedini DVD itd.12.1.3. Prijava za osposobljavanjeModul je osmišljen da služi za pomoć kod organiziranja tečajeva za osposobljavanje zavatrogasna zvanja i specijalnosti. Svaki organizator mora imati podatke o broju polaznika svogtečaja i o prolaznosti na tečaju. A svakom potencijalnom polazniku je korisno vidjeti pregledosposobljavanja i usavršavanja koja ima na raspolaganju. Upotrebom ovog modula dodatnaprijava za natjecanje nije potrebna. Modulom je stvorena mogućnost da operater organizacijekoja organizira osposobljavanje (npr. VZŽ) otvori novo osposobljavanje u kojem specificiravažne pojedinosti (vrstu osposobljavanja, datum itd.) . Operater pojedinog vatrogasnog društvamože svoje članove prijaviti na osposobljavanje jednostavnim dodavanjem članova iz svojeorganizacije na formi prijavnice. Operater ne treba upisivati podatke o članovima, nego samoodabere imena i doda ih na popis. Preduvijet prijave je da član bude unesen u bazu podatka.73


Nakon završetka osposobljavanja i upisa prolaznosti svakog člana od strane organizatora, to sezvanje ili specijalnost upisuje automatski pod podatke o pojedinom članu.Da bi se izbjegli problemi koji su postojali s verzijom 4.0, svi novi moduli smješteni su natestni server na adresi www.vatro-mreza.com, te će nakon testiranja biti stavljeni na glavni,produkcijski server (www.vatrogasna-mreza.com). Na testni server se mogu prijaviti svi korisnicikoji su registrirani na sustavu Vatrogasna mreža s tim istim korisničkim podacima. Cilj ovetestne faze je da se uoče eventualni nedostaci ili greške, ali i da se uvaže svi prijedlozi korisnika ito sve u vidu što boljeg funkcioniranja i što veće koristi novih modula. Sve prijedloge i svojazapažanja korisnici mogu unijeti na forumu unutar same aplikacije.Cilj ovih noviteta je dati korisnicima što veću korist od unesenih podataka, ali i sameaplikacije Vatrogasna mreža te ubrzati neke procese (dodjela odlikovanja) te pomoćiorganizacijama kod određenih radnji i procesa (natjecanja, osposobljavanja).Po statističkim pokazateljima možemo utvrditi da je interes za aplikaciju Vatrogasna mreža jakoporastao što nam je bio i cilj, jer želimo da aplikacija bude centralno mjesto za bilježenjestatističkih podataka o vatrogasnim organizacijama i njihovim aktivnostima. Trenutno je u bazipodataka oko 28000 upisanih članova, te 651 korisnika iz svih Vatrogasnih zajednica županija, stime da ta oba podatka rastu svakodnevno.Na temelju prijedloga i zahtjeva prikupljenih na obuci za Vatrogasnu mrežu sastavljen je popispreinaka i poboljšanja na kojima se počelo raditi u 2009., a nastavlja se u 2010. godini.Tokom 2009. započeo je rad na prototipu aplikacije za statističko praćenje intervencija, te se u2010. planira raspisivanje javnog natječaja za izradu aplikacije i izrada prve verzije aplikacije.74


12.2. Provedene obuke i povećanje broja operateraI drugu godinu zaredom, sukladno programu rada Hrvatske vatrogasne zajednice,provedena je obuka korisnika-operatera za program „Vatrogasna mreža“ što se pokazalo kao vrlokorisna aktivnost u vidu popularizacije i unapređenja same aplikacije jer se korisnicima, putemprezentacije unosa i korištenja programa u realnom vremenu direktno u program, sugeriralo što,kako i gdje treba unositi. Obuka se provodila u sljedećim županijama:Tablica 33: Broj prisutnih operatera na obukama po VZŽr.b.VZŽ/VZG ZAGREBABROJPRISUTNIH1. BJELOVARSKO-BILOGORSKE 232. BRODSKO-POSAVSKE 253. DUBROVAČKO-NERETVANSKE 224. ISTARSKE - - -5. KARLOVAČKE 386. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 167. KRAPINSKO-ZAGORSKE 448. LIČKO-SENJSKE - - -9. MEĐIMURSKE 1110. OSJEČKO-BARANJSKE 1111. POŽEŠKO-SLAVONSKE 3512. PRIMORSKO-GORANSKE 2213. SISAČKO-MOSLAVAČKE 7614. SPLITSKO-DALMATINSKE 915. ŠIBENSKO-KNINSKE 1416. VARAŽDINSKE 1417. VIROVITIČKO-PODRAVSKE 818. VUKOVARSKO-SRIJEMSKE 919. ZADARSKE 1520. ZAGREBAČKE 4421. GRAD ZAGREB 5UKUPNO: 441Kao što je vidljivo, obuka je provedena u 19 Vatrogasnih zajednica županija/GradaZagreba te je slijedom toga osposobljeno 441 novi operater te je razvidno da ova brojka pratitrend proteklih obuka. Osim navedenog, valja spomenuti da je tijekom posljednje obukeregistrirano 395 novih operatera te ih je trenutačno ukupno 651.Tijekom provedbe obuke koja je trajala od 1.listopada do 15. studenog 2009. godineprimijećena je velika zainteresiranost svih prisutnih što opravdava daljnji razvoj aplikacije. Sveovo potvrđuje velik broj vrlo konstruktivnih prijedloga od kojih nekolicina njih treba odmah ući uproceduru implementacije u postojeći program. Također je razvidno da ovakve i slične obukekorisnika na terenu treba planirati i provoditi i u budućnosti.75


13. Nacionalni odbor i međunarodna suradnjaNacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara nastavio je s radom u ustrojstvu ina način predviđen Zakonom o vatrogastvu, prateći stanje zaštite od požara, organiziranosti,opremljenosti i osposobljenosti vatrogastva, skrbeći o unapređenju zaštite od požara, ustroju istrukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske. Na međunarodnom planu Nacionalniodbor ostvaruje suradnju s Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenjepožara (CTIF), ali i drugim međunarodnim subjektima vatrogastva i zaštite od požara. Također susve tražene statistike i izvješća o članstvu, tehnici, opremi, aktivnostima i intervencijamadostavljene pravovremeno CTIF-u.Temeljem planiranih aktivnosti, Nacionalni odbor je proveo ili aktivno sudjelovao nasljedećim međunarodnim aktivnostima (sudjelovanje na Susretu vatrogasne mladeži RH i RSopisan je pod točkom 10.3.) :13.1. Rad u tijelima CTIF-aTrajni savjet CTIF-aU Ostravi u Češkoj održala se 23. srpnja redovna Skupština CTIF-a, na kojoj su kaopredstavnici HVZ-a bili predsjednik HVZ-a Ante Sanader, načelnik HVZ-a Željko Popović itajnik Nacionalnog odbora Mario Starčević.Na izbornoj skupštini potvrđen je dosadašnji rizničar CTIF-a predsjednik Laurent Wehrliiz Švicarske. Kao nova članica CTIF-a izabran je Iran, te 3 tvrtke kao pridružene članice, dok je 7članica iz južne i srednje Amerike te Novog Zelanda isključeno zbog neplaćanja članarine.Uz izvješća radnih grupa i odbora, donesen je zaključak o aktivnom sudjelovanju CTIF-ana Međunarodnom sajmu zaštite i spašavanja Interschutz, koji će se od 7. do 13. lipnja 2010.godine održati u Leipzigu.Posebno je bilo svečano prilikom svečane dodjele zlante medalje CTIF-a, koja je zbognaročitih zasluga i doprinosa u radu CTIF-a uručena počasnom predsjedniku HVZ-a TeodoruFrickom.Povjerenstva CTIF-aNa sjednicama povjerenstava CTIF-a sudjelovali su hrvatski predstavnici: Povjerenstvo za proučavanje vatrogasne povijesti i simpozij vatrogasnihpovijesničara, 30.9.-2.10., Pribyslav (CZ) Povjerenstvo za opasne tvari, 11.-13.6., Tonsberg (NOR) Povjerenstvo za natjecanja CTIF-a, 27.4, Ostrava (CZ). i 26.11., Amberg (D) Povjerenstvo voditelja vatrogasne mladeži CTIF-a, 13.-15.3., Ostrava, i 9.-11.10.,Manchester (GB) Povjerenstvo za osposobljavanje CTIF-a, 7.-9.12., Hamburg (D)Hrvatska vatrogasna zajednica bit će gost sljedećeg simpozija vatrogasnih povijesničaraCTIF-a, koji će se od 28. rujna do 2. listopada 2010. godine održati u Varaždinu. Temasavjetovanja bit će osnivanje nacionalnih vatrogasnih zajednica.76


13.2. Koordinacija podunavskih zemalja CTIF-aKao i svake godine, održana su dva međunarodna simpozija koordinacije podunavskihzemalja CTIF-a.A) Na 11. međunarodnom simpoziju koordinacije podunavskih zemalja CTIF-a na temu"Vatrogastvo u glavnim gradovima Europe ", koji se od 20. do 22. ožujka 09. održao uBudimpešti (Mađarska), sudjelovali su i referat podnijeli mr. Željko Popović, načelnik Hrvatskevatrogasne zajednice i mr. Mario Starčević, tajnik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu igašenje požara.Hrvatsko izaslanstvo podnijelo je cjelovito izvješće, koje se odnosilo na rad i djelovanjevatrogasaca u Gradu Zagrebu.U svom je izvješću hrvatsko izaslanstvo opisalo ustroj, organizaciju, unutarnje akte itd.Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, kao i specifičnu organizaciju i opremljenost brojnihdobrovoljnih vatrogasnih društava Garda Zagreba. Uspoređujući financijska izdvajanja,opremljenost i obučenost vatrogasaca s onim u drugim glavnim gradovima, uočava se vrlo dobarstatus hrvatskih vatrogasaca.Nazočne je izvijestio predsjednik CTIF-a Walter Egger da je prihvaćena inicijativakoordinacije podunavskih zemalja o osnivanju radne grupe za dobrovoljno vatrogastvo pri CTIFukojoj će se pridružiti i Hrvatska vatrogasna zajednica.B) Na 12. međunarodnom savjetovanju koordinacije podunavskih zemalja CTIF-a natemu "Mogućnosti finaciranja vatrogastva putem europskih fondova", koje se od 21. do 23. rujna2009. održalo u vatrogasnim školama u Eisenstadtu i Tullnu (Austrija), sudjelovali su i referat uime Hrvatske vatrogasne zajednice podnijeli mr. Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasnezajednice i mr. Mario Starčević, tajnik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenjepožara.Hrvatsko izaslanstvo podnijelo je cjelovito izvješće, koje se odnosilo na dosadašnjeaktivnosti u pogledu mogućnosti financiranja projekata hrvatskog vatrogastva putempredpristupnih fondova Europske Unije.U svom je izvješću hrvatsko izaslanstvo opisalo dosadašnje aktivnosti Hrvatskevatrogasne zajednice u 2 projekta (izgrađivanje kapaciteta za sprječavanje šumskih požara, 2006.i 2007. godine, te projekti za financiranje aktivnosti mladih- Mladi na djelu- u projektnomrazdoblju 2009.-2016.).Uočeni problemi, na koje su ukazali i referenti iz drugih zemalja, najkraće se mogu sažetiu sljedećem:• Projekti i mogućnosti kandidiranja nepoznati su široj bazi• Financiranje je projektno orijentirano što podrazumijeva ulaganje novca unaprijed, ali iprvenstveno puno rada bez garancije da će se projekt prihvatiti• “Jezična barijera”- stručnjaci, koji se uključuju u projekte, trebaju vladati stranimjezicimaPosebno je bilo zanimljivo izlaganje slovačkog izaslanstva, koje je iz fondova EuropskeUnije za potrebe slovačkog vatrogastva povuklo preko 100 milijuna EUR-a, što je između77


ostalog, plod izuzetno dobre suradnje Ministrstva unutarnjih poslova Slovačke i Slovačkevatrogasne zajednice.U svom drugom dijelu hrvatsko izaslanstvo opisalo je načine i uvjete pogranične suradnjeRepublike Hrvatske i susjednih zemalja, pri čemu su istaknuti značajni uspjesi u unapređenjupogranične suradnje s Republikom Bosnom i Hercegovinom, dok je suradnja s RepublikomSlovenijom i Mađarskom tradicionalno na vrlo visokoj razini.Ocijenjeno je, da neovisno od državnih, treba realizirati dogovore i ugovore na lokalnoj iregionalnoj razini, budući da je primjena državnih ugovora na lokalnoj razini vrlo komplicirana.Kao jednoglasni zaključak ovog savjetovanja istaknut je zahtjev, koji će se iznijeti nasljedećoj Skupštini CTIF-a u Leipzigu, da programski okviri Europske Komisije vatrogastvuolakšaju kandidiranje na pojedine projekte.Sljedeće 13. savjetovanje koordinacije podunavskih zemalja CTIF-a održat će se naproljeće 2010. godine u Poljskoj, gdje će se, između ostalog, razmotriti ciljevi i poslovnik ovevrlo aktivne radne grupe CTIF-a.13.3. Sudjelovanje na obljetnicama vatrogasnih zajednica uinozemstvu13.3.1. 120. obljetnica Vatrogasne zajednice AustrijeU Vijećnici grada Beča svečanosti obilježavanja 120. obljetnice Austrijske vatrogasnezajednice, koja se 11. studenog 2009. godine održala u Beču, nazočili su Željko Popović,načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice i mr. Mario Starčević, tajnik Nacionalnog odbora zapreventivnu zaštitu i gašenje požara.U vrlo svečanoj atmosferi, u nazočnosti preko 1.000 izaslanika iz svih 9 austrijskihpokrajina te predstavnika vatrogasnih zajednica iz šire regije, odlikovano je niz austrijskihdužnosnika koji su svojim dobrovoljnim i predanim radom pridonijeli ugledu i unapređenjuaustrijskog vatrogastva.Posebno je istaknut ugled i status dobrovoljnog vatrogastva, koji sa svojih 320 tisućaoperativnih članova čini najvažniju dobrovoljnu organizaciju Austrije.Savezni predsjednik Republike Austrije, gospodin dr. Heinz Fischer tom je prigodompohvalio izuzetnu opremljenost i osposobljenost austrijskih vatrogasaca koji su u samomeuropskom i svjetskom vrhu, ocjenjujući vatrogasaca kroz riječi: „spremnost za pomoć bližnjemuplus profesionalnost u izvršenju zadanih zadaća plus idealizam“. Istaknuo je, da angažmandobrovoljnih vatrogasaca ima neprocjenjivu vrijednost u zaštiti života i dobara, te da se za tenapore ne može naći dovoljno riječi zahvale.Predsjednik Vatrogasne zajednice Austrije Josef Buchta osvrnuo se i na područjaaktivnosti kojima će se u budućnosti posvetiti posebna pažnja. To je prije svega osiguranjemoderne opreme i tehnike za vatrogasne postrojbe (Republika Austrija godišnje osigurava za tusvrhu preko 90 milijuna Eura) i pretpostavki za neprekidno obnavljanje članstva integracijom78


žena (kojih trenutno ima manje od 9 tisuća) i imigranata u vatrogasne postrojbe, te neprekidnousavršavanje znanja i vještina vatrogasaca kroz certifikaciju sustava osposobljavanja iusavršavanja u svih 9 austrijskih vatrogasnih škola.Vatrogastvo, unatoč stoljetnoj tradiciji, mora neprekidno primjenjivati najnovijaznanstvena dostignuća i procedure. Vatrogasci trebaju i moraju tražiti direktni kontak sgrađanstvom, ali i gospodarstvom. Ovom prigodom su istaknuti svijetli primjeri „prijateljskogokružja“ za zaposlenike koji su aktivni u dobrovoljnim vatrogasnim društvima.Posebno važni su i korektni odnosi s medijima od kojih se očekuje objektivno idobronamjerno izvješćivanje.13.3.2. 140. obljetnica vatrogastva SlovenijeObilježavanju 140. obljetnice vatrogastva Slovenije, koje se 5. i 6. lipnja 2009. odvijalo uMetlici, nazočili su načelnik HVZ-a Željko Popović, zamjenik predsjednika HVZ-a Mijo Brlečići počasni predsjednik HVZ-a Teodor Fricki.U cijelom nizu događanja, koji su se tih dana odvijali u Metlici, valja istaknuti otvaranjeknjižnice o razvoju slovenskog vatrogasnog školstva u vatrogasnom muzeju Slovenije, teobraćanje predsjednika Republike Slovenije dr. Danila Türka i ministrice obrane dr. LjubiceJelušić na svečanoj sjednici pred izaslanicima Gasilske zveze Slovenije, te vatrogasnihdužnosnika iz 7 zemalja okruženja. Vrhunac svečanosti je bila velika vatrogasna paradavatrogasnih vozila i preko 2.000 vatrogasaca iz cijele Slovenije.13.4. Međunarodni projekti13.4.1. Priprema za kandidiranje putem predpristupnog fonda EuropskeUnije za prekograničnu suradnju IPA na projekte ustrojavanja Vatrogasnogvježbališta i Vatrogasnog muzejaProjekt: ustrojavanje Vatrogasnog vježbalištaBivša vojarna u Stubičkoj Slatini, koja je dodijeljena Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici,prenamjenjuje se u vježbalište za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce Republike Hrvatske, tesredište za ispitivanje vatrogasne opreme i tehnike.Zbog rastućih tehnoloških i prirodnih rizika javlja se sve veća potreba sustavnograzvijanja načina školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova. To se odnosina školovanje profesionalnih vatrogasaca, a posebno na organizaciju specijalističkih tečajeva zarazvijanje i uvježbavanje niza vještina kojima moraju vladati dobrovoljni vatrogasci te više i nižerazine zapovjednih kadrova.Po uzoru na zapadnoeuropske zemlje, nastoji se osigurati organizacijske, stručne imaterijalno-tehničke pretpostavke za podršku rada vatrogasnih postrojbikroz ustrojavanje/unapređenje rada Vatrogasnog vježbališta za dobrovoljne i profesionalne79


vatrogasce. Uz školovanje, prostori vježbališta koristit će se za ispitivanje vatrogasne tehnike iopreme u okviru Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike i opreme.U pripremi je kandidatura Hrvatske vatrogasne zajednice i Gasilske zveze Slovenije napredpristupni fond prekogranične suradnje IPA-e, koji u prvoj fazi ima za cilj obnoviti dijelovepostojeće infrastrukture, te ustrojiti sustav održavanja i korištenja vježbališta/prostora.Vatrogasno vježbalište namjerava se koristiti za potrebe vatrogasaca iz cijele RepublikeHrvatske, ali i zainteresiranih vatrogasnih zajednica županija iz regije.Ovaj projekt zamišljen je kao početna faza izgradnje, stavljanja u pogon i unapređenja radavježbališta.Projekt obuhvaća ostvarivanje uvjeta za primopredaju i poboljšanje infrastrukture, štoobuhvaća cijeli niz postupaka i aktivnosti oko održavanja, stavljanja u pogon i unapređenjasustava školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.Budući da postoji u regiji infrastruktura za istovjetne potrebe školovanja iosposobljavanja vatrogasaca u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, zajedničke aktivnostiimaju za cilj racionalno koristiti postojeće financijske resurse, uz održavanje niza zajedničkihosposobljavanja i usavršavanja te razvijanje potrebnih baza podataka.Očekuje se da će projekt značajno unaprijediti sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj iRepublici Sloveniji, uz velike benefite za ukupno vatrogastvo.13.4.2. Projekt: ustrojavanje Vatrogasnog muzejaHrvatska vatrogasna zajednica i Gasilska zveza Slovenije namjeravaju kandidirati zajedničkiprojekt u okviru predpristupnog fonda IPA.Aktivnosti će biti ustrojene na uređenje Muzeja hrvatskoga vatrogastva u Varaždinu ivatrogasnog muzeja u Metlici, te istraživanje povijesnih poveznica vatrogasnih organizacijaHrvatske i Slovenije kroz prikupljanje, evidenciju, selekciju i obradu povijesnih dokumenata ipredmeta te u istraživačkim projektima kojima bi se rasvijetlila povijesna uloga vatrogasnihorganizacija u radu nacionalnih i lokalnih vatrogasnih organizaciju dviju država.U svrhu što bolje pripreme navedenih projekata, održana su dva koordinativna sastankaizmeđu Hrvatske vatrogasne zajednice i Gasilske zveze Slovenije, te 3 pripremna sastanka saZagorskom razvojnom agencijom, koja će izrađivati projektnu dokumentaciju. Kako se radi onekompatibilnim aktivnostima, pristupit će se kandidiranju 2 nezavisna projekta.13.4.3. Prijevod ERI-karticaPod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta je europskainicijativa kemijske industrije s temeljnom filozofijom da se postrojenja, proizvodi i transportniprocesi neprekidno čine sve sigurnijim za suradnike, naručitelje, korisnike i okolinu, te da se narazličite načine poveća sigurnost u rukovanju i prijevozu opasnih tvari. U sklopu te akcije,Europski savez kemijske industrije (u daljnjem tekstu CEFIC) osnovao je projektne grupe da bi80


se harmonizirali postojeći europski sustavi zaštite od nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Tajsustav je nazvan ICE (International Chemical Environment).U okviru projekta ICE, CEFIC je pokrenuo inicijativu izrade jedinstvene baze podatakapod nazivom ERIC (Emergency Response Intervention Card, u daljnjem tekstu ERI-kartice).Važnost i opravdanost tog projekta uočili su stručnjaci iz vatrogastva, kemijskihkoncerana i ministarstava prometa i unutarnjih poslova, kao i privatnih tvrtki koje se baveotklanjanjem i sanacijom nesreća s opasnim tvarima.Sustavno postupanje na intervencijama i akcidentima s opasnim tvarima pritom se opisujeu prvoj fazi intervencije kada je potrebno odmah dobiti osnovne informacije na temelju:● listice opasnosti● tablice opasnosti● identifikacijskog broja opasnosti (Kemlerovog broja)● broja tvari (UN-broja)Te informacije moraju biti trenutno na raspolaganju specijaliziranim interventnimpostrojbama, a najkasnije u roku 5 minuta nakon početka intervencije. Projekt ERIC daje svepotrebne informacije za prvu fazu bilo koje intervencije s opasnim tvarima.Cilj baze podataka ERIC izrada je jedinstvenog europskog informacijskog sustava,koji interventnim postrojbama na intervencijama s opasnim tvarima daje osnovne podatkeo opasnostima u početnoj fazi intervencije.ERI-karticama se interventnim postrojbama omogućuje već kod upućivanja na mjestointervencije uvid u osnovne opasnosti i mjere koje treba hitno poduzeti. Pritom je prevagnulomišljenje, da često nije moguće doći do podataka koje ima vozač (prijevoznik), te da timpodacima, uz prijevoznika, mora raspolagati i voditelj interventne postrojbe kao i operativnicentri koji su u te svrhe ustrojeni. Posjedovanjem ovakve baze podataka vatrogascima -interventnim postrojbama olakšano je postupanje na nesrećama i akcidentima s opasnim tvarimau početnim trenucima, dajući im osnovne informacije za čije upoznavanje ne treba više odnekoliko minuta jer su vatrogasci najčešće prvi na mjestu intervencije već u vrlo kratkom roku inemaju vremena čitati i „proučavati“ baze podataka za određene tvari koje mogu biti napisane ina nekoliko desetaka stranica, a koja im često tada nisu niti dostupne.Pod uvjetom da se izradi u priručnom opsegu, a da su dostupni podaci o svim opasnimtvarima na osnovu UN-broja, rješenje kod izrade ERI-kartica potražilo se u izradi uputstava kojeće vrijediti za određene “grupe” tvari sličnih svojstava. Tako su izrađene “grupne” kartice za svenavedene tvari u Europskom sporazumu o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu(u daljnjem tekstu ADR).Kod podjele u grupe uzeti su u obzir u ADR-u za svaku pojedinu tvar određeniidentifikacijski broj opasnosti, kao i engleski Hazchem-kod sustav, kojim se ocjenjuje opasnost,definira dominantno sredstvo za gašenje i podatke o minimalnoj zaštitnoj opremi i potrebievakuacije. Kombinacijom identifikacijskih brojeva opasnosti broj kartica je sveden na nešto višeod 200 (trenutno 229).Pritom se rabilo fraze i standardne rečenice, koje su pojednostavile buduće promjene ERIkartica,kompjuterske obrade i prijevod na druge jezike.U 7 poglavlja sažeto se opisuju:- zajedničke karkteristike grupe opasnih tvari81


- opasnosti koje prijete- mjere zaštite tijela i dišnih organaMario Starčević izradio je stručni prijevod ERI-kartica na hrvatski jezik, s tim da jepregled i korištenje podataka dostupno bez naknade na web-stranici http://www.ericards.net/.Na navedenoj adresi moguće je, također bez naknade, preuzeti desktop aplikaciju za pregled ERIkartica,kao i verziju za mobilne PDA uređaje (Windows Mobile platforma).Također je to važan korak u integriranju Republike Hrvatske u europske sustave zaštite odnesreća s opasnim tvarima.82


14. Unapređenje uredskog poslovanja u stručnoj službiHrvatske vatrogasne zajednice14.1. Uvođenje ISO 9001Tijekom 2009. godine pripremljeni su svi dokumenti i procedure, kako bi se 2010. godinemogao usvojiti Sustav upravljanja kvalitetom norme HRN EN ISO 9001:2009 (skraćeno: ISO9001), primijenjen u Stručnoj službi HVZ-a. Cilj je potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetuprocesa i aktivnosti koje provodi HVZ, a sukladno zakonskim obvezama i zadaćama HVZ-a, kojakao nacionalna vatrogasna organizacija objedinjava sve vatrogasne organizacije na područjuHrvatske.Aktivnosti unutar sustava upravljanja kvalitetom opisuju se temeljnim dokumentom-Priručnikom kvalitete, koji propisuje pisane postupke, pravilnike, planove, propise, procedure iostale dokumente koji utvrđuju opseg i slijed procesa i aktivnosti, pripadajuće odgovornosti,ovlaštenja i metode nadzora i verifikacije.Hrvatska vatrogasna zajednica stoji na raspolaganju i vatrogasnim zajednicamažupanija/Grada Zagreba prilikom uvođenja ISO 9001.14.2. Uredsko poslovanje u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasnezajedniceU 2009. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzela sve potrebne radnje kako bi od1. siječnja 2010. godine primjenjivala uredsko poslovanje i vodila elektronsku knjigu urudžbenogzapisnika.Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09),Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), tečlanka 17. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN63/04 i 106/07) donesen je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva, broj:1968-8/09, 10. prosinac 2009. Nadležni arhiv dao je odobrenje za Pravilnik o zaštiti arhivskog iregistraturnoga gradiva i Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja. Pravilnikom se uređujeprikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenjearhivskog i registraturnoga gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanjuHrvatske vatrogasne zajednice i njenih prednika: Vatrogasnog saveza NDH-a, Savezadobrovoljnih vatrogasnih društava NRH, Vatrogasnog saveza Hrvatske, kao i predaja gradivanadležnom arhivu. Sastavni dio ovoga Pravilnika je Poseban popis arhivskog i registraturnogagradiva Hrvatske vatrogasne zajednice s rokovima čuvanja koji obuhvaća cjelokupno arhivsko iregistraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Hrvatske vatrogasne zajednice i njenih prednika.Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Hrvatske vatrogasne zajednice od interesa je zaRepubliku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu bez obzira je li registrirano ili evidentirano.Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskog i registraturnoga gradiva Hrvatske vatrogasnezajednice obavlja Hrvatski državni arhiv.83


Arhivskim (registraturnim) gradivom smatra se cjelokupna dokumentacija nastala radomili u posjedu HVZ bez obzira je li ili nije evidentirana kroz službene evidencije (npr.dokumentacija nastala u uredskome poslovanju, službenome poslovanju, evidencije,…).Zakon o arhivskom gradivu i arhivima u člancima 65. i 66. predviđa prekršajne i kaznenesankcije u slučaju nepoštivanja njegovih odredbi.Imatelji arhivskog gradiva koji iz bilo koje osnove čuvaju arhivsko gradivo ilipojedinačne dokumente trajne vrijednosti, obvezni su:- obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva- čuvati gradivo i poduzimati mjere potrebne za njegovo sigurno čuvanje i zaštitu- srediti gradivo i izraditi popis- dopustiti ovlaštenoj osobi nadležnoga državnog arhiva da pregleda gradivo i po potrebiprovede sigurnosno snimanjeU uredskom poslovanju Hrvatska vatrogasna zajednica poštuje odredbe Uredbe ouredskom poslovanju (NN br. 7/09). Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju spismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, evidenciji (popisu) i dostavi u rad, obradi,korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnomtijelu. Uredba propisuje da se na početku svake kalendarske godine počinju voditi službeneevidencije i urudžbeni zapisnik, koji se zaključuju 31. prosinca tekuće godine. Stavlja se službenabilješka o ukupnom broju upisanih predmeta u urudžbeni zapisnik kao i neriješenih predmeta,koju potpisuje službenik pisarnice.Za obavljanje poslova uredskog poslovanja HVZ će ustrojiti pisarnicu. U sastavupisarnice ustrojava se pismohrana koja preuzima dovršene spise (predmete), organizirakorištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata, vodi pisanu evidenciju oregistraturnom gradivu, brine se za cjelovitost i sređenost registraturnog i arhivskog gradiva, te ganadzire, čuva i obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadležnom arhivu, sukladno propisimao arhivskoj djelatnosti. Poslove uredskog poslovanja i poslove u pismohrani obavlja osoba kojaispunjava propisane uvjete i ima položen ispit za arhivara. Radnje u uredskom poslovanju suprimanje i pregled akata, razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u evidencije, dostava akata urad, administrativno-tehnička obrada, otprema, razvođenje arhiviranje i čuvanje.Urudžbeni zapisnik vodi se po sustavu klasifikacijskih i urudžbenih oznaka. Planklasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Hrvatske vatrogasnezajednice, broj: 2062-8/09, 23. prosinac 2009., donesen je na temelju stavka 3. članaka 18.Uredbe i odredaba Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakamastvaratelja i primatelja akata (NN 38/88 i 75/93). Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake akatakoji se mogu pojaviti u radu Hrvatske vatrogasne zajednice, prema njihovom sadržaju i premanjihovom obliku. Sastavni dio Plana su brojčane oznake unutarnjih odjela u sastavu Hrvatskevatrogasne zajednice i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o radu,Prilog I. Sistematizacija radnih mjesta. Također su određeni i rokovi čuvanja predmeta kaoarhivskog gradiva.Od prosinca 2009. godine Hrvatska vatrogasna zajednica koristi pečat s grbomRepublike Hrvatske. Ministarstvo uprave je 28. rujna 2009. donijelo rješenje kojim se odobravazahtjev radi davanja odobrenja za izradu pečata s grbom RH. Uporaba pečata s grbom RepublikeHrvatske je propisana na temelju Odluke o uporabi pečata s grbom Republike Hrvatske, broj:1966-8/09 od 10. prosinac 2009.Pečat s grbom Republike Hrvatske koristi se na temelju ovlasti iz sljedećih propisa:84


1. Zakon o vatrogastvu (NN 139/04-pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)2. Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske(NN 25/01)3. Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova (NN34/97)4. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u Republici Hrvatskoj5. Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94)6. Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi i oznakamazvanja (NN 65/94)85


15. Javna nabavaZakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08) zahtijevaprofesionalizaciju sustava javne nabave. Od 1. siječnja 2010. godine stupa na snagu članak 12.aZakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08) koji određuje da u pripremi iprovedbi postupka javne nabave mora sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima završenspecijalistički program izobrazbe u području javne nabave ako je procijenjena vrijednostpredmeta nabave viša od 300.000,00 kn za robu i usluge, te 500.000,00 kn za radove. Budući daHrvatska vatrogasna zajednica ima tokom proračunske godine nabave iznad 300.000,00 kn zarobu i usluge, te 500.000,00 kn za radove u 2009. godini osposobljena je jedna osoba u 2009.godini koja posjeduje potvrdu o završenom specijalističkom programu izobrazbe u područjujavne nabave.86


Tablica 34: Izvješće o javnoj nabavi za 2009. godinuVrstaBrojpostupkProcijenjenaROBAsklopljeniha javnevrijednostugovoranabaveOdijela za Otvorenigašenje požara postupak1.Teh-projektinženjering2.3.Proizvodi odplemenitihmetalaodlikovanja,znamenja iplaketeIKOM-industrijai kovnicaobojenih metalad.o.o.IzradaiskaznicaAgencija zakomercijalnudjelatnost d.o.o.OtvorenipostupakOtvorenipostupakVrijednostsklopljenihug.bez PDV-aIsteksklopljenogugovora282.000,00 Realiziran1 231.415,00630.000,001 590.795,0087.700,001 45.080,0015. listopad2010.2. studeni2010.USLUGE1.Tiskanjepriručnika (3priručnika imatična knjigaDVD-a)Otvorenipostupak82.000,00 RealiziranVjesnik d.d. 1 50.715,252.TiskanječasopisaVatrogasnivjesnikOtvorenipostupak275.000,0021. prosinac2010.Vjesnik d.d. 1 179.487,00U K U P N O 5 1.097.492,2587


16. Obljetnice DVD-a i odlikovanja Hrvatske vatrogasnezajedniceU 2009. godini pravo obilježavanja visokih obljetnica stekla su sljedeća dobrovoljnavatrogasna društva te im je tom prigodom Hrvatska vatrogasna zajednica dodijelila Pravilnikompropisana odlikovanja, plakete s poveljom "Đure Deželića", plakete s poveljom "Mirka Kolarića"te priznanja:- 100 godina rada DVD-a: Bregana, Buk, Čabar, Desna Martinska Ves, Drenovci,Hrnetić Novaki, Lekenik, Letovanić i Topolovac.- 105 godina rada DVD-a: Bistrinci, Podgorač- 110 godina rada DVD-a: Komletinci, Sušak – Rijeka i Uljanik- 115 godina rada DVD-a: Velika, Lug- 120 godina rada DVD-a: Donji Kraljevec, Ferdinandovac, Jastrebarsko, MarijaBistrica, Pregrada, Varaždinske Toplice, Vinica i Zmajevac.- 125 godina rada DVD-a: Belišće, Legrad, Petrijevci, Sveti Križ Začretje i ŠpišićBukovica- 130 godina rada DVD-a: Dalj- 135 godina rada DVD-a: Koprivnica, Križevci i Požega- 140 godina rada DVD-a: Ludbreg- 145 godina rada DVD-a: Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u VaraždinuOd 10 do 100 godina obilježile su sljedeće vatrogasne organizacije:- Bakić, Blato, Budinšćina, Brekinska, Cerje, Čačinci, Črečan, Črnec, Gaj, Gornji Križ,Gradac, Vatrogasna zajednica zdravstva Hrvatske, Nacionalni park Brijuni, PVZ Otoka Krka,Vučetinec, Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Ivanovo, Novi Vinodolski, Obelišće,Okrugljača, Škalnica, Široko Polje, Rakovec, Križovec, Križovljan-Cestica, KučanciMagadenovački, Mandičevac, Kunovec, Kupjak, Magadenovečki, Mikleuš, Muć, Tisovac,Međurača, Vrijeska Donja, Mala Pisanica, Martinac, Duboševica, Draž, Donji Hrašćan,Podravska Moslavina, Tiborjanci, Pavlin Kloštar, Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko,Vatrogasna zajednica Grada Samobor, Slavonski Šamac-Kruševica, Varaždinbreg, Viškovci,Puhački orkestar Gornji Desinec, Veliko Svinjičko, Vodnjan, Zagorska Sela.Navedenim vatrogasnim organizacijama u povodu obilježavanja obljetnice dodijeljenasu priznanja Hrvatske vatrogasne zajednice.Temeljem članka 57. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice te čl. 16. Pravilnika o dodjelivatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, pohvala i plaketa, a na prijedlog vatrogasnihorganizacija i odluke Povjerenstva za odlikovanja i priznanja HVZ-e od 16. ožujka 2009. godineSkupština HVZ-e na sjednici održanoj 04. svibnja 2009. donijela je odluku o dodjeli Povelja iPlaketa s likom Đure Deželića – oca hrvatskog vatrogastva – za životno djelo te Povelje i Plaketes likom Mirka Kolarića – učitelja hrvatskog vatrogastva – za životno djelo u operativi. Povelje iPlakete s likom Đure Deželića i Povelje i Plakete s likom Mirka Kolarića uručio je istaknutim88


vatrogascima – dobitnicima, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice mr. Ante Sanader,dipl.ing., na svečanoj sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice u Požegi, 4. svibnja2009. godine i to:I. Povelju i Plaketu s likom "Đure Deželića" dobili su:Ivan Baić, Zvonko Biškup, Petar Čačinović, Ivan Čeple, Antun Čutić, Milko Krapec,Boris Laginja, Janko Leljak, Josip Levatić, Josip Maršić, Petar Pavelić i Stjepan Preprotić.II. Povelju i Plaketu s likom "Mirka Kolarića"dobili su:Franjo Bašek, Vilim Benko, Đuro Đurčević, Matija Jakuš, Antun Kljufas, IvanMalbašić, Ratimir Ostojić, Josip Radanović, Ljubomir Sule i Mihalj Županić.Povelja i plaketa s likom Đure Deželića također je dodijeljena gospodinu Franzu Kropeuiz Njemačke za nesebičnu potporu vatrogastvu RH.Skupština Hrvatske vatrogasne zajednice – "za najbolji pothvat u vatrogastvu u 2008.godini" - dodijelila je Vatrogasnoj postrojbi Hrvatskih cesta, Dobrovoljnom vatrogasnom društvuTurnašica te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Čakovca, a posebno priznanje Hrvatskevatrogasne zajednice 4. svibnja 2009. u Požegi.Vatrogasna odlikovanja i priznanja dodjeljena u 2009. godiniTablica 35.: Pregled dodijeljenih vatrogasnih odlikovanja i priznanja dodjeljenih u 2009. godiniRed.brojVatroganazajednica županijeZlatnemedaljeZlatneplameniceVO zapos.zasl.Spomenza 50.g.Spomen.za 60. g.Spomen.za 70 g.1. Bjelovarsko-bilogorska 8 3 2 12 11 02. Brodsko-posavska 7 3 0 3 3 03. Dubrovačko-neretvanska 8 5 1 0 10 04. Istarska 6 0 1 1 0 05. Karlovačka 12 5 0 23 2 16. Krapinsko-zagorska 18 9 3 22 12 17. Koprivničko-križevačka 5 11 3 20 16 08. Ličko-senjska 0 0 0 0 0 09. Međimurska 1 2 1 12 6 010. Osječko-baranjska 7 0 1 15 8 011. Požeško-slavonska 16 0 0 19 0 012. Primorsko-goranska 9 9 3 16 7 113. Sisačko-moslavačka 14 16 3 28 7 214. Splitsko-dalmatinska 1 7 0 0 0 015. Šibensko-kninska 2 0 0 0 0 016. Varaždinska 12 21 3 20 7 017. Virovitičko-podravska 5 0 1 4 3 018. Vukovarsko-srijemska 8 0 0 3 0 019. Zadarska 4 1 0 0 0 020. Zagrebačka 26 12 5 64 30 221. Grad Zagreb 5 3 1 9 7 1Ukupno: 174 107 28 271 129 889


17. Sjednice17.1. Izborne sjednice skupština VZŽIzvješće o održanim sjednicama izbornih Skupština vatrogasnih zajednica županija/GradaZagrebaVZŽ1. Zagrebačka2. Krapinsko-zagorska3. Sisačko-moslavačka4. Karlovačka5. Varaždinska6. Koprivničko -križevačka7. Bjelovarsko-bilogorska8. Primorsko-goranska9. Ličko-senjska10. Virovitičko-podravska11. Požeško-slavonska12. Brodsko-posavska13. Zadarska14. Osječko-baranjska15. Šibensko-kninska16. Vukovar.-srijemska17. Splitsko-dalmatinska18. Istarska19. Dubrovačko-neretvanska20. MeđimurskaDatum imjesto održavanja7. svibnja 2009.Stupnik21. svibnja 2009.Zlatar5. svibnja 2009.Sisak3. lipnja 2009.Velika Jelsa28. svibnja 2009.Varaždin29. travnja 2009.Kalnik30. svibnja 2009.Velika Pisanica2. lipnja 2009.Kraljevica7. svibnja 2009.Otočac8. svibnja 2009.Virovitica29. svibnja 2009.Požega22. travnja 2009.Slavonski Brod27. svibnja 2009.Privlaka29. travnja 2009.Osijek12. svibnja 2009.Šibenik3. travnja 2009.Vinkovci26. svibnja 2009.Splita27. ožujka 2009.Pazin17. travnja 2009.Vela Luka24. travnja 2009.MihovljanIzabranipredsjednikStjepanPtičekIvicaGlasMijoBrlečićŽelimirMisirZvonkoBiškupIvanGolubićĐuroPetrićHinkoManceMilanJurkovićMilanMajetićŽeljkoPetrovićMilanŠulterKažoKolanovićFranjoBartolićŽeljkoČogaZdenkoJukićAnteSanaderValterDrandićMišeMiloslavićZlatkoOrsagIzabranizapovjednikJosipNovoselStjepanSkuliberMijo BrlečićDragutinFoschioIvica LabašValentFurmegŽeljkoJambrekSlavkoGaušIvicaRadoševićFranjoViljevacJosipUgrinStjepanŽupanićŽeljkoŠošaBorisBanjanDarkoDukićAntunJelićDraženGlavinaDinoKozlevacStjepanSimovićIvanKrištofićPredstavnikHVZŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićMijoBrlečićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopovićŽeljkoPopović21. Grad Zagreb90


17.2. Izborna sjednica Skupštine HVZDana 15. lipnja 2009. godine održana je Izvještajno-izborna sjednica Skupštine Hrvatskevatrogasne zajednice u Domu kulture Marija Bistrica u Mariji Bistrici.Na sjednici su bili nazočni članovi Skupštine: Babec Antonio, Ančić Stipe, Fičok Zvonkoumjesto Banjanin Borisa, Bartolić Franjo, Bašica Stijepo, Bistrović Mirko, Biškup Zvonko,Brlečić Mijo, Cerovski Stjepan, Čoga Željko, Drandić Valter, Dukić Darko, Dušak Dominik, ĐođMarijanka, Filipan Mato, Foschio Dragutin, Fricki Teodor, Gauš Slavko, Gerjević Josip, GlasIvica, Glavina Dražen, Golubić Ivan, Gregurić Franjo, Grgić Franjo, Horvatić Ivan, HuzjakVladimir, Imbrišić Ivan, Jambrek Željko, Jelić Antun, Županić Petar umjesto Jelić Krešimira,Jukić Zdenko, Jurin Mladen, Marković Ivan umjesto Jurković Milana, Marijan Benko umjestoKaramarko Tomislava, Karlović Klaudio, Kicivoj Marijan, Kolanović Kažo, Koren Vlado,Pranjković Viktor umjesto Koški Stjepana, Kovaček Stjepan, Kozlevac Dino, Krištofić Ivan,Kurelac Marijan, Godinić Danijel umjesto Labaš Ivice, Lovrić Darko, Ljubljanović Zvonko,Majetić Milan, Mance Hinko, Margetan Damir, Marjanović Slavko, Miloslavić Miše, MisirŽelimir, Mužević Nikica, Uher Tomislav umjesto Nemet Josipa, Novosel Dolnjak Zvonko,Novosel Josip, Parčina Felicio, Pavliček Stjepan, Petrić Đuro, umjesto Petrović Željka ĐurčevićĐuro, Popović Željko, Posavec Josip, Prajdić Ivan, Ptiček Stjepan, Radošević Ivica, RendulićDragutin, Sanader Ante, Simović Stjepan, Skuliber Stjepan, Srbljinović Dragutin, SunekStjepan, Šćulac Mladen, Kondres Zvonimir umjesto Šolaja Ivice, Šoša Željko, Štimac Davor,Štubelj Božidar, Šulter Milan, Topolovec Velibor, Trupković Dragutin, Tucaković Slavko,Tulumović Željko, Ugrin Josip, Uzel Željko, Venus Stjepan, Viljevac Franjo, Vlk Željko,Vrbanić Davor, Polanec Darko umjesto Vukelić Branka Vuleta Ivan, Zajec Rudolf i ZerdinZlatko.Uz članove Skupštine sjednici su nazočili: Perčić Rikard, predsjednik Nadzornog odboraHVZ 2005-2009. g. te načelnik općine Marija Bistrica gospodin Muhek Stjepan, KovačićStjepan, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Bistrica.Izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice svojom nazočnošćuuveličali su i Walter Egger, predsjednik međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi(CTIF-a) Franz Humer, dopredsjednik VZ Austrije i voditelj Ureda VZ Austrije Markus Ebner,Marinko Petrič, predsjednik VS Federacije Bosne i Hercegovine i Domagoj Bošnjak predstavnikaVZ kantona Mostar, Karel Richter, predsjednik VZ Češke i Josef Juranj, predsjednik Nadzornogodbora VZ Češke, Stibor Luska,zamjenika direktora VZ Češke, dr. Peter Bende, predsjednik VZMađarske, tajnik VZ Mađarske Janos Bekes i Miklos Romvari, Janusz Konieczny, dopredsjednikVZ Poljske sa suradnicima, Vendelih Horvath, tajnik VZ Slovačke, Anton Koren, predsjednik iJoža Berlec, zamjenik poveljnika Gasilske zveze Slovenije, vel. Zlatko Koren, rektor SvetištaMajke Božje Bistričke, pomoćnik ravnatelja DUZS i ravnatelj VŠ Branko Smrekar, Zlatko Benci,zapovjednik DVD M. Bistrica, Goran Franković, predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasacaHrvatske, Branko Čerkez, predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu izaposlenika na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu Hrvatske, Mladen Magdić,predstavnik Odbora profesionalnih vatrogasaca (Sindikat državnih službenika i namještenikaRH).Na Izvještajno-izbornoj sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice izabrani su:- za predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader- za načelnika dotadašnji načelnik Željko Popović.91


Skupština je potvrdila članove slijedećih tijela HVZ:a) Predsjedništvo HVZ1. Ante Sanader, predsjednik2. Željko Popović, načelnik3. Mijo Brlečić, zamjenik predsjednika4. Dino Kozlevac, zamjenik predsjednika5. Stjepan Ptiček, potpredsjednik HVZ, VZŽ Zagrebačka6. Ivan Golubić, potpredsjednik HVZ, VZŽ Koprivničko-križevačka7. Milan Šulter, potpredsjednik HVZ, VZŽ Brodsko-posavska8. Željko Čoga, potpredsjednik HVZ, VZŽ Šibensko-kninska9. Valter Drandić, potpredsjednik HVZ, VZŽ Istarska10. Ivica Glas, VZŽ Krapinsko-zagorska11. Želimir Misir, VZŽ Karlovačka12. Zvonko Biškup, VZŽ Varaždinska13. Đuro Petrić, VZŽ Bjelovarsko-bilogorska14. Hinko Mance, VZŽ Primorsko-goranska15. Milan Jurković, VZŽ Ličko-senjska16. Milan Majetić, VZŽ Virovitičko-podravska17. Željko Petrović, VZŽ Požeško-slavonska18. Kažo Kolanović, VZŽ Zadarska19. Franjo Bartolić, VZŽ Osječko-baranjska20. Zdenko Jukić, VZŽ Vukovarsko-srijemska21. Miše Miloslavić, VZŽ Dubrovačko-neretvanska22. Zlatko Orsag, VZŽ Međimurska23. Zlatko Križanić, VZ Grada ZagrebaNa prvoj konstituirajućoj sjednici Predsjedništva HVZ za tajnicu Stručne službe HVZ imenovanaje Martina Karačić.92


) Operativno-tehnički stožer HVZ1. Željko Popović, načelnik2. Slavko Gauš, zamjenik načelnika3. Dragutin Foschio, zamjenik načelnika4. Željko Jambrek, VZŽ Bjelovarsko-bilogorska5. Stjepan Županić, VZŽ Brodsko-posavska6. Stjepan Simović, VZŽ Dubrovačko-neretvanska7. Dino Kozlevac, VZŽ Istarska8. Valent Furmeg, VZŽ Koprivničko-križevačka9. Stjepan Skuliber, VZŽ Krapinsko-zagorska10. Ivica Radošević, VZŽ Ličko-senjska11. Ivan Krištofić, VZŽ Međimurska12. Boris Banjan, VZŽ Osječko-baranjska13. Josip Ugrin, VZŽ Požeško-slavonska14. Ivan Miklenić, VZŽ Sisačko-moslavačka15. Dražen Glavina, VZŽ Splitsko-dalmatinska16. Darko Dukić, VZŽ Šibensko-kninska17. Ivica Labaš, VZŽ Varaždinska18. Franjo Viljevac, VZŽ Virovitičko-podravska19. Antun Jelić, VZŽ Vukovarsko-srijemska20. Željko Šoša, VZŽ Zadarska21. Josip Novosel, VZŽ Zagrebačka22. Javor Lozar, VZ Grad ZagrebNa prvoj konstituirajućoj sjednici Operativno-tehničkog stožera za tajnika OTS-a imenovan jeMario Starčević.Na Izvještajno-izbornoj sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice Skupština je začlanove Nadzornog odbora izabrala:1. Davorina Vrbanića2. Vladimira Huzaka3. Velibora Topolovca4. Stjepana Koški5. Stipu Ančićaa za članove Suda časti Skupština je izabrala:1. Stjepana Suneka2. Rudolfa Zajeca3. Stjepana Brljaka4. Stjepana Pavličeka5. Mišu Miloslavića93


17.3. Sjednice tijela HVZTijela Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 22. Statuta HVZ, kao i njihovapomoćna stalna i povremena tijela održala su svoje sjednice:Tablica 37: Pregled sjednica radnih i pomoćnih tijela Hrvatske vatrogasne zajedniceSkupština Hrvatske vatrogasne zajednice 2Sjednice Predsjedništva HVZ 5Sjednice Kolegija HVZ 1Sjednice Odbora za organizacijska i financijska pitanja 4Sjednice Povjerenstva za odlikovanja i priznanja 3Sjednice Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti 1Odbor za profesionalno vatrogastvo 1Sjednica Nadzornog odbora 2Sjednica Operativno-tehničkog stožera 5Stjednica Povjerenstva za natjecanja 5Savjetovanja i seminari u (su) organizaciji HVZ 6Sjednice Savjeta vatrogasne mladeži 1Sjednice Kolegija Savjeta vatrogasne mladeži 1Seminari voditelja vatrogasne mladeži 1Sastanak zapovjednika Kampa vatrogasne mladeži HVZ 1Smjena Kampa vatrogasne mladeži HVZ 10Sjednice Radne grupe za informatizaciju 6Obuka operatera za informacijski sustav Vatrogasna mreža 19Trajni Savjet CTIF-a 1Savjetovanja koordinacije podunavskih zemalja CTIF-a 2Sudjelovanje HVZ na sjednicama povjerenstava CTIF-a 5Sudjelovanje HVZ na savjetovanjima CTIF-a 1Sudjelovanje HVZ na seminarima, savjetovanjima, izbornim8skupštinama u inozemstvuOdbor za osposobljavanje 1Sjednice Nacionalnog odbora 1Združene vatrogasne vježbe u organizaciji HVZ 1Vatrogasna natjecanja: nastup hrvatskih odjeljenja u inozemstvu 6Vatrogasna natjecanja: KUP HVZ 5Vatrogasna natjecanja: Državno natjcanje (odraslih i mladeži) 2Načelnikmr. Željko PopovićPredsjednikmr. Ante Sanader94

More magazines by this user
Similar magazines