Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

cynulliadcymru.org

Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

Zgromadzenie Narodowe Walii todemokratycznie wybrany organ, któryreprezentuje interesy Walii i jej ludności,stanowi prawo Walii i rozlicza Walijski Rząd.Zwiedzanie siedziby parlamentu 01walijskiego, SeneddWitamyWitamy w budynku Senedd, w siedzibie ZgromadzeniaNarodowego Walii. Od momentu jego otwarcia w 2006 r.,Senedd stał się jednym z najbardziej charakterystycznychbudynków w Walii. Reprezentuje on istotny etap w historiiprzekazania władz parlamentowi walijskiemu, która sięgawiele wieków wstecz. Po zakończeniu stopniowego procesuprzekazywania władzy przez brytyjski parlament w Londyniewładzom walijskim, Senedd stało się miejscem stanowieniaprawa walijskiego. Znajdujesz się obecnie w budynku, w którymw 2008 r., po raz pierwszy od X wieku, przyjęto walijską ustawę.Budynek i sama sala Siambr stanowią miejscaogólnodostępne, będące symbolem jasności, otwarcia iprzejrzystości. Bez względu na to, czy przyjdziesz tu podziwiaćarchitekturę, czy być świadkiem realizowania założeńdemokracji, mamy nadzieję, że ten przewodnik sprawi,że wizyta ta będzie zarówno przyjemna, jak i pouczająca.

More magazines by this user
Similar magazines