Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

cynulliadcymru.org

Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

Zwiedzanie siedziby parlamentu 06walijskiego, SeneddOrielObszar u góry schodów, który otacza duży komin znajdującysię w centrum budynku, nosi nazwę Oriel. Komin umożliwiaodbicie naturalnego światła w dół, w kierunku sali Siambr,ze szklanej latarni za pomocą zespołu aluminiowych rur, którepokrywają wnętrze komina. Kominowi nadano kształt drzewa,aby zachęcać zwiedzających do spotykania się w tym miejscui dzielenia pomysłami. Oriel bardzo dobrze spełnia swojezadanie dzięki usytuowanej z tyłu kawiarni i obszarowiz miejscami siedzącymi. W punktach informacyjnychudzielane są ogólne informacje na temat budynku Seneddoraz toczących się w nim wydarzeń. Oriel to również doskonałemiejsce, z którego roztacza się cudowny widok na zatokęCardiff, łącznie z charakterystycznym budynkiem Pierhead.Pod koniec dziewiętnastego wieku budynek Pierheadpomógł Walii stworzyć własną tożsamość „poprzez wodęi ogień”; dzisiaj celem jego istnienia jest informowanie,angażowanie i inspirowanie nowego pokolenia do tworzeniaWalii przyszłości. W 2010 r. budynek Pierhead został ponownieotwarty dla publiczności jako atrakcja turystyczna i obecnie,oprócz bycia miejscem prac Zgromadzenia, wykorzystywanyjest jako miejsce organizowania wydarzeń i konferencji.

More magazines by this user
Similar magazines