Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

cynulliadcymru.org

Zgromadzenie Narodowe Walii Zwiedzanie siedziby parlamentu ...

Zwiedzanie siedziby parlamentu 09walijskiego, SeneddZebrania plenarneW skład Zgromadzenia wchodzi 60 wybranych CzłonkówZgromadzenia, którzy reprezentują określone obszary Waliijako członkowie poszczególnych partii politycznych: WelshConservatives (Walijskiej Partii Konserwatywnej), Labour(Partii Pracy), Liberal Democrats (Liberalnych Demokratów),Plaid Cymru lub jako członkowie niezależni (tzn. niebędącyczłonkami żadnej z czterech głównych partii politycznych).Członkowie Zgromadzenia spotykają się co tydzieńpodczas posiedzeń Zgromadzenia w celu omówienia kwestiiistotnych dla Walii i ludności tego kraju. Przedstawiają onipytania Ministrom Walijskiego Rządu, sprawdzają ustawywalijskie i przeprowadzają debaty na temat polityki WalijskiegoRządu i sprawozdań Komisji. Takie cotygodniowe zebraniawszystkich 60 Członków Zgromadzenia określa się jako„Zebrania Plenarne”, które odbywają się w sali Siambr wewtorek i w środę po południu w godzinach od 13.30 do18.00. Zebraniom tym przewodniczy Llywydd, Lord DafyddElis-Thomas.

More magazines by this user
Similar magazines