IST - RAHUNTA.cz

files.rahunta.cz

IST - RAHUNTA.cz

SVĚT MYŠLENEK – MENTÁLNÍ SVĚTIST – INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLO(OHNISKO, POJÍTKO)Roviny a Čakry IST


IST – INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLOjednotlivé oblasti a co se v nich odehráváIntuitivně – Soucitné Tělo patří svou působností do Mentálního Světa – MS apředstavuje nejsubtilnější část mentální Ákaši.Tato mentální matrice neboli ód, tzv. mentální hmota, která řídí a udržuje činnostducha v astrálním těle. Tato mentální hmota je rovněž elektromagnetická a jevodítkem myšlenek a představ k vědomí ducha, který je pomocí astrálního ahmotného těla uvádí v činnost. Mentální matrice, neboli mentální ód, je se svýmdvoupólovým fluidem nejjemnější látkou, kterou si v těle můžeme vůbec představit.Zdroj. 1IST má v sobě 1 oblast z MS , která lze vyjádřit následovně:a) Oblast obsahuje archetypální síly a lidskou mysl. Je to ohnisko, jimž se zrcadlíDuch ve hmotě člověka. (4.oblast viz obr. 4.2.)Vibrační frekvence IST nám umožňuje rozumět sobě i druhým cítit soucit. Je taképrostředkem vyjádření vyšších forem lásky- je branou k Bohu – slouží jako spojovacíprostředek mezi citovou a boží úrovní. V tomto těle jsme mimo čas a prostor,chápeme aniž musíme přemýšlet. Toto tělo je domovem intuice.


Čakry ISTINTUIČNĚ-SOUCITNÉHO TĚLA


Čakry ISTINTUIČNĚ-SOUCITNÉHO TĚLA• ÚROVEŇ - Materiální-Éterická rovina - MER• Umístění v těle: játra• Funkce: schopnost jednat v souladu s tím , copovažujeme za duchovně správné• Stav- příliš otevřená: neschopnost uvědomit si,jaklze sladit vlastní duchovní zájmy se zájmy druhých.Tendence vnucovat vlastní názory ostatním lidem• Stav- příliš zavřená: pocity zbabělosti ohledněuskutečňování našich rozhodnutí založených nanašem duchovním porozumění.


Čakry ISTINTUIČNĚ-SOUCITNÉHO TĚLA• ÚROVEŇ - Intuičně-Soucitná rovina - ISR• Umístění v těle: srdeční čakra-střed horní části hrudi(tato čakra odpovídá sedmé úrovni CET)• Funkce: nejdůležitější ze všech čaker pro vyjádřeníbezpodmínečné lásky, soucitu a porozumění• Stav- příliš otevřená: přílišný zájem o druhé,nedostatečná rovnováha mezi námi a druhými• Stav- příliš zavřená: bezcitnost, podmínečná láska,soucit a porozumění


Čakry ISTINTUIČNĚ-SOUCITNÉHO TĚLA• ÚROVEŇ - rovina úrovně duše - RŽD• Umístění v těle: oční zornice• Funkce: hluboké vyjádření identity našeho ega,někdy je označována za okno do duše• Stav- příliš otevřená: přílišná potřeba hlubokých citů• Stav- příliš zavřená: strach z vlastní hloubky, očimohou vypadat, jako by za nimi nikdo nebyl


Čakry ISTINTUIČNĚ-SOUCITNÉHO TĚLA• ÚROVEŇ - rovina úrovně duše - RBD• Umístění v těle: prodloužená mícha• Funkce: stimuluje božské porozumění, blaženéuvědomění jednoty ega a Boha, harmonizuje poznánínižších a vyšších úrovní• Stav- příliš otevřená: přílišný zájem o vyšší úrovně naúkor úrovně lidské• Stav- příliš zavřená: přílišný zájem o lidskou úroveň,světské uvědomění života

More magazines by this user
Similar magazines