Tartu - Linnaleht

linnaleht.ee

Tartu - Linnaleht

arvamus• TOIMETAJA VEERGTentsik toob suusad järeleÄsja avalikkuse ette tiritudühe ametkonna tippjuhtideriigi raha eest saavutatudpillav elustiil teeb mõned kadedaks,kuid ajab paljusid raevu.Riigi rahaga suusakuurorti sõitaja lasta oma ametnikel nagu tentsikutelsuusad hobukaarikuga järeletuua, kuna nendega on lennukistülikas sekeldada, on uus tase endaadelkonnaks upitavate tegelastegiringkonnas. Seni pole paljudel selleksnärvi – ega ka kujutlusvõimetjätkunud. Tõesti, jõukas olemisegatuleb samuti harjuda, kohaneda kõrgemaks ametnikuksolemise stiiliga – pööbel käigu jala ja söögu heina, kui eladaei mõista.Pööbel käigujala ja sööguheina, kui eladaei mõista.Ants Vill,toimetajaAga pealiinile tagasi. Ükspunt selliseid uusparunikesisai vitsu: kes lasti lahti, kespandi tagasi maksma. Aga kasnad ka häbenevad? Arvan, etnad pole ise tajunudki, et onmillegi vääraga hakkama saanud.Nad peavad seda normaalseks. Ei öelnud ju keegi, etvarastada ja raisata ei tohi. Ja üldse, milleks siis raskes ametiskäia, kui selle eest korralikku, eraärimehe tasemel hüvitist eisaa? Nagunii ei lasta ametit ju surmani pidada.Jah, kahjuks on tegu ebameeldiva ja levinud moraalitusega.Selle vastu ainuüksi hukkamõistuga ei saa. Aitab vaidriigi nisa otsast lahtirebimine. Õnneks on skandaalihirmushakatudki sellist kiiret võõrutust viljelema. Selleks on abikspaljastamine, seda nende ülemused kardavad. Seda tegidkitentsikuks olemist põlgavad alamad praegusel juhul. See onhügieeninõuete täitmine, prussakatõrje meie ühises riigis.!• 1 KÄSKKIRIPäästeameti peadirektori käskkiri nr 133, 28. märts 2012:Jääle mineku keeld• Siseministri 27.12.2011 määruse nr 31 “Päästeameti põhimäärus”§ 9 lõike 3, päästeseaduse § 22 lõike 3 alusel ning arvestadesilma soojenemist ja jääkatte seisukorda:1. Keelan päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseksEesti Vabariigi territooriumil asuvate siseveekogude jäälemineku alates 30. märtsist 2012 kuni jää sulamiseni.2. Kommunikatsiooni osakonnal korraldada avalikkuse teavitamineja käskkirja resolutiivosa avaldamine üleriigilise levikugaajalehes.3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada halduskohtule kaebusehalduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtajal.Ain Karafin,päästeameti peadirektori asetäitjaFoto: ÕhtulehtKulukassuhtlusviisKarikatuur: Peep Linnotoimetaja Ants Vill ants.vill@linnaleht.ee“Meie suhtlemerahvaga jainimesteni jõudmineongi kallis.”Tallinna linnapea Edgar Savisaarõigustab veerand miljonit eurotmaksma läinud pealinlasteküsitlust tasuta ühistranspordiasjus. (Äripäev)KommentaarKodanik, kus sa päriselt elad?Foto: ÕhtulehtAtraktsioon lasteleja turistidele• VABATAHTLIKEST LAUPÄEVAKUTEST HAKKAB SAAMA MOODNE TEOORJUSPole midagi lihtsamat,kui saata oma riigile kiri:võtad aga lahti interneti,paned ameti poole e-kirjateele ja seadus kohustab organitkuu aja jooksul sellele vastama;teabenõude korral saabinfo tavaliselt kätte viie päevaga.Keeruliseks läheb hoopissiis, kui riik tahab kirja saatakodanikule.Probleemi ulatus on tavaliseinimese jaoks ähmane jateema jääb mõnevõrra võõraks,sest ega üldjuhul riigil juoma kodanikule eriti millestkikirjutada olegi. Sõjaväekutse,üks kohtukutse ja tähitud kirihaigekassalt on kirjad, milleriik on mulle 18 aasta jooksulsaatnud. Ometi muretseb justiitsminister,et esimese astmekohtus seisab kolmandikkuni pool menetluses olevatesttsiviilasjadest selle taga,et menetlusdokumendid onkättetoimetamise staadiumis.Riik ei leia vajalikke inimesi,kellele paberid väljastada, lihtsaltüles, olgu põhjused millisedtahes.Olukorra leevendamisekspakub minister välja, et kohusvõiks kodanikega paremakssuhtlemiseks kasutada sotsiaalvõrgustikkeeesotsas Facebookiga,mida kasutab umbeskolmandik Eesti inimestest.Kui kodanikku pole kodus, siisFacebookis käib ta ikka ja saabseal teada talle saadetud dokumentidest.Miks mitte. Näiteks Suurbritanniakohus on loonud pretsedendi,kus Facebooki aktsepteeritikohtukutse edastamisel.Ometi on inimeste ülesleidmisekska kindlamaid viiselinnaleht reede, 30. märts 2012 reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ants Vill ants.vill@linnaleht.ee arvamus “Trammid jätaksin alles, seeon linna atraktsioon. Nad onlõbusad ja kolisevad, lastelehea näidata.”Ärimees ja kunagine Tallinna linnapea JüriMõis põhjendab, miks trammid võiks pealinnasalles jätta.Trollid tuleks tema arvatesendiselt ära kaotada ja bussidega asendada.Arved Breidaks,ajakirjanikVäljaandja AS SL ÕhtulehtPeatoimetaja Tiina Kangro, tiina.kangro@linnaleht.eeNarva mnt 13, 10151 Tallinn ReklaamMeelis Linke, meelis.linke@linnaleht.eeTel 6 144 085TrükkAS PrinTallFaks 6 144 195E-post linnaleht@linnaleht.eeLinnaleht on sõltumatu ja täiesti iseseisev ajaleht, mille tootmist rahastatakse reklaamimüügist. Linnaleht ei ole Tallinna linnavalitsuse häälekandja.• Repliik(Eesti Ekspress)Otsitakse ehitajaid• Eilne Eesti Päevaleht kirjutassellest, et ühistu tahaks Kred-Exi renoveerimistoetuse abilkortermaja renoveerida, agaei saa – soojustamise, katusepaigaldamise ja muude töödegategelevatel firmadel on käedtööd täis ning nad saavad valida,milliseid objekte ette võtavad.Ei midagi uut võrreldesviie aasta taguse ajaga. Aastal2007 näiteks soojustas ühekortermaja otsaseinu ja renoveerisrõdusid brigaad, mistundus olevat komplekteeritudotse vangla väravas või siis olidmehed bussipeatusest pingi altüles korjatud. Kvaliteetset töötegijatest oli ja on aga alati puudus.Ada Maltseva, Linnalehtkui “seinale” ähvarduskirjadepostitamine.Kohustuslikust sissekirjutusestloobuti omal ajal kui nõukaaegsestjäänukist. Pole riigiasi, kus ma elan ja mis mateen! Leian, et see loosung onoma aja ära elanud. Ma ei karda,et riik minu elukoha kohtakäivat infot kuidagi kurjastisaaks ära kasutada. Kuidas?Tuleb vargile või? Või etta hakkab minu e-postkastirämpskirju saatma või telefoniteel midagi müüma. Pealegiteavad pank ja kaubandusketid,kelle kliendiks oleme endmöllinud, meie kohta naguniirohkem, kui riik iial teada saab.Neid me millegipärast usaldame.Sestap poleks midagi lahti,kui riik kohustaks inimesi teavitamaoma tegelikust elukohast.Seaduskuulekasse enamussekuuluvate inimeste jaoksei muudaks see õigupoolestmitte midagi, sest riigil poleginendega üldjuhul mingit asjaajada või siis tuleks seda etteväga harva. Küll aitaks see agamuuhulgas korrastada rahvastikuregistritja võimaldaks rahvastikureaalsest paiknemisestparemat aimu saada.Või peaksime igale kodanikulemäärama mentori, kesvastutaks selle eest, et temahoolealune oleks riigile vajaduselkättesaadav?© Kõik Linnalehes avaldatud artiklid on autoriõigusegakaitstud teosed, mille suhtes autoriõiguse teostamine,sh nende edastamine ja reprodutseerimine Linnalehenõusolekuta on keelatud. Toimetusel on õigus kaastöidnende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöidei tagastata ega retsenseerita.Kas vabatahtlikkuses peitub moodsa teoorjuse alge?• LAUPÄEVAKUMÕTTEDKevad, inetu aeg. Linnasvähem, linnalähedaseskandis ilmselt kõige enamon kevad üks märkimisväärseltinetu aeg.Mitte siis, kui vaatad harvaesinevatsinist taevast, kuuladesimest nokalaata. Küll aga,kui vähegi viitsid jala alla vaadata.Ja seda sa juba viitsimapead, muidu tuleb heal juhulootamatu lõbus rahvatants,halvemal juhul näed sinist taevastpõrutavas otsevaates. Jääoli libe, muda on lige, kokkueriti õudne soust.Niisiis paned tõenäoliselttähele, et lahkuva lumealt tuleb välja koledasti igasugusaasta. Tead ju küll. Meelame ju pakendimaailmas.Mõelda vaid, et need kõikolid kunagi kirevad, läikivad jahüüdsid riiulilt: “Osta mind!”Nüüd nagu äratrööbatud ...praht, ega muud. Mis muidugitähendab ainult üht. Meidkõiki ootavad jälle üleskutsedtalgutele. Ikka et “Teeme ära!”.Teeme-teeme muidugi.Koristame ära, mõtlemeära, parimate rahvakommetejärgi. Vabatahtlikult ja uhkusega.Mis kaheldamatult on õigeja hea mõte. Kuigi midagi rikkusesimese “Teeme ära!” manasjaolu, et alustuseks mindiriigilt 10 miljonit (krooni) asjaajamiskuludeksküsima. Saadikah. Ikka veel oli kõik õigeja hea, aga päris kodanikualgatusemaiku enam küljes eiolnud. Või kui, siis oli see riiklikultheaks kiidetud ja toetatudkodanikualgatus. Aga misnorida. Natuke puhtamaksteeääred ju said. On küll võimalikrahva kokku ajada, kuimidagi teha on. Mis näib olevatmõnedele isikutele meeldejäänud.Polnud väga ammu, kuiaktuaalne presidendiprouaarvas, et pensionärid võiksidju oma rohket vaba aega vabatahtlikutööga sisustada. Jubaenne teda, kui töötuse olemasoluisegi viimasele poliitikulekohale hakkas jõudma, leidusneid, kelle meelest töötudkivõiksid sama teha. Mis sul –kasutul isikul, kes tööturule eikõlba – muud oma eluga pealehakata on. Tule vabatahtlikuks!Paneme su ilusti kirjaja leiame tegevust! Ning aegajaltikka hõiskab keegi, kuidasmoodsas ilmas nii ongi kombeks,et igasugu asjad tehakseära vabatahtlikult!Mis tähendabsiis tasuta, eks.Meie kurjas kapitalistlikusrahapõhises maailmas. Paus.Miski asi on siin imelik, eritikui hakkad natuke vaatama,kes on need vabatahtlikkuseleüleskutsujad. Rõhuvalt riigiinimesedehk riigipalgalised... mitte tingimata kohalikuriigi ... või kurikuulsalt riigistatudkolmanda sektori tegelased.Ühesõnaga, seltskond,kes elab maksudest.Millega vabatahtlikule ehktasuta töötamisele üleskutsuminesaab veidi teise ilme.Vähemalt igaühele, kes omalajal 6. klassi ajalootunnis eimaganud. Kes magas, siismeenutagem erinevaid feodaalrendiviise: raharent, millestigaüks aru saab, loonusrentehk osa toodangu äraandminehärrale, ja teorent. Seetähendas siis kohustust tasutahärra heaks töötada seal, kushärra heaks arvas. Väidetavastiolnud see kohustustestkõige vihatum. Umbes nii, etoma heinatööd teed vihmas jalumes, sest päikselised päevadkulusid mõisa niitudel.Kui nüüd uus härra ehk riikpalavalt toetab vabatahtlikkuseleüleskutsumist ehk tasutatööd, siis selles on sarnasusiteopäevadega. Meetodidon küll peenemaks läinud.Enam pole kupja kaigast, vaidmahe jutt, kuidas see on ikkaväga õilis ja kuidas pärast härrahea sõna ütleb. Et lämmatadakohe vastalised mõtted teemal:aga kas meid äkki ei kutsutategema töid, mille eestme oma raharendi ehk maksudegajuba tasunud oleme –ainult et raha on vasakule ärakadunud.Vastalised mõttedometi tekivad.No ei usu ma neid siledaidnägusid, “kellest kohe näha,et elus on ainult hästi läinud”,seda uut mõisarahvast. Tahakskohe lepingut uurida, kas mõisateguon kirjas ... ja et kuhusee raharent kogu aeg kaob...Mis mingil juhul ei tähenda,et ligimest ei peaks aitama.Naabrit, kui ta sind appikutsub. Iseennast, näiteksunustatud esivanema õueltlõpuks selle veneaegse veoautoGAZ-53 kabiini vanarauaksviies (see on lausa rahvuslikkosu, tundub). Aga pole midagipaha, kui üleskutsete pealenatuke järele mõtled, keskutsub, miks ja kas tema sulleappi tuleks.Jüri Pino,kirjatsuraErinevad viisid• Teoorjus ehk teorent. Feodaalne koormis, kus talupoeg ehk teomeespidi osa nädalast oma töövahenditega enda kasutuses olevatalumaa eest tasumiseks mõisa jaoks tööd ehk mõisategu tegema.• Talgud. Talupojakultuurist pärit ühine ettevõtmine millegi ärategemiseks,mis nõuab rohkem tööjõudu, kui on ühel perel, majapidamiselvõi talul. Allikas: VikipeediaHasartse ühisalgatusenasündinud ettevõtmistel onparaku kalduvus institutsiooniksmuutuda. Ja nagu ikka– leidlikud plangumaalridmeelitavad enda eest töölevabatahtlikud. Foto: BullsOstes meilt......säästad loodust,...säästad raha,...oled isikupärane.Nädalavahetusel kõik kaubad 3 €KAUPLUSEDTallinnas: Tallinna Kaubamaja 0-korrusel,Tartu mnt 29, Mustamäe tee 18,Õismäe tee 107, Jaama 2 (Nõmme),Vikerlase 19, Kotzebue 27,Pallasti 1, Sütiste tee 30, Narva mnt 4,Pärnu mnt 66, Pärnu mnt 238 (Järve)Pärnus: Riia mnt 106a, Jannseni 2aTartus: Kompanii 1c, Kuperjanovi 20Võrus: Kooli 6Narvas: Kerese 3Kuressaares: Tallinna 67Haapsalus: Rannarootsi tee 1Kõik Humana kauplused võtavad vastu terveid ja puhtaidriideid, jalatseid ja mänguasju.www.humanae.eeLäänemere suurim Fiesta kutsub!Sel kevadel vallutavad kuumad latiino rütmid kaheksa Tallinki ja Silja kruiisilaeva. Üle kolmesaja eksootilise tantsija,laulja ja muusiku saabuvad nii Kuubalt, Argentiinast, Hispaaniast kui ka Brasiiliast. Autentsust lisavad tantsutunnid,kus koos õpetajaga saab järele proovida nii salsa, samba, tango kui flamenco. À la carte restoranides on Hispaaniaköögi hõrgutised ja veinid.Info ja broneerimine 17 808 (85 senti kõne + operaatori tasu) või www.tallink.eeKruiis Stockholmial. 35 €/inkoht B4 kajutis


tartu / pärnu toimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee tartu / pärnu Tartu Tamme gümnaasiumi“Armastusega NSVL-st”.Tartu Annelinna gümnaasiumi“Petja ürgaja koolis”. ReprodNaljapäeval selguvadparimad koolilastetehtud videoklipid• Tartu üldhariduskoolidevideoklippide konkursile laekusüheksa võistlustööd. Parimaidtunnustatakse naljapäeval,1. aprillil kell 13 Lõunakeskusejäähalli juures toimuvaltseremoonial.Veebruari keskel välja kuulutatudettevõtmine tekitasTartu kooliõpilastes elevust.Võistluse reeglite järgi tuli osalejatelvalmistada kuni viieminutinetöö.Aktiivsed vene koolidHeameelt valmistas Tartuvenekeelsete koolide aktiivnekaasalöömine. Annelinnagümnaasium saatis konkursilekoguni kolm võistlustööd. Sellekooli õppurid valisid kõigeraskema variandi ehk animatsiooni.Annelinna noored saidedukalt hakkama ka dubleerimisega,võistlustööd on tõlgitudeesti keelde. Kolme töödei pidanud paljuks esitada kaTartu kommertsgümnaasium.Tamme gümnaasium panustasajale veerandsada aastattagasi ehk näitas, milline võikspraegune kool välja näha siis,kui nõukogude aeg oleks edasikestnud.Võistlustöid hindasid Tartuajakirjanikud ning haridusosakonnaja Lõunakeskuseesindajad. Oma sõna saabsekka öelda ka publik. Sellekstuleb Lõunakeskuse kodulehelwww.lounakeskus.com klikkidarubriigil “VideokonkurssKoolinali 2012” ja valida väljaoma lemmik.Vambola Paavo,žürii esimeesTartus toimub üks Eesti filmijuubeliaasta tähtsündmusi• SUURPIDUTäpselt kuu aja pärast,30. aprillil on kõigifilmisõprade pilgudpööratud Tartusse, sestjust seal toimub Eesti filmi100 aasta juubeli puhulsuurejooneline filmipidu.Korraldajad igatahes epiteetidegatagasi ei hoia: lubadustejärgi kahvatuvad filmipidustusekõrval isegi presidendi vastuvõttja Oscarite gala. Olgusiis tegemist peene huumorigavõi mitte, vaieldamatult onDorpati konverentsikeskusesja Cinamonis toimuva peonäol tegemist filmi juubeliaastaühe tähtsündmusega.Aga miks just Tartus? EestiFilm 100 avalike suhete juhiKatrin Maimiku sõnul onüheks ja peamiseks põhjuseks,miks pidu toimub Tartus, see,et sada aastat tagasi, 30. aprillilnäidati Tartus Illusioni kinosEesti esimese filmitegija JohannesPääsukese esimest lühifilmi.Film rääkis Vene katselenduriSergei Utotškini vigurlendudestTartu kohal, mis toimusidmõni päev varem, 27.ja 28. aprillil 1912. Seega võiblugeda just Tartut Eesti filmisünnilinnaks.Teiseks põhjuseks onMaimiku sõnul aga see, etEesti filmi juubelit tahetaksetähistada üle Eesti. “Tähtsadpeod ei pea toimuma vaid Tallinnas.Filmiaastal võiks igasväiksemaski Eesti nurgas ollavõimalus Eesti filme vaadataja filmiaasta sündmustest osasaada, rääkimata siis ülikoolilinnastTartust,” lisas Maimik,kes oli meelsasti nõus vastamaka Linnalehe küsimustele.Filmipeo jaoks kutsutakse kokku skandaalne ansambel Rosta Aknad. Foto: Õhtulehe arhiivJuubel Tartus ja Pärnus• Lähiaja sündmustest Tartusvõiks esile tõsta Tartu Elektriteatriavamist juba sel laupäeval.Athena keskuse kinosaalistegutsenud väärtfilmikinotaasavab uksed Uue teatrimaja katuse all Lai 37.• Tartu linnaraamatukogukorraldab kohtumis- ja filmiõhtuid.13. aprillil näidataksefilmi “Karu süda”. Filmisträägivad režissöör Arvo Iho,filmikunstnik Silver Vahtre jasemiootik Peeter Torop.• Pärnus 2.–22. juulini toimuvaldokumentaalfilmidefestivalil on kavas ka Eesti filmijuubeliaasta programm. Suvelavatakse Pärnu Muuseumissuur filminäitus tööpealkirjaga“Fotokas, pildikast ja kino”.Katrin, kas filmipeost peakskujunema juubeliaastakulminatsioon? Miks tuleksfilmisõpradel just sedaüritust oodata?Jah, filmipidu on kindlastiüks juubeliaasta kulminatsioone.Kui teatripidusid korraldatakseigal aastal, siis filmiinimesteleon see suurpidukord sajandis. Ma usun, etpidu tuleb vägev, täis üllatusi,ülevaid hetki ja head huumorit.Peo tseremooniameistritekson Märt Avandi ja OttSepp, lavastajateks René Vilbreja Jaak Kilmi.Peol antakse üle sajandiauhinnad üheksas kategooriasja tehakse teatavaks rahvalemmikmängufilm, mida muidesaab veel ainult paar nädalatPostimehe vahendusel valida.Eesti filmilaule esitavad RostaAknad koos Tõnis Mäe, HannaliisaUusma ja Peeter Volkonskiga.Pidu on mõeldud filmisõpradele,kinotegijatele ja kõigileneile, kes tahavad heast peostosa saada. Kuna vabamüügison vaid 200 piletit, siis on ainsakstakistuseks vaid piiratudkohtade arv.Kas loodate, et filmipeostkujuneb üritus, midaosalised veel aastaid hiljemheldimusega meenutavad?Muidugi. Ja kõik eeldusedon selleks juba praegu olemas.Kuidas juubeliaasta üritusedsenimaani on läinud?Väga kenasti. Sündmusi onväga palju ja üle Eesti. Koduleheltwww.ef100.ee saab heaülevaate, mis üritused aastalõikes toimuvad.Hiljuti avati Tartus kaks vägahead filminäitust. Eesti RahvaMuuseumis saab vaadata väljapanekut“Eesti filmi rajaleidjadsoome-ugri põhjarahvastejuures” ja Tartu linnamuuseumisnäitust “Filmilinn Tartu.Pääsukesest tARTuFFini”. Kuitartlased pole neid näitusi veelvaatamas käinud, siis kindlastisoovitan. Linnamuuseumistöötab lisaks kinokohvik, misnäeb mõnusalt retro välja. Filmitegijadvõiksid seda mõnesfilmis võttepaigana kasutada.See on väga autentselt sisustatudkohvik. Saab teha tõeliseajahüppe.Sel aastal on esilinastunudjuba väga palju uusi filme.Mängufilmidest näiteks“Umbkotid”, “Vasaku jala reede”ja nüüd neljapäeval PeeterSimmi “Üksik saar”. Eriliseltõitseb dokumentaalfilm. Hiljutiesilinastus film Kaie Kõrbistja tuli välja Ulrike Kochifilm regilaulust. Sulev Keeduselesilinastub 30. märtsil vägaintrigeeriv film “Varesesaarevenelased” ning MariannaKaadil film imelapsest AlexanderPriorist pealkirjaga “Tööpealkiri:Imelaps”. Ka Filmivabrikja Manfred Vainokivion mitu filmi valmis saanud.19. aprillil jõuab vaatajatenidokfilm Eino Baskinist. Filmiaastassemahub veel palju esilinastusi,sündmusi ja näitusi.Küsinud Kristjan RoosSajandi peo õhtujuhid OttSepp ja Märt Avandi on filmimaailmajuba sisse elanud.Eesti esikoomikud lubavadvõtta Eesti filmid ette nii, etkivi ei jää kivi peale ja kaaderei jää kaadri otsa. Foto: René VilbrePärnu JK asub naiste meistriliigas tiitlit kaitsmaPühapäeval algabnaiste jalgpallihooaegSuperkarika finaaligaPärnu ja Nõmme Kaljuvahel, meistriliigas asuvadpärnakad aga tiitlit kaitsmanädala pärast.Superkarikas pannaksemängu pühapäeval kell 14 TallinnasSportland Arenal ja pärnakaidläheb pealinna toetamaka bussitäis fänne. Kui esiliigasselangenud Kalju peakspärnakatele olema kui kergejalutuskäik, siis naiste meistriliigasvõib naiskonnal minnamadinaks vanade tuttavateFlora, Levadia ja Põlvaga. PealeEesti meistriliiga osaleb Pärnunaiskond tänavu ka meistriteliigas, kus vastased selguvadsuvel.Linnad ootavad teavettänavaaukudest javajunud kaevukaantestVahelduvad sooja- jakülmakraadid lõhuvadintensiivselt teekatet ja niion linnatänavatele tekkinudhulgaliselt löökauke.Löökauke täidetakse ajutiseltkülma asfaldiseguga.Soojemate ilmadega asutakselöökauke ja tänavatel tekkinudasfaldipragusid parandamapüsivama bituumeni ja killustikuseguga. Tänavakatetepindamist ja uute asfaldikihtidepaigaldamist alustataksesiis, kui ööpäeva keskmineõhutemperatuur ei lange allaviie soojakraadi.Tartu ja Pärnu linn ootavadlinlastelt teateid tänavatelasuvatest ohtlikest löökaukudestning lahtistest ja vajunudkaevukaantest, mis vajaksidparandamist.Tartu tänavaid hooldab jaremondib AS Põlva Teed, Pärnulinnavalitsus sõlmis hiljutilepingu löökaukude parandamiseksfirmaga TrefNord.Pärnu linnavalitsuse plaanidejärgi peab 15. maiks olemalinnatänavatele parandustöödegaesimene ring peale tehtudning suuremad ja ohtlikumadaugud olema parandatud.LLLöökaugud on nii Tartus kui ka Pärnus igakevadine nuhtlus.Kuhu teatadaFoto: Marianne Loorens / Õhtuleht• Tartus asuvatest ohtlikest löökaukudest ning lahtistest ja vajunudkaevukaantest saab teatada linna heakorratelefonile 1789,meiliaadressile 1789@tartu.ee või veebilehel www.tartu.ee/1789.• Pärnu linnavalitsus palub linlastel ohtlikest löökaukudest ninglahtistest ja vajunud kaevukaantest teada anda linnavalitsuse infotelefonile15 505 või meiliaadressile 15505@lv.parnu.ee.Tartu kõrgem kunstikool tuleb Pärnusse mitme näitusegaPärnu JK ründaja Anete Paulus kuulub ka Eesti naiste rahvuskoondisetuumikusse. Foto: Mati Hiis / ÕhtulehtKaitsjad audisAlgavale hooajale lähebPärnu JK vastu mitme endisepõhimängijata, näiteks on lahkunudmeistriliiga üks tehnilisemaidmängijaid Olga Ivanovaja kaitse tugitala AndraKarpin. Lisaks on naiskon-• Homme kell 12 avataksePärnu keskraamatukogus kaksning kell 17 Endla teatris kolmTartu kõrgema kunstikoolinäitust, mis on koostatud kooliõppejõudude ja tudengite töödest.Pärnu keskraamatukogufuajeegaleriis avatud näitustel“Papürofoobia” ja “3×45” saabvaadata nahadisaini osakonnatudengite paberehteid ningmööbliosakonna tudengiteda tabanud suur vigastuste jahaiguste laine. “Eelmise aastaneljast põhikaitsjast on praegurivis vaid Heleri Saar,” ütlestehtud miniatuurseid paberisttoole, mis mahuvad laialilaotatuna ühele A4 formaadilpaberilehele.Endla teatri sammassaalis,Küüni koridorides ja kohvikusLinnalehele Pärnu JK peatreenerJüri Saar.“Loodan, et üks meie edupante on pikk vahetusmängijatepink. Sel aastal saavad kindlastipalju mänguaega need,kes on varasematel hooaegadelvarus olnud,” arutleb Saar, kesusub, et saab kasutada meistriliigaska B-klassi mängijaid.Fänne tuleb juurdePärnu naiskond treenis hooajaeel viis korda nädalas. Naiskonnaüks omapära on see, etpool neist treenib Tallinnas.“Meil on kaks gruppi, osa onläinud Tallinna tööle ja treenivadseal kolmel korral nädalas.Niimoodi kannatab kahjukskokkumäng,” ütleb Saar.Peatreener loodab, et kapublik leiab Pärnus tee staadionile.“Eelmisel aastal olimedalimängudel sada pealtvaatajat.Loodame, et sel aastaltuleb rohkemgi,” räägib Saar.Kristjan Rooson näitustel “Piir”, “Oma kehaei leia ma üles” ja “Joonistatudteater” välja pandud kunstikoolitudengite ja õppejõududejoonistused. Kõik näitusedon avatud 26. aprillini. LLKASVUHOONEDlaius − 3 m kõrgus − 2 m pikkus − 4 m, 6 m, 8 mKEVADISEDSOODUSTUSED!MÜÜME POLÜKARBONAATPLAATIPärnu, Lao 12-5Tel 4 431 518www.mexin.eePakume ka transporti ja paigaldust(KEHTIB TÄISKOMPLEKTI TELLIMISEL)(AKNAD, AKNALAUAD,PAIGALDUS, SISEPALEDETAASTAMINE)(PROTSENDITA)(erinevad mõõdud)MAJA ja KORTERI VÄLISUKSED, SISEUKSED.PAIGALDUS.TÖÖRIISTAPOODTartus ja Pärnus!!!30. APRILLINIallahindlus-20 %-20 %head tööriistad jasoodsad hinnadTARTU: Vasara 52DPÄRNU: Tallinna mnt. 84www.cedo.ee1691TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.AS TOODE PÄRNU ESINDUSPÜSSI 2A, PÄRNU 80010TEL: 4431 8845104 195FAKS: 4431 882Valge, tumepunane,beež või hall renn 1,6 €/jmKõik kampaaniad kodulehel www.toode.eeWWW.TOODE.EE TASUTA ABITELEFON: 800 700020AASTANE KOGEMUSÜ L EIE E S TVÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD


sporttoimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnalehttoimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.eeTALLINNA BALLETIKOOLOODATUD ONPOISID JA TÜDRUKUD,INFO JA SISSEASTUMISKATSETELEREGISTREERUMINE TEL 644 3387.www.balletikool.edu.eeÕPI SUVEKS UJUMA!Oodatud on tüdrukud ja poisidI grupp alates 7.–9. eluaastastII grupp alates 9.–12. eluaastastÕppetreeningrühmadesse UJUMISES ja ALLVEEUJUMISESvõetakse lapsi vanuses 12–16 aastatTreeningud toimuvad Tallinna Laagna Gümnaasiumi ujulas (Vikerlase 16)ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi ujulas (Sütiste tee 20)VESIAEROOBIKA treeningudkolmapäeval kell 18 Tallinna Laagna Gümnaasiumi ujulasInformatsioon Kristjan Palusalu Spordiklubist/SpordikoolistMare Vooglaid 50 92 127, marevooglaid@hot.eeTatjana Ikkonen, tel 53 414 544MÕTLE! OTSUSTA! KIIRUSTA!Tule VÕIMLEMISETREENINGUTELE!Oodatud ontütarlapsed 5.–12. eluaastastTegeleda saab nii ilu- kui ka rühmvõimlemisegaTreeningud toimuvad Tallinna LaagnaGümnaasiumi võimlas (Vikerlase 16)esmaspäeval kl 17.30,kolmapäeval ja neljapäeval kl 18Informatsioon K. Palusalu SpordikoolistMare Vooglaid, tel 50 92 127,marevooglaid@hot.eeRAVI- ja SPORDIMASSAAŽ• taastusraviks• igapäevatööst põhjustatudterviseprobleemide ennetamiseks• kaela- ja seljavalude, õlavöötmepiirkonna vaevuste ning alajäsemetelihaste ja liigeste vaevuste raviksProtseduur kestab kuni kaks tundi(erinevad massaažitehnikad, Trigenics,manuaalteraapia, teipimine).Lisaks massaažile võimalik seljavenitusspetsiaalsel seljavenituspingil.Massöör Irene Mikk, meditsiiniliseharidusega, tegev jõusaali personaaltreenerning endine võistlussportlanekulturismis,'is ja jõutõstmises.Massöör töötab Tallinnas Saku 15nädalavahetustel ja esmaspäeviti.Vajalik eelnev registreerimine telefonil 55 29 209Kalev/Cramo fännid tahavadVEF-i fännidega ära leppida• SUUR MÄNGKorvpalli Balti liigaveerandfinaalseerias on“vanade sõprade” Kalev/Cramo ja Riia VEF-i vahelkired nii üle keenud, etfännidki pole suutnud tundeidtaltsutada – mõlematseni toimunud mängu onsaatnud meeskondadepoolehoidjate löömingud.Tõsi, Kalev/Cramo fänniklubiesindaja Tõnu Schmidtisõnul polnud möödunud laupäevaneKalevi ja VEF-i fännidekokkupõrge tegelikultpooltki nii hull, kui meediaseda kajastas. “Korraks oli pisikekähmlus, kuid turvamehedolid tasemel ja lahutasid kaklejadkiiresti. Lugematutestveristest kuttidest ja ninaluumurdudestoli asi kaugel. Laupäevaselemängule läheme julgeltvastu. Klubi palub VEF-iasjaajajatel turvameetmed ülevaadata ja meie proovime ennemängu organiseerida sõbralikukokkusaamise vastasfännidegaja ilusasti ära leppida,” märkisSchmidt Linnalehele. Kalev/Cramo fänniklubi üks juhtesai eile ühendust ka VEF-i fänniklubijuhiga ning nad leppisidkokku, et mingit vihavaenupole ning enne mängu kohtutaksehalli ees ja tehakse ühinesõbralik pilt.Riiga sõidab 50 fänniMõistagi on Kalevi fännideootused otsustava, laupäevalkell 16 Riias algava mängu eelsuured. Avamängus jäi pealinnaklubi võõrsil 56:64 VEF-ilealla, teise kohtumise võitis taaga laupäeval Tallinnas lisaajal79:76. Pole siis ime, et eelseisvaleKalev/Cramo jaoks ülioluliselemängule läheb fänniklubisuure fännibussiga ja lisaksveel mõned inimesed omaautoga. Riiga plaanib mängulekaasa elama minna umbes50 inimest. Tegemist on fännidetänavuse hooaja suurimavälisreisiga. Schmidti sõnul onAivo Erkmaa: võitjaotsustab kaitsemäng• Korvpallieksperdi ja Tartusomanimelist korvpallikoolijuhtiva Aivo Erkmaa (pildil)sõnul on Kalev/CramolBalti liiga veerandfinaalseeriaotsustavas mängus VEF-igakindlasti võiduvõimalused.Aivo, mis tõi Kalev/Cramoleseeria teises kohtumises edu?Ta mängis teise mänguagressiivselt ja enesekindlalt,mis kokkuvõttes tõi ka võidu.Kui reaalne on Kaleviedasipääsuvõimalus?Usun, et see on kindlasti olemas,see pole utoopia. Otsustavakssaab kaitsemäng ja see,kes kontrollib mängu tempot.Pärast laupäevast võitu kohtumises Riia VEF-iga võisid Kalev/Cramo fännid alustada rõõmupidu.Kalev/Cramol õnnestus laupäevane mäng tüürida võidule tänu kohtunikuotsusele lugeda Curtis Millage’i normaalaja viimase sekundivise kahe-, mitte kolmepunktiviskeks. Tänu sellele järgnes lisaaeg, kuskalevlased enam midagi juhuse hooleks ei jätnud. Fotod: Tairo Lutter / Õhtulehtfänniklubi üldjuhul kohal kõigilBalti liiga välismängudel,mis jäävad nädalavahetustesse.“Sel hooajal oleme käinudkahe- ja ühepäevastel reisidelnii Lätis kui ka Leedus,” lisasSchmidt.Hooajaga võib rahule jäädaFännid ootavad Kalev/Cramolteelseisvas kohtumiseshingestatud tegutsemist javõitu. “Otsustavaks võib saadavisketabavus, kahjuks on seemeid mitu korda alt vedanud,”Kes on praegu Kalev/Cramovõtmemängija?Otsest liidrit justkui polekski,tegijaid on mitu ja nii ongiparem. Arusaamatuks jääb,milline on Anthony Nelsoniroll meeskonnas ja milleks taüldse toodi.Foto: Õhtulehtarutles Schmidt. Tema sõnulvõib Kalev/Cramo senise hooajagaüldiselt rahule jääda, kuigihooajaeelsetest eesmärkidestjäid täitmata Eesti karikavõitmine ja Ühisliigas viimasekoha vältimine. “Kindlasti jääbkripeldama mitu nappi kaotusttugevatele klubidele, kuidvõite oli sel hooajal rohkemkui eelmistel kokku. Loodetavastipüüame järgmisel aastalÜhisliigas jõuda juba play-off’i.Balti liigas oleme esinenudebastabiilselt, kuid praegu onBalti liiga annab võrdluspildiEestlased valitsevad käsipallisja võrkpallis, leedukadlätlasedkorvpallisKäsipall• Eestlaste siseasiKäsipalli Balti liiga finaal oli möödunudpühapäeval Eesti klubidesiseasi. Kehras toimunud finaalmängusalistas Kehra/HorizonPulp & Paper / Eesti 25:22 PõlvaServiti. Liiga pronks kuulus Leeduklubile Klaipėda ŽemaitijosDragūnas.AjaluguTartu ja Kalev/CramoBalti liigasTartu ülikooli korvpallimeeskond(endine TÜ/Rock)• 2005 – 10.• 2006 – 12.• 2007 – 8.• 2008 – jõudmineveerandfinaali• 2009 – 3.• 2010 – jõudmineveerandfinaali• 2011 – jõudmineveerandfinaali• 2012 – 12.Kalev/Cramo• 2005 – 7.• 2006 – 9.• 2007 – jõudmineveerandfinaali• 2008 – jõudmineveerandfinaali• 2009 – jõudmineveerandfinaali• 2010 – 7.• 2011 – 7.veel kõik võimalik ning õnnestumisteja tibakese õnne korralvõib veel kõike juhtuda,” olifänniklubi üks juhtidest optimistlik.Kristjan RoosVõrkpall• Eestlaste siseasiMärtsi alguses Tallinnas toimunudvõrkpalli Eesti-Läti ühisliigasvõitis finaalis Tartu Pere Leib(pildil Kristo Kollo) 3:2 viimasteaastate valitsejat Tallinna Selverit.Pronksimatšisalistas agaPärnu VK 3:2TTÜ.Korvpall• LeedukatelätlastesiseasiEestlaste parimakssaavutuseks korvpalliBalti liigas on senijäänud Tartu Rocki kolmaskoht 2009. aastal.Üheks põhjuseks,miks Eesti klubid poleBalti liigas läbi löönud,on madalamad eelarved.Näiteks Kalev/Cramotänavuse veerandfinaalivastaseRiia VEF-i eelarveon pealinna klubi omastmitu korda suurem.Foto: Õhtulehttoit ja tervisTootja: otja: Stiefel Laboratories Ltd., Sligo, IirimaaEsindaja Eestis:GlaxoSmithKline Eesti OÜLõõtsa 2, 11415 Tallinntel: +372 6676 900EE/PSG/0001/12lk 9–16Kevadinevitamiinisüst• C-vitamiinirikkadviljad leevendavadväsimust ja peletavadhaigusi: seitse nippi,kuidas toidulaud kevadiseltkergemaks jatervislikumaks muuta.Salakavalkolesterool• Kui kolesteroolitaseon ootamatult kõrgelekerkinud, tasub omamenüüd muuta, sestkõrgenenud kolesteroolitaseon südameveresoonkonnahaigusteriskitegur. Mida süüaja mida vältida?Kaitse nahka liigse ultraviolettkiirguse eestLühiajaline soojamaareis ja seal intensiivne päevitamine on ohtlikumkui pidevalt madaladoosilise ultraviolettkiirgusega kokkupuutumine.Foto: Bulls• ARSTI NÕUANNENahavähk on valgenahalistelinimestel kõigesagedasem pahaloomulinehaigus. Alla 30-aastastetäiskasvanute hulgas esinebvähkkasvajatest kõigesagedamini melanoomi.Melanoom areneb pigmendirakkudestehk melanotsüütidest,mis asuvad naha pindmiseskihis ehk epidermises.Eriti palju on neid sünnimärkidesehk neevustes. Vaatamatasellele tekib ainult 20 protsentimelanoomidest olemasolevastneevusest, 80 protsendiljuhtudest on tegu uue moodustisega.Mittemelanoomsed nahakasvajad,basaal- ja lamerakulinekartsinoom ning vähieelneseisund kiirguskeratoosohustavad enam vanemas easinimesi.Nahavähki on võimalik ravidaja sellest täielikult terveneda,kui ravi on alustatud õigel ajal.Inimene peab oskama jälgidamuutusi oma nahal ja mõistmanahavähi tekkimise põhjuseid,sest ainult nii saab ennast kaitstaja haigestumise riski vähendada.Kuigi kõigil inimestel onrisk haigestuda melanoomi, onmõnel risk suurem.Kuidas ennast kaitstaMe ei saa muuta oma nahatüüpiega pärilikku eelsoodumust,kuid saame vältida ultraviolettkiirgust.Eriti ohtlik3. Aprill kell 14:00 – 16:00Koduapteek Rimi kaubanduskeskuses, Tallinn, Aia 74. Aprill kell 14:30 – 17:30Suur-Pärnu apteek , Tallinn, Pärnu mnt 765. Aprill kell 14:30 – 17:30Aasa apteek, Tallinn, Mustakivi 3a9. Aprill kell 11:00 – 13:00Apteek ABC, Tallinn, Tammsaare 899. Aprill kell 14:00 – 17:00Väike-Õismäe apteek , Tallinn, Õismäe tee 105 aMelanoomi riskifaktoridon keskpäevane (kella 11–16)intensiivne päiksekiirgus. Selajal on parem hoiduda varju.Päiksekiirguse intensiivsusestannavad märku UV-indeksinäitajad. Seega hoia silm pealka ilmateatel ja riietu vastavalt.Kanna kaitsvat riietust (midatumedam ja tihedam kangas,seda parem kaitse), laia ääregapeakatet ja 100-protsendiseUVK-kaitsega prille. Muide,läbi märgade riiete jõuabkehani suurem hulk ultraviolettkiirgustkui läbi kuivade.Kasuta laia spektriga (UVA+UVB) päiksekaitsevahendit.Kanna see nahale 30 minutitenne päikse kätte minekutja uuenda kaitsekihti pärastujumist, treeningut või pesemist.Kaitsekreemi faktor(SPF) peaks olema vähemalt15, heledanahalistel, I–II nahatüübigainimestel 30. Iga SPF-inumbriühik tähendab kaitset20 minutiks (heledanahalistel10 minutiks). Kanna piisavkogus kreemi (2 mg sentimeetrikohta ehk umbes 2 supilusikatäitkeha kohta) päiksele avatudkehaosadele: näole, kaelale,kätele, käsivartele.Sportides arvesta sellega,et lumi, liiv, asfalt ja vesi peegeldavadultraviolettkiirgust,mis suurendab päiksepõletuseja nahakahjustuse tekkimiseohtu. Lumelt peegeldub tagasilausa 80 protsenti kiirtest.Mägedes kasvab ultraviolettkiirgusehulk 4 protsenti iga300-meetrise tõusu järel.Ka pilvise ilmaga võib 80• Neevuste rohkus. Neevuste hulk on pärilikueelsoodumusega – see tähendab, et kui ühelvanematest on palju neevusi, on ka lastel suuremtõenäosus rohkete neevuste tekkeks.• Väga suured kaasasündinud neevused (sündidesüle 7, täiskasvanuna üle 20 sentimeetri).• Atüüpilised neevused. Need on erineva värvivarjundiga,ebaregulaarse kuju ja piirjoonega.Atüüpiliste neevuste rohkuse korral on haigestumisrisk16 korda suurem.• Pärilik eelsoodumus. 10 protsendil melanoomigainimestest on olnud melanoom lähisugulasel.• Organismi kaitsevõime ehk immuunsuselangus. Haigestumisrisk tõuseb siiratud elunditegaja immuunsust langetavaid ravimeid kasutavatelinimestel.• Hele nahk, I–II fototüüp. Nahapigment on kaitsvatoimega. Heledapealistel ja punapeadel, tedretäpilisenahaga inimestel, kes ei päevitu ja saavadkergelt päiksepõletuse, on kõrgem risk haigestuda.• Liigne ultraviolettkiirgus. Peamised ultraviolettkiirguseallikad on päike ja solaariumid. Midarohkem on saadud punetava ja villilise nahagapäiksepõletusi, eriti lapse- või noorukieas, sedasuurem on tõenäosus haigestuda melanoomi.Vahelduv intensiivne päevitamine on seejuuresriskantsem kui pidev madaladoosilise ultraviolettkiirgusegakokkupuutumine (näiteks välitingimustestöötajatel). Seega on ohtlikum kiirpäevitaminesolaariumis ja lühiajaline talvine reis soojale maale.• Pidev solaariumi külastamine. Sageli solaariumiskäijatel suureneb melanoomi risk 75 protsenti.Maailma terviseorganisatsioon soovitab alla18‐aastastel inimestel solaariumis mitte käia.protsenti ultraviolettkiirgusestmaapinnale jõuda, seega kasutakaitsekreemi igal hommikul.Kuna UVA-kiirgus võib läbidaakna- ja autoklaasi, võiks kaitsekreemikasutada ka autogasõites. Kaitsekreemide kasutaminevähendab küll päiksepõletuseohtu, kuid samastasub jälgida ka seda, et nõndavõidakse päikse käes viibidakauem, mistõttu ultraviolettkiirgusekogudoos suureneb.Alla kuue kuu vanused lapsedei tohiks otsese päiksevalgusekäes üldse viibida. Pärastkuuendat elukuud võib lisakskaitsvale riietusele kasutadakõrge faktoriga päiksekaitsekreeme.Marge Tampere,Viljandi haigla dermato-veneroloogkliendipäevad Tallinna apteekides:10. Aprill kell 12:00 – 15:00Kalamaja apteek, Tallinn, Kotzebue 9/1111. Aprill kell 11:00 – 14:00Pelguranna apteek, Tallinn, Madala 312. Aprill kell 11:00 – 14:00Õismäe apteek, Tallinn, Õismäe tee 1a18. Aprill kell 10:00 – 13:00Selma apteek , Tallinn, Lastekodu 11a19. Aprill kell 12:00 –14:00Lilleküla apteegis , Tallinn, Tulika 31/Endla 45aTooted 20% soodsamadkõigile Physiogel toote ostjatele üllatus!


10 toit / tervis toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee toit / tervis 11Kas teadsid?Foolhappe päevanevajadus mikrogrammides• 1–8-aastased lapsed 100• 8–17-aastased 200• täiskasvanud 400Dansukkeri tootevalikus on nüüd paljuuusi põnevaid suhkrutooteidFoolhappe sisaldus mikrogrammides100 g kohta• pärm 1250• kuivatatud oad 391• nisuidud 330• veisemaks 330• nisukliid 260• maks (keskmiselt) 220• munakollane 130• punane paprika 98• toores peet 91• hiina kapsas 79• külmutatud herned ja mais 69Allikas: IF SpBHju praeguseks hästi teada, etfoolhape aitab mõningal määralennetada ka südameinfarkti,vähendada emakakaelavähkija isegi Alzheimeri tõppehaigestumist.Ise olen väike, aga jõud on suur!Kikase kotlet on:• harjumuspäraselt hea maitsega• valmisküpsetatud• säästliku pakendiga• nitritsoolata• säilitusainetetawww.kikas.eeVäike kotlet on valmisküpsetatudlihatoode, mis sobib hästi pereigapäevasele toidulauale.Kikase väikese kotleti jõud onselle sisus ja heas maitses!Seljaajusongagalaste sündi saab vägaefektiivselt ennetada• VITAMIINIDOn tarvis vaid jälgida,et toidus oleks piisavaltfoolhapet, või siis sedavähemalt mõned kuudenne rasestumistja raseduse ajaltablettidena juurdevõtta.Nii lihtne see ongi.Teadlased on täiestikindlalt välja selgitanud,et piisav kogusfoolhapet ehk B 9-vitamiinitulevase emaorganismis kahandabselle raske kaasasündinudväärarengu teket70–80 protsenti või isegienam.Eestis sünnib selle väärarengugalapsi igal aastalumbes üks klassitäis. Tallinnalastehaigla kirurgiAnn Paali arvates võiksneid aga olla palju vähem,kaks-kolm või äärmisel juhulpool tosinat aastas.Seljaajusong, mis väga tihtikäib käsikäes vesipäisusega,on väga raske haigus, midaosatakse küll palju leevendada,kuid mida päriselt välja ravidaei õnnestugi. Neid lapsi opereeritakseesimesel-teisel elupäeval,selgroost väljasopistunudaju surutakse õigesse kohtatagasi, kuid kõiki kahjustadasaanud närve ei õnnestu paratamatulttaastada. Väga paljudlapsed jäävad ratastooli, kellelparemini läheb, hakkavadkõndima ortoosidega. Kes onnäinud filmi “Forrest Gump”,tabab ära, mis need ortoosidon. Mäletate kohta filmist,kus noor Forrest lidub pahadekoolivendade eest? “Jookse,Poes tasub luubiga uurida, sest osa ka meil müüdavaid välismaatooteid on siiski foolhappega rikastatud. Näiteks on enamikulhommikuhelvestel peale märgitud nii foolhappe hulk100 grammis kui ka ühe toidukorraga saadav foolhappe protsentpäevasest vajadusest. Foto: Heiko Kruusi, Mati Hiis / ÕhtulehtForrest, jookse!”karjub Jenny. Ja Forrestjookseb, jalgade ümber metallistja rihmadest toed, mis onsaapaga kokku ühendatud.Üle kolmesaja lapseKa meil Eestis on selliste,nüüd küll juba tehnoloogiliseltparemate jalatugede kandjaidsadakond. Neid lapsi ja noorion koolides, neid liigub tänavail.Nad taaruvad kõndidesvahel küljelt küljele ja pälvivadinimestelt võib-olla pisutvõõristavaid pilke. Nad ei tea,et riiete all on neil lastel veelkeerukad kateetrid, kuna alakehahalvatustoob paratamatultkaasa põie- ja neeruprobleemid.Seljaajusonga ja vesipeadiagnoosiga lapsi-noori onmeil aga juba üle kolmesaja.Varem,kui ajusongaveel opereeridaei osatud, suridneed lapsed noorelt.Nüüd jäävad nad elama,mõistus on neilenamasti täiesti korras,nad lõpetavadkoole ja astuvad isegiülikooli. Aga kunameie ühiskond ei oskaveel erivajadustega inimestelesobivaid elu- ja töötamistingimusiluua, on nendelaste ja nende perekondadetulevik üsna keeruline.Ann Paal on foolhappesträäkinud juba pikki aastaid.Ta püüab levitada teadmist niiavalikkuses kui ka meedikutehulgas. Unistab, et see teemasatuks kooli terviseõpetuseprogrammidesse. Just nii nagusee on paljudes teistes riikides.Oleme aastate jooksul kirjutanudtema püüdlustest ja foolhappestmitu korda ka Linnalehes.Ometi näib, et inimesedei taha sellest eriti midagikuulda. Vahest on ka üleüldinemüra igasuguste toidulisanditeja vitamiinide teemal, kuspüütakse müüa igasugust mõt-Kaks õde ja kaks erinevat liikumist. Ajusongagasündinud laste elukvaliteet võib olla väga kõrge, kuinad saavad õigeaegset ravi ja vajalikku tuge koolisning hilisemas elus töökohal ja kogu ühiskonnas.tetut kraami, teinud inimesedtuimaks. Ei vaevuta vahettegema, kas soovituste taga onvettpidavad teaduslikud põhjendusedvõi lihtsalt kellegi ärihuvidestehtav müügitöö.Kasutamata võimalusedIgatahes haarab Ann Paalimust masendus, kui tema opilaualejõuab taas mõni ajusongagabeebi, kelle ema pole foolhappestkuulnudki. “See olimõned kuud tagasi, kui uurisinühelt selliselt emalt, kas tafoolhapet oli tarvitanud. Tulivälja, et noor naine oli jubarasedust planeerides perearstiltküsinud spetsiaalselt vitamiinideja toitumise kohta, kasta peaks midagi juurde võtma.Arst oli aga vastanud, et ta onnoor ja terve inimene, midavähem loodusele vahele segada,seda parem. Mida sellineTeadus teeb jõudsaid edusammeFoto: Peeter Hütt / Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsarst küll mõtles, miks ta inimeseganii käitus?” ei jõua kirurgära imestada.Inimorganism ei tooda foolhapetise, see peab sattumakehasse toiduga. Looduslikulton foolhapet kõige rohkemrohelist värvi köögiviljades,pärmis, maksas, nisuidudes,munakollases. Kuidtoidus sisalduvast looduslikustfoolhappest suudab organismomastada vaid alla poole.Kummaline võib-olla küll,kuid just tööstuslikult sünteesitudfoolhape ehk B 9-vitamiinon kergemini omastatav egalähe kehas raisku.Ka meil on apteekides foolhappetabletidkenasti kättesaadavad.Kuid veel paremoleks, kui saaks igapäevaseltsüüa sellega rikastatud toiduaineidja nii tervemate beebidesünnile kaasa aidata. Lisaks on• Lootediagnostika arenedes on järjest sagedamini võimalik ajuväärarenguidavastada juba enne sündi. Ka Eestis avastatakse neidvahel ja siis antakse emale võimalus valida, kas laps ilmale tuua võirasedus katkestada. 2005. aastal arvati ülemaailmsete standarditepõhjal seljaajusong ja vesipea siiski raseduse katkestamise soovitusegalootehaiguste grupist välja.• Uudse arenguna on hakatud eeskätt USA-s, aga ka näiteks Saksamaalja Poolas opereerima ajusonga juba looteeas. Kuigi see onraske ja ka riskantne operatsioon, on senised tulemused näidanud,et nende laste puuded on hilisemas elus väiksemad.Skeem: Philadelphia lastehaiglaRikastatud toiduainedNii ongi paljudes riikides võetudasja väga tõsiselt ja hakatudfoolhapet lisama jahule, soolalevõi maisile. Kui lähete USAsmis tahes toidupoodi, siis 95protsendi ulatuses on kõik saitootedvalmistatud foolhappelisandigajahust. Viis protsention jäetud lisandita seetõttu, etinimestel oleks valikuvabadus.Saksamaal on kogu müügilolev jahu rikastatud foolhappegaalates 2010. aasta oktoobrist.Riikliku direktiiviga on kõigillasteasutustel kohustus kasutadavaid kodumaist, vitamiinidegarikastatud jahu. Neidriike on juba palju ja tuleb järjestjuurde. Mitmetel maadelon õnnestunud juba näidataka ajusongaga sündivate lasteprotsendi langemist. Kui Eestison see keskmiselt 1,3 tuhandeelussünni kohta, siis USA-s 0,7.Rootsis aga isegi alla 0,5.Doktor Ann Paal peab läbirääkimisika põllumajandusministeeriumiga.Praeguootab ta vastust, kas lähitulevikussaaks ka siin midagi säärastette võtta. Esialgu on talle agamõista antud, et see plaan onüsna utopistlik. Eriti just vajalikukoguse poolelt. Näpuotsastvõiks ju panna, aga igaksjuhuks mitte rohkem, näivadnad ütlevat.Siiski on ka hea uudis. Kohekohejõuab poodidesse meieoma tootja Balsnacki esimene“pääsuke” – foolhappega rikastatudhommikusöögikrõbinad.Ääsmäel asuv ettevõte jäi doktorPaali uskuma. Krõbinaidtuleb müüki nelja sorti ja needhakkavad kandma spetsiaalsetrohelist manga-tüdrukugalogo. Kohe kui kleepsud trükikojastkohale jõuavad, kleebitakseneed helbepakkidele jasiis jõuavadki need poodi.Roheline manga-tüdruk ontänavu globaalne märk. Maailmaterviseorganisatsioon onkuulutanud 2012. aasta ülemaailmseksseljaajusonga javesipäisuse teavitusaastaks jamanga-tüdruk on selle kampaaniasümbol.Kui tänapäeva maailmason nii vähe raskeid puudeid,mida saab nii kergesti ennetada,siis miks me ei peaks sedategema? Tiina KangroToorsuhkrutoodetele lisandusid pruun roosuhkur (nimetatakse karafineerimata suhkruks) ning suhkruroosiirup, küpsetamishuvilisirõõmustab ekstrapeen valge suhkur (ehk caster). Ökotoodete valikuttäiendavad mahekasvatatud suhkruroost valmistatud tuhksuhkur,tükksuhkur ja hele siirup ning Fairtrade’i märgiga ökoloogiline roosuhkur.Tooted on müügil suuremates hästi varustatud kauplustes.Lähemat infot ja põnevaid retsepte leiate meie veebileheltwww.dansukker.ee.OiliO OMEGA 3-6-9Üldtuntud oomega-3, -6, -9-rasvhapetetaimseks allikaks on linaõli. Kuna linaõlion aga puhtal kujul raske tarbida, olemeseda OiliO OMEGA õlis kasutanud koosrapsiõliga, mille oomega-6-rasvhapetesisaldus on samuti kõrge.Õlisegul on neutraalne maitse ja lõhn,kuid väga kõrge oomega-rasvhapetesisaldus.Õli sobib ideaalselt salatitesse,kastmetesse ja küpsetamiseks.


12 toit / tervis toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee toit / tervis 13Almag-01 – abi liigesehaiguste puhulALMAG avaldab toimet jooksvateimpulssmagnetväljadega.Jooksvad impulssmagnetväljadon ravitoime poolest kõigeoptimaalsem magnetvälja liik.Nende sagedus satub bioloogiliseltaktiivsete sagedustepiirkonda 4–16 Hz ning vastaborganismi rütmile. Rütmilistejooksvate impulssmagnetväljadetoimel haigetele elunditeleja kudedele hakkavadtaastuma rakkude elektromagnetilisedparameetrid, mis onhaiguse tagajärjel muutunud.Jooksvatel impulssmagnetväljadelon bioloogilise stimulaatoriroll, need tõhustavadrakusisest ja rakkudevahelistainevahetust ning aitavad kaasahäiritud funktsioonide taastumisele.Peamine raviefektseisneb selles, et tänu selleleaktiveerub lokaalne vereringe,mis mõjub positiivselt vägapaljude haiguste ravimisel.Tähtis on ka asjaolu, et erinevaltmuudest raviviisidest ei harjuorganism jooksvate impulssmagnetväljadega,mistõttu ravitõhusus ALMAG-iga ei lange ajajooksul. Peale selle võimaldabALMAG-i induktorite konstruktsioontungida jooksvatelimpulssmagnetväljadel kuni8 sentimeetri sügavusele, mistähendab, et seda saab kasutadaläbi sidemete ja kipsi ningravida selle abil siseelundeid.Kuidas ALMAG aitabartrooside ja artriitide korral?Jooksvate impulssmagnetväljademõjul taandub haige liigesepiirkonnas põletikulineprotsess ja nõrgeneb valu. Samutitõuseb veresoonte seinteläbilaskevõime, mis aitab kaasaturse alanemisele. Ainevahetusenormaliseerumine liigestümbritsevates kudedes jahaiges liigeses avaldavad liigesekõhrele regenereerivattoimet, parandades nõnda liigesefunktsioone ning aidatespeatada haiguse arenemist.Tänu neljale induktorrullile onliigeste ravi ALMAG-iga vägamugav. Kui on vaja ravidaõla-, küünar-, põlve-, hüppeliigestvõi käelabaliigeseid, siisasetatakse induktorid justkuimähisena liigese ümber. Muudeliigeste raviks võib seda kasutadaka muud moodi, näiteksõla- ja küünarliigese raviks võibinduktorite ahela paigutadapiki jäset, kattes mõlemad liigesed.Ühe ravikuuri jooksul (18 päeva)tohib ravida kuni kaht liigest.Ravikuuri järel tuleb teha10-päevane vaheaeg ja allessiis jätkata teiste liigeste ravi.Mida annab ALMAG-ikasutamine?ALMAG mitte lihtsalt ei leevendaajutiselt valu, vaid avaldabtoimet haiguse esmapõhjusele– mõjutab haigeid rakke jakudesid. ALMAG-i kasutaminekoos ravimitega tugevdabravimite toimet, lubades saavutadanõutavat efekti ravimitekogust suurendamata. Mõningateljuhtudel, kui ravimitesuhtes esinevad vastunäidustused,on ALMAG ainus vahendhaige seisundi leevendamiseks,muutes selle talutavaks ja isegienam-vähem väljakannatatavakskroonilise haiguse korral.ALMAG-i näidustuste hulkakuuluvas haiguste loeteluson ligi 60 levinumat haigust,nende hulgas osteokondroos,artroos, artriit, hüpertoonia,veresoonte haigused, närvivalu,günekoloogilised haigused,dermatoloogilised ja muud haigused.Ravitoime avaldub juba2.–4. päeval pärast aparaadikasutamisega alustamist ningpüsib kaua (kuni poolteist aastat)pärast ravi lõpetamist.ALMAG-il on lihtne ravimetoodika,seda on mugav kasutada(pole vaja kõrvalist abi) jasellel on praktiliselt piiramatukasutusiga. ALMAG-i võivad ravikskasutada kõik pereliikmed– nii noored kui ka vanad.ALMAG-i ostmise kulud tasuvad ära juba pärast esimesiraviseansse normaalsesse valudeta ellutagasipöördumisena!Meie aparaate saab ostaTallinnas Ülikooli Apteegist Kaubamajas ja Kristiinekeskuses ning Merimetsa Tervisekeskuse ApothekastTartus Ülikooli Apteegist Küüni 5bPärnus Tervise Kauplusest Rüütli 37Kasutamisel on vastunäidustused. Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.Konsulteerige arsti või spetsialistiga.ELAMED TUTVUSTAB SEADMEID TEIETERVISE JAOKS.NÄITUSMÜÜGID TOIMUVAD TALLINNAS,TARTUS JA PÄRNUS.Tasuta konsultatsiooni pakuvad füsioterapeut jataastusraviarst, lisaks saab läbi teha prooviprotseduuri.Tallinnas 11.–12. aprillil kella 11–18 MerimetsaTervisekeskuses Paldiski mnt 68A apteegis jameie kabinetis 251Tartus 9.–10. aprillil kella 11–18 Ülikooli Apteegis(Küüni 5b)Pärnus 13.–14. aprillil kella 11–18 Vikingi sanatooriumis(Sadama 15) peaarsti kabinetisInfo telefonil 6 225 855, 53 358 002ALMAG-I OSTJALE, KES TULEB KONSULTATSIOONILESELLE REKLAAMIGA, LISASOODUSTUS 5%Meie kontaktandmed: Elamed Medical OÜPaldiski mnt 68A, kab. 251, 10617 TallinnTel 6 225 855, 53 358 002 • www.elamedmedical.euKevadine värskus puu- ja köögiviljadest• MAITSEV JA TERVISLIKTervise arengu instituutpakub välja seitsenippi, kuidas toidulaudkevadiselt kergemaks jatervislikumaks muuta.1. nipp: Alustapäeva värviliselt javitamiinirohkeltHommikusöögi ajal tasuboma keha laadida kõige sellehea ja paremaga, midapuu- ja köögiviljadpakuvad.Selleksvõib putrusegadakülmutatu dm a r -j u ,v ärs -k e i dpuuvilju(õun,b a n a a n )või kuivatatudploome jaaprikoose. Samutivõib päeva alustada jogurtist,oma lemmikpuuviljadestja mõnest lusikatäiest müslistvõi kaerahelvestest kokkusegatud kerge kiudainerikkasmoothie’ga. Hommikune võileibvõi omlett ei tohiks samutivärvilisest kattest ega köögiviljakaaslasestilma jääda!2. nipp: Muuda köögiviljadsametpehmeks jasuussulavaksPüreesupid on kiire, maitsevja lihtne viis süüa korraga äraigati eeskujulik kogusköögivilju. Samution püreesuppidevalmistamisekstarvisvaid blenderivõi saumikseriolemasoluköögikapis.Kullavärvipüreesuppidekoostisosadestvõib leida porgandit, kaalikatvõi kõrvitsat, rohelisteleannavad värvi brokoli või külmutatudspinat. Tihti lisataksepüreesuppidesse ka lillkapsastvõi kartulit. Lemmikkoosluseleidmiseks tuleb vaid veidi katsetada.3. nipp: Pista krõmpsuvadnäksid kooli- võikontorikottiMõned puu- ja köögiviljad,mida on kerge käigupealt ampsata,on mõnusadkaasa võttaka koolivõi tööle.Selli s t ep u u -v i l -j a d ehulkak u u -l u v a dn ä i t e k sõunad, pirnid,banaanid,mandariinidja viinamarjad,kuid hädast aitavad välja kaminiporgandid või porgandikangid.Väike kodune ettevalmistuslubab porgandi-, lillkapsa-,kurgi- või paprikakangetööl nautida ka dipikastmega.Puu- ja köögiviljade sööminekoos näkileiva ja valgurikkalisandiga, näiteks paari juustuviiluga,kindlustab täiskõhutundekauemaks.4. nipp: Korruta köögiviljadekogus kahegaKui retsepti kirja pandudköögiviljaportsjonid kahegakorrutada, saab niisuppidesse, pajaroogadessekuika pastakastmetesserohkemvärvi jamaitset. Küpsetatudsuvikõrvitslisabrooga pehmetmahlasust, porgandrõõmustabPoola disaineri BogusławŚliwiński lustakad taldrikudmuudavad puu- ja köögiviljadesöömise veel nauditavamaks.Taldrikutelon kujutatud transpordivahendeid– veoautot, kraanat,laeva, rongija tõstukit, milleabil tervislikudviljad sööjakõhtu toimetatakse.Fotod: freshome.comvärvi ja krõmpsuganing oadvõi herned muudavadtummisemaksiga õhtusöögi.Kodus meisterdatudköögiviljapirukad japitsad võib katta aga topeltkoguse tomatirataste, paprikatükkide,tillukeste brokoliõisikutevõi seeneviiludega. Köögiviljatükikesedvõi püreestatudaedviljad on omal kohal kahakklihatoitudes, näiteks kotlettidesvõi pikkpoisis.5. nipp: Keeraviljailu tagurpidiVrappe ja võileibu tehes saabkatsetada, kuidas köögi- japuuviljad teistmoodi täidistekoostises kõlavad. Niivõib pirni- või õunaviiludvaheldusekspista juustusevõileiva vahelevõi keeratavärske kanasalatikoossinna juurdekuuluva puujaköögiviljagakokku suupäraseksvrapiks.Julgemadkatsetajad võivadmiksida kaporgandi- ja puuviljamahluvõi järele• Tugisukad, põlvikud ja sukkpüksid• Liigese-, selja-, põlve- jm tugikaitsmed• Kinesioteibid ja taastusravivahendid• Operatsioonijärgsed tugivööd• Anatoomilised ja ortopeedilised jalatsid• Tallatoed• Pesu imetavale emale• Pesu ja ujumistrikood rinnaproteesiga inimesteleproovida roheliste spinatilehtedesobivust hommikussesmoothie’sse võimahlasegusse.6. nipp:ViljadsaagutoidulauastaariksP a l j u -sid köögiviljaroogion võimalikhõlpsastimuuta söömaajakeskpunktiks.Sellisteks toitudekssobivad näitekslaua keskele sätitud salsad,dipikastmed ja eri maitsegahummused, mis on valminudvärvilistest köögiviljadest.Samuti näevad põnevad japidulikud välja mitmesugusedtäidetud köögiviljad (seenekübarad,paprikad, tomatid)ning mahlaste täidistegaja mõnusaltvärvilised köögiviljapirukad.Katsetadavõibka uudsetevõi Eestisvähet u n t u dköögi- japuuviljademaitsetega.Kamagustoiteon võimalikvalmistadarohkete puuviljadegaja vähendadanõnda ümbristaina,Kalevi 4, TartuAvatud E–R 10–18, L 10–14Tel 7 340 001, www.salutaristäitekreemide, šokolaadi võimuude selliste energiarikastekomponentide osakaalu.7. nipp: Kasvatakevadrohelist kodusesmullapotisOma kevadrohelise varueest hoolitsemisega saab jubaigaüks ise varakult alustada,istutades aknalauale sätitudpottidesse maitsetaimi.Päiksekiirtes ja niiskes mullaspeaksid end köögis hästi tundmanäiteks basiilik, koriander,pune ehk oregano, majoraan,petersell, piparmünt ja murulauk.Ise maitsetaimi kasvatadespiisab juba vähesest, etiga toit saaks erkrohelist värvija kevadist värskust. Laisemadmaitserohelise sõbrad võivadka lihtsalt mugulsibula otsapidivett täis tassi või purki pistaja nõnda värsket rohelist igapäev toidule või võileiva pealelõigata.Ann Jõeleht,tervise arenguinstituutKevadine hinnasulaParim puhkus Pärnus Figuurisõbrad – oma tervisest jakehast hoolivale inimeseleFiguurisõbrad on kaalulangetamisteenuse pakkuja Eestis, kesaitab inimestel mõista tervislike eluviiside ja õige toitumisetähtsust.Võimalusi saleneda on Figuurisõpradel palju – tuleb vaid validasobivaim ja alustada.UUS! Online-teenus neile, kes soovivad saleneda kodusFiguurisõbrad avasid sel aastal täiesti uue ja kasutajasõbralikumaonline-keskkonna kõigile, kes eelistavad mugavust, lihtsust janüüdisaegsust. Online-keskkond võimaldab kasutada ühikumäärajat,ühikukalkulaatorit, liikumispäevikut ja toiduainete andmebaasi.Gruppides saleneja saab motivatsiooni, tuge ja head nõuSee kaalulangetamise viis on kõikidele klassikalistelesalenejatele, kes vajavad mentori ja teiste liikmete tuge,nõu ja motivatsiooni.Figuurisõprade traditsiooniline, sõbralik ja toetav grupp annabmotivatsiooni tervislikuks salenemiseks. Grupis käijatel on pealeteistega suhtlemise võimalik osaleda ka iganädalastel loengutel,mida mentor korraldab.Isiklik ja individuaalne nõustamineIndividuaalne nõustamine on mõeldud inimesele, kes soovibsaleneda üksi, saades motivatsiooni ja personaalset nõu justtemale välja töötatud menüü põhjal.Individuaalne tervislik ja tasakaalustatud menüü aitab saleneda niiigapäevaselt toitudes kui ka pidupäevadel. Individuaalne nõustaminehõlmab personaalset analüüsi, nõuandeid, innustust,motivatsiooni ja personaalseid välja töötatud menüüsid.Figuurisõbrad toetavad tervislikke eluviise oma teadmistepagasija kogemustega ning töötavad selle nimel, et inimesed mõistaksidnende teenuste kaudu, et terves kehas peitub terve vaim.Sinu Figuurisõbrad!www.figuurisobrad.eeRegina KarlepAasta Figuurisõber 2011publiku lemmik -26 kg 1Hei,tervislikultmoodnefiguurisõber!Proovi meie uut online keskkonda5 päeva TASUTA!Uus START1 menüü –kiirenda ainevahetust loomulikul teel!Grupikülastajatele tasuta!Uus Abimees 2012 on ilmunud.Osta see meie kodulehe e-poest.www.figuurisobrad.ee w.figutel 619 1414 info@figuurisobrad.eeKalastuspaun–15%Talvekaubad nüüd –15%Värsked sõnnikuussid!Lisaks veel soodsaid leide!Herne poes hea joogivalik!Maitsev pitsa 24 tKliendikaardigahinnad soodsamad!Liitu meiega FacebookisHerne 6, TartuHerne pood avatud iga päev 24 tundiKalastustarbed E–R 10–18, L 10–16Aeg lugeda Linnalehte www.linnaleht.ee


14 toit / tervis toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee toit / tervis 157 nippi liigesevalu leevendamiseks1. Liigu regulaarselt ja mõõdukalt.2. Hoia liigeseid kuivas jasoojas. Määri neid sobiva salviga.Salve müüakse apteekides,kuid neid saab ka ise teha.Näiteks sega kokku supilusikatäissinepipulbrit, supilusikatäispäevalilleõli ja supilusikatäismett ning hauta segupool tundi kuumaveevannil.Jahuta.3. Rahusta valutavat liigestkapsa-, mädarõika- või takjalehtedega.Need sisaldavadeeterlikke õlisid ja jahutavadnahka.4. Otsi abi okaspuudelt.KAKS KOLMESTOSTEOARTROOSI HAIGESTSAAVAD ABI KOER-KIBUVITSAMARJADE PULBRIST Keeda paarikümmet grammikuuse-, männi- või kadakaokkaidtasasel tulel veerandtundi klaasitäies vees.Kurna ja pane keeduse paksosa linase riide vahele. Sedasaad kasutada soojaks kompressiks.5. Liigesevalu aitab leevendadaka vann. Valu peletamisekssobivad paremini salvei,nõmm-liivatee ja kadakas.Pärast veerandtunnist ravivannisligunemist poe kohesooja.6. Ravi liigeseid saunas. Sellekslisa leilivette paar tilka looduslikkunuluõli ja vihtle liigeseidkase- või kadakavihaga.Samuti võid valutavaid kohtisaunas meega määrida ja lastasellel lavakuumuses kümmekondminutit mõjuda.7. Pea meeles, et osa valuvaigisteidleevendab ainult valu,osa aga ka põletikku. Pealetraditsiooniliste valuvaigistitevõib kasutada loodustooteid,millel üldiselt ei ole reumaatilistelepõletikuravimitele omaseidsagedasi kõrvaltoimeid.Näiteks looduslikel kibuvitsapreparaatidelon artroosi korralliigesekõhrepõletikku alandavja valu vähendav efekt.Allikas: ÕLFoto: BullsVaatasoodustusiapteekidest!Koer-kibuvitsapulber – imelineabi liigesteleHoiab liigeste tervist japarandab liikuvustToetab luude ja kõhredenormaalset talitlustMiks valida LITOZIN ® ? Kõrvaltoimeteta looduslik toode Võib vähendada valuvaigistitekasutamise vajadust ja seoses sellegatekkivaid kõrvaltoimeidKASUTAMINE:Litozin kapslid – 6 kapslit päevas(hiljem 4 kapslit päevas)Litozin pulber – 1 pakike päevassegatuna jogurti või veega.UUS!LITOZIN ® pulber on valmistatud eritöödeldudkoer-kibuvitsa marjadest. Kasutades LITOZIN ® -isaate leevendust oma liiges-probleemidele jasellega seoses tunda rõõmu paremast elukvaliteedist,suuremast igapäevasest aktiivsusest,paremast tujust ja une kvaliteedist. Kirjutaenda kogemusest LITOZIN ® -iga Axellus OÜ,Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn. Avaldamiseks sobilikelugude autoritele auhinnaks 2 kuu varu LITOZIN ® -i.Liigesed tahavad kuiva,sooja ja liikumist igal aastaajal• LUUVALUST VABAKSMeie kliimavöötmes onliigesehaigused alati olnudparajaks pähkliks, kuidüks on kindel: valudesthoidumiseks tuleb liigeseidhoida soojas, kuivasja liikumises.Kuigi niisked aastaajad,nagu kevad ja sügis, toovad liigesehädadegakimpus olijatelekaasa enim muret, ei sõltujala- ja seljavalude teke aastaajast.Põlvamaa perearst JaneOtt soovitab siiski eriti justniiskel ajal jälgida oma riietustning õues liikudes hoida käed,jalad ja selg kuivad. Liigesehaigetelaitavad tema sõnul valudesthoiduda kindlad ja lihtsadnipid, mille juures on kolmPuhkusepakettal. 39 €põhilisemat märksõna soojus,kuivus ja liikumine.Pidev ja mõõdukas liikumineongi tegelikult liigestetervise pant. “Iga päev võiksalata hommikuvõimlemisega,”soovitab perearst. Samasvõiks hoiduda ka viirushaigustepõdemisest, sest osa liigesehaigusiägeneb just viirushaigusejärel.Kui aga liigesed sellele vaatamataikkagi häda teevad, tulebneid määrida sobiva salviga.Apteegiriiuleilt leiab nii põletiku-kui ka valuvastaseid ningsoojendavaid ja jahutavaid salve.“Külmaravi on liigestelesamuti hea, kuid nii külmaravikui ka jahutava geeli kasutamisejärel tuleb liigesed ikkasooja pista ja neid seal hoida,”rõhutab ta.EESTI UUSIMSPAA- JA SAUNAKESKUSNÜÜD AVATUD!4 erinevat sauna, 5 veesilma ja puhkeala.Lisaks kaks välisauna, kus on vanakombekohaselt võimalik ka vihelda.Spaa- ja saunakeskuseteisel korrusel on avatudEuroopa tasemel unekliinik.www.kubija.ee | www.unekliinik.ee | www.haanjamehetalu.eeKubija hotell-loodusspaa l ld| Männiku 43A, Võru |Tel l + 372 50 45 745 | info@kubija.eef k bKui liigesed valutavad mõnekroonilise haiguse tõttu, oleksneid mõistlikum turgutadasoojendavate salvidega. “Vägatugeva valu korral on tark arupidada arstiga, sest siis võibolla tekkinud äge eriravi vajavpõletik,” soovitab Ott.Kõrged kontsad –liigesevalu põhjustajadLiigesevalud ei kimbutaainult eakaid. Noorematelnaistel on traumasid kõrvalejättes liigeste suurim vaenlanepikaajaline skeletisüsteemi ülekoormus,mille üheks näitekson ka kontsakingadega käimine.“Igapäevase jalanõunakontsakingi kandes peab olemaväga heas vormis, sest nendekandmine mõjutab kogukeha liikumist,” selgitab paljudenaiste jala- ja seljavaludepõhjust ortopeed Leho Rips.Liiga kõrged kontsad tekitavadprobleeme ka lühikese ajaga,näiteks pärast hoogsat pidukurdavad paljud naised tuikavaidliigeseid. Nimelt muudabliiga kõrge ja seega ka järsunurgalinekonts kehahoiakut täielikult:pöiale, põlvedele, vaagnale,puusadele ja kogu lülisambalelangeb ebaloomulik koormus.Kui aga iga päev kõrgekontsaga kingi kanda, võib seepõhjustada lülisamba muutusi,mille tagajärjel tekivad mitmesugusedvalud. Ka kaelavaluvõib mõnikord olla just kõrgetekontsade süü – see, millistkehaosa need mõjutama hakkavad,on nimelt individuaalne.Pidevad liigesevalud ongipõhilised, mis lõpuks arstijuurde minema sunnivad.Kuid ka jalgade kuju muutumineehk suure varba põhiliigesemoondumine ja varvasteviltuasetus panevad ortopeediltabi otsima. Kui see jutttundub uskumatuna, soovitabRips mõelda ettekandjatele.“Nad ei kanna kontsakingi,sest muidu ei peaks jalad üleühe päeva vastu,” nendib ta.Millised kingad on siis eelolevalekevadhooajale mõeldesparimad? “Päris kindlasti eitee jalale liiga paari sentimeetrikõrgune konts,” lausub Rips.Ebatervislikud on aga üle neljasentimeetri kõrgused kontsad,samuti esmapilgul mõistlikunatunduvad madalad baleriinikingad.Silja Paavle,ÕhtulehtFoto: BullsKevadväsimust peletapäikse ja tervisliku toiduga• SUVELE VASTUPidev väsimustunne jasuutmatus oma igapäevatoimetustelekeskendudaviitavad sellele, etkevadväsimus ongi käes.Et suveni vastu pidada,tuleks oma toitumisharjumusedja päevakava ülevaadata.“Kevadväsimust kui meditsiinilistdiagnoosi pole muidugiolemas. Kuid pika pimedaaja tõttu kahaneb organismivastupanuvõime haigustele,seetõttu tunneb inimene agaomakorda end väsinumana jatekib keskendumisraskusi,” selgitabperearst Eero Merilind.Kevadväsimuse peletamisekspiisab teatud-tuntudmeetoditest: küllaldasest liikumisest,tervislikust toitumisestja õigest päevarežiimist.Päevane unetund aitabMerilinnu sõnul algabkevadväsimuse aeg veebruarilõpus ja kestab aprilli-maini. Etjaks paari kuu pärast päris otsaei saaks, on just praegu viimaneaeg tähelepanu pöörataoma liikumis- ja toitumisharjumustelening päevakavale.“Igapäevane koormus võiksolla umbes 10 000 sammu. Seeon piisav, et aktiveerida lihastetööd ja vereringet,” õpetab ta.Kevadväsimus on tema sõnuleelkõige väsimus ajus, kui agalihased ja vereringe töötavadmühinal, kaob ajus väsimuskiiremini.Ka soovitab perearst üle vaadataoma töö- ja päevarežiimi.“Talvega organism väsib javajab kevadel seetõttu rohkemund,” selgitab ta. Kui inimeneKevadised aiatööd annavad piisava füüsilise koormuse ning aitavadnii keha kui ka vaimu turgutada. Foto: Bullson päeval väga väsinud, võiksta lubada endale ka valgel ajalunetunni.Et sügisel ja talvel lastekollektiivideslevinud viirused onka väikse inimese immuunsüsteeminõrgendanud ja kevadekstundlikumaks muutnud,tasub neile anda kevadel päeva-paarkoolipuhkust. Justväsimus on see, mis lapsed viirustelevastuvõtlikumaks teeb.Tasuta valgusteraapiaMuidugi on hädavajalikpöörata tähelepanu ka tervislikumaletoitumisele. Eriti hästiaitavad ajus väsimust peletadaB-kompleksi vitamiinid.“Vitamiinide tarvitamisega onaga üldiselt nii, et kui inimenesööb tervislikku toitu, siista neid juurde ei vaja,” lausubperearst ja toob näiteks, et B-vitamiinirohked toiduained onmaks, leib ja liha. Ka on kevadiseltoidulaual hädavajalikudC-vitamiini allikad sidrun jaimmuunsüsteemi tugevdavküüslauk.Vitamiine saab keha ka värsketesttoormahladest. Nendejoomine on eriti kasulik, sestnõnda saab turgutust ka vereringe.“Ning kuna mahla juuessuureneb organismis vedelikuhulk, saab keha rohkem kahjulikkejääkaineid väljutada,” lausubMerilind.Abi võib otsida ka valgusteraapiaseanssidest,kuigi arstisõnul on eestlased pimedagaharjunud. “Vanasti võtsid inimesedtalvel oma tegemisteslihtsalt tempot maha, kevadellisasid tegemistele veidi hooguja suvel tegid eriti palju,” märgibtohter. Ning annab nipi tasutavalgusraviks: “Päiksepaisteliselpäeval tasub istuda õues tuulevaiksessekohta ja lasta päiksellihtsalt näo peale paista.”Kui aga väsimus targasttegutsemisest hoolimata süvenebega taha taanduda, tulebsellest rääkida perearstile, sestväsimus võib olla märk mõnesttõsisemast haigusest.Silja Paavle,Õhtuleht


16 toit / tervis toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee kodu 17Kolesterool alla!Väldi• kõrge rasvasisaldusega piimatooteid(võid, koort, juustu,kohukesi, hapukoort, kohvi- javahukoort)• vorsti, sülti, maksapasteeti,rasvast liha (pekki), pooltooteid• vahukoore- ja kreemikooke• friikartuleid, kartulikrõpse• munakollast• kannukohvi• mahlade ja karastusjookideasemel joo vettEelista• väherasvaseid piimatooteid• kala• kana- ja kalkuniliha (nahata)• külmpressitud taimeõli,taimerasvadest valmistatudmargariini• ube, herneid ja läätsi• täisteratooteid, tatra-, riisi-,hirsi- jms putru, kliisid• värskeid puu- ja köögivilju(v.a kartulit), pähkleid• filtrikohvi, rohelist ja mustateed Allikas: kolesterool.eeMunakollane on tõeline kolesteroolipomm• TERVISLIK MENÜÜKui perearsti tehtud vereanalüüsistselgub, et kolesteroolitase onkerkinud üllatavalt kõrgele, onviimane aeg hakata oma menüüdmuutma, sest kõrgenenud kolesteroolitaseon südame-veresoonkonnahaigusteriskitegur.Kolesterool on keemiline aine, mismoodustub maksas tarvitatud rasvastesttoiduainetest. Osa kolesterooli onvereringes juba loomulikult olemas.Seega ei ole rasvad ega kolesterool iseenesestohtlikud, vaid eluks hädavajalikudained, küsimus on vaid koguses.Rahvusvaheliste normide järgi soovitataksepäevas süüa kuni 300 milligrammikolesterooli. Tegelikkuseskipub see kogus paisuma kaks kordasuuremaks. Selles on süüdi liigne rasvarikasteja kolesterooli sisaldavate toiduainete,näiteks munade, või, juustu jakoore söömine. Sageli ei teata, et juuston kõrge rasvasisaldusega toiduaine –selles võib olla 30–60 protsenti rasva,kuigi leidub ka lahjemaid sorte. Samution rohkelt kolesterooli krevettides jamuudes koorikloomades. Toeka kogusekolesterooli saab ka maksast ja maksapasteedist.Munakollane on aga lausa kolesteroolipomm.Suurem osa munas peituvastkolesteroolist on koondunud justmunakollasesse ja seetõttu ei soovitatanädalas üle kahe muna süüa. Munadestpole aga hea ka täielikult loobuda,sest munavalkudel, mida leidub kamunavalges, on inimorganismi jaoksideaalne aminohappeline koostis, pealeselle sisaldab see väärtuslikke mikroelementeja vitamiine.Uuringute tulemused näitavad, et70 protsenti rasvadest süüakse peidetunaehk toiduainetes, mille rasvasisaldustkohe ei märkagi. Eriti palju peidetudrasvu sisaldub friikartulites, kartulikrõpsudesja salaamis.Pehme rasv on tervislikumMenüü tervislikumaks muutmisekstuleks rasvadest eelistada pehmeid taimerasvuja taimeõlisid. Vastavalt sellele,mitu vesinikuaatomit ühe süsinikuaatomikülge kinnitub, on tegu küllastatud(kõik vesinikuaatomid on seotud)või mono- või polüküllastamata rasvhapetega.Loomsed rasvad sisaldavad palju“halbu” ehk küllastatud rasvhappeid,taimsed rasvad seevastu palju “häid” ehkmono- ja polüküllastamata rasvhappeid.Kehtib reegel, et mida tahkem onkülmikust võetud toidurasv, seda rohkemsisaldab see küllastatud rasvhappeid,ning mida pehmem, seda enam onselles küllastamata rasvhappeid.Kolesteroolitaset aitab alandada kiudainerikastoit, näiteks puu- ja köögiviljadning täisteratooted. Lisaks toitumisemuutmisele tuleks korrapäraseltliikuda ning vähendada teisi südamehaigusteriskitegureid, näiteks loobudasuitsetamisest. Ada MaltsevaTerve südame heaksSüdamesõbraliku menüü põhireeglid• Vähem rasva• Vähem suhkrut• Rohkem kiudaineidSuurem osakanamunaspeituvastkolesteroolistonkoondunudjust munakollasesse.Fotod: BullsPane tähele!• Südame tervena hoidmisekspeaks vere kolesteroolitase jäämaalla 5 mmol/l.• Silma tasub peal hoida ka omakehakaalul ja vööümbermõõdul.Soovitatav vööümbermõõt peaksnaistel olema alla 80 ja meestelalla 94 sentimeetri.Allikas: rasvade ainevahetushäiretega patsientidelemõeldud teabevihik “Kolesterool alla!”Kas teadsid?5 eriti kolesteroolirikasttoiduainet(kolesteroolisisaldus100 grammi kohta)• Aju 3000 mg• Munakollane 1400 mg• Muna 470 mg• Maks/neerud 350 mg• Või 280 mgÜle talve hoitud pelargoonidon suvel rikkalikud õitsejad• AIANDUSNÕUANNEPaljud proovivad suvel aiailuks olnud pelargoone ületalve hoida. See on tegelikultpäris kaval tegu.Hea, kui saab taimed asetadajahedasse tuppa või esikusse.Üldjuhul õnnestub neid katoatemperatuuril hoida, kuidsiis ei pruugi nad nii rohkestiõitseda.Praegu on käes aeg, kus pelargoonidenoored võrsed onhakanud kiiresti pikkust viskama.Värsked kasvud tuleks niimooditagasi näpistada, et allesjääks ainult paar lehekest. Kuisee jääb tegemata, kasvab taimpikaks ja väljaveninuks. Vahelpaistavad sellised väljaveninudtuustid mõne korteri või majaaknalaualt vastu. Siis tahakskangesti perenaisele öelda, et taometi midagi teeks, ja tulemussaaks suurepärane. Näpistamisegakoos võiks taime puhastadakuivadest vanadest vartestja kuivanud lehtedest. Kevadperioodiltuleks kasve kärpidamitu korda.Kui taim on potis liiga juuritäis kasvanud, tuleks ta suuremassepotti ümber istutada.Istutusmullaks sobib suvelillemuldning väetistega segatudViirpelargoon. Foto: Tiina Kõrtsini/ Õhtulehtneutraalne turbamuld ja mustmuld.Sügisel potti pandud ja tuppaviidud tugevasti tagasilõigatudpelargoon ei vaja talviselperioodil mingit erihoolitsust.Nüüd tuleks talle anda agahead lämmastikurikast suvelilledevõi õistaimede väetist.Potti võib asetada ka väetisepulga.Söönud taimed kasvavadlihavad ja kaunid ning onhiljem rikkalikud õitsejad.Kui ilmuvad esimesed õied,aga taim ei ole veel piisavaltkompaktne, näpista õis ära.Kasvata enne kaunis lehestik,siis jagub rohkem rõõmu õieilunautimiseks. Ära unusta taimevalgesse kohta asetada. Sobibka aknalaud, pelargoonile ei teeerk kevadpäike midagi. Aknalaualeasetatud pott võib kiireminikuivada, kuid pelargoontalub kuiva päris hästi.Kellele meeldib rohkemtegutseda, võib soovi korralkärbitud võrsetele juured allakasvatada. Selleks tuleks validaumbes 10 sentimeetri pikkusedjupid, murda alumised lehedära ning asetada need liiva võiliiva-turbasegu sisse. Paljudsordid ja liigid juurduvad imehästika anumasse otsapidi vetteasetatuna. Nüüd pane pistikudsooja kohta, kus temperatuurjääb 22–24 kraadi kanti.Anuma võib võimaluse korralpealt kilega katta. Mugavamon seda teha minikasvuhoonetes.Pistikute juurdumiseks onvaja silma peal hoida sellel, etsubstraat oleks niiske. Nõndasaab lihtsa vaevaga kasvatadahulga taimi, millega võib hiljemhaljastada terved rõdukastidja paljud muud kohad. Pelargoonidon tänuväärsed õitsejadkogu suve.Maris Paalvelt, Aiaabi OÜAlanud on kevadkaupadeostmise aeg!Tule ja osta omakasvuhoone!Kasvuhoonete müükPolükarbonaadi müükKohaletoimetamine Tallinna piiresTeistesse piirkondadesse vastavaltAadress:kokkuleppeleKaubanduskeskus EUROMEKKAPunane 50 (1. korrus), TallinnTel 56 621 454www.kasvuhoonemeister.eeSee märk ei tähenda midagi.Selle nõksuga tõmbame teie tähelepanu.Selle kupongiga tapeedid–20%!TAPEEDIKESKUSSuur valik Saksa tapeeteerinevates hinnakategooriates 2,50–16 €.Palju uut kaupa!MÜÜGIL VAHEND KOHESEKS HALLITUSEEEMALDAMISEKSAsume aadressil Sõpruse pst 209,Magistrali Kaubanduskeskuse lähedal.Info tel 6 575 330, 55 520 915Avatud E–R 11–19, L 11–16, P suletudkuni 31.03Erinevad valud.Üks valuvaigisti!Humate Green OK humiinainete kontsentraat suurendabtaimede kasvu ja saagikustKiire ja usaldusväärneToimeaine: ibuprofeen.Näidustused: Nõrk kuni mõõdukas valu. Valulik menstruatsioon. Palavik.Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendisolevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagenõu arsti või apteekriga.Nycomed SEFA AS, Jaama 55B, 63308 PõlvaEE-010312-218Muld koosneb orgaanilistest ja mitteorgaanilistestainetest, samuti elavatest mikroorganismidest.Looduses esinevate orgaaniliste ainetepõhikomponendid on humiinained. See mullatähtis koostisosa mõjutab mulla füüsikalisi jakeemilisi omadusi ning tõstab viljakust. Humiinainedon tekkinud elusorganismide lagunemisestning need koosnevad peamiselthumiinhappest, fulvohappest ja humiinidest.Teadusuuringutes on selgunud, et humiinainedsoodustavad taimede kasvu ja arengut ningsuurendavad nende viljakust. Need stimuleerivadjuurestiku arengut, suurendavadtaimede vastupidavust temperatuurimuutusteleja ebasoodsatele tingimustele, hõlbustavadtoitainete imendumist ja normaliseerivadainevahetust, mille tulemusena suureneb taimelehtede arv ja intensiivistub roheline värvus.2009. aastal asutati Läti Humiinainete Instituut(LHVI), et toota loodussõbralikke, tõhusaid jakvaliteetseid tooteid, mis sisaldavad humiinaineid.Koostöös Läti põllumajandusülikoolimaaviljeluse uurimisinstituudiga onuuritud toote Humate Green OK stimuleerivatmõju taimedele ja tõhusust põllumajanduskultuuridekasvatamisel. Uuringute tulemused onkinnitanud, et Humate Green OK tooted onbioloogiliselt aktiivsed, sisaldavad mikrofloorat,mis mõjub hästi taimede kasvule, ja on valmispõllumajanduses praktiliseks kasutamiseks.Universal-Pro kontsentraat on tõhus linnakeskkonnaparandamise ja haljasaladehooldamise vahend. See soodustab mullas jataimerakkudes keemiliste ainete degradeerimist(langust) ning suurendab taime vastupidavustebasoodsatele keskkonnatingimustele.Humate Green OK preparaadis sisalduvadhumiinhappe soolad seovad raskemetalle,hoides ära nende sattumise taimedesse japõhjavette. Preparaati tuleb kasutada pärastlume ja jää sulamist, et taastada mulla looduslikkumikrofloorat ja kiirendada mikroorganismidetegevust mullas.Universal-Pro kontsentraat on bioloogiliseltaktiivne. See parandab seemnete idanevust,edendab pistikute juurdumist, soodustabjuurestiku arengut ja stimuleerib taimedekasvu. Samuti suurendab see taimedesaagikust, parandab viljade maitset ja tõstabnende toiteväärtust, vähendades samas pestitsiidideja nitraatide kogunemist vilja-desse.Humiinainete kontsentraati Humate GreenOK toob maale Terra Baltica OÜ, tootevalikuson spetsiaalne kontsentraat ka toa- jaamplitaimedele, roosidele ning viljapuudeleja marjapõõsastele.Tel 56 949 474 • greenok.lv/ee • aare.tomson@greenok.lv • Turu 47, Tartu


18 kuulutused toimetaja Reet Murel reet.murel@ohtuleht.ee, tel 6 144 104 Lisa kuulutus Linnalehte www.linnaleht.ee linnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Ada Maltseva ada.maltseva@linnaleht.ee auto 19MüükMüüa lõhutud küttepuid, koosveoga. Tel 51 48 309MÜÜA KÜTTEPUID.Tel 52 38 674, 7 446 656Müüa Midea õhksoojuspumpMSA12HRDN1, hind 550 €.Tel 58 181 181Kuiv kütteklots 50 €/kott. Maht1,5 m 3 . Lõhutud küttepuu (lepp,50 mm) 33 €/rm. Lõhutud küttepuu(kuiv lepp, 50 mm) 40 €/rm.Kohale toomisega Tartu lähiümbruses.Tel 53 925 280Kask (3 m) 25 €/rm. Kuiv lepp (50cm) 43 €/rm. Kaseklots (1,3 m 3kott) 50 €/kott. Männiklots (1,5m 3 kott) 50 €/kott. Kaseklots (50l kott) 2,50 €/kott. Männiklots(50 l kott) 2 €/kott. Puidubrikett(10 kg kott) 2 €/kott. Kohale toomisegaTartu lähiümbruses.Tel 53 005 959Kuivad küttepuud (50 cm, lepp).Tel 53 011 161OstTARTUKuivad pakitud kütteklotsid ja kaminapuud40 l võrkkottides, transport tasuta.Tel 52 38 503, 4 333 130Küttepuudel kevadhinnad!OÜ Sakkose müüb lõhutudkaseküttepuid hinnaga al 25 €/m³.Tartu piires transport tasuta!Tel 56 640 228Müüa pidevalt välis- ja sisevoodrilaudu,sügavimmutatud välisvoodri-,terrassi- ja põrandalaudu.Voodrilaudade tööstuslik värvimine.Vajadusel transport.Tel 56 640 228KIVISÜSISöeturustuse OÜTila küla, Tartu valdTel 7 351 420, 51 68 518Pärnus Niidu 13, 50 98 996Pakitud kvaliteetne puidubrikett(10 ja 30 kg), täiskuivad männipuuklotsidalusel ja võrgus, kuivadkaminapuud (lepp ja kask, 40 l),kvaliteetsed küttegraanulid (20 kg).Transport linna piires tasuta. Küsige lisa.Viljandi mnt 48a, TartuTellimine tel 7 407 547, 5 189 046Sauga vald, Kilksama küla, PärnumaaTellimine tel 4 490 099, 53 482 098www.kuttekeskus.eeLoomasöödaks ette nähtudteravilja jahvataminevõi muljumine teie endamajapidamises.Niiske teraviljakonserveerimine.Tel +372 53 008 803KIVISÜSITURBABRIKETTOÜ KemotarTel 7 422 459, 52 32 258Kaseküttepinnud (30, 40, 50 cm)Vedu ja tšekkTel 55 947 098Ostan enda kollektsiooni nõukogudeaegseidmetallist AUTO-MUDELEID. Tel 51 07 375Ostan raamatuid. Tel 7 341 901Pallaslaste jt Eesti kunstnikemaalide, graafika, skulptuurideost ja hindamine.Ostame ka vanaaegset mööblit,lauahõbedat, ikoone, münte jm vanavara.Raha kohe! Tel 55 46 341Antiigiäri Saurus ostab antiiki, väärismetalleja vanavara (maalid, lauahõbe, ehted, mündid,ordenid, portselan, postkaardid).Ehete parandamine ja valmistamine,prilliraamide ja kellade parandamine.Küütri 2. Tel 7 423 335, 50 52 148Kinnisvara müükMüüa elamumaa Emajõe kaldal,10 km Tartust. Hind 35 000 €.Tel 51 13 393Korterid, majad, majaosadTartus ja maakonnas. Aitamekinnisvara müümisel jaüürimisel. Samas võtamekortereid müüki ja üürile.Suurim üürikorterite valikwww.tartukorterid.eeVõtame müüki kinnisvaraOtsime klientidele üürikortereidRaamatupidamine korteriühistutele2 €/korterKinnisvara haldamineÜürikorterite haldamineKinnisvara ost2-3-toal korter. Tel 50 32 345Võtan rendile2-3-toal korter. Tel 50 32 3451-toal korter. Tel 55 614 1141-toaline keskküttega korter Tartulinnas. Tel 55 24 622Pakun töödTartu piirkonda vajatakse küttepuudemüügiagenti. Vajalik eestija vene keele oskus, B-kategooriajuhiluba. Tel 6 120 101Poola keelt valdavale klienditeenindajaleTartus. NORDCOMOÜ, tel 58 021 692Soome keelt valdavale klienditeenindajaleTartus. NORDCOMOÜ, tel 58 021 692TeenusParim Päev OÜPikk 12, TartuTel 7 424 063, 52 86 523Kodurada OÜ• Kivi-, plekk- ja eterniitkatuste ehitus- ja remonttööd• Lamekatuste ehitus- ja remonttööd• Tellis- ja moodulkorstnate ning korstnapitsideehitus ja renoveerimine• Ventilatsioonisüsteemide ja lõõride puhastustööd• Aedade ja sillutuskivide paigaldusTel 55 579 399, info@kodurada.eeMuruniitmine, ohtlike puude raie ja äravedu, heki ja viljapuudelõikus, võsalõikus, akende pesu, vihmaveerennide puhastus,aedade ehitus, lammutustööd.Printerid, koopiamasinadToonerid, tindid, paberidKiire kassettide täitmineE–R 9–17, Raekoja plats 13, TartuTel 7 441 100, www.futari.eeFassaadidesoojustamine51 34 409 www.soojest.eeKvalifitseeritud pottsepatööd, materjalid,ahjude, pliitide ja küttekolleteremont, ahjukestad. Tel 50 25 424PrinteritetahmakassettidetäitmineÕunapuude hoolduslõikus, hekkidepügamine, maahariminemullafreesiga.Tel 55 649 321Elektritööd.Tel 56 847 007Ostame ja viime ära vanametalli.Tel 56 125 006Torutööd. Tel 51 66 836Fekaalivedu. Hinnad soodsad!Tel 55 11 816Veoteenus 8 €/h. Utiliseerimetasuta kodumasinaid, elektroonikat,puitu ja paberit.Tel 52 12 642KAARDID ENNUSTAVAD.Tel 900 1727, 24 h. H 1,09 €/min.www.ennustus.eeLume ja jääpurikate eemaldaminekatustelt. Tel 58 108 597ÄriteenusVeo- ja kolimisteenus.Tel 53 484 653Absolut Ehitus otsibautojuhti,C-, E-katKÕIK MATUSE-TEENUSED• KÜLMKAMBER• KABEL• TRANSPORT 24 h(ka välisriikidest)avatud E–L 10–16Jaama 122tel 7 487 108 (24 h)info tel 50 79 810Tel 734 3420 : : GSM 5162038www.tonerex.ee : : Ilmatsalu 1, TartuKontakttelefon 7 351 140PANDIMAJAV.E.M.M.T–R 9–13, 14–18, L9–14, E, P suletudTartu,Kalevi10-17,tel 7 340 083ALEKSANDRI PANDIMAJAAsume kesklinnasAleksandri 1, TartuE–R 10–18, lõuna 13.30–14Tel 7 477 009Lõunalaenud• Pandita VÄIKELAENUD (ka sularahas)• Laenud kinnisvara tagatisel• Võlgade kiirmenetlus• Nõuete ostwww.lounalenud.eeTel 55 518 899KARLOVA, TÄHE 18, TEL 7 344 035E–R 10–18, lõuna 14–15, L 10–14ANNELINN 1,E–R 10–18, L 10–14, PIKK 82, TEL 7 405 636ANNELINN 2,E–R 10–19, L 10–14, KALDA TEE 30, TEL 7 404 112Ehitus/remontErinevad ehitus- ja remonditööd,vannitubade ehitus.Tel 50 34 805TervisHAMBAPROTEESITÖÖD.Tasuta konsultatsioon.Info tel 7 442 122KoolitusA-, B-, C-, CE-kat ja ADR-i ametikoolitus.www.sõiduõppe.ee,tel 50 78 230TeatedTASUTA INFOTELEFON800 2424KIIRE LAENUOTSUSPant24hwww..eeE–R 10–18, L 10–14Tel 55 602 130Kastani 44,TartuUued H&M riided ning toredadkasutatud riided Euroopast saateavarast Sarapuu riidepoest. Asumeaadressil Sarapuu 1 (endineSarapuu kommipoodAnne sauna lähistel).www.sarapuuriidepood.eePAKUME TASUTA RIIDEID JAJALANÕUSID12.–14. aprillini kella 10–16Tiigi 55, TartuTartu Laste TurvakoduTuru 14, Zeppelini KaubanduskeskusMüükOstPÄRNUBEEBIRIIETE MÜÜKtootmisest. www.pood.beebikaubad.ee,Pärnu, Lennuki 11,tel 56 601 410, Ti&Ti ÕmblusKuivad pakitud kütteklotsid ja kaminapuud40 l võrkkottides, transport tasuta.Tel 52 38 503, 4 333 130Ostan raamatuid. Tel 7 341 901OSTAN VANAVARA – MÖÖB-LIT, RAAMATUID, MÄRKE,MÜNTE JNE. TEL 55 22 347Pakun töödVajatakse küttepuude müügiagentiPärnu piirkonda. Vajalik eesti javene keele oskus, koos B-kategooriajuhiloaga. Tel 6 120 101TeenusKOLIMINE, TÖÖMEHED!Tel 56 226 895 Enn (Pärnu)Laarmann kraanadKraanad, upitajad, ja hüdrotõstuk haagisega.Tel 55 520 847 • www.laarmann.eeÄriteenusKOMISJONIMÜÜK ja VÄIKE-LAENUD! Kodutehnika, telefonid,tööriistad, ehted, arvutidjpm. Laenugrupp, Riia mnt 21,PärnuLisa kuulutus Linnalehtekuulutus.linnaleht.eeRAVI- ja SPORDIMASSAAŽ• taastusraviks• igapäevatööst põhjustatudterviseprobleemide ennetamiseks• kaela- ja seljavalude, õlavöötmepiirkonna vaevuste ning alajäsemetelihaste ja liigeste vaevuste raviksProtseduur kestab kuni kaks tundi(erinevad massaažitehnikad, Trigenics,manuaalteraapia, teipimine).Lisaks massaažile võimalik seljavenitusspetsiaalsel seljavenituspingil.Massöör Irene Mikk, meditsiiniliseharidusega, tegev jõusaali personaaltreenerning endine võistlussportlanekulturismis,'is ja jõutõstmises.Massöör töötab Pärnus Henno 7teisipäevast reedeni.Vajalik eelnev registreerimine telefonil 55 29 209Uus apteek, Pikk 62 avatud juba kell 7.30!Tel 7 406 396, E–R 7.30–19, L–P ja pühadel 9–17Raatuse apteek, Raatuse 20, tel 7 384 364, E–R 9–20, L 9–18Vaksali apteek, Vaksali 17, tel 7 301 275, E–N 8–18, R 8–17Haruapteek Maarjamõisas, Puusepa 8, tel 7 318 305, E–R 8–18, L 9–15Haruapteek Nõos, Oja 12, tel 7 455 655, E–R 10–19, L 10–12, P 12–14Kui omad nutitelefoni,siis parim viis Õhtuleheuudiste lugemiseks onapp.ohtuleht.eeKokkupõrkelööki leevendabvaid õigesti asetatud turvavööÕigesti kinnitatud turvavöö on võimalikult keha lähedal, sirge jakeerdudeta. Foto: Mihkel-Markus Mikk / ÕhtulehtLoe Linnalehte ka internetiswww.linnaleht.eeTartu Kultuurkapitali teatedSõidukis, millel onturvavööd, peavad sõitjadolema sõidu ajal turvavööganõuetekohaseltkinnitatud. Kui lapsiei saa auto turvavöögakinnitada, peab kasutamaturvavarustust.KEVADINE SOODUSB-kategooria kursusRaatuse 22, Tartu • Tel 7 351 535, 53 481 515 • www.raatuseautokool.ee“Enne turvavarustuse soetamistpeab veenduma, et seeoleks vastavuses lapse pikkuseja kaaluga. Lisaks peab tähelepanelikolema turvavarustustpaigaldades, eriti siis, kuitegemist on seljaga sõidusuunaspaigaldatava varustusega.Kindlasti peab veenduma, etaktiveeritud poleks esiturvapadi,sest muidu võib ootamatultavanev turvapadi tekitada seljagasõidusuunas istuvale lapselefataalseid vigastusi,” selgitavadmaanteeameti spetsialistid.Lisaks sõiduautole soovitatakseka bussis turvavöö kinnitada,kui see on seal olemas.OÜ Autosõit juhatuse liikmeIndrek Madari sõnul tuleb jälgida,kuidas vöö üle keha jookseb.Eriti tähelepanelik peaksolema laste kinnitustega. “Kuilaps ei ole nii suur, et vöö ulatubtal üle puusa- ja vaagnaluu,vaid jookseb üle kõhu, siis võibvöö kokkupõrke ajal tungidapehmesse kõhuõõnde ja põhjustadaseal vigastusi,” märkisMadar.Õigesti kinnitatud turvavööon võimalikult keha ligidal, eiole keerdunud ega kortsus.Turvavöö üks haru peab kulgemaüle õla diagonaalis vaagnanining teine üle vaagna jareite ülemise osa risti keha teljega.Õigesti asetatud turvavööleevendab kokkupõrkel löökining suunab koormuse laialirindkerele ja vaagnale, mis onlöögi suhtes kõige vastupidavamadkehapiirkonnad. ÕLTasub teadaKevadel tuleks pidureid jaamortisaatoreid kontrollida• Autot suveks sõidukordaseades peaks rehvide vahetamisekõrval põhjalikult ülevaatama ka sõiduki tehniliseseisundi. Talve järel on erititähtis kontrollida stendilsõiduki amortisaatoreid, sestkülm võib olla neid kahjustanud.Samuti tuleb kasukspidurite kontroll stendil, sesttalvel teele puistatud sooladetõttu võivad pidurisadulad ollakinni roostetanud ja seetõttupidurduse efektiivsus vähenenud.Kasuks tuleb ka veermikulõtkude kontroll spetsiaalsellõtkutestril ja tulede ülevaatus.320 €Tule üle Ferratumisse! UUED SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE,KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELEAutoabi 24 hTel 56 185 701175/65 R14 al 38 €175/70 R14 al 39 €185/65 R14 al 41 €185/65 R15 al 45 €195/65 R15 al 45 €205/55 R16 al 59 €195/70 R15C al 68 €245/70 R16 al 101 €RAVILARavila 51, Tartu, E–R 8–19, L 9–14,P kokkuleppel (tel 56 185 701)Tel 7 447 719, 50 19 739, 53 453 499Saada laenutaotlus numbrile 17100 Laen (kirjutadasõnana) Taotletav laenusumma (35/50/70/100/130/160/190) Tähtaeg (15/30) Eesnimi Perekonnanimi IsikukoodElukoht Pangakonto numberNäideLaen 100 30 Jaan Orav 30201301030 Taeva 50-1,Tallinn 221001517122MärkusJälgi, et saadetav informatsioon oleks täpselt eeltoodudjärjekorras. Elukohaks märgi sissekirjutuse aadress.AUTODEREMHOOLBETOONIwww.sadloy.eeAutode remont ja hooldus – kvaliteet on elu alusEsimene Eestis, suurim Euroopas!Üle 500,000 väikelaenu kliendi 14 riigis.Väljastatavad laenusummad on 35 eurot kuni 280eurot 15 või 30 päevaks.Täpsem info laenusummade kohta toodud kodulehel.Laenutaotlust saab esitada ka internetis.Tutvu laenutingimustega ning vajaduselkonsulteeri asjatundjaga.Info krediidikulukuse määra kohta www.ferratum.eeTel. 6 652 420


20 vaba aeg toimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.ee vaba aeg 21Kallis kodu Soomemaal: ebakindlus!• KODUSED LOODMis saaks olla naise jaoksveel oodatum armastusavalduskui see, et temaarmastatu pole nõus loobumaühistest hetkedestja teeb ettepaneku, et perejärgnegu talle sinna, kuhuteda on parasjagu viinudteenistuskohustused!?Ideaalses elus peaks sellinesõnum soojendama südant,filmides saadab sarnaseid ettepanekuidtavaliselt romantilinemuusika, kaadrid õnnejoovastusesüksteise embusselangevatest pereliikmetest jalõputiitrid “Happy end”.Kui minu abikaasa teatas, ettalle ei sobi enam “jagatud elu”ja seega peaksin mina kooslapsega viivitamatult Soomekolima, ei suutnud ma agaparaku selles näha ei armastusavaldustega ka killukestideaalsest elust.Filmikaadritest jäi asi samutikaugele – taustaks kostisparasjagu Juurika jonn, kesei suutnud vannitoas õhtusehambapesuga hakkama saada.Ka kass Rott suutis täpseltsellele hetkele planeeridaoma krõbuskeid täis toidukausiümberajamise, mida ma siisneljakäpukil koristama sööstsin,ning sealtsamast ka meheettepanekule automaatseltErootikapood on koht, kuhuigaüks ei julgegi hästi sisse astuda.Kas kartuseks on alust jamida põnevat seal müüakse,räägib erootikapoe HotLipsmüüja-konsultant Madli.Millised on tänavusederootikakaupade trendid?Vibraatoritest kuulub esikohtkindlasti Lelole, mida loetaksevibraatorite maailmaFerrariks. See on ergonoomilisedisainiga, kehakontuurearvestav supervibraatornaistele, kes on tülpinud omatavapärasest “voodiabilisest”.Lelot on käepärane kasutada,see ei vaja patareisid, vaid onlaetav vooluvõrgust.Teine koht kuulub WeVibe’ile, mis on ainulaadsedisainiga vibraator. Kui läinudaastal müüs hästi We Vibe2, siis nüüd on saadaval WeVibe 3, mis pakub eelmisestversioonist 40 protsenti rohkemnaudingut. We Vibe 3-lsaab valida kahe juhtimisvõimalusevahel – käsitsi japuldiga –, mis We Vibe 2-lei olnud võimalik. Vibraatoron laetav vooluvõrgust. Sedavibraatorit saab kasutada kaseksimise ajal. We Vibe 3 onuuendusliku disainiga, ühendadesendas G-punkti ja kliitoristimuleerija.Vibraator onvalmistatud meditsiinilisestKas kahel pool elades on võimalik säilitada perekond? Kas mehega kaasa läinuna saame lapsega olla jätkuvalt õnnelikud? Foto: Kristel Vaskoma hinnangu ja vastuse andsin:“Oled sa hulluks läinud?!”Ei mingit õnnejoovastust, eimingeid kallistusi – ligi pugeshoopis ebakindel õud.Mehed sealpoolMa ei julge mõeldagi sellele,kui paljud naised peavadoma pereelu elama jagades. Eitea ma ka seda, kui paljud peavadjust praegu või on pidanudsilikoonist, see on väga painduv,mugav ja pehme pinnaga.Kolmandat kohta hoiavadmitmesugused Fun Factoryvibraatorid. Klientidelemmikuks on Fun FactoryG-punkti vibraatorid, mis onvalmistatud sajaprotsendilisesthügieenilisest silikoonistja millel on kumerdatud otsG-punkti stimuleerimiseks.Need vibraatorid on samutivooluvõrgust laetavad, laadijatuleb juurde osta.lähiminevikus seisma silmitsiettepanekuga minna võõrasseriiki uut kodu rajama. Mulle olitolleks hetkeks selgeks saanudvaid see, et jagatud pereelu polnudvastuvõetav mu abikaasale,mõte elust Soomes aga mulle,ja nii hakkasid meie suhetessetekkima mõrad.Keskmise Eesti töömehe eluSoomes tähendab kokkuvõttespõhiliselt seda, et kuludeMinaei suutnud agaselles nähaei armastusavaldustegaõnne.HotLipsi erootikakaubad teevad elu huvitavamaksMis on viimase aastamüügihitid?Müüduim toode oli ja onkäerauad, eriti menukad onjust karvased. Neid ostetaksekostüümipidude jaoks, sünnipäevadeks,niisama sõbralenalja tegemiseks jne.Samuti ostetakse palju massaažiõlisid,libesteid ja kreemenii naistele kui ka meestele.Eelistatuimad on Viamaxi,Shunga ja Shiatsu kollektsioonistpärit tooted. Tegemiston kvaliteetsete sajaprotsendiliseltorgaanilisekoostisega toodetega.Naiste hulgas on alati popptoode tupelihaste treenimiseksmõeldud kuulikesed.Kuulidele järgnevad mitmesugusedkliitoriliblikad, mis onmõeldud kliitori stimuleerimiseks.Samuti läheb naisteseas hästi müügiks Baci jaHustleri aluspesu, Chilirose’ikorsetid ja kleidid ning LegAvenue ja Cotelli Collectionisukad.Meeste hulgas on endiseltpopid peeniserõngad/mansetidja peenisepumbad.Enim müüdud peeniserõngadon kliitoristimulaatoriga.Saadaval on jänesed, karud,kilpkonnad, delfiinid jne.Peenisepumpadest ostetaksekõige rohkem nn klassikalisivariante. See tähendab, etpumpamine toimub vastavapumba abil, mida hoitaksekäes. On olemas ka mootorigavaakumpumpasid.Kas ja kuidas on klientuurviimase paari aasta jooksulmuutunud?Klientuur on muutunudkindlasti paremuse poole.Kuna meil ei ole üheski poesprivaatstriptiisi võimalust(mis varem Viru HotLipsisoli), siis on ka ära kadunudsellised kliendid, kes mõnikordtavaostjaid hirmutasid.Kindlasti olid üheks probleemikska nappides riietestantsijannad oma kundedega.Nii mõnigi klient jalutas sellistvaatepilti nähes uksestsõnagi lausumata välja. Enamõnneks seda probleemi ei ole.Naisi käib meil isegi rohkemkui mehi. Põhilised asjad, midanaised küsivad ja ostavad,on stimuleerivad kreemid,geelid ja feromoonidega lõhnad.Viimasel aastal on naisedhakanud aina rohkem kondoomeostma erinevalt tugevamastsugupoolest, kes parakuostab kaitsevahendeid ainavähem.Mida ütleksite julgustuseksneile, kes pole kunagi erootikapoeskäinud?Kindlasti külastage meid!Tegelikult see on lausa kohustus.Muidugi võtke kaasaka hea tuju. Meie omalt pooltlubame, et ei hakka kliendilekaupa tutvustades oma tahetpeale suruma. Pigem hoiamediskreetselt tagaplaanile. Kuiaga tekib soov midagi küsida,siis küsige julgelt, sest selleksme siin olemegi. Rumalaidküsimusi ei ole!Tere tulemast HotLipsierootikapoodidesse, kus onalati soodsad hinnad! Oleteoodatud Tallinna kesklinnasuurimasse erootikapoodiKunderi 34 / Laulupeo 11ning Viru HotLipsi Viru 27(vana tuletõrjemaja, VenusClubi all), samuti “peakorterisse”Maardus Vana-Narvamnt 22.kokkuhoiuks elatakse mitmemehega ühes tagasihoidlikuskorteris, kus tavaliselt on sisustusekskülmkapp, pliit ja paarkoikut. Ülejäänud mugavusedtuleb soovi korral ise soetada,või nendeta läbi ajada. Sagelijääb peale see viimane. Töönädalon üldjuhul kuus päeva jaseega puhkepäevi vaid üks. Etnädalavahetuseks koju ja perejuurde saada, tuleb tavaliseltmitu head nädalat rabada, etsee käimine kättevõidetud teenistusseuut auku ei söövitaks.Naised siinpoolKui nüüd uskuda, et neilmeestel on seal lõbus elu, joomapeodja võõrad naised, ninget meie, n-ö omad naised, olemekannatajaks pooleks, sestmeie õlgadel lasub kogu igapäevanevastutus majapidamiseja laste eest, siis ma julgeksinvastu vaielda. Meilgi siin on jusoovi korral täpselt samasugusedvõimalused joomapidudelkäimiseks ja võõraste meestegaringitõmbamiseks. Kuid pealeselle on meil privileege, mismeestel piiri taga puuduvad.Mina sain ju elada omakodus, magada oma voodis jaolla oma asjade keskel. Minulejäi vabadus suhelda jätkuvaltoma sõprade ja sugulastega,saada neilt tuge, kui miskikiskus raskeks, käia sõpradelkülas ja võõrustada neid endajuures.Mind jäid ümbritsema lähedased– inimesed, kes polepelgalt juhututtavad baarist,vaid need, kes on aastategakalliks ja omaks saanud.Minul jätkus võimalus ollaiga päev oma lapse juures,näha tema kasvamist, temaarengut, nautida tema kallistusija jälgida tema pöörast maailmaavastamist. Aga mis olijäänud alles minu abikaasale?Teie Rita Anton-Laugawww.anton-lauga.ee(Järgneb. Vaata eelmist Soome sarja osa “Jagamine!” www.linnaleht.ee.)Viru HotLips on avatud P–Nkella 10–22, R–L kella 10–4 .Kunderi ja Maardu HotLips onavatud E–L kella 10–21.Vaata ka veebilehtewww.hotlips.ee.Neile, kellele Sherlockisurm korda läheb• TELEELUGeniaalse Sherlockisurmasööst sügavikkuleiab selgitusealles tuleval aastal.Kaader filmistBBC minisarja “Sherlock”teine hooaeg lõppes peategelaselavastatud enesetapuga.Miljonid vaatajad,neist osa ka Eestis, jäetiaga aastaks pead murdma,kuidas stsenaristid endsellest müsteeriumilõksustvälja keerutavad.Hiljuti ka ETV-s jooksnudkuuest osast koosnev sariannab vilunud stsenaristideSteven Moffati ja Mark Gatissitahtel vanadele Sir ArthurConan Doyle’i lugudele uue,tänapäevase hingamise. Vaadatespaarisrakendit nooruslikenäitlejate Benedict Cumberbatchija Martin Freemaniesituses, tundub, nagu kümneidvahepealseid piipu pahvivaidvanakesi poleks olnudki.“Sherlocki” stsenaristid onkäinud algmaterjaliga lugupidavaltümber, aga pole samaska oma ülesannet lihtsaks teinud,seda ka peategelase surmapoolelt. Kui Conan Doylejõudis vahepeal Sherlockisttüdineda ja tolle koos ürgvaenlaseMoriartyga Reichenbachikosest alla laskis, piisastal lugejate pealekäimiselejärele andmiseks lihtsalt lastadetektiivil poolteist aastat hiljemvälja ilmuda ja öelda, et oliasja lavastanud.Kose asemel haiglakatusMoodsas sarjas vaatajatelenii lihtsat lahendust ei pakuta.“Reichenbachi joa” episoodison kosk põhimängust väljajäetud, vastasseis Moriartygatoimub 18 meetri kõrguselhaigla katusel. Moriartyteeb Holmesile selgeks, et tollelon oma sõprade Watsoni,Lestrade’i ja mrs HudsoniSUUR KEVADINESOODUSMÜÜKKOGU KAUP1 € ja 2 €Kõik jalanõud 2 €Käekotid 1 € ja 2 €Riided 1 € ja 2 €Mustamäe tee 43, II korrusE–R 10–19, L 10–18, P 11–16NB! Soodustus ei kehti punasega märgitud hindadele!Kampaania kestab 30.03–06.04elu päästmiseks vaid üks tee:tappa end katuselt alla heites.Sherlockil ei jäägi muud üle,kui, pisar põsel, astuda katuseäärele,pidada taksoga kohalekihutanud Watsonile telefoniteel jutlus sellest, kuidas ta onkõiki labaselt alt tõmmanud,ning 1000-naelase Belstaffimantli lehvides sügavikku viskuda.Jahmunud Watson tormabkukkumiskohale ja nendibsõbra pulssi katsudes tollesurma. Kurb ja kuulsusetulõpp. Episood lõpeb surnuaial,kus Watson pomiseb hauakivijuures, et sooviks Sherlockiltimet, et too ei oleks surnud.Eemalt puude vahelt seirablahkuvat Watsonit aga omapeene mantli ülestõstetud kraevahelt surnuks peetud sõber.Kui tegu olnuks kosesurmaga,oleks stsenaristidel lihtne –laipa ei leita, mis viga peategelastsurnust üles äratada. AgaMoffatile ja Gatissile nii odavlahendus ei passinud. Nad jätsidmiljoneile vaatajaile puredaSherlock Holmesi müsteeriumiteväärilise pähkli. Vaatajailon nüüd ligi aasta aega juureldaja vaielda, et lugeda väljatee, kuidas Holmesil õnnestuskindlana näivast surmast kõrvalehiilida.Olete oodatudAVATUD USTE PÄEVADELEKäo Põhikoolis ja Käo Päevakeskuses!Käo Põhikool on MTÜ Inimeselt Inimesele loodud erakool (õppemaksuta).Koolis õpivad hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased Tallinnast jalähivaldadest. Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekavaalusel toimetuleku või hooldusõppe tasemel.Käo Päevakeskuse lastekeskuses pakutakse päevahoidu raske ja sügavapuudega ning liitpuudega 7–18-aastastele lastele, kelle elukoht onrahvastikuregistri andmetel Tallinn (vabade kohtade korral ka teisteomavalitsuste lastele). Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadelkella 8–17.Käo Põhikooli ja Käo Päevakeskuse sidusas koostöös luuakse tingimusedHEV lastele põhihariduse omandamiseks. Õppetegevuse läbiviimiselosalevad Käo Põhikooli õpetajad, Käo Päevakeskuse kasvatajad jarehabilitatsioonimeeskonna terapeudid.Õppimine toimub individuaalse õppekava (IÕK) alusel. Õppetöö onplaneeritud grupi- või individuaalsete tegevustena. Õpe on kohandatudkogu õppekava ulatuses, rakendades tervikõppe tööviisi.16.–18. aprillini kella 9–13Käo 53, TallinnOsalemiseks tuleks registreeruda meiliaadressillagle@kaokeskus.ee või telefonil 6773495www.kaokool.eewww.kaokeskus.eewww.inimeseltinimesele.ee?OsalemistingimusedMeisterdetektiiv Sherlock Holmesist on taas saanud algupäraneviimaste teadus- ja tehnikauudistega kursis olev ja usutavaltmõjuv šikilt riietuv mõttehiiglane. Vanade lugude ainetel on loodudtänapäeva hästi sobituvad peamurdmisülesanded. Foto: ETVPähklipurejate vaevadAruteludes pakutakse teooriaidsellest, et Holmes viskasenda asemel alla Moriartylaiba, millele ta oli / ei olnudpähe tõmmanud enda maski,ja/või oli treppidest alla tormatesend laiba asemele sokutanud.Tehakse kalkulatsioone,kas Sherlock võinuks kukkudesmaanduda möödasõitvasseveokisse ning end seejärelkiiresti sillutisele veeretadaja verega kokku määrida. Küllotsitakse viiteid kogu sarja ulatuses,kahtlustatakse, et laborantMolly, kellelt Sherlockmingit teenet palub, ongi hoopistegelik Moriarty. Samutikõlab arvamusi, et Mollyvarustas Sherlockit rohuga,mis võimaldas tollel kukkumiseüle elada, või anti Watsonileeelmises osas nähtud preparaati,mis tekitab suunatudhallutsinatsioone. Humoorikashüpotees on see, et Sherlockheitis katuselt alla näitlejaCumberbatchi ja lahkus isetagatreppe mööda.Paar võtmekohta siiski on:kukkumise lõpu varjab Watsonieest madal hoone, ümberselle tormamise ajal sõidab tajalust maha ja pildituks üksjalgrattur. Ebaselgeks jääbki,kui kaua Watsonil takistusrajaläbimine aega võtab. Tähelepanelikumadvaatlejad on märkinud,et teadvusetus võis kestakauem, kui muljet taheti jätta,et sel ajal kõik lavastuselemendidkaasosaliste poolt paikajõuti sättida. Igal juhul lebabSherlock vihmast läikivatelkõnniteeplaatidel, aga katuseloleku ajal oli taevas päikseline.Stsenaristid väidavad, et looson ilmselged viited lahenduseleolemas, ometi pole harrastusdetektiividkorralikku, vaatajaintelligentsust mitte solvavatlahendust seni leidnud.Kolmas hooaeg peaks linastumaveidi vähem kui aastapärast, lahendus olevat filmitudjuba kose-osaga koos. Seniksaga on Sherlock ja Watson läinudpuhkama Uus-Meremaale,kus teevad kaasa “Kääbiku”filmis kääbikutena.Igal juhul on saladus hästihoitud. Eks näis, mida “Tühjamaja mõistatuse” jaoks onmeile varutud. On kihlvedudesõlmimise aeg, Sherlockid!Ants Vill1.Oodatud on käsitööesemed, käsitöövahendid ja -materjalid2.Müügipind ühele müüjale on 1 laud mõõtudega 50 x 120 cmOsalustasu müüjatele 4 EUREelregistreerimine: info@kultuur.ee tel. 56901707Korraldajad31. märtsil 2012kell 10–16??Sissepääs tasuta?Too üleliigne teisele ringile!Tallinna Rahvaülikool, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit,MTÜ RahvarõivasTallinnaRahvaülikooliI korruselEstonia pst 5a


22 vaba aeg toimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.eelinnaleht reede, 30. märts 2012reede, 30. märts 2012 linnaleht toimetaja Kristjan Roos kristjan.roos@linnaleht.ee vaba aeg 23Pille Lille Muusikute Fond,Eesti Interpreetide Liit jaEesti Muusika Arenduskeskusesitlevad:31. märtsil 2012kell 13.30-17.15Estonia kontserdisaalisKlassikatähtedeESITLUSKONTSERTH. Lokuta (metsosopran),S. Jegers (kontratenor, Läti),O. Kuusik (tenor), A. Lend(tšello), O. Sinkova (flööt),V. Veldi (saksofon), A. Juurikas(klaver), R. Rannap (klaver),H. Ernits (oboe), S. Kuulmann(viiul), A.-L. Poll (vokaal), trio -A. Leibur (viiul), T. Terasmaa(löökpillid) ja H. Mätlik (kitarr),Artimus Ensemble keelpillitrio,saksofonikvartett SaxEstwww.plmf.eePilet vaid 5 eurotmüügil Piletilevis ja kohapeal!KULLA JA HÕBEDAKOKKUOSTHead hinnad! Raha kohe kätte!Pärnu mnt 8 • Tel 600 7715Kadaka tee 36 • Tel 699 7370Linnalehtesaab lugeda kainternetiswww.linnaleht.ee• LINNALEHT SOOVITABLinnalavakontserdid TallinnMusic WeekilTäna ja homme jätkuval Eesti muusikafestivalil Tallinn Music Week toimuvadkontserdid ka eksperimentaalseteskeskkondades, kus esinejad pakuvadpublikule improvisatsioonilisi elamusi.Tervelt 53 artisti päevased nn linnalava kontserdidon publikule tasuta. Linnalavad asuvadSkype’i kontoris, Nordic Hotel Forumi sviidis,LHV Panga kontoris, Disaini- ja Arhitektuurigaleriisning Miia-Milla-Manda muuseumis.Kontserdid toimuvad ka plaadipoes Biit, kohvikusMust Puudel, Solarise Apollos ja tänavusesfestivalikeskuses Viru keskuses.Reedel astuvad linnalavadel üles näiteks MariKalkun, Malcolm Lincoln, Paabel ja Sibyl Vane,laupäeval võib muu hulgas kuulda tasuta Ans.Andurit, Tenfold Rabbitit, Mimicyt ja Laika Virginit.Tänavusel järjekorras juba neljandal Tallinnamuusikanädalal astub üles 183 bändi ja artisti13 riigist. Esitlusfestivali ja muusikatööstusekonverentsi korraldajate eesmärk on näidatapublikule põnevamat ja aktuaalsemat Eestimuusikat, tutvustada tugevamaid artiste rahvusvaheliselemuusikatööstusele ja muusikapressilening aidata kohalikel muusikaettevõtjatelvälisturgudele murda.Vaata lähemalt www.tallinnmusicweek.ee.TeaterEndlas draama nüüdisaja Rootsist• Täna kell 19 esietendub Endla teatri suuressaalis rootsi näitekirjaniku Maria Blomi draama“Sinikad”, mille on lavastanud Enn Keerd. “Sinikate”tegevus toimub tänapäeva Rootsis, aga võikssama hästi aset leida ka Eestis. Näidend räägibühiskondlikust ja sotsiaalsest survest olla kõigestäiuslik – kuulekas kodanik, ideaalne abikaasa jalapsevanem. “Lavastuses küsitakse, kas me elameoma elu ehk liiga keeruliseks, sest me ei oska tehasisekaemust, endaga kokku leppida, mis meiejaoks tegelikult on kõige tähtsam,” rääkis lavastajaEnn Keerd. Pildil Sepo Seeman (Ola), Piret Laurimaa(Anki) ja Jaan Rekkor (Krille).KontsertBachi esiettekanded Eestis• Palmipuudepüha kontserdil Tallinnas Jaanikirikus 1. aprillil kell 19 esitavad Johann SebastianBachi teoseid barokiaegsetel pillidel musitseerivCorelli barokkorkester ja hiljuti Eesti aasta kooriks2011 nimetatud kammerkoor Collegium Musicale.Eestis jõuavad esimest korda publiku etteBachi kantaat “Ach Herr, mich armen Sünder” (“OhIssand, mina vaene patune”) ja uhkeimad osadjust palmipuudepühaks kirjutatud kantaadist“Himmelskönig, sei willkommen!” (“Ole tervitatud,Taevane Kuningas!”).Foto Andres AdamsonFoto: forumcinemas.eeLaupäeval kell 16 esineb Nordic Hotel Forumi kuuenda korruse sviidis toimuval tasutalinnalava kontserdil minimalistlike ja meelevaldsete lühivormidega tuntuks saanudOrelipoiss. Foto: Mati Hiis / ÕhtulehtFilmSimmi uus film räägib linnakeskkonnast• Täna esilinastub Peeter Simmi film “Üksik saar”,mis on lüürilis-groteskne mosaiikportree üksildasestlinnakeskkonnast, kus inimesed elutsevad kuiisoleeritud saared, mis kaugemalt vaadates moodustavadsuure arhipelaagi. 72 tunni jooksul põimuvadvõhivõõraste ja vanade sõprade saatusedning kangelased tõugatakse olukordadesse, kuhukeegi vabatahtlikult ei satuks.Filmis teevad kaasa Lembit ja Juhan Ulfsak, LennaKuurmaa, Gert Raudsep, Boris Polunin, Igor Sigov,Olga Votšits ja Svetlana Zelenkovskaja.TeleLindpere mängib Kanal 12-s• Kanal 12 hakkab laupäevastedastama Eesti jalgpalliässaJoel Lindpere mänge USAjalgpalli kõrgliigas. Lindpereon New York Red Bullsi meeskonnaspoolkaitsjana mänginudjuba 2010. aastast ningsamal aastal nimetati ta kaoma tiimi kõige väärtuslikumaksmängijaks. OtseülekanneNew York Red Bullsi kohtumisestMontreal Impactigaalgab Kanal 12-s laupäeval kell23.05. Kanal 12 näitabsel aastal kõiki New York RedBullsi mänge.Foto: Tairo Lutter / Õhtuleht Foto: Teet Malsroos / ÕhtulehtEkstreemsportEkstreemspordi tipudtaas Tallinnas• Laupäeval ja pühapäevalRocca al Mare suurhallis toimuvalrula- ja BMX-võistluselSimple Session on tänavu ligi200 võistleja seas esindatudpaarkümmend kohalikkusõitjat ja Baltimaade paremik.Nimekamate võistlejate seasnaasevad BMX-il võistlustulleeelmise aasta kuld ja hõbeDrew Bezanson (Kanada) jaBrett “Maddog” Banasiewicz(USA), samuti rula eelmiseaasta tipud Axel Cruysberghs(Belgia) ja Nassim Guammaz(Holland) ning Prantsuserulalegend, 2005. aastaSimple Sessioni võitja BastienSalabanzi. Võistluse ajakavaja uudised leiab koduleheltwww.session.ee.Ekside hullud tembudMinu kolumni lugejad on kindlasti mu jälitajasteksi tegemistest kuulnud. Teate küll seda tüüpi,kes mind kord välja kutsus, aga kui ma ta kõnedeleja sõnumitele enam ei vastanud, asus mind meeleheitlikultjälitama.Nüüd aga selgub, et ta pole sugugi kõige hullem tegelane,kellega mul ühine ajalugu on. Minu seni väga mõistlikeks, kellega ikka aeg-ajalt kohvitanud oleme, sattus mullehiljutisel tööreisil hotellikoridoris vastu. Eesti on väike jasellised kohtumised ei oleks midagi erilist, aga too tüüp onjuba pikemat aega oma naise ja lastega Norras elanud.Pärast õhtusööki aga selgus tegelik põhjus, miks tüüp,kes sootuks kalatoodete tehnoloogia ja ekspordiga tegeleb,minuga samale töökonverentsile sattus. “Tead, ma mõtlensinu peale iga päev. Ma arvan, et tegelikult oleme ikkagiteineteise jaoks loodud. Kui tahad, tulen kohe Eestisse sinujuurde elama. Ma kohe teadsin, et pean su üles otsima, kuikuulsin, et sa abielluma hakkad!”Täpsustuseks nii palju, et abielluma hakkab hoopis musamanimeline klassiõde. Algul mõtlesin, et ta teeb nalja,aga kui ta mulle oma viimase viie aasta jooksul lehest väljalõigatud või feissarist prinditud piltidega albumit näitas,valisin juba laua all telefonis 112 jaMa ei tahamõeldagi,mis trikke tategema pidi.olin valmis rohelist nuppu vajutama.Tõepoolest, ülikooliaegse kallimaülesotsimine ja talle silmapilkseltabieluettepaneku tegemine eiole hea mõte, ükskõik kui kohutavteie praegune suhe ka ei ole. Ülejäänudnädalavahetuse surusin end oma bossile külje alla,et ainult eksiga kahekesi jäämist vältida. Ma ei taha mõeldagi,mis trikke ta tegema pidi, et minu kohta kogu sedainfot teada saada…Mu sõbrants hakkab aga sarnaseks psühhiaatriahaiglajuhtumiks muutuma. Ta räägib mulle pidevalt, kuidastema Austraalias elav eks on ta üks ning ainus elu armastus.Oleme sõbrantsidega ta läpparis lennufirmade kodukadära blokkinud, et ta pärastpaari veiniklaasi kogematasamasuguseks nuhtluseksei muutuks.Ahjaa, kuulsin, et “Ärapanija”onud tahtnudminu pildi asemel siinhoopis lehe omanikupilti näha. Njaa, sedaarutati toimetusesmõnda aega, agaomaniku sekretärpani kogematatoru hargile, kuikuulis, et peaboma soliidset bossistiletto’des, kitsaspitstopis ja läikivatehuultega poseerimaveenma. Mõte muiduhea, pange edasi, poisid!dilaila@linnaleht.eeBizarroTiigerAardla Kaubandus OÜRopkamõisa 10, Tartu(Dentese hoov)Villane vaibalõng 7 €/kgVillane lõng 15 €/kgLõim ja heegelniit 10 €/kgAkrüüllõng 9 €/kgVärviline peenvillane japuuvillane efektlõng 25 €/kgValge peenvillane lõng 30 €/kgE–R 10–16, L 10–14tel 520 7727www.aardlakaubandus.eehooaja peatoetajaR 6. aprill kell 19Jaani kirikStabat MaterCollegium musiCaleKoormeister endrik ÜksväravHoRtus musiCusDirigent anDRes mustonenVivaldiVictoriaKaumannwww.concert.ee© Bulls© Bulls


“Hamlet Anderson” on lugu inimestest, kes tahavad täiel rinnal omaelu elada. Foto: EndlaEndla külastab “HamletAndersoniga” TartutSügisel tähistas kutselineEndla teater 100 aasta juubelitAndres Noormetsaautorilavastusega “HamletAnderson”. Esmaspäevalmängitakse sedatükki esimest korda väljaspoolkoduteatrit, TartusVanemuise suures majas.William Shakespeare’i“Hamleti” ainetel kirjutatudlugu räägib inimestest meieümber. Ja sellest, kuidas suuredlood, olgu siis muinasjuttude,ajaloosündmuste, ajaleheartiklitevõi tragöödiatekujul, paratamatult meie elu jaarvamusi mõjutavad. Kas inimeselsaab üldse olla oma isiklikkulugu? Kui sinu nimi juhtubolema Hamlet Anderson,siis on sinu saatus justkui jubaette määratud? Või kas ikkaon?“Hamlet Anderson” on luguinimestest, kes tahavad täielrinnal oma elu elada ja ise omateed käia, olla vabad ja sõltumatudmaailmas, mis on ülesehitatud kordumisele, vastandumisele,konkurentsile ja looduslikulevalikule.Mängivad Ago Anderson,Piret Laurimaa, Kadri Noormets,Sepo Seeman, IndrekTaalmaa, Lauri Kink ja StenKarpov. llKes on Vanemuise biitlid?• 1 KÜSIMUS• Vanemuise biitlid on tegelased.Nad elavad legendidenateatraliseerunud maailmas,kus kõik on üles ehitatud vaatemängulisusele.Aga nad otsivadharmooniat. Nagu meilgipraegu. Show käib pidevalt, katavalise inimese elus peavadpidevalt olema suured sündmused,konfliktid, areng jm,elu peab olema nagu filmis.Selle asemel et natuke hingetõmmata ja järele mõelda.Ivar Põllu,“Vanemuise biitlite” autor-lavastaja• Täna kell 19 esietendub IvarPõllu “Vanemuise biitlid”, misräägib teatriuuendusest nõukogudeTartus. Lavastus onkolmas osa triloogiast “Armastus,teater, hullus ja surm”, mison fiktsioon eelmise sajandiTartu kultuuri- ja teatriajaloost.Esimene osa “Endspiel”jõudis lavale 2008. aastal jateine osa “Ird, K.” 2010. aastal.Maarja Jakobson jaNero Urke Tartu Uue teatri uuestükis “Vanemuise biitlid”.Foto: Gabriela LiivamägiWAF-i tantsukool annab juubelikontserdi• Kümnendat sünnipäevatähistav tantsukool WAFDance annab homme kell 18Endla teatris suure juubelikontserdi,kus lavale on oodatasadat endist ja praegusttantsijat, õpetajat ja külalisesinejat.Kolmevaatuselise etenduseesimeses osas esitatakse20 parimat tantsu, teises osasfragmente tantsuetendustestning kolmandas osas eriprojekt“Vampiiride tants”.Lisaks WAF Dance’i tantsijateleon laval WAF-i koorja solistid Nele-Liis Vaiksoo(pildil), Kaire Vilgats jpt. Juubelikontserdimuusikalisedjuhid on Susan Lilleväli, BertPringi ja Maiken ning koreograafMarko Sassjan. LLFoto: Teet Malsroos / ÕhtulehtPopkriitika trendiloojatuleb Prima Vistale• Mai algul Tartus toimuva kirjandusfestivaliPrima Vista eelprogrammi on lisandunudmõjukas popkultuuri käsitleja Simon Reynolds.Los Angeleses elava muusikakriitiku avarashuviväljas on olnud punk ja post-punk, reivikultuurja elektrooniline tantsumuusika, indieja hiphop, samuti post-rock (tema oligi terminilooja) ja nn hüpnagoogiline pop. Reynoldsiarvustused on tublisti kaasa aidanud ka Eestistpärit artisti Maria Minerva edule. Tema tuntuimaksja mõjukaimaks internetikanaliks onBlissblog (http://blissout.blogspot.com/), kuidta peab blogisid ka iga oma raamatu kohta.Simon Reynolds esineb kirjandusfestivalieelprogrammis 7. mail kell 16 Tartu ülikoolikonverentsisaalis loenguga ruumi, identiteedi,muusika ja kirjasõna teemal. Prima Vista kohtaleiab rohkem infot kodulehelt http://kirjandusfestival.tartu.ee/.LLFirstjob.ee esitleb:IV noorte tööturukonverents“Piire ületades!”11. aprillil Tartus Dorpati KonverentsikeskusesKonverentsile saab registreeruda 4. aprilliniTäpsem info: www.firstjob.ee/konverentsTule konverentsile, leia enda jaoks õige suund jaõpi oma valikuid täpsemalt tundma!Konverentsi toetab Euroopa SotsiaalfondTule ja õpi väikelaevajuhiks!Põhjalik koolitus • Praktiline meresõiduõpeRahvusvaheline juhtimistunnistusJärgmine koolitus toimub Tallinnas27. märtsist 15. mainiargipäeviti 2 korda nädalas.Põhjalike teadmistega turvaliselt merele!Veel võimalik liituda!OÜ Groovrider. Telefon 50 43 130, info@paadiluba.ee, www.paadiluba.ee

More magazines by this user
Similar magazines