LS 2012/13 Rozvrh Specializace v pedagogice - SPPG rozdílové ...

userweb.pedf.cuni.cz
  • No tags were found...

LS 2012/13 Rozvrh Specializace v pedagogice - SPPG rozdílové ...

Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzieRys. 1. Naturalne zagrożenie jako zależność zjawisk przyrodniczych i gospodarczegoużytkowania dolin rzecznychW wielu przypadkach działalność człowieka spowodowała poważneprzekształcenia naturalnego cyklu hydrologicznego. Niewłaściwa gospodarkawodna, budowa dużych systemów odwadniających i obwałowań rzek, utwardzaniepowierzchni gruntu (ulice, place itd.) zmniejszyły naturalną pojemność retencyjnąw dorzeczach. Przez to zwiększyła się intensywność i częstość powodzi [Powódź…1998] oraz zagrożenia wynikające z braku wody. Budowa zbiorników wodnych,regulacja rzek itp. ograniczyły zalewy niezbędne do zachowania naturalnegocharakteru wielu dolin rzecznych [ŻBIKOWSKI i ŻELAZO 1993]. Spowodowało toniekorzystne przekształcenia ekosystemów bezpośrednio zależnych od wody.Z drugiej jednak strony, w wyniku ludzkiej działalności gospodarczej, powstały teżcenne obiekty techniczno-przyrodnicze (np. niektóre stawy rybne, otwarteprzestrzenie łąkowe). Ich zachowanie wymaga ochrony zarówno przed nadmiarem,jak i niedostatkiem wód.PowodzieZgodnie z definicją podaną w Dyrektywie Unii Europejskiej, „powódź” oznaczaczasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą[Dyrektywa… 2005]. Definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez rzeki, potokigórskie, okresowe cieki wodne oraz powodzie sztormowe na obszarach wybrzeża,natomiast może nie uwzględniać powodzi wywołanych przez systemykanalizacyjne, lokalne utrzymywanie się wód deszczowych na powierzchni terenuitp.59


LS 2012/13 Rozvrh Specializace v pedagogice - SPPG rozdílové studium 2. ročník studiaNerozvrhovaná výuka, E-LEARNING (společná pro všechny specializace); podrobnosti sdělí vyučující či sekretariát Katedry speciální pedagogiky PedF UK v Prazeměřítko hodinové dotace nerozvrhované výuky: 5 vyuč. hodin 5 vyuč. hodinE-LEARNING Inkluzivní vzdělávání (e-learningový kurz pro učitele) Inkluzivní vzdělávání (e-learningový kurz pro učitele)dr. Mlčkovádr. Mlčkovávypracovala: Skálová


LS 2012/13 Rozvrh Specializace v pedagogice - SPPG rozdílové studium 2. ročník studiaNerozvrhovaná výuka, ETO; bude odučeno individuálně (po dohodě studenta s doc. Šotolovou)měřítko hodinové dotace nerozvrhované výuky: 5 vyuč. hodin 5 vyuč. hodinETOPEDIE Klinický seminář Klinický seminářdoc. Šotolovádr. MottlováKlinický seminářdoc. ŠotolováKlinický seminářdr. Mottlovávypracovala: Skálová

More magazines by this user
Similar magazines