12.07.2015 Views

Vub letak banke - VÚB banka

Vub letak banke - VÚB banka

Vub letak banke - VÚB banka

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 dôvodov, preco je dobré byt s nami1. Prinášame vám inovatívne produktyOd roku 2002 sme začali s rozsiahlou reštrukturalizáciou a modernizáciou. Odvtedy sme spomedzi všetkých slovenských bánk zaznamenalinajväčší progres. Zo zaznávanej štátnej banky sme sa aj vďaka vám vypracovali na moderný a rešpektovaný finančný dom. Prinieslisme na trh viacero nových produktov, ktoré sa neskôr stali štandardom slovenského bankového trhu.2. Naše bankové produkty oceňujú aj odborníciV súťaži Zlatá minca, v ktorej desiatky odborníkov hodnotia finančné produkty, sme už tretí rok najúspešnejšou bankou. V roku 2009sme z deviatich kategórií bankových produktov zvíťazili v piatich, v troch sme skončili druhí a v jednej tretí. Ako jediná <strong>banka</strong> sme takzvíťazili vo viac ako dvoch kategóriách.3. Najviac Slovákov má hypotéku od násSprístupnili sme hypotéky pre každého z vás. Vo všetkých regiónoch Slovenska sme ako prví vybudovali špecializované hypotekárnecentrá. Proces poskytovania hypotéky ťažko nájdete v iných bankách prepracovaný lepšie ako u nás. Zlepšenia, ktoré sme zaviedli prenašich klientov, nasledovali aj ostatné banky.


4. Máte istotu silného finančného domuV rámci skupiny VÚB dnes poskytujeme nielen bežné bankové služby, ale aj podielové fondy (VÚB Asset Management), starobné dôchodkovésporenie (VÚB Generali DSS), splátkový predaj (Quatro, Triangel), lízing (VÚB leasing) či faktoring (VÚB Factoring). Vy tak máteistotu, že patríte do silnej skupiny, ktorá je schopná komplexne pokryť všetky vaše finančné potreby.5. Našu efektivitu vnímateSme najefektívnejšou bankou na Slovensku. Naše vnútorné procesy sú nastavené takým spôsobom, aby sme vám vedeli poskytnúť komfortnéslužby za dobré ceny.6. Sme úspešní vďaka vámPodnikáme obozretne a konzervatívne. No aj v takomto nastavení dokážeme pravidelne dosahovať výborné ekonomické výsledky,posilňovať svoju pozíciu a ponúknuť lepšie produkty.7. Učíme vás orientovať sa v bankových produktochPravidelne vydávame vzdelávacie brožúry a poskytujeme poradenstvo na našich webových stránkach. Naším cieľom nie je len predávať,ale najmä poskytnúť praktické informácie a poukázať na plusy aj mínusy jednotlivých produktov.8. Sme zodpovedníAko vôbec prvá firma na Slovensku sme v roku 2008 vydali výročnú správu o zodpovednom podnikaní podľa štandardov Global ReportingInitiative. Za presadzovanie princípov zodpovedného podnikania sme opakovane získali ocenenie Via Bona.9. Myslíme na ostatnýchV rámci Nadácie VÚB systematicky a dlhodobo podporujeme viaceré významné filantropické a charitatívne projekty. Zameriavame sahlavne na záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska, podporu umenia a vzdelávania a pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva.10. Ste v najlepšej spoločnostiV roku 2009 sme sa stali bankou roka podľa časopisu Trend, najlepšou bankou na Slovensku podľa časopisu The Banker a rovnakéocenenie sme získali aj od časopisu Euromoney.


O násViac ako 1,2 milióna klientov a približne 20 % trhový podiel z nás v súčasnosti robia druhú najväčšiu banku na Slovensku. VÚB <strong>banka</strong>vznikla 1. 1. 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej.V roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB <strong>banke</strong> významná talianska banková skupina IntesaBci (dnes Intesa Sanpaolo).VÚB <strong>banka</strong> pôsobí v Slovenskej republike a v Českej republike. U nás má 209 pobočiek a 11 hypotekárnych centier.


O skupine Intesa SanpaoloTalianska banková skupina Intesa Sanpaolo je väčšinovým vlastníkom VÚB banky. Intesa Sanpaolo je jednou z vedúcich bankových skupínv eurozóne s trhovou kapitalizáciou 39,5 mld. eur. Podľa bilančnej sumy a objemu vlastného kapitálu je Intesa Sanpaolo najväčšou bankouv Taliansku a šiestou najväčšou bankovou skupinou v Európe. Na svete patrí do prvej desiatky najväčších bánk. Popri svojej materskejkrajine pôsobí vo viac ako 40 štátoch sveta. Teritoriálne sa zameriava na strednú a východnú Európu a krajiny Stredozemného mora.


Nadácia VÚB a projekty podporyZodpovednosť patrí k jednej zo základných hodnôt VÚB banky. Vieme, že mať dobré výsledky v bankovníctve nestačí, dôležitý je aj spôsob,ako ich dosahujeme. A pritom sa snažíme nezabúdať ani na ostatných. V rámci Nadácie VÚB, ktorú sme založili pred šiestimi rokmi,každoročne podporujeme množstvo filantropických projektov. V roku 2009 sme podporili 135 projektov v sume viac ako 900 000 eur.Medzi naše najúspešnejšie projekty patria Poklady môjho srdca a Dobrý anjel.CharitaPomáhame znevýhodneným skupinám zlepšiť kvalitu ich života, najmä postihnutým,ťažko chorým a deťom z náhradných rodín.VzdelávaniePodporujeme európsky rozmer vzdelávania, predovšetkým v oblasti vysokoškolskéhovzdelávania so zameraním na ekonómiu, finančníctvo a IT.UmenieAngažujeme sa pri záchrane kultúrneho dedičstva. Venujeme sa aj súčasnémuslovenskému umeniu a mladým talentom v odbore maľba a fotografia.


Získajte kvalitu, ktorá vyhrávaV roku 2009 sme sa stali najoceňovanejšou slovenskou bankou.Za banku roka nás označil nielen ekonomický časopis Trend, ale aj prestížne zahraničné magazíny The Banker a Euromoney.„Ocenenia, ktoré sme tento rok získali, nás utvrdzujú v tom, že sme na dobrej ceste k zvyšovaniu spokojnostia lojality našich klientov a tak aj k naplneniu našej vízie, aby nás klienti vnímali ako najlepšiu banku na Slovensku.“Ignacio Jaquototgenerálny riaditeľV roku 2009 sme získali:Euromoney Awards for ExcellenceBanka roka 2009 od TrenduBank of the year in Slovakia od The Banker


Máme pre vás najocenovanejsie produktyVÚB BANKA SA OPAKOVANE STALA NAJÚSPEŠNEJŠOU BANKOVOU INŠTITÚCIOU V SÚŤAŽI FINANČNÝCHPRODUKTOV ZLATÁ MINCA.Ocenené produkty:Flexiúčet extra, Flexibiznis účet, Maestro DOBRÝ ANJEL, Profiúvery, Garantovaný vklad, Internet banking, Flexipôžička, Flexihypotéka,MasterCard original+.1. miesto:Bankové účtyPodnikateľské účtyPodnikateľské úveryInvestičné bankovníctvoDebetné karty2. miesto:Elektronické bankovníctvoSpotrebiteľské úveryZmiešané fondyLízing pre podnikateľovÚvery na bývanie3. miesto:Financovanie kúpymotorových vozidielEurové dlhopisové fondyKreditné kartyZmiešané fondyOcenené boli aj produkty dcérskych spoločností:VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond a VÚB AM Konzervatívne portfólio, Zelený program, Optimallízing, Quatro nákup na splátky.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!