Kruszywa Lafarge dla kolei - ulotka

lafarge.pl
  • No tags were found...

Kruszywa Lafarge dla kolei - ulotka

KRUSZYWAKruszywa Lafargedla koleiWłaściwy tor rozwoju dlainfrastruktury kolejowej


OFERTA DLA KOLEJNICTWALafarge Kruszywa należy do Grupy Lafarge – światowegolidera w produkcji materiałów budowlanych.Oferta firmy obejmuje kruszywa: bazaltowe, melafirowe, granodiorytowe,dolomitowe, wapienne, z piaskowca i z żużla, a także żwiry i piaski orazmączkę wapienną.Produkty Lafarge znajdują zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie,przy wytwarzaniu betonu i prefabrykatów oraz w szeroko rozumianymprzemyśle, a ich produkcja odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwai poszanowania środowiska naturalnego.Wszystkie produkty Lafarge Kruszywa charakteryzują się wysokąjakością oraz stabilnymi parametrami technicznymi. W ramach stałejwewnętrznej kontroli produkcji we wszystkich zakładach Lafargew roku 2004 wprowadzony został system Zakładowej Kontroli Produkcji,którego celem jest pełne monitorowanie procesu produkcyjnegona poszczególnych etapach.Wykonane badania wstępne typu oraz wdrożony i certyfikowany przezjednostkę notyfikowaną system ZKP, upoważniają nas do oznakowaniawyrobów budowlanych oznakowaniem CE w systemie oceny zgodności2+ dla kruszyw wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.Linia kolejowa 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska


OFERTA DLA KOLEJNICTWAFirma Lafarge Kruszywa jest producentem kruszyw na potrzeby budownictwakolejowego i tramwajowego.Do branży kolejowej firma kieruje następujący asortyment:• tłuczeń 31,5 – 50 mm• kliniec 4 – 31,5 mm• mieszanka (niesort) 0 – 31,5 mmprodukowane ze skały granodiorytowej, melafirowej, bazaltowej• mieszanki żwirowe 0 – 16 mm, 0 – 20 mm, 0 – 32 mmOferta:Tłuczeń melafirowy 31,5 – 50 mm – posiada świadectwodopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzeniaruchu pociągów, wydane przez Głównego InspektoraKolejnictwa nr B/2000/0243 i jest zgodny z PN – EN 31450 i Witwo ILK3b-5100/10/07.Parametry:• odporność na ścieralność – Mde – 2,59% – klasa I• mrozoodporność – 0,23% F


OFERTA DLA KOLEJNICTWAZakłady Lafarge KruszywaKOSZALINOSTROWITEOLSZTYNSZCZECINMOWAPKUJAWYBYDGOSZCZRUDNOBugPLANTAWARSZAWAOdraLUBLINDOROHUSKSULIKÓWKIELCERADKOWICEHRUBIESZÓWKRAKÓWRZESZÓWKOPALNIEKOSD. RUDAWAŻWIROWNIEZAKŁADY PRZERÓBCZEPRZEŁADOWNIEZAKŁAD PRODUKCJI MĄCZKI WAPIENNEJKontakt telefonicznydo przedstawiciela handlowego0519 537 027Jakub RabschMateriały do budowy dróg kolejowychObiekty referencyjnelokalizacjaZamośćPoznańLegnicaSkokowaWarszawaWarszawaOpoleOpoleobiektodcinek drogi kolejowej Linii Hutniczej SzerokotorowejHrubieszówulica Winogrady w Poznaniu – torowisko tramwajowemagistrala E30 – stacja PKPmagistrala E59 – stacja PKPlinia kolejowa nr 509 – Warszawa Główna Towarowa – WarszawaGdańskalinia kolejowa E65 – Warszawa – Gdynia – odcinek Nasielsk– Modlinprzebudowa szlaku Opole Wschód – Czarnowąsy na liniikolejowej CE30modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30 na odcinku Opole– Wrocław – Legnica, szlak Środa Śląska – MalczyceWarszawastacja Warszawa JelonkiLAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O.ul. Iłżecka 24F02-135 Warszawatel.: 022 324 60 00, fax: 022 324 60 05www.lafarge.pl

More magazines by this user
Similar magazines