oprava a obnova staveb - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz
  • No tags were found...

oprava a obnova staveb - Časopis stavebnictví

2009MK ČR E 1701410/09Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběČeský svaz stavebních inženýrůSvaz podnikatelů stavebnictví v ČRčasopisČasopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneursopravaa obnova stavebdva roky dálničního tunelu Sitinakauza soudního znalce:havárie podhledu v ZŠ v Litovliwww.casopisstavebnictvi.cz


editorialVážení čtenáři,Svaz podnikatelů ve stavebnictvív ČR zveřejnil na konci zářívýsledky vývoje stavebníhoprůmyslu v první polovině roku2009 a hlavně připojil tři prognózyekonomického vývoje tohotoodvětví. Prognózy jsou označenéjako Optimisticko-realistická, Restriktivnía Katastrofická. Kroměrůstu HDP v nich zásadní rolihraje ochota státu investovat dodopravní a bytové infrastruktury.Nejbližší roky samozřejměbudou ve znamení kolize přijetí„udržitelného“ rozpočtu s „udržitelnými“státními investicemi,přičemž bude záviset na tom,jaká politická reprezentace budev příštím roce sestavovat vládu.Na druhou stranu jsou k dispozicifinance v rámci programu Zelenáúsporám a „nově“ v rámci programuNový panel. Čerpání těchtopeněz zatím zůstává daleko zaočekáváním přes veškeré změkčovacízměny těchto dotačníchakcí. Občas prostě není lehképeníze ušetřit, ale ani utratit.Krátké historické intermezzo – citaceze Zakládací listiny Novéhoměsta pražského vydané KarlemIV.: Chceme a nařizujeme, abyvšichni i každý zvláště, kteří budouchtít v tomto městě sídliti,do měsíce po tom, co jim bylopřiděleno městiště a podíl půdynebo dílec, začali budovati a stavětitak důkladně, aby mohli odosmnácti měsíců od doby tohopřidělení v řečených staveníchbydliti a zdržovati se. O těch, kdoby toho nedbali, ustanovujeme,aby byli trestáni rozhodčím trestemnašeho soudu.České království se v poloviněčtrnáctého století sice zdalekanenacházelo v hospodářské recesi,ale tento císařský příspěvekukazuje, že s dostatkem a nedostatkemfinančních prostředkůpřímo souvisí dostatek a nedostatekpolitické vůle k jejich (ne)využití.Sestoupím z obecné roviny úvahpřímo na stránky říjnového číslaa musím s potěšením konstatovat,že se pomalu ale jistě rozbíháautorská spolupráce se členySlovenské komory stavebníchinženýrů. Články, samozřejměve slovenštině, popisují jednuz největších dopravních stavebna Slovensku za posledních desetlet – bratislavský tunel Sitina, respektiveprojekt opravy a obnovyhistorických budov Univerzitníknihovny, situované rovněž veslovenské metropoli. Vzhledemk iniciativě slovenských kolegůočekávám jejich pravidelnouúčast při vytváření obsahu časopisuStavebnictví.Do časopisu se rovněž vracírubrika Kauza soudního znalce.Autor v ní popisuje mediálněpopulární havárii podhledu v základníškole v Litovli a docházíke klasickému závěru, totiž žehavárii skoro vždy zapříčiní souběhokolností, z nichž některéovlivnit lze a některé ne. Nicménějá bych rád oslovil soudní znalcev oblasti stavebnictví, aby sepokusili ovlivnit četnost článkův rubrice Kauza soudního znalcea nabídli nám své příspěvky kezveřejnění – chyby některýchz nás znamenají kvalitu ostatních.Pokud o nich ovšem víme.Hodně štěstí přejeJan Táborskýšéfredaktortaborsky@casopisstavebnictvi.czinzercePodzim je tadyFrontrockMAX ENOVÁ fasádnídeska z kamenné vlny• Nejlepší tepelněizolační vlastnosti• Dvouvrstvá deska nové generaces vyztuženou horní vrstvou• Zachovaná prodyšnost stěn• Ideální pro nízkoenergetické stavby• AKCE: hmoždinky ZDARMA(do 31. 10. 09)Využijte speciálních dotovaných cen,volejte přímo obchodnímu zástupci!Kontakt na obchodního zástupce naleznetena www.rockwool.cz, více informacízískáte také na zelené lince 800 161 161.ENERGY SAVINGstavebnictví 10/09 3


obsah10/09 říjen10–1420093 editorialčasopisstavebnictví4 obsah5 aktualitystavba roku8 Stavba roku 2009 – velké finále10 Banka s puncem devatenáctého stoletíspeciálModerní banka z devatenáctého stoletíHistorická budova České spořitelny v pražské Rytířské ulici byla v minulostii muzeem revolučního hnutí Klementa Gottwalda. Rekonstrukceukončená v roce 2008 jí dodala zpět punc bankovního domu.realizace16 Diaľničný tunel Sitina v Bratislavepo dvoch rokoch prevádzkytéma: oprava a obnova staveb22 Péče o klášterní areál v EmauzíchIng. Martin Maršík30 Obnova a revitalizácia historických budovUniverzitnej knižnice v Bratislavedoc. akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna,doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ph.D.37 Vysušování zdiva vzduchovými systémy:sanace obvodových zdí a obnova fasádIng. Michael Balík, CSc.44 Závěsné konzolové lešení v centru PrahyJan Strakoš46 Stavební ruch a památková péče nakonci prvního desetiletí nového stoletíIng. Václav JandáčekZelená úsporám a projektanti IVZateplování historických a památkově chráněných staveb je jedním z nejsložitějšíchprojektantských úkolů v programu Zelená úsporám. Napříkladfunkcionalisté se na energetické potřeby budov příliš neohlíželi.62–65systémy48 Modelování postupu výstavby a fázepřípravy a řízení realizace stavebkauza soudního znalce54 Havárie podhledu v učebnězákladní školy v Litovli58 svět stavbařů62 infoservis65 firemní blok66 v příštím čísleHavárie podhledu se šťastným koncemSouběh příliš mnoha negativních okolností stojí za mediálně známýmpřípadem havárie podhledů v základní škole v Litovli. Nicméně hlavnímipříčinami této havárie bylo počasí a úspory na nesprávném místě.4stavebnictví 10/09Co se nevešlo:Kompletní statistické a prognostické analýzy SPS v ČRnajdete na www.casopisstavebnictvi.czfoto na titulní straně: budova České spořitelny v Rytířské ulici,Tomáš Malý


aktualityMezinárodní ocenění pro stanici metra StřížkovEvropská asociace ocelovýchkonstrukcí (ECCS) oceňuje každédva roky významné stavbyz oblasti ocelových konstrukcív rámci jednotlivých členskýchzemí. V letošním roce vybralamezinárodní porota soutěžeSteel Design Awards mezi devatenáctvítězných staveb i jednuz České republiky, kteroudo soutěže nominovala Českáasociace ocelových konstrukcí.Konkrétně to byla stavba stanicemetra Střížkov v Praze, jejímžinvestorem byl Dopravní podnikhlavního města Prahy, architektemIng. arch. Patrik Kotas,generálním projektantem MetroprojektPraha a.s. a projektantemocelové konstrukce Excon, a.s.Ocelovou konstrukci vyrobilyspolečnosti Metrostav a.s.–divize 7 (generální dodavatel), ExconSteel, a.s. a Vítkovice PowerEngineering, a.s.Slavnostní ceremoniál, který jepovažován za největší událostinzercev oboru ocelových konstrukcí,proběhl 17. září ve španělskéBarceloně. Střížkov se objevilve společnosti takových stavebjako je například Koncertní halav Kodani, Evropský soudní dvůrv Luxemburgu, Terminál 2E naletišti Charlese de Gaulla v Paříži,stadion Letzigrund v Curychu, Centrálníkurt ve Wimbledonu neboSwedbank stadion v Malmö.Hlavním posláním soutěže jezviditelnění a celková propagacestaveb z oceli a oceněnéprojekty jsou posuzovány podlejejich přínosu pro obor ocelovýchkonstrukcí, tedy nezávisle najejich velikosti, původu, množstvípoužité oceli či jiných podobnýchkritériích. V předchozích ročnícíchsoutěže bylo již oceněno několikčeských staveb, například Sazka(O2) Aréna v Praze, Mariánskýmost v Ústí nad Labem, lávka propěší přes dálnici D 8 s názvemKočičí oči nebo budova Jihomoravsképlynárenské v Brně.Stanice metra Střížkov je svoukoncepcí unikátní v rámci celé sítěpražského metra. Nejobtížnějšímúkolem z hlediska projektovéhořešení ocelové konstrukce byloaplikovat vizi architekta z hlediskastatické analýzy a vyrobitelnostikonstrukce. Zastřešení stanicemá základní rozměry 160x42 mpři maximální výšce konstrukce20 m nad terénem. Nosná konstrukcesestává ze dvou hlavníchoblouků, které se vzájemněkříží na začátku a konci stanice.Oblouky jsou vzájemně spojenytřemi spojovacími prvky a je nanich zavěšena celá konstrukcezastřešení. Stavba byla detailněpopsána v časopise Stavebnictví09/08. ■...A VYHRAJTE ZDIVO NA CELÝ DŮM!Se stavebním materiálem QPOR zvládnete při stavbě vašeho rodinného domu vše od A po Zeď. Levně, rychle a jednoduše.A stejně lehce můžete získat zdivo na celý dům! Stačí se zapojit do soutěže a poslat nám fotografii hrubé stavby,na kterou viditelným způsobem napíšete slogan LIDÉ ZDĚTE! Více informací o soutěži najdete na www.lidezdete.cz.stavebnictví 10/09 5infolinka: 800 900 366 www.lidezdete.cz


Vzniká nadační fond prooběti nehod ve stavebnictvíV průměru tři pracovní nehody na sto zaměstnancůčiní ze stavebnictví jednu z nejrizikovějšíchoblastí lidské činnosti. Situace se výraznězlepšuje, přesto tento údaj za posledních šestlet sledování poukazuje na skutečnost, že vestavebnictví dochází ke zhruba dvojnásobkunehod, než je celorepublikový průměr.Přitom, jak dokládají výsledky společnostiSkanska CS, a.s., to nemusíbýt pravidlem. V této firmě byl ve sledovanémobdobí počet pracovníchnehod třetinový a byl i výrazně podcelorepublikovým průměrem.„Bezpečnosti na staveništíchvěnujeme velkou pozornosta jsme rádi, že tato naše aktivitapřináší výsledky,“ konstatujeDan Ťok, generální ředitela předseda představenstvaSkanska CS, a.s.Od roku 2004 je Skanska v počtunehod pod celorepublikovýmprůměrem, a výrazně tak snižujei průměr nehod, k nimž docházíve stavebnictví.„I proto Skanska každoročněpořádá celosvětovou akci Týdenbezpečnosti, týden pro život,“říká Dan Ťok. Způsob, jak zvyšovatbezpečnost na stavbách,je přitom v principu jednoduchý.Jde o důsledné dodržováníbezpečnostních předpisů. „Pakby byl teoreticky počet nehodnulový. Největším nebezpečímpro zaměstnance je rutinaa podceňování rizik.“Všichni zaměstnanci ve společnostiprocházejí bezpečnostnímškolením, denně jsou při rozdělováníúkolů upozorňováni narok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 průměrStavebnictví ČRpočet nehod na 100zaměstnanců3,43 3,38 3,22 3,19 2,92 1,85 3,00Průměr ČRpočet nehod na 100zaměstnanců1,87 1,86 1,85 1,83 1,68 1,56 1,78Skanskapočet nehod na 100zaměstnanců2,09 1,55 0,68 0,80 0,65 0,55 1,05rizika a dodržování předpisů jedůsledně kontrolováno a vyžadováno.Všichni pracovníci jsounavíc na eliminaci nehod finančněmotivováni.A Skanska chce jít ještě dál. Jakdokládají statistiky, k většiněsmrtelných nehod dochází nastavbách, které zajišťují subdodavateléspolečnosti.„Současná právní úprava námvšak neumožňuje osobní kontrolua vynucování bezpečnostníchpředpisů u subdodavatelů.A ani nám neumožňuje zavéstdo smluvních vztahů s dodavatelismluvní pokuty za nehody,k nimž dojde,“ upozorňujeDan Ťok. „Apelujeme proto nazákonodárce, aby provedli legislativnízměnu, jež tato pravidlazmění a umožní nám využítnašeho bezpečnostního knowhowi na těch částech staveb,které provozují naši subdodavatelé.Dlouhodobé statistikyi zkušenosti ze zahraničí dokazují,že je náš postup správný.Věříme proto, že tato legislativnízměna přispěje k výraznémusnížení nehod, ochrání životya zdraví řady zaměstnanců vestavebnictví.“▲ Počet nehod na 100 zaměstnanců v ČRvlastnísubdodavatelérok 2003 2004 2005 2006 2007 2008nehody 140 104 48 59 46 38smrtelnénehody0 0 1 0 0 0nehody 20 19 40 29 16 11smrtelnénehody▲ Nehody a smrtelné nehody Skanska CS a jejích subdodavatelů1 2 3 1 1 3▼ Den otevřených dveří na stavbě R 513: v druhé polovině září otevřela Skanska CS, a.s. veřejnosti sledovanou stavbupražského silničního okruhu. V současnosti pokračují stavební práce pokládkou cementobetonové vozovky. Vestísněných prostorách tunelu jí betonáři denně udělají až 300 m. Značně pokročily i práce na mostě přes Vltavu,kde se nyní dokončuje nosná konstrukce levého mostu (viz foto).Nadační fond prooběti nehodI když Skanska dlouhodobě pracujena eliminaci nehod ve stavebnictví,je zřejmé, že jim nelzezcela zamezit. Proto tato stavebníspolečnost vyzývá všechny významnéhráče ve stavebnictví,aby se připojili k ojedinělé iniciativě– vzniku nadačního fondu,který by poskytoval pomoc obětempracovního úrazu.„Věříme, že tato naše aktivita přispějeke vzniku nezávislého nadačníhofondu, do něhož budoustavební společnosti přispívata který poskytne cílenou pomocobětem pracovních úrazů –lidem, kterým se ve vteřinězmění život. A k tomu mnohdy vícnež finanční prostředky přispějepsychosociální, posttraumatická,lékařská či právní pomoc,“zdůrazňuje generální ředitela předseda představenstva SkanskaCS, a.s. ■6stavebnictví 10/09


Zbavte se všehonepodstatnéhoGeberit je znám především jako výrobce špičkových zdravotnětechnických instalací. Naše předstěnové systémy pro závěsnézařizovací předměty diskrétně skryjí potrubí a nádržky ve stěněa umožní tak moderní pojetí interiéru koupelen. Jediné, cozůstává po instalaci předstěnových prvků Geberit vidět,je ovládací tlačítko. Stylové a nepřehlédnutelné.www.geberit.czstavebnictví 10/09 7


stavba rokutext: redakcefoto: Tomáš Malý, redakce▲ Stavba roku – Studijní a vědecká knihovna v Hradci KrálovéStavba roku 2009 – velké finálePět nejlepších staveb dokončených v roce 2008a 2009 bylo poslední den v září v paláci Žofínoceněno titulem Stavba roku.Letošní soutěž tak trochu odrážíhospodářskou situaci ve stavebnictví.Ne že by zúčastněnýma výhercům chyběla kvalita, aleje vidět úbytek investičně velkorysýchstaveb.Studijní a vědecká knihovnav Hradci KrálovéVyjádření poroty: Titul Stavbaroku 2009 je udělen za vytvořenístavby nevšedního architektonickéhořešení se zřetelem kezpůsobu práce s pohledovýmbetonem a k vnitřnímu prostorovémuuspořádání.Jde asi o nejvýraznější stavbuv rámci finálové pětky. Využitípohledového betonu je na česképoměry unikátní (více o této stavběčasopis Stavebnictví 09/09).Bytový dům Na Topolcev PrazeVyjádření poroty: Titul Stavbaroku 2009 je udělen za vytvořeníobytné stavby zajímavě vstupujícído rozmanité starší zástavby sezřetelem k dispozičnímu řešenía kvalitě stavebních prací vevšech úrovních.Bytový dům z osvědčené dílnyŠafer Hájek architekti, spíšestřídmý než okázalý.City Park JihlavaVyjádření poroty: Titul Stavbaroku 2009 je udělen za architektonickéřešení nákupního centrav těsném sousedství historickéhojádra se zřetelem k nápaditémupojetí pěti fasád a vytvořeníbiokoridoru.Nákupní centra se po administrativníchbudovách pomalu stávajíarchitektonicky i konstrukčnězajímavými stavbami – corten,beton, sklo – to všechno autořivyužili pro jihlavský CITY PARK.Nové spojení Praha Hlavnínádraží, Masarykovo nádraží –Libeň, Vysočany, HolešoviceVyjádření poroty: Titul Stavba roku2009 je udělen za realizaci kolejovéstavby, jež zásadním způsobemmodernizuje železniční dopravuv Praze se zřetelem k charakteristickémuarchitektonickému řešení.Je tak trochu povinností zahrnoutdo oceněných dopravní stavbua Nové spojení je svým rozsahemi důležitostí letosbezkonkurenční.Navícstavba obdrželaCenu státníhofondu dopravníinfrastruktury.Classic 7 BusinessPark –I. etapa, PrahaVyjádření poroty: Titul Stavba roku2009 je udělen za proměnu historickétechnické stavby v ojedinělýsoubor kancelářských staveb sezřetelem k citlivému a nápaditémuvyužití původních konstrukcía stavebních detailů.Konverze historických průmyslovýchstaveb je jednou z nejlepšíchcest jak využít pozemkovéhofondu ve velkých městech. PražskýClassic 7 má navíc ojedinělýpark. ■▼ Stavba roku – Bytový dům Na Topolce v Praze▼ Stavba roku – City Park Jihlava8stavebnictví 10/09


▲ Stavba roku – Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží –Libeň, Vysočany, Holešovice▲ Stavba roku – Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha▲ Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR: Multifunkční vzdělávací, komunitnía kulturní centrum Fabrika, Svitavy▲ Cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu a Cenaprimátora hl. m. Prahy: Národní technická knihovna v Praze▲ Cena Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost:Rodinný dům v Heřmanově Městci▼ Cena Development News Awards: L´Ocelot, polyfunkční dům, Praha▲ Cena Státního fondu rozvoje bydlení: Bytový areál Nové Měcholupy▼ Cena veřejnosti: Rodinný dům The Birdstavebnictví 10/09 9


stavba rokutext: Mgr. arch. Gabriela Kaprálováfoto: Vasil Stanko▲ Exteriér rekonstruované budovy České spořitelny v Rytířské uliciBanka s puncem devatenáctého stoletíRekonstrukce neorenesančního památkově chráněnéhopaláce v Rytířské ulici v Praze byla jednouz nejrozsáhlejších v rámci České republiky.Zadání investora – České spořitelny, a.s. – znělo:skloubit modernizaci bankovního provozu jednéz nejkrásnějších poboček s maximální snahouo zachování historické autenticity.Historie■ Budova Městské spořitelnypražské, dnes České spořitelny,a.s., byla postavena na místěkotců (společných prodejníchmíst řemeslníků a obchodníků)v letech 1891–1894 podle návrhůarchitektů Antonína Wiehlaa Osvalda Polívky. Byla navrženav novorenesančním slohu,ve stylu vlašské renesance,s akcentem na sgrafitovou, malířskoua sochařskou výzdobu.■ V roce 1926 byla pod budovouvybudována dvě patra podzemníchtrezorů.■ V roce 1931 byla došlo k přestavbě,doplnění o nástavbu3. NP a přemostění s budovouRytířská 31.■ V roce 1953 prošla budovaspořitelny stavebními úpravamiz důvodu změny využitípro Muzeum revolučního hnutíKlementa Gottwalda. Tatorekonstrukce byla provedenaformou účelové přestavbybez respektování původníchuměleckých hodnot, alei dispozic jednotlivých podlaží.Některé konstrukční zásahyz této doby jsou nevratnéa nebyly ani zdokumentoványpro případné rekonstrukcedobového stavu.■ V roce 1989 bylo muzeumzrušeno. Objekt byl v rámciprivatizace navrácen nástupciMěstské spořitelny pražské –České spořitelně, a.s.■ V letech 1990–1993 bylastavba zpětně rekonstruovánapro svůj původní účel, tedy propotřeby banky.■ Objekt je zapsán v Operativnímseznamu nemovitých kulturníchpamátek hlavního města Prahypo R. č. Ú. s. 1 – 285 a nacházíse na území Pražské památkovérezervace, která je zapsánana seznamu kulturního dědictvíUNESCO. Je tedy chráněnve smyslu ustanovení zákonač. 20/87 Sb. o státní památkovépéči a veznění novelyč. 242/92 Sb.■ 2005–2008:generální rekonstrukce,rozloženádo tří etap.Stav budovy předrekonstrukcíBudova České spořitelny je samostatněstojící stavba na rohuRytířské, Melantrichovy a Havelskéulice. Byla postavena na principustředové převýšené dvorany sesvětlíkem obestavěné vnějšímitrakty s kancelářskými prostory.Kompozice má jednotnou koncepci,a to jak v exteriéru, tak v interiéru vestylu české novorenesance. Stavbamá pět nadzemních a dvě podzemnípodlaží. Základní dispozičnídělení osově souměrného objektuje v obou směrech třítraktové.10stavebnictví 10/09


▲ Kavárna v 2. NPV principu je budova vertikálněrozdělena na velkoryse pojatéprostory (s bohatou výzdobou)v 1. NP a především v 2. NP, navazujícína dvoranu – nejvýznamnější částbudovy, na kancelářské prostoryv horních podlažích a na zázemív podzemních podlažích. Významnousoučástí stavby vedle dvorany jedodatečně vybudovaný mramorovýsál v přemostění mezi „mateřskou“a sousední budovou.Budova je zděná, stropní konstrukceve spodních podlažích majízděné klenby s násypy, od stropníkonstrukce nad 1. NP jsou klenbydřevěné trámové, místně kombinovanés hlavními nosníky ocelovými,zejména v mladší dostavbě3. NP. Kvůli pozdějším stavebnímúpravám při změnách funkčníhořešení byly některé konstrukčníprvky doplňovány konstrukcemiželezobetonovými, případně kombinovanýmis ocelovými válcovanýminosníky, jako například vkládanápodlaží sociálního zářízení okolo postranníhoschodiště a výtahu. Krovje dřevěný a konstrukce světlíkuocelová. Část nosných konstrukcía obklad fasády je z pískovce. Můstekje kombinací zděných a železobetonovýchkonstrukcí. Budova mábohatou malířskou a sochařskouvýzdobu v interiéru i exteriéru. Navýzdobu byly použity kvalitní materiály– různé druhy mramorů, žula umělý kámen.V první polovině tohoto desetiletí užstávající stav budovy neodpovídalprovozním ani technickým standardůmpodle současných norema předpisů, ani představám investorao funkci finanční organizace.Také předcházející stavební zásahynebyly vždy v souladu s původnímzáměrem stavitelů, ani s charakteremvýznamného historickéhoobjektu. Cílem rekonstrukce byloproto funkční, estetické a technickézhodnocení budovy tak, aby v budoucnostiplnila nároky významnébankovní organizace.Základní cíle rekonstrukce■ zhodnocení kulturního dědictvípředků odbornou obnovou významnékulturní památky;■ nové funkční uspořádání provozu,maximálně zhodnocujícívšechny provozy budovy (zkvalitněníklientského a pracovníhoprostředí);■ vytvoření skutečné reprezentativnístavby České spořitelny;■ použití inteligentních a ekologickýchtechnologií snižujícíchprovozní náklady budovy.I. a II. etaparekonstrukcesvětlení paláce, skládající sez obnovy kamenného pláštěbudovy z hořického pískovce,restaurátorských prací na sochařskévýzdobě, repase historickýchoken a zámečnických prvků.Fasáda neorenesančního palácebyla nasvícena lineárním xenonovýmsvětlem, které je tak subtilní,že je na fasádě stěží postřehnutelné.Méně efektní součástítěchto etap rekonstrukce bylasanace vlhkého obvodovéhozdiva v suterénu, zasaženéhopovodní v roce 2002.III. etapa rekonstrukce(11/2007–12/2008) –interiérSvislé nosné konstrukceRekonstrukce svislé nosné konstrukcese skládala z dozdívekz plných cihel v místech úpravostění dveřních otvorů a případnévložené ocelové stojky z válcovanýchnosníků, použité k podepřeníhlavního ocelového průvlakuv nové stropní konstrukci nadtrafostanicí (1. PP). Svislé prvky,u nichž byla investorem předepsánapožadovaná bezpečnostnítřída, jsou z cihelných tvarovekPorotherm 30 P+D. Jde o stěnyoddělující prostor běžně přístupnýveřejnosti a vlastní prostorHlavním tématem prvních dvouetap byla (09/2005–10/2006)celková renovace fasád a nabanky(veřejná část bankomatů,předěl mezi vstupem do galeriea bankou, zázemím galerie a technologickoumístností banky).Vodorovné nosné konstrukceÚpravy vodorovných nosnýchkonstrukcí byly navrženy v místechstavebních úprav stropůa otvorů. Jako nosné prvky sepoužily ocelové profily. Úpravybyly následující:■ nový strop nad trafostanicí –z důvodu zpřístupnění novězřízené samoobslužné zónybankomatů pro zdravotně postiženébylo nutné provéstsnížení výšky podlahy 1. NP.Stávající pole klenby bylo vybouránoa nahrazeno trámovýmstropem z ocelovýchválcovaných profilů. Vlastnínosnou konstrukci podlahytvoří železobetonová deskacelkové tloušťky 110 mm vybetonovanádo trapézovéhoplechu 60 mm;■ z důvodu rozšíření prostorpro schodiště do galerie, byloodstraněno schodiště a demontovánastávající rozpěrnákonstrukce, navržená z ocelovýchprofilů při původnímřešení vstupního schodiště dogalerie. Zajištění otvoru tvořínyní rozpěrný rám pro zachycenívodorovných sil z patyklenby v prostoru galerie.stavebnictví 10/09 11


▲ Archivní fotografie interiéru budovy krátce po jejím otevření▼ Stejný pohled po poslední rekonstrukci budovy z roku 200812stavebnictví 10/09


221132 21 5112103967822214222 2222 2▲ Řez A-A: 1 – komunikace; 2 – zázemí; 3 – hala; 4 – vchod; 5 – hygienické zázemí; 6 – konferenční sál; 7 – pracoviště pobočky; 8 – hotovostní přepážky; 9 – kavárna;10 – expart center; 11 – Erste private banking; 12 – zázemí zaměstnanců▼ Půdorys 2. NP: 1 – komunikace; 2 – technické zázemí; 3 – hygienické zázemí; 4 – konferenční sál; 5 – firemní poradenství; 6 – privátní poradenství; 7 – kavárna;8 – expart center; 9 – hala66131789421285 5stavebnictví 10/09 13


Úpravy povrchůPodlahySuterénní prostory technickéhozázemí byly pokryty betonovýmimazaninami, podlahy jsou místněvyspraveny. V prostoru galeriea zázemí galerie původní podlahy(dřevěná parketová a PVC) nahradilakeramická velkoformátovápodlaha.V přízemí ve vstupních prostoráchbyla opravena původní keramickáslinutá dlažba. V novém prostorubankomatu se repasovala původníkamenná mozaiková podlaha,která byla v průběhu rekonstrukceodkryta pod násypem a nepůvodnípodlahou. V prostorách chodeba v pokladní hale, bezprostředněnavazujících na recepční halu, jsoupodlahy z betonové mazaniny z Terraza.Vzor je inspirován symbolikoutzv. „penízků“, která se objevujev původní dekoraci interiéru paláce.Původní historické podlahy v prvnímpatře – kamenná mozaika, bohatězdobená převážně rostlinnýmimotivy ve dvoraně a nové kavárněa mramorová šachovnicová dlažbav novém konferenčním sále – bylyv rámci restaurátorských prací odborněopraveny.Povrchy stěnOmítky v částech dotčených rekonstrukcíjsou nově ze štukovéomítky. V částech se štukatérskoua malířskou výzdobou seopravily výzdoby a malby v rámcirestaurátorských prací. Stěny bylypřed rekonstrukcí vymalované nabílo a nepřirozeně kontrastovalys bohatou malířskou výzdoboustropů. Optické odtržení stěn odstropů nahradila nová výmalbastěn vápennou malbou podlerestaurátorského průzkumu v tónechpřevážně béžových.Ve velkém konferenčním sálebyla převážná část stěn obloženapůvodním kamenným obklademz leštěného mramoru, který bylodborně vyspraven v rámci restaurátorskýchprací.ilů), atypický vestavěný nábyteka mobilní nábytek.Okna byla kompletně repasovánav rámci odborné restaurátorskéobnovy včetně opravy a doplněníparapetů a úpravy krytů radiátorů/fancoilů pro potřeby provozu novétechnologie topení a chlazení.Ve 2. NP se původní okna po oboustranách ochozu dvorany nahradilavěrnou replikou s vyšší požárníodolností.Převážná část dveří musela býtrestaurátorsky opravena a upravenapodle požadavků požární ochrany.Nové dřevěné dveře jsou navrženybezfalcové tak, aby co nejvíce splynulyse stěnou a nekonkurovaly bohatézdobnosti původních dveří.Restaurátorské prácePředmětem restaurátorských pracíbylo zlacení, štuková výzdoba,malby celých stěn i lokální opravy(například lunety ve vstupnímvestibulu, cvikly ve dvoraně atd.),původní kamenné mozaiky, keramickédlažby, kamenné prvkyz přírodního i umělého kamene,sochařská výzdoba, původní zámečnicképrvky, vybraná původnísvítidla, skleněné prvky, vnitřníokna, dveře a parapety. Rozsahprací vycházel z restaurátorskéhoprůzkumu a v průběhu stavby byldoplněn o nové nálezy: kamennoumozaiku v prostoru samoobslužnézóny bankomatu, malbu lunety –portréty věrozvěstů Cyrila a Metodějev přízemí od neznáméhoautora, dekorativní figurální malbyv 1. NP z dílny Václava Maška, odkrytípůvodních lunet u recepčníhaly s žánrovými figurálními výjevyod stejného autora a přemístěnínovějších lunet Mikoláše Alše doprostor pokladen v přízemí.Restaurátorské práce, kteréprobíhaly v rámci komplexnírekonstrukce paláce, byly nejrozsáhlejšíod dob vlastnictvítéto budovy Českou spořitelnou,a.s. a znamenají zhodnocení tétovýznamné pražské památky.Provoz budovyTruhlářské výrobkyTruhlářské výrobky tvoří výplněotvorů s přidruženými komponenty(okna a výlohy, dveře,parapety, kryty radiátorů/fancocujevšechny prostory budovy. Úsekplateb v hotovosti je situován v přízemía navazuje bezprostředně napočítárnu peněz. Dále jsou v přízemísituovány poradenské služby retailovéhobankovnictví. Samoobslužnázóna bankomatu byla přesunuta nanároží Rytířské a Melantrichovy ulicea je viditelná z Václavského náměstí.Galerie v suterénu má nový vstuppřímo z ulice, je nezávislá na otevíracíchhodinách pobočky. S novýmzázemím poskytuje důstojné místopro výstavy a společenské akce.V 1. NP vznikl systém tzv. „otevřenéhovelkoplošného prostranství“poradenských pracovišť (privátnía firemní poradci, Expart centre).Budova získává větší škálu využitízejména multifunkčním použitím„mramorového sálu“ v 1. NP jakokonferenčního prostoru s přilehloukavárnou, která bude sloužit i jakozázemí pro catering. V 2. NP jepodle nového standardu upravenprostor ERSTE Private Banking proVIP klientelu. Dále se v něm nacházímalý konferenční sál včetně zázemípro oba konferenční sály, kancelářea zázemí pobočky. Ve 3. NP jsousituovány kanceláře Komerčníhoa Developerského centra a kancelářeIT oddělení. Ve 4. podlaží –částečné půdní nástavbě – se nacházítechnologická část chlazenía sklady.TechnologieNově navržený systém TZB je inteligentnía ekologický. Hlavní filozofienávrhů systému techniky prostředí(vzduchotechnika, klimatizace, topenía chlazení) vychází z myšlenky„zelené budovy“ v podmínkáchNově navržené funkční uspořádáníje přehledné a maximálně zhodnopamátkověchráněného objektu.Vybrané systémy působí nadčasověa garantují funkčnost v časovémhorizontu 15 let a maximálněumožňují hospodaření energií.Zvláště pak využívají odpadníhotepla, které vzniká v budově přijejím provozu. Komponenty jsounavrženy převážně z materiálůs možností ekologické likvidace.Viditelné koncové prvky technologiíjsou vkomponovány do budovy tak,aby nerušily původní historický interiérpaláce. Systémy a technologiejsou elektronicky řízeny a reguloványv duchu „inteligentní budovy“.Nové technologie jsou implantoványdo historické budovy tak, abynerušili její vzhled. Většina z nichje neviditelná, skrytá ve zdech,podlahách a stropech. ■Základní údaje o stavběNázev stavby:Rekonstrukce palácev Rytířské 29Investor:Česká spořitelna, a.s.Technický dozor investora:SINRECO, spol. s r.o.Generální projektant:ASGK Design s.r.o.Hlavní architekt:Gabriela KaprálováGenerální dodavatel:Konstruktiva Branko, a.s.Manažer stavby:Vratislav PixaStavbyvedoucí:Jiří HluchýČistá podlahová plocha:6500 m²Realizace:09/2005–12/2008▲ ▼ Virtuální prohlídky z budovy České spořitelny najdete nawww.casopisstavebnictvi.cz14stavebnictví 10/09


Podzim je tadywww.portadoors.czinzerceMultirockAirrock NDPORTA DOORSVáš partner v investicíchBližší informace o dostupnosti našich výrobků obdržíte na číslech:HolovousySvartes: 493 620 210, info@svartes.czMladá BoleslavMB - interiéry, Michal Brzobohatý:326 726 333, klika@mbinteriery.czPrahaAtex Planá: 224 253 010, info@atex-plana.czDarte: 283 893 630-3, info@darte.czRovel Cz: 725 832 995, dvere@rovelcz.czWoodcote ČR: 226 539 146, objednavkyporta@woodcote.czPorta KMI Poland +48 58 6778 100, info@porta.com.plKomprimovanádeska Multirock• Ideální do šikmých střech• Vhodná do trámových stropů• Hydrofobizovaná v celém objemu• Výborné tepelněizolační vlastnostiAkustickádeska Airrock ND• Ideální do provětrávaných fasád• Vhodná do dělicích příček či nadkrokevníhosystému TOPROCK• Výborná zvuková pohltivost• Vynikající tepelněizolační vlastnostiVyužijte speciálních dotovaných cen,volejte přímo obchodnímu zástupci!Kontakt na obchodního zástupce naleznetena www.rockwool.cz, více informacízískáte také na zelené lince 800 161 161.stavebnictví 10/09 15


ealizacetext: Ing. Miloslav Frankovský, Ing. Viktória Chomováfoto: archiv autorů▲ Letecký pohľad na južný portál tunelaDiaľničný tunel Sitina v Bratislavepo dvoch rokoch prevádzkyPred viac ako dvomi rokmi bol v hlavnommeste Slovenska do prevádzky uvedený tunelSitina dľžky 1,5 km na diaľničnom úsekuD 2 Lamačská cesta – Staré grunty. Príspevokpopisuje históriu prípravy a výstavby tunela,jeho technické parametre a tiež zhrňuje pozitívneskúsenosti z prvých dvoch rokov jehoprevádzky.Bratislava ako hlavné mestoSlovenskej republiky, ležiacena rozhraní štyroch krajín, nemaladlhodobo riešený prejazdtranzitnej dopravy cez mesto.K tomuto problému sa začaloaktívne pristupovať ažv 90. rokoch minulého storočia,kedy sa prioritou stalo vybudovanieobchvatu mesta, ktorýtvoria diaľničné ťahy D 1 a D 2.Tento obchvat sa okamžite podobudovaní stal nosným prvkomdopravnej infraštruktúry v Bratislave.Posledným úsekom nadiaľničnom ťahu D 2 a zároveňposledným úsekom na vnútornomdiaľničnom okruhu mestabol diaľničný úsek D 2 Bratislava,Lamačská cesta – Staré grunty.Jeho nosným objektom je dvojrúrový,takmer 1,5 km dlhý tunelSitina. Uvedením tohto diaľničnéhoúseku do prevádzky v roku2007 sa dopravne odľahčila jednaz najzaťaženejších križovatiekv Bratislave a na Slovensku –križovatka Patrónka a výrazne sazjednodušila dopravná situáciav západnej časti mesta. Početvozidiel prechádzajúci cez tunelSitina dnes prekonáva prognózydopravných inžinierov a presahujehodnotu 20 000 vozidiel za24 hodín v jednom smere.História prípravyprojektuProjekt diaľničného prepojeniasa v rôznych štúdiách objavovaluž od roku 1963 ako pokračovanietzv. brnianskej diaľnice.V roku 1990 sa pri spracovaníGenerálneho dopravného plánuhlavného mesta Bratislavaukázalo ako nevyhnutné okamžitédobudovanie vnútornéhodiaľničného okruhu Bratislavy,16stavebnictví 10/09


▲ Vzorový priečny rez tunela Sitina bez spodnej klenby▲ Vzorový priečny rez tunela Sitina so spodnou klenboupozostávajúceho z úsekov D 1a D 2 na území hlavného mesta,a dlhodobá príprava vonkajšiehodiaľničného okruhu, ktorý budetvoriť úplný obchvat Bratislavya najbližšieho okolia. Slovenskáspráva ciest a neskôr Národnádiaľničná spoločnosť na základetýchto záverov začala s prípravouštyroch stavieb, z ktorých okruhpozostával.Ako najkomplikovanejšie sa javilospojenie diaľnice D 2 v úseku Lamačskácesta – Mlynská dolina.Dopravoprojekt, a.s., spracovalv roku 1996 technickú štúdiu,s 9 variantmi trasovania, z toho3 tunelové, ktoré boli predmetommultikriteriálneho hodnoteniav procese EIA. Ako najvýhodnejšíbol vyhodnotený variant J s tunelomSitina dľžky cca 1,3 km. Prerealizáciu tohto variantu hovorilonajmä to, že jeho zásah do rekreačnýchzón mesta – lesoparkuŽelezná studnička a zoologickejzáhrady, ako aj celkového výzoruMlynskej doliny bol najmenší.Zároveň umožňoval síce komplikovanú,ale kontinuálnu dopravupočas každej etapy realizáciestavby a v neposlednej radenezasahoval priamo križovatkuPatrónka a umožnil jej ďalší rozvojako mestskej križovatky.Pre variant J bola v roku 1998spoločnosťou Terraprojekt, a.sspracovaná dokumentácia preúzemné rozhodnutie (DÚR). V tejtoetape bol tunel Sitina predľženýo cca 200 m úsek v areáli Slovenskejakademie vied (SAV), čím sachránia vedecko-výskumné pracoviskáSAV pred priamym pôsobenímdopravy. V roku 1999 začalDopravoprojekt, a.s., spracovávaťdokumentáciu pre stavebné povoleniea následne dokumentáciupre výber zhotoviteľa pre diaľničnýúsek D 2 Bratislava, Lamačskácesta – Staré grunty. Množstvozáujmov, ktoré sa stretáva v tomtoúzemí spôsobilo, že územnéi stavebné konanie trvalo niekoľkorokov a stavebné povolenie bolovydané až v roku 2003.Keďže sa stavba nachádza naúzemí mesta, nebolo jednoduchénájsť vhodný koridor,ktorý by bol prijatý ako konsenzusvšetkých strán a záujmovv danej lokalite. Poloha úsekudiaľnice v intraviláne mestav blízkosti rekreačnej zóny zoologickejzáhrady a areálu SAV,s množstvom vedeckých pracovísk,ktoré môžu byť ovplyvnenéblízkosťou budovanej a následneprevádzkovanej diaľnice si vyžadovalariešenie špecifickýchproblémov.Prvým bola dôsledná prípravamonitoringu zložiek životnéhoprostredia a seizmického monitoringu.Monitoring účinkovhluku, vibrácii a emisii na okolitéprostredie viedol k návrhom opatrení,ktoré sa realizovali počasvýstavby – úprava pracovnéhočasu a harmonogramu prác tak,aby sa dopad prác na realizáciidiaľnice a najmä raziacich prácna výstavbe tunela na okolie minimalizoval.Špeciálnu pozornosťbolo nutné venovať výskumnýmústavom SAV.Taktiež bol citlivo zvažované dopadyhluku a emisii diaľnice poTeoretická hrana výrubuPrimárne ostenie (striekaný betón)GeotextíliaPlošná izolácia z PVC resp. PE fólie min. 2 mmSekundárne ostenie (B30)Cementobetónový kryt 60 mmBetónový obrubníkKanál pre kábleFiltrační betónDrenáž medziľahlej izoláciePVC DN200Teoretická hrana výrubuPrimárne ostenie (striekaný betón)GeotextíliaPlošná izolácia z PVC resp. PE fólie min. 2 mmSekundárne ostenie (B30)Cementobetónový kryt 60 mmBetónový obrubníkKanál pre kábleFiltrační betónDrenáž medziľahlej izoláciePVC DN200uvedení do prevádzky. Ako protihlukovéopatrenie bolo prijatépredľženie hľbenej časti tunelas umiestnením portálov tunelapred areálom SAV a systémprotihlukových stien za výjazdomz tunela v Mlynskej doline, v blízkostiZOO. Podmienky rozptyluemisii v ovzduší sú v Bratislavevďaka geografickej polohe a mikroklímepomerne dobré, pretopo zvážení všetkých okolností nebolopotrebné pristúpiť k realizáciistavebnictví 10/09 17


ďalších opatrení pre zlepšenierozptylu.Druhým problémom, s ktorýmsa potýkal už projektant, následneaj stavba, bola logistikavýstavby a zabezpečenie plynulostiverejnej dopravy. Stavbaprebiehala v mnohých miestachna dopravne vysoko zaťaženýchkomunikáciách, kde bolo nutnéniekoľkonásobné presmerovanieverejnej dopravy a v každej etapezaručenie výjazdu staveniskovejdopravy od obidvoch portálovtunela a zo stavenísk objektovnachádzajúcich sa v trasáchpôvodných komunikácií.Základné technickéúdaje o stavbě▲ Južný portál tunela Sitina v Mlynskej doline pred otvorením▼ Severný portál tunela na vjazde do Bratislavy v smere od BrnaTunel Sitina je tvorený dvomi tunelovýmirúrami s jednosmernoupremávkou, pričom v prípadeuzatvorenia jednej tunelovejrúry môže byť doprava vedenáobojsmerne cez druhú tunelovúrúru. Situovanie oboch portálov,výškové a smerové vedenie trasyboli determinované umiestnenímtunela v podmienkach existujúcehovyužitia územia a zástavby,s nevyhnutnou minimalizáciounegatívnych vplyvov na životnéprostredie.Obe tunelové rúry sú rozdelenéna úseky budované razeníma hľbené úseky budované v otvorenejstavebnej jame pri obochportáloch, ktoré boli následnezasypané. Dôvodom pre vybudovanieviac než 200 m dlhéhohľbeného úseku v areáli SAV,vedeného prakticky po povrchua následne zasypaného, je ochranapred negatívnymi účinkamidopravy (hluk, emisie).Razené tunelové rúry je možnonavyše rozdeliť na úsekybudované so spodnou klenbouv menej priaznivých geologickýchpodmienkach a úseky bezspodnej klenby v podmienkachvo všeobecnosti priaznivejších.Podiel úsekov tunela so spodnouklenbou je približne 13 %z celkovej dľžky razených tunelovýchrúr, pričom sú situovanénajmä v priportálových úsekocha v tektonických poruchovýchzónach.18stavebnictví 10/09


Úsek tunelaHľbený tunelv areáli SAVGeologické pomeryTunel Sitina bol razený v prevažnegranitoidných hornináchpahorku Sitina nachádzajúcehosa na kontakte Malých Karpáta Lamačského prielomu. Podstatnoucharakteristikou masívu bolajeho nerovnorodosť, podmienenáprítomnosťou tektonických porúchrôzneho charakteru v celejdlžke tunela. V blízkosti tektonickýchporúch boli horniny silnealterované, miestami intenzívnemylonitizované, tvoriace masuzloženú zo zmesi ílových minerálova úlomkov alterovanýchhornín. Okrem granitoidnýchhornín sa v trase tunela vyskytovaliaj polohy metamorfovanýchhornín, veľmi často intenzívnemylonitizovaných. Dominantnýmtypom metamorfovaných hornínboli biotitické pararuly. Horninovýmasív sa počas razenia javil akopomerne suchý, podzemná vodav ňom bola najmä zrážkovéhopôvodu, viazaná na polohy zvetranýchzón hornín.Dôležitým faktorom pre razeniebola tiež pomerne malá výškanadložia tunela, nadobúdajúcahodnoty od 4 do 32 m. Nízkenadložie výšky do 12 m sa okrempriportálových úsekov nachádzaloaj v dvoch lokálnych depresiáchv trase tunela. V úsekochs nízkym nadložím nebolo možnéuvažovať s vytvorením horninovejklenby nad výrubom, ale naopak,s plným zaťažením konštrukcieostenia tunela nadložím.Postup výstavbya konštrukčné riešenietunelaVo výberovom konaní na zhotoviteľastavby, ktoré sa konaloZápadnátunelová rúra▲ Tab.1. Tunelové úseky podľa technológie výstavbyinzerceVýchodnátunelová rúra201 m 216 mRazený tunel 1189 m 1159 mHľbený tunelpri južnom portáli50 m 40 mCelkom 1440 m 1415 mwww.csob.czv druhej polovici roku 2002, bolospomedzi troch súťažiacich akovíťaz vybrané japonsko-českékonzorcium Taisei Corporation –Skanska DS. Najnáročnejšímiobjektmi diaľničného úseku dĺžky3,3 km boli mimoúrovňové križovatkya najmä tunel Sitina.Stavebné práce sa začali v leteroku 2003 vybudovaním tunelovýchportálov na juhu v Mlynskejdoline ako aj na severe v areáliSlovenskej akadémie vied. Obetunelové rúry sa začali raziť odjužného portálu v Mlynskej dolinena konci roku 2003, v nasledujúcomroku sa začalo raziť aj nadvoch pracoviskách od severnéhoportálu. V marci 2005 bolaprerazená ako prvá západná tunelovárúra a v máji 2005 východnátunelová rúra.ČSOB – profesionální partner pro autorizovanéinženýry a technikyNa základě detailního průzkumu potřeb autorizovanýchinženýrů a techniků činnýchve výstavbě se ČSOB rozhodla přidatdalší výhody k již existujícímu programupřipravenému speciálně pro tuto skupinuklientů. Jde především o nové možnosti v rámcizvýhodněného bankovního konta, sloužícíhok zajištění každodenního platebního stykua zhodnocení volných finančních prostředků.Další oblastí je provozní a investiční financování.Vše je samozřejmě přizpůsobenoindividuálním požadavkům a potřebám autorizovanýchinženýrů a techniků.Firemní konto ČSOB s výhodami pro autorizovanéinženýry a techniky nabízí nulový poplatek zapříchozí tuzemské platby. Prostřednictvím kvalifikovanéhocertifikátu, který obdržíte společněs elektronickým bankovnictvím vedeným v rámcikonta zdarma, můžete snadno komunikovats katastrálními úřady, úřady státní správy a samosprávyi dalšími institucemi. Uspoříte tak nejendrahocenný čas, ale i nemalé finanční částky, kterémusíte zaplatit například při osobním podánídokumentů na úřadech.Firemní konto ČSOB navíc disponuje zvýhodněnýmúročením, které není závislé na výši aktuálníhozůstatku na účtu. Při založení konta poskytnemeautorizovaným inženýrům a technikům i dalšízvýhodnění pro zhodnocení volných finančníchprostředků. Kromě bezplatného zřízení a vedeníČSOB Spořicího účtu máte navíc možnost získati zvýšení úrokové sazby o 0,5 % p. a.Pro zajištění financování provozu kancelářeumožníme členům profesní komory povolenépřečerpání účtu (kontokorent) až do výše jednohomilionu korun s ojedinělou úrokovou sazbou načeském trhu. V rámci specializovaného Programupro autorizované inženýry a techniky jsme takéznačně zjednodušili postup banky při vyřizováníúvěrové žádosti. Výši limitu posoudíme pouze nazákladě tří faktur vystavených za vaše služby. Všepotřebné vyřídíme během velmi krátké doby přímov pobočce. Hlavní výhodou Programu pro autorizovanéinženýry a techniky je možnost poskytnutífinančních prostředků i těm, kteří se svou profesíteprve začínají. Plně postačuje členství v Českékomoře autorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě po dobu alespoň šesti měsíců.Potřebujete-li finanční prostředky na pokrytí investicdo movitého majetku (například nákupu vozu),zajistíme vše potřebné prostřednictvím společnostiČSOB Leasing, a to přímo v pobočce bankyv rámci jediné schůzky. Zajistíme také veškeré vašepožadavky týkající se pojištění prostřednictvímČSOB Pojišťovny.V případě zájmu o detailní informace neváhejtenavštívit jakoukoli pobočku ČSOB. Sami se takpřesvědčíte, jaké výhody vám Program pro autorizovanéinženýry a techniky může přinést.Člen skupiny KBC Infolinka 800 300 300Casopis_Stavebnictvi_PR_SME_Inzenyri_125x185.indd 1stavebnictví 10/09 194/8/09 5:03:23 PM


mesačná intenzita dopravy▲ Dopravný priestor tunela SitinaRazenie prebiehalo v súlade s princípmiNovej rakúskej tunelovacejmetódy. Výrub bol vertikálne členenýna kalotu, stupeň, prípadneaj spodnú klenbu. Primárne osteniezo striekaného betónu bolorealizované v hrúbkach od 150do 250 mm s vystužením jednoualebo dvomi vrstvami oceľovýchsietí a priehradovými oceľovýmiskružami. Ďalším prvkom bolosystematické radiálne kotvenievýrubu SN kotvami dľžky 4 a 6 m.Stabilita stropu bola zabezpečovanápredháňanými ihlami a IBOkotvami dĺžky 4 až 8 m. V priportálovýchúsekoch s nízkymnadložím bolo zvolené riešenies ochranou čela a stropu výrubudáždnikom z mikropilót dľžky12 m nad klenbou tunela.Definitívne ostenie razenéhotunela má hrúbku 300 mm, resp.350 mm v núdzových zálivoch.Hľbené tunely majú hrúbku ostenia450 až 600 mm. Štandardnádľžka blokov sekundárnehoostenia je 10 m, bloky atypickejdľžky boli na prechodoch razenýcha hľbených úsekov. Výstuž defintívnehoostenia bola navrhnutána základe výsledkov statickýchvýpočtov, pri ktorých bolo jednýmz predpokladov, že definitívne ostenieprenesie len časť celkovéhozaťaženia od masívu a časť zostaneprenášaná primárnym ostením.Vystužené bloky ostenia razenéhotunela boli realizované v priportálovýchúsekoch s nízkym nadložím,v úsekoch, kde došlo k výraznýmdeformačným prejavom, prípadneku lokálnym kolapsom stabilitystropu výrubu, ďalej v núdzovýchzálivoch a v blokoch s napojenímpriečnych únikových prepojení.Celkový počet 56 plne vystuženýchblokov predstavuje cca▼ Mesačné a priemerné denné intenzity dopravy v roku 2008 pre obetunelové rúry800 000 25 000700 000600 000500 000400 000300 000200 000100 00001 2 3Východná rúramesačné intenzity04 5 6 7 8 9 10 11 12mesiace 2008Západná rúraVýchodná rúra Západná rúramesačné intenzity denné intenzity denné intenzity20 00015 00010 0005 000denná intenzita dopravy24 % dľžky razených úsekov tunelovýchrúr.Skúsenosti z prevádzkytunelaDiaľničný úsek Lamačská cesta –Staré Grunty bol uvedený doprevádzky po 4 rokoch výstavbyv júni 2007. Prakticky od prvéhodňa na seba stiahla diaľnica s tunelomveľký podiel vnútromestskeji tranzitnej dopravy, čím sa výrazneodľahčila najmä križovatka Patrónkaa súvisiace vnútromestskékomunikačné ťahy.Priemerná denná intenzita dopravyza rok 2008 dosiahla hodnotu41 173 vozidiel spolu pre oba smery,čiže 20 587 vozidiel na jednutunelovú rúru. Množstvo ťažkejnákladnej dopravy je 3073 na jednutunelovú rúru, čo predstavuje14,9 %. Je možné konštatovať,že intenzity dopravy prevyšujúprognózované množstvá, ale naopakpodiel nákladnej dopravy jenižší než bol predpoklad (dopravnáprognóza z roku 2001 predpokladalaintenzitu 16 040 vozidiel najeden smer pri podiele nákladnejdopravy 19 %). V ročnom súčte toznamená, že križovatka Patrónkaje odľahčená približne o 15 miliónovprejazdov vozidiel. Maximálnemnožstvá v dopravne najzaťaženejšíchdňoch v týždni (štvrtok,piatok) presahujú 27 000 vozidielv jednej rúre.Pozitívnou správou je, že počas prevádzkytunela zatiaľ nedošlo k požiaru.Počet dopravných nehôd v tuneliza rok 2008 bol 6, celkový početiných udalostí so zastavením vozidlav tuneli (porucha vozidla, vozidlo bezPHM a podobne) bol 155.Stavbe tunela Sitina sa dostalo ajprofesionálneho ocenenia vo formehlavnej ceny v súťaži Stavba roku2008. Jednoznačný prínos inžinierskejstavby a zlepšeniu podmienokv západnej zóne Bratislavy ocenilivšetci členovia komisie zloženejz väčšej časti z architektov. Okremhlavnej ceny stavba získala aj cenuprimátora Bratislavy a cenu Slovenskejkomory stavebných inžinierovza najlepšie projektové riešenie. ■Autoři článku:Ing. Miloslav Frankovský,Terraprojekt a.s., vedúci oddeleniatunelov;Ing. Viktória Chomová,Dopravoprojekt, a.s., riaditeľkadivízie Bratislava I.Základné technické parametretunelaDopravný priestor7,5x4,8 mPlocha výrubu:79–98 m 2Dľžka tunela:1440 mNúdzové zálivy:1 záliv dľžky 40 m v každejtunelovej rúrePriečne prepojenia:4 pre osoby, 1 pre príjazdzáchranných jednotiekSOS výklenky:každých 150 mPožiarne výklenky:každých 90 mVetranie tunelových rúr:pozdľžneZákladné údaje o stavbeNázov: Diaľnica D 2 v Bratislave Lamačskácesta – Staré gruntyInvestor: Národná diaľničnáspoločnosť a.s.Projektant stavby:Dopravoprojekt, a.s.Zhotoviteľ:Joint VentureTaisei Corporation–Skanska DS, a.s.Stavbyvedúci:Mr. Toshihiko AokiRealizačný projekt:Terraprojekt, a.s.20stavebnictví 10/09


inzerce Stali jsme se oficiálnímdodavatelem zateplovacíchsystémů v programuZelená úsporámTo protože nám na životnímprostředí záleží jako vám. Vsaďte na silného partneraa ušetřete až 40 %nákladů na energie!Knauf Praha, s. r. o.Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9Tel.: 272 110 111 | Fax: 272 110 301E-mail: info@knauf.cz | www.knauf.czSERVIS HOTLINE 844 600 600stavebnictví 10/09 21


22 stavebnictví 10/09


oprava a obnova stavebtext: Martin Maršíkfoto: Tomáš Malý, autor▲ Klášterní areál v Emauzích, současný stavPéče o klášterní areál v EmauzíchIng. Martin Maršík (*1970)Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební,obor Pozemní stavby. Je členemČKAIT. Do roku 2003 pracoval v projektovémateliéru MURUS v oblasti obnovypamátek, v současnosti je spolumajitelemrealizační firmy FAS MANINY s.r.o.zaměřené na klempířské a pokrývačsképráce, která je zakládajícím členem Cechuklempířů, pokrývačů a tesařů.E-mail: marsik@fas-maniny.czKlášter beuronských benediktinů u kostelaNanebevzetí Panny Marie v Emauzích (Na Slovanech)byl založen císařem Karlem IV. s cílemvybudovat v Praze řadu významných sakrálníchstaveb a církevních institucí. V současnostije zde na vysoké odborné úrovni realizovánasystematická obnova celé stavby.Stručná stavební historie klášteraKlášter měl dále naplnit přání papeže Klimenta VI.,aby byli v českých zemích soustředěni slovanštímniši rozptýlení ze Slavonie, kteří by v Čechách konalibohoslužbu v jazyce srozumitelném domácímulidu. 14. prosince 1347 byl vykonán zakládací akt.První stavební fáze včetně skriptoria, jež zřídil KarelIV., byla realizována do roku 1356, včetně malířské výzdoby. Kolemroku 1360 byl namalován mimořádně významný freskový cyklusna vnějších zdech ambitu, jenž je dnes přístupný veřejnosti. V roce1372 byl slavnostně posvěcen halový trojlodní kostel s pětibokýmpresbytářem, který tvoří jádro konventu. Klášter byl po vpádu Pasovskýchroku 1611 vydrancován. V roce 1613 byly opraveny krovya pokračovala další obnova. Po přerušení stavebních prací nechali roku1636 benediktini pokrýt střechu prejzy. Neobvyklá krytina byla v tédobě všeobecně obdivována. Ve 40. letech 17. století proběhly výraznébarokní úpravy kostela včetně zvýšení budov. Podle odborné literaturyneměl nově zřízený refektář v jižním křídle v Čechách obdoby.V letech 1708–1720 došlo k největším stavebním úpravám, kdy bylodokončeno dvojvěžové průčelí s cibulovými střechami a štítem mezistavebnictví 10/0923


▲ V současnosti se opravuje sanktusová věž kostela – výměna břidlicové krytiny a částečná výměna měděných klempířských prvků▲ V rámci opravy sanktusové věže se pracuje také na sanaci betonu▼ Původní dřevěné lůžko nadřímsového žlabu bylo zničeno dřevokaznou houbou(foto: autor článku)▼ Realizace opravy nadřímsového žlabu (foto: autor článku)24 stavebnictví 10/09


věžemi s mariánskou sochou v nice. Během josefínských reforem početřeholníků klesal a stavební činnost ochabla. Větší stavební prácetýkající se provozu kláštera spadají do období 1841–1846. Nicméněpočet řeholníků se i nadále snižoval a zdálo se, že klášter přirozenoucestou zanikne. V roce 1880 však někdejší slovanský klášter převzaliřeholníci z Beuronu, vyhnaní z domovského kláštera, mezi nimiž působilařada významných umělců. V té době byla zahájena historizujícírenovace konventu. V roce 1885 byly novogoticky upraveny věžea později rozšířeny budovy před západním průčelím. Roku 1919 bylklášter zkonfiskován, ale roku 1922 soudním rozhodnutím opět vrácenbeuronům. Již od 19. století probíhala asanace oblasti Podskalí,kde vznikaly nové činžovní domy. Mezi nimi byl vynechán prostortak, aby umožňoval průhled od Vltavy ke klášteru. Urbanistickymimořádně zdařilé řešení prostoru mezi klášterem a Vltavou navrhlarchitekt Bohumil Hypšman, který se ujal i dlouho zamýšlené dostavbykonventního areálu v jeho západní části. Vznikla tak dvě novánovoklasicistní křídla před západním průčelím kostela, která uzavřeladruhé nádvoří kláštera. Za druhé světové války byl klášter zkonfiskovánNěmci. Dne 14. února 1945 byly budovy kláštera a zejménakostel těžce poškozeny při angloamerickém náletu na Prahu. Budovykonventu vyhořely až na klenby přízemí. Klenba kostela se ze dvoutřetin zřítila, severní věž byla zničena zcela, jižní vyhořela. Ihned ponáletu se zahájily opravy poškozených fresek. Rekonstrukcí budovopatství byl pověřen profesor Oldřich Štefan, jenž navrhl hmotověpozměnit západní průčelí tak, aby při zachování tradičního rozvrženídvou průčelních věží byla zdůrazněna dominanta kláštera, kteráu neogotických věží po Hypšmanově úpravě Podskalí nebyla takvýrazná. V roce 1950 byl násilně potlačen řeholní život kláštera. Areálkláštera se však musel staticky zajistit. Toho se ujal statik BedřichHacar, který navrhl dodnes pozoruhodné řešení železobetonovýchkleneb a železobetonových příhradových vazníků střech. Střešní plášťtvoří železobetonové prefabrikované desky kryté prejzy. Dořešenízápadního průčelí podle návrhu Oldřicha Štefana již nebylo politickyprůchodné, neboť zdůrazňovalo sakrální význam objektu. Ten v tédobě již sloužil Akademii věd a jako kožní klinika. Byla tedy vypsánasoutěž na úpravu západního průčelí, z níž vzešla realizace dnesznámých věží – dvou zkřížených trojúhelných konvexních stěn podlenávrhu architekta F. M. Černého. Unikátní dostavba spojující architekturugotickou s moderním tvaroslovím byla dokončena roku 1968.Avšak rekonstrukce klášterních budov zcela dokončena nebyla.Práce na obnově kláštera po roce 1990V roce 1990 byl klášter navrácen původnímu vlastníku – benediktinskémuřádu. Stav klášterních budov byl velmi neutěšený, proto staronovývlastník začal s jejich rozsáhlou a postupnou stavební obnovou.DlažbyPrvní etapu stavebních prací určily skromné finanční možnosti. Kostelbyl vyklizen a zbaven suti. V roce 1993 se položila dlažba v kostele.Byla použita betonová dlažba získaná při likvidaci z premonstrátskéhokostela na Strahově, zbytek dlažby byl doplněn. Kostel sloužil jakovýstavní prostor a postupně se shromažďovaly prostředky na opravy.Podle finančních možností se počítalo s výměnou dlažby z této prvnístavební etapy. V presbytáři a závěrech bočních lodí již byla nověpoložena dlažba mramorová.▲ Pohled na opravovanou sanktusovou věž kostelaOmítky a malbyV roce 1996 se zahájilo doplňování omítek jižní a severní lodi kostela,jež byly v padesátých letech nesmyslně odstraněny. Omítkyjsou nově vápenné štukové v přirozené okrové barvě písku. Zachovaléomítky byly vyspraveny, trhliny vyspárovány. Nástěnnémalby kostela znázorňující Korunování Panny Marie, scénu Úmrtísv. Benedikta, sv. Benedikta v doprovodu andělů a světce se svousestrou Scholastikou byly značně poškozené. Ty byly v roce 1997 restaurovány.Obnovovány byly i erby a medailony v klenbě hlavní lodi.Po konzultaci s památkovým dozorem se restaurovaly dochovanézbytky beuronské výzdoby šablonami a chybějící části byly doplněny.U edikuly byla odstraněna beuronská přemalba a obnovena dochovanáraně barokní polychromie na kletovaných omítkách. V letech2002–2004 byla restaurována výmalba na varhanní kruchtě, která jetypickým projevem beuronské školy. Je provedena na vápenné omítcepatrně s příměsí sádry. Jedná se o malbu secco, patrně klihovounebo kaseinovou temperu. Největším objevem je však bezesporunález fragmentu gotické malby odkrytého při restaurování raněbarokní edikuly. Autorství malby bylo přiřazeno dílně okruhu MistraTheodorika. Fragment byl restaurován v letech 1994–1995.Kamenické práceSoučasně s omítkami interiéru kostela probíhaly kamenické prácespočívající v doplnění střední římsy a podokenních parapetůa obnově dříve zazděného okna objeveného při průzkumech. Okenníkružby byly očištěny, u jednoho okna byla po dohodě s památkářikružba doplněna. Zvětralé opukové pruty oken byly doplněny. Původní,náletem nezničená kamenná žebra se kamenicky opraviladotmelením, ojediněle výměnou jednotlivých kamenů. Poválečnáželezobetonová žebra kleneb lodí kostela byla povrchově upravenaumělým kamenem. Některá žebra se vybetonovala tak, že nebylonutné jejich povrch doplnit umělým kamenem a byly provedenypouze barevné korekce. U opěrných pilířů byl kámen očištěn, dírypo pekování a po kotvách plynového vedení se doplnily umělýmkamenem. Chybějící části poválečných železobetonových pilířů do-stavebnictví 10/0925


▲ Pozinkovaná drážková krytina západního křídla Hypšmanovy dostavby dodatečně překrytá živicí byla odstraněna. Nově bylo zhotoveno bednění na spádovýchklínech s výplní liaporem. Nová krytina je drážková z mědi (foto: autor článku).▲ Železobetonová římsa západního průčelí kostela se zakryla olověnýmplechem tzv. francouzským způsobem krytí, tedy napojením plechů přesdubové lišty (foto: autor článku)▼ Uvolněné prejzy v místech střešní krytiny (foto: autor článku)▲ V místech prejzové krytiny je dožilá malta a prejzy jsou uvolněné (foto:autor článku)▼ Prejzová střešní krytina po výměně (foto: autor článku)26 stavebnictví 10/09


plnily kamenné obklady z pískovce, jinde byl povrch opatřen umělýmkamenem, případně byla použita kombinace obou technologií. Vnitřníčást severního portálu byla restaurována. U gotického sedile, jednohoz mála autentických, sochařsky zpracovaných detailů původníhokostela, se restaurátorsky odstranily druhotné nátěry, kámen bylzpevněn, nevhodné vysprávky odstraněny a doplněny drobné části.Plastická retuš byla provedena měkkým minerálním tmelem bezpoužití armatur. Dolní část sloupku se vsadila nově z opuky. Barevnálazura zatím realizována nebyla.Západní průčelíSamostatnou kapitolu v obnově kláštera v 90. letech představujeobnova západního průčelí, s jehož podobou z padesátých let sekomunita řeholníků z pochopitelných důvodů nemohla sžít. Proto bylvypracován projekt na rehabilitaci západního průčelí, který byl podrobendlouhotrvající odborné debatě. Špatně technicky řešený vstupníportál s železnými výplňovými dveřmi z doby reálného socializmu seodstranil byl obnoven západní portál z období před válkou. Na fasádu sevrátily restaurované plastiky sv. Petra a Pavla, do portálu byla navrácenabeuronská mozaika Krista a dochované železné dveře.Pokrývačské a klempířské práceJiž v roce 1983 byl vydán havarijní výměr na střechy kláštera. Protose klášterní komunita po navrácení majetku rozhodla postupněopravit všechny střechy. Prakticky všude, kde je prejzová střešníkrytina, je dožilá malta a prejzy jsou uvolněné. Místy je dožilá i samotnákrytina. Tam, kde je z větší části krytina (střep) vyhovující, sepřekládá částečnou výměnou poškozené krytiny. Tam, kde je krytinave větším rozsahu poškozena, probíhá její kompletní výměna. Prejzyjsou nad železobetonovými střechami původních křídel kláštera a lodíkostela zavěšeny na dřevěné latě. Původně byly zavěšeny přímo nanabetonované latě, ale rozměr současné krytiny neodpovídá roztečitěchto nabetonávek. Zajímavostí jsou starší hřebenáče mimořádnýchrozměrů, dochované v půdě.Nad jižním křídlem západního nádvoří byla v roce 2002 kompletněvyměněna krytina z bobrovek. Nově byly zhotoveny vikýře vycházejícítypologicky z tvaru vikýřů starších klášterních budov pro případnévyužití podkroví v budoucnu.Železobetonová římsa západního průčelí kostela byla silně navětralá.Po dohodě s památkovým dohledem se zakryla olověným plechemtzv. francouzským způsobem krytí, tedy napojením plechů přesdubové lišty. Starší olověná krytina teras pod železobetonovýmivěžemi již neplnila svou hydroizolační funkci. Plechy byly napojenyfalcováním s podložkou z ocelových pásků. Plech byl popraskaný,nebyla zajištěna dilatace a sklon terasy byl nedostatečný, pásky bylysilně zkorodované. Zatékající voda způsobovala degradaci betonuterasy a korozi výztuže. Provizorní oprava proběhla v minulosti překrytímolověného plechu živičnou krytinou. Toto opatření ale nebylodostatečné. V roce 2009 se celé souvrství odstranilo a vzhledemk nedostatečnému spádu terasy a nemožnosti dilatovat případnouolověnou krytinu byla nově položena hydroizolace z PVC a terasakryta dlažbou.U západního křídla Hypšmanovy dostavby šlo mírně korigovatnedostatečné spády. Pozinkovaná drážková krytina, dodatečněpřekrytá živicí, byla odstraněna. Nově bylo zhotoveno bednění naspádových klínech s výplní liaporem. Skladba střechy se zachovalajako jednoplášťová vzhledem k nutnosti zachování původních detailůříms. Krytina je drážková z mědi. Upraveny byly některé detaily, kterézvýšily spolehlivost krytiny (těsnicí pásky v drážkách, zapuštěnéúžlabí). Zachovaly se výtvarně působivé autentické detaily maskynadřímsového žlabu včetně vertikálního členění drážkami. Původnědřevěné lůžko žlabu, zničené dřevokaznou houbou, bylo nahrazeno▲ Prejzy jsou nad železobetonovými střechami původních křídel klášteraa lodí kostela zavěšeny na dřevěné latěměděnými háky. V současnosti se realizuje oprava sanktusové věžekostela s výměnou břidlicové krytiny a částečnou výměnou měděnýchklempířských prvků.Sanace betonových konstrukcíŽelezobetonové konstrukce střech kláštera a věže kostela jsoubezesporu pozoruhodné nejen z hlediska architektonického, alei konstrukčního a technologického. Před majitelem stojí závažnýúkol sanace betonových konstrukcí způsobem, který zajistí nejenjejich funkci statickou, ale i estetickou. Nezbytné je zachovatzejména barevnost a strukturu povrchu. V nedávné minulostibyly vypracovány odborné expertizy na sanaci betonu obou věží.V současné době v rámci opravy sanktusové věže probíhá i sanacebetonu. Průzkumem se zjistilo, že železobetonová sanktusová věžje z litého betonu běžné šedé barvy. Toto nosné jádro bylo obalenovýztuží z rabicového pletiva a opatřeno vrstvou cca 3–10 mm cementovémalty, jejíž okrový odstín byl dán charakterem kameniva.Tato vrstva ve větší míře odpadává a je popraskaná. Obnaženo jei železobetonové jádro a místy je i konstrukční výztuž narušena korozí.Nedostatečné je propojení výztuže sloupků lucerny s podkladníbetonovou deskou. Odstraňují se nesoudržné vrstvy. Nosné jádrobude zpevněno mokrocementy a vyspraveno sanačními betony.Povrch bude opatřen krycí vrstvou, tvořenou vybranou směsí kamenivaa cementů s vysokými pevnostmi. Tato vrstva byla navrženastavebnictví 10/0927


▲ ▼ Řešení železobetonových kleneb a železobetonových příhradových vazníků střech navrhl v roce 1950 statik Bedřich Hacar▼ Poválečná železobetonová žebra kleneb lodí kostela byla povrchově upravenaúmělým kamenem28 stavebnictví 10/09


a odzkoušena na vzorcích s požadavkem vysoké pevnosti, trvanlivostia zachování původního odstínu a struktury.ZávěremZ výše uvedeného vyplývá, že péče o areál zanedbaný v dobáchpřed rokem 1990, je technologicky i ekonomicky velmi náročná.Zahrnuje řadu stavebních i uměleckých profesí. Vyžaduje hlubokéznalosti stavební i znalosti požadavků památkové péče. Klášter jesložitou infrastrukturou i z hlediska provozu, kdy jeho část tvoříklausura řeholníků, část slouží plastické klinice, část je pronajímánapro potřeby administrativní. V areálu je rovněž jídelna pro sociálněslabé spoluobčany. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že s minimemadministrativního zázemí probíhá prakticky z vlastních prostředkůfinancovaná systematická a na vysoké odborné úrovni prováděnáobnova celého kláštera. Tyto práce jistě budou pokračovat i v dalšíchletech – například rehabilitace klášterních zahrad, dokončení opravstřech, sanace betonových konstrukcí. Dovolím si zmínit vynikajícíspolupráci památkového dozoru architekta Ondřeje Ševců se správcikláštera panem Milanem Herianem a panem Karlem Švejdou,kterému tímto děkuji za poskytnutí informací o obnově kláštera,které tvoří podstatnou část tohoto článku. ■Použitá literatura:[1] Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů(Libri 1997)[2] Benešovská, K., Kubínová, K.: Emauzy, benediktýnský klášterNa Slovanech v srdci Prahy (Academia 2007)english synopsisCare of Historical Monument of the BenedictineAbbey in EmauzyThe monastery was founded by the king and later emperor CharlesIV to the honour of Virgin Mary, St. Jerome, Cyril and Metoděj, Vojtěchand Prokop in 1347–1419. In 1990, the premises were returnedto the Benedictine Order in restitution, and the Order has beenresiding here ever since. The article presents the building history,building systems of each part of the premises and technologicalprocedures of the renovation thereof in terms of the approachto the existing building materials.▲ Zatékající voda způsobovala degradaci betonu terasy a korozi výztuže. V roce2009 byla nově provedena hydroizolace z PVC a terasa kryta dlažbou.▼ Železobetonové konstrukce střech kláštera a věže kostela jsou pozoruhodnéz hlediska architektonického i konstrukčního a technologického. Předmajitelem stojí závažný úkol jejich sanace způsobem, který zajistí nejenjejich funkci statickou, ale i estetickou.klíčová slova:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, klášterEmauzy v Praze, betonové krovy, břidlicová střešní krytina, klenba hlavnílodi, barokní portál, gotické klenby, kamenická výzdoba konzol a svorníkůkeywords:Virgin Mary and St. Jerome Benedictine Abbey in Emauzy, EmauzyMonastery in Prague, concrete trusses, slate roofing, main navevault, baroque portal, gothic vaults, stoneware decorationof the brackets and vault keys▼ Virtuální prohlídku podkroví kláštěra najdete na www.casopisstavebnictvi.czstavebnictví 10/0929


oprava a obnova stavebtext: Ján Bahna, Vladimír Šimkovičfoto: archiv autorů▲ Stavba 3 – pohľad cez Lisztovu záhradu na HradObnova a revitalizácia historických budovUniverzitnej knižnice v BratislaveDoc. akad. arch. Ing. arch.Ján M. Bahna (*1944)Vyštudoval arrchitektúru na SVŠTa Vysokej škole výtvarných umenív Bratislave. Od 1971 do 1990 pôsobilv Štátnom projektovom ústaveobchodu, od r. 1990 ako docenta mim. profesor vedie na VŠVUateliér architektúry, súčasne pracujevo vlastnom AA ateliéri architektúry.Je prezidentom Spolku architektovSlovenska.E-mail: jan@bahna.skDoc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič,Ph.D. (*1953)Vyštudoval FA STU v Bratislavev roku 1977. Pracoval v StavoprojekteBratislava v ateliéri F. Milučkého,od r. 1990 ako samostatný a neskôrautorizovaný architekt. Súčasne je odroku 1997 zamestnaný aj na Fakultearchitektúry v Bratislave. Venuje saproblematike knižníc a rekonštrukciíhistorických objektov.E–mail: simkovic@fa.stuba.skUniverzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršiaa najnavštevovanejšia vedecká knižnicav Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežneso svojím akademickým poslaním plnilafunkciu národnej knižnice. Od roku 1954je samostatnou vedeckou knižnicou a slúžiširokej verejnosti. Zriaďovateľom UKBje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.Knižničný fond 2,4 mil. knižničných jednotiek sa uchováva vo viacerýchhistorických objektoch v Bratislave a aj mimo územia hlavnéhomesta. Knižničné fondy UKB sú nielen kultúrnym dedičstvom, aleaj pokladnicou obrovského dokumentárneho bohatstva. Jedna zovzácnych zbierok, tzv. Bašagičova knižnica, je na zozname svetovéhodokumentárneho dedičstva UNESCO – Memory of the World.Dôležité je zabezpečiť ochranu tohto a ďalších historických knižnýchfondov v podobe vzácnych rukopisov a tlačí.Budovy UKB sú pamiatkovo chránenými objektmi. V ústrednomzozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok je objekt Kláštora klarisiekna Klariskej ul. č. 5, evidovaný pod č. 81/1, objekt Paláca Uhorskejkráľovskej komory na Michalskej ul. č. 1 pod č. 99/1 a objekt PalácaL. de Pauliho na Ventúrskej ul. č. 11 pod č. 46/1.30 stavebnictví 10/09


UKB získala barokové paláce uhorskej kráľovskej komorya Palác L. de Pauliho v polovici 50. rokov. Prvý bol účelovoadaptovaný na potreby knižnice v rokoch 1955–1956, druhýv rokoch 1966–1969. Schátralý stav všetkých troch budov sinaliehavo vyžadoval rozsiahlu stavebnú obnovu. Zastaralé bolihlavne všetky vedenia inžinierskych sietí vrátane hlavnej kotolne.Adaptácie uskutočnené pred niekoľkými desaťročiam boli ibačiastkové a dnes už nevyhovovali všetkým potrebám a úlohámmodernej knižnično-informačnej ustanovizne.a hodnotenie jednotlivých nosných konštrukcií sa použila metodikaZnaleckého štandardu pre posudzovanie technického stavu domu,bytov a nebytových priestorov, ktorú v roku 1993 vypracoval Technickýa skúšobný ústav stavebný. Prieskum bol podľa tejto metodikyvykonaný na úrovni Technická prehliadka – I. stupeň. Súbežnes prieskumom vykonala Drevárska fakulta vo Zvolene podrobnýprieskum biotického poškodenia dreva krovov všetkých objektov.Veľmi dôležitou súčasťou vstupných údajov bol podrobný inžinierskogeologickýprieskum.Projekt MKKCUKB realizovala projekt Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum –Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnicev Bratislave (ďalej len MKKC), ktorý bol financovaný rovnakým dielomz pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy (RBRE) a zo štátnehorozpočtu SR.Stavba MKKC bola rozdelená na tri čiastkové stavby:■ Stavba 1: Kláštor Klarisiek, Klariská ul. č. 3–5;■ Stavba 2: Palác uhorskej kráľovskej komory, Michalská ul. č. 1,Ventúrska ul. č. 13, Palác L. de Pauliho, Ventúrska ul. č. 11;■ Stavba 2: Podzemné sklady, Nové sklady, Lisztov pavilón a Lisztovazáhrada, Ventúrska ul. č. 11.Pred začatím prác sa v marci 2001 previedol predbežný statickýprieskum vo všetkých objektoch Univerzitnej knižnice. Pre prieskumStavba 1: Kláštor KlarisiekKláštor Klarisiek (Klariseum) na Klariskej ulici č. 5 bol pôvodne stredovekýkláštor cisterciánskeho rádu z 13. storočia, neskôr kláštoreurópskej ženskej rehole klarisiek. Po jeho zrušení roku 1782 v budovesídlila Kráľovská právnická akadémia (1784–1850), katolíckegymnázium (1786–1908), neskôr budova slúžila na rôzne iné účely.Roku 1914 sa budova stala sídlom knižnice Alžbetínskej univerzitya roku 1919 sídlom dnešnej Univerzitnej knižnice.UKB v budove Klarisea je koncipovaná ako prezenčná knižnica. Naprízemí obnovenej budovy je Kancelária Rady Európy, ako aj viacúčelovákonferenčná sála, nová vrátnica, bufet a vybudovaný výťahumožňujúci debarierizáciu objektu. Na prvom poschodí je sústredenýkonzervačný fond slovacikálnej literatúry ochraňovaný podľa zákonao povinnom výtlačku, v chodbových priestoroch bude uložený generálnylístkový katalóg knižnice. Špecializované študijné priestoryslovacikálnej literatúry umožnia aj čiastočný voľný výber, avšak bez▼ Celková situácia – vizualizáciastavebnictví 10/0931


▲ Pohľad z Ventúrskej ulice na De Paulyho palác a Palác Uhorskej kráľovskejkomory, v pozadí Michalská brána▼ Palác Uhorskej kráľovskej komorymožnosti absenčnej výpožičky archívnych výtlačkov. Na 1. poschodiesa z Lisztovho pavilónu presťahoval hudobný kabinet knižnice.Na 2. poschodí sú v klimatizovaných skladoch a v študovniach s osobitnýmrežimom ochrany sústredené vzácne historické knižničnéfondy, ktoré boli z priestorových dôvodov rozptýlené v neklimatizovanýcha nedostatočne ochraňovaných skladoch. Aj prevažná časť historickýchknižničných fondov je voľne prístupná, pričom najcennejšiez nich sú k dispozícii v podobe digitálnych kópií z dátových serverov,vo výstavných priestoroch a trezorových vitrínach. V budove sú ajpracoviská retrospektívnej bibliografie a reštaurátorská dielňa.Objekt ako celok neprešiel výraznejšími stavebnými úpravami, ktoré bymenili jeho základné charakteristiky. Najväčšími stavebnými zásahmido objektu je len kompletná oprava strešného plášťa, vybudovanienového výťahu v rámci debarierizácie objektu a zasklenie prízemia.Budovu bolo potrebné sanovať, odvlhčili sa základy a suterénne priestory.Ostatné nadzemné a podzemné časti budovy zostali bez väčšíchstavebných zásahov a zmenili sa len v menšej miere v súvislostis novým využitím. Prevádzky sú vybavené modernými informačnýmia komunikačnými technológiami. Verejnosť vstupuje do objektu pôvodnýmhlavným vchodom, novú úpravu si vyžiadal priestor nádvoria.V januári 2002 sa informácie o stave nosných konštrukcií v objekteKlariská 3–5 rozšírili o výsledky doplňujúceho statického prieskumudrevených stropov, na základe sond do podlahových vrstiev nadstropmi najvyššieho podlažia (všetky ostatné stropy v objekte súmurované klenbové). Zo štyroch krídiel objektu je západné krídloprestropené drevenými trámovými stropmi, ostatné tri krídla stropmipovalovými.Pri sanácii drevenej konštrukcie krovu sme postupovali v zmyslezáverov znaleckého posudku biotického poškodenia dreva krovovobjektov:– z konštrukcie krovu sa odstránili závažne poškodené drevenéprvky (resp. časti prvkov);– povalový priestor sa vyčistil od zvyškov infikovaného dreva;– dôkladne sa očistili pôvodné, v objekte ponechávané prvky odprachu a rôznych nečistôt;– vykonala sa výmena alebo oprava poškodených prvkov;– novo zabudované drevo, ako aj drevo ponechávaných prvkovkrovu sa chemicky ošetrilo.Na záver realizácie sme vydali Osvedčenie o statickej spôsobilostinosnej konštrukcie krovu, v ktorom sme užívateľa objektu upozornilina potrebu vykonávania periodickej kontroly drevenej nosnej konštrukciekrovu v intervale cca 3 rokov (podľa STN 73 2810).Drevené stropy nad najvyšším podlažím boli taktiež predmetomsanácie. Stropy nad tromi krídlami boli zosilnené spriahnutíms nadbetónovanou doskou hr. 60 mm, takže podľa STN 73 1701 –Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií vyhovujú posúdeniupodľa medzných stavov I. i II. skupiny (t.j. únosnosť i priehyb).Stavba 2: Palác Uhorskej kráľovskej komory,Palác Leopolda de PaulihoPalác Uhorskej kráľovskej komoryPalác Uhorskej kráľovskej komory (uhorského snemu) na Michalskejul. č. 1 a Ventúrskej ul. č. 13, dielo architekta G. B. Martinelliho, bolpostavený v roce 1753–1756. Na začiatku 19. storočia bola budovaadaptovaná pre uhorský snem. Uhorské stavy a rady tu zasadaliv rokoch 1802–1848. Ako poslanci na jeho pôde vystupovali významníslovenskí kultúrni a politickí dejatelia Ľudovít Štúr a ŠtefanMoyzes. V tejto budove boli roku 1848 odhlasované revolučné zákonyo zrušení poddanstva na území Uhorska.32 stavebnictví 10/09


V budove Paláca bývalej Uhorskej kráľovskej komory na Michalskejul. č. 1 je na prízemí zriadený dispečing (velín), výstavná sieň, ako ajnový výťah. Turistická atraktívnosť objektu sa pre návštevníkov zvýšitým, že sa im umožní nahliadnuť aj do pôvodných rokovacích priestorovuhorského snemu (ktoré boli už koncom 19. storočia prestavané),kde im bude toto historické obdobie pripomínať aj zamýšľanástála tematická výstava. Stavebné úpravy ďalších podlaží umožniliracionálnejšie usporiadanie jednotlivých prevádzok. Technologickélinky spracovania dokumentov (periodík, kníh apod.) sú lokalizovanév tomto objekte tak, aby na ne organicky nadväzovali priestory prepoužívateľov v objekte Paláca L. de Pauliho (študijné miesta s voľnýmvýberom periodík, kníh apod.). Na 1. poschodí sú dve veľké študovnes osobitným zameraním na spoločenské a prírodné vedy. Niektorépracoviská knižnice, napr. riaditeľstvo, útvary ekonomiky a prevádzky,je možné cez zónu voľného vstupu navštíviť bez obmedzenia.V komplexe oboch budov sa nachádzal technologický unikát – dopravníkkníh, prevedený v 60. rokoch ako jediný svojho druhu v Československu.Používal sa až do roku 2002 ako hlavná prevádzková kostraknižnice a bol sústavne udržiavaný. Keďže nebolo možné zaručiťjeho funkčnosť na celé návrhové obdobie, musel byť demontovanýa funkčne nahradený sústavou výťahov.Palác Leopolda de PaulihoPalác Leopolda de Pauliho na Ventúrskej ul. č. 11 bol postavenýv rokoch 1775–1776 podľa plánov a pod vedením F. K. Römischa namieste neskorostredovekej kráľovskej kúrie. Je to rozsiahla trojposchodovábudova s pavlačovým nádvorím s bohatými rokokovýmimrežami.Súčasťou objektu Paláca Leopolda de Pauliho je rokokový záhradnýpavilón z 18. storočia, v ktorom roku 1820 koncertoval Franz Liszt.Hlavný vchod do knižnice je pre používateľov nie ako v minulostina Ventúrskej ul. č. 13, ale v objekte Paláca L. de Pauliho na Ventúrskejul. č. 11. Šatňa je umiestnená do suterénu. Tu je zriadenáz priestorov doterajšej kotolne aj nová konferenčná miestnosť pre120 návštevníkov s potrebným sociálnym zázemím. Priestory naprízemí budovy majú charakter voľne prístupnej zóny s kontrolnýmvstupným bodom. Úplne nové dispozičné riešenie vstupných, výpožičnýcha oddychových priestorov knižnice vzniklo architektonickyatraktívnym prestropením (presklením) barokového nádvoria paláca,z ktorého je možný bezbariérový prechod do ďalších knižničnýchpriestorov. V priestoroch nádvoria je umiestnený centrálny dispečingknižnice (informačný, konzultantský a kontrolný pult).Rekonštrukcia objektu Paláca L. de Pauliho je zameraná na vybudovanieknižničného a informačného „supermaketu“ s voľným výberomliteratúry a s rozšíreným počtom študijných miest vybavenýchmodernou informačnou a komunikačnou technikou.Palác uhorskej kráľovskej komory sa vzhľadom na svoju pamiatkovúhodnotu a zachovalosť historických detailov a konštrukcií (drevenéstropy a unikátny krov) upravuje len v miere nevyhnutnej podobe prejeho optimálne fungovanie v rámci nových prevádzkových súvislostí(sanácia fyzického stavu, opravy, výmena rozvodov inžinierskych sietía nové vedenia slaboprúdov).Stavebné zásahy do de Pauliho paláca sú závažnejšie už aj preto,lebo bol pri predchádzajúcej rekonštrukcii podstatnejšie prestavaný(vybúrané hlavné barokové schodište, všetky stropy, celé jedno krídloa podkrovie sú novostavbou zo železobetónu).Z hľadiska bezpečnostných predpisov bolo nutné premiestniť plynovúkotolňu so strojovňou vzduchotechniky zo suterénu do podkrovia na4. NP paláca L. de Pauliho. Do bývalého priestoru strojovne dopravníkakníh sa umiestnila strojovňa VZT. Veľké požiarne zaťaženie objektusi vyžiadalo vybudovanie nového únikového schodiska a zrušenieskladu kníh na 4. NP na Ventúrskej č. 11. Ponechanie skladov v pries-▲ Večerné nasvetlenie prestrešeného nádvoria v de Pauliho paláci s vloženýmrecepčným objektomtoroch paláca neumožnilo uplatniť moderné technológie likvidovaniapožiarov (ktoré sa uplatňujú v podzemných skladoch).Na prízemí a na 1. poschodí sa predpokladajú občerstvovaciea reštauračné priestory, čím sa zvýši sociálny „komfort“ návštevníkovaj v čase predľženej prevádzky knižnice.Prestropilo (presklilo) sa barokové nádvorie v objekte de Paulihopaláca, kde sa pre verejnosť vytvorí ťažiskový vstupný priestor doknižnice. Vykonala sa sanácia budovy (hydroizolačné práce v 1. PP,odvlhčenie skladov, oprava statických porúch, výmena strešnéhoplášťa, nové nátery, maľovanie, podlahy. Rekonštruovali sa vnútornérozvody inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, silnoprúd, slaboprúd,vykurovanie), ako aj nové technické zariadenia (kotolňa, výťahy,počítačová sieť, požiarna a bezpečnostná signalizácia, elektronické,zabezpečenie kníh, vzduchotechnika).Z konštukčného hľadiska ako podklad pre vypracovanie projektovejdokumentácie slúžil znalecký posudok biotického poškodeniakrovu, na základe ktorého bol krov sanovaný obdobným spôsobomako v objekte susedných „Klarisiek“. Okrem toho sme mali prevypracovanie projektu statiky k dispozícii výsledky dvoch stupňovprieskumov: technickej obhliadky a sondážneho prieskumu do drevenýchstropov.Nosnou časťou projektu statiky bolo statické zabezpečenievstavby komunikačného výťahu, galérie v študovni a zastrešenianádvoria svetlíkom. Projekt okrem toho riešil podchytenienových otvorov, ktoré boli navrhnuté v súvislosti s uvoľnenímdispozície, ktorá mala zabezpečiť voľnejší pohyb medzi jednotlivýmištudovňami.stavebnictví 10/0933


▲ Konštrukcia prestrešenia nádvoria v de Pauliho paláciNosná konštrukcia prekrytia nádvoria je tvorená primárnymirámami z oceľových profilov I 100, na ktoré sú priečne uloženéjäklové profily. Na ne sú prichytená ľahká priesvitná krytina Lexan.Oceľové rámy sú prikotvené do jestvujúcich murovanýchstien pomocou tmelených kotiev HILTI. Všetky oceľové prvkysú povrchovo upravené pozinkovaním. V mieste pôvodných študovnísa realizovala vstavba galérii, na ktorých sú umiestnenéregály s knihami.Nosnú konštrukciu galérie tvorí oceľový rošt s primárnymi nosníkmiI 220 a priečne uloženými sekundárnymi nosníkmi I 140. Primárnenosníky sú na jednej strane kotvené do jestvujúcej steny a na druhejsú nosníky podoprené oceľovými rúrami Ø 194/8. Oceľová rúra jev úrovni stropu kotvená na roznášací profil HEB100. Tento bol zaliatydo lokálnej nadbetonávky klenby. Pôvodná konštrukcia klenby bolas nadbetonávkou spriahnutá pomocou oceľových trnov Ø R12. Nadoceľovým roštom bola vyhotovená betónová doska hr. 70 mm.V časti nad 4. NP sa vyskytovali stropy s nadmerným priehybom,pozorovateľným voľným okom. Na základe výsledkov sondážnehoprieskumu a následného statického posúdenia sme konštatovali,že stropy vyhovujú posúdeniu podľa medzných stavov I. skupiny(na únosnosť), ale nevyhoveli posúdeniu podľa medzných stavovII. skupiny (na priehyb).▲ Vložený recepčný objekt v prestrešenom nádvorí▼ Sedenie vo vloženom recepčnom objekteStavba 3: Podzemné sklady, Nové sklady,Rekonštrukcia Lisztovho pavilónu,Úprava Lisztovej záhradyVzhľadom na neustály rast knižničného fondu a súčasné uvoľneniekvalitných uličných priestorov barokových palácov od skladu kníhsa knižné sklady umiestnili do podzemia v tzv. Lisztovej záhraderozšírením existujúcich suterénnych priestorov o novostavbu podzemnýchskladov. Situovanie skladov do podzemia je analogickés historickými objektmi národných knižníc v mestských centráchv zahraničí. Nové podzemné skladové priestory sú napojené naexistujúci objekt Nových skladov a na modifikovaný systém dopravykníh. Vybudovanie podzemných skladov si vyžiadalo aj pamiatkovýmiorgánmi požadovanú novú koncepciu a rekonštrukciu Lisztovej záhrady,ktorej sa prinavrátil náznak pôvodného barokového charakteru.Záhrada sa spolu s Lisztovým pavilónom bude využívať najmä narôzne kultúrne aktivity (napr. koncerty, výstavy, letná čitáreň apod.).Súčasne sa z kapacitných dôvodov muselo pristúpiť k asanácii pôvodnýchNových skladov zo 60. rokov 20. storočia, ktoré únosnosťounevyhovovali novým skladovým technológiám (kompaktné regále).Boli nahradené novostavbou v pôvodnej hmote s racionálnejšímvnútorným usporiadaním.Podzemné sklady bolo nutné požiarne chrániť, klimatizovať a napojiťna systém dopravníkov fungujúci v Nových skladoch. V podzemí savybudovali skladové priestory s minimálnymi výškami, ktoré budú postupnezariadené kompaktnými knižnými regálmi. Po realizácii tohotoobjektu sa do Nových skladov a Podzemných skladov premiestnilknižničný fond z likvidovaných doterajších skladových priestorov. Podzemnésklady a Nové sklady sú po skončení rekonštrukcie hlavnýmiskladovými priestormi knižnice. Zároveň sa v týchto priestoroch, a tov závislosti od rozsahu doplňovania knižných fondov, vytvorí rezervapotrebná na skladovanie nových prírastkov v budúcnosti.Zo statického hľadiska výstavbe nového objektu skladov predchádzalostatické posúdenie nosných konštrukcií tzv. Nových skladov. Pôvodnýnávrh pre sklad kníh uvažoval s rekonštrukciou Nových skladov (vystavanýchv 60. rokoch) a výstavbou nových podzemných skladov v centreLisztovej záhrady. Nakoľko v rámci archeologických prác v miestepôvodne navrhovaných objektov boli zistené významné archeologické34 stavebnictví 10/09


2009Příloha časopisuStavebnictví 10/09stavebnictvíčasopisspeciálwww.casopisstavebnictvi.czZelená úsporáma projektanti IV


Zelená úsporám a projektanti IVNovinky a praktické uplatnění programu Zelená úsporámMinisterstvo životního prostředí vydalo Dodatekč. 1 k Přílohám I Směrnice MŽP č. 9/2009o poskytování finančních prostředků ze Státníhofondu životního prostředí v rámci programuZelená úsporám.Dodatek nabyl účinnosti dnem1. září 2009. Z obsahu Dodatkuč. 1 uvádíme nejdůležitější ustanovení.Do Přílohy č. I/2 Podmínky poskytovánípodpory v jednotlivýchoblastech se na konec části A.1Celkové zateplení doplňuje text:U projektů na zateplení bytovýchdomů postavenýchv některé z typizovaných konstrukčníchsoustav uvedenýchv Příloze č. 1 nařízení vládyč. 299/2001 Sb., o použití prostředkůStátního fondu rozvojebydlení ke krytí části úrokůz úvěrů poskytnutých bankamiprávnickým a fyzickým osobámna opravy, modernizace neboregenerace panelových domů,ve znění pozdějších předpisů,je vyžadováno stanoviskoporadenských a informačníchstředisek (PIS) zřízených podleust. § 3 odst. 4 nařízení vládyč. 299/2001 Sb. PIS ověří splněnípodmínek stanovených v ustanovení§ 3 odst 1, odst. 2, odst.3 písm. a) a b) a odst. 4 nařízenívlády č. 299/2001 Sb., (programNový panel).V Příloze č. I/3 Zásady a podmínkyposkytování finančních prostředkůz Fondu, v části 1. Základnípravidla se upravuje znění bodu 9takto: Stavebně technické posouzeníbudovy požadovanéu bytových domů se dokládáposudkem zpracovaným autorizovanouosobou v oborupozemních staveb, technikaprostředí staveb nebo statikya dynamiky staveb a má nejméně5 let praxe ve výstavbě neboprojektování domů a jejich změn.Pokud toto stavebně technicképosouzení doporučí provedenísanace statiky a opravu vnějšíhopláště budovy, vlastník domu jepovinen provést veškerá doporučenáopatření, která jsou nutnápro kvalitní realizaci podpořenéhoopatření.Do Přílohy I se doplňuje Přílohač. I/13 Podmínky poskytovánípodpory na zateplovánípanelových bytových domův oblasti podpory A.1. Přílohač. I/13 uvádí shodně svýše citovanou úpravou PřílohyI/2 požadavek na předloženístanoviska PIS u projektů nazateplení panelových bytovýchdomů deklarující splnění podmínekstanovených v ustanovení§ 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3písm. a) a b) a odst. 4 nařízenívlády č. 299/2001 Sb., (programNový panel).Za účelem propojení programůZelená úsporám a Nový panelbyla uzavřena písemná Dohodamezi MŽP a MMR o sladěnívazby mezi podporou zateplovánípanelových bytových domůa Dohoda mezi SFRB a SFŽPo postupu při poskytování podporv rámci programu Nový panela Zelená úsporám na zateplovánípanelových bytových domů. Dohodystanoví:■ Na projekty zateplení panelovýchbytových domů budeposkytnuta podpora z programuZelená úsporám pouze za předpokladu,že investor předložístanovisko PIS deklarující splněnípříslušných podmínek nařízenívlády č. 299/2001 Sb.■ Program Zelená úsporámbude pro zateplení panelovýchbytových domů otevřen pouzev oblasti A.1 (komplexní zateplení).O dotaci nebude možno žádatv oblasti A.2 (dílčí zateplení).■ Ověření podmínek programuZelená úsporám pro podporuv oblasti A.1, tj. dosažení měrnéroční potřeby tepla na vytápění55, resp. 20 kWh/m 2 podlahovéplochy podle úrovně dotacea 40% snížení této hodnoty oprotistavu před realizací zateplení,bude provádět SFŽP.■ SFŽP se bude podílet v přiměřenémrozsahu na úhradě částinákladů na vypracování stanoviskak poskytnutí podpory na celkovézateplení v těch případech,v nichž žadatel o dotaci z programuZelená úsporám nevyužiježádné z forem podpory v programuNový panel.■ SFŽP a SFRB zřizují ke dni1. září 2009 společnou metodickoukomisi. Jejím úkolem budeposuzování případných nesrovnalostív souvislosti s vydávánímstanovisek. Závěry budou mítcharakter doporučení.V praxi mohou způsobovat problémyněkteré rozdílné podmínkyv programech Zelená úsporáma Nový panel. Patří k nim např.definice žadatele o podporu.V případě programu Zelená úsporámmohou být žadatelem vlastnícia stavebníci budov určenýchk bydlení, a to jak fyzické osobytak právnické osoby. Žadatelemo podporu může být pouze osobapodléhající daňové povinnostipodle zákona č. 338/1992 Sb.,o dani z nemovitosti, ve zněnípozdějších předpisů (a to i vlastníciuvedení v § 9 tohoto zákona –Osvobození od daně). Tato definiceje obsažena ve SměrniciMŽP č. 9/2009, Příloha č. I/3Zásady a podmínky poskytovánífinančních prostředků z Fondu.Naproti tomu v programu Novýpanel může podporu získat fyzickánebo právnická osoba která jevlastníkem nebo spoluvlastníkemdomu nebo bytu nebo nebytovéhoprostoru podle zákonač. 72/1994 Sb., kterým se upravujíněkteré spoluvlastnické vztahyk budovám a některé vlastnickévztahy k bytům a nebytovýmprostorům a doplňují některézákony (zákon o vlastnictví bytů),ve znění pozdějších předpisů.V domě, ve kterém vzniká společenstvívlastníků jednotek podlezákona o vlastnictví bytů, můžepodporu získat i tato právnickáosoba. (Viz § 3 nařízení vládyč. 299/2001 Sb.).Společenství vlastníků jednotektak v případě programu Nový panelmůže žádat o podporu přímo,jako právnická osoba. V případěprogramu Zelená úsporám musížádat společně všichni vlastnícijednotlivých bytů.Každý program používá jinou definicipodlahové plochy. ProgramZelená úsporám definuje podlahovouplochu v Příloze č. I/1 shodněse zákonem č. 406/2000 Sb.,o hospodaření energií, ve zněnípozdějších předpisů, jako celkovouvnitřní podlahovou plochu všechpodlaží budovy vymezenou vnitřnístranou vnějších stěn, bez neobývanýchsklepů, a oddělenýchnevytápěných prostor, tj. jakovytápěnou plochu všech podlažíbudovy, včetně příček. K tomu poznámku:program Zelená úsporámve stejné příloze definuje rodinnýdům a bytový dům, v těchto definicíchse rovněž používá termínpodlahové plochy. Tyto definicebyly převzaty ze stavebních předpisů,které definují podlahovouplochu odlišně. Nařízení vládyč. 299/2001 Sb., požaduje doloženídokladu o podlahové ploše bytův domě, na jehož opravu nebomodernizaci bude poskytnut úvěrv § 3 odst. 4, aniž by termín podlahováplocha blíže specifikovalnebo požadavek doplnil odkazemna jiný právní předpis. Paragraf4 odst. 3 tohoto nařízení vládyobsahuje ustanovení, že podporase vztahuje na úvěr nebo jehočást, jehož výše nepřekročí částku5500 Kč na 1 m² podlahové plochybytů. U termínu podlahová plochaje tu uveden odkaz na poznámkupod čarou, která odkazuje na zákonč. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,ve znění pozdějších předpisů. Zákono vlastnictví bytů definuje podlahovouplochu v § 2 písm. j) takto:Podlahovou plochou bytu neborozestavěného bytu se rozumípodlahová plocha všech místností,které tvoří příslušenství bytu neborozestavěného bytu. ■Autorka: Marie BáčováČeská Komora autorizovanýchinženýrů a techniků činných vevýstavbě2speciál 10/09


Zelená úsporám a projektanti IVZelená úsporám a památkově chráněné stavbyOd letošního roku mají majitelé staveb pro bydlenímožnost získat nezanedbatelný příspěvekpři vyhovění několika podmínkám pro stavebníúpravy domů. Podmínky jsou stanoveny s ohledemna úsporu tepla a týkají se zlepšení tepelněizolačních vlastností staveb, úspor energiena vytápění a provozu domů s využitím odpadníhotepla a tepla z obnovitelných zdrojů.Tato iniciativa byla vyvolána snahouo omezení spotřeby energie,zejména v zimním období.Energetická otázka zajištěnívhodného prostředí v budováchje v posledních sto letech velmidůležitým faktorem při jejichnavrhování. Vytápění budova popřípadě i ohřev teplé vodyv posledním století mnohonásobnězvýšil podíl bytového fondu naspotřebě energie v zemích, kterémají vyšší životní nároky.Od pradávna se získání energiestalo klíčovým bodem rozvojenebo naopak stagnace či zánikucivilizací. Nemusíme všakchodit až do dob vzdálených. Vedruhé polovině 18. století došlopatrně k jedné z největších novověkýchenergetických krizí.Ve střední Evropě se začal projevovatnedostatek palivovéhodřeva, a tak se se stoupajícíminároky na vytápění budov asipoprvé v širším měřítku projevilasnaha o úsporu tepla nebosnaha o hledání nových zdrojůtepelné energie. Stavitelstvíreagovalo rychlým osazenímvnějších křídel oken (okna bylado té doby vybavena jen jednourovinou zasklení). Rovněž sezačaly měnit dispozice staveba způsob jejich vytápění. Tentotrend nebyl opuštěn ani po nalezenídalšího paliva, kamennéhouhlí, a zavedení této novinky dovytápění budov. Zachován bylprincip dvojitých oken, dispozics oddělením místností od komunikacíbuď předsíněmi nebodvojitými dveřmi a otopnýmisoustavami na nové palivo.Stavby však byly zřizovány jakomasivní s poměrně silnýmizdmi, schopnými akumulacetepla, a tedy obyvatelnými jakv letním, tak v zimním období.Samozřejmě že nároky na kvalituvnitřního prostředí byly nižšínež dnes, topení v jedné obytnémístnosti nebo jen v místnosti,kde se topilo pro vaření, bylosamozřejmostí.Nakonec v historických dobáchnikdo nepředepisoval teplotypro vnitřní prostředí místnostípodobné teplotám dnes požadovaným,nikdo nevyžadoval, abyse tepelná pohoda udržovalav době, kdy v místnostech nikdonepobýval. Musíme si uvědomit,že do začátku 20. stoletíbyla i strojní zařízení omezenaspotřebou energie. Nebyla tosice již doba, kdy mlýn o výkonu3 a 6 kW byl největším strojemv celém okolí, nicméně i výkonystrojů v průmyslu a dopravěbyly úměrné možnosti opatřit jeenergetickým zdrojem. V občanskémživotě se ani po zavedeníelektrické energie neobjevujejejí spotřeba pro tepelné aparátynebo silové účely a příkon elektrizovanézemědělské usedlostinepřesáhl příkon dnešní automaticképračky.Doba velkýchspotřeb energiíSoučasná míra spotřeby energiemá své kořeny v době zřizováníkomfortních bytů s možnostíspotřeby tepla a teplé vodyze zdrojů, které již nevyžadujípřímé spalování tuhých palivna místech spotřeby. Možnostidodávky plynu, dálkového tepla,nebo alespoň tepla z centrálníhotopení, byly posléze doplněnyspotřebou tepla z elektrickésítě.Tento rozvoj je podobný rozvojidopravy, kdy v dnešní doběv rozvinutých zemích připadána dva obyvatele automobils motorem o výkonu kolem50 kW, který je jen z části měněnna mechanickou energii nutnouk pohybu, většina energie je bezdalšího využití vychlazena dovzduchu. Podobně se chovalodvacáté století i k energiím protopení a ohřev vody.Optimizmus moderní architektury,která odlehčuje stavby, a tímuvolňuje dispozice, měl všaknegativní dopad na obvodovékonstrukce. Zdivo postavenéz dutých tvarovek minimálnítloušťky a špatná izolace střechbyla sice zatím vyvažovánapoměrně slušně zpracovanýmiokny a dveřmi, schopnýmisnížit spotřebu tepla lépe nežnásledně vyráběná okna zdvojená.Stavby z dob technickéhopokroku jsou však největšíspotřebitelé tepla na vytápěnía tam, kde byly stavby opatřenyvelkoplošnými výplněmi otvorů,jsou ztráty ještě větší.Poválečná výstavbatypových stavebTypová výstavba dále ustoupilaz požadavků na tepelné izolacea provedení částí staveb ovlivňujícíchspotřebu tepla. Neregulovatelnésoustavy topenívedly k plýtvání teplem; špatněizolované panely, kde se izolacezredukovala na vrstvy menšínež 50 mm a nekvalitní provedenídetailů, se spojily s většímmnožstvím hmot nepříliš ověřených,zejména v oboru lehkýchbetonů. Ani stavby postavenésvépomocí nebyly ve své kvalitělepší, nedostatek stavebníchmateriálů vedl k užívání domáckyvyrobených prvků, mnohdyz odpadních hmot.Konec dvacátého století zastihlnaše země silně vyčerpané nezájmemo stavby již postavenéa špatnou kvalitou masově realizovanýchstaveb. Dluh, kterýbyl založen při vypuknutí druhésvětové války, narůstal a lze říci,že mnohde ještě narůstá. Lehkovážnostv nakládání s energiemi,podpořená nezájmemo stavební fond státu, města obcí, nebyla ani v posledníchdvaceti letech překonána. Můžemeříci, že byl zastaven pád,ale zlepšení situace nastávápomalu a z lokálního hlediskanerovnoměrně. Politická nevůlek narovnání bytového trhu a přebujelédotování velkých skupinobyvatel – potenciálních voličů,vedla k neřešení mnohýchproblémů spojených s údržboua zlepšováním technické kvalitybudov.Památkově chráněnéstavbyVše popsané platí i pro budovy,které jsou kulturními památkaminebo se nacházejí v památkovýchrezervacích a památkovýchzónách. Nemůžeme se nechatodradit vlnou „fasádizmu“, kdydům s venkovní opravenoufasádou pokládáme za důmv dobrém stavu. Na budovy jetřeba nahlížet jako na celky,které mají splnit určený účel.Možnost získání větších finančníchprostředků na opravya zlepšení technických kvalitdomů jistě přiláká i vlastníkydomů chráněných podle zákonao státní památkové péči (zákonč. 20/1997 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů).Zde však nastává problém, čispíše křížení dvou zájmů státu,které zasahují do vlastnickýchpráv. Ochrana památky je samozřejměomezením práv vlastnickýchz důvodu zákonné ochrany,jež je veřejným zájmem. Jdetedy o celospolečenskou dohodu,a ta vlastníka omezujea není mu v současném právnímsystému kompenzována. I prostavby nezapsané v seznamukulturních památek je možnéspeciál 10/09 3


Zelená úsporám a projektanti IVomezení vlastnických práv,jsou-li součástí památkovérezervace, památkové zóny,nebo se nacházejí v ochrannémpásmu kulturní památky, památkovérezervace nebo památkovézóny.Vzhled a použité materiály navnějším povrchu fasády a střechnemohou být libovolně měněnya měly by se přizpůsobit zásadámpro dané místo vytčeným.To je požadavek, který nenípodpořen finanční kompenzacípro vlastníka, nebo je vlastníkpodporován tam, kde je pochopenzájem obce či státu. Natakovouto podporu však neníprávní nárok, a proto je umisťovánatam, kde se očekává největšíovlivnění skupin voličů. Jde tedyvesměs o rozhodnutí politická,nikoliv odborná a ochranná.Nyní však nastává situace, kdystát podporuje akci na sníženíspotřeby tepla, která se u budovzakládá na přidání vnější tepelnéizolace, na výměně okena úpravě či novém způsobuvytápění. U památkově chráněnýchstaveb však vzniká problém.Tepelná izolace přidanáz vnější strany změní charakterbudovy, musí dojít i ke změnámčlenění fasády a případněmohou pod vrstvami izolacízmizet články fasády. Stejnětak i výměna oken nenávratnězmění výraz budovy a zejménapři užití oken z levnějších materiálůneodpovídají proporcerámů a členění příčlí původnímustavu. To, že se změní i způsobotevírání oken a jejich polohavzhledem ke špaletě a roviněfasády, je také nenávratnounegativní změnou.Nastal proto okamžik, kdy seodborná složka památkové péčedostává do rozporu se snahamio dotování úprav zvyšujícíchúspory energie. Málo informovanínebo neinformovaní majitelénemovitostí se dostávajído slepé uličky, kdy požadujíodborné vyjádření k zamýšlenýmstavebním úpravám a výsledkemje zamítavé vyjádřenípracovníků památkové péče.Jaké jsou možnosti a případnéústupky z pozice památkovépéče?Tepelná ochranabudov vs. ochranapamátekPokud se otázka týká zesíleníizolací, je možné postupovatv hierarchii přidáním izolace tam,kde to není estetickou závadoua kde není porušována fasádas architektonickou strukturoua články. Rovněž vložení izolacído dutin konstrukcí nebude asiv zásadě na závadu, pokudnebudou zničeny další vrstvy,které mají památkovou hodnotu.Zesílení izolací v prostoráchsklepů a nepodsklepených přízemíje rovněž řešením.Možnost vložení izolací z vnitřníchprostor je v našich končináchodmítána techniky a patrněi památkáři. Nebezpečím je změnapoloh kondenzačních oblastív konstrukci a nebezpečí nenávratnýchzměn dřevěných konstrukcíuzavřených do takovéhosystému. Nicméně tato cestaby měla být nadále zkoumánaa mohlo by být nalezeno řešení,které spolu s regulací prouděnívzduchu v budově bude technickyschůdné.Druhá oblast – okna a jejich kvalita– může paradoxně znamenatprostor pro nová řešení. Většinahistorických budov má oknadvojitá, kde je vnitřní prostorurčitou klimatickou výhodou. Přidánídvojskel do roviny výhodnéz hlediska tepelného i památkovéhonení ani u starších okennepřekonatelným problémem.Těmto úpravám, které jsou repasemistávajících oken a změnamijejich tepelných oblastí, se všakvětšina dodavatelů úporně brání,a rovněž majitelé nemovitostímají dojem, že životnost okenje již naplněna a že je nahradímateriálem novým s dlouhodobouživotností. Mnohdy je až přivysazování oken a bourání dřevěnýchšpalet zřejmé, že jejichstav nebyl nijak tragický a že byrepase byla možná.Posledním prostorem pro zlepšenítepelných vlastností jezlepšení vlastností stávajícíchhmot v konstrukci památkovéstavby. Jde vesměs o různémetody snížení vlhkosti a změnyvětrání dutin a prostor se zvýšenouvlhkostí. Rovněž i způsobvytápění a případná rekuperacetepla může být uplatněnai u staveb památkově chráněných,stejně tak i úpravy dispozic,které budovu rozdělí na zónys různými vnitřními teplotami.Vytvoření metodikyPro rozhodování o budováchs památkovou ochranou budenutné vytvořit metodiku, kteráby vymezovala možnosti a podmínkypro dosažení úspor energiepři provozu těchto budov.Musí být nalezena taková řešení,která nesníží hodnotu památkya nepoškodí samu památku.Část památkově chráněnéhostavebního fondu bude shledánaneschopná energetických úprav.Tyto budovy lze provozovatnadále, ale jejich energetickýrežim nebude odpovídat stále sezvyšujícím požadavkům předpisůna omezení spotřeby energií.Jejich množství bude závislé namožnostech finančních. Největšískupinu budou tvořit budovys možností jen částečné úpravy.Tyto budovy dosáhnou mírnéhozlepšení energetické spotřeby,ale opět nedosáhnou parametrůpro budovy plně upravenés ohledem na nové energeticképožadavky.Pokusíme-li se problém shrnouta najít oblasti, které jsou pro řešenínejožehavější, lze asi konstatovat,že úpravy starších budovs členitými fasádami a dobovýmiokenními výplněmi nebudoupožadovány ani jejich vlastníky.Zde dojde ke shodě s odborníkyv oblasti památkové péče asi nejsnázea zlepšení budou napřenatam, kde to neovlivní památkovéhodnoty stavby.Za nejohroženější budovy lzepak pokládat stavby v památkovýchzónách z doby, kdy setvary budov zjednodušovaly.Změna vnějších povrchů a výměnapoměrně jednoduchýchokenních a dveřních výplní sezdá být snadným úkolem, nicménětyto změny mohou býtpro památku zničující. Na druhéstraně jsou však tyto stavbytepelně nejméně vyhovující.Jejich problémy se budou dáleprohlubovat a mohou vésti k celkovému nenávratnémuznehodnocení stavby. Tatooblast musí být sledována jakstavebními inženýry a techniky,tak pracovníky památkové péče,a musí být hledána řešení, kterábudovu uchovají pro další léta.ZávěrProblematika památkové ochranya současného zlepšení tepelnéa energetické kvality budovyjsou do jisté míry protikladya nalezení vhodných technickýcha památkových řešení budemnohdy obtížné až nemožné.Není možné se plně vrátit dotepelných a energetických poměrůminulosti, a stejně taknení možné na stavby vzniklépřed desetiletími či dokoncestaletími klást požadavky dnešnídoby. Nebylo by dobré, kdybyse památková péče dostala donegativního světla kvůli svýmpožadavkům na striktní ponecháníbudov v původním stavu.Na druhé straně však není animožné ponechat památkověchráněné stavby bez jakékolivochrany před nedomyšlenýmistavebními úpravami pro novéenergetické koncepce. Pokudse pokusíme nahlédnoutdo časů budoucích, můžemes jistotou předpokládat, že nelzepočítat s velkým energetickýmzázrakem, který by znamenalopětovné ignorování spotřebyenergie v budovách. Čekánás patrně doba, kdy budememuset oželet část našich energetickýchnároků na budovya jejich provoz. Může nastatsituace, kdy bude opětovně budovavytápěna jen tam, kde sežije, a nároky na bazény, saunya obrovité koupelny budou silněomezeny jen pro malé skupinyosob s nejvyššími příjmy. Pakby nepomohlo ani překotnézničení památkově chráněnýchdomů uspěchanými úpravamiv rámci už trochu pozapomenutéakce Zelená úsporám. ■Autor: Ing. Václav Jandáček4speciál 10/09


Zelená úsporám a projektanti IVDodatečné tepelné izolacejako ochrana historických budovDodatečné tepelné izolace (tzv. zateplováníbudov) je stále chápáno jako způsob šetřenínákladů na vytápění. Toto pojetí je jednoduché,logické, a protože peníze jsou motoremdnešní doby, tak i praktické jako přesvědčovacíargument. často si bohužel ani odbornáveřejnost neuvědomuje, že dodatečná tepelnáizolace je především ochranou domu před dalšídestrukcí a dále pak ochranou mikroklimatu,respektive klimatvornou součástí budovy.Lidé často nedomýšlejí technickéa fyzikální důsledky změn, kterése v každém domě udály za posledníchpadesát let, a bojují za„nezateplování“ budov. Meziobhájce tohoto názoru bohuželpatří i někteří ochránci památek,architekti i osoby bez specializovanéhovzdělání angažující sev ochraně památek. Neuvědomujísi, že tento přístup k zachovánístávajícího stavu budovy můževést k mnohem větším škodám,než je tzv. poničení stavby zateplením.V následujícím textuse zaměřím na technické řešenítohoto problému. Toto je vždynutné konzultovat s pracovníkypamátkové péče a vždy je třebasi vzájemně vysvětlit důvody,které vedou buď k technickémunávrhu na zateplení, a nebonaopak k zachování stávajícíhoinzercestavu budovy. Následovat bymělo takové řešení, které budepro všechny přijatelné.Historická paralelaPři správném návrhu zateplenía dalších stavebních úprav důmtéměř nezmění vzhled, budevšak kvalitně tepelně izolován.U domů památkově chráněných(domy zapsané do seznamukulturních památek, domyv památkových rezervacích nebov památkových zónách) je třebanavrhnout každý detail tak, abybyly zachovány jejich proporcea původní podoba. Stávající omítkydokáží velmi dobře napodobitklasické vápenné štukové omítkyi další používané povrchové úpravy;jistě je lepší pohled na omítkupřipomínající tu původní, nežna omítku, která je z větší částiopadaná. Při řešení problému jetaké nutné si uvědomit, že každétechnické řešení má i finančnístránku, kterou musí někdo vyřešit.Pokud majitel domu nebudemít finanční prostředky na jehoopravu podle představ pracovníkůpamátkové péče, musí důmnechat chátrat a jen doufat, žek ukončení jeho životnosti dojdeaž za delší dobu.Lehce odbočím od tématu:Při opravách budov z počátku18. století a starších se velmičasto stává, že se na stropěpod omítkou, popřípadě podpodbitím, najde vrstva nádherněmalovaných prken, které dřívetvořily strop. Vždy je na takovéstavbě radost pracovat (mněse to stalo jednou při opraváchprotivínského zámku), protože sečlověk dostane k nádherným malbám,které dají stropu po ošetřenírestaurátory neopakovatelnývzhled. Položme si však otázku,kde se pod omítkou vzaly krásnémalby, a proč byly zaomítnuty,popřípadě proč byly dokoncepřekryty ještě jedním podbitím.Důvod je jednoduchý – v polovině18. století císařovna MarieTerezie vydala požární řády, kterézakazovaly ve městech v interiérechbudov spalné materiály.Musely být opatřeny nehořlavoupovrchovou úpravou, tedy omítnutím.Samozřejmě, že tím došlok poškození maleb, které se pojejich znovuobjevení musí pracněrestaurovat. Ovšem pokud bynebyly omítnuty, pravděpodobněby se poškodily podstatně více,pokud by dokonce nezmizely.Obdobné je to nyní se zateplovánímdomů. Samozřejmě netvrdím,že by se všechny domyměly zateplit na straně exteriéru,zrušit štuky a udělat z nich nevzhlednékrabice bez proporcí.Na druhou stranu je třeba siuvědomit, že zateplení chránídomy před jejich zničením. Důvodů,proč je třeba starší budovychránit dodatečnými tepelnýmiizolacemi, je několik. Na prvnímmístě můžeme jmenovat tepelněvlhkostní poměry, na druhémmístě dilatační pohyby vyvolanéteplotním namáháním. Je jasné,že dřívější znalosti tepelně vlhkostníproblematiky byly menší.Majitel budovy bohužel častonemá finanční prostředky nakomplexní obnovu, která zlepšítepelně-vlhkostní parametrydomu a přitom bude přijatelnái z hlediska památkové péče.V mnoha případech lze brát dodatečnézateplení jako zakonzervovánístávajícího stavu do doby,kdy budou na komplexní obnovuspeciál 10/09 5


Zelená úsporám a projektanti IVmnoha směry, u oken se jednáo pracné řešení s nejistýmvýsledkem.)▲ Graf 1. Průběh teplot v linii 1, tedy na povrchu dřevěného stropního trámu▲ Graf 2. Průběh teplot v linii 2, tedy na povrchu kapsy ve zdivuJaké je řešení? Možností jeněkolik:■ zůstat u klasického vytápěnílokálními topidly (nereálné);■ zateplit budovu zvenku,a tím zvýšit teplotu dřevěnéhoprvku. (Z hlediska stavebníkonstrukce ideální řešení, bohuželčasto z jiných důvodůinzerce▲ Obr. 2. Vizualizace průběhu teplotve stropním trámu ve zdivus vyznačením linií, na kterýchjsme provedli graf průběhu teplot.(pozn.: řez je veden středem dřevěnéhotrámu).nereálné – pro vnější povrchovéúpravy a vzhled stavby,památkovou ochranu. Nejdeo ochranu domu jako celku, alepouze o ochranu jeho vnějšíhovzhledu.);■ zvýšit přívod tepla do inkriminovanéhomísta, napříkladnahrazením konce trámu ocelovýmprvkem, vedením rozvodůústředního vytápění kolemzhlaví trámů, topným kabelemapod. (První řešení je necitlivék domu – část konstrukce je nahrazenaocelí, navíc znamenábourání podlah a stropů, druhéřešení předpokládá vědoméužívání domu.);■ intenzivní větrání inkriminovanéhomísta (lze akceptovatpouze u významných památek,neboť jde o nákladné řešení,které navíc vyžaduje vědoméužívání stavby);■ u oken je pak možné parotěsněutěsnit vnitřní povrch okenníhorámu a napojení na zdivo. (Toje u stropních trámů nereálné,neboť do mezistropního prostorumůže vnikat vodní páraDilatační pohybyvyvolané teplotnímnamáhánímDilatační pohyby vyvolané teplotnímnamáháním vznikají tam,kde dochází k cyklickému kolísáníteplot. U budov jde o obvodovýplášť, jehož konstrukce má uvnitřtéměř konstantní teplotu, a takk těmto dilatačním pohybům nedochází.Na obr. 3 je termogramfunkcionalistické fasády. Jsouna něm patrné liniové tepelnémosty v úrovni nadpraží oken.Ty pak mají za následek trhlinyv obvodovém plášti, který je veviditelném spektru na obr. 4.U funkcionalistických stavebdochází k rozdílnému teplotnímunamáhání železobetonovéhoskeletu a vyzdívky. Dochází takk trhlinám oddělujícím vyzdívkyod nosné konstrukce se všemidůsledky. Již jednou vytvořenáspára vede ke kondenzaci vodnípáry v ní, k následnému růstuplísní a k dalším stavebním poruchám.Dokumentuje to obr. 5,na kterém je funkcionalistickýdům v Praze.Funkcionalistické stavby se takézačaly rozcházet se Stavebním řádemRakouska-Uherska, kde se,mimo jiné, pravilo (§ 47 zákona40 z. z. ze dne 10. dubna 1886,speciál 10/09 7


Zelená úsporám a projektanti IV▲ Obr. 3. Na termogramu jsou patrné liniové tepelné mosty v nadpraží oken. Důsledkem jsou trhliny v obvodovém plášti.a tím i slabší vyzdívky. To vedlok tomu, že funkcionalistickéstavby mají často horší tepelněizolační vlastnosti než dříve postavenédomy. Dokumentuje totermogram na obr. 7. Reálný pohledna stejné místo je pak na obr.8. Z toho pak vyplývají poruchy,které provázejí funkcionalistickéželezobetonové stavby, ale sekterými se u zděných stavebnesetkáváme.Poznámka na okraj: Z předpisu prosílu zdiva vycházely i první československénormy o tepelnýchizolacích a až do roku 1979 zeďpostavená podle rakousko-uherskéhostavebního řádu splňovalapožadavky na tepelné izolace.Závěr▲ Obr. 4. Rozdílné teplotní namáhání železobetonového skeletu a vyzdívky. Důsledkem jsou trhliny oddělující vyzdívkyod nosné konstrukce.▲ Obr. 5. Termogram ukazuje horší tepelně izolační vlastnosti železobetonových funkcionalistických staveb v porovnáníse staršími domy postavenými klasickou technologiíkráceno): Pro obytné budovy s obvyklýmidřevěnými stropy platíobecné pravidlo, že když pokojenejsou hlubší než 6,5 m, hlavnízdi nemají být slabší než 1½ cihly,tj. 450 mm. Hlavní zdi z kamenelomového buďtež v tomto případězřízeny 600 mm silné.Železobeton má výrazně vyššípevnost než zdivo cihelné či kamenné,a proto se začaly používatsubtilnější stavební konstrukce,Vhodně navržené tepelné izolacea vhodné tepelně-vlhkostní řešenístavby jako celek může pomociochránit stavbu před devastací,a tím ji zachovat pro budoucígenerace. Spolupráce stavebníhofyzika, projektanta, pracovníkapamátkové péče a investoramůže vést k nalezení optimálníhořešení, které bude vhodné prostavbu, realizovatelné pro dodavatele,cenově přijatelné pro investora,a přitom bude respektovatzachování kulturního dědictví.Nerespektování stavební fyzikya vlivu tepelně vlhkostního režimustavby v reálných současnýchpodmínkách užívání může véstk nevratným škodám na stavbách.Jak se již v minulosti ukázalo, totonerespektování fyzikálních zákonůvede k nevratné destrukci staveb.Důkazem je mnoho stropů v celérepublice, kde došlo a docházínapříklad k uhnití zhlaví stropníchtrámů. (Jeden konkrétní příklad zavšechny: Domy rekonstruovanév roce 1988 v ulici M. Cibulkovév Praze.) ■Autor: Ing. Roman Šubrt, energetickýauditor a předseda sdruženíEnergy Condulting, www.e-c.czKontakt pro projektanty:Ing. Jiří Tichýprojektový manažerTel.: 518 389 576Fax: 518 389 510Mobil: 774 773 811E-mail: jiri.tichy@ri-okna.czRI OKNA, a.s.Úkolky č.p. 1055696 81 BzenecTel.: 518 389 511Fax: 518 389 510www.ri-okna.czwww.ri-zelenausporam.czSeznam výrobků a technologií ZÚ:Plastová okna a dveře SALAMANDERPlastová okna a dveře ALUPLASTHliníkové systémy HUECK-HARTMANN8speciál 10/09


NOVÉ SKLADYLISZTOV PAVILÓN▲ 3. stavba – rez A-A Novými skladmi a Lisztovou záhradou▼ Riešenie 3. stavby – Lisztova záhrada a pavilón, Nové sklady: 1 – Gaštan; 2 – Palác Leopolda de Pauliho, Ventúrska 11; 3 – Lisztova záhrada; 4 – Lisztovpavilón; 5 – Pawlovnia; 6 – prekladisko62A A1354stavebnictví 10/0935


podlažiami objektu je zabezpečené dvojramenným železobetónovýmschodiskom, ktoré je uložené do železobetónových stien.Záverom možno konštatovať, že prevedené zásahy boli vlastne„rekonštrukciou rekonštrukcie“, prevedenej v polovici 20. storočia,pretože sa týkali presne totožného rozsahu objektov. Kým prvá bolarealizovaná postupne asi 15 rokov, súčasná trvala asi 4 roky. Veríme,že realizovaná obnova prispela významnou mierou k súčasnémuoživeniu jej činnosti. ■▲ Zachované schodište v Paláci Uhorskej královskej komorynálezy, riešenie muselo byť zmenené. Upustilo sa od realizácie podzemnýchskladov v centre Lisztovej záhrady. Tento zámer nahradilidva nové objekty – dvojpodlažná podzemná stavba situovaná pozdľžobjektu Stavby 2 – Ventúrska 11 a novostavba s dvoma podzemnýmipodlažiami a štyrmi nadzemnými podlažiami, umiestnená na miestebývalých Nových skladov. Nároky na nové úžitkové zaťaženie objektuniekoľkonásobne prevyšovali hodnotu, na ktorú boli nosné konštrukciepri výstavbe nadimenzované (pôvodné variabilné zaťaženie 7,0 kN/m 2 ),investorom požadované variabilné zaťaženie 16,0 kN/m 2 . Preto sa potechnickom a ekonomickom vyhodnotení možnej sanácie pôvodnýchskladov pristúpilo k návrhu odstránenia pôvodných nosných konštrukciía ich nahradenie novými, schopnými zabezpečovať dostatočnú mechanickúodolnosť a stabilitu objektu.V rámci dočasného výkopu predstihového archeologického prieskumubola zhotovená pažiaca konštrukcia kotvenou mikropilótovou stenou.Zabezpečenie základov susedných objektov (mikropilótami) bolopredmetom samostatnej zložky projektovej dokumentácie, ktorúvypracovali projektanti z VÚIS-ZAKLADANIE STAVIEB, s.r.o. Predzačatím výkopových prác a počas celej doby výstavby sme v projektepožadovali zabezpečiť monitoring okolitých stavieb vykonávaním meraniavýškových deformácií metódou veľmi presnej nivelácie, čo všaknebolo prevedené. Vykonal sa však podrobný pasport stavu susednýchobjektov, takže prípadné reklamácie susedov boli minimalizované.Nakoľko základové pomery sú v tejto oblasti veľmi zložité, bolopotrebné uvažovať s vytvorením zhutneného štrkového vankúšaminimálnej hrúbky 300 mm. Vzhľadom na najhoršiu, t.j.III. geotechnickú kategóriu v zmysle STN 73 1001 – základová pôdapod plošnými základmi, spodnú stavbu tvorí uzavretá „základovákrabica“ – steny votknuté do základovej dosky. Obvodové steny tejto„krabice“ sú monolitické hr. 250 mm. Nadzemný objekt je založenýna základovej doske hr. 600 mm, ktorej hrúbka je v mieste stredovýchstľpov zväčšená na hr. 900 mm. Podzemný objekt je založenýna základovej doske hr. 400 mm.Obidva objekty skladov sú konštrukčne riešené ako dvojtrakt. Zvislýnosný systém je tvorený obvodovými železobetónovými monolitickýmistenami hrúbky 250 mm a vnútornými monolitickými stľpmi. Vodorovnénosné prvky sú v skladových priestoroch navrhnuté ako monolitickýželezobetónový trámový strop, v komunikačných priestoroch železobetónovámonolitická doska. Komunikačné prepojenie medzi jednotlivýmiZákladné údaje o stavbeNázov stavby:english synopsisMultifunkčné kultúrne a knižničnécentrum – Obnova a revitalizácia historickýchbudov Univerzitnej knižnicev BratislaveMiesto stavby: Michalská 1, Ventúrska 11, 13,Klariská 3, 5, BratislavaInvestor:Univerzitná knižnica Bratislava,Zastúpený:PhDr. T. Trgiňa, generálny riaditeľTechnický dozor: Ing. I. HamarProjektant:AA ateliér architektúrydoc. akad. arch. Ing. arch. J. BahnaAutori:doc. akad. arch. Ing. arch. J. BahnaIng. arch. V. Šimkovič, Ph.D.Statika:Ing. V. KohútVZT:doc. Ing. M. Székyová, Ph.D.Projekt: 2001–2003Realizácia: 2002–2006Dodávateľ:HORNEX a.s.Hlavný stavbyvedúci: Ing. R. KubalaPočet uchovávaných kníh: asi 2,3 mil.Počet čitateľských miest: 570Úžitková plocha: 21 000 m 2Obostavaný priestor: 110 000 m 3Náklady:asi 530 mil. Sk (bez interiéru a vybavenia)Renovation and Restoration of Historical Buildingsof the University Library BratislavaThe University Library in Bratislava (UKB) is the oldest and mostvisited scientific library in the Slovak Republic. It was establishedas the Komenský University Library in 1919. The UKB buildings areprotected as historical monuments. The UKB completed the project„Multifunction Cultural and Library Centre – Renovation and Restorationof Historical Buildings of the University Library Bratislava“.The MKKC project was divided into three parts: Monasteryof the Poor Clares, Klariská street 3–5; Hungarian Royal ChamberPalace, de Pauly´s Palace and Underground Deposits, New Deposits,Liszt Pavilion and Liszt Garden.klíčová slova:Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB), Kláštor Klarisek, Palácuhorskej kráľovskej komory, Palác Leopolda de Pauliho,Lisztov pavilón, Lisztova záhradakeywords:The University Library Bratislava (UKB), Monastery of the PoorClares, Hungarian Royal Chamber Palace, de Pauly´s Palace,Liszt Pavilion, Liszt Gardenodborné posouzení článku:Ing. Jozef Ďurďaautorizovaný inžinier36 stavebnictví 10/09


oprava a obnova stavebtext: Michael Balíkgrafické podklady: autor▲Obr.Fasády1. Budovybývalýchbývaléhokoníren vpivovaruMalé pevnostijsou tvořenyv Terezíně.několikaStavobjekty.po obnověJsouv rocesituovány2008.v terénním spádu tak, že úroveň 1. NP se stává částečným suterénem.Vlhkost se projevuje v celém rozsahu obvodů a téměř u všech nosných zdí klasickými vlhkostními mapami.Vysušování zdiva vzduchovými systémy:Podpodlahové sanace obvodových sanační zdí dutinové a obnova systémy fasádIng. Michael Balík, CSc. CSc. (*1943) (*1943)Vystudoval Stavební fakultu ČVUTv Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhysanace zdiva, ochrany fasád a všechsouvisejících vlivů, autor sedmi odborných odbornýchpublikací v daném v daném oboru. oboru. Předseda Předsedaodborné společnosti pro odvlhčovánístaveb ČSSI. Je expertem Českéhoegyptologického ústavu FFUK.E-mail: publikacíbalikm@volny.czV úvodu malého seriálu o odvlhčování budovV (č. úvodu 03/08) bylo seriálu konstatováno, o odvlhčování že žádné budov dodatečné (č. 03/08)bylo opatření konstatováno, není účinné samostatně že žádné dodatečné – vždy se jednáopatření o kombinace není několika účinné metod. samostatně V minulém – vždy díle seriálujedná (č. 02/09) o kombinace byla popisována několika metoda metod. vysušovánísezdiva vzduchovými systémy na návrhu podpodlahovéhosanačního dutinového systému. V tomtočlánku je představen návrh sanace obvodových zdía obnova fasád na příkladu historické stavby bývalýchkoníren v Malé pevnosti v Terezíně.Cílem těchto úprav je snížení vlhkosti zdiva tak, aby nebyl nadálezhoršován Návrh sanace stav vnitřního obvodových prostředí daných zdí prostor a obnova a nepokračovala fasáddegradace bývalých stavebního koníren materiálu. v Malé pevnosti v TerezíněV neposlední řadě se jedná o úpravy povrchového vzhledu plochRozlehlý zdiva. Přestože památkově jsou chráněný předmětem přízemní předkládaného dům uzavírá článku od východudodatečné, ústřední prostranství je třeba konstatovat, pevnosti. že Délka právě obdélné systémy budovy vzduchových je ccaúpravy160 úprav m bývaly a šířka prováděny 12 m. V hmotové často i současně skladbě je s dům původní řešen výstavbou. na bočníkřídla To je výšky možná cca jedním 5 m a střední z důvodů část, jejich zvýšenou velké o obecné cca 1,8 oblíbenosti.m. Budovaje Dutiny, završena ve sedlovou kterých se střechou pohybuje a po vzduch, kratších a obvodových tím podporuje stranách difuzitrojúhelníkovými vlhkosti z ploch zdiva, štíty. Plocha bývaly střechy často přirozenou je dále členěna součástí požárními historickýchstaveb. stěnami mezi jednotlivými částmi budovy a další požárníštítovýmistěnou v každé části.Fasády jsou tvořeny vystupujícím plochým soklem, plastickýmbosováním v nárožních a lesénami podpírajícími krajní linie středníHistorické vzduchové sanační úpravyčásti a poměrně výraznou římsu. Sokl je sestaven z pískovcovýchsilnýchByly-lidesekvzduchovéa z maléúpravyčástibudoványz cihel (šancovek).spolu seŘímsastavbou,je posazenájako jejínakonstrukčníplochém vystupujícímsoučást, znamenávlysu.to, že podmínky stavby a opatrnostV ose budovy je mohutný kamenný portál průchodu a fasádyjsou členěny řadou oken a dveří různých velikostí ve štukovýcha kamenných plochých ostěních. Střední stavebnictví část má 02/09 nadstaveno49podkrovní patro.Plastické řešení fasád je různé – u východní např. chybí vertikálníplastické prvky, římsy jsou zjednodušeny atd. Naopak, více členěnéjsou obě průčelí „krátká“, tj. severní a jižní, se zazděnými kamennýmistavebnictví 10/0937


▲ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.portály. Střední část budovy je v interiéru klenutá valenými klenbami,boční křídla jsou plochostropá.Historie stavby▲ ▼ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav před obnovou.Budova byla vystavěna současně se stavbou pevnosti v 80. letech18. století. Objekt jednozačně prokazuje architektonické a konstrukčníprvky, které lze do této doby časově zařadit. Budova je vyzděna,a to včetně vnitřních požárních štítů, z šancovních cihel formátu320/160/80 mm. Z původního řešení fasád se dochovaly všechnykamenné portály, dále ostění oken (zvláště severní části domu)a ostění dveří s nadsvětlíkem.Budova sloužila pro ustájení koní. V křídlech byly stáje pro jezdecké a patrněi tažné koně vozatajstva. Interiéry křídel budovy byly v této době patrněnečleněné a byly přístupné portály ve štítových obvodových zdech.Sokl ostění, bosování, pilastry a římsy jsou provedeny dokonale zpracovanouzahlazenou maltou. Ostatní plochy jsou nahozeny maltous hrubou kropenatou povrchovou strukturou. Omítka byla nanesenajako jednovrstvá, avšak na spodní tzv. polírskou vrstvu. Fasády bylyopatřeny barevným nátěrem, stejně tak jako všechny ostatní prvkyfasád, tj. dveře, okna a mříže.Budova byla vcelku opravena koncem 19. století. Po zřízení policejníhovězení na počátku okupace byla provedena rozsáhlá adaptacestavby, zaměřená na interiérové úpravy především severního křídla.Zde byly zřízeny nové tzv. prominentní cely a kinosál. V následnémobdobí bylo realizováno několik dílčích úprav.Stavebně technický stav před obnovouOmítkyOmítky ve spodní části fasád byly značně zdevastovaný. Hlavní římsabyla v relativně dobrém stavu, bez větších poškození. Omítky trpělypředevším vysokou vlhkostí a salinitou, která je však u hospodářskýchbudov s ustájením zvířat přirozeným jevem. Tuto skutečnost bylonutné vzít na zřetel jako charakteristickou součást těchto historickýchhospodářských budov.Původní velmi kvalitní omítka, dochovaná především v horních partiíchfasád, byla v relativně dobrém stavu.Kamenné prvkyPůvodní pískovcové prvky tvoří sokl budovy, ostění portálů a dochovanéostění původních oken a dveří. Ostění byla v některých případechpovrchově abradovaná, a to výrazně u soklových desek a výjimečněu ostění. Dále se projevila různá mechanická poškození vzniklá většinoujiž v minulosti. Tyto poruchy byly ošetřeny maltovými plombami.38 stavebnictví 10/09


Sanace obvodového zdivaNa základě výsledků průzkumů vlhkosti a salinity, celkové analýzya charakteristiky stavebního stavu byla navržena kombinace těchtosanačních úprav:■ vybudování venkovního vzduchového kanálu pasivně provětrávanéhoa odvodněného podél celého obvodu budovy;■ realizace tzv. chemických clon v určených omezených úsecích,zvláště podle názoru projektanta trvale zavlhčovaných vodou dozdiva vzlínající z podzákladí.pasovních ploch měla odpovídat původním omítkám, dochovanýmv horní části fasád.Štuková ostění z nastavené malty z období okupace byla opravenave shodné technologii. Degradované úseky omítky a omítkové kryz nastavené malty byly odstraněny a zdivo do mírné hloubky cca10 mm odspárováno. Méně degradované úseky omítky, které šly poChemické clony nebyly ze strany zástupců památkové péče přijatya všichni účastníci realizace obnovy fasád počítají s eventuálnímibudoucími omezenými poruchami omítek.Vzduchový kanál byl vybudován v celém rozsahu. Je tvořen ohraničenímpracovního výkopu při fasádách cihelnou zídkou. Ta je samostatnězaložena. Dno kanálu má funkci drenáže, která je také do skladbydna vložena. Zastropení kanálku je provedeno z betonových desekPZD. Konečnou úpravou bylo položení čedičové dlažby z nalezenýchvalounů v dané lokalitě. Dílčí problémy konstrukce kanálku napříkladve vazbě na kamenný sokl, ve spádech vzhledem k terénním možnostematd., byly řešeny v rámci KD stavby.Vzduchový kanál je pasivně provětráván. Výdechové otvory jsousituovány pod římsou a propojeny svislými zateplovanými rýhami.Součástí tohoto řešení jsou i plošné terénní úpravy a souvisejícístavebně-architektonické detaily při vstupech.Návrh řešení oprav fasádFasádyZásadou, formulovanou zástupci památkové péče, bylo rekonstruovatfasády do podoby z doby okupace s respektováním původnítechnologie. Povrchová struktura hlazených ploch a hrubě hozených▼Realizace navržené sanace (mimo infúzních clon) – vzduchový kanál, jeho odvodnění, výdechy pod římsu fasád, zakrytí a příprava pro kladení čedičovédlažbystavebnictví 10/0939


Fasáda jižní▲ Rozborové návrhy obnovy části fasád – s vytipováním prvků, které budou zachovány, opraveny, event. provedeny kopie▼ Schéma rozsahu poruch zdiva z hlediska vlhkosti s měřením hmotnostní vlhkosti40 stavebnictví 10/09


Fasáda východní▼ Návrh sanace severní části – půdorys se zakreslením, řez A-A’stavebnictví 10/0941


▲ ▼ Detaily návrhu sanace obvodových zdí – půdorysy a řez s konstrukcívzduchového kanálu a infúzních clonzpevnění ponechat, jsou konzervovány vápennou vodou, aplikovanouv 30–50 cyklech (podle potřeby).Malta pro rekonstruované úseky fasádV předchozí části projektu uvažoval autor o použití vnitřně hydrofobizovanýchomítek v soklové části fasád (nejméně v úsecích silnězavlhčovaných). Tento návrh nebyl z hlediska památkové ochranypřijat a nebyl realizován a je třeba počítat s budoucími lokálními poruchamivlivem vlhkosti. Byla uplatněna varianta, která respektuje technologiiomítek historických a která je náhradním řešením v soklové částia na ostatních porušených plochách:Malta byla připravována na místě ze čtyř dílů husté vápenné kaše,dvanácti dílů určeného písku a jednoho dílu cementu (nebo jinéhydraulické složky). Malta byla dokonale promíchána a před použitímuležená. Po nanesení byla jednovrstvá omítka chráněna proti účinkůmslunečního záření a při zrání opakovaně vlhčena vodou.Technologie nových omítek pasivních ploch byly upřesněny nazákladě klasického a granulačního průzkumu vzorku odebranéhoz místa původní omítky z konce 18. století. Respektování původníhosložení malty, resp. frakce a typů písku, je základním předpoklademk docílení stejné povrchové struktury. Profilované části fasád bylyopraveny podle původního stavu. Opravená místa jsou zatažena dolíce okolní původní omítky. Původní nátěry omítek byly sejmuty jenv nejnutnějším rozsahu (pouze uvolněné úseky).Nový nátěr na bázi vápna, nanesený po vyzrání oprav omítky, bylopatřen povlaky v barevnosti z doby okupace, ověřené průzkumemi na jiných pevnostních stavbách. Aktivné plochy jsou hnědočervená,pasivní plochy okrovočervené. Shodné barevné nátěry jsou i napovrchu všech kamenických prvků.Kamenné prvkyPůvodní pískovcový sokl ostění portálů a dochované ostění okena dveří se ošetřily restaurátorskými postupy. Na jejich opravu bylyzpracovány restaurátorské záměry, které byly v předstihu předloženyk vydání závazného stanoviska.42 stavebnictví 10/09


▲ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav po obnově v roce 2008.Chybějící části kamenných prvků byly doplněny maltou a povrch kameneopatřen krycím vápenným nátěrem. Přitom jsou v maximálněmožném rozsahu zachovány vrstvy původních polychromií.Celkové hodnocení provedené sanacez hlediska projektantaProjektant (autor článku) považuje tuto realizaci za výjimečně zdařiloui přes to, že nemohla být provedena v celé úplnosti (vypuštění chemickýchclon a původně navržené technologie omítek). Práce bylyrealizovány pod dozorem a metodickým vedením zástupce památkovépéče a projektanta a na kontrolních dnech byly modifikoványvzhledem ke skutečnostem nalezeným na stavbě.Realizace může být bezesporu drobným příkladem opravy památkověchráněného objektu s použitím historických technologií a vynikajícíúzké spolupráce zástupce památkové péče s projektantem a investorem.■▼ Fasády bývalých koníren v Malé pevnosti v Terezíně. Stav po obnověv roce 2008.Základní údaje o stavběStavba:Terezín, Malá pevnost – obj. bývalýchkoníren – fasádyInvestor:Památník TerezínProjektant:Ing. Michael Balík, CSc.Dodavatel:S-Bau s.r.o., Památník TerezínPamátkový dohled a spolupráce s projektantem:NPÚ – Ing. arch. Zdeněk Chudárekenglish synopsisMasonry Drying by Using Air Systems Rehabilitationof Outside Walls and Renovation of FacadesThe introduction of a small series dealing with the dehumidificationof buildings (No. 03/08) said that no additional measure can be efficientby itself – it is always a combination of several procedures.In the last part of the series (No. 02/09) there was a descriptionof a masonry drying procedure by using air systems givenon the example of a under-floor rehabilitation cavity system,and this article presents rehabilitation of outside walls and renovationof facades on the example of a historical building of formerhorse stables in the Small Fortress in Terezín.klíčová slova:sanace vlhkého zdiva, vzduchové sanační systémy, Malá pevnostv Terezíněkeywords:rehabilitation of damp masonry, air rehabilitation systems, SmallFortress Terezínodborné posouzení článku:doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Fakulta stavební, Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostravastavebnictví 10/0943


oprava a obnova stavebtext: Jan Strakošfoto: archiv autoraZávěsné konzolové lešení v centru PrahyJan Strakoš (*1970)Závěsným konzolovým lešením a kotvenímse zabývá 10 let. Je jeden z málaodborníků v této problematice v Čechácha na Slovensku. Jeho práci bylo možnévidět na Pražském hradě, Staroměstskéradnici, Týnském chrámu atd. Je odbornězpůsobilá osoba pro DSK. Je také v představenstvuČMKL, o.s.E-mail: jan.strakos@coleman.czV nedávné době bylo možné na několikavýznamných historických stavbách v centruPrahy, a nejen tam, vidět unikátní typlešení, které upoutalo již na první pohled.Toto variabilní závěsné konzolové lešení,které je určeno především pro montážnía údržbové práce na střechách a věžích, jek těmto památkovým stavbám maximálněohleduplné.Kostel Matky Boží před TýnemPro obnovu stavby bylo použito závěsné konzolové lešenís kotvením pomocí chemických kotev. Tato varianta byla zvolenaz důvodu minimálního zásahu do obvodového pláště, který jetvořen historicky cennými kamennými kvádry. Montáž lešení seskládala z několika navazujících kroků. Prvním a zároveň jednímz nejtěžších úkonů, byla vlastní manipulace lešení na kamennýochoz Týnské věže, umístěný ve výšce cca 60 m. Pro etapupřesunu materiálu se využil manipulační otvor ve stropní částihlavní lodi chrámu. Elektrickým vrátkem byly vlastní konzolys ostatním materiálem šetrně vytahovány na půdní meziprostorchrámové lodi, další část přesunu byla řešena vnitřkem věže,po prudkém točitém dřevěném schodišti. Montáž lešení mohouprovádět jen speciálně vyškolení výškoví pracovníci. Ve výšcecca 60 m je největším nepřítelem těchto speciálních prací počasí,zejména vítr.Pro kotvení lešení se využívaly pouze spáry mezi jednotlivýmikamennými bloky. Do vyvrtaných otvorů průměru 28 mm a délky300 mm se vpravila speciální chemická malta, do které se následněšroubovitě zasunulo pevnostní ocelové pouzdro s vnitřním i venkovnímzávitem. Jednotlivé kotvy byly od sebe vzdáleny cca 2 m (podlevelikosti kamenných bloků). Po vytvrzení malty se s ohledem napočasí do vnitřního závitu osadila pevnostní tyč průměru 12 mms přídavným DIN okem. Každá kotva byla testována tahovou zkouškouna výtažnou sílu 13 kN.Při použití tohoto typu kotvení je třeba se ujistit, zda je kotvasprávně osazena. Do takto připravených kotev se dále uchycují jižvlastní konzoly lešení (obr. 1). Podlážka je tvořena fošnami délky3 m, které jsou z hlediska bezpečnosti práce a vlastní povahystavby přiraženy až k obvodovému plášti věže (obr. 2). Zábradlí▲ Obr. 1. Pro obnovu stavby kostela Matky Boží před Týnem bylo použitozávěsné konzolové lešení s kotvením pomocí chemických kotevbylo vysoké 2 m a v místě, kde prolézali kameníci z ochozupřes žebřík na lešení, mělo výšku 3 m. V tomto případě bylozábradlí navíc speciálně uchyceno za kamenný ochoz. Na taktopostavené lešení se na podlážku pokládá ještě geotextiliea na zábradlí lešenářská síťovina proti propadu stavebníhomateriálu.Na předávacím protokolu zákazníkovi bylo udáno povolené zatíženízávěsného konzolového lešení 0.75 kN.m -2 (tj. cca 2 pracovníci+ 40 kg materiálu na jedno pole délky 2 bm). Samozřejmostí, a to nejenu této stavby, je odborná prohlídka lešení po 14 dnech nebo přivelkých klimatických změnách.Budova Staroměstské radnice a pražskéhoorlojeJedním s největších překážek na této stavbě byla rozpadajícíse prejzová střecha a nemožnost celkového uzavření prostorupod stavbou po dobu několika dní. Muselo být tudíž upuštěnood standardní montáže lešení výškovými pracovníky na laně.Po domluvě s investorem se montážní práce mohly provádětz vysokozdvižné plošiny, která eliminovala možnost pádu střeš-▼ Obr. 2. Podlážka lešení byla tvořena fošnami délky 3 m, které byly přiraženyaž k obvodovému plášti věže44 stavebnictví 10/09


▲ Obr. 3. Kotvy byly osazovány s největší opatrností, protože těsně pod kotvicím bodem byly na fasádě vyobrazeny staré erbyní krytiny na zem. Turisté, kteří se pohybovali pod stavboua v jejím okolí, tak nebyli nijak ohroženi a omezeni v prohlídcesouvisejících památek. Samotné montážní práce probíhaly dvadny, od 5 hodin ráno do 10. hodiny dopolední. Déle je nebyloumožněno realizovat z důvodu otevření radnice pro veřejnosta pro objednané svatební obřady.Při kotvení lešení byly použity chemické kotvy, které byly od sebevzdáleny cca 2 m. Samotné vrtání a osazování kotev se provádělos největší opatrností, protože těsně pod kotvicím bodem byly vyobrazenystaré erby a v jejich okolí byla na zdivu zaznamenána historiejejich oprav a další specifika (obr. 3).Do takto osazených kotev už nebylo složité uchytit jednotlivé konzolylešení, na něž byla následně pokládána podlaha a zábradlí. V tomtopřípadě bylo použito dvoumetrové zábradlí, které bylo přikryto lešenářskousítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena do geotextilie,aby se zabránilo pádu zdiva nebo střešní krytiny. Takto postavenélešení pak mělo garantovanou nosnost 0,75 kN.m -2 . ■english synopsisCradle Bracket Scaffold in Downtown PragueRecently, a unique type of scaffold has been used in the renovationof several important historical monuments in downtown Pragueand elsewhere, drawing attention at first sight. The cradle bracketscaffold is original and highly variable. Featuring technical perfectionand variable use it is also very friendly to the building where it is used.klíčová slova:závěsné konzolové lešení, Kostel Matky Boží před Týnem,Staroměstská radnice, kotvení lešení, chemické kotvykeywords:cradle bracket scaffold, Church of Our Lady in front of Týn,Old Town Hall, scaffold anchoring, chemical anchorsinzerceSTAVEBNÍ CENTRUM EDEN 3000B r n o – V ý s t a v i š t ě» vzorové montované domy(dřevostavby a jiné konstrukce)» bazény, zastřešení, zimní zahrady» ploty, dlažby, prvky zahradní architektury» ukázkové úpravy okolí domů» vzorkovna stavebních materiálů» prodejna odborné literatury» konferenční prostory» odborné poradenství» vzdělávací semináře» hospůdka B10www.stavebnicentrum.czwww.stavebniliteratura.czVýhodná poloha v západní části brněnskéhovýstaviště přímo u dálničního přivaděče D1(Brno-západ). Parkoviště pro zákazníkyOtevřeno denně od 10 do 18 hodinmimo 24. 12.–2. 1.Národní stavební centrum, s.r.o.,Bauerova 10, 603 00 Brnotel.: 541 152 861, 541 159 464 – pro vystavovateletel.: 541 152 515 – pro návštěvníkye-mail: nsc@stavebnicentrum.czstavebnictví 10/0945


oprava a obnova stavebtext: Václav Jandáčekfoto: archiv autoraStavební ruch a památková péče nakonci prvního desetiletí nového stoletíIng. Václav Jandáček (*1952)Absolvent FSv ČVUT (1975). Stavebníinženýr, samostatně činný v oborustatika stavebních konstrukcí, rekonstrukcepamátek a dějiny stavitelství.Od roku 1991 vlastní statickákancelář. Člen Klubu Za starou Prahu,České společnosti pro dějiny věda techniky, Společnosti pro mechaniku.E-mail: vaclav.jandacek@seznam.czPamátková péče a stavební ruch jsou ve svéčinnosti dlouhodobě spojeny. Památková péčev České republice je zorganizována na odbornéúrovni systémem pracovišť Národního památkovéhoústavu (NPÚ) a jeho generálníhoředitelství. Pracovníci NPÚ vydávají odbornávyjádření, která jsou podkladem pro vydánízávazného stanoviska odborů památkovépéče pověřených obcí.Na přípravě nového zákona o státní památkové péči se mnoho nepokročilo.Byl sice zpracován jeho věcný záměr, který byl diskutovánodbornou skupinou na Ministerstvu kultury ČR, ale poslední rok seo jeho osudu příliš nehovoří. Jednou ze změn by mělo být právěodstoupení od povinného odborného vyjádření NPÚ pro všechnystavební zásahy a nově realizované stavby. Odborné stanovisko byse vypracovávalo pouze v případě, že bude památkovým odborempověřené obce vyžádáno. Takovéto opatření by mohlo snížit množstvíformálních vyjádření k nepodstatným úpravám, kterými je NPÚzavalován, ale na druhou stranu může vést k případům, kdy pověřenáobec některé zásahy podcení.Vztahy mezi odborníky na památkovou péčia účastníky stavebního ruchuVztahy mezi odborníky na památkovou péči a účastníky stavebního ruchujsou při stavebním řízení často základem problémů. Nové hospodářsképoměry kladou na investory při vlastní realizaci investic velký tlak. Investičnítlaky se projevují zejména v centrech velkých měst, kde je snahao zvětšení objemů stávajících objektů, ať už nástavbami a přístavbaminebo jejich výměnou za nové stavby většího objemu. Nedostatekparcel ve městech a památkových rezervacích a zónách je neustálekonfrontován s požadavky ochrany a zachování památek jako hodnotpro další generace. Všechny tyto zmiňované skutečnosti vytvářejí obtížnépodmínky pro projektanty a techniky, kteří se na přípravě investicpodílejí. Rovněž vstup investorů, které zajímá jen krátkodobý výsledeknebo rychlý prodej dokončené investice, nijak nepomáhá klidné situaci.Také zadání korporativních investorů, obcí a státu se mnohdy přibližujík zadáním komerčních investorů, a tak jsou ohroženy další památkovéhodnoty. Často ještě není odstraněno dlouhodobé zanedbávání údržbystaveb v druhé polovině dvacátého století a je jakousi skrytou zátěží,která s časem narůstá, a to zejména v lokalitách méně ekonomickyzajímavých. I dlouholeté spory o nemovitý majetek vytvářejí pro ničeníči znehodnocování památek prostor, a tak seznamy ohrožených památeknarůstají a pokles jejich položek tvoří spíše památky zcela devastovanéa odepsané.Na druhé straně jsou v oblasti práce památkové péče a stavební činnostipatrné i kladné výsledky. Nelze nepřiznat, že se tvář českých městzměnila k lepšímu a že byly mnohé památky odborně opraveny nebozrestaurovány. Poměrně velká skupina odborníků v oboru restaurovánírůzných druhů materiálů, vesměs s dobrým výtvarným vzděláníma dovedností, je podporou při restaurování celých staveb. I dovednoststavebních firem se postupně zlepšuje a rukodělná práce je udržovánana slušné úrovni. Je však nutné přiznat, že stále více řemeslných pracíje třeba svěřovat osobám z oboru restaurování, a to i tam, kde se jednáo běžné řemeslné dovednosti, které však u mnohých řemeslníkůscházejí. Na některých památkách už můžeme pozorovat i jev, který lzeoznačit jako přílišnou restaurátorskou pozornost, která vede k opakovanémurestaurování stále novějšími prostředky, i za cenu úbytku hmotnépodstaty původního díla.Pro stavebního inženýra je v oblasti památkové péče ve stavebním ruchudůležité zejména zachování podmínek pro přijatelná materiálová a konstrukčnířešení. Spolupráce s památkářem by se měla odvíjet na vysokéodborné úrovni a měla by být hledána shoda mezi podmínkami technickýmia podmínkami památkové péče. V současné době se spolupráces NPÚ jeví jako dosti nerovnoměrná. Odborná úroveň pracovníků je sicevesměs dobrá a jsou mezi nimi skutečné osobnosti oboru, nicméně přiběžné spolupráci se jeví jako problematické nesystémové rozhodovánío jednotlivých projektech.Za největší komplikaci lze označit nejednotnost rozhodnutí a změnynázorů při projednávání projektových dokumentací. Od konzultace povydání odborného posouzení se názory překvapivě mění a celý proces seprotahuje. Tato skutečnost nemusí být jen výsledkem špatné orientacev problému nebo osobní náladovosti odborníka, který se předmětemrozhodnutí zabývá. Již sama podstata památkové péče je ve stavebnímřízení jediným článkem, který má subjektivní charakter.Často je kritizováno tvrzení, že každý památkový případ je individuální,a není tedy možné uplatňovat dané typové řešení. Je pravda, že pestrostpamátkové problematiky je velká a rozhodování o památce je vždy ovlivněnovelkou měrou subjektivních pocitů. Stejně jako u začlenění novéstavby do historického prostředí je památkové péče jediným úřadem,který zasahuje v rámci oblasti estetiky a vkusu. Tato oblast nemůže mítjednoduše daná objektivní pravidla, a míra subjektivního rozhodováníje tak u významných nebo rozporuplných řešení omezována vytvářenímporadních sborů a komisí, které mají nejednotnost památkovýcha estetických názorů vyrovnat, je to však možné jen u malého počtuřešených problémů.Prostor daný památkové péči je tedy kolbištěm nejen ochranářskýchsnah, ale také estetických názorů. Pracovníci památkového ústavu jsoupod tlakem odborných zásad a nezpronevěření se ochraně památek, alena druhé straně i pod tlakem na výkon rozhodování a jeho nekonfliktnost.Druhým momentem je různé předchozí vzdělání památkářů. Najdeme46 stavebnictví 10/09


mezi nimi dvě velké skupiny, jednu s humanitním vzděláním na různýchfilozofických fakultách, a druhou pak na školách zaměřených na architekturua v menší míře i na stavitelství.To se může projevit i na přístupu a vyjádření k daným problémům.Skupina první si není příliš jistá v otázkách technických či materiálovýcha jedná podle převzatých šablon nebo informací z restaurátorskéhosvěta, které mechanicky přenáší i do stavební činnosti. Druhá skupinase pak může nechat strhnout k vkládání latentních tvůrčích názorů dopředložených projektů.Setkání s praktikujícím projektantem nebo architektem, který preferujevlastní invenční názor, se pak může stát místem konfliktu neboneporozumění. Odkládání řešení nebo vyžadování dalších variant prácizdržuje a konečnému výsledku mnoho nepřidá. Určitou nevýhodou jei nepochopení předložené projektové dokumentace. Důvodem může býtnejen nedostatek času k jejímu prostudování, ale i neznalost technicképroblematiky a záměru technického řešení. Vyjádření odborníka je paknejednoznačné a může být vysvětlováno několika způsoby. Konflikt seposléze přenáší do dalšího stupně projektové dokumentace, pokud jevyžadováno jeho předložení, nebo, což je nejhorší, vzniká až při realizaci,kdy odborný památkář pochopí skutečný obsah projektu a sezná situaciza nepřípustnou. Samozřejmě, jsou i případy, kdy je naopak projektovádokumentace nejasná a nejsou řešeny problémy, které se tak objeví ažpři realizaci. To je způsobeno nedostatečností průzkumů, ať již stavebnětechnických nebo stavebně historických. V této oblasti rovněž vznikajíproblémy – snaha o postižení hodnoty objektu průzkumem nemůžebýt nikdy stoprocentní, rovněž interpretace průzkumu je rozdílná, podlepřípadné specializace zpracovatele. To, že je vypracování stavebněhistorických průzkumů činností nezávislou na způsobilosti zpracovatele,vede k tomu, že jejich úroveň značně kolísá a nutí účastníky stavebníhoprocesu k jejich doplňování a rozšiřování. Je obecným jevem, že průzkumyzpracovávají mnohdy pracovníci NPÚ, což by mělo zaručit odbornosta potřebnou hloubku zpracování. Nicméně je otázkou, jestli je možnéoddělit práci pro investora od práce pro odbornou instituci hájící obecnýzájem.Zbývá dodat, do jaké míry je odborná činnost památkové péče vystavenavnějším tlakům, vesměs společenského nebo politického charakteru.Nejvyšší tlak lze bezesporu očekávat z prostředí pověřených obcí a různýchrovin státní správy. Tomu se neubrání žádná společnost, důležitáje však míra tlaku a jeho důslednost. Pokud tyto tlaky překonají určitoumíru, stává se z nich nepsaná zvyklost a součást klientského systému.Takový jev je však zcela mimo odborné a stavovské roviny a vstupujedo politického uspořádání společenství občanů. Mnohokrát bývá zmiňovánai korupce a personální ovlivňování. To jsou jevy, které se objevují,a nelze je zcela vymýtit v žádné lidské společnosti. Je možné jejichomezení, nicméně lze předpokládat, že v odborné rovině památkovépéče není korupce příliš častým jevem, její doložení je však nesmírněobtížné až nemožné už kvůli tomu, že může mít charakter osobníchvýhod, nebo výměny služeb za protislužby.Co je pro účastníka stavebního ruchu mnohdy nepříjemné, jsoutaké nepříliš dobré osobní vztahy na některých pracovištích NPÚ.Stav je podmíněn shromážděním odborníků, kteří jsou individualitami,nebo se sami za individuality pokládají a tomu odpovídá jejichjednání. Není výjimkou snižování významu hodnoty práce jiných,vytváření umělých rozporů a diskuzí, které jsou vedeny nekorektněa se záměrem se zviditelnit. Přidá-li se k tomu i mediální zájem, jezaložen problém, který může trvat po léta. Za nepříliš kvalitní lzepokládat i vztah Ministerstva kultury ČR k jím řízenému pracovištia dále pak i vztah k pověřeným obcím. Většina osobních a osobněmotivovaných problémů je nekonstruktivní a znehodnocujedlouholetou dobrou praci v oboru. Rovněž změny ve vedení NPÚv posledních deseti letech nevytvořily dlouhodobě konstruktivnípoměry, které by se promítly do jeho práce.▲ Restaurování Informačního centra Klubu Za starou PrahuJako každý obor i památková péče se rozvíjí a mění. Názory lze pozorovati po jednotlivých generacích a jejich platnost má určitou životnost. Rozhodnutía doporučení z doby před čtyřiceti lety jsou dnes nepřijatelná,nicméně názor, že současná doba dělá vše optimálně a nebude nalezenacesta, jak věci dělat lépe, je nepřijatelný. Každý z účastníků procesu bysi měl uvědomit časovou omezenost dnešních postupů a názorů narestaurování a opravy staveb. Nikdo ze spolupracujících na restaurováníči opravě stavby nebo na vložení stavby nové do historického prostředí,by neměl podlehnout klamné iluzi, že jím navržené řešení je optimempro dlouhé časy a je ukončením stavebního vývoje objektu. Stavba jeorganizmus nesmírně složitý a její ochrana se může v čase silně lišit. Mělyby proto být voleny prostředky vratné a odstranitelné, které v případěpřekonání dnešního řešení stavbu nijak neznehodnotí nebo nezničí částdodnes dochované hmotné podstaty.ZávěrNechci na závěr tohoto článku vidět v práci stavebního inženýra jennegativní jevy nebo překážky. Vztahy k odborníkům v oboru památkovépéče nebyly u techniků nikdy extrémně vyhrocené a snahoubylo nalezení shody. Možná je to tím, že technik jedná vždy střízlivějia nepokládá se za individualitu, která světu přináší myšlenku, jež musíkaždého ohromit a strhnout. To pak u individuality protistrany budí protitlaka dochází ke konfliktu.Pokud si můžeme něco přát v oblasti spolupráce s památkovou péčí, jeto tedy více prostoru k prvotním rozhodnutím a více souvislého rozhodování.Pro dobro věci by rovněž bylo nepodléhání dobovým výkyvůma módním tvrzením s nízkou životností. ■english synopsisBuilding Activities and Care of HistoricalMonuments at the End of the First Decadeof the New CenturyOne of the amendments to the new Historical Monuments Actshould be the annulment of the obligatory expert reports issuedby the NPÚ for all building interventions and newly built buildings.Expert opinions would thus only be drawn up upon requestof the Care of Historical Monuments Department of the authorisedmunicipality.klíčová slova:památková péče, Národní památkový ústav (NPÚ), památkový zákon,stavební řízeníkeywords:care of Historical Monuments, National Heritage Institute (NPÚ),Historical Monuments Act, building proceedingsstavebnictví 10/0947


systémytext: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.Modelování postupu výstavby a fázepřípravy a řízení realizace stavebV knize [3] a stručně v článcích [2] a [4] jsoupopsány principy modelování postupu výstavbypomocí počítačového systému založenéhona metodě stavebně technologického síťovéhografu. Systém je schopen velmi rychle a poměrněpřesně vytvářet základní dokumentystavebně technologické dokumentace [7],tj. technologický rozbor (normál), rozpočet,harmonogram, popř. časoprostorový graf, síťovýgraf, operativní a finanční plán, grafy potřebyrůzných technologických i ekonomickýchzdrojů v čase i kontrolní a zkušební plán [1].Na základě modelových vstupníchúdajů může dodavateltéž provádět i rozvahu zařazenípředpokládané dodávkyz hlediska disponibilních zdrojův čase pro celý výrobní programpodniku. Systém má možnostupřesňovat výše uvedené dokumentypodle výrobní kalkulacea sledovat skutečný postupprovádění stavby pomocí operativníevidence, obvykle přímopropojené na účetní agendupodniku. Pro rychlé modelováníje k dispozici pravidelně půlročněaktualizovaná databázeobjektivizovaných dat o dílčíchstavebních procesech a jejichkontrolách kvality a soustavatypových postupů stavebníchprací na různých druzích objektů,tzv. typových síťových grafů,které jsou modifikovatelné podleprostorové struktury skutečnéhoobjektu. Do počítačovéhomodelu realizace stavby jemožné zadávat jakékoli činnosti(druhy stavebních prací, provoznísoubory, projekční a investorskéčinnosti atp.). Využívání předempřipravených typových síťovýchgrafů a databází však práci přimodelování postupu výstavbyurychluje. Oproti systémům,které tyto možnosti nemají a kdeje nutné každý model postupuvýstavby vytvořit postupným zadávánímvšech činností a vazebsíťového grafu, doby činností,potřebných zdrojů atp., se využitímsystému užívajícího stavebnětechnologických síťovýchgrafů práce urychluje více neždvacetkrát. Výsledné dokumenty,které jsou obvykle vytvářenév technologické struktuře dílčíchstavebních procesů, jsou velmivhodné pro řízení stavby z úrovněstavbyvedoucího, pro vyššířídicí orgány dodavatele neboinvestorské řízení jsou všakněkdy příliš podrobné.Proto byl vyvinut postup, kterýumožňuje tyto podrobnédokumenty agregovat do jinétechnologické struktury a vytvářetvýstupy vhodné i pro jinéuživatele, kteří řídí realizaci stavbyz jiné, obvykle vyšší úrovněřízení. Programové vybavení jeschopno po případné interaktivníúpravě všech údajů v modelupostupu výstavby v agregovanéúrovni automatizovaně vytvářettypové síťové grafy, ve kterýchjsou obsaženy agregované procesy.Je možné rovněž automatizovanědoplňovat databázinormativních údajů v procesechvyšší technologické struktury,která je k systému vytvořenaa která má stejnou strukturu jakodatabáze normativních údajůo dílčích stavebních procesech.Tímto způsobem jsou vytvářenystručné dokumenty, kterévšak neztrácejí přesnost, neboťjsou podloženy podrobnýmmodelem realizace výstavbyv technologické struktuře dílčíchstavebních procesů.Agregace do etapovýchprocesůV síťových grafech zmíněnéhosystému vytvořených v technologickéstruktuře dílčích procesů(pracovních čet) je u každéhoprocesu zadáno přiřazení dotechnologické etapy: 0. zemnípráce a bourání; 1. zakládání;2. hrubá spodní stavba; 3. hrubávrchní stavba; 4. střecha; 5. hrubévnitřní konstrukce; 6. omítkya potěry; 7. podlahy, povrchya technologie; 8. vnitřní kompletace;9. vnější úpravy;10. rezerva, přejímky.Princip agregace dílčích stavebníchprocesů do etapových procesůje schématicky znázorněnv obrázku 1. V časoprostorovémgrafu jsou číslicemi označenyjednotlivé dílčí stavební procesypatřící do stejného etapovéhoprocesu. Například etapový proceszemních prací může obsahovatnásledující dílčí procesy:přípravné a přidružené práce,skrývku ornice, hloubené vykopávkystrojní, ruční vykopávky,odvoz zeminy a úpravu podložízákladové spáry. Potom je možnéetapový proces znázornit tučněvyznačeným kosodélníkem(obrázek 1), přičemž dobou rozvinutíetapového procesu T’ serozumí časový interval mezi začátkemprvního dílčího procesua začátkem posledního dílčíhoprocesu v příslušném procesuetapovém a dobou etapovéhoprocesu t ije časový intervalmezi začátkem prvního dílčíhoprocesu a koncem posledníhodílčího procesu v příslušnémprocesu etapovém. Jelikož přivýpočtu termínů začátků a koncůdílčích stavebních procesůpomocí síťových grafů vycházejítzv. nejdříve možné a nejpozdějipřípustné termíny, proto i taktonavrženou agregaci je možnéprovádět pomocí těchto druhůtermínů a počítat rezervy agregovanýchprocesů.Při agregaci dílčích procesů doetapových je potřeba určitýmzpůsobem upravovat některépoložky věty o procesu v souborumodelu postupu výstavby.Některé položky se podlepříslušnosti dílčích procesůdo etapového procesu sčítají,jiné se upravují podle určitéhovýchozího předpokladu. Názevprocesu se vytváří automatickya je v něm zahrnuto jméno etapya případně číslo JKSO příslušnéhoobjektu. Upřesnění názvu,což je vlastně označení objektu,se přebírá z dílčích procesů. Zaměrnou jednotkou všech agregovanýchprocesů je považovánotisíc Kč (TKč). Norma časua produktivita práce se vypočítápro etapový proces na základěagregace (součtu) pracnostia cen dílčích procesů do etapovýchz celkové pracnostia celkových cen, popřípaděz objemu v TKč pro etapový proces,a z počtu pracovníků.Počet pracovníků N ev etapovémprocesu je vypočítánváženým průměrem podlevzorce (1), ve kterém N djepočet pracovníků v dílčím procesu,t dje doba dílčího procesua te je doba etapového procesu.Součet se provádí přes všechnydílčí stavební procesy, které doetapového procesu patří.[pracovníků] (1)48stavebnictví 10/09


Objem prací v etapovém procesuje nasčítán z cen dílčích procesův TKč, rovněž tak rozpočtovácena etapového procesu. Oběhodnoty jsou stejné. Směnnostse předpokládá hodnotou 1,rovněž tak počet souběžnýchčet. Součinitel napětí norem v %pro příslušný etapový proces sevypočítá po skončení agregacepříslušné etapy podělením součtunormové pracnosti součtemskutečné pracnosti všech dílčíchprocesů, které do etapovéhoprocesu vstupují.Doba rozvinutí etapového procesuT’ se při agregaci dílčíchprocesů počítá jako rozdíl termínůstartu dílčího procesu, který doetapového procesu vstoupí nejpozději,a startu prvního dílčíhoprocesu v etapovém procesu,anebo jako rozdíl termínů koncedílčího procesu, který v etapovémprocesu skončí nejpozději,a konce prvního dílčího procesuv procesu etapovém, viz obrázek 1.Jako doba rozvinutí T’ se určujenižší hodnota ze dvou výše uvedenýchhodnot.Nejdříve možné a nejpozdějipřípustné termíny startů etapovýchprocesů se vypočítají jakominimum příslušné hodnoty zevšech dílčích procesů, které doetapového procesu vstupují.Nejdříve možné a nejpozdějipřípustné termíny konců etapovýchprocesů se vypočtou jakomaximum příslušných hodnotze všech dílčích procesů, jež doetapového vstupují. Rozdíl mezinejpozději přípustnými a nejdřívemožnými termíny etapovéhoprocesu udává celkovou rezervuetapového procesu. Z nejdřívemožných termínů konců a startůetapových procesů se vypočtedoba etapového procesu t ejakojejich rozdíl, jak pro původní,tak i pro aktualizovanou verzivýstavby.Vazby mezi etapovými procesyna objektu jsou určovány pomocídohodnutých vazeb podletabulky 7.1 v [3]. Jedná-li seo síťový graf stavby, jsou vazbymezi objekty určovány mezi0. etapami nebo první následujícíjako proudové a mezi 10. etapaminebo první předcházející téžjako proudové.Pomocí těchto uvedených předpokladůje možné podrobné síťovégrafy zpracované v technologickéstruktuře dílčích procesů(pracovních čet) počítačem agregovatdo technologické strukturyetapových procesů, které sloužíjako přehledné dokumenty,zejména pro vyšší řídicí útvarystavebních firem, popřípadě jakopodklady pro nabídkové řízení,viz [5], [6]. Tato technologickástruktura je také vhodná pro časovýplán pro projekt organizacevýstavby, jakožto součásti dokumentacepro stavební řízení.Do těchto dokumentů, přestožejsou stručné, je ještě dostatečnětechnologicky „vidět“,mohou proto i částečně sloužitpro řízení stavby, i když ne jižv takové přesnosti jako dokumentyzpracované v technologickéstruktuře dílčích procesů. Příkladtiskové sestavy harmonogramupostupu výstavby průmyslovéhaly agregovaného do etapovýchprocesů je na obrázku 2.Agregace do procesůstupně rozestavěnostiJsou-li i dokumenty zpracovanév technologické struktuře technologickýchetap příliš podrobné,lze je dále agregovat do strukturystupňů rozestavěnosti. Stupněrozestavěnosti rozeznávámeobvykle čtyři. I. stupeň rozestavěnosti– spodní stavba – zahrnujetechnologické etapy 0–2.II. stupeň – vrchní stavba a střecha –zahrnuje 3. a 4. technologickouetapu. III. stupeň rozestavěnosti –hrubé vnitřní konstrukce a práce –obsahuje 5.–7. technologickouetapu a poslední IV. stupeň – do-▲ Obr. 1. Princip agregace dílčích stavebních procesů do etapových procesů▲ Obr. 2. Příklad agregace do etapových procesůstavebnictví 10/09 49


končovací práce – zahrnuje 8.–10.technologickou etapu.Základní podmínky pro agregaciprocesů popsané v předchozíkapitole (Agregace do etapovýchprocesů) zůstávají v podstatěv platnosti s některými změnamipopsanými v [3]. Tato úroveňagregace je již poměrně značnáa zvolená technologická strukturaznemožňuje mít přehled potřebnýpro řízení stavby. Procesystupně rozestavěnosti vycházejípo agregaci poměrně velmidlouhé a obvykle obsahují ještěrezervy. Tato úroveň agregacemůže někdy sloužit i pro „žádoucízatemnění“ skutečné situace nastaveništi.Agregace do objektovýchprocesůZákladní podmínky pro agregaciprocesů uvedené v části Agregacedo etapových procesůzůstávají v platnosti praktickyvšechny, až na podmínky tvorbyvazeb v agregovaném síťovémgrafu. Objektovému procesu sepřiřazují výše uvedeným způsobemvšechny procesy dílčí,etapové nebo procesy stupněrozestavěnosti, které náleží určitémuobjektu. Doba, dobarozvinutí, celková rezerva a termínyobjektového procesu sevypočítávají jako v části Agregacedo etapových procesů, avšakze všech procesů, které doobjektového procesu vstupují.Sledovaný objektový proces jevždy navázán na bezprostředněpředcházející objektový procesčástečnou vazbou začátek – začátek,viz [3], přičemž součinitelčástečné vazby f v procentech seautomaticky vypočte ze známýchtermínů začátků a dob vázanýchobjektových procesů.Tento stupeň agregace slouží protvorbu velmi stručných přehledů.Je zejména vhodný u stavebnětechnologické analýzy rozsáhlýchprojektů s vysokým počtem objektovýchprocesů pro přehlednýa stručný výstup. Poskytuje totižpřehled o součtech zdrojů, tj.ceny, pracnosti, nákladů, materiálůatp. pro jednotlivé objekty,které jsou součástí projektu.Takto agregovaný harmonograma časoprostorový graf jsou stručné,avšak poskytují uživatelům navrcholové úrovni řízení dostatečnýpřehled o plánovaném postupuvýstavby. Příklad tiskové sestavyharmonogramu v technologickéstruktuře objektových procesůje uveden na obrázku 3.Agregace dořemeslných oborůTento typ agregace umožňujevytvářet agregované základnídokumenty přípravy staveb vestruktuře skupin stavebních dílůu prací HSV a řemeslných oborůu prací PSV. Struktura se tedyshoduje s rozpočtovou metodikoupro rekapitulaci rozpočtovýchpoložek v rozpočtu. Většinauživatelů tuto strukturu zná a jena ni zvyklá.Při agregaci se název procesuobvykle přebírá z databázeskupin stavebních dílů a řemeslnýchoborů. Pokud však doagregované činnosti vstupujepouze jeden dílčí stavební procesz podrobného síťového grafu,přebírá se pro agregovanoučinnost název dílčího stavebníhoprocesu. Doba, doba rozvinutía termíny agregovaného procesuse vypočítávají jako v Agregaci doprocesů stupně rozestavěnosti,tj. ze všech dílčích procesů,které do agregovaného procesuvstupují, vazby se určují stejně.Příklad obrazovky harmonogramuagregovaného do řemeslnýchoborů je uveden na obr. 4.Červeně jsou vyznačeny kritickéčinnosti, zeleně činnosti s časovourezervou, jež je znázorněnapřerušovanou čarou. Je v němvidět, že řada agregovaných činnostíje poměrně dlouhých. Je tozpůsobeno tím, že některé dílčíprocesy příslušného řemeslnéhooboru jsou prováděny napříkladv počátečních technologickýchetapách (0–2) spodní stavby,další, které patří do téhož řemeslnéhooboru, jsou však prováděnyv dokončovacích pracích. Přiagregaci pak tyto dílčí procesysplynou do jedné agregovanéčinnosti, která trvá od počátkuprvní dílčí činnosti patřící do agregovanéaž do konce poslední dílčíčinností, která do agregovanépatří také. Pokud by je uživatelchtěl rozlišit, může jim v podrobnémsíťovém grafu zadat jinájména dodavatelů a při agregacido řemeslných oborů zaškrtnoutmožnost rozlišování dodavatelůu procesů HSV a PSV.Agregace podlečinností dodavatelůTento typ agregace umožňujevytvářet agregované základnídokumenty přípravy stavebve struktuře prací jednotlivýchdodavatelů. Pokud u dílčíchprocesů podrobné stavebnětechnologické dokumentacenení zadáno jméno dodavatele,proces se přiřadí podle svéhodruhu vedoucímu dodavateli HSVnebo vedoucímu dodavateli PSV.Název procesu se obvykle vytváříautomaticky jakožto práce určitéhododavatele s jeho označením.Pokud však do agregovanéčinnosti vstupuje pouze jedendílčí stavební proces z podrobnéhosíťového grafu, přebírá sepro agregovanou činnost názevdílčího stavebního procesu.Ostatní podrobné předpokladytéto agregace jsou uvedenyv dodatku knihy [3]. Tento stupeňagregace se využije zejménapři inženýrském systému řízenístavby, kdy se koordinuje prácejednotlivých subdodavatelů.Agregace do činnostípodle vlastní definiceTento typ agregace umožňujeuživateli nadefinovat si vlastnískladbu agregovaných činností,například podle požadavků investoranebo vlastních zvyklostí. Jakje podrobně popsáno v dodatkuknihy [3], uživatel si definujeindex agregované činnosti, jejínázev a upřesnění. Poté interaktivněurčí, které činnosti podrobnéhomodelu postupu výstavbybudou agregovány do příslušnýchagregovaných činností. Je všakmožné využít i automatizovanýchagregací do procesů uvedenýchvýše, které jsou předem definované,a ty pak následně upravitpodle vlastní definice, viz obr. 5,kde byl přidán po automatickémnávrhu agregace do etapovýchprocesů ještě proces vzduchotechniky,do kterého budouvloženy dílčí stavební procesyv pravé části formuláře.Návrh vlastní agregace je možnéuložit do souboru a později jej dáleužívat. Agregace se jinak provádípodle obdobných podmínek,jako v předchozích kapitolách,včetně výpočtu vazeb. Při tiskuharmonogramu si uživatel můžeurčit, jaké procesy vyžaduje protisk jen v agregované technologickéstruktuře a u kterých seještě požaduje vytištění podrobnétechnologické struktury, vizobrázek 6, kde je uveden příkladtiskové sestavy harmonogramuetapových procesů. U procesuvzduchotechniky jsou zde viděti podrobné dílčí stavební procesy.Agregované činnosti jsouzvýrazněny na nejdříve možnýchtermínech začátků a konců a jsouvypsány kurzívou.Příklady využitíVelmi zajímavým příkladem využitíuvedeného přístupu propřípravu a řízení staveb bylarekonstrukce Průmyslovéa stavební banky (Promstrojbank)na Něvském prospektuv Petrohradu. Tento projekt začalv roce 2001 a byl dokončen napřelomu jara a léta 2003. Tatobudova, která byla postavenakoncem 18. století, vyhořelav roce 1993. Dokumenty proinvestora byly zobrazeny v technologickéstruktuře etapovýcha objektových procesů, avšakvlastní model pro řízení postupurekonstrukce byl vytvořenv technologické struktuře dílčíchstavebních procesů a z hlediskaprostorové struktury byl hlavníobjekt členěn do úseků o plošecca třetiny podlaží. Byl tak vytvořenvelmi podrobný model, kdyse jednotlivé úseky rekonstrukceřadily do dvou paralelních proudů.V tomto případě bylo rozhodujícízejména zahájení výstavby a provedeníspodní stavby, dále hrubévrchní stavby. Ta je celá nová až50stavebnictví 10/09


na obvodové a některé nosné zdia kompletně nového zastřešení.Ve stavebně technologické dokumentacise respektovaly i podmínkyklimatické, které mohoumít v této oblasti velmi nepříznivývliv na provádění stavby, zejménav zimním období.Dalším příkladem využití popsanéhopřístupu zpracování modelůpostupu výstavby byla výstavba1. etapy víceúčelového centraZelený ostrov v Praze – Vysočanech.Součástí tohoto projektubyla i výstavba Sazka arény (dnesO2 arény). Tento přístup byl užitpro zpracování časového plánupro projekt organizace výstavby,jenž se stal součástí dokumentacepro stavební povolení. Součástítohoto projektu, sestávajícíhoze tří staveb, bylo více než40 objektů včetně objektů zařízenístaveniště. Pro vytvoření co nejpřesnějšíhočasového plánu proprojekt organizace výstavby bylproto sestaven podrobný síťovýgraf, jakožto model prováděnístavby v technologické struktuředílčích stavebních procesů,který měl přes 2900 činností.Tento podrobný síťový graf se▲ Obr. 3. Příklad agregace do objektových procesů▼ Obr. 4. Harmonogram činností agregovaných do řemeslných oborůstavebnictví 10/09 51


však pochopitelně nestal součástídokumentace projektu organizacevýstavby. Pro tento účel bylpodrobný model agregován dotechnologické struktury etapovýchprocesů, které dostatečně podrobněznázorňují časový průběhprovádění jednotlivých staveb proúčely stavebního řízení a výběrovéhořízení na dodavatele jednotlivýchčástí stavby. Velmi stručnýharmonogram prací byl dále získánagregací do procesů stupně rozestavěnosti(pro hlavní pozemníobjekty) a objektových procesů proostatní objekty. Pochopitelně analýzapočtu pracovníků pro návrhzařízení staveniště a další analýzanákladů a materiálových zdrojův čase, která však již není součástíprojektu organizace výstavby, bylaprováděna dle podrobného modelupostupu výstavby.Popsané programové vybavení lzev provozovat v rámci zmíněnéhosystému [3] na mikropočítačíchkompatibilních s IBM PC podoperačními systémy MS Windows95/98/NT/2000/XP/Vista. K provozuje zapotřebí harddisku s volnýmprostorem min. 25 MB a tiskárny,popřípadě plotteru. ■Odborné posouzení:prof. Ing. František MusilStavební fakulta VUT BrnoPoužitá literatura:[1] Gašparík, J.: Manažérstvo kvalityv stavebníctve, VydavateľstvoJaga group, v. o. s., Bratislava1999, ISBN 80-88905-13-3[2] Jarský, Č.: On Modelingof the Building Process bya Computer Expert System,proceedings of the 8 th InternationalConference on Computingin Civil and BuildingEngineering 2000, StanfordUniversity, Stanford, California,USA, ASCE Reston VA2000, ISBN 0-7844-0513-1[3] Jarský, Č.: Automatizovanápříprava a řízení realizace staveb,CONTEC Kralupy n. Vlt.2000, ISBN 80-238-5384-8[4] Jarský, Č.: K počítačovémumodelování realizace výstavbypro investory a dodavatele, ČasopisStavebnictví č. 08/2008,▼ Obr. 6. Harmonogram agregovaný do činností definovaných uživatelemstr. 74–77, EXPO DATA spol.s.r.o. Brno, ISSN 1802-2030[5] Kozlovská, M.: Integrovanýprístup k riadeniu času, nákladova kvality vo výstavbovomprocese, Conference Proceedingsof International Confererenceon Developments inBuilding Technology, SlovakTechnical University Bratislava2001, ISBN 80-227-1572-7▲ Obr. 5. Uživatelská definice agregovaných činností[6] Makýš, P.: Časový plán výstavbya jeho možnosti. Stavebnémateriály, ročník 2006, č. 4,str. 22–23, ISSN 1336-7617[7] Musil, F.: Příprava a řízení výrobníchprocesů – podmínkasnižování nákladů na stavbu,Sborník příspěvků XI. mezinárodnívědecké konference,sekce č. 13, SvF VUT Brno1999, ISBN 80-214-1445-652stavebnictví 10/09


inzerceGeberit AquaClean – WC, které Vás očistí vodouOčista těla pomocí vody je nynímožná také na toaletě. Výrobcesanitární techniky Geberit je přesvědčen,že na evropských toaletáchprobíhá kulturní revoluce.„Chceme být hnací silou této kulturnípřeměny“, říká Albert Baehny,výkonný ředitel koncernu Geberit.Své sprchovací toalety proto Geberitpřizpůsobil současným trendům,rozšířil sortiment výrobků a uvedlje na trh pod novým názvem GeberitAquaClean.Představte si tento výjev: Mladá žena sebrzy ráno chystá v koupelně na dlouhýpracovní den. Masíruje si celé tělo a vlasysuchým froté ručníkem a nakonec si suchýmhadříkem čistí zuby. Nepoužije přitom anikapku vody! Zní to absurdně. Na evropskýchtoaletách je to ale už po staletí každodennírealita. Čistíme se po použití WCsuchým papírem, místo toho, abychom použilizcela přirozeně – vodu!Je to opravdu zarážející, protože voda jepovažována prakticky na celém světě zahlavní zdroj čistoty. Geberit je přesvědčen,že očista vodou se prosadí i na toaletách.To, co je již dávno běžné v Japonskua Finsku, se jistě rozšíří i u nás. Co se týče intimníhygieny, je Česká republika stále ještěrozvojová země. Po použití WC používámevětšinou papír, i když je zřejmé, že očistavodou je mnohem jemnější a důkladnější.Geberit AquaClean nabízí 6 modelů, odzákladních po luxusní. Některé z nich jsouvylepšenými verzemi svých předchůdců,známých pod jménem Balena. GeberitAquaClean existuje ve dvou provedeních –buď jako sedátko, které lze připevnit na jakoukolivběžnou toaletu, nebo jako kompletnízařízení včetně závěsné klozetové mísy.fén pro jemné osušení. Pro očistu citlivých intimníchoblastí žen může být zvolena Ladysprcha.Sprchový proud jemně masíruje citlivouanální oblast a působí tak blahodárně načinnost střev. Během sprchování se proudvody postupně ochlazuje, což osvěžujea podporuje krevní oběh. GeberitAquaClean tak nejenom přispívá k pocitučistoty a svěžesti, ale pomáhá také předcházetmožným zdravotním problémůmv oblasti konečníku.▼ Základní model Geberit AquaClean ve formě sedátka je možné připevnitna stávající WC mísuGeberit AquaClean hýčká své majitelemnoha příjemnými funkcemi. Po dosednutína toaletu aktivujete odsávání pachů přímoz WC mísy. Zmáčknutím tlačítka po použitíWC spustíte teplou sprchu s možností masážníhoči oscilačního proudu a následněstavebnictví 10/09 53


kauza soudního znalcetext: Ing. Jaromír Vrba, CSc. foto: archiv autoraHavárie podhledu v učebnězákladní školy v LitovliPři velkých poryvech větru došlo 30. říjnaloňského roku v litovelské základní školeve Vítězné ulici k pádu konstrukce stropníhopodhledu. Díky včasnému zásahu vyučujícíučitelky (havárie se stala v dopoledních hodinách)byly děti ze třídy odvedeny včas a nedošlok žádnému zranění. Policie vyšetřovánízastavila, trestný čin nebyl prokázán. Podhledve všech prostorách nejvyššího podlaží je jižobnoven, je posílen a výuka již od konce lednapokračuje.Autor článku byl pověřen PoliciíČR k vypracování znaleckéhoposudku příčin pádu podhledu,později byly vyžádányještě dva další posudky. Jakove velké většině havárií ve stavebnictvínebyl pád podhleduzapříčiněn jedinou okolnostía jednalo se o souběh několikapříčin. Článek na tyto okolnostiupozorňuje s možná neskromnýmpřáním, aby při dalšíchstavebních realizacích podhledůpod půdními prostorybyly alespoň některé příčiny,ovlivnitelné lidským faktorem,vyloučeny.Situování školya konstrukční řešeníZákladní škola v Litovli bylapostavena před šesti lety nanábřeží řeky Moravy formoumonobloku sestávajícího z několikakřídel (obr. 1). Pavilonyučeben byly řešeny jakotrojtrakty se střední chodboua učebnami po obou stranáchchodby. V příčném směru činilaosová vzdálenost sloupůskeletu učebnového trojtraktu7,2+3,6+7,2 m, v podélnémsměru pak 6 m. Stropy jsoumonolitické lokálně podepřenédesky, zastropení nad nejvyššímpodlažím bylo řešenoúsporněji pomocí sádrokartonovýchpodhledů, zavěšených nadřevěné vazníky GANG-NAILorientované v příčném směru(obr. 2 a 9). Jejich osová vzdálenostbyla v průměru 1,2 m. Kroměsádrokartonových podhledůbyl ve významné části plochyučeben ještě zabudován dalšípodhled s cílem útlumu zvuku.Střecha byla konstruována jakovětraná se dvěma průběžnýmištěrbinami tloušťky 10,0 mmpo celém obvodu křídla pavilonuučeben (obr. 5). Podhledyse zavěsily na vazníky pomocípružinových páskových závěsůna ocelových tyčích profilu4,0 mm a délky přibližně400 mm včetně nastavovací tyče(obr. 8). Na podhledu byla navrženatepelná izolace tloušťky160 mm. Projektová dokumentacestavby přesně nespecifikovalakonkrétního výrobcepodhledu, určovala pouzeskladbu jednotlivých vrstev.V rámci statického posouzenípodhledu bylo v projektovédokumentaci vypočteno jehovertikální zatížení v klidovém(statickém) stavu. To bylo zadánojako přitížení spodníhopásu vazníků pro zpracování výrobnídokumentace, jejíž návrhi zhotovení se předpokládalov rámci subdodávky hlavníhozhotovitele stavby.Realizace stavbyV předmětné části podhledu bylzabudován systém složený z různýchkomponent zřejmě proto, žebyl výrazně cenově levnější nežkompletizované systémy renomovanýchfirem.Statický návrh vazníků respektovalpřitížení podhledem. Oprotinavrhovanému řešení však bylaodlišně zhotovena odvětranástřešní konstrukce, která mimodvou průběžných štěrbin tloušťky10 mm uvedených v projektovédokumentaci obsahovala takédalší průběžnou mezeru o šířce80 mm – z důvodu splnění požadavkunormy ČSN 731901 – Navrhovánístřech z hlediska potřebného otvoruu okapu (obr. 6). Tato okolnost významnýmzpůsobem změnila staticképůsobení větru uvnitř půdníhoprostoru z hlediska dimenzovánípodhledu. Plocha projektovou dokumentacínavržených průběžnýchotvorů ve stěně byla menší než5 % celé plochy stěny a v takovémpřípadě se otvory, ve smyslutabulky 21, poř. č. 1, 2, 3, normyČSN 730035 – Zatížení stavebníchkonstrukcí (1986), zanedbávajíve výpočtu působení účinků větru.Rozšíření mezery o dalších80 mm již ale znamenalo, že plochaotvorů přesáhla zmíněných 5 %.V tom případě se stěna považujejiž za propustnou a v půdním prostoruse musí počítat se střídavýmúčinkem větru součinitelemC w= ±0,2 až ±0,7. Podhled takmůže být přitěžován tlakem větrushora dolů, ale i sáním větru směremod podhledu nahoru. S toutookolností nebylo v návrhu střešníchkonstrukcí počítáno.Anomálie souvisejícís datem havárieV den, kdy došlo k pádu podhledu,byl zaznamenán prudkýjihovýchodní vítr umocněnýpolohou školy v blízkosti otevřenéhokoryta řeky Moravy.Hydrometeorologický ústavdodal hodnoty rychlosti větruv = 21,2 m/sec. Taková rychlostvětru je již ve smyslu Beaufortovyanemometrické stupnice[1] vnímána jako vichřice. Vítrvnikl do střechy přes učebnuč. 3142 (kde došlo následněk pádu podhledu) otevřenýmičtyřmi spodními částmi okenpřes nedokonale utěsněnýpodhled – o čemž svědčí natočenílamel žaluzií před oknyna fasádě (obr. 4). Bohužel,tento den se prováděla v jinéučebně v rohu na diagonáleučebnového pavilonu výměnaoken (obr. 1), a byl tudíž běhemdopoledne otevřený otvor vefasádě o ploše více než 6 m 2 .V této učebně sice nebyli žáci,byla mimo provoz, ale otvorvytvořil na závětrné straněpavilonu učeben vhodné podmínkypro sání větru. Vítr tedyproudil okny z učebny č. 3142přes netěsný podhled (spojerohoží tepelné izolace nebylydokonale přelepeny) do půdníhoprostoru, po diagonále pakopět přes netěsný podhled doučebny s vyměňovanými oknya odtud sáním ven (obr. 3). Dopůdy se však vítr dostával takézmíněnými zvětšenými štěrbinamiu římsy. Tuto hypotézupotvrdilo také zjištění, že bylav půdním prostoru ze vzduchotechnickýchrozvodů strženatepelná izolace a rohože bylynatočeny a nadzvednuty vesměru diagonály.Příčiny pádupodhleduStatický výpočet zpracovanýv rámci znaleckého posudkuprokázal, že pružinové závěsynebyly při střídavém zatíženívětrem schopny odolávatvzniklému sání. Tenké ocelovétyče o průměru 4,0 mm o délce400 mm nebyly dostatečněodolné z hlediska vzpěru.Obloukové upínací pouzdropružinových závěsů z páskovéoceli bylo konstrukčně řešeno54stavebnictví 10/09


▲ Obr. 1. Pohled na učebnový pavilon školy, tlustá šipka ukazuje směr působení větru na učebnu č. 3142, tenká šipka pak učebnu, kde se prováděla výměna okenpro statické zatížení působícíshora, nikoliv pro zatíženíopačného směru způsobenéhosáním. Významnou příčinoubylo působení větru. I přesto,že v minulosti škola odolalavýraznějším větrovým zátěžím,jihovýchodní vítr v kombinacis výměnou oken v učebněuzavřené pro výuku zásadněpřispěl ke vzniku havarijníhostavu. Rozšíření otvorů pro větranoustřechu u okapu (římsy)nebylo z hlediska statickéhotaké vhodné, protože v těchtooblastech se vždy účinky větrunásobí a proud vzduchu se tedyzrychlil.Otázku významu výměnyoken, hrající značnou roli vezrychlování vzdušného proudu,si podle názoru autora posudkuinvestor neuvědomil. Netušil,jaké v tomto smyslu mohouvzniknout souvislosti s propojenímnávětrné i závětrné stranyfasád přes půdní prostor.Každému uživateli rodinnéhodomu či bytu je sice známo,že při vichřici musí zavřít protilehláokna, jinak se minimálněporuší zasklení, pracovnícimalé firmy, provádějící výměnuoken, však nemohli tušit,že trojtrakt může přes půdupůsobit pro vzdušný proud jakospojité prostředí.▼ Obr. 2. Příčný řez učebnovým pavilonemstavebnictví 10/09 55


▲ Obr. 3. Nasávání větru do učebny 3142 a šipka vyjadřuje směr toku větru v půdním prostoru podiagonále pavilonuOtázka zvětšeníštěrbiny pocelém obvoduu římsy je rovněžzajímavá.Nepodařilo sezjistit, kdo byliniciátoremtéto, oprotiprojektovédokumentacirozdílné, stavebníúpravy,protože stavebnídeníkyjiž nebyly nalezeny.Z praxeje známo,že projektanti,kteří tuto problematikuřeší,v řadě případůsvé kolegystatiky neupozornína existencitěchtootvorů, a změnastatickéhozatížení tedynení často vestatickém návrhuřešena.Stejně takstavbyvedoucía technickýdozor investorů nebývají úplnědůslední v zápisech změn dostavebních deníků.ZávěrPád stropního podhledu bylznačně medializován a veřejnostívnímán negativně. Častobyly kladeny otázky, jak jevůbec možné, že u poměrněnové školy k takové porušedošlo. Snad se v článku podařilosouvislosti vedoucík havárii vysvětlit, nicménějedna okolnost této havárieje podstatná a obecně rozšířená– šetření investičníchprostředků, ke kterému jsouúčastníci výstavby tlačeni.I v tomto projektu bylo z porovnáníprojektové dokumentacepředkládané ke stavebnímuřízení a realizační projektovédokumentace patrné, že byl nasnížení investičních prostředkůvytvářen tlak. Mimo jinév dokumentaci pro stavebnípovolení byly ještě uvedenypodhledy osvědčeného výrobce,v dokumentaci pro realizacistavby již použití tohotosystému závazné nebylo. Protose užil skládaný podhled,▼ Obr. 4. Natočené lamely žaluzií dokumentují směr působení větru a jeho nasávání do učebny a půdního prostoru56stavebnictví 10/09


▲ Obr. 5. Projektovou dokumentací určené štěrbiny o šířce 10 mm pod římsou▲ Obr. 6. Další průběžná štěrbina o šířce 80 mm nebyla v projektové dokumentaci▲ Obr. 7. Spadlý podhled v učebně 3142▲ Obr. 8. Detail pružného závěsu a „CD“ profilukterý zřejmě nevyhovovalvšem požadavkům.Nevyhovoval nejspíše aniz hlediska požárního, ale tatozáležitost pravděpodobně přikolaudačním procesu zjištěnanebyla, protože závěsy bylypřekryty izolací, nebyly vizuálněkontrolovatelné a v návrhu uvedenynebyly, tak detailní položkyse totiž v dokumentaci pro provedenístavby nemusí specifikovat.Pokud by byl užit systémpodhledu od jednoho výrobce,s největší pravděpodobností bybyl rozpor odhalen. Návody najejich užívání totiž upozorňují nastatické souvislosti.Samostatným problémem jepak případné použití podhledůrenomovaných firem se závěsy,které plní i požadavky nastřídavé tlakové a tahové zatíženívětrem a plní také požadavkyz hlediska požární odolnosti.Jejich cena by v tomtopřípadě byla tak vysoká, žeby se vyrovnala ceně stropnímonolitické konstrukce. Úsporapři tomto řešení podhledůmůže tedy být „fiktivní“. Tentopřístup „úsporného“ řešenínejvyšší stropní konstrukce jenavíc poměrně běžným jevemu bytových a občanskýchstaveb, proto zmínil autortyto souvislosti jako poučenípro investory, projektantya zhotovitele staveb při dalšíchrealizacích. ■Použitá literatura:[1] Tichý, M. a kol.: Technickýprůvodce 45 – Zatížení stavebníchkonstrukcí, SNTLPraha (1987)▼ Obr. 9. Pohled na dřevěné vazníky a visící pružné závěsystavebnictví 10/09 57


svět stavbařůtext a foto: redakceSvět po krizi podle SPS v ČRSvět po krizi bude podstatně jiný než světdosavadní. Proto se i stavebnictví musí výraznězměnit. Tímto heslem začali představiteléSvazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR svojipodzimní tiskovou konferenci.SPS v ČR zpracoval a vydalv roce 2007 publikaci Strategie– vize stavebnictví do roku2015. S ohledem na krizovézměny v české i celosvětovéekonomice v posledních dvouletech bylo třeba provést jejípodstatnou aktualizaci. Krizeprokázala nezbytnost kvalifikovanéstrategie. Firmy, které majíkvalifikovanou strategii zpracovanoua umějí strategicky řídit,dokáží krizi překonat. Nejlepší znich si dokonce svou pozici posílí.Mnoho českých firem všakžádnou strategii vůbec nemá,a proto jsou krizí překvapeny,nevědí, jak na ni reagovat, neboreagují opožděně. Úkolem kvalifikovanéstrategie v 21. stoletíje připravit podnik na všechnyvarianty budoucnosti, kterés vysokou pravděpodobnostímohou nastat.I za cenu velkého rizika bylyzpracovány tři pravděpodobnéscénáře vývoje české ekonomiky.Z nich vycházejí úvahyo vývoji českého stavebnictvía nakonec doporučení určitýchstrategických cílů a strategickýchoperací.Varianta optimisticko-realistickáPředpokládá trvající pokles HDP,v průběhu roku 2010 počátek stabilizace,HDP zůstává na úrovniroku 2009. Od roku 2011 mírnýrůst HDP o 2–3 %. Z úrovněrozpočtu státu a krajů jsou přidělovány„přiměřené“ prostředkypro investiční výstavu, opravya údržbu i za cenu vysokéhorozpočtového deficitu.Varianta restriktivníVývoj probíhá podobně jakou varianty optimisticko-realistické.Rozpočtové výdaje nainvestice však podléhají striktnímrozpočtovým omezením. Velkéstátní a krajské investice senezahajují a některé se zmrazují.Domácí soukromé investice sezahajují jen v omezené míře.Varianta katastrofickáPokles HDP pokračuje v letech2010, 2011 a 2012. Poté následujestabilizace a mírný růst.Restriktivní rozpočtová politikapokračuje. Soukromé investicei nadále stagnují.Více informací na www.casopisstavebnictvi.cz.■▼ Prognóza vývoje podle jednotlivých variant scénáře vývoje; *předpoklad k 31. 12. 2009Varianta 2008 2009 2010 2011 2012Vývoj stavební produkceOptimisticko-realistická mld. Kč 536,6 493,6 466,8 493,6 525,8index k roku 2008 1,00 0,92 0,87 0,92 0,98Restriktivní mld. Kč 536,6 477,5 429,3 445,4 472,2index k roku 2008 1,00 0,89 0,80 0,83 0,88Katastrofická mld. Kč 536,6 456,1 402,4 402,4 402,4index k roku 2008 1,00 0,85 0,75 0,75 0,75Snížení stavební produkce oproti roku 2008Optimisticko-realistická mld. Kč -42,9 -69,8 -42,9 -10,7Restriktivní mld. Kč -59,0 -107,3 -91,2 -64,4Katastrofická mld. Kč -80,5 -134,1 -134,1 -134,1Dopady na zaměstnanost v ČROptimisticko-realistická počet prac. míst (tis.) -129,5* -210,7 -129,5 -32,55Restriktivní počet prac. míst (tis.) -178,15* -324,1 -275,45 -194,6Katastrofická počet prac. míst (tis.) -243,25* -405,3 -405,3 -405,3Z toho dopady na zaměstnanost ve stavebnictvíOptimisticko-realistická počet prac. míst (tis.) 463 -37,0* -60,2 -37,0 -9,3Restriktivní počet prac. míst (tis.) 463 -50,9* -92,6 -78,7 -55,6Katastrofická počet prac. míst (tis.) 463 -69,5* -115,8 -115,8 -115,8Z toho dopady do státního rozpočtu, fondu zaměstnanosti, sociálního a zdravotního pojištěníOptimisticko realistická mld. Kč -23,6 -38,4 -23,6 -5,9Restriktivní mld. Kč -32,5 -59,0 -50,2 -35,4Katastrofická mld. Kč -44,3 -73,8 -73,8 -73,858stavebnictví 10/09


Sdružení stavebních firem Ústeckého krajeNení obvyklé, aby se redaktoři časopisu Stavebnictvípřímo účastnili jednání regionálních pobočekSvazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.Jaroslav Tvrzský, regionální manažer Sdruženístavebních firem Ústeckého kraje a oblastní manažerSPS v ČR v Ústeckém kraji, spolus předsedou pobočky Martinem Doksanskýmse však rozhodli představit činnost pobočkyosobně. Výsledkem setkání je krátká besedas členy výboru, která vystihuje situaci ve Sdruženía přináší i regionální pohled na činnost svazu.Jaroslav TvrzskýRádi bychom využili časopisu, kterýpovažujeme za svůj, k vyjádřenínašich názorů. Názorů otevřenýcha nepřibarvovaných na růžovo.Martin Doksanský(SMP CZ, a.s.)Sdružení stavebních firem Ústeckéhokraje má v současnostidvacet sedm firem, které působív ústeckém regionu. Firmy podnikajíve všech bývalých okresechkraje. Tomu odpovídá i složenízástupců ve výboru. Profesnějsou ve Sdružení zastoupeny firmypostihující celé spektrum stavebnictvíod projektantů přes výrobcestavebních hmot po stavební firmyrůzného zaměření. Mezi námi jsourelativně velké stavební společnosti,zastoupené svými místnímidivizemi, nebo naopak střednía malé firmy místního významu.Nepatříme sice mezi největší regionálnísdružení v ČR, ale náš podílna realizaci staveb v rámci územíkraje je nepřehlédnutelný. Za dobupůsobení Sdružení jsme se navzájempoznali a snažíme se kultivovatvzájemné pracovní kontakty.Jaroslav TvrzskýOrganizujeme semináře podlepotřeb firem, pořádáme pro členynávštěvy zajímavých staveb.V červnu 2009 jsme například navštívilitři úseky stavby Pražskéhookruhu–most přes údolí BerounkyLahovice-Slivenec, ocelový mostpřes Lochkovské údolí a dvoupruhovýtunel Lochkov-Radotín.Martin DoksanskýKromě aktivit uvnitř Sdruženíspolupracujeme s partnerskýmiorganizacemi, jako je ČKAIT,Krajská hospodářská komora, SSIv ČR, ale také se školami, orgánykraje a především s vedenímSvazu podnikatelů ve stavebnictvív ČR. V nejbližší době například přiorganizaci Dnů stavitelství a architektury.Jeden z našich zástupcůje rovněž členem Expertní skupinysvazu pro malé firmy.Časopis StavebnictvíTakže všechno je v nejlepšímpořádku.Jaroslav TvrzskýTo bohužel není. Například senám nedaří zvyšovat počet členůSdružení. Některé oslovené firmyse ptají, co členstvím ve Sdruženímohou získat, jaké výhody jimmůžeme poskytnout a naší argumentacipřijímají pouze částečněs tím, že by očekávali více.Ladislav Červený (Vodohospodářskástavební společnost, s.r.o.)Týká se to konkrétně třeba schůzeExpertní skupiny pro malé a střednípodnikání v letošním roce, kteréjsem se jako zástupce Sdruženízúčastnil. Nechci zabíhat do podrobností,ale vrátil jsem se zklamaný.Skutečné problémy firem našívelikosti se na setkání neřešily.Martin DoksanskýStřední a menší firmy očekávají odčlenství ve Svazu zavedení stavovskéhostatutu a od vedení Svazuchtějí intenzivnější snahu o kultivacivztahů mezi jeho členy. Přitomjestli se něco v posledních letechv ústeckém kraji v rámci činnostiSdružení opravdu zlepšuje, tak jeto právě vzájemná komunikacemezi firmami organizovanými veSdružení. Kromě osobních kontaktůa četnější spolupráce jdetaké například o tlak na zlepšeníkázně při proplácení faktur subdodavatelům.Vladislav Milerski (Horák, Stavebnía obchodní společnost, s.r.o)Velké stavební firmy mají někdytendenci odkládat proplacení fakturyna období, které je pro ně nejvýhodnější,bez ohledu na termínysplatnosti.Luboš Tomášek(Viamont DSP a.s.)Tady bych se trochu ohradil. Našefirma se počítá mezi ty větší, alesnažíme se vždy chovat k subdodavatelůmslušně. Bohužel,někdy narážíme na problém zpožďováníplateb investora, kterýmje často stát.Martin DoksanskýJednání se státní správou jenezastupitelnou úlohou vedeníSvazu podnikatelů ve stavebnictví.Nedovedu si představit, jakby se chovali třeba lékaři nebosoudci, kdyby dostali zaplacenose zpožděním například tří měsíců.A ve stavebnictví je to přitomtéměř norma.Jaroslav TvrzskýV lednu jsme podali návrh nařadu aktivit Svazu, které by mělysměřovat k utlumení dopadůfinanční a ekonomické krize načlenské organizace. Kromě jinéhonaši členové navrhovali, abybyly zavázány členské firmy SPSpři zadávání subdodavatelskýchzakázek v regionech alespoňzčásti poptávat ostatní členySdružení. Naším požadavkemrovněž bylo, aby byli získáváninoví pracovníci ve stavebníchfirmách důsledně z řad českýchpracovníků volných na trhu prácepo rekvalifikaci z jiných oborů,kde ztratili zaměstnání, a koordinovatpřitom činnost zejména seSvazem průmyslu a dopravy ČR,Hospodářskou komorou ČR a dalšímipartnerskými organizacemi,kterých se problematika týká. Vevztahu ke státní správě prosazovatzkrácení splatnosti fakturze všech investičních zdrojů dotřiceti dnů, včetně stanoveníobecně platných sankcí (abybyly státem penalizovány částky,které nebudou podle platnýchpravidel proplaceny) a aby Svazdůsledně odolával tlakům na zvyšovánímezd v rámci kolektivníhovyjednávání.Pavel Juračka(Chládek & Tintěra, a.s.)Měl by se zvýšit tlak na zlepšenípostavení českého stavebnictví.Nepochybujeme však, že přineexistenci zastřešujícího orgánupro stavebnictví ve státnísprávě, kdy je obor součástíagendy několika ministersteva ve skutečnosti chybí partneřipro jednání, je funkce vedoucíchpředstavitelů Svazu nesmírněobtížná.Luboš TomášekO jejich nezastupitelnosti svědčískutečnost, že problematikustavebnictví, včetně statistickýchdat poklesu nebo vzestupujednotlivých oblastí stavební výrobyvětšinou komentuje pro ČTa ČR prezident SPS v ČR VáclavMatyáš nebo generálníředitel Miloslav Mašek, nikolivpředstavitel nějakého ministerstva.Martin DoksanskýPředstavitelé Svazu jsou zkušenímanažeři, kteří většinou velmidobře znají naše podmínky v praxia prosazují naše zájmy. Patrně seshodneme na tom, že pokud byse situace ve stavebnictví nadálezhoršovala, formy přesvědčovánípolitiků by musely být i ostřejší.V tom má vedení SPS v ČR našijednoznačnou podporu. ■stavebnictví 10/09 59


Ocenění pro projektanta letišťRada podvýboru pro vědu, výzkum,letectví a kosmonautikupři Hospodářském výboru Poslaneckésněmovny Parlamentu ČRudělovala v září ceny Osobnostčeského letectví a Osobnostčeské kosmonautiky.Zmínka o této události je v časopiseStavebnictví proto, že oceněníOsobnost českého letectví bylouděleno architektu Aloisi Nikodemovi.Ten je autorem nebospoluautorem řadynávrhů, generelníchřešení a projektů téměřvšech civilníchletišť na území Českérepubliky, zejménapak letišť Praha-Ruzyně,Brno-Tuřanya Ostrava-Mošnov,včetně vojenskýchletišť operačnícha záložních. Vzhledemk jeho vysoké odbornostibyl v roce 1979se spolupracovníkyvyslán na dlouhodo-bou expertní činnost do Iráku,kde probíhalo významné rozšířeníletiště BIA (Bagdad InternationalAirport). Z tohoto období lze zmíniti další návrhy letišť zpracované podjeho vedením (v Karibské oblasti,Středním východě a v Africe).V současnosti je Alois Nikodemodborným konzultantem v projektovéinženýrsko obchodnífirmě NIKODEM A PARTNER,spol. s r.o. ■▲ Alois Nikodem (vpravo) přebírá oceněníKonfokální mikroskopiena Stavební fakultě VUTV červnu letošního roku byldo výukových laboratoří naÚstavu fyziky Fakulty stavebníVUT v Brně nainstalován novýkonfokální mikroskop OlympusLext OLS 3100, který v současnédobě patří mezi špičkovékonfokální mikroskopyzaměřené na práce v materiálovéminženýrství. Tato více neždvoumilionová investice bylaz převážné míry financovánaz Fondu rozvoje vysokých školMŠMT (projekt 1108/2009)a menší měrou Fakultou stavebníVUT (vnitřní grantový systém,projekt Výuková laboratoř konfokálnímikroskopie).Zatímco u běžných optickýchpřístrojů (fotoaparátů a kamer)se dosahuje co největší hloubkyostrosti při zobrazování,u konfokálního mikroskopu jetomu právě naopak: snahou jedosáhnout co nejmenší hloubkyostrosti. Dosahuje se tohozařazením konfokální clonkydo optické dráhy mikroskoputěsně před detektor. Clonkaodstraní paprsky, které nepřicházejíz roviny zaostření,a výsledný obraz obsahujepouze ostré body vzorkua ostatní (nezaostřené) chybí.Když se postupně vzdalujeobjektiv od povrchu vzorkua současně se exponujía ukládají snímky, vzniká sérieostrých optických řezů(„vrstevnic“), ze kterých lzedigitálně rekonstruovat povrchovýreliéf vzorku. Jakmileje tento trojrozměrný digitálníreliéf vytvořen, lze softwarověprovádět nejrůznější analýzupovrchu, čehož se hojně využívánapř. při průmyslovémtestování kvality výrobků. ■inzerce60stavebnictví 10/09


říjen 2009Pozitivní ZPRÁVY ZE světa ZATEPLOVÁNÍKolik ušetříte díky izolacím Rockwool?11 %Izolace střechyIzolace šikmé střechyPokud rekonstruujeme celý dům, je zateplenístřechy jeho nezbytnou součástí, zároveň lzepůdní prostory připravit pro nové bydlení. Prokvalitní zateplení střechy platí zásada: minimálnítepelné ztráty bez kondenzace vodní páryv tepelné izolaci a pod krytinou.Šikmou střechu můžeme zateplit třemizákladními způsoby:1 Zateplení mezi a pod krokvemi– Airrock LD neboAirrock NDIzolacevenkovníchstěn30 %12 %Rozvodytepla2 Zateplení mezi, pod a nad krokvemi– Airrock LD neboAirrock ND6 %IzolacepodlahySituace před zateplenímvysoké účty za energiipocit chladu v ziměnadměrné přehřívání v létěnadměrný hlukvýskyt plísníZateplení vnějších stěnPři zateplování staveb, resp. jejich obvodovéhopláště (fasády) musí být důraz kladen na pečlivéřešení detailů (zateplení ostění, nadpraží, soklůa podobně), u objektů s nedokonalou hydroizolacíspodní stavby může snížení prostupnostiobvodové stěny vést až ke kondenzaci vodníchpar, výskytu plísní nebo dokonce alergiím.Proto je třeba věnovat velkou pozornost právě„dýchání“ použité izolace. Kvalitní kamenná vlnaje díky své propustnosti jedním z nejvhodnějšíchmateriálů pro vnější zateplení rekonstruovanýchobjektů.Zateplení rodinných domů se v drtivé většiněděje tzv. kontaktním způsobem ETICS. Již zkratkaSituace po zateplenísnížení spotřeby energie až o 50 %vytvoření podmínek tepelné pohody,zvýšení vnitřní povrchové teplotyzpomalení ochlazování místnostíeliminace pronikání hlukusamotná (External Thermal Insulation CompositeSystems) vyjadřuje, že se jedná o ucelený systém.Nejdůležitější částí jsou desky z kamenné vlny.Deska může mít dokonce vyztuženou horní vrstvu,čímž je zajištěna vysoká odolnost fasády protimechanickému poškození. Pro každý typ deskyje pak třeba rozlišit pracovní postup vč. kotvenía použitých hmoždinek. I samotná příprava podkladupatří mezi důležité technologické operacea právě u rekonstrukcí je třeba věnovat pečlivýdohled na přípravné stavební práce ještě předsamotným nalepením desek.Komplexní realizace fasády má mnohá odbornáspecifika a je potřeba rozlišovat případ od případu.Proto doporučujeme svěřit zateplení fasádyodborné firmě. A jeden reálný příkladz praxe: v Brně byl v roce 2005 zateplen bytovýdům. Když po pěti topných sezónách spočítalináklady na vytápění a porovnali je s relevantnímiúdaji před zateplením, vyšla jim v průběhutěchto pěti „zateplených“ let celková úspora vícenež 2 mil. Kč!3 Zateplení nad krokvemi systémemTOPROCK – Airrock LDnebo Airrock NDPozor na rosný bod!LÉTO+60 °C+30 °Cte (vnějšíteplota)–13 °C–15 °CZIMAV létě může teplota na povrchu fasádydosáhnout až 60 °C!ti (vnitřníteplota)+20 °CPokud zateplíte „dýchající konstrukci“ neprodyšnýmizolantem, může se Vám stát, že seve stěně bude srážet voda a vzniknou plísně.Více informací získáte na www.rockwool.czstavebnictví 10/09 61


infoservisVeletrhy a výstavy13.–16. 10 2009INTERLIFT 2009Mezinárodní veletrh výtahůa zdvihací technikyNěmecko, Augsburg, MessezentrumAugsburgE-mail: info@afag.dewww.interlift.de13.–18. 10. 2009AMBIENTA 200936. záhřebský podzimní veletrhnábytku a interiérůChorvatsko, Záhřeb,World Trade Center ZagrebAvenija Dubrovník 15E-mail: zavel@zv.hr18.–21. 10. 2009INTERBUILD 2009Veletrh stavebnictvíVelká Británie,Birmingham, NECE-mail:Stachy.donohue@emap.comwww.interbuild.com20.–23. 10. 2009CERAMITECMezinárodní veletrh strojů,zařízení, vybavenía technologií pro průmyslkeramikya práškovou metalurgiiNěmecko, Mnichov, NovévýstavištěE-mail: info@expocs.czwww.ceramitec.de22. 10. 2009Art & interior¹º10. ročník komplexuvýběrových výstavmoderního designunábytku, osvětlení a bytovýchdoplňkůPraha 7, Veletržní palác,Dukelských hrdinů 47E-mail: spanova@acexpo.cz22.–25. 10. 2009BAUCON YAPEX 200917. stavební veletrhTurecko, Antalya,Antalya Expo CenterE-mail: info@bauconyapex.comwww.bauconyapex.com27.–30. 10. 2009ENTSORGA – ENTECO 2009Mezinárodní veletrh proKomunální služby a ochranuživotního prostředíNěmecko, Kolín nad Rýnem,Výstaviště Kolín, Messeplatz 1E-mail: j.hess@koelnmesse.dewww.entsorga.com28.–30. 10. 2009EFA 2009Veletrh techniky a elektrotechnikybudov, klimatizacea automatizaceNěmecko, Lipsko, VýstavištěLipskoE-mail: info@efa-messe.comwww.efa.messe.com28.–30. 10. 2009SHKG LEIPZIG 2009Veletrh sanity, topení, klimatizacea automatizace vybaveníbudovNěmecko, Lipsko, VýstavištěLipskoMessezentrumE-mail: info@efa.messe.comwww.efa.messe.com28.–31. 10. 2009SAIE 200945. stavební veletrhItálie, Boloňa, Bolgna FiereE-mail: saie@bolognafiere.itwww.saie.bognafiere.it28.–31. 10. 2009AQUANALE 2009Mezinárodní veletrhsaun a bazénůNěmecko, Kolín nad Rýnem,Výstaviště, Messeplatz 1,E-mail:aquanale@visitor.koelnmesse.de1.–4. 11. 2009MEUBELLBEURS 2009Mezinárodní veletrhnábytkuBelgie, Brusel, Brussels Expo-HeyselE-mail:adm@furniturefairbrussels.bewww.salondumeuble.be2.–7. 11. 2009BATIMAT 200927. ročník mezinárodníhostavebního veletrhu,Francie, Paříž, Porte de Versailles(jižní výstaviště)E-mail:e.zradickova@businessnt.czwww.batimat.cz20.–14. 11. 200PROWOOD3. ročník veletrhu dřeva,dřevěných výrobků,dřevoobráběcích strojů,nástrojů a nářadíBelgie, Gent, Flanders ExpoE-mail: info@claever.bewww.prowood-fair.beOdborné seminářea konference9.–10. 10. 2009Průmyslové dědictví: vevzduchoprázdnu meziprofesionály a amatéryKonferencePraha 6, Papírenská 6, Starákanalizační čistírna(Ekotechnické muzeum)E-mail: vcpd@vc.cvut.cz12.–14. 10. 2009AutoCAD LT – pokročilíŠkoleníPraha 3, Domažlická 1053/15E-mail: info@AbecedaPC.cz12.–15.10. 2009AutoCAD a AutoCAD LT –základní kurzCertifikované školeníPraha 8, NICOM,Zenklova 32/28E-mail: valcova@nicom.cz13. 10. 2009Multikomfortní důms podporou státních dotacíCelostátní odborný seminářSeminář je hodnocen jednímbodem v rámci programuceloživotního vzděláváníčlenů ČKAITÚstí nad Labem, Hotel Vladimír,Masarykova 36E-mail: prezentace@psm.cz13. 10. 2009Materiály pro dřevostavbuOdborný seminářPraha 8, Hotel Čechie,U Sluncové 618E-mail: azpromo@azpromo.czinzerce62stavebnictví 10/09


13. 10. 2009Novela katastrálního zákonaOdborný seminářPraha 9, Lisabonská 4E-mail: studio@studioaxis.cz13. 10. 2009Datové schránkypro pokročiléKonferencePraha 4, TOP Hotel Praha,Blažimská 1781/4E-mail: dataschranky@abf.czwww.dataschranky.cz14. 10. 2009Real Estate Market – Autumn20098.ročník mezinárodníkonferencePraha 4, Corinthia hotel PrahaKongresová 1E-mail:konference@stavebni-forum.czwww.stavebni-forum.cz/rem2009/autumn14. 10. 2009Bezpečnost práce na stavběOdborný seminářPraha 9, Lisabonská 4E-mail: studio@studioaxis.cz14. 10. 2009Ve světě stavebních zakázekaneb Jak řešit stavebnírozpočtySeminářOlomouc, Hotel Hesperia,Brněnská 55E-mail: seminar@callida.cz15. 10. 2009Fasády a fasádní konstrukceOdborný seminářZlín, Interhotel Moskva,Náměstí Práce 2517E-mail:azpromo@azpromo.cz20.–21. 10. 2009Otvorové výplně stavebníchkonstrukcíIV. ročník celostátníhoodborného seminářeHradec Králové,Konferenční centrum ALDISEliščino nábřeží 375E-mail:jaroslava.stolova@stavokonzult.cz21. 10. 2009Stavební zákon –část Stavební řádOdborný seminářPraha 9, Lisabonská 4E-mail: studio@studioaxis.cz3.– 4. 11. 2009Sanace a rekonstrukcestaveb 2009Odborná konference,zaměřená především na sanacebetonových konstrukcí,uplatňování progresivních trendův sanacích staveb a obnovuhistorických stavebPraha 6, Thákurova 550/1Masarykova kolej,Kongresový sálE-mail: wta@wta.czwww.wta.cz10.– 11. 11. 2009Regenerace bytového fonduCelostátní odborná konferenceHradec Králové,Konferenční centrum ALDISEliščino nábřeží 375E-mail: info@regeneracebytovehofondu.czPavilon P BrnoDne 29. 10. 2009 se budekonat v Brně Den otevřenýchdveří v rámci Dnů stavitelstvía architektury pořádaný SPSv ČR (potažmo JmSS ) JMKa BVV a.s. Zájemcům budouzpřístupněny stavby – administrativnía školicí centrumKrÚ JMK Brno, Cejl a předevšímpavilon P na brněnskémvýstavišti.Otevírací hodiny:Administrativní a školicí centrum– od 12.00 do 16.00Pavilon P – od 10.00 do14.00. ■inzercestavebnictví 10/09 63


Navrhování a prováděnídřevěných konstrukcíSeminář pořádaný expertní skupinouSPS v ČR pro jakost a technickoupolitiku, Moravskoslezskýmdřevařským klastrem a Fakultoustavební VŠB-TU Ostrava. Seminářse uskuteční ve čtvrtek 22.10. od 10.00 do 15.00 na Fakultěstavební VŠB-TU Ostrava.Předseda přípravného výboru jedoc. Ing. Alois Materna, CSc.,MBA.Pozvánka s podrobným programemse jmény přednášejícíchbude zveřejněna na internetovýchstránkách SPS v ČRa ČKAIT. ■▲ Do výuky jsou zařazovány odborné exkurze studentů na probíhající stavbyFakulta stavební VUT v Brnězohledňuje potřeby firemRozvoj stavebních vědních disciplín,konstrukcí a technologií jev posledních desetiletích doprovázentaké rozvojem výpočetnítechniky, informačních tokůa analýz. S tím je úzce spjatasnadnější možnost modelovánívariantních řešení a optimalizacesložek i stavebně technologicképřípravy a realizace staveb. Rozvinulse vědní obor technologiestaveb, který se zabývá v systémovémpojetí specifikací,analýzou a řešením optimálníchstavebně technologických hledisekpři navrhování a realizacistavebního díla. Začíná jižv přípravě územně plánovacía projektové dokumentace, kdyse vytyčují a upřesňují zásadynávrhu budoucí stavby a určujíse její funkce i podmínky jakostníhoprovedení.V návaznosti na postupnouinovaci výuky Stavební fakultyVUT a předmětů technologiestaveb v akreditovaných bakalářskýcha magisterskýchstudijních programech byl vespolupráci s některými stavebnímispolečnostmi připraven,vědeckou radou fakultyschválen a posléze v roce2007 na MŠMT akreditovánnový studijní obor Realizacestaveb. Obor je včleněn do třísemestrálníhomagisterskéhostudijního programu Stavebníinženýrství. Je určen předevšímpro absolventy čtyřletéhobakalářského studijního programuStavební inženýrství,a to zejména absolventůmoborů Pozemní stavby, Konstrukcea dopravní stavbya Vodní hospodářství a vodnístavby. Studium prvního ročníkunového oboru bylo poprvézahájeno v akademickém roce2008/2009. ■inzerceProgram Zelená úsporám ve světle Odborné způsobilosti firmy provádějícízateplení budov kontaktními zateplovacími systémyZa skvělou stavbou pečlivá firmaProgram Zelená úsporám je zaměřen napodporu investic do energetických úsporpři rekonstrukcích a v novostavbách. Cílemprogramu Zelená úsporám je zajistit realizaciopatření vedoucích k úsporám energiea využití obnovitelných zdrojů energiev rodinných a bytových domech. Zaměřeníprogramu proto vyžaduje využití takovýchmateriálů, výrobků a zařízení a zároveňposkytovaných služeb, které zajistí dosaženícílů programu a environmentálníchpřínosů pro společnost a zároveň budouzárukou kvality pro realizátory projektů.Proto je správné, že v rámci programu jemožné podpořit pouze výrobky, zařízenía technologie uvedené v Seznamu výrobkůa technologií a také služby firem v Seznamuodborných dodavatelů uvedených.Mnohem důležitější je však to, aby kvalitajak ve výrobcích, tak v provedení byla skutečnoukvalitou, aby certifikáty kvalitu skutečněgarantovaly.Je proto správné, že kvalita provádění zateplováníbude sledována od samého počátku, tzn.od podání žádosti, jak Státní fond životního prostředíČR na svých webových stránkách slibuje.V oblasti provádění zateplování existuje řadadokumentů, které lze k zapsání do seznamuodborných dodavatelů předložit. Ale pouzeOsvědčením o odborné způsobilosti firem provádějícíchzateplení budov kontaktními zateplovacímisystémy (Osvědčení pro provádění ETICS)vydané nezávislým a nestranným Technickýma zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p.může žadatel doložit snadno ověřitelným způsobemsvoji odbornou způsobilost, ověřenounezávislou autoritou.Protože Systém osvědčování je vytvořen tak, abyručil, že držitelé osvědčení budou práce provádětpo celou dobu realizace zakázky správnýmzpůsobem, bude zajímavé v budoucnu sledovatvýsledky kontrol, které bude autorizovaná osobana stavbách provádět.Platnost uděleného osvědčení je časově omezená.Osvědčení vydané při první žádosti popočátečním auditu platí nejvýše 3 roky od datavydání při plnění předem stanovených podmínekplatnosti.V průběhu platnosti uděleného osvědčení jedržitel osvědčení povinen oznamovat zahájenívšech prací, na něž se osvědčení vztahuje,s přesnou adresou stavby a kontaktními údaji.Na základě těchto oznámení zvolí TZÚS rozestavěnoustavbu nebo stavby, kde vykonákontrolní audit, přičemž opět bude zjišťovatúroveň prací a dodržování podmínek udělenéhoosvědčení. Kontrolní audity budouprováděny namátkově nejméně 1x ročněv průběhu platnosti osvědčení.Program Zelená úsporám se tak, vedle energetickýchúspor a ekologických přínosů, stávái příležitostí k prověření a zvýšení kvalityv oboru zateplování a revitalizace staveb.Aleš KocourekKASTEN spol. s r.o.www.kasten.cz64stavebnictví 10/09


firemní blokProdejní servis Terramet Brnobyl v září uveden do provozu10. září 2009 byly Modřice u Brnasvědkem významné události. Zapřítomnosti mnoha významnýchhostů z řad státní správy, hospodářskésféry, novinářů a zahraničníchhostů zde byla úderem11. hodiny slavnostně přestřiženapáska nově vybudované pobočkyspolečnosti Terramet v ČR.Firma Terramet patří již déle nežosmnáct let mezi nejvýznamnějšídovozce stavebních strojů na českýtrh. Je výhradním dovozcemstavebních strojů značky JCB,vysokozdvižných vozíků Nissan,generátorů a vibrační technikyJCB Vibromax. Důležitost událostipodtrhli svou účastí výkonnýředitel společnosti JCB, panMatthew Taylor, dále majitel společnostiTerra, pan Egon Zwinger,oba jednatelé společnosti Terramet,pan Ing. Zdeněk Chybaa pan Ing. František Novotný.Význam celé akce podpořil svojíúčastí primátor města Brna, panRoman Onderka.Krátce poté, co si hosté připilina úspěch nové pobočky, seúčastníci akce vydali na prohlídkunových prostor Terrametu. Řadapřítomných zákazníků ocenilamoderní, nadstandardní zázemíobjektu, který si v ničem nezadás pražskou centrálou Terrametuotevřenou před pěti lety.I zde jsou zákazníkům k dispoziciprostorné servisní dílny, skladynáhradních dílů, odstavné plochya také nové prostory proadministrativu, obchod a jednánís klienty.Po krátkých projevech zástupcůspolečnosti JCB, společnostiTerra a Terrametu se ve venkovníchprostorách areálu novépobočky uskutečnil tanec strojůJCB. Tanec předvedli angličtístrojníci firmy JCB, kteří jsouskutečnými mistry svého oboru.Po ukončení tance strojů si mohliúčastníci akce vyměnit své zkušenostis využitím strojů JCB přibohatém občerstvení, které jimfirma Terramet připravila z typickymoravských specialit. Pracovníčást dne dále pokračovalatiskovou konferencí. Zde mělinovináři jedinečnou možnost položitsvé otázky přímo klíčovýmmanažerům zosobňujícím v současnédobě značku JCB u násdoma i v zahraničí. K dispozicijim byli Mathew Taylor – výkonnýředitel JCB, dále Egon Zwinger –majitel společnosti Terra a jednatelspolečnosti Terramet s.r.o. –pan Ing. František Novotný. Kezdárnému průběhu celé akcepřispělo i krásné počasí.Pro příznivce značky JCB a zákazníkyfirmy Terramet je však mnohemdůležitější fakt, že dnem10. září 2009 získají díky novémuprovoznímu zázemí firmy služby namnohem vyšší kvalitativní úrovni,než tomu bylo doposud. ■Základní údaje o stavběZastavěná plocha nadzemníčásti: 1898 m²Obestavěný prostor:12 329 m³Parkovací místa:34 vozidelTermín realizace:08/2008–06/2009Celkový finanční objem:cca 80 mil. KčInvestor stavby:Terramet, spol. s r.o.Architektonický návrh a generálníprojektant:ATREA spol. s r.o.Dodavatel stavby:Přemysl Veselý stavebnía inženýrská činnost,s.r.o.Hlavní stavbyvedoucí:Ing. Jiří Pásekstavebnictví 10/09 65


v příštím čísle11/09 listopadListopadové číslo časopisu jezaměřeno na oblast informačníchtechnologií ve stavebnictví.Příspěvky se budou věnovatřešením snižování provozníenergetické náročnosti budovsystémům inteligentního řízenínebo konkrétním realizacím mapujícímsystémy řízení osvětlenívnitřních a veřejných prostor.Nebudou chybět trendy v oblastijejich navrhování a rozvoje.Čislo 11/09 vychází 6. listopadupředplatnéCeloroční předplatné (sleva 20 %):544 Kč včetně DPH, balnéhoa poštovnéhoObjednávky předplatnéhozasílejte prosím na adresu:EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, 648 03 Brno(IČO: 44960751, DIČ: CZ44960751,OR: Krajský soud v Brně, odd. C,vl. 3809,bankovní spojení: ČSOB Brno,číslo účtu: 377345383/0300)Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czPředplatné můžete objednattaké prostřednictvím formuláře nawww.casopisstavebnictvi.cz.časopisStavebnictví je členemSeznamu recenzovanýchperiodik vydávanýchv České republice**seznam zřizujeRada pro výzkum a vývoj vlády ČRKontakt pro zaslání edičních plánů 2009 a 2010 v tištěné nebo elektronické podobě:Mgr. Darja Slavíkovátel.: +420 541 159 437, fax: +420 541 153 049, e-mail: slavikova@expodata.czstavebnictví 2009časopisRočník IIIČíslo: 10/2009Cena: 68 Kč vč. DPHVydává: EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, CZ-648 03 BrnoIČ: 44960751Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2Tel.: +420 227 090 500Fax: +420 227 090 614E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.czwww.casopisstavebnictvi.czObchodní ředitel vydavatelství:Milan KunčákTel.: +420 541 152 565E-mail: kuncak@expodata.czŠéfredaktor: Mgr. Jan TáborskýMobil: +420 602 542 402E-mail: taborsky@casopisstavebnictvi.czRedaktor: Petr ZázvorkaMobil: +420 728 867 448E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.czRedaktorka odborné části:Ing. Hana DuškováTel.: +420 227 090 500Mobil: +420 725 560 166E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.czInzerce:Jana JaskulkováTel.: +420 541 159 369E-mail: jaskulkova@expodata.czLucie KopeckáTel.: +420 541 159 368E-mail: kopecka@expodata.czDarja SlavíkováTel.: +420 541 159 437E-mail: slavikova@expodata.czRedakční rada: Ing. Rudolf Borýsek,Ing. Václav Matyáš, Ing. Jana Táborská,Ing. Michael Trnka, CSc. (předseda),Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Lenka Zimová,doc. Ing. Štefan Gramblička, Ph.D.Odpovědný grafik: Zdeněk ValehrachTel.: +420 541 159 374E-mail: valehrach@expodata.czPředplatné: Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czTisk: TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o.Náklad: 31 300 výtiskůPovoleno: MK ČR E 17014ISSN 1802-2030EAN 977180220300509Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa© StavebnictvíAll rights reservedEXPO DATA spol. s r.o.Odborné posouzeníTeoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictvípodléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení.O tom, které články budou odborně posouzeny,rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty(nezávislé odborníky v daném oboru) rovněžurčuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autořirecenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svýchpříspěvcích posudky recenzentů.Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem.Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podoběbez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakceneodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externíchautorů a za obsah zveřejněných dopisů.66stavebnictví 10/09


stačí už jen KLIKNOUT ...e s h o p . l i a p o r . c zSpolečnost Lias Vintířov spustila na svých webových stránkách zcela nový e-shop, naplněnýprodukty vynikající kvality za velmi lákavé ceny. Nyní je nákup stavebního materiálu ještě jednoduššía bližší Vám všem, kteří chcete bydlet ve zdravém prostředí z přírodního materiálu, vynikající tepelnoui zvukově izolační schopností.w w w . l i a p o r . c zLias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.357 44 Vintířov, tel.: +420 352 324 444fax: +420 352 324 499e-mail: info@liapor.cz

More magazines by this user
Similar magazines