Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz
  • No tags were found...

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Výběrové řízení č. 22Sídlo:Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labemtel.: 475 240 600www.nuts2severozapad.cz, www.europa.euPracoviště:Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Varytel.: 353 222 624, fax: 353 222 353e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.czRegionální rada regionu soudržnosti SeverozápadŘídící orgán Regionálního operačního programuÚřad Regionální rady vyhlašuje 06. 09. 2013 výběrové řízení na obsazení následující pozice:INTERNÍ AUDITOR/KA(územní pracoviště Ústí nad Labem)Náplň práce: podíl na tvorbě interních normativních aktů, vypracovávání veškerých dokumentů souvisejících s výkonem interního auditora, zajištění provedení interních auditů, návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků, analýza jednotlivých rizikových oblastí, komunikace s auditovanými, účast na jednáních souvisejících s prováděním auditů, komunikace s institucemi zapojenými do implementace ROP, metodická a konzultační činnost v oblasti interního auditu, spolupráce s externími kontrolními a auditními orgány, hlášení nesrovnalostí zjištěných při auditní činnosti.Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, znalost metodologie interního auditu, tvorby auditních zpráv, znalost problematiky strukturálních fondů, znalost legislativy ČR a ES, velmi dobré ICT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint, Internet), výborné komunikační a prezentační dovednosti, tvůrčí a strukturované myšlení, schopnost řešit problémy, schopnost týmové spolupráce, flexibilita, odolnost vůči stresu, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, trestní bezúhonnost.Výhodou: praxe v interním auditu nebo v kontrole, praxe ve veřejné správě, zkušenosti s projektovým řízením, praxe v oblasti tvorby či kontroly projektů, znalost práce s IS MONIT7+, BENEFIT7, jazykové znalosti – anglický jazyk (B1), ŘP sk. B.1/2


Výběrové řízení č. 22Nabízíme: plat odpovídající náročnosti profese, (platové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce), výše je závislá na dosažené praxi, znalostech a dovednostech (16.000 – 26.000 Kč), práci na plný pracovní úvazek, zaměstnanecké bonusy, moderní pracovní prostředí, celoživotní vzdělávání, účast na rozvoji regionu Severozápad.Písemná přihláška musí obsahovat:● jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,● místo trvalého pobytu, státní příslušnost, přesné označení poptávané pozice, datum, podpis,● profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,● kopii výpisu z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce (v případě uzavření pracovního poměru,bude třeba doložit originál),● kopii ověřených dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě uzavření pracovního poměru,bude třeba doložit originál),● telefonní a e-mailové spojení,● souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smysluzákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,● pracovní poměr sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2014 s možným prodloužením(do 31. 12. 2016)Nástup: dle dohodyPřihlášky zasílejte poštou nebo emailem do 30. 09. 2013 do 13,00 hodin na adresu:Bc. Ivana Klotzová, Úřad Regionální rady, Berní 2261/1, 400 01, Ústí nad Labem;Obálka musí být označena:VŘ – INTERNÍ AUDITOR/KA – NEOTVÍRAT.Tel: 475 240 639 – I.Klotzová – personalistka a mzdová účetní;nebo na ivana.klotzova@nuts2severozapad.czPravidla výběrového řízení se řídí Usnesením vlády č. 313/2012.2/2

More magazines by this user
Similar magazines