Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

ii.fmph.uniba.sk
  • No tags were found...

Modely konkurentných systémov Formálne metódy tvorby softvéru

Temporálne vlastnostiVo všeobecnosti, νZ. < K > Z vyjadruje schopnosť vykanávaťakcie z K donekonečna.νZ. < − > Z - nekonečné chovanieνZ. < τ > Z - divergenciaPredchádzajúca veta sa dá aplikovať na každú modálnu rovnicuZ def = Ψ, kde Ψ pozostáva z modálnych a boolovských spojok,konštánt tt, ff a Z.30 / 38

More magazines by this user
Similar magazines