Views
3 years ago
„Inovační firma Zlínského kraje“ • Konference „Inovace bez ... - AIP ČR
Útvar transferu technologií VUT v Brně - AIP ČR
Rok 2009 - Vězeňská služba ČR
publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů - AIP ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Reportér 2008/1 - AŽD Praha, sro
Zde - Technologické centrum AV ČR
Pražská technika 1/2009
ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ - Vězeňská služba ČR
Vězeňská strava včera a dnes - Vězeňská služba ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR