dobrna

pdf.multimedija.eu

dobrna

Terme DobrnaVir zdravja že od leta 1403Specialistične ambulanteONKOLOŠKA POSVETOVALNICAZdravnik: doc. dr. Peter A. FRAS, dr. med.Ordinacija: enkrat mesečno, četrtek od 16.30PSIHOLOŠKA POSVETOVALNICAZdravnik: Petra TEKAVEC, M.A., Ed.M.Ordinacija: dvakrat mesečno, četrtek od 16.30KIRURŠKA POSVETOVALNICAZdravnik: izr. prof. dr. Radko KOMADINA, dr.med., svetnik specialist kirurg, višji znanstveni sodelavecBožidar BUHANEC, dr. med., specialist splošne kirurgijeOrdinacija: dvakrat mesečno, sreda od 18.30GINEKOLOŠKA AMBULANTAZdravnik: doc.dr. sc. Adolf LUKANOVIĆ, dr. med., specialist ginekolog, porodničarOrdinacija: enkrat mesečno, vsak prvi petek v mesecuINTERNISTIČNA (cikloergometrija)Zdravnik: Alenka FORTE, dr.med., spec.interne medicineOrdinacija: po predhodnem dogovoruDISPANZER ZA ŽENSKE (s koncesijo)Zdravnik: Marija OCVIRK, dr. med., spec. ginekologije in porodništvaOrdinacija: ponedeljek, sreda, četrtek, petek od 7.30 do 11.00, v torek od 15.00 do 18.30Naročanje: sreda, petek od 8.00 do 10.00 na t. št. 03 78 08 144 ali e-pošti: ginekologija@terme-dobrna.siDERMATOLOŠKA AMBULANTAZdravnik: Jože ŠMAJGERT, dr.med., spec.dermatovenerologOrdinacija: vsak drugi petek v mesecu, po predhodnem dogovoruNEVROLOŠKA AMBULANTAZdravnik: Emil ČATER, dr.med., spec. nevrolog in akupunkturologNevrološki pregledi z izvidom, izvajanje akupunkture vsak ponedeljek od 11.00 daljeOrdinacija: po predhodnem dogovoruNEVROKIRURŠKA AMBULANTAZdravnik: asist. Matjaž VORŠIČ, dr. med. specialist nevrokirurgOrdinacija: enkrat mesečno, po predhodnem dogovoruORTOPEDSKA AMBULANTA ZA ŠPORTNE POŠKODBEZdravnik: Bogdan AMBROŽIČ, dr.med., spec. ortopedOrdinacija: na vsaka dva meseca, po predhodnem dogovoruORTOPEDSKA AMBULANTAZdravnik: asis. mag. Rihard TREBŠE, dr.med.,spec. ortopedOrdinacija: enkrat mesečno - petek, od 16.30 daljeUROLOŠKA AMBULANTAZdravnik: dr. Ljubo KORŠIČOrdinacija: enkrat mesečno, od 15.00 daljeNovoOSTEOPATIJAIzvaja: dr. osteopatije Galina NIČUKOrdinacija: vsak torek ob 13.00, po predhodnem dogovoruMEDICINSKI CENTERt: 03 78 08 140, f: 03 78 08 146e: info@terme-dobrna.siwww.terme-dobrna.si


partner ženski v vseh njenih obdobjihMini vodič po »samo mojih« termahterme DOBRNANašla sem svoj kraj. Tam,kjer sem lahko vednopreprosto jaz. Zdrava,mirna in sproščena.»Kako? Kje? A je drago?« Normalno,vsaka prijateljica in znanka, ki sem seji izpovedala, mi je naprej postavila tavprašanja. Vrstni red sicer res ni bil vednotakšen, ampak vsem pa je bila skupnaZAVIST. Verjetno si mislijo: »Pa kako (zavraga) je pa ona zdaj tako zadovoljna. Sajvendar nikoli nikamor ne gre in vednoje na tesnem z denarjem. Nikoli niti nirazmišljala, da bi se za kaj več kot poldneva odpeljala od doma. Zdaj pa tu vsažareča in zadovoljna hvali nek mostičekpreko malega potočka. Pa naj ji nekdo žeizbriše ta srečni nasmeh z obraza.«Takšen je pač resnični svet, ko se iz TermDobrne spet vrnete vanj. Tega ne moretespremeniti, vendar pa lahko vedno znovaspet pobegnete. In … razmislite, če bosteprijateljicam izdale, kje ste bile. Tako in takovam ne bodo kar na besedo verjele, da stenašle tisto, kar one (daleč in blizu) že lepčas, iščejo. Verjamejo namreč, da nekajveljajo samo dogodivščine, ki jih drago (pre)foto: Teja Grumplačajo? Da bi zdravili že samo namakanjev zdravilni termalni vodi, pristen stik zljudmi, sprostitev in spogledovanje znaravo? Ah, dajte no.Ženska dandanes težko najde, pravzaprav,si utrga, trenutek samo zase. Skrbna mama,najboljša soproga, uspešna uslužbenka,vmes pa tudi malo zdravnica, finančnasvetovalka, avtomehaničarka (ja, tudita poklic obstaja), kuharica, čistilka inpsihologinja. To je današnja ženska. In točnota ženska si zasluži pošteni oddih.V Termah Dobrna smo naravne danostiin znanje združili v iskreno ponudbo.To enostavno pomeni, da smo ženskiprisluhnili. Smo partner vsaki ženski, vvsakem življenjskem obdobju. Tudi, ko jeutrujena, ko jo najdejo zdravstvene težave inkasneje, v manopavzi.Ponedeljki v Termah Dobrna so vednonamenjen ženski. Njihova je Dežela savn,gong in posebna ponedeljkova ponudbav kavarni. Hiša na travniku ponuja široknabor različnih sproščujočih masaž, negobraza, manikuro in pedikuro ter postopkeza zmanjšanje celulita. Seveda, vse to sposebnimi popusti.Vsaka ženska potrebuje prijateljico.Preprosto zato, da lahko z njo deli skrivnosti,da se skupaj smejita nedopustnimneumnostim, da ima ramo, ki se njenihsolz nikoli ne naveliča in tudi zato, da lahkogresta skupaj na krajši dopust, na razvajanje,mar ne? Pač na prave ženske dneve, koje dovoljeno vse. Tudi hormonske motnjein sproščeni dnevi brez natančnega makeupa.Program »Razvajanje s prijateljico«,zagotavlja obema nepozabna razvajanja intudi majhne pregrehe, ki se jih bosta še čezleta skupaj spominjali.Z vsakim dekletom in žensko se veselimo,ko se pripravlja na poroko, ko v njej rastenovo življenje, z njo smo tudi kasneje, nasprehodu z družino po Zdraviliškem parkuin prekrasni okolici.Vrhunski masažno lepotni center Hiša natravniku, poskrbi za usklajen in nepozabenzunanji izgled neveste. Žareča in urejenastopa ob ponosnem soprogu.Če se pojavijo težave z zanositvijo, jipomagamo z mnogimi dokazanodelujočimi terapijami. S parom natodelimo 9 mesecev sreče, saj bodočamamica, z akupunkturo v nosečnosti,lažje premaga nekatere spremljajočetežave: bruhanje, motnje spanja, bolečinev glavi ali križu. Akupunktura je uspešnain učinkovita dodatna metoda pripravena porod. V porodništvu je dragocena, sajmoderna medicina za lajšanje porodnihbolečin in skrajšanje časa poroda, nimaučinkovitih sredstev, ki bi bili tudi brezstranskih učinkov. Po porodu pa jeakupunktura uspešna tudi pri težavahdojenja.Z mlado mamico nato telovadimo in sesrečujemo na plesnih delavnicah, da čimprej pridobi nazaj postavo, kot jo je imelapred porodom. Dokazano je, da telesnaaktivnost pomaga pri premagovanju različnihdepresivnih stanj, tudi poporodne depresije.Žensko spremljamo tudi kasneje, v času,ko se pripravlja na morebitno operacijo,držimo jo za roko v času bolezni inrehabilitacije, ter jo bodrimo z različnimiprogrami. Izdelali smo tudi Linijo izdelkovza intimno nego z dodano zdravilnotermalno vodo iz našega vrelca. Izrednoneprijetna in pogosta nadloga je urinskainkontinenca, ki so jo v našem Centruza preventivo in zdravljenje urinskeinkontinence, uspešno pozdravili.V življenja mnogih žensk pa prinaša šelemenopavza težave, simptome in bolezenskeznake, ki so bolj ali manj izraziti. Vendarpa imajo lahko težave s hormonskimneravnovesjem tudi mlade ženske, začnejose s spolno zrelostjo in se kažejo z različnimisimptomi. V Termah Dobrna smo pričeli sterapijo z jogo za hormonsko ravnovesje,ki prinaša več kot odlične rezultate.Je naravna alternativa hormonskemunadomestnemu zdravljenju. In kar je zamarsikatero žensko najpomembneje – brezstranskih učinkov.Kako torej, boste pokazale pravo smer vpravo sprostitev? Pravim prijateljicam?Teja Grum,marketing TermeDobrna, urednica revijeTerme Dobrna6Dan razvajanja s prijateljicowellness razvajanje v Termah Dobrna - že od 155 EUR na oseboPOSEBNA UGODNOST V MARCU 2012: samo 85 EUR na osebo


terme DOBRNATerme Dobrna so najstarejše delujočeslovensko naravno termalno zdravilišče,z več kot 600 letno tradicijo. Delovanjenaravnega termalnega zdravilišča, sevseskozi prepleta z naravo in njenimidanostmi. Zdravilna termalna voda,prijazno podnebje in čudovita naravnaokolica s kulturnimi znamenitostmi,predstavljajo osnovo delovanja našegazdravilišča. Hkrati se zavedamo, dadelovanje turističnega kompleksa, kljubprizadevanjem, da bi bili vplivi na okolječim manjši, obremenjuje okolje.Vodstvo in zaposleni Term Dobrna d.d. sezavedamo zgoraj navedenih dejstev, in sezavezujemo, da bomo ohranjali naravnedanosti, ter na vseh področjih poskušaličim bolj omiliti negativne vplive delovanjazdravilišča na okolje.ZAKONODAJA» Zavezujemo se, da bomo spremljali indosledno izpolnjevali zahteve veljavneokoljske zakonodaje.» Zavezujemo se, da bomo spremljali insodelovali pri oblikovanju okoljskihsmernic na vseh področjih delovanja(zdraviliški turizem, velnes, gostinstvo…).Sprejete smernice si bomo prizadevaliuvajati v naše dejavnosti v okviru našihekonomskih zmožnosti.DOBAVITELJI» Zavezujemo se, da bodo pri izbiridobaviteljev, imeli prednost dobavitelji zustaljeno in verificirano okoljsko prakso.MANJ JE VEČ» Zavezujemo se, da si bomo prizadevali zaracionalno rabo vseh surovin, materialov,energentov in vode.» Zavezujemo se, da bomo postopnoin v okviru ekonomskih zmožnosti,nadomeščali obstoječe surovine,materiale in energente z okoljuprijaznejšimi.PONUDBA» Zavezujemo se, da bomo v našoponudbo vključili izdelke in storitve, kibodo okolju prijaznejši.» Zavezujemo se, da bomo razvijali innadgrajevali našo ponudbo z okoljuprijaznimi storitvami in izdelki.POBUDE» Zavezujemo se, da bomo podpiraliokoljsko naravnane projekte v našiokolici.okoljska politika Term Dobrna d.d.Zaveze za ohranjanjenaših naravnih bogastev» Zavezujemo se, da bomo naše gostevzpodbujali k aktivnemu sodelovanju napodročju okolju prijaznega delovanja» Zavezujemo se, da bomo vzpodbujaligoste, krajane in druge zainteresirane,da nam posredujejo ideje, predlogein zamisli za še bolj okolju prijaznodelovanje našega zdravilišča.ZAPOSLENI» Zavezujemo se, da bomo skrbeli za dvigkulture in okoljske ozaveščenosti vsehzaposlenih.PRIHODNOST» Zavezujemo se, da bomo pri vsehnovih investicijah v opremo, v okviruekonomsko sprejemljivih rešitev, stremelik uporabi okolju prijaznih tehnologij.» Zavezujemo se, da bomo v razvojnostrategijo podjetja in v vsakoletni plan,vključili aktivnosti za trajno izboljševanjez okoljem povezanih parametrov.SPREMLJANJE» Zavezujemo se, da bomo spremljali naševplive na okolje (nastajanje odpadkov,porabo vode in energije, hrup …).» Zavezujemo se, da bomo v primeruugotovljenih nepravilnosti nemudomaukrepali.OBVEŠČANJE JAVNOSTI» Zavezujemo se, da bo okoljska politika vdokumentirani obliki na voljo javnosti.» Zavezujemo se, da bomo enkrat letnoinformirali naše poslovne partnerje,doma in v tujini, o izvajanju okoljskepolitike.Barbara S. Špegelj,analitik - planer vTermah Dobrnafoto: Teja Grum7Podoživite nepozabnA davnatermalna razvajanja!Za vas smo ponovno odprlibazen vZdraviliškem domu.


terme DOBRNAprava merica zdravjaprojekt CROBRadioaktivna sevanjain njihova uporaba prizdravljenju raka, 2. delProgramVitalizacijaŽivljenjaProjekt celostnarehabilitacija onkološkihbolnikov – CROBIdejni pobudnik projekta CROB: MarjanŠtor, v sodelovanju s Termami Dobrnain z Onkološkim inštitutom v Ljubljani.že za 399 EUR na oseboVključene storitve:7 x polpenzion (samopostrežni bife spoudarkom na zdravi prehrani), neomejenokopanje v zdravilni termalni vodi, telovadbaza dobro jutro, dobrodošlica, dnevno svežesadje in voda Klementina v sobi, 3 x čajanka, 1 xpregled pri zdraviliškem zdravniku, 1 x kreativnadelavnica, 1 x barvna terapija, 1 x joga smeha,najem kopalnega plašča, 2 x sprostitvenakopel 20 minut v Zdraviliškem domu (termalnakopel z zeliščnim dodatkom), 2 x relaksacijskaročna masaža 50 minut, skupinska zvočnakopel z Gongom, vodeni sprehodi v okolicoTerm Dobrna, zaključna svečana večerja(klasično strežena), predavanje S ČAJEM DOZDRAVJA, strokovno predavanje: SODOBNAZDRAVLJENJA RAKAVIH BOLNIKOV - predavadoc.dr. Peter A. Fras, dr. med., delavnica:STOPIMO SKUPAJ NA POT RASTI (5 ur) - vodipsihoterapevtka Petra Tekavec M.A., Ed.M.ali delavnica: ZAŽIVIMO S POLNIMI PLJUČI (5ur) - vodi psihoterapevtka edk. Marja M. Cuk,delavnica: TO JE BILO NAJLEPŠE OBDOBJEMOJEGA ŽIVLJENJA – Zgodba rakavegabolnika, ki je uspešno ozdravel – vodi MarjanŠtor, NORDIJSKA HOJA predstavitev in učenje,1 x panoramska vožnja s turističnim vlakcem.Sodobna radioterapija, ki v pretežni meripomeni zdravljenje rakavih bolezni zradioaktivnimi sevanji, je samostojna vejamedicine. Specialist radioterapevt načrtujein odreja odmerke sevanja za različne rakavebolezni ter pacienta spremlja med in pozaključenem zdravljenju z radioterapijo.Radioterapijo delimo po načinu obsevanjav teleradioterapijo (teleterapijo) inbrahiradioterapijo (brahiterapijo).Teleterapija je dejansko zunanje obsevanje, sajje vir sevanja v neki oddaljenosti od obsevanca.Pri brahiterapiji pa vir sevanja vstavimo v telesnovotlino, čim bližje tumorju, ki ga želimo obsevati,ali ga vstavimo celo v sam tumor.Iz zgodovine radioterapije je znano, da so prvopacientko z rakom obsevali vsega šest tednovpo Röntgenovem opisu žarkov X. Prvi znaniprimer ozdravitve kožnega raka z obsevanjempa sega v leto 1899; švedski zdravnik Dr. ThorStenbeck je zdravil kožnega raka na vršičkunosu z radijem (naravni radioaktivni vir, ki seje uporabljal v medicini). Uspeh je bil velik, sajso še po dvajsetih letih poročali, da je pacientozdravljen. So pa kmalu opazili, da radioaktivnasevanja niso samo koristna, temveč lahkopovzročajo hude, neželene fizične okvareobsevanca.TeleterapijaV teleterapiji uporabljamo elektromagnetnasevanja, kot so žarki gama in žarki X, ki so visokoenergijski fotoni. Uporabljamo pa lahko tudiradioaktivne delce, kot so elektroni, protoni innevtroni.Prve teleterapevtske obsevalne naprave, ki sojih uporabljali v radioterapiji, so bile rentgenskenaprave. Ker pa so bili njihovi žarki preslabotni,da bi prodirali globoko v tkiva, so okrog leta1950 začeli uporabljati izotopske obsevalnenaprave. Najbolj poznana in praktično edina,ki se je obnesla v radioterapiji, je bila kobaltovaobsevalna naprava. Vir sevanja je bil kobaltovradionuklid, ki je pri svojem razpadu sproščalžarke gama. Ta naprava je imela oblikozašiljenega valja in so jo med ljudmi zaradioblike imenovali tudi »kobaltova bomba«.Dolga leta, vse do uvedbe sodobnih obsevalnihnaprav, linearnih pospeševalnikov, je pomenilavelik doprinos k uporabnosti radioterapije.Linearni pospeševalnik(akcelerator)V linearnem pospeševalniku elektrone, kinastanejo z žarenjem katode, to je negativnegapola v vakumski cevi, pospešujejo zelektromagneti, da dobijo visoke energije. Koti pospešeni elektroni zadenejo v tarčo, ta je izT: 03 78 08 110M: 051 363 583 (g. Marjan Štor)info@terme-dobrna.siwww.terme-dobrna.si8Najnovejši linearni akcelerator na Onkološkem inštitutu v Ljubljani


terme DOBRNAMartinov sejem v Termah DobrnaMraz in pohajanje med stojnicami s toplo dišečo tekočino v rokah, pravo Martinovo vzdušje, glasba in dobra volja. Martinov sejem vobjemu zdraviliškega parka je uspel. Toplo oblečeni smo očarani strmeli v stojnice, pokušali dobro kapljico, malo manjši obiskovalci pa sose veselili s kostanjevim škratom Vitkom, v parku iskali izgubljeni zaklad in pekli kostanj.fotografije: Teja GrumV objemu polne luneČe vemo, da je Luna najtesnejepovezana z našo duševno in telesnoobčutljivostjo ter nenazadnjetudi z nevidno občutljivostjosveta, v kateremživimo, vemo tudi, dauravnava naše počutje,razpoloženje, potrebe,zahteve in želje,a tudi življenjskiritem.V času polne lunesmo bolj občutljivi,dojemljivi in čuteči.Sonce in Luna siv tem času namrečstojita nasproti indrug drugemu kažeta svoj praviobraz. Zato močno čustvujemoin hitro reagiramo na vsak izziviz okolja. To obdobje ni primernoza pomembne pogovore, rajepojdite ven, med ljudi, družite sein razvajajte svoje čute.Polna luna ima močan vpliv nanaše telo: koža je odlično prekrvavljenain se dobro odzivana vsako nego. Prav zaradi tegain z namenom, da bi vas v časupolne lune še posebej razvajali,smo v Termah Dobrna pripravilisavna program, ki ga bomo izvajaliob vsaki polni luni, od 21. do24. ure.Termini izvedbe programa:• 09. januar 2012• 07. februar 2012• 08. marec 2012• 06. april 2012Program, ki se izvaja v Deželisavn, vključuje:• program z medom in koruzo(koruzni pilling) ob 21.30• program s kavnim pilingom ob23. uriDodatna ponudbaV času savnanja in počitka je gostomna voljo širok izbor dobrotiz vitaminskega bara (sveže insuho sadje, naravni sokovi, sladkivitaminski prigrizki, zeliščni čaj).Antun Marčinko,vodja bazenov inDežele savn v TermahDobrna11


12odstiramoOksidativni stres, 3. delČe v telo vnašamo živo hrano, ta krepi našbioelektrični potencial in odpornost naoksidativni stres. Mrtva, prekuhana hrana,se je od antioksidativnega potencialaže zdavnaj poslovila v celoti, s pečenjemin pripravo pri višjih temperaturah, palahko v njej nastajajo dodatni prostiradikali, takšna hrana je torej močan viroksidativnega stresa.Zavedati se moramo, da ravno tolikoelektronov, kot jih pridobimo z oksidacijohrane v mitohondrijih, potrebujemo zanevtralizacijo prostih radikalov, ki pri temnastanejo. Niti enega manj, niti enegaveč. Te elektrone v presni hrani prispevajoantioksidanti, ki z nevtralizacijo prostihradikalov, zagotavljajo kontroliranoizgorevanje v mitohondrijih, nam pa ostanez oksidacijo hrane pridobljena energija. Vkuhani hrani so antioksidanti, žal uničeni, zatopribitka energije ni. Kuhana hrana predstavljaza organizem Sizifovo delo, saj bi moralienergijo, ki jo pridobimo z oksidacijo hrane, vceloti nameniti nevtralizaciji prostih radikalov,če bi se hoteli izogniti oksidativnemu stresu.Ker del te energije potrošimo za opravljanjepsihofizičnih aktivnosti, prosti radikal nisonevtralizirani v celoti, ter predstavljajo viroksidativnega stresa. Ta se z nalaganjemradikalov v maščobne celice omili in časovnoprestavi. Naraščajočemu oksidativnemustresu, se torej, le s kuhano hrano, trajno nemoremo izogniti, saj se niti iz kemičnega,niti fizikalnega, niti iz matematičnega vidika,račun ne izide. Stanje lahko omili živavoda in živa sol, saj nas oskrbita z elektroni,brez ostanka elektropozitivnih odpadkov,omogočata pa tudi njihovo izločanje.Nekateri mislijo, da bi moral človek za dobroantioksidativno stanje, pojesti kakšnihsedemdeset odstotkov presne hrane, kine bi smela vsebovati pesticidov, težkihkovin in drugih kemikalij, torej bi morala bitipridelana na biološki, biodinamični način.Pred vsakim obrokom se je treba napiti vodein ne alkohola. S tem zagotovimo vodo zaizdelavo prebavnih sokov, s čimer dosežemoneprekinjeno izločanje odpadnih snovi skoziledvice. Hormon motilin, ki se pri tem izločafoto: Teja Grumin je hormonsitosti, omililakoto, da nez a u ž i j e m op r e v e l i k i hk o l i č i nhrane. Zato v črevesju ni kasnejših gnilobnihprocesov in tvorbe endogenih prostihradikalov. Pri obroku kuhane hrane, morabiti obvezno prisotna kar konkretnakoličina solate in ne le par lističev zadekoracijo. Ta s svojimi vlakninami naseveže morebitne elektropozitivne radikale, ins tem prepreči njihovo absorpcijo. Kuhanahrana mora biti pripravljana krajši čas prinižjih temperaturah, tako da je zelenjava šehrustljava in ohrani vsaj del antioksidativnegapotenciala. Taka hrana sigurno ni vir dodatnihprostih radikalov, ki se tvorijo pri termičniobdelavi hrane nad 130 stopinj C. Treba se jetorej izogibati ocvrti in pečeni hrani. Tudi dvedo dve uri in pol po obroku je potrebnopopiti vodo, ki je potrebna za hidrolizo včrevesju, po hitro prebavljivem sadju, pa žečez pol ure. Tedaj ne pride do premestitvevode za hidrolizo iz krvnega obtoka v črevo inzmanjšanega izločanja odpadnih snovi. Te selahko nemoteno izločajo iz telesa skozi ledvice,s tem je omogočeno tekoče vzdrževanjevisokega antioksidativnega potenciala. Medin neposredno po obroku, ne smemo piti,ker s tem razredčimo prebavne sokove,oslabimo prebavo, ter ustvarimo pogoje zakasnejše gnilobne procese v črevesju, zaradinepopolno prebavljene hrane. Na dan jetreba spiti tri litre žive vode in pojestiprimerno količino žive, nerafinirane soli.Prehranski dodatki postajajo vedno večjanuja. Naše poljedelske kulture so namrečdegenerirane in ne vsebujejo dovolj zaščitnihsnovi. Z uporabo pesticidov in drugihmodernih agrotehničnih ukrepov smo rešilile problem kvantitete hrane, kvaliteta pa jevedno slabša. Poljedelske kulture so vednobolj degenerirane in niso več sposobnepreživeti brez številnih škropljenj s strupi. Tudičlovek, ki jé degenerirano hrano, ne morepokati od zdravja, se pa lahko čudi, zakajdegenerativna obolenja močno naraščajo, čese tako odloči.Rastlinski škodljivci ne delajo samo škode,ampak izvajajo tudi selekcijo. Uničijo slabe,neodporne rastline, zdrave, odporne preživein so vir zdrave hrane. Tako je bilo vedno.Naturopati ugotavljajo, da ima rastlina, ki samaraste v naravi, sto odstotkov zaščitnih snovi,če ista rastlina raste v plantažni monokulturi,količina zaščitnih snovi pade za polovico. Zuporabo kemikalij, se ta odstotek še dodatnozniža za nekaj deset odstotkov.Izmerjena količina magnezija v bananah,je od leta 1983 do danes manjša za kar 82odstotkov, kajti banane dandanes, so nabraneže ko so še zelene in dozorevajo v ladijskempodpalubju pod umetno svetlobo.Ameriška agencija za hrano in zdravilaugotavlja, da 75 odstotkov šolskih otrok shrano ne vnese dovolj zaščitnih snovi. Zaraditega prihaja do sindroma »daj mi še« ali»give me more«, kot ga imenujejo Američani.Ko možgani ne zaznajo vnosa esencialnihhranil sprožijo ponovno lakoto. Pričakujejovnos zaščitnih snovi, ki ga ne dočakajo, zatoponovno sprožijo lakoto. Posledica takegaterme DOBRNAverižnega ponavljanja, je povišana telesnateža, ki v ZDA postaja prvovrsten zdravstveniin vedno večji splošni problem.Največ zaščitnih snovi oziroma antioksidantovimajo rastline, ki v naravi rastejo samoniklo,brez človeške pomoči, po možnosti na velikihvišinah. Le velike količine antioksidantov, jimomogočijo preživetje v ekstremnih pogojih zzelo močnim ultravioletnim sevanjem. Vemo,da je na teh višinah to sevanje tako močno,da nam lahko zelo hitro poškoduje mrežnicos posledično snežno slepoto, ki jo lahkopreprečimo le z ustreznimi zaščitnimi očali.Rastline lahko ekstremen oksidativni stres UVžarkov na teh višinah, prenesejo le z velikovsebnostjo antioksidantov.Tak samonikel prehranski dodatek z velikih višinso klamatske alge, ki negojene rastejo v jezeruKlamath v Oregonu na višini 2600 metrov.To jezero v neokrnjenem okolju CascadeMountains, je kar tristo dni letno obsijanoz visokogorskim soncem. Južnoameriškamaca uspeva v Andih, na višini od 3500 do4500 metrov in prav tako zlahka premagujeoksidativni stres visokogorskih sončnih žarkov.Oba so in ju v prehrani še vedno uporabljajoseverno in južnoameriški Indijanci, postajata patudi vedno bolj znana, vedno bolj cenjena invedno bolj potrebna prehranska dodatka.Njuna genska osnova je enkratna inneponovljiva kombinacija genov. Je plodmilijonov let naravne selekcije, zato bi jo moraliceniti kot enkratni dar iz zakladnice narave.Prav tak, neponovljivi dar narave pa je tudihimalajska sol, ki je nastala pred 250do 330 milijoni let. Takrat je na Zemljiobstajal le en kontinent, imenovan Pangea.Razdrobil se je na pet današnjih kontinentov,ki so potovali po planetu na današnja mesta.Takrat je Indijski podkontinent, z veliko silotrčil ob Azijo, kot posledica tega je nastalanajvečja izboklina na planetu, himalajskogorovje. Indijski podkontinent je pred sebojin pod himalajske masive zrinil sklade soli,ki so nastali na mestu izhlapelega pramorja.Ta sol je bila izpostavljena zelo visokimpritiskom, pod katerimi se je izkristaliziralakristalna himalajska sol, oziroma mineral halit.V njem sta glavna dva iona, Na in Cl. Vsakion natrija obdaja šest ionov klora in obratno.Mineral NaCl oz. halit z volumnom kubičnegacentimetra vsebuje 1,8 x 10 na dvaindvajsetotakih elementarnih celic, v rudnikih soli pa senajdejo kristali s stranico tudi do enega metra.V teh kristalih je, zaradi visokih pritiskov,vezane zelo veliko energije. To so energijskonajbolj bogate soli, kar jih poznamo. Sestavosoli je kemično težko opredeliti, saj jeza kemijo sol natrijev klorid. Živa voda vnaelektrenem oblaku, je za kemijo H2O, patudi v razelektrenem oblaku, iz katerega jepravkar udarila strela, je za kemijo še vednoista H2O.Žal kemija na tem področju popolnomaodpove. Kamen in kamena strela sta zakemijo isti snovi, čeprav je njuna strukturarazlična. Kamena strela ima elemente, kiso nastali pod velikim pritiskom, urejene vprozorno kristalno mrežo, ki vsebuje velikokristalne energije. Ime pravi, da je v njemzaprta strela, oziroma energija. Kristali so obizvajanju pritiskov nanje, sposobni elektronetudi oddajati. Vsi poznamo »peizo« efekt, kise uporablja pri vžigalnikih. S pritiskom na


terme DOBRNAaktivnostih se ne utrudimo večtako hitro, prej opazimo morebitnenenadne bolezenske spremembe vtelesu. Redna Pilates vadba pomagapri problemih s spanjem in pomagapremagovati stres. Redni treningsprošča energetske blokade innapetosti v telesu.Samo REDNA Pilates vadba prinašaštevilne pozitivne spremembe vživljenju in na našem telesu.Z redno vadbo Pilatesa se naučimovaje izvajati pravilno, kar lahkoprenesemo tudi v ostale športe, našegibanje postane veliko preciznejše,ozaveščeno in kar je najpomembnejše– varnejše. In nenazadnje, rednaPilates vadba obogati in izboljšadanašnji prehiter tempo življenja.3. Kakšno zgodovino ima Pilates?Pilates filozofija je prisotna že skorajsto let! Iznajditelj Pilates vadbe jeJoseph Hubertus Pilates, rojen leta1880 v Nemčiji. Njegova bolezenga je pripeljala do vrste različnihšportov, s samim principom Pilatesvadbe, pa je pričel med prvo svetovnovojno, kjer so za trening uporabljaliposteljne vzmeti. V tistem času je vAmeriki odprl svoj prvi Pilates Studio,ki obstaja še danes. Studio je biltakrat privlačen predvsem plesalcem.Za takratni čas je bila Pilates vadbavsekakor revolucionarna. Sam HubertPilates je že takrat trdil, da je 50 letpred časom.4. Vadba izgleda zelo umirjena inminimalno aktivna. Ali nam Pilatessploh lahko pomaga pri izgubitelesne teže?Vsekakor, s krepitvijo mišic hkrativplivamo na izgubo maščob v telesu– predvsem v predelu trupa. Sevedapa ne moremo tega pričakovati žepo prvih obiskih, z redno vadbo boučinek viden, navdušenje in vztrajnostpa bosta poplačana.5. Kako Pilates vadba sploh potekain koliko časa si moramo vzeti zanjo?Vadba Pilatesa v skupini poteka 60minut in je sestavljena iz Prepilates vaj(ogrevanja), Pilates vaj (glavnega dela)in sproščanja.Prepilates vaje so lažje vaje, pri katerihogrejemo telo in ga pripravimoza kasnejše delo in težje vaje, senadihamo in sprostimo.Pilates vaje predstavljajo osrednjidel vadbe, pri vsaki vaji upoštevamovse Pilates principe (koncentracija,dihanje, kontrola, osrediščanje,natančnost, tekoče gibanje, izolacijain rednost), na koncu nekaj minutnamenimo še sproščanju in umirjanjutelesa.Pomembno je, da vemo, da samopravilni trening pripelje do želenegacilja. Pilates je vadba za oblikovanjetelesa, zato je potrebno v svojegibanje vključiti tudi redni treningsrčno-žilnega in dihalnega sistema,sploh če želimo skrbeti za vzdržljivostali izgubiti odvečno maščobo. Veljapravilo: vse s potrpljenjem.Novov Termah Dobrna!Pilatesvsako soboto, 17.00, v hotelu Vitawww.terme-dobrna.si6. Kdolahko Pilatesvadbo izvaja?Obstajajo mordakakšne omejitve alibolezni, pri katerih vadba nipriporočljiva?Pilates vadba se izvaja pod strogimnadzorom gibanja in dihanja, karzahteva precej učenja in izkušenj, kiga inštruktorji prenašamo pri vadbah,na sodelujoče osebe. Pomembno je,da vadbo vodi usposobljena osebas pridobljeno licenco. Ta oseba semora ves čas dodatno izobraževati inpridobivati nova znanja ter veščinepredajanja znanja udeležencem navadbah.Vadba je primerna za vsakogar in nitine pozna starostne omejitve. Primernaje za vse stopnje treniranosti in jouporabljamo kot učinkovito metodopreventivne vadbe (osteoporoza,bolečine v vratu in križu) ali celokot obliko rehabilitacijo pri lažjihpoškodbah. Pri novih kandidatihvedno preverimo zdravstvenostanje, se z njimi pogovorimo in vajeprilagodimo glede na ev. motnjenovega udeleženca. Vadba senavadno izvaja v skupini, zato se jetežko vsakemu novemu udeležencuprilagajati s težavnostjo vaj. V takšnihprimerih za začetek svetujemoindividualno vadbo, prilagojenoposameznikovi moči in njegovimsposobnostim.fotografije: Teja Grum19


20terme DOBRNA


terme DOBRNAMnogo ljudi današnjega časa neposveča zdravju svojega črevesjapotrebne, nekateri pa kar nobenepozornosti. Bolezni črevesja so vzadnjih letih v velikem porastu,na žalost tudi v najhujši obliki -raka na debelem črevesju. Ljudemse povečini prav gabi govoriti očrevesju, ker smatrajo, da je tonekaj, od koder izvirata umazanijain smrad, ki ne sodita v civiliziranookolje. Prav zaradi tega ima velikdel današnje populacije težave zzaprtjem ali diarejo, oziroma drugeoblike bolezni črevesja. Nujnopotrebno je, da vsak posameznikprevzame odgovornost in skrb zazdravo in čisto črevesje.Z nepravilno prehrano in uživanjemnekaterih zdravil, lahko takoobremenimo črevesje, da nemore več opravljati svoje funkcije.Predelani ogljikovi hidrati, mlečnihomogenizirani pasterizirani izdelki,siri, slaščice in izdelki iz pšenice,predvsem pa iz bele moke, delujejoobremenilno na debelo črevo inga, kot radi rečemo »zapackajo«.Blato postane lepljivo, smrdeče intakšna flora v črevesju daje idealnepogoje za rast in razmnoževanjepatogenih mikrobov. Pomembno jetudi kombiniranje živil, nepravilnakombinacija povzroči v črevesjugnitje. Tudi čustva, kot so žalost,potrtost in zaskrbljenost, so v tesnipovezanosti z debelim črevesjem.Pogosto sta zaprtost ali driska, ki stasindroma razdraženega črevesja,posledica zadrževanja in potlačevanjateh čustev.Poglavitni namen mojega pisanja, jeopozoriti na potrebno skrb za zdravočrevesje in na dejstvo, da iz zanemarjenegačrevesja izvira večina današnjihbolezni. Debelo črevo se moraizprazniti najmanj enkrat dnevno, čese večkrat, toliko bolje. Debelo črevoje greznica našega telesa, kjer se polegpreostankov prebave, vsak danzbirajo strupene snovi iz celega telesa.Če odmrlecelicein strupenesnovi, ostanejov telesuveč kot 24 ur,pride do samozastrupljanjatelesa, karima za poslediconajrazličnejšebolezni.Zelo pomembnoje imeti v mislih,da so v debelemčrevesju refleksnetočke, ki so prekoživčnega sistema povezanes posameznimi organi (podobno,kot točke na dlaneh, stopalihin drugod). Zamaščeno črevesje zeloneugodno vpliva na vse življenjskopomembne funkcije.Z medicinskim klistirjem, oziromakolono hidroterapijo, se danesnajučinkovitejše, predvsem panajhitreje in brez vsakršnegazdravstvenega tveganja, očističrevesje. V nasprotju s farmacevtskimiodvajali, ki imajo škodljive stranskeučinke in sčasoma ne pomagajo več.Kolono hidroterapija je izpiranječrevesja s filtrirano in ogrevanovodo, ki jo preko anusa (zadnjičneodprtine), z nežnim pritiskomdovajamo in odvajamo iz črevesja,s čimer spodbujamo črevesnoperistaltiko. Med terapijo masiramotrebušno steno in s tem omogočimoboljše odplakovanje odpadnih snoviiz črevesja.S kolono hidroterapijo izboljšamodelovanje črevesja, saj ga temeljitoin globinsko očistimo starih oblogin parazitov, ter tako pomagamov skrbi za zdravjeZdravo črevo za zdravoživljenje in telouravnotežitičrevesno floro. Odlično izboljšaperistaltiko črevesja, ki je lahko zeloupočasnjena, kar vodi v začaran krogin se lahko manifestira z boleznijo.Odpadni material, ki se zadržuje včrevesju dalj časa, nam povzročakar nekaj težav. Iz strupov v črevesjuin gnitja nastaja vrsta črevesnihobolenj, iz katerih se lahko pogostorazvije tudi črevesni rak. Če strupi izčrevesja vstopijo v cirkulacijo, lahkopovzročijo obolenja tudi drugjev telesu. Plasti starega materialazmanjšajo tudi sposobnost črevesja,da vsrka pomembne hranilne snovi.Zaradi plasti odpadnega materiala nastenah črevesja, se upočasni njegovonormalno krčenje, kar povzročizaprtost in druge s tem povezanetežave. Hidroterapija črevesja, skupajz ustrezno prehrano in gibanjem, jeosnovna higiena telesa.Rok ČernelčKolonoterapevtVeč na www.ocistimo-crevesje.si aliM: 041 727 365 (Rok Černelč)Gostom Term Dobrna priznajo 10% popusta nastoritev kolono hidroterapije.Sneža Vidović, Dinah Rodrigues, Barbara Habič PreglNA POTI CELOVITE HARMONIZACIJECelostno zdravljenje za vzpostavitev harmonije na vseh področjih življenja.Več na www.terme-dobrna.si.21


pacient na negovalnem oddelkuCelostna zdravstvena nega in oskrbaterme DOBRNAnegovalni tim, ki ga sestavljajo: zdravnikspecialist (fiziater, nevrolog), dipl. med.sestra, dipl. fizioterapevt, dipl. delovniterapevt, zdravstveni tehnik in bolničar.Prepričani smo, da je naše timsko deloizredno kakovostno in celovito pri oskrbiin rehabilitaciji naših gostov.Glede na potrebe gostov, ki so odvisneod zdravstvenega stanja posameznika,nudimo celotno 24 urno zdravstvenonego, pri manjši prizadetosti delnozdravstveno nego ali pa samospremstvo in nadzor.foto: Teja Grum»Zdravstvena nega je zdravstvenad i s c i p l i n a , k i o b r a v n a v aposameznika, družino in družbenoskupnost v času zdravja in boleznis ciljem, da se doseže čim višjastopnja zdravja. Njena naloga jeomogočati pacientom njihovoneodvisnost pri opravljanju osnovnihživljenjskih aktivnosti, krepitev inohranjanje zdravja, negovati bolnein sodelovati v procesu zdravljenjain rehabilitacije. Kot integralni delzdravstvenega sistema obsegapromocijo zdravja, preprečevanjeobolevanja ter zdravstveno negotelesno in duševno bolnih terinvalidov vseh starosti v zdravstvenihustanovah in lokalnih skupnostih.Področje delovanja je specifično infleksibilno in je odvisno od potrebljudi, organiziranosti zdravstvenegasistema, dostopnosti do zdravstveneslužbe in različnih virov«.V Termah Dobrna zagotavljamo 24urno pomoč in popolno oskrbonaših pacientov, ki so nastanjeni nanegovalnem oddelku.Zdravstveno nego, oskrbo inrehabilitacijo izvaja zdravstveno -Zdravstveno-negovalni tim se rednoudeležuje strokovnih srečanj in koristnouporablja pridobljena znanja prisvojem delu. Trudimo se, da vse gosteenako obravnavamo, spoštujemonjihovo avtonomijo in osebne potrebe.Vzpodbujamo jih, da se aktivnovključujejo, po svojih zmožnostih, vproces zdravstvene nege. Prav tako jihmotiviramo za vsakodnevno izvajanjefizioterapije in delovne terapije.Cvetka Koželj, dipl.med. sestra, glavnamedicinska sestra vTermah Dobrna22Vsak potrebuje pravega prijatelja.Pridruži se nam na Facebooku!


Iščeteprimernodarilo?terme DOBRNAso pravo darilo za vsako priložnost, izkazana pozornostbližnjim, prijateljem, sodelavcem in poslovnimDruštvo upokojencev Ravne na KoroškemEnodnevni izlet vTermah DobrnaDARILNI BONI Term Dobrnapartnerjem.Zahvaljujemo se vam za prijazen sprejem in skrbno, strokovno in aktivno izveden program enodnevnega izleta naše35 članske skupine, dne 27.09.2011. Pridružili so se nam tudi predstavniki Društva upokojencev iz Žirovnice.Prilagamo nekaj posnetkov in veseli bomo, če boste kakšen posnetek objavili v vaši vsebinsko bogati, poučni in lepoilustrirani reviji.Predsednik komisije za letovanjaĐuro HaramijaPravoslavno novo letože za 95 € na osebo 2 noči (dvoposteljna soba, hotel Park)Program velja od 13. 01. do 15. 01. 2012. Vključene storitve: 1 x nočitev s polpenzionom, 1 x nočitev z zajtrkom, svečana večerja(tradicionalna balkanska kuhinja) in zabava do jutranjih ur s FEŠTA BANDOM, najboljšimi trubači v Sloveniji in spremljevalno skupino, 2x vstop v Deželo savn za 1 osebo, 1 x aperitiv, neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo, najem kopalnega plašča (hotel Vita, VilaHigiea), vodna aerobika, jutranja gimnastika, animacijski program.DARILO: 1 x nočitev z zajtrkom za 1 osebo v hotelu Park, bon lahko izkoristite v terminu od 02. 05. do 31. 05. 2012.t: 03 78 08 110www.terme-dobrna.siFEŠTA BANDnajboljši trubači vSloveniji


24lahko si pomagate tudi samiKaj naj storim, ko mebolijo križ, vrat, sklepiali mišice?»Počutim se popolnoma zdrav. Pravnič posebnega nisem naredil, pa me jezgrabilo v križu. Običajni predklon, dvigpredmeta, delo na vrtu, kidanje snega,dolga vožnja ali le obrat med tuširanjem.To delam pogosto in nimam težav, tokratpa me boli, sem tog, težko se zravnam inobračam.«Vse to so pogosto besede pacientov zznačilnimi znaki bolečine, ki nastanejozaradi napačne uporabe telesa. Bolijonas lahko križ, vrat, rama, kolk, komolec,koleno, gleženj, zapestje ali prsti, pogostopa tudi mišica ali mesto, kjer se mišicapripenja na kost.Metoda Mehanične diagnostikein terapije – metoda McKenziefoto: Teja GrumLe redko katerega človeka v življenju še nibolel križ oz. se še ni srečal z bolečinamiv hrbtenici, mišicah in/ali sklepih. Vdandanašnjem ritmu življenja že mladiveliko premalo skrbijo za pravilno in rednofizično aktivnost, poleg tega pa svojohrbtenico še prekomerno in nepravilnoobremenjujejo.NAPAKE, NA KATERE DAVEKPLAČUJEMO VSE ŽIVLJENJEZavedati se moramo, da velik delbolečin v hrbtenici, mišicah in/alisklepih povzročajo okvare, ki smo jihpovzročili že v mladih letih. Večino le-tehpridobimo z neprimerno skrbjo za svojetelo tekom življenja, in sicer z nepravilnodržo, z nepravilnim sedenjem, ležanjem,z neprimerno obleko in/ali obutvijo, spremalo gibanja, slabimi razvadami innavsezadnje tudi z neurejenimi, stresnimiodnosi, doma in v službi.BOLEČINA V KRIŽU – bolezen civilizacijeGlede na njeno pogostost in porast tereksploziven začetek, jo mnogi imenujejoEpidemija stoletja in jo obravnavajo kotbolezen civilizacije. Je v tesni povezavi spoklicem, z načinom in tempom našegaživljenja. S križem povezani simptomi,se v največji meri izražajo v ledvenem invratnem delu, nekoliko manj v prsnemdelu hrbtenice. Bolečine se velikokratpovezujejo s prenapetostjo mišic, zmišičnimi nepravilnostmi ter z zmanjšanosklepno gibljivostjo. Težave se začnopojavljati pri hoji, stanju, sedenju, vstajanju,izhodu iz avtomobila, zavezovanju čevljev,oblačenju nogavic ipd.BOLEČINA V VRATNI HRBTENICISimptomi so običajno povzročeni obdolgotrajnem sedenju in se izražajo znapetostjo in bolečino v vratnem predeluhrbtenice, kateri je pridružena zmanjšanagibljivost le-te, boleče obračanje glave,oteženo držanje glave, pritisk v zatilju, tudiglavobol, vrtoglavica, šumenje v ušesih,iskrenje pred očmi ipd.McKENZIE TERAPIJA učisamoterapijski pristopterme DOBRNAMetoda McKenzie (MDT) je terapija, prikateri ni potrebno uživati nobenih tablet,je popolnoma naravna in ni neskončnihčakalnih vrst. Ko te terapevt naučipravilnih vaj, si vedno lahko pomagašsam in nisi odvisen od drugih.MDT obsega mehanično diagnostiko interapijo hrbtenice, mišic ter sklepov. Razviljo je novozelandski fizioterapevt, manualniterapevt, Robin McKenzie, ki je v obdobjusvojih izkušenj, pri uporabi manualneterapije, prišel do specifičnih spoznanj,na katerih je zgrajena terapija McKenzie.Uporabljajo jo zdravniki in fizioterapevtiv državnih in zasebnih bolnišnicah,ambulantah, rehabilitacijskih centrih inuniverzitetnih klinikah v več kot 30 državahsveta.MDT vključuje diagnostične in terapevtsketehnike, uporabne pri bolečinah,povzročenih zaradi mehaničnih vzrokov, kiz dolgotrajnimi obremenitvami povzročerazlične okvare in kronična bolečinskastanja. Bolečina je lahko različnih oblikin intenzitet, večletna ali kratkotrajna.Tako je MDT primerna pri težavah vsklepih, mišicah in/ali ledvenem, prsnemali vratnem delu hrbtenice zaradi slabedrže, stalne izpostavljenosti enosmernimobremenitvam, pri napredujočih stanjih vhrbtenici, mišicah in sklepih in nenazadnjetudi pri okvarah medvretenčnih ploščic.KAJ STORITI, KO BOLI?Če je bolečina tako močna, da težkosedimo ali hodimo, se prve dni priporočamirovanje ter lajšanje bolečin z analgetiki,mazili, položaji ipd. V kolikor pa bolečinatraja več kot dva tedna, ali se pogostejeponavlja, je najbolje čim prej na terapijo.Izvrstne rezultate torej daje METODAMcKENZIE, Mehanična diagnoza in terapija,kjer terapevt najprej ugotovi, zakaj in kakoje bolečina nastala, izvede ocenjevanje,nato določi eno vajo, ki bo popravila tkivoin odpravila bolečino. Potrebnih je do 5terapij, zatem lahko pravilno nadaljujetez vajami samostojno. Pogoja za uspehsta sledenje terapevtovim navodilom terredno izvajanje izbrane vaje, s katero bostena najbolj naraven način, brez dragihaparatov ali kemije odpravili bolečino.Nekateri pacienti potrebujejo za popolno


terme DOBRNAodpravo bolečin pomoč terapevta, vendarcilj je, da je pacient ob končanju terapijesposoben samostojno odpraviti bolečino,aktivno preprečevati njen nastanek in seizogibati njenemu ponovnemu nastanku,ter naglo, pravilno in učinkovito ukrepatipri morebitnem ponovnem pojavu akutnebolečine.Prednosti terapije:• terapevtski program je mogoče izvajatikjerkoli in kadarkoli• zanj porabimo le dve minuti – izvajamoga večkrat na dan• ne potrebujemo posebnih napravPosebej dobro se odzivajo naslednjipacienti:• bolečina ni bolezenskega izvora:počutim se zdrav• bolečina je lahko na stalnem mestu,pogosto pa svoje mesto spreminja• bolečina ni prisotna vsak trenutek, najdempoložaj, v katerem me določen čas ne boli• določen del dneva (na primer zjutraj)je bolečina močnejša, boleč predel patog in okoren• nekatere dejavnosti oz. drže, bolečinopovečajo ali prestavijo na drugo mesto,druge jo zmanjšajo• kadar je bolečina močnejša, je prizadetidel manj gibljiv, bolj tog in okoren; stežavo se zravnam• kadar je bolečina blažja, je prizadeti delbolj gibljiv; hitreje se zravnam, lažje seobračam in gibam• čeprav izvajam podobne dejavnosti,včasih občutim močnejšo, drugičblažjo bolečinoČimprejšnjo terapijo priporočamo vnaslednjih primerih:• napadi bolečine se ponavljajo• obdobja brez bolečine se krajšajo• obdobja, ko je bolečina prisotna, sepodaljšujejo• bolečina se začne širiti (primer: iz križav nogo)Vir: www.svetzdravja.si/index.htmlPatricija Goubar, dipl.fiziot., vodja centraza fizioterapijo inbalneologijo ter vodjamasažno lepotnegacentra in salona zanego las Hiša natravniku, velneškasvetovalkaKAJ MENIJO O METODI McKENZIE UGLEDNI DOMAČI IN TUJI ZDRAVNIKI, STROKOVNJAKI?»Če veš, kako ravnati, ko boli, si lahkopomagaš sam in nisi odvisen od drugih.«Zrnec Barbka, višji fizioterapevt, dip. MDT,Mednarodni inštruktor za Mehaničnodiagnozo in terapijo»Večino življenja hrbtenico le uporabljamo.Za njeno vzdrževanje naredimo malo alinič, zato so kronične bolečine neizbežne.Zamenjava njenih delov doslej še nimogoča, uspeh raznih oblik zdravljenjapa je slab in prehoden. Tako lahko le zvztrajnim vsakodnevnim ponavljanjemusmerjenih in pravilnih vaj po McKenziejudosežemo zmanjšanje težav.«Maja Kozlevčar Živec, dr. med., specialistkafizikalne in rehabilitacijske medicine, Ljubljana»Pacienti, ki so pred petimi leti prejeliobravnavo po metodi McKenzie, soimeli bistveno manj ponovnih težav kotdrugi.«Stankovic R., Johnell O. – Spine, 20(4):469-472, 1995»Z obravnavo po metodi McKenzielažje določimo diagnozo pacientom,ki se ne odzivajo na konzervativnoterapijo. Menim, da je to trenutnonajbolj učinkovit fizioterapevtskipostopek.«Vert Mooney, dr. med., ortoped kirurg,strokovni direktor San Diego SpineCenter, ZDA»Noben drug raziskovalnifizioterapevtski koncept ni takotemeljit in zanesljiv kot McKenziejev.«Nikolai Bogduk – BSc (Med), MB BS,PhD, MD, DSc, Dip Anat, Dip PainMed, FARM, FAFMM, FFPM (ANZCA),profesor medicine bolečine na Univerziv Newcastlu, Avstralija, vodja oddelkaza klinično raziskovanje na RoyalNewcastle Hospital, Avstralija»Klinična obravnava po metodiMcKenzie nam ponuja izjemnozmožnost razlikovati med bolečimiin nebolečimi medvretenčnimiploščicami.«R. Donelson, Spine 1997BREZPLAČNI IZVODrevije Terme DobrnaNAROČITE se na svoj lasten BREZPLAČNI IZVOD REVIJE TERME DOBRNA, ki prinaša zanimivosti iz sveta zdravja,rehabilitacije, pomagali vam bomo skrbeti za telo, vas seznanili z novičkami iz naših prelepih term in vas razveseljevaliz zanimivimi nagradnimi igrami in nagradno križanko.Izrežite in izpolnite spodnji kuponček, ga nalepite na dopisnico ter nam ga pošljite na naslov Terme Dobrna d.d.,Dobrna 50, 3204 Dobrna. Ob vsakem novem izzidu revije, ki izhaja 3x letno, jo boste, POPOLNOMA BREZPLAČNO,prejeli v svoj nabiralnik. Svoje podatke nam lahko sporočite tudi preko elektronske pošte info@terme-dobrna.si, vzadevo napišite »Revija Terme Dobrna«.Podpisani/a ____________________________ se naročam na revijo TermeDobrna, ki izhaja 3x letno.Moj brezplačni izvod mi, ob vsakem novem izzidu revije Terme Dobrna, pošljitena naslov: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________25


terme DOBRNAVIKEND POD KOSTANJIAvgustovski vikend so zaznamovalekar tri zabavne noči pod kostanji naDobrni. Prireditev Noč pod kostanji, kije letos potekala že 33. leto zapored, je vorganizaciji Mladinskega kluba Dobrnater v sodelovanju z Občino Dobrna inZavodom za turizem, šport in kulturoDobrna, požela velik odziv. Dogajanje, kije potekalo od petka, 12. 8., do nedelje,14. avgusta, je privabilo več tisoč ljudi izObčine Dobrna, širše okolice in tudi oddrugod po Sloveniji.Petkov ˝Open air house party˝ so v ritmihelektronske glasbe zaznamovali mojstrislovenske elektronske glasbe (MIKE VALE,DEAN DEEN, JOSH SOMEN, CLEEK in TICKO).Sobotni večer je predstavljal vrhunecprireditve s predskupino POWERŠOK, zlegendarnimi KINGSTONI in s talenti izoddaje ˝Slovenija ima talent˝, ki so poznanipod imenom FEŠTA BAND. Da so resupravičili svoje ime, je dokazalo občinstvos pozitivnim odzivom med njihovimbučnim nastopom. Nedeljsko popoldnese je začelo s tekmovanjem ˝Dobrna imatalent˝, kjer so kandidati predstavili svojeskrite sposobnosti. Obiskovalci so lahkoslišali in videli melodijo ˝harmonikašev˝,mlad in ambiciozen ansambel, solistkona klavirju in mažoretki. Izmed vsehkandidatov je ansambel Kvarta izDobrne prejel največ glasov po ocenahobčinstva. Pozno nedeljsko popoldne se jenadaljevalo z Ribičem Pepetom ter velikimkoncertom skupine Čuki.Organizatorji dogodka se zahvaljujejovsem podpornikom prireditve Noč podkostanji 2011, ki so jim na različne načinepomagali pri ustvarjanju in nadaljevanjutradicije na Dobrni.Špela Pavlinfoto: Mitja Cvikl26ShiatsuIzvira iz orientalske tradicionalnemedicine, ki temelji na ustvarjanjuharmonije v telesu. Na Japonskemje priznana medicinska metoda intamkajšnje ministrstvo za zdravjedefinira shiatsu takole: »Terapija shiatsuje način obravnave telesa s prsti indlanmi rok, brez uporabe kateregakoliinstrumenta. Vsebuje različne vrstepritiska na površini kože, zato, da popravinepravilno delovanje notranjih organov,izboljšuje in ohranja raven zdravja terobravnava bolezni.«V vzhodni medicini je bolezen posledicaporušenega ravnotežja v človekovemenergetskem sistemu. Energija kroži pocelem telesu, toda poznamo kanale alimeridiane, kjer je njen tok bolj zgoščen.Vsak meridian ustreza določenemutelesnemu organu. Na meridianih soakupresurne (akupunkturne) točke, kiob spodbujanju delujejo zdravilno. Čeenergija kroži po meridianih ritmično inuravnoteženo, je tudi delovanje notranjihorganov uravnoteženo, človek se počutidobro, je zdrav. Kadar pa je pretok energijeiz različnih vzrokov (stres, poškodbe,operacije, negativna čustva, neustrezenživljenjski slog) oviran ali ustavljen, sena meridianih ustvarijo blokade. Shiatsuterapevt poskuša te blokade oz. energijskezastoje sprostiti z uporabo različnih tehnik:akupresuro, raztezanjem, mobiliziranjem,masažnimi tehnikami, elementi refleksnemasaže.Z obdelavo posameznih meridianov lahkougodno vplivamo na simptome, ki sekažejo kot posledica motenega pretokaenergije na tem področju. Tako lahko sshiatsu terapijo pomagamo pri celi vrstitežav ali jih olajšamo. Sem spadajo: težave shrbtenico ali z drugimi sklepi, nespečnost,simptomi stresa, težave z dihali, prebavili,mokrili, reproduktivnimi organi, stanja popoškodbah ali operacijah.Vaje za meridiane so dober način, kakolahko sami poskrbimo za boljši pretokenergije po njih. To je šest preprostih vaj,ki se jih lahko nauči in jih vsakdo izvaja.Dan, ki ga začnemo tako, da nekaj minutposvetimo vajam za meridiane, je bolj»pretočen« in radosten. Seveda, ne smemobiti pri izvajanju le-teh preveč nasilni dosvojega telesa in jih izvajamo le do tistemeje, kjer nam je še udobno. Poskusimobiti med izvajanjem vaj čim bolj sproščeni.V končnem položaju ostanemo pri vsakivaji od tri do pet dihalnih ritmov.Slika 1: Vaja za krepitev meridianaPLJUČ in DEBELEGAČREVESASklenemo roke zahrbtom, nagnemo senaprej in dvignemoroke čim višje, kolenaostanejo iztegnjena.Pri spuščanju telesanaprej izdihnemo.Pljuča in debeločrevo po teoriji petih elementov spadata kelementu KOVINA.Neravnovesje v energiji teh meridianovlahko pripelje do pomanjkanja vitalnosti,depresij, pretirane zadržanosti v odnosih,na telesni ravni pa se kaže v tiščanju vprsih, vrtoglavici, boleznih dihalnih poti,zaprtju, diareji in hemeroidih.Slika 2: Vaja za krepitev meridianaŽELODCA in VRANICESedimo s skrčeniminogami, kolenaso rahlo narazen.Položimo roki zadajna tla in se s telesomspuščamo proti tlom,dokler ne začutimoše prijetnega raztegav stegnih in dimljah.


terme DOBRNAZadržimo položaj nekaj dihalnih ritmov inse vrnemo v začetni položaj.Samo zelo gibčni ljudje lahko naredijovajo tako, kot je prikazano na sliki, zatoprisluhnite svojemu telesu, ko vamsporoči, kdaj ima dovolj! To velja sevedapri izvajanju vseh vaj.Želodec in vranica »spadata« k elementuZEMLJA.Stanje elementa zemlja se kaže na čutilu zaokus, mišicah in vezivnem tkivu.Neravnovesje v energiji meridianov, vodik pretirani zaskrbljenosti, nezadovoljstvuz doseženim, motnjam prehranjevanja,pomanjkanju volje do gibanja, na telesniravni pa lahko povzroča otekanje, težke inboleče noge, menstrualne težave, občuteknapihnjenosti, spahovanje.Slika 3: Vaja za krepitev meridiana SRCAin TANKEGA ČREVESASedimo na tleh, podplatestaknemo skupaj injih čimbolj približamok telesu. Z rokamiobjamemo stopala in senagibamo naprej doklerne začutimo raztega vdimljah. Po nekaj dihalnihritmih se vrnemo v začetnipoložaj.Srce in tanko črevo spadata k elementuOGNJA. Stanje elementa ognja se kaže vustih, ožilju in barvi obraza.Najpogostejši simptomi pri neravnovesjutega elementa so: občutek vročine vglavi in hladu v okončinah, nespečnost,nihanje krvnega pritiska, jecljanje,močno razbijanje srca, občutek tesnobe,nesproščenost in razdražljivost.Slika 4: Vaja za krepitev meridiana LEDVICin MEHURJASedimo na tlehz iztegnjenimikoleni. Stegnemoroki navzgor in ses čimbolj ravnimhrbtom z rokamip o s k u š a m opribližati prstomna nogah. Ne pretiravamo.Ledvice in mehur pripadata elementuVODE. Stanje ledvic in mehurja se kaže vušesih, kosteh, zobeh in laseh.Če energija vode ni uravnotežena, sopogoste bolečine v hrbtenici, težave zizločanjem urina, impotenca, inkontinenca,neplodnost, krči v nogah, nagnjenost kfobijam in burnim reakcijam.Slika 5: Vaja za boljši pretok v meridianihOSRČNIKA in TROJNEGA GRELCANa tleh sedimos prekrižaniminogami, zdesno rokoo b j a m e m olevo kolenoin obratno.Nagnemo senaprej z glavo v smeri proti tlom, kolenapa z rokami potegnemo skupaj. Zadnjicaostane v stiku s tlemi.Tudi osrčnik in trojni grelec (tako kot srce intanko črevo) spadata k elementu OGNJA.Slika 6: Vaja za krepitev meridianaŽOLČNIKASedimo na tlehz razširjeniminogami, kolenaso ves časi z t e g n j e n a .I z t e g n e m oroke navzgorin jih sklenemo.Obrnemo telo k desni nogi in se nagnemov smeri svoje leve noge. Po nekaj dihalnihritmih ponovimo nagib v nasprotno stran.Vaja za krepitev meridiana JETERZačetni položaj je kot pri prejšnji vaji, le dase tokrat z zgornjim delom telesa nagnemonaprej s čimbolj ravno hrbtenico, dokler nezačutimo raztega na notranjistrani nog.Jetra in žolčnik pripadataelementu LESA.Stanje jeter in žolčnika sekaže v očeh, mišicah, kitahin nohtih.Pri motnjah v pretokuenergije »lesa«, sepojavljajo depresije, izbruhibesa, pogosta vnetjareproduktivnih organov,neplodnost, slabost,hormonske motnje.V Dobrni shiatsu izvajamože skoraj dvajset let, sajse nas je precej takratnihsodelavk – fizioterapevtksamoiniciativno vozilona izobraževanje v Italijo,druga sodelavka pa seje udeležila tečaja vAngliji. Shiatsu in učiteljChris Milford sta jo takozelo navdušila, da jeChris kmalu prišel vDobrno in tukaj začelučiti to vsenavdušujočovzhodnjaško masažno veščino. Tako jebilo ustanovljeno Shiatsu društvo Dobrna.Šolanja, ki je trajalo skupaj 500 ur in jesledilo programu Evropske shiatsu šole ssedežem v Veliki Britaniji, smo se udeležiliskoraj vsi fizioterapevti, ki s(m)o bili tedajzaposleni v naših termah, prišlo pa je tudimnogo udeležencev iz cele Slovenije.Shiatsu se skoraj vedno izvaja na blazinina tleh, ob glasbi. Klient je (kakor tuditerapevt) oblečen v udobna oblačila.Terapijo prilagodimo težavam, ki jih imaklient, zato sta dve obravnavi redkokdajpopolnoma enaki med seboj. Podobnovelja glede občutkov prej, med in potem.Če želite vedeti, kakšni so, pa bo najbolje,da se prepričate sami. Prijazno povabljeni.Nataša Zajc,višji fizioterapevtv Termah Dobrna27foto: Teja Grum


terme DOBRNAPisma gostov in utrinki iz knjig vtisov28Z vašo pomočjo, dobro dietno hrano inljubeznivostjo, je sreča našla tudi najinnaslov. Hvala. Ivan in Nada LišnikRevijo Term Dobrna št. 11, sem prečitalaod A-Ž. Pridružujem se mnenjem, ki sonapisana v njej, pa tudi tistim, ki gredood ust do ust. Saj veste, dober glas gredaleč naokoli. Sem blizu term in semvelikokrat pri vas. Obilo uspeha vsem!KandičevaKer ne bi rad razrezal revije in izrezalnaročilnice, vam pošiljam naročilo navašo revijo, kar v pismu. Pri vas sembil večkrat, žena pa je bila prvič pri vas1975 leta in nato skoraj vsako leto. Šesedaj prejema vaša obvestila, čepravje leta 2010 v starosti 84 let umrla.Izgleda, da ji je Dobrna pomagala dotake starosti. S spoštovanjem.Janez Zupančič, Gozd MartuljekEine kosmetische Behandlung vonTjaša – ich fühlte mich wie Alice inWunderland und bin von 70 auf 60Jahren verjungt. Danke!Dr. Helia Merlin – KasslKozmetični tretman pri Tjaši – počutilasem se kot Alica v čudežni deželi inpomlajena iz 70 na 60 let. HvalaDr. Helia Merlin – KasslBilo je jako lepo, rado čemo se vratitiponovo, ovo nam je drugi put ovegodine. Još, da je vreme bilo bolje, ostalibi duže.Familija Kovač iz VojvodineLuogo bellissimo e incontaminatoche ti riporta un poco all'epoca dellaBella Epoque alle Terme Secolari. Iltrattamento ottimo. Speriamo di poterritornare.Paola D.Kraj je zelo lep, narava neokrnjena.Pripeljeta te nazaj na Belle Époque vZdraviliški dom. Storitve so vrhunske.Želimo se še vrniti. Paola D.Kljub visokim pričakovanjem, ste najuzelo prijetno presenetili: odlična hrana,čudovito osebje, prekrasna okolica,udobna nastanitev in odlične aktivnosti.Bravo! Sara in ŽivaFirma Winkler – Reisen aus AnnabergBuchholz im schönen Erzgebirge warenfür 8 Tage Ihre Gäste wir würden sehrgut bedient bei Ihnen. Das Essen diesegroße Auswahl war Wunderbar. DieReisegruppe bedankt sich bei IhnenTeam.Podjetje Winkler - Reisen iz Annabergav prelepem okraju. Bili smo 8 dni vašigostje, pri vas smo bili zelo dobropostreženi. Velika izbira hrane je bilaprečudovita. Skupina se zahvaljuje vašiekipi.Že nekaj let si v to lepo Dobrno, v to lepozdravilišče, hodim krepiti zdravje. Vse jeodlično: narava, bivanje, hrana, terapijein vso uslužno osebje. Najlepša hvalavsem in lep pozdrav – to pa je SREČNO!Alojz NapotnikQuesto e' il secondo anno che veniamo eci siamo trovate benissimo; complimential cuoco, unico inconveniente e' che cisiamo ingrassati!!! Clare e MariePrihajamo že drugo leto in spet smo seimeli zelo lepo; čestitke kuharju, edinaslabost je, da smo se zredile!!! Clare eMarieHvala vam za čudovit oddih. Polepšaliste nama 50. letnico poroke. Z vašoprijaznostjo in domačnostjo. Sedaj, kosva spoznala vas in vašo hišo, prideva še.Hvaležna Marija in Franc.Vielen Dank für das Wunderbare essenvor allen für das Frühstücks Büffet.Hier finden auch Diät-Esser immeretwas Gutes. Und auch große Dank denfreundlichen Personal.Hanelore Mieser – Berr ReisenNajlepa hvala za prečudovito hrano,predvsem za bife ob zajtrku. Na njemnajde tudi „dietni jedec“ vedno kajdobrega. Velik hvala prijaznemu osebju.Hanelore Mieser – Berr ReisenVse pohvale animatorju gospodu Dejanuin prav tako gospe Ireni. Sta zelo topla insrčna človeka. Lepo je biti v njuni družbi.Škrat Vitko pa je sploh simpatičen, otrociprav gotovo uživajo z njim v igri.Vesna PetelinšekZahvaljujemo vam na ugodnoprovedenom vikendu.Posebne pohvale Tomislavu (sauna),Gorazdu (spasioc) in veoma dobroj isnažnoj masaži gosp. Cvetke. Doviđenja.Lorena i IngridNiste dobri in ne odlični. Ste enostavnoNAJBOLJŠI! Ste celoviti in individualni.Primerjava iz preteklih let in sedaj jeenostavno matematično neprimerljiva.Zapisani ste globoko v srcu mojegamoža in mojem. Darinka in Janko LogarStaff gentile, professionale e ambinetea dir poco rilassante. In una parola:wonderful!! Grazie per questi giorni daFavola! Luana M., PordenoneOsebje prijazno, profesionalno inlokacija zelo sproščujoča. Z eno besedo:wonderful!!. Hvala za te dneve, ki so bilikot iz pravljice! Luana M., PordenonePreživela sva pet prekrasnih dni medprijaznimi in uslužnimi ljudmi, v lepinaravi in čudovitem ambientu vašegahotela. Z vsem smo bili zelo zadovoljni,predvsem z vsemi animacijami, kipopestrijo že tako lepe dneve pri vas.Tudi vaš animator je poln pozitivneenergije, ki jo nesebično deli medsvoje obiskovalce. Kuhinja in hranasta enkratni in vredna vse pohvale inposnemanja. Čestitam!Tale vaša Hiša na travniku je pravi raj nazemlji. Tjaša je tisti drobceni čudež, kiubije sleherni vozel – prvi dan sicer neveš ali ti je lepo ali ne, ker še vedno čutišumiranje vozlov, a kasneje je učinekblagodejen. Tadeja je tisti sonček, ki meje sprejemala in po terapiji odslovilas prijazno besedo in nasmehom, paše masira čudovito. O Luku pa ne biizgubljala besed – njegove roke bi sipreprosto vzela za domov, če bi šloseveda.Andreja PečovnikIz srca bi se rada zahvalila gospe Milicipri kopelih, za vso njeno požrtvovalnostin srčnost. Človeku da dober občutekin njena pozitivna in topla osebnostzagotovo pripomoreta k okrevanju.Jožica Čelan, MariborIskrena hvala za lepe trenutke inprofesionalen pristop pri nudenjusproščujoče in učinkovite nege obraza.Posebna zahvala ge. Špeli. Še naprejvam želim veliko uspeha.Helena Felicijan, VelenjeV teh stresnih časih prav paše, da maloodklopimo in se pustimo razvajati terpocrkljati. In prav to v Hiši na travnikuzares obvladate. Odnos do strank jeprisrčen, pristen, profesionalen, pa najbo po telefonu ali pa osebno. Le takonaprej! Še se bomo z veseljem vračali.Andrea ŠvabŽe kar nekaj let redno obiskujempedikure, zadnje čase tudiradiofrekvenco obraza. Urica preživetatukaj, je popolna relaksacija za mojeutrujene nogice, prav tako je z uricoradiofrekvence pri gospodični Sabini.Vidi se, da dekleta svoje delo opravljajoz veseljem. Zahvaljujem se vam za vašarazvajanja. Karmen KmetičZelo prijetna urica ob klepetu intretmaju pedikure. Rada se vračam,zaradi strokovnosti in prijaznosti.Pozna se, da zaposleni delo opravljajo zveseljem in s posluhom za stranke.Hvala, Sabina MajcenRada bi napisala nekaj vrstic svojegarazmišljanja in občutkov, saj ljudje vseprevečkrat kritiziramo in premalokratpohvalimo. Med 18.07. in 29.07.2011sem obiskovala vaše zdravilišče zaradiFTH vratne hrbtenice.Najprej bi pohvalila prijazno osebje vmedicinski recepciji, vse pohvale ekipiv telovadnici, kjer je zelo prijetno,duhovito vzdušje (prijazna sprejem inkomunikacija). Telovadba, razgibavanjein terapije so zelo učinkovite instrokovne (hvala ga. Damjana). Prijaznoin prijetno vzdušje je tudi na masaži.Pohvaliti bi želela osebje za TENS, sozelo prijazni. Posebej všeč mi je vašametoda ovijanja brisače okoli vratu, ki jedoslej nisem še nikjer zasledila (terapijesicer obiskujem že četrto leto).Resnično vse pohvale, le tako naprej,želim vam še veliko uspehov in res hvalaza dobro in prijetno počutje. Irena L.


terme DOBRNAZ današnjim dnem zaključujem5-dnevno bivanje v vašem hotelu PARK.Prvi vtis ni bil najboljši. Potem pa –sprehodi, znamenitosti – pa sem mnenjespremenila in se vračam v Ljubljano ssamo lepimi, prijetnimi vtisi. Pohvalimosebje – vse od receptorja do sobaric.Ko se bom vrnila, bom želela hotel Park.Skratka, vse pohvale.Lepe želje še naprej. Marija NahtigalVelik HVALA ge. Mihaeli, ge. Damjani ing. Tinu za uspešne terapije in masaže.Hvala za vsak prijazen pogovor innasmeh, saj je le ta včasih zdravilnejši odvseh terapij.Zdenka DoklV nedeljo, 23.10. sva z možem obiskalavinsko klet. Ne morem verjeti, da šeobstajajo takšna druženja. Bilo jeenkratno in nepozabno. Čista petica zanatakarja in obiskovalce večera. Hvalavsem in še kdaj.Francka Urbančič, DobrovaV septembru smo preživeli v vašemhotelu, ob vaših uslugah, dobri hrani inzdravilni vodi ter prijaznosti uslužbencev,lep penzionistični vikend paket. Pohvaletudi prevozniku gospodu Dušanu zaprijaznost ter seveda vam, ki ponujatemožnost prevoza. Družina KaternSi sta “TROPPISSIMO BENISSIMO”!!Arrivederci al piu' presto, siete statimolto gentili e il cibo e' speciale.Iolanda P., Rita Z.Tukaj je zelo dobro!! Na svidenje kmalu,se ponovno vidimo, bili ste zelo prijazni inhrana je izjemna.Iolanda P., Rita Z.Že dolgo ali bolj natančno, še nikoli takodobre masaže. Vse čestitke in pohvale g.Luki. Škoda, da vaša Hiša ni na kakšnemTRAVNIKU bližje Mariboru. Mateja VoršičZdravilišče delovnih in prijaznih ljudi.Hiša sreče in zadovoljstva. Hvala vsem, kiso pomagali do boljšega počutja meni inmojemu možu.Vsem terapevtom želim vse lepo,ostanite takšni, kot ste. Marija Adamovičdan najlepših sanjHVALAV lepem pozno poletnem sončnem vremenu, sva na soboto 20.avgusta 2011, v krogu staršev, sorodnikov in prijateljev v TermahDobrna dahnila svoj »da«. Priprave na ta dogodek so se začele že skorajeno leto prej. V naboru sva imela več krajev, vendar sva se na koncuodločila za Dobrno. O Termah in sami Dobrni sva vedela bolj malo.Prvi stik naših pogovorov je bil vodja gostinstva Predrag Canjko, kinam je razložil vse podrobnosti v zvezi z organizacijo in potekomporoke. S plačilom akontacije smo sprejeli seveda tudi vse pogoje,ki jih je narekoval in z veseljem ugotavljamo, da so bila vsa našapričakovanja izpolnjena. Se je pa pri neki naši posebni želji pokazal tudikot trd pogajalec, ki smo ga seveda, gledano z njegovimi očmi razumeli,morali pa smo zadovoljiti še neko zadevo našim željam in problemtudi na koncu kompromisno zaključili v obojestransko zadovoljstvo.Ne glede na to, zasluži gospod Canjko vse pohvale za njegovo resnostsodelovanja, hitro odzivnost na vsako vprašanje in navsezadnje tudiprijaznost. Pohvaliti je potrebno tudi ekipo, ki je sodelovala na samemporočnem slavju. Izbrani menu, za katerega je bil odgovoren BoštjanRožanc s svojimi sodelavci, ni bil prijeten samo po okusu, ampak tudipaša za oči na servirnem krožniku. Piko na »i« pa je dodalo osebje v strežbipod vodstvom Hermesa Kompan, ki so naredili s svojim profesionalnimnastopom in neizmerno prijaznostjo zelo lep vtis na vse svate. Posebna pohvala velja tudi samemu obračunu stroškov, saj so bili prikazani res glede nadejansko porabo.Posebna zahvala pa velja tudi vodji rezervacij Mariji Koren in vodji recepcije Danijelu Slugi, ki sta se potrudila, da so skoraj vsi svatje, kljub veliki zasedenostihotelov v tistem času, lahko spali v hotelu Park. Tudi sama sva bila tu zelo zadovoljna in podaljšala bivanje še za tri dni po poroki.Ker je tudi civilna poroka potekala v vašem paviljonu, se morava zahvaliti tudi matičarki Nataši Čater in predstavnici upravne enote Celje, Aleksandri GajšekKranjc, ki sta izvedli obred in zelo prisrčen nagovor, čeprav naju nista poznali.Najino zadovoljstvo bova z veseljem posredovala naprej in prepričana sva, da se bomo pri vas še videli, saj se naši prijatelji že dogovarjajo za poroko vnaslednjem letu.Še naprej vam želiva veliko poslovnih uspehov.Teja Rus Zalokar in Miha ZalokarFoto: Aleksandar DomitricaSladke razvadeNovi sveži okusi sladkostiIzkoristili bomo priložnost in se tukaj iskreno zahvalili za prijazno pomoč in sodelovanje, gospe Ani Repar iz UE Celje (Oddelek za upravne notranjezadeve), ki z dobro voljo in neprecenljivimi praktičnimi nasveti pomaga pri uresničevanju Naročite mnogih torte sanjskih za vaše porok v najdražje!Termah Dobrna. Gospa Repar,veselimo se našega nadaljnjega uspešnega sodelovanja. Sprejemamo naročila za rojstnodnevne, poročne in torte za razne priložnosti ter ostale sladice.Predrag Canjko, vodja gostinstva v Termah Dobrnat: 03 78 08 110, e: info@terme-dobrna.siwww.terme-dobrna.si29


terme DOBRNANAPOVEDNIK - zima / pomlad 2011, 2012PRIREDITEV Kaj? Kje? Kdaj?ZVOČNE KOPELI Z GONGOMEVIN DANADAMOV DANFIT MAMICA –PRED IN POPORODNA VADBAPredstavitev v avli hotela Vita ob 16. uri. Skupinska zvočnakopel ob 16.45 (7 €). Individualna zvočna kopel ob 17.30(25 €). Ob 19. uri v Deželi savn.Vstop v Deželo savn samo za ženske. Posebna ponudba inpopusti v Hiši na travniku (lepotni center in salon za negolas) in Deželi savn.Vstop v Deželo savn samo za moške. Posebna ponudba inpopusti v Hiši na travniku (lepotni center in salon za negolas) in Deželi savn.Vodena vadba pod strokovnim vodstvom diplomiranefizioterapevtke. Za boljšo kondicijo in psihofizično počutje.Terme Dobrna, hotel Vita in holističnicenterTerme Dobrna, Dežela savn, Hiša natravnikuTerme Dobrna, Dežela savn, Hiša natravnikuTerme Dobrna, hotel Vita, telovadnicafizioterapijevsak ponedeljekvsak ponedeljekvsak torekvsak torekDRUŽABNI VEČERI Večerno druženje s tombolo Terme Dobrna, hotel Vita, kavarna vsak četrtekPLESNI VEČERI Plesni večeri Terme Dobrna, hotel Vita, kavarna petki, sobote in nedeljePILATESPilates vadbaTerme Dobrna, prostor Shiatsuterapijesobote od 17. do 18.30GLASBA ZA PLES IN ZABAVO Glasba za ples in razvedrilo Terme Dobrna, vinska klet torki, srede, nedeljeTRŽNICA Domača tržnica Terme Dobrna, hotel Vita, avla nedelje od 08. do 11. ureTEMATSKI VEČER: AL CAPONE NIGHTNastop glasbene šole Velenje Big band, posebna ponudbapijače in hraneTerme Dobrna, kavarna hotela VIta 09. december 2011 ob 20.30 uriV OBJEMU POLNE LUNE Posebno razvajanje v času polne lune Terme Dobrna, Dežela savn 10. dec. 2011 od 21. do 24. ureSREČANJE NOSEČNIC IN MAMICS PARTNERJIWU WEI BUJENJEBOŽIČNO RAJANJESrečanja in pogovori s strokovnjaki. Tema: VLOGA OČETAPRI PORODU IN DOJENJU.Vzpodbujanje bujenja iz sna, imenovanega “jaz” ali ego.Informacije in rezervacije: 03 78 08 110.Druženje, v sodelovanju ZTŠK (Javni zavod za turizem,šport in kulturo Dobrna) in Občine DobrnaTerme Dobrna, hotel VitaTerme DobrnaPred Zdraviliškim domom14. december 2011 ob 17. uri16. – 23. december 2011ob 17. uri18. december 2011 ob 14. uriPRIŽGIMO SI LUČKE Organizator Osnovna šola Dobrna Dvorana Zdraviliškega doma 20. december 2011 ob 18. uriGIBALNO PLESNA SREČANJAZA NOSEČNICETEMATSKI VEČER: IRSKI VEČERPriprava telesa in uma na porod, z namenskimi vajami,gibanjem, plesom in izmenjavo izkušenj.Irska glasba, posebna ponudba hrane in pijače: pivaGuinness, irskega Whiskeya.Terme DobrnaTerme Dobrna, kavarna hotela VIta21. december 2011od 17. do 18.3023. december 2011 ob 21. uriBOŽIČNI KONCERT Nastop Moškega pevskega zbora KUD Dobrna Terme Dobrna, kavarna hotela VIta 25. december 2011 ob 17. uriTEMATSKI VEČER: VEČER ŠANSONOVV spomin na največjo šansonjerko Edith Piaf. Posebnaponudba hrane in pijače.Terme Dobrna, kavarna hotela VIta 30. december 2011 ob 21. uriSILVESTROVANJE ZA OTROKESilvestrovanje za otroke, v sodelovanju ZTŠK (Javni zavodza turizem, šport in kulturo Dobrna) in Občine Dobrna.Center Dobrne31. december 2011 ob 10. uriSILVESTROVANJA: V BAZENU IN SAVNAH,V RESTAVRACIJI HOTELA VITA, V KAVARNI Silvestrovanje - Informacije in rezervacije: 03 78 08 110 Terme Dobrna, hotel Vita 31. december 2011HOTELA VITANOVOLETNI PLES:V RESTAVRACIJI HOTELA VITA, V KAVARNINovoletni ples - Informacije in rezervacije: 03 78 08 110 Terme Dobrna, hotel Vita 01. januar 2012V OBJEMU POLNE LUNE Posebno razvajanje v času polne lune Terme Dobrna, Dežela savn 09. januar 2012 od 21. do 24 urePREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROB Predava: Marjan Štor, tema: ČLOVEK V MREŽI ODNOSOV Terme Dobrna, hotel Vita 10. januar 2012 ob 20. uriPRAZNOVANJE PRAVOSLAVNEGANOVEGA LETAPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBSREČANJE NOSEČNIC IN MAMICS PARTNERJIGIBALNO PLESNA SREČANJAZA NOSEČNICEPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBVIKEND DELAVNICA -JOGA ZA HORMONSKO RAVNOVESJEPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPraznovanje s FEŠTA BENDOM, najboljšimi slovenskimitrubači. Informacije in rezervacije: 03 78 08 110Predava: Marjan Štor, tema: HARMONIJA TEMELJ ZDRAVE-GA ŽIVLJENJASrečanja in pogovori s strokovnjaki. Tema: PORODNI NAČRTIN NAČRT DOJENJAPriprava telesa in uma na porod, z namenskimi vajami,gibanjem, plesom in izmenjavo izkušenj.Predava: Doc. dr. A. Peter Fras,tema: CELOSTNA REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLNIKOVNaraven in celosten pristop k odpravljanju hormonskihtežav. Informacije in rezervacije: 03 78 08 110Predava: Marjan Štor,tema: KRONIČNE BOLEZNI IN SPREMLJAJOČE DEPRESIJETerme Dobrna, hotel VitaTerme Dobrna, hotel VitaTerme Dobrna, hotel Vita13. januar 2012 ob 19. uri17. januar 2012 ob 20. uri18. januar 2012 ob 17. uriTerme Dobrna 25. januar 2012 od 17. do 18.30Terme Dobrna, hotel Vita26. januar 2012 ob 20. uriTerme Dobrna 27. – 29. januar 2012Terme Dobrna, hotel Vita31. januar 2012 ob 20. uri30


terme DOBRNAPRIREDITEV Kaj? Kje? Kdaj?V OBJEMU POLNE LUNE Posebno razvajanje v času polne lune Terme Dobrna, Dežela savnPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBSREČANJE NOSEČNIC IN MAMICS PARTNERJIPredava: Marjan Štor,tema: ZDRAVNIŠKE ZMOTE – PRISLUHNIMO BOLNIKUSrečanja in pogovori s strokovnjaki. Tema: ZDRAVŽIVLJENJSKI SLOG MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEMVeč informacij o dogodkih, terapijah, predavanjih in srečanjih: www.terme-dobrna.si ali 03 78 08 110.Terme Dobrna, hotel VitaTerme Dobrna, hotel Vita07. februar 2012od 21. do 24. ure14. februar 2012 ob 20. uri15. februar 2012 ob 17. uriOTROŠKO PUSTNO RAJANJE Otroško pustovanje Terme Dobrna, kavarna hotela Vita 19. februar 2012 ob 15. uriPUSTNI PLES Pustovanje Terme Dobrna, kavarna hotela Vita 21. februar 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor,tema: CELOSTNA REHABILITACIJA KRONIČNIH BOLNIKOVTerme Dobrna, hotel Vita21. februar 2012 ob 20. uriPOKOP PUSTA Prireditev pokop pusta Center Dobrne 22. februar 2012 od 16. uriGIBALNO PLESNA SREČANJAZA NOSEČNICEPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPriprava telesa in uma na porod, z namenskimi vajami,gibanjem, plesom in izmenjavo izkušenj.Predava: Doc. dr. A. Peter Fras,tema: DOKTRINARNA ZDRAVLJENJA V ONKOLOGIJITerme Dobrna 22. februar 2012 od 17. do 18.30Terme Dobrna, hotel Vita23. februar 2012 ob 20. uriPUST PO PUSTU Pust po pustu Terme Dobrna, vinska klet 26. februar 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor,tema: KRONIČNE BOLEZNI IN SPREMLJAJOČE DEPRESIJETerme Dobrna, hotel Vita28. februar 2012 ob 20. uriV OBJEMU POLNE LUNE Posebno razvajanje v času polne lune Terme Dobrna, Dežela savn 08. marec 2012 od 21. do 24. urePREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor,tema: ŽIVLJENJE S KRONIČNO BOLEZNIJOTerme Dobrna, hotel Vita13. marec 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor,tema: ČLOVEK NE SME NIKOLI OBUPATITerme Dobrna, hotel Vita20. marec 2012 ob 20. uriSREČANJE NOSEČNIC IN MAMICS PARTNERJIPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBVIKEND DELAVNICA -JOGA ZA HORMONSKO RAVNOVESJEPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBGIBALNO PLESNA SREČANJAZA NOSEČNICEPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBSrečanja in pogovori s strokovnjaki.Tema: PREHRANA MED NOSEČNOSTJO IN DOJENJEPredava: Doc. dr. A. Peter Fras,tema: RADIOTERAPIJA V ONKOLOGIJINaraven in celosten pristop k odpravljanju hormonskihtežav. Informacije in rezervacije: 03 78 08 110Predava: Marjan Štor,tema: KRONIČNE BOLEZNI IN SPREMLJAJOČE DEPRESIJEPriprava telesa in uma na porod, z namenskimi vajami,gibanjem, plesom in izmenjavo izkušenj.Predava: Marjan Štor,tema: TO JE BILO NAJLEPŠE OBDOBJE MOJEGA ŽIVLJENJATerme Dobrna, hotel VitaTerme Dobrna, hotel Vita21. marec 2012 ob 17. uri22. marec 2012 ob 20. uriTerme Dobrna 23. – 25. marec 2012Terme Dobrna, hotel Vita27. marec 2012 ob 20. uriTerme Dobrna 28. marec 2012 od 17. do 18.30Terme Dobrna, hotel Vita03. april 2012 ob 20. uriV OBJEMU POLNE LUNE Posebno razvajanje v času polne lune Terme Dobrna, Dežela savn 06. april 2012 od 21. do 24. urePREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor,tema: ZDRAVNIŠKE ZMOTE – PRISLUHNIMO BOLNIKUTerme Dobrna, hotel Vita10. april 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Marjan Štor, tema: SAMOZDRAVLJENJE – KAJMORAMO ZA ZDRAVJE NAREDITI SAMITerme Dobrna, hotel Vita17. april 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROB Predava: Marjan Štor, tema: ČLOVEK V MREŽI ODNOSOV Terme Dobrna, hotel Vita 24. april 2012 ob 20. uriPREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA CROBPredava: Doc. dr. A. Peter Fras,tema: CELOSTNA REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLNIKOVTerme Dobrna, hotel Vita26. april 2012 ob 20. uriVeseli december v Termah DobrnaČAROBNI BOŽIČ, 3 x polpenzion na osebo že od 138 €BREZPLAČNO BIVANJE za enega otroka do 14. leta starosti.NOVOLETNE POČITNICE, 1 x polpenzion na osebo že od 38 €BREZPLAČNO BIVANJE za enega otroka do 14. leta starosti. Minimalna doba bivanja 2 noči.SILVESTROVANJE, 3 x nočitev na osebo že od 280 €Vključeno: silvestrski in novoletni ples s svečano večerjo, novoletno darilo, silvestrski aperitiv,...t: 03 78 08 110, e: info@terme-dobrna.siwww.terme-dobrna.siSILVESTROVANJE NABAZENU IN V DEŽELI SAVNz DJ-jem, ob kulinaričnih užitkihin izbrani pijačisamo 75 EUR na osebo31


terme DOBRNAPrvi SPEED DATING dogodek je uspel.Nadaljujemo tradicijo spoznavanja v Termah Dobrna. Kmalu več na www.terme-dobrna.siNagradna igra»Kdo je to?«Spet je bilo pravo veselje sprejemati dopisnice z vašimi odgovori.Prav vsi ste pravilnougotovili, da sta na fotografijiiz otroških let sestri dvojčici,natakarici Andreja inNevenka Prevalnik. Pogostose njuni imeni najdeta medpohvalami v knjigah vtisov.Prijaznosti in prisrčnosti,sploh če sta na kvadrat, nespregleda nihče od našihgostov.Izžrebali smo srečneža, ki boz masažo v Hiši na travniku,proslavil pravilni odgovor.Gospod Andrej Ulaga,čestitke. Veliko užitkov obrazvajanju.Tokratni izziv je sicer spet vednini, čeprav se vam bo lahkokdaj zdelo, da ste deklico, danesnasmejano gospo, videli v istemdnevu, v različnih oddelkih našihterm. Pa še prav boste imeli.Prava multisposobnica je. Pačeprav je tale beseda izmišljena,bi jo lahko samo zanjo na novoustvarili. Rada pomaga, nikoline bo pobegnila pred delom,predvsem pa, kar je zlata vredno,bo delo z nasmehom in dobrovoljo tudi opravila. Najdete jolahko v strežbi, pri kopelih, nafango oblogah, pri galvanskih kopeli in celo med maserji.Najkasneje do 20. februarja 2012, nam pošljite pravilni odgovor(dodajte svoje ime, priimek ter polni naslov). Dopisnice naslovitena Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, pripišite zanagradno igro KDO JE TO.Pravilni odgovor nam lahko sporočite tudi preko elektronskepošte info@terme-dobrna.si, ne pozabite pripisati vseh zgorajomenjenih podatkov, da bomo vedeli, kam poslati nagrado, vzadevo pa napišite: za nagradno igro KDO JE TO.S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da mu organizator po pošti pošilja obvestila o svojih akcijah, storitvah in nagradnih igrah. Udeleženec ima pravico kadarkolizahtevati prenehanje obveščanja. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, rezultati žrebanja pa bodo objavljeni v naslednji reviji Terme Dobrna, ki je na ogled tudi na spletni straniwww.terme-dobrna.si.32IZLETNIŠKA KMETIJADOMAČIJA LAMPERČEKDomačija Lamperček leži na mejidveh sosednjih občin, Dobrne inVelenja. Bolj natančno v krajuVinska gora, oziroma po staremŠentjanž pri Velenju. Prihodna kmetijo je možen iz smeriDobrna, od koder je oddaljenapribližno 3 km. Če pa prihajateiz avtocestne povezave, naodcepu Arja vas zavijte protiVelenju ter nato v Vinskigori zavijte desno sceste in nato šeenkrat desno nacesto protiDobrni. Potnadaljujtejoga za hormonsko ravnovesjeV TERMAH DOBRNAže za 333 EUR na osebo (2 noči, enoposteljna soba, hotel Vita)Program vključuje 14 ur joge za hormonsko ravnovesje.27.01. - 29.01.2012, 23.03. - 25.03.2012, 01.06. - 03.06.2012www.terme-dobrna.sipribližno 2 km naprej skozinaselje Vinska gora in Prelskaproti Dobrni. Na kocu vasiPrelska, na meji z Dobrno, seboste pripeljali do kmetije, kiima naslov Črnova 1. Prihod nakmetijo zaznamujeta mogočnastara lipa in kovana vrata zlovskimi motivi, kjer je vhodna kmetijo. Za obiskovalce jeurejeno tudi veliko parkirišče obglavni cesti.Ob prihodu skozi vhodnavrata se nam pogled odprena neokrnjeno naravo, ki jo ssvojo prisotnostjo popestrijoživali, ki se prosto sprehajajo poograjeni kmetiji. Na približno13 ha ograjeni površini lahkoobčudujete navadne jelene,damjake in muflone. Kmetijosestavljajo stara kmečka hiša,gospodarsko poslopje, starimlin, dva stara kozolca indrugi spremljajoči prostori.Največja posebnost kmetije jedomačnost in neposreden stikobiskovalca z naravo in živalmi,ki jih je možno hraniti inmirno opazovati medpogovorom, klepetomali malico. Kmetijosestavljajo tudi etnološki muzej,lovski muzej, večji pokritidružabni prostor, zunanji piknikprostor z otroškim igriščemin zunanje igrišče namenjenorazličnim športnim aktivnostim.Našim gostom, poleg ogledakmetije in živali nudimo: ogledetnološkega muzeja, ogleddelovanja starega mlina, ogledlovskega muzeja, možnostnajema pokritega družabnegaprostora, možnost najemazunanjega piknik prostora zzunanjim igriščem, organizacijoraznih praznovanj za zaključenedružbe, organizacijo otroškihrojstnodnevnih zabav, možnostodstrela trofejne divjadi, prodajodomačih divjačinskih in ostalihizdelkov, prodajo rogov indekorativnih izdelkov iz rogov,prodajo lovskih trofej…Domačija je v letnem časuodprta vsak petek od 15. do20. ure in v soboto in nedeljood 10. do 20. ure. Po predhodninajavi pa katerikoli dan v tednu.Veselimo se vašega obiska.Izletniška kmetija, DomačijaLamperček, Tomaž Drev, Črnova 1,3320 Velenje, Tel: 03-589 01 04,GSM: 031 318 101,e-mail: tomaz.drev@siol.netwww.domacija-lampercek.si


terme DOBRNApreganjamo dolgčasNagradna križankaETEN, KI IMA TRIVODIKOVE ATOMENADOMEŠČENE SKLOROVIMIMERA ZAPROSTOR-NINOTEKOČINVZDEVEKSLIKARKEALENKEVOGELNIKREŽISERFILMOV OKEKCU(JOŽE)PLOVNAREKA VANGLIJI,PRITOKSEVERNANIKELJATAKRČMA NADIVJEMZAHODURUSKIREVOLU-CIONAR(LEV)RIZIČNOSTIZDELO-VALECROKAVICTRŽAŠKIPISATELJSVEVOKARLLAGER-FELDKRATKO-NOGAIZJAVAKONECPOLOTOKABRITANSKIROCKER(BRIAN)PEVKAPOVŠENEKDANJIFINSKITEKAČ(PAAVO)MODNISLOG,VIDEZTADEJATERNARVZDEVEKGRAFIKAJUSTINATAKTNOSTOONACHAPLINDEDNAPOSESTPO OČETU34AVTOR:JANEZDONŠACENTER,SREDIŠČEŽEGNANJE,PROŠČE-NJE(NAREČNO)TURČIJAAVSTRIJ-SKAPRESSAGENCIJANUNA,KI JEODLIČNOKUHALAILCUKRAJIN-SKAATLETINJABABAKOVAOLIVERTWISTFAJFAR-STVOIGRALKADOLINARDOLGO,VRHNJEOBLAČILOMUSLI-MANKMEHIŠKIPISATELJ( LABIRINTSAMOTE)OSTERCESTNIOVINEK VHRIBURONALDREAGANPRIPADNIKSOTOVTAJVANSKIREŽISERLEEMICHELLEPFEIFFEROSEBI SSLIKEBOMBAŽNAVLAKNA VKOSMIHPIVSKIVZKLIKJAMIEOLIVERUREJENAŽENSKAAVSTRIJ-SKA PISA-TELJICA(HILDE)TIPKA PRIKLAVIRJUSTOTINAHEKTARADRŽAVNABLAGAJNAUGLEDENISLAMSKITEOLOGDEL ROKEOTOK SZOD ZADRABELGIJSKOMESTO STERMAMIPLEČNIKOVPOKLIC,STAVBARAZIJSKIRAKUNJIPESVNETJEŠARENICEKNEŽEVINANA AZURNIOBALITOMBOLSKIDOBITEKFIATOVMODELŠPANSKOMESTO VANDALUZIJICELOTANEBESNIHTELESBAZARSKAUTEŽTSAVO - največji narodni park v Keniji in vzhodni AfrikiSPIEL - avstrijska pisateljica (Hilde, 1911-1990, Svetli in temni časi)TROCKI - ruski politik, revolucionar (Lev, 1879-1940)NARODNIPARK VKENIJIHOLMIJAVTORARIANE(CLAUDE)IZDELOVA-LEC OČALEGIPČAN-SKI BOGSONCAANGUSYOUNGZRAK(LAT.)ŽENSKA,KI GOVORIEKAVŠČINOJAPONSKATOVARNAAVTO-MOBILOVGeslo iz križanke napišite nadopisnico in nam ga najkasneje do20.02.2012, z vašimi podatki,pošljite na naslov:Terme Dobrna d.d.,Dobrna 503204 Dobrna.Med pravočasno prispelimi dopisnicami,s pravilnim geslom, bomoizžrebali 3 srečneže, ki bodo prejelinagrade razvajanja in sprostitve.Vsaka nagrada je za dve osebi:- 3 URNI ZAKUP SAVNA STUDIATISA- ROMANTIČNA KOPEL-CELODNEVNO KOPANJEV TERMALNEM BAZENU


terme DOBRNARešitev križanke iz prejšnje številke:AVTOR:JANEZDONŠAZDRAVKOOMERZAA L AŠAHISTKAKUŠNIRSTAROGERMAN-SKO PLEMEPLANOTAMEDBOSNO INDALMA-MOŠKIGLASL A R ŽITNOSTEBLONEMČIJAB A S AMERIŠKAVALUTACIJODARABSKIKALIFIOSAMLJE-NOSTPREBI-VALKALOMANEKDANJIROMUNSKITENISAČNASTASEVINKOOŠLAKHOKEJISTZUPANČIČJOŽEHUDEČEKRIMSKIHIŠNI BOGPRILOGADELAOLJČNOOLJEIGRAENEGAPROTIOSTALIMCITRO-ENOVOLDTIMERNagrajenci križankeiz 11. številke revijeTerme DobrnaCVETENNJIVSKIPLEVELELTONJOHNFINSKOZIMSKOŠPORTNOSREDIŠČERAZŠIRJENRUMENO-PRIIMEKLENNONO-VE VDOVE(YOKO)ORODJEZA SKOP-LJENJEMISSTERNARO S A M E L O S TL O M L J A N K AI L I E H O O DANGLEŠKIJUNAK(ROBIN)GL.MESTOV OMONGOLIJEPOSLOVNAENOTAČ U T VOZNICATAKSIJAP EZMOŽNOSTZAZNAVEKMEČKASOBICANAJLAŽJAKOVINAN I K L I T I JJ O G A Z AH O R M O N S K OSKUPINAŽITOVSE-ČEBELTOPLIHZNALOSTKRAJEV R O J ŽITNO A B A S I D IPRITISKŽGANJEUMETNIPODV R T A N E K I T I S O NUDAREC SSEKIROGL.MESTOIGRALKA ČUŠINPODNORVEŠKEPISNADIRKA Z MOTORJI PO S I L V A VLOGA O S L O ŠPELA T L ABLATNEM TERENUŠIPEKVLADIKDOR DELANAŠAPREKRŠKEIGRALKAINDIJSKI(IVANKA) M E Ž A N POLITIK P R E K R Š K A RŠASTRIŠČITNIKOLEGKOLENAODVEČNIVIDOVPREDMETI,O V GLEDALI- K O L E N K A ROPOTIJA Š A R AŠČEENOTASTARO-PRIPADNIKZA MOČAZIJSKAGRŠKIGERMAN- Geslo iz križanke napišite na dopisnico inBETELOVASVOBODEN T E TSKEGABLANKA V A TPALMAKMETNARODA nam ga najkasneje do 31.10.2011, zVLAŠIĆvašimi podatki, pošljite na naslov:ODEBE-LJENIDEL O D E B E L I N ATerme Dobrna d.d.,HRAST SŽENAHRAPAVODobrna 50DONALDASKORJOTRUMPA K N A V S STAR C E R 3204 Dobrna.(MELANIJA)SLOVANIGRALKAARGEN-PRESSLYTINSKIMed pravočasno prispelimi dopisnicami,SLOVENEC R O T BORIS J A I M E(ANDREJ)s pravilnim geslom, bomo izžrebali 3NOVKOVIĆsrečneže, ki bodo prejeli nagradeGOSTAČrazvajanja in sprostitve.O S E B E N J E KVsaka nagrada je za dve osebi:NJIVA SPASJAPOŽETIMINOGA- 3 URNI ZAKUP SAVNA STUDIATISASTEBLI S T R N T A C A- ROMANTIČNA KOPELKORN - nemško žitno žganje- CELODNEVNO KOPANJE V TERMALNEMABASIDI - dinastija kalifov v Bagdadu v času od leta 750 do 1258OSEBENJEK - nekdanji stanovalec v tuji kmečki hiši, gostač BAZENUROMANTIČNA KOPEL (30 min.) za dve osebiKATJUŠA ČEPLAK, LJUBLJANACELODNEVNO KOPANJE V TERMALNEMBAZENU za dve osebiAMALIJA PRITRŽNIK, VELENJE3 urno razvajanje v SAVNA STUDIU TISAza dve osebiMILANKA POTRČ, SLOVENSKA BISTRICAVsi izžrebani nagrajenci so obvestilo o nagradahprejeli na dom.Žrebanje je potekalo v sredo, 03.11.2011 v upravni stavbiTerm Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. Komisija vsestavi Violeta Poposka, Milena Rošer in Denis Hrabra jeizžrebala 3 srečne dobitnike različnih razvajanj v dvoje.Zdravi in vitalninagrajenciTerme Dobrna, najstarejše slovensko termalnozdravilišče, so vir zdravja že od leta 1403.Tradicionalne medicinske postopke smo nadgradili z novimi znanjiin sodobno tehnologijo, ter v povezavi z naravnimi danostminašli nove možnosti zdravljenja. S posluhom za vas smo pripraviliraznovrstne programe.Programe lahko koristijo le gostje,ki bivajo v Termah Dobrna vsaj 5 noči.Koriščenje programov priporočamo pri bivanju najmanj 7 dni.Posvetujte se z našimi zdravniki, na vašo željo bomo za vaspripravili tudi individualne programe.ANTIREVMATSKI PROGRAM: 1 x posvet pri zdravniku, 5 x fangoobloga - delna, 1 x klinična aromaterapija (80 min), 5 x termalna kopel vZdraviliškem domu (20 min), 3 x magnetna terapija ali protibolečinskaterapija (15 min).PROGRAM ZA BODOČE MAMICE: posvet pri zdravnici,specialistki ginekologije in porodništva, 2 x obloga proti strijam,2 x limfna drenaža nog (40 min), 1 x nega obraza zanjo, 1 x klasičnapedikura, 1 x pregled s posvetom pri dipl. fizioterapevtki z izborom vajza medenično dno.PROGRAM PROTI OSTEOPOROZI: 1 x posvet pri zdravniku, 1 xmerjene kostne gostote, 4 x magnetna terapija (20 min), 4 x skupinskevaje (preventivno proti osteoporozi), 3 x terapevtska delna ročnamasaža (15 min).PROGRAM PRI ŽILNIH IN PREKRVAVITVENIH MOTNJAH:1 x posvet pri zdravniku, 4 x hipobarična terapija za spodnje ekstremiteteali limfna drenaža nog – dve mesti, 4 x dvocelične galvanske kopeliza spodnje ekstremitete (15 min), 3 x Burgerjeve vaje, 4 x magnetnaterapija (20 min).PROGRAM PROTI BOLEČINAM V HRBTENICI: 1 x posvetpri specialistu fiziatru, 1 x individualne vaje za učenje stabilizacijehrbtenice in medenice pri bolečini v križu, 3 x skupinske terapevtskevaje za hrbtenico, 4 x terapevtska delna ročna masaža (15 min), 3 xlaserska terapija ali protibolečinska terapija (15 min).NEGOVALNI ODDELEK - nudimo možnost nastanitve v sodobnemin prijetno urejenem negovalnem oddeleku. Na voljo je 24 sodobnihnegovalnih postelj. Vse bolniške sobe so opremljene s signalizacijo,izvajamo 24 urno zdravstveno nego, pripravljenost zdravnika nadomu. Nudimo tudi možnost namestitve s spremljevalcem, popredhodni rezervaciji v Medicinskem centru Term Dobrna.PREVENTIVNA REKREACIJA ZA ZAPOSLENE inPREVENTIVNI PREGLEDIIskrene čestitke izžrebanimnagrajencem!Informacije in rezervacije:Medicinski center (t: 03 78 08 110, f: 03 78 08 146)www.terme-dobrna.si35


Zimska pravljicaod 02. 01. do 31. 03. 2012Cena ................................................................................................................................................................programa za 1 osebo v EUR: 2 noči dodatni danHOTEL PARK ***Dvoposteljna sobapopolnoma prenovljen hotel leta 2008 81 € 33 €................................................................................................................................................................VILA HIGIEA ****Dvoposteljna soba 83 € 35 €................................................................................................................................................................HOTEL VITA ****Soba s francoskim ležiščem* 91 € 38 €................................................................................................................................................................HOTEL VITA ****Dvoposteljna soba 103 € 41 €................................................................................................................................................................* Cena velja na osebo, če v sobi bivata dve osebi (ležišče dimenzije 150 x 200 cm).terme DOBRNABREZ DOPLAČILA za enoposteljno sobo v hotelu Park in hotelu Vita, v terminu od 08. 01. do 26. 02. 2012(upošteva se cena za dvoposteljno sobo).BREZPLAČNO BIVANJE (polpenzion) en otrok do 12. leta starosti in drugi otrok do 4. leta starosti v sobi zdvema odraslima osebama, v terminu od 29. 01. do 26. 02. 2012.Vključene storitve na osebo: 2 x polpenzion (bogat samopostrežni bife), neomejeno kopanje v bazenih z zdravilnotermalno vodo v hotelu Vita in v Zdraviliškem domu, jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom, vrednostni bon 10,00€ za koriščenje storitev v masažno lepotnem centru ali v Salonu za nego las »Hiša na Travniku« (koriščenje vrednostnegabona v času bivanja), 1 x vstop v »Deželo savn«, vodna aerobika, animacijski program.Valentinovood 10. 02. do 12. 02. 2012Cena programa v EUR:2 noči za dve osebi...........................................................................................................................................HOTEL PARK ***Francosko ležišče (160 x 200 cm) 224 €...........................................................................................................................................HOTEL PARK ***Dvoposteljna soba 232 €...........................................................................................................................................VILA HIGIEA ****Dvoposteljna soba - Feng Shui 254 €...........................................................................................................................................HOTEL VITA ****Francosko ležišče (160 x 200 cm) 271 €...........................................................................................................................................Vključene storitve na osebo: 2 x polpenzion za DVE osebi (bogat samopostrežni bife ‐ vsi obroki), vključena je Valentinovavečerja (11.02.2012), neomejeno kopanje v bazenih sz zdravilno termalno vodo v hotelu Vita in v Zdraviliškem domu,najem kopalnega plašča v hotelu Vita in v vili Higiea, 10.02.2012 nočno kopanje ob soju sveč v bazenu v hotelu Vita,vožnja s kočijo in hkrati razvajanje s penino, 1 x vstop v »Deželo savn« za obe osebi, vodna aerobika, jutranja gimnastikapod strokovnim vodstvom, animacijski program.Lepo je biti upokojenecod 08. 01. do 30. 03. 2012 (program je možno koristiti od nedelje do petka)Cena ...................................................................................................................................programa na osebo v EUR:5 nočiHOTEL PARK ***Dvoposteljna sobapopolnoma obnovljen hotel v letu 2008 188 €..................................................................................................................................VILA HIGIEA ****Dvoposteljna soba 198 €..................................................................................................................................HOTEL VITA****Dvoposteljna soba 223 €..................................................................................................................................BREZ DOPLAČILA za ENOPOSTELJNO SOBO v hotelu Park (velja cena dvoposteljne sobe).BREZPLAČNI PREVOZ za vse upokojence od doma do Term Dobrna in nazaj (prihod nedelja, odhod petek.Vključene storitve: polpenzion na osebo (samopostrežni bife - vsi obroki), neomejeno kopanje v bazenih s termalnovodo, vodna aerobika vsak dan, jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom, 1 x vstop v Deželo savn, živa narodnozabavna glasba v vinski kleti vsak torek in sredo, bogate nagrade za plesalce, bogat animacijski program.36www.terme-dobrna.siinfo@terme-dobrna.si, T: 03 78 08 110, F: 03 78 08 111Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev ter tiskarskih napak.

More magazines by this user
Similar magazines