Views
3 years ago

Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...

Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...

Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we WrocławiuEGZAMIN GIMNAZJALNY2011na Dolnym Śląsku i OpolszczyźnieSPRAWOZDANIE OKRĘGOWEW r o c ł a w 2 0 1 1

Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2006 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego 2009 - Okręgowa Komisja ...
Broszura z konferencji - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Osiągnięcia maturzystów w roku 2009 - Okręgowa Komisja ...
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2011 - Okręgowa Komisja ...
Język angielski - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
INFORMATOR - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
HISTORIA - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Języki obce - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Język niemiecki - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Aneksy - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
JĘZYK ANGIELSKI - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Informatyka - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Biologia - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Informatyka - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Procedury - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
JĘZYK NIEMIECKI - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Informator o egzaminie maturalnym - Okręgowa Komisja ...
1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku ... - Polska
Wyniki sprawdzianu - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Język polski - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego - Polska
poziom rozszerzony - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
JĘZYK NIEMIECKI - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2007 - CKE
Egzamin maturalny od 2010 roku - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Średnie wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego ... - Polska The Times
Zasadnicze Szkoły Zawodowe - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Technika i Szkoły Policealne - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2010 roku - Centralna ...