Dr Kolev Mikhail TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I ...

wmii.uwm.edu.pl

Dr Kolev Mikhail TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I ...

Dr Kolev MikhailTEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH I PROJEKTÓW1. Seminarium magisterskiePrzedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w dziedziniemodelowania matematycznego i komputerowego w naukach przyrodniczych ispołecznych. Wprowadzenie do podstaw procesów immunologicznych oraz układuodpornościowego. Przedstawienie metod modelowania walki między układemimmunologicznym a wirusem i nowotworem oraz sposobów rozwiązywaniaodpowiednich zagadnień matematycznych z wykorzystaniem programówobliczeniowych. Przedstawienie wymagań ogólnych do prac magisterskich i dotworzonych systemów informatycznych.Wymagania wstępne (przedmioty poprzedzające):Analiza matematyczna, Metody numeryczne, Programowanie strukturalne,Programowanie obiektowe.2. Wykład specjalizującyPrzedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w dziedziniemodelowania matematycznego i komputerowego procesów biologicznych. Omówione sąmodele matematyczne zjawisk przyrodniczych. Wprowadzone są podstawoweinformacje na temat procesów immunologicznych oraz układu odpornościowego.Przedstawione są metody modelowania walki systemu immunologicznego z obcymantygenem oraz sposoby rozwiązywania odpowiednich zagadnień matematycznych zwykorzystaniem pakietów obliczeniowych.Wymagania wstępne (przedmioty poprzedzające):Analiza matematyczna, Metody numeryczne, Podstawy informatyki i programowania.3. Pracownia dyplomowaPrzedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w dziedziniemodelowania matematycznego i komputerowego w naukach przyrodniczych i społecznych.Wprowadzenie do podstaw procesów immunologicznych oraz systemuodpornościowego. Przedstawienie metod modelowania walki między układemimmunologicznym a wirusem i nowotworem oraz sposobów rozwiązywaniaodpowiednich zagadnień matematycznych z wykorzystaniem programówobliczeniowych. Przedstawienie wymagań ogólnych do prac licencjackich oraz dotworzonych systemów informatycznych.Wymagania wstępne (przedmioty poprzedzające):Analiza matematyczna, Metody numeryczne, Programowanie strukturalne,Programowanie obiektowe.4. Projekt zespołowyCelem przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektuprogramistycznego. Powinno to być podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie


wiedzy programistycznej nabytej przez studentów w trakcie studiów. Studencipowinni podczas zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: odspecyfikacji wymagań po testowanie. Zaleca się, by studenci w trakcie prac nadprojektem poznawali nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Fazapozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości.Wymagania wstępne (przedmioty poprzedzające):Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe, Inżynieria oprogramowania, Bazydanych, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie serwisów internetowychPrzykładowe tematy prac magisterskich:1 Internetowy system zarządzania budżetem szkoły.2. Projekt i implementacja programowa systemu obsługi rezerwacji biletów doteatru/kina.3. Projekt i implementacja programowa systemu informatycznego „Lekarz rodzinny”.4. Bazodanowy system obsługi sprzętu komputerowego w firmie.5. System bazy danych obsługi stanu studenckiego na uczelni.6. Wykorzystanie technologii usług www do wymiany danych między jednostkamiadministracji państwowej.7. System bazy danych obsługi sprzedaży sprzętu komputerowego.8. Modelowanie matematyczne procesów biologicznych.9. Rozwiązywanie numeryczne równań całkowo-różniczkowych za pomocą pakietuobliczeniowego.10. Matematyczny model interakcji pomiędzy układem odpornościowym a wirusem.Przykładowe tematy prac inżynierskich:1. Oprogramowanie systemu wspomagania pracy administracji akademika.2. Opracowanie serwisu WWW „Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego”.3. Projekt i implementacja programowa systemu zarządzania budżetem uczelni.4. Oprogramowanie internetowego systemu zarządzania szkołą.5. System bazy danych obsługi sprzedaży biletów lotniczych.6. System wspomagania pracy gabinetu dentystycznego.7. Projekt i implementacja programowa internetowego systemu zarządzania ruchemtransportumiejskiego.8. System internetowy zawierający informację dla kupujących notebooki i komputerystacjonarne.9. Porównanie metod numerycznych obliczenia całek oznaczonych za pomocąprogramu Matlab.10. Symulacje komputerowe modelu walki systemu immunologicznego z nowotworem.

More magazines by this user
Similar magazines