Příručka REACH - CENIA, česká informační agentura životního ...

cenia.cz
  • No tags were found...

Příručka REACH - CENIA, česká informační agentura životního ...

AJe látka neisolovanýmmeziproduktem ?neJe látka určena výhradně pro výzkuma vývoj zaměřený na výrobky apostupy?anoNemám povinnost registrovat látku.neJe látka isolovaným meziproduktem?anoLátku nemusím registrovat po dobu5 let (+5 nebo 10 let). Látku a jejípoužití musím oznámit Agentuře.neByla látka již mnou oznámena podlesměrnice 67/548/EHS (notifikována,registrována podle zákonač. 356/2003 Sb.)?anoLátku musím registrovat jakoisolovaný meziprodukt.neByla látka oznámena podle směrnice67/548/EHS jiným výrobcem nebodovozcem?neLátka nebyla mnou ani nikým jinýmdosud oznámena. Je to zavedenálátka?anoLátku nemusím registrovat podleREACH. Agentuře musím ohlásitpřekročení další množstevní hranicerozhodné pro doplnění registrace.anoLátka je nezavedenou látkou. Musíbýt mnou registrována jakonezavedená látka.neLátka musí po být 1. červnu 2008registrována jako nezavedená.S její výrobou mohu začít až po jejíregistraci.anoLátka musí být registrována jakozavedená látka. Pokud chci využítodkladné období, musím ji do 18měsíců předregistrovat.

More magazines by this user
Similar magazines