Haigla võimalused elukvaliteedi parandamiseks ravi ...

www2.tai.ee

Haigla võimalused elukvaliteedi parandamiseks ravi ...

Haigla võimalused elukvaliteediparandamiseks ravi,rehabilitatsiooni ja hooldusmeetoditeintegratsiooni kaudupsüüüühikahäiretegairetega klientidel.Urve TõnissonSA Viljandi Haigla


SA Viljandi haigla


Mis tervis???……kui on krooniline psüühikahaigus…no mis elu see on???


Lähtume paradigmast Psüühikahäiretega inimeste elukvaliteet paranebsobiva toetusega elukeskkonnas…pakume majutust ja elamisevõimalust erinevatel teenustel Terves kehas terve vaim…..…turgutame keha…ja vaimu läbi saab tervemaks ka…


Paranemine kui eesmärk Kroonilisest haigusest tihti ei tervistuta Kroonilise haigusega on võimalik eladaning võimalik paraneda…. Paranemine on elule uue suuna leidmine Paranemine kui jõustamine


Mida teadus ütleb?Tänased tõenduspõhised uuringud maailmasnäitavad psüühilise erivajadusega inimeste puhulefektiivsetena paranemisele orienteeritudrehabilitatsiooniprogramme (Recovey OrientedRehabilitation Programms) kogukonnapsühhiaatriliste teenuste arendamist(Assertive Community Treatment) juhtumikorralduslikku (Case Management)lähenemist


Paranemine…. on küll väga individuaalne, kuidsüsteemne abi (kogukonnapsühiaatrilisedteenused, rehabilitatsioon) annab sellekssuurema võimaluse ja garanteerib kaparema tulemuse


Ravisüsteemi võimalusedSA Viljandi haiglas ambulatoorne raviteenus statsionaarne raviteenus tahtevastane raviteenus


Psühhiaatriakliinikum


Sotsiaalsüsteemi võimalused rehabilitatsiooniteenus igapäevaelu toetamise teenus toetatud elamise teenus tugevdatud toetusega hooldamise teenus tugevdatud järelevalvega hooldamise teenus töötamise toetamise teenus


Mida see inimese jaokstähendab? Vastavalt tervislikule seisundile jategevusvõimele saab klient/patsientvajalikku toetust igapäevaelus Toetuse võimalused paiknevad kompaktseltsamal territooriumil


Kes ütleb, millist toetust onvaja…? Rehabilitatsioonimeeskond hindab inimesetausta, sotsiaalset võrgustikku,terviseseisundit, isiksuslikke aspekte,töösättumust, tegevusvõimet ja toimetulekutigapäevaeluga ning annab soovitusesobivateks teenusteks ja tegevusteks


…ja kus see tervis siis on?


Tervis Tervis on esialgselt nähtamatu komponentteenuste seostatuse, jätkuvuse, järjepidevuse sees Pädevad spetsialistid, kes suudavad juhendada,toetada, õpetada Tervise tagab kroonilise haigusega inimeseleparanemisele orienteeritus, st. oma haigusesümptomite märkamine, äratundmine ja õigeaegnetegutsemine Tervislikud ja toetavad sotsiaalsed suhted Toetav elukeskkond, mõõdukas koormus,mõttekad päevategevused, töö


Mida see konkreetse inimesejaoks tähendab?


Elu toetatud elamise teenusel


Ühisköök


…aga oma tuba


…ja spetsialistid


Tulevik Teenuste integratsioon jätkub Teenuste sisu kvaliteet tõuseb Viietärni institutsioon


Tänan kuulamast!Tervist ja hoolimist!

More magazines by this user
Similar magazines