zde - Quip

kvalitavpraxi.cz
  • No tags were found...

zde - Quip

ObsahJUDr. Dana KořínkováÚvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Ing. Jan LitomiskýÚvodní slovo na zahájení kolokvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Mgr. et Mgr. Lucie RybováÚroveň ochrany ochrany práv osob zbavenýchči omezených ve způsobilosti k právním úkonům v ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Mgr. Jitka ŠalomounováZkušenosti veřejného ochránce práv s fungováním institutuopatrovnictví získané při vyřizování individuálních podnětů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Mgr. Jiří SobekPráva lidí s mentálním postižením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Mgr. David ZahumenskýNěkteré problémy v řízení o způsobilosti k právním úkonům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Mgr. Katarína DurecováRozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení,posuzování sociálních dovedností jako předmět znaleckého posudku,výběr adekvátních odborníků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41JUDr. Emil KrauseZpůsobilost k právním úkonům, řízení o zbavenínebo omezení způsobilosti k právním úkonům(§ 10 občanského zákona, §§ 186 až 191 o.s.ř.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51JUDr. Helena TomiškováPrávní úprava a etika zastupování lidí s duševní poruchou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Mgr. Ivan KolářObčanské poradny a jejich zkušenosti s řízenímo způsobilosti k právním úkonům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

More magazines by this user
Similar magazines