P DT Pohon 2 - Katedra vozidel a motorů

kvm.tul.cz

P DT Pohon 2 - Katedra vozidel a motorů

D. VODÍKOVÝ POHONPalivový článek - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)Výroba elektrické energie na paluběvozidla pomocí elektrochemickéreakce.H 2se na katodě rozloží na atomy a ty naionty H + a elektrony e - .Ionty H + migrují přes tuhý elektrolyt a naanodě se redukují s O 2a vytvářejíodpadní vodu a ztrátové teplo,účinnost 60-70%, studené spalování80°CElektrony obcházejí elektrolyt a vytvářejíelektrický proud2H → H+ 24 + 42H 2‐ +4H+4e‐+ −4H + 4e+ O2 → 2H2Oe−O 22H 2 O2008/2009 Dopravní a manipulační technika18

More magazines by this user
Similar magazines