podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

2009MK ČR E 1701402/09Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavběČeský svaz stavebních inženýrůSvaz podnikatelů stavebnictví v ČRčasopisČasopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurspodlahovékonstrukcestavba roku: RegiocentrumKrálovéhradeckého krajeFórum českého stavebnictvíwww.casopisstavebnictvi.cz


Cena 40 Kč® ®CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR – AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVOPlánujte s námi!Zvýrazněné téma:Energeticky úsporné stavěníReklamní partner:14. mezinárodnístavební veletrhHlavní mediální partner:21.–25. 4. 2009Brno – Výstavištěwww.stavebniveletrhybrno.cz10. mezinárodníveletrh technickýchzařízení budovMediální partneři:ČASOPIS PRO TEPELNOU TECHNIKU A INSTALACE


editorialVážení čtenáři,náhlá, nečekaná a lehce absurdnísmrt architekta Jana Kaplickéhose musela nějakým způsobemdotknout každého, kdo se pohybujev oblasti stavebnictví.Koneckonců se dotkla i mnohalidí mimo stavební svět, jelikožse z architekta, žijícího ve VelkéBritánii, stala od zveřejněníjeho vítězného návrhu budovyNárodní knihovny na Letnéplnohodnotná česká celebrita.A to se všemi pozitivy i negativy,která tento společenský statusobnáší. Díky vlně popularity,která sice pěnila více tahanicemiokolo realizace a nerealizacenávrhu budovy Národní knihovnya Kaplického intimními vztahy, sev České republice rozpoutala diskuzeo (nejen) české architektuřea politickoekonomických faktorechovlivňujících výstavbu.Tato diskuze, jež se pohybovalana různých úrovních odbornostii neodbornosti, což ovšemnení až tak podstatné, skončila(prozatím) pro mě osobněskličujícím dojmem. Většinalidí s možností rozhodovato budoucnosti architektonickýchnávrhů je konzervativní ažustrašená. Těžko říct, jak se tentopostoj kryje s míněním „lidu“,ale jedno si troufnu tvrdit: v dohlednédobě nevznikne v Českérepublice (v dobrém slovasmyslu) monument moderníarchitektury, který by reprezentovalpočátek jedenadvacátéhostoletí. Přeji si, abych se mýlil,ale Kaplického smrt je pro měmetaforou toho, že demonstracimožností nakonec utne „vyššímoc“ právě před vykročenímz pouhé možnosti.Na obálce časopisu je krásnáfotografie repasované historicképodlahy v Nostickém paláci.Je to samosebou odkaz na tematickoučást únorového čísla,která je zaměřena na podlahovékonstrukce. Tento stavební segmentse může zdát v porovnánís ostatními částmi projektovýchdokumentací staveb jako minoritní.A je to tak trochu pravda. Nadruhou stranu, nejvíce stížností,reklamací a soudních posudkův oblasti bytové výstavby setýká právě podlah! To okamžitěvyvolává otázku, zdali to nenídůsledek jakési samozřejmostiči druhořadosti problematikypodlahových konstrukcí. Protoje publikace odborných textů natoto téma naprosto legitimní.K únorovému číslu Stavebnictvívychází další z řady speciálů – tematickýchpříloh, tentokrát zaměřenýna montované domy. Obsahtohoto speciálu byl vytvořen vespolupráci se členy Asociacedodavatelů montovaných domůa zahrnuje odborné články stejnějako prezentace nejnovějšíchproduktů v oblasti montovanýchdomů. Tento druh výstavby, pohříchuv drtivé většině jen bytové,je v prostředí České republikystále poměrně málo využíván.Vzhledem k drtivé převaze výchozíhomateriálu u montovanýchdomů – dřeva – je jejich malá oblíbenostcelkem záhadou, protožena nedostatek lesů si Čechy aniMorava stěžovat nemohou. Přitommnohokrát omleté rčení, žev jednoduchosti je síla, v případěmontovaných domů na bázi dřevavelmi často platí.Hodně štěstí přejeJan Táborskýšéfredaktortaborsky@casopisstavebnictvi.czinzercestavebnictví 02/09 3


obsah02/09 únor200911–17 3 editorialčasopisstavebnictví4 obsah5 aktuality8 Architekt Jan Kaplický (*1937–†2009)18 Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe: mimořádný projektje stále aktuálnístavba roku11 Úřad v pivovaruspeciálProměny zdevastovaného pivovaru„Byla to stavba, která vás potká jednou, možná dvakrát za život,” shodlise projetkoví manažeři z firmy Skanska. Kromě náročné rekonstrukcemuseli řešit i zapeklitou konzervaci archeologických nálezů.management20 Změna uzavřené smlouvy na veřejnou zakázkutéma: podlahové konstrukce23 Podlahy – současná situace a nové trendy28 Nové znění normy ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení33 Podlahy v polyfunkčním domě L’Ocelot3 6 Poruchy betonových průmyslových podlah a možnosti jejichsanace4 2 Restaurování historických podlah budovy Nostického palácev Praze4 6 Geometrická přesnost podlah49 Vysušování zdiva vzduchovými systémy: Podpodlahové sanačnídutinové systémykauza soudního znalce58 Pád střechy kina v Bruntále zatížené sloupcem vodyPříloha Montované domyVe spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů vznikla přílohaúnorového čísla s tematikou montovaných domů – staveb, které jsouna českém trhu stále mírně podceňované.58–61systémy62 K tvorbě environmentálních plánů v přípravě stavebcena IAČR66 Cena Inženýrské akademie České republiky za rok 200868 infoservis70 numerikon72 firemní blok74 v příštím čísleHavárie střechy bruntálského kinaKonstrukce střechy bruntálského kina nevydržela nápor vodního sloupce,který ji zatěžoval. A to i přesto, že podle projektové dokumentace mělabýt dimenzována na podstatně větší zátěž.foto na titulní straně: interiér Nostického paláce, Tomáš Malý4stavebnictví 02/09


aktualityBienále Industriální stopy 2009Koncentrovaný a mnohovrstevnatýprogram nabídne letošní,v pořadí již páté bienáleIndustriální stopy naplánovanéna 8. až 14. října. V hlavnímcentru bienále – v pražskémEkotechnickém muzeu – sebude konat jednodenní odbornákonference věnovanáprůmyslovým technologiím.I na dalších místech v Prazese uskuteční výstavy a zároveňprogram performing arts,o nějž se postarají pořadatelézavedeného festivalu 4+4 dnyv pohybu.„Oproti poslednímu ročníku2007, kdy jsme do Českérepubliky přivedli největšíkapacity průmyslové archeologie,budeme letos méněakademičtí. Společně s organizátoryz dalších měst sechceme zaměřit na konkrétnípříklady konverze industriálníarchitektury i ukázky možnostívyužití těchto objektů,“konstatuje Benjamin Fragnerz Výzkumného centra průmyslovéhodědictví ČVUT (VCPD),jež je společně s Kolegiempro technické památky ČKAIT,ČSSI a Národním památkovýmústavem zakladatelema úspěšným pořadatelem bienáleIndustriální stopy.Svatopluk Zídek z Kolegia protechnické památky, jedenz průkopníků ochrany průmyslovéarchitektury v Českérepublice, považuje za největšíúspěch bienále rozšíření do dalšíchměst, a to i mimo tradičnípartnery akce. „Kromě Prahy,Kladna a Ostravy pracujemena programu v Ústí nad Labem,na Jablonecku a Liberecku, veZlíně a v Žatci. Je možné, žepočet míst se ještě rozroste.“Pořadatelé Industriálních stopuž nyní mohou oznámit několikprogramových tipů. Patřík nim například pokračovánínesmírně úspěšné publikačnířady Industriálních průvodců.Po Praze a Libereckém krajirenomovaní autoři z VCPDzmapovali dochované, přestavěnéi stržené průmyslovéobjekty v ústeckém regionu.Známé je rovněž téma jednodenníkonference v Ekotechnickémmuzeu. Zástupcivybraných fakult ČVUTa Národního technického muzeabudou diskutovat o technologiích,strojích a dalšíchnedílných a nezřídka přehlíženýchsoučástech průmyslovýchstaveb. K velice oblíbenénabídce Industriálních stop,které v roce 2007 přilákalyna 26 tisíc návštěvníků, patříkulturní a společenské akcev autentických prostorách industriálníchstaveb. Letos sepublikum může těšit napříkladna vizuálně atraktivní a interaktivníprojekty v rámci festivalu4+4 dny v pohybu. Výmluvnýnázev pak ponese výstava „Cojsme si zbořili“, na které VCPDpřiblíží nenávratně ztracenéskvosty průmyslové architekturyv posledních deseti letech.Výstavu doplní přednáškya exkurze.Veškeré programové detailybudou průběžně zveřejňoványna www.industrialnistopy.cz.5. bienále se koná za přímé finančnípodpory Mezinárodníhovisegrádského fondu. ■text a foto: redakcePersonální změny ve Skanska CSinzerce[:ajsinýn:]tak se vyslovuje revoluční technologie zateplováníklasická izolacetepelná izolace Icynene ®neuvěřitelně rychlá aplikaceNavštivte nás na veletrhuDŘEVOSTAVBY 2009PVA, Praha - Letňany, 26.2. - 1.3. 2009hala 2, stánek číslo 2B28Skupina Skanska v České a Slovenskérepublice mění klíčovémanažery. Novým předsedoupředstavenstva a generálním ředitelemSkanska DS se od 1. ledna2009 stal Michal Reiter (vlevo).Nového předsedu představenstvaa generálního ředitele má od téhoždata také Skanska Reality, stal sejím Björn Mattsson (vpravo). Obase také současně stali členy představenstvamateřské společnostiSkanska CS.Michal Reiter, dosavadní ředitelDirekce Morava, nahradil dosavadníhogenerálního řediteleJosefa Hájka a obchodního řediteleMilana Matzenauera, kteříze skupiny Skanska odcházejí.Michal Reiter se od téhož datastal předsedou představenstvaSkanska DS a členem představenstvaSkanska CS.Novým předsedou představenstvaa generálním ředitelemSkanska Reality a členem představenstvaSkanska CS se od1. ledna 2009 stal Björn Mattsson,který přichází z obdobnéfunkce ve Skanska ResidentialDevelopment Nordic. Petr Fanta,dosavadní generální ředitel SkanskaReality, ze skupiny Skanskaodešel k 31. lednu 2009. ■REVOLUČNÍTECHNOLOGIEZATEPLOVÁNÍsnižuje spotřebu energiena vytápění až o 50 %zamezuje kondenzaci vlhkostizabraňuje vzniku nebezpečných plísnífunguje jako vzduchová bariéraakusticky izoluje stavbyextrémně rychlá aplikacewww.zazracnapena.czLIKO-S, a.s.Slavkov u Brnatel.: 544 22 11 11e-mail: info@liko-s.czTVmag_inz_90,5x125mmstavebnictví 02/09 5


Územní rozhodnutí pro stavbuCITY EPOQUE RESIDENCESpolečnost ECM Real EstateInvestments A. G. získala územnírozhodnutí pro stavbu luxusní rezidenčníbudovy CITY EPOQUE,která je součástí projektu CITY naPankrácké pláni v Praze. Územnírozhodnutí již nabylo právní mocia není proti němu odvolání.CITY EPOQUE je s výškou 104 mvýjimečným projektem, a to nejensvým vzhledem. Stavba budemít celkem 30 pater a nabídneširoký výběr exkluzivního bydlení,jehož společným znakem budeluxus, prostor, světlo, výhleda v neposlední řadě i bezpečnost.V objektu vznikne 153 moderníchbytových jednotek od malýchstudií až po velkoprostorovémezonetové byty, jejichž cenase pohybuje v závislosti na výšcepodlaží a vybavení.Plánovaný standard vybaveníbude odpovídat moderním trendůmpro bydlení nejvyšší kvality.Budoucí uživatelé budou moci,mimo jiné, dálkově ovládat světla,nastavovat rolety či regulovat topení.Samozřejmostí je centrálnírecepce s 24hodinovou ostrahou,bezpečnostní kamerový systéma protipožární opatření. K dispozicibudou podzemní garážová stánís úložnými prostory v blízkostikaždého automobilu. V budově jerovněž navrženo privátní sportovněrelaxační centrum s fitness,saunou a plaveckým bazénem.Architektem budovy je Radan Hubička,který je například autorembytového domu XY v Praze NaHřebenkách nebo villy Juárezovav Praze-Bubenči.Stavební práce rezidenčníhoprojektu CITY EPOQUE budouzahájeny ihned po obdržení stavebníhopovolení, jež se očekáváve 4. čtvrtletí letošního roku.Dokončení stavby se předpokládáv roce 2012, přičemž stavebnínáklady se odhadují na částku1,5 mld. Kč. ■PSJ postaví zastupitelský úřad v BrazíliiPSJ, a.s., provede pro Ministerstvozahraničních věcí ČRrekonstrukci Zastupitelskéhoúřadu ČR v Brasílii. Zakázkav hlavním městě Brazílie představujev pořadí již třináctévelvyslanectví realizovanépod značkou PSJ a zároveňvstup na pátý kontinent poEvropě, Asii, Africe a SeverníAmerice.„Kontrakt jsme získali na základěvítězství ve veřejné soutěživ konkurenci dalších pětistavebních společností, a tona základě nejnižší nabídkovéceny 90 milionů korun. Termínrealizace byl stanoven od 16.ledna do 5. září 2009. Záměremministerstva je provéstcelkovou rekonstrukci zastupitelskéhoúřadu s výraznýmnavýšením kvality provozua s modernizací interiérů budovy,“uvedl projektový manažerDivize export PSJ, a.s., Ing.Jaroslav Řičánek. „Stejně jakov Nairobi budeme odkázáni nadopravu materiálů či technologiínámořními kontejnery. Tybudou na místo určení cestovatzhruba jeden a půl až dva měsíce,což nás staví před nutnostdo nejmenších detailů dopředudomyslet každý transporta maximálně se tak vyvarovatpřípadné absence nezbytnýchprvků nebo materiálů. Zvláštěkdyž hodláme provést většinustavebních a řemeslných pracís využitím vlastních kapacit čičeských řemeslníků.“Česká ambasáda se nacházív jižním zastupitelském sektoruměsta Brasília. Návrhnového urbanistického řešenívychází ze změny způsobu užíváníhlavní budovy a souvisejícíúpravy přístupu do areálu.Zatímco původně sloužil tentodvoupodlažní objekt s plochoustřechou pouze k bydlenía byl umístěn v nejzazší částispolečného česko-slovenskéhopozemku, nyní plníi funkci administrativní. Přístupk němu však nebyl optimální,tudíž u příjezdové komunikacevyroste menší vstupní objekts oddělením víz a s vrátnicí.Z funkčního hlediska budehlavní atriová budova zastupitelstvarozdělena na severnítrakt s administrativní a diplomatickoufunkcí a jižní trakts funkcí obytno,u nabízejícíčtyři byty a dvě garsoniéry.Atrium s okrasným bazénkembude nadále sloužit, jak obytné,tak administrativní části,a bude v něm umístěno technickézázemí objektu.Architektonické řešení rekonstrukcevychází z maximálníhorespektu k původní vrcholněmodernistické stavbě z 60. letminulého století. Snahoubude zachovat a znovu obnovitpůvodní estetické kvalityobjektu. ■6stavebnictví 02/09


BAU 2009: krize se výrazněneprojevila, obavy trvajíVe dnech 12. až 15. ledna 2009 sekonal na Výstavišti Neue Messev Mnichově hlavní evropský stavebníveletrh BAU, věnovaný letospodle sloganu „Future Building“ budoucnostistavebnictví. V sedmnáctipavilonech, rozdělených podle typustavebních materiálů a oborovýchtémat, se představilo 1924 firem na180 000 m². Mezi vystavovateli bylorovněž několik firem působících naúzemí České republiky, které chtějíuspět v tvrdé konkurenci evropskéhotrhu. Jejich manažeři se víceméněshodli, že hospodářská krize sena samotném veletrhu dramatickyneprojevila, což ale neznamená přítomnostči blízký příchod recese.„Na Bau pravidelně vystavujemejiž od roku 1992, kdy jsme se stalisoučástí evropské skupiny výrobcůLiapor. Letos jsme zaznamenalizájem především o tepelně izolačnítvarovky Liapor SL pro obvodovéstěny a o protihlukové stěny Liadur.Pokles na německém trhu alepociťujeme již několik let. Je zaviněnýpokračující recesí s propademstavební výroby,“ konstatoval PavelEuroSkills – olympiáda pro mladé řemeslníkyChronický nedostatek kvalifikovanépracovní síly ohrožujerozvoj a stabilizaci sektoru drobnéhoa malého podnikání, prokterý je charakteristický vysokýpodíl řemeslné práce.V září 2007 Hospodářská komoraČR získala oficiální souhlasod Ministerstva školstvímládeže a tělovýchovy ČRke zřízení Národního centraCzechSkills při HK ČR, kterémělo za úkol zajišťovat národnísoutěže mladých řemeslníkův odborných dovednostecha iniciovat národní soutěžea vysílat vítěze na mezinárodnísoutěže EuroSkills. Zároveň seČeská republika prostřednictvímHK ČR stala členem organizaceBursík, vedoucí střediska marketing,obchod Lias Vintířov, lehkýstavební materiál, k.s.„Veletrhu jsme se zúčastnili podruhéa zájem o naše výrobky byl veliký.Naše produkce představuje hlavněokna a dveře pro nízkoenergetickéa pasivní domy a po sortimentu tohotodruhu je velká poptávka. Nicméněje jasné, že v Německu v současnédobě určitě k propadu poptávky dochází,“řekl Tomáš Kunert, jednatelspolečnosti TTK CZ, s.r.o.„My v zásadě pokles poptávkynepociťujeme,“ mínil naopak VítŠidlák, marketingový manažerfirmy Kronospan CR, spol. s r.o.„Zákazníci jsou spíše náročnějšív požadavcích na kvalitu, výhodyjednotlivých produktů, rychlostdodávek, kvalitu služeb apod.Vzhledem k velké konkurenci jeboj o zákazníka těžší,“ dodal s tím,že na stánku firmy Kronospan bylzájem hlavně o OSB desky, o HPLkompaktní desky a parapety i laminovanédřevotřískové desky.Firma Wild Stone s.r.o. byla jakojediná z dotázaných letos na BAUESPO (European Skills PromotionOrganization), která mezinárodnísoutěže pořádá. Už více nežpadesát let symbolizují vrchol nejvyššíkvality odborného výcvikuolympiády dovedností, oficiálněnazývané WorldSkills. Každé dvaroky se stovky mladých, perspektivníchlidí z celého světa shromáždív doprovodu svých „trenérů“,odborníků v daném oboru, abyveřejnosti prezentovali své dovednosti.Na základě výběruz regionálních a národních soutěží,které jsou pořádané ve více než45 zemích, představují tito mladílidé tu nejlepší odbornou úroveňmezi svými vrstevníky.EuroSkills navazují na tradici celosvětovýchWorldSkills, odlišnostpoprvé. „Účast považujeme zaúspěšnou. Zájem o výrobky našífirmy, která se zabývá výrobouje zejména v důrazu na týmovouspolupráci. Česká republika se dosudmezinárodních soutěží takovéhoformátu jako WorldSkills nezúčastnila.To se změnilo s konánímsoutěže EuroSkills 2008. Národnícentrum CzechSkills při HK ČRzaregistrovalo 30 soutěžícícha jednoho náhradníka na soutěžEuroSkills 2008, která se konalav září v Rotterdamu. Více nežčtyřicet tisíc návštěvníků mělomožnost živě spatřit dovednostnísoutěže v akci a současně sei zúčastnit různých interaktivníchukázek a názorných předvedení.Událost EuroSkills je založenana konceptu vidím, provádíma informuji. Celkem se soutěží zúčastnilovíce než 415 soutěžícícha prodejem obkladových kamenů,byl příjemným překvapením. Co setýká hodnocení současné situacena německém stavebním trhu, takna něj právě vstupujeme, a protoje pro nás těžké hodnotit,“ sdělilzástupce Wild Stone Tomáš Jirák.Každopádně všichni oslovení seshodli na tom, že se příštího ročníkuveletrhu BAU hodlají opětzúčastnit. ■a soutěžilo se ve 49 profesích.Členové české výpravy soutěžilinapříklad v oborech Instalatér,Elektrikář, Mechanik chladicíchzařízení, Truhlář, Malíř, Tesař,Klempíř, Zedník, Obkladač neboDopravní stavitelství.Úspěchy mladých řemeslníkůze stavebních oborů: čtvrtémísto získal instalatér MarekKalinko ze Střední školy polytechnickéBrno a čtvrté místozískal klempíř Petr Sadílekz týmu Stavba domku ze SOŠa SOU Hradec Králové. Dalšíčtvrté místo získal tým z Dopravníhostavitelství, VáclavKabourek a Jan Vintr ze společnostiEurovia Services, Stavbysilnic a železnic. ■stavebnictví 02/09 7


Architekt Jan Kaplický (*1937–†2009)Jan Kaplický se do povědomí široké veřejnostidostal díky neobvyklému návrhu nové Národníknihovny v Praze. Zeleným blobem či chobotnicírozdělil český národ na dva tábory. Prvnískupina návrh odsuzuje, druhá v něm vidízajímavé architektonické řešení a zpestřeníLetenské pláně.Kaplický si přál, aby v Česku bylopostaveno jeho dílo, ale namístotoho se setkal s nesouhlasema nelibostí. Jediným odkazemKaplického tvorby v rodné zemitak zůstává dům s ateliérem proF. Dvořáka v Praze z roku 1967.Jan Kaplický se narodil 18. dubna1937 v Praze. Poměrně rychlesi vybral zaměření své budoucíkariéry – architekturu a design.Domácí prostředí mu naprostovyhovovalo, oba rodiče byli umělci,svého talentovaného synapodporovali. Zásadní vliv na nějměl otec Josef, který živil rodinujako malíř, sochař a architekt.Jakmile vzal mladý Jan tužkudo ruky, bylo jasné, že připravíučitele o mnoho energie. Přeučitho z leváka na praváka se jim nikdynepodařilo, naopak přispělok pozoruhodné dovednosti. JanKaplický dokázal v krizových situacíchvzít tužky do levé i pravéruky a současně kreslit. V roce1956 byl přijat na Vysokou školuuměleckoprůmyslovou v Praze.V období studia svůj talent rozvíjelnapříklad i módními návrhy prostudentky. U plavek se přednostněinspiroval minimalizmem.Cesta doVelké BritániePo ruské okupaci odcestovalJan Kaplický do Londýna. Střets volností, ale zároveň nedůvěřivostík přistěhovalcům znamenalobdobí mizerných platů. Měl všakštěstí, kam přišel, tam běhemkrátké chvíle přesvědčil kolegyi zaměstnavatele o svém nespornémtalentu. Za zmínku stojípůsobení v ateliéru Renza Pianaa Richarda Rodgerse, s nimiž sepodílel na realizaci Centre GeorgesPompidou v Paříži.Ale touha po vlastním ateliérubyla mnohem větší. Spolu s DavidemNixonem založili v roce 1979společnost Future Systems.V následujícím desetiletém obdobípublikovali množství prací,absolvovali přednášky a výstavy,čímž se Future Systems a zvláštěKaplický dostali do povědomíodborné veřejnosti. Zájemo spolupráci dokonce projevilamerický Národní úřad pro letectvía kosmonautiku (NASA), pro kterýKaplický navrhl například skládacístůl přizpůsobený k používánív prostředí s nulovou gravitací.Přestože Kaplický vyrůstal v prostředíčeského funkcionalizmu,tak tímto slohem se nikdy ovlivnitnenechal. Nápady hledal najiných místech.„Příroda i lidské tělo nezná rovnékřivky,“ neuznával Kaplický strohosta účelovost funkcionalizmu.Kaplický ve svých plánech prosazovaltzv. organickou architekturubez rovných čar a přímek.V roce 1989 vstoupila do týmuFuture Systems Amanda Levete,která se stala jeho pracovní i nanějaký čas životní partnerkou.S jejím příchodem nastalo obdobíúspěchů. Přibývaly zakázkya ocenění. Vítězství v architektonickýchsoutěžích sice nadáleunikalo, ale druhá a třetí místabohatě stačila k upoutání pozornosti.Dům Hauer & King v Londýně,postavený v roce 1992,patří mezi první významné realizaceFuture Systems. Schodištěčtyřpodlažního domu je umístěnokolmo ke vstupu, čímž se získalyprostory navíc pro obytné místnosti.Dojem křehké stavby budífasáda, která je tvořená z luxferů.V řadové zástavbě si domu Hauer& King nelze nevšimnout.Vrchol kariéryZásadní zvrat v působení JanaKaplického a Future Systemsse stal v roce 1994. Zatímcomnozí jeho vrstevníci přemýšlelio klidném prožití stáří, Kaplickýnaopak zvyšoval své nasazení.Plovoucím mostem pro pěšív Docklands dokázal, že profesionalitua zároveň pokrokovoststaveb si dokáže udržet i v pokročilémvěku. Most je vybudovánz prefabrikovaných dílů. Tentosystém Kaplický koneckoncůvždy upřednostňoval. Lehká ocelovákonstrukce stojí na čtyřechpěnou vyplněných pontonech,ukotvených v betonových pilotách.Noční pohled na most jedíky jeho zelené barvě impozantní,pravidelně rozmístěné osvětlenívytváří nepřehlédnutelnouspojku mezi oběma břehy.Nejlepší i nejhoršístavbaZa další významnou zakázku JanaKaplického lze považovat tiskovécentrum NatWest Media Centrena kriketovém stadionu Lord’sCricket Club v Londýně. Centrumpřipomíná periskop s výhledemna celé hřiště. Jedná se o poloskořepinovoubudovu vyrobenouz hliníkových prefabrikátů, každýz dílů o rozměrech 3x20 m váží až6 t. Hladkého a lesklého povrchu sedosáhlo precizním přebroušeníma bílým nátěrem. „Oko nad stadionem“stojí na dvou betonovýchpilířích, které ve svém nitru ukrývajíschodiště a výtahy. Přední částbudovy je zasklená laminátovýmtvrzeným sklem v úhlu 25°. Kaplickýse tím chtěl vyvarovat případnýmodleskům slunce a zabezpečitojedinělý výhled na hrací plochu. Po8stavebnictví 02/09


skončení životnosti tiskového centraby mělo být možné až 80 % budovyrecyklovat. Za realizaci, která ovšemdvojnásobně překročila původnírozpočet, získal Kaplický prestižníbritskou cenu za architekturu StirlingPrize. Za zmínku určitě stojí i květinářstvíWild at Heart v Londýně.Jednoduchý bílý interiér s květinamizapuštěnými do různě tvarovanýchpolic se ale nedochoval.Snad nejznámější Kaplickéhostavba stojí v Birminghamu, jednáse o obchodní centrum Selfridgesz roku 2003. To, podobně jakov České republice Národní knihovna,přitáhlo obrovskou pozornostlaiků i odborníků a v Británii sepostaralo o solidní mediální rozruch(naštěstí pro Kaplického tentokrátaž po realizaci stavby). Po boku novogotickéhokostela utváří Selfridgeskontrast mezi minulostía budoucností stavebnictví a architektury.Oblým tvarům dominujepozoruhodná fasáda z anionizovanéhohliníku, jednotlivé tabule jsoupřipevněny na betonovém skeletua odrážejí světlo. Každé patro neserukopis jiného architekta z FutureSystems, proto je interiér jedinečnýstejně jako exteriér. Novodobouarchitekturu, buď lidé milují, neboji nenávidí. V lepším případě si nanezvyklé dílo uprostřed historickézástavby zvyknou. V Birminghamusi však lidé na šest let staréobchodní centrum zatím nezvykli,Kaplického Selfridges bylo zvolenonejhorší stavbou Velké Británie.V současné době probíhá realizacemuzea Enza Ferrariho v Modeně.O první spolupráci s nejslavnějšíautomobilkou světa se ale nejedná.V roce 2001 navrhl ateliér FutureSystems veletržní stánek proautomobilové značky Ferrari a Maserati.Základním požadavkem bylapřevaha červené barvy za předpokladu,že stejně zbarvené vozyvyniknou. O tři roky později se JanKaplický zúčastnil architektonickésoutěže na zmiňované muzeum.Projekt zvítězil a v letošním roceby měla být stavba dokončena.Muzeum Enza Ferrariho, kde najdoutrvalé útočiště vozy a závodnímonoposty Maserati, nepobuřuje,naopak se velmi těžko hledá negativnínázor na v zemi zapuštěnýodkaz italské značky. Vstup do muzeaje orientován přes zakřivenou▲ Tiskové centrum NatWest Media Centre znamenalo prestižní britskou cenu za architekturu Stirling Prize▲ Nepochopený kontrast: obchodní dům Selfridges vedle novogotického kostela znamenal „ocenění“ za nejhoršístavbu Velké Británieskleněnou stěnu, která návštěvníkůmnabídne dokonalý přehledo rozmístění exponátů. Přístupdenního světla zajišťují střešnísvětlíky. Kaplický ve fázi projektovánínevycházel z přírody, nýbržpřímo z vozu Maserati. Celkový pohledna vizualizaci silně připomíná„vytrhnutou“ kapotu z padesát letstarého monopostu formule 1.Enzo Ferrari Muzeum je tak poslednístavbou, jejíhož realizováníse Jan Kaplický dožil. Ačkoliv bylpředevším architektem a designérem,který navrhoval „do šuplíku“,každou uskutečněnou stavbouvzbudil ohlas. Možná se Česká republikanakonec dočká a v ČeskýchBudějovicích vyroste koncertnía kongresové centrum AntonínaDvořáka. Možná se dostane i naNárodní knihovnu, ale zde stojínávrh nejen proti silným soupeřůmz oboru, ale hlavně proti silnýmsoupeřům z politického prostředí,pro něž by paradoxně křivé, pokroucenéa zahnuté linky měly býtrelativně přirozenými tvary. ■Aleš Sirný, 4stav.czstavebnictví 02/09 9


inzerceEnergetické úspory naStavebních veletrzích BrnoJakou máte ledničku? „Áčko“? DokonceA+! A pračku? A – co dům? Že je to nesmysl,že domy nejsou takhle značené?Ale ano, jsou – tedy, už brzy budou!Přinejmenším ty nově realizované. Je tologické vyústění trendu sjednocování tuzemskýchpředpisů s legislativou Evropskéunie.Nutnost řešit situaci změn klimatu dala EUnajevo jasnými legislativními pravidly, naněž Česká republika reagovala vyhláškouč. 148/2007 Sb., o energetické náročnostibudov, která navazuje na směrniceEvropského parlamentu a Rady EPBD. Kritérianastavená vyhláškou definují podmínkyzařazení objektu do energetické třídya vymezují parametry pro vnější i vnitřnízateplení objektů. Od 29. 3. 2006 platízákon číslo 177/2006, který novelizujezákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeníenergií, a v červnu tohoto roku byla přijataprováděcí vyhláška číslo 148/2007Sb., o energetické náročnosti budov.Ovšem kdo žil až dosud v představě, žepouhým zateplením budovy uspoří spoustuenergie a že to stačí, aby budova odpovídalanormám a byla dobře prodejná,mýlil se. Vyhláška o energetické náročnostibudov jde mnohem dál.Energetický štítek budovy klasifikuje objektydo sedmi kategorií od velmi úsporných(A) až po mimořádně nehospodárné(G). „Štítek“ se vztahuje ke splněnípožadovaných hodnot srovnávacích ukazatelůtepelně technických vlastností budovya jejích konstrukcí, podmiňujícíchplnění požadavků na tepelnou ochranua nízkou energetickou náročnost budovy.Druhým nástrojem je energetický štítekobálky budovy. S účinností od 1. 1. 2009se oba štítky stanou povinnou součástídokumentace při výstavbě nových budov,rekonstrukcích objektů s větší podlahovouplochou než 1000 m 2 a při prodeji a nájmubudov.Energetický průkaz a energetický štítekbudovy by měl sloužit pro jednoduché,průhledné a pochopitelné hodnoceníbudovy z hlediska jejích potřeb energií.Energetický průkaz a energetický štítekbudovy umožňují porovnávat jednotlivébudovy z hlediska kvality tepelně technickýcha energetických vlastností, a tími předpokládaných nároků na energii potřebnoupro vytápění. Dům hodnotí podlepotřeby energie na vytápění v přepočtuna m 2 .„Oba dokumenty by měli zpracovávatodborníci v oblasti energetiky budov, abyvýpočty respektovaly české i evropské vyhláškya normy,“ doporučuje P. Zemeneze Sdružení EPS a dodává: „Energetickýštítek je velmi přehledný dokument, jeokamžitě srozumitelný i pro naprostéholaika a jako takový bude v budoucnu připrokázání energetické náročnosti stáledůležitější.“Průkaz, štítek a co dálKaždý, stávající i budoucí, vlastník budovyby měl vědět, že počínaje lednem2009 musí mít jeho budova průkaz energetickénáročnosti (dále jen průkaz ENB).V současné době existují dva dokumenty,které bývají s tímto novým průkazem ENBzaměňovány: energetický průkaz budovypodle § 9 vyhlášky č. 291/2001 Sb.,který je povinný a měl by být vždy součástídokumentace pro stavební povolení.V druhém případě se jedná o energetickýštítek a protokol podle ČSN 73 0540.Ten je graficky podobný průkazu ENB,ovšem zahrnuje pouze tepelně technickévlastnosti budovy a hodnotí pouze potřebuenergie na vytápění pomocí celkovéměrné roční potřeby tepla na vytápění,a navíc nejde o povinnou součást stavebnídokumentace. Stručně – v současné doběexistují dva dokumenty, z nichž energetickýprůkaz budovy přestává platit 31. 12.2008. Od 1. ledna 2009 bude plně nahrazenprůkazem ENB, který se skládáz protokolu (ve formě vyplněného formu-láře) a grafického znázornění energetickénáročnosti budovy. Transparentnímzpůsobem tak ukáže celkové množstvíenergie dodané do budovy za rok při jejímstandardizovaném užívání bilančnímhodnocením. Celková roční dodaná energiese při bilančním hodnocení stanovíjako součet jednotlivých vypočtených dílčíchspotřeb dodané energie pro všechnyčasové intervaly v roce a pro všechny vytápěné,chlazené, větrané či klimatizovanézóny budovy. Pro vzájemné porovnáníenergetické náročnosti budov stejnéhotypu se stanovuje měrná roční spotřebaenergie budovy.Stupeň energetické náročnosti STN (%)Klasifikace energetické náročnosti budovSlovní vyjádření klasifikace budovy≤ 40 A mimořádně úsporná≤ 60 B velmi úsporná≤ 80 C úsporná≤100 D vyhovující≤120 E nevyhovující≤150 F výrazně nevyhovující>150 G mimořádně nevyhovujícíJe pochopitelné, že zejména dřevěné stavbymají ty nejvyšší ambice na kategorii Av hodnoticí škále energetických štítků, nicméněpro stavby z kategorie rodinných domůa menších obytných staveb (pod 1000 m 2plochy) tato povinnost nenastává. Přestojiž samotný fakt, že v souvislosti s ekologiístaveb se o nich hovoří, pomáhá trenduk preferování ekologických kritérií drobnýchstavebníků bez ohledu na legislativu a nato, že pro ně je tato cesta „nepovinná“. LoňskáOUVERTURA Stavebních veletrhů Brno2008 navíc poukázala na výrazný krajinotvornýefekt a tématem „Dřevěné stavbyurčují ráz české a moravské krajiny“ předznamenaladnes již nezanedbatelný proudekologického stavění. Rovněž oslavy 10 letbrněnského Stavebního centra EDEN 3000se nesly v podobném duchu a služby Stavebníhoporadenského centra v pavilonu Vnebo Informačního a poradenského centraCechu topenářů a instalatérů ČR v pavilonuF patří k tomu, co laikům i odborníkům poskytujejako „přidanou hodnotu“ vrcholováakce tuzemského stavebnictví.10stavebnictví 02/09


stavba rokutext: Ing. arch. Jiří Dařbujánfoto: Tomáš Malý, Ondřej Polák, archiv autorabyl komplex rozšířen výstavbouhaly lahvovny a dalšími přístavbami,které porušily původní půdorysbloku budov. Výroba byla ukončenapo neúspěšné privatizaci koncem20. století. V roce 2004 se lokalita,která se mezitím stala „černoudírou“ města, nabízela vhodnoupolohou i předpokládanou kapacitouužitné plochy jako možné sídlosprávních orgánů Královéhradeckéhokraje. Problém financování velkéstavby byl vyřešen (na základěověřovacích bilančních studií) leasingem,poskytnutým na dvacet letfinanční společností, kdy se nájemnézapočítává do ceny stavby.Popis areáluRegiocentra▲ Bývalé sušicí věže pivovaru se staly výraznou dominantou Regiocentra (panoramatická fotografie)Úřad v pivovaruAreál Regiocentra Nový pivovar, sídla správyKrálovéhradeckého kraje, vznikl přestavboupivovaru, situovaného uprostřed nejstaršízástavby města Hradce Králové nad soutokemLabe a Orlice. V původním komplexu se nacházelyměšťanské domy s právem várečnými pozdější přístavby a přestavby, souvisejícís technologií výroby piva.Rekonstrukcehistorických budovbyla doplněnanovou zástavbou,dotvářejícíareál jako správnía společenské centrum. Zachováníarcheologických reliktů naznačujemožnosti kompromisního řešenípro budoucí výzkum.Historie stavbyPivovar zahájil výrobu v první polovině19. století. Kolem roku 1970Areál pivovaru, postavený na vyvýšenémterénu, představoval uzavřenýkomplex nesourodých budovna ploše 1 ha. Využitím prostoruuvnitř zástavby, po sanaci stavebz 20. století, vzniklo nové náměstí.Ostatní budovy byly rekonstruovány,ubourány nebo dostavěny.Zdůrazněna byla silueta původníhopivovaru, budově sídla správy Královéhradeckéhokraje dominují dvěbývalé sušicí věže. Celý areál máčtyři podzemní a pět nadzemníchpodlaží. Součástí komplexu se stalai původní vodárenská věž pivovaru,která byla znovu dostavěna a sloužíjako zásoba vody pro hašení v případěpožáru. V nových budováchnašla, kromě správy kraje, svojemísto i katedra výtvarné výchovyUniverzity Hradec Králové s multifunkčnímsálem a terasou provenkovní instalace, dále restauracea další komerční plochy. Důležitousoučástí areálu jsou čtyřpatrovépodzemní garáže, které využívajírůzných úrovní terénu. Vjezd dogaráží je umožněn z úrovně 4. PPdvěma vjezdy, z ulice Čs. armádya ulice Komenského. Z garáží lzepřímo projít do vstupní haly hlavníbudovy správy kraje. Hala je zapuštěnav 1. PP a její půdorys zasahujepod náměstí. Ve vstupní hale jecentrála informačního systémuareálu, podatelna, galerie výtvarnéhoumění s venkovním atriema stálou instalací soch hradeckéhosochaře Vladimíra Preclíka,malý pivovar a relikt zachovaléstavebnictví 02/09 11


▲ Virtuální prohlídka vstupní haly Regiocentra na www.casopisstavebnictvi.czčásti gotického základu opevnění,zakomponovaný do interiéru. Zevstupní haly je možné se dostatdo všech administrativních budovareálu. Jednotlivé budovy i vnitřníprostory jsou díky různé době vznikuvelmi rozmanité, takže náměstí,přesto že je nové, působí přirozenějako historicky rostlé. Po celou dobuzpracovávání projektové dokumentacei realizace stavby probíhalykonzultace s orgány památkovépéče o možnostech zásahů dohistorických staveb a o tvarech nověnavržených budov. Nově přistavěnabyla nástavba 4. NP hejtmanství.Zcela nová je víceúčelová budova,podzemní parking se vstupní haloupod celou plochou náměstí a novéschodiště na terasách.Umělecké instalacea připomenutíhistorieVstupní hala hejtmanství je schodištěmspojena s hlavním vstupem,▼ Jižní schodiště se světelnou a zvukovou instalací Zpívající stromyjenž ve své konstrukci reflektuje historiipivovaru. Na nosnou konstrukcivstupu byly použity stávající pivovarnickélitinové sloupy. Tento vstupnípavilon je ozdoben velkoplošnýmigrafickými polepy – graficky upravenýmidobovými fotografiemi,nalezenými ve státním archivu,které zachycují poetiku původníhopivovaru i jeho interiérů. Autorkamitohoto výtvarného díla jsou akad.mal. Milada Gabrielová a Ing. arch.Helena Dařbujánová. Nové náměstíse stalo živou součástí města,umožňující nové propojení jehočástí. K Regiocentru vedou dvěvenkovní schodiště – ze západnístrany historické schodiště Kozinkaa z jižní strany schodiště po terasách,které vzniklo na místě bývalé trafostanice.Terasy se staly prostorempro svébytné umělecké dílo – světelnoua zvukovou instalaci Zpívajícístromy. U vstupů na schodiště jsouumístěna čidla, která zaznamenávajípohyb a aktivují světelnou instalacia hudbu z reproduktorů, umístěnýchdo stěn teras. Hudba byla komponovánaspeciálně pro tento účel, jakohudební nástroj jsou symbolickypoužity pivní lahve. Dalším výrazovýmprostředkem je barevné světlo,které způsobuje plastické změnyprostoru. Autorkou této instalace jeMgA. Jana Matějková.Důležitou součástí stavby areálu,ovlivňující náklady i dobu výstavby,byly výsledky archeologického výzkumua zachování alespoň části nálezů.Součástí areálu se neplánovaněstal sarkofág o rozměrech 6x6x2,5 mse zbytky jílového valu z obdobípřed 5000 lety a gotická parkánovábašta, která se stala součástí interiéruvstupní haly. Zajištění sarkofágua jeho zachování „in situ“, jež bylopodmínkou památkových orgánů,bylo technicky velmi náročnéa nesmírně finančně nákladné a jenbudoucí generace zhodnotí, zda vynaloženéprostředky byly účelné. ■Základní údaje o stavběInvestor:Immorent ČR, s.r.o.Projektant:3Q PROJECT, a.s.,Hradec KrálovéArchitektonická část:Ing. arch. Pavel Tušl,Ing. arch. Jiří Dařbuján,Ing. arch. HelenaDařbujánová, Ing. arch.Miloslav DědekStavební část:Ing. Bohuslav Říčař,Ing. Miroslav StehnoStatika:Ing. František Futera,Ing. Milan MužíkGenerální zhotovitel:Skanska CZ a.s.Projektový manažer:Ing. Martin KrumniklVýrobní příprava:Ing. Marian MartynekHlavní uživatel:Krajský úřad KrálovéhradeckéhokrajeCelkové náklady:1,48 miliardy Kč (leasing)Doba realizace:04/2004–10/200712stavebnictví 02/09


Archeologické nálezy v Regiocentru KHKHradecký měšťanský pivovar(založený roku 1844) se stavebněformoval v několika etapách.Z původního jádra (měšťanskédomy a věž horní městskéhradby, bývalá vodárenská věža městská sladovna) se pivovarběhem druhé poloviny 19. a ve20. století dále rozšiřoval východníma především západnímsměrem (ležácké sklepy, novásladovna, varna, sila a další).Po ukončení výroby v pivovaruna konci 20. století byla po předběžnégeologické sondáži roku2004 realizována první etapazáchranného archeologickéhovýzkumu v prostoru nádvořípivovaru. Na základě výsledkůpřistoupilo Muzeum východníchČech v Hradci Králové ve spoluprácise stavebníkem i dalšímiorganizacemi k vypracovánístrategie postupu archeologickéhovýzkumu a možné záchranyalespoň vybraných částí původníhoterénu.V prostoru pivovaru byla, mimojiné, nalezena parkánová baštapodkovovitého půdorysu, jejížpoloha i podoba odpovídá historickýmvyobrazením. Podlezlomků keramiky nalezenýchv základovém vkopu pro zeďi podle vzhledu a charakteru zdivalze předpokládat její vybudováníve druhé polovině 15. či na počátku16. století.Na ploše bývalého pivovarskéhonádvoří však byla většina nálezůvýrazně starších a pocházelaz pravěku. Již v té době bylo návršíosídleno a podél svého obvoduopatřeno opevněním ze dřevaa hlíny. Z něho se dodnes dochovalopod mladšími navážkamia sídlištními situacemi mohutnévalové těleso. Podle keramickýchnálezů lze toto opevnění datovatdo mladší doby bronzové (zhrubakolem roku 1000 př. n. l.). Na bázicelé situace se dokonce objevilynálezy keramiky z období staršíhoeneolitu (pozdní doba kamenná,cca 3500 př. n. l.) včetně žlábku(snad palisády), což potvrzuje, žehradecké návrší bylo opevněnéjiž v tomto období. Celková šířkaodkryté pravěké hradby činila cca4–6 m, lze však předpokládat,že vlivem recentních narušení(stavba lahvovny atd.) se zdalekanedochovala celá. Dochovanávýška tělesa pravěkého opevněníbyla 2–3 m a ani v tomtopřípadě se zcela jistě nejednáo původní rozměr, neboť z prostorupivovarského nádvoří téměřzcela chybí doklady o využitípravěkého opevnění v ranémstředověku, jak je známe z jinýchčástí okraje návrší. I to bylo zaviněnoodtěžením příslušných částíterénu již v období středověku čiraného novověku.Již v průběhu výzkumných pracíse ukázalo, že odkryté nálezy jsounatolik významné a neopakovatelné,že je nutné alespoň jejich částizachovat v původní poloze prodalší generace. Jednání všechzainteresovaných stran byla komplikovanáa výsledné řešení bylotechnicky i finančně náročné.Prvním zachovaným nálezem jeblok cca 6x6 m obsahující částipravěkého valového opevněníz mladší doby bronzové. V tomtopřípadě přímá prezentace nebylamožná, a proto byl vybraný vzorekuzavřen do železobetonovéhosarkofágu, kde zůstane uchován.Druhý zachovaný nález, část středověkébašty, mohou návštěvníciRegiocentra zhlédnout mezirecepcí a garážemi. ■Mgr. Radek BláhaMuzeum východních Čechv Hradci Králové▲ Rozlehlé náměstí Regiocentra je novým městotvorným prvkem Hradce Králové▼ Grafické polepy na novostavbě vstupního pavilonu vycházejí z dobovýchfotografií a spolu s původními litinovými sloupy evokují poetiku pivovaru▲ Jednací síň Rady Královéhradeckého kraje▼ Schodiště ze skla a kovu před sálem zastupitelů Královéhradeckého krajeje svébytným uměleckým prvkemstavebnictví 02/09 13


▲ Pohled na zachovanou část pivovaru a novou víceúčelovou budovu▼ Řezopohled areálem Regiocentra – podélný řez14stavebnictví 02/09


▼ Řezopohled areálem Regiocentra – příčný řezstavebnictví 02/09 15


16854237▲ Pohled na Regiocentrum po přestavbě: 1 – restaurace, multifunkční budova s komerčními prostorami; 2 – správa KHK; 3 – univerzitní budova; 4 – pavilonvstupu do správy KHK; 5 – kancelářské a komerční prostory; 6 – vodárenská věž; 7 – schodiště s instalací Zpívající stromy; 8 – nové Pivovarské náměstí▼ Půdorys areálu pivovaru s přístavbami ve 20. století, které byly při přestavbě ubourány (demolice značeny žlutě)16stavebnictví 02/09


Konzervace valu znamenala evropskýstavební unikát i značné vícenáklady„Přestavba bývalého pivovaruv Hradci Králové na administrativnícentrum byla realizace, kterávás potká jednou nebo dvakrátza život,“ shodují se projektovímanažeři Ing. Marian Martyneka Martin Krumnikl ze závoduMorava společnosti SkanskaCZ. „Museli jsme řešit možnéi nemožné komplikace.“Průběh realizace komplexnípřestavby areálu bývalého královéhradeckéhopivovaru, skládajícíhose z mnoha budov různéhostáří a různého stupně opotřebení(areál nebyl pět let využívaný),své obtíže s narušenímčasového harmonogramu pracía prodražením stavby generovalpředevším kvůli tomu, že senachází v památkově chráněnézóně. Realizace přestavby pivovaruna administrativní centrumKrálovéhradeckého kraje začalav únoru roku 2004. Po několikaměsících ji částečně přerušiltéměř rok trvající archeologickýprůzkum, který měl za výsledekvelké množství cenných artefaktů,ale také několik velkýchzměn v dalším postupu stavby.Dva podstatné archeologickénálezy totiž byly zbytky baštyparkánových hradeb z koncepatnáctého století a hlavnězbytky jílového valu o rozměrechcca 6x6 m staré zhruba pěttisíc let. Rozhodnutí krajskéhopamátkového úřadu zachovattento val pro výzkum příštíchgenerací formou absolutní konzervacev betonovém sarkofáguo rozměrech 6x6x2,5 m bylo prostavbaře poněkud nepochopitelné.Val byl totiž podle projektovédokumentace situován v 1. PPa 1. mezaninu a zasahoval takvstupní halu a především pod níumístěné čtyřpatrové podzemnígaráže. To znamenalo zajistitval tak, aby v podstatě „visel“v obestavěném prostoru.„Hledali jsme po Evropě, zdaliněkdo takový problém již řešil,ale nakonec jsme museli ve spoluprácis projektanty z ateliéru3Q PROJECT vymyslet unikátnířešení šité přesně na míru královéhradeckéstavby,“ vzpomínáMartin Krumnikl.Před zahájením prací byly zachovávanéartefakty zalité dovyztuženého betonu, tak abypři následných probíhajících pracíchnedošlo k jejich poškození.Podle návrhu projektantů bylynejdříve kolem celého pravěkéhovalu navrtány mikropilotyo délce 14–16 m, následně sepod valem těsně vedle sebeprotlačily ocelové trubky o průměru300 mm, do nichž bylyinstalovány I profily, které bylyzality cementovým mlékem.Takto zajištěný val se pak hornickýmzpůsobem poddoloval,konstrukce mikropilot byla zavětrovánaa nakonec odbagrovánazemina do hloubky 4. PP.Rozpadnutí monolitu bylo zabráněnospřažením „nosných“mikropilot ocelovým věncem.Po zhotovení základové deskya vybudování čtyř pater garážíbyla celá ocelová konstrukcerozřezána a odstraněna.Stejným způsobem stavbaři postupovalii v případě středověképarkánové bašty, která ovšemnebyla, na rozdíl od valu, uzavřenado betonového sarkofágu. Poošetření konzervační technikoubyla bašta zakomponována dointeriéru tak, že je zčásti vizuálněpřístupná skleněnou stěnou, zaníž je udržována stálá teplotai vlhkost vzduchu.„Hradecká konzervace valu‚in situ’ je podle mého souduevropským stavebním unikátem,“míní Marian Martynek. „Nicméněcelá akce vedla k zásadnímuprodloužení doby výstavbya s tím byla samozřejmě spojenákompletní reorganizacepráce. Co se týká vícenákladůzapříčiněných konzervací historickýchartefaktů, tak v případěnepřímých nákladů jde o desítkymilionů korun. Přímé nákladypak činí zhruba dvacet milionůkorun.“ ■▲ řez tělesem pravěkého valového opevnění, šipka ukazuje na svislý otiskčelní dřevěné stěny▼ Fotografie z průběhu konzervace valového opevnění. Vlevo betonový sarkofágse zbytky valu, vpravo konstrukce pro konzervaci zbytků parkánové bašty.▲ V současnosti je val dokonale ukryt, nachází se v prostoru za cihlovoustěnou▼ Část nálezu bašty parkánových hradeb je na rozdíl od pravěkého valu vizuálněpřístupná návštěvníkůmstavebnictví 02/09 17


aktualitytext: Hana Duškováfoto: Plavba a vodní cesty o.p.s.Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe:mimořádný projekt je stále aktuálníKrize dodávky plynu do Evropy na počátkuroku 2009 – ale nejen ona – znovu připomněla,jak je důležité, aby Evropa a zejména Českárepublika měla k dispozici dostatečně diverzifikovanédopravní cesty a tím i zdroje surovina odbytiště výrobků. V takových situacíchje zvláště patrný český handicap, kterýmje nedostupnost moře, resp. špatné spojenís nejvýznamnějšími evropskými přístavy,které jiným vnitrokontinentálním oblastemposkytují kvalitní vodní cesty.Výhodnost vybudování a využívánímoderního propojení Dunaj–Odra–Labese ukazuje nejenv oblasti zajištění dostupnostilevné a výkonné dopravy proexport a import plynu, ropy, alei a dalších surovin. Tímto způsobemby mohl být zabezpečenpromyšlený a kontinuální rozvojsítě vodních cest EU, a to připlném respektování požadavkůna zlepšení životního prostředív dotčené oblasti – viz obr. 2.Náhradní zdrojzemního plynu pro ČRDálková přeprava zemníhoplynu se může uskutečňovatnejen plynovody, ale také vodnídopravou, a to jak po moři, takpo vnitrozemských vodníchcestách. Plyn se přepravujezásadně v kapalném stavu přiteplotě –164 o C. Tím se jehoobjem zmenší šestsetkrát.Výhodou plavidel je, ve srovnánís pozemními dopravnímiprostředky, možnost vestavěnímimořádně velkých izolovanýchnádrží (příznivější poměrmezi objemem a povrchem přispívák udržení nízké teploty).K témuž účelu se připouštíurčitý „odparek”, který je energetickyvyužit k pohonu lodi.Specifická hmotnost zkapalněnéhoplynu je nízká (0,45 t/m 3 ),takže ponor specializovaných▼ Obr. 1. Mapa trasy vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe s etapami a variantamiplavidel není příliš vysoký.V současné době jsou v provozutisíce plavidel tohoto druhu. Velkénámořní „Gas Carriers” naložízpravidla okolo 150 000 m 3zkapalněného plynu (množstvíekvivalentní téměř 100 mil. m 3plynu). Běžné říční nebo říčněnámořnílodě používané na Rýněči v USA naloží asi 4000 m 3 ,tj. asi 2,5 mil. m 3 paliva v plynnémstavu.Výhodou přepravy plynu pomoři a vodních cestách vesrovnání s plynovody je velkáflexibilita, umožňující širokoudiverzifikaci zdrojů a operativnípředcházení krizovým situacím.Pro Českou republiku to znamenánapojení na dunajskou vodnícestu prostřednictvím prvníetapy D–O–L, která je navrženav bezprostřední vzdálenostiod kapacitních podzemníchzásobníků plynu na Slovensku(Záhorie-Láb) a v oblasti Hodonína(Kostice, Tvrdonice).V této oblasti by tedy mohl býtplyn výhodně skladován nebopřeváděn do distribuční sítě.Přísun je možný přes rumunskýpřístav Konstanca (např.z Alžírska, Austrálie, ze zdrojův arabských státech) nebopřes nizozemský Rotterdam.Představitelný je překlad z námořníchlodí v uvedenýchnámořníchpřístavech do lodíříčních, stejně takjako využití říčněnámořníchlodí,které by se mohlyuplatnit hlavně naDunaji při přepravěz bližších zdrojů(Alžírsko, Perskýzáliv) a mohly bybýt konstruoványtak, aby naložily ažtéměř 20 000 m 3zkapalněného plynu.Voda se stává strategickousurovinouPro funkci vodohospodářskouje vodní koridor D–O–L velmivýznamný ve třech oblastech:■ protipovodňová ochrana přilehlýchúzemí a rozsáhlýchprůmyslových a městskýchoblastí;■ udržení vody v krajině. Pozitivnívodohospodářská bilancevodního koridoru D–O–L senejvýrazněji projeví v oblastechjižní a střední Moravy.Obecně se však dá říci, ževodní koridor D–O–L zajistí,aby „ani kapka“ vody neodteklaz české části povodíMoravy, Odry a Labe nadústím Vltavy;■ přečerpávání vody. Vodníkoridor D–O–L pomocí reverzibilníchčerpacích stanicna jednotlivých plavebníchstupních umožní přečerpávatvodu z jediného vodního zdrojeve střední Evropě, tj. z řekyDunaje. Tato praxe je ověřenana průplavu Dunaj–Mohan,kde se přečerpává 21 m 3 /s.V budoucnu lze očekávat obchodovánís vodou z Dunajejako obchodování s emiseminebo přidělování rozhlasovýchfrekvencí či televizníchkanálů. Jako varování můžev současné plynové krizisloužit vyprodaná produkcenorského plynu na dvacet letdopředu.Energetická funkcevodního koridoruEnergetická funkce vodníhokoridoru D–O–L je přínosemobnovitelné elektrické energiev průtočných i přečerpávacíchelektrárnách a svou pohotovostínapříklad může okamžitě krýt18stavebnictví 02/09


▲ Obr. 2. Propojená soustava transevropských vodních cest a stávajících i plánovaných plynovodů. Schematická mapa hlavních transevropských vodních cesta plynovodů včetně budovaného průplavu Seina-sever a plánovaného vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Plánovaný plynovod Nabucco ze střední Asiedo Vídně přesně kopíruje existující říčně námořní trasu přes Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko.pravidelný výpadek větrnýcha solárních elektráren.Existence koridorua zaměstnanostv Evropské uniiJeden z účinných prostředkůk obnovení hospodářské stabilityve všech zemích světa a vevšech historických epocháchbyla výstavba veřejných staveb.Mezi nimi vždy dominovaly infrastrukturnístavby, tj. silnice,železnice a vodní cesty. Příznivývliv výstavby i provozu vodníhokoridoru D–O–L na zaměstnanostv Evropské unii vyniknezvláště v současném obdobízačínající hospodářské recese(moderní „hladová zeď“). Podlezvoleného scénáře výstavbylze počítat s 39 600 pracovnímimísty po dobu 27 let, nebo se79 200 pracovními místy podobu 14 let.Vodní koridorv kontextuEvropské unie▲ Obr. 3. Menší říčně-námořní loď na přepravu 2 500 m 3 kapalného plynu,tj. 1 500 000 m 3 plynu.■ Česká republika je jedinouzemí z 27 států EU, která nenípřímo nebo nepřímo spojenakvalitní vodní cestou s mořem.■ Na území České republiky ležínejnižší místo mezi rozvodím Dunajea Odry – Moravská brána.■ Jde o jeden z nejvýznamnějšíchevropských projektů, kterýchybí k dokončení propojené sítěevropských vodních cest.■ Po roce 2013 bude mít Českárepublika možnost čerpatz fondu Evropské unie pouzena velké nadnárodní projekty.Pro projekt vodního koridoru jevhodný Fond soudržnosti EU,který může poskytnout až 85 %z investičních nákladů (pro vodníkoridor D–O–L se tyto nákladyodhadují na 8,9 miliard eur).Hypoteticky to znamená možnostčerpání až 266 miliard Kč,přičemž náklady prvních etapDunaj–Hodonín–Přerov nepřesáhnou1,66 miliardy eur/rok podobu deseti let, tj. 0,16 miliardyeur/rok – a z toho pouze 15 % zestátního rozpočtu, tj. 24 milionůeur/rok.■ V současné době Česká republikapředsedá Evropské unii,a je tedy nejvhodnější doba tentomimořádně významný evropskýprojekt začít v rámci návrhuUsnesení vlády ČR o Politiceúzemního rozvoje České republikys EU projednávat.Zpracováno na základě podkladůspolečnosti Plavba a vodní cestyo.p.s. ■stavebnictví 02/09 19


managementtext: Ing. Petr Vrbka, RTS, a.s.Změna uzavřené smlouvyna veřejnou zakázkuV minulém ročníku časopisu Stavebnictví jsmese několikrát zabývali za pomoci odborníků zespolečnosti RTS, a.s., problematikou veřejnýchzakázek. Tento příspěvek je dalším pokračovánímtohoto „nekonečného“ tématu.V praxi bývá většina smluvo dílo na provedení stavbynásledně upravována dodatkyke smlouvě, které řešínejčastěji aspekty věcné,časové nebo cenové, vyplývajícíz podmínek prováděnístavby. Obě strany, Zhotovitela Objednatel, tak napravujía aktualizují smluvní vztah podleskutečných podmínek, ježv době sjednání smlouvy většinouznámy nebyly, vyskytlyse z objektivních příčin neboz jiných důvodů na jedné čidruhé smluvní straně. Uzavřenídodatku je projevem svobodnévůle obou smluvníchstran změnit některé z právči povinností v původně uzavřenésmlouvě a víceméně dojejich obchodního vztahu byneměl nikdo nijak (snad s výjimkousoudu) zasahovat.Jak je však tomu u veřejnéhozadavatele, kdy smlouvavznikla jako výsledek zadávacíhořízení v hospodářské soutěžidodavatelů? Donedávnabyla i taková změna smlouvyo dílo považována za zcelaobvyklou v případě, kdy je vyvolánaobjektivními příčinami,např. pozdějším přidělenímfinančních prostředků, pozdějšímnež předpokládanýmvydáním stavebního povolení,popřípadě neočekávanýmia neovlivnitelnými cenovýmivýkyvy na trhu (viz prudkýokamžitý vzestup cen oceliv roce 2006, popř. extrémnínárůst cen pohonných hmot).Smlouva o dílo na dodávkustavby byla uzavřena za určitýchpodmínek, a pokud setyto podmínky z objektivníchpříčin výrazně změní, pak byměla smlouva na tyto změnyreagovat a dodatkem sjednat,jak se změní na základě novýchskutečností. Obchodnívztah není založen na principu,kdy by jedna strana měla nadruhé „vydělat“, ale má jíto vyvážený vztah obou smluvníchstran, kdy za kvalitněa včas odvedenou práci byměla být zaplacena přiměřenácena. Takto to vypadá logickyjasně, ale v současné době sezačínají objevovat pochybnosti,zda veřejný zadavatel, tedyten, kdo hradí stavbu z veřejnýchprostředků, má v takovémpřípadě (změna smlouvy)právo na svobodnou vůli.Obecné úvahyk uzavření dodatkuKaždá smlouva na veřejnouzakázku (snad s výjimkousmluv na veřejné zakázkymalého rozsahu) je výsledkemzadávacího řízení, kdedodavatelé předkládají svénabídky, zejména cenové,které odpovídají zadávacímpodmínkám. Za předem, provšechny shodně, nastavenýchpodmínek zpracují svoji cenovou,popřípadě časovou kalkulaci,vypracují návrh smlouvya předloží je zadavatelik posouzení a vyhodnocení.Zadavatel si vybere nejvhodnějšínabídku, která nejlépesplnila zadávací podmínkya nabídla nejvhodnější hodnoty,a uzavře smlouvu. Nastane-lizměna podmínek, za nichžbyla smlouva uzavřena, zdáloby se logické, že dodatkem setakový stav napraví. Přestonelze nemít na paměti některépoměrně zvláštní, ale právněasi možné, názory Úřadu proochranu hospodářské soutěže(ÚOHS), které jsou prezentoványv Rozhodnutí R087/2007/02-14942/2007/310-Hr ze dne 20.srpna 2007:K argumentaci dodavateleuvádím, že Úřad v napadenémrozhodnutí neříká, že každýdodatek ke smlouvě jenovou smlouvou, ostatnětakový názor by nebyl právněobhajitelný. Úřad vnímádodatky k smlouvě v souladus obecnou právní teorií jakododatečnou dohodu smluvníchstran, kterou se měnípůvodní smluvní vztah a tenje nutno nadále interpretovatpouze ve znění předmětnéhododatku. Pokud je tedy dodatkemzměněn obsah původněuzavřené smlouvy, je nutnona ni od okamžiku podpisudodatku nahlížet ohlednějejího působení do budoucnatak, jako by od počátku bylauzavřena ve znění modifikovanémdodatkem. Uzavřenímdodatku se tak proces realizaceveřejné zakázky vracído okamžiku před uzavřenímsmlouvy na plnění předmětuveřejné zakázky, a je proto třebaznovu posoudit znění taktozměněné smlouvy v intencích§ 66 odst. 2 zákona, tedy zdaje v souladu se zadáním a vybranounabídkou.Takováto teoretická úvahaprakticky zcela vylučuje uzavřenídodatku na veřejnouzakázku, protože jakákolivdodatečná dohoda, byť byměnila jen systém předánía převzetí díla či jinou „smluvněnevýznamnou“ dohodu, jev rozporu s původními zadávacímipodmínkami.V této souvislosti znovu jetřeba zdůraznit, že ustanovení§ 66 odst. 2 zákona nelzeposuzovat pouze z pohledučasové souvztažnosti jednotlivýchkroků zadavatele, tedyže je zadavatel tímto ustanovenímvázán pouze v okamžikuuzavření smlouvy na plněnípředmětu veřejné zakázky,který bezprostředně časověnavazuje na celý zadávacíproces a uzavírá jej. Povinnostzadavatele uzavřít smlouvuv souladu se zadáním a vybranounabídkou je nutno chápatfunkčně, tedy že po celoudobu realizace veřejné zakázkymusí být tato smlouvav souladu s původními zadávacímipodmínkami a podanouvítěznou nabídkou, jinýmislovy že veřejná zakázka musíbýt realizována za podmínek,které byly sjednány v rámcizadávacího řízení (zveřejněnímzadávacích podmíneka podáním vybrané nabídky),a nikoliv za podmínek, kterébudou v průběhu realizaceveřejné zakázky zadavatelemlibovolně a svévolně měněny.Opačný výklad ustanovení§ 66 odst. 2 zákona by zásadnímzpůsobem zpochybnilsmysl celého zadávacího řízenía potažmo zákona, neboť byumožňoval stranám smlouvyna plnění předmětu veřejnézakázky měnit formou dodatkůpodmínky, za kterých bylazakázka zadána, a výsledkyzadávacího řízení by se takfakticky staly pro zadavatelezcela nezávazné.Zde jde v názoru ÚOHS ještědál, možná právně správně,ale logicky naprosto bez ohleduna povahu, rozsah a charakterplnění veřejné zakázky.Při vlastní realizaci veřejnézakázky může z objektivníchpříčin, nezávisle na vůli strannastat mnoho okolností, kterési přímo vyžadují změnusmlouvy, ale podle výše citovanéhoveřejná zakázka musí20stavebnictví 02/09


ýt realizována za podmínek,které byly sjednány v rámcizadávacího řízení (zveřejněnímzadávacích podmíneka podáním vybrané nabídky),a nikoliv za podmínek, kterébudou v průběhu realizaceveřejné zakázky zadavatelemlibovolně a svévolně měněny.Pak by nikdy nemohlo dojít kezměně této smlouvy jinak nežnovým zadávacím řízením. Toje samozřejmě holý nesmysl.Je pravda, že smluvní volnoststran umožňuje zneužití ustanovení§ 82 zákona v tom, žeby mohlo dojít k účelovýmzměnám smluv na veřejnouzakázku, ale ani tento předpokladnemůže být důvodemzákazu změny obchodnísmlouvy, pokud to objektivníokolnosti vyžadují.Změna rozsahupředmětu veřejnézakázkyČasto, kvůli systému veřejnéhoinvestování v České republice,je zadavatel zejménaz časových důvodů nucenzadávat veřejnou zakázku,u níž nemá naprostou jistotu,že k její úhradě obdržífinanční prostředky. Takovýstav není nijak výjimečnýa zadavatelé jej řeší tak, že dozadávacích podmínek vkládajíklauzuli, kterou sdělují všemdodavatelům, že realizacezadávané veřejné zakázkyje podmíněna přidělenímfinančních prostředků, abykaždý dodavatel mohl zvážitriziko, zda do takto nejistézakázky jít, či nikoliv. Obezřetnějšízadavatel pak v obchodníchpodmínkách podmiňujeúčinnost smlouvy přidělenímfinančních prostředků. V mnohapřípadech však zadavatelékalkulují i s rizikem, že nabídkovéceny všech dodavatelůpřekročí množství přidělenýchfinančních prostředkůa toto případné zvýšení nadrámec výše dotace by muselzadavatel hradit z vlastníchprostředků, které v mnohapřípadech nemá. V zadání sitedy zadavatel pro tyto případyvyhrazuje právo na omezenírozsahu předmětu veřejnézakázky (díla) a obdobně sitakové právo definuje jakoobchodní (smluvní) podmínku.Pomineme-li naprosto nepochopitelnoumožnost systémuveřejných investic, že umožňujezadávat i veřejné zakázky,kde doposud není s určitostírozhodnuto o přidělení finančníchprostředků, musíme brátv úvahu i možnou modifikacijednotlivých dotačních titulů,tedy snížení či dokonce zrušenídotace vlivem neočekávanýchobjektivních okolností.Zdálo by se tedy správné,že se zadavatel chrání předúčinností smlouvy, na jejížúhradu nemá peníze, nebopokud se chrání před možnýmfinančním problémem formulacína snížení rozsahu díla(samozřejmě o ucelenou část,která nebude bránit užívánídalších částí díla). Všichni dodavatelévědí o této podmíncepředem a je na jejich vůli, zdanabídku na takovou veřejnouzakázku podají, či ne. Bohuželexistují i právní názory, kterétakový postup považují zapostup v rozporu se zákonemo veřejných zakázkách (citacez Rozhodnutí předsedyÚřadu pro ochranu hospodářskésoutěže R/167/2007/02-22908/2007/31-KK ze dne6. prosince 2007): Jakmilezadavatel zjistil, že z důvodunedostatku finančních prostředkůnemůže předmět veřejnézakázky realizovat vůbecnebo nikoliv v tom rozsahu,s jakým počítal při jejím zadání,je na místě, aby zadávacířízení na tuto nerealizovatelnouveřejnou zakázku ještěpřed uzavřením smlouvy zrušila poté vyhlásil nové zadávacířízení na nově vymezenýpředmět plnění. Podobně jakoorgán dohledu tedy nemohunež trvat na tom, že změnapředmětu plnění oproti zadáníveřejné zakázky a vybranénabídce je nepřípustná, a tos odkazem na § 66 odstavec2 zákona (zákon č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách,a obdobně § 82 odstavec2 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách – pozn.autora), podle nějž zadavateluzavře písemnou smlouvus vybraným uchazečem v souladuse zadáním a vybranounabídkou.Takovýto závěr jasně vylučujemožnost zadavatele měnit,byť jen zčásti, předmětplnění veřejné zakázky, a tojak co do množství, tak codo kvality. Nelze totiž, nežsouhlasit s názorem předsedyÚOHS obsaženým v dalšíčásti citovaného rozhodnutí,že nelze jednoznačněprokázat, že na změněný(kvantitativně či kvalitativně)předmět nemohl podatvýhodnější nabídku jiný dodavatel.Nelze také tentozávěr asi moc paušalizovat,protože každou zakázku jetřeba posuzovat individuálněve všech souvislostech, aleodůvodnění výše popsanéje jasné a jednoznačné.Celý šetřený případ bylzkreslen dalšími vadami,které konstatoval ÚOHS,ale z obecného hlediska lzevyvodit jasný závěr: změnapředmětu veřejné zakázkyje dodatkem ke smlouvě nepřípustná,pokud není provedenav souladu se zákonem.Přitom jak zúžení, tak rozšířenípředmětu veřejné zakázkyje změnou a takový dodatekvždy je v rozporu s původnímizadávacími podmínkami.Stejně se chová i změnačasu plnění. Nikdo nemůževyloučit, že některý dodavatelnamítne, že kdyby stavbumohl realizovat později, nabídlby jinou, možná že i nižšícenu. Upravit dodatkemčas plnění je podle tohotonázoru ve stejném rozporuse zákonem jako úpravarozsahu díla. Lze tedy i k nívztáhnout závěr učiněný vevýše popsaném rozhodnutí?Zcela jistě, protože realizaceveřejné zakázky v jiném nežpůvodně avizovaném čase jev rozporu s původními zadávacímipodmínkami i v rozporus vítěznou nabídkou.Tak by se dalo pokračovati v jiných oblastech smlouvy.Podstatné a nepodstatnézměnysmlouvyNa celou problematiku jepotřeba pohlížet z hlediskalogiky (právo je bohužel někdyk logice hluché) a smyslu změnysmlouvy. Změny smlouvyneovlivňující žádnou z rozhodnýchokolností a nezvýhodňujícídodavatele proti původnímzadávacím podmínkám jsouzcela jistě přípustné a nemajížádný vztah k zákonu o veřejnýchzakázkách. Jakmile všakzměna smlouvy mění některáustanovení ve prospěch dodavatelenebo mění některéze smluvních ujednání, kterébylo předmětem hodnocenínabídek, pak jde o změnupodstatnou a taková změnaje posuzována jako změnanepřípustná bez provedení novéhozadávacího řízení. Ale anitakové konstatování nemůžebýt jednoznačné, a to zejménav případech, kdy:■ změna, byť podstatná, jevyvolána objektivní okolnostíbez vlivu zadavatelenebo dodavatele (např.změna času plnění v důsledkuvyšší moci);■ změna je předvídána v uzavřenésmlouvě (obchodnípodmínky, na jejichž základěsmlouva vznikla, byly provšechny dodavatele shodné)a smlouva vymezujeprincip uplatnění této změny(např. vývoj ceny vliveminflace, změna subdodavateleapod.).Takto komplikovaný výkladneposkytuje zadavateli žádnouprávní jistotu v tom, jakýdodatek může, či nemůže bezobav uzavřít. Evropské a asii české právní prostředí v oblastiveřejných zakázek budespíše nakloněno zákazu změnsmluv na veřejné zakázky, takžezadavatelům nezbývá, nežse tomuto názoru přizpůsobitstavebnictví 02/09 21


a vyvíjet maximální snahuminimalizovat změny smluv.Bohužel nikdo zatím nesdělilani nenaznačil, co s uzavřenousmlouvou, u níž zadavatelchce podstatně změnit jejíobsah. Modelová může býtnapříklad situace, kdy zadavatelv dobré víře uzavřelsmlouvu na realizaci veřejnézakázky, ale v průběhu realizacez jakýchkoliv důvodů pozbylčást finančních prostředkůna její úhradu. Logické bybylo, aby smlouvu v takovémpřípadě změnil, změnil rozsahpředmětu smlouvy a případněi čas provedení a možnái jiné náležitosti smlouvy tak,aby realizoval zakázku v takovémrozsahu, který odpovídájeho finančním možnostem(samozřejmě za předpokladu,že částečné plnění je smysluplné).Takováto změna jevšak změnou podstatnoua byla by – posuzováno podlesoučasných názorů – změnounepřípustnou, protože nelzevyloučit, že na menší zakázkuby se přihlásilo podstatně vícesoutěžitelů, a nelze vyloučit,že by výhodnější nabídku podalněkdo jiný. Realizace taktoprovedené změny by mělabýt tedy provedena novýmzadávacím řízením. Co všaks původní smlouvou? Nebudemít odstoupení od ní ekonomickynegativnější dopad nazadavatele? I tyto aspekty byměly být předmětem úvaha rozhodování, zda změnusmlouvy provést, či nikoliv.Vztah dodatkuke smlouvěJednou z povinností zadavatelev rámci zadání veřejné zakázkyje vymezení obchodníchpodmínek. Pomineme-li tentojednostranný diktát zadavatelů,jejichž obchodní podmínkymají hodně daleko k zásadámpoctivého obchodního styku,tak i ve Všeobecných obchodníchpodmínkách vydanýchpod záštitou Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR, kterémají snahu vyjádřit rovnoprávnývztah dvou smluvníchstran, jsou definovány možnostizměny smlouvy, tedy jakrozšíření, tak snížení předmětusmlouvy, nebo je definovánprincip změny času realizace.Pokud některá z podmínek,obchodními podmínkami definovaná,nastane, pak by mělysmluvní strany dále pokračovatpodle těchto obchodníchpodmínek a smlouvu změnit,protože se na tom na počátkudohodly v souladu s podmínkamizadávacího řízení.Takový dodatek by nemělbýt v rozporu s původnímizadávacími podmínkami anis vítěznou nabídkou, protožeta to ve svém návrhu smlouvypředpokládala a umožňovala.Co má pak přednost? Ustanoveníuzavřené smlouvy, nebozákon o veřejných zakázkáchpopsaný ve výše uvedenémodůvodnění?Co dál?Není úmyslem tohoto článkukritizovat nebo negovatrozhodnutí ÚOHS či jehopředsedy, ale jde o snahunajít pro všechny přijatelné,logické a smysluplné řešení.Postavit kteroukoliv rozsáhlejšístavbu bez jakékoliv změnypůvodních podmínek je skoronemožné. Bát se uzavřít jakýkolivdodatek ke smlouvě jenomproto, že by tím zadavatelmohl porušit původní zadávacípodmínky, je nesmyslné. Jelizměna smlouvy vyvolánaobjektivními příčinami (např.prodloužení lhůty výstavbyvlivem extrémně nepříznivýchklimatických podmínek, kdynebylo možné z technologickéhohlediska pokračovatv provádění), pak by měly mítobě smluvní strany svobodnoumožnost uzavřít dodatek kesmlouvě i za předpokladu,že to bude mít vliv na cenudíla (jsou-li objektivně jinépodmínky, může být objektivněi jiná cena, protoženemá být záměrem objednatele„vydělat“ na zhotoviteli).Pouze svévolné změny, jasněa jednoznačně zmírňující prododavatele původní podmínkyzadání, by mohly a měly býtpředmětem zkoumání, ale kdoz nás je tím „pomazaným“,který dokáže odlišit svévolnéod objektivního?Bylo by vhodné vyvolat diskuzina téma dodatků ke smlouvám,protože jde o jev zcelaběžný a v budoucnu by se promnohé mohl stát předmětemzbytečných komplikací. Jetřeba najít jasné a jednoznačnéřešení, které však nemůžebýt v tom, že by se dodatkyuzavírat nesměly.Pravomoc ÚOHSJe otázkou, zda je vůbec Úřadpro ochranu hospodářskésoutěže oprávněn vydávatk dodatkům ke smlouvámsvá rozhodnutí, zda je vůbecoprávněn přezkoumávat postupzadavatelů při uzavíránídodatků ke smlouvám. Úřadvykonává dohled nad dodržovánímzákona (§ 112), zákonupravuje postupy při zadávánízakázek (§ 1), zadávánímzakázek se rozumí závaznýpostup zadavatele v zadávacímřízení, jehož účelem jezadání veřejné zakázky, a toaž do doby uzavření smlouvynebo do zrušení zadávacíhořízení (§ 17 písmeno m). Lze setedy poměrně logicky dobratk závěru, že postup zadavatelepo uzavření smlouvy již nenív pravomoci Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže (tímsamozřejmě není dotčeno právokontroly jiných kontrolníchorgánů podle zvláštních právníchpředpisů). Proti tomutozávěru však stojí názor předsedyÚřadu pro ochranu hospodářskésoutěže prezentovanýv Rozhodnutí R087/2007/02-14942/2007/310-Hr ze dne20. srpna 2007: Současně jenutno zdůraznit, že pravomocÚřadu přezkoumávat úkonyzadavatele v průběhu zadávacíhoprocesu, tedy do okamžikuuzavření smlouvy na plněnípředmětu veřejné zakázky,nelze chápat a vnímat pouzeve smyslu časové souslednostijednotlivých kroků zadavatele,ale je třeba chápat je funkčně.Pokud tedy nějaký úkonsmluvních stran (zadavatelea vybraného uchazeče), kterýje učiněn po uzavření tétosmlouvy, ale svými právnímiúčinky mění obsah právníchúkonů zadavatele, které spadajído působnosti zákona, a tedyprávní poměry stran tzv. „vracív čase“ do okamžiku předuzavření smlouvy na plněnípředmětu veřejné zakázky (jakonapříklad uzavřením dodatkuke smlouvě, který mění některouz podstatných částí tétosmlouvy), pak je bezpochybydána pravomoc Úřadu takovýdodatečný úkon zadavatelea dodavatele přezkoumat z pohledujeho souladu se zákonem,konkrétně s ustanovením§ 66 odst. 2 zákona. Opačnývýklad by byl obcházením účeluzákona, neboť strany smlouvyby mohly učinit veškeré úkonyv rámci zadávacího řízení řádněa v souladu se zákonem,a po uzavření smlouvy tutododatkem změnit bez jakékolivvázanosti zadávacími podmínkami.Pokud totiž zákon akcentujetransparentní a nediskriminačnístanovení podmínekzadání veřejné zakázky, činí takbezpochyby nejen proto, abyv souladu s těmito pravidly bylauzavřena smlouva na plněnípředmětu veřejné zakázky, alepředevším proto, aby v souladus těmito pravidly byla veřejnázakázka následně fakticky realizována.Nelze se proto dovolávatabsolutní smluvní svobodystran soukromoprávního aktu –smlouvy, neboť tato smluvnísvoboda je modifikována povinnostízadavatele realizovatveřejnou zakázku v souladu sezákonem.Z citovaného lze tedy dovodit,že do pravomoci kontroly orgánudohledu spadá i uzavíránídodatků, a zejména možnákontrola toho, zda odpovídajípůvodním zadávacím podmínkám(obdobně se k dodatkůmvyjadřují i evropské kontrolníorgány). ■22stavebnictví 02/09


podlahové konstrukcetext: Jiří Dohnálek, Petr Tůma foto: archiv autoraPodlahy – současná situace a nové trendyDoc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (*1948)Vedoucí odd. stavebních materiálůna Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.Od roku 2006 pořádá jako odbornýgarant konferenci „PODLAHY“.E-mail: dohnalek@sanacebetonu.czSpoluautor:Ing. Petr Tůma, Ph.D.E-mail: tuma@klok.cvut.czPodlahové konstrukce jsou konstrukčním prvkem,na který je kladeno nepochybně největšíspektrum funkčních požadavků – jejich povrchováúprava musí plnit estetické požadavky,staticky zatížené nosné podkladní souvrstvímusí zajišťovat dlouhodobou stabilitu a funkčnostv daném objektu či místnosti. Vývoj zaposledních patnáct let mnohonásobně zvětšilspektrum materiálů jak pro nášlapné vrstvy,tak vrstvy podkladní.Výrazně se zvýšila i variabilita zatěžovacích stavů, ať již u podlahbytových staveb nebo občanské či průmyslové výstavby. Používánítypových skladeb, často prosazovaných v 70. a 80. letech minuléhostoletí, je za tohoto stavu prakticky vyloučené.Podlahová konstrukce významně ovlivňuje provozní pohoduv budově i její celkově vnímané vnitřní prostředí. Pro architektaje dominantním prvkem nášlapná vrstva, a to jak z hlediskamateriálového, tak z hlediska povrchové struktury, barevnostii estetického působení. Již v této fázi však může být významněovlivněna také celková funkčnost, provozuschopnost i finálnívzhled. Výběr materiálu totiž musí nezbytně zohledňovati mechanické zatížení podlahy, potřebnou protiskluznost povrchui jeho čistitelnost. Pokud je tedy materiál volen výhradněs ohledem na jeho estetické působení, je často výsledkem situacezcela opačná. Například když je u podzemních garáží nášlapnávrstva tvořena světlým odstínem a struktura současně odpovídápotřebám protiskluznosti, dochází prakticky okamžitě po zahájeníprovozu k takovému znečišťování povrchu, které vyžaduje buďvelmi intenzivní a časté čištění, nebo je po krátkém čase vzhlednášlapné vrstvy z estetického hlediska velmi problematický.V tomto případě se tedy osvědčuje volit odstíny tmavší, na nichžstopy pneumatik budou méně výrazné či zcela nepatrné. Případnésvětlé barevné odlišení jednotlivých podlaží je možné bez problémůrealizovat nátěry stěn, které nejsou provozem nijak podstatnějiatakovány.Pro běžného projektanta je podlahová konstrukce obvykle méněvýznamným prvkem, který je často ve výkresové dokumentacicharakterizován pouze skladbou s uvedením tlouštěk jednotlivýchvrstev, bez jejich přesnější materiálové specifikace. V technickézprávě pak obvykle bývá podlahám věnována jen minimální pozornost.Projektová dokumentace by přitom měla řešit řadu detailů, ježnásledně mohou vyvolávat problémy, které podlahovou konstrukcimohou značně znehodnocovat.Při návrhu skladby a tlouštěk jednotlivých vrstev je nezbytné uvažovats geometrickými tolerancemi, aby i v případě nepříznivýchodchylek nebyla tloušťka například podkladních vrstev zmenšenapod únosnou mez. Podobně je nezbytné řešit v projektové dokumentacitaké uložení prvků a rozvodů technického zařízení budov.Návrh musí vzít v úvahu jejich časté křížení, aby se v těchto místechnepřijatelně nezeslabila tloušťka nosných vrstev.Projektová dokumentace by měla také obsahovat rozmístění dilatačnícha smršťovacích spár v podlahových vrstvách, jejich úpravui požadavky na rovinnost podkladních vrstev. V platné normě jsouuvedena kritéria pouze pro nášlapné vrstvy. S tím souvisí i posouzení,zda standardní technologie pokládky podkladních vrstev můžepředepsané odchylky od rovinnosti splnit. V případě průmyslovýchpodlah je nezbytné i statické posouzení na základě znalosti vnějšíhoužitného zatížení a kvality podkladních vrstev.Z hlediska dodavatele jsou podlahy v bytové a občanské výstavběprakticky vždy vázány na dva různé subdodavatele. Obvykle jednaz firem provádí tepelné, resp. zvukové izolační vrstvy a vrstvu nosnou,jiný subdodavatel pak provádí pokládku vrstev nášlapných.Je pravidlem, že kvalita podkladních nosných vrstev není většinounijak kontrolována, a to jak z hlediska dosažených mechanickýchvlastností, tak i z hlediska rovinnosti. Při pokládce nášlapných vrstevpak následně dochází k velmi častým sporům, zda má podkladvyhovující, či nevyhovující parametry.Z pohledu investora patří mezi hlavní kritéria zakázky cenaa termíny. Představa, že při jakémkoliv stlačení ceny budou užitnévlastnosti podlahové konstrukce zejména z dlouhodobého hlediskavždy zachovány, je jistě iluzorní. Přesto je z pochopitelných důvodůprioritní vždy diskuze o ceně.Z hlediska termínů je situace často ještě absurdnější. Návrh tytootázky obvykle neřeší a harmonogramy prací nerealisticky kalkulujís takovou rychlostí zrání cementobetonových či anhydritovýchpodkladních vrstev, která není při jakékoliv snaze dodavatele splnitelná.Proto často dochází ke kladení nášlapných vrstev na nezcela ideálně vyzrálé či vyschlé podklady, a následné reklamacejsou tedy zcela logické. Při provádění a dokončování podlahovýchkonstrukcí dochází na stavbě k souběhu mnoha profesí a proprovádění podlah, tj. jejich ošetřování i zrání, jsou vytvořeny tynejhorší možné podmínky. Velmi často dochází k tomu, že čerstvěpoložená keramická či teracová dlažba bývá prakticky vzápětíintenzivně zatěžována, i když by zrání a ošetřování mělo probíhatv klidu minimálně několik dnů. Z hlediska soudního znalce jsoupodlahové konstrukce prvkem, který bývá nejčastěji reklamován –ať již z důvodů estetických, či provozních. Tato situace je zcelapochopitelná, uvážíme-li množství hledisek, která se při návrhu,výběru materiálů, technologií i vlastní realizaci podlahové konstrukceprolínajíV této složité hře technických požadavků i vztahů mezi jednotlivýmiúčastníky výstavby hraje samozřejmě významnouroli i často akcentovaný lidský činitel. O výsledku nerozhodujejenom brilantní návrh či použití kvalitních materiálů, alei kvalitní realizace, dodržení technologických postupů i prostéřemeslné poctivosti. Přitom se nejedná vždy o rutinní práci.stavebnictví 02/0923


▲ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahPři kladení keramické dlažby s prvky o rozměru 100x100 mmje situace nepochybně zcela jiná než při kladení dlažbys dlaždicemi s půdorysnými rozměry 600x600 mm či většími.Často se i identická podlahová konstrukce realizuje v různorodýchteplotních a vlhkostních podmínkách, v jiném souběhuprofesí a s jinými termínovými požadavky. Profesionalitaa solidnost dodavatele tak často vyžaduje, aby některá navrhovanářešení či požadavky byly odmítnuty, protože v dané konfiguraciokolností by s jistotou vedly k následným problémům.Podlahové konstrukce by proto měly být vnímány jako náročnádisciplína, která vyžaduje od všech zúčastněných profesionalitua pochopení pro technické i časové možnosti použitých materiálůi používaných technologií.Skladba podlahy v občanské a bytové výstavběPodlahu nelze vnímat pouze jako povrchovou tzv. nášlapnou vrstvu,ale jako souvrství, které vcelku zajišťuje širokou škálu vlastností. Oddlouhodobé trvanlivosti, snadné čistitelnosti, bezpečnosti provozuna povrchu, až po akustické a tepelně izolační vlastnosti.V případě občanské a bytové výstavby se obvykle jedná o plovoucípodlahy, kdy je na stropní konstrukci položena lehká a relativněměkká vrstva, jež je překryta tuhou nosnou vrstvou (např. cementovounebo anhydritovou mazaninou, montovanými deskami apod.).Povrch je pak tvořen nášlapnou vrstvou, zvolenou s ohledem navyužití interiéru. Kromě plovoucích podlah byly v dřívější době, zejménav panelových domech, využívány tzv. nulové podlahy, kteréjsou tvořeny pásy PVC a tenkou měkkou podložkou, položenou přímona nosné konstrukci. Na druhé straně v poslední době, zejména vespojení s výstavbou komerčních kancelářských prostor, došlo k rozšířenívyužití zdvojených podlah, kde je nosná vrstva podlahy uloženana podložky. Vzniklý prostor je pak využíván pro nejrůznější rozvody,které jsou tak přístupné prakticky na libovolném místě.Při návrhu podlahy je třeba myslet na její statickou únosnost, tj.na mechanické vlastnosti a tloušťku nosné vrstvy. Zde si je třebauvědomit, že čím stlačitelnější je podklad nosné vrstvy, tím většítloušťku, resp. lepší mechanické vlastnosti, musí nosná vrstva mít.Při provádění je třeba si uvědomit, že o únosnosti, resp. o vznikutrhlin v podlaze rozhoduje její nejslabší místo.V případě, že je podlahová konstrukce součástí konstrukce oddělujícíinteriér od vnějšího prostředí (např. podlaha na terénu nebo podlaha nastropní konstrukci nad nevytápěnými prostory apod.), musí celá oddělujícíkonstrukce splňovat požadavky na tepelný odpor a na prevencikondenzace vodní páry v konstrukci. Důležitým tepelně technickýmparametrem v místnostech s trvalým pobytem osob je tepelná jímavostpodlahy. Tento parametr popisuje rychlost odnímání tepla z chodidlaa je dominantně závislý na tepelné vodivosti nášlapné vrstvy.Podle něj lze podlahy rozdělit na velmi teplé, teplé, méně tepléa studené.Obdobně jako v případě tepelně technických vlastností je třebak podlahové konstrukci přistupovat i při hodnocení akustickýchvlastností, tj. zohlednit podlahovou konstrukci jako součást zvukovědělící konstrukce. Zde se sledují dva nezávislé parametry:24 stavebnictví 02/09


vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost. Vzduchováneprůzvučnost závisí zejména na plošné hmotnosti dělicí konstrukce,případně ji lze vylepšit pomocí zvukově izolačního podhledu.Kročejová neprůzvučnost, tj. neprůzvučnost konstrukce proti hlukuvznikajícímu chůzí nebo jinými rázy, naopak na plošné hmotnostioddělující konstrukce závislá není. Tento parametr se zajišťujeoddělením nášlapné vrstvy podlahy (a s ní spojených tuhých vrstev)od ostatních konstrukcí (stropní konstrukce, stěny, prostupyapod.) zvukově izolačním materiálem, který je relativně měkkýa špatně vede zvuk.Z hlediska uživatele podlahové konstrukce jsou velmi důležitévlastnosti povrchu. Kromě vzhledu podlahy je to zejména skluznost,která je přímo parametrem bezpečnosti pohybu po podlaze,a dále odolnost proti bodovému namáhání a tvrdost povrchu, kterésouvisejí s odolností nášlapné vrstvy. Tvrdost povrchu je třeba volitv závislosti na typu použité nášlapné vrstvy a na předpokládanémprovozu na podlaze podle specifikace výrobce nášlapné vrstvy.Kromě výše uvedených vlastností musí celá podlahová konstrukcesplňovat hygienické požadavky, tj. nesmí být zdrojem škodlivinv interiéru. Dále musí splňovat požadavky na odolnost proti biologickýmvlivům (nesmí docházet k růstu plísní, napadení hmyzemnebo jinými živočichy apod.), odolnost proti chemickým vlivům(vzájemný kontakt materiálů nesmí vyvolávat nepříznivé chemickézměny a podlaha musí odolávat agresivním látkám, které na nibudou působit) a musí být odolná proti vodě a vlhkosti, případněmusí být přístup vody či vlhkosti vyloučen nebo omezen. V některýchpřípadech je vhodné bránit pronikání vodní páry stropempomocí parotěsné zábrany. Některé materiály jsou citlivé na vlhkostpodkladu (např. materiály na bázi dřeva, epoxidové pryskyřice,PVC a další).▲ ▼ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahRovinnost povrchuJe třeba rozlišovat mezi pojmy „rovinnost povrchu“ a „místnírovinnost povrchu“.V případě rovinnosti povrchu se sledují odchylky výškové úrovněnáhodně vybraných bodů skutečně provedené podlahy od výškovéúrovně definované v projektové dokumentaci. Tento parametr jedůležitý zejména pro návaznost podlahy na okolní konstrukce, např.dveře. Maximální dovolené odchylky od rovinnosti nášlapné vrstvyje třeba stanovit v návrhu podlahy, a to v závislosti na konkrétníchpodmínkách. Pro omezení možných sporů je doporučeno rovněždefinovat maximální odchylky od rovinnosti povrchu pro ostatnívrstvy, zejména pro povrchy, kde na sebe budou navazovat dodávkyrůzných firem. V praxi často dochází k tomu, že na nosnouvrstvu tvořenou cementovým nebo anhydritovým potěrem zbudepouze několik málo centimetrů, které nemohou zajistit dostatečnouúnosnost podlahy. Při užívání, v lepším případě již během stavby,pak dochází k překročení únosnosti nosné vrstvy a ke vzniku trhlinv podlaze.V případě místní rovinnosti povrchu se sledují odchylky povrchupodlahy od proložené úsečky reprezentované dvoumetrovoulatí. Tento parametr nevypovídá nic o tom, v jakévýškové úrovni byl povrch podlahy proveden, ale je důležitýpro provoz na podlaze a komfort jejího používání. Návrh podlahyby měl dále obsahovat požadavky na mezní odchylkymístní rovinnosti i pro ostatní vrstvy podlahy. Tyto hodnotyje třeba stanovit v závislosti na požadavcích výše položenévrstvy na podklad. Pokud zamýšlenou technologií není možnédosáhnout rovinnosti potřebné pro správné položení následné vrstvy,je třeba v návrhu podlahy počítat s vyrovnávací vrstvou.stavebnictví 02/0925


smršťování horního a dolního povrchu desky, které má za následektzv. zkroucení desek. To se obvykle projevuje nadzdvižením rohůdesky, méně často jejich zanořením do podkladu, nebo nadzdviženímstřední oblasti.Průmyslové podlahyPrůmyslová podlaha je definována jako podlahová konstrukce,která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m 2 ,nebo pohyblivým zatížením (manipulačními prostředky), jejichžcelková hmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslové podlahy jsouvětšinou tvořeny železobetonovou nosnou deskou vyztuženoubuď klasickou výztuží, nebo pomocí drátků, a nášlapnou vrstvouzajišťující odolnost povrchu. Neopomenutelné jsou rovněž vlastnostipodloží.▲ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahTřetím parametrem popisujícím rovinnost podlahy je mezní rozdílrovinnosti nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře.Stanovení tohoto parametru má za cíl vyloučit nerovnosti nášlapnévrstvy, v nichž by hrozilo zakopnutí uživatele podlahy.Dilatační a smršťovací spáry v podlaháchobčanské a bytové výstavbyV případě spár v podlaze je nutné rozlišovat na spáry smršťovací,které umožňují, aby proběhly přirozené objemové změny materiálů(zejména betonu), a spáry dilatační, které umožňují teplotní dilatacijednotlivých konstrukčních celků, buď pouze podlahy, nebo celékonstrukce.Dilatační spáry musí zajistit volnost pohybu po celou dobu životnostikonstrukce. Spáry pouze v podlahách se provádí po obvodumístnosti, kde zajišťují obvykle rovněž funkci izolace proti přenosukročejového zvuku. V případě velkých prostor je třeba postupovatpodle příslušných materiálových norem, v případě betonu podleČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcía podlahu rozdělit na dilatační celky. V případě využití podlahovéhotopení je nutné dilatační spárou oddělit vytápěnou část podlahyod nevytápěné a dilatační spára musí být provedena i v místědilatační spáry v konstrukci, na níž je podlaha uložena. V těchtospárách se obvykle osazují speciální kovové profily, které zabraňujíolamování hran spáry a vnitřní prostor se vyplní trvale pružnýmmateriálem.Na rozdíl od dilatačních spár mají smršťovací spáry dočasnoufunkci. Je třeba je provádět zejména u monolitických vrstev na bázicementu (cementové potěry, litá teraca apod.). Rastr smršťovacíchspár se obvykle provádí pravoúhlý. Poměr stran obdélníku byneměl být větší než 1:2,5. V případě nevyztužených cementovýchpotěrů by delší strana obdélníku smršťovacího pole neměla býtvětší než čtyřicetinásobek tloušťky vrstvy cementového potěru.Řezání smršťovacích spár se doporučuje provést do 24 hodin odzamíchání směsi. Vzdálenost smršťovacích spár lze zvětšit dostatečnýmvyztužením potěru. Naopak smršťování jemnozrnnýchmateriálů (maximální zrno kameniva 4 mm a menší) je obvyklevětší než u tradičních hrubších materiálů, a smršťovací spáry jetedy třeba provádět v hustším rastru. Po odeznění smršťování jevhodné smršťovací spáry vyplnit tuhou zálivkou.Při větší vzdálenosti smršťovacích spár nebo při použití směsi vykazujícívětší smršťování je potřeba věnovat pozornost i rozdílnémuSkladba průmyslové podlahyV návrhu podlahy se musí specifikovat tloušťky a kvality jednotlivýchvrstev. Nosná vrstva (prakticky vždy betonová deska) musíbýt navržena na základě statického výpočtu a musí být zřetelněuvedeno, na jaké zatížení je navržena. V případě pohyblivého zatíženímusí být k dispozici zatěžovací schéma dopravního prostředkua hodnoty kolových sil, včetně průměru kol a typu materiálu kol.Pro statické posouzení musí být známy deformační vlastnosti podložív celé aktivní zóně sedání, případně tyto vlastnosti musí býtv návrhu podlahy definovány jako požadavky na úpravu podloží.Nášlapnou vrstvu podlahy je třeba posoudit na lokální únosnostporovnáním pevnosti v tlaku s kontaktním napětím pod koly dopravníchprostředků, které budou na podlaze provozovány. Kontaktnínapětí pod koly nesmí překročit pevnost použitého materiáluv tlaku, v případě nášlapných vrstev s nižším modulem pružnosti(např. PVC, textilní podlahoviny apod.) musí být kontaktní napětímenší než 40 % pevnosti nášlapné vrstvy v tlaku, aby toto zatíženínevyvolávalo trvalou deformaci nášlapné vrstvy.Obdobně jako u podlah v občanské a bytové výstavbě je třeba splnithygienické požadavky a požadavky na odolnost proti biologickýma chemickým vlivům a samozřejmě před nanášením citlivýchmateriálů věnovat pozornost vlhkosti podkladu.Dilatační a smršťovací spáry v průmyslovépodlazeZákladní rozdíl mezi smršťovacími a dilatačními spárami a základnípožadavky na jejich návrh byly popsány. U průmyslovýchpodlah je třeba vyřešit ještě způsob přenosu posouvajících silmezi jednotlivými dilatačními úseky. To se obvykle řeší vloženímkluzných trnů nebo jiných kluzných prvků, které zasahují dobetonové desky na obou stranách dilatační spáry.Smršťovací spáry se ve většině případů provádí řezáním.U průmyslových podlah, kde případné trhliny obvykle představujízávažnější provozní závadu a zůstanou vizuálně patrné i naopravené podlaze, se tyto spáry obvykle navrhují v maximálnívzdálenosti, která je třicetinásobkem tloušťky nosné betonovédesky, maximálně 6 m. Poměr stran smršťovacího pole by nemělpřesáhnout 1:1,5. Případná větší vzdálenost smršťovacích spármusí být podložena výsledky statického výpočtu. Lze ji dosáhnoutopět pomocí většího vyztužení desky. Ve výjimečných případechse ve světě používají směsi s kompenzovaným smršťováním.26 stavebnictví 02/09


Návrh podlahy by měl definovat jak polohu a způsob řešení dilatačníchspár, tak i polohu, hloubku prořezu a způsob řešení (kdy a jakvyplnit, ponechat nevyplněné apod.) smršťovacích spár. Při návrhupodlah s vysokou intenzitou provozu manipulačních prostředků jetřeba vzít v úvahu, že požadavky na rovinnost v oblasti spár musíbýt výrazně vyšší. Jakékoliv nerovnosti zde totiž při pojezdu vyvolávajídoplňující dynamické účinky, které mohou podlahu v těchtooblastech poškodit. To se v plné míře týká i spár mezi betonovýminebo keramickými dlaždicemi.Nové trendyPodobně jako v ostatních oblastech stavebnictví, docházíi v oblasti podlahových konstrukcí, a to jak pokud se týče materiálů,tak technologií, k postupným inovacím, které jsou často málopostřehnutelné, ale přesto jsou významným pokrokem z hlediskatěch užitných vlastností, jež nejsou na první pohled patrné.Asfaltové mazaninyNovinkou v tuzemských podmínkách jsou nepochybně asfaltovémazaniny, resp. asfaltová teraca, která se dlouhodoběa s úspěchem využívají v sousedním Německu. Pojivem je bitumen,jehož obsah ve směsi se pohybuje mezi 7 až 10 váhovýmiprocenty, plnivem pak minerální moučka, písek a zejména pakkamenná drť v různých zrnitostech, obvykle od 2 do 11 mm.Jejich mechanické vlastnosti jsou charakterizovány předevšímtřídou tvrdosti. Mají překvapivě velmi dobrou požární odolnost,jsou prakticky nehořlavé a odolné proti jiskrám při svařovánínebo žhavým nedopalkům. Po vychladnutí mají konečnou pevnost.Jsou zcela vodotěsné, nenasákavé a v podstatě parotěsné.Neposkytují žádné prostory pro mikroby, bakterie nebo hmyz.Mají vysoký elektrický odpor. Jsou odolné proti většině kyselin,louhů i posypovým solím. Povrch nepráší a nepotřebuje téměřžádné ošetřování. Jejich aplikaci v exteriéru umožňuje výbornámrazuvzdornost. Asfaltové mazaniny neobsahují žádné fenolya dehty a na základě provedených odborných posudků v SRNneobsahují měřitelné zdraví škodlivé výpary a jsou zdravotněnezávadné. Používají se jak při rekonstrukci starých budov, taki v reprezentativních prodejních či společenských prostorách. Prvnímpříkladem jejich aplikace ve větším rozsahu v ČR jsou prostorynově dokončené Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích,jejichž otevření pro veřejnost se připravuje v tomto roce.Izolační materiály z lisovanýchanorganických práškových hmotDalší nenápadnou, ale přesto velmi významnou inovací je používáníizolačních materiálů z lisovaných anorganických práškových hmot,jejichž izolační vlastnosti se významně zlepší odsátím – vakuovánímvzduchu. Tepelná vodivost těchto materiálů je na úrovni 0,005 W/m 2 K.Tloušťka vakuové desky se tak v běžné podlahové konstrukcimůže pohybovat na úrovni 23 mm. Předností těchto vakuovanýchizolačních panelů v podlahových konstrukcích je i mimořádnézlepšení kročejového hluku. Formáty těchto izolačních desekse pohybují obvykle v intervalu 1000x600 mm až 500x300 mm.Desky mohou být buď nalepeny na podkladovou konstrukci nebona ní volně položeny. Je zcela zřejmé, že panely se nesmějí řezatani vrtat.Eliminace kročejového hlukuNové trendy lze zaznamenat i v oblastech návrhu a prováděnípodlahových konstrukcí. V současnosti se v zahraničí mimořádněakcentuje eliminace kročejového hluku, tedy všech akustickýchmostů, kterými mohou být z podlahy, ale i ze schodišť přenášenyzvuky a otřesy do okolních prostor. Ukazuje se, že i u exkluzivněvybavených bytů a precizně provedených staveb může kročejovýhluk mimořádně negativně ovlivňovat životní pohodu a problematizovatvyužívání jinak exkluzivních prostor.Sledování vlivu podlahových konstrukcí naživotní prostředí ve vnitřních prostoráchDalším trendem je sledování vlivu podlahových konstrukcí naživotní prostředí ve vnitřních prostorách. V současnosti se výběrnášlapných vrstev řídí celou řadou faktorů, ale otázku uvolňováníškodlivých látek z nášlapných vrstev do ovzduší praktickynikdo neposuzuje. Zkouškami v zahraničí bylo identifikováno až900 prchavých organických látek, které se vyskytují v bytovýchprostorách v důsledku jejich uvolňování ze stavebních materiálů.Bylo prokázáno, že podlahové konstrukce jsou významnýmzdrojem chemického znečištění v budovách. Současná úroveňchemického znečištění produkovaného podlahovými konstrukcemije vzhledem na vliv uvolňovaných látek velmi znepokojivá.Výrobci materiálů pro nášlapné vrstvy, projektanti i dodavatelépodlahových konstrukcí by proto měli i tento aspekt vnímat jakodo budoucna velmi závažný.Z uvedeného nástinu je patrné, že podlahové konstrukce jsouživým, stále se vyvíjejícím oborem, který vyžaduje od všechzúčastněných sledování odborných informací a novinek. V žádnémpřípadě se nejedná o rigidní obor, v němž lze bez pečlivéanalýzy aktuálních požadavků stavebníka opakovat „dlouhodoběosvědčená“ řešení. ■english synopsisFloors – Current Situation and New TrendsFloor constructions represent a construction element that needs tofulfil the widest spectrum of functional requirements – their surfacefinish must be aesthetical, the statically loaded load-bearing bed mustprovide for long-term stability and functionality in the given buildingor room. The development of the past fifteen years has multipliedthe spectrum of materials both for the walking surface and forthe floor beds.klíčová slova:podlahové konstrukce, dilatační a smršťovací spáry podlah, rovinnostpovrchu podlahkeywords:floor constructions, dilation and shrinkage floor joints, floor surfaceplanarityodborné posouzení článku:doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.Ústav technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavebníVysokého učení technického v Brněstavebnictví 02/0927


podlahové konstrukcetext: Jiří Dohnálek, Petr TůmaNové znění normy ČSN 74 4505Podlahy – Společná ustanoveníDoc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (*1948)Vedoucí odd. stavebních materiálůna Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.Od roku 2006 pořádá jako odbornýgarant konferenci „PODLAHY“.E-mail: dohnalek@sanacebetonu.czSpoluautor:Ing. Petr Tůma, Ph.D.E-mail: tuma@klok.cvut.czEN, na které je odkazováno tak, aby ustanovení revidované normynebyla v žádném případě v rozporu s těmito dokumenty. Do normyje zapracován i odkaz na změnu Z3 ČSN EN 206-1, která vyšlav tomto roce, atd. Autoři se domnívají, že nová norma významněposunuje možnosti projektantů i realizátorů navrhovat a provádětpodlahové konstrukce podle nejaktuálnějších kritérií a s minimemzávad. Revidovány, resp. aktualizovány, byly i zkušební postupy,které jsou pro kontrolu kvality dokončených podlahových konstrukcínezbytné.Příspěvek představuje nové znění ČSN 74 4505Podlahy – Společná ustanovení, platné od 1. srpna2008 a jeho hlavní odlišnosti oproti starému znění.Norma ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení je v praxi velmivyužívaná, avšak její znění z roku 1994 bylo již zastaralé a v některýchpasážích dokonce nepoužitelné. Proto se Český normalizační institutrozhodl zařadit do plánu normalizace její revizi ve vztahu k základnímČSN a EN, technickým předpisům a současným technickým požadavkům.S žádostí o její vypracování v loňském roce oslovil Českévysoké učení technické v Praze a Kloknerův ústav. Práce na revizinormy navázaly na již provedený rozborový úkol, který analyzovalznění z roku 1994, a to především ve vztahu k současným platnýmčeským normám a k harmonizovaným normám evropským.Kromě rozborového úkolu, který byl řešen Ing. Marií Jurajdovou z ITCZlín, autoři vycházeli především z vlastních odborných zkušenostía dlouhodobých kontaktů s odborníky z oblasti podlah. V tomto směrusi vytkli za cíl především v aktualizovaném znění normy upravitformulace v následujících oblastech:■ reálně vymezit kritéria na rovinnost podlahových konstrukcí;■ přesně definovat metodiku zjišťování rovinnosti podlahovýchkonstrukcí;■ definovat požadavky na mechanické vlastnosti nosných vrstevpodlah v návaznosti na platné harmonizované normy;■ zreálnit hodnoty vlhkosti podkladních vrstev, požadované při pokládcenášlapných vrstev;■ poskytnout projektantům vodítko při návrhu tloušťky nosné podlahovévrstvy;■ nově doplnit partii týkající se tzv. průmyslových podlah, kteránebyla ve stávající normě vůbec pojednána.Vzhledem k tomu, že se materiálová základna v oblasti podlahovýchkonstrukcí i její různorodost rychle rozvíjí, odvisí kvalita aktualizovanénormy i od co nejúplnějšího připomínkování návrhů normy nejširšímspektrem odborníků jak z okruhu projektantů, tak i dodavatelů.Předkládaná norma prošla mnohastupňovým připomínkováníma oponenturou odborníků, kteří se pohybují v různých materiálovýchoblastech (dřevěné podlahy, betonové podlahy, plastové povrchypodlah. Byly prověřeny všechny ČSN, resp. harmonizované ČSNNejpodstatnější změny v novém znění normyPředmět normyPředmět normy byl nově přeformulován, a to takto: Tato normastanovuje požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlahve stavebních objektech. Norma rozlišuje dva druhy podlah: podlahyv bytové a občanské výstavbě a průmyslové podlahy. Norma senevztahuje na nemovité kulturní památky a na objekty pro ustájenízvířat. Norma nezohledňuje specifické požadavky sportovních činnostína podlahy.Z definice předmětu normy je zřejmé, že největší změnou je rozšířenínormy o problematiku průmyslových podlah. Ta nebyla v předchozímznění ČSN 74 4505 vůbec zohledněna.Termíny a definiceKapitola Termíny a definice je důležitou součástí každé normy.Měla by zajistit, aby terminologii použitou v normě chápali všichnijejí uživatelé stejně, a bylo tak minimalizováno riziko nedorozuměnív důsledku špatného pochopení textu. Nejdůležitějšími změnamioproti verzi z roku 1994 je zavedení termínu průmyslová podlaha,definování pojmu podlahový potěr (podlahová mazanina) a rozděleníspár v podlaze na smršťovací a dilatační.Nová ČSN 74 4505 rozděluje podlahy na dva druhy. Kapitola 5 sevěnuje podlahám v bytové a občanské výstavbě, kapitola 6 pakpodlahám průmyslovým. Rozlišení, do které z nich spadá konkrétnípodlaha, je specifikováno právě v definici pojmu průmyslová podlaha,která uvádí: Průmyslová podlaha je podlahovou konstrukcí,která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m 2 , nebopohyblivým zatížením – manipulačními prostředky, jejichž celkováhmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je i konstrukcese zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímunamáhání, chemickému působení, a to i v případě, že zatížení jemenší než výše uvedené hodnoty.Ostatní podlahy pak spadají do kategorie podlah v bytové a občanskévýstavbě. Na oba názvy druhů podlah je tedy třeba se dívat jako na obvykléumístění podlahy, kritériem pro rozdělení je zatížení. Může nastatsituace, že například podlaha v kuchyni pro hromadné stravování budemuset mít větší únosnost než 2000 kg/m 2 a bude muset být navrženaa provedena podle ustanovení pro průmyslové podlahy.Z připomínek, které autorům v rámci jednotlivých kol přípravy textunormy došly, bylo zřejmé, že pojmy podlahový potěr a podlahovámazanina, či konkrétně cementový potěr a betonová mazanina,28 stavebnictví 02/09


nejsou v povědomí odborné veřejnosti významově pevně ukotveny.Na základě zkušeností z připomínkových řízení i z vlastní praxea rozhovorů s lidmi z oboru se autoři domnívají, že pojmy podlahový potěra podlahová mazanina jsou synonyma, která technicky nic neříkajío vlastnostech příslušných vrstev ani o technologii jejich pokládky.To potvrzují například i technické slovníky, které při překladu do němčinyoba termíny překládají jako Estrich, do angličtiny jako screed.V případě spár v podlaze je třeba rozlišovat na spáry smršťovací,které umožňují, aby proběhly přirozené objemové změny materiálů(zejména betonu), a spáry dilatační, které umožňují teplotní dilatacijednotlivých konstrukčních celků, buď pouze podlahy, nebo celékonstrukce. Dilatační spáry musí zajistit volnost pohybu po celoudobu životnosti konstrukce. Obvykle se osazují speciálními kovovýmiprofily, které zabraňují olamování hran, a vnitřní prostor se vyplnítrvale pružným materiálem. Na rozdíl od nich mají smršťovací spárypouze dočasnou funkci, je třeba je provádět zejména u monolitickýchvrstev na bázi cementu (cementové potěry, litá teraca apod.) a poodeznění smršťování je vhodné tyto spáry vyplnit tuhou zálivkou.Technické požadavkyTak jako celá norma, doznala i tato kapitola významné změny. Rozsahpříspěvku nedovoluje věnovat se všem technickým parametrům,celkem jich je v kapitole 4 popsáno osmnáct. V následujícím textujsou proto zmíněny ty, které autoři považují za nejdůležitější.První dva odstavce se týkají vzhledu podlahy, tedy parametru, kterýje častým předmětem sporů. Zde je řešen případný vznik trhlin, kterýje obecně považován za nepřípustnou vadu. Výjimkou jsou betonovépodlahy, v jejichž případě se norma odkazuje na základní normypro navrhování betonových konstrukcí ČSN 73 1201 Navrhováníbetonových konstrukcí a ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhováníbetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla propozemní stavby. Při postupu například podle ČSN 73 1201 je třebadefinovat příslušnou kategorii požadavku na odolnost proti trhlinám.Pokud tento parametr není v zadání uveden, lze využít rozdělenípopsané v ČSN 73 1201, které postupuje podle použité výztuže,a tedy podle nebezpečnosti jejího napadení korozí. Pro jednotlivékategorie jsou definovány příslušné limitní šířky trhlin. Pro dimenzováníje zároveň uvedeno, při jakých kombinacích zatížení je třebaje posuzovat. V odstavci Stálobarevnost je reflektována přirozenávlastnost dřeva měnit svůj odstín pod vlivem osvětlení, respektiveoslunění. Při nerovnoměrném osvětlení může dojít k nerovnoměrnézměně barevného odstínu dřevěných podlah.Další dva odstavce se věnují rovinnosti povrchu vrstvy a místnírovinnosti povrchu. Zde je nutné upozornit, že se jedná o dvě rozdílnévlastnosti, které mají jak rozdílný vliv na užívání podlahy, taki odlišný způsob zkoušení. Autoři by chtěli zvláště poděkovatIng. Šandovi z firmy Gefos a doc. Matějkovi, kteří významně přispělik textu těchto odstavců a příslušných odstavců z kapitoly Zkoušení.V případě rovinnosti povrchu se sledují odchylky výškové úrovněnáhodně vybraných bodů skutečně provedené podlahy od výškovéúrovně definované v projektu. Tento parametr je důležitý zejménapro návaznost podlahy na okolní konstrukce, např. dveře. Maximálnídovolené odchylky od rovinnosti nášlapné vrstvy je třeba stanovitv návrhu podlahy, a to v závislosti na konkrétních podmínkách. Proomezení možných sporů doporučujeme rovněž definovat maximálníodchylky od rovinnosti povrchu pro ostatní vrstvy, zejména pro povrchy,kde na sebe budou navazovat dodávky různých firem. V praxičasto dochází k tomu, že na nosnou vrstvu tvořenou cementovýmnebo anhydritovým potěrem zbude pouze několik málo centimetrů,které nemohou zajistit dostatečnou únosnost podlahy. Při užívání,v lepším případě již během stavby, pak dochází k překročení únosnostinosné vrstvy a ke vzniku trhlin v podlaze.V případě místní rovinnosti povrchu se sledují dva parametry. Prvnímje odchylka povrchu podlahy od proložené úsečky reprezentovanédvoumetrovou latí (viz tabulka 1). Tento parametr nevypovídá nico tom, v jaké výškové úrovni byl povrch podlahy proveden, ale jedůležitý pro provoz na podlaze a komfort jejího používání. Druhýmpak je požadavek na mezní rozdíl rovinnosti nášlapné vrstvy v dilatačnínebo smršťovací spáře a ve spárách mezi dlaždicemi (viz tabulka 2).Stanovení tohoto parametru má za cíl vyloučit nerovnosti nášlapnévrstvy podlahy, ve kterých by hrozilo zakopnutí uživatele podlahy,případně drncání přepravních prostředků, které by způsobovalo nadměrnénamáhání hran. Oba tyto parametry byly předmětem mnohapřipomínek, které se lišily zejména podle přístupu autora připomínkybuď ze strany dodavatele podlahy, nebo ze strany zákazníka. Autořidokonce obdrželi zcela opačné připomínky (příliš benevoletní/přílišpřísné) od pracovníků jedné větší firmy. Je vhodné, aby návrh podlahyobsahoval požadavky na oba parametry místní rovinnosti i proostatní vrstvy podlahy. Tyto hodnoty je třeba stanovit v závislosti napožadavcích výše položené vrstvy na podklad. Pokud zamýšlenoutechnologií není možné dosáhnout rovinnosti potřebné pro správnépoložení následné vrstvy, je třeba v návrhu podlahy počítat s vyrovnávacívrstvou.Typ podlahyMezní odchylkaPodlahy v místnostech pro trvalý pohyb osob(byty, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní2 mmzařízení, obchody, komunikace uvnitř objektuapod.)Ostatní místnosti3 mmVýrobní a skladovací haly5 mm▲ Tab. 1. Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvyTypy podlahMezní rozdílPodlahy v místnostech pro trvalý pohyb osob(byty, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní2 mmzařízení, obchody, komunikace uvnitř objektuapod.)Ostatní místnosti2 mmVýrobní a skladovací haly2 mm▲ Tab. 2. Mezní rozdíly ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebosmršťovací spáře a mezní rozdíly ve výškové úrovni hran sousedníchdlaždicPředepsanátloušťkaTloušťka vrstvy potěrummmm Nejmenší hodnota Průměr10 ≥ a ≥ 1015 ≥ a ≥ 1520 ≥ 15 ≥ 2025 ≥ 20 ≥ 2530 ≥ 25 ≥ 3035 ≥ 30 ≥ 3540 ≥ 30 ≥ 4045 ≥ 35 ≥ 4550 ≥ 40 ≥ 5060 ≥ 45 ≥ 6070 ≥ 50 ≥ 7080 ≥ 60 ≥ 80≥ předepsaná>80 b ≥ a tloušťkaaMusí být odsouhlaseno projektantem podle konkrétních podmínekb U cementových potěrů by měly být vzaty v úvahu zásady technologiebetonu vedené v ČSN EN 206-1▲ Tab. 3. Dovolené odchylky od projektem předepsané tloušťky vrstvy potěrustavebnictví 02/0929


Neméně zajímavá a důležitá je specifikace parametrů Tloušťka vrstvypotěru a Mechanická odolnost a stabilita, které jsou významné prostatickou únosnost nosné vrstvy podlahy. Pro tloušťku vrstvy potěrudefinuje spodní mez skutečného provedení tabulka (viz tab. 3), hornímez pak je omezena 120 % tloušťky předepsané v návrhu podlahy.Zde je třeba si uvědomit, že podlahový potěr je relativně těžkýkonstrukční prvek. Proto je při případném zvětšení tloušťky třebaposoudit statickou únosnost konstrukce, která podlahu nese.Zcela nově formulovaný je odstavec týkající se skluznosti. V částechbudov, které jsou veřejně přístupné, platí přísnější požadavky, uvnitřbytů a pobytových místností pak požadavky méně přísné (viz tab. 4).Důležité je, že požadované hodnoty musí být splněny i při běžnémzašpinění podlahy při provozu budovy nebo u vlhké podlahy.Veřejnéprostory▲ Tab. 4. Požadavky na skluznost podlahByty a pobytovémístnostiSoučinitel smykovéhotření≥ 0,5 ≥ 0,3Výkyv kyvadla ≥ 40 ≥ 30Úhel kluzu ≥ 10° ≥ 6°V souvislosti s technickými parametry je třeba odkázat na kapitolu 7,která má název Zkoušení a obsahuje buď odkazy na příslušné zkušebnínormy, nebo popis zkušebních metod pro stanovení velikostipříslušných parametrů. To je velmi důležité, protože jiné zkušebnípostupy mohou vést k jiným výsledkům (viz například problematikastanovování vlhkosti).Podlahy v bytové a občanské výstavběPodlahy popisované v kapitole 5 normy jsou prakticky vždy podlahyplovoucí, kdy je nosná vrstva uložena na relativně měkké vrstvě tepelnénebo zvukové izolace. Kapitola je rozdělena na dvě části vztahující sek návrhu podlahy a k jejímu provádění. V první části, jsou předepsányskutečnosti, které návrh podlahy musí specifikovat, a to:a) podmínky úspěšné funkce podlahy po dobu její předpokládanéživotnosti;b) skladbu podlahové konstrukce, tj. jednotlivé vrstvy, jejich tloušťky,kvalitu, popřípadě i složení vrstev a pracovní postupy pro jejich zhotovení.Skladba podlahové konstrukce musí být navržena tak, abypodlaha splňovala požadavky, které jsou na ni kladeny, i v případě,že bude vyrobena s nepříznivými odchylkami tlouštěk vrstev;c) rozmístění dilatačních a smršťovacích spár v podlaze, nebo v jejíchvrstvách, a jejich úpravu;d) řešení dilatačních spár nosné konstrukce, které prochází podlahou.Dilatační spára musí umožnit pohyb nosné konstrukce;e) řešení prostupů podlahou (prostupy potrubí, technologickýchzařízení apod.);f) napojení podlahy na stěnu;g) způsob uložení prvků a rozvodů technického zařízení budov umístěnýchdo podlahové konstrukce;h) požadavky na místní rovinnost povrchu podlahových vrstev (nenášlapné vrstvy). Požadavky musí vycházet z požadavků následnévrstvy na podklad. Pokud požadavky na podklad nejsou technologiíspodní vrstvy splnitelné, musí být mezi tyto vrstvy vloženavyrovnávací vrstva.Body a, b, c, d, e, g jsou prakticky totožné s požadavky původní normyz roku 1994. Nově byly přidány body f, h. Za zdůraznění stojí zejménabod h, protože místní rovinnost povrchu jednotlivých vrstev je častýmpředmětem sporů na stavbě a zároveň má konkrétní finanční dopadv nutnosti provádět vyrovnávací vrstvu. Vzhledem k tomu, že normanemůže postihnout celou škálu individuálních podmínek na stavbě, anizahrnout požadavky všech vrstev na podklad, je povinnost předepsatpožadavky kladena na autora návrhu podlahy, tedy obvykle projektanta.Předpokládá se, že to bude osoba, která bude nejlépe obeznámenas konkrétními požadavky stavby i použitých materiálů a technologií.Doporučeno je definování ještě následujících dvou bodů:■ požadavky na místní rovinnost povrchu nášlapné vrstvy, pokudjsou přísnější než požadavky uvedené v normě;■ požadavky na rovinnost povrchu jednotlivých vrstev podlahy a jejídovolenou odchylku.Dobrou pomůckou pro navrhování potěrů může být tabulka uvádějícínejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů (viz tab. 5).Z vlastních zkušeností však autoři doporučují uvedené hodnotypovažovat za naprosto minimální. Spolehlivé konstrukce lze taktoprovést pouze při kvalitní a velmi pečlivé pokládce, kdy je tloušťkapotěru opravdu dodržena a zároveň vlastnosti materiálu odpovídajípožadované třídě v celé tloušťce vrstvy. V praxi se bohužel velmičasto stává, že dobře zhutněný je pouze povrch potěru a hloubějije potěr relativně mezerovitý. Pak potěr není dostatečně únosnýa riziko vzniku poruch je velké.Druhá část, Provádění, definuje požadavky na firmu provádějícípokládku podlahy nebo některých jejích vrstev. Nová je povinnostsepsat při převzetí staveniště zápis obsahující alespoň údaje jakorovinnost podkladu, tloušťky zadávaných vrstev a rovinnost a místnírovinnost povrchu nejvyšší prováděné vrstvy. Mezi požadavky naprovádění podlahy patří i vytvoření rastru smršťovacích spár vevrstvách z materiálů podléhajících smršťování. Tyto spáry jsou preventivnímopatřením proti vzniku smršťovacích trhlin a zhotovují sebuď pomocí bednění, nebo dodatečným nařezáním (nutno provéstještě před vznikem poruch, tj. u cementových potěrů obvykle doMateriál potěruLitý potěr na bázisíranu vápenatéhoPotěr na bázisíranu vápenatéhoCementový potěrnevyztuženýTřída pevnosti v tahuza ohybu podleČSN EN 13813Plošné zatížení≤ 2,0 kN/m 2Předepsaná tloušťka potěruPlošné zatížení≤ 3,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 2,0 kNPlošné zatížení≤ 4,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 3,0 kNPlošné zatížení≤ 5,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 4,0 kNF 4 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 65F 5 ≥ 30 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55F 7 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50F 4 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75F 5 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65F 7 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60F 4 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75F 5 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65F 7 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60▲ Tab. 5. Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů při stlačitelnosti podkladních vrstev ≤ 3 mm (≤ 5 mm pro plošné zatížení ≤ 2 kN/m 2 a ≤ 3 kN/m 2 )30 stavebnictví 02/09


24 hodin). Dobře se osvědčilo pravidlo požadující pro obvyklé nevyztuženécementové potěry vzdálenost smršťovacích spár maximálnětřiceti- až čtyřicetinásobek tloušťky vrstvy. Vytvořením smršťovacíchspár samozřejmě není dotčena potřeba ošetřování potěru.Předepsána je zde nejvyšší dovolená vlhkost podkladu pro pokládkuběžných nášlapných vrstev, a to pro cementový potěr a pro potěrna bázi síranu vápenatého (viz tab. 6). Tyto požadavky byly výrazněpřepracovány. Oproti normě z roku 1994 byly opraveny chybnéhodnoty pro cementový potěr pod dlažbu a pro anhydritové potěrya doplněny byly požadavky pro lité podlahoviny a textilie. Hodnotypro cementový potěr lze použít i pro vrstvy ze standardního betonu.Pokud je součástí podlahy systém vytápění, je třeba požadavkyuvedené v tabulce snížit.Nášlapná vrstva▲ Tab. 6. Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázisíranu vápenatého v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvyV části Provádění jsou uvedeny ještě požadavky na výsledky kontrolníchzkoušek kvality provedeného podlahového potěru pro nejčastějipoužívané třídy. Protože rozhodujícím parametrem těchto potěrůje třída pevnosti v tahu za ohybu F, jsou požadavky vztaženy právěk tomuto parametru. Jeho dodatečné zkoušení není snadné, zejménapro obtížnost odebírání vzorků potěru pro výrobu zkušebních těles(trámků 40x40x160 mm). Proto jsou v kapitole Technické požadavkyuvedeny požadavky na výsledky alternativních zkoušek pevnosti v tahupovrchových vrstev pro cementové potěry. U třídy pevnosti F4 musíbýt průměrná hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev větší než1,25 MPa, u třídy F5 větší než 1,75 MPa a u třídy F7 větší než 2,25 MPa.Tyto alternativní zkoušky doporučujeme doplnit o sondu pro ověřeníkvality zhutnění vrstvy potěru v jejích spodních partiích.Průmyslové podlahyCementovýpotěrPotěr na bázisíranuvápenatéhoKamenná nebokeramická dlažba5,0 % 0,5 %Lité podlahovinyna bázi cementu5,0 % Nelze provádětSyntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 %Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 %PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 %Dřevěné podlahy, parkety,laminátové podlahoviny2,5 % 0,5 %Problematika průmyslových podlah nebyla v předcházejícím zněníČSN 74 4505 vůbec zmíněna. Text článku 6 – Průmyslové podlahyv novém znění ČSN 74 4505 je zcela nový a vychází jak ze zkušenostízpracovatelů normy, tak z řady konzultací s odborníky, kteří se tétooblasti dlouhodobě věnují. Zpracovatelé normy by zvláště chtěli poděkovatIng. Novotné z firmy Panbex a Ing. Fárovi z firmy Coming, kteřívýznamně přispěli jak připomínkami, tak i oponenturou celého textutéto kapitoly. Tak, jako v řadě předcházejících článků normy i v kapitolePrůmyslové podlahy, se v připomínkách střetávaly různé názory, kteréprosazovaly změkčení, resp. zpřísnění některých kritérií.Zpracovatelé normy považují za zcela zásadní článek 6.1.2, vekterém je přesně definováno, co musí návrh průmyslové podlahyobsahovat. V projektové dokumentaci minulých let se velmi častozjišťuje, že návrhu průmyslové podlahy je věnována jen minimálnípozornost a její standardní statický návrh je spíše výjimečný. Velmičasto je tloušťka i kvalita betonu nosné podlahové desky navrhovánaintuitivně, velmi často zcela chybí požadavky na míru zhutněnípodloží. Za významné aspekty, které musí obsahovat projektovádokumentace, je třeba považovat:■ požadavky na úpravu a vyplnění smršťovacích spár po dokončenípodlahové konstrukce;■ vzdálenost a hloubku prořezu smršťovacích spár;■ polohu a konstrukční řešení dilatačních spár;■ způsob přenosu posouvajících sil mezi jednotlivými dilatačními úseky.Právě improvizace v těchto výše uvedených bodech vede velmi častok poruchám, které jsou předmětem reklamací ihned po dokončenípodlahové konstrukce nebo krátce po zahájení provozu.Norma zřetelně upozorňuje, že: požadavky na rovinnost povrchunášlapné vrstvy mohou být stanoveny přísněji než v tabulkách 1 a 2ČSN 74 4505.Dále je třeba upozornit na významný požadavek, kdy v článku 6.1.4se požaduje u průmyslových podlah s vyšší intenzitou pohybu manipulačníchprostředků nebo pohybu dopravních prostředků s vyššímikolovými tlaky porovnání kontaktního napětí pod koly dopravních prostředkůs pevností v tlaku povrchových vrstev. Požadovaná vzdálenostsmršťovacích spár je uvedena v článku 6.1.9 jako třicetinásobek tloušťkynosné betonové desky, největší vzdálenost smršťovacích spár se pak připouští6 m. Je častou realitou, že řezané smršťovací spáry jsou prováděnypouze v osách svislých nosných prvků, i když k tomu není žádný racionálníani estetický důvod. V případě použití větších vzdáleností mezi svislýmipodporami je tak často vzdálenost řezaných smršťovacích spár na úrovnidevět a více metrů, což zákonitě vede ke vzniku nežádoucích smršťovacíchtrhlin v mezilehlých oblastech, které jsou příčinou oprávněných reklamací.V kapitole 6.2 se uvádějí základní požadavky na provádění a ošetřováníbetonových podlahových desek, zdůrazňuje se, že betonová směs, použitápro nosnou podlahovou desku, musí být uložena vždy do počátku tuhnutí.Upozorňuje se na nezbytnost ošetřování, které musí omezit rychlý odpar záměsovévody a na včasné provedení řezaných smršťovacích spár. V kapitole6.3 jsou stručně charakterizovány požadavky na povrchové úpravy, a to tvořenéjednak bezespárými syntetickými podlahovinami, jako jsou nátěry, litéa stěrkové podlahoviny, polymermaltové a polymerbetonové podlahoviny,dále pak tzv. minerální vsypy. U syntetických podlahovin má zásadní význampožadavek na vlhkost podkladu. Její hodnota není obecně definovánaa odkazuje se zcela přirozeně na požadavky výrobce podlahoviny. Dále seupozorňuje, že u syntetických podlahovin z polymerových směsí a polymermaltse připouští mírný rozdíl odstínů při navazování jednotlivých dávek směsí.Současně se upozorňuje, že tyto nášlapné vrstvy si mohou zachovat svoubarevnost pouze při pravidelném čištění v intervalech a způsobem předepsanýmivýrobcem nátěrů, že trvalý provoz dopravních prostředků s gumovýmipneumatikami může vést v některých partiích k trvalému znečištění těchtopodlahovin, což nelze považovat v daném případě za jejich vadu.V případě minerálních vsypů je uveden explicitní požadavek na tloušťkuminimálně 1,5 mm. To odpovídá minimální spotřebě minerálníhovsypu cca 3 kg/m 2 . Obrusné vrstvy menších tlouštěk již nemohoudlouhodobě plnit svoji funkci a deklarovat takto provedenou podlahovoukonstrukci jako podlahu s minerálním vsypem by bylo nekorektní.Velmi podstatným ustanovením je konstatování, že: nejednotnostbarevného odstínu povrchu je přirozenou vlastností minerálních vsypůa není pokládána za funkční vadu díla.Právě tato okolnost je velmi často reklamována a u mnoha investorůi projektantů vzniká na základě předkládaných malých referenčních vzorkůdojem, že výsledný odstín betonové podlahy s minerálním vsypem budezcela jednotný, a často je snaha zařazovat požadovaný odstín i do barevnéhovzorníku podle RAL. To je pochopitelně s ohledem na povahu používanýchcementů i kameniva zcela nereálné. Odstíny cementů, které jsou významnoupigmentační složkou minerálního vsypu, jsou totiž významně závisléna řadě okolností, mimo jiné obsahu oxidu železitého v surovině používanépro výrobu cementu. Vzhledem k tomu, že i v relativně homogennímstavebnictví 02/0931


surovinovém ložisku obsah těchto složek kolísá, nemůže být barevný odstíncementu stejného výrobce i stejné třídy zcela identický.Podobně častým zdrojem reklamací je i vznik jemné sítě mikrotrhlin(tzv. fajáns, krakeláž, crazing) ve vrstvě minerálního vsypu. Normav čl. 6.3.3 zřetelně uvádí, že výskyt těchto trhlin s šířkou do0,1 mm je přirozenou vlastností vsypových povrchů a není funkční aniestetickou vadou. V závěru tohoto článku se upozorňuje, že povrchbetonové desky s minerálním vsypem vždy obsahuje určité množstvíotevřených pórů, proto je jeho čistitelnost částečně omezena, i kdyžjeho povrch velmi často působí jako zcela hutný a uzavřený.ZkoušeníV kapitole 7 Zkoušení je celkem uvedeno dvacetři funkčních parametrů,které lze u podlahových konstrukcí ověřovat. Jedná se o množinuvizuálních i fyzikálně mechanických parametrů, při jejichž stanovení jepřevážně odkazováno na platné ČSN, resp. harmonizované ČSN EN.Jsou to:■ charakteristika viditelného povrchu;■ stálobarevnost;■ rovinnost vrstvy;■ místní rovinnost vrstvy;■ přímost spár;■ tloušťka vrstvy;■ pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu;■ pevnost v tahu povrchových vrstev;■ přídržnost povrchové úpravy;■ odolnost proti dlouhodobě působícímu statickému zatížení;■ tvrdost povrchu;■ odolnost proti opotřebení;■ tepelný odpor, tepelná jímavost, difuze a kondenzace;■ vlhkost;■ nasákavost;■ vzduchová a kročejová neprůzvučnost;■ činitel odrazu světla;■ lesk plochy;■ odolnost proti biologickým vlivům;■ elektrické a magnetické vlastnosti;■ reakce na oheň;■ požární odolnost;■ skluznost.Významná změna se týká zejména měření místní rovinnosti vrstvy, což jevelmi často reklamovaný parametr. Podle článku 7.4 se odchylky místnírovinnosti stanovují pomocí dvoumetrové latě, na jejichž koncích jsou podložkyo výšce 20 mm o půdorysné ploše 10x10 mm. Pomocí posuvnéhoměřítka se změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvya spodním lícem latě. Plocha kontaktu mezi měřítkem a vrstvou je čtvercováo rozměrech 10x10 mm. Minimální a maximální odchylky se stanovujíodečtením hodnoty 20 mm (výška koncových podložek latě) od změřenýchhodnot. Požaduje se nejméně pět měření na každých 100 m 2 .Zcela nově v článku 7.7 definuje norma požadavky na stanovenípevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu. Dosud je pravidlem, žev bytové a občanské výstavbě není kvalita podlahových potěrůprakticky vůbec kontrolována. To samozřejmě nijak nestimulujedodavatele k dodržování elementárních technologických zásada výsledkem jsou potěry, které svými mechanickými vlastnostmioproti parametrům deklarovaným výrobcem potěrové směsi jsou natřetinové, maximálně poloviční úrovni. Norma proto požaduje, aby přizhotovování podlahových potěrů na každých 100 m 2 byla zhotovenajedna sada zkušebních těles podle ČSN EN 13 892-2. Při betonážiprůmyslových podlah se požaduje zhotovení jedné kontrolní krychleo hraně 150 mm na každých 250 m 3 uložené betonové směsi.Nově je zavedena v článku 7.8 i metoda měření pevnosti v tahu povrchovýchvrstev tzv. odtrhovými zkouškami, a to podle ČSN 73 2577. Stanovenívlhkosti podle článku 7.14 se požaduje gravimetrickou metodou podleČSN EN ISO 12 570 a použití jiné metody je možné pouze v případě,pokud je prokázáno, že vede ke stejným výsledkům jako tato metoda.Pro informaci se v článku uvádí orientační přepočet mezi gravimetrickoua karbidovou metodou. Řada výše uváděných kvalitových parametrů jestanovována s menší frekvencí a vyžaduje speciální zkušební postupy.Typickým příkladem je např. měření skluznosti (článek 7.23). Po řaděkonzultací se specialistkou v této oblasti Ing. Kotorovou z TZÚS Plzeňbyla nakonec v normě ponechána pouze velmi obecná formulace, a to,že: skluznost se zkouší podle zkušebních metod uvedených v příslušnýchnormách pro jednotlivé výrobkové skupiny.Jakákoliv podrobnější specifikace by popisovanou normu nežádoucímzpůsobem komplikovala.Celkové závěry a další perspektivaProvedená revize ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení sesnažila promítnout do nového znění jak poznatky a zkušenosti zpracovatelůnormy, tak i širokého spektra odborníků, kteří znění normyv jednotlivých fázích připomínkovali. Díky elektronické korespondencidostalo příležitost vyjádřit své stanovisko více než 300 jednotlivcůzastupujících široké spektrum dodavatelských i projekčních firem. Z pochopitelnýchdůvodů norma nemohla zabíhat do podrobností, např.pokud se týče cementových či anhydritových potěrů, nebo podrobně rozebíratjednotlivé zkušební metody. Norma si klade za cíl být obecným vodítkempro projektovou i dodavatelskou sféru tak, aby eliminovala nejpodstatnějšípochybení při projektování a provádění podlahových konstrukcí. Zpracovateléočekávají připomínky i konstruktivní kritiku a jsou připraveni po třechletech zpracovat revizi těch ustanovení, která se ukážou jako nepřesná nebojejichž požadavky se ukážou jako příliš měkké či naopak přísné. Zpracovatelénormy děkují všem, kteří se podíleli na vzniku nového znění ČSN 74 4505,a zejména pak Ing. Syrové z ČNI, která svými zkušenostmi a průběžnýmkontaktem s autory přispěla ke vzniku normy podstatným dílem. ■english synopsisNew Wording of ČSN 74 4505 Standard Floors –Common ProvisionsThe article introduces the new wording of ČSN 74 4505 standard onFloors – Common Provisions, and the main differences in comparisonto the previous wording. The performed revision of the standard triesto reflect in the new wording knowledge and experience of both theauthors of the standard and a wide range of experts commenting onthe standard in the individual stages of its preparation.klíčová slova:norma ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, pochozí povrchy,toleranční limitkeywords:ČSN 74 4505 standard – Floors – Common Provisions, walkingsurfaces, limit toleranceodborné posouzení článku:doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.Ústav technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavebníVysokého učení technického v Brně32 stavebnictví 02/09


podlahové konstrukcetext: Martin Procházka foto: archiv autoraPodlahy v polyfunkčním domě L’OcelotIng. Martin Procházka (*1975)Po absolvování středního odbornéhoučiliště v oboru Truhlář a nástavbovéhostudia s maturitou vystudovalMZLU Brno. V současné době jeředitelem společnosti DřevovýrobaPodzimek s.r.o.E-mail: prochazka@podzimek.czPolyfunkční dům L’Ocelot se nachází v blízkostiříčky Rokytky v nově navrženém parku,který je součástí území Zelený ostrov, nověvznikajícího v okolí O2 areny.Budova zaujme pozorovatele již na první pohled svojí netradiční architekturoua především výraznou barevnou fasádou na jižní straně. Další překvapenínabízejí zbylé tři strany, jejichž opláštění tvoří pláty ze speciální oceli,které se zcela záměrně nechaly zkorodovat, čímž se vytvořily zajímavéfasádní obrazce. Vnitřek budovy tvoří téměř šedesát nadstandardníchbytových jednotek různých velikostí a dispozičních řešení, včetně bytůmezonetových a střešních ateliérů. Součástí domu je malá kavárna-restauracea podzemní garážové stání. Byly-li v případě fasády použity netradičnímateriály, pak v interiéru se naopak ve velké míře využil tradiční přírodnímateriál – dřevo, které dominovalo při pokládce dřevěných podlah.Dřevěné podlahy v polyfunkčním domě L’OcelotDřevěné podlahy a terasy (decking) jsou použity v budově L’Ocelotna celkové ploše téměř 4000 m². Podle pokynů a výběru projektanta,Ing. arch. Petra Suskeho, byl výběr jednotlivých dřevin a rozměrůpodlahových prvků následující:■ průmyslová mozaika, DUB 15x280x280 mm;■ průmyslová mozaika, IPÉ 15x280x280 mm;■ průmyslová mozaika, MASSARANDUBA 15x280x280 mm;■ průmyslová mozaika JATOBA 15x280x280 mm;■ palubky DUB 22x56x300–1400 mm, kvalita RUSTIKAL, tzn. barevněnetříděné dřevo s přirozenou kresbou, s rostlými suky a s bělí;▼ Polyfunkční dům L'Ocelot se zajímavou skladbou fasád■ terasová prkna MASSARANDUBA 21x145 mm a nosné hranoly42x70 mm ANGELIM PEDRA.Technologický postup montáže dřevěnýchpodlah■ Příprava podkladu – anhydritu přebroušením (odstranění nečistot a mastnévrstvy na povrchu, která brání nasákavosti penetrace a přilnavosti lepidla)brusným papírem zrnitosti 16 (tato zrnitost je velmi důležitá a doporučena jakojediná správná) a následné penetrování tohoto podkladu penetrací Uzin PE 317(pod jednosložkové lepidlo) nebo Uzin PE 420 (pod dvousložkové lepidlo).■ Celoplošné lepení dřevěných palubek nebo platíček průmyslovémozaiky jednosložkovým lepidlem Uzin MK 73 (použito pro dub) nebodvousložkovým lepidlem Uzin MK 92 S Dunkel (použito pro exotickédřeviny) nepravidelně na tzv. volný řemen. Velmi důležité bylo zachovatu stěn a navazujících konstrukcí dilatační spáru min. 15 mm. U podlahovýchtopných konvektorů byly podlahy čistě dořezávány s přiznanouspárou cca 5 mm. Tato spára byla vyplněna dilatačním korkem.■ Broušení podlah a celoplošné tmelení podlah směsí tmelu PallmannUNI-KITT s brusným prachem. Pro finální broušení byly použitytříkotoučové brusky Lägler TRIO.■ Povrch se upravil jednosložkovým olejem Pallmann SOYABASEPLUS. Olej byl nanesen jednokotoučovou bruskou a rozleštěn tzv.padováním. Díky oleji, na rozdíl od laku, mají zejména dubové podlahyteplý „medový“ odstín, který časem ještě dozraje. Olej navícposkytuje dřevěné podlaze prodyšný povrch.■ Poslední fází byla montáž a kompletace soklových lišt, přechodovýchlišt a podle potřeby a požadavků tmelení akrylovými tmelyv barvě dřeva (např. u soklových lišt ve styku s podlahou apod.).Technologický postup montáže dřevěných terasPro terasy byla vybrána na základě doporučení a zkušeností dodavatelebrazilská dřevina Massaranduba, která je pro tento účel létyověřena a je příznivá jak cenově, tak i svými vlastnostmi. Montáždřevěných venkovních teras tzv. deckingu (resp. jejich kotvení) jemožné provést několika způsoby, z nichž nejspolehlivější je kotveníterasových prken přiznanými nerezovými vruty rozměru např.5x50 mm do podkladního nosného roštu. Nehrozí tak nebezpečí odtrženíprken od hranolů (ketré je reálné např. při použití nejrůznějšíchskrytých plastových prvků). Ideálním postupem je také kotvení nosnýchhranolů napevno do podkladu (betonových patek, ocelové pozinkovanékonstrukce apod. Zabrání se tak nežádoucím tvarovým změnám terasypři pracování a kroucení dřeva vlivem klimatických změn) v kombinacis pryžovými podložkami, které mohou být vkládány mezi podklada nosný hranol. Dalším možným způsobem je tzv. volné ložení dřevěnéterasy do kačírku. Právě tento postup byl zvolen v budově L’Ocelot.Vlastní postup montáže dřevěných teras■ Vyrovnání podkladu (kačírkového lože) na vyhovující rovinnost, tzn.s max. odchylkou 2 mm/2 bm.■ Formátování a uložení nosných hranolů s rozestupem cca 500 mm(tato vzdálenost jednotlivých hranolů závisí na rozměru, resp. průřezuterasových prken. Obecně platí čím tenčí a užší terasové prkno, tímmenší rozestup hranolů).stavebnictví 02/0933


■ Formátování a kotvení terasových prken do hranolů přiznanýminerezovými vruty skrz z pohledové strany. Mezi jednotlivými prknybyly ponechány mezery cca 8 mm.■ Dřevěné terasy nebyly záměrně napuštěny žádnou nátěrovouhmotou, aby tak bylo docíleno vlivem povětrnosti typické našedlépatiny. Je samozřejmě možné dřevo napustit např. teakovým olejem,tento proces šednutí se tak zpomalí. ■Základní údaje o stavběNázev:Polyfunkční dům L’OcelotMísto: Ocelářská ulice, Praha 9Investor:L’Ocelot, a.s.Projektant:SEA Architekt s.r.o.Generální dodavatel:Podzimek a synové s.r.o.Dodavatel dřevěných podlah a teras:Dřevovýroba Podzimek s.r.o.Dodavatel chemie pro pokládku dřevěných podlah:UZIN s.r.o.Termín výstavby: 11/2006–05/2008english synopsisFloor Constructions of Poly-Functional Buildingof L’OcelotThe interiors of the residential house L’Ocelot make extensive useof traditional natural materials such as timber dominating in woodenfloor laying. Wooden floors and decks cover the total area of nearly4.000 m² in the house. Following the recommendation of the supplierthe decks have been covered with Brazilian timber called Massaranduba,time-tested and showing convenient price and property setting.The article describes interior floor laying and deck building.klíčová slova:bytový dům L‘Ocelot, podlahy dřevěné, terasy dřevěné, montážpodlah, dřeviny exotickékeywords:poly-functional house L’Ocelot, wooden floors, wooden decks,floor assembly, exotic timber▼ Interiér: palubky DUB▼ Interiér: průmyslová mozaika Ipé (celek)▼ Interiér: průmyslová mozaika Ipé (detail)34 stavebnictví 02/09


VZTLLLMyMyPMyPMyPLLPMyPPMyPPMyLLL▲ Exteriér: brazilská dřevina Massaranduba (detail)▼ Exteriér: brazilská dřevina Massaranduba (celek)▲ Půdorys typického nadzemního podlaží▼ Příčný řez budovou L’Ocelotstavebnictví 02/0935


podlahové konstrukcetext: Vítězslav Vacek foto: archiv autoraPoruchy betonových průmyslovýchpodlah a možnosti jejich sanaceIng. Vítězslav Vacek, CSc. (*1963)Absolvent FSv ČVUT Praha – oborPozemní stavby se specializací na technologiea provádění staveb, 1988–1993vědecká příprava v Kloknerově ústavuČVUT Praha – nauka o nekovovýchmateriálech a stavebních hmotách,1993–1994 Chladicí věže Praha a.s. –divize REKO. V současné době je vedoucímtechnické přípravy CSI group a.s.E-mail: vitezslav.vacek@csigroup.czS hospodářským rozvojem předchozích letbyla spojena velká poptávka po průmyslovýchpodlahách. Vzhledem k příznivému poměruceny a užitných parametrů se velmi často jednaloo podlahy betonové. Příspěvek se zabýváanalýzou příčin vzniku některých opakujícíchse typických poruch těchto podlah a představujemožnosti jejich sanací.Průmyslové provozy lehké i středně těžké výroby a skladování velmičasto vystačí s obyčejnou betonovou podlahou. Těžká výroba jižobvykle potřebuje podlahy speciální, i když zpravidla pouze lokálně –ve vazbě na technologii výroby. Zvláštním případem je pak oblast chemickévýroby, kde často obyčejný beton dostatečně nevyhovuje. Jinouskupinou je např. náročná výroba elektroniky s požadavky na antistatickévlastnosti, potravinářské provozy, nemocnice apod. s vysokými nárokyna čistotu provozu. Samostatnou skupinou jsou hromadné garáže.Betonová podlaha je většinou použita jako primárně konstrukční části v provozech, kdy beton jako materiál svými vlastnostmi nestačí, a jepak následně opatřena dalšími vrstvami, tvořenými stěrkami, nátěry,speciálními dlažbami apod., tzn. obrusnými, resp. nášlapnými vrstvami,nebo jsou provedeny úpravy odpovídající požadovaným parametrůmdaného prostředí. Z hlediska místních podmínek lze podlahy členit nanovostavby a opravy nebo rekonstrukce, resp. výměny podlahy v prostoráchse stejným nebo nově odlišným využitím. Z konstrukčního hlediskaje základním členěním rozdělení podlah na desky na terénu, nejčastějiu výrobních či skladovacích hal, a podlah vícepodlažních budov, kde ječasto podlaha již přímo upraveným povrchem stropu, např. hromadnégaráže, nebo některé vertikálně řazené průmyslové technologie.Návrh průmyslové podlahyPrůmyslová betonová podlaha je svou funkcí velmi důležitou částístavby, neboť její stav bezprostředně ovlivňuje provoz (např. výrobynebo skladování), kterému má sloužit. Jejímu návrhu je tedy třebavěnovat potřebnou pozornost, protože zdánlivá úspora ve stavebníchnákladech může přinést citelné provozní ztráty. Návrh průmyslovépodlahy by měl mít na zřeteli bezpečné přenesení zatíženíz povrchu do podzákladí při zachování tvaru, tj. omezené deformaci.Pro splnění této funkce je třeba docílit spolupůsobení vlastní horníobrusné vrstvy s vrstvami podkladními dostatečně plynulou změnoutuhosti souvrství. Mimo zatížení pojezdem a skladovaným materiálemje u průmyslových podlah významný účinek tzv. nesilovýchzatížení (zejména od změny teploty a vlhkosti) a v této souvislostii interakce s vlastní konstrukcí haly nad podlahou (obr. 1, 2). Nedořešenítěchto detailů, resp. nesplnění předpokladů návrhu seběhem provozu často projeví významnými poruchami. Základnímúkolem projektanta je vyřešit všechny detaily a návaznosti,protože – jak kdysi řekl jeden z nestorů českého stavitelství profesorHruban: „Betonová konstrukce je kvalitní, když je kvalitnív každém provedeném detailu.“ Což platí dodnes a bez výjimkyi u průmyslových podlah.Následující část příspěvku je zaměřena na dva hlavní typy betonovýchpodlah. Prvním z nich jsou drátkobetonové podlahy skladovacícha výrobních hal, druhým pak nulové podlahy hromadných parkovacíchgaráží.Drátkobetonové podlahy skladovacícha výrobních halŠirší rozvoj použití drátkobetonu pro průmyslové podlahy u nászačal v devadesátých letech minulého století. K jeho výhodám patřísnadná realizace s možností dopravy čerstvé směsi čerpadly a většíodolnost proti vzniku, ale hlavně rozvoji trhlin než u prostého betonu.Drátkobeton v obvyklém provedení nemá ohybovou únosnostoboustranně vyztužené desky, ale v řadě aplikací svými parametrypostačuje. Jeho realizace s minimem betonářské výztuže – obvyklejen dovyztužení některých detailů rovnými pruty nebo svařovanýmisítěmi – je rychlá a jednoduchá.Jelikož jsou skladové podlahy často vystaveny velkému obrusu tvrdýmikoly manipulační techniky, uzavírá se povrch podlahy při hlazeníabrazi odolnou vrstvičkou vsypu. Pro eliminaci trhlin od smrštění sehotová podlaha v prvních 24 hodinách po dokončení nařeže jalovýmiřezy. Pokud se tak učiní vzhledem k podmínkám hydratace betonupozdě, vznikne první porucha – ve formě tzv. divoké trhliny. K rozvojitrhlin přispívá rovněž nedokonalé ošetřování hotové podlahy v dobězrání. Zde je dobré připomenout, že trhlina v betonu je přirozenáa nevyhnutelná. Ovlivnit je možné jejich rozdělení – četnost a šířku.Z hlediska mechanického chování i trvanlivosti podlahy je lépe dosáhnoutvětšího počtu malých trhlin, něž několika velkých, které bybyly výraznou nehomogenitou celé podlahové konstrukce.Při realizaci tenkých desek do tl. 150 mm, ale stává se to i u desektl. až 200 mm, vznikají při následném vysychání miskovité deformacejednotlivých nařezaných čtverců, které se projevují zvednutím rohů.Ty jsou pak obvykle ulomeny při pojezdu vozíků, a vzniknou tak charakteristickétrhliny. Jakákoliv nerovnost takto provozovaných podlahse při přejezdu vozíků stává potenciálním zdrojem výtluku. Nejčastěji36 stavebnictví 02/09


se tak děje u spáry s nestejnou výškou obou navazujících ploch,nebo u pracovní spáry s vloženým ocelovým prvkem, vytvářejícímlokální skokovou změnu tuhosti. Údery tvrdých kol těžkých vozíkůpak svým dynamickým účinkem nejprve odlomí hranu spáry, alepostupně vytvářejí plošně rozsáhlý výtluk (obr. 6, 7).Pokud je podlaha špatně navržena – dimenzována ve vazbě na podloží,nebo je provozována pod vyšším zatížením, než bylo uvažovánopři návrhu (těžší vozíky, větší skladovaná zátěž apod.), může dojíti k její celkové destrukci, jak ukazují obr. 3–7.Trhliny a jalové řezy by měly být upraveny tak, aby při přejezdu kolavozíku přenášela spára vzájemně účinky zatížení do sousedníchdesek. Tento stav nenastává, pokud jsou spáry ponechány volné –odlamují se hrany, nebo pokud je výplň příliš poddajná – např. PUnebo akrylátový tmel (obr. 9). Renomovaní výrobci dodávají k tomutoúčelu speciální semirigidní zálivky, které na prudkou změnu zatíženíreagují jako tvrdý materiál, ale na pomalejší účinky, např. od změnyteploty, reagují elasticky. Analogicky je tedy možné vyplnit jak řezypředem připravené, tak dodatečně provedené v místě divoké trhliny.Taková oprava je úspěšná u běžných trhlin, nikoli u významnýchkonstrukčních poruch, třeba nad rozhraním podloží, na styku výrazněrozdílně zatížených oblastí apod.Plošná porucha je v omezeném rozsahu opravitelná lokálním vybouráníma novou betonáží příslušného pole. Pro lokální výtluky je možnék náhradě rozdrceného materiálu použít speciálních sanačních hmotna cementové nebo polymerem modifikované bázi, určených k opravěpojížděných ploch. Jejich volba je obtížná v tom, že oprava by seměla svými vlastnostmi co nejvíce blížit okolní podlaze. Zvolíme-limateriál málo pevný, bude se porucha zanedlouho opakovat v témžemístě. Pokud vybereme materiál příliš pevný, objeví se postupněporuchy před a za opraveným místem a nastane jev označovanýněkdy jako stěhování výtluků. Pokud podlaha provoznímu zatíženíneodpovídá a dochází k její destrukci (obr. 3, 4), je na místě ji vybourata provést nově, včetně potřebné úpravy podloží a změny dimenzí drátkobetonovédesky. Krátkodobě je možné provoz zajistit provizornímpoložením plechů na poškozená místa, ale i tlusté plechy se postupnědeformují a jsou překážkou pro malá kola vozíků (obr. 8).▲ Obr. 1. Garáž za provozu v zimě – trhlina v nátěru▲ Obr. 2. Totéž místo – detail průsaku zespoduBezespáré podlahy z válcovaného betonua polymerem modifikované vrchní vrstvyVelmi podobným typem podlah jsou tzv. bezespáré podlahy z válcovanéhobetonu a polymerem modifikované vrchní vrstvy. Anityto betonové podlahy nejsou objemově stálé. Ačkoli spáry napočátku nemají, postupně se v nich vytvoří trhliny v linii oslabení –jako jsou pracovní spáry, řady sloupů apod. Ty se potom v průběhučasu rozšiřují a postupně si vyžádají opravu. Zprvu je to jen zalitířezu, později, když se dále rozestupují, je někdy snaha je spojovatsponami (obr. 10). Sponkování těchto podlah pomocí kramličekje problémem, protože spony není do čeho chytit – modifikovanávrstva je tlustá jen asi 30 mm a válcovaný beton pod ní má maloupevnost. Někteří zhotovitelé tedy místo spon používají jenom prutuzalitého v drážce. Taková oprava pohyb často nezastaví a je nutnépřistoupit k radikálnějšímu zásahu ve větší šířce opravy (obr. 11).Výběr vhodného materiálu a návrh tvaru průřezu zde patří do rukouodborníka, který předem zhodnotí konkrétní situaci a její vývoj. Kvalitníoprava trhlin podlahy je provozní nutností, protože jinak dochází kezvýšeným nákladům na opravy kol manipulační techniky (obr. 12).Provozní zatížení zejména skladových podlah obrusem je poměrněintenzivní, a tak by těmto podlahám měla být věnována také potřebnáúdržba. Pokud přesto časem dojde k odbroušení vsypovévrstvy chránící podlahu proti abrazi, je možné ji nahradit tenkou▲ Obr. 3. Rozlámaná drátkobetonová podlaha ve vjezdu skladu▼ Obr. 4. Rozlámaná drátkobetonová podlaha pod rampoustavebnictví 02/0937


▲ Obr. 5. Detail rozvoje lomové poruchy drátkobetonové desky▲ Obr. 6. Plošný rozvoj poškození rozlámané drátkobetonové desky▲ Obr. 7. Odlomené rohy drátkobetonové desky a rozvoj výtluku▲ Obr. 8. Nouzová oprava položením plechu▲ Obr. 9. Odlamování hran spáry vyplněné pružným tmelem▼ Obr. 11. Druhá fáze opravy ve větší šířce▲ Obr. 10. Oprava trhliny bezespáré podlahy sponkou a zalitím▼ Obr. 12. Trhliny v podlaze vedou ke značným škodám na podvozcích38 stavebnictví 02/09


▲ Obr. 13. Třetí fáze opravy opět ve větší šířce▲ Obr. 14. Poškození podlahy pootočením malé betonové patky▲ Obr. 15. Poškození podlahy u paty ocelového sloupu▲ Obr. 16. Charakteristické trhlinky betonové podlahy v plošepolymerní stěrkou s vysoce odolným plnivem, podobným původnímuvsypu.Uvedené poruchy a způsoby jejich oprav jsou uplatnitelné nejenu podlah novějších, ale v přiměřené míře i u podlah starých. Jestliženení stará betonová podlaha příliš polámána na drobné elementynebo silně kontaminována, ale má i do větší hloubky letitým provozemnarušený povrch, je možné uvažovat – pokud to dovoluje světlávýška a návaznost na další části stavby – o její opravě novým přebetonováním.Nová vrstva může být se stávající podlahou svázána,nebo může být navržena jako separovaná. Výběr z těchto možnostíje věcí hodnocení projektanta, který zváží všechny místní podmínky.Pokud by byla nová betonová vrstva příliš tlustá, je za předpokladufunkční hydroizolace možné provést opravu povrchu tenčí, vícevrstvoustěrkou na polymerní bázi. Jestliže by stará podlaha byla přílišpoškozena a nebylo by ji možné přebetonovat nebo by docházelo kezvýšení provozního zatížení, pak je obvykle třeba starou betonovoudesku odstranit a realizovat celou podlahu nově.Zhodnocení možnosti opravy v porovnání s novou podlahou je častovelmi složité a nezřídka bývá komplikovanost provedení, cena a časovánáročnost opravy tak vysoká, že se jeví rychlejší a levnější provéstpodlahu novou, na kvalitativně lepší úrovni. Praktické zkušenostiukazují, že opravit se vyplatí jen podlahu v poměrně slušném stavu,popř. poškozenou lokálně, nebo tam, kde si to vynucují provozníomezení – možnost krátké odstávky, nepřístupnost apod.Podlahy hromadných parkovacích garážíDruhým charakteristickým, v současnosti často frekventovanýmtypem betonových průmyslových podlah jsou hromadné garáže.Většinou se jedná o vícepodlažní budovy, kde k parkování sloužízákladová deska, mezistropy a často i střecha. Některé parkovacídomy založené jinak než na desce mají – podobně jako výše uvedenéhaly – spodní podlahu na terénu.Posledních zhruba deset let je již i v ČR výstavba hromadnýchgaráží poměrně intenzivní. Většinou jde o železobetonové monolitické,nebo prefabrikované, ale zpravidla o kombinovanésystémy konstrukcí. Často jsou to spodní – podzemní podlažíhotelů, bank, administrativních a obchodních center, ale taképouze garážové objekty s podzemními, nadzemními podlažímia pojížděnou střechou. Tyto podlahy jsou převážně navrhoványjako nulové, tzn. že jde přímo o zahlazený povrch nosné železobetonovékonstrukce, bez dalších vyrovnávacích, roznášecícha podobných podkladních vrstev. Určitě progresivní zjednodušenískladby svislého řezu stropu přispívá k jeho odlehčenío balastní podlahové vrstvy, ale přináší i nové nároky na kvalitua způsob provádění betonářských prací a ochranu betonovékonstrukce v sekundárním smyslu. Jedná se o tuhost konstrukcí,jejich průhyb, sklon povrchu atd. Podlaží těchto objektů jsou vertikálněpropojena rampami nebo nákladními výtahy. Půdorysně jdeo celky malé i značně rozlehlé.Charakteristickým zatížením garážových prostor je kromě vlastnítíhy a účinků dopravy – cyklického pohyblivého zatížení, i expozicemokrým procesům, především v souvislosti s chemickýmirozmrazovacími látkami a sněhem, někdy i prudkým změnámteplot při nedostatečně regulovaném větrání. Jejich společnýmjmenovatelem je úplná absence, nebo existence jen provozněnedostatečného systému odvodnění. Investoři obvykle společněs projektanty předpokládají strojní úklid, který je však reálněprováděn s dostatečnou intenzitou jen v menšině malých staveb.stavebnictví 02/0939


▲ Obr. 17. Dokončený stěrkový systém podlahy včetně vodorovného dopravního značení▲ Obr. 18. Paprskovité trhliny okolo styku podlahy se svislými konstrukcemi▼ Obr. 20. Příprava betonového podkladu brokováním▲ Obr. 19. Zesilující pásek membrány na pohyblivé trhlině – spáře▼ Obr. 21. Tmelení smršťovacích trhlin a spár40 stavebnictví 02/09


Z hlediska opotřebení povrchu abrazí je situace poněkud lepšínež u shora uvedených hal, protože podvozky aut jsou opatřenypneumatikami.Podcenění uvedených fenoménů ve spojení s nevhodným a technickynepochopitelným uplatňováním normových kritérií mezních šířek trhlin(pro vnitřní prostory budov) ve vodorovných konstrukcích takovýchbudov vede ke vzniku typické, systematicky se opakující poruchy –protékání vody a vodných roztoků stropními konstrukcemi shora dolů.První problémy se projeví poškozením laku dole parkujících vozidelvápenatými výluhy, ale jsou těsně následovány i korozí výztuže,a tedy mnohem nebezpečnějšími důsledky pro samotnou nosnoufunkci konstrukce. Koroze ocelové výztuže působením agresivníchvodných roztoků je poměrně intenzivní (obr. 22). U několika zahraničníchstaveb již dokonce došlo ke zřícení takto poškozenýchstropů garáží.Samotná betonová podlaha garáží tedy není schopna plnitvšechny potřebné funkce. Proto se železobetonová konstrukcedoplňuje systémem přímo pojížděné izolace. Jedná se o tenkoupružnou vrstvu, odolnou proti vodě, rozmrazovacím látkáma provozním náplním vozidel, která plní funkci podlahy ve smyslujejího vzhledu, barevnosti, neskluznosti apod., ale hlavně takéochrannou funkci ve vztahu k nosné železobetonové konstrukci.Toho je dosaženo především řešením všech detailů a vyvedenímstěrkového systému na soklík svislých konstrukcí, čímž je vytvořenamělká ochranná vana, schopná pružně přenést všechnydeformace nosné konstrukce.Ochranný systém pojížděné izolace není pouhým barevným nátěrem,ale musí mít schopnost bez porušení těsnosti překlenoutpohyblivé trhlinky. Málo pružný a příliš tenký nátěrový systémnelze úspěšně opravit. Dále musí mít i potřebnou mechanickouodolnost a samozřejmě i přídržnost k podkladu. Bez těchto vlastnostínení možné dosáhnout potřebné funkčnosti ani životnostipodlahy.Kromě plošné mozaiky drobných trhlin jsou na železobetonovýchkonstrukcích typické i trhliny od vázaného smrštění (obr. 18), kterésprávně navržený systém pojížděné izolace ošetří již předem,podobně jako pracovní spáry (obr. 19). Kvalitní systém přímo pojížděnéizolace podlahy garáží je tvořen vrstvou penetrace, pružnouhydroizolační membránou, obrusnou vrstvou s pískovým vsypema uzavíracím nátěrem. Na závěr je hotová podlaha zpravidla doplněnaještě systémem vodorovného dopravního značení (obr. 17). Přípravapodkladu se obvykle děje brokováním s odsáváním prachu (obr. 20).V této fázi se odhalí síť trhlin, dříve skrytých cementovým šlememz hlazení, která se před provedením stěrkového systému opravípružným tmelem (obr. 21).Pokud se projeví nějaké vady garážových stěrkových podlah, opravyse zpravidla provedou opakováním technologického postupu,jako v případě první realizace. Příčinami poruch mohou být chybypři aplikaci, nejčastěji nedodržení aplikačních podmínek (teplota,vlhkost), ale i vady materiálu a v neposlední řadě i poruchy nosnéželezobetonové konstrukce spojené se sedáním, dotvarováním nebomalou tuhostí stropů. Pokud je příčinou poruchy změna předpokládanéhochování konstrukce, je zpravidla nutné upravit lokálně celýsystém, aby respektoval nový stav a mohl opět zajistit všechny, tedyi ochranné funkce podlahy.▼ Obr. 22. Schéma rozvoje koroze výztuže na trhlině▲ Obr. 23. Dokončený garážový důmZávěrBetonové průmyslové podlahy jsou samostatnou částí konstrukcese specifickými užitnými parametry, jejichž dosažení je podmíněnosprávným návrhem i provedením, ve vazbě na podklad i dalšíokolní konstrukce. Mají životnost limitovanou intenzitou provozua kvalitou prováděné údržby. Současné betonové podlahy jsou, předevšímv logistických centrech, poměrně hodně zatěžované, ale přiodpovídající péči a včasné opravě mohou sloužit svému účelu velmidlouho. Za použití moderních sanačních technologií je opravitelnáprakticky každá porucha betonové podlahy, avšak někdy takováoprava nemusí být cenově rentabilní. ■english synopsisDefects of Industrial Floors and Optionsof their RehabilitationThe article deals with analysis of causes of selected repeated typicaldefects of these floors and introduces options of their rehabilitation.Industrial concrete floors form a separate part of the building constructionwith specific utility parameters whose achievement is conditioned byappropriate design and its implementation in relation to the floor bed andsurrounding constructions. The life of industrial floors is limited by intensityof traffic and quality of maintenance. Modern rehabilitation technologiesare able to repair virtually any damage to concrete flooring but sometimesthe repair may be inconvenient from the cost point of view.klíčová slova:podlahy betonové průmyslové, poruchy podlah betonových, podlahyhromadných parkovacích garáží, podlahy skladovacích a výrobních halkeywords:industrial concrete floors, defects of concrete floors, floors in parkinggarages, floors in warehouses and manufacturing hallsodborné posouzení článku:doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.Vedoucí katedry technologie staveb Fakulty stavebníČVUT v Prazestavebnictví 02/0941


42 stavebnictví 02/09


podlahové konstrukcetext: Martin Procházkafoto: Tomáš Malý, archiv autoraRestaurování historických podlahbudovy Nostického paláce v PrazeIng. Martin Procházka (*1975)Po absolvování středního odbornéhoučiliště v oboru Truhlář a nástavbovéhostudia s maturitou vystudovalMZLU Brno. V současné době jeředitelem společnosti DřevovýrobaPodzimek s.r.o.E-mail: prochazka@podzimek.czBudova Nostického paláce, dnešního sídlaMinisterstva kultury ČR, byla postavena jakobarokní novostavba v šedesátých letech17. století a slohová kritika připisuje tutostavbu Franceskovi Carattimu. Rekonstrukcepaláce představovala plnou rehabilitaciprostorové struktury a dochovaných interiérů.Významnou část rozsahu díla tvořily, po předchozím důkladnémprůzkumu, nejrůznější restaurátorské práce včetně restaurovánípůvodních podlah. V polovině roku 2002, kdy byla rekonstrukceprostor Nostického paláce téměř před dokončením, se při letnípovodni vylila z břehů řeka Vltava. V srpnu 2002 byl tak suterénNostického paláce zatopen v celé výšce, přízemí bylo zaplavenozhruba do výše 0,6 m.Vzhledem k faktu, že všechny podlahy v suterénu a v přízemí bylyvystaveny dlouhodobému působení vody v důsledku záplav, došlou postižených dřevěných podlah k jejich nabobtnání, radikální změněrozměrů a k jejich vydutí a zvlnění. Protože je proces bobtnánía vysychání dřeva nereverzibilní, nebylo možné docílit původníhorozměru dřevěných segmentů ani po případném vysušení na vyhovujícíhodnotu (cca 9 %). Proto byla oprava formou repase na místězamítnuta. Byl zvolen radikální postup. Stávající dřevěné podlahy bylydemontovány, podkladní vrstvy vysušeny a následně položeny novédřevěné podlahy. Nezbytnou součástí těchto oprav byla i výměnapodkladních tesařských podpodlah včetně vložení nových izolačníchmateriálů (ty nebylo rovněž možné na místě vysušit).Vzhledem k historické hodnotě paláce, který je zapsán jako nemovitákulturní památka č. 1-847, byly veškeré práce prováděny pod přímýmdohledem pracovníků Národního památkového ústavu a zvláštníkomise ustanovené Ministerstvem kultury ČR. V roce 2003 byla tatostavba oceněna titulem Stavba roku.Obecně lze říci, že rekonstrukce podlah byla, stejně jako řadajiných činností prováděných při rekonstrukci Nostického paláce,časově, technologicky a po odborné stránce velice náročná a taképermanentně sledovaná a kontrolovaná všemi zúčastněnými subjekty(investor, generální dodavatel, Národní památkový ústav atd.).Celkem bylo restaurováno cca 3000 m² dřevěných podlah v šestipodlažích. Jednalo se o několik typů a vzorů dřevěných podlah vedvou kvalitách (Výběr a Standard) a v provedení celomasívní 19 mmnebo sendvič 22 mm:■ čtverce Vídeň – dub, smrk;■ čtverce Dvojitý Kříž – dub;■ čtverce Chotkův palác – dub, modřín;■ palubky dub 19x60x800 mm, 21x100x1000 mm,21x100/200x1500–3000 mm;■ bordury;■ repase původních intarzovaných parket.Celý průběh restaurování dřevěných podlah tvořilo celkem šest nasebe navazujících a vzájemně propojených procesů.Restaurátorský záměrStav dřevěných podlah před restaurovánímZ převážné většiny byly parketové čtverce a ostatní dřevěné podlahyve velmi špatném stavu, tzn. znečištěné, uvolněné, popraskané,poškrábané, pera a drážky rozlámané, okraje rozšlapané, chybělyněkteré části čtverců. Přibližně 20 % parket bylo původně vyrobenoz měkkého dřeva a nášlapná vrstva byla velmi opotřebená.Postup restaurování■ Nejdříve byla provedena tzv. Pasportizace – technická inventurastavu (fotodokumentace a výkresová dokumentace). Fotodokumentacezachycovala:– směr kladení jednotlivých segmentů podlah;– nutné detaily;– návaznost na ostatní místnosti;– označení jednotlivých segmentů čísly.■ Následovalo vypracování výkresové dokumentace, jež zobrazovala:– osy založení parket;– přesné rozměry jednotlivých segmentů;– směr kladení;– nutné detaily;– očíslování jednotlivých segmentů podlah.Pro potřebu nezaměnitelné identifikace byly jednotlivé parkety v každémístnosti označeny zároveň číslem a písmenem.■ Třetí fází restaurátorských prací byla demontáž – opatrné odděleníjednotlivých segmentů od slepé podlahy a očíslování segmentů –každý segment byl trvale označen raznicí. Zajištění celistvosti segmentůvhodným způsobem (lepicí páskou, provázkem apod.). Pokudnebylo možné segment udržet v celku, byly jednotlivé části uloženydo pytlů s příslušným číslem.■ Čtvrtým krokem byla doprava a uskladnění. Po převozu do dílenzhotovitele byly segmenty uskladněny v klimatizovaných skladech.stavebnictví 02/0943


▲ Vzkaz truhláře z roku 1899 svým budoucím kolegům▲ Stav parketové mozaiky před její repasí▲ Parketová mozaika reprezentativního sálu Nostického paláce po rekonstrukci▼ Parketová mozaika reprezentativního sálu Nostického paláce po rekonstrukci(detail)▲ Provizorní uskladnění dochovaných parket▼ Podlaha po odkrytí parket44 stavebnictví 02/09


■ Následovaly samotné restaurátorsképráce. Jednotlivé segmenty byly rozdělenyna opravitelné a neopravitelné. Z neopravitelnýchčtverců se použitelné části využilyjako materiál k doplnění opravitelných čtverců.Každý opravitelný čtverec byl rozebrána restaurován tak, aby nedošlo k záměnějednotlivých parket ve čtvercích – v průběhurestaurátorských prací byly označenéčtverce pohromadě, přičemž byla dodržovánatato pravidla: byla-li poškozena hranaparkety, byla tato poškozená hrana ořezána(úbytek cca 3 %) a nahrazena nákližkem zestejné dřeviny (důležitá byla hustota dřevaa směr probíhajících vláken). Přednostně bylopoužito dřevo z nepoužitelných parket. Jednotlivéparkety byly spojeny buď prolepenímv drážce a peru, nebo byly k sobě přisponkoványz rubové části segmentu. V případě, ženebyla poškozena obvodová hrana parkety,se formátování neprovádělo. U jednotlivýchprvků byly drážky po obvodu očištěny a podlepotřeby znovu prořezány. Části vícevrstvýchčtverců, které nezůstaly přilepené v celé plošeke střední vrstvě, byly vyměněny a řádněpřilepeny. Chybějící části se nahrazovalystejnou dřevinou. Spáry mezi jednotlivýmilamelami čtverců byly tmeleny pouze došířky 1 mm. Pokud měla spára rozměrvětší než 3 mm, byla vyšpánována tak, aby byla zachována dřevinai kresba vzoru (špičky ve špánách musely navazovat, některé špány bylyretušovány tónovaným olejem). Doplněné a opravené segmenty čtvercůbyly zpětně sesazeny a tloušťkově egalizovány broušením.■ Finální fází restaurátorských prací byla montáž. Jednotlivé zrestaurovanésegmenty byly dopraveny na stavbu před montáží minimálnědva týdny, aby došlo k aklimatizaci podlahy. Segmenty se kladly zpět vestejném spárořezu podle vypracované dokumentace. Nově vyrobenésegmenty byly umístěny v jednotlivých místnostech tak, aby jejichrozmístění co nejméně narušovalo výsledný dojem. V každém případěbylo jejich rozmístění konzultováno jak s pracovníkem autorského dozoruprojektanta, tak s pracovníkem Pražského ústavu památkové péče.Skladby podlah byly v jednotlivých místnostech různé. Zrestaurovanésegmenty byly pokládány buď přímo na beton, stávající hrubou podlahu(prkenný záklop v kombinaci s kročejovou izolací), nebo na novou podpodlahutvořenou dvěma vrstvami laťovek nebo OSB desek v kombinacis pryžovými podložkami. Segmenty dřevěné podlahy se k podkladulepily a přistřelovaly sponami (45°) nebo přibíjely hřebíky k prknůmslepé podlahy. Pokud se jednotlivé segmenty lišily a vznikla mezi nimispára větší než 3 mm, byla spára vyšpánována. Spáry menší než 3 mmbyly ponechány. Po položení došlo k přebroušení parket a k celoplošnémuzatmelení některých podlah. Přitom byly respektovány určiténerovnosti vzniklé dlouhodobým užíváním parket. Po přebroušení bylydřevěné podlahy ve dvou vrstvách olejovány. Některé plochy se muselyi po přebroušení, vzhledem k enormním zbytkům hydrovosku, vymýta vydrátkovat teplou vodou s přidáním sody a teprve poté bylo možnédokončit olejování. Na závěr byly instalovány dřevěné soklové lišty. ■Základní údaje o stavběNázev:Rekonstrukce a rehabilitaceNostického paláce, Praha 1,Maltézské nám. 1/471▲ Detail skladby parketové mozaiky v reprezentativním sále Nostického paláceInvestor:Ministerstvo kultury ČRGenerální dodavatel: Metrostav a.s., Divize 9Projektant:Architektonický ateliér Pavly Kupky,Ing. arch. Pavel KupkaDodavatel dřevěných podlah:Dřevovýroba Podzimek s.r.o.Doba výstavby: 09/1998–03/2003Užitečné odkazyhttp://www.metrostav.cz/cz/reference/referencni_stavby/www.podzimek.cz/drevovyrobaenglish synopsisConservation of Historic Floorsin Nostic Palace in PragueThe building of the former Nostic Palace, now the seat of the Ministry ofCulture of the Czech Republic, was built as a Baroque new developmentin 1660s. The reconstruction of the palace required full rehabilitation ofthe spatial structure and the preserved interiors. A significant proportionof the work was represented by various conservation works based ofprofound preliminary survey, including conservation of the original flooringof the building. In the middle of 2002, when the reconstruction ofNostic Palace was nearly finished, the building was extensively damagedwith flood, especially the basement and the ground floor.klíčová slova:Nostický palác v Praze, rekonstrukce, podlahy dřevěné, restauracehistorických podlah, repase dřevěných parketkeywords:Nostic Palace in Prague, renewal, wooden floors, conservationof historic flooring, wooden parquet restorationstavebnictví 02/0945


podlahové konstrukcetext: Zdeněk MatějkaGeometrická přesnost podlahDoc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc. (*1935)Absolvent VUT Brno, postgraduálnístudium VŠE Praha, výzkumný pracovníkve Výzkumném a vývojovémústavu SZ Praha, vědecký pracovníkv Prognostickém ústavu ČSAV Praha.Od roku 1991 má vlastní poradenskoukancelář. Předseda technickénormalizační komise TNK 24Geometrická přesnost staveb.E-mail: matejka.z@seznam.czJednou z významných vlastností, které ovlivňujívýslednou jakost budov a jejich jednotlivýchčástí během užívání, je přesnost geometrickýchparametrů, zjednodušeně označovanájako geometrická přesnost staveb (někdy jetato problematika zúženě popisována jakotolerance ve stavebnictví). Hodnoty přesnostigeometrických parametrů (rozměrů, tvarů,orientace), jejich odchylky a tolerance ovlivňujíspotřebu materiálů a práce během zhotovení,mají vliv na potřebu a rozsah oprava údržby budov a tím i na jejich životnost.Geometrická přesnost a systém jejíhozabezpečeníZákladním předpokladem, ze kterého celý systém zabezpečení geometricképřesnosti vychází, je znalost požadavků na výslednou geometrickoupřesnost (jaká musí být přesnost geometrických parametrů na dokončenémobjektu a proč), která umožní plnění potřebných funkcí během celé požadovanédoby životnosti (z hlediska spolehlivosti, bezpečnosti, trvanlivosti,slučitelnosti – sestavitelnosti – zhotovitelnosti, estetiky atd.). Měly by býtznámy tzv. funkční geometrické parametry a jejich mezní hodnoty. Pokudna stavbě budou u těchto vybraných geometrických parametrů skutečnéodchylky nebo tolerance větší než předepsané, dojde k neplnění výslednéfunkce, bude docházet k poruchám, snížení předpokládané životnosti,nutnosti neplánovaných oprav, výměn částí atd. Čím vyšší (přísnější) jsoupožadavky na funkční parametry, tím se zužují realizační možnosti.Při zajištění zhotovitelnosti musí být zváženy možnosti realizačních procesů,tj. přesnost použitých dílů a dílců, prvků, přesnost postupů vytyčení,rozměření, osazení, uložení atd. na staveništi, musí být tedy zodpovězenaotázka, jakým způsobem bude výsledné přesnosti dosaženo. Určí se tzv.technologické geometrické parametry výrobků, vytyčení, rozměření,osazení včetně mezních odchylek nebo tolerancí. Vzájemné sladěnípožadavků a možností je obsahem metod optimalizačního procesu přinavrhování, včetně výpočtu geometrické přesnosti. Zásadou je, abynávrhy přesnosti geometrických parametrů, od nichž je odvislá výslednáfunkce, stejně jako návrhy přesnosti geometrických parametrů, jež jsouvýsledkem procesů při zhotovení, byly navrženy tak, aby mohly být prokázánypři kontrole měřením s určenou přesností měření. Nemá praktickývýznam navrhovat přesnost takových geometrických parametrů, kterénedokážeme při realizaci měřit, vyhodnotit a porovnat s návrhem. Čímje stavba složitější a kde na výslednou přesnost působí více vlivů, tím sezvyšuje význam kvalitního návrhu geometrické přesnosti. Poznatky zesoučasné praxe bohužel ukazují, že posouzení nebo výpočet geometricképřesnosti je vzácnou výjimkou.Navrhování přesnosti, zajištění v realizačníchprocesech, kontrola a hodnoceníNení úmyslem autora zbytečně zvýrazňovat význam navrhovánía posuzování staveb z hlediska geometrické přesnosti, tedy stanoveníodchylek rozměrů, tvarů a orientace konstrukcí. Je však vhodné položitsi otázku, proč se stále opakují určité problémy, když je k dispozici souhrnpodkladů, které mohou být nástrojem pro předcházení nepřesnostem. Jenutné se zmínit o normativních podkladech, nebo lépe o výkladu norem.V praxi je bohužel často zdůrazňována buď „nezávaznost ČSN“, nebo senaopak berou jako závazné i hodnoty informativních příloh norem, snadi bez předchozího čtení patřičné normy. Pokud se týká norem geometricképřesnosti ve stavebnictví, při přejímání norem ISO byla často zjišťovánajejich metodická podoba. Lze konstatovat, že pokud by některé zesoustavy norem geometrické přesnosti, zejména norma pro navrhování(ČSN 73 0205 Navrhování geometrické přesnosti) byla použita jen jakometodika, celá řada problémů by se nevyskytla. Přitom k systému norembyla vydána i metodická pomůcka [1]. V této souvislosti bývá mnohdydiskutována absence výkladu nebo komentářů k normám.Pro navrhování geometrické přesnosti je k dispozici citovaná norma ČSN73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometricképřesnosti (březen 1995). Tato norma je pokládána za nejdůležitější normucelého souboru. Obsahuje základní charakteristiky přesnosti, funkčnípožadavky, schéma návrhu, zásady pro navrhování při výchozím odhadui podrobném návrhu přesnosti, zásady výpočtu přesnosti. Zvýrazňujevýznam kritických parametrů. Obsahuje ustanovení o předpisováníkontroly přesnosti a dokumentaci požadavků na přesnost. Informativnípříloha pak uvádí doporučené hodnoty funkčních charakteristik přesnosti(mezní odchylky) a druhá informativní příloha obsahuje metodické principyvýpočtu přesnosti.Konstrukční řešení (dispozice, tvar a materiál dílců, styků a spojů,postup a technologie provádění) je podle normy třeba navrhnout tak,aby se pokud možno omezil nepříznivý vliv nepřesností a odchylek přivýrobě, vytyčování a realizaci, popř. aby se snížil nepříznivý vliv objemovýchzměn. Z tohoto hlediska je účelné při návrhu usilovat o:■ co nejmenší počet kritických parametrů;■ určení intervalů funkčních tolerancí vyhovujícím funkčním požadavkům;■ zvážení možnosti navazujících konstrukcí (technologická zařízení ad.);■ navržení nezbytně nutného počtu kontrol;■ možnosti vzájemného vyrovnávání spár, styků (rektifikace)a návazností.Pro navrhování geometrické přesnosti se podle ČSN 73 0205 rozlišují třimožné postupy:■ Geometrická přesnost se nenavrhuje; zde jde o konstrukce, u nichž senevyskytují žádné kritické geometrické parametry, nebo konstrukce, jejichžpřesnost je prověřena na předchozích analogických stavbách.46 stavebnictví 02/09


■ Je zpracován výchozí odhad přesnosti, jehož cílem je prověřit technologickémožnosti dosažení požadované přesnosti omezeného počtukritických geometrických parametrů, v projektové dokumentaci je navrženpřiměřený rozsah kontrol.■ Je řešen podrobný návrh přesnosti, pří kterém se požadovaná přesnostověřuje u všech kritických parametrů, předepisuje se způsob kontroly (plánkontrol) včetně metod hodnocení výsledků a metrologického zabezpečeníprovádění kontrol.Při návrhu je nutné zvážit nejen s jakou přesností (jednotlivých rozměrů,případně tvarů) vstoupí do procesu na staveništi dílce a výrobky zhotovenépředem, jaká bude přesnost vlastních procesů na staveništi, ale i jakábude přesnost přístrojů a pomůcek, které budou použity při vytyčování,rozměřování a osazování.Nejčastější konzultované vady na stavbáchNejvětší množství dotazů a expertiz k problematice geometrické přesnostise týká zejména monolitických betonových konstrukcí, detailů osazovánívýplní, vestavěných konstrukcí, rovinnosti podlah, schodišť atd. Vyplýváz nich absence povědomí o významu geometrické přesnosti, mnohdyi neznalost dostupných podkladů pro řešení této problematiky, častoi zcela laxní přístup k technické normalizaci nejen daného oboru.Dochází pak, zejména při přejímce prací a konstrukcí, ke zcela zbytečnýmsporům mezi smluvními partnery, případně k dodatečným,zpravidla účelovým výkladům normativních ustanovení. Bohuželnízké povědomí o oboru geometrické přesnosti je dáno i tím, že setato problematika až na výjimky prakticky nepřednáší ani na střednícha vysokých školách. Je podceňována skutečnost, že nemá praktickývýznam navrhovat přesnost takových geometrických parametrů, kterénedokážeme při realizaci měřit, vyhodnotit a porovnat s návrhem.V současné době užívání automatizace výpočtů, aplikace interaktivníhoprojektování a dalších metod se předpokládá, že optimalizačníproces projektování je zvládán a zvýšená pozornost pak může býtvěnována kontrole. Je ovšem nutné tento předpoklad v projektovéi realizační praxi skutečně naplnit. Naprosto ojediněle je přijat v praxifakt, že geometrický parametr, ať funkční, nebo technologický,je náhodnou veličinou, která může být popsána charakteristikamipřesnosti. V celém systému zabezpečení geometrické přesnosti odprojektu s výpočtem až po kontrolu a hodnocení může být využívánaparát počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Skutečné(dosažené, naměřené) hodnoty by pak mohly být zpracoványstatistickou analýzou a mohly být použity pro statistickou přejímkua u opakovaných procesů pro statistickou regulaci.S rostoucími požadavky na finální jakost staveb je častým předmětemsporů posuzování rovinnosti povrchů, zejména podlah. Problémy nastávajíjiž v různém výkladu terminologie. V ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemnístavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvoslovíjsou definovány:■ odchylka přímosti – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupinyvybraných bodů na čáře a přímkou proloženou dvěma body natéto čáře;■ odchylka povrchu – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupinyurčených bodů na skutečném povrchu a body na předepsanémpovrchu;■ odchylka rovinnosti – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohouvybraných bodů na povrchu rovinné plochy a odpovídajícími body nareferenční rovině.Norma ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základníustanovení používá pro vyjádření odchylky přímosti, rovinnosti (případněkruhovitosti) termíny:■ odchylka od obalového geometrického útvaru – jako největší skutečnákolmá vzdálenost mezi obalovým geometrickým útvarem a skutečnýmprofilem nebo plochou ve vztažné délce nebo ve vztažné ploše, stanovenékolmo k obalovému geometrickému útvaru;■ odchylka od referenčního geometrického útvaru – jako skutečná kolmávzdálenost mezi referenčním geometrickým útvarem a skutečnýmprofilem nebo skutečnou plochou v určeném místě ve vztažné délcenebo vztažné ploše stanovená kolmo k referenčnímu geometrickémuútvaru. Referenčním útvarem je stanovený geometrický útvar (přímka,rovina, případně kružnice a další), který prochází smluveným bodemnebo body skutečných profilů či ploch určeným směrem, nebo přiléháke skutečnému profilu (skutečnému povrchu plochy), nebo vyrovnáváskutečný profil (skutečnou plochu), po případě je definován obecněz hlediska metodiky měření nebo výpočtu.Z hlediska měření rovinnosti jsou rozlišovány metody pro celkovou a místnírovinnost podle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrolapřesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.Doporučené normativní hodnoty celkové i místní rovinnosti uvádí jižcitovaná ČSN 73 0205 v informativní příloze. V normě jsou rozlišenyodchylky celkové rovinnosti pro podlahy budov pro pobyt osob nejenv bytových prostorách, ale i v pracovnách, jednacích místnostechbudov občanského vybavení, společenských prostorách a propodlahy k nim vedoucí, jako chodby, vstupní haly a další. Mezní odchylkyrovinnosti podlah s dokončeným povrchem jsou pak udánypro intervaly rozměrů (větší rozměr měřené plochy) v metrech [2].Pro doplnění lze uvést, že v ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnostve výstavbě – Podmínky provádění, Část 2: Přesnost monolitickýchbetonových konstrukcí jsou uvedeny informativní hodnoty celkovéi místní rovinnosti nedokončených povrchů stěn a stropů, pro vyššínároky je zde odvolávka na stanovení podle funkčních nároků.Pro betonové konstrukce je odchylka rovinnosti (pro povrch beza ve styku s bedněním) a přímosti uváděna i v evropské norměČSN EN 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí, Část 1:Společná ustanovení.Je třeba znovu připomenout zásadu, že navrhovány (předepisovány) byměly být takové parametry a odchylky, které mohou být prokázány při kontroleměřením s určenou přesností měření. Zejména jde o význam měřenínavržených malých odchylek geometrických parametrů. Charakteristikoupřesnosti kontroly geometrických parametrů je mezní odchylka kontrolypodle ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrolapřesnosti, Část 1: Základní ustanovení. Hodnota pro kontrolu přesnostise odvozuje buď od předepsané tolerance, nebo (není-li předepsána),na základě směrodatné odchylky kontrolního měření. Norma stanovujepřesnost těchto kontrol, přičemž charakteristikou přesnosti kontroly geometrickýchparametrů je mezní odchylka kontroly δx met, která se stanovujedvěma způsoby:■ v případě, že je předepsána tolerance Δx kontrolovaného parametru,pak pro hodnotu mezní odchylky kontroly platí δx met= 0,2 ∆x;■ v případě, že není předepsána tolerance, se hodnota mezní odchylkystanovuje na základě směrodatné odchylky kontrolního měření σ xmetδx met= tσ x,met,kde t = 2 se použije u jednoduchých a snadno kontrolovatelných geometrickýchparametrů, kde lze zanedbat systematické odchylky, t = 2,5 sepoužije u parametrů obtížněji kontrolovatelných, t = 3 se použije při měřeníza nepříznivých podmínek a při obtížném vyloučení systematickýchodchylek. Je-li například předepsána tolerance ∆x = 2,0 mm, pak mezníodchylka kontroly bude δx met= 0,2x2,0 = 0,4 mm.Poznámka: u vytyčení vodorovné roviny směrodatná odchylka σ xmetzávisína typu nivelačního přístroje a může být 1 až 3 mm. Zvlášť je nutné dbátna přesnost přístrojů a pomůcek na staveništi.stavebnictví 02/0947


Vliv geometrické přesnosti na podlahovékonstrukceZe systémového pojetí zabezpečení geometrické přesnosti může býtjakost finální podlahy (zejména rovinnost), pokládána za jeden z vyžadovanýchfunkčních geometrických parametrů, který zejména u náročnýchinteriérů zasluhuje vysokou pozornost (vodotěsné povrchové úpravy podlahv mokrých provozech patří v oblasti vnitřních stavebních součástí dokoncemezi skupiny pro technické posuzování v nařízení Evropského parlamentua rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebníchvýrobků na trh). V praxi, zejména projektové, bohužel v mnoha případechnejsou zváženy vlivy, které na přesnost podlah působí, je podceňovánsouhrn vlivů od vytyčení, provedení nosné konstrukce, případně dalšíchnávazných konstrukcí. Přesnost podlah bývá uvažována bez vazby nadalší parametry, které ji ovlivňují. Je tudíž posuzován (navrhován) výslednýdetail bez vazby na celek – v případě podlah například kvalita nášlapnévrstvy. Přitom základem je úroveň nosného podkladu (stropu apod.), kteráovlivňuje výběr vyrovnávacích vrstev (stěrkové, vyrovnávací, vyhlazujícía samonivelační i mazaninové hmoty). Výšková úroveň stropu je dáleovlivněna vytyčením a technologiemi provedení nosné konstrukcebudovy. Příkladem mohou být odchylky konstrukčních výšek podlaží.Ty se v současné praxi pohybují v intervalu ±5 až ±30 (40) mm (toleranceod 10 do 60–80 mm). Pokud je při provádění hrubé stavby vyrovnávánavýška podlaží podle maximální výškové úrovně, dochází ke zvyšovánívýšky podlaží a problémům u dalších konstrukčních prvků. Doporučenéhodnoty norem (uvažme pro výšku do 4 m) uvádějí mezní odchylky vevýškových rozměrech:■ ČSN 73 0205 (funkční odchylka ve výšce) ±25 mm;■ ČSN 73 0210-2 (monolit – výška podlaží) ±15 mm;■ ČSN EN 13670-1 (monolit, závazná) ±20 mm.Poznámka k ČSN EN: tolerance výškové polohy se vztahují k sekundárnímpřímkám výškovým, např. k vynesenému váhorysu. Každý požadavek nasekundární přímky se musí stanovit v projektové dokumentaci. Dalšímpříkladem může být schodiště. Skutečně dosažené hodnoty odchylek vevýšce způsobují problémy při vyrovnání úrovně podlahy mezi podestou,případně mezipodestou a prvním nebo posledním stupněm schodištěa následně potíže při vyrovnání podlah. Při vyrovnávání nepřesností horníholíce stropní desky (rovinnosti, tloušťky) při provádění podlahových konstrukcí(je použita „technologická extremalizace“) dochází i ke zmenšení světlýchvýšek podlaží (finálního geometrického parametru na stavbě) s vlivem nanávazné konstrukce vnitřního vybavení. Z naměřených (dosažených) hodnotodchylek světlé výšky podlaží na dokončených stavbách, které se v současnédobě pohybují zpravidla od –25 do +25 mm, lze usuzovat nejen o kvalitěpodhledu stropů, ale i podlahových konstrukcí. Z posudků, dotazů i diskuzína seminářích vyplývá, že významným vlivem na geometrickou přesnostkonstrukcí je právě citované podcenění nebo neřešení této problematikypři navrhování, jehož příčinou je zčásti buď neznalost, nebo přehlížení,opomenutí či osobitý výklad norem. S tím souvisí i neúplnost nebo chybyve specifikacích při vzniku obchodního vztahu. Největší množství dotazů aexpertiz k problematice geometrické přesnosti se týkalo v posledním období(2007–2008) zejména monolitických betonových konstrukcí. Z výsledkůměření na provedených a prováděných objektech je rozpětí dosahovanýchodchylek některých vybraných parametrů pro informaci uvedeno v tab. 1.Je nutné upozornit na skutečnost, že na jednotlivých stavbách hodnotyuvedených geometrických parametrů nejsou všechny v minimálníchhodnotách. Neplatí, že pokud je vzdálenost líců stěn (a) s odchylkami±5 mm, je dosahována i konstrukční výška s odchylkami ±3 mm. Nelzetudíž podle jednoho parametru usuzovat o jakosti celé konstrukce. Lzekonstatovat, že v delším časovém období je zvyšování přesnosti evidentní,nikoliv však dostačující. Dosahované odchylky uvedených vybranýchParametrOdchylky ± mma) vzdálenosti líců stěn ±5–30b) excentricita ±5–25c) uložení nosníků a stropů ±6–25d) konstrukční výška ±3–30 (40)e) celková svislost ±5–40e) rovinnost celková ±3–30f) svislost dílců (sloupů, stěn) ±1,5–10▲ Tab. 1. Dosahované odchylky vybraných funkčních geometrických parametrůgeometrických parametrů mají pak vliv na detaily osazování návaznýchkonstrukcí (výplní, vestavěných konstrukcí), samozřejmě i podlah. Mimouvedené vybrané parametry jsou ještě další, které se vyskytly jako problematické,i když pro ně nejsou k dispozici naměřené hodnoty v delších časovýchřadách. Jedná se o průhyb, pravoúhlost a vodorovnost. Je zřejmé, žes ohledem na provádění následných podlahových konstrukcí jsou významnézejména parametry d) konstrukční výška a e) celková rovinnost horníchpovrchů stropů. Nelze opomenout ani průhyb a odchylky vodorovnostia sklonu. Pro přesnost podlahových konstrukcí se stále opakují zejménaproblémy při navrhování a prokazování rovinnosti a vodorovnosti.ZávěrPro řešení problémů nejen geometrické přesnosti podlah jsou nutné tytookruhy opatření:■ v normalizační činnosti posoudit znovu vazby mezi normami návaznýchoborů;■ k některým vybraným normám vydat pro praxi pomůcky (dřívější komentáře)nebo doplnit stávající vydávané, zejména pro projektování;■ vydat pro praxi metodiky měření;■ pokračovat dále v doplňování dalšího celoživotního vzdělávání. ■Použité literatura[1] Matějka, Z., Šanda, V.: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.ČKAIT IP 5 2006[2] Matějka, Z.: Vliv geometrické přesnosti na jakost podlah. In: Podlahy2006, sborník příspěvků[3] Matějka, Z.: Parametry geometrické přesnosti podlah. In: Podlahy2007, sborník příspěvků[4 ] Matějka, Z.: Požadavky na geometrickou přesnost. Obkladač. Střediskoceloživotního vzdělávání Horní Bříza 2007-07-26[5 ] Matějka, Z.: Geometrická přesnost ve výstavbě – analýza příčin a důsledkůna přesnost podlah. In: PODLAHY 2008, sborník příspěvkůenglish synopsisGeometric Accuracy of Floors and Systemof Its AssuranceAccuracy of geometrical parameters is one of the significant propertiesaffecting the resulting quality of buildings and their parts and qualityof their utilisation. The accuracy values of geometrical parameters(dimensions, shapes and orientation), their tolerances etc. affect materialconsumption during construction, as well as the scope of subsequent repairsand maintenance, in effect affecting the overall life of the buildings.klíčová slova:přesnost geometrických parametrů, geometrická přesnost podlah,podlahové konstrukcekeywords:accuracy of geometrical parameters, geometric accuracy of floors, floorconstructions, securityodborné posouzení článku:Ing. Václav ŠandaGEFOS a.s. Praha48 stavebnictví 02/09


podlahové konstrukcetext: Michael Balíkfoto: archiv autora▲ Obr. 1. Budovy bývalého pivovaru jsou tvořeny několika objekty. Jsou situovány v terénním spádu tak, že úroveň 1. NP se stává částečným suterénem.Vlhkost se projevuje v celém rozsahu obvodů a téměř u všech nosných zdí klasickými vlhkostními mapami.Vysušování zdiva vzduchovými systémy:Podpodlahové sanační dutinové systémyIng. Michael Balík, CSc. (*1943)Vystudoval Stavební fakultu ČVUTv Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhysanace zdiva, ochrany fasád a všechsouvisejících vlivů, autor sedmi odbornýchpublikací v daném oboru. Předsedaodborné společnosti pro odvlhčovánístaveb ČSSI. Je expertem Českéhoegyptologického ústavu FFUK.E-mail: balikm@volny.czV úvodu seriálu o odvlhčování budov (č. 03/08)bylo konstatováno, že žádné dodatečnéopatření není účinné samostatně – vždyse jedná o kombinace několika metod.Cílem těchto úprav je snížení vlhkosti zdiva tak, aby nebyl nadálezhoršován stav vnitřního prostředí daných prostor a nepokračovaladegradace stavebního materiálu.V neposlední řadě se jedná o úpravy povrchového vzhledu plochzdiva. Přestože jsou předmětem předkládaného článku úpravydodatečné, je třeba konstatovat, že právě systémy vzduchovýchúprav bývaly prováděny často i současně s původní výstavbou.To je možná jedním z důvodů jejich velké obecné oblíbenosti.Dutiny, ve kterých se pohybuje vzduch, a tím podporuje difuzivlhkosti z ploch zdiva, bývaly často přirozenou součástí historickýchstaveb.Historické vzduchové sanační úpravyByly-li vzduchové úpravy budovány spolu se stavbou, jako jejíkonstrukční součást, znamená to, že podmínky stavby a opatrnoststavebnictví 02/0949


■ nahrazen novým řešením s tím, že původní bude po opravě sloužitjako exponát technického řešení minulosti;■ doplněn tak, aby se zvýšila jeho funkčnost a zároveň nebyla porušenajeho podstata.Nebude-li třeba chránit dřívější vzduchové opatření, anebo to již nelze, vznikávolný prostor pro návrh vhodné metody, která může znamenat i celkovézrušení pro dnešní stav nevyhovujícího odvlhčovacího opatření. Můževšak také znamenat pouze jeho dílčí konstrukční úpravy. Taková řešeníjsou obvyklá u domů z konce 19. století a pozdějších, u nichž se téměřzásadně budovaly podlahové dutinové systémy. Ty se však vesměs celénedochovaly a často jsou ještě cestami šíření mikrobiologických škůdců.Druhy vzduchových sanačních metodZákladními principy těchto historicky nejstarších doložených opatření jsou:■ zvětšení plochy, ze které může difundovat vodní pára do atmosféry;■ podepření tohoto procesu prouděním (zajištěním výškovými nebotepelnými rozdíly).▲ Obr. 2. Jižní průčelí je tvořeno srostlicí budov z několika časových údobía má výrazně průmyslový charakterstavitele vyžadovaly tuto úpravu vzhledem k vlastnostem staveniště.V současnosti je tedy třeba posoudit, jak dalece se tyto podmínkyzměnily – pravidlem bývá, že jsou horší než v době výstavby. Vlivblízkých vozovek a neprodyšných chodníků se často kombinujes vlivem nevhodných stavebních opatření i přímých zásahů dovzduchových systémů.Vhodné odvětrávací systémy jsou budovány jako:■ Dutina v interiéru s přívodem i odvodem vzduchu do atmosféry.Může být spojena s „dutinovým soklem“ (je třeba počítat s dílčízměnou mikroklimatu z hlediska tepelně technického).■ Vzduchová dutina pod úrovní terénu. V případě rozdílných niveletčástečně nebo v celé výšce s přívodem vzduchu z interiéru. Řešeníje vhodné za předpokladu odvodu vzduchu do atmosféry. Dno kanálkuse doporučuje odvodnit, strop budovat ve spádu od stavby,se zamezením průniku dešťové vody. Tyto metody nejsou zásadněvhodné v oblastech s výskytem volné podzemní vody.■ Soklové části s využitím „vzduchové dutiny“. Velmi časté řešení,jehož účinnost je znásobena eventuálním propojením s interiéry. Tatoúprava je doporučená v co nejširším rozsahu.▼ Obr. 3. Stávající stav objektů bývalého pivovaruObvyklý nález■ Porušené rozvody vzduchu dodatečným zazděním. Tyto staršíúpravy jsou svědectvím o nepochopení původního systému.■ Dodatečně provedené vstupy do dutin pro potřeby instalací,nových otvorů apod.■ Difuzně neprodyšné povlaky, obklady, sokly, povrchy chodníkůa zejména dvorů. Tyto úpravy poruší systém podstatným sníženímmožnosti vydýchávání vlhkosti z povrchů stěn a podlah.Při zhodnocení nálezů z hlediska technického je nutné vycházetz posouzení historicko-památkového. Často je nalezený vzduchovýsystém chráněn i přes jeho nefunkčnost.Možná řešeníObecně je možné dřívější opatření respektovat a použít k odvlhčenísoučasnému. Po posouzení, zda je toto řešení vhodné z hlediskatechnického, je třeba dále posoudit jeho účinnost pro současný stavzdiva a pro současné využití.Nebude-li vyhovovat daný historický systém, může být:50 stavebnictví 02/09


■ Celodutinové podlahy s pasivním prouděním vzduchu pomocí„vdechových“ a „výdechových“ otvorů.Hodnocení vzduchových metod obecně■ Vzduchové metody jsou zásadními stavebními opatřenímia vyžadují obvykle zásahy do konstrukcí podlah, terénů, soklovéčásti zdiva atd.■ Jejich účinnost je individuální. I velmi radikální systém např. podpodlahovýchdutin propojených vdechy a výdechy s atmosféroudokáže snížit hmotnostní vlhkosti ve zdivu (cca 400–600 mm nadpodlahami a v hloubce cca 40 mm) o max. 2,5–3 %.■ Pokud jsou dutiny aplikovány v interiérech, znamená to omezeníprovozu (je třeba prostory vyklidit). V exteriéru se musí počítat s nutnoupracovní plochou (zábor).■ Vzduchová opatření jsou z hlediska metodiky památkové ochranyvhodná, navazují na systémy historické, často však vyžadují zásadnízásahy do zdiva (omezeními bývají např. chráněné podlahy, dlažby,sokly atd). Velmi vhodné je takto ošetřovat například režné zdivo,plochy s malbami a freskami (tam, kde vlhkost nepřesáhne 6 %).V následujících dílech seriálu budou jednotlivé úpravy postupněpopisovány, vždy na příkladech projektů nebo realizací, většinouobnov památkově chráněných staveb.Návrh podpodlahového dutinového systémubudovy bývalého pivovaru v Jindřichově HradciNejúčinnějším druhem dodatečných sanačních úprav, které využívajíproudění vzduchu – nejlépe pasivního, jsou celoplošné dutiny podpodlahami. Jistým problémem, který komplikuje takovéto sanačnínávrhy, je potřeba tyto dutiny „zprovoznit“, tj. navrhnout systém▲ Obr. 5. Detail obnoveného sousedního objektu a nosné zdi pivovaru▼ Obr. 4. Rozsáhlé interiéry v 1. NP, klenby stažené do kamenných pilířů. Obvodové zdi jsou v celém rozsahu poškozované vlhkostí, často až do výšky celéhopodlaží.stavebnictví 02/0951


▲ Obr. 6. Analýza poruch zdiva v úrovni 1. PP. Barevně jsou vyznačeny kategorie poruch, které vycházejí z měření hmotnostní vlhkosti a salinity. Místa měřeníjsou zvýrazněna.▼ Obr. 7. Schématický návrh sanačního opatření v úrovni 1. PP52 stavebnictví 02/09


▲ Obr. 8. Výdechový otvor – trasa proudění vzduchu v návaznosti na plošnoudutinu pod podlahami s vytvořením potřebného výškového rozdílu a s kombinacís instalací minusové elektrody systému mírné elektroosmózy▲ Obr. 9. Výdechové otvory z prostoru pod podlahami, které využívají parapetůoken▼ Obr. 10. Přímé vyústění podpodlahové dutiny, jako nádechový otvor, v kombinacis minusovou elektrodou systému mírné elektroosmózy▼ Obr. 11. Otvory pro vstup vzduchu do podpodlahového systému situovanév interiérustavebnictví 02/0953


▲ Obr. 12. Varianta 1 – Skladba podlahy pro větší zatížení, s tepelnou izolací a ještě další, pojistnou hydroizolací. Ve skladbě jsou využity dva nosné prvky, tj.systém IPT desek s betonem a další betonová deska s vloženou ocelovou sítí.▼ Obr. 13. Varianta 3 – Skladba podlahy s plošnou dutinou bez tepelné izolacevdechových a výdechových otvorů. Tento systém je účinný zapředpokladu, že se využijí výškové rozdíly podlah a nivelet terénů,a s ohledem na tepelně technické vlastnosti zdiva. Návrhy výškyvzduchové mezery, vzdálenosti nasávacích a výdechových otvorůa jejich dimenze jsou dány celkovou plochou daného prostoru, jehokubaturou a zejména potřebami budoucího využití. Předmětemtohoto článku nejsou výpočty, autor se soustředil na reálný příkladsanačního návrhu.Budova bývalého pivovaru je historickou srostlicí starších objektů situovanýchv podhradí, v severním terénním zářezu. Na straně západníje stavba umístěna vysoko nad terénem při řece. Úrovně jednotlivýchpodlaží jsou tedy navzájem relativně komplikované. Napříkladsuterén v úrovni –4,4 m je, z hlediska nástupu od jihu, přízemím.Do jihozápadní části dispozice zabíhá další objekt, který není předmětemřešení.Budova je v současnosti opuštěna a její stav byl z hlediska stavebníhoovlivněn změnami způsobu jejího využívání v minulosti. Prováděnéstavební úpravy (betonové podlahy, různé základy, difuzně tvrdéomítky atd.) měly negativní dopad na stav konstrukcí. Budova takétrpí dlouhodobým neudržováním a vandalizmem – dešťové svody,blízké okolí stavby apod.Zdivo je zavlhlé zejména při obvodě na jihu a na straně východní,tj. ve spádu do ulice. K této situaci je třeba přiřadit poruchy na straněseverní, tj. na zdivu hluboko pod terénem.Podklady pro sanační návrhZákladními podklady, které obsahovaly výchozí informace pro sanačnínávrhy jsou:■ projektová dokumentace návrhu obnovy;■ vlastní šetření na místě a konzultace s autory architektonickostavebníčásti projektu;■ předchozí stavebně technické průzkumy;■ nejdůležitější informace však byly obsaženy ve výsledcích –protokolech o měření vlhkosti a salinity a zkušenosti s účinnostínavržených metod u budov srovnatelného stáří, lokalizovanýchv podobném prostředí.Měření hmotnostní vlhkosti prokázalo vysoké a velmi vysoké hodnotyv označených oblastech (viz obr. 7) a vysoké obsahy vodorozpustných solí,zejména dusičnanů a chloridů v oblasti východního a severního obvodu54 stavebnictví 02/09


▲ Obr. 15. Realizace plošné dutiny s využitím IPT desek▼ Obr. 16. Jednotlivé desky jsou kladeny na zhutněné štěrkové lože nebo najalovou betonovou vrstvu tak, aby byla umožněna přiměřená difuze vlhkostize spodních vrstev. Desky jsou spojovány „sešíváním“ (v případě použitíještě další hydroizolace) nebo svařováním horkým vzduchem. Dutinovéprvky se zalévají betonem a tím vzniká nosná deska. Její dimenze je dánazatížením podlahy – viz varianty skladeb.▲ Obr. 14. Varianta 2 – Skladba podlahy pro běžné zatížení, ve které sepočítá s utěsněním proti vlhkosti samotnými IPT deskami a s jejich přiměřenýminosnými vlastnostmi ve spolupůsobení s betonem. Vloženátepelná izolace je chráněna parozábranami.stavby. Vysoký obsah síranů je ve všech měřených vzorcích. Jedná se tedyo dlouhodobé poškozování zdiva vlivem živočišných produktů, zimní údržbynejbližšího okolí budovy a vlastnostmi zdicího materiálu. K vysokému zasolenív oblasti dusičnanů rozhodně přispělo i využívání budovy v minulosti,zejména skladování zemědělských chemickým materiálů apod.Základní příčiny poruchZákladní příčinou poruch zdiva z hlediska vlhkosti je:■ voda vzlínající do zdiva z podzákladí (pravděpodobně relativně vysokáhladina náhlé spodní vody – jev, při kterém se po vydatnýchdeštích hladina spodní vody dočasně zvýší);■ voda, která se kumuluje v nejbližším okolí a druhotně do zdiva vzlíná;■ vysoká salinita.Návrhy sanačního opatřeníNávrhy sanačního opatření jsou přímo odvozeny z kvalifikace porucha z potřeb budoucího provozu. Při jejich volbě bylo nutné počítatstavebnictví 02/0955


s památkovou ochranou nejenom budov jako celku, ale i z hlediskahistorických materiálů. Metody úprav tedy musely být šetrné. Bylazvolena kombinace dvou základních úprav a doplňující povrchovéopatření aplikací sanačních omítek.Základní sanační metodou, která zajistí dílčí vysušení nosného zdiva,je vybudování dutiny ve skladbě pod podlahami. Další úpravou, kteroulze kvalifikovat jako druhou metodu základní, je aplikace systémumírné elektroosmózy na určené části nosného zdiva – zejménaobvodového, viz obr. 8.Podpodlahová dutina bude vdechovými a výdechovými otvorypropojena s atmosférou. Vdechové otvory budou řešeny dvakrátzalomenou drážkou. Budou umístěny v interiérech suterénů ve výšce150 mm nad úrovní podlahy. Výdechové otvory budou umístěny dofasád ve výšce 600 mm nad úrovní terénu a budou mít srovnatelnéparametry s otvory vdechovými. Otvory budou opatřeny ochrannýmimřížkami.Skladba navrženého IPT systému:■ beton B20 se sítí;■ hydroizolační fólie;■ tepelná podlahová izolace, extrudovaný polystyren PSB-S-25;■ betonový potěr B15;■ IPT desky;■ geotextilie 300 g/m 2 ;■ zhutněný štěrkopískový podsyp.Na obrázcích charakteristických řezů (obr. 9–11) jsou uvedenyjednotlivé typy vdechových a výdechových otvorů v návaznosti napodpodlahovou dutinu. Na obr. 12–14 jsou uvedeny skladby navrženéhosystému s ohledem na budoucí využití – zatížení podlahv jednotlivých prostorech.Zhodnocení navržených sanačních úpravNavržené řešení je kombinací historicky snad nejstarších úprav –vzduchových a metody novodobé – mírné elektroosmózy. Obě tatoopatření jsou z hlediska památkové péče, tj. ochrany samotné stavbya jejích historických konstrukcí, velmi šetrná. Při budování vzduchovýchopatření – podpodlahové dutiny se však nelze obejít bez nutnýchotvorů, vdechových a výdechových, které se objeví na fasádách.Autor návrhu a tohoto článku není příznivcem vytvářením tzv. falešnýchsvodů, které nahrazují vysekávání drážek v historickém zdivu.Svoji roli zde hrají nepříznivé tepelné vlastnosti a podmínky v různýchčasových obdobích. Celoplošná dutina zajistí účinné odvětrání vody,inzercekterá difunduje z podzákladí, snížení vlhkosti zdiva je dílčí – částečné,avšak trvalé. Kritické vlhkosti (ne však pronikání volné vody) zajišťujev daném případě elektroosmóza a sanační omítky.V dalším díle seriálu o odvlhčování budov bude představeno řešenísystémem podélných vzduchových dutin na příkladu sanace obvodovýchzdí a obnovy fasád budovy bývalých koníren v Malé pevnostiNKP Terezín. ■Základní údaje o projektuArchitektonicko-stavební část:VSP – projekt v.o.s.Část sanace:Ing. Michael Balík, CSc.english synopsisMasonry Drying with Air Systems:Under-Floor Rehabilitation Cavity SystemsNo additional measure for de-humidifying of walls is effective alone –all measures are combinations of several different methods. The purposeis to reduce humidity of masonry for minimisation of worseningof interior environment and continuing degradation of constructionmaterials. The most effective type of additional rehabilitation measuresmaking use of air flow is represented by floor-wide cavities under thefloor. There is a problem making these rehabilitation designs morecomplicated and that is how to make these cavities “operational”,i.e. how to design a system of air intakes and outlets. This system iseffective on condition of utilisation of elevation differences betweenindividual floors and ground levels and thermal technical properties ofthe masonry. The application of this method is presented through anexample of a designed under-floor cavity system in the building of theformer brewery in Jindřichův Hradec.klíčová slova:dodatečné sanace zdiva, podpodlahové sanační dutinové systémykeywords:additional rehabilitation of masonry, under-floor rehabilitation cavitysystemsodborné posouzení článku:doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Fakulta stavební, Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava56 stavebnictví 02/09Výrobcepodlahových roštůvšech typů• lávky, plošiny,• schodiště,• spirálová schodiště• speciálníarchitektonické• aplikacePOVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A SERVIS.Lichtgitter CZ spol. s r.o., U Lékárny 1, 735 35 Horní Suchá, Tel.: 596 496 511, Fax: 596 496 538, 39


inzerceFórum Českého stavebnictví 2009 – Jsme vůbecpřipraveni na energeticky úsporné stavění?Stavebnictví v Evropěi v Českérepublice čekajív příštích letech výraznézměny.Nedostatek energií2 0 0 9 a jejich zdražováníbude mít vliv nazměny v přípravěi realizaci staveb,které v současné době spotřebovávají 40 %vyrobené elektrické energie a tepla. Všechnyvyspělé evropské země se připravují nanové způsoby stavění, které zaručují podstatnésnížení spotřeby energií při provozubudov. Pro dosažení nízkoenergetickéhostavění existují v zemích EU vládní programy,jsou vydávány zákony vytyčující novéprincipy stavění. Nejdále jsou tyto programyve Francii, Velké Británii, Švédsku, Německua jiných zemích. V České republice se státníspráva tímto problémem prakticky vůbecnezabývá, a je proto nejvyšší čas rozpoutatdiskusi na všech úrovních. Novému způsobustavění se budou muset přizpůsobit všichnizainteresovaní, ať již jde o stavební společnosti,developery, výrobce stavebních materiálůa dodavatele technologií.Společnost Blue Events a Svaz podnikatelůve stavebnictví v ČR si Vás společně dovolujísrdečně pozvat dne 4. 3. 2009 do pražskéhohotelu Olympik Artemis na5. ročník úspěšného odborného setkánívýznamných zástupců českého stavebnictvípod názvem Fórum českého stavebnictví2009, které se zaměří na klíčovétéma „udržitelného stavění“ velmidetailně a pozitivně.Mezi klíčové příspěvky velice pestrého programubude bezpochyby patřit prezentaceaktuálního výzkumu reakcí na novou situaciv době globálních krizí, kterou pod názvem„Energeticky úsporné stavby – móda,uvědomělý trend nebo neodbytnárealita?“ představí auditoriu v úvodní částifóra Radovan Mužík z výzkumné agenturyINCOMA Research nebo případová studie natéma energická efektivnost a obchod-ní příležitosti v rámci pojmu SustainableConstruction, jež ve společném příspěvkuodprezentují výkonný ředitel, Knauf InsulationEastern Europe, pan Dominique Bossan spolus Kai Stefan Schoberem, který je partneremspolečnosti Roland Berger Strategy Consultants.Poodkrytí jednoho z možných novýchprodejních kanálů a dalších synergických příležitostípro stavební a dodavatelské společnostibude jedním z lákadel prezentace „S energií(on-line) k novým zákazníkům“ společnostiE.ON Česká republika. Kromě těchtoa dalších témat bude vůbec poprvé odpoledníblok rozvržen do dvou paralelních sekcí zaměřenýchna materiály pro nízkoenergetickéstavění, resp. jeho celkovou realizaci, čímž seotevírá prostor pro hlubší diskuze v odbornýchskupinách.V případě zájmu o bližší informaceo přípravách projektu se můžete obrátitna adresu info@BlueEvents.eu nebotel. +420 603 252 703, informace o průběhupředchozích ročníků získáte na adresewww.construction21.cz.inzerceKompozitní materiál pro venkovní plochySpolečnost Deceuninck vyvinula novýunikátní materiál Twinson ® , který v soběspojuje kvalitativní vlastnosti dřeva a PVC.Materiál lze využít jak pro projekty teras,venkovních pochozích ploch, tak i pro venkovníobklady.Kompozitní materiál Twinson vznikl spojenímborovicového dřeva a polymeru PVC. Kombinujetak nejlepší vlastnosti obou materiálů –díky PVC je vysoce pevný, voděvzdorný,odolný vůči hnilobě a hmyzu a nezarůstámechem. Padesátiprocentní podíl dřevaTwinsonu zase dává přirozený vzhled.Široké použití materiálu Twinson jak provnější, tak pro vnitřní aplikace, stejně jako zajímavémožnosti jeho modelování do nejrůznějšíchgeometrických tvarů přinášejí do přípravyprojektů novou zajímavou alternativutvrdým dřevům. Velkou předností materiáluTwinson jsou nízké nároky na údržbu venkovníplochy bez potřeby každoročního olejovánía preparace. Díky neklouzavému povrchu jetaké vhodným obkladovým materiálem prookraje bazénů.Autoři projektů jistě ocení i barevnou škálu odstínů,ve kterých je materiál nabízen. Vybrat simohou z mandlově béžové, olivově zelené,meruňkově hnědé, lískově hnědé, kůrově hnědé,drnově hnědé, lékořicově černé a kamenněšedé. Každý si tedy může zvolit vhodný odstíntak, aby dokonale ladil s okolním prostředím.Materiál Twinson je stoprocentně recyklovatelnýa borovicové dřevo, které je součástí materiálu,má původ v trvale obnovovaných lesícha nikoliv v ohrožených deštných pralesech,jako je tomu u exotických tvrdých dřev.Díky své kvalitě, trvanlivosti a pevnosti je materiálTwinson vynikající alternativou tvrdým exotickýmdřevům a architektům a projektantůmpřináší nejen svobodu tvorby, ale také spokojenézákazníky.Technické vlastnosti materiáluMateriál Twinson vyniká svým extrémně nízkýmlineárním rozpínáním (0,023mm/m.°C,podle ISO 11359-2) a omezeným ohybem(E-modul: 4500–6000N/mm, podle EN 310).Terasy z materiálu Twinson vykazují velmi níz-kou absorbci vody (0,3–0,5 % po 24 hodináchpodle EN 317) a patří do nejlepší třídyživotnosti (třída 1 podle EN 350).Více informací naleznete také nawww.deceuninck.cz.stavebnictví 02/09 57


kauza soudního znalcetext: Ing. Jaromír Vrba, CSc.foto: archiv autoraPád střechy kina v Bruntálezatížené sloupcem vodyNa podzim roku 2007 došlo ke zřícení částistřechy bruntálského kina. V tu dobu na ní bylsloupec vody výšky až 350 mm. Vazníky bylysedlovitého tvaru, sloupec vody byl pouze najedné straně sedla. Dvě hodiny po okamžikupádu střechy se mělo promítat představenípro děti.V tomto smyslu lze hovořito štěstí, že nedošlo ke zraněnímani ztrátám lidských životů.I hmotné škody jsou ale vždynevítanou záležitostí. Zprávuo příčinách pádu [1] vypracovalIng. Alois Novotný. Autortohoto příspěvku byl požádáno statickou analýzu problematiky.Konstrukční systémobjektu a střechySálová část budovy byla postavenaze systému MS-OB-HAL.Šlo o skeletový systéms plochými deskovými průvlakyšíře 1200 mm a výšky250 mm a čtvercovými sloupy400x400 mm vzájemně propojenýmisvařenou výztuží tzv.Čapkovými styky, v té doběhojně užívanými. To vytvářelopodélné rámy schopné přenášeti vodorovné silové účinky. Osovávzdálenost v příčném směru halyčinila 15,6 m, zde byla příčnátuhost zajištěna plnými štítovýminebo vnitřními stěnami. Vesměru podélném byly sloupyv osových roztečích 6 m. Systémbyl již počátkem sedmdesátýchlet minulého století vyhlášenzávazným typovým podkladem,realizován byl podle verze platnéod roku 1983. Zastřešení proMS-OB-HAL bylo zpracovánove variantách.Pro ostravskou oblast se užívalyštíhlé ocelové vazníky tvaru▼ Obr. 1. Axonometrie soustavy MS-OB (sken původního schématu)trojúhelníka v příčném řezu, proolomouckou oblast byly používányrovinné plnostěnné vazníkys kartitovou stojinou (materiálovávarianta dříve užívaná spíše prozemědělské objekty; kartit, jinaktaké pertinax je tvrzený papír).Tyto vazníky, vyvinuté prof. Ing.Josefem Berkou, CSc., ze Stavebnífakulty VUT Brno, které nevynikalypříliš vysokým estetickýmúčinkem, a proto ve stavbáchobčanské vybavenosti byly vždyopatřovány podhledy, byly použityna stavbě bruntálského kina.Vazníky sedlového tvaru se pokládalyv osové vzdálenosti 2,4 m.Nekryly se tedy pravidelně s roztečísloupů při užití modulu 6 m.Vlastní sál kina nebyl řešen jako solitérníhala, ale byl zakomponovándo zbylé části objektu ze systémuMS-OB, a to bez dilatace, to bylajedna z variant řešení systému MS-OB-HAL, kdy vynecháním některýchřad sloupů a průvlaků základníhosystému MS-OB se vzniklývolný prostor přestřešil systémemMS-OB-HAL. Charakteristickéobrázky nosných konstrukcíobou systémů jsou zřejméz obr. 1 a 2. Sálová část vyčnívalanad zbylou část stavby, obr. 3. Sálbyl navržen se zvýšenými požadavkyna akustiku prostoru, proto bylyi na stěnách obkladové materiálya boční stěny sálu byly v některýchmístech dvojité se vzduchovoumezerou. Návrh byl vypracovánv roce 1985 a vzápětí se stavbarealizovala. Sedm vazníků střechytedy havarovalo po více než dvacetiletémzabudování do stavby.Statický systémstřechyKartitové vazníky byly v systémuosazeny se statickou funkcíjednoduchých prostých nosníků,které měly v uložení naprůvlaky oslabený ozub, obr. 4.V podélném směru byly řádnýmzpůsobem ztuženy ve smyslupožadavků platného typovéhopodkladu. V krajních polích seumístila větrová ztužidla. Vodorovnézatížení ve střešní roviněbylo v podélném směru přenášenodo železobetonových rámůa v příčném směru do ztužujícíchstěn. Zatížení bylo stanovenopodle verze zatěžovací normyČSN 73 0035 z roku 1976. Bruntálbyl zařazen do IV. sněhovéhopásma, ovšem typový podkladbyl vypracován pro třetí sněhovépásmo. Statickým posouzenímse však ověřilo, že vazníky vyhovovalypři dané projektovanéskladbě vrstev střechy i podhledui pro čtvrté sněhové pásmo.Zvláštností řešení bylo, že byťvazníky měly sedlový tvar, architektzvolil zvýšení atik u obvodunástavbou (obr. 9), aby docílilarchitektonického účinku podlesvé představy. To znamenalovytvoření určitého „vanovitého“prostoru v oblasti mezi zvýšenýmiatikami. V nejnižších místechtohoto „vanovitého“ prostoru sepak umístily střešní vpusti.Jak ukazuje obr. 3, vedle kinastála vzrostlá lípa, vyšší nežstřecha kina. Ta byla při výstavbězachována. Jak dokumentujeobr. 7, spadané listí často zaplňovaloprostory kolem vpustí.Časem se vpusti na straně blízkélípě zcela zacpaly a srážková vodazačala zůstávat na střeše. Po58stavebnictví 02/09


▲ Obr. 2. Charakteristická skladba střechy MS-OB-HAL (sken původního schématu)pádu střešních vazníků zůstalyna atice stopy po vodním sloupci,jehož výše dosáhla 350 mm. Jepřekvapivé, že v okolí kina jsouvyšší panelové domy, zrcadlícíse hladina vody na střeše muselabýt dlouhodobě viditelná.Vodní sloupec vznikl pouze najedné straně sedlové střechy,druhá byla bez vody. Je taképodivné, že nikdo ze strany majitelebudovy střechu ani občasneprohlédl. Prověřen byl i tentonesymetrický zatěžovací stavvazníku zatíženého jednostranněsloupcem vody s ustupujícívýškou vody podle zvětšující sesedlovité výšky vazníku k jehostředové ose. Výpočet prokázal,že vazníky v bezvadném stavumají dostatečnou mechanickouodolnost a stabilitu i pro tentozatěžovací případ.Příčiny pádu vazníkůStatický výpočet prokázal, ževazníky by odolaly nejen zatíženívodním nesymetricky působícímsloupcem, ale vyhovělyby i všem dalším zatěžovacímstavům. Navíc také překonalyznačné přetížení velkou vrstvousněhu tuhé zimy v roce2006.K usmyknutí krajní části vazníkudošlo těsně za úložnýmozubem v jeho plné výšce,a to přibližně pod úhlem 45°,kolmo na probíhající hlavnítahová napětí. Rozbor spadlýchvazníků ukázal, že tytonebyly vyrobeny podle platnéhotypového podkladu, byťtento podklad byl pro všechnyúčastníky stavebního procesuzávazný. V místě uložení vazníkuna průvlak předepisovaltypový podklad trojitou stojinuz kartitu v tloušťkách 10 mm(obr. 8). Ve spadlých vaznícíchbylo zjištěno, že vnější stojinyz kartitu mají tloušťku pouze8 mm a střední kartitová stojinabyla nahrazena překližkou. Taovšem byla postupně zceladegradována prostoupivší vlhkostí.Dřevní hmota i překližkovástojina se rozpadlya ztratily jakoukoliv smykovouúnosnost. Za této okolnostičinilo smykové napětípři zatěžovacím stavu sloupcemvody dvou zbylých krajníchkartitových stojin 192 %výpočtové hodnoty. Vnitřníprostor mezi kartitovými stojinamibyl dlouhodobě dotovánvlhkostí s problematickým odvodem,protože boční kartitovéstojiny byly pro odvod vlhkostisměrem ven téměř neprostupné.Postupné zatékání vody doprostoru okolo vpustí či jinýminetěsnostmi nebylo pozorovatelné,voda zatékala dálei do vzduchové mezery mezidvojité stěny. Jak dokumentujeobr. 6, ve vnitřním prostoru uloženíozubů havárie vazníků byladřevní hmota zcela degradována.Příčinou byl, mimo zatékánívody z povrchu střechy, zřejměi vliv vlhkosti vzniklé z ne zceladokonalého stavebně-fyzikálníhopůsobení střešní konstrukce.Autor předběžnéhoposouzení [1] vytýkal nevhodnýtvar střechy pro horské územía řadu dalších menších pochybenívšech partnerů výstavby.Autor tohoto článku byl zaměstnánv době vypracování projektui realizace stavby v projektovémústavu a byl velmidobře seznámen s technologiíMS-OB-HAL i MS-OB. Zatěchto okolností autor tohototextu souhlasí s názorem, ženěkterá drobnější pochybenímohla být v projektovémi stavebním procesu objevenaa řešena jinak. Nicméně používánítypových podkladůbylo v době realizace stavbyzcela závazné a prosazení individuálníhokonstrukčního systému,například se stavebněa funkčně vhodnějším tvaremstřechy tzv. „komplexní bytovévýstavby“, bylo téměř neprůchodné(pokud se nejednaloo zcela unikátní stavbu vezvlášť politicky exponovanélokalitě).Dominantní příčinou pádu vazníkůbyla tedy ztráta smykovéúnosnosti oslabených stojinstavebnictví 02/09 59


▲ Obr. 3. Pohled na část kinosálu s blízkou vzrostlou lípou▲ Obr. 4. Detail uložení vazníku na průvlak▲ Obr. 5. Pohled na havarovaný vazník s oslabeným ozubem na okraji▲ Obr. 6. Detail degradované dřevní hmoty uvnitř vazníku▲ Obr. 7. Detail spadaného listí ke střešní vpustivazníků v oblasti jejich uložení.Na stavbě nemohlo být zjištěnoani technickým dozoreminvestora, ani stavbyvedoucím,ani autorským dozorem projektanta,že vazníky byly vyrobenyodlišně od požadavkůzávazného typového podkladu.Náhrada střední kartitové stojinydřevěnou překližkou nebylašťastným řešením. Zhotovitelskáfirma vazníků již neexistuje,v prvé polovině devadesátýchlet minulého století zanikla,nelze tedy dohledat příčinyzměny výroby vazníků v jejichuložení.ZávěrČást kina opět slouží veřejnýmúčelům (tzv. malé kino). Autorpředběžného posudku [1] doporučovalrealizaci jiného tvarustřechy, zabudování vazníkůna bázi betonu. Investor se alerozhodl k obnově „dřevěnéverze“ vazníků a ponechánípůvodního architektonickéhovzhledu. Nebylo to zcela jistějednoduché rozhodnutí, protoženapříklad změna tvaru střechyvytvoří úplně jiné požadavkyna odvody srážkových vod, cožvyžaduje budování nových přípojek.Ovšem architektonickézačlenění budovy do okolí s významnýmblízkým kostelíkemnelze opominout. Je možnétedy přijmout i tuto variantuřešení a jen doufat, že údržběa kontrole budovy bude věnovánajiná péče než v předchozímobdobí. ■Použitá literatura[1] Novotný, A.: Předběžnéurčení příčin pádu střešníkonstrukce objektu kinoCENTRUM v Bruntále(09/2007)60stavebnictví 02/09


▲ Obr. 8. Výkres okraje vazníku (sken původního schématu)▲ Obr. 10. Průběh ohybového momentu a posouvající síly – zatěžovací stavstálé zatížení + jednostranné vodním sloupcem▼ Obr. 9. Dílčí řez vazníků s nadstavbou atik (sken původního schématu)inzercestavebnictví 02/09 61


systémytext: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.K tvorbě environmentálníchplánů v přípravě stavebPředložený příspěvek popisuje koncepci,algoritmus a programové vybavení pro sledováníagendy vlivu stavební činnosti na životníprostředí pomocí mikropočítačů v přímém napojenína metodiku stavebně technologickéhoprojektování a tím na proces přípravy stavby.Toto řešení se může stát u stavebníchdodavatelských firemsoučástí systému pro řízeníživotního prostředí – EMS (EnvironmentalManagement System)a celou agendu zrychlit a zjednodušit.Dále jsou uvedeny prvnívýsledky práce autorů dosaženév této oblasti. Impulsem k tétočinnosti byl fakt, že nikde v Českérepublice doposud není systematickyřešena problematika automatizovanéhozpracování agendyEMS pro konkrétní stavby.ÚvodPo vstupu do Evropské unieČeská republika přebírá evropskénormy. Následkem tohojsou stále přísnější požadavkyna zpracování agend přípravyjednotlivých staveb. To znamená,že každá stavba musí být běhemsvé realizace řízena a spravovánapodle dokumentů, daných jednakzvyklostmi užívanými u danéstavební firmy, jednak požadavkystavebníka (investora) a dále respektovánímnorem ISO (základnídoklady stavebně technologickédokumentace, včetně síťovéhografu a časového plánu, plánujakosti – kontrolního a zkušebníhoplánu atd.) i vzhledem k vlivůmstavební činnosti na životní prostředí.Řízení a vedení stavebpodle principů projektovéhořízení s respektováním stavebnětechnologických zásad může býtefektivnější a rychlejší než doposud.K zprogresivnění přípravya řízení staveb pomáhají automatizovanésystémy, např. [2], [8].Pomocí programových systémůodpadá mnoho práce kolem vytvářenítěchto dokumentů a tímse veškerá příprava staveb výrazněurychluje a zpřesňuje. Různéagendy se však vytvářejí mnohdyručně, kdy ve větších firmáchexistují specializovaní pracovníci,kteří problematiku těchto agendmají na starosti. Tím dochází kezbytečnému opakovanému zadávánírelevantních dat. Některéagendy, jako např. i agenda vlivustavební činnosti na životní prostředí,se dosud zpracovává ručně,jen pomocí kupř. obecnýchpočítačových programů, např.Excel, bez respektování údajůa zásad vyplývajících z ostatníchdokumentů přípravy staveb.V článku je dále představenakoncepce, algoritmus a programovévybavení pro řešení agendyvlivu stavební činnosti na životníprostředí pomocí mikropočítačův přímém napojení na metodikustavebně technologického projektovánía tím na proces přípravystavby. Předložené řešení semůže stát u stavebních dodavatelskýchfirem součástí systémupro řízení životního prostředí(EMS) a celou agendu zrychlía zjednoduší.Návaznost environmentálníchplánůna přípravu stavebZ každodenní zkušenosti z prácena staveništi lze konstatovat, žeprakticky každý stavební procesprováděný pracovní četou máurčitý negativní vliv na životníprostředí. Mnohé procesy jsouhlučné, jiné pracovní čety pracujís jedovatými látkami, další produkujípoměrně značné množstvíodpadu. Proto je třeba, abyagenda řešení vlivu stavebníčinnosti na životní prostředí bylařešena v přímé návaznosti napráci jednotlivých pracovníchčet – tj. v technologické struktuředílčích stavebních procesůa s přihlédnutím k normě ČSNEN ISO 14001:2005 [5], kterátuto agendu vymezuje a zastřešuje.Tato mezinárodní normaspecifikuje požadavky na systémenvironmentálního managementu,které mají organizaci umožnitpřípravu a zavedení systému environmentálníhomanagementua která může být použita procertifikaci systému.Ze základních dokumentů přípravystaveb zobrazuje sledstavebních prací v technologickéstruktuře dílčích stavebníchprocesů technologický rozbor,někdy nazývaný technologickýnormál [4]. Technologické rozboryv požadované technologickéstruktuře jsou při automatizovanémzpracování jedním z výstupůvypočteného stavebně technologickéhosíťového grafu [2],u kterého je již k dispozici i sestavenádatabáze dílčích stavebníchprocesů s nejdůležitějšími údajio normě času, ceně, produktivitě,nákladových a jiných zdrojích, počtupracovníků a technologickýchpřestávkách.Součástí zmíněného systémuse v minulých letech stala i pracovníoblast tvorby kontrolnícha zkušebních plánů – plánů jakosti[3], [1], [7]. Automatizovanézpracování těchto dokumentův přímé návaznosti na stavebnětechnologický síťový graf vytvořenýv technologické struktuředílčích stavebních procesů umožniladatabáze kontrol a zkoušekvlastností produktů, které jsouvyráběny jednotlivými pracovnímičetami, a specializovanýprogram nejen pro údržbu tétodatabáze, ale i pro vlastní tvorbukontrolních a zkušebních plánů,harmonogramů provádění zkoušeka kontrol kvality a operativníevidenci skutečně provedenýchkontrol.Podobná koncepce byla zvolenai pro řešení agendy vlivu stavebníčinnosti na životní prostředípomocí počítače. Jak se ukazujev praxi, řada stavebních procesůmá stejný nebo velmi podobnývliv na životní prostředí. Protobylo nutné nejprve sestavit tzv.registr environmentálních aspektů(environmentální aspekt –prvek činností nebo výrobkůnebo služeb organizace, kterýmůže ovlivňovat životní prostředí;vyjádřením důsledku je pak environmentálnídopad – jakákolivzměna v životním prostředí, aťpříznivá či nepříznivá, která zcelanebo částečně vyplývá z environmentálníchaspektů organizace)jako soupis karet, na kterých jsouuvedeny nejdůležitější vlastnostitěchto aspektů, zejména nejvýznamnějšípolutanty, jejich limitníhodnoty, odpovědnost za znečištěníživotního prostředí konkrétnímaspektem a návrh prevencea opatření k likvidaci negativníhovlivu na životní prostředí. U každéhoaspektu v tomto registru jetéž provedeno ohodnocení závažnostienvironmentálního aspektupomocí několika vytipovanýchhledisek.Na základě sestaveného registruenvironmentálních aspektů pakbyla sestavena databáze environmentálníchaspektů, ve kteréjsou uvedeny konkrétní aspektypůsobící na životní prostředíu jednotlivých dílčích stavebníchprocesů. Tato databáze je vytvořenapodobně jako databázekontrol pro tvorbu kontrolnícha zkušebních plánů [2], [3],v přímé návaznosti na již výšezmíněnou databázi činností,která obsahuje údaje o dílčíchstavebních procesech. V databázienvironmentálních aspektů je kekaždému stavebnímu procesupřipojeno několik nejdůležitějších62stavebnictví 02/09


environmentálních aspektů, kterýmitento stavební proces nepříznivěovlivňuje životní prostředí.Tyto konkrétní aspekty mohou(ale nemusejí) být součástí registruenvironmentálních aspektů. Dodatabáze je možné vkládat i vlivy,které nejsou uvedeny v registru.Následně byl sestaven algoritmusa vyvinut program, kterýv návaznosti na konkrétní stavebnětechnologický síťový grafjakožto model postupu výstavbykonkrétní stavby vytvořenýv technologické struktuře dílčíchstavebních procesů umožňujepodle databáze environmentálníchaspektů automatizovaně sestavittzv. environmentální plán.Jde o plán opatření k omezenínegativního působení environmentálníchaspektů vztahujícíchse ke stavebním procesům, kteréjsou součástí síťového grafu. Tímbyla agenda přípravy staveb doplněnao složku environmentální,která ke každému stavebnímuprocesu prováděnému pracovníčetou co možná nejpodrobnějistanoví požadavky na třídění,likvidaci a označení odpadů,limity emisí a ochranu ovzduší,hodnoty hluku a prašnostia s tím spojená opatření, vypouštěnílátek do vody, kontaminacipůdy, preventivní a následná opatření,postupy při haváriích, zásadymanipulace včetně ochrannýchpomůcek, zásady skladováníi zakázané záležitosti.Registr a databázeenvironmentálníchaspektůRegistr environmentálních aspektůje soupis vlivů na životníprostředí, které se mohouu stavebních činností vyskytovat,společně s vyhodnocenímzávažnosti a návrhem prevencea opatření k co nejširší likvidacinegativního působení tohoto vlivuna životní prostředí. Tento registrbyl vytvořen ve spolupráci s a. s.VOKD Ostrava [6], která je držitelkoucertifikátu podle ČSN ENISO 14001:2005. Data uvedenáv registru vycházejí z předešlévýzkumné činnosti na reálnýchstavbách a z následně vytvořenýchpodkladů jmenované firmy.Příklad části soupisu environmentálníchaspektů v registru jeuveden na obr. 1. Aspekty jsouseřazeny podle číselného kódu,mohou být také řazeny podleabecedy. U jednotlivých aspektůje uvedena jejich celková závažnost,vypočtená součtem závažnostíurčených podle jednotlivýchhledisek, viz dále, a nejdůležitějšípolutanty. Na obr. 2 je vidět kartaregistru jednotlivého environmentálníhoaspektu společně sevšemi údaji, které se vyskytují vevětě o environmentálním aspektu.Kritérií včetně ohodnoceníjejich závažnosti může být až10, v našem případě je určeno8 kritérií vycházejících ze zkušenostía. s. VOKD Ostrava. Kritériai ohodnocení jejich závažnosti sivšak každý uživatel může stanovitsám podle svých potřeb s přihlédnutímk normě [5]. V databázi environmentálníchaspektů jsou jižjednotlivé vlivy působící na životníprostředí, včetně jejich vlastnostía ohodnocení jejich závažnosti,přiřazeny dílčím stavebním procesůmz databáze činností. Databázese v prvním stadiu vytvořís prázdnými větami pro všechnydílčí stavební procesy z databázečinností. Při každé úpravě neboaktualizaci se po potvrzení připojenédatabáze činností provedezkontrolování úplnosti databázeenvironmentálních aspektů. Přitéto kontrole se doplňuje prostorpro environmentální aspektypřípadných nových procesů▲ Obr. 1. Část registru environmentálních aspektů▼ Obr. 3. Věta databáze environmentálních aspektů – 1. část▲ Obr. 2. Karta registru environmentálních aspektů▼ Obr. 4. Věta databáze environmentálních aspektů – 2. částstavebnictví 02/09 63


▲ Obr. 6. Listování vytvořeným environmentálním plánem▲ Obr. 5. Formulář věty environmentálního plánuz databáze činností a environmentálníaspekty procesů, kterése již v databázi činností nevyskytují,se automaticky vypouštějí.O případném doplnění databázesystém uživatele informuje. Kekaždému stavebnímu procesuz databáze činností je možnourčit více environmentálníchaspektů.První část věty databáze environmentálníchaspektů je vidět naobr. 3. Z obr. 2 a 3 je vidět úzkounávaznost dat registru a databázeenvironmentálních aspektů.Nejdůležitějšími údaji jsou kóda název environmentálního aspektu,zařízení, kde se můževyskytovat, nejvýznamnější polutantya dopad na životní prostředí,údaje o odpovědné osobě zanegativní vliv na životní prostředí,doklad, který by se měl vytvářet,údaje o předpisech a způsobuřízení aspektu a údaje o kontrolea její četnosti a návrhu opatření.Druhá část věty databáze environmentálníchaspektů zahrnujedata o vyhodnocení závažnostiaspektu, obr. 4. Zde jsou kritériazávažnosti působení environmentálníhoaspektu převzatáz registru ještě doplněna o váhyjednotlivých kritérií, jež si uživatelmůže určit. Databáze je ještě doplněnaúdaji pro výpočet termínuprvní evidence či kontroly působeníenvironmentálního aspektuu příslušné stavební činnostia pro výpočet počtu kontrol jehopůsobení v průběhu stavebníhoprocesu. Pokud si uživatel vytvořípřímo v databázi údaje o environmentálnímaspektu, který ještěv registru environmentálníchaspektů není, je možno jej doregistru automatizovaně vložit.Programové vybavenípro tvorbu environmentálníhoplánuProgram pro tvorbu environmentálníhoplánu jakožto plánuopatření k omezení negativníhopůsobení environmentálníchaspektů vztahujících se ke stavebnímprocesům, které jsousoučástí síťového grafu – modelupostupu výstavby, pracuje podobnějako program pro tvorbukontrolních a zkušebních plánů,který je součástí automatizovanéhosystému přípravy staveb [2].Jeho výstupem je vlastní environmentálníplán, dále harmonogramkontrol a evidence působeníjednotlivých environmentálníchaspektů plynoucích ze stavebníchčinností a operativní evidenceprovedených kontrol. Algoritmustvorby environmentálního plánuse v současné době ve spoluprácise stavebními podniky dolaďujetak, aby vyhovoval potřebámpraxe a respektoval přitom nejenČSN [5], ale i poznatky získanéz české i zahraniční literatury[9], [10].Na základě zpracovaného modelupostupu realizace výstavby lzeprakticky okamžitě automatizovaněvytvořit i environmentální plánpro sledování, řízení a omezenínegativních vlivů stavební výrobyna životní prostředí (skupina noremISO 14000). Tento dokumentobsahuje nejen soupis stavebníchčinností a environmentální aspekty,ale i nejvýznamnější polutanty,údaje o předpisech, podle nichžse kontrola environmentálníhoaspektu provádí, zodpovědnouosobu, nutné doklady o provedenékontrole, počet a termínyprováděných zkoušek a dalšídůležité údaje. Princip automatizovanétvorby environmentálníchplánů spočívá v postupném výběruenvironmentálních aspektůpříslušných stavebních procesů,které jsou obsaženy v technologickémnormálu a síťovémgrafu, z databáze environmentálníchaspektů, výpočtu termínůa počtu jejich kontrol v průběhustavebního procesu a sestavenísouboru environmentálního plánu.Kontroly environmentálníchaspektů procesů, které nejsouobsaženy v databázi, avšak jsousoučástí síťového grafu, je možnézadat interaktivně přes klávesnicivyplněním formuláře o kontroleenvironmentálních aspektů,obr. 5, kde je uvedena věta environmentálníhoplánu týkajícíse aspektu ostatních odpadůu základů (bez ohodnocení významnosti,které je na další záložce).Je samozřejmě žádoucí,aby uživatel zkontroloval prvotníautomaticky vytvořený dokumenta popřípadě vyřadil kontrolyaspektů, které se při výstavbědaného objektu nevyskytují. Přihromadném vypouštění lze dátpříkaz k vypuštění všech kontrol,které obsahují v předmětukontroly zadaný řetězec (např.hluk), popř. všech nenaplněnýchenvironmentálních aspektů.Listování automatizovaně podlesíťového grafu vytvořenýmenvironmentálním plánem jeznázorněno na obr. 6. Právěsledovaná kontrola je v listovánízvýrazněna. Šedivě jsou vypsányenvironmentální aspekty činnostís nulovou dobou. Pokud již bylaprovedena evidence některýchkontrol, na světle modrém pozadíjsou kontroly, u kterých jsou jižvšechny kontroly zaevidovány, načerveném pozadí jsou aspekty,u kterých má poslední provedenáevidovaná kontrola nevyhovujícívýsledek, na žlutém pozadíjsou aspekty, u kterých jsou jižněkteré kontroly zaevidovány.Vytvořený environmentální plánobsahuje návrh kontrol aspektůi činností, které jsou obsaženyv síťovém grafu, ale mají nulovýobjem, nulovou cenu, a tudíži nulovou dobu. Kontroly těchtoenvironmentálních aspektů všakpochopitelně nejsou součástívýstupních sestav. Výpis částienvironmentálního plánu naobrazovce je na obr. 7. Červenějsou zobrazeny kontroly environmentálníchaspektů kritickýchčinností, zeleně kontroly environmentálníchaspektů u činnostís časovou rezervou. V takovémtovýpisu jsou uvedeny již kontrolyenvironmentálních aspektůpouze těch činností, které majínenulové trvání a skutečně sev průběhu stavby vyskytují. Lzevolit, zda budou zobrazeny kontrolya jejich četnost, polutantynebo potřebná opatření či jinéúdaje. V průběhu výstavby jsouvšechny doklady stavebně technologickédokumentace velmi64stavebnictví 02/09


snadno aktualizovatelné podleskutečně dosažené úrovně dokončeníčástí stavebního díla. Přizpoždění je možné automatizovaněvypočítat opatření, které jetřeba zavést, aby původní termínukončení realizace stavby byl dodržen.Podle aktualizace termínůprocesů ze síťového grafu sesoučasně automaticky aktualizujíi termíny příslušných kontrolv evironmentálním plánu.Operativní evidencea časový plánV programu pro tvorbu environmentálníchplánů je také možnoprovádět evidenci kontrol environmentálníchaspektů. Ta se zadáváv editačním formuláři, obr. 5, na záložceEvidence kontrol. V hlavnímpoli této záložky je vidět přehledjiž evidovaných kontrol, jež bylyk příslušnému environmentálnímuaspektu provedeny. Je vypsánočíslo kontroly, její termín, zkrácenýpopis, výsledek a pracovník, kterývýsledek kontroly převzal. Na bílémpozadí jsou zobrazeny kontroly,jejichž výsledek je vyhovující, nažlutém jsou ty, které vyhovělyčástečně, na červeném jsou zkouškys nevyhovujícím výsledkem.Vlastní evidence kontroly se zadáváve formuláři na obr. 8, který nabízíexpertním způsobem vytvořenéznění údajů o provedené zkoušce,přičemž uživatel může provádětjakékoli úpravy. Číslo dokladu je implicitněodvozeno z indexu činnosti,čísla pořadí environmentálníhoaspektu u činnosti a čísla kontrolypříslušného aspektu.Popis kontroly je odvozen z environmentálníhoaspektu, polutantůa předpisů, podle kterých se kontrolamá provádět. Automatizovaněvytvořené vyjádření stavebníka(investora) je Bez připomínek, výsledekzkoušky Vyhovuje. Pokudjsou tyto údaje v pořádku, uživatelpouze vyplní jméno pracovníka,který kontrolu provedl, prověřila převzal (zástupce investora).Stisknutím tlačítka OK a tisk dokladuse zadaná evidence zkontroluje,řádně se uloží a vytiskne se doklado kontrole. Po vytištění tohotodokladu se automaticky zablokujevytištěná evidence kontroly, takžeji potom již nelze upravovat nebovypouštět. Zablokování evidencekontroly environmentálního aspektulze odblokovat pouze po zadánízvláštního hesla.Při tvorbě environmentálníhoplánu se automaticky vypočítávajípodle modelu postupu výstavbyi plánované termíny kontrol environmentálníchaspektů. Systémregistruje i evidované kontrolyv čase. Lze tak vykreslovat časovýplán a průběh evidovaných kontrol,které jsou barevně odlišeny.Plánovaný, popř. aktualizovanýprůběh činnosti je podkreslenobdélníkovými úsečkami. Plánovanékontroly environmentálníchaspektů kritických činností jsouvyznačeny silnějšími svislýmičárkami červeně, zeleně jsouzobrazeny plánované kontrolyu činností s časovou rezervou.Evidované kontroly, které vyhovují,jsou zobrazeny zeleně, nevyhovujícíkontroly jsou zobrazeny červeně.Pokud proběhly již všechnypožadované kontroly a posledníkontrola má vyhovující výsledek,jsou veškeré evidované kontrolyzobrazeny světle modře. Časovýplán kontrol je možno nejen prohlížetna obrazovce, ale i tisknout natiskárně či kreslit na plotteru.ZávěrPředložený příspěvek představilkoncepci a algoritmus řešeníagendy vlivu stavební činnostina životní prostředí pomocímikropočítačů v přímém napojenína metodiku stavebnětechnologického projektovánía tím na proces přípravy stavby.Toto řešení se může stát u stavebníchdodavatelských firemsoučástí systému pro řízení životníhoprostředí a celou agenduzrychlit a zjednodušit. Dále jsouuvedeny první výsledky dosaženév této oblasti, a to programpro tvorbu a údržbu registruenvironmentálních aspektůa jejich databáze, jakožto datovýchzákladen pro automatizovanoutvorbu environmentálních plánůa program pro tvorbu vlastníchenvironmentálních plánů, harmonogramůkontrol environmentálníchaspektů a jejich operativníevidence. Tato problematikazatím u nás ani ve světě nebylařešena v přímé návaznostina přípravu staveb, a protolze očekávat značný význami zájem o využití výsledných programovýchproduktů zejménau zhotovitelů staveb, neboť setato agenda stává podle ČSNEN ISO 14001:2005 nedílnousoučástí přípravy staveb. ■Použitá literatura[1] Gašparík, J.: Manažérstvokvality v stavebníctve, VydavatelstvoJaga Group Bratislava1999, ISBN 80-88905-13-3[2] Jarský, Č.: Automatizovanápříprava a řízení realizace staveb,CONTEC Kralupy n. Vlt.,2000[3] Jarský, Č.: Tvorba kontrolníhoa zkušebního plánu dle modelurealizace stavby, Střechy, fasády,izolace č. I/2007, NakladatelstvíMISE s. r. o. Ostrava,ISSN 1212-0111[4] Jarský, Č., Musil, F., Svoboda,P., Lízal, P., Motyčka, V., Černý,J.: Příprava a realizace staveb,Akademické nakladatelstvíCERM s. r. o. Brno 2003[5] Kolektiv: ČSN EN ISO14001:2005 Systémy environmentálníhomanagementu –Požadavky s návodem propoužití[6] Kolektiv: Technicko-organizačníopatření – EMS, Podnikovésměrnice VOKD, a.s, Ostrava2001[7] Kozlovská, M., Mesároš, F.,Čepelová, A.: Ako úspešněriadiť malú stavebnú firmu,Eurostav spol. s r. o. Bratislava,2003[8] Makýš, P.: Metodika tvorbyčasového plánu výstavbypri zohľadnení vplyvu pracovnéhoprostredia, sborníkpřednášek 11. sekceVII. vědecké konferencies medzinárodnou účasťoupri príležitosti 25. výročiazaloženia Stavebnej fakultya 50. výročia založenia Technickejuniverzity v Košiciach,SvF TU Košice 2002[9] Welford, R., Gouldson A.: Environmetálnířízení a strategicképodnikání, Grada Praha 1997[10] Wesel, H: Reference materialsfor environmetal analysis,2002▼ Obr. 7. Výpis části kontrolního a zkušebního plánu na obrazovce▼ Obr. 8. Evidence kontroly environmentálního aspektustavebnictví 02/09 65


cena IAČRtext: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.foto: Milan Kalný, Pontex, s.r.o.▲ Most přes Labe na silnici I/38 – Nymburk obchvatCena Inženýrské akademieČeské republiky za rok 2008K ocenění vynikajícího realizovaného technickéhodíla a významného přínosu k rozvojiinženýrského výzkumu v České republicezřídila Inženýrská akademie České republikyCenu Inženýrské akademie České republiky.Cena se od roku 1997 každoročněuděluje domácím i zahraničnímosobnostem a týmům za vynikajícívýsledek tvůrčí práce, od jehožprvní realizace nebo publikováníneuplynulo více než pět let. Cenulze udělit ve dvou kategoriích:■ za vynikající technický projekt;■ za vynikající přínos k rozvojiinženýrského výzkumu.Rada Inženýrské akademie Českérepubliky rozhodla za rok 2008udělit čestné uznání v kategorii zavynikající technický projekt autorskémukolektivu pracovníků SMPCZ, a.s., a Pontex, s.r.o. (Ing. VladimírBrejcha, Ing. Antonín Brnušák,Alexandr Herzán, Ing. Milan Kalný,Ing. Václav Kvasnička, Ing. PavelNěmec) za vynikající technickýprojekt: Silnice I/38 – Nymburkobchvat, SO 202 – Most přesLabe. Silnice I/38 je velmi frekventovanoua zatíženou komunikací,která umožňuje dopravní propojenív severojižním směru od Znojma ažk České Lípě. Do vybudování prvníetapy obchvatu Nymburka byla vedenaveškerá doprava (včetně těžkékamionové) přes starý most v Nymburcea dále přes centrum městasměrem na Mladou Boleslav. Trasanového obchvatu se Nymburkuvyhýbá a nová komunikace křížítok řeky Labe v prostoru východněod města směrem k Poděbradům.Celá trasa obchvatu je vedenav rovinatém území středního Polabí,které je intenzivně zemědělskyobhospodařované. Výraznou liniizde vytvářejí břehové porosty podélkoryta Labe. Jedná se převážněo aleje listnatých stromů výšky 20až 25 m.Umístění mostníkonstrukcePodmínkou pro řešení bylo překročenícelého koryta řeky jedinýmpolem při zachování potahovýchstezek po obou březích. Vzhledemk požadavku, aby v korytěřeky nebyly umístěny pilíře, máhlavní pole mostu rekordní rozpětí132 m. Záměrem bylo navrhnoutpřemostění, které by estetickyvhodným způsobem umožnilopřekonat splavné koryto řeky Labea nevytvořilo i při rozpětí hlavníhopole 132 m výraznou dominantucelému okolí. Limitující výškou bylatedy výška přiléhajících břehovýchporostů. Navazující estakády přemosťujícelou inundaci řeky. Silnicepřekračuje řeku v rovinatém území,a aby byla co nejvíce omezena výškapřiléhajících násypových těleskomunikace, které v ploché krajiněpodél řeky tvoří pohledovou bariéru,byla pro přemostění zvolenaštíhlá zavěšená konstrukce s minimálnístavební výškou. Umístěnímostu je navrženo tak, aby respektovaloi možnou úpravu břehovýchčar při budoucí úpravě korytařeky na vnitřním oblouku. Mostníkonstrukce má deset polí s rozpětími35+4x41+132+4x41+35 m.Celková délka nosné konstrukcemostu je 531,60 m. Most převádísilnici I. třídy v šířkovém uspořádáníS 11,5. Na návodní straně je navrženrevizní chodník se šířkou0,75 m, na povodní straně jeu hlavního pole nad řekou navrženveřejný chodník se šířkou 1,50 m,který u pylonů přechází do revizníhochodníku. Přístup na veřejný chodníkje umožněn po samostatnýchocelových schodištích umístěnýchu hlavních pilířů.Popis mostníkonstrukceMostní konstrukce je založena hlubinněna vrtaných pilotách průměru66stavebnictví 02/09


1200 mm. Spodní stavbu tvoříčleněné pilíře, hlavní pilíře mostu podpylony jsou navrženy jako masivní.Výška značně zatížených pylonůo velké štíhlosti (λ = 79) je cca 16 mnad povrchem mostovky. Opěryjsou navrženy ve tvaru úložných prahůpodporovaných pilotami. S výjimkou52 m dlouhé části hlavníhopole nad korytem Labe je navrhovanákonstrukce z předpjatého betonus ekonomickým a efektivnímdvoutrámovým průřezem. Výškabetonového průřezu je standardně2,30 m, v místech hlavních pilířů sevýška zvyšuje na 3,50 m. Ve středníčásti hlavního pole je navržen spřaženýocelobetonový průřez s cílemmaximálně odlehčit konstrukcihlavního pole a zároveň optickynavázat na betonový dvoutrámovýprůřez. Ocelová konstrukce je protonavržena ze dvou uzavřených komorovýchnosníků. Celková výškaspřaženého průřezu je 2,30 m, abykorespondovala s výškou betonovédvoutrámové konstrukce – štíhlostnosné konstrukce (poměr výška/rozpětí: 1/57,4) je značná.Závěsy jsou sdruženy do skupinpo třech závěsech, kotvených vevzdálenosti cca 40 m od pylonu.Tím bylo dosaženo jejich lepší účinnostioproti velkému počtu víceskloněných závěsů. Malé skupinysoustředěných závěsů tvoří mj.také menší překážku pro hejnatažných ptáků ve významnémbiokoridoru podél řeky Labe. Návrhsubtilních pylonů vetknutých donosné konstrukce má za následekoptické odlehčení konstrukce. Prozavěšení je použit systém závěsůDynaGrip firmy DSI. Kotvy jsoutypu DynaGrip C55 osazené 48lany Ø 15,70 mm St 1670/1860.Závěsy se napínají a rektifikují najejich dolním konci. Na vybranýchzávěsech jsou osazeny snímačeumožňující sledování napětí v lanech.V hlavách pylonů jsou závěsyzakotveny do ocelových kotevníchkomor, které jsou osazeny na hlaváchbetonových dříků pylonů. Kotevníkomory jsou následně z bokůobetonovány. Kotevní komory majírevizní vstup umožňující kontroluzávěsů. Pro zachycení tahovýchsil jsou břehové pilíře, nad kterýmijsou zakotveny do nosné konstrukcezpětné závěsy, navrženy veformě ocelových kyvných stojek,▲ Závěrečná fáze – montáž nosné konstrukce▲ Montáž vnitřní ocelové části hlavního pole délky 52 m, která byla přivezena pod most na soulodíaby byl umožněn – kromě přenosutahových sil – i dilatační pohybkonstrukce.Proces výstavbyVýstavba betonové nosné konstrukceprobíhala po etapách napevné skruži. Po dokončení betonovékonstrukce byly instaloványzávěsy, které vyvěšovaly části konstrukcevykonzolované do prostorunad řeku. Unikátní byla montážvnitřní ocelové části hlavního poledélky 52 m, která byla přivezenapod most na soulodí a přímo z lodibyla pomocí hydraulicky ovládanýchlanových závěsů vyzvednutana své definitivní místo. Následněbyla ocelová konstrukce přivařenak ocelovým zárodkům zabetonovanýma připnutým k betonovékonstrukci. Po přivaření vloženéhopole byla provedena rektifikace závěsů.Poslední rektifikace závěsůbyla provedena po vybetonováníspřažené desky. Po dokončenínosné konstrukce bylo vybudovánomostní příslušenství.Použití hybridní konstrukce byloprogresivním technickým řešením,kde je kombinováno použitípředpjatého betonu s ocelí. Ocelje v konstrukci použita v těchmístech, kde dochází k jejímuoptimálnímu využití jak z hlediskaúnosnosti, tak hmotnosti. Vloženáocelová vnitřní část hlavního polevedla ke snížení sil v závěsecha umožnila efektivní a rychlouvýstavbu hlavního pole nad řekou.Dalšími částmi konstrukce,kde bylo využito materiálovýchvlastností oceli, jsou kotevní přípravkyzávěsů v hlavách pylonůa kyvné ocelové stojky v místechzakotvení zpětných závěsů. Jednáse o zavěšenou mostní konstrukcis největším rozpětím mostníhopole v České republice (132 m).Použitá technologie umožnila vyššívyužití kvalitní a drahé předpínacíoceli (materiál je využit místo na45 % meze pevnosti až na cca55 % meze pevnosti, tj. ekonomičtějšívyužití materiálu o 22 %).Pro zavěšenou konstrukci bylpoprvé v České republice použitsystém dvou rovin závěsů, kterýpřispívá ke zvýšené tuhosti konstrukcea více tlumí torzní kmitání.Chování konstrukce bylo po jejímdokončení ověřeno statickou a dynamickouzkouškou – obě zkouškyprokázaly velmi dobrou shodus teoretickými výpočty.Vzhledem k významu mostubyla velká pozornost věnovánai celkovému architektonickémuztvárnění, na které se podílelprof. akad. arch. Petr Keil. ■stavebnictví 02/09 67


infoservisVeletrhy a výstavy6.–8. 2. 2009MODERNÍ BYDLENÍA ZAHRADAVýstava pro dům a zahraduPardubice, ČEZ aréna,Sukova třída 1735E-mail: daniela.fikejsova@mrfp.czwww.arenapce.cz/cs/kalendarakci/vystavy-a-veletrhy8.–10. 2. 2009STAVITEL 200915. národní výstava stavebníchmateriálů, technologiía realitních kanceláříLysá nad Labem, Výstaviště,Masarykova 1727E-mail: pilarova@vll.cz11.–12. 2. 2009STAVÍME – BYDLÍMEKROMĚŘÍŽStavební výstava na počátkustavební sezony pro oblastjižní HanéKroměříž, Dům kulturyE-mail: hasalova@omnis.czwww.omnis.cz11.–14. 2. 2009STŘECHY – PLÁŠTĚ –IZOLACE 200918. ročník odborného stavebníhoveletrhuOstrava, Výstaviště Černá loukaSoutěž STAVBA VYSOČINY 2008Soutěž STAVBA VYSOČINY sestala jedinečnou příležitostí,jak prezentovat svoji práci a zároveňse setkat i utkat se svýmikolegy i konkurenty. Za šest letsoutěže se podařilo prezentovata propagovat 129 realizacía zhodnotit vynaložené úsilípři přípravě podkladů, které simj. na internetových stránkáchsoutěže prohlédne více než80 000 čtenářů ročně. Věříme,že i letos bude tato tradičníakce pro řadu investorů, architektů,projektantů, řemeslníkůa stavebních firem přitažlivá.Stavební sdružení Vysočinao.s., kraj Vysočina a krajsképobočky Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR a ČeskéE-mail: vystavy@cerna-louka.cz18.–19. 2. 2009STAVÍME – BYDLÍMEBŘECLAVStavební výstava pro Břeclavskoa PálavuHodonín,Dům kultury Horní ValyE-mail: rosslerova@omnis.czwww.omnis.cz24.–27. 2. 2009KIEVBUILD 2009Mezinárodní výstavastavebnictví a architekturyUkrajina, Kijev,International ExhibitionCentre (IEC), Brovarskaya ul.E-mail:chris.christofi@ite-exhibitions.comwww.kievbuild.com26.–28. 2. 2009PANELOVÝ DŮM A BYT 2009Výstava materiálů, výrobků,technologií a služeb prorevitalizaci panelových domůSpolečně s výstavouOKNA – DVEŘE – SCHODYPraha 7, Výstaviště HolešoviceE-mail: info@incheba.cz26. 2. – 1. 3. 2009DŘEVOSTAVBY4. mezinárodní veletrhdřevěných staveb,komory autorizovaných inženýrůa techniků činných ve výstavběvyhlásily pravidla pro sedmýročník této největší přehlídkyarchitektonických, stavebnícha řemeslných realizací v krajiVysočina. Do aktuálního ročníku,který zaštítil hejtman krajeJiří Běhounek, mohou investoři,projektanti, architekti nebostavební firmy přihlásit svérealizace, které byly dány doprovozu nebo zkolaudovány naúzemí kraje Vysočina v obdobíod 1. ledna 2007 do 31. prosince2008.V odborné části může býtv jednotlivých kategoriích (Stavbyobčanské vybavenosti; Stavbyurčené k bydlení; Stavbystřešních konstrukcía dřevovýrobyPraha 9, PVA LetňanyE-mail:drevostavby@terinvest.com26. 2. – 1. 3. 2009NOVÝ BYT A DŮM15. mezinárodní veletrh staveba stavebních úpravPraha 9, PVA LetňanyE-mail: nbd@terinvest.comwww.novybytadum.cz4.–5. 3. 2009STAVÍME – BYDLÍME TŘEBÍČVI. ročník stavební výstavyna VysočiněTřebíč, Městské kulturnístředisko FÓRUMMasarykovo náměstí 12E-mail:fuglickova@omnis.cz5.–8. 3. 2009FOR FAMILYSoubor veletrhů pro bydlení,rodinu a volný časPraha 9, PVA Letňany,Beranových 667E-mail: forhabitat@abf.czwww.forfamily.cz5.–8. 3. 2009FOR HABITAT 200916. veletrh bydlení nábytku,vybavení interiérů a bazénůdopravní inženýrské a vodohospodářské;Stavby technologickéa pro průmysl; Rekonstrukcea obnova) za vítězství porotouudělen titul PRESTIŽNÍ STAV-BA VYSOČINY 2008 a Čestnéuznání za místo druhé. Ze všechpřihlášených staveb laická veřejnostvybere a sms hlasovánímrozhodne o udělení tituluCENA VEŘEJNOSTI – STAVBAVYSOČINY 2008. V rámci celésoutěže bude udělena CENAHEJTMANA a CENA ČASO-PISU STAVEBNICTVÍ. Letošnínovinkou je možnost zhotovitelestavby nominovat jednoho zesvých subdodavatelů, který sezasloužil o výjimečné technické,konstrukční, řemeslné provedeníPraha 9, PVA Letňany,Beranových 667E-mail: forhabitat@abf.czwww.forfamily.cz5.–8. 3. 2009FOR GARDEN 20093. veletrh zahradní architektury,nábytku a technikyPraha 9, PVA Letňany,Beranových 667E-mail: garden@abf.czwww.forgarden.czOdborné seminářea konference10. 2. 2009Stavební technologie, systémypro hrubou stavbu,technologie stavební chemieOdborný seminářSeminář je zařazen do celoživotníhovzdělávání členů ČKAITJihlava, hotel Gustav Mahler,Křížová 4E-mail: prezentace@psmcz.czwww.psmcz.cz/php?page=plan.seminaru12. 2. 2009Střešní konstrukce a zateplenístřešních plášťůOdborný seminářHradec Králové, hotel Černigov,Riegrovo náměstí 1494/4E-mail: azpromo@azpromo.cznebo montáž náročné technologie,na titul ZLATÉ RUCE –STAVBA VYSOČINY 2008.Pro zájemce, kteří se chtějípochlubit svojí realizací, je nawebových stránkách www.stavbavysociny.cz připravenkomplexní informační servis,včetně zjednodušeného postupupro přihlášení „krok zakrokem“. Uzávěrka pro přihlášenía předání soutěžníchpodkladů je stanovena na27. dubna 2009. Slavnostní vyhlášenívýsledků se uskuteční3. června na zámku ve VelkémMeziříčí. ■68stavebnictví 02/09


12. 2. 2009Vyhláška č. 146/2008 Sb.,o rozsahu a obsahuprojektové dokumentacedopravních stavebSeminářPraha 2, Dům ČKAIT, Sokolská 15E-mail: jsaidl@ckait.cz,info@ckait.cz12. 2. 2009Činnost technickéhodozoruOdborný seminářSoučást celoživotníhovzdělávání členů ČKAITStudio AXISPraha 9, Lisabonská 4E-mail:studio@studioaxis.cz16.–19. 2. 2009AutoCAD a AutoCAD LT:základyCertifikované školeníPraha 8, NICOM,Zenklova 32/28E-mail: valkova@nicom.czStavitelé na plese 2009Společenský večer pro stavaře,architekty, jejich přátele i klientyse i letos koná v sobotu 14. března2009 od 19 hodin v sále KDSemilasso v Brně – Králově Poli.Pořadateli jsou Národní stavebnícentrum, Spolek absolventůstavební fakulty VUT v Brně17. 2. 2009Kontrolní a prověřovací činnosttechnického dozoru stavebníka(TDS) při prováděnívnějších tepelně izolačníchkontaktních systémůSeminářPraha 2, Dům ČKAIT,Sokolská 15E-mail: jsaidl@ckait.cz,info@ckait.cz19. 2. 2009Dřevěné podlahy – závadya jejich řešeníOdborný seminářStudio AXISPraha 9, Lisabonská 4E-mail: studio@studioaxis.cz19. 2. 2009Rodinný dům energetickéúrovně od A do Z s energetickýmštítkem budovyOdborně technický seminář.Součást celoživotního vzděláváníčlenů ČKAITÚstí nad Labem, hotel Vladimír,Masarykova 36E-mail: prezentace@psmcz.cz26. 2. 2009Klempířské prvky – navrhovánía realizaceOdborný seminář(SABFAST) a Svaz podnikatelůve stavebnictví v ČR. Hrajeorchestr Městského divadlaBrno. Rezervace vstupenekna tel.: 541 152 787 nebo nansc@stavebnicentrum.cz.Další informace naleznete nawww.stavebnicentrum.cz. ■Součást celoživotníhovzdělávání členů ČKAITStudio AXISPraha 9, Lisabonská 4E-mail: studio@studioaxis.czStavba roku 2008 Zlínského krajeDalší ročník soutěže Stavbaroku Zlínského kraje oficiálněvyhlásili pořadatelé ze SPSv ČR, ČKAIT a ČKA na svémlistopadovém zasedání. Soutěžsi za svých šest ročníků získalazvučné jméno mezi stavebníveřejností. A tak je předpoklad,že i do toho sedmého, který byloficiálně zahájen 1. prosince,bude přihlášeno velké množstvístaveb. Soutěžící stavby budourozděleny do sedmi kategorií.I letos budou soutěžit o nejvyššíocenění Grand prix architektaPavla Nováka, o tituly Stavbaroku 2008, o Cenu hejtmanaZlínského kraje a o Cenu novinářů.Součástí akce je soutěžo Studentskou práci roku, do kterése pravidelně zapojují studentistředních průmyslových škol.Ocenění získají i studenti SOŠ,pokud budou výborně reprezentovatZlínský kraj v mezinárodnísoutěži učňů stavebních oborů.Termín podání přihlášek do sedméhoročníku soutěže Stavbaroku je do 15. března 2009.Výsledky budou vyhlášeny nagala večeru v květnu příštíhoroku. Přihlášky ke stažení jemožné nalézt také na www.casopisstavebnictvi.cz. ■Callida: vzdělávací kurzyFirma Callida, s.r.o., připravilana první polovinu roku 2009téměř třicet nových termínůoblíbených vzdělávacích kurzů.Uživatelům oceňovacího systémueuroCALC jsou určenékurzy v šesti různých úrovníchznalostí, počínaje dvěma základními,třemi speciálnímia jedním pro správce systému.Všechny vzdělávací kurzy jsou10. 3. 2009Vady, poruchy, mimořádnázatížení a sanace nosné konstrukcepanelových budov+ prezentace firemSeminářPraha 2,Dům ČKAIT,Sokolská 15E-mail:jsaidl@ckait.cz,info@ckait.czvedeny interaktivní formous důrazem na konkrétní příkladya na praktické pracovnípostupy. Tento způsob výukyumožňuje všem účastníkům,aby si z kurzu odnesli maximumužitečných a praktickýchinformací, které budou schopniokamžitě aplikovat ve své prácirozpočtáře nebo kalkulanta.Více na www.callida.cz. ■inzercestavebnictví 02/09 69


numerikontext: Ing. Petra CuřínováStavebnictví v listopadu 2008Celková stavební produkce klesla v listopadu2008 meziročně ve stálých cenách o 5,6 %.Pokud vyloučíme vliv pracovních dní (v listopadu2008 bylo o tři pracovní dny méně), snížilse objem stavební produkce o 2,2 %. Vývojstavební produkce i nadále ovlivňoval růstinženýrského stavitelství, ale jeho tempo vesrovnání s předchozím měsícem zpomalilo.Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství.▼ Rozklad časové řady stavební produkce v období 01/2007–11/2008Očistí-li se objem stavební produkce od vlivu sezonních a náhodnýchfaktorů, získají se také meziměsíčně srovnatelné údaje: v listopadu2008 byla stavební produkce reálně o 0,2 % nižší než v říjnu stejnéhoroku. Trend stavební výroby se meziměsíčně nezměnil. Stavebnípráce podle dodavatelských smluv klesly v listopadu 2008 u podnikůs 20 a více zaměstnanci ve stálých cenách o 6,4 % oproti listopadu2007. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenalymeziroční pokles o 5,6 % a těžiště spočívalo zejména v inženýrskémstavitelství, kde stavební produkce vzrostla o 3,2 %. Práce v pozemnímstavitelství již několikátý měsíc v řadě poklesly, a to o 12,5 %.Také stavební práce na opravách a údržbě zaznamenaly meziročnísnížení (o 6,3 %). Značný pokles stavební výroby byl opět vykázánna pracích v zahraničí – jejich objem se meziročně snížil o 24,1 %.Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců bylv lednu až listopadu zaznamenán nárůst stavební produkce ve všechvelikostních skupinách. Nejrychleji rostla stavební produkce malýchpodniků do 50 zaměstnanců, a to meziročně o 1,4 %. Středně velképodniky (od 50 do 249 zaměstnanců) zvýšily objem stavební produkceo něco pomaleji – o 0,4 %. Nejpomalejší tempo růstu stavebníprodukce bylo zaznamenáno u velkých stavebních podniků nad250 zaměstnanců, které dodaly pouze o zanedbatelných 0,1 % vícestavebních prací než ve stejném období roku 2007. Zásluhu na tomtovýsledku má zejména propad objemu stavebních prací v kategoriinejvětších podniků nad tisíc zaměstnanců (–7,3 %).Zaměstnanost a mzdyPočet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a vícezaměstnanců, vzrostl v listopadu 2008 o 0,1 % proti listopadu roku2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 27 988Kč a meziročně se zvýšila o 10,2 % (reálná mzda vzrostla o 5,6 %).Průměrná hodinová mzda byla 196 Kč a proti stejnému období2007 byla vyšší o 21,7 %. Produktivitapráce na jednoho zaměstnance se snížilao 6,6 % a na jednu odpracovanou hodinuse zvýšila o 3,2 %. Vzhledem k nižšímupočtu pracovních dní bylo odpracovánoo 9,3 % méně hodin.Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanciv lednu až listopadu 2008 pracovalo158,9 tisíc osob, což je o 0,5 %méně než ve stejném období roku 2007.Tento pokles způsobil úbytek manuálněpracujících ve stavebních firmách –z celkového počtu zaměstnanců jich bylo99,0 tisíc (–1,2 %). Naopak počet THPvzrostl o 0,8 % na 59,9 tisíc osob. Vývojpočtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriíchbyl značně rozdílný. Velké rozdílyve vývoji počtu zaměstnanců byly i v členěnípodle OKEČ. V pozemním a inženýrskémstavitelství pracovalo 126,5 tisícezaměstnanců (–1,5 %), na stavebníchmontážích 18,0 tisíce osob (+1,9 %) a nadokončovací stavební činnosti 5,8 tisícezaměstnanců (+5,5 %). Průměrná nominálnímzda se ve stavebnictví zvýšilao 11,0 % na 24 162 Kč. Mzda se zvýšilajak manuálně pracujícím (19 346 Kč), taki THP (32 119 Kč). V pozemním a inženýrskémstavitelství vzrostla průměrnámzda o 11,3 % na 24 650 Kč, na stavebníchmontážních pracích na 23 838Kč (+10,3 %) a na dokončovací stavebníčinnosti na 20 015 Kč (+10,4 %). ■70stavebnictví 02/09


inzerceÚčinné a trvalé zušlechtění betonovýchpodlah – ASHFORD FORMULAProjektanti často dokážou zázraky: pozděschválený projekt s omezeným rozpočtem jedokončen včas a v dobré kvalitě. Ale „kouzla”začínají u průmyslových podlah. Ty totižpatří k nejnáročnějším částem všech objektů,protože jsou jak ve fázi výstavby, tak i užívánívystaveny nevypočitatelnému zatížení. Chybyprojektu nebo provedení vedou k nadměrnýmdodatečným nákladům, včetně soudních jednání.Proto se projektatnům vždy doporučuje,aby využívali takových pracovních operací, přinichž mají rizikové faktory – jako člověk, materiála podmínky na staveništi – co nejmenšívliv na výsledek.Zahraniční odborníci se v minulosti soustředilina zlepšování vlastností betonu použitímsilikátů. Před šedesáti lety byla vyvinuta metodachemického zhutňování betonu anorganickýmsilikátem pod obchodním názvemASHFORD FORMULA (AF). Tento produktvyrábí dodnes firma Curecrete v Utahu, USA,a byl již s úspěchem aplikován na stamilionechčtverečních metrů podlah.Pozornost projektanta při výběru materiálupro zhutnění povrchu se odvděčí robustnía ekologickou podlahou s neobvykle dlouhoudobou životnosti.Jak působíAF je bezbarvá, netoxická, nevznětliváa nehořlavá kapalina, která proniká do hloubky3–5 mm betonu a zdicích materiálů, kteréchrání, konzervuje a zpevňuje. Účinku docilujepenetrací a spojením komponentů betonudo jedné pevné hmoty. Nejedná se tedyo další nátěr, impregnaci nebo další vrstvu.AF chemickou reakcí s portlandským cementemvytváří velmi tvrdý, krystalickýa integrální povrch betonové desky. Ten sestává neprodleně bezprašný, neodlupuje se,je uzavřený a utěsněný proti vnikání vodya chemikálií. Zároveň ale umožňuje dýcháníbetonu. Beton si při normální údržbě a péčizachovává tyto vlastnosti po celou dobuživotnosti betonu.Vliv na nový betonCuring – schopnost zadržovat vodu u čerstvěpoloženého betonu, zlepšení o 25–30 %.Odolnost vůči obrusu – podle Böhma DIN52108 navýšení o více než 30 %, ošetřená podlahavyhovuje zařazení do třídy A podle DIN1100 – podlahy s jemným a tvrdým plnidlem.Nepropustnost podle DIN 1045 – probeton vysoce odolný vodě a silným chemikáliímje maximální přípustná hodnota průniku30 mm. Po ošetření AF naměřena hodnotaprůniku pouze 7 mm.Mrazuvzdornost ve slaném roztokuDIN 1045 – přijatelná hodnota po28 cyklech je stanovena na 1500 g/m 3 ,průměrná hodnota vzorků s AF po 32 cyklechbyla pouze 177,3 g/m 3 .Bezprašnost – záruka 20 let bezprašnéhobetonu. Povrch betonu s typickým našedlýmleskem usnadňuje a snižuje náklady na čištění,údržbu.Chemicky rezistentní – proti veškerýmpřírodním tukům, olejům, benzinu, mazivům,uhlovodíkům, hydraulickým kapalinám,alkoholům atd.Projektové a praktické použitíAshford Formula slouží dokonalému povrchubetonové desky na desítky let. Průmyslovéhaly, garáže, sportovní stadiony, potravinářskýprůmysl, hangáry, parkoviště, venkovní rampy,prodejní haly a plochy atd. ... všude tam, kdechcete tvrdý a dokonalý povrch s věčnýmleskem.EkonomikaZa velmi rozumnou cenu majitel dostává garantovanoua trvanlivou kvalitu, dodavatelstavby časovou úsporu pro další stavebnídokončovací práce. Po dohlazení povrchudesky a její pochůznosti proces penetrace trvá4 hodiny a po dalších 2 hodinách je deskapoužitelná pro další postup prací v limitechpevnosti desky.Reference v ČR a SRVýrobní haly HYUNDAI Nošovice, AISINPísek, DONALDSON Klášterec, ENGELKaplice, KEY TECH Č. Budějovice, IWNKysucké Nové Město, DENSO Liberec,TOYOTA TSUSHO Liberec, ZS Děčín,IKEA Brno a Praha a další…Emzet s.r.o.Výhradní distributor pro ČR a SlovenskoIng. Zdeněk KašparIng. Jiří Zedníčekwww.emzet.czstavebnictví 02/09 71


firemní blokPOROTHERM DŮM – bydlení s energetickým štítkemCeny energií jsou jedním z hlavníchfaktorů ovlivňujících výběrbudoucího bydlení. Jejich roleje obzvláště patrná při výstavběrodinných domů. Odráží se nejenna volbě celkového systémuvytápění, zvoleného média, alezejména na výběru materiálu,z něhož bude dům postaven.Energetický štítek, který udáváspotřebu energie, dnes přitomnemají jen elektrospotřebiče,ale i domy. V případě programuPOROTHERM DŮM Wienerbergerlze získat informaceo energetické náročnosti obálkybudovy u všech jedenáctivlastních typových domů tohotoprogramu.Prokličkovat složitým systémemtechnických informací a vybratvhodné materiály pro stavbubývá pro běžného stavebníkavelmi náročné. Správnou volboujednotlivých stavebních prvků jevšak možné náklady za energiena topení významně a předevšímdlouhodobě ušetřit. Stavebníkům,kteří si plánují poříditbydlení z POROTHERMU, nabízívýznamnou pomoc Katalog programuvýstavby rodinných domůPOROTHERM DŮM 08/09.Vlastní typové domy programuPOROTHERM DŮM, kterých jev Katalogu hned jedenáct, jsouvybaveny energetickými štítkyobálky budovy vypočítanýmivždy přesně podle typu projektua použitého druhu cihel PORO-THERM. V rámci zveřejněnýchhodnot jsou přitom zohledněnyvšechny konstrukce, které sena této obálce (celé vnější plošedomu – zdivu, oknech, dveřích,střeše, podlaze) podílejí.Obálky budovy u vlastních typovýchdomů programu PORO-THERM DŮM dosahují podlejednotlivých projektů hodnot B(úsporné) nebo C1 (vyhovujícídoporučené úrovni).Pro stavebníky, kteří se rozhodnoupro výstavbu domu z jinéhomateriálu, než jaký je uvažovánv projektu, je určen POROmetr.Produktové novinky společnosti HörmannSpolečnost Hörmann, přednívýrobce garážových a dveřníchsystémů, představila na mezinárodnímstavebním veletrhu BAU2009, mimo jiné, tři nové renolitovéfólie pro atraktivní design sekčníchvrat, nový robustnější pohonposuvných bran LineaMatic Ha dále inovovanou řadu ocelovýcha hliníkových vchodových dveříThermoPro.Vzhledem ke stále se zvyšujícímpožadavkům na design sekčníchgarážových vrat uvedla společnostHörmann novou povrchovouúpravu Micrograin (viz foto) s prolisemvelmi jemné drážky a tři novédruhy renolitových fólií. Rozšířenáškála odstínů umožňuje docílit dokonaléhosouladu s okny, vchodovýmidveřmi a dalšími stavebnímiprvky. K dosažení elegantníhovzhledu garážových vrat lze dálenově zvolit povrch Titan Metallicopticky shodný s barevným odstínemAntracit CH 703.Pro robustní vjezdové brány vyvinulaspolečnost Hörmann pohons označením LineaMatic H. Novýtyp umožňuje pohodlně ovládatbrány až do šíře 10 000 mm, výšky3000 mm a hmotnosti 800 kg.Dodává se včetně pomocnýchpastorků pro snadnější montáža nouzového akumulátoru propřípad výpadku proudu. Novinkoupro posuvné brány užívané v průmyslovésféře představuje pohonSTA 400, který je určen zejménapro velmi frekventované brány došíře 17 000 mm, výšky 3000 mma hmotnosti 2500 kg.Zajímavé tepelněizolační vlastnostinabízí nová řada vchodovýchdveří ThermoPro. Díky použitíkombinace oceli a hliníku volněnavazuje na osvědčenou řaduThermoLine. Ve spojení s hliníkovouzárubní s přerušenýmtepelným mostem dosahují dveřekoeficientu tepelné vodivostiU = 1,1 W/m²K. K zajištění vysokébezpečnosti jsou vybaveny osmibodovýmzamykáním.Pro rok 2009 připravila společnostHörmann zajímavou prodejní akciVrata a dveře roku. V jejím rámcibudou od 1. března nabízeny vybranémotivy vchodových dveřía sekčních vrat s pohonem zazvýhodněné ceny. Jedinečnostakce podtrhuje celoevropskýrozsah konání. ■Speciální on-line kalkulačka nawww.POROmetr.cz umožňujepo zadání typu domu, zvolenídruhu materiálu a velikosti plochyvnějších stěn domu, a tobez plochy oken a dveří, snadnozjistit náklady na vytápěnía poskytne také přehled o vlastníenergetické náročnosti domu.Výhodou tohoto on-line nástrojejsou vždy aktuální údaje o cenáchplynu, který je uvažovánjako médium pro vytápění v klasickémkotli na zemní plyn. Kromětypových projektů má navícstavebník možnost si vypočítatnáklady na vytápění i u zcelaindividuálních domů (přízemnídům a dům s podkrovím). I zdesi přitom může vybírat z nabídkymateriálu vhodného pro obvodovoustěnu. ■Rigips na veletrhuDřevostavby 2009Společnost Rigips, s.r.o., zvesvé partnery na 4. mezinárodníveletrh Dřevostavby2009, který se koná ve dnech26. února – 1. března 2009v areálu PVA Letňany v Praze.Na stánku Rigips v Hale 2,č. A21 bude představovánřez dřevěnou sendvičovoukonstrukcí ve skutečnýchrozměrech. Spolu se šestipartnerskými firmami budeprezentováno přibližně desetkonstrukcí různých skladebobvodových stěn dřevostaveb,včetně difuzně otevřené konstrukceRigips-diffuwall ® .Návštěvníci budou moci vidětnázorné ukázky únosnosti sádrovláknitýchdesek Rigidur.Široké veřejnosti budou taképředvedeny vybrané skladbypodlah Rigidur, které bylykoncem loňského roku nověodzkoušeny ve zkušebněCSI Zlín. ■72stavebnictví 02/09


Renault Trucks – mimořádnánabídka financováníNová řada průmyslových lepidel 3MSpolečnost 3M přichází na českýtrh s komplexní řadou lepidelRite-Lok. Lepidla Rite-Lok nacházejíširoký záběr uplatnění v nejrůznějšíchoblastech průmyslu.Navíc odborníci z 3M nabízísvým zákazníkům jak kompletníporadenství, tak i nepostradatelnýservis. Díky inovativnímtechnologiím a kvalitě má značkaRite-Lok již řadu let dominantnípostavení na evropském trhulepidel. Řada produktů Rite-Lokobsahuje kyanoakrylátová lepidla,anaerobní lepidla, konstrukčnílepidla a lepidla vytvrzovanáultrafialovým zářením.Kyanoakrylátová lepidla 3MRite-LokTato jednosložková lepidla sevelmi snadno a rychle nanášejí,neobsahují rozpouštědla a jsouvelmi pevná v tahu a smyku.Rite-Lok nabízí také verze proporézní a obtížně lepitelné povrchy.Kyanoakryláty Rite-Lok lepímnoho různých podkladů a lzeje snadno dávkovat ručním neboZtížený přístup ke komerčnímufinancování dopravní technikyje jeden z faktorů zpomalujícíse obměny a rozvoje parkunákladních vozidel na českémi slovenském trhu. RenaultTrucks reaguje na potřeby dopravcůnabídkou zvýhodněnéhofinančního leasingu novýchvozidel, která byla připravenave spolupráci s Renault TrucksFinancial Services a je platná dokonce března 2009.Nové akční financování je výhodnéve třech klíčových parametrech:– dostupnost širokému spektrudopravních firem;– flexibilita podmínek a sníženéúročení již od 3,0 %;– výběrem ze dvou variantfinančního zvýhodnění v závislostina konkrétních potřebáchzákazníka.■ Varianta bez akontace – finančníleasing s akontací 0 %je ideální volba pro zákazníky,kteří upřednostňují rovnoměrnouvýši splátek po celou dobufinancování nového vozidla.Finanční leasing je v takovémpřípadě rozložen na 60 rovnoměrnýchměsíčních splátek.■ Tři první měsíční leasingovésplátky zdarma – vhodné řešenípro dopravce, kteří potřebujíuvolnit prostředky pro podnikánía snížit fixní náklady v začátkuprovozu vozidla.Zákazník získá v obou případechsnížené sazby pojistnéhoautomatizovaným vybavením.Kyanoakrylátová lepidla Rite-Lokdokáží lepit kovy, plasty, dřevo,keramiku, pryž a kompozitnímateriály.Konstrukční lepidla 3M Rite-LokKonstrukční lepidla Rite-Lokslučují rychlé vytvrzování s vysokoupevností v tahu, ve smykua při odtrhování, aby se dosáhlomaximální provozní účinnosti.Používají se k vytváření trvalých,opakovaně zatěžovaných spojů.Konstrukční lepidla Rite-Lokumožňují spojovat odlišné materiálya tak spolehlivě nahrazujípájení, matice se šrouby, nýtya další tradiční způsoby mechanickéhospojování. Pokrývajíčelní plochy lepených součástía rovnoměrně rozkládají zatíženína celý spoj, čímž se eliminujesoustředěné namáhání a zvyšujese odolnost proti vibracím.Lepidla vytvrzovaná ultrafialovýmzářením 3M Rite-Lok(pojištění odpovědnosti z provozuvozidla i havarijní pojištění)a prodlouženou záruku vozidlav délce až 36 měsíců.Využití zvýhodněného finančníholeasingu je možné na vozidlaTato jednosložková lepidla jsouvysoce účinná a polymerují působenímultrafialového záření.Lepidla jsou čirá, velmi pevnáa rychle tuhnoucí. Zároveňumožňují řízené vytvrzování připokojové teplotě. Lepidla Rite-Lok vytvrzovaná UV zářením jevhodné používat k lepení většinykombinací skla, kovů a plastů,v nichž alespoň jeden povrchpropouští UV záření. Využitínajdou zejména při potahování,lepení, zapouzdřování, laminovánía zalévání.Anaerobní lepidla 3M Rite-LokAnaerobní lepidla Rite-Lok jsouvelmi účinná jednosložková lepidla,která se vytvrzují bezpřítomnosti vzduchu a v přítomnostikovových součástí.Anaerobní lepidla Rite-Lok jsouvhodná k zajišťování a utěsňovánízávitů, utěsňování potrubnícha hydraulických spojek, přidržováníválcových součástí či vytvářeníplochých těsnění. ■inzerceRenault Trucks pro kamionovoudopravu (Magnum, PremiumRoute), distribuční dopravu (PremiumDistribution, Midlum) a prostavební nebo speciální aplikace(Kerax, Premium Lander) s tím,že Renault Trucks zajistí pro svéklienty mimořádně krátké dodacílhůty na vybraná vozidla. ■stavebnictví 02/09 73


2009stavebnictvíčasopisspeciálPříloha časopisuStavebnictví 02/09montované domywww.casopisstavebnictvi.cz


ychléa ECOlogické


editorialTechnologie stavebněkonstrukčních systémůna bázi dřeva jsou rozšířenypo celé zeměkouli –odolávají karibským hurikánům,vzdorují mrazivýmseverským zimám, vydržípřívaly sněhu v kanadskýchpodmínkách, vytvářejípohodu domovů v anglickýchplískanicích a jsoui dostatečně seizmickyodolné japonským zemětřesením…Člověk si pocelé generace uvědomujepřednosti této suroviny a na základě úvah o možném budoucímcelkovém vytěžení materiálů, které jsou v příroděneobnovitelné, vytváří systémy jejího plánovaného obnovování.Současná situace ekonomické recese vyvolává snahu hledatnové ekonomicky efektivní stavební technologie a motivujek inovacím stávajících postupů realizace staveb. Vedek vytváření kvalitních, vysoce přesných stavebních systémů,snižujících provozní náklady, schopných následných recyklacíbez ekologických zátěží.Týmy architektů, projektantů a stavebních konstruktérů siv poslední době uvědomují, že budoucnost v tomto směruzajišťuje právě využití dřeva v prefabrikovaných sendvičovýchsystémech. Je jisté, že v současné epoše dřevo plně konkurovatstavebním konstrukcím na bázi betonových a zdicíchtechnologií nebude. Současné možnosti zpracování, zvýšeníživotnosti a kombinace s materiály zvyšujícími požární odolnostobjektů dřevěné výstavby však staví tuto surovinu jakostavební materiál do nové role.I když jsou tyto trendy v České republice zatím naplňoványjen pozvolna, přesto existují dlouhodobě snahy rozvoj využitídřeva v národním hospodářství podpořit. Souvisejí s vysokýmizásobami využitelné hmoty a nadnárodními investicemido zpracovatelských kapacit, které produkují velké objemystavebních profilů, vyvážených do zahraničí. A právě poklesspotřeby dřeva na celosvětových trzích vyvolává snahyo využití tohoto potenciálu v tuzemsku. Současné průměrnézastoupení staveb na bázi dřeva v oblasti bytové výstavby je nastavebním trhu v České republice tří- až pětiprocentní, což nenív rovnováze s průměrnými dvaceti procenty v zemích západníEvropy. Zajímavé je srovnání se zeměmi bývalého východníhobloku, kde je v tomto směru i přes počínající rozvoj bytovévýstavby a hledání levných a kvalitních stavebních systémůsituace obdobná, ne-li horší než v České republice. Tak jakov České republice bylo i v těchto zemích dřevo strategickousurovinou, která přinášela potřebné devizové prostředky,a proto rozvoj systémů efektivnějšího využití nebyl podporovántak, jako ve vyspělých západních zemích. Veřejnost v soběkódovala předsudky, které se nyní marketinkově obtížněodbourávají. Nastupující generace si již začíná uvědomovatnegativní dopady masivního využívání neobnovitelných surovina pozvolna se rozvíjejí snahy o vyšší zastoupení dřeva zejménav bytové výstavbě.Při volbě stavebního systému vyvstává základní otázka: Jsoustavby na bázi prefabrikace dřeva konkurenceschopné a hlavněfinančně atraktivní pro investory a developery? Při odpovědina tuto otázku je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti:■ náklady na založení stavby jsou nižší, vzhledem k nižší vázecelé konstrukce. Výhodné je stavět tam, kde jsou složitézákladové podmínky;■ z celkové zastavěné plochy lze vytěžit vyšší podlahovouplochu, vzhledem k nižší tloušťce obvodového skeletu;■ současné technologie umožňují dosahovat srovnatelnýchparametrů se zděnými systémy v oblasti utlumení hluku,požární odolnosti a pevnosti. Vzhledem k dokonale izolujícímsystémům jsou vysoce překročeny energeticképarametry;■ systémy prefabrikace dřeva jsou vnímány jako suché,umožňující celoroční výstavbu, zrychlené montážní postupya vytěsnění mokrých procesů ze stavby (spotřeba vodyv celkovém procesu je sedmkrát nižší);■ technologické postupy nezatěžují staveniště dlouhodobýmipřesuny materiálu a stavebních činností;■ rychlost výstavby umožňuje investorům rychlou obrátkuvloženého kapitálu, snižuje náklady s financováním z cizíchzdrojů;■ vzhledem k velmi přesné tovární výrobě panelových dílů jestavba provedena s vysokou montážní kvalitou;■ po dožití stavby lze provést zásadní repasi nebo demolicis následným ekologickým využitím všech jejích částí;■ realizované dílo je prováděno v cenově srovnatelných ekonomickýchparametrech se zdicími technologiemi.V úvahách o vyšším využití dřeva ve stavebních technologiíchsehrávají výraznou roli argumenty zásob dřevní hmoty. Zestatistických podkladů je však zřejmé, že dosažení dvacetiprocentníhozastoupení technologií dřeva ve výstavbě neovlivnízalesnění naší země negativně. ■Ing. Jiří Pohloudek,předseda Asociace dodavatelů montovaných domůstavebnictví speciál 3


obsah3 Editorial6 Perspektivy dřevěného stavění10 Požární odolnost dřevostaveb14 Materiály pro dřevostavby16 Výběr dřevostavby podle technologie její výroby a montáže20 Ekologické dřevostavby s použitím desekOSB SUPERFINISH ® ECO22 Dřevařský průmysl v České republice24 Vícepodlažní domy na bázi dřeva: zkušenosti z České republikya Německa2 6 Nové skladby podlahových konstrukcí ze sádrovláknitých desekRigidur28 Asociace dodavatelů montovaných domů – historie a současná činnost29 Firmy ADMD32 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p. (VVÚD)34 Program střešních nástaveb SOLTAG36 Získání výhodné hypotéky v době krize40 Soutěž Dřevěný dům 200842 Dřevostavby a marketingPříloha časopisu Stavebnictví č. 02/09 Montované domy, vydáno ve spoluprácis Asociací dodavatelů montovaných domů. Samostatně neprodejné.Ročník IIIČíslo: 02/2009Vydává: EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, CZ-648 03 BrnoIČ: 44960751Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2Tel.: +420 227 090 500Fax: +420 227 090 614E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.czwww.casopisstavebnictvi.czObchodní ředitel vydavatelství:Milan KunčákTel.: +420 541 152 565E-mail: kuncak@expodata.czŠéfredaktor: Mgr. Jan TáborskýTel.: +420 602 542 402E-mail: taborsky@casopisstavebnictvi.czRedaktor: Petr ZázvorkaTel.: +420 728 867 448E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.czRedaktor odborné části:Ing. Hana DuškováTel.: +420 227 090 500Mobil: +420 725 560 166E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.czObchodní zástupce:Michal BrádekMobil: +420 602 233 475E-mail: bradek@casopisstavebnictvi.czOdpovědný grafik: Zdeněk ValehrachTel.: +420 541 159 357E-mail: valehrach@expodata.czJazyková korektura: Mgr. Vilém KmuníčekInzerce: Mgr. Darja SlavíkováTel.: +420 541 159 437Fax: +420 541 153 049E-mail: inzerce@casopisstavebnictvi.czPředplatné: Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czTisk: TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o.Náklad: 32 000 výtiskůPovoleno: MK ČR E 17014ISSN 1802-2030EAN 9771802203005+12© StavebnictvíAll rights reservedEXPO DATA spol. s r.o.Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorskýmzákonem. Kopírování a šíření obsahučasopisu v jakékoli podobě bez písemnéhosouhlasu vydavatele je nezákonné. Redakceneodpovídá za obsah placené inzerce, za obsahtextů externích autorů a za obsah zveřejněnýchdopisů.4stavebnictví speciál


inzerceStavbyNaší činností je trading, zprostředkování a realizacestaveb založených na lepeném dřevěnémskeletu, za použití nejmodernějších dřevomateriálůs užitnými vlastnostmi a s kvalitou pro 21. století.ProjekceNabízíme zdarma vypracování první vstupní projektovéstudie dřevěného skeletu jakékoliv stavby nabázi BSH. Nabízíme vypracování všech stupňů projektůvčetně vlastní statiky, dodávky nosných dílců.Stavby s duší dřevaStavby s lidským rozměremCECOLEGNO, s.r.o., V Tůních 11, Praha 2 | +420 296 208 071 | www.cecolegno.com | cecolegno@cecolegno .cominzerce stavebnictví speciál 5


montované domytext: doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc.foto: archiv autoraPerspektivy dřevěného stavěníDemografové předpovídají do roku 2050 růstpočtu obyvatel Země z dnešních cca 6,7 na9 miliard. Energetici v této a dalších souvislostechodhadují meziroční přírůstky energieo cca 1,9 % a zvýšení její produkce na dvojnásobek.Geologové zdůrazňují omezenost neobnovitelných surovinovýchzdrojů, klimatologové varují před katastrofálními důsledky globálníhooteplování především kvůli růstu množství CO 2v atmosféře.I za předpokladu, že jsou tyto prognózy maximalistické, snad i přehnané,mohla by být jejich ignorace zhoubná. Pochopení těchto a dalších rizikpro kvalitu života na Zemi vede ke kulturnějšímu a skromnějšímu životnímustylu, což je za současných podmínek diktátu globální ekonomikypozitivním trendem.Již v roce 1999 přijaly členské země EU Amsterodamskou smlouvu, kterápožaduje integraci environmentálních kritérií do hospodářské politiky všechzákladních sektorů. Je v ní také definován požadavek trvale udržitelného rozvoje,jako dlouhodobého zachování přírodních zdrojů a statků. V současnostije v rámci EU projednáván environmentální program, který do roku 2020požaduje snížení emisí CO 2a dosažení energetických úspor o 20 % a zvýšenípodílu energie z obnovitelných zdrojů rovněž o 20 %. V České republicezavršila třísetstránkovou zprávou svoji činnost Nezávislá energetická komisepod vedením profesora Václava Pačese, která mimo jiné hodnotí energetickéúspory do roku 2030 jako větší zdroj, než je energie z obnovitelných zdrojů.V sektoru českého stavebnictví představuje varianta rozvoje dřevěnéhostavění jeden z největších energeticko-ekologických a ekonomických potenciálů.Česká republika má vzhledem k vysoké (34%) zalesněnosti územík roční těžbě 15–17 mil. m 3 dřeva a exportu kulatiny a řeziva kolem4 mil. m 3 všechny surovinové předpoklady k rozvoji dřevěnéhostavění. Dále navrhovaný rozvoj by vyžadoval spotřebu dřeva mezi250 000 až 300 000 m 3 ročně a je také v souladu se zájmy rozvojehospodářských lesů a dřevozpracovatelského průmyslu.V kontrastu s poměrně rozsáhlou publicitou však realizace staveb ze dřevatrvale stagnuje a v případě bytové výstavby, kde je materiálově-technologickástruktura statisticky sledována, se pohybuje kolem 3 %. Příčinystagnace mají kořeny v relativně nedávné minulosti. Stavební řády až doroku 1946 zakazovaly ve městech stavbu dřevěných budov, v období 1952až 1970 státní programy na úsporu dřeva vedly až k zákazům jeho užití vestavebnictví, požární norma platná do roku 1996 povolovala pouze výstavbudvoupodlažních dřevěných rodinných domů atd. Na průmyslových i vysokýchškolách byla po desetiletí věnována dřevěným stavbám jen minimálnípozornost. Navíc realizace často provizorních dřevěných chat a nekvalitníchrodinných domů na bázi dřevotřískových desek vytvořily v české uživatelskéi odborné veřejnosti nedůvěru v dřevěné stavění a architekturu.9080706050403020100Hmotnostsnížení hmotnosti o cca 130 tsilikátová varianta 170 t x dřevěná varianta 20 ttuny9060805070604050304030202010 100 0CO 2(tuny)+ Výroba en.– FotosyntézaNěmeckoSkandinávieAnglieSkotskoEmise CO 2vztažené k nadzemní částikonstrukce hodnoceného bytu 150 m 2bytový pavlačový dům – betonbytový pavlačový dům – zdivoJaponskoUSA▲ Obr. 1. Podíl dřeva na bytové výstavbě ve vybraných zemích (%)Spotřeba výrobní energieúspora cca 80 MWhMWhsilikátová varianta 1113MWh x dřevěná varianta 33MWhomítkycihlyžel. betonostatníkon. dřevopřekližkySKDminer. rohožeomítkyomítkycihlyžel. betonostatníkon. dřevopřekližkySKDminer. rohožebytový pavlačový dům – dřevoomítkyOC spoj. mat.▲ Obr. 2. Srovnání hmotnosti a spotřeby výrobní energie pro nadzemní částobytného domu – bytové jednotky 150 m 2 užitné plochy▲ Obr. 3. Srovnání emisí CO 2silikátové a dřevěné varianty stejné bytovéjednotky▼ Obr. 4. Komplexní environmentální hodnocení čtyřpodlažního bytovéhodomu ve variantách nosné konstrukce – betonový skelet, příčné cihelnéstěny, těžký dřevěný skelet – kanadský environmentální program ATHENA,zpracoval L. KrovČRPotenciál energetických úsporProcentaV sousedních evropských zemích mírného pásma je podíl dřeva na bytovévýstavbě většinou mezi 15 až 30 %, v severním pásmu kolem 80 %a má trvale stoupající tendenci – obr. 1. Hlavními cíli pro jsou v obdobícca deseti let:PoužitáprimárníenergieMnožstvítuhýchodpadůRelativníhodnotaznečištěnívzduchuRelativníhodnotaznečištěnívodyVliv naglobálníoteplováníVáženémnožstvípoužitýchzdrojů6stavebnictví speciál


■ Zvýšit podíl dřevěné bytové výstavby na 20–25 %, tj. cca 10 000 bytůročně, spolu s intenzivním rozvojem občanských, zvláště veřejných budov.■ úspora výrobní energie na jednu bytovou jednotku (150 m 2 užitné pl.)bude 80 MWh ve srovnání se zděnou variantou s železobetonovými stropy(obr. 2) a bude mít se zahrnutím rozvoje dřevěné občanské výstavby ročnípotenciál výrobních energetických úspor cca 1 000 000 MWh.Každý dřevěný dům může být snadno navržen jako nízkoenergetický(úspora na vytápění 4 MWh ročně) jen s cca 5% navýšením nákladů. Tentopotenciál mají i jiné materiálové varianty, proto zde není rozváděn.▲ Obr. 5. Německo, Mnichov 1996 – čtyřpodlažní bytový dům, americkýprojektSrovnání energetických úspor a nákladů navýstavbu „čisté“ energetikyNezpochybnitelný je z politických i ekologických důvodů souběžný rozvojenergetiky na bázi obnovitelných zdrojů, zvláště větru a slunce, který mávšak v současnosti mimořádně vysoké investiční náklady. Jejich až neúnosnávýše je zřejmá při srovnání s reálnými energetickými úsporami, jakje tomu v případě úspor výrobní energie při realizaci dřevěných budov.Na základě údajů o dosud instalovaných větrných (např. Jindřichovicepod Smrkem – roční výkon cca 1600 MWh – investice cca 62 mil. Kč)a fotovoltaických (např. Dubňany – roční výkon cca 2200 MWh – investicecca 230 mil. Kč) elektrárnách lze konstatovat, že každoroční výstavba cca20, resp. 27 výše uvedených bytových jednotek uspoří stejné množstvívýrobní energie, jako je roční energetický výkon uvedené větrné, resp.fotovoltaické elektrárny. Investiční náklady na roční úspory této energiejsou však nulové, v případě větrné elektrárny cca 38 000 Kč/1 MWh,v případě fotovoltaické cca 102 000 Kč/1 MWh ročního výkonu. Nevím,jakou životnost těchto elektráren energetici předpokládají. ČEZ zamýšlíinvestovat v příštích patnácti letech cca 20 mld. Kč do větrných elektráren.Nově připravovaná fotovoltaická elektrárna s výkonem 2,5 MWmá mít investiční náklady cca 320 mil. Kč. Současné dotace MPO dotěchto zařízení jsou 2 mld. Kč, do roku 2013 se mají zvýšit na 6 mld. Kč.Intenzivní rozvoj dřevěného stavění má potenciál úspor desítek miliard Kčdo energetických investic, které by bylo možné využít zčásti na jehopodporu a zčásti na rozvoj „čisté“ energetiky. Budou mít odpovědnéinstituce zájem na dosažení těchto úspor?▲ Obr. 6. Švédsko, Vöxje 1998 – Nordic Wood Program čtyř- a pětipodlažnídomySnížení emisí CO 2a další ekologické efektyV závislosti na energetických zdrojích představuje výroba 1 MWh 0,4 t (zemníplyn) až 0,9 t (uhlí) emisí kysličníku uhličitého. Při hodnotě 0,7 t a zahrnutí CO 2,který je vázán v zabudovaném dřevě, je roční potenciál snížení emisí CO 2asi1,2 mil. t – obr. 3. Při realizaci evropského prodeje povolenek v ceně 25 eurza 1 t (předpokládá se růst až na 50 eur) jde o hodnotu cca 750 mil. Kč.■ Omezení těžby a dopravy neobnovitelných silikátových surovin cca o 1,5 mil. t(kamenivo, cihlářské hlíny, slínky atd.) a s tím spojená ochrana přírody a krajiny.■ Omezení silniční nákladní přepravy cca o 60 mil. tkm ročně – v důsledkusnížení hmotnosti bytu cca o 150 t – obr. 2, při průměrné přepravnívzdálenosti 40 km.■ Nižší nároky na skládkování odpadu po skončení životnosti cca o 2 mil. ta otevřená možnost recyklace nebo energetického využití dřeva.■ Cca sedmkrát menší spotřeba, resp. znečištění vod, v důsledku skutečnosti,že dřevěné stavění od těžby dřeva až po výstavbu domů je suchátechnologie – obr. 4. V grafu je uvedeno i komplexní ekologické hodnocenípavlačového bytového domu ve variantách beton, cihelné zdivo a dřevo,podle kanadského environmentálního softwaru ATHENA. Dřevěná▲ Obr. 7. Anglie, Bristol 2004 – obytné sídlo šestipatrových bytových domůs dřevěným skeletem, cihelnými obklady a omítkami na fasádě▼ Obr. 8. Londýn, Hackney 2008 – bytový dům s nosnou konstrukcí z masivníchlepených dřevěných desek (těsně před dokončením)stavebnictví speciál 7


varianta je ze všech hledisek nejefektivnější. Také náklady jsou příznivé –o 30 % nižší než betonová a o 5 % nižší než cihelná varianta.Vývoj a růst výstavby středněpodlažníchbudov – čtyř až osmi podlaží▲ Obr. 9. V. Bílek, B. Rákosník 1997 – projekt čtyřpodlažního bytovéhodomu (PFS)▲ Obr. 10. RD Rýmařov – 2006, 38 bytových domů v Chýni▲ Obr. 11. Kloubový styčník se styčníkovou ocelovou deskou – V. Bílek a kol.▼ Obr. 12. Osmipodlažní bytový dům s dřevěným skeletem (projekt 2008,Bílek – Peukert)Jde o jednu ze základních motivací rozvoje dřevěného stavění a architekturynejen v Evropě, ale i v Japonsku a Severní Americe. Dřevěnou výstavbunelze omezovat na jedno- a dvoupodlažní rodinné domy, jak je tomuv současnosti v České republice (458 bytů v rodinných a 45 v bytových,převážně třípodlažních domech – 2006). Jde o program, který vyžadujekomplexní řešení z hledisek sociálně-kulturních, urbanisticko-architektonických,funkčních, technických (zvláště prostorová tuhost a požární odolnost)a ekonomických. V Evropě (Německo, Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko,Rakousko, Velká Británie, Itálie) bylo v minulých dvanácti letech na základěvládních nebo developerských programů postaveno několik desítek demonstračníchobytných sídel s několika tisíci byty, převážně se třemi- až pětipodlažnímidřevěnými bytovými domy, obr. 5 a 6. Většinou byla aplikována konstrukcez lehkého skeletu s tradiční architekturou, která vědomě navazuje naokolní zástavbu. Zvláště viditelný je tento záměr v Anglii a ve Skotsku, kde obvodovéstěny jsou na exteriéru často obloženy cihlami nebo omítnuty, obr. 7.Z tradiční architektury zcela vybočuje hranol devítipodlažního bytovéhodomu v londýnském Hackney, který je současnou nejvyšší dřevěnou budovousvěta, obr. 8 (vyšší je čínská Sakya pagoda v Yingxian z roku 1056 – cca60 m a japonská buddhistická svatyně Dai butsu den v Naře z roku1684 – 49 m). Všechny uvedené programy měly a mají značný vliv na kvantitativnírůst a různorodost dřevěného stavění. Zvláště úspěšný je britskýprogram Timber Frame 2000, na jehož základě podíl dřevěných budovv Anglii vzrostl na cca 20 % a ve Skotsku na cca 70 %. Nutno poznamenat,že Velká Británie má zalesnění pouze 10 % a velké množství dřeva dováží.Pokud jde o Českou republiku, již v roce 1997 vypracovala firma Omnisystemnávrhy tří- a čtyřpodlažních bytových domů s nosnou konstrukcíz lehkého dřevěného skeletu podle principů Platform Frame System (PFS) –obr. 9. Projekty nebyly realizovány. Programově se výstavbě třípodlažníchdomů věnuje od roku 2000 RD Rýmařov, obr. 10. V Králově Dvoře byly sestátní dotací v roce 2002 postaveny čtyři třípodlažní bytové domy jako kompletníkanadská dodávka dřevěných prvků pro staveništní realizaci PFS.Před několika lety se začalo pracovat na aplikaci těžkých dřevěných skeletůpro středněpodlažní budovy a v současnosti byly s finanční podporou GAČR(Projekt č. 103/07/0514 Vícepodlažní dřevěné budovy) uskutečněny statické zkouškyněkolika variant styčníků – obr. 11 – a zpracovány studie, resp. projekty několikabytových i veřejných budov. Řešitelé jsou připraveni spolupracovat s vhodnýmiinvestory, developery a realizačními firmami a předat jim potřebné podklady.Program výstavby dřevěných bytových a občanských budovZároveň po projednání a s podporou představitelů profesních (ČKAIT, ČSSI),akademických (ČVUT Praha, VŠB–TU Ostrava, VŠLZ Brno) a realizačních(Asociace dodavatelů montovaných domů) organizací bude kompetentnímministerstvům předán návrh na vypracování a realizaci rozvojového Programuvýstavby dřevěných bytových a občanských budov. Cílem Programuje demonstrovat uživatelské i odborné veřejnosti výše uvedené možnostia přednosti dřevěného stavění a architektury, komplexně je vyhodnotita iniciovat podstatně vyšší zájem o dřevěnou výstavbu.Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkáchwww.forarch.cz. ■Doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc.OMNISYSTEM8stavebnictví speciál


inzerceSTŘEŠNÍ KONSTRUKCESTAVBY PRO PRŮMYSL,OBCHOD, SPORTA ZEMĚDĚLSTVÍLEPENÉ PRVKYNÍZKOENERGETICKÉRODINNÉ DOMYBYTOVÉ DOMYObchodní centrum v PrazeČernokostelecká 143, 108 00 Praha 10tel.: 281 000 111, praha@haas-fertigbau.czVýrobní závod v ChanovicíchChanovice 102, 341 01 Horažďovicetel.: 376 535 111, chanovice@haas-fertigbau.czwww.haas-fertigbau.czstavebnictví speciál 9


montované domytext: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.foto: archiv autoraPožární odolnost dřevostavebZajímavé je, že roční těžba dřeva na obyvateleje v České republice a v USA přibližně stejná.V USA však dřevostavby zcela dominují bytovévýstavbě. V zájmu širšího využití dřeva vestavebnictví v ČR bude především třeba překonatzkreslené představy veřejnosti o dřevujako stavebním materiálu.Vzorem pro ČR může být mimo jiné země i Velká Británie, kteráačkoliv má vlastní zdroje dřeva malé, ho v bytové výstavbě používáv neuvěřitelně velkém rozsahu. Ve Skotsku představují domy nabázi dřeva přibližně 70 % a v Anglii přibližně 25 % bytové výstavby.V zájmu ověření předpokladů pro větší využití dřeva v bytové výstavběbyl ve Velké Británii proveden rozsáhlý výzkum předevšímpožární odolnosti vícepodlažních budov na bázi dřeva, která jeu těchto staveb klíčovou otázkou.Výzkum požární odolnosti vícepodlažníchbudov na bázi dřevaZkoušky požární odolnosti dřevěné konstrukce vícepodlažní budovyse uskutečnily v rámci projektu Timber Frame 2000 (TF 2000). Našestipodlažním lehkém skeletu obytné budovy systému Platformframe, viz obr. 1 a 2, byly kromě požárních zkoušek provedenyi zkoušky celistvosti při nárazu vozidla a při výbuchu.Popis experimentální budovyNa každém patře byly navrženy čtyři byty. Každý byt měl obývacípokoj a halu, dvě ložnice, kuchyň a koupelnu s WC. V budově bylavýtahová šachta a dřevěné schodiště.▼ Obr. 1. Celkový pohled na experimentální budovu▲ Obr. 2. Část severní fasády po požárních zkouškáchVnější nosné stěny budovy tvořil plášť ze dvou vrstev sádrovýchdesek tloušťky 12,5 mm a z OSB desek tloušťky 9 mm. Na stěnovésloupky stěny rozměru 38/89 mm bylo použito řezivo třídy pevnostiC16. Vzdálenost sloupků od sebe byla 600 mm. Prostor mezisloupky byl vyplněn tepelnou izolací z minerálních vláken. Předvnějšími nosnými stěnami ve vzdálenosti 60 mm byla vyzděnacihelná obezdívka z lícového zdiva. Vnitřní nosné stěny byly stejnéhoprovedení jako vnější nosné stěny. Plášť vnitřní nenosné stěnytvořila pouze jedna vrstva sádrových desek tloušťky 12,5 mm.Stěny mezi byty byly zdvojeny a mezera mezi nimi byla vyplněnatepelnou izolací. Stropní konstrukce byla uzavřena podhledemze dvou sádrových desek tloušťky 12,5 mm. Stropnice rozměru38/225 mm byly navrženy z řeziva třídy pevnosti C16. Vzdálenoststropnic od sebe byla 600 mm a mezi nimi byla uložena tepelnáizolace. Na stropnicích byl proveden záklop z OSB desky tloušťky15 mm, na kterém spočívala tepelná izolace tloušťky 25 mm,10stavebnictví speciál


sádrová deska tloušťky 19 mm a dřevotřísková deska tloušťky18 mm. Jednotlivé místnosti stavby byly pro věrohodnost zkouškyplně kompletovány (obr. 3).Hlavním cílem zkoušek na objektu TF 2000 bylo zjistit chování vícepodlažnídřevostavby vystavené velkému požárnímu zatížení, viz obr. 4 a 5.Zkouška požárního úsekuJednotlivé požární úseky byly testovány na požární odolnost60 minut. Požár byl založen v obývací části bytu s tím, že plněrozvinutý požár nastal přibližně po 24 minutách. Aby se vytvořilyco nejlepší podmínky pro plně rozvinutý požár, byla v kuchynirozbita okenní tabule. To se stalo v 21. minutě a 30. sekundě odzaložení požáru. Maximální teploty v bytě pak dosáhly přibližně1000 ºC a zůstaly na této výši do ukončení zkoušky v 64. minutěod jejího zahájení. Maximální teploty uvnitř mezery mezi zdvojenýmipožárně dělicími stěnami se pohybovaly pod 100 ºC vyjma lokálníchmíst, kde dřevěné prvky byly po určitou dobu vystaveny požáru.▲ Obr. 4. Plně rozvinutý požár bytu▼ Obr. 3. Interiér budovy před požárem▼ Obr. 5. Interiér po šedesátiminutovém požárustavebnictví speciál 11


Výsledky zkoušek konstrukce budovy v rámci celého požárního úsekupotvrdily výsledky získané normovými zkouškami na jednotlivýchkonstrukčních dílcích. Výsledky požární zkoušky ukázaly, že podmínkypři požáru v obývacím pokoji bytu představovaly expozici přibližněo 10 % náročnější než představuje šedesátiminutová požární zkouškakonstrukčních dílců. Zkouška ukázala, že dřevěná kostra budovysplňuje funkční požadavky z hledisek šíření požáru uvnitř budovya zachování konstrukční celistvosti.Požární zkouška schodištěDřevěné schodiště TF 2000 bylo uchyceno do stěn, které mělydřevěnou kostru. Na počátku zkoušky byly definovány požadavky najeho užitné vlastnosti při požáru. Schodiště muselo být funkční prozásah hasičů po počáteční evakuaci obyvatel bezprostředně ohroženýchpožárem a pro následnou evakuaci dalších obyvatel bytů,kterým bylo předtím doporučeno, aby zůstali ve svých bytech. SchodištěTF 2000 bylo navrženo se speciální netoxickou povrchovouprotipožární ochranou a jednotlivé stupně měly zespodu sádrovoudesku o tloušťce 12,5 mm. Po založení požáru došlo k jeho rychlémurozšíření. Požár trval přibližně 31 minut. Potom se požární zatíženízmenšilo a zůstalo jen pár ložisek žhavého popela. Celou dobu byloschodiště pod dohledem hasičů, kteří však nezasáhli. Pro ověřenífunkčnosti schodiště potom hasiči v plné výzbroji schodiště použilia vystoupili po něm do vyšších pater. Navržené schodiště při výšeuvedených požadavcích potvrdilo spolehlivost při požáru.Hlavní poznatkyBěhem zkoušek byla ověřena požární odolnost dřevostavby 60 minuta byly získány poznatky z oblasti konstrukční celistvosti a šíření požárumezi jednotlivými požárními úseky. Požární zatížení v požárním úsekubylo realistické, a tak byly získány objektivní poznatky o šíření požáruve vícepodlažním lehkém skeletu. Potvrzena byla požární odolnostdřevěného schodiště. Výsledky zkoušek TF 2000 se promítly dolegislativy. V současnosti je možné ve Velké Britanii používat hořlavémateriály v konstrukcích požárně dělicích stěn a vnějších stěn až dovýšky 18 m, místo dřívějších 11 m.Projekt TF 2000 potvrdil, že u vícepodlažních dřevostaveb je třebavěnovat pozornost přípojům plášťů ze sádrových, zejména vícevrstvýchdesek. Každá vrstva musí být připojena samostatně. Nedodrženítěchto postupů vede ke snížení požární odolnosti konstrukce.V dutinách vnějšího pláště budovy se musí navrhovat požární zarážky,aby se zabránilo šíření požáru a narušení celistvosti pláště. Zvýšenoupozornost je také třeba věnovat šíření požáru po fasádě budovy oknya dalšími otvory. ■PoděkováníTento příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměruČVUT v Praze MSM 6840770005 Udržitelná výstavba.Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavebníinzerce12stavebnictví speciál


Konstrukční dřevo – KVHKLENKStavět lépe sbraniborskou borovicíTo nejlepší pro moderní dřevěné konstrukceArchitekti, inženýři a profesionálové v oblasti dřevěných konstrukcí – např.tesařské závody, konstruktéři nebo výrobci dřevostaveb – všichni vědoměvyužívají brandenburské borovice ve svůj prospěch. Splňují tím ty nejvyššípožadavky na moderní stavby s využitím dřeva, např. u dřevěných rámovýchkonstrukcí, skeletových konstrukcí, konstrukcí z dřevěných tabulí, jakož i ukonstrukčních staveb všeho druhu.Výhodou konstrukčního dřeva ( KVH) z braniborské borovice je zejména:• Mimořádná rozměrová stálost – a následkem toho i tvarová stálost• Extrémní zatížitelnost – díky vysoké hustotě stabilní a bezpečné• Maximální trvanlivost – díky dlouhodobé přirozené rezistenci• Trvale hospodárné – díky vysoké výkonnosti ve všech procesechVýrobní sortimentKonstrukční dřevoKonstrukční masivní dřevoHranoly duo/trioVazbyStyčníkové desky s trnyŘezivoHoblované řezivoProfilované dřevoZahradní dřevoDesky z masivního dřevaBednící systémyŠpalky lisovaného dřevaKLENK HOLZ AG I Eugen-Klenk-Str. 2-4 I D-74420 Oberrot I Tel.: +49 7977 72-189 I Vás poradce : Ivo Alexander, Mobil: +420 602331753info@klenk.com I www.klenk.comstavebnictví speciál 13


montované domytext: Ing. Daniel Čabradafoto: M.T.A. s.r.o., PrahaMateriály pro dřevostavbyVýběr a použití stavebních materiálů významněovlivňuje kvalitu a životnost celé stavby. Cílemčlánku je představit materiálovou základnuvhodnou pro realizace zejména v oblastidřevěného stavění.Konstrukce rámové dřevostavbyDřevo má výborné protipožární a mechanicko-fyzikální vlastnosti,ale jeho určitou nevýhodou je poměrně velká změna objemu vlivemzměny vlhkosti. Zásadním požadavkem tedy je, aby řezivo bylo předzabudováním do stavby dobře vysušené a aklimatizované s okolnímprostředím.V současnosti se již u většiny systémů dřevostaveb nepoužívá klasickérostlé řezivo, ale je nahrazováno konstrukčním masivním dřevem,tzv. KVH, což je vysušené a kvalitativně vytříděné řezivo, délkověnastavované lepeným zubovým spojem, jež vykazuje mnohem většírozměrovou stabilitu a díky ohoblovanému povrchu se sraženýmihranami i větší protipožární odolnost.Vzhledem k tomu, že dřevo je v současné konstrukci dřevostavbynejvětším tepelným mostem, začínají se s rozvojem nízkoenergetickýcha pasivních domů se zvýšenou tloušťkou tepelných izolacíčím dál více uplatňovat lepené I-nosníky na bázi dřeva (např. STEICO▲ Obr. 1. I-nosníky STEICO joista zároveň mají poměrně vysoký difúzní odpor. Mohou tedy sloužiti jako kvalitní parobrzdná vrstva.Základní směry v přístupu k izolacímdřevostavebU dřevostaveb navržených v nízkoenergetických či pasivních standardechtvoří izolační systémy velmi důležitou součást stavby. Tytosystémy rozlišujeme na difuzně uzavřené a difuzně otevřené.Difuzně uzavřené systémy zabraňují průchodu vodních par konstrukcí.Je tedy potřeba vytvořit dokonalou parotěsnou vrstvu v interiérustavby. U parotěsné fólie (např. Isocell airstop VAP) je nutno důkladněpřelepit a utěsnit všechny spáry a spoje (např. Isocell Airstop flex).Pokud je parotěsná vrstva dobře provedená, zajišťuje i vzduchotěsnostvnitřní obálky stavby a snižuje tím i tepelné ztráty. Pod parotěsnouvrstvu je pro zajištění plošného ztužení stěn montována deskaOSB. V následné vrstvě, směrem do exteriéru, bývají jako výplňovéizolace mezi nosné stěnové sloupky použity minerální, skelné či dřevovláknitéizolace. Následně bývá celá stavba opláštěná opět OSBnebo sádrovláknitými deskami, které stavbu ztuží z venkovní stranya zároveň vytvoří pevný podklad pro fasádní zateplovací systémytvořené nejčastěji polystyrenovými nebo minerálními izolacemi.Konstrukční skladby složené z více různorodých materiálů jsou všakfunkčně i technologicky poměrně náročné. Současný trend konstrukcídřevostaveb směřuje k materiálově jednoduché, maximálněekologické, tepelně úsporné a konstrukčně přirozené skladbě stěna střech – tzv. difuzně otevřenému systému (obr. 2). Tento systémpočítá s regulovaným obousměrným průchodem par konstrukcí. Jednotlivéizolační vrstvy jsou navrženy tak, aby difuzní odpor směremdo exteriéru klesal a tím byl zajištěn snadný prostup par konstrukcí,aniž by došlo k případné kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačních částíkonstrukcí, která pak může být příčinou plísní a hnilob. Velmi dobřese uplatňují izolace na bázi přírodních materiálů – jako je dřevo,konopí, len atd. Stavba pak přirozeně „dýchá“. U tohoto systémuje potřeba vytvořit vzduchotěsnou vrstvu, která bude tvořit zároveňi vrstvu parobrzdnou. K tomu je opět vhodná vrstva OSB desek,nebo lze použít speciálně impregnovanou celulózovou fólii (např.Isocell Öko-natur). Tato vrstva nebrání přístupu par do konstrukce,▼ Obr. 2. Skladba difuzně otevřené stěny s provětrávanou fasádou (instalačnímezera, OSB deska, STEICO flex, STEICO universal, latě, dřevěnýobklad)joist, wall, obr. 1). Tento prvek je aglomerovaným materiálem, takževyniká především velkou rozměrovou stabilitou, nízkou váhou a tvoříminimální tepelné mosty díky tenkému, avšak staticky dostačujícímuprofilu stojiny.Většinu stěnových systémů dřevostaveb je nutné zavětrovat, aby sezajistila dostatečná prostorová tuhost konstrukce. K tomu se využívajípředevším OSB desky, sádrovláknité desky a tvrdé vláknité deskytypu DHF, které mají výbornou ztužující schopnost a současně jsoudifuzně otevřené pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a ztužujícízáklopy střešních konstrukcí pod tvrdou krytinou. Velkou výhodouOSB desek je, že jsou velmi dobře zpracovatelné, houževnaté14stavebnictví speciál


▲ Obr. 3. Dřevovláknitá izolace STEICO flexale zajišťuje, aby mohly vodní páry bezpečně vydifundovat z konstrukcedo exteriéru i za extrémních podmínek. Vše musí být opětdůkladně utěsněno kvalitními parotěsnými páskami. Jako výplňovéizolace mezi sloupky a krokvemi jsou velmi vhodné dřevovláknitéizolace (např. STEICO flex – obr. 3, STEICO canaflex, Termolen),které jsou vysoce paropropustné, mají velkou sorpční schopnosta schopnost akumulovat vlhkost, čímž výrazně přispívají k zamezenímožnosti kondenzace vodních par v konstrukci. Další výhodoudřevovláknitých izolací je vysoká schopnost akumulace tepla (díkyvysoké měrné specifické tepelné kapacitě, která je cca třikrát vyšší,než mají současně běžně používané tepelněizolační materiályna bázi kamene a skla). Tato vlastnost přispívá hlavně k zamezenípřehřívání interiéru v létě, což se nejvíce projevuje v podkrovníchobytných prostorech.V grafu 1 je uvedeno srovnání průběhu teplot v podkroví při užitídřevovláknité izolace STEICO flex a běžné minerální izolace, přizachování stejných tlouštěk materiálů (za stejných venkovních teplotníchpodmínek). Je patrné, že výkyvy teplot v interiéru při užití▲ Graf 1. Modrá – venkovní teplota; žlutá – teplota v interiéru podkroví izolovanémminerální vatou; zelená – teplota v interiéru podkroví izolovanémdřevovláknitými izolacemidřevovláknité izolace jsou minimální a izolace dokonce přes den tzv.mírně chladí a v noci mírně přihřívají.Stavbu je také nutné opláštit paropropustnou vrstvou. K tomutoúčelu se používají u provětrávaných fasád difuzně propustné dřevovláknitédesky (např. STEICO universal, special, Formline DHF, DFF)nebo fasádní difuzní fólie (např. Isocell Silano, Stamisol), které sloužízároveň jako pojistná hydroizolace a vzduchotěsná obálka stavbypod tzv. provětrávané, většinou dřevěné fasády z palubek, modřínovýchprofilů nebo dřevěných deskových materiálů. U kontaktníchzateplovacích fasádních systémů se především užívají dřevovláknitéizolace (např. STEICO protect), na které se pak přímo aplikují difuzněpropustné omítkové systémy. ■Ing. Daniel ČabradaM.T.A. s.r.o., PrahainzerceDodávky materiálů pro dřevostavby• osb• konstrukční• deskové• izolační• spojovací• těsnicí materiálywww.osb.czinfoline: 283 893 426Pod Pekárnami 7190 00 Praha 9tel./fax: 283 892 427e-mail: osb@mta.czstavebnictví speciál 15


montované domytext: Ing. Ladislav Kubů, Ing. arch. Petr Vala foto: ATRIUM, s. r. o. , Avanta Systeme spol. s r. o.Výběr dřevostavby podletechnologie její výroby a montážeRozvoj stavebních technologií vnímáme kolemsebe téměř na každém kroku. Prioritamizakázek v oblasti rodinných a bytových domůjiž nebývají jen mnohdy krátkozraké co nejnižšípořizovací náklady, ale také dlouhodobějšíekonomické horizonty, jako například: rychlostvýstavby, hledisko budoucích výraznýchúspor energií na provoz domu i napříkladmožnosti poměrně jednoduché změny stavebnía prostorové dispozice stávajícího domupodle potřeb jeho původních nebo budoucíchuživatelů.▼ Montáž rodinného domu technologií panelážeU osvícených zadavatelů jsou rozhodujícími také hlediska celkovéenergetické bilance pořízení a provozu stavby se zahrnutím energiepotřebné pro výrobu stavebních komponentů a posléze i jejich likvidaci.Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i dům se pod vlivemrostoucího konzumu a možností lidské společnosti stává do určitémíry spotřebním zbožím a podle toho lze na jeho hodnotu a užitnévlastnosti včetně možnosti jejich změn v průběhu životnosti stavbypohlížet. Z těchto důvodů stále více investorů volí technologii vrstvenýchkonstrukcí, jejichž nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky, kteréjsou jako jedny z mála schopny na výše zmíněná často protichůdnákritéria velmi pružně reagovat.Technologie výroby a montáže dřevostavebU stavebníků, kteří se rozhodnou pro realizaci dřevostavby, jejímžprincipem je sendvičová konstrukce, se každý výrobce velmi častosetkává s dotazem: Jaký je rozdíl mezi technologií realizace dřevostavbypaneláží a staveništní montáží domu? Tedy mezi technologiívýroby hlavních prvků konstrukce dřevostavby z hotových, předvyrobenýchpanelů (stěnových, stropních, ev. střešních) tzv. panelážía systémem výroby a současně montáže dřevostavby tzv. staveništnímontáží, tj. výroby všech konstrukcí hrubé stavby přímo namístě konečné stavby. U obou technologií článek vychází ze společnéhoprincipu tzv. rámového konstrukčního systému, odvozenéhood amerického systému Two by Four, s úspěchem využívanéhov převážné většině konstrukcí dřevostaveb jak v zemích Evropy,tak v ČR.PanelážJedná se o předvýrobu prvků stěn, stropů, ev. střešních konstrukcív hale se zdvihací nebo otáčecí technikou pro obracení plošnýchprvků (panelů) během výroby. Technologický postup:16stavebnictví speciál


■ sušené hoblované konstrukční řezivo, případně lepené KVH nebolepené dřevěné I nosníky;■ plošné ztužení velkoformátovými deskami OSB nebo sádrovláknitýmideskami;■ příprava částí konstrukce na budoucí spínání panelů na stavbě;■ uložení tepelných izolací do stěn, veškerých instalačních rozvodů(„zatrubkování“ chrániček nebo přímé instalace uvnitř sendviče);■ parotěsná fólie (v difuzně uzavřených konstrukcích) a opláštěnídruhé strany panelu deskovými materiály na bázi dřeva nebo sádrovláknapodle typu konstrukce a požadavků na funkci konstrukce;■ převoz velkorozměrových plošných prvků a následné sestavenípředchystaných dílců pomocí těžké techniky na připravené základovédesce;■ řemeslné dokončení domu na staveništi podle míry prefabrikace.kompletace instalací (ZTI, elektro, topení, VZT, plynu), kompletacezařizovacích předmětů, atd.I když každý dodavatel může mít rozdílné dimenze a tím parametrykonstrukcí, není rozdíl v technologiích ani stavebních procesech,ale pouze v použitých komponentech, které může každý výrobcepřizpůsobit požadavkům objednatele či stavební fyziky. Jistě,rozdíl může být v kvalitě prováděného díla, ale ten není způsoben▼ Výstavba rodinného domu technologií staveništní montážeStaveništní montážJedná se o výrobu plošných prvků domu z dodaných dílčích materiálůna stavbu (obvodových i vnitřních, stropů i střechy) přímo napřipravené základové desce nebo stropní konstrukci přízemí domu.Technologický postup:■ konstrukční řezivo sušené hoblované, případně lepené KVH nebolepené dřevěné I nosníky;■ plošné ztužení velkoformátovými deskami OSB, DHF nebo sádrovláknitýmideskami;■ kompletace nosné kostry stěn s následným vztyčením a osazením,většinou bez mechanizace za využití jejich současného vzájemnéhovázání a prostorového ztužení včětně následné montážestropních a střešních konstrukcí;■ dokončení vnější obálky domu;■ uzavření stavby proti povětrnosti (osazení výplní otvorů, krytinya klempířských prvků, fasády;■ teprve poté vyplnění stěn tepelnou izolací, celoplošné zadělání parotěsnoufólií z vnitřní strany (u difuzně uzavřené konstrukce) či parobrzdouz velkoformátových desek OSB (u difuzně otevřených konstrukcí);■ následuje montáž vnitřních pohledových velkoformátových desek(sádrokarton, sádrovlákno) na různou formu přídavných roštů, přičemžinstalace jsou souběžně rozváděny v prostoru mezi vnitřnídeskou a nosnou konstrukcí;■ kompletace podlah, obkladů, vnitřní truhlářské prvky, kompletacezařizovacích předmětů.Oba postupy mají své pro a proti. Je třeba zdůraznit, že cíl by mělbýt v obou případech, při řádně zvládnutém procesu výstavby sevšemi detaily, téměř identický.Ke zjištění, že odlišné jsou především technologické procesy, nikolivýsledný produkt, je třebva přidat další podstatné tvrzení, že o kvalitěkaždého objektu rozhoduje především kvalita přípravného procesu(návrh, příprava materiálu, logistika), předvýroba dílců (u paneláže),a zejména završení celého procesu, tj. montáž na staveništi. Tedytechnická a organizační vyspělost firmy. Ale ani špičkový montérnedokáže provést kvalitní stavbu, pokud dostane na stavbu špatněvyrobené nebo nekvalitní dílce. Ale zároveň i špičkový montér musípostupovat podle jednotných správně navržených technických detailůa podléhat technickému a kontrolnímu zázemí firmy.Každá prefabrikace vyžaduje dokončení stavby na staveništi v návaznostina kompletaci panelů – např. krytina včetně klempířskýchprvků, mnohdy celé střešní konstrukce, fasáda, obklady, dlažby,stavebnictví speciál 17


ozdílnou technologií, ale výše zmíněným přístupem k realizaci,kvalitě personálu a nastavení vnitřních kontrolních mechanizmů.Pro správné posouzení a výběr dané technologie jsou nezbytná jasněstanovená kritéria – priority, které pomohou zvolit vhodnější cestu k realizacidomu (charakter či dostupnost pozemku pro stavební mechanizmy,možnosti financování, potřebná lhůta realizace, potřeba improvizaceběhem realizace, volba samostatného dokončení stavby, atd.).Porovnání obou technologiíPorovnání obou technologií lze posoudit jejich splněním některých zvolenýchkritérií. (Pozn.: A – paneláž; B – staveništní montáž; slovo výrobav dalším textu zahrnuje produkci panelovou i staveništní.)Přístupnost pozemkuA – použití těžkých mechanizmů, přeprava velkých dílců, nemožnostefektivní montáže na hůře přístupných místech.B – možnost překládky materiálu na menší mechanizmy, možnost ručnímanipulace. Možná dostupnost i na hůře přístupná staveniště.Řízená kontrola produkce (certifikace)A – zákonem předepsaná certifikace a tím vytvoření předpokladu řádnědozorované kvality výroby (u členů ADMD povinnost certifikace podleDokumentu národní kvality), možnost zjednodušeného dohledu zestrany certifikačního orgánu (v jednom místě, bez dohledu montáže nastaveništi), možnosti centrálního skladování materiálu „pod střechou“,jednodušší logistika.B – nepovinná certifikace výroby (u členů ADMD povinná certifikacepodle Dokumentu národní kvality, který jako jediný svého druhu řeší staveništnímontáž). U ostatních povinnost používat certifikované materiály.Menší potřeba technologického zázemí, složitější logistika při zásobováníjednotlivých staveb materiálem, náročnější zajištění materiálu na stavběproti povětrnosti (vyváženo možností pozdějšího uzavření dřevěnýchprvků do konstrukce).Kontrolovatelnost výroby/produktu (klientem)A – výjimečné případy kontroly na výrobní lince, výrobní závod častodaleko od místa montáže, obtížně řešitelná kontrola klientem všechkomponentů ve výrobní hale během výroby. Povinná certifikace dávápředpoklad dodržení technologických postupů a kvality použitých materiálů.Na stavbě již uzavřený panel.B – průběžná kontrolovatelnost konstrukcí, kvality materiálůa postupu výroby přímo na staveništi. U členů Asociace dodavatelůmontovaných domů povinná certifikace dává předpoklad dodržení technologickýchpostupů a kvality použitých materiálů. Na stavbě postupněkompletované a zaklápěné konstrukce.Rychlost výstavbyA – výrobní linky mívají velkou kapacitu produkce. Do dodací lhůty nutnopočítat dobu výroby v hale a následné montáže. Doba výroby v hale jevelmi individuální podle jednotlivých firem – od jednoho týdne až ccado tří týdnů. Rychlá montáž hrubé stavby na staveništi (cca jeden aždva týdny). Menší závislost na počasí. Rychlost výstavby určuje dobakompletace a dokončení na stavbě.B – rychlost výstavby je závislá na technické erudici montážníchskupin (odborných řemeslníků). Kapacita výroby je limitována kapacitoumontáží na stavbě. Rychlost montáže hrubé stavby – ccado čtyř týdnů.Pro A i B – termín dodání stavby je vždy limitován rychlostí dodávkyatypických strategických materiálů a vytížením kapacity výroby.Platební kalendářA – větší díl rozpracování stavby v hale před montáží na staveništi nutnopokrýt vyšším finančním podílem z celkové ceny – nutno řešit vyššímizálohovými platbami, nebo přefinancováním dodavatelem.B – průběžné financování bez nutnosti větších záloh s nižší mírou přefinancovánídodavatelem.Pro A i B – velmi individuální podle jednotlivých firem.Flexibilita vůči individuálním požadavkům zákazníka (originalita)A – vysoký stupeň prefabrikace a výrobní technologie pro sériovouvýrobu, přináší razantnější nárůst ceny dodávky v přímé úměře k atypickémuřešení či architektonické náročnosti stavby. Výchozím bodem jsouu většiny firem typové domy s možností změny za vyšších finančníchnákladů. U některých zavedení modulového systému panelů ovlivňujevariabilitu dispozičních řešení.B – vysoká flexibilita a možnost reagovat na individuální požadavkyzákazníka i na měnící se požadavky trhu. Produkce bez omezení modulovouřadou a většinou bez typových staveb. Přílišné a časté odchylkyod zavedených postupů snižují kapacitu produkce.Přizpůsobivost na změny během výrobyA – vysoký stupeň prefabrikace, včetně přesného trasování rozvodůinstalací uvnitř panelů, téměř znemožňuje provádění konstrukčních změnhotových panelů za přijatelných nákladů a vyžaduje rozhodnutí investorao přesném umístění zařizovacích předmětů domu již ve fázi projektovéhozpracování. Neplatí u všech dodavatelů, např. konstrukce s předstěnoumontovanou na staveništi jsou variabilnější pro změny instalací.B – změna nosné konstrukce během výroby není žádoucí, ale je vzhledemk otevřenosti konstrukce možná za přijatelných nákladů (souvisís výše zmíněnou flexibilitou konstrukce). Rozvody instalací mimo nosnékonstrukce hrubé stavby umožňují definitivní rozhodnutí o jejich umístěnívětšinou i po dokončení hrubé stavby (mimo VZT a páteřní rozvody ZTI),případně korekce umístění zařizovacích předmětů (elektro, ZTI, topení)většinou s minimálními nároky na zvýšení nákladů.ZávěrZ uvedeného je patrné, že rozhodnutí o vhodnosti technologie výrobydřevostaveb je závislé na ryze individuálním stanovení priorit – kritériípro jejich výběr a na jejich pravdivém zodpovězení. Je třeba si rovněžuvědomit, že prefabrikovaný panel neznamená nic jiného, než pouzepřípravu části stavby předem ve výrobním závodě. Značná část stavbyse uskutečňuje u obou typů standardním a společným postupem běžnéstavby, dokonce nezávisle na tom, zda jde o dřevostavbu, či třeba stavbuzděnou! Rozdíly pak nejsou, ani pokud jde o provoz a údržbu. V oboupřípadech je možné setkat se s dobrou kvalitou, stejně tak jako horší, tedyjako všude jinde. Porovnávat panelovou a staveništní montáž produkcedřevostaveb znamená tedy porovnávat pouze velice malou část celéhoprocesu a neměly by být stavěny proti sobě. ■Ing. Ladislav KubůM.T.A., s. r. o., PrahaIng. arch. Petr ValaAvanta Systeme spol. s. r. o.18stavebnictví speciál


Dřevostavbyse systémyRigipsKomplexní systém stavebních prvkůpro montované dřevostavby Nosné i vnitřní stěnové konstrukce Zateplení fasády s polystyrenem Zateplení spodní stavby Sádrokartonové systémy a podhledy Sádrové omítky a stěrky Minerální tepelné izolaceinzerceCentrum technické podpory Rigipstel.: 296 411 800; mob.: 724 600 800e-mail: ctp@rigips.cz; www.rigips.cz114-08_RIG_inz_DREVOSTAVBY_210x147_v1.indd 1 10.9.2008 17:12:55ENERGIEPOD KONTROLOUINVESTICE PRO BUDOUCÍ GENERACE ATRIUM, s.r.o.vzorový dům Galaxya obchodní odděleníLipová 1000341 01 Horažďovicetel.: 376 512 087tel.,fax: 376 512 086e-mail: marketing@atrium.czATRIUM, s.r.o.vzorový dům Terra v BrněEden 3000vzorový dům č. 13Bauerova 10603 00 Brnotel.,fax: 541 159 471-2e-mail: dum.brno@atrium.czATRIUM, s.r.o.vzorový dům Tendencev PrůhonicíchKunratická ulice 904252 43 Průhonicetel.: 261 090 105e-mail: dum.praha@atrium.czVzorové domy otevřeny:Po - Ne 10 - 18 hodinwww.atrium.czVÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER PŘI STAVBĚ DOMU - JIŽ 16 LET !stavebnictví speciál 19


montované domytext: Ing. Jan Knížegrafické podklady: KRONOSPAN CREkologické dřevostavby s použitímdesek OSB SUPERFINISH ® ECOPři navrhování a realizaci staveb začátku21. století je nutné, kromě architektonickéhoa inženýrského přístupu, vytvářet rovnováhumezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životníhoprostředí, ekonomickým rozvojem a ekologickýmikritérii s přihlédnutím k trvale udržitelnémurozvoji. Trvale udržitelným rozvojemmáme na mysli dlouhodobé zachovánípřírodních statků a služeb pro příští generace.Cestou k tomuto cíli je, mimo jiné, úsilío maximální využití obnovitelných zdrojů,mezi které právě dřevo bezpochyby patří.Stavby s použitím dřeva a materiálů na jeho bázi se pro nové tisíciletístávají v tomto smyslu ekologickými stavbami s velkou perspektivou.Pokud budeme dřevostavby chápat jako vyjádření životní filozofie,jejímž projevem je snaha o maximální užití obnovitelných, energetickynenáročných a ohleduplných materiálů na bázi dřevní hmoty,je vhodným řešením použití desek OSB SUPERFINISH ® ECO, kteréjsou z 95 % tvořeny z přírodního dřeva. Jejich užívání je z ekologickéhohlediska významným přínosem životnímu prostředí zejménaz následujících důvodů:■ jsou vyráběny z obnovitelných surovinových zdrojů dřeva pocházejícíhopřevážně z certifikovaných lesů PEFC, respektujících zásadytrvalého ekologického obhospodařování lesů;■ dochází ke snížení škodlivých emisí zvláště CO 2uskladněnímv biomase;■ využití dřevní suroviny při výrobě je 100%. Vytříděný materiálnesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek jevyužíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratilaenergie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se využívá jakoobnovitelné palivo stejně jako kůra;■ desky OSB SUPERFINISH ® ECO jsou 100% recyklovatelné;■ díky železniční vlečce závodu je velký podíl dřeva přepravovánnákladními vlaky;■ dochází ke snížení ekologické zátěže během přepravy materiálů,snížení spotřeby energie na zhotovení budovy a energie naprovoz budovy, kde konstrukce dřevěných budov umožňuje využívatpřiměřenou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačníchnárocích.Při porovnání s masivním dřevem je zřejmé, že desky OSB SU-PERFINISH ® ECO mají oproti rostlému dřevu řadu výhod, jakonapříklad: větší fyzikální i designovou homogenitu, nižší anizotropiia vyšší rozměrovou stabilitou v rovině desky. U rostlého dřevamůže být pevnost ve směru vláken až čtyřicetkrát větší než pevnostve směru kolmém na vlákna (poměr anizotropie tedy činí až40:1). OSB desky mají v důsledku třívrstvé skladby velkoplošnýchtřísek tento poměr jen 2:1 až 3:1. Díky velkoplošným třískáma jejich střídavé orientaci v jednotlivých vrstvách je únosnostOSB desek v ploše desky mnohem vyšší, a to jak ve srovnánís masivním dřevem, tak i s jinými deskovými materiály na bázidřeva (dřevotřískové, cementotřískové nebo dřevovláknité), nabázi sádry apod.Kombinací masivního dřeva jako liniového prvku (sloupy, trámy apod.)a desek OSB SUPERFINISH ® ECO se dosahuje prostorově tuhékonstrukce, která je schopna přenášet veškerá zatížení působící nanosnou konstrukci dřevostaveb. OSB SUPERFINISH ® ECO se takstává základním plošným materiálem moderních dřevostaveb – tj.staveb s dřevěným rámem.Pro výrobu velkoplošných OSB desek obecně je třeba příslušnádřevní surovina, lepidlo (pryskyřice) a hydrofobizační materiál(parafin) sloužící jako ochrana třísek proti vlhkosti. V Evropě jenejčastěji využíváno jehličnatého dřeva (zejména borovice a smrk)a jako lepidla jednotlivých třísek jsou v současné době používánypryskyřice fenol-formaldehydové (PF), močovino-formaldehydové(UF), melamin-močovino-formaldehydové (MUF) nebo polyuretanové(MDI).Mezi základní suroviny pro výrobu desek OSB SUPERFINISH ® ECOpatří zejména smrkové dřevo ve formě kulatiny, parafinová emulzea pojiva na bázi polyuretanové pryskyřice (MDI). MDI pojivo neobsahujeformaldehyd (HCHO), proto je měřitelný obsah formaldehydu20stavebnictví speciál


emitujícího z desek nutné přičítat přírodní formě formaldehydu,vyskytujícího se pouze v použité dřevní hmotě. Empiricky se přiměření dosahuje hodnot nižších než hodnoty 0,02 ppm HCHO stanovenékomorovou metodou podle EU norem. V porovnání s emisnítřídou E1 se dosahuje méně než je pětina současného stanovenéhomaximálního limitu. Dosažení těchto hodnot je doloženo zkušebnímiprotokoly nezávislých výzkumných institucí.Stanovení emisních limitů tzv. VOC látek(Volatile Organic Compounds)V současné době jsou kladeny vysoké nároky na úsporu energiípro vytápění a provoz staveb. S úsporou energií jsou úzce spojenytermíny zateplování a vzduchotěsnost. Výzkumné instituce uvádějí,že současný Evropan tráví ve vnitřním uzavřeném prostoru až 90 %svého času. Při kombinaci těchto pojmů je zřejmé, že požadavkyna vnitřní prostředí budov a na kvalitu ovzduší se zvyšují a budouzvyšovat i nadále. Jedním z možných hodnocení vnitřního prostředíje stanovení emisních limitů tzv. VOC látek (Volatile Organic Compounds– těkavých organických sloučenin) emitujících z použitýchmateriálů do uzavřeného prostoru. Evropská nařízení se o VOC látkáchzmiňují, jejich hodnocení a limity však v rámci EU ještě nejsoujednotné. Nicméně v některých státech EU již existují doporučujícísměrnice, upravující limity těchto látek i způsob jejich hodnocení.Jedním z nich je i německý výbor AgBB, hodnotící podle tzv. AgBBschématu. U desek OSB SUPERFINISH ® ECO je snížení emisíformaldehydu 1 velmi znatelné.Zlepšení emisních parametrů zejména u desekOSB SUPERFINISH ® BAU ECO (OSB/4)Tyto OSB desky, vyráběné pouze ze smrkového dřeva, podrobilaVývojová a zkušební laboratoř dřevařské technologie (EPH) Drážďanystavebně-dozorčí zkoušce podle schématu AgBB, která obsahujezdravotní hodnocení emisí VOC látek. Výsledky ukázaly, že použitím100% smrkového dřeva k výrobě OSB SUPERFINISH ® BAU ECO jejiž po sedmi dnech dosahováno následujících výhod oproti deskámvyráběným převážně ze dřeva borového:■ cca o 60 % nižší emise všech těkavých organických sloučenin(TVOC);■ cca o 50 % nižší emise terpenů;■ cca o 50 % nižší emise pachově intenzivních aldehydů.Cílená volba smrkového dřeva, která se vyznačuje nízkými emisemiVOC látek, jako terpenů, organických kyselin a aldehydů, a tím splněnípřísných kritérií AgBB, je dalším krokem ve splnění vysokýchpožadavků kladených na stavební výrobky pro ekologické stavbya k podstatnému zlepšení kvality ovzduší interiérů a tím i k ochranězdraví všech uživatelů. Zjištěné údaje byly prezentovány s velkýmohlasem široké veřejnosti, stavebních firem i výzkumných institucízabývajících se ekologickými materiály na veletrhu BAU 2009 v lednuv Mnichově.Desky OSB SUPERFINISH ® ECO splňují náročné ekologické požadavkypo celý svůj životní cyklus (výroba, užití, likvidace), čímž splňují i tynejpřísnější současné nároky na kvalitu bydlení a ochranu životníhoprostředí. Tyto desky se tak stávají plnohodnotným materiálem,vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu.Šíří sortimentu nabízeného v kvalitě OSB SUPERFINISH ® ECOje tak významně přispíváno k propagaci ekologicky ohleduplnýchstaveb.Použití desek OSB SUPERFINISH ® ECOv konstrukcích s dřevěným rámemModerní dřevostavby musí svým konstrukčním řešením obstátstejným požadavkům, jako musí splňovat masivní silikátové stavby.Správným konstrukčním řešením a pečlivým provedením lze zajistitstejné i vyšší hodnoty, které jsou kladeny na statiku, tepelnouochranu, akustiku, ochranu proti požáru, zdravotní nezávadnosta ekologickou ohleduplnost.Pro snadnou a rychlou orientaci architektů, projektantů a stavebníchfirem při možných aplikacích OSB desek byl vydán Technickýkatalog OSB SUPERFINISH ® ECO, který zahrnuje stručný stavebnílexikon nabízející jednoduchou orientaci ve stavební fyzice dřevěnýchdomů a zejména doporučené skladby stavebních konstrukcí z těchtodesek. V uvedených 34 detailech je nabízeno 112 variant různýchtypů skladeb obvodového pláště, jakož i vnitřních a dělicích skladebkonstrukcí stěn a stropů.U každé konstrukce jsou uvedeny jak její komponenty v konkrétníchtloušťkách, tak stavebně technické parametry (tepelný odpor, vzduchová,popř. kročejová neprůvzdušnost a požární odolnost) pro získánízákladní představy o tom, která varianta je vhodná pro zamýšlenépoužití a její vliv na parametry konstrukce. Údaje jsou podloženyhodnotami získanými vlastním měřením ve zkušebních laboratoříchi již známými dříve měřenými údaji těchto konstrukcí v zemích EU.Během 1. čtvrtletí letošního roku bude dále uveřejněna nová verzekatalogu, rozšířená o detaily ověřených konstrukčních styků jednotlivýchskladeb konstrukcí (stěna – strop, stěna – střecha, apod.).V případě zájmu lze získat další informace na www.kronospan.cz nebotištěné katalogy zasláním e-mailu na prodej@kronospan.cz. ■Ing. Jan KnížeKRONOSPAN CR, spol. s r. o.1Formaldehyd je klasifikován jako VVOC látka (velmi těkavá organická sloučenina).stavebnictví speciál 21


montované domytext: doc. Dr. Ing. Petr HoráčekDřevařský průmysl v České republiceLesní hospodářství staví v České republicena dlouholeté tradici, stejně jako navazujícídřevařský průmysl, který využívá jehosurovinovou základnu.Dřevařský průmysl si díky jeho významu v oblasti produkce, zaměstnanostia dalším souvisejícím efektům jistě zaslouží v rámcizpracovatelského odvětví pozornost. Firmy podnikající v dřevařskémoboru nepůsobí izolovaně, ale operují v prostředí, které je externěovlivňuje. Kromě účinků působících na většinu podnikatelskýchsubjektů obdobně existuje řada dalších vazeb, možností a omezení,které jsou pro dřevařský obor od oborů ostatních odlišné. Jednímze zásadních je fakt, že základní surovinou, se kterou je ve výrobnímcyklu pracováno, je dřevo. Jeho unikátnost spočívá především v tom,že je proces jeho získávání (těžby) ve většině civilizovaného světaurčitým způsobem regulován.Těžební možnosti ČR se odvíjejí od disponibilní zásoby dřevní hmotyv lesích. Nárůst celkových zásob je od roku 2005 doprovázen stabilnímrůstem realizovaných těžeb. Mezi roky 2006 a 2007 došlok nárůstu těžby tuzemské dřevní suroviny o 4,7 %. Tento růst bylzpůsoben také těžbou dřeva v důsledku likvidace větrné kalamity.Konkrétní vývoj těžby a zásob dřeva je uveden v tabulkách 1 a 2.Zpracovatelské procesy a struktura výrobyprůmyslu v ČRZpracovatelské procesy používané v dřevařském průmyslu zahrnujíširoké spektrum rozličných aktivit. Základní struktura používaná v dřevařskémprůmyslu vychází z Odvětvové klasifikace ekonomickýchčinností (OKEČ) platné do 31. 12. 2007. Ta byla shodná s doposudplatnou mezinárodní klasifikací NACE Rev. 1 a zpracovatelský průmysldělila na 14 subsekcí, 23 oddílů a dále podrobněji na 103 skupin.Základní přehled rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČje uveden v tab. 3. S účinností od 1. 1. 2008 byla zavedena nováKlasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Rev. 2.Sektor Oddíl Název oddílu PrůmyslDA1516Výroba potravin a nápojůZpracování tabákuPrůmysl potravinářskýa tabákovýDB17 Textilní průmysl Textilní a oděvní18 Oděvní průmyslprůmyslDC 19 Kožedělný průmyslDD 20 Dřevozpracující průmyslVýroba vlákniny, papíru21a lepenkyPapírenský a polygrafickýprůmyslDEVydavatelství, tisk a reprodukcezvukových a obrazo-22vých nahrávekDF 23 Koksování a rafinérské zpracování ropyDG 24 Chemický a farmaceutický průmyslDH 25 Gumárenský a plastikářský průmyslDI 26 Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmotDJVýroba kovů včetně hutního27Výroba kovů a kovodělnýchvýrobkůzpracování28 Kovodělný průmyslDK 29 Výroba strojů a zařízení30Výroba kancelářských strojůa počítačůDL31Výroba elektrických strojůa přístrojůVýroba elektrických32Výroba rádiových, televiznícha spojovacích zařízenía optických přístrojů33řicí přístroje, optikaZdravotnická technika, mě-DM34Výroba dvoustopých motorovýchvozidelVýroba dopravních35Výroba ostatních dopravníchzařízeníprostředkůDN 36telský průmyslZpracovatelský průmysljinde neuvedený37 Úprava druhotných surovinNábytek a ostatní zpracova-▲ Tab. 3. Rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ (platné do31. 12. 2007). Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ a Ministerstva průmyslua obchodu ČR, 2006.Sortiment Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Jehličnatá 12,85 12,68 13,01 13,66 13,92 13,88 16,12 17,28Listnatá 1,59 1,69 1,53 1,48 1,68 1,63 1,56 1,23Celkem 14,44 14,37 14,54 15,14 15,60 15,51 17,68 18,51Celkemna 1 halesní půdy1,41 1,41 1,43 1,48 1,53 1,52 1,72 1,79na 1 obyvatele 5,48 5,45 5,50 5,73 5,90 5,86 6,67 6,98▲ Tab. 1. Vývoj těžby dřeva v ČR (mil. m 3 , na 1 ha lesní půdy a 1 obyvatele – m 3 ). Zdroj: vlastní zpracování podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářstvíČR v roce 2007 a ČSÚ.Rok 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007Celkové zásoby dřeva 307 322 348 445 536 564 630,5 672,9▲ Tab. 2. Vývoj zásob dřeva v ČR (mil. m 3 ). Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2007.22stavebnictví speciál


DN 3,6DA 9,2DB 2,2DC 0,2DD 3,1DE 4DF 3DG 5,1DH 6,5Produkt Rok Výroba Dovoz VývozSpotřebaDM 18DI 4,72002 7 580 372 1 566 6 386DL 14,93,4 % – Produkcedřevěných obalůDK 9,2▲ Podíly sektorů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce2006 (%)7,4 % – Produkcejiných dřevařskýchkromě nábytkuDJ 16,128,8 % – Produkcepilařská a impregnacedřevaJehličnatákulatina*Listnatá kulatina*2003 8 208 307 2 155 6 3602004 8 061 425 1 933 6 5532005 7 722 767 1 960 6 5292006 9 355 865 1 794 8 4262002 493 82 13 5622003 517 120 27 6102004 627 125 26 7262005 540 160 50 6502006 486 180 60 6062002 3 500 248 1 394 2 35445,9 % – Produkcestavebně truhlářskáa tesařská▲ Struktura výroby dřevařského průmyslu za rok 200714,5 % – Produkcedýh, překližeka aglomerovanýchdřevařských výrobkůJehličnaté řezivo2003 3 502 256 1 413 2 3452004 3 648 270 1 568 2 3502005 3 730 380 1 710 2 4002006 4 830 355 1 943 3 2422002 300 130 54 376PilařskáProdukceOchrany dřevaDýh, překližeka aglomerovaných materiálůDřevěných obalůJiných dřevařských výrobků(kromě nábytku)Stavebně truhlářskáa tesařskáProduktŘezivoImpregnace a sušenířezivaPřekližka, laťovka, dýha,DTD, DVD, MDF a OSB deskyDřevěné bedny, přepravní skříně,palety, sudy, káděDřevěné nástroje, obrub, násad,stolní a kuchyňské náčiníOkna, dveře, zárubně, parkety, prvkypro mont. domy, apod.Listnaté řezivo2003 303 113 41 3752004 292 136 48 3802005 273 155 48 3802006 250 152 57 345▲ Tab. 4. Hodnoty dovozu a vývozu u vybraných komodit (tis. m 3 ).Zdroj: vlastní zpracování podle údajů Ministerstva zemědělství ČR, ČSÚ,Eurostat. *Včetně tyčoviny a doloviny.▲ Pyramida tvorby přidané hodnoty výrobyStávající struktura výroby zahrnuje z téměř jedné třetiny pilařskézpracování a necelá polovina je zastoupena stavebně truhlářskouvýrobou. Podle předběžných výsledků bylo mezi roky 2006 a 2007dosaženo nárůstu pouze u pilařské produkce (o 2,1 %) a u výrobydýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků (o 0,7 %).Ostatní výroby zaznamenaly pokles.Dosažená struktura výroby je z hlediska orientace na konkurenceschopnévýrobky a výrobky s vyšší přidanou hodnotou dlouhodoběnevhodná. Vysoká míra exportu minimálně finalizované výrobypocházející z pilařského zpracování odvádí pozitivní synergetickéefekty mimo ČR a regiony. Meziprodukty, které jsou dále zpracováványv zahraničí, nás zbavují možnosti zhodnotit tuzemskousurovinu v jednotlivých regionech se setrváváním souvisejícíchekonomických, sociálních i ekologických pozitivních efektů. Vyššíúroveň zpracování s sebou přináší potřebu vyšší profesní náročnosti,odrážející se v poptávce po kvalifikované pracovní síle. Nevhodnoustrukturu vývozů, ve kterých převažuje minimálně upravená kulatina,lze vysledovat v tab. 4.Ze strategických důvodů by cílem pro toto odvětví mělo být nalezeníkvalitativně i kvantitativně nejlepšího využití veškerého vytěženéhoa zpracovávaného dříví ve prospěch krajiny původu přírodního zdroje.To zahrnuje také snahu o co nejvyšší úroveň zpracování (přidání hodnoty)dřevní komodity v tuzemských zpracovatelských kapacitách.Každá další aktivita přidávající hodnotu zpracovávanému meziproduktu,resp. konečnému výrobku, umožňuje získat vyšší užitek zestejného vstupního zdroje (dřevní suroviny). ■Doc. Dr. Ing. Petr HoráčekLesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brněstavebnictví speciál 23


montované domytext: Dipl.-Ing. Jaroslav Benákfoto: Xella Trockenbau-SystemeVícepodlažní domy na bázi dřeva:zkušenosti z České republiky a NěmeckaRodinné domy postavené na bázi dřevěné rámovékonstrukce se již staly v České republicesamozřejmostí. U výstavby vícepodlažníchdomů, která má například ve Skandináviia Severní Americe dlouhou tradici a zažíváv posledních letech velký rozmach na britskýchostrovech nebo v sousedním Německu,je v ČR v tomto směru vývoj opožděn.Důvody je nutné hledat především v požadavcích na požárníochranu staveb – za nimi se skrývá strach z možného šíření požárukonstrukčními dutinami a obava z pozdějšího selhání nosné konstrukcev důsledku skrytého doutnání. Moderní dřevostavby se všakv dnešní době skládají z kvalitních materiálů a tuzemské i zahraničnízkušenosti potvrzují, že vyhovují nejpřísnějším požadavkům napožární ochranu, statiku, zvukovou a tepelnou izolaci či ochranuproti vlhkosti. Tak například opláštění deskovými materiály nabázi sádry chrání čelní stranu nosné dřevěné konstrukce předvzplanutím. Z boční strany je konstrukce chráněná nehořlavýmiizolacemi. Konstrukce jsou vzduchotěsné a celkově vyplněnénehořlavým izolačním materiálem pro zamezení případného šířenípožáru dutinami.Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem,které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestožekonstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jichvyužít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavnězatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň,které se používá pouze v České republice a na Slovensku. Evropatakovéto zatřídění nemá a nezná.Podle předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů jsouv ČR vícepodlažní dřevostavby díky rigiditě norem a silnému vlivuvýrobců klasických stavebních materiálů trvale diskriminovány. Zedřeva se v Česku nyní staví stále jen asi čtyři až pět procent všechrodinných domů, což je podstatně méně než například v některýchzemích západní Evropy.V poslední době je naděje, že bude diskriminující požadavek na druhkonstrukce (DP1) nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícenínosné dřevěné konstrukce vložením termočlánků mezi jednotlivévrstvy. Při požární zkoušce se tak získá obraz o chování celé skladbykonstrukce.Podmínky pro výstavbu dřevostavebv NěmeckuZkušenosti z Německa potvrzují výhody vícepodlažních bytovýchdomů na bázi dřeva.V rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu byloprokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normylze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Odnové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 jebudovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4. Tatotřída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškoupodlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 ma plochou užitných jednotek do 400 m². Tím lze v rozsáhlémměřítku využít přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysokýstupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě:krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastníhmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že jedřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou,vykazující minimálně 60 minut (K60) podle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinnépožárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocísádrovláknitých desek.Čerstvým příkladem dobré spolupráce výrobce, projektantůa místních orgánů státní správy je budova E3 – první dřevostavbaobytného domu s 22 m vysokou nosnou konstrukcí, kterábyla realizována v berlínské městské čtvrti Prenzlauer Berg.Protože předpisy stavebního řádu se v Německu doposudtakovouto stavbou nezabývaly, byl návrh posuzován podlesoučasných evropských norem. Při navrhování a schvalovánítéto sedmipodlažní budovy byla centrálním tématem požárníochrana. Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne,Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG celistvoukoncepci požární ochrany, kterou v návrhu nosné konstrukcezohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací,intenzivního sladění a včasného odsouhlasení krajským úřademBerlin-Pankow tak byli architekti schopni svůj avantgardní návrhprosadit.Základním prvkem návrhu požární ochrany jsou velmi krátké únikovécesty a významné zvýšení požární odolnosti nosných dílůdřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření)sádrovláknitými deskami Fermacell. Vnitřní a vnější opláštěnínosné konstrukce tak splňuje kritéria požadované třídy opláštěníK60 (v případě požáru zabraňuje minimálně 60 minut vznícenídřevěné nosné konstrukce). Požárně technické vlastnostisádrovláknitých desek Fermacell, a tím dosažení účinné požárníochrany opláštění, byly prokázány ve spolupráci s výzkumnýma zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.Aplikace ucelených požárních koncepcí ukazuje, že vícepodlažnídřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt.Podstatná je úzká souhra a komunikace mezi projektantem,prováděcí firmou a schvalujícím správním orgánem běhemvšech stavebních prací. Sádrovláknité desky Fermacell nabízejídřevostavbám i do budoucna komplexní řešení tématpožární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostía tepelné ochrany. ■Dipl.-Ing. Jaroslav BenákXella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka24stavebnictví speciál


▲ Budova E3 – dřevostavba obytného domu s 22 m vysokou nosnou konstrukcí, která byla realizována v berlínské městské čtvrti Prenzlauer Bergstavebnictví speciál 25


montované domytext: Jiří ProvázekGrafické podklady: Rigips, s.r.o.Nové skladby podlahových konstrukcíze sádrovláknitých desek RigidurVýstavba nízkoenergetických a pasivních domůvyžaduje stále vyšší nároky na řešení tepelnýchizolací. Požadavky na kvalitní zateplení se netýkajíjen stěn a střech, ale také podlah.Kromě tepelné izolace podlah na základové desce je třeba pamatovati na zvukovou izolaci podlah ve vyšších podlažích budov, kde jenutné skladbou podlahy řešit kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost.Tyto skladby bývá náročné optimálně navrhnout předevšímu dřevostaveb.Suché podlahy RigidurSpolečnost Rigips, s.r.o., přichází na trh s novým, vyzkoušenýmřešením skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur. Jednáse o nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vlákena dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají výbornémechanické, akustické a protipožární vlastnosti.Suché podlahy Rigidur jsou plovoucí podlahy, kdy je tuhá smontovanápodlahová deska složená z dílců od podkladní konstrukce oddělena pružnoumezivrstvou ze suchého podsypu, polystyrenu, minerálních izolacíči dřevovláknitých desek. Podlahový dílec je složen vždy ze dvou vrstevsádrovláknitých desek Rigidur o rozměrech 0,5x1,5 m navzájem k soběslepených, sesponkovaných a přesazených na koso o 50 mm.Podlahy Rigidur jsou vhodné do bytových i občanských staveb. Používajíse v novostavbách, ale hlavně jsou ideální pro rekonstrukce a sanace,zejména ve střešních nástavbách a půdních vestavbách. Malá hmotnosta nízká výška konstrukce je k tomuto využití přímo předurčuje. Podlahyje možno provádět jak na betonový podklad, tak i na dřevěné trámovéstropy. Lze s nimi snadno upravit i nerovnosti. Suché podlahy vyhovujínáročným požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a mají vynikajícívlastnosti z hlediska požární odolnosti. Díky absenci mokrých procesů přirealizaci nabízejí rychlé, čisté a snadné řešení suchou cestou. Podlahy zesádrovláknitých desek Rigidur mají vysokou tvrdost a pevnost povrchu.Vydrží vysoké bodové zatížení, aniž by byly nutné dodatečné úpravypovrchu. Suché podlahy jsou ihned pochůzné. Po vytvrzení lepidla,cca po 24 hodinách, je možné podlahy uzavřít podlahovými krytinami.Přinášejí tedy značné zrychlení stavebních postupů.■ Podlahy Rigidur v kombinaci s pěnovým polystyrenem EPS Rigidur,jehož tloušťka může být až 250 mm, jsou určeny pro zajištění tepelnéizolace na základové desce.■ Skladby podlah ze sádrovláknitých podlahových dílců Rigidur s dřevovláknitýmideskami různých objemových hmotností a případněs betonovými dlaždicemi jsou určeny pro vyšší podlaží budov. Tytoskladby jsou navrženy tak, aby podstatně zlepšily hodnoty vzduchovéa kročejové neprůzvučnosti, které jsou požadovány v norměČSN 73 0532 o ochraně proti hluku v budovách (např. i pro stropníkonstrukce v bytových domech).Mechanické a akustické zkouškySpolečnost Rigips provedla v říjnu 2008 mechanické a akustické zkouškynových skladeb podlah ze sádrovláknitých desek Rigidur ve zkušebněČ. Skladba konstrukce Vzduchová neprůzvučnost Kročejová neprůzvučnost12345Rigidur E 20 mmHofatex Therm 40 mmdřevěný strop č. 1Rigidur E 20 mmHofaplat Silent 6 mmbeton. dlaždice 45 mmHofafloor 20 mmdřevěný strop č. 1Rigidur E 20 mmHofafloor 20 mmbeton. dlaždice 45 mmHofaplat Silent 6 mmdřevěný strop č. 1Rigidur E 20 mmHofaplat Natur 2x20 mmdřevěný strop č. 1Rigidur E 20 mmHofaplat Natur 3x20 mmdřevěný strop č. 1▲ Tab. 1. Přehled výsledků akustických zkoušek podlahZlepšení kročejovéneprůzvučnosti podlahouR w= 56 dB L n,w= 61 dB ∆L t,1,w= 10 dBR w= 60 dB L n,w= 56 dB ∆L t,1,w= 15 dBR w= 62 dB L n,w= 54 dB ∆L t,1,w= 17 dBR w= 57 dB L n,w= 61 dB ∆L t,1,w= 10 dBR w= 58 dB L n,w= 60 dB ∆L t,1,w= 11 dBPoznámka 1: Akustika byla měřena na dřevěném trámovém referenčním stropě. Skladba stropu shora: 1. deska OSB tl. 22 mm; 2. stropní dřevěný trám120x180 mm; 3. minerální vlna Rockwool Domrock tl. 100 mm; 4. dřevěná lať 48x24 mm; 5. sádrovláknitá deska Rigidur tl. 10 mm.Poznámka 2: Rigidur E 20 – podlahový dílec ze sádrovláknitých desek Rigidur tl. 20 mm; Hofatex – 160 kg/m 3 , Hofafloor – 160 kg/m 3 , Hofaplat – 230 kg/m 3 –druhy dřevovláknitých desek rozdílné objemové hmotnosti.26stavebnictví speciál


Vnitřní nosná stěnaVnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmEPS Rigidur 200tloušťka 250 mmHydroizolaceOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 40 mmDřevěný záklop(např. OSB)Stropní trámZákladová betonová deskaVnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Podlaha Rigidur E20tloušťka 20 mmEPS Rigidur 200tloušťka 200 mmSkladba č. 1Vnitřní nosná stěnaDeska Rigidurtloušťka 10 mmVyrovnávací podsyp RigipsHydroizolaceOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 230 kg/m 3tloušťka 6 mmBetonové dlaždicetloušťka 45 mmZákladová betonová deska▲ Schémata vybraných skladeb podlah Rigidur určených na základovou deskuDřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 20 mmDřevěný záklop(např. OSB)Stropní trámCSI ve Zlíně. Akustické zkoušky prověřovaly vzduchovou a kročejovouneprůzvučnost různých sestav podlah Rigidur na vzorovém dřevěnémstropě. Mechanické zkoušky měřily soustředěné bodové zatížení a plošnérovnoměrné zatížení na 1 m 2 podlahy. Tyto testy byly doplněny orientačnímvýpočtem součinitele prostupu tepla podlahou Rigidur. Výsledkyakustických i mechanických zkoušek dosáhly vynikajících hodnot.Kombinace skladeb podlah s betonovými dlaždicemi na dřevěnémstropě přinesly největší zlepšení hodnot kročejové i vzduchové neprůzvučnosti.V kombinaci č. 3 (viz tab. 1) bylo zvýšení kročejovéhoútlumu dokonce až o 17 dB. Je zajímavé, že pouhá výměna vrstevbetonových dlaždic a dřevovláknitých desek dokázala způsobit zlepšeníkročejové neprůzvučnosti o 2 dB (kombinace č. 2 a č. 3). Takovétoskladby podlah se dají s výhodou použít v rodinných domech a bytechbez obav, že by nesplnily normové požadavky na akustiku.Mechanické zkoušky se prováděly podle ČSN EN 13810-1 (zkouška soustředěnýmzatížením) a podle ČSN EN 12431 (zkouška stlačení podlahyrovnoměrným zatížením). Při měření soustředěného bodového zatíženíse působí na podlahu kruhovou plochou o průměru 25 mm při různémtlaku. Při plošném rovnoměrném zatížení se podlaha stlačuje silou8 kN/m 2 . Konstrukce podlah jsou pak podle naměřených hodnot vhodnépro prostory zařazené dle normy ČSN EN 1991-1-1 do různých kategoriípoužití s označením A až D (např. A – obytné plochy v domech, lůžkovépokoje v hotelích a nemocnicích, kuchyně a toalety; B – kancelářsképlochy; C1 – školy, restaurace; C2 – kina, divadla, konferenční sály; C3 –muzea, výstavní síně; C5 – koncertní síně, sportovní haly; D1 – plochyv obchodech).■ Všechny skladby podlah obstály ve zkouškách plošného zatížení.■ V testech soustředěného zatížení při tlaku 1,3 kN vyhověly požadavkůmna maximální průhyb konstrukce podlah s pružnou mezivrstvou z elastifikovanéhopolystyrenu EPS Rigifloor tl. 20 mm, extrudovaného polystyrenuRoofmate SL tl. 200 mm na železobetonovém stropě a všechny skladbypodlah s dřevovláknitými deskami na dřevěném stropě. Tyto konstrukcevyhověly požadavkům pro prostory kategorie zatížení A a B.■ V testech soustředěného zatížení při tlaku 2,6 kN vyhověly normovýmpožadavkům skladby podlah s pěnovým polystyrenem EPSSkladba č. 2Skladba č. 3Vnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Podlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmStropní trámDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Rigidur 100 tl. 100 mm, EPS Rigidur 150 tl. 150 mm, EPS Rigidur 200tl. až do 250 mm na železobetonovém stropě. Tyto konstrukce jsouurčeny do prostor s kategorií zatížení A až D1 (kromě C4). ■Jiří ProvázekProduktový manažer systémů Rigidur, Rigips, s.r.o.Dřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 20 mmBetonové dlaždicetloušťka 45 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 230 kg/m 3tloušťka 6 mmDřevěný záklop(např. OSB)▲ Schémata vybraných skladeb podlah Rigidur na dřevěném stropěstavebnictví speciál 27


montované domytext: Ing. Jiří PohloudekAsociace dodavatelů montovanýchdomů – historie a současná činnostStavební export v rámci EUVzhledem k tomu, že se toto odvětví významně prosadilo v oblastiexportu, byla Asociace zapojena do řešení problematiky stavebníchexportů v rámci Evropské unie. Postupně je včleňována do Evropskéhosvazu montovaných domů a jednoznačně se přihlásila ke kvalitativnímzásadám členů tohoto svazu.ADMD vznikla v roce 2000 při Svazu podnikatelůve stavebnictví v ČR. Sdružuje výrobcemontovaných staveb bytové a občanskévybavenosti. Je dnes vnímána jako nejsilnějšípředstavitel dřevařsko-stavební lobby.První roky činnosti byly zaměřeny na úsilí zviditelnit stavební technologiena bázi dřeva přes projekt Dřevo 3000 s cílem jasně si říci o rovnoprávnépostavení v rámci stavebních technologií. ADMD je respektovaným partneremorgánů státní správy, s nimiž řeší problematiku zvýšení objemudřeva do stavebnictví.Propagace staveb na bázi dřevaZákladním úkolem ADMD je prosazování staveb na bázi dřeva a celkovápopularizace technologií konstrukcí z dřevní hmoty. Asociace dodavatelůmontovaných domů se snaží posílit postavení dřevní suroviny v rámciprávních předpisů, v nichž jsou nyní vlastnosti dřeva na základě přežitýchargumentů minulých dob podceněny.Kultivace podnikatelského prostředíVýznamnou aktivitou ADMD je kultivování podnikatelského prostředív této oblasti. Vzhledem k tomu, že v rámci českých zákonů a technickýchnorem jsou technologie na bázi dřeva posuzovány jen z pohledustavebních specifik, bez ohledu na specifika suroviny, připravila Asociacez popudu evropských struktur národní systém zabezpečení kvality (jakosti)pro tento segment stavebnictví. Je nutné skloubit potřeby stavebníchpředpisů s potřebami dřevařských předpisů a zvýšit odpovědnost firemza kvalitní produkt.Příprava odborníkůDůležitou činností ADMD je zvyšování tlaku na školské systémy a navědecko-výzkumnou bázi vysokých škol – ať již dřevařských, nebostavebních. Je nezbytné připravovat odborníky, kteří posunou danoutechnologii v celém sektoru stavebnictví na potřebnou úroveň.Vnitřní struktura ADMDVe vnitřní struktuře ADMD pracuje skupina technická a marketinková.Snaha zvýšit účinnost Asociace v rámci firem ČR naráží částečně naproblém začleňování nových členů. Panují zde jisté obavy z utlačovánímenších firem většími, z přílišné náročnosti národního systému kvality,překážkou je v některých případech také slabá profesionalita firemníhozázemí.Obchodní partneři ADMDObchodním partnerem ADMD se může stát výrobce materiálů, technologickéhozařízení a nářadí pro montované stavby nebo také dodavatelmateriálů včetně technicko-informačního servisu, který projeví zájemo partnerství s ADMD a který již po určitou dobu dodává materiál, zařízeníči služby minimálně dvěma členům Asociace. Tito členové se za partnerazaručují. Asociace dodavatelů montovaných domů však také uvítáodborné partnery, kterými se mohou stát např. významné osobnosti,vysoké, střední, učňovské nebo základní školy. Dále pak výzkumné ústavy,certifikovaná pracoviště, odborné skupiny, sdružení, atd. Podmínky propřijetí jak obchodních, tak i odborných partnerů naleznete na webovýchstránkách www.admd.cz.Zájemci o členství v ADMDNení jednoduché vytvořit asociaci firem, které si na trhu velmi ostřekonkurují. Každá firma si však uvědomuje, že je nutné nastolit společnápravidla nabídky po stránce technických parametrů a etiky podnikání,závazná pro všechny členy. Tržní prostředí se vyčistí od firem, kterénebudou schopné tyto zásady dodržovat, a v důsledku toho se zvýšíprestiž této technologie u zákazníků. Asociace zve mezi sebe firmy, kterécítí obdobné problémy. Nechce být exkluzivním klubem silných, ale mázájem mít v řadách každého, kdo umožní rozvoj technologie montovanýchstaveb na bázi lehké prefabrikace. Silní si uvědomují své místo tahounůa ti slabší určitě nebudou jen přihlížet. ADMD nemá ambice vyřešit všechnyproblémy najednou, je však důležité je pojmenovat a být důslední. ■Ing. Jiří Pohloudekpředseda ADMD28stavebnictví speciál


firmy ADMDADMD prosazuje objekty na bázidřeva a popularizuje technologiekonstrukcí z dřevní hmoty. Hájía uplatňuje společné i specifickézájmy svých členů v oblasti legislativy,normotvorby, státní správya zabezpečuje pro ně službyv oblasti poradenství, propagačnía vzdělávací.ASOCIACE DODAVATELŮMONTOVANÝCH DOMŮ(ADMD)Centrum vzorových domůEDEN 3000Brno – VýstavištěBauerova 10, 603 00 BrnoTel.: +420 733 506 525Fax: +420 541 159 484E-mail: stavkova@admd.czwww.admd.czALFAHAUS s.r.o.Na Vápenkách 453391 55 ChýnovTel.: +420 381 210 863Fax: +420 381 210 862Mob.: +420 731 890 818,+420 731 890 819E-mail: info@alfahaus.czwww.alfahaus.czSpolečnost se specializuje navýrobu nízkoenergetických dřevostaveb,zejména rodinnýchdomů, bytových domů, nástaveba komerčních staveb.DOMY NOVÉ GENERACEs 15letou tradicí. Nízkoenergetickémontované domy na bázi dřevostavby.Vysoká kvalita služeba vybavení „ALL INCLUSIVE“plus koncept ZDRAVÉHO BYD-LENÍ v základní ceně. Rychlávýstavba, dlouhodobé zárukya garance pevné ceny.ATRIUM, s. r. o.Lipová 1000341 01 HoražďoviceTel.: +420 376 512 087Fax: +420 376 512 086E-mail: marketing@atrium.czwww.atrium.cz– renomovaná stavební firma sesedmnáctiletou praxí– kvalitní certifikované materiálya výroba– nízká úvodní záloha, finančníflexibilita– fakturace podle prostavěnéskutečnosti– vlastní projekční kancelářAvanta Systeme spol. s r.o.Horova 62616 00 BrnoTel./fax: +420 541 240 525E-mail: info@avanta.czwww.avanta.czVýroba a montáž nízkoenergetickýcha pasivních dřevostavebpodle individuálníchi katalogových projektů. Realizacerodinných domů, bytovýchdomů, půdních nástaveba komerčních staveb. Certifikovanákvalita.AWIK House Production, s.r.o.Holušická 3148 00 Praha 4 – ChodovTel.: +420 272 910 329Fax: +420 274 007 213E-mail: info@awik.czwww.awik.czNaše firma se zabývá výstavbourodinných domů na bázidřeva po celé České republice.Výstavbu provádíme „Na klíč“,nebo v různých stupních rozestavěnosti.BAJULUS s. r. o.Lidická 37602 00 BrnoTel.: +420 549 212 628Fax: +420 549 212 629E-mail: info@bajulus.czwww.bajulus.czRealizace rodinných domů.Developerské projekty.Projektování staveb.Inženýrská činnost.Finanční servis.BAU EXPORT, a.s.Hybernská 1009/24110 00 PRAHA 1Tel.: +420 602 667 508,+420 773 921 681,+420 608 681 075,+420 222 125 310E-mail: recepce.hybernska@bauexport.czwww.bauexport.czNabízíme komplexní systémvýstavby rodinných domů odvýběru pozemků, projektů,vyřízení stavebního povolení,pomoc při financování až pokolaudaci.BR PROGRESS s.r.o.Tyršova 733269 01 RakovníkTel./fax: +420 313 516 144Mob.: +420 608 111 425E-mail: info@brprogress.czwww.brprogress.czstavebnictví speciál 29


Realizace nízkoenergetickýchdřevostaveb po celé Českérepublice. Montované rodinnédomy nové generace.COMMODUM, spol. s r.o.Valašská Bystřice 225756 27 Valašská BystřiceTel.: +420 571 646 430Fax: +420 571 646 335E-mail:commodum@commodum.czwww.commodum.cz■ výrobce stavebního systémupro nízkoenergetickéa pasivní domy■ dodavatel dřevostaveb rodinnýcha obytných domů■ dodavatel materiálů prodřevostavbyCZECH PAN s. r.o.Čsl. letců 786407 47 VarnsdorfTel.: +420 412 384 912Fax: +420 412 384 915E-mail: info@czechpan.czwww.czechpan.czDřevostavby – ekonomické,nízkoenergetické rodinné domyna klíč, pasivní domy, montovanédřevěné rodinné domya stavby. Typové projekty dřevěnýchnízkoenergetickýchrodinných domů na klíč. Stavímelevné typové dřevěné montovanérodinné domy a stavby.DOMY D.N.E.S. s.r.o.Komenského nám. 141674 01 TřebíčTel./fax: +420 568 841 104Mob.: +420 724 461 084E-mail: info@domydnes.czwww.domy-dnes.czSpolečnost vyvíjí, vyrábí, dodáváa montuje nízkoenergetickédřevostavby rodinných domůa průmyslových objektů. Jevýznamným konstruktérema výrobcem prefabrikovanýchpanelů a standardizovanýchkomponentů.Ecomodula s.r.o.Za Pazdernou 1498397 01 PísekTel.: +420 382 212 685Fax: +420 382 212 492Mob.: +420 775 223 046E-mail: info@ecomodula.comwww.ecomodula.comVýroba rodinných montovanýchdřevostaveb, výroba oken zedřeva, plastu a dřevo-hliníku.ELK, a.s.Strkovská 297391 11 Planá nad LužnicíTel.: +420 381 604 101Fax: +420 381 604 102E-mail: elk@elk.czwww.elk.czPřed zahájením výstavby nabízífirma GESTO Productssmluvním zákazníkům bezplatnéindividuální konzultacek technickému řešení stavby,prohlídku stavebního pozemkua osazení objektu do terénu. Dálepak vypracování rozpočtu prodokladování hypotečních úvěrůa vypracování projektové dokumentacepro stavební účely.GESTO Products s.r.o.Na Švadlačkách 478392 01 Soběslav IITel.: +420 381 522 707Fax: +420 381 522 707E-mail: obchod@gestopro.czwww.gestopro.czHAAS FERTIGBAU, spol. s r.o.Obchodní centrum PrahaČernokostelecká 143108 00 Praha 10Tel.: +420 281 000 111Fax: +420 281 000 880E-mail: praha@haas-fertigbau.czwww.haas-fertigbau.czH.L.C. spol. s r. o.Brněnská 3610695 03 HodonínTel.: +420 518 321 083Fax: +420 518 346 462Mob.: +420 608 380 100E-mail: hlc@hlc.czwww.hlc.czVýstavba nízkoenergetickýchrodinných domů – dřevostaveb,bytových domů, halovýcha střešních konstrukcí.Výroba dřevěných lepenýchprvků.Výroba a montáž nízkoenergetických,pasivních a ekologickýchdomů na bázi lehkýchdřevěných konstrukcí30stavebnictví speciál


Výroba a montáž RD:■ 850 typů RD■ vlastní projekční studio■ projekt RD zdarma■ energetický průkaz zdarma■ cenové nabídky zdarma■ developerské projektyLexus House, s.r.o.Jamnická 348Frýdek-Místek, 738 01Tel.: +420 800 900 810Fax: +420 558 639 687www.lexus-house.comProjekce, výroba a montáž nízkoenergetickýchdřevostavebpanelového systému, zejménarodinných domů.MS HAUS s.r.o.M. Majerové 606/39a500 11 Hradec Králové – TřebešTel.: +420 495 272 415Fax: +420 495 260 273Mob.: +420 603 158 582E-mail: info@ms-haus.czwww.ms-haus.czMS Holding Příbram a.s.Zdabořská 583261 01 Příbram VTel.: +420 326 531 888Fax: +420 326 531 853Mob.: +420 731 562 873E-mail: info@msholding.czwww.msholding.czPALIS Plzeň, spol. s r.o.Kokořov 24330 11 TřemošnáTel.: +420 377 915 317,+420 377 915 233Fax: +420 377 915 306Mob.: +420 602 421 992E-mail: info@palis.czwww.palis.czIndividuální nízkoenergetickéstavby.Dřevostavby s difuzně otevřenoukonstrukcí podle individuálníchnávrhů.Výroba montovaných rodinnýcha bytových domů – dřevostaveb.RD AUDO, spol. s r.o.28. pluku 9/624101 00 Praha 10obchodní oddělení:Čs. armády 347684 01 Slavkov u BrnaTel./fax: 544 227 316E-mail: info@rdaudo.czwww.rdaudo.czVýroba a montáž dřevostaveb –nízkoenergetických rodinnýchdomů na klíč, splňujících veškerénároky kladené na modernízpůsob bydlení. Realizace prefabrikovanýchrodinných a bytovýchdomů, objektů občanskévybavenosti. Do měsíce postavímedům na Vašem pozemku.RD Rýmařov s. r. o.8. května 1191/45795 01 RýmařovTel.: +420 554 252 111,+420 554 252 130Fax: +420 554 252 333E-mail: info@rdrymarov.czwww.rdrymarov.czVARIO VILA s.r.o.Šumperská 1350783 91 UničovTel.: +420 587 439 831Fax: +420 587 439 827E-mail: variovila@c-box.czwww.variovila.czVS DOMY a.s.Štěpánská 385755 01 VsetínTel.: +420 571 411 131Fax: +420 571 424 181E-mail: obchod@vsdomy.czwww.vsdomy.comVýroba a montáž rodinnýchdomů na klíč, pasivních a nízkoenergetickýchdomů ze sendvičovýchpanelů, střešníchvazníkových i klasických konstrukcí.Ekologické a energetickyúsporné montované rodinnédomy na klíč, dřevostavby.Projekce, výstavba, realizace.stavebnictví speciál 31


montované domytext: Stanislav Müller, DiS.foto: VVÚD Praha, s.p.Výzkumný a vývojový ústavdřevařský Praha, s.p. (VVÚD)Dřevařský ústav se specializuje na oblast certifikacea zkušebnictví stavebních výrobků nabázi dřeva. Klienty jsou výrobci a dodavateléprvků dřevostaveb, zejména otvorových výplní,podlahovin, impregnačních prostředků,nátěrových hmot, lepidel, konstrukčních desek,stavebního dřeva a dřevěných rámovýchstavebních soustav.Historie VVÚDPodnik pod názvem Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha,s.p., byl založen v roce 1958. Od svého vzniku působil jako výzkumnáa vývojová základna pro potřeby dřevařského průmyslu a řešil úkolynapříklad v oblastech konstrukcí strojů, dřevostaveb, vývoje stavebnětruhlářských výrobků, sušení dřeva, ochrany dřeva, pilařskýchtechnologií a zajišťování prototypové výroby. Většina těchto oborůvšak průběhu devadesátých let postupně zanikala.život, Asociace dodavatelů montovaných domů, Moravskoslezskýdřevařský klastr, České vysoké učení technické v Praze nebo veletrhDřevostavby, jehož je odborným garantem, aj.V rámci Evropské unie se úspěšně rozvíjí i spolupráce se zahraničnímizkušebnami působícími v téže oblasti. Vedle dlouholeté spolupráces MPA Stuttgart a HV Austria se v posledních letech podařilo navázatspolupráci také s instituty v Braunschweigu, Rosenheimu, Berlíněa Drážďanech.Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., rozvíjí kromě dosudpopsaných činností aktivity také v dalších, souvisejících oblastech:■ zástupci VVÚD jsou členy technických normalizačních komisía spolupracují při tvorbě českých a evropských norem a jejichzavádění do praxe;■ odborníci v jednotlivých oblastech se aktivně podílejí na přednáškové,publikační a informační činnosti;■ zástupci VVÚD jsou členy vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařskéna České zemědělské univerzitě v Praze a zkušebníchkomisí při státních závěrečných bakalářských zkouškách vysokýchškol dřevařského zaměření a závěrečných zkouškách odbornýchdřevařských učilišť.Současná úloha VVÚDV současné době se podnik zabývá zejména zkušebnictvím a certifikací.Podnik sestává z několika úseků:■ výrobková zkušební laboratoř v Březnici se zabývá zkoušenímochranných prostředků na dřevo a stavebně-truhlářskými výrobky;■ fyzikální a chemická laboratoř v Praze se zabývá testováním dřevařskýchmateriálů a drobných výrobků. Dále se zabývá také diagnostikoudřevostaveb (Blower Door Test, termokamera atd.);■ certifikační orgán pro výrobky č. 3075 provádí mj. odborný dohlednad dodržováním kvality dřevostaveb členské základny ADMDa výrobou deskových materiálů;■ autorizovaná osoba č. 222 se zabývá certifikací stavebních výrobkův rámci ČR;■ notifikovaná osoba č. 1393 se věnuje certifikaci stavebních výrobkův rámci EU;■ VVÚD je zapsán v seznamu ústavů pro znaleckou činnost.Přestože VVÚD nepatří mezi velké podniky, v oblasti posuzováníshody a testování hraje na trhu důležitou roli díky své specializacina oblast dřeva a dřevařských výrobků. Je navíc jedinou autorizovanouosobou v České republice, která poskytuje kompletní nabídkuslužeb při posuzování shody deskových materiálů a chemickýchprostředků.Dřevařský ústav spolupracuje s celou řadou významných organizacía institucí. V České republice to jsou zejména Nadace dřevo proKvalita dřevostaveb v ČRNedůvěra investorůV praxi se stále setkáváme s nedůvěrou investorů vůči dřevostavbějako technologii pro stavbu rodinných domů. Informovanost a osvětav této oblasti za posledních několik let výrazně pokročila, často všakpřetrvává nedůvěra k realizačním firmám. Řada investorů se chcečasto v neopodstatněné míře podílet na vlastní kontrole prováděnístavby. Objevují se i investoři, kteří kupují dřevostavby pouze veformě hrubé stavby a veškeré další práce vykonávají sami, případněsi najímají řemeslníky.Zde je potřeba zdůraznit, že stavba dřevostavby je podstatně náročnějšína poměrně velmi specifické znalosti a dovednosti realizačnífirmy než je tomu například u zděných staveb. Pokud stavebník,třebaže nadmíru zručný, nemá dostatek znalostí z oboru dřevostaveb,může nevědomě způsobit velmi závažné problémy.Příkladem může být třeba provedení parozábrany, tedy stavebníhoprvku, který má regulovat prostup vlhkosti obvodovým pláštěmbudovy, případně mu zamezovat. Pokud tato vrstva není provedenajako celistvá, bez vhodného vzájemného pospojování a vyřešeníprostupů, její funkce je významně degradována. Tato závada můžezásadně ovlivnit životnost celé konstrukce.Pokud dřevostavbu realizuje společnost, která získala značku kvalityADMD, není důvod k obavám. Všechny důležité fáze montáže dřevostavbyjsou sledovány. Tyto společnosti mají dostatek informacía jimi prováděné technologické postupy výrazně zamezují vznikumožných závad.32stavebnictví speciál


Dokument národní kvalityADMD iniciovala ve spolupráci s Dřevařským ústavem vznik dokumentu,který definuje kvalitu dřevostaveb. Členové ADMD se zavázalik dodržování a respektování pravidel uvedených v tomto Dokumentunárodní kvality (DNK). Každý člen tedy (po uplynutí přechodovéhoobdobí) absolvuje u Výzkumného a vývojového ústavu dřevařskéhocertifikační proces.Značka kvalityČlenové ADMD, kteří splňují požadavky certifikace podle DNK,získávají právo prezentovat svá díla pod značkou kvality ADMD.Tato značka si klade za cíl zpřehlednit orientaci potenciálním investorům.Je to jakýsi maják, který říká: ten, kdo je oprávněn užívattuto značku, je prověřován nezávislým certifikačním orgánemDřevařského ústavu, vytváří kvalitní díla a není důvod k obavámz riskantní investice.Kontroly kvalityKaždý člen ADMD, který získal oprávnění k užívání značky kvalityDNK, splňuje jak základní požadavky stanovené zákonem, tak i řadukonkrétních požavků specifických pro technologii dřevěného stavění.Aby byl minimalizován prostor pro vznik nekvalitních staveb, jsou sledoványjednotlivé fáze plánování, výroby a montáže. Ve fázi plánováníje kladen důraz na výběr vhodných materiálů a sestavení kvalitníchkonstrukčních skladeb. Ve fázi realizace se kontroluje dodržování technologickýchpostupů a konstrukčních zásad. Příkladem je provedení testuprůvzdušnosti (Blower Door Test). Všichni členové ADMD se zavázalik provádění tohoto testu u každého zrealizovaného pasivního a nízkoenergetickéhodomu.inzerce▲ Termokamera odhalí skryté tepelné mosty. červená a žlutá místa značíúniky tepla.Doporučení potenciálním investorůmPři výběru dodavatele dřevostavby je důležité sledovat několikvýznamných aspektů. Jedním z nich je statut dodavatelské společnosti.Společnost, která je členem ADMD, zřetelně ukazujeveřejnosti, že se aktivně staví k obavám investorů. Každá z těchtospolečností na vlastní žádost absolvuje certifikační proces, při kterémnezávislá společnost (certifikační orgán Dřevařského ústavu)prověřuje rozsáhlou řadu kritérií ovlivňujících kvalitu jimi prováděnýchstaveb. Otevřeně přistupují na jednoduché pravidlo: pokudnesplní přísné požadavky certifikace, nejen že nezískají možnostpoužívání značky kvality ADMD, ale musejí se také vzdát členstvív této organizaci. Vznikl zde tedy obdobný mechanizmus, kterýdříve praktikovaly oborové cechy a který byl bohužel postupemčasu zapomenut. ■Stanislav Müller, DiS.VVÚD Praha, s.p.stavebnictví speciál 33


montované domytext: Milan Hodinafoto: VELUX Česká republika, s.r.o.Program střešních nástaveb SOLTAGAdaptace stávajících obytných budov za účelemminimalizace tepelných ztrát, schopnostvyrobit dostatek energie pro vlastní provoza zajistit tak CO 2neutrální bilanci stavby.Taková byla vize, kterou se společnosti VELUXspolu s dalšími partnery podařilo v roce 2005realizovat v Dánsku v rámci výzkumného projektuDemohouse. Vzorový dům SOLTAG byl představenv několika evropských zemích, včetněČeské republiky, kde zaznamenal velký ohlas.Projekt SOLTAG velmi zaujal především bytová družstva řešící otázkuadaptace panelového bytového fondu, jak z hlediska dílčího řešeníprefabrikovaného energeticky úsporného konceptu, tak komplexnímpojetím. Tento zájem vedl společnost VELUX Česká republika, s.r.o.,k představení varianty aplikovatelné v podmínkách ČR.Udržitelné moderní bydlení budoucnostiKoncept SOLTAG je ukázkou udržitelného bydlení budoucnosti.Reaguje na neustále se zpřísňující právní předpisy, kterými sestáty Evropské unie snaží omezovat emise CO 2a celkově snižovatspotřebu energie ve stavebnictví. Vzorový dům je navržen jakodvojice prefabrikovaných modulů, jež tvoří nástavbu na bytové domyz 60.–70. let. Lze si je ale představit i jako samostatně stojící nebořadové rodinné domy.Moderní energetický systém je navržen tak, aby bylo možno důmzásobovat energií pouze z vlastních zdrojů, nezávisle na okolí. Tohoje dosaženo využitím solárních článků a panelů ve střeše integrovanéhosystému pro ohřev vzduchu a příslušné orientaci stavby vůčisvětovým stranám. Solární články pokrývají plochu 3,5 m 2 , ale projejich instalaci lze využít i dalších 14 m 2 , což je poté dostačující prozajištění nulové roční energetické bilance. Takto získaná energie jevyužita pro nezávislé podlahové vytápění a provoz větrací jednotkyse systémem rekuperace tepla, ventilátorů a tepelného čerpadla.Díky otevřené konstrukci sedlové střechy vzniká v interiéru atraktivníobytný prostor. Umístění a rozměry okenních otvorů byly volenys ohledem na co nejlepší výhled. Velmi důležitou roli hrál i pečlivýnávrh kvalitního denního osvětlení. Vysoko umístěná střešní oknapřivádějí do interiéru maximum denního světla, které je rovnoměrněrozptýleno a odraženo povrchem vnitřních stěn. Na jižní straněinstalovaná okna umožňují maximální využití tepelných zisků zeslunečního záření, na straně severní naopak okna vykazují vysokouizolační schopnost.Základem nástavby je rámová konstrukce, která tvoří zároveň podporupro venkovní terasu na severní straně stavby a pro balkon pocelé délce strany jižní. Střešní konstrukce sestává z ocelového rámus dřevěnými latěmi. Součástí dokonale vzduchotěsného pláště jevrstva tepelné izolace tl. 350 mm ve stěnách a tl. 400 mm ve střeše.Stavebnicová střecha s integrovaným systémem ohřevu vzduchu,jehož vrchní plášť tvoří zinkový plech, má svislé drážky, vhodné proosazení střešních oken, solárních panelů a solárních článků.Celé řešení umožňuje díky automaticky řízeným aktivním prvkůmmaximální využití všech tepelných zisků a zajištění dokonaléhovnitřního mikroklimatu.Koncept SOLTAG v podmínkách ČRProgram střešních nástaveb, který představuje VELUX Česká republika,s.r.o., na koncept SOLTAG navazuje. Maximálně zohledňuje lokální podmínky,jako je například orientace stávajících bytových domů. Ta je v ČRobvykle západo-východní, zatímco původní koncept SOLTAG byl orientovánsevero-jižně. Velký důraz je kladen na maximální variabilitu systému, díkykteré lze flexibilně reagovat na konkrétní objekt určený pro nástavbu.Konstrukční řešeníKonstrukční a technologické řešení je založeno na principu stavebníhosystému, který v České republice i dalších zemích Evropy úspěšněpoužívá společnost RD Rýmařov, s.r.o., a který umožňuje co nejvícese přiblížit původní myšlence konceptu SOLTAG, tedy systémuprostorové nebo plošné prefabrikace a lehké konstrukce s dobrýmitepelně izolačními vlastnostmi.Nosnou konstrukci nástavby tvoří dřevěná rámová konstrukce vyplněnáizolací, která je uzavřena moderními velkoplošnými materiály. Celekvykazuje výborné tepelně technické parametry na úrovni nízkoenergetickýchstaveb. Výhodou využití lehkého konstrukčního systému, kterýse však vyznačuje výbornými statickými parametry, je minimální zatíženínosného systému stávající budovy střešní nástavbou. Díky použitémusystému velkoplošné prefabrikace je navíc realizace hrubé stavby velmirychlá a minimálně omezuje obyvatele stávajícího domu.Materiálové řešení střešního pláště umožňuje přizpůsobit se konkrétnímpodmínkám a požadavkům v dané lokalitě. Titanzinkový plech, použitý napůvodním konceptu SOLTAG, může být nahrazen materiálem cembrit.Podle zadání a finančních možností investora lze do projektu zakomponovatnejmodernější technologie a při jejich vzájemné kombinacirealizovat inteligentní, ekologické a zdravé moderní bydlení.Výhody systémové prefabrikacepři rekonstrukci budovKoncept střešní nástavby SOLTAG byl zařazen do mezinárodního projektuANNEX 50 – Obnova bytového fondu za využití prefabrikovanýchsystémů, jehož řešiteli jsou v České republice společnost ENVIROS,s.r.o., a VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je zhodnocení výhoda možností prefabrikace při obnově stávajících obytných budov, zlepšeníkvality a zrychlení realizace opatření vedoucích k dosažení nízkoenergetickéhostandardu. Projekt navazuje na trendy v přístupu ke snižováníenergetické náročnosti budov ve státech západní Evropy, kde jsouvelké naděje vkládány právě do prefabrikovaných systémů, snižováníenergetické náročnosti starších budov na úroveň nové výstavby a maximálníprodloužení fyzické a morální životnosti objektu s důrazem nasociálně-kulturní hledisko vlivu budov na lidskou psychiku.Hmatatelným výstupem projektu, který byl zahájen počátkem roku2007 a bude ukončen v polovině roku 2010, by mělo být převedení34stavebnictví speciál


▲ Pro materiálové řešení střešního pláště původního konceptu SOLTAG jepoužit titanzinkový plechdosažených znalostí do realizace pilotních projektů v zemích, kterése účastní jeho řešení. V České republice se projekt zaměřuje předevšímna nižší prefabrikované bytové domy, známé jako dvouletky čipětiletky, které byly v uplynulých letech při obnově bytového fonduopomíjeny, a to i přesto, že jsou starší než panelová výstavba.Zařazení konceptu SOLTAG do tohoto projektu by mělo nabídnout možnostmoderního způsobu obnovy bytových domů, kde realizace střešních nástavebmůže výrazně pomoci financování obnovy stávajících pater. Využitísystémové prefabrikace přináší také nemalé výhody obyvatelům centerměst či lokalit určených k bydlení, neboť zrychlení a zefektivnění průběhuobnovy představuje menší zátěž pro místní obyvatele. Projekt SOLTAG je▲ Titanzinkový plech může být nahrazen materiálem cembritpříkladem moderního a udržitelného způsobu bydlení, využívajícího nejnovějšípoznatky a technologie pro snižování energetické náročnosti budov.Zároveň je ukázkou uplatnění systémové prefabrikace při obnově stávajícíchobytných budov, která má velké výhody ve zrychlení a zefektivnění průběhurekonstrukce a ve zlepšení kvality práce při realizaci. Nabízí možnostoptimalizace prefabrikovaných dílců s vylepšenými tepelně technickýmivlastnostmi, integrovanými nejnovějšími technologiemi a v neposlední řaděs nižšími výrobními náklady díky možnosti opakovatelnosti řešení. ■Milan HodinaVELUX Česká republika, s.r.o.inzerceModerní řešenístřešních nástavebPřednosti střešní nástavby pro investory:• Moderní architektura• Rychlá výstavba na principu plošnéprefabrikace• Použití moderních technologií za účelemdosažení úspor energie• Z prodeje bytů v nástavbě získáteprostředky na opravy stávajícího domuVíce na www.velux.cz/inspirace/soltagstavebnictví speciál 35inz soltag 185x125.indd 1 13.11.2008 11:17:18


montované domytext: Ing. Zdeněk SlukaZískání výhodné hypotéky v době krizeHypoteční krize, která má kořeny v rizikovýchhypotékách poskytnutých především v USA,postupně přerostla v globální finanční krizia jedna ekonomika za druhou hlásí vstup dorecese. Krize se tak postupně začíná dotýkatkaždého z nás. A to tím spíše, pokud uvažujemeo financování nového bydlení.Banky výrazně změnily svůj postoj k poskytování úvěrů z několika důvodů.Jednak obtížněji získávají zdroje na financování hypoték, jednak manažeřinejsou pod takovým tlakem získat tržní podíl, ať to stojí cokoli. Naopak přijímajíopatření ke snížení rizika poskytovaných úvěrů pro banku. V praxi to znamenáopatrnější oceňování nemovitostí, omezení poskytování 100% hypoték nebohypoték bez prokazování příjmů. Rostou také nároky na bonitu klienta.Výběr vhodného hypotečního produktuNa trhu dnes existují stovky různých hypotečních produktů a jejich variant.Následující přehled popisuje typické varianty podle potřeb klienta.■ Flexibilní hypotékaŘada bank umožňuje u svých hypotečních produktů vyšší flexibilitu nežu běžné hypotéky. Jde například o možnost změny výše splátek v průběhusplácení úvěru nebo jednorázové splacení části úvěru. Rozdíly jsou mimojiné v ceně, kterou banka požaduje za větší pružnost.■ Hypotéka bez příjmůPokud nechcete nebo nemůžete prokazovat vaše příjmy, můžete využíthypotéku bez příjmů. Nevýhodou je v tomto případě vyšší úroková sazba.Hypotéku bez příjmů také nezískáte na celou cenu nemovitosti.■ Hypotéka s životním pojištěnímŽivotní a jiná příjmová pojištění uzavřená k hypotéce snižují rizika finančníchproblémů v nenadálých případech. Pokud je vám ale nabízena kombinacehypotéky s kapitálovým nebo investičním pojištěním, je pro vás nevýhodná.Tyto produkty jsou velmi atraktivní pro jejich prodejce, ale ne pro vás jakoklienta. Jakkoli vypadají předkládané výpočty zajímavě, ve skutečnostizaplatíte o stovky tisíc víc.■ Hypotéka s bilančním mechanizmemMáte vlastní peníze nebo očekáváte v blízké době větší částku? Může jíto případ, kdy stavíte dům a po přestěhování chcete prodat váš byt. V takovémpřípadě můžete využít hypotéku s bilančním účtem. Vaše vlastní peníze uložítena účet banky, která vám poskytla hypotéku, a banka vám bude úročit jen rozdílmezi poskytnutým úvěrem a zůstatkem vašeho účtu. Snížíte tak náklady naváš úvěr. Výhoda oproti jednorázovému splacení úvěru spočívá v tom, že vašepeníze máte kdykoli k dispozici a můžete je v případě potřeby použít.■ Hypotéka pro podnikateleMáte-li příjmy jako podnikatel, vybírejte banky, které umí vyhodnotit obratyvašeho podnikání. Můžete tak získat vyšší úvěr než při prokazování příjmůpodle daňového přiznání.■ Hypotéky pro klienty se záznamem v registruStále více klientů má záznam v kreditním registru. Zvláště v případě splácenívíce úvěrů a kreditních karet může dojít ke zpoždění splátek. Získat hypotékuje pro takového klienta obtížnější, ale nikoli nemožné. Přístup jednotlivýchbank v tomto případě se velmi liší. Další možností jsou nebankovní poskytovateléúvěru.■ Spočítejte si veškeré náklady stavbyJednoznačně nejvýznamnější částku nákladů představují samotné prostředkyna koupi nebo výstavbu nemovitosti. Nepodceňujte ale vedlejší náklady,které snadno mohou přesáhnout sto tisíc korun (viz tab. 1). Počítejte proto vždys určitou rezervou vlastních prostředků a vezměte si raději větší hypotéku,protože většinu vedlejších nákladů nelze hradit z hypotečního úvěru.■ Kolik máte vlastních prostředků?Před žádostí o hypotéku si ujasněte, kolik máte k dispozici vlastních peněz.Nemusí to být jen úspory na vašem účtu, ale také třeba stavební spořenínebo půjčka od rodičů či příbuzných. Přestože na trhu stále existují bankyposkytující 100% hypotéky, nemusíte dostat úvěr na celou kupní cenunemovitosti. 100% hypotéka totiž znamená, že dostanete úvěr až do výšezástavní hodnoty nemovitosti (což je v podstatě tržní cena nemovitosti stanovenáodhadcem). Ta se v mnoha případech nemusí rovnat kupní ceně nebonákladům na výstavbu nemovitosti. Čím více vlastních prostředků použijete,tím je úvěr pro banku méně rizikový a můžete získat lepší úrokovou sazbu.I když takto podmíněné rozdíly v sazbách nejsou nijak dramatické, vyplatí senad tím přemýšlet. Můžete ale uvažovat i obráceně a vzít si vyšší hypotéku.Vlastní prostředky pak můžete investovat. Vyplatí se to, pokud výnosy investicpřevýší úrokové náklady na hypoteční úvěr.■ Jaké příjmy můžete prokázat?Prokázání vašich příjmů, tedy schopnosti úvěr splácet, je jedním z kroků,kterými se banka snaží snížit riziko nesplácení úvěru. Jednodušší prokazovánípříjmů mají zaměstnanci, ale i tam se banky liší v tom, zda požadují jenpotvrzení o příjmech, nebo výplatní pásky, a kolik měsíců zpětně. To je zvlášťNákladyProvize realitní kanceláři v případě koupě(lze zahrnout do hypotečního úvěru pouze v případě, že je součástí ceny nemovitosti)Poplatek za vyřízení hypotečního úvěru(u některých bank lze zahrnout do úvěru)Poplatek za odhad nemovitostiPoplatky za ověřování, katastrální úřadPojištění nemovitosti potřebné pro hypotéku (roční pojistné)Zaměření rozestavěné stavby (v případě výstavby)Dohlídka odhadce a poplatek za čerpání úvěru (za každé čerpání v případě výstavby)▲ Tab. 1. Příklady některých vedlejších nákladů při koupi nebo výstavbě nemovitostiOdhad výšecca 5 % z ceny nemovitosti (například pozemku)cca 0,8–1 % z úvěru2 000–10 000 Kč podle typu nemovitosticca 1 000 Kčcca 3 000–5 000 Kč podle ceny nemovitosti5 000–10 000 Kčcca 1 500 Kč36stavebnictví speciál


Dejte simě k leduJsem vašeFlexibilní hypotéka• možnost zvýšení či snížení splátek• přerušení splácení až na 3 měsíceAž400 000 Kčna cokolistavebnictví speciál 37


důležité v případě, že se váš příjem v poslední době změnil, či pokud mátevýznamnou složku příjmů formou bonusů a prémií. Podnikatelé (OSVČ) prokazujísvé příjmy prostřednictvím daňového přiznání. Nemáte-li dostatečnézisky, nemusí být vše ztraceno. Řada bank akceptuje i dostatečný obratv případě, že nejste ve ztrátě. Nechcete-li prokazovat žádné příjmy, můžetevyužít nabídky hypotéky bez příjmů. Počítejte však s vyšší úrokovou sazboua opatrnějším přístupem bank, které vám v takové případě půjčí zhrubapolovinu ceny nemovitosti.■ Jaká je vaše úvěrová historie?V České republice v současné době existují tři registry, které evidují platebníhistorii klientů bank, nebankovních poskytovatelů půjček, leasingových společností,ale i mobilních operátorů. Nejznámější je Bankovní registr klientskýchinformací (BRKI), který sdružuje informace od většiny českých bank. Bankypři schvalování úvěrů zohledňují informace z registrů stále více. Jedním z důvodůje, že za dobu svého fungování registry shromáždily skutečně značnémnožství pro banky klíčových informací o platební morálce klientů. Druhýmdůvodem je zjednodušování procesu schvalování úvěru, méně potřebnýchdokumentů a další změny ve prospěch klienta. Výpis z registru BRKI je podrobnýpřehled úvěrových angažovaností klienta za poslední čtyři roky.■ Nepřeceňujte orientační informaceZávazkem poskytnutí úvěru ze strany banky je až podepsaná úvěrovásmlouva. Dokonce i nabídky některých bank, že nejdříve schválí hypotéku,a pak si klient může vybrat nemovitost, jsou pouze detailnějším prověřenímbonity klienta. Může ještě nastat mnoho důvodů pro neposkytnutí úvěru nastraně vybrané nemovitosti (nedostatečná zástavní hodnota apod.). Klientse však již bance zavázal, a tak patrně nezbude než hledat jinou nemovitost,případně vstřícnější banku i za cenu sankcí spojených s vypořádáním původníhozávazku.■ Nesrovnávejte úvěry pouze podle úrokové sazbyVětšina klientů se snaží získat co nejvýhodnější úrokovou sazbu. Na tomnení nic špatného, kdyby se jednalo o sazbu, která zahrnuje veškeré vedlejšínáklady úvěru (tzv. RPSN, známou ze spotřebitelských půjček). Hypotečníbanky však nemají povinnost uvádět RPSN a zveřejňují nominální úrokovésazby. Běžný klient pak navštíví svého hypotečního makléře s tím, že mu jehobanka nabídla sazbu 4,99 % a zda může u makléře dostat alespoň 4,98 %.Je pravděpodobné, že může dostat ještě výhodnější sazbu, ale hlavní problémtkví v tom, že pouhou sazbu nelze takto porovnat. Zmíněný úvěr za4,98 % může být totiž ve skutečnosti dražší než úvěr za 4,99 %. O celkovéceně úvěru totiž rozhodují také poplatky (poplatek za zpracování úvěru, začerpání, odhad, vedení účtu a podobně). Některé banky také počítají kalendářnírok jako 360 dnů a to opět zkresluje možnost srovnání. Dobrý makléř byměl klientovi předložit srovnání efektivního úroku, tedy skutečných nákladů,nikoli pouze nominálních sazeb.■ Nesrovnávejte úvěry podle toho, kolik „přeplatíte“Typickou chybou porovnávání úvěrů je výpočet, o kolik zaplatíme navíc oprotičástce úvěru. Pokud takto srovnáváme dva úvěry se stejnou dobou splatnosti,je to ještě přijatelné. Postavíme-li ale proti sobě úvěr na 20 let a úvěr na30 let, vyjde nám, že u třicetiletého úvěru přeplatíme o hodně víc. Znamenáto, že si nemáme brát úvěr na 30 let, protože je o hodně dražší? Důvodem,proč takové srovnání není k ničemu, je časová cena peněz. Měsíční splátkanapříklad 10 000 Kč znamená dnes něco jiného než za 20 či 30 let. Navícvzít si dnes úvěr na 30 let neznamená, že jej skutečně budeme 30 letsplácet. Znamená to jen, že úvěr na počátku splácíme pomaleji. Odměnouza to je nižší měsíční splátka. Pokud prokážeme dostatečnou disciplínua peníze, které nám zbudou, budeme uvážlivě investovat, můžeme původnětřicetiletý úvěr splatit za 18 let a tím proti dvacetiletému úvěru ušetřit dvaroky splácení.■ Obezřetně volte dobu fixace úrokových sazebJedním z parametrů hypotečního úvěru, jehož volba je na klientovi, je období,po které banka garantuje fixní úrokovou sazbu. Zároveň však zpravidlaběhem této doby klient nesmí splatit předčasně úvěr (ani jeho část) podhrozbou významných sankcí. Kratší období fixace zároveň znamená nižšíúrokovou sazbu, protože se banka nemusí zavázat na delší dobu. Rizikozměny úrokové sazby po skončení fixace však nese klient. Jaké tedy volitobdobí fixace úrokových sazeb? Před časem byla velmi oblíbená nejkratšídoba 1 rok zřejmě proto, že se banky předháněly v cenových nabídkácha ve svých reklamních kampaních lákaly na nejnižší možné sazby, beztakpod úrovní jejich rentability. Mezitím však došlo k nárůstu úrokových sazebna trhu a řada klientů procitla, když splátka dvoumiliónového úvěru narostlapo roce o více než 2000 Kč měsíčně. Nyní již máme zkušenost s rostoucímiúrokovými sazbami, a tak se i zájem klientů přesouvá k větší jistotě delšíchfixací (3 nebo 5 let, případně i více). Jediným rozumným důvodem pro volbuvelmi krátké fixace proto zůstává případ, kdy skutečně chceme úvěr nebojeho významnou část po roce splatit. I v případě delších fixací lze za určitýchpodmínek s bankami domluvit možnost mimořádných splátek úvěru a získattak vyšší míru flexibility.■ Dobře si přečtěte úvěrové smlouvyPřed podpisem úvěrových smluv je třeba si je dobře přečíst. Nezřídka sestává, že úvěrová smlouva obsahuje nepřesné údaje o klientovi či nemovitosti.Aby schválení úvěru bylo jednoduché, dávají banky řadu podmínek dosmlouvy jako takzvanou podmínku čerpání úvěru.■ Správně nastavte čerpání hypotékyPři financování výstavby rodinného domu probíhá zpravidla postupné čerpáníschváleného úvěru. Nesmíme zapomenout, že banka ve většině případůpovolí vyčerpat jen částku, která odpovídá aktuální hodnotě rozestavěnénemovitosti. Splátkové kalendáře některých stavebních firem a developerůneodpovídají tomuto požadavku. V takových případech může docházet kezpoždění plateb ze strany klienta a následné penalizaci nebo přinejmenšímzhoršení vztahu mezi klientem a dodavatelem.■ Využijte služby hypotečního makléřeV mnoha vyspělých zemích se pro hypotéku nechodí do banky, ale k makléři.Má to své důvody. Hypotéka je stále jeden z nejkomplikovanějších finančníchproduktů. Klient, který hypotéku vyřizuje často jen jednou či dvakrátv životě, může využít služeb poradců, kteří mu pomohou vybrat vhodnoubanku, vyjednají pro něj výhodnější podmínky a postarají se o potřebnouadministrativu. Význam poradenství v době krize roste, protože se snižujedostupnost hypotečních úvěrů a zvyšují se rozdíly mezi nabídkami jednotlivýchbank. Úspora díky promyšlenému řešení financování tak často dosahujei stovky tisíc korun.■ Speciální produkty pro financování výstavby montovaných domůSOPHIA FINANCE vytvořila ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovanýchdomů, jejími členskými firmami a předními českými bankami inovativníprodukty s výhodami pro klienty, kteří se rozhodnou pořídit montovanýdům. K tradičním výhodám přesnosti výroby a rychlosti výstavby tak klientnavíc získá výhodné podmínky úvěrů a zdarma servis profesionálů v oblastifinancí. ■Ing. Zdeněk Slukaředitel společnosti SOPHIA FINANCE, s.r.o.38stavebnictví speciál


inzerceinzerceDopřejte své střeše záruku na 33 letTONDACH all inclusiveJsme si jisti vysokou kvalitou svých výrobků, a proto se střechou TONDACH nyní získáte 33 letplné záruky na materiál a služby. Stačí pokrýt svoji střechu krytinou TONDACH, střechu sizaregistrovat, a plnou záruku TONDACH all inclusive máte pod střechou.Více informací na www.tondach.czstavebnictví speciál 39


montované domytext: Ing. Jan Řezáčfoto: archiv Nadace dřevo pro životSoutěž Dřevěný dům 2008V letošním roce se konal II. ročník soutěžeDřevěný dům, jejímž cílem je podpořit realizacistaveb na bázi dřeva jako jediného běžně používanéhotuzemského obnovitelného stavebníhomateriálu. Dalším cílem soutěže je umožnitzejména mladší nastupující generaci architektůa inženýrů konfrontaci názorů a představo moderní dřevostavbě pro bydlení v rámciudržitelného rozvoje a stavění a nabídnoutkvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různécílové skupiny veřejnosti a stavebníků.Soutěž Dřevěný dům 2008 vyhlásila Nadace dřevo pro život společněs Ministerstvem zemědělství ČR a Českou komorou architektů.Hlavním cílem soutěže, která je otevřena pro široké spektrumuchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a ostatní zájemcese zkušenostmi v navrhování dřevostaveb, je podpora výstavbymoderních dřevostaveb na území České republiky a vytvoření databázekvalitních návrhů nízkoenergetických domů, a jejich následnánabídka veřejnosti.Hodnocení poroty1. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:Ondřej Chybík, doc. Ing. Josef Chybík, CSc.Výborný, přesvědčivý, architektonicky brilantní, skvěle prezentovanýnávrh, integrující všechny předpoklady kvalitního nízkoenergetickéhorodinného domu se stáním pro auto, zapuštěným pod úrovní terénupod domem. Respektuje regionální tvarosloví. Dům je situovánv ose zadaného pozemku, orientovaného delší osou ve směru sever–jih.Jednoduchá kompaktní hmota krytá sedlovou střechou svědčío znalostech a poučeném přístupu k problematice energeticky úspornýchstaveb. Zaujme přehledná racionální dispozice, se zajímavými průhledy,v níž porota spatřuje moderní odkaz na Raumplan architekta AdolfaLoose. Dobře navržené detaily (s jedinou výhradou – řešení detailuu římsy sedlové střechy, který by jistě dalším vývojem doznal podstatnýchzměn). Dům by byl realizován, vzhledem k rozvrhu v několikaúrovních, ve vyšší cenové relaci. Pro dobře situované klienty by se mohlstát variantou atraktivního, energeticky úsporného bydlení v souladus evropskými trendy. Z hlediska hodnocení znalců návrh přesvědčivěsplňuje limity kladené na nízkoenergetické domy.Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích:■ Nízkoenergetický „dřevěný“ rodinný dům■ Nízkoenergetický „dřevěný“ bytový důmPoslání soutěžeVýsledky byly vyhlášeny 23. dubna 2008 v rámci Mezinárodníhostavebního veletrhu IBF v Brně. Soutěže se zúčastnilo 180 autorů se79 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno třináct návrhů v kategoriiRodinný dům a tři návrhy v kategorii Bytový dům a byly rozdělenyodměny ve výši 1,2 mil. Kč. V kategorii Bytový dům byla udělenapouze dvě třetí místa. Novinkou tohoto ročníku soutěže bylo veřejnéinternetové hlasování (anketa) o nejhezčí soutěžní návrh.„Do soutěže Dřevěný dům 2008 o nejlepší návrhy dřevostavebrodinného domu se v letošním roce přihlásilo 63 návrhů a v kategoriiBytový dům soutěžilo 16 přihlášených návrhů. Porota sespolu s přizvanými znalci shodla na názoru, že výtvarná i technickákvalita soutěžních prací o 100 % převyšuje úroveň dosaženouv prvním ročníku. To je dobrá zpráva pro všechny investory, kteříuvažují o stavbě moderní dřevostavby. Je tu již množství týmů,které si kvalifikovaně poradí nejen s dřevostavbou, ale i s jejímnízkoenergetickým řešením. Zejména konstrukční detaily bylyu celé řady návrhů navrženy naprosto profesionálně,“ uvedl předsedahodnoticí poroty soutěže Ing. arch. Josef Smola.„Soutěž Dřevěný dům 2008 je jednou z forem, jak účelně oslovitnejenom vlastní soutěžící architekty, ale i širokou veřejnost a vzbuditjejí zájem o praktické využívání dřeva. Proto jsme rádi, že se nášpodnik stal opět generálním partnerem soutěže,“ zhodnotil poslánísoutěže Ing. Jiří Novák, generální ředitel společnosti Lesy ČR.2. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar DonaťákováKomplexní přístup a přesvědčivá prezentace autorů k návrhunízkoenergetické dřevěné stavby. Atraktivní převýšená hmotaarchitektonicky pozoruhodného, jednoduchého domu, krytého40stavebnictví speciál


sedlovou střechou bez přesahu. Zvolená koncepce demonstrujevyužití všech principů nízkoenergetických domů, a to na nikolivoptimálním pozemku. Dům je situován u severozápadní hranicepozemku orientovaného delší osou ve směru západ–východ. Dispozičnířešení je čisté a přehledné, možná s diskutabilním prvkemvloženého příčného schodiště. Škoda jen, že není využito prostorukrovu pro obytné účely. Konstrukce obvodového pláště je navrženaz žebříků z lepeného dřeva. Vyniká dobře zpracovanými detaily.Problematicky se může jevit pouze skladba střechy. Autorempředložený návrh má všechny předpoklady cenově dostupnéhonízkoenergetického domu, který s přehledem obstál i při hodnoceníznalců z hlediska stavební fyziky.3. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:Petr Kasl, Michal FischerRodinný dům je situován při severozápadní hranici zadaného pozemkuorientovaného delší osou ve směru sever–jih. Lapidární, architektonickyčistá „dřevěná krabice“ s odděleným prostorem pro parkování.Přehledně řešená úsporná dispozice dřevěného rodinného domu promladou čtyřčlennou rodinu i s ohledem na světové strany a situovánína pozemku. Diskutabilní je pouze vstup do koupelny ze zádveří. Jižníprůčelí orientované do zahrady je správně stíněno přesahy střechyv rámci zvoleného architektonického konceptu. Poučené je řešenídetailů s výhradou nevhodné polohy oken v líci pláště, která vedek tepelným mostům. Návrh provětrávané laťované fasády a problematickéhouzavírání výklopných částí u relativně malého domupovede k prodražení investice. Kvalitní komplexní řešení svědčío dosažení nízkoenergetického standardu.domu. Investiční náklady by byly přiměřené. Jedná se o kompaktní,relativně úsporné řešení.3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:Jiří Prokeš, Jiří MachJednoduchá, střízlivá, kompaktní třípodlažní hmota pavlačovéhodomu s plochou střechou porotu zaujala. Betonová spodní stavbavyužitá pro otevřená stání pro auta a úložné prostory bytů v kombinacis vrchní dřevostavbou o šesti bytech je správně zvoleným modelempro tento typologický druh. Problematická je absence zádveří jakotepelného filtru. Z hlediska užívání dispozice se dále jeví jako diskutabilníu menších bytů přístupnost jediné toalety pouze přes ložnicirodičů. Řešení některých detailů z hlediska tepelných mostů a požadovanýchvrstev tepelné izolace je nedůsledné. Nicméně celkovéparametry obálky domu nízkoenergetickou úroveň bezpečně plnía svědčí o dosažitelnosti nízkoenergetického standardu.Přihlášené soutěžní práce v kategorii Nízkoenergetický Bytový důmprokázaly svými parametry, že návrh dřevěného bytového domu patřík velmi náročným úkolům.3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana StopkováPorotu tento návrh domu na louce dílčím způsobem oslovil. Řešíbytový dům jako barevnou linku, komponovanou z jednotlivých schodišťovýchsekcí o šesti bytech, která může sledovat průběh vrstevnicterénu a jejich zalomení. Hmota domu je zastřešena nízkou sedlovoustřechou a oživena nepravidelným rytmem oken a zapuštěných lodžiína jižním průčelí. Parkování je v suterénu v otevřených přístřešcích,doplněných o skladové prostory pro jednotlivé byty. Autor využívározdílné úrovně terénu. Byty mají jednoduchou, přehlednou, tepelnězónovanou, standardní dispozici. Škoda, že pro pohodu bydlení nenívyužito rovněž prostoru podkroví. Z hlediska energetické náročnostijsou problematické zapuštěné lodžie, které zvětšují ochlazovanouobálku domu a komplikují konstrukci. Zvolené konstrukční řešenía skladba nosných prvků zhoršuje tepelně technické vlastnostiNovinkou bylo otevření soutěže návrhům ze zemí Evropské unie, kde tatonabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Velká část oceněnýcha odměněných prací byla zpracována studenty, či absolventy brněnskéfakulty architektury, kde se výuce této oblasti staveb po léta věnují.Při porovnání obou kategorií porota konstatovala, že návrhy rodinnýchdomů byly – stejně jako v I. ročníku soutěže – v obecné roviněvýrazně lépe zvládnuty než návrhy domů bytových. Svým způsobemje to pochopitelné, vzhledem k české tradici. Bytové dřevěné domypředstavují řádově náročnější a v praxi pro architekta méně frekventovanýúkol. Aby se mohla Česká republika v tomto směru zařadit pobok vyspělých evropských zemí, kde se významné množství stavebbytových, školských nebo sportovních realizuje právě ze dřeva, budenezbytné více podpořit výuku této problematiky. ■Ing. Jan ŘezáčŘeditel Nadace dřevo pro životstavebnictví speciál 41


montované domytext: Ing. Rudolf BöhmDřevostavby a marketingOhlédneme-li se za posledním desetiletím,na první pohled nepozorujeme u staveb nabázi dřeva žádný velký posun ve způsobechprezentace. Opak je ale pravdou. Zejménav posledních letech výrazně přibylo erudovaných,informovaných zájemců, kteří se přestalidomnívat, že dřevostavba je chata, v níž nelzetrvale bydlet.Zásluhu na tom má mnoho faktorů, ať už je to působení populárníchi odborných časopisů, marketingové postupy samotných výrobců, stálese zvyšující množství internetových portálů i rapidně se zvyšující hladzájemců samotných, kteří nečekají na pasivně nabízenou informaci,ale pod tlakem zvyšujících se cen energií sami hledají. Dřevostavbyse objevují jako zvláštní kategorie na veletrzích a třetím rokem je naoblast staveb na bázi dřeva také zaměřen samostatný veletrh.Třebaže počty nově postavených domů na bázi dřeva jsou v ČRve srovnání se světem stále velmi nízké, vzestupný trend je patrnýa kopíruje nárůst popularity těchto staveb známý ze zemí západníEvropy zhruba před patnácti lety.Vzorové domyJednou z cest k jistému oslovení zájemce a jeho získání k tomu,aby si pořídil pro své bydlení dřevostavbu, je jeho návštěva vevzorovém domě. I tento nástroj si získává místo na slunci jen velmizvolna, i zde má veřejnost výrazně bohatší možnosti než předpár lety. Věnujme se ukázkovým či vzorovým domům poněkudpodrobněji.I když se to na první pohled nezdá, lze vnímat mírné významovérozdíly mezi pojmy dům vzorový, ukázkový či předváděcí.Vzorový dům slouží jako vzorek. Tedy příklad produktu, jenž je zpravidlareprezentantem výrobní řady. Bývá trochu uměle zařízen nábytkema dalšími interiérovými doplňky, neslouží k trvalému bydlení a jednaz místností předstírá svým zařízením pracovnu a slouží jako kancelářprodejce, který je přítomen v pracovní době, někdy i o víkendech.Vzorové domy stávají buď poblíž výrobního závodu, nebo někde osamoceněči ve specializovaných výstavách vzorových domů. Poziceu továrny je výhodná pro rychlý přenos poznatků od zákazníků k uplatněníve výrobě nebo, což je také důležité, k tomu, aby si zákazník zároveňudělal dojem o serióznosti výrobce. Samostatně stojící vzorové domystávají, obdobně jako domy poblíž továren, na pozemku, který zpravidlapatří výrobci. Kromě pořizovacích nákladů na pozemek, jeho zasíťování,komunikace atd. stojí nemalé prostředky propagace, která na mnohdyodlehlá místa pozve odpovídající počet zájemců. Rovněž pro zákazníkynení příliš pohodlné cestovat křížem krážem za jednotlivými, po celézemi rozestřenými vzorovými domy.Předváděcí domyPředváděcí domy slouží k předvádění. To však znamená, že ještěslouží k jinému účelu, buď jako kanceláře, nebo v nich někdo bydlí.Snad nejhorší varianta je, když v předváděcím domě přímo bydlíprodejce. Pořízení domu i pozemku přijde na stejné peníze jakou domu vzorového, souběžným užíváním pro jiný účel se jeho dalšíprovoz jeví alespoň opticky jako stravitelnější. V každém případě všaknávštěva zájemců nevyvolává ty nejlepší pocity…Ukázkové domyUkázkové domy slouží (obdobně jako domy vzorové) k inspiraci budoucíchvlastníků. Staví se ale jako součást developersky budovaného sídliště rodinnýchdomů, ukazují se zájemcům o dům přímo v lokalitě a nakonec jsouprodány jako poslední v řadě. „Ukázková životnost“ těchto staveb je tedyvelmi omezená. Jejich ekonomická efektivita je však největší. Ukázkovédomy v ČR jsou však doménou developerů, budujících domy klasickýmitechnologiemi. Podobná situace je pak u ukázkových bytů.Centra vzorových domůJen v blízkosti našich hranic mohou zájemci navštívit jedenáct zaběhnutýchstálých výstav vzorových domů. To největší je nedaleko Vídně,Fertighauspark Blaue Lagune předvádí devadesát (!) vzorových domůprakticky všech evropských firem, které v oboru něco znamenají. Další,menší výstavy jsou ve Vídni-Oberlaa, v Linci, St. Pöltenu, v Salzburku,v Německu pak v Mnichově, Norimberku, Drážďanech, Lipsku, Erfurtua jižně od Berlína. Vzdálenější jsou další centra, například ve Frankfurtu,Wuppertalu, Stuttgartu, u Hannoveru a v rakouském Klagenfurtu.To svědčí o skutečnosti, že montované domy se skutečně nejlépeprodávají přímým kontaktem se zákazníkem.Českým zájemcům slouží již deset let Centrum vzorových domů jakosoučást Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském Výstavišti. Dnespředvádí deset domů, další je ve výstavbě a firma Haas Fertigbau jej jakosvůj druhý dům v centru otevře k letošním Stavebním veletrhům. Dřevostavbyjsou reprezentovány dále vzorovými domy firem Elk (2 domy),RD Rýmařov a Atrium. Roční návštěvnost přesahuje 130 000 zájemců,což je mimo jiné jedním z důvodů, proč nyní projevují zájem i další výrobciz řad zahraničních firem, hledajících uplatnění na českém trhu. EDEN3000 je i domovskou adresou sekretariátu Asociace dodavatelů montovanýchdomů, což snad může být do budoucna i impulzem k tomu, abyi další její členové překonali váhání a přiblížili se svým budoucím zákazníkůmzpůsobem, který je efektivní a ve světě vyzkoušený. ■Ing. Rudolf Böhmředitel Národního stavebního centraStavební centrum EDEN 3000Centrum vzorových domůBrno – Výstaviště, Bauerova 10, 603 00 Brnotel.: + 420 541 152 515, fax: +420 541 159 484,e-mail: nsc@stavebnicentrum.cz, www.stavebnicentrum.cz42■ vzorovéstavebnictvídomyspeciál■ vzorkovna stavebních materiálů ■ semináře ■ odborná literatura■ zahraniční exkurze ■ vzdělávání


v příštím čísle03/09 březen74Téma březnového čísla časopisuje věnováno oblasti statiky,dynamiky a spolehlivosti stavebníchkonstrukcí. Příspěvkyuvedou jak příklady energetickya materiálově efektivních řešenístaveb, tak jejich degradacevlivem prostředí a zatíženía představí technologie sanacíjednotlivých typů nosnýchkonstrukcí a možnosti jejichzesilování.Číslo 03/09 vychází 6. březnapředplatnéCeloroční předplatné (sleva 20 %):stavebnictví 02/09544 Kč včetně DPH, balného a poštovnéhoObjednávky předplatného zasílejte prosím na adresu:EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, 648 03 Brno(IČO: 44960751, DIČ: CZ44960751, OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809,bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: 377345383/0300)Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czPředplatné můžete objednat také prostřednictvím formuláře na www.casopisstavebnictvi.cz.inzerceFormátNa zrcadloRozměrNa spad (ořez)Cena1/1 strany 185x254 mm (210x297 mm) 59 000 Kč1/2 strany na šířku 185x125 mm (210x147 mm) 29 900 Kč1/2 strany na výšku 90x254 mm (103x297 mm) 29 900 Kč1/2 strany – editorial 90x254 mm (103x297 mm) 32 900 Kč1/3 strany na šířku 185x82 mm (210x104 mm) 19 900 Kč1/4 strany na šířku 185x61 mm Nelze 14 900 Kč1/4 strany na výšku 43x254 mm Nelze 14 900 Kč1/8 strany na výšku 43x125 mm Nelze 7 400 Kč2. a 3. strana obálky 185x254 mm (210x297 mm) 63 000 Kč4. strana obálky 185x254 mm (210x297 mm) 74 000 Kč1/1 strana PR článek 43 000 Kč1/2 strana PR článek 21 900 KčObjednávky inzerce zasílejte prosím na adresu:EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, 648 03 Brno(IČO: 44960751, DIČ: CZ44960751, OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809,bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: 377345383/0300)Mgr. Darja Slavíkovátel.: +420 541 159 437, fax: +420 541 153 049, e-mail: slavikova@expodata.czstavebnictví 2009časopisRočník IIIČíslo: 02/2009Cena: 68 Kč vč. DPHVydává: EXPO DATA spol. s r.o.Výstaviště 1, CZ-648 03 BrnoIČ: 44960751Redakce: Sokolská 15, 120 00 Praha 2Tel.: +420 227 090 500Fax: +420 227 090 614E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.czwww.casopisstavebnictvi.czObchodní ředitel vydavatelství:Milan KunčákTel.: +420 541 152 565E-mail: kuncak@expodata.czŠéfredaktor: Mgr. Jan TáborskýTel.: +420 602 542 402E-mail: taborsky@casopisstavebnictvi.czRedaktor: Petr ZázvorkaTel.: +420 728 867 448E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.czRedaktor odborné části:Ing. Hana DuškováTel.: +420 227 090 500Mobil: +420 725 560 166E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.czObchodní zástupce:Michal BrádekMobil: +420 602 233 475E-mail: bradek@casopisstavebnictvi.czRedakční rada: Ing. Rudolf Borýsek,Ing. Václav Matyáš, Ing. Jana Táborská,Ing. Michael Trnka, CSc. (předseda),Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Lenka ZimováOdpovědný grafik: Zdeněk ValehrachTel.: +420 541 159 357E-mail: valehrach@expodata.czJazyková korektura: Mgr. Vilém KmuníčekInzerce: Mgr. Darja SlavíkováTel.: +420 541 159 437Fax: +420 541 153 049E-mail: inzerce@casopisstavebnictvi.czPředplatné: Olga BočkováTel.: +420 541 159 564Fax: +420 541 159 658E-mail: bockova@expodata.czTisk: TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o.Náklad: 31 300 výtiskůPovoleno: MK ČR E 17014ISSN 1802-2030EAN 977180220300501Rozšiřuje: Mediaprint & Kapa© StavebnictvíAll rights reservedEXPO DATA spol. s r.o.Odborné posouzeníTeoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictvípodléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení.O tom, které články budou odborně posouzeny,rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty(nezávislé odborníky v daném oboru) rovněžurčuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autořirecenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svýchpříspěvcích posudky recenzentů.Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem.Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podoběbez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakceneodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externíchautorů a za obsah zveřejněných dopisů.

More magazines by this user
Similar magazines