podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Vnitřní nosná stěnaVnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmEPS Rigidur 200tloušťka 250 mmHydroizolaceOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 40 mmDřevěný záklop(např. OSB)Stropní trámZákladová betonová deskaVnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Podlaha Rigidur E20tloušťka 20 mmEPS Rigidur 200tloušťka 200 mmSkladba č. 1Vnitřní nosná stěnaDeska Rigidurtloušťka 10 mmVyrovnávací podsyp RigipsHydroizolaceOkraj. izolač. pásekPodlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 230 kg/m 3tloušťka 6 mmBetonové dlaždicetloušťka 45 mmZákladová betonová deska▲ Schémata vybraných skladeb podlah Rigidur určených na základovou deskuDřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 20 mmDřevěný záklop(např. OSB)Stropní trámCSI ve Zlíně. Akustické zkoušky prověřovaly vzduchovou a kročejovouneprůzvučnost různých sestav podlah Rigidur na vzorovém dřevěnémstropě. Mechanické zkoušky měřily soustředěné bodové zatížení a plošnérovnoměrné zatížení na 1 m 2 podlahy. Tyto testy byly doplněny orientačnímvýpočtem součinitele prostupu tepla podlahou Rigidur. Výsledkyakustických i mechanických zkoušek dosáhly vynikajících hodnot.Kombinace skladeb podlah s betonovými dlaždicemi na dřevěnémstropě přinesly největší zlepšení hodnot kročejové i vzduchové neprůzvučnosti.V kombinaci č. 3 (viz tab. 1) bylo zvýšení kročejovéhoútlumu dokonce až o 17 dB. Je zajímavé, že pouhá výměna vrstevbetonových dlaždic a dřevovláknitých desek dokázala způsobit zlepšeníkročejové neprůzvučnosti o 2 dB (kombinace č. 2 a č. 3). Takovétoskladby podlah se dají s výhodou použít v rodinných domech a bytechbez obav, že by nesplnily normové požadavky na akustiku.Mechanické zkoušky se prováděly podle ČSN EN 13810-1 (zkouška soustředěnýmzatížením) a podle ČSN EN 12431 (zkouška stlačení podlahyrovnoměrným zatížením). Při měření soustředěného bodového zatíženíse působí na podlahu kruhovou plochou o průměru 25 mm při různémtlaku. Při plošném rovnoměrném zatížení se podlaha stlačuje silou8 kN/m 2 . Konstrukce podlah jsou pak podle naměřených hodnot vhodnépro prostory zařazené dle normy ČSN EN 1991-1-1 do různých kategoriípoužití s označením A až D (např. A – obytné plochy v domech, lůžkovépokoje v hotelích a nemocnicích, kuchyně a toalety; B – kancelářsképlochy; C1 – školy, restaurace; C2 – kina, divadla, konferenční sály; C3 –muzea, výstavní síně; C5 – koncertní síně, sportovní haly; D1 – plochyv obchodech).■ Všechny skladby podlah obstály ve zkouškách plošného zatížení.■ V testech soustředěného zatížení při tlaku 1,3 kN vyhověly požadavkůmna maximální průhyb konstrukce podlah s pružnou mezivrstvou z elastifikovanéhopolystyrenu EPS Rigifloor tl. 20 mm, extrudovaného polystyrenuRoofmate SL tl. 200 mm na železobetonovém stropě a všechny skladbypodlah s dřevovláknitými deskami na dřevěném stropě. Tyto konstrukcevyhověly požadavkům pro prostory kategorie zatížení A a B.■ V testech soustředěného zatížení při tlaku 2,6 kN vyhověly normovýmpožadavkům skladby podlah s pěnovým polystyrenem EPSSkladba č. 2Skladba č. 3Vnitřní nosná stěnaOkraj. izolač. pásekDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Podlaha Rigidur E 20tloušťka 20 mmStropní trámDřevěný roštDeska Rigidur (SDK)Rigidur 100 tl. 100 mm, EPS Rigidur 150 tl. 150 mm, EPS Rigidur 200tl. až do 250 mm na železobetonovém stropě. Tyto konstrukce jsouurčeny do prostor s kategorií zatížení A až D1 (kromě C4). ■Jiří ProvázekProduktový manažer systémů Rigidur, Rigips, s.r.o.Dřevovláknitá deska objem. hm. 160 kg/m 3tloušťka 20 mmBetonové dlaždicetloušťka 45 mmDřevovláknitá deska objem. hm. 230 kg/m 3tloušťka 6 mmDřevěný záklop(např. OSB)▲ Schémata vybraných skladeb podlah Rigidur na dřevěném stropěstavebnictví speciál 27

More magazines by this user
Similar magazines