podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Pro materiálové řešení střešního pláště původního konceptu SOLTAG jepoužit titanzinkový plechdosažených znalostí do realizace pilotních projektů v zemích, kterése účastní jeho řešení. V České republice se projekt zaměřuje předevšímna nižší prefabrikované bytové domy, známé jako dvouletky čipětiletky, které byly v uplynulých letech při obnově bytového fonduopomíjeny, a to i přesto, že jsou starší než panelová výstavba.Zařazení konceptu SOLTAG do tohoto projektu by mělo nabídnout možnostmoderního způsobu obnovy bytových domů, kde realizace střešních nástavebmůže výrazně pomoci financování obnovy stávajících pater. Využitísystémové prefabrikace přináší také nemalé výhody obyvatelům centerměst či lokalit určených k bydlení, neboť zrychlení a zefektivnění průběhuobnovy představuje menší zátěž pro místní obyvatele. Projekt SOLTAG je▲ Titanzinkový plech může být nahrazen materiálem cembritpříkladem moderního a udržitelného způsobu bydlení, využívajícího nejnovějšípoznatky a technologie pro snižování energetické náročnosti budov.Zároveň je ukázkou uplatnění systémové prefabrikace při obnově stávajícíchobytných budov, která má velké výhody ve zrychlení a zefektivnění průběhurekonstrukce a ve zlepšení kvality práce při realizaci. Nabízí možnostoptimalizace prefabrikovaných dílců s vylepšenými tepelně technickýmivlastnostmi, integrovanými nejnovějšími technologiemi a v neposlední řaděs nižšími výrobními náklady díky možnosti opakovatelnosti řešení. ■Milan HodinaVELUX Česká republika, s.r.o.inzerceModerní řešenístřešních nástavebPřednosti střešní nástavby pro investory:• Moderní architektura• Rychlá výstavba na principu plošnéprefabrikace• Použití moderních technologií za účelemdosažení úspor energie• Z prodeje bytů v nástavbě získáteprostředky na opravy stávajícího domuVíce na www.velux.cz/inspirace/soltagstavebnictví speciál 35inz soltag 185x125.indd 1 13.11.2008 11:17:18

More magazines by this user
Similar magazines