podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

důležité v případě, že se váš příjem v poslední době změnil, či pokud mátevýznamnou složku příjmů formou bonusů a prémií. Podnikatelé (OSVČ) prokazujísvé příjmy prostřednictvím daňového přiznání. Nemáte-li dostatečnézisky, nemusí být vše ztraceno. Řada bank akceptuje i dostatečný obratv případě, že nejste ve ztrátě. Nechcete-li prokazovat žádné příjmy, můžetevyužít nabídky hypotéky bez příjmů. Počítejte však s vyšší úrokovou sazboua opatrnějším přístupem bank, které vám v takové případě půjčí zhrubapolovinu ceny nemovitosti.■ Jaká je vaše úvěrová historie?V České republice v současné době existují tři registry, které evidují platebníhistorii klientů bank, nebankovních poskytovatelů půjček, leasingových společností,ale i mobilních operátorů. Nejznámější je Bankovní registr klientskýchinformací (BRKI), který sdružuje informace od většiny českých bank. Bankypři schvalování úvěrů zohledňují informace z registrů stále více. Jedním z důvodůje, že za dobu svého fungování registry shromáždily skutečně značnémnožství pro banky klíčových informací o platební morálce klientů. Druhýmdůvodem je zjednodušování procesu schvalování úvěru, méně potřebnýchdokumentů a další změny ve prospěch klienta. Výpis z registru BRKI je podrobnýpřehled úvěrových angažovaností klienta za poslední čtyři roky.■ Nepřeceňujte orientační informaceZávazkem poskytnutí úvěru ze strany banky je až podepsaná úvěrovásmlouva. Dokonce i nabídky některých bank, že nejdříve schválí hypotéku,a pak si klient může vybrat nemovitost, jsou pouze detailnějším prověřenímbonity klienta. Může ještě nastat mnoho důvodů pro neposkytnutí úvěru nastraně vybrané nemovitosti (nedostatečná zástavní hodnota apod.). Klientse však již bance zavázal, a tak patrně nezbude než hledat jinou nemovitost,případně vstřícnější banku i za cenu sankcí spojených s vypořádáním původníhozávazku.■ Nesrovnávejte úvěry pouze podle úrokové sazbyVětšina klientů se snaží získat co nejvýhodnější úrokovou sazbu. Na tomnení nic špatného, kdyby se jednalo o sazbu, která zahrnuje veškeré vedlejšínáklady úvěru (tzv. RPSN, známou ze spotřebitelských půjček). Hypotečníbanky však nemají povinnost uvádět RPSN a zveřejňují nominální úrokovésazby. Běžný klient pak navštíví svého hypotečního makléře s tím, že mu jehobanka nabídla sazbu 4,99 % a zda může u makléře dostat alespoň 4,98 %.Je pravděpodobné, že může dostat ještě výhodnější sazbu, ale hlavní problémtkví v tom, že pouhou sazbu nelze takto porovnat. Zmíněný úvěr za4,98 % může být totiž ve skutečnosti dražší než úvěr za 4,99 %. O celkovéceně úvěru totiž rozhodují také poplatky (poplatek za zpracování úvěru, začerpání, odhad, vedení účtu a podobně). Některé banky také počítají kalendářnírok jako 360 dnů a to opět zkresluje možnost srovnání. Dobrý makléř byměl klientovi předložit srovnání efektivního úroku, tedy skutečných nákladů,nikoli pouze nominálních sazeb.■ Nesrovnávejte úvěry podle toho, kolik „přeplatíte“Typickou chybou porovnávání úvěrů je výpočet, o kolik zaplatíme navíc oprotičástce úvěru. Pokud takto srovnáváme dva úvěry se stejnou dobou splatnosti,je to ještě přijatelné. Postavíme-li ale proti sobě úvěr na 20 let a úvěr na30 let, vyjde nám, že u třicetiletého úvěru přeplatíme o hodně víc. Znamenáto, že si nemáme brát úvěr na 30 let, protože je o hodně dražší? Důvodem,proč takové srovnání není k ničemu, je časová cena peněz. Měsíční splátkanapříklad 10 000 Kč znamená dnes něco jiného než za 20 či 30 let. Navícvzít si dnes úvěr na 30 let neznamená, že jej skutečně budeme 30 letsplácet. Znamená to jen, že úvěr na počátku splácíme pomaleji. Odměnouza to je nižší měsíční splátka. Pokud prokážeme dostatečnou disciplínua peníze, které nám zbudou, budeme uvážlivě investovat, můžeme původnětřicetiletý úvěr splatit za 18 let a tím proti dvacetiletému úvěru ušetřit dvaroky splácení.■ Obezřetně volte dobu fixace úrokových sazebJedním z parametrů hypotečního úvěru, jehož volba je na klientovi, je období,po které banka garantuje fixní úrokovou sazbu. Zároveň však zpravidlaběhem této doby klient nesmí splatit předčasně úvěr (ani jeho část) podhrozbou významných sankcí. Kratší období fixace zároveň znamená nižšíúrokovou sazbu, protože se banka nemusí zavázat na delší dobu. Rizikozměny úrokové sazby po skončení fixace však nese klient. Jaké tedy volitobdobí fixace úrokových sazeb? Před časem byla velmi oblíbená nejkratšídoba 1 rok zřejmě proto, že se banky předháněly v cenových nabídkácha ve svých reklamních kampaních lákaly na nejnižší možné sazby, beztakpod úrovní jejich rentability. Mezitím však došlo k nárůstu úrokových sazebna trhu a řada klientů procitla, když splátka dvoumiliónového úvěru narostlapo roce o více než 2000 Kč měsíčně. Nyní již máme zkušenost s rostoucímiúrokovými sazbami, a tak se i zájem klientů přesouvá k větší jistotě delšíchfixací (3 nebo 5 let, případně i více). Jediným rozumným důvodem pro volbuvelmi krátké fixace proto zůstává případ, kdy skutečně chceme úvěr nebojeho významnou část po roce splatit. I v případě delších fixací lze za určitýchpodmínek s bankami domluvit možnost mimořádných splátek úvěru a získattak vyšší míru flexibility.■ Dobře si přečtěte úvěrové smlouvyPřed podpisem úvěrových smluv je třeba si je dobře přečíst. Nezřídka sestává, že úvěrová smlouva obsahuje nepřesné údaje o klientovi či nemovitosti.Aby schválení úvěru bylo jednoduché, dávají banky řadu podmínek dosmlouvy jako takzvanou podmínku čerpání úvěru.■ Správně nastavte čerpání hypotékyPři financování výstavby rodinného domu probíhá zpravidla postupné čerpáníschváleného úvěru. Nesmíme zapomenout, že banka ve většině případůpovolí vyčerpat jen částku, která odpovídá aktuální hodnotě rozestavěnénemovitosti. Splátkové kalendáře některých stavebních firem a developerůneodpovídají tomuto požadavku. V takových případech může docházet kezpoždění plateb ze strany klienta a následné penalizaci nebo přinejmenšímzhoršení vztahu mezi klientem a dodavatelem.■ Využijte služby hypotečního makléřeV mnoha vyspělých zemích se pro hypotéku nechodí do banky, ale k makléři.Má to své důvody. Hypotéka je stále jeden z nejkomplikovanějších finančníchproduktů. Klient, který hypotéku vyřizuje často jen jednou či dvakrátv životě, může využít služeb poradců, kteří mu pomohou vybrat vhodnoubanku, vyjednají pro něj výhodnější podmínky a postarají se o potřebnouadministrativu. Význam poradenství v době krize roste, protože se snižujedostupnost hypotečních úvěrů a zvyšují se rozdíly mezi nabídkami jednotlivýchbank. Úspora díky promyšlenému řešení financování tak často dosahujei stovky tisíc korun.■ Speciální produkty pro financování výstavby montovaných domůSOPHIA FINANCE vytvořila ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovanýchdomů, jejími členskými firmami a předními českými bankami inovativníprodukty s výhodami pro klienty, kteří se rozhodnou pořídit montovanýdům. K tradičním výhodám přesnosti výroby a rychlosti výstavby tak klientnavíc získá výhodné podmínky úvěrů a zdarma servis profesionálů v oblastifinancí. ■Ing. Zdeněk Slukaředitel společnosti SOPHIA FINANCE, s.r.o.38stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines