podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 2. Propojená soustava transevropských vodních cest a stávajících i plánovaných plynovodů. Schematická mapa hlavních transevropských vodních cesta plynovodů včetně budovaného průplavu Seina-sever a plánovaného vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Plánovaný plynovod Nabucco ze střední Asiedo Vídně přesně kopíruje existující říčně námořní trasu přes Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko.pravidelný výpadek větrnýcha solárních elektráren.Existence koridorua zaměstnanostv Evropské uniiJeden z účinných prostředkůk obnovení hospodářské stabilityve všech zemích světa a vevšech historických epocháchbyla výstavba veřejných staveb.Mezi nimi vždy dominovaly infrastrukturnístavby, tj. silnice,železnice a vodní cesty. Příznivývliv výstavby i provozu vodníhokoridoru D–O–L na zaměstnanostv Evropské unii vyniknezvláště v současném obdobízačínající hospodářské recese(moderní „hladová zeď“). Podlezvoleného scénáře výstavbylze počítat s 39 600 pracovnímimísty po dobu 27 let, nebo se79 200 pracovními místy podobu 14 let.Vodní koridorv kontextuEvropské unie▲ Obr. 3. Menší říčně-námořní loď na přepravu 2 500 m 3 kapalného plynu,tj. 1 500 000 m 3 plynu.■ Česká republika je jedinouzemí z 27 států EU, která nenípřímo nebo nepřímo spojenakvalitní vodní cestou s mořem.■ Na území České republiky ležínejnižší místo mezi rozvodím Dunajea Odry – Moravská brána.■ Jde o jeden z nejvýznamnějšíchevropských projektů, kterýchybí k dokončení propojené sítěevropských vodních cest.■ Po roce 2013 bude mít Českárepublika možnost čerpatz fondu Evropské unie pouzena velké nadnárodní projekty.Pro projekt vodního koridoru jevhodný Fond soudržnosti EU,který může poskytnout až 85 %z investičních nákladů (pro vodníkoridor D–O–L se tyto nákladyodhadují na 8,9 miliard eur).Hypoteticky to znamená možnostčerpání až 266 miliard Kč,přičemž náklady prvních etapDunaj–Hodonín–Přerov nepřesáhnou1,66 miliardy eur/rok podobu deseti let, tj. 0,16 miliardyeur/rok – a z toho pouze 15 % zestátního rozpočtu, tj. 24 milionůeur/rok.■ V současné době Česká republikapředsedá Evropské unii,a je tedy nejvhodnější doba tentomimořádně významný evropskýprojekt začít v rámci návrhuUsnesení vlády ČR o Politiceúzemního rozvoje České republikys EU projednávat.Zpracováno na základě podkladůspolečnosti Plavba a vodní cestyo.p.s. ■stavebnictví 02/09 19

More magazines by this user
Similar magazines