podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

editorialVážení čtenáři,náhlá, nečekaná a lehce absurdnísmrt architekta Jana Kaplickéhose musela nějakým způsobemdotknout každého, kdo se pohybujev oblasti stavebnictví.Koneckonců se dotkla i mnohalidí mimo stavební svět, jelikožse z architekta, žijícího ve VelkéBritánii, stala od zveřejněníjeho vítězného návrhu budovyNárodní knihovny na Letnéplnohodnotná česká celebrita.A to se všemi pozitivy i negativy,která tento společenský statusobnáší. Díky vlně popularity,která sice pěnila více tahanicemiokolo realizace a nerealizacenávrhu budovy Národní knihovnya Kaplického intimními vztahy, sev České republice rozpoutala diskuzeo (nejen) české architektuřea politickoekonomických faktorechovlivňujících výstavbu.Tato diskuze, jež se pohybovalana různých úrovních odbornostii neodbornosti, což ovšemnení až tak podstatné, skončila(prozatím) pro mě osobněskličujícím dojmem. Většinalidí s možností rozhodovato budoucnosti architektonickýchnávrhů je konzervativní ažustrašená. Těžko říct, jak se tentopostoj kryje s míněním „lidu“,ale jedno si troufnu tvrdit: v dohlednédobě nevznikne v Českérepublice (v dobrém slovasmyslu) monument moderníarchitektury, který by reprezentovalpočátek jedenadvacátéhostoletí. Přeji si, abych se mýlil,ale Kaplického smrt je pro měmetaforou toho, že demonstracimožností nakonec utne „vyššímoc“ právě před vykročenímz pouhé možnosti.Na obálce časopisu je krásnáfotografie repasované historicképodlahy v Nostickém paláci.Je to samosebou odkaz na tematickoučást únorového čísla,která je zaměřena na podlahovékonstrukce. Tento stavební segmentse může zdát v porovnánís ostatními částmi projektovýchdokumentací staveb jako minoritní.A je to tak trochu pravda. Nadruhou stranu, nejvíce stížností,reklamací a soudních posudkův oblasti bytové výstavby setýká právě podlah! To okamžitěvyvolává otázku, zdali to nenídůsledek jakési samozřejmostiči druhořadosti problematikypodlahových konstrukcí. Protoje publikace odborných textů natoto téma naprosto legitimní.K únorovému číslu Stavebnictvívychází další z řady speciálů – tematickýchpříloh, tentokrát zaměřenýna montované domy. Obsahtohoto speciálu byl vytvořen vespolupráci se členy Asociacedodavatelů montovaných domůa zahrnuje odborné články stejnějako prezentace nejnovějšíchproduktů v oblasti montovanýchdomů. Tento druh výstavby, pohříchuv drtivé většině jen bytové,je v prostředí České republikystále poměrně málo využíván.Vzhledem k drtivé převaze výchozíhomateriálu u montovanýchdomů – dřeva – je jejich malá oblíbenostcelkem záhadou, protožena nedostatek lesů si Čechy aniMorava stěžovat nemohou. Přitommnohokrát omleté rčení, žev jednoduchosti je síla, v případěmontovaných domů na bázi dřevavelmi často platí.Hodně štěstí přejeJan Táborskýšéfredaktortaborsky@casopisstavebnictvi.czinzercestavebnictví 02/09 3

More magazines by this user
Similar magazines