podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

■ Formátování a kotvení terasových prken do hranolů přiznanýminerezovými vruty skrz z pohledové strany. Mezi jednotlivými prknybyly ponechány mezery cca 8 mm.■ Dřevěné terasy nebyly záměrně napuštěny žádnou nátěrovouhmotou, aby tak bylo docíleno vlivem povětrnosti typické našedlépatiny. Je samozřejmě možné dřevo napustit např. teakovým olejem,tento proces šednutí se tak zpomalí. ■Základní údaje o stavběNázev:Polyfunkční dům L’OcelotMísto: Ocelářská ulice, Praha 9Investor:L’Ocelot, a.s.Projektant:SEA Architekt s.r.o.Generální dodavatel:Podzimek a synové s.r.o.Dodavatel dřevěných podlah a teras:Dřevovýroba Podzimek s.r.o.Dodavatel chemie pro pokládku dřevěných podlah:UZIN s.r.o.Termín výstavby: 11/2006–05/2008english synopsisFloor Constructions of Poly-Functional Buildingof L’OcelotThe interiors of the residential house L’Ocelot make extensive useof traditional natural materials such as timber dominating in woodenfloor laying. Wooden floors and decks cover the total area of nearly4.000 m² in the house. Following the recommendation of the supplierthe decks have been covered with Brazilian timber called Massaranduba,time-tested and showing convenient price and property setting.The article describes interior floor laying and deck building.klíčová slova:bytový dům L‘Ocelot, podlahy dřevěné, terasy dřevěné, montážpodlah, dřeviny exotickékeywords:poly-functional house L’Ocelot, wooden floors, wooden decks,floor assembly, exotic timber▼ Interiér: palubky DUB▼ Interiér: průmyslová mozaika Ipé (celek)▼ Interiér: průmyslová mozaika Ipé (detail)34 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines