podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

■ Následovaly samotné restaurátorsképráce. Jednotlivé segmenty byly rozdělenyna opravitelné a neopravitelné. Z neopravitelnýchčtverců se použitelné části využilyjako materiál k doplnění opravitelných čtverců.Každý opravitelný čtverec byl rozebrána restaurován tak, aby nedošlo k záměnějednotlivých parket ve čtvercích – v průběhurestaurátorských prací byly označenéčtverce pohromadě, přičemž byla dodržovánatato pravidla: byla-li poškozena hranaparkety, byla tato poškozená hrana ořezána(úbytek cca 3 %) a nahrazena nákližkem zestejné dřeviny (důležitá byla hustota dřevaa směr probíhajících vláken). Přednostně bylopoužito dřevo z nepoužitelných parket. Jednotlivéparkety byly spojeny buď prolepenímv drážce a peru, nebo byly k sobě přisponkoványz rubové části segmentu. V případě, ženebyla poškozena obvodová hrana parkety,se formátování neprovádělo. U jednotlivýchprvků byly drážky po obvodu očištěny a podlepotřeby znovu prořezány. Části vícevrstvýchčtverců, které nezůstaly přilepené v celé plošeke střední vrstvě, byly vyměněny a řádněpřilepeny. Chybějící části se nahrazovalystejnou dřevinou. Spáry mezi jednotlivýmilamelami čtverců byly tmeleny pouze došířky 1 mm. Pokud měla spára rozměrvětší než 3 mm, byla vyšpánována tak, aby byla zachována dřevinai kresba vzoru (špičky ve špánách musely navazovat, některé špány bylyretušovány tónovaným olejem). Doplněné a opravené segmenty čtvercůbyly zpětně sesazeny a tloušťkově egalizovány broušením.■ Finální fází restaurátorských prací byla montáž. Jednotlivé zrestaurovanésegmenty byly dopraveny na stavbu před montáží minimálnědva týdny, aby došlo k aklimatizaci podlahy. Segmenty se kladly zpět vestejném spárořezu podle vypracované dokumentace. Nově vyrobenésegmenty byly umístěny v jednotlivých místnostech tak, aby jejichrozmístění co nejméně narušovalo výsledný dojem. V každém případěbylo jejich rozmístění konzultováno jak s pracovníkem autorského dozoruprojektanta, tak s pracovníkem Pražského ústavu památkové péče.Skladby podlah byly v jednotlivých místnostech různé. Zrestaurovanésegmenty byly pokládány buď přímo na beton, stávající hrubou podlahu(prkenný záklop v kombinaci s kročejovou izolací), nebo na novou podpodlahutvořenou dvěma vrstvami laťovek nebo OSB desek v kombinacis pryžovými podložkami. Segmenty dřevěné podlahy se k podkladulepily a přistřelovaly sponami (45°) nebo přibíjely hřebíky k prknůmslepé podlahy. Pokud se jednotlivé segmenty lišily a vznikla mezi nimispára větší než 3 mm, byla spára vyšpánována. Spáry menší než 3 mmbyly ponechány. Po položení došlo k přebroušení parket a k celoplošnémuzatmelení některých podlah. Přitom byly respektovány určiténerovnosti vzniklé dlouhodobým užíváním parket. Po přebroušení bylydřevěné podlahy ve dvou vrstvách olejovány. Některé plochy se muselyi po přebroušení, vzhledem k enormním zbytkům hydrovosku, vymýta vydrátkovat teplou vodou s přidáním sody a teprve poté bylo možnédokončit olejování. Na závěr byly instalovány dřevěné soklové lišty. ■Základní údaje o stavběNázev:Rekonstrukce a rehabilitaceNostického paláce, Praha 1,Maltézské nám. 1/471▲ Detail skladby parketové mozaiky v reprezentativním sále Nostického paláceInvestor:Ministerstvo kultury ČRGenerální dodavatel: Metrostav a.s., Divize 9Projektant:Architektonický ateliér Pavly Kupky,Ing. arch. Pavel KupkaDodavatel dřevěných podlah:Dřevovýroba Podzimek s.r.o.Doba výstavby: 09/1998–03/2003Užitečné odkazyhttp://www.metrostav.cz/cz/reference/referencni_stavby/www.podzimek.cz/drevovyrobaenglish synopsisConservation of Historic Floorsin Nostic Palace in PragueThe building of the former Nostic Palace, now the seat of the Ministry ofCulture of the Czech Republic, was built as a Baroque new developmentin 1660s. The reconstruction of the palace required full rehabilitation ofthe spatial structure and the preserved interiors. A significant proportionof the work was represented by various conservation works based ofprofound preliminary survey, including conservation of the original flooringof the building. In the middle of 2002, when the reconstruction ofNostic Palace was nearly finished, the building was extensively damagedwith flood, especially the basement and the ground floor.klíčová slova:Nostický palác v Praze, rekonstrukce, podlahy dřevěné, restauracehistorických podlah, repase dřevěných parketkeywords:Nostic Palace in Prague, renewal, wooden floors, conservationof historic flooring, wooden parquet restorationstavebnictví 02/0945

More magazines by this user
Similar magazines