podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 6. Analýza poruch zdiva v úrovni 1. PP. Barevně jsou vyznačeny kategorie poruch, které vycházejí z měření hmotnostní vlhkosti a salinity. Místa měřeníjsou zvýrazněna.▼ Obr. 7. Schématický návrh sanačního opatření v úrovni 1. PP52 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines