podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 8. Výdechový otvor – trasa proudění vzduchu v návaznosti na plošnoudutinu pod podlahami s vytvořením potřebného výškového rozdílu a s kombinacís instalací minusové elektrody systému mírné elektroosmózy▲ Obr. 9. Výdechové otvory z prostoru pod podlahami, které využívají parapetůoken▼ Obr. 10. Přímé vyústění podpodlahové dutiny, jako nádechový otvor, v kombinacis minusovou elektrodou systému mírné elektroosmózy▼ Obr. 11. Otvory pro vstup vzduchu do podpodlahového systému situovanév interiérustavebnictví 02/0953

More magazines by this user
Similar magazines