podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Územní rozhodnutí pro stavbuCITY EPOQUE RESIDENCESpolečnost ECM Real EstateInvestments A. G. získala územnírozhodnutí pro stavbu luxusní rezidenčníbudovy CITY EPOQUE,která je součástí projektu CITY naPankrácké pláni v Praze. Územnírozhodnutí již nabylo právní mocia není proti němu odvolání.CITY EPOQUE je s výškou 104 mvýjimečným projektem, a to nejensvým vzhledem. Stavba budemít celkem 30 pater a nabídneširoký výběr exkluzivního bydlení,jehož společným znakem budeluxus, prostor, světlo, výhleda v neposlední řadě i bezpečnost.V objektu vznikne 153 moderníchbytových jednotek od malýchstudií až po velkoprostorovémezonetové byty, jejichž cenase pohybuje v závislosti na výšcepodlaží a vybavení.Plánovaný standard vybaveníbude odpovídat moderním trendůmpro bydlení nejvyšší kvality.Budoucí uživatelé budou moci,mimo jiné, dálkově ovládat světla,nastavovat rolety či regulovat topení.Samozřejmostí je centrálnírecepce s 24hodinovou ostrahou,bezpečnostní kamerový systéma protipožární opatření. K dispozicibudou podzemní garážová stánís úložnými prostory v blízkostikaždého automobilu. V budově jerovněž navrženo privátní sportovněrelaxační centrum s fitness,saunou a plaveckým bazénem.Architektem budovy je Radan Hubička,který je například autorembytového domu XY v Praze NaHřebenkách nebo villy Juárezovav Praze-Bubenči.Stavební práce rezidenčníhoprojektu CITY EPOQUE budouzahájeny ihned po obdržení stavebníhopovolení, jež se očekáváve 4. čtvrtletí letošního roku.Dokončení stavby se předpokládáv roce 2012, přičemž stavebnínáklady se odhadují na částku1,5 mld. Kč. ■PSJ postaví zastupitelský úřad v BrazíliiPSJ, a.s., provede pro Ministerstvozahraničních věcí ČRrekonstrukci Zastupitelskéhoúřadu ČR v Brasílii. Zakázkav hlavním městě Brazílie představujev pořadí již třináctévelvyslanectví realizovanépod značkou PSJ a zároveňvstup na pátý kontinent poEvropě, Asii, Africe a SeverníAmerice.„Kontrakt jsme získali na základěvítězství ve veřejné soutěživ konkurenci dalších pětistavebních společností, a tona základě nejnižší nabídkovéceny 90 milionů korun. Termínrealizace byl stanoven od 16.ledna do 5. září 2009. Záměremministerstva je provéstcelkovou rekonstrukci zastupitelskéhoúřadu s výraznýmnavýšením kvality provozua s modernizací interiérů budovy,“uvedl projektový manažerDivize export PSJ, a.s., Ing.Jaroslav Řičánek. „Stejně jakov Nairobi budeme odkázáni nadopravu materiálů či technologiínámořními kontejnery. Tybudou na místo určení cestovatzhruba jeden a půl až dva měsíce,což nás staví před nutnostdo nejmenších detailů dopředudomyslet každý transporta maximálně se tak vyvarovatpřípadné absence nezbytnýchprvků nebo materiálů. Zvláštěkdyž hodláme provést většinustavebních a řemeslných pracís využitím vlastních kapacit čičeských řemeslníků.“Česká ambasáda se nacházív jižním zastupitelském sektoruměsta Brasília. Návrhnového urbanistického řešenívychází ze změny způsobu užíváníhlavní budovy a souvisejícíúpravy přístupu do areálu.Zatímco původně sloužil tentodvoupodlažní objekt s plochoustřechou pouze k bydlenía byl umístěn v nejzazší částispolečného česko-slovenskéhopozemku, nyní plníi funkci administrativní. Přístupk němu však nebyl optimální,tudíž u příjezdové komunikacevyroste menší vstupní objekts oddělením víz a s vrátnicí.Z funkčního hlediska budehlavní atriová budova zastupitelstvarozdělena na severnítrakt s administrativní a diplomatickoufunkcí a jižní trakts funkcí obytno,u nabízejícíčtyři byty a dvě garsoniéry.Atrium s okrasným bazénkembude nadále sloužit, jak obytné,tak administrativní části,a bude v něm umístěno technickézázemí objektu.Architektonické řešení rekonstrukcevychází z maximálníhorespektu k původní vrcholněmodernistické stavbě z 60. letminulého století. Snahoubude zachovat a znovu obnovitpůvodní estetické kvalityobjektu. ■6stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines