podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 8. Výkres okraje vazníku (sken původního schématu)▲ Obr. 10. Průběh ohybového momentu a posouvající síly – zatěžovací stavstálé zatížení + jednostranné vodním sloupcem▼ Obr. 9. Dílčí řez vazníků s nadstavbou atik (sken původního schématu)inzercestavebnictví 02/09 61

More magazines by this user
Similar magazines