podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

BAU 2009: krize se výrazněneprojevila, obavy trvajíVe dnech 12. až 15. ledna 2009 sekonal na Výstavišti Neue Messev Mnichově hlavní evropský stavebníveletrh BAU, věnovaný letospodle sloganu „Future Building“ budoucnostistavebnictví. V sedmnáctipavilonech, rozdělených podle typustavebních materiálů a oborovýchtémat, se představilo 1924 firem na180 000 m². Mezi vystavovateli bylorovněž několik firem působících naúzemí České republiky, které chtějíuspět v tvrdé konkurenci evropskéhotrhu. Jejich manažeři se víceméněshodli, že hospodářská krize sena samotném veletrhu dramatickyneprojevila, což ale neznamená přítomnostči blízký příchod recese.„Na Bau pravidelně vystavujemejiž od roku 1992, kdy jsme se stalisoučástí evropské skupiny výrobcůLiapor. Letos jsme zaznamenalizájem především o tepelně izolačnítvarovky Liapor SL pro obvodovéstěny a o protihlukové stěny Liadur.Pokles na německém trhu alepociťujeme již několik let. Je zaviněnýpokračující recesí s propademstavební výroby,“ konstatoval PavelEuroSkills – olympiáda pro mladé řemeslníkyChronický nedostatek kvalifikovanépracovní síly ohrožujerozvoj a stabilizaci sektoru drobnéhoa malého podnikání, prokterý je charakteristický vysokýpodíl řemeslné práce.V září 2007 Hospodářská komoraČR získala oficiální souhlasod Ministerstva školstvímládeže a tělovýchovy ČRke zřízení Národního centraCzechSkills při HK ČR, kterémělo za úkol zajišťovat národnísoutěže mladých řemeslníkův odborných dovednostecha iniciovat národní soutěžea vysílat vítěze na mezinárodnísoutěže EuroSkills. Zároveň seČeská republika prostřednictvímHK ČR stala členem organizaceBursík, vedoucí střediska marketing,obchod Lias Vintířov, lehkýstavební materiál, k.s.„Veletrhu jsme se zúčastnili podruhéa zájem o naše výrobky byl veliký.Naše produkce představuje hlavněokna a dveře pro nízkoenergetickéa pasivní domy a po sortimentu tohotodruhu je velká poptávka. Nicméněje jasné, že v Německu v současnédobě určitě k propadu poptávky dochází,“řekl Tomáš Kunert, jednatelspolečnosti TTK CZ, s.r.o.„My v zásadě pokles poptávkynepociťujeme,“ mínil naopak VítŠidlák, marketingový manažerfirmy Kronospan CR, spol. s r.o.„Zákazníci jsou spíše náročnějšív požadavcích na kvalitu, výhodyjednotlivých produktů, rychlostdodávek, kvalitu služeb apod.Vzhledem k velké konkurenci jeboj o zákazníka těžší,“ dodal s tím,že na stánku firmy Kronospan bylzájem hlavně o OSB desky, o HPLkompaktní desky a parapety i laminovanédřevotřískové desky.Firma Wild Stone s.r.o. byla jakojediná z dotázaných letos na BAUESPO (European Skills PromotionOrganization), která mezinárodnísoutěže pořádá. Už více nežpadesát let symbolizují vrchol nejvyššíkvality odborného výcvikuolympiády dovedností, oficiálněnazývané WorldSkills. Každé dvaroky se stovky mladých, perspektivníchlidí z celého světa shromáždív doprovodu svých „trenérů“,odborníků v daném oboru, abyveřejnosti prezentovali své dovednosti.Na základě výběruz regionálních a národních soutěží,které jsou pořádané ve více než45 zemích, představují tito mladílidé tu nejlepší odbornou úroveňmezi svými vrstevníky.EuroSkills navazují na tradici celosvětovýchWorldSkills, odlišnostpoprvé. „Účast považujeme zaúspěšnou. Zájem o výrobky našífirmy, která se zabývá výrobouje zejména v důrazu na týmovouspolupráci. Česká republika se dosudmezinárodních soutěží takovéhoformátu jako WorldSkills nezúčastnila.To se změnilo s konánímsoutěže EuroSkills 2008. Národnícentrum CzechSkills při HK ČRzaregistrovalo 30 soutěžícícha jednoho náhradníka na soutěžEuroSkills 2008, která se konalav září v Rotterdamu. Více nežčtyřicet tisíc návštěvníků mělomožnost živě spatřit dovednostnísoutěže v akci a současně sei zúčastnit různých interaktivníchukázek a názorných předvedení.Událost EuroSkills je založenana konceptu vidím, provádíma informuji. Celkem se soutěží zúčastnilovíce než 415 soutěžícícha prodejem obkladových kamenů,byl příjemným překvapením. Co setýká hodnocení současné situacena německém stavebním trhu, takna něj právě vstupujeme, a protoje pro nás těžké hodnotit,“ sdělilzástupce Wild Stone Tomáš Jirák.Každopádně všichni oslovení seshodli na tom, že se příštího ročníkuveletrhu BAU hodlají opětzúčastnit. ■a soutěžilo se ve 49 profesích.Členové české výpravy soutěžilinapříklad v oborech Instalatér,Elektrikář, Mechanik chladicíchzařízení, Truhlář, Malíř, Tesař,Klempíř, Zedník, Obkladač neboDopravní stavitelství.Úspěchy mladých řemeslníkůze stavebních oborů: čtvrtémísto získal instalatér MarekKalinko ze Střední školy polytechnickéBrno a čtvrté místozískal klempíř Petr Sadílekz týmu Stavba domku ze SOŠa SOU Hradec Králové. Dalšíčtvrté místo získal tým z Dopravníhostavitelství, VáclavKabourek a Jan Vintr ze společnostiEurovia Services, Stavbysilnic a železnic. ■stavebnictví 02/09 7

More magazines by this user
Similar magazines