podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Renault Trucks – mimořádnánabídka financováníNová řada průmyslových lepidel 3MSpolečnost 3M přichází na českýtrh s komplexní řadou lepidelRite-Lok. Lepidla Rite-Lok nacházejíširoký záběr uplatnění v nejrůznějšíchoblastech průmyslu.Navíc odborníci z 3M nabízísvým zákazníkům jak kompletníporadenství, tak i nepostradatelnýservis. Díky inovativnímtechnologiím a kvalitě má značkaRite-Lok již řadu let dominantnípostavení na evropském trhulepidel. Řada produktů Rite-Lokobsahuje kyanoakrylátová lepidla,anaerobní lepidla, konstrukčnílepidla a lepidla vytvrzovanáultrafialovým zářením.Kyanoakrylátová lepidla 3MRite-LokTato jednosložková lepidla sevelmi snadno a rychle nanášejí,neobsahují rozpouštědla a jsouvelmi pevná v tahu a smyku.Rite-Lok nabízí také verze proporézní a obtížně lepitelné povrchy.Kyanoakryláty Rite-Lok lepímnoho různých podkladů a lzeje snadno dávkovat ručním neboZtížený přístup ke komerčnímufinancování dopravní technikyje jeden z faktorů zpomalujícíse obměny a rozvoje parkunákladních vozidel na českémi slovenském trhu. RenaultTrucks reaguje na potřeby dopravcůnabídkou zvýhodněnéhofinančního leasingu novýchvozidel, která byla připravenave spolupráci s Renault TrucksFinancial Services a je platná dokonce března 2009.Nové akční financování je výhodnéve třech klíčových parametrech:– dostupnost širokému spektrudopravních firem;– flexibilita podmínek a sníženéúročení již od 3,0 %;– výběrem ze dvou variantfinančního zvýhodnění v závislostina konkrétních potřebáchzákazníka.■ Varianta bez akontace – finančníleasing s akontací 0 %je ideální volba pro zákazníky,kteří upřednostňují rovnoměrnouvýši splátek po celou dobufinancování nového vozidla.Finanční leasing je v takovémpřípadě rozložen na 60 rovnoměrnýchměsíčních splátek.■ Tři první měsíční leasingovésplátky zdarma – vhodné řešenípro dopravce, kteří potřebujíuvolnit prostředky pro podnikánía snížit fixní náklady v začátkuprovozu vozidla.Zákazník získá v obou případechsnížené sazby pojistnéhoautomatizovaným vybavením.Kyanoakrylátová lepidla Rite-Lokdokáží lepit kovy, plasty, dřevo,keramiku, pryž a kompozitnímateriály.Konstrukční lepidla 3M Rite-LokKonstrukční lepidla Rite-Lokslučují rychlé vytvrzování s vysokoupevností v tahu, ve smykua při odtrhování, aby se dosáhlomaximální provozní účinnosti.Používají se k vytváření trvalých,opakovaně zatěžovaných spojů.Konstrukční lepidla Rite-Lokumožňují spojovat odlišné materiálya tak spolehlivě nahrazujípájení, matice se šrouby, nýtya další tradiční způsoby mechanickéhospojování. Pokrývajíčelní plochy lepených součástía rovnoměrně rozkládají zatíženína celý spoj, čímž se eliminujesoustředěné namáhání a zvyšujese odolnost proti vibracím.Lepidla vytvrzovaná ultrafialovýmzářením 3M Rite-Lok(pojištění odpovědnosti z provozuvozidla i havarijní pojištění)a prodlouženou záruku vozidlav délce až 36 měsíců.Využití zvýhodněného finančníholeasingu je možné na vozidlaTato jednosložková lepidla jsouvysoce účinná a polymerují působenímultrafialového záření.Lepidla jsou čirá, velmi pevnáa rychle tuhnoucí. Zároveňumožňují řízené vytvrzování připokojové teplotě. Lepidla Rite-Lok vytvrzovaná UV zářením jevhodné používat k lepení většinykombinací skla, kovů a plastů,v nichž alespoň jeden povrchpropouští UV záření. Využitínajdou zejména při potahování,lepení, zapouzdřování, laminovánía zalévání.Anaerobní lepidla 3M Rite-LokAnaerobní lepidla Rite-Lok jsouvelmi účinná jednosložková lepidla,která se vytvrzují bezpřítomnosti vzduchu a v přítomnostikovových součástí.Anaerobní lepidla Rite-Lok jsouvhodná k zajišťování a utěsňovánízávitů, utěsňování potrubnícha hydraulických spojek, přidržováníválcových součástí či vytvářeníplochých těsnění. ■inzerceRenault Trucks pro kamionovoudopravu (Magnum, PremiumRoute), distribuční dopravu (PremiumDistribution, Midlum) a prostavební nebo speciální aplikace(Kerax, Premium Lander) s tím,že Renault Trucks zajistí pro svéklienty mimořádně krátké dodacílhůty na vybraná vozidla. ■stavebnictví 02/09 73

More magazines by this user
Similar magazines