podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

varianta je ze všech hledisek nejefektivnější. Také náklady jsou příznivé –o 30 % nižší než betonová a o 5 % nižší než cihelná varianta.Vývoj a růst výstavby středněpodlažníchbudov – čtyř až osmi podlaží▲ Obr. 9. V. Bílek, B. Rákosník 1997 – projekt čtyřpodlažního bytovéhodomu (PFS)▲ Obr. 10. RD Rýmařov – 2006, 38 bytových domů v Chýni▲ Obr. 11. Kloubový styčník se styčníkovou ocelovou deskou – V. Bílek a kol.▼ Obr. 12. Osmipodlažní bytový dům s dřevěným skeletem (projekt 2008,Bílek – Peukert)Jde o jednu ze základních motivací rozvoje dřevěného stavění a architekturynejen v Evropě, ale i v Japonsku a Severní Americe. Dřevěnou výstavbunelze omezovat na jedno- a dvoupodlažní rodinné domy, jak je tomuv současnosti v České republice (458 bytů v rodinných a 45 v bytových,převážně třípodlažních domech – 2006). Jde o program, který vyžadujekomplexní řešení z hledisek sociálně-kulturních, urbanisticko-architektonických,funkčních, technických (zvláště prostorová tuhost a požární odolnost)a ekonomických. V Evropě (Německo, Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko,Rakousko, Velká Británie, Itálie) bylo v minulých dvanácti letech na základěvládních nebo developerských programů postaveno několik desítek demonstračníchobytných sídel s několika tisíci byty, převážně se třemi- až pětipodlažnímidřevěnými bytovými domy, obr. 5 a 6. Většinou byla aplikována konstrukcez lehkého skeletu s tradiční architekturou, která vědomě navazuje naokolní zástavbu. Zvláště viditelný je tento záměr v Anglii a ve Skotsku, kde obvodovéstěny jsou na exteriéru často obloženy cihlami nebo omítnuty, obr. 7.Z tradiční architektury zcela vybočuje hranol devítipodlažního bytovéhodomu v londýnském Hackney, který je současnou nejvyšší dřevěnou budovousvěta, obr. 8 (vyšší je čínská Sakya pagoda v Yingxian z roku 1056 – cca60 m a japonská buddhistická svatyně Dai butsu den v Naře z roku1684 – 49 m). Všechny uvedené programy měly a mají značný vliv na kvantitativnírůst a různorodost dřevěného stavění. Zvláště úspěšný je britskýprogram Timber Frame 2000, na jehož základě podíl dřevěných budovv Anglii vzrostl na cca 20 % a ve Skotsku na cca 70 %. Nutno poznamenat,že Velká Británie má zalesnění pouze 10 % a velké množství dřeva dováží.Pokud jde o Českou republiku, již v roce 1997 vypracovala firma Omnisystemnávrhy tří- a čtyřpodlažních bytových domů s nosnou konstrukcíz lehkého dřevěného skeletu podle principů Platform Frame System (PFS) –obr. 9. Projekty nebyly realizovány. Programově se výstavbě třípodlažníchdomů věnuje od roku 2000 RD Rýmařov, obr. 10. V Králově Dvoře byly sestátní dotací v roce 2002 postaveny čtyři třípodlažní bytové domy jako kompletníkanadská dodávka dřevěných prvků pro staveništní realizaci PFS.Před několika lety se začalo pracovat na aplikaci těžkých dřevěných skeletůpro středněpodlažní budovy a v současnosti byly s finanční podporou GAČR(Projekt č. 103/07/0514 Vícepodlažní dřevěné budovy) uskutečněny statické zkouškyněkolika variant styčníků – obr. 11 – a zpracovány studie, resp. projekty několikabytových i veřejných budov. Řešitelé jsou připraveni spolupracovat s vhodnýmiinvestory, developery a realizačními firmami a předat jim potřebné podklady.Program výstavby dřevěných bytových a občanských budovZároveň po projednání a s podporou představitelů profesních (ČKAIT, ČSSI),akademických (ČVUT Praha, VŠB–TU Ostrava, VŠLZ Brno) a realizačních(Asociace dodavatelů montovaných domů) organizací bude kompetentnímministerstvům předán návrh na vypracování a realizaci rozvojového Programuvýstavby dřevěných bytových a občanských budov. Cílem Programuje demonstrovat uživatelské i odborné veřejnosti výše uvedené možnostia přednosti dřevěného stavění a architektury, komplexně je vyhodnotita iniciovat podstatně vyšší zájem o dřevěnou výstavbu.Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkáchwww.forarch.cz. ■Doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc.OMNISYSTEM8stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines