podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

sádrová deska tloušťky 19 mm a dřevotřísková deska tloušťky18 mm. Jednotlivé místnosti stavby byly pro věrohodnost zkouškyplně kompletovány (obr. 3).Hlavním cílem zkoušek na objektu TF 2000 bylo zjistit chování vícepodlažnídřevostavby vystavené velkému požárnímu zatížení, viz obr. 4 a 5.Zkouška požárního úsekuJednotlivé požární úseky byly testovány na požární odolnost60 minut. Požár byl založen v obývací části bytu s tím, že plněrozvinutý požár nastal přibližně po 24 minutách. Aby se vytvořilyco nejlepší podmínky pro plně rozvinutý požár, byla v kuchynirozbita okenní tabule. To se stalo v 21. minutě a 30. sekundě odzaložení požáru. Maximální teploty v bytě pak dosáhly přibližně1000 ºC a zůstaly na této výši do ukončení zkoušky v 64. minutěod jejího zahájení. Maximální teploty uvnitř mezery mezi zdvojenýmipožárně dělicími stěnami se pohybovaly pod 100 ºC vyjma lokálníchmíst, kde dřevěné prvky byly po určitou dobu vystaveny požáru.▲ Obr. 4. Plně rozvinutý požár bytu▼ Obr. 3. Interiér budovy před požárem▼ Obr. 5. Interiér po šedesátiminutovém požárustavebnictví speciál 11

More magazines by this user
Similar magazines