Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

malopolskie.pl
  • No tags were found...

Kultura i Dziedzictwo Kulturowe najważniejsze działania ...

SPIS TREŚCI1. Mecenat Małopolski - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych WojewództwaMałopolskiego w dziedzinie kultury2. Ochrona zabytków Małopolski – wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 23robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarzeWojewództwa Małopolskiego3. Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego 344. Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” 375. Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II – Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań. 396. Cykl sporkań i wystaw pn. „2.0.11. Przemysły Kreatywne” 437. Konkurs „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” 468. Regionalny Fundusz Filmowy 479. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. KazimierzaWyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki i krytyki literackiej i artystycznej 4910. Nagroda „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury 5011. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięciaw dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski 5212. Promocja i informacja o Małopolskiej Kulturze – „Kulturalna Małopolska” 5313. Wystawa „La Defense a Cracovie” 5714. Promocja małopolskiej kultury podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 5815. XIX Europejskie Dni Dziedzictwa 6016. Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej 6117. Projekty kulturalne zrealizowane w ramach współpracy międzyregionalnej w 2011 r. 6318. Konserwator 2011 7719. Przedsięwzięcia inwestycyjne Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego – zakończonei kontynuowane 7920. Małopolska Biblioteka + 8621. Budowa tzw. Centrum Muzyki w Krakowie – etap 1 (przygotowawczy) 87522. Projekty przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowane przy współudziale środkóweuropejskich8923. Podsumowanie realizacji budżetu w 2011 r. 9224. Kultura w regionie – współpraca z samorządami 9525. Instytucje Kultury Województwa Małopolskiego – podsumowanie 2011 roku 972

More magazines by this user
Similar magazines